Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013"

Transcriptie

1 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 Inleiding De laatste drie jaar heeft het merendeel van de aandelenmarkten een sterke prestatie neergezet in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal volgde een correctie die dan werd uitgewist door een sterk derde en vierde kwartaal. Dit jaar hebben we eveneens een sterk eerste kwartaal voor het merendeel van de aandelenmarkten. De bedrijfsresultaten en de politieke agenda zullen nu de richting bepalen. Ondertussen blijven wereldwijd de centrale banken de markten met liquiditeiten overspoelen die hun weg vinden naar de globale obligatie- en aandelenmarkten. De eerste (verwachte) toename in volatiliteit op de Europese markten heeft zich gemanifesteerd als gevolg van de Italiaanse verkiezingen. In Zuid-Europa stijgt de populariteit van populistische partijen die de opgelegde besparingen laken. Dit zorgt voor een politieke impasse in de derde economische grootmacht van de eurozone. In maart was het Cyprus dat de eurocrisis verder aanwakkerde. Om de bankensector te stutten, heeft het een reddingsplan van 14 mia nodig. Een aantal aspecten in het aanvankelijk aangekondigde plan zorgden opnieuw voor onzekerheid en verwarring. Het impacteren van deposito s onder de heeft geen maatschappelijk draagvlak en trekt de bestaande depositobescherming in vraag. Het plan werd nadien bijgestuurd, maar de communicatie vanuit Europa over depositobescherming blijft verwarrend. De ECB heeft haar groeiverwachtingen voor de eurozone voor 2013 neerwaarts bijgesteld naar -0,5 % op jaarbasis omdat de verschillende actoren (gezinnen, bedrijven en overheden) gelijktijdig besparen. Het IMF en de ECB vragen naast de nodige structurele hervormingen ruimte voor groeibevorderende initiatieven. De Amerikaanse consumptie blijft momenteel op peil ondanks de payroll tax cut die in voege ging begin dit jaar, en de stijgende prijzen voor benzine en diesel. De impact van de sequester moet zich ook nog laten voelen in o.a. bedrijven die gevoelig zijn voor de overheidsuitgaven. Tussen Democraten en Republikeinen is er nog geen akkoord over een begroting voor 2014 en een structurele aanpak van de overheidsschuld. Nu de volgende belangrijke budgettaire vervaldag zich pas in de zomer aandient, richt president B. Obama zijn pijlen op andere binnenlandse politieke hete hangijzers (immigratie en energie). Desondanks hebben de S&P 500 en de Dow Jones hun allerhoogste niveau doorbroken. De verdere stijging van de woningprijzen en aandelenmarkten bieden tegenwind voor de stijgende belastingdruk. De laagrentende omgeving die de Federal Reserve heeft geschapen, dwingt investeerders in hun zoektocht naar rendement risicovollere activaklassen op te zoeken. Het nieuwe voorzitterschap binnen de Bank of Japan heeft de markten niet teleurgesteld. Door de stimuli op te voeren, zal men trachten de monetaire basis te verdubbelen. Deze maatregelen hebben tot doel, binnen de 2 jaar, de inflatie naar 2 % te doen stijgen. De Japanse yen verzwakte en de Japanse beurs steeg met tientallen procenten. Ook dit jaar zal de Chinese economie een doorslaggevende factor blijven voor Azië. Zo exporteert Korea meer naar China dan naar de VS en Europa samen. Nieuw-Zeeland, Australië, Indonesië en Maleisië genieten van de constante vraag naar grondstoffen om de infrastructuurprojecten in China te verwezenlijken. Singapore en de Filippijnen genieten dan weer, dankzij de verhoogde levensstandaard van de Chinezen, van de boom in de lokale toeristische sector.

2 Na een zwak 2012 (economische groei 0,9 %) hoopt Brazilië in 2013 beter te doen. Ondanks de zwakke groei blijft de werkloosheidsgraad laag door de krappe arbeidsmarkt. De prioriteit van de regering verschuift van het stimuleren van de binnenlandse vraag naar het aantrekken van investeringen voor grote infrastructuurprojecten. De modernisering en uitbreiding van o.a. luchthavens, snelwegen en spoorlijnen in het licht van de komende sportevenementen zullen een economische heropleving teweegbrengen. Onvoldoende investeringen in de infrastructuur en te trage hervormingen hebben ervoor gezorgd dat de (cyclische) vertraging in de Indische economie structureel aan het worden is. De economische vertraging heeft de Indische export aangetast terwijl de import niet evenredig is gedaald door o.a. de vraag naar olie en goud. New Delhi heeft een aantal maatregelen genomen (minder energiesubsidiëring, vernieuwde administratie,...) die echter tijd vragen om te renderen. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 2

3 Obligaties (van toepassing voor Rainbow Indigo, Green en Orange (strategische fondsen World) en voor Rainbow Blue (Bonds World)) Obligaties uit de eurozone In het eerste kwartaal zorgen Cyprus en Italië voor een verdere daling van de rente voor de core en semi-core landen. De Duitse 10-jarige rente zakt naar 1,27 % en de Belgische 10-jarige rente zakt onder de 2 %. De ECB gaat onderzoeken waarom in sommige landen de transmissie van het monetair beleid werkt en in andere niet. Zo moeten (kredietwaardige) Spaanse en Italiaanse bedrijven nog steeds hogere vergoedingen betalen voor hun kredieten dan bv Duitse bedrijven. Overheidsobligaties (0,35 %) en bedrijfsobligaties (0,569 %) tekenden lichte meerwaarden op. High yield steeg met 1,52 % gedreven door de zoektocht naar rendement bij investeerders. Obligaties uit groeilanden (emerging markets) leveren een rendement van -0,44 % eind maart. Convertibles (obligaties die converteerbaar zijn in aandelen) gingen 1,40 % hoger door hun correlatie met de aandelenmarkten. De Eonia-Index klokt eind maart af op 0,02 %. Insight overwoog de duration en genoot van de verstrakking van de Duitse rente. Geografisch werd de onderweging naar Italië en Spanje opgebouwd tot neutraal en werd Noorwegen overwogen. High yield en emerging market debt werden eveneens in deze portefeuille opgenomen. HSBC onderwoog cyclische corporates en overwoog financiële waarden alsook defensieve high yield. De duration van de portefeuille lag lichtjes lager dan deze van zijn benchmark. Geografisch werden Italië en het VK onderwogen ten voordele van o.a. Noorwegen en België. Wellington was overwogen op de Duitse 10-jarige curve en onderwogen op het VK en de Japanse langetermijncurve. Het overgewicht in investment grade corporate werd afgebouwd ten voordele van overheidsobligaties en supranationals. Obligaties uit de wereldzone Verschillende centrale banken overspoelen de markten met liquiditeiten. Deze enorme geldhoeveelheid (quantitative easing) gekoppeld aan volatiliteitsheropflakkeringen (flight to quality) blijft de rentevoeten binnen de developped markets verder drukken. De Barclays Capital Global Aggregate geeft op jaarbasis 0,51 %. Diezelfde Barclays Capital Global Aggregate maar hedged into euro levert 0,55 % eind maart. Globale overheidsobligaties leveren eind maart een rendement van -0,34 % (unhedged). Globale bedrijfsobligaties (investment grade corporates) bieden een return van 1,51 % (unhedged) op jaarbasis. Overheidsobligaties uit de globale groeilanden (emerging market debts) leveren 1 % (unhedged) in het eerste kwartaal. Converteerbare obligaties (obligaties die in aandelen omgezet kunnen worden) bieden dankzij de correlatie met de aandelenmarkten eind maart een performance van 3,50 % (hedged into ). Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 3

4 Beheerders globale obligaties Pimco bleef neutraal duration in de VS en Europa. Binnen Europa werd het VK en Duitsland overwogen ten nadele van Frankrijk en Italië. Globaal werd Japan onderwogen ten voordele van Australië en Mexico. Inflatiegebonden obligaties werden eveneens aangekocht (VK en VS). Mellon overwoog corporate credit, high yield en emerging market debt ten nadele van overheidsobligaties en agencies. De duration was korter dan zijn benchmark en een hogere yield to maturity. Geografisch werd Japan en de VS onderwogen ten voordele van het VK, Italië, Spanje en Zweden. Alliance Bernstein nam een overweging in investment grade bedrijfskredieten, high yield en emerging market debt. Binnen de overheidsobligaties werd Frankrijk onderwogen. Australische, Zweedse en Engelse covered bonds werden eveneens overwogen. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 4

5 Aandelen (van toepassing voor Rainbow Indigo, Green en Orange (strategische fondsen World) en voor Rainbow Red (Equity World). De Europese aandelenmarkten hadden een gemengd eerste kwartaal. Een sterk begin, verder drijvend op een sterk 2012, en een terugval na de Italiaanse verkiezingen/cyprus. Emerging markets blijven achter door onzekere groeivooruitzichten. De globale markten werden getrokken door de Verenigde Staten en Japan. De laagrentende omgeving blijft eveneens steun bieden. De MSCI EMU levert 2,29 % op jaarbasis. De MSCI World klokt af op een stevige 10,63 % eind maart. De combinatie van beide indexen geeft een rendement op jaarbasis van 6,44 %. Aandelen uit de eurozone Financière de l Echiquier bleef net zoals vorig jaar industriële waarde en consumptiegoederen overwegen. Energie, utilities en financiële waarden worden onderwogen. Geografisch blijven Frankrijk en Duitsland de grootste gewichten binnen de portefeuille. BNPPIP selecteert bedrijven die door hun kennis/aanbod een sterk prijszettingsvermogen hebben. Deze bedrijven kunnen in de huidige omgeving hun marges behouden of zelfs optrekken. Materials en Food & Staples retailing blijven overwogen. BlackRock heeft in het eerste kwartaal telecom, utilities en energie onderwogen. Industriële waarden en discretionaire consumptiegoederen werden overwogen. Financials werden toegevoegd, maar de sector is nog steeds onderwogen ten opzichte van zijn benchmark. Zuid-Europese bedrijven met gezonde fundamentals worden actief gescreend. Aandelen uit de wereldzone JP Morgan verlaagde marginaal zijn onderweging naar de Verenigde Staten. Posities in telecom en technologie werden afgebouwd. Het VK werd overwogen door nieuwe posities in te nemen in nietduurzame consumptiegoederen. Emerging markets financials werden afgebouwd en vervangen door bedrijven die emerging markets exposure hebben. Barrow selecteert aandelen die voldoen aan bepaalde criteria (lagere P/E (koers-winstverhouding), lagere price to book en hoger dividendrendement dan de markt). Dit resulteerde in het eerste kwartaal in een overweging naar financials, energie en industriële waarden. Pimco werkt op drie pijlers. Bedrijven die jaar na jaar winstgroei kunnen voorleggen, een stijgend dividendrendement hanteren en waardecreatie op lange termijn vooropstellen. Sectorieel werd telecom en gezondheidszorg overwogen ten nadele van financials en duurzame consumptiegoederen. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 5

6 Rainbow Absolute Return Flexible Asset Allocation (RARFAA) Beleggingspolitiek RARFAA wil een meerwaarde realiseren door optimaal te profiteren van de opportuniteiten die zich voordoen op de financiële markten. De fondsbeheerder is volledig vrij om zelf te bepalen in welke mate hij belegt in aandelen, obligaties, beleggingen op korte termijn of in derivaten uitgegeven over alle sectoren en in alle regio s. Benchmark 50 % MSCI WORLD + 50 % Barclays Aggr. Hedged Risicoklasse 3 Total return Annualized Return Annualized Volatility Name of the fund Year to date 1 year 3 year 5 year 1 year 3 year 5 year Rainbow Absolute Return Flex AA 6,93% 7,76% 4,96% 2,21% 6,20% 6,37% 14,23% 50% Barclays Global Aggregate hedged 500mm + 50% Msci World Net Return 5,51% 10,38% 7,80% 6,21% 3,92% 4,62% 7,48% GIF BZ EUR Flexible Allocation 6,63% 10,73% 4,33% 6,26% 9,65% 10,76% 12,46% Orbis Optimal Income 3,97% 3,46% 1,15% 1,96% 3,95% 3,39% 4,75% Schroder Global Diversified Growth Fund 5,94% 8,76% 5,05% - 6,09% 7,03% - BGF Global Allocation Fund 7,62% 9,20% 6,97% 6,88% 6,81% 7,81% 9,46% Amundi International Sicav 7,10% 10,91% 9,37% 8,41% 7,77% 9,01% 10,91% Orbis levert een positieve performance in het eerste kwartaal. De beheerder blijft echter defensief gepositioneerd. Volgens het gebruikte kwantitatieve model begint de markt de posities binnen de portefeuille naar zijn juiste waarde in te schatten. In het eerste kwartaal leverden de posities in de VS (24 %) en Japan (23 %) een positieve return. De overige posities worden aangehouden in Europa en Azië (ex Japan). Schroder investeerde 47 % van de totale activa in aandelen en 15 % in high yield. De andere activaklassen (emerging market debt, absolute return, commodities, etc.) krijgen een weging van om en bij de 5 %. 39 % van de activa werden belegd in interne fondsen en 26 % in niet-schroderfondsen. Het merendeel van de geselecteerde fondsen wordt actief beheerd. 24 % van de totale portefeuille wordt passief beheerd. Nog steeds wordt een redelijk groot percentage (10 %) in cash aangehouden. BlackRock dat met een interne benchmark werkt (60 % aandelen 40 % Fixed Income waarvan 60 % VS en 40 % niet-vs) bezit eveneens nog een navenant cashgedeelte (17,82 %). Het aandelengedeelte bedroeg 60 % en het obligatiegedeelte werd verder onderwogen (22,16 %) ten voordele van cash. Binnen het aandelengedeelte werden materials en energie overwogen. Binnen het obligatiegedeelte bleven overheidsobligaties onderwogen ten voordele van converteerbare obligaties en bedrijfskredieten. Amundi overwoog aandelen 66 % ten nadele van obligaties, cash en goud. Geografisch werd 32 % toegewezen aan Amerikaanse aandelen. De overige 34 % werd grotendeels geïnvesteerd in Europa (13,5 %) en dan voornamelijk in Frankrijk en Duitsland. Ook Japan werd overwogen (15,21 %). Het obligatiegedeelte bestaat grotendeels uit Amerikaanse overheidsobligaties (korte looptijd). Goudgerelateerde aandelen wegen 7,5 % binnen de portefeuille. Cash staat voor 15 %. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 6

7 Dit document is louter informatief en maakt geen deel uit van het verzekeringscontract. AG Insurance kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer sommige gegevens achterhaald zouden zijn. Rendementen die in het verleden verwezenlijkt zijn, zijn niet gewaarborgd voor de toekomst. Het financiële risico van deze beleggingsfondsen wordt door de verzekeringsnemer gedragen. Voor bijkomende informatie met betrekking tot voormelde fondsen verwijzen wij naar het beheersreglement dat gratis op eenvoudig verzoek te verkrijgen is bij AG Employee Benefits. AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel AG Employee Benefits: Kruidtuinlaan 20, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 7

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012 De aandelenmarkten bleven de hele zomer vrolijk hoger gaan zonder enige aanleiding. Het Duitse

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Inleiding In het derde kwartaal hebben de Europese markten enkele minder goede berichten moeten verwerken

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015 Inleiding In het eerste kwartaal herontdekten beleggers de Europese aandelen dankzij een depreciërende

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2012 VermogensParapluFonds 82 Balans en Winst & Verliesrekening 83 Toelichting 87

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012 Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus I april 2012 I 2 STRATEGY & FOCUS APRIL 2012 Manager Strategy & Focus

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Robeco Capital Growth Funds Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Halfjaarbericht 1 juli 31 december 2009 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Verslag

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten April 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Eric Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen 2. Kwartaalvisie, terugblik en te verwachten beleggingsbeleid 1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2015

The Merit Capital Investor Januari 2015 The Merit Capital Investor Januari 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends Zet olie de markten in vuur en vlam? Samengevat mogen we stellen dat 2014 een positief jaar

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Obligaties verslaan aandelen MoneyTalk

Obligaties verslaan aandelen MoneyTalk Obligaties verslaan aandelen MoneyTalk De obligatiefondsen hebben in 2011 de beste resultaten gehaald. Fondsen die beleggen in Europese en Belgische aandelen en in aandelen uit de groeilanden, kregen zware

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Economische context en beursklimaat in 2013 Centrale banken beheersen de financiële markten en China over zijn top Twee belangrijke

Nadere informatie

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt.

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt. De risicopremie van Amerikaanse aandelen is dit jaar naar onze mening minder aantrekkelijk dan die van aandelen in de eurozone (overwogen) en Japan (overwogen), en zelfs de groeilanden. Er zijn enkele

Nadere informatie

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 Juni 2015 De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Aandelen 04 Obligaties 05 Grondstoffen 07 Munten 07 Focus: Koersstijging

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2014 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxembourg N B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds

Nadere informatie

Private Banking. Macro- & marktvooruitzichten

Private Banking. Macro- & marktvooruitzichten Private Banking Macro- & marktvooruitzichten December 2012 Terugblik De steunmaatregelen van de Fed en de ECB hebben de afgelopen periode hun uitwerking niet gemist. Hoewel de acties geen structurele oplossing

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014

Nadere informatie