Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING"

Transcriptie

1 Myriad orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen. GARANTIES Garantie op einddatum: Op einddatum van het contract, ontvangt de onderschrijver een kapitaal gelijk aan de afkoopwaarde op deze datum. DOELPUBLIEK Dit contract richt zich tot natuurlijke- of rechtspersonen die een veilige belegging wensen te combineren met een belegging in fondsen waarvan de risico s beschreven zijn in de rubriek fondsen. GEWAARBORGD RENDEMENT GEKOPPELD AAN FONDSEN MET KAPITAALGARANTIE : RENDEMENT Gewaarborgde intrestvoet Winstdeelname Myriad orporate biedt 2 fondsen aan met kapitaal- en intrestvoet garantie met mogelijkheid deze te mengen : o NELL SAFE+ ORPORATE : 1,50% gewaarborgd gedurende 8 jaar (intrestvoet in voege op 1 juli 2013) o NELL SAFE INVEST ORPORATE : 0% De intrestvoet is gewaarborgd voor een periode van 8 jaar. Na deze periode van 8 jaar wordt de nieuwe gewaarborgde intrestvoet bepaald, evenals een nieuwe periode waarvoor deze nieuwe intrestvoet geldt. Er is geen getrouwheidspremie voor dit contract. De kapitaalgarantie wordt door de verzekeraar toegekend. De minimaal gewaarborgde intrestvoet is van toepassing op de netto spaarreserve van elke storting. De gewaarborgde intrestvoet voor latere stortingen is deze van toepassing op moment van de storting. De data voor waardebepaling van de investeringen en desinvesteringen zijn de volgende : o in geval van storting : D+3 werkdagen volgend op de inning van de investering mits volledig administratief dossier o in geval van afkoop, einddatum of overlijden van de verzekerde : D+3 werkdagen volgend op ontvangst van de nodige stukken teneinde over te gaan tot uitkering van de prestatie. Kapitaalgarantie op einddatum : gewaarborgd kapitaal op einddatum is gelijk aan de som van de uitgevoerde stortingen minus kosten, taksen en de kosten van de optionele overlijdensdekkingen, vermeerderd met de intresten aan de jaarlijks gewaarborgde intrestvoet en de uitgekeerde winstdeelneming, verminderd met uitgevoerde opnames. Op 31 december van elk jaar, kan er in functie van het resultaat van de maatschappij, een winstdeelname uitgekeerd worden. Toekenning van een winstdeelname aan de reserve van het contract is geen garantie vanwege de verzekeraar. Voorspellingen betreffende de winstdeelname zijn niet gewaarborgd. Myriad orporate Financiële infofiche 1/25 01/2014 Levensverzekering

2 Rendementen uit het verleden Jaar Globaal bruto rendement Globaal bruto rendement NELL SAFE+ ORPORATE NELL SAFE INVEST ORPORATE ,83% ,68% ,64% 6,65% ,64% 5,65% ,64% 2,07% ,54% 3,13% ,24% 3,63% ,73% 1,61% ,48% 3,48% ,33% 3,58% Deze rendementen zijn globale jaarlijkse bruto rendementen toegepast op de reserve en houden geen rekening met beheerskosten. De intrestvoet wordt toegepast op de totaliteit van de geïnvesteerde sommen op het contract. Kapitalisatiewijze : samengestelde intresten dagelijks berekend. Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. NIET GEWAARBORGD RENDEMENT GEKOPPELD AAN BELEGGINGSFONDSEN FONDSEN Myriad orporate biedt verschillende beleggingsfondsen aan, zonder kapitaalgarantie, uitgedrukt in Rekeneenheden, verdeeld over 5 categorieën, met de mogelijkheid ze met elkaar te combineren. Het geheel van de eigenschappen van deze fondsen zijn terug te vinden in bijlage 1 : Eigenschappen van de externe fondsen. RENDEMENT De prestatie van een beleggingsfonds zonder kapitaalgarantie, uitgedrukt in Rekeneenheden is gekoppeld aan de evolutie van de waarde van de eenheid van dit fonds. Beleggingsfondsen zonder kapitaalgarantie, uitgedrukt in Rekeneenheden, geven geen recht op een winstdeelname. De verzekeringsmaatschappij geeft geen enkele rendementswaarborg op beleggingsfondsen zonder kapitaalgarantie uitgedrukt in Rekeneenheden. Het financieel risico wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. RENDEMENT UIT HET VERLEDEN De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De historische rendementen van de fondsen zijn beschikbaar in bijlage 2 Rendement uit het verleden Deze rendementen houden geen rekening met de beheerskosten van het contract. INSHRIJVING De inschrijving op beleggingsfondsen zonder kapitaalgarantie van het contract Myriad orporate is op elk moment mogelijk. INVENTARISWAARDE De waarde van het deelbewijs is de waarde bepaald door de beheerder van het fonds. De waardebepaling van het fonds is dagelijks. De waarde van het contract wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal rekeneenheden van elk fonds met hun respectievelijke waarde. De waarde van het deelbewijs kan geraadpleegd worden op de website De waarde data van de investeringen en desinvesteringen zijn de volgende : o in geval van storting : D+3 werkdagen volgend op de inning van de investering mits volledig administratief dossier o in geval van afkoop, einddatum of overlijden van de verzekerde : D+3 werkdagen volgend op ontvangst van de nodige stukken teneinde over te gaan tot uitkering van de prestatie. Myriad orporate Financiële infofiche 2/25 01/2014 Levensverzekering

3 ALGEMEENHEDEN KOSTEN Kosten op stortingen Maximum 5 %. Uitstap- / opnamekosten Geen kosten. Beheerskosten De beheerskosten met betrekking tot de interne fondsen, met gewaarborgd rendement, bedragen 1% per jaar, rechtstreeks afgehouden van het fonds. De beheerskosten met betrekking tot externe beleggingsfondsen, zonder gewaarborgd rendement, bedragen 1,10 % per jaar. Deze kosten worden maandelijks ingehouden onder de vorm van rekeneenheden. Kosten bij overdracht van fondsen (arbitrages) 1% - Vier gratis arbitrages per kalenderjaar. LOOPTIJD De looptijd van het contract is niet afhankelijk van de looptijd van een mensenleven. ontract met bepaalde looptijd : Minimale looptijd : minimale looptijd 8 jaar. Op einddatum van deze looptijd wordt het contract jaarlijks stilzwijgend verlengd, behalve in geval van opzegging. Maximale looptijd : maximale looptijd 99 jaar. PREMIES ontract met vrije stortingen : Initiële storting : Het minimumbedrag van de eerste storting bedraagt met een minimum van 500 per fonds. Bijkomende stortingen : Bijkomende stortingen kunnen op elk moment uitgevoerd worden met een miminim van en een minimum van 500 per fonds, kosten inbegrepen. FISALITEIT De fiscaliteit van toepassing op het contract is de fiscaliteit van toepassing in het land van residentie van de onderschrijver. Fiscaliteit bij stortingen : De taks op verrichtingen van verzekeringen is niet van toepassing bij stortingen uitgevoerd op een kapitalisatiecontract. Fiscaliteit op inkomsten van roerende kapitalen : Een roerende voorheffing is verschuldigd op het verschil tussen de gestorte premies en de terugbetalingswaarde in geval van vervroegde afkoop of uitbetaling van het samengesteld spaartegoed op einddatum van het contract (gewaarborgde intrest en winstdeelname inbegrepen) wat de looptijd van het contract ook mag zijn de dag van betaling. Voor handelsvennootschappen (NV, BVBA), vormen de intresten en winstdeelname belastbare roerende inkomsten. De roerende voorheffing aan de bron ingehouden is toe te schrijven aan de vennootschapsbelasting van het jaar in kwestie. Voor rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (VZW), heeft de roerende voorheffing een definitief bevrijdend karakter. Alle huidige of toekomstige belastingen of taksen die van toepassing zijn op het contract zijn ten laste van de onderschrijver. Bovenvermelde informatie wordt uitsluitend indicatief meegedeeld, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en/of interpretatie van de fiscale reglementering/wetgeving in voege de dag van de verrichting. Myriad orporate Financiële infofiche 3/25 01/2014 Levensverzekering

4 AFKOOP Afkopen : Gedeeltelijke afkopen zijn op elk moment mogelijk. Minimum bedrag : met een minimum van 500 per fonds. Minimale restwaarde: 500 Totale afkoop : Mogelijk op elk moment (beëindigt het contract). OVERDRAHT VAN FONDSEN / ARBITRAGES De nemer kan op elk moment alles of een gedeelte van de verworven reserve naar één of meerdere fondsen overdragen, op eenvoudige schriftelijke aanvraag, op voorwaarde dat het kapitaal belegd in elk fonds hoger blijft dan 500. Myriad orporate biedt bovendien drie automatische arbitrageopties: TAKE PROFIT : de gerealiseerde meerwaarden worden - met een minimum van 5 % (aanpasbaar per schijf van 5 %) veilig opzijgezet in het fonds BNP Paribas Trésorerie of een fonds met kapitaalgarantie NELL SAFE + ORPORATE of NELL SAFE INVEST ORPORATE. REBALANE : uw kapitaal wordt automatisch herschikt om de aanvankelijk bepaalde spreiding te behouden. STOP LOSS : de fondsen die eventueel in waarde verminderd zouden zijn, met een minimumdrempel van 10 % (aanpasbaar per schijf van 5 %), worden automatisch gearbitreerd naar het fonds BNP Paribas Trésorerie of een fonds met kapitaalgarantie NELL SAFE + orporate of NELL SAFE INVEST orporate. o Absolute Stop Loss : de berekening van de daling gebeurt dagelijks op basis van een vergelijking van de waardebepaling op de laatste door NELL waargenomen notering en de waardebepaling op het ogenblik van invoegetreding van de optie. o Relatieve Stop Loss : de berekening van de daling gebeurt dagelijks door vergelijking van de liquidatiewaarde van het fonds op de laatste datum van notering waargenomen door de verzekeraar en de hoogst bereikte liquidatiewaarde sinds invoegetreding van de optie. De opties Take Profit en Stop Loss zijn cumuleerbaar binnen hetzelfde contract. De optie Rebalance is exclusief. INFORMATIE VAN DE ONDERSHRIJVER Jaarlijkse informatie De onderschrijver ontvangt elk jaar een document dat de situatie van het contract weergeeft. Op zijn aanvraag zal hem bovendien up-to-date informatie over de fondsen worden geleverd inzake de regeling van het beheer van elk fonds en het internetadres van de beheerder. Nord Europe Life Luxembourg NV is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij, staat onder de controle van het ommissariat aux Assurances, 7 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Hoofdkantoor : 62, Rue harles Martel - L-2134 Luxembourg Tel. (352) Fax (352) Myriad orporate Financiële infofiche 4/25 01/2014 Levensverzekering

5 Bijlage 1 : Eigenschappen van de externe fondsen Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID Monetair Fonds BNP PARIBAS TRESORERIE FR BNP PARIBAS AM 22/09/2004 De doelstelling van IBE is, om op een minimum looptijd van één dag, een prestatie te bekomen gelijk aan deze van de Europese geldmarkt-benchmark EONIA (Euro Overnight Index Average) verminderd met de verrichtings- en beheerskosten aangerekend voor elke IBE. De IBE kan 100% van zijn activa beleggen in instrumenten van de monetaire markt, negocieerbare schuldcertificaten of obligaties uitgegeven in Euro en/of deviezen, met inachtname van dekking van het wisselrisico, uitgegeven door private, publieke of supranationale uitgevers, of door Lidstaten van de Europese Unie. De IBE zijn inbegrepen in een vork van en aan een rente van 0 tot 0,17. In termen van notering, is de portefeuille geïnvesteerd in effecten van hoge kwaliteit. 1 Min 1 Dag LFP TRESORERIE R FR LA FRANAISE AM INTERNATIONAL 07/02/2003 LFP TRESORERIE is een monetair fonds in EUR dat haar inkomsten kapitaliseert. Hoofdzakelijk belegd in Franse obligaties met vaste rente en korte looptijd of variabele rente, haar objectief is het streven naar een rendement dat aanleunt bij de monetaire markten maand Obligatiefondsen AMUNDI INFLATION MONDE - P FR AMUNDI 23/05/2005 Dit fonds belegt in obligaties die het mogelijk maken te anticiperen op de gevolgen van de wereldwijde inflatie. Elke inflatiegeïndexeerde obligatie wordt geanalyseerd om de meest interessante te selecteren, onder andere in functie van de rentebewegingen. Het fonds kan ook beleggen in klassieke obligaties als de inflatie laag is omdat deze laatste historisch een beter rendement hebben geboden dan de inflatiegeïndexeerde obligaties. 4 n/t BL GLOBAL BONDS LU BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA 29/02/1996 Het compartiment belegt hoofdzakelijk in obligaties die zijn uitgegeven in deviezen van de grootste industrielanden (met uitzondering van de yen). Bovendien kan zo n 20% van de activa worden belegd in obligaties van de groeilanden. Het compartiment is gemiddeld voor drie vierden belegd in de eurozone en voor één vierde in de dollarzone. De doelstelling is het streven naar een regelmatig rendement. 3 > 2 jaar Myriad orporate Financiële infofiche 5/25

6 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID ARMIGNA SEURITE FR ARMIGNA 26/01/1989 armignac Sécurité is een obligatiefonds dat voornamelijk belegd is in obligaties of en ander schuldpapier uitgedrukt in euro. Het fonds heeft als doel om een beter rendement dan haar referentie index zijnde de MTS 1-3 jaar te realiseren over een van 2 jaar. 3 >2 jaar EDR EUROPE ONVERTIBLES FR EDMOND DE ROTHSHILD AM 13/12/1993 In dit fonds wordt gestreefd naar regelmatige prestaties op middellange termijn door een actief beheer dat niet aan de referentieindexen gebonden is. Het fonds volgt een defensieve aanpak met een selectie van kwaliteitsuitgiften van uiteenlopende aard met de hoogste liquiditeit. 4 > 2 jaar FF - EURO ORPORATE BOND FUND A () LU FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 14/01/2003 Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties uitgedrukt in EUR. De manager kan altijd kiezen voor een maximum van 30% van de totale activa van de fondsen in corporate obligaties die niet zijn uitgedrukt in EUR of verplichtingen van niet-zakelijke emittenten. De manager heeft de mogelijkheid zich in te dekken tegen valutarisico. 4 5 jaar FF- GLOBAL STRATEGI BOND FUND A EUR HEDGED LU FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 08/03/2011 Het fonds FF Global Strategic Bond Fund, een flexibel obligatiefonds beoogt :. - Een optimaal rendement behalen door een goed gekozen diversificatie van beleggingsstrategieën voor de diverse internationale obligatieklassen (bedrijfsobligaties, staatsobligaties, inflatiegeïndexeerde obligaties, opkomende markten en hoogrentende obligaties). - Inspelen op beleggingsmogelijkheden binnen de verschillende marktcycli door middel van een flexibele benadering. Het fonds belegt op doordachte wijze in de diverse segmenten, geografische zones, looptijden, vervaldata en noteringen van het obligatie-universum. Het investeringsproces verloopt in 3 stappen : - Strategische allocatie: samengesteld uit 5 obligatieklassen - Tactische allocatie: de beheerder neemt posities door middel van uitgebreide marges - Effectenselectie 3 5 jaar INVESO EURO ORPORATE BOND - A LU INVESO 31/03/2006 Het compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn en inkomsten te genereren en belegt voornamelijk in schuldinstrumenten van hoge kwaliteit3, die in euro luiden en zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. Het compartiment wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder focus naar een benchmark. 4 n/t Myriad orporate Financiële infofiche 6/25

7 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID PETERAM (L) BONDS HIGHER YIELD B LU PETERAM 01/11/2000 Petercam L Bonds Higher Yield is een actief beheerd compartiment dat voornamelijk belegt in verschillende typen van hoogrentende obligaties, die bij aankoop een rendement bieden dat substantieel hoger is dan dat van klassieke staatsobligaties uitgegeven door de grote westerse landen : obligaties in euro of dollar uitgegeven door groeilanden, obligaties van eersterangsdebiteuren uitgegeven in risicovolle munten, bedrijfsobligaties met lagere ratings (speculative grade),... Al deze beleggingsinstrumenten worden zorgvuldig geselecteerd na een grondige analyse van de macro-economische situatie, de rentecurve en de kredietwaardigheid. Doel van het compartiment is om op lange termijn beter te presteren dan een obligatiebevek in euro met een gecontroleerd risico. Het fonds hanteert geen benchmark. 5 5 jaar PITET-GLOBAL EMERGING DEBT-HP EUR LU PITET AM 07/07/2003 Dit compartiment streeft naar kapitaalgroei en belegt ten minste twee derde van zijn totale activa in een gespreide portefeuille van obligaties en ander schuldpapier uitgegeven of gegarandeerd door nationale of lokale overheden in opkomende landen en/of door andere in een opkomend land gevestigde emittenten. 5 4 jaar R EURO REDIT F () FR ROTHSHILD & IE 28/09/ Een fonds met een grote bloostelling naar Investment Grade bedrijfsobligaties in euro - Een grote diversificatie van de portefeuille - Een combinatie van top-down en bottom-up benadering om te profiteren van de beste opportuniteiten op de krediet markten 4 3 jaar SG OBLIGATIONS ONVERTIBLES () FR AMUNDI 10/10/2001 Dit fonds biedt een actief beheer van de Europese converteerbare obligaties, hybride effecten die het mogelijk maken te profiteren van de stijging van de aandelen en tegelijkertijd, dankzij de obligatiecomponent, zorgen voor een parachute-effect in geval van dalende markten. Amundi is pionnier in het beheer van deze activaklasse; het eerste fonds in converteerbare obligaties is gelanceerd in de jaren n/t Myriad orporate Financiële infofiche 7/25

8 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID TEMPLETON GLOBAL BOND A A EUR LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 09/09/2002 Het Templeton Global Bond Fund (het "Fonds") probeert het totale beleggingsrendement te maximaliseren door een toename in de beleggingswaarde te bewerkstellingen, waarbij op de middellange tot lange termijn inkomsten worden gegenereerd en valutawinsten worden gerealiseerd. Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van iedere kwaliteit uitgegeven door overheden en aan overheden gelinkte entiteiten gevestigd in iedere ontwikkelde of opkomende markten Het Fonds kan in mindere mate beleggen in : - derivaten met hedging- en beleggingsdoelen die worden gebruikt als een actief beleggingsbeheerinstrument om markten te bereiken - obligaties van iedere kwaliteit uitgegeven door vennootschappen gevestigd in ieder land - obligaties van supranationale entiteiten, zoals de Europese Investeringsbank jaar TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD A EUR-H1 LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 10/04/2007 Het Templeton Global Total Return Fund (het "Fonds") probeert het totale beleggingsrendement te maximaliseren door een toename in de beleggingswaarde te bewerkstellingen, waarbij op de middellange tot lange termijn inkomsten worden gegenereerd en valutawinsten worden gerealiseerd. Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van iedere kwaliteit (waaronder obligaties van een lagere kwaliteit zoals non-investment grade-obligaties) uitgegeven door de overheid, aan overheid gerelateerde entiteiten en/of vennootschappen in ontwikkelde of opkomende markten. Het Fonds kan in mindere mate beleggen in : - door hypotheek en activa gedekte effecten - obligaties van supranationale entiteiten, zoals de Europese Investeringsbank - derivaten met hedging- en beleggingsdoelen die worden gebruikt als een actief beleggingsbeheerinstrument om markten te bereiken - effecten in faling (beperkt tot 10 % van de activa) jaar Geografische fondsen AGRESSOR FR FINANIERE DE L'EHIQUIER 29/11/1991 Agressor wordt samengesteld op basis van een strenge aandelenselectie (stock-picking) en trading. Anticipatie op lange termijn en transacties op korte termijn worden hierbij gecombineerd. Echiquier Agressor belegt minimaal 60 % van haar activa in aandelen. Het beheer is gericht op een absoluut rendement, zonder gebonden te zijn aan een referentie-index. 6 > 5 jaar Myriad orporate Financiële infofiche 8/25

9 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AE LU AMUNDI 22/11/2010 De doelstelling van dit fonds is de Barclays Global Aggregate index (USD hedged) te verslaan door strategische en tactische posities in te nemen, arbitrages uit te voeren in overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en valuta s en via een actieve diversificatie in de opkomende landen. Dit fonds wordt actief beheerd en combineert lange termijn strategische visies met tactische korte termijn allocatie jaar BGF GLOBAL DYNAMI EQUITY A2EUR LU BLAKROK 28/02/2006 De doelstelling van het Global Dynamic Equity Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd, zonder voorgeschreven beperkingen ten aanzien van landen of regio's, ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten. Het Fonds zal er in het algemeen naar streven te beleggen in effecten die volgens de Investment Adviser ondergewaardeerd zijn. Het Fonds kan eveneens beleggen in aandeleneffecten van kleine en opkomende groei-ondernemingen. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. 6 n/t BGF LATIN AMERIAN FUND A2 EUR LU BLAKROK 01/07/2002 De doelstelling van het Latin American Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Latijns-Amerika. 7 n/t BL EQUITIES DIVIDEND LU BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA 31/10/2007 De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn via beleggingen in aandelen met een hoog dividend. Het compartiment BL-Equities Dividend belegt zonder geografische, sectorale of monetaire beperkingen in aandelen van internationale ondernemingen waarvan het actuele of verwachte dividend hoger ligt dan bij hun referentie-index. De ondernemingen worden gekozen op basis van hun intrinsieke kwaliteiten en hun beoordeling. 5 6 jaar BL GLOBAL EQUITIES LU BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA 31/10/2000 Het compartiment is belegd in internationale aandelen zonder beperkingen met betrekking tot de beurskapitalisatie. Het belegt voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten en in mindere mate in Japan en de groeilanden. De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn jaar ARMIGNA EMERGENTS FR ARMIGNA 03/02/1997 armignac Emergents is een internationaal aandelenfonds dat belegt in groeilanden, in Azië, Latjins-Amerika, Oost-Europa, het Midden- Oosten en Afrika. Het zoekt naar de beste groeimogelijkheden via een selectie van waarden uit nieuwe landen met een sterk groeipotentieel. 6 5 jaar Myriad orporate Financiële infofiche 9/25

10 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID ARMIGNA INVESTISSEMENT A FR ARMIGNA 26/01/1989 armignac Investissement is een internationaal aandelenfonds dat belegt in financiële markten overal ter wereld. De aandelenblootstelling is permanent hoger dan of gelijk aan 60% van de nettoactiva. Het fonds richt zich op een aanbevolen van 5 jaar met als doelstelling zo goed mogelijke resultaten te behalen via een actief en opportunistisch beheer, zonder vooraf vastgelegde vereisten ten aanzien van asset allocatie naar geografische zone, sector, type of omvang van effecten. De rendementsbronnen van het fonds zijn dus aandelen, maar tevens valuta's en in sommige gevallen renteproducten. 6 5 jaar EHIQUIER GLOBAL FR FINANIERE DE L'EHIQUIER 16/04/2010 Echiquier Global is een dynamisch fonds dat streeft naar rendement op lange termijn door op internationale markten te beleggen in groeiwaarden. Het beheer van het fonds berust op een rigoureuze effectenselectie ( stock-picking ). De beleggings-strategie streeft ernaar die waarden te selecteren die de best actuele of potentiële groei bieden. Geografisch worden drie grote zones benadrukt : Europa, Verenigde Staten en de Rest van de Wereld. 6 > 5 jaar EHIQUIER MAJOR FR FINANIERE DE L'EHIQUIER 11/03/2005 Echiquier Major is een dynamisch fonds dat streeft naar een rendement op lange termijn door te beleggen op de Europese aandelenmarkten. Het beheer is gericht op een selectie van grote Europese groei aandelen, die leidinggevende posities in hun sector hebben. 6 > 5 jaar EDR ASIA LEADERS FR EDMOND DE ROTHSHILD AM 26/10/2011 Het doel van Edmond de Rothschild Asia Leaders is te profiteren van de dynamische groei en de economische ontwikkeling van de regio Zuidoost-Azië. Het fonds volgt een beleggingsstrategie die gericht is op de meest veelbelovende thema's op lange termijn en selecteert bedrijven die daar het meest van profiteren. Het fonds investeert in Aziatische bedrijven die het potentieel hebben om binnenlandse, regionale en mondiale leiders binnen hun sectoren te worden. 7 > 5 jaar EDR HINA (A) FR EDMOND DE ROTHSHILD AM 08/04/1998 Het fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in beursgenoteerde aandelen in hina en Hongkong en in aandelen van niet-hinese ondernemingen die een aanzienlijk deel van hun winst in hina genereren. Het fonds kan worden gebruikt om te participeren in de groei van de hinese economie door middel van een actieve aandelenselectie. 7 > 5 jaar EDR INDIA (A) FR EDMOND DE ROTHSHILD AM 09/02/2005 Dit fonds belegt voornamelijk in aandelen van ondernemingen in het Indiase subcontinent (India, Sri Lanka, Bangladesh) en maakt een actieve selectie van effecten die de beste risico/rendementverhouding bieden, zonder vooraf bepaalde stijlbeperkingen en ongeacht de omvang van de kapitalisatie. 7 > 5 jaar Myriad orporate Financiële infofiche 10/25

11 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID EDR TRIOLORE RENDEMENT () FR EDMOND DE ROTHSHILD AM 04/12/1998 Het fonds maakt een actieve selectie van Franse aandelen gespreid over de eurozone (maximaal 25%), die laag gewaardeerd zijn en opbrengsten bieden aan de aandeelhouder (in de vorm van een groeiend dividend, aankoop van eigen aandelen ). De portefeuille bestaat uit defensieve aandelen (minimum 50%) en cyclische waarden (maximum 50%) met het oog op de stijging van het kapitaal op lange termijn en met een beperkte volatiliteit. 6 > 5 jaar FF - EURO BLUE HIP FUND LU D FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 30/09/1998 Het Fidelity Funds European Growth Fund streeft ernaar beleggers vermogensgroei op de lange termijn te bieden, aan de hand van een actief beheerde portefeuille van voornamelijk beleggingen in pan- Europese aandelen. 6 5 jaar FF - EUROPEAN GROWTH FUND - A (D) LU D FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 01/10/1990 Het Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund wordt op een meer behoudende wijze beheerd en streeft naar vermogensgroei, hofdzakelijk door te beleggen in een combinatie van aandelen en obligaties, met een voorkeur voor Europese of in euro luidende beleggingen. Het fonds is aantrekkelijk voor beleggers die vermogensgroei nastreven maar die de voorkeur geven aan een lager risico dan doorgaans gepaard gaat met beleggingen uitsluitend in aandelen. 6 5 jaar FF - SOUTH EAST ASIA FUND A (D) LU D FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 16/02/2004 Het Fidelity Funds South East Asia Fund is gericht op vermogensgroei op de lange termijn, door voornamelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen in Zuidoost-Azië, met uitzondering van Japan. 7 5 jaar FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL AHE LU AMUNDI 20/05/2009 Amundi International SIAV streeft kapitaalgroei na voor haar beleggers door beleggingen te spreiden over alle activacategorieën (aandelen, korte termijn obligaties, goud en cash). Het beheer van Amundi International SIAV is geïnspireerd op de historische lessen van Benjamin Graham en Warren Buffet en steunt op twee essentiële waarden: overtuiging en behoedzaamheid. 5 5 FRANKLIN WORLD PERSPETIVES A () LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 14/10/2008 Het Franklin World Perspectives Fund (het "Fonds") probeert de beleggingswaarde te verhogen op de middellange tot lange termijn. Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten uitgegeven door vennootschappen van iedere grootte gevestigd in ieder land, inclusief de opkomende markten en de grensmarkten. Het Fonds kan in mindere mate beleggen in : - deelbewijzen van andere dakfondsen (beperkt tot 10 % van de activa) - derivaten voor hedging- en beleggingsdoelen jaar Myriad orporate Financiële infofiche 11/25

12 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID INVESO TAIGA E () FR INVESO 01/02/1996 Het Invesco Taiga Fonds valt onder de classificatie internationale aandelen, en streeft naar een hoger rendement dan haar benchmark, de MSI Emerging Markets Eastern Europe Index dividenden herbelegd. Om haar doelstelling te verwezenlijken is het fonds permanent voor tussen 90% en 100% van haar nettovermogen blootgesteld aan de markten van de aandelen van bedrijven met hoofdkantoor in entraal- of Oost-Europa (Rusland, Tsjechië, Hongarije, Polen, Wit-Rusland, Bulgarije, Moldavië, Roemenië, Slowakije, Oekraïne, Slovenië, Kroatië, Estland, Letland, Litouwen, Turkije, Kazachstan en Georgië) of van bedrijven die voornamelijk actief zijn in entraal- of Oost-Europa. Er zal gebruik worden gemaakt van de aandelen van deze bedrijven of van daarmee vergelijkbare effecten. De icbe zal voor 10% van haar nettovermogen blootgesteld kunnen zijn aan de rentemarkten (obligaties en geldmarktinstrumenten) van de landen van entraal- of Oost-Europa en van lidstaten van de OESO. 7 n/t LFP JK ASIA VALUE LU LA FRANAISE AM INTERNATIONAL 01/01/ Genieten van de expertise van een ploeg ter plaatse, die een benadering van het type private equity voorstelt teneinde de minst bekende bedrijven te identificeren en overlapping van de voornaamste indexen te beperken. - Het inpalmen van de opportuniteiten geboden door de exponentiële groei van hina. Exclusief geïnvesteerd in rendementswaarden : de maatschappijen handelen in Azië en noteren hoofdzakelijk op de beurzen van hina, Korea, Maleisië, Indonesië, Taiwan, Thailand, Singapore en de Filipijnen. Geconcentreerde portefeuille : 30 à 50 waarden. - Strategie Value : investering in vennootschappen die niet voorkomen op de radarschermen van wisselagenten, die zelden voorkomen op de beursindexen en die, hierdoor, verhandeld worden in hoeveelheden die duidelijk lager liggen dan het volume van de indexen. - Teneinde de neerwaartse volatiliteit verbonden aan de link mid-cap te compenseren, heeft de beheerder de mogelijkheid zich gedeeltelijk uit de markt terug te trekken door de thesaurie van het fonds te verhogen tot 50%. 6 > 7 jaar Myriad orporate Financiële infofiche 12/25

13 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID LFP JK HINA VALUE - P LU LA FRANAISE AM INTERNATIONAL 02/05/2011 Geniet van de expertise van een ploeg ter plaatse, welke u de benadering van het type " private equity " aanbiedt teneinde de minder bekende maatschappijen te identificeren en overlapping met de belangrijkste indexen te beperken. Profiteer van de aangeboden opportuniteiten op de uitzonderlijke hinese groei. "Value" strategie : investeringen in vennootschappen die zich niet op de radarschermen van wisselagenten bevinden, die weinig vertegenwoordigd zijn in de indexen, en die daardoor de bewegingen, die duidelijk lager zijn dan de indexsprongen, beheersen, ten einde de dalende volatiliteit gekoppelt aan deze mid-cap omweg, de beheerder er toe in staat te stellen om gedeeltelijk uit de markt te stappen door de liquiditeit in het fonds op te trekken tot 50%. Een stevig verleden: het fonds werd opgericht in >7 jaar LFP LEADERS EMERGENTS B LU LA FRANAISE AM INTERNATIONAL 12/05/2009 Toegang tot de groei van emerging-vennootschappen van internationale omvang. LFP Leaders Emergents is een aandelenfonds belegd in de belangrijkste en meest dynamische genoteerde vennootschappen van de emerging markets, die berust op een sterke overtuiging: buiten de geografische zones blijkt de selectie van waarden beslissend in het onderzoek naar prestatie. 7 > 5jaar NORDEN () FR LAZARD FRERES 18/06/2002 NORDEN wordt permanent exclusief geïnvesteerd in aandelen van de landen uit de Scandinavische zone (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken) zonder dekking van het wisselrisico. Het betreft een zorgvuldige selectie van weinig vertegenwoordigde ondernemingen met het beste economische rentabiliteitsprofiel binnen de zone. De Scandinavische economieën worden gekenmerkt door een hoog groeiniveau en een geringe werkloosheid, gezonde overheidsfinanciën, een niveau van competitiviteit en flexibiliteit van de ondernemingen dat gestimuleerd wordt door een unieke organisatie van de maatschappij waarbij sociale bescherming gecombineerd wordt met arbeidsflexibiliteit en een hoger dan gemiddeld innovatieniveau dat groei- en differentiatieopportuniteiten biedt op lange termijn. 6 >5 jaar PETERAM EQUITIES BELGIUM B BE PETERAM 17/05/1991 Petercam Equities Belgium is een actief beheerd compartiment dat voornamelijk belegt in aandelen van bedrijven die hun maatschappelijke zetel in België hebben of een significant gedeelte van hun resultaten in België realiseren.voor de selectie van de aandelen baseert de portefeuillebeheerder zich hoofdzakelijk op de individuele aanbevelingen van de aandelenanalisten. Doel van het compartiment is beter te presteren dan de index Belgian All Sharesindex met een gecontroleerd risico. 6 5 jaar Myriad orporate Financiële infofiche 13/25

14 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID PETERAM EQUITIES EUROLAND B BE PETERAM 05/02/1998 Petercam Equities Euroland is een actief beheerd compartiment dat voornamelijk belegt in aandelen met een grote beurskapitalisatie. Het compartiment beperkt zich tot landen die behoren tot de Europese Monetaire Unie (EMU). Dit betekent dat er geen wisselkoersrisico is. De selectie van de aandelen baseert zich zowel op een top down benadering per sector als op de individuele aanbevelingen van onze aandelenanalisten. Doel van het compartiment is om beter te presteren dan de MSI EMU met een gecontroleerd risico. 6 5 jaar PETERAM EQUITIES WORLD 3 F BE PETERAM SA 25/02/1993 Het fonds Petercam Equities World 3F (Foundation for the Future) wordt actief beheerd en belegt in een gediversifieerd en gelijk gewogen mandje van wereldwijde aandelen. Het fonds speelt in op de toekomstige groei van de belangrijkste geografische blokken (Europa, Noord-Amerika, Japan, Rest van de Wereld) tegen 2020 (volgens de voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds) en belegt in kwaliteitsbedrijven die al minstens tien jaar winstgevend zijn en een dividend uitbetalen en tastbare goederen produceren (er wordt niet belegd in financiële waarden). Het beheer steunt op een top-downproces en wordt ingegeven door vier grote toekomstige trends: Infrastructuur, Demografie, Energie en Agricultuur (IDEA). De uiteindelijke portefeuille bestaat uit large caps en heeft een uitgesproken focus op de opkomende markten (de doelstelling is om 40 % van de portefeuille hierin te beleggen, op basis van het omzetcijfer van de bedrijven in portefeuille). 6 > 5 jaar PITET-GLOBAL MEGATREND SELETION P () LU PITET AM 31/10/2008 Dit compartiment streeft naar kapitaalgroei en belegt ten minste twee derde van zijn totale activa in aandelen van bedrijven overeenkomend met de beleggingen van de themafondsen van Pictet, waarbij elk thema in principe een gelijke weging heeft, die elke maand wordt herzien. Het beleggingsuniversum beperkt zich niet tot een specifiek geografisch gebied. 6 7 jaar PITET-JAPANESE EQUITY SELETION-HP EUR LU PITET AM 24/03/2006 Dit compartiment streeft naar kapitaalgroei en belegt ten minste twee derde van zijn activa in een gespreide aandelenportefeuille van bedrijven die hun belangrijkste activiteiten en/of hun hoofdkantoor in Japan hebben. De portefeuille zal bestaan uit een beperkte selectie van aandelen die naar de overtuiging van de beheerder de beste vooruitzichten bieden. 6 5 jaar Myriad orporate Financiële infofiche 14/25

15 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A () LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 25/05/2005 Het Templeton Asian Growth Fund probeert de beleggingswaarde te verhogen op de middellange tot lange termijn. Het Fonds belegt voornamelijk in : - aandelen uitgegeven door vennootschappen van iedere grootte die worden verhandeld op de beurzen in Aziatische landen (uitgezonderd Australië, Nieuw-Zeeland en Japan) - aandelen uitgegeven door vennootschappen van iedere grootte gevestigd in of die vaak zaken doen in Aziatische landen (uitgezonderd Australië, Nieuw-Zeeland en Japan) Het Fonds kan in mindere mate beleggen in : - aandelen of obligaties uitgegeven door vennootschappen van iedere grootte gevestigd in de Aziatische regio, inclusief iedere andere opkomende markten in de Aziatische regio jaar TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR-H1 LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 04/05/2012 The Fund aims to maximize total investment return, consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations issued by government and government- related issuers or corporate entities located in developing or emerging market countries jaar TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A EUR- H1 LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 31/03/2010 Het Templeton Frontier Markets Fund probeert de beleggingswaarde te verhogen op de middellange tot lange termijn. Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen uitgegeven door vennootschappen van iedere grootte die zijn gevestigd in, of duidelijke activiteiten hebben in de grensmarkten Het Fonds kan in mindere mate beleggen in : - aandelen, aan aandelen gerelateerde effecten of obligaties uitgegeven door bedrijven van iedere grootte, gevestigd in ieder land - derivaten voor hedging en efficiënt portefeuillebeheer jaar TOQUEVILLE VALUE AMÉRIQUE P FR TOQUEVILLE FINANE 31/12/1998 Het fonds is voornamelijk belegd in Noord-Amerikaanse aandelen (min 60%), met de mogelijkheid om in entraal- en Zuid-Amerikaanse aandelen te beleggen. Selectie van kwaliteitsvolle aandelen. 6 >5 jaar Gemengde en geprofileerde fondsen ALIENOR ALTER EURO FR ALIENOR APITAL 09/10/2007 Alienor Alter Euro is een patrimonium fonds met flexibele activa spreiding. Het fonds heeft als doelstelling een regelmatig rendement met een beperkte volatiliteit van 3% op een perspectief van 4 jaar. Het fonds is aktief beheerd via een dynamische blootstelling aan de belangrijkste activa klassen. Alienor Alter Euro is hoofdzaakelijk belegd in vastrentende activas ( van 70% tot 100% in obligaties en liquiditeiten) van korte gemiddelde duurtijden en een secundaire blootstelling aan aandelen (-10% tot 30%), grondstoffen ( 0 tot 20%) en valutas (0 tot 30%). 3 4 jaar Myriad orporate Financiële infofiche 15/25

16 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID ARTY () FR FINANIERE DE L'EHIQUIER 30/05/2008 ARTY is een fonds dat streeft naar rendement op middellange termijn via een discretionair en opportunistisch beheer op de rente- en aandelenmarkten. Het is voor maximaal 50% van het netto vermogen blootgesteld aan aandelen en de rest is geïnvesteerd in bedrijfsobligaties. 4 > 5 jaar BGF GLOBAL ALLOATION FUND A2 EUR HEDGED LU BLAKROK 22/04/2005 De doelstelling van het Global Allocation Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd in aandelen, schuldpapier en korte-termijn effecten, uitgegeven door zowel ondernemingen als overheden, zonder voorgeschreven beperkingen. Onder normale marktomstandigheden zal het Fonds ten minste 70% van de totale activa beleggen in effecten uitgegeven door ondernemingen en overheden. Het Fonds zal er over het algemeen naar streven te beleggen in aandelen die volgens de Investment Adviser ondergewaardeerd zijn. Het Fonds kan ook beleggen in aandeleneffecten van kleine en opkomende groei-ondernemingen. Het Fonds kan ook een gedeelte van de obligatieportefeuille beleggen in high yield vastrentende overdraagbare effecten. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. 5 n/t BL GLOBAL 30 LU BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA 25/10/1993 Het compartiment is voor ongeveer 70% belegd in de geld- en obligatiemarkten en voor ongeveer 30% in aandelen. Het belegt voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten en in mindere mate in Japan en de groeilanden. De doelstelling van het compartiment is te streven naar een rendement dat lichtjes hoger is dan de obligatiemarkt en met een gelijkaardige volatiliteit. 3 3 jaar BL GLOBAL FLEXIBLE LU BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA 05/04/2005 Het fonds viseert een rendement op middellange termijn dat hoger is dan dat van een obligatiebelegging met een risico lager dan dat van een beursbelegging. Het biedt ook een grotere bescherming van het kapitaal in periodes van dalende markten. De afweging van de verschillende active-klassen. 4 3 jaar ARMIGNA EMERGING PATRIMOINE- A () LU ARMIGNA 31/03/2011 armignac Emerging Patrimoine is een gediversifieerd fonds dat is belegd in de opkomende landen en dat gebruik maakt van drie rendementsbronnen: internationale obligaties, internationale aandelen en obligaties. We beleggen permanent ten minste 50% van de activa in obligaties en geldmarktproducten. Bij onze flexibele portefeuilleallocatie zijn wij uit op minimalisering van de risico s van kapitaalschommelingen en zoeken wij naar beleggingen met een maximaal rendement. armignac Emerging Patrimoine is een SIAV naar Luxemburgs recht, onderdeel van de armignac Portfolio. 6 5 jaar Myriad orporate Financiële infofiche 16/25

17 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID ARMIGNA PATRIMOINE A () FR ARMIGNA 07/11/1989 armignac Patrimoine is een gediversifieerd fonds dat gebruik maakt van drie rendementsbronnen: internationale obligaties, internationale aandelen en valuta s. Aangezien het fonds gericht is op vermogensbehoud, beleggen wij permanent ten minste 50% van de activa in obligaties en geldmarktproducten. Bij onze flexibele portefeuilleallocatie zijn wij uit op minimalisering van de risico s van kapitaalschommelingen en zoeken wij naar beleggingen met een maximaal rendement. 4 3 jaar ARMIGNA PROFIL REATIF 100 () FR ARMIGNA 02/01/2002 armignac Profil Réactif 100 is een gediversifieerd dakfonds dat gericht is op een maximale waardering van de portefeuille aan de hand van een actieve activaspreiding. Daarom varieert de spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en fondsencategorieën (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarktinstrumenten...) naargelang van de verwachtingen van de beheerder. armignac Profil Réactif 100 kan 0 tot 100% van zijn activa blootstellen aan internationale aandelenfondsen. 5 5 jaar ARMIGNA PROFIL REATIF 50 () FR ARMIGNA 02/01/2002 armignac Profil Réactif 50 is een gediversifieerde dakfonds dat gericht is op een maximale waardering van de portefeuille aan de hand van een actieve activaspreiding. Daarom varieert de spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en fondscategorieën (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarktinstrumenten...) naargelang van de verwachtingen van de beheerder. armignac Profil Réactif 50 kan 0 tot 50% van zijn activa beleggen in aandelen fonds. ARMIGNA PROFIL REATIF 50 richt zich tot beleggers die een evenwichtige en gemengde belegging (aandelen en obligaties) nastreven. 4 3 jaar ARMIGNA PROFIL REATIF 75 FR ARMIGNA 14/06/1999 armignac Profil Réactif 75 is een gediversifieerd dakfonds dat gericht is op een maximale waardering van de portefeuille aan de hand van een actieve activaspreiding. Daarom varieert de spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en fondsencategorieën (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarktinstrumenten...) naargelang van de verwachtingen van de beheerder. armignac Profil Réactif 75 kan 0 tot 75% van zijn activa blootstellen aan internationale aandelenfondsen. 5 5 jaar ONVITIONS PREMIUM - A FR ONVITIONS AM 07/11/2008 onvictions Premium is een gediversifieerd fonds dat belegt in alle vermogenscategorieën. De beheersdoelstelling is een rendement op jaarbasis van 7% te behalen over een van 3 jaar en een volatiliteit van minder dan 7%, door op discretionaire wijze te beleggen via een van macro top-down proces. 3 3 jaar Myriad orporate Financiële infofiche 17/25

18 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID DNA INVEST EUROSE - A LU DNA FINANE LUXEMBOURG 28/09/2007 Dit gediversifieerd fonds probeert de rentabiliteit van een voorzichtige belegging te verbeteren door een aktief beheer van vier activa klassen in de euro-zone. Het biedt een alternatief voor de obligatiefondsen, convertibles en aan de fondsen in euro maar zonder kapitaalgarantie. 3 2 jaar DNA INVEST EVOLUTIF - B LU DNA FINANE LUXEMBOURG 23/07/2007 Het profiel van dit gediversifieerde fonds evolueert volgens onze verwachtingen tussen uitgebalanceerd en dynamisch. Het wordt op discretionaire wijze beheerd naargelang de overtuiging van onze beheerders ten aanzien van zowel de vermogenstoewijzing als de effectenselectie. 5 3 jaar EHIQUIER PATRIMOINE FR FINANIERE DE L'EHIQUIER 06/01/1995 Echiquier Patrimoine, is een fonds dat streeft naar een zo regelmatig mogelijke waardestijging van het kapitaal, via het nemen van beperkt risico. Het fonds kan maximaal 50% van zijn vermogen beleggen in aandelen (risicoprofiel gemiddeld/laag). 3 > 2 jaar ETHNA AKTIV E LU ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS 16/07/2009 Ethna-AKTIV E streeft naar behoud van kapitaal en vermogensgroei op lange termijn. Het fonds is bedoeld voor beleggers, die stabiliteit, behoud van waarde en liquiditeit van het fondsvermogen belangrijk vinden en toch een redelijke vermogensgroei willen behalen. Het fonds hanteert hiervoor een actieve aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met zowel actuele marktomstandigheden als ook toekomstige ontwikkelingen. Deze aanpak komt tot uitdrukking in de samenstelling van de portfolio van Ethna-AKTIV E, die is gebaseerd op een flexibel en uitgebalanceerd beleggingsbeleid. Volgens het principe van risicospreiding belegt het fondsmanagement in liquide middelen, obligaties en maximaal 49 % in aandelen jaar ETHNA GLOBAL DEFENSIV LU ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS 02/04/2007 Ethna-GLOBAL Defensiv heeft als doelstelling om door middel van een actief portefeuillebeheer het kapitaal van de beleggers veilig te stellen en tegelijk een adequaat rendement op lange termijn te realiseren, waarbij de schommelingen van de fondskoers zo laag mogelijk worden gehouden (lage volatiliteit). Het fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere fondsen en termijndeposito's. De waarde van een belegging in één enkele van de hiervoor genoemde categorieën van beleggingen (behalve andere fondsen en aandelen) kan daarbij tussen 0 en 100% bedragen. De belegging in andere fondsen mag, net als de belegging in aandelen, 10% van het vermogen van het fonds niet overschrijden. 3 > 3 jaar Myriad orporate Financiële infofiche 18/25

19 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID FPS SELETOR MODERATE GROWTH FUND A (D) LU D FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 26/06/1995 Het Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund wordt op een meer behoudende wijze beheerd en streeft naar vermogensgroei, hofdzakelijk door te beleggen in een combinatie van aandelen en obligaties, met een voorkeur voor Europese of in euro luidende beleggingen. Het fonds is aantrekkelijk voor beleggers die vermogensgroei nastreven maar die de voorkeur geven aan een lager risico dan doorgaans gepaard gaat met beleggingen uitsluitend in aandelen. 4 5 jaar FUNDS FOR GOOD ARHITET STRATEGY LU FUNDS FOR GOOD 01/08/2013 Het fonds beoogt een rendement op middellange termijn dat hoger ligt dan bij een klassieke defensieve portefeuille (70% obligaties en 30% aandelen). Het rendement moet regelmatig zijn in normale marktomstandigheden en het fonds biedt extra kapitaalbescherming in perioden van dalende markten. De strategie wordt dagelijks door de specialisten van Banque de Luxembourg Investments beheerd. Ze zijn verantwoordelijk voor de evolutie van de weging van de verschillende activaklassen die kan variëren naargelang de relatieve aantrekkelijkheid van elk van de activaklassen. Zij identificeren ook nieuwe activaklassen die een positieve invloed zouden hebben op het fonds en kunnen ook activaklassen verwijderen indien deze niet meer verantwoord zijn. De strategie verzamelt vier grote investeringsthema s opgemaakt uit de beste beschikbare fondsen in hun respectievelijke categorieën : het thema aandelen, het flexibele thema, het thema obligaties en het gedecorreleerde thema. 3 > 3 jaar INVESO BALANED RISK ALLOATION LU INVESO 01/09/2009 Het compartiment streeft ernaar een totaalrendement te bieden met lage tot matige correlatie met de traditionele indices van de financiële markten, door een positie op te bouwen in drie activaklassen: obligaties, aandelen en grondstoffen. Het is de bedoeling dat het algemene risico van het compartiment consistent is met dat van een evenwichtige portefeuille van aandelen en schuldbewijzen. 4 5 jaar MANDARINE REFLEX R FR MANDARINE 17/06/2009 Mandarine Reflex is een fonds dat twee verschillende expertises in één fonds combineert: de aandelenselectie van Mandarine Gestion en de activa-allocatie van Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM). Het fonds, dat belegt in de aandelenstrategieën van Mandarine Gestion, biedt de belegger een actief reagerende en flexibele blootstelling aan de aandelen markt van 0-60%. EdRAM dekt de risico's van het fonds af via opties of futures op de grote Europese indexen. Op deze onrustige markten houdt het fonds aldus de volatiliteit laag, lagere sinds haar oprichting op 17 juni 2009 om gemiddeld 10% (op 18 oktober 2012). 4 5 jaar Myriad orporate Financiële infofiche 19/25

20 Naam van het fonds Isin ode K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling DII / KID LFP PATRIMOINE FLEXIBLE FR LA FRANAISE AM INTERNATIONAL 05/04/ Een investering met patrimoniale roeping. - Toegang krijgen tot financiële markten door een asymmetrisch beheer, erkende expertise van La Française AM, met het oog op het maximum genieten van beurs stijgingen en de dalingen op te vangen binnen een volledige beurscyclus (dalend en stijgend) - Genieten van een dynamische aanpassing op de blootstelling van de aandelenmarkten (0 à 65%) en van de rendementen in functie van de overtuigingen van de beheermaatschappij teneinde de prestatie van het fonds te optimaliseren. 4 > 3 jaar R VALOR PART F FR ROTHSHILD & IE 28/02/ Een gediversifeerd bevek met een «carte blache» - beheer : een aandelenblootstelling van 0% - 100% - Een combinatie van 4 bronnen van rendement : beleggingscategorieën, geografische zone, sectoren en thema's - Een 18-jarige geschiedenis van rendement - Steeds dezelfde beheerder szinds de oprichting van het fonds in jaar Sectoriële Fondsen BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR LU BLAKROK 06/04/2001 De doelstelling van het New Energy Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van nieuweenergieondernemingen. Nieuwe-energieondernemingen zijn ondernemingen die zich bezighouden met alternatieve energie en energietechnologieën, waaronder duurzame-energietechnologie, duurzame-energieontwikkelaars, alternatieve brandstoffen, energieefficiency, energieopwekking en infrastructuur. 7 n/t BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR HEDGED LU BLAKROK 30/11/2007 De doelstelling van het World Gold Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Het Fonds kan ook beleggen in aandeleneffecten van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de winning van andere edelmetalen, van mineralen en basismetalen of van alleen mineralen. Het Fonds houdt geen fysiek goud of metal aan. 7 n/t ARMIGNA OMMODITIES LU ARMIGNA 10/03/2003 armignac ommodities is een internationaal aandelenfonds dat voornamelijk belegt in de sectoren van edelmetalen en de industrie, energie, hout en landbouwgrondstoffen. Het zoekt de beste groeikansen via een gepaste selectie van waarden met een sterk potentieel. armignac ommodities is een SIAV naar Luxemburgs recht, onderdeel van de armignac Portfolio. 7 3 jaar Myriad orporate Financiële infofiche 20/25

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

BKCP Opportunities Corporate

BKCP Opportunities Corporate BKP Opportunities orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen Type levensverzekering Tak23 levensverzekeringscontract waarvan het rendement gekoppeld is aan interne beleggingsfondsen. Waarborgen Hoofdwaarborg bij leven:

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

ERGO Life 8-jaar-rente 1

ERGO Life 8-jaar-rente 1 FinanciEle infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 ERGO Life 8-jaar-rente 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rente-uitkering gedurende 8 jaar. Waarborgen Maandelijkse rente. ERGO

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

stars for life growth

stars for life growth zelfstandigen fondsenfiche stars for life growth stars for life growth het groeipotentieel van de markt benutten de fondsselectie van stars for life Growth Met stars for life growth kan men op lange termijn

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 23 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 15 december 201. Type levensverzekering

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Beobank Opportunities Corporate

Beobank Opportunities Corporate Beobank Opportunities Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatiecontract (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

U wilt meer info? U kunt de Financiële Info Fiche Beobank Invest 4Life ook raadplegen op onze website www.beobank.be.

U wilt meer info? U kunt de Financiële Info Fiche Beobank Invest 4Life ook raadplegen op onze website www.beobank.be. V.U. : Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel BTW BE 0401.517.147 RPR BRUSSEL IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A INS/FOL/INVEST4LIFE/N/REV 0715 U wilt meer info? Voor bijkomende

Nadere informatie

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

ERGO Life Combination Plan 1

ERGO Life Combination Plan 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Combination Plan 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Beleggingsverzekering is een levensverzekering waarbij de klant de keuze

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

ERGO Life 8-jaar-rente 1

ERGO Life 8-jaar-rente 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life 8-jaar-rente 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life 8-jaar-rente is een levensverzekering met een rente-uitkering gedurende 8

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

ERGO Life 8-jaar-rente 1

ERGO Life 8-jaar-rente 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life 8-jaar-rente 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life 8-jaar-rente is een levensverzekering met een rente-uitkering gedurende 8

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 20/12/2013

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 20/12/2013 Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 20/12/2013 DL Strategy Type Levensverzekering - Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een interestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen commerciële fiche pension plan fondsen pension plan: spaar- en beleggingsverzekering De fondsenselectie van het pension plan gamma luik invest blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen De verschillende

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I WINSTDELINGSREGLEMENT...3 1. Doel van het reglement...3 2. Quotiteit van de verzekerde prestaties gebonden aan elk van de gekantonneerde fondsen...3 3. Bepaling van het globaal

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Delta Lloyd Strategy

Delta Lloyd Strategy Delta Lloyd Strategy Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 08/03/2012 Type levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een interestvoet gewaarborgd

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen onder DVV Life Pension Dynamic

Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen onder DVV Life Pension Dynamic Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen onder DVV Life Pension Dynamic In dit reglement verstaat men onder: De Maatschappij: Belfius Insurance N.V. Het agentschap: DVV verzekeringen De ondertekenaar:

Nadere informatie

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen:

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen: PROFILIFE TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Profilife garandeert prestaties bij leven of bij overlijden. Op termijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. oxylife invest

Jaarverslag 2013. oxylife invest Jaarverslag 2013 oxylife invest Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 4 2. Beleggingsbeleid van de interne fondsen... 5 2.1 oxylife AXA IM Cash... 5 2.2 oxylife AXA IM Euro Short Duration... 5 2.3 oxylife AXA

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen.

Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen. Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen. Onze troeven en service VERZEKERINGSBELEGGEN Krachtlijnen VEILIGHEID RENDEMENT ALTIJD BESCHIKBAAR SUCCESSIE OPLOSSING VOOR ALLE BELEGGINGSPROFIELEN

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 3 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 1 januari 017. Type levensverzekering

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

ERGO Life Renteniersverzekering 1

ERGO Life Renteniersverzekering 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Renteniersverzekering 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Renteniersverzekering is een levensverzekering met een rente-uitkering

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

ERGO Life Renteniersverzekering 1

ERGO Life Renteniersverzekering 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Renteniersverzekering 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Renteniersverzekering is een levensverzekering met een rente-uitkering

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag 100% - 200% van de stortingen

100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag 100% - 200% van de stortingen FORTUNA di GENERALI TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie