Locatie Eindhoven Lupinestraat GM Eindhoven T E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Locatie Eindhoven Lupinestraat 14 5614 GM Eindhoven T 040 248 44 33 E triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl"

Transcriptie

1 Beste relatie, Locatie Eindhoven Lupinestraat GM Eindhoven T E Voor schooljaar hebben we weer een interessant scholingsaanbod voor u. In bijgevoegde flyer vindt u een overzicht van de cursussen die gaan starten in de periode september t/m november Daarnaast kunnen wij ook trainingen en cursussen op maat verzorgen. Op onze website vindt u nog meer trainingen, cursussen en workshops. Wij hopen u snel te mogen ontmoeten. Heeft u vragen? Bel naar of stuur een mail naar en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op. Cursus Puberbrein Inzicht in de werking en de ontwikkeling van de hersenen van het puberbrein. Waar komt het gedrag van de puber vandaan en hoe kunnen we hen ondersteunen bij het leren. Met de huidige inzichten kan kennis over het brein gebruikt worden als richtlijn voor het onderwijs. Inhoud - Verkennen van de ontwikkeling van de hersenen in de puberjaren. - Bekijken, bespreken en ervaringen delen van typisch pubergedrag. - Aan de slag met pubers, hoe doe je dat. Interactieve cursus waarin theorie en kennis worden afgewisseld met zelf ervaren, leren en delen De cursus wordt gegeven op dinsdag 29 september van uur uur en vindt plaats in het kantoor van Triade aan de Lupinestraat 14, 5614 GM Eindhoven. voor deelname aan deze cursus bedragen 65,00 per persoon. Dit is inclusief broodjes en koffie/thee. Wilt u uw eventuele dieetwensen aan ons doorgeven? kan per mail via het adres :

2 Pedagogische gespreksvoering met kinderen met gedrags- en omgangsproblematieken. De cursus pedagogische gespreksvoeringen met kinderen met een gedragsstoornis verdiept zich in de verschillende gesprekstechnieken, vraagtechnieken en gespreksmethoden die een leidraad kunnen zijn binnen de pedagogische gespreksvoering. Met behulp van beeldmateriaal en casuïstiek worden herkenbare situaties geschetst die geanalyseerd en gestructureerd worden met behulp van onderstaande methoden en technieken. Na het volgen van de cursus kent u verschillende gesprekstechnieken die u kunt toepassen tijdens de gesprekken die u voert met leerlingen, waardoor deze soepeler zullen verlopen. Inhoud Binnen de cursus wordt er aandacht besteed aan: - de verschillende gespreksmethoden; het ABC-schema, het 5-G s model en social scripts. - de ontwikkeling van de Theory of Mind (verdieping t.o.v. cursus sociale vaardigheden). De inhoud wordt mede bepaald door de hulpvragen en de inbreng van de cursisten. Dit aan de hand van aangereikte casuïstiek en casuïstiek van de cursisten, aangereikt beeldmateriaal en beeldmateriaal van de cursisten. De nadruk ligt op de mogelijkheid te experimenteren met de verschillende methoden en technieken en daarin te ervaren welke stijl bij jou persoonlijk past. De cursus wordt dit najaar enkel voor het voortgezet onderwijs aangeboden. Data De cursus vindt plaats op maandag 2, 16 en 23 november van uur uur in het kantoor van Triade aan de Lupinestraat 14, 5614 GM Eindhoven. voor deelname aan deze cursus bedragen 180,00 per persoon. kan per mail via het adres :

3 Cursus REM-weg voor kinderen, van 6 tot en met 12 jaar, met impulsief gedrag/ ADHD aangeboden. Deze training is erop gericht om de kennis rondom de REM-weg methode en de praktische toepassing hiervan op schoolniveau te vergroten. De REM-weg kan gebruikt worden om kinderen te leren de stop-denk-doe methode toe te passen. Inhoud Binnen deze cursus wordt aandacht besteed aan: - Het vormen van een theoretisch kader omtrent ADHD. - Uitleg van de REM-weg methode en de praktische toepassing hiervan op schoolniveau. - Bekijken van begeleidingsmaterialen omtrent ADHD - Bespreken van casuïstiek m.b.t. kinderen met ADHD en/of aandachtsproblematiek Na het volgen van deze cursus bent u in staat zelfstandig de REM-weg training op uw school op te zetten en te voeren. De cursus wordt gegeven op maandag 28 september, 5 en 12 oktober van uur uur en vindt plaats in het kantoor van Triade aan de Lupinestraat 14, 5614 GM Eindhoven. voor deelname aan deze cursus bedragen 195,00 per persoon, inclusief REM-weg materialen. kan per mail via het adres : U ontvangt een bevestiging van deelname per mail. Deze cursus gaat door bij minimaal 5 deelnemers

4 Kids Skills Wat is Kids Skills? Kids Skills is ontwikkeld door Ben Furman, gebaseerd op de oplossingsgerichte, educatieve psychologie (Milton Erickson, Steve de Shazer). Het is een oplossingsgerichte methode waarmee men kinderen van 4 t/m 11 jaar kan helpen om hun eigen problemen te overwinnen. Dit kan door deze problemen om te zetten in vaardigheden die nog geleerd gaan worden. Dit kunnen grote, echter ook kleine problemen (vaardigheden) zijn. Het is een methode die gebaseerd is op een psychologie waarin niemand de schuld krijgt van de problemen rondom het kind en waarin iedereen wordt gezien als potentiële hulpbron bij het aanleren van de vaardigheden. Het kind neemt zelf actief deel aan het bedenken van het actieplan en de oplossingen voor het aanleren van de vaardigheden. Het is van belang dat er overeenstemming is met het kind. Dit houdt in dat het kind achter het inzetten van Kids Skills staat en zelf kan meedenken welke vaardigheid het wil leren. In samenwerking met het kind kan er namelijk veel bereikt worden. Samen met een KS-coach kunnen de vijftien stappen van Kids Skills van het werkboek stuk voor stuk uitgewerkt worden. Dat kan in de volgorde en het tempo dat bij het gekozen doel van de leerling past. Met behulp van deze methode kan de leerling zijn/haar eigen sterke punten ontdekken en leren hoe er gebruik van te maken. Bovendien kan het helpen bij het vinden en vasthouden van de motivatie die nodig is om dingen te bereiken. In drie bijeenkomsten worden de basisvaardigheden van oplossingsgericht werken in het algemeen en het toepassen van deze methodiek doorgenomen, zodat je er zelf mee aan de slag kunt. In de eerste bijeenkomst worden de stappen van de methodiek verhelderd, aandacht besteed aan de altijd positieve, oplossingsgerichte vraagstelling en het formuleren van de vaardigheid voor de leerling. Je krijgt een opdracht voor de tweede bijeenkomst, waarbij je gaat oefenen met het pellen van de hulpvraag van het kind. Hoe meer je ermee oefent, des te beter je de vervolgstappen van Kids Skills kunt gaan toepassen. Verder wordt er nogmaals aandacht besteed aan de formulering (pellen) van de te leren vaardigheid en gaan we het schalen oefenen. Schalen is een manier om duidelijk te krijgen hoe ver een leerling is en wat er nog nodig is om te komen op het punt waar de leerling wil zijn. De laatste bijeenkomst zal in het teken staan van het delen van ervaringen en het beantwoorden van vragen. Afhankelijk van de behoefte worden bepaalde stappen van Kids Skills verder uitgediept. Het is zowel individueel als in een groepsverband toe te passen. Het is geschikt voor bijna alle denkbare situaties. We hebben plek voor minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers. De cursus wordt gegeven op woensdag 7 oktober, 4 november en 9 december van uur uur en vindt plaats in het kantoor van Triade aan de Lupinestraat 14, 5614 GM Eindhoven. voor deelname aan deze cursus bedragen 210,00 per persoon, inclusief Kids Skills werkboek en handleiding. kan per mail via het adres : U ontvangt een bevestiging van deelname per mail. Deze cursus gaat door bij minimaal 5 deelnemers

5 Van inzicht naar uitzicht: leerlingen met autisme en gedragsproblematieken Heeft U een leerling/student met ASS in de klas, of begeleidt U een leerling/student met ASS en begrijpt U deze leerling/student niet altijd? Heeft u een leerling/student met ASS in de klas die onaangepast gedrag laat zien in de klas? Zou U willen weten hoe U adequaat kunt afstemmen op deze leerling/student? Dan kan deze cursus u op weg helpen. Kenmerken De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. Er wordt gewerkt met beeldmateriaal, theoretische modellen en er worden casussen behandeld. Het Autisme BelevingsCircuit (ABC-circuit), waarbij men fysiek en zintuigelijk ervaart hoe het is om te functioneren met ASS, maakt ook onderdeel uit van de cursus. Wat levert het op? U bent in staat de behoefte van leerlingen met ASS sneller te herkennen. U weet hen meer adequaat te begeleiden en ondersteunen. Daarbij werkt het ABC-circuit vaak als een eyeopener : nadien begrijpt U pas echt wat het doel, de zin en onzin is van aanpassingen van de omgeving van leerlingen of studenten met autisme. U wordt vaardiger in het herkennen van problemen waar leerlingen met ASS mee te maken kunnen hebben en U leert vervolgens beter af te stemmen op deze leerlingen. De cursus wordt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs aangeboden. Voortgezet onderwijs: Dinsdag 22 september, 6 oktober, 20 oktober van uur uur De cursus vindt plaats in het kantoor van Triade aan de Lupinestraat 14 te Eindhoven. Primair onderwijs: Woensdag 23 september, 14 oktober en 11 november van uur uur De cursus vindt plaats in het kantoor van Triade aan de Lupinestraat 14, 5614 GM Eindhoven. Voortgezet onderwijs: voor deelname aan deze cursus bedragen 215,00 per persoon. Dit is inclusief 2 broodjes en koffie/ thee. Wilt u uw eventuele dieetwensen aan ons doorgeven? Primair onderwijs: voor deelname aan deze cursus bedragen 205,00 per persoon De cursus gaat door bij minimaal 5 deelnemers Na het volgen van 3 bijeenkomsten krijgen deelnemers een certificaat Deze cursus kan, in overleg met de trainers, ook op maat (in company) worden aangeboden. kan per mail via het adres :

6 Oplossingsgericht Werken U wilt graag fluitend naar school, ontspannen aan het werk gaan. U wilt graag denken, kijken, werken vanuit mogelijkheden. U wilt een positieve sfeer in de klas, op school, tijdens uw werkzaamheden. Wat heeft U al gedaan op dit te bereiken? Hoe kunt U hier meer van doen? Omschrijving Deze cursus is bestemd voor onderwijskundig personeel en voor iedereen die geïnteresseerd is in het leren werken vanuit een oplossingsgerichte manier van waarnemen en denken. U gaat waarnemen, denken en werken vanuit een oplossingsgerichte benadering; deze onderkent problemen en definieert vervolgens doelen en oplossingen op een constructieve, doelgerichte en positieve manier. Hierbij wordt benut wat al goed werkt. Kenmerken - Basis- en verdiepingscursus, ieder 3 bijeenkomsten van 3 uur - Maatwerk. Aan de hand van casussen uit eigen praktijk, ervaart U wat oplossingsgericht werken inhoudt. - Tijdens de training wordt het basisprincipe van oplossingsgericht werken door middel van oefeningen en met behulp van filmfragmenten op een interactieve manier toegepast. - De methode is pragmatisch, waardoor direct toepasbaar in de praktijk. - Oplossingsgericht werken biedt perspectief, versterkt optimisme en leidt tot energie en zelfredzaamheid. - Betrokkenheid en samenwerking worden gestimuleerd waardoor de behaalde resultaten vaak duurzaam zijn. De cursus wordt verzorgd op dinsdag 3 en 24 november en 8 december van uur uur in het kantoor van Triade aan de Lupinestraat 14, 5614 GM Eindhoven voor deelname aan deze cursus bedragen 205,00 per persoon. kan per mail via het adres :

7 DDG (Omgaan met en preventie van dreigend en destructief gedrag) De DDG-training is een vaardigheidstraining welke zich richt op het omgaan met bedreigende en destructieve situaties. Iedereen die in het onderwijs werkt maakt het weleens mee. Een leerling uit verbaal of fysiek zijn ontevredenheid, teleurstelling en woede. Zulke ervaringen kunnen spanningen, angst of onmacht oproepen. In de training richten we ons op mogelijkheden om bovenstaande situaties te voorkomen en als ze toch ontstaan er op een juiste manier mee om te gaan. Waar kan het gedrag vandaan komen, hoe pas ik mijn houding aan aan de situatie, kan ik de-escaleren en hoe ga ik vervolgens in gesprek met deze leerling. De training is gebaseerd op learning by doing. Geen ellenlange theorie, maar de theorie wordt praktisch vertaald naar de praktijk door middel van oefeningen, ingebrachte cassussen, videomateriaal of simulatieoefeningen. De training vindt plaats op vrijdag 18 september, 25 september, 2 oktober, 9 oktober, 16 oktober van 9.00 uur 12 uur op ons kantoor aan de Lupinestraat 14, 5614 GM Eindhoven De kosten voor deelname aan deze training bedragen 340,00 per persoon. kan per mail via het adres :

8 Autisme BelevingsCircuit Voor ouders en familieleden van een gezinslid met autisme bieden wij het Autisme BelevingsCircuit! Het circuit is voor iedereen die autisme beter wil leren kennen. Mensen met autisme begeleiden begint met autisme te begrijpen. Door zelf te ervaren welke moeilijkheden autisme in het alledaagse leven met zich mee brengen, gaat de workshop verder dan alleen het autisme begrijpen. Door zelf te ervaren welke moeilijkheden (en mogelijkheden) mensen met autisme meedragen, begrijp je pas echt wat het doel, de zin en onzin is van aanpassingen van de omgeving van mensen met autisme. Tijdens deze workshop ABC ga je voelen, ruiken, proeven, horen en zien hoe dat anders in zijn werk gaat bij autisme. Een circuit van praktische opdrachten doet je beleven tegen welke muren mensen met autisme kunnen aanlopen. Het brengt je van begrip tot autismevriendelijkheid. De workshop vindt plaats op dinsdag 17 september uur in het kantoor van Triade aan de Lupinestraat 14, 5614 GM Eindhoven Het Autisme BelevingsCircuit is een eenmalige bijeenkomst van ca. 2,5 uur. Tien opdrachten ( geen rollenspellen) in dit circuit brengen je in de gevoelswereld van autisme. Je begrijpt autisme beter als je zelf ervaart hoe het is om informatie anders te verwerken. - Hoe is het om vast te lopen, omdat concrete communicatie ontbreekt? - Hoe voelt mislukken als teveel prikkels in een keer binnen komen? - Hoeveel frustraties wellen op als je geen overzicht ziet? Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en wat niet kan, voel waar anderen alleen maar over schrijven. De kosten voor ouders en familieleden van een gezinslid met autisme zijn 17,50 per persoon. De cursus gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers is 12. voor een van bovenstaande cursussen kan via: - vermeld naam cursus / training die u wilt (laten) volgen - naam deelnemer(s) - naam school - adresgegevens school - telefoonnummer school/deelnemer - adres U ontvangt een bevestiging van deelname per mail.

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

Cursusaanbod voor vrijwilligers

Cursusaanbod voor vrijwilligers Cursusaanbod voor vrijwilligers 2015 www.cursusaanbodvrijwilligers050.nl Inhoudsopgave Rots & Water 5, 12, 17, 21 Agressieregulatie 5 Talentontwikkeling 'Wat heb je nog meer in je?' 6, 19 Solliciteren

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren Najaarsprogramma 2007 CNV Opleiding & Training Een leven lang leren is kansen creëren Een leven lang leren is kansen creëren Voor u ligt het vernieuwde najaarsprogramma 2007 van CNV Opleiding & Training.

Nadere informatie

Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina!

Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina! Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina! 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. 2 Inleiding. 3 Aanbod scholingen

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016

Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016 Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016 STUDIEGIDS EC ADAPT 2015-2016 1 Ontwerp: Jore ontwerp 2 STUDIEGIDS EC ADAPT 2015-2016 VOORWOORD Adapt zet je in je kracht! Dit is de slogan van Expertisecentrum

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

Cursusaanbod en trainingen Verder College. ZorgCoöperatie Brabant U.A. Editie: Zuidoost-Brabant KLEINSCHALIG KWALITEIT KEUZEVRIJHEID

Cursusaanbod en trainingen Verder College. ZorgCoöperatie Brabant U.A. Editie: Zuidoost-Brabant KLEINSCHALIG KWALITEIT KEUZEVRIJHEID 2015 2016 aanbod en trainingen Verder College Editie: Zuidoost-Brabant ZorgCoöperatie Brabant U.A. KLEINSCALIG KWALITEIT KEUZEVRIJEID Voor u ligt de tweede editie van het jaarprogramma van het Verder

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO!

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Open aanbod 2012 Voorwoord ROOT Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Door het verspreiden van ansichtkaarten met deze tekst, ondersteunt ROOT activiteiten in het

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 Aanbod t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 I www.osa-amsterdam.nl 1 Inhoudsopgave Leren Solliciteren (groep)... 3 Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk... 4 (combinatie groep/individueel)...

Nadere informatie

Februari 2012 Workshop Eviont

Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 LEESWIJZER...3 INLEIDING...4 STAP 1: HET KADER...5 STAP 2: STATE, GEDRAG EN

Nadere informatie

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen Veilingdreef 29 4614 RX Bergen op Zoom T. 0164 27 38 04 info@dcenc.nl www.dcenc.nl Trainingsbrochure voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap Gratis Diverse moderne

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal.

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal. Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Rijn IJssel en Da Vinci college leiden jongeren op voor een beroep met arbeidsperspectief Het dr. Leo Kannerhuis en De Steiger begeleiden jongeren met ASS Samen

Nadere informatie