The Merit Capital Investor Januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Merit Capital Investor Januari 2012"

Transcriptie

1 The Merit Capital Investor Januari 2012 Voorwoord Terugblik & Perspectieven Obligaties Aandelen MC Dyntech Fund Voorwoord Geachte cliënt, In naam van alle medewerkers, van alle agenten in bank- en beleggingsdiensten en van de leden van de raad van bestuur van Merit Capital willen wij u langs deze weg onze allerbeste wensen voor 2012 overmaken. Wij wensen u in eerste instantie een goede gezondheid voor u en uw naasten. Als beleggingshuis kijken we uiteraard ook samen met u uit naar een positief jaar voor uw beleggingsportefeuille. Weinig beleggers zullen het beleggingsjaar 2011 missen. Het afgelopen jaar is geteisterd geworden door allerhande crisissen waarvan de Europese schuldencrisis ongetwijfeld de sterkste sporen heeft achtergelaten. We kijken dan ook samen met u uit naar een beter beleggingsjaar We stellen echter vast dat de verwachtingen bijzonder laaggespannen zijn. In deze januari-editie van de Merit Capital Investor wensen wij u minstens een aantal elementen aan te reiken om aan te geven dat deze keer de bijzonder lage horde wel eens vlot zou kunnen genomen worden. Verder wensen we nog eens onze visie te bevestigen dat de eurozone niet zal imploderen. Europa zal een periode van zware bezuinigingen en lage economische groei doormaken maar o.a. de recente acties van de Europese Centrale Bank maken duidelijk dat op alle niveaus het besef is doorgedrongen dat het verdedigen van de euro de absolute topprioriteit uitmaakt. Ook in 2011 heeft Merit Capital een belangrijke evolutie doorgemaakt. Nadat we in 2010 verhuisd zijn naar onze nieuwe hoofdzetel, werden in het afgelopen jaar in België nieuwe zetels geopend in Hasselt en in Sint-Martens Latem. Verder werd een internationalisering ingezet met de opening van de dochtermaatschappij in Zürich. Deze internationale expansie zal zich ook in het nieuwe jaar doorzetten met de opening van Merit Capital Luxembourg. Merit Capital heeft duidelijk de ambitie om te groeien en het is het kenmerk van succesvolle investeerders dat zij durven Merit Capital heeft duidelijk de ambitie om te groeien en durft initiatieven te nemen in moeilijke tijden. initiatieven te nemen in moeilijke tijden. De belangrijkste initiatieven voor het nieuwe jaar zijn de lancering van een actief beheerd aandelenfonds MC Dyntech Fund. Heel specifiek zal dit nieuwe compartiment van de Merit Capital Global Investment bevek mede beheerd worden op basis van technische analyse waarbij een actieve politiek zal gevoerd worden. Ook al is de toekomst onzeker, wat er wel als zeker kan beschouwd worden, is het feit dat de volatiliteit hoog zal blijven en dat buy & hold niet de strategie is in dergelijke situatie. Via MC Dyntech Fund zullen wij zeer actief handelen in aandelen met als doel de stijgende bewegingen mee te nemen en vooral snel te verkopen wanneer de trend negatief wordt. Achteraan in deze uitgave kan u meer lezen over dit nieuwe compartiment. Een ander belangrijk initiatief van Merit Capital voor het nieuwe jaar betreft de lancering van een eigen rekening- Boordtabel 30/12/ /12/ /12/2010 VERSCHIL BEL , ,6-19,20% AEX 312,47 354,57-11,87% EUROSTOXX , ,82-17,05% SP ,6 1257,64 0,00% EURUSD 1,296 1,3366-3,04% GOLD in usd 1563,7 1420,78 10,06% OLIE BRENT IN USD 107,38 94,67 13,43% EURIBOR3MD 1,356 1,006 34,79% DUITSE BUND 10Y 1,829 2,963-38,27% US TREASURY 30Y 2,895 4,335-33,22% MSCI WORLD IN E 93,023 97,433-4,53%

2 stelsel. De voordelen hiervan voor u als cliënt zijn legio: een snellere update van uw portefeuille, het vermijden van bepaalde kosten en zeer belangrijk een additionele veiligheid. Merit Capital plaatst zelf alle effecten- en cashposities op gesegregeerde rekeningen waardoor alle tegoeden steeds volledig individualiseerbaar zijn. Uw adviseur zal u tijdig informeren op het ogenblik dat het eigen rekeningstelsel van Merit Capital daadwerkelijk van start zal gaan. Wij verwachten dit voor het einde van het eerste semester. Wij wensen u veel leesplezier met deze publicatie, The Merit Capital Uw adviseur zal u tijdig informeren op het ogenblik dat het eigen rekeningstelsel van Merit Capital daadwerkelijk van start zal gaan. Investor. Deze januari-editie wordt u samen met de rapportering van uw portefeuille per einde jaar per post verstuurd. De volgende maanden wordt The Merit Capital Investor via verspreid. De elektronische weg is niet alleen moderner maar vooral ook sneller. Indien u de vorige edities van de Investor niet via zou ontvangen hebben, mogen we u dan vragen dit te melden aan uw contactpersoon zodat die uw adres op de mailinglist kan plaatsen en u niets van deze publicatie hoeft te missen. Hoogachtend, Samuel Melis CFO Merit Capital Eric Thoelen CEO Merit Capital Meer optimisme aub! Over een tekort aan belangwekkende gebeurtenissen in 2011 mogen we echt niet klagen. We zullen 2011 niet snel vergeten. Het begon met de omwenteling in de Magreb landen waar dictators uit het zadel werden gelicht door onophoudelijk protest tegen het regime. Er was de verwoestende aardbeving in Japan die de Japanse economie even deed stilvallen en waarvan de gevolgen zelfs te voelen waren op de internationale financiële markten. De onenigheid rond het schuldenplafond tussen de Republikeinen en de Democraten brachten de Verenigde Staten in een precaire situatie. Maar hetgeen we ons het meest zullen blijven herinneren is het belabberde schouwspel van de Europese leiders die er maar niet in slaagden tot een overtuigende beslissing te komen om de problemen rond de Euro in de kiem te smoren. Al deze gebeurtenissen veroorzaakten heel wat twijfels bij beleggers en investeerders. Het wantrouwen leidde o.a. tot het debacle van Dexia bank die gered diende te worden door de belastingbetaler. Ook het vermelden waard, maar zonder grote impact op internationaal niveau: België heeft 2011 kunnen afsluiten met een heuse regering! Amper 541 dagen na de verkiezingen in juni van 2010 is men er eindelijk in geslaagd een regering op de been te brengen. De Belgische 10-jarige rente die onder druk van de financiële markten opgelopen was richting 6 % keerde na de vorming van de nieuwe regering terug naar het vroegere niveau van 4 %. Terugblik 2011 Over een tekort aan belangwekkende gebeurtenissen in 2011 mogen we echt niet klagen. We zullen 2011 niet snel vergeten. In onze voorspelling voor 2011 gingen we er van uit dat de aandelenmarkten een goede beurt konden maken. De waarderingen in het begin van 2011 waren eerder goedkoop te noemen, het vertrouwen bij de Europese ondernemers was groot en de centrale banken zorgden voor de nodige zuurstof. We maakten echter ook een voorbehoud voor dit rooskleurig scenario, namelijk de eurocrisis. De escalatie van de problemen binnen Europa verklaren waarom de aandelenmarkten onze verwachtingen niet hebben kunnen inlossen. Het onvermogen van onze Europese politici om tot een snelle besluitvorming te komen deed de stemming op de financiële markten omslaan in een spiraal van negativisme. Naar onze mening is de beslissing van Europa om de banksector mee te betrekken in het herschikken van de schuld van Griekenland de miskleun van het jaar. Vanaf dat ogenblik gingen de markten onderuit en vooral de financiële waarden moesten het ontgelden. Als banken verplicht konden worden een verlies te slikken op Grieks overheidspapier, waarom dan nadien niet op Italiaans, Portugees en Spaans papier, zo was de redenering van de markt. De onzekerheid over de toekomst van de banken bracht een verkoopgolf op gang waardoor zelfs het voortbestaan van banken in vraag werd gesteld.

3 De financiële actoren eisten snelle en krachtige signalen ( de zogenaamde bazooka ) om de etterbuil die Europa ondertussen was geworden te bezweren. De verdeeldheid binnen Europa over de manier waarop de problemen moesten worden aangepakt heeft geleid tot een economische inertie die uiteindelijk verantwoordelijk zal zijn voor de recessie waarin Europa nu dreigt te verzeilen. Ondanks de verdeeldheid binnen Europa zijn de eerste stappen voor een oplossing ondertussen gezet. Onder druk van de buitenwereld zijn er effectief een aantal maatregelen aangekondigd die er voor moeten zorgen dat het vertrouwen terugkeert. Helaas zullen deze hervormingen heel wat tijd vergen vooraleer ze daadwerkelijk geïmplementeerd zullen zijn. De belangrijkste maatregel lijkt ons de beslissing om tot een Europese begrotingsunie te komen, waarbij toezicht op de nationale begrotingen een cruciale rol zal spelen. Een tweede belangrijk punt is het voorstel om het besluitvormingsproces, waarbij alle beslissingen met unanimiteit van alle lidstaten moeten genomen worden, te versoepelen. Ten derde is er de oprichting van een noodfonds, de EFSF. Tenslotte is er de rol van de Europese Central Bank. Alhoewel de ECB officieel niet de roeping heeft om landen uit de nood te helpen, kan dit vanaf december toch op een onrechtstreekse manier gebeuren. Op 21 december heeft de ECB voor de eerste keer liquiditeiten ter beschikking gesteld van de banken voor een looptijd van 3 jaar aan het centrale tarief dat momenteel Ondanks de verdeeldheid binnen Europa zijn de eerste stappen voor een oplossing ondertussen gezet. 1 % bedraagt. Deze banken kunnen dit goedkope geld wederbeleggen in overheidspapier waarvan de renteopbrengst een pak hoger ligt dan de rente die ze zelf betalen. Of hoe de maatregel van de ECB om ongelimiteerd geld ter beschikking te stellen van de banken het risico dat een bank wegens een tekort aan liquiditeiten over kop kan gaan ( zoals Dexia ) flink moeten reduceren. De aandelenmarkten presteerden behoorlijk in het eerste semester van 2011 gedreven door gunstige economische vooruitzichten. De kentering kwam er in het tweede semester toen de spanningen binnen Europa flink opliepen. De Europese beurzen tekenden finaal een verlies op van gemiddeld 15 %. Ook de beurzen van de opkomende landen presteerden zwak. De inflatiedreiging waarmee deze landen geconfronteerd werden, leidde tot monetaire verstrakking waardoor de groei verzwakte. Ook deze markten lieten verliezen optekenen tussen 15 % en 20 %. Uitzondering in 2011 waren de Amerikaanse beurzen. Zij konden eerder aangenaam verrassen. De Dow Jones won 5,5 %, de S&P500 eindigde status quo terwijl de Nasdaq een klein verlies leed van 1,8 %. Ook op het obligatiefront bleven de verrassingen niet uit. Vooral de obligatiemarkten waren het actieterrein waar de Euro oorlog zich afspeelde. De gebreken van de Euro werden door obligatiedealers blootgelegd waardoor de rente op overheidsobligaties van de zwakke landen de lucht inschoot. Anderzijds veroorzaakte de paniek die in de markt ontstond een vlucht naar veilige havens zoals de Duitse, Zwitserse en Amerikaanse overheidsobligaties. De rendementen op dergelijke obligaties zakten tot een niveau dat niemand in het begin van 2011 had durven voorspellen. Vooral de zwakke landen kregen het zwaar te verduren. Wat de Europese leiders ook ondernamen om het tij te keren, de zwakke financiële toestand van die landen bracht een neerwaartse spiraal op gang waardoor het vertrouwen in Europa compleet zoek raakte. Het gevolg was dat de banksector haar posities op de perifere landen in allerijl begon af te bouwen tot een balansmatig beheersbaar niveau. De OIS spread, die het verschil weergeeft tussen de 3-maands Euribor rente en de overnight rente, breekt opnieuw records sinds de crisis van Niet alleen klanten van banken ruilden het risico op de banken in voor veiligere beleggingen, ook de banken onderling waren alle vertrouwen in elkaar kwijt. Ondanks de maatregelen van de ECB is het vertrouwen nog niet terug gekeerd. Deze toestand is zorgwek- Vergelijking S&P 500 versus Eurostoxx 50 Vraag van de cliënt Hierbij nodigen wij u uit om ons alle vragen en opmerkingen te bezorgen. We zullen dan maandelijks één van deze vragen/opmerkingen behandelen. Ook alle andere ideeën die u zou hebben om de dienstverlening van Merit Capital te verbeteren, zijn steeds welkom. U kan deze vragen of opmerkingen sturen naar

4 kend en moet nauwlettend opgevolgd worden. Een slecht werkend banksysteem zorgt trouwens voor een mank lopende economie. Redenen genoeg om het bancaire systeem terug op de rails te krijgen. De vlucht naar veilige havens leidde ook tot een vlucht uit de Euro. In de laatste maanden van het jaar nam de Euro een stevige duik. Ten opzichte van het begin van het jaar is de Euro er slechts met 3,13 % op achteruit gegaan ten opzichte van de Amerikaanse Dollar maar tegenover de hoogste koers in de loop van het jaar ging er 12 % af. Vreemde munten boden in het algemeen een goed tegenwicht ten opzichte van het Eurorisico. Niet dat er grote winsten mee gerealiseerd werden maar het zorgde voor stabiliteit in de portefeuille. In de grondstoffensector was er buiten goud, gas en olie weinig winst te rapen. De meeste landbouwgrondstoffen, behalve graan, gaven heel wat terrein prijs evenals de koperprijs. Koper mag beschouwd worden als een barometer voor de economische toestand. Koper is erg populair als grondstof voor industriële doeleinden, dus een lagere koperprijs verklaart gedeeltelijk de magere economische vooruitgang in Perspectieven 2012 Het regent dezer dagen analyses en vooruitzichten voor Op economisch vlak wordt een milde recessie verwacht in Europa. Wij verschillen niet van mening met de meerderheid van strategen. Het regent dezer dagen analyses en vooruitzichten voor Wij stellen vast dat de boodschap bij de meerderheid ofwel negatief blijft ofwel voorzichtig. Optimisten zijn er nauwelijks te bespeuren. Ook bij Merit Capital beseffen we maar al te goed dat er heel wat zwaarden van Damocles boven ons hoofd hangen. Eerst en vooral woedt de crisis in Europa nog volop alhoewel er reeds stappen voorwaarts genomen werden. In onze vorige editie van de Merit Capital Investor beklemtoonden we reeds onze overtuiging dat er geen implosie komt van de Euro. Ondanks alle onvolkomenheden beseft iedereen ten volle dat de gevolgen van een mislukking van het europroject veel meer geld zullen kosten dan het nastreven van het behoud van de Euro. De markten zullen het herstel echter pas inzetten op het ogenblik dat het vertrouwen terugkeert. Het vertrouwen zal terugkeren zodra de markten overtuigd geraken van de initiatieven van Europa om de problemen op te lossen. Volgens ons zijn er inmiddels stappen in die richting gezet maar ontbreekt het nog aan overtuigingskracht. Toch kunnen we vaststellen dat de veilingen van overheidspapier van landen als Italië, Spanje, België de laatste weken vlekkeloos zijn verlopen. De rente in Italië stabiliseert en in België is de rente zelfs flink naar beneden. Het feit dat de ECB ongelimiteerd liquiditeiten ter beschikking stelt van de banken zou eveneens voor rust moeten zorgen. De concrete invoering van de geplande initiatieven kan het keerpunt betekenen om de markten een nieuw elan te geven. Andere belangrijke bedreigingen die onze vooruitzichten kunnen vertroebelen zijn stijgende energieprijzen en een escalatie in het Midden-Oosten met Iran op kop. Op economisch vlak wordt een milde recessie verwacht in Europa. Op dit vlak verschillen wij niet van mening met wat de meerderheid van strategen pretendeert. Volgens ons is het van groot belang om Duitsland, de motor van Europa, op de voet te volgen. Duitse bedrijfsleiders hebben al aangegeven eerder optimistisch te zijn en het hoofd van de Duitse werkgeversorganisatie BDA beweerde onlangs dat Duitsland niet in een recessie zal belanden. Ook de arbeidsmarkt in Duitsland zou zich positief ontwikkelen. En een zwakke Euro kan de Duitse motor alleen wat meer aanzwengelen. In het zog van Duitsland zullen heel wat Europese landen kunnen profiteren. België in de eerste plaats. Een lagere Euro speelt ook in de kaart van de zwakke landen. In welke mate de aangekondigde besparingen de economische groei zullen fnuiken is moeilijk voorspelbaar maar dat er een negatieve impact zal zijn, staat als een paal boven water. Regeringsleiders moeten daarom de groeisectoren stimuleren en afzien van stimuli voor sectoren waar schuldafbouw de boodschap is. In de VS lijkt de motor terug te zijn aangeslagen. De economische cijfers die gepubliceerd worden, verrassen in menig opzicht. Opmerkelijk hierbij zijn de steeds betere ISM cijfers (indicator van de bedrijfsactiviteit) die een belangrijke voorspellende waarde hebben. Ook het consumentenvertrouwen van Joe Sixpack neemt toe. Zelfs betreffende de huizenmarkt lijkt zich wat het aantal transacties betreft een herstel voor te doen. De huizenprijzen blijven echter nog zeer laag. Ook op de arbeidsmarkt ogen de cijfers beter dan verwacht. Het zou ons niet verwonderen mocht de marktconsensus de komende maanden naar boven toe worden bijgesteld. De grootste bedreiging voor de Ameri-

5 kaanse economie is een zware recessie in Europa of erger nog het uitblijven van een oplossing voor de Europese problemen. Voorzichtigheid blijft de boodschap, maar het zou ons niet verbazen mochten de markten ons dit jaar positief verrassen. De opkomende markten hebben er een lamentabel 2011 op zitten. De verliezen waren meestal nog dieper dan in Europa. Voor de vier landen uit de BRIC groep verwachten we lagere groeivooruitzichten. Oplopende inflatie, hoofdzakelijk omwille van gestegen grondstoffenprijzen, deed de groei vertragen. We stellen vast dat de laatste maanden het inflatiepeil in die landen stelselmatig afneemt. Voor China verwachten wij een inflatie van ongeveer 4 % terwijl enkele maanden geleden nog een niveau van 6,5 % genoteerd werd. Deze evolutie opent perspectieven voor de Chinese autoriteiten om het monetaire beleid te versoepelen door de toegang tot krediet te vergemakkelijken en de reserveratio van de banken te verlagen. Nu inflatie terug onder controle is kan de centrale overheid van China de focus opnieuw op economische groei richten. Toch zullen we moeten uitgaan van een trager groeiritme dan hetgeen we tot nu toe gewend zijn. Wij gaan uit van een groei die eerder in de buurt van 8 % zal liggen dan de 9 % in 2011 en plus 10 % die we voordien gewoon waren. Redenen voor de lagere groeiverwachting zijn het verminderen van de investeringsprogramma s van de overheid en de accentverschuiving van export naar binnenlandse consumptie. Wij zijn van mening dat deze elementen het Chinese groeiverhaal niet kunnen doen ontsporen. Van de overige BRIC landen heeft India het meest te kampen met problemen zoals inflatie, infrastructuur, tekort aan geschoolde arbeiders,enz.. Ook hier willen we er onmiddellijk op wijzen dat het groeiverhaal intact blijft en dat mogelijke renteverlagingen in het voorjaar aanleiding kunnen geven tot een koersopstoot van de Indiase beurs. Wat de grondstoffen betreft hanteren we een voorzichtige outlook. Deze visie is ingegeven door de sterke negatieve correlatie die er bestaat met de Amerikaanse dollar. Noteert de dollar zwak dan stijgen de grondstoffenprijzen. Stijgt de dollar in waarde dan is er minder appetijt voor grondstoffen. Daarnaast denken we dat de vraag naar industriële grondstoffen zal verzwakken omwille van de economische groeivertraging in de groeilanden in het algemeen en het terugschroeven van de investeringen in infrastructuur door China in het bijzonder. Conclusie Het is moeilijk optimistisch te zijn bij al de negatieve berichtgeving die de wereld wordt ingestuurd. Voorzichtigheid blijft de boodschap, maar het zou ons niet verbazen mochten de markten ons dit jaar positief verrassen. Wij geloven dat zeer veel slecht nieuws verrekend is in de huidige waarderingen. We herhalen dat de Koers/Winst verhoudingen erg laag zijn en dat de risicopremie erg hoog is. We zien een dalende inflatie wereldwijd, lagere grondstoffenprijzen zijn voor veel ondernemingen een welgekomen geschenk en last but not least de centrale banken voeren nog steeds een erg flexibel beleid door erg lage rentetarieven te hanteren. Wij beseffen dat de problemen binnen Europa op korte termijn niet opgelost zullen zijn en dat we waarschijnlijk nog vele bange momenten zullen beleven, maar voor Merit Capital staat vast dat Europa op het einde van het jaar nog steeds Europa zal heten en dat de Euro nog steeds onze gemeenschappelijke munt zal zijn. Merit Capital start het beleggingsjaar met een gematigd optimistisme. Bart Sebrechts Obligaties Niets duurt voort behalve verandering (Heraclitus 540 v Chr.) Reeds lang voordat onze euro bestond wist de Griekse filosoof Heraclitus al dat de zeer kleine renteverschillen tussen sterke en zwakke landen, waarvan sprake was voor 2008, niet zouden kunnen blijven voortduren. Volgens Bloomberg moet er dit jaar voor een tegenwaarde van bijna miljard dollar aan overheidsobligaties van de G7 (VS, China, Japan, Duits- land, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië) en de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, China en India) geherfinancierd worden. Dit is een hele uitdaging voor In het prille jaar 2012 heeft de Europese schuldencrisis reeds voor een

6 opvallende primeur gezorgd. Op het onlangs door de Duitse staat (AAA) uitgegeven schatkistpapier met een looptijd van 6 maanden wordt nu zelfs een negatieve rente betaald. Evolutie rente van diverse overheden Door toezichthouders worden aan de banken steeds strengere kapitaaleisen en financiële beperkingen opgelegd. Om aan de voorgeschreven regels te kunnen voldoen krimpen banken hun balansen steeds meer in. Krediet schaarste, hoge spreads tussen safe havens en bedrijfsobligaties alsmede wantrouwen tussen banken onderling zijn hiervan het gevolg. Teneinde deze situatie te verbeteren heeft de Europese Centrale Bank eind vorig jaar 500 miljard euro ter beschikking gesteld aan de financiële sector. Ook al geloven we dat de huidige beweging nu al erg sterk is doorgelopen, we prefereren nog steeds bedrijfsobligaties boven Italiaanse- of Spaanse obligaties. Enkele voorbeelden van moge bedrijfsobligaties vindt u hiernaast. Dirk Declercq Koopwaardige bedrijfsobligaties EUR ING GROEP NV 4,125 % ,75 % => 4,54 % XS Rating A Debt to assets 20,20 % EUR BEKAERT 5 % ,35 % => 4,79 % BE Rating NR Debt to assets 27,79 % Aandelen Zullen de lage waarderingen de aandelenkoersen in 2012 kunnen stuwen? Op wereldvlak kenden de aandelenkoersen hun eerste negatieve jaar sinds het rampjaar Zeker in Europa. Het afgelopen jaar is geen goed jaar geworden voor aandelenbeleggers. Op wereldvlak kenden de aandelenkoersen hun eerste negatieve jaar sinds het rampjaar Zeker in Europa, maar eigenaardig genoeg ook in de Emerging Markets, hebben de aandelenmarkten een zeer slecht jaar achter de rug. Enkel in de V.S. valt de schade mee. De belangrijkste Amerikaanse beursindex, de S&P 500, eindigde het jaar 2011 met een rendement van 0 % (+0,003 % voor diegenen die rendementen tot 3 cijfers na de komma berekenen). Hiermee heeft de S&P 500 in het laatste kwartaal nog wel een inhaalbeweging van 11 % moeten uitvoeren. Opvallend hierbij is vooral het feit dat het de grootste beurskapitalisaties (de zogenaamde megacaps) zijn die het meest hebben bijgedragen aan het rendement van de S&P 500 (Apple kon in 2011 met 25,6 % stijgen, IBM met 26,3 % en ExxonMobil met 16,3 %). Om uiteindelijk aan een 0-resultaat te komen, zijn er dus heel wat andere aandelen fors gedaald. Weinigen zullen verbaasd zijn dat de verliezers opnieuw bij de financiële waarden dienen gezocht te worden (Bank of America daalde met 59,2 %, Citigroup met 44,2 % en Goldman Sachs met 46,2 %). Maar het Amerikaanse status quo is dus een geweldig succes in vergelijking met wat we in Europa dienden te ondergaan. De DJ Eurostoxx 50, de index van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone, heeft het jaar afgesloten met een verlies van 17 %. Uiteraard was ook hier de financiële sector het zwaarst getroffen

7 met een daling voor Société Générale met 57,2 % en BNP Paribas met 36,3 %. Gezien de crisis binnen de eurozone mag de daling van de Europese financiële aandelen geen te grote verrassing inhouden. Wat ons meer heeft verbaasd is de zwakke prestatie van de aandelen uit de groeilanden. De MSCI Asia ex-japan, de belangrijkste graadmeter voor de Aziatische groeimarkten, kende met een daling met 18 % zelfs een nog lichtjes grotere daling dan de DJ Eurostoxx 50. De reden voor de Aziatische zwakte is de vrees dat de Europese crisis de exportmogelijkheden voor de Aziatische bedrijven zal beperken alsmede het gevaar dat China op een relatief zware groeivertraging zou afstevenen. De aandelenbeleggers hebben veel redenen om 2011 snel te vergeten doch de vraag is uiteraard of er in 2012 beterschap in zicht is. De gemiddelde waardering voor aandelen is erg laag maar dat was een jaar geleden ook al zo. Waarom zouden de aandelen dan dit jaar in tegenstelling tot vorig jaar wel kunnen stijgen? De economische groei in Europa zal de bedrijven weinig groeimogelijkheden bieden. Gelukkig biedt de rest van de wereld toch wel betere vooruitzichten. Het herstel van de Amerikaanse economie lijkt meer momentum te krijgen en de Chinese economie mag dan al afkoelen, er wordt toch nog een economische groei van 7,9 % verwacht voor dit jaar. Dit voor China dat sinds vorig jaar de tweede grootste economie ter wereld is. Bij Merit Capital geloven we in het potentieel van aandelen op voorwaarde dat het bedrijven betreft die deelnemen aan de belangrijkste groeiverhalen in de wereld. Deze groeiverhalen zijn het toenemende gebruik van technologie, de opkomst van de consument in de Emerging Markets en het gebruik van grondstoffen om Bij Merit Capital geloven we in het potentieel van aandelen mits het bedrijven betreft die deelnemen aan de belangrijkste groeiverhalen. de economische groei in deze landen mogelijk te maken. Bedrijven die zich op wereldvlak goed kunnen positioneren binnen deze thema s kunnen het volgens ons goed doen. Er is verder nog een, voor velen onverwachte, reden om in aandelen te beleggen. De grote internationale bedrijven die de voorgenoemde thema s kunnen bespelen, hebben meestal een erg sterke financiële balans. Deze aandelen kunnen zich volgens ons positioneren als safe havens, veilige beleggingshavens. Terwijl de overheden in zowat alle westerse landen volop op zoek zijn naar inkomsten, heeft een bedrijf als Apple op dit ogenblik zo maar even 82 miljard dollar cash op de balans staan. Alle Amerikaanse multinationals samen hebben momenteel zo n miljard dollar aan cash of hoe uw geld parkeren in aandelen van Apple, McDonalds, Microsoft, Cisco, etc. een vorm van risicobeheersing is geworden. Een andere reden waarom aandelen zouden kunnen gekocht worden, is het dividend. Het gemiddelde dividendrendement op Europese aandelen bedraagt zo n 4 %. Voor wie in Europa de ultieme veiligheid van de Duitse staatsobligaties wil opzoeken, is er nog een rendement van 1,90 % op 10 jaar te verkrijgen. Wie zijn geld slechts voor 6 maanden aan de Duitse staat wil toevertrouwen krijgt zelfs een negatieve rente (wat dus betekent dat men moet betalen om toch maar te mogen uitlenen aan de Duitse staat). Op een bepaald ogenblik wordt het additionele rendement van een mandje blue chips toch wel erg aantrekkelijk. Wij zien dus wel wat mogelijkheden waarom aandelen toch opnieuw onder de aandacht zouden kunnen komen. Indien in de loop van de volgende weken/maanden effectief zal blijken dat de gemiddelde winstcijfers van de bedrijven stevig blijven, kan zich een hausse van de aandelenmarkten inzetten. Welke aandelen zijn dan het meest kansrijk? Bij Merit Capital blijven we een boon hebben voor mijnbouw- en grondstoffengebonden bedrijven. De groei in de Emerging Markets blijft erg grondstoffenintensief en de waardering van vele mijnbouwbedrijven houdt momenteel te weinig rekening met dit gegeven. Voorbeelden van koopwaardige mijnbouwers zijn Rio Tinto, Freeport- McMoran, Petrobras, etc. Een basissector blijft verder de technologiesector. De nood van de moderne mens aan gebruiksvriendelijke technologie die hem kunnen bijstaan in zijn dagelijkse leven, blijft intact. Wij blijven op lange termijn dan ook voorstander van aandelen zoals Apple, Microsoft, IBM, etc.. Het derde thema dat wij blijven bespelen is dit van de opkomst van de middenklasse en de consument in de Emerging Markets. Het voornaamste kenmerk van deze consument is dat hij is wezen weinig verschilt van de consument in de Westerse wereld. Bedrijven die producten maken met een sterk merkimago en een wereldwijde aanwezigheid hebben dan ook nog heel veel mogelijkheden. Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn Apple, McDonalds, BMW, Volkswagen, etc. Stefaan Casteleyn

8 Dynamisch-Technische Portefeuille De dynamisch-technische portefeuille is een modelportefeuille die Merit Capital net voor de zomer is gestart en die doorheen alle beursstormen tijdens de zomermaanden er toch in geslaagd is om een sterk resultaat neer te zetten. De dynamisch-technische portefeuille is een zogenaamde Technische Trading portefeuille met een hoog risicoprofiel. Dit komt omdat deze portefeuille enkel aandelen bevat en dus onder de noemer offensieve beleggingen valt. Deze portefeuille wordt dagelijks zeer actief gemanaged. Om tot invulling te komen selecteren we eerst bedrijven op fundamentele criteria zoals: beurskapitalisatie (Market Cap), koers-/winstverhouding (PE), vermogenspositie (Solvabiliteit), schuldpositie (Debt to Assets), winst en winstontwikkeling/rentabiliteit (EBITDA), management, sectorvooruitzichten etc. etc. Indien het bedrijf aan onze fundamentele criteria s voldoet gaan we in de tweede fase met behulp van technische analyse het momentum van aankoop bepalen. Bij deze technische analyse gebruiken we onder andere de grafiekinstrumenten Moving Average (Voortschrijdend Gemiddelde), de RSI (Relatieve Sterkte Index) en de MACD (Moving Average Convergence Divergence) om een ommekeer in de trend waar te nemen. Indien ook al deze technische signalen op groen staan besluiten we tot de aankoop van het aandeel over te gaan. Vervolgens wordt op dagelijkse basis het nieuws over dit bedrijf/aandeel en het technische beeld op de voet gevolgd en beoordeeld. Een zeer belangrijk onderdeel bij het beheer van de dynamisch-technische portefeuille is de verkoopsdicipline. Indicaties dat het technische beeld van een aandeel aan het verslechteren is, worden zeer nauw opgevolgd en indien nodig wordt de positie onmiddellijk verkocht. Het positieve resultaat van de strategie sinds de zomer is o.a. het gevolg van het feit dat zich nooit zware koersdalingen hebben voorgedaan. Aandelen die in de gevarenzone kwamen, werden steeds voordien verkocht. Gezien de huidige onzekerheid en de hiermee gepaard gaande volatiliteit in de markt besluiten we tegenwoordig bij een positief resultaat van circa 15 % de winst te verzilveren en dus afscheid te nemen van het aandeel. Belangrijk is dat deze methodiek daadwerkelijk, onverkort en zonder concessies wordt toegepast. Door de zeer strikte opvolging van deze modelportefeuille en het daadwerkelijk ingrijpen wordt het feitelijk risico van deze portefeuille drastisch geminimaliseerd en is het hoog risicoprofiel enkel nog maar een administratief gegeven. De daadwerkelijk startdatum van de type-portefeuille was 20 juni Achteraf gezien is het vanaf de start zeker geen gemakkelijke beurstijd geweest, denkt u bijvoorbeeld maar eens terug aan de zeer slechte beursmaand augustus. Toch zijn we erin geslaagd om met de type-portefeuille een absoluut (netto) rendement over de periode van 20 juni tot 31 december te behalen van + 4,01 %. Over dezelfde periode was het rendement van de benchmark (MSCI World Index) licht negatief -0,78 %. Derhalve, door het actief ingrijpen en beheren van de type-portefeuille, konden we een verschil boeken van maar liefst 4,79 %! Het verheugt ons u te kunnen melden dat deze type-portefeuille nu dus beschikbaar wordt als compartiment van onze bevek. De inschrijvingsperiode voor het nieuwe compartiment MC Dyntech Fund loopt van 19 tot 31 januari. De eerste inventariswaarde wordt berekend om 1 februari Het inschrijvingsformulier en de prospectus zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel. Uiteraard zullen wij u via deze maandelijkse publicatie graag op de hoogte houden van de evolutie van MC Dyntech Fund. Anton Beurkens Colofon The Merit Capital Investor maandelijkse nieuwsbrief 2012 jaargang 4 nr. 1 Verantwoordelijke uitgever: Sam Melis Museumstraat 12D 2000 Antwerpen, België Beursvennootschap Museumstraat 12D 2000 Antwerpen, België T: + 32 (0) Vormgeving NTCP8, Opmaak & productie IN-depth, F: + 32 (0) Disclaimer The Merit Capital Investor is een uitgave van Merit Capital, Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit document verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggings-advies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. Merit Capital geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2015

The Merit Capital Investor Januari 2015 The Merit Capital Investor Januari 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends Zet olie de markten in vuur en vlam? Samengevat mogen we stellen dat 2014 een positief jaar

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Juli 2015

The Merit Capital Investor Juli 2015 The Merit Capital Investor Juli 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Nieuwe trends Inpakken en wegwezen? Veel plezier hebben we in het tweede trimester aan de financiële markten niet beleefd. De financiële

Nadere informatie

The Merit Capital Investor April 2015

The Merit Capital Investor April 2015 The Merit Capital Investor April 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends De comeback van Europa In onze vorige edities hebben we het meermaals aangedurfd om Europa als

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 300,00 JPMorgan GBI (overheidsobligaties wereldwijd - USD) MSCI World (aandelen wereldwijd - USD) 250,00 CRB/Reuters (grondstoffen - USD) FTSE EPRA NAREIT

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug

De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug Asset Backed Securities in de schijnwerpers Jaargang 16 - februari 2013 Colofon Redactie Justin Boers, David van Bragt, Lieuwe Jousma, Menso van Leeuwen,

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2013 Datum publicatie : 14 oktober 2013 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Beleggingsstrategie 1 e trimester 2015 Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Bron: Amundi Cross Asset 1 Investment Strategy; Marktgegevens: Bloomberg 1 Begrippen met dit symbool

Nadere informatie

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 5 MEI 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 18 MEI 2011 DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren!

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! Lente 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Ons advies om uw spaargeld te laten groeien U Lage rente? Een buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! U Beleggen in vreemde munten: leer de risico's

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen. 1. Kwartaalvisie januari 2014. Outlook 2014 en scenarioanalyse

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen. 1. Kwartaalvisie januari 2014. Outlook 2014 en scenarioanalyse STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen januari 2014 1. Kwartaalvisie januari 2014 Outlook 2014 en scenarioanalyse 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud Kwartaalbericht

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie