De kracht van uw school meten en laten weten. De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kracht van uw school meten en laten weten. De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes"

Transcriptie

1 De kracht van uw school meten en laten weten De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes

2 Scholen met Succes Scholen met Succes is marktleider op het gebied van Tevredenheidspeilingen. Als pionier introduceerde Scholen met Succes in 1999 de Tevredenheidspeilingen in het primair onderwijs. Momenteel nemen ruim scholen onze peilingen af, daarmee hebben we de grootste landelijke benchmark. Met ruim peilingen in de afgelopen 10 jaar is Scholen met Succes de ervaringsdeskundige op het gebied van kwaliteit van onderwijs. De Tevredenheidspeilingen geven u inzicht in de sterke en zwakke punten van uw school. Daarnaast worden uw resultaten vergeleken met de landelijke benchmark, zodat u kunt zien hoe uw school scoort ten opzichte van andere scholen. Aan de hand van de resultaten krijgt u bijvoorbeeld inzicht in: Vinden ouders dat hun kind goed wordt begeleid? Hoe betrokken en gemotiveerd zijn uw medewerkers? Hoe ervaren leerlingen het onderwijs? Succes top 5 1. Wij nemen u het werk uit handen 2. Standaardvragenlijst of maatwerk vragenlijst 3. Online peilen of op papier 4. Resultaten op korte termijn in huis 5. Zeer uitgebreide rapportage 1

3 Onze service Weinig werk, grote opbrengst Eén van de grote voordelen van peilen bij Scholen met Succes is dat wij u veel werk uit handen nemen. Na aanmelding ontvangt u een document ter voorbereiding op de peiling. Wanneer u de peiling op papier afneemt zorgen wij ervoor dat u alles in huis heeft om de peiling uit te zetten en retour te sturen. Wij pakken de gesloten enveloppen uit en verwerken de vragenlijsten. Bij online peilingen hoeft u alleen adressen aan te leveren of een inloglink op de schoolcomputer te zetten. Wij sturen ouders en personeelsleden die nog niet hebben deelgenomen reminders. Wij sturen de school regelmatig een responsoverzicht per . Onze onderzoeksmethode zorgt voor een hoog responspercentage en betrouwbare resultaten. De resultaten heeft u binnen drie weken in huis. Helpdesk Klanten van Scholen met Succes zijn erg tevreden over onze helpdesk. We denken graag met u mee, bijvoorbeeld met het uitzetten van een tijdpad of het opstellen van een eigen vragenlijst. We zijn vijf dagen per week bereikbaar om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn met al uw vragen rondom onze peilingen of andere diensten. Rapportage & leeswijzer U ontvangt een bewaarmap met daarin de rapportages van de Tevredenheidspeilingen en de leeswijzer. De leeswijzer geeft informatie over het interpreteren, presenteren en implementeren van de resultaten. De leeswijzer helpt u de resultaten te gebruiken om het kwaliteitsbeleid vorm te geven en biedt input voor profilerings- en marketingbeleid. Korting met de Succesformule Met de Succesformule willen we vaste klanten belonen door extra kortingen te bieden. Deze korting stijgt met het aantal peilingen dat wordt afgenomen. Wij zijn zeer tevreden over de wijze waarop Scholen met Succes inzicht geeft in de (on-) tevredenheid van de ouders en de snelheid en zorgvuldigheid waarmee wordt gehandeld. (Wil Fritz, directeur Edese Schoolvereniging) 2

4 Onze vragenlijsten Wilt u gebruik maken van onze erkende standaardvragenlijsten, of zelf een vragenlijst opstellen? Alles is mogelijk! Bovendien kunnen alle vragenlijsten online of op papier verlopen. Vragenplanner Met de Vragenplanner kunt u gericht uw eigen vragenlijst samenstellen en toch profiteren van onze landelijke benchmark en uitgebreide analyses. Stel uw eigen vragenlijst samen op basis van een standaardlijst voor ouders, leerlingen of personeel. Voeg schoolspecifieke vragen toe en verwijder vragen die u niet relevant vindt. Kies zelf voor online deelname of deelname op papier. Voeg desgewenst thematische vragenlijsten toe. Standaardvragenlijst Wilt u de standaardvragenlijsten afnemen zonder vragen toe te voegen of te verwijderen? Dat kan natuurlijk ook. Er zijn standaardlijsten voor ouders, leerlingen en personeel. Deze lijsten zijn geschikt voor het (basis)onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De standaardlijst voor ouders is er voor regulier onderwijs en speciaal (basis)- onderwijs Van de standaardlijst voor ouders zijn verschillende vertalingen beschikbaar. Bij de ouderpeiling en de personeelspeiling krijgen ouders de mogelijkheid aan het einde van de vragenlijst opmerkingen en/of suggesties te plaatsen. U selecteert zelf online uw vragen uit onze vragenbibliotheek en formuleert eventueel uw eigen vragen. De vragenbibliotheek bevat vragen uit onze standaardpeiling die per rubriek zijn aangevuld met extra vragen. Daarnaast bevat de bibliotheek een aantal extra rubrieken. Na afloop van de peiling ontvangt u een uitgebreide rapportage met benchmark en analyses van de resultaten. 3

5 Thematische vragenlijsten Scholen met Succes biedt een aantal aanvullende vragenlijsten aan, zoals de Sociale Veiligheid, de vragenlijst Vensters voor Verantwoording en de Tevredenheid Buitenschoolse Opvang. Deze aanvullende vragenlijsten kunnen in de Vragenplanner worden toegevoegd of los worden besteld. Groepsuitsplitsing Bij de ouderpeiling en de leerlingpeiling is uitsplitsing van de resultaten per groep mogelijk. Extra referentiegroep Onze omvangrijke benchmark geeft de mogelijkheid extra referentiegroepen op te nemen in de rapportage. U kunt uw score vergelijken met scholen die bijvoorbeeld hetzelfde concept, denominatie of leerllinggewicht hebben. Maatwerk Wanneer u alleen schoolspecifieke vragen aan uw respondenten wilt voorleggen is dit maatwerk. Graag nemen wij samen met u uw vragenlijst door en maken we de lijst gereed voor deelname op papier of online. Voorbeelden van de vragenlijsten en rapportages vindt u op onze website 4

6 Onze rapportages Schoolrapportage In de rapportage vindt u onder andere: Een uitgebreide samenvatting waarin de belangrijkste resultaten en analyses overzichtelijk worden gepresenteerd. Een conclusie met daarin de belangrijkste pluspunten voor profilering en aandachtspunten voor verbetering van de kwaliteit. In de figuur wordt duidelijk waarover ouders (on)- tevreden zijn en hoe belangrijk zij de verschillende onderwerpen vinden. Per vraag een overzicht van de antwoorden van de ouders, leerlingen of het personeel. Deze antwoorden worden weergegeven in percentages en scores. De percentages en scores die per vraag worden vergeleken met de benchmark. De resultaten van de vorige peiling, indien de school al eerder heeft deelgenomen. Per vraag worden de percentages en scores weergegeven. Mijn complimenten voor de gedegen verslaglegging van de tevredenheidspeiling. Met de meegeleverde documentatie biedt het prima gegevens voor kwaliteitsbeleid. (Sietse Durkstra, directeur SBO de Delta) In de figuur wordt duidelijk waar de school op vooruit of achteruit is gegaan en welke aspecten hetzelfde zijn beoordeeld. 5

7 Bestuursrapportage In de bestuursrapportage vindt u onder andere: Rapportcijfers van alle scholen in één tabel. De tevredenheidscijfers per rubriek van de deelnemende scholen in een tabel en de gemiddelde scores per rubriek. Met kleurmarkering worden afwijkende scores aangegeven. In bovenstaande figuur staan de rapportcijfers van alle scholen uit het bestuur onder elkaar. Tabellen van alle scores per vraag/per school. Met daarin, met kleurmarkering aangegeven, de meest afwijkende scores (hoog en laag). Ook de gemiddelde score per vraag wordt weergegeven. Overzicht van de profilerings- en aandachtpunten van alle deelnemende scholen. De tevredenheidscijfers per rubriek per school. Met kleurmarkering wordt aangegeven of de school hoog of laag scoort. In de bestuursrapportage zie ik in één oogopslag welke school ergens meer of minder goed op scoort. De rapportage is helder, overzichtelijk en makkelijk te doorgronden. (Dhr. P. de Kort, Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede) In de tabel wordt weergegeven wat de profileringsen verbeterpunten van het bestuur zijn. 6

8 Onze extra mogelijkheden Samenvatting Met een publiekssamenvatting kunt u op eenvoudige wijze de ouders en/of leerlingen van uw school informeren over de resultaten van de Tevredenheidspeiling(en). Marketing Dashboard Het Marketing Dashboard geeft, op basis van de ouder- en personeelspeiling, een indicatie van de marketing- en profileringskracht van uw school. Samenvatting voor ouders 3-in-1 De 3-in-1 rapportage legt een relatie tussen de Ouder-, Leerling- en Personeeltevredenheidspeiling. De rapportage geeft input voor het kwaliteitsbeleid van uw school. Secundaire analyse Een secundaire analyse biedt extra handvatten voor de interpretatie van de resultaten van een Tevredenheidspeiling. In een secundaire analyse worden de onderzoeksgegevens nader geanalyseerd met als doel een breder inzicht te creëren en de uitslagen op verbanden (correlaties) te onderzoeken. In de 3-in-1 rapportage worden de resultaten van de drie peilingen gecombineerd en wordt inzichtelijk gemaakt welke aspecten beter of minder goed scoren. 7

9 Profilering Het is belangrijk dat uw school een duidelijk gezicht en karakter heeft. Door profilering kunt u uw school onderscheiden van concurrenten en aan toekomstige klanten (ouders en leerlingen) laten zien waar uw school voor staat. De Tevredenheidspeilingen bieden veel aangrijpingspunten voor gerichte profilering. Zeker in samenhang met ander gericht onderzoek, zoals communicatiemiddelenanalyses en demografische analyse. Onderzoek: de huidige situatie in beeld brengen. Profilering en strategie: op zoek naar een passende profileringsstrategie. P.R. en communicatie: actieplan om het profiel uit te dragen. Borging: het profiel verankeren in de school. Voor meer informatie of het inplannen van een profileringstraject neemt u contact op met Scholen met Succes. Boek Schoolprofilering Hoe komt een schoolteam tot een gezamelijke ambitie en een helder schoolprofiel? Dit boek gaat over vragen als: wat past bij ons team, bij onze ouders, bij onze leerlingen in deze tijd? Verder staat het boek stil bij de vraag hoe de school naar buiten kan treden door gerichte P.R. Dat is waar het uiteindelijk om gaat: laten zien waar de school voor staat. Workshops en trainingen Scholen met Succes biedt workshops en trainingen over diverse onderwerpen. Deze interactieve workshops en trainingen zijn bestemd voor schoolleiders en schoolteams. We bieden workshops aan rondom bijvoorbeeld profilering en interpreteren en implementeren van de Tevredenheidspeilingen. Op al mijn verzoeken kreeg ik onmiddellijk een reactie. Hele snelle service, fantastisch! Mijn complimenten. Mw. M.A. Hennissen-Delnooz (Stichting Meerderweert) 8

10 Deelname Alle peilingen kunnen op papier of online worden uitgezet. Peiling op papier Scholen met Succes verstuurt de vragenlijsten en retourenveloppen (t.b.v. de anonimiteit) naar de school. Op school worden de vragenlijsten (en retourenveloppen) uitgedeeld. De ingevulde lijsten worden ingenomen en teruggestuurd naar Scholen met Succes, om daar te worden verwerkt. Online peiling Uitnodiging per is de methode die bij ouders en personeel de hoogste respons oplevert. In de staat een link waarmee men de vragenlijst kan starten. De school levert hiervoor een lijst met adressen aan. De peiling kan ook worden afgenomen via de schoolcomputers. De school krijgt een link toegestuurd die op alle schoolcomputers beschikbaar wordt gesteld. Bij de leerlingpeiling wordt een link toegestuurd die via de centrale server op alle schoolcomputers beschikbaar wordt gesteld. De schooldirecteur of peilingcoördinator krijgt iedere week (looptijd is drie weken) een overzicht van de respons. Aanmelden voor deelname Aanmelden voor deelname kan via het deelnameformulier of de vragenplanner op www. scholenmetsucces.nl. Op het deelnameformulier laat u alle benodigde gegevens achter. Na aanmelding ontvangt u een orderbevestiging met daarbij tips en adviezen met betrekking tot de voorbereiding en de afname van de peiling(en). Bestuursdeelname Bij een collectieve deelname vanuit het bestuur kan Scholen met Succes een scherp aanbod doen. Vraag een vrijblijvende offerte aan. Succes in cijfers Afgelopen 10 jaar hebben circa: ouders de vragenlijst ingevuld leerlingen de vragenlijst ingevuld personeelsleden de vragenlijst ingevuld. 9

11 Onze referenties Wilt u weten hoe anderen onze Tevredenheidspeilingen hebben ervaren? Neem gerust contact op met onze referenties: Nederland: Dhr. S. Ghielen (Stichting Prodas), Dhr. R.J. Koevoets (Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen), Mevrouw N. Niemeijer (Unicoz Onderwijsgroep), Dhr. F. de Jong (Stichting Haagsche Schoolvereeniging), Mevrouw I. Starmans (SKOzok), Dhr. A. Oldenburg (PRIMO vpr) Vlaanderen: Dhr. R. Reggers (ABS Voeren), Scholen met Succes toont zich al jaren een prettige, professionele partner. Van meetbaar tot weetbaar. Garantie tot succes begint bij jezelf en kent in Scholen met Succes een betrouwbare partner. (Dhr. E. Borger, Borger Onderwijsadvies) 10

12 Postbus DJ Haarlem Tel Website Nederland: Website België:

De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes. De kracht van uw school meten en laten weten

De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes. De kracht van uw school meten en laten weten De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes De kracht van uw school meten en laten weten De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes De kracht van uw school meten en laten weten Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Aan de slag! Gebruikershandleiding voor patiëntervaringsonderzoek voor fysiotherapeuten Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Welkom! Qualizorg biedt u het inzicht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie e Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen Hoe denken uw leden over (onder meer): - de kwaliteit van de trainers en de trainingen - de normen & waarden op de club - het selectiebeleid - de

Nadere informatie

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3.

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Als u het écht wilt weten!

Als u het écht wilt weten! Als u het écht wilt weten! Kwaliteitsmeter Jeugdparticipatie Gemeenten Verwey-Jonker Instituut Jodi Mak & Majone Steketee Stichting Alexander: Leo Rutjes & Jody Bauer Inhoudsopgave 1. De Kwaliteitsmeter

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Veterinaire Praktijk Ontwikkeling

Veterinaire Praktijk Ontwikkeling Wilt u ook beter omgaan met uw personeel en klanten? Veterinaire Praktijk Ontwikkeling Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 0653123185 info@spaarnecoaching.nl Wij zijn gespecialiseerd

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

Monitor Rookvrije Scholen 2014

Monitor Rookvrije Scholen 2014 Rapportage Monitor Rookvrije Scholen 2014 In opdracht van: Contactpersoon: Longfonds Benjamin van Wijngaarden Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Aart van Grootheest drs. Liesbeth van der

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

Onze dienstverlening voor coaches

Onze dienstverlening voor coaches Onze dienstverlening voor coaches Platform voor mensen en organisaties met een hulp- of ontwikkelvraag Mensen en organisaties in contact brengen met de beste coaches Ondersteunend initiatief voor de ondernemende

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Taalcentrum-VU 22-10-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Taalcentrum-VU vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie