Marti-Keuning Eckhardt Stichting te Amsterdam. Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marti-Keuning Eckhardt Stichting te Amsterdam. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 te Amsterdam Jaarverslag 212

2 Inhoudsopgave Verslag van de activiteiten 3 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over het boekjaar Toelichting op de balans per 31 december 212 en staat van baten en lasten over Bijlagen Overzicht publicaties Overzicht projectbijdragen 1986 tot en met

3 Verslag van de activiteiten Jaarverslag over 212 Inleiding In 29 fuseerden de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Orthopaedische Chirurgie (1986) en de Stichting Keuning Eckhardt Fonds tot de Marti-Keuning Eckhardt Stichting, afgekort MKE. MKE heeft ten doel het bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek vooral op het gebied van de orthopaedische chirurgie en cultuur door het ondersteunen van jong talent in de klassieke muziek. In 21 heeft de belastingdienst MKE als algemeen nut beogende instelling ( ANBI ) aangemerkt. Ondersteuning onderzoeken en projecten: MKE ontvangt jaarlijks vanuit een steeds bredere kring voorstellen en verzoeken tot financiering van projecten en activiteiten. Met de bedoeling om deze groeiende stroom te kanaliseren hanteert MKE steeds strakkere regels en richtlijnen en verwacht deze vanaf einde 212 op de eigen website te gaan publiceren. Het bestuur hanteert bij de finale beoordeling of een voorstel wel of niet moet en kan worden gehonoreerd inhoudelijke criteria. Voor wat betreft de orthopaedische chirurgie wordt het bestuur door twee vaste adviseurs bijgestaan (zie hierna), voor andere projecten is een bredere kring van adviseurs en informanten beschikbaar. Projecten en voorstellen worden op hun eigenlijke merites beoordeeld, maar het bestuur beziet voorstellen op de redelijkheid van een charitatieve bekostiging versus de mogelijkheden om fondsen vanuit de markt te werven en welke andere potentiële financiers en donoren zijn en worden benaderd. In voorkomende gevallen kan MKE exclusieve donor zijn, maar zeker bij grotere projecten wordt ook gekeken naar de complementariteit en de toegevoegde waarde van een deelfinanciering vanuit MKE. De volgende projecten, c.q. personen hebben in 212 voor het eerst of langerlopend ondersteuning voor orthopaedisch onderzoek ontvangen: Bijdrage kosten project healing water, Hydro chipper to treat osteochondral defects onder leiding van Dr Tuijthof, Delft University of Technology and AMC, inclusief promotie onderzoek van drs Aimée Kok, 2.; Bijdrage kosten Michiel Hageman inzake Research Fellowship Orthopaedic Hand Service, Harvard Medical School, Boston, USA, 9.929; Bijdrage kosten drukken proefschrift Scaphoid Fractures: Anatomy, Diagnosis and Treatment, Dr Geert Buijze, 5. De volgende projecten of activiteiten, c.q. personen/organisaties ontvingen voor het eerst of langer lopend ondersteuning voor culturele en soortgelijke doeleinden: Subsidie Stichting Dutch Dance Events inzake demonstratie rolstoeldans demonstratie tijdens Nederlandse danskampioenschappen, 1.5; Bijdrage muziekstudies kinderen Wijnhamer. Bernadette en Drummado Wijnhamer zijn bijzonder getalenteerde violisten. Patrick Drummado is een getalenteerd pianist. De betaalde bijdragen aan Studiefonds Plus hebben betrekking op onderhoudskosten van de instrumenten, deelname masterclasses, etc., 3.5; 3

4 Bijdrage aan Stichting ALive iznake project U&I Musicbox. Met het U&I concept wordt beoogd middels muziek mensen met elkaar te verbinden. Het bestaat uit twee onderdelen: U&I Orchestra, dat zich richt op kinderen/jeugd en U&I Experience, gericht op het bedrijfsleven, 15.. Fondsenwerving en uitgaven Vanaf de oprichting in 1986 heeft MKE, voorheen dus als de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Orthopaedische Chirurgie, inmiddels 88. bijgedragen aan orthopedisch wetenschappelijk onderzoek en projecten, en muzikaal culturele projecten. Daarnaast heeft de Keuning Eckhardt Stichting voor 1. muzikale talenten en culturele projecten ondersteund. Zonder de bijdragen van de Stichting zouden veel van deze projecten niet dan wel slechts in beperkte mate hebben plaats gevonden. In 21 en 211 heeft de consolidatie van deze verschillende activiteiten binnen MKE plaats gevonden. In 211 en 212 is gewerkt aan het weer op de rails krijgen van de fondsenwerving voor de activiteiten van MKE. Daartoe is een website in ontwikkeling, die naar verwachting eind 213 operationeel zal kunnen zijn. Dat is nodig, want de laatste jaren laten zien dat in dat geen nieuwe fondsen zijn geworven. Het vermogen van MKE is ondanks de verleende steun aan een reeks projecten wel in stand gebleven, maar de ambities van MKE als erkende ANBI reiken verder. MKE heeft in (211: ) besteed aan projecten, onderzoek en activiteiten. Algemeen In 212 heeft het bestuur tweemaal vergaderd. In voorkomende gevallen kon de besluitvorming via e- mail worden afgerond. In een bijeenkomst van het bestuur op 23 april 212 is afscheid genomen van Dr. J.W. Th. Muller als bestuurslid. Het bestuur werd deskundig bijgestaan door adviseur, prof. Dr. R.K. Marti, die zich ook na zijn emeritering als hoogleraar in het Academisch Medisch Centrum wereldwijd actief blijft inzetten voor de orthopedische chirurgie. Hij blijft de nodige contacten onderhouden met onderzoekers en specialisten. Sinds november 21 is Dr. G.M.M.J. Kerkhoffs, orthopedisch chirurg bij het AMC, als tweede adviseur aan de Stichting verbonden en neemt deel aan de bestuursvergaderingen. Amsterdam, 31 oktober 213 Mr. J. Donner, voorzitter C. Paauwe-Meijer, secretaris M. van Roekel RA, penningmeester Mr. F.J. Schoute, bestuurslid 4

5 Jaarrekening 212 5

6 Balans per 31 december 212 (bedragen in hele euro s) 31 december december 211 ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa - Effecten Vlottende activa Vorderingen - Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen Reserve Reserve koersverschillen Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva

7 Staat van baten en lasten over het boekjaar 212 (bedragen in hele euro s) Baten Opbrengsten beleggingen Giften Lasten Bijdragen en verstrekkingen Algemene kosten Saldo van baten en lasten ( - = verlies)

8 Toelichting op de balans per 31 december 212 en staat van baten en lasten over 212 (bedragen in hele euro s) 1. Effecten Effecten Obligaties Fondsen Aandelen: AAB Emerging Ishares Asia Pacific Select Dividend Ishares Emerging Markets Ishares MSCI World Ishares North America Ishares Property Europe Royal Dutch Shell Obligaties: Aegon 96/Perpetual cum. AO 5.185% Bank Nederlandse Gemeenten 6.125% Kon. DSM EMTN 5.25% Eureko % ING 11/16 4% Nederland 4/ % Rabobank 3% variabele coupon obligatie Rabobank Nederland MTN 4.25% Unilever 5/ % Stichting Splendor, 5 obligaties ad

9 Fondsen: Fortis L Fund Equity BNP Paribas Obam Kempen Global High Dividend ING Hoog Dividend Fonds Rabo extra ledenobligaties Rabo ledencertificaten Goldman Sachs Next 11 Fund ING EM Markets Debt Hard CCY Robeco High Yield Bonds B Eur Vanguard Emerging Market Index Fund De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum. Koersverschillen worden ten laste of ten gunste van de reserve koersverschillen gebracht c.q. toegevoegd. 2. Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen rente Te vorderen dividendbelasting Liquide middelen Rabobank rekening-courant Rabobank beleggersrekening

10 4. Reserve Stand 1 januari Resultaat boekjaar Stand 31 december Reserve koersverschillen Stand 1 januari Bij: ongerealiseerde koersresultaten effecten Stand 31 december Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen bankkosten

11 7. Opbrengst beleggingen Couponrente Dividend Rente banken Gerealiseerde koersresultaten effecten Bijdragen en verstrekkingen Bijdrage Stichting ALive inzake Music box project Bijdrage muziekstudies kinderen Wijnhamer Bijdrage kosten conservatoriumopleiding Tie Fernandes Pereira Bijdrage project healing water, Hydro Chipper to treat Osteochondral Defects Bijdrage kosten proefschrift en promotie Geert Buijze Ondersteuning kosten fellowship Michiel Hageman Bijdrage aanschaf altviool Anne Thakchouk Bijdrage Stichting Dutch Dance events inzake rolstoeldans demonstratie Bijdrage aanschaf harp Gwyneth Wentink 4. Ondersteuning kosten fellowship Martijn Brinkman Obligaties Stichting Splendor Algemene kosten Provisiekosten en bewaarloon effecten Bestuurskosten (211: jubileum) Bankkosten Kosten bouwen website Kamer van Koophandel

12 Bijlagen 12

13 Bijlage 1 Overzicht publicaties Visits and presentations 13

14 Bijlage 2 Overzichten projectbijdragen 1986 tot en met Overzicht project bijdragen Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Orthopaedische Chirurgie (WOOC) 1986 tot en met 27 (in ) Bijdrage personeelskosten Bijdragen onderzoeken onderzoek AMC/UvA en publicaties Totaal ============== ============== 2. Overzicht projecten Stichting Keuning Eckhardt Fonds 24 tot en met 27 Cumulatieve bijdragen aan projecten: Van 24 tot en met 27 is voor ruim 1. toegekend aan projecten. 14

15 3. Overzicht project bijdragen Marti-Keuning Eckhardt Stichting 28 tot en met 212 (in )

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013

Balans per 31 december 2013 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 1 Balans per 31 december 2013 Activa Vaste activa Financiele vaste activa Effecters 1 930.432 5.516.368 Vlottende activa Vorderingen Belastingen

Nadere informatie

Jaarverslag 67 e actiejaar

Jaarverslag 67 e actiejaar Jaarverslag 67 e actiejaar Cefina jaarrekening 2013-2014 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag Bestuur Leden van de Raad van Toezicht Jaarrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013-2014 Controleverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 1 / 13 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013 Alphen aan den Rijn, 4 december 2014 Stichting Hulpfonds Beter-uit

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 1 / 13 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2014 Alphen aan den Rijn, 22 juni 2015 Stichting Hulpfonds Beter-uit

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting VSB Vermogensfonds

Stichting VSB Vermogensfonds Stichting VSB Vermogensfonds Jaarverslag 2014 Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 22 april 2015 Utrecht, 22 april 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave VERSLAG

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2. Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) WorldWide for Children (WWFC) In liefde werken aan een menswaardige wereld.

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2. Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) WorldWide for Children (WWFC) In liefde werken aan een menswaardige wereld. J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) WorldWide for Children (WWFC) In liefde werken aan een menswaardige wereld. Juni 2013 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Profiel 4

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012 te Laren Jaarrekening 2012 INHOUD 1. ALGEMEEN Pagina 2. JAARREKENING 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 4 2.2 Resultatenrekening over 2012 5 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 2.4

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 DOSSIER 1500 JAARVERSLAG 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 INHOUDSOPGAVE: BESTUURSVERSLAG... 3 1. INLEIDING...3 1.1 Voorwoord...3 1.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht JAARVERSLAG 2003 van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht 00000000.0.00 0.00. 0 00"000'0000"0' o 0"'0 pagina 3 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Onderzoekprojecten: 375 Donaties: 4.463.000 Onderzoekprojecten: Promoties: 35 470 Promoties: 40 Wetenschappelijke Onderzoekers: 450 artikelen:

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Filibata Jaarverslag 2011

Stichting Filibata Jaarverslag 2011 Stichting Filibata Jaarverslag 2011 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 1 Algemene informatie Activiteiten in boekjaar 2011 Verwachte gang van zaken voor 2012 2. Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015 Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. pagina

JAARVERSLAG 2004. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. pagina JAARVERSLAG 2004 van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. 3 pagina Bestuursverslag 4 Jaarrekening 9 Overige gegevens 15 Actuarieel

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie