PPS & Alternatieve Financiering Enkele aanbevelingen voor de Praktijk. 2 december 2013 BDO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PPS & Alternatieve Financiering Enkele aanbevelingen voor de Praktijk. 2 december 2013 BDO"

Transcriptie

1 PPS & Alternatieve Financiering Enkele aanbevelingen voor de Praktijk 2 december 2013 BDO

2 Presentation Outline Introduc)e - PPS aandachtspunten vanuit een gewijzigde financiële markt - Bedenkingen voor de prak)jk

3 Introductie

4 Introductie PPS Defini)e Projecten die door publiek- en privaatrechtelijke par5jen, gezamenlijk en in een samenwerkingsverband, worden gerealiseerd om een meerwaarde voor die par5jen tot stand te brengen. (PPS Decreet, 18 juli 2003) A long- term contract between a private party and a government agency, for providing a public asset or service, in which the private party bears significant risk and management responsibility (The World Bank, 2012)

5 Introductie PPS Alterna)eve Financiering PPS: Samenwerking, alloca)e van risico s op een andere wijze dan in een klassieke manier van aanbesteden Alterna)eve Financiering: Aard van de financiering is van belang (niet via algemene middelen van de OG of via klassieke overheidslening) én doel is de overheidsschuld niet te doen toenemen (ESR Neutraliteit)! PPS kan AF zijn, maar niet elke AF is een PPS!

6 Introductie PPS: met zijn vele gezichten (D/B/F/M/O componenten) kan als heuoom tot alterna)eve financieringswijze worden gebruikt...maar niet in elke PPS is er een financieringsopdracht voor de private partner, bvb: Betaling )jdens uitvoering van de werken (mijlpaalvergoedingen) Betaling op het ogenblik van (voorlopige / defini)eve) oplevering Private partner bouwt op basis van een zakelijk recht en verkoopt de infrastructuur na oplevering aan een investeerder

7 Introductie Uitgangspunt: PPS als vorm van alterna)eve financiering Opdracht tot (voor)financiering voor private partner: indien overheid slechts gespreid in de )jd (terug)betaalt ( beschikbaarheidsvergoedingen ) en/of indien private partner zelf inkomsten uit exploita)e moet genereren Samenstelling financieringspakket: Eigen vermogen (kapitaal / "equity ) Quasi"- kapitaal (achtergestelde aandeelhouderslening / subordinated shareholders loan ) Vreemd vermogen (kredieten)

8 PPS Aandachtspunten An Investors View

9 PPP Market = Emerging market ook in de zorgsector! PPS Aandachtspunten

10 PPS Aandachtspunten PPS als samenwerking én als alterna)eve vorm van financieren hee] bijzondere aandachtspunten (zie voorgaande defini)es): 1. Long term (duur)jd is voor- en nadeel) 2. Public Asset (risico tegenpar)j) 3. Private Party bears significant risk (ESR neutraliteit) 3 financieel- juridische belangrijke punten

11 PPS Aandachtspunten Waarom zijn deze punten zo belangrijk? Ø Financiële crisis en weerslag op het bankenlandschap en beursgenoteerde ins)tu)onelen Ø Regula)e omtrent schuldgraad van banken (Basel III normen) Nieuwe spelers: - - Ins)tu)onelen: Verzekeraars, pensioenfondsen, private equity fondsen, Rol van de EIB

12 Vereenvoudigde PPS Structuur met een SPV P1 P2 Publieke Opdrachtgever PPS Contract PPS Aandachtspunten P3 Equity SPC Project vennootschap Lening Bank P4 D&B Contract Onderhoud & Beheer EPC MTC 12

13 PPS Aandachtspunten Banken Ins)tu)onal Shi] Private Equity Fondsen 100% Financing Providers* Pensioen fondsen Verzekeraars * Ongeveer 93% van alle infrastructuur gerelateerde investeringen werden voor de crisisperiode voor rekening van banken genomen. Debt Fondsen 13

14 PPS Aandachtspunten Waarom zijn infrastructuurleningen interessant voor ins)tu)onele investeerders? Ø Lange maturiteit/duur)jd stroken aan verantwoordelijkheden van ins)tu)onele spelers Ø Weinig of geen correla)e met andere asset klassen Ø Defensief risico profiel omwille van lage default rate (zie tabel moody s) en hoge recupera)e graad (80/90%) Ø Yield verbetering: spread tussen 150 en 350 bps 14

15 PPS Aandachtspunten Nieuwe spelers = nieuwe wesen! ü Fixed Rate leningen ü geen risico op de rente upfront financial close ü Vermijden van elk construc)e risico instapmoment 1 e betaling ü Bescherming tegen vervroegde terugbetaling (makewhole clauses) ü Credit Ra)ng vereisten zijn stricter dan bij banken >< afwezigheid ra)ng mechanisme (zekerheden bvb AGB vs Gemeente/OCMW) ü Eis van infla)on linked flows(minimaal op M/O component) ü Uitgebreid security package (zie hierna)

16 PPS Aandachtspunten Inhoud security package PPS financieringscontract: Aandelen SPV in pand Hypotheek en/of volmacht (geves)gd op de zakelijke rechten waarop de SPV beschikt) Cash deficiency Clause voor budget overruns of abstracte garan)e borgstelling vanwege aandeelhouders SPV Pand op de vorderingen en vergoedingen van de SPV waarop de SPV contractueel recht kan hebben : - Verzekeringen, Garan)efonds,... - Huurgelden, erfpachtcanons, verkoops- opbrengsten, Pand op bankrekeningen SPV Behoud aandeelhouderschap

17 PPS Aandachtspunten Niet- financiële clausules in financieringscontracten Behoud aandeelhoudersstructuur van SPV tenzij met goedkeuring Beperking van bijkomende schulden Verplich)ng om verzekeringen aan te houden Maatschappelijk doel van SPV mag niet wijzigen Behoud van de nodige vergunningen (vnl. Exploita)e vergunningen) Nega)ve pledge (= verbod om waarborgen te geven voor andere financieringen) Informa)e en rapportageverplich)ng rich)ng de sponsor

18 Tot slot

19 Bedenkingen Publiek vastgoed met o.a. zorginfrastructuur wordt mature asset Grote behoe]e aan moderne en gebruiksvriendelijke infrastructuur Behoe]e aan de debutge)sering bij publieke actoren Kleinschaligheid kan! PPS = autonome tak van projeczinanciering = specialisa)e Alterna)eve fundingstructuren zullen winnen aan belang Nieuwe spelers = nood aan standaardisa)e = blijvende interesse = realisa)e van succesvolle projecten Tot slot: Indexa)e! Budgesering, voorbereiding en duidelijke hypothesen

20 350 Leuvensesteenweg 3190 Boortmeerbeek Vragen / Opmerkingen Bart Vanhalle Managing Partner T

Securitisatie is in. In 2005 zijn in Nederland in

Securitisatie is in. In 2005 zijn in Nederland in J. DEN OTTER, M. DE BRUIN, R.P. RAAS 44 Securitisatie is in. In 2005 zijn in Nederland in totaal 27 obligatieleningen uitgegeven die werden gedekt door activa als hypotheekportefeuilles, autoleningen en

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE CONTRACTVORMEN IN BELGIË EN NEDERLAND : GAAT DE BOUW OP DE SCHOP?

GEÏNTEGREERDE CONTRACTVORMEN IN BELGIË EN NEDERLAND : GAAT DE BOUW OP DE SCHOP? 1 GEÏNTEGREERDE CONTRACTVORMEN IN BELGIË EN NEDERLAND : GAAT DE BOUW OP DE SCHOP? Ir. Arch. SOPHIE HAYEN Prof. BEN IMMERS KULeuven DBFM(O) contracten zijn geïntegreerde contracten en een specifieke vorm

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. FNV Bondgenoten Beleggingsrisico s Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 Willem Noordman 1. Goed bestuur basis voor goed risicobeheer

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Obligatie VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen

Nadere informatie

PROSPECTUS. voor een maximumbedrag ([DATUM]) van 10.000.000 EUR 19 juni 2013

PROSPECTUS. voor een maximumbedrag ([DATUM]) van 10.000.000 EUR 19 juni 2013 VULPIA SHARE CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: 2920 Kalmthout, Leopoldstraat 48 Ondernemingsnummer: 0521.864.552 PROSPECTUS voor de voor doorlopende

Nadere informatie

N EU - Crowdfunding A1 Brussel, 18 december 2013 MH/EDJ/AS ADVIES. over

N EU - Crowdfunding A1 Brussel, 18 december 2013 MH/EDJ/AS ADVIES. over N EU - Crowdfunding A1 Brussel, 18 december 2013 MH/EDJ/AS ADVIES over EEN RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER CROWDFUNDING IN DE EU MOGELIJKE TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR DE EU EN DE BELGISCHE BELEIDSMAATREGELEN

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

jaarverslag vgp annual report 2010

jaarverslag vgp annual report 2010 vgp annual report 2010 jaarverslag 2010 INHOUD kerncijfers / 3 brief aan de aandeelhouders / 4 vgp in 2010 / 6 Markten / VGP CZ I transactie profiel / 13 strategie / 14 verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

M&A vakjargon ontdaan van zijn mystiek LOI? kpmg.com/be. Alpha? Grace? Het AMandA woordenboek. CoCo? MBI?

M&A vakjargon ontdaan van zijn mystiek LOI? kpmg.com/be. Alpha? Grace? Het AMandA woordenboek. CoCo? MBI? M&A vakjargon ontdaan van zijn mystiek kpmg.com/be Alpha? LOI? Grace? Het AMandA woordenboek MBI? CoCo? M&A vakjargon ontdaan van zijn mystiek Verklarend woordenboek van meer dan 150 vaak gebruikte termen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 753 Publiek-private samenwerking Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Financiële Markten 1

Financiële Markten 1 1ste bach TEW Financiële Markten 1 Samenvatting boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 111 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Inleiding

Nadere informatie

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1 Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven 24 september 2013 1 1 1 Inhoud Alternatieve vormen van financiering Een Europese Private Placement? Financiering van NPEX Contact: Victor Meijer (victor.meijer@nibc.com)

Nadere informatie

Initiële openbare aanbieding van aandelen The Infrastructure Company

Initiële openbare aanbieding van aandelen The Infrastructure Company Initiële openbare aanbieding van aandelen The Infrastructure Company The Infrastructure Company, TINC Comm. VA, is een Belgische holdingmaatschappij die belegt in bedrijven die onderliggende Infrastructuuractiva

Nadere informatie

Sheets seminar Toezicht op Treasury in de Zorg. gehouden bij LEXSIGMA Healthcare op 17 juni 2014. Anja van Balen

Sheets seminar Toezicht op Treasury in de Zorg. gehouden bij LEXSIGMA Healthcare op 17 juni 2014. Anja van Balen Sheets seminar Toezicht op Treasury in de Zorg gehouden bij LEXSIGMA Healthcare op 17 juni 2014 Anja van Balen Treasury In de veranderende omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 17 juni 2014 1 Andere

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%.

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%. Voorlegger In december 2014 is op het laatste moment na het vaststellen van het beleggingsplan 2015 het wetsvoorstel voor het nftk aangepast op het onderdeel UFR (= Ultimate Forward Rate). De door de Tweede

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling. Inrichting- en Realisatieplan NII

Nederlandse Investeringsinstelling. Inrichting- en Realisatieplan NII Nederlandse Investeringsinstelling Inrichting- en Realisatieplan NII Inhoudsopgave Managementsamenvatting Nederlandse Investeringsinstelling 6 1. Doelstelling Nederlandse Investeringsinstelling 14 2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2013 2/182 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER?

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Montae whitepaper Pensioenfondsen... 3 2. Inleiding... 3 3. Heeft de financiële wereld beleggen

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Uitgangspunten PPS-concessiemodel De overheid zet een geïntegreerd investeringsproject in de markt: ontwerp, aanleg, onderhoud

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

Lokale overheidsinvesteringen

Lokale overheidsinvesteringen Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 73e jaargang, nr. 4, 4e kwartaal 2013 Lokale overheidsinvesteringen Agentschap Binnenlands Bestuur - Team Financiën Vlaamse Gemeenschap 143

Nadere informatie

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips De Lead Manager beschikt over een Overtoewijzingsoptie ten bedrage van EUR 2,25 miljoen in Bestaande Aandelen Het Aanbod

Nadere informatie

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1 Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden PricewaterhouseCoopers Corporate Finance heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van teams bij het succesvol realiseren van management

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het Basisprospectus (het Basisprospectus ) te worden gelezen en iedere beslissing om in de Certificates te beleggen moet gebaseerd

Nadere informatie