Componentart, Selenium, InfoPath, LINQ, CodeSmith,CruiseControl, Sharepoint, XML, C#, ASP.NET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Componentart, Selenium, InfoPath, LINQ, CodeSmith,CruiseControl, Sharepoint, XML, C#, ASP.NET"

Transcriptie

1 Componentart, Selenium, InfoPath, LINQ, CodeSmith,CruiseControl, Sharepoint, XML, C#, ASP.NET Arnout Logghe Bachelor Thesis Deceuninck NV. Bruggesteenweg Hooglede - Gits Stagementor Stagebegeleider Bernard Vander Beken Dirk Vandycke

2

3 1. Woord Vooraf Mijn stage bij Deceuninck was geen gewone stage in de zin van een groot project dat werd uitgevoerd in opdracht voor mijn stagebedrijf. In plaats daarvan bestond mijn stageopdracht uit allemaal kleinere research opdrachten die elk op hun eigen manier een meerwaarde hebben voor Deceuninck. De grootste nadruk in mijn stage lag op research en pas daarna kwam het opstellen van kleine implementatie(s) van de oplossing(en). En daarmee bedoel ik dan niet alleen het uitzoeken hoe bepaalde dingen werken, maar ook of bepaalde oplossingen implementeerbaar zijn. Als gevolg hiervan, zijn de meeste onderdelen van mijn stageverslag dan ook geen grote uitgewerkte oplossingen. Het zijn hoofdzakelijk basisoplossingen waarmee men kan zien wat er wel en niet mogelijk is. In die zin was mijn stage veeleer een boeiende zoektocht in plaats van louter een analyse en programmeeropdracht. Ik zou in dit woord vooraf dan ook graag een paar mensen willen bedanken die een grote rol hebben gespeeld in de begeleiding van mijn stage. Zonder hen zou het onmogelijk zijn geweest deze tot een goed einde te brengen. Eerst en vooral zou ik mijn stagementoren Bernard Vander Beken, Nick Sabbe en Sam Goutsmit willen bedanken voor de hulp die ze mij geboden hebben niet alleen tijdens de projecten maar ook om mij aan te passen aan het bedrijf en de algemene bedrijfssfeer. Ook zou ik mijn stagebegeleider Dirk Vandycke willen bedanken voor de tijd die hij in de coaching van mijn stage heeft gestoken. Als laatste zou ik ook mijn stagegever Filip Levrou, het bedrijf Deceuninck en de Hogeschool West Vlaanderen willen bedanken voor de kans die ze me hebben geboden om deze ervaring mee te maken. Arnout Logghe Stageverslag Pagina 3 van 172

4 2. Samenvatting Mijn stage bij Deceuninck bestond vooral uit research opdrachten en het oplossen van specifieke problemen. Sommige stageplaatsen spitsen zich toe op één grote analyse en programmeeropdracht rond een centraal thema. Mijn opdracht daarentegen was veel ruimer: Onderzoeken of er oplossingen bestaan voor een aantal kleinere problemen en zo ja, welke mogelijke alternatieven in de praktijk het beste zijn. Als gevolg hiervan, zijn de meeste onderdelen van mijn stageverslag dan ook geen grote uitgewerkte oplossingen. Het zijn hoofdzakelijk basisoplossingen waarmee men kan zien wat er wel en niet mogelijk is. Een uitzondering hierop is het project van de Russian Documents en het project van Selenium. Deze waren in tegenstelling tot de andere wel projecten waarvan een goed uitgewerkte oplossing verwacht werd. De reden hiervoor is dat het project van de Russian Documents waarschijnlijk gebruikt zal worden in de productie en dat Selenium op de IT afdeling intensief gebruikt zal worden als manier van automated testing. Af en toe leverde een onderzoek niet echt resultaat op, maar ook deze doodlopende sporen zijn het vermelden waard omdat ze informatie opleveren over wat er wel of juist niet mogelijk is. Een aantal van de opdrachten die ik kreeg, kan gegroepeerd worden en op die manier krijgen we volgende 4 grote categorieën: Uitdenken dataflow Deze groep bestaat uit complexe opdrachten waar het uitdenken van de dataflow het belangrijkste is. Dit vereist uiteraard dat men goed moet weten wat er precies gevraagd wordt door de eindgebruiker. Soms was dit echter niet het geval, het gevolg is dan ook dat er bij deze projecten soms meerdere dataflows werden uitgedacht en dus ook meerdere oplossingen bekomen. Het gedetailleerd uitwerken was dan ook meestal bijkomend van aard. Het belangrijkste was de dataflow en het onderzoek of deze effectief in een praktische oplossing kon omgezet worden. TravelRequests Russian Documents Automated Testing voor webapplicaties Hier draait alles rond het automatisch uittesten van webapplicaties. Het doel is om het beste testprogramma te zoeken, dit dan te implementeren in een project en dat dan te laten draaien op de Arnout Logghe Stageverslag Pagina 4 van 172

5 buildserver van Deceuninck zodat men direct kan zien wat er fout loopt. Deze opdracht is opgebouwd uit 3 subopdrachten: Zoeken van het beste Testing Framework Uittesten van een project van mijn bedrijf met Selenium Integreren van dit project met Buildserver Research in.net In deze 3 de categorie zitten alle opdrachten die te maken hebben met research in.net. LINQ Conversie van VS en verschil ertussen Andere opdrachten Hierin vallen alle andere opdrachten die niet direct aan een groot project kunnen gelinkt worden. Gridview CodeSmith Arnout Logghe Stageverslag Pagina 5 van 172

6 3. Verklarende woordenlijst 3.1. Bedrijfsspecifiek Compounding Onder compounding wordt het proces verstaan waarbij je PVC poeder met een 10 à 15 tal producten mengt. Dit proces is noodzakelijk, omdat PVC poeder in zuivere vorm niet voor extrusie geschikt is. Compounding is het proces waar je PVC poeder met een 10 à 15 tal producten mengt. Dit is nodig omdat PVC poeder in zuivere vorm niet voor extrusie geschikt is. Extrusie Extrusie is een continue verwerkingsmethode voor de productie van PVC profielen. Via een schroef in een verwarmde cilinder wordt de compound gehomogeniseerd, in plastische toestand gebracht en voorgestuwd naar de spuitmond van de procesmatrijs, waar het profiel zijn gewenste vorm aanneemt. Daarna krijgt het profiel in de vormmatrijs zijn definitieve vorm. Eenvoudiger gezegd: een vloeibare PVC grondstof wordt door een vormplaat geperst en daarna afgekoeld. Matrijs De matrijs is de vorm waarin vloeibare PVC grondstof wordt gespoten waardoor het eindprodukt(de uiteindelijke PVC profielen) een gewenste vorm aannemen en door afkoeling vast worden. PVC PVC staat voor PolyVinylChloride en is een grondstof die vaak gebruikt wordt in de industrie ter vervanging van hout en beton. PVC is een grondstof die heel gemakkelijk te bewerken is, maar die wel schadelijk is voor het milieu. Veredeling Arnout Logghe Stageverslag Pagina 6 van 172

7 Profielen kunnen volledig naar wens van de klant worden afgewerkt. Deceuninck beschikt over verschillende technieken om het uitgebreid kleurengamma gestalte te geven. De profielen kunnen bekleefd worden met een UV bestendige folie met houtstructuur. Bedrukking van verschillende motieven en kleuren wordt dan weer voornamelijk toegepast op decoratieve profielen voor binnenhuisinrichting. Zo hebben we de afwerkingstechniek Decoroc coating. Deze zorgt voor een matte, satijnachtige look. De korrelige structuur voelt prettig aan en is duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Een andere techniek bestaat erin om de kleur aan de massa toe te voegen: de kleur van het profiel wordt dan bepaald door de pigmenten die aan de grondstof werden toegevoegd. Veredeling is dus in feite het afwerken van profielen met folie, bedrukking en coating IT specifiek ASP Asp of Active Server Pages is een technologie van Microsoft, waarmee we dynamische webpagina s en websites kunnen aanmaken. Met dynamisch wordt bedoeld dat de webpagina s iedere keer opnieuw zullen worden opgebouwd wanneer ze worden opgevraagd door een gebruiker. Het tegenovergestelde van dynamische webpagina s zijn statistische webpagina s zoals HTML. Builden of compilen Het omzetten van broncode naar uitvoerbare code. Het gaat hier in feite om Intermediate Language, een soort van tussenstation tussen broncode en machinetaal die door.net in runtime uitgevoerd kan worden. Buildserver Zorgt ervoor dat alle geselecteerde toepassingen regelmatig opnieuw worden gecompileerd. Zo worden alle veranderingen die in de loop van de dag gebeuren aan de applicaties op het netwerk automatisch gecontroleerd op fouten. Bij Deceuninck gebruikt men CruiseControl.NET als buildserver. Deze gaat op zoek in SourceSafe naar de laatste versie van de applicaties. CodeSmith CodeSmith is een freeware Code generator die werkt op basis van een sjabloon en gebruikt wordt om grote stukken code automatisch te laten genereren. Een voorbeeld hiervan is het aanmaken van klassen op basis van tabellen uit een SQL database. CodeSmith Templates gebruiken een syntaxis die bijna identiek is aan deze van ASP.NET. Componentart Arnout Logghe Stageverslag Pagina 7 van 172

8 Componentart is een bedrijf dat extra componenten levert voor het.net framework. Het gaat hier over componenten met extra functionaliteit. Zo bestaat er een gridview waarin men een treeview kan steken, een combobox met meerdere kolommen enz CruiseControl.NET Software die gebruikt wordt om een buildserver op het netwerk te zetten. Gridview Component van.net waarmee een lijst van objecten op een grafische manier kan voorgesteld worden. HTML Hypertext Markup Language is een taal voor de opmaak van documenten. HTML wordt vooral gebruikt op het Internet om webpagina s te maken. Imacros Programma voor geautomatiseerd testen dat in de browser werkt, en waarmee men websites en webapplicaties kan uittesten. InfoPath Office programma waarmee men op een grafische manier XML bestanden kan aanpassen of aanmaken. LINQ LINQ (.NET Language Integrated Query) is een component uit het.net framework 3.5 en definieert een set van query operators die men kan gebruiken om query s en filtering toe te passen op data uit arrays, enumerables, klassen, XML en relationele database. Selenium Arnout Logghe Stageverslag Pagina 8 van 172

9 Programma voor geautomatiseerd testen, waarmee men een applicatie of website grondig kan testen. Selenium werkt op 2 manieren. Remote Control: dit werkt via het ingeven van commando s IDE: dit werkt in de browser met recording. SharePoint Met Windows SharePoint Services kan je websites maken, informatie delen en documenten laten samenwerken. Het kan goed worden geïntegreerd met clienttoepassingen, waaronder het Microsoft Office system, biedt aanvullende functionaliteit en dient als een platform voor de ontwikkeling van toepassingen. Spysmith Programma voor geautomatiseerd testen, waarmee men websites of webgebaseerde toepassingen kan testen. Met Spysmith kan men op objectniveau gaan kijken wat er allemaal verandert of gebeurt. TestComplete Programma voor geautomatiseerd testen, waarmee men niet alleen applicaties of websites, maar ook services en Windows zelf kan testen. De testen van TestComplete worden opgeslaan als scripts die we dan kunnen uitvoeren. Unittests Unittesten is een methode om softwaremodules of stukjes broncode (units) afzonderlijk te testen op een correcte werking. Bij Unittesten zal voor iedere unit een aparte test ontwikkeld worden. Watir & FireWatir Programma voor geautomatiseerd testen dat gebruik maakt van Ruby. XML Extensible Markup Language is een standaard voor het definiëren van formele markup talen voor de representatie van gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst. Dit gebeurt op een manier die leesbaar is voor het systeem én voor de mens. XML is in feite een bepaalde manier waarmee we gegevens gestructureerd kunnen vastleggen. Met XML kunnen we niet alleen gegevens opslaan, maar deze ook verzenden over het Internet. Arnout Logghe Stageverslag Pagina 9 van 172

10 4. Inhoudsopgave 1. Woord Vooraf Samenvatting Verklarende woordenlijst Bedrijfsspecifiek IT specifiek Inhoudsopgave Inleiding Deceuninck: voorstelling van het bedrijf Deceuninck en ICT De Stageopdracht(en) Travel Requests Doelstelling van het probleem Eerste Oplossing: Tweede Oplossing Conclusie Gridview sorting probleem Doelstelling Oplossingen om de vlaggetjes mee te sorteren: Optimale Oplossing: Oplossingen voor het klikken op een image: Conclusie Automated Testing Eerste subproject : Zoeken van het beste Testing Framework Tweede subproject: Uitdiepen van Selenium Derde subproject: Uittesten van een bestaande applicatie met Selenium Subprogramma 4: Synergebuild applicatie laten lopen op de buildserver Vergelijken van Visual Studio 2005 Visual Studio Doelstelling Omzetten van Synergebuild naar Visual Studio Bekijken van de verschillen tussen VS 2008 en VS De versie van Visual Studio tonen in de Titelbalk Doelstelling Mijn opdracht: Arnout Logghe Stageverslag Pagina 10 van 172

11 Oplossing: LINQ implementeren in de projecten van het bedrijf Doelstelling van het probleem: Uitgevoerde tests Extra Opmerkingen/Issues Uitgevoerde tests: Extra Opmerkingen/Issues: Conclusie Russian Documents Doelstelling van het probleem: Oplossing Oplossing Conclusie CodeSmith Doelstelling Oplossing Conclusie Zelfreflectie Literatuurlijst Bijlagen documenten Bijlage 1: Een InfoPath Template aanmaken Bijlage 2: Een Form Library aanmaken op SharePoint Bijlage 3: De destination van de Template instellen Bijlage 4: Een Template doorzenden via mail Bijlage 5: Data uit SharePoint Converteren naar Excel Bijlage 6: Installatie van Buildserver Installatie Configuratie Toevoegen van een project aan de buildserver Bijlage 7: Een XML bestand openen in een Template Bijlage 8: Beveiliging en machtigingen in SharePoint Colofon Voor akkoord verklaard Arnout Logghe Stageverslag Pagina 11 van 172

12 5. Inleiding 5.1. Deceuninck: voorstelling van het bedrijf Groep Deceuninck, wereldwijd producent van kunststofraamsystemen en bouwprofielen, is actief in de bouwindustrie en gespecialiseerd in compounding, matrijzenbouw, ontwerp, ontwikkeling, extrusie, veredeling en spuitgieten van kunststofraamsystemen, profielen en dichtingen en houtcomposiettoepassingen. Het bedrijf is het best bekend om het ontwerp en de productie van kunststofraam en deursystemen en kunststofbouwprofielen voor toepassingen zoals ramen, deuren, luiken, rolluiken, muurbekledingen, lamellenplafonds. De omzet van Deceuninck bedraagt jaarlijks ongeveer 650 miljoen euro en het bedrijf telt wereldwijd ongeveer 3000 personeelsleden. Vooral in Europa is Deceuninck zeer sterk aanwezig, het bedrijf is dan ook marktleider in enkele Europese landen. De maatschappelijke zetel en het coördinatiecentrum bevinden zich in België. De oorsprong van het bedrijf gaat terug tot het jaar Benari Deceuninck, vader van de huidige bestuurders, startte een klein bedrijf in Beveren Roeselare voor de productie van allerlei knopen, riemen, enz van plastic materiaal. In de jaren '60 opteert de firma voor een nieuwe richting in de kunststofproductie: extrusie van PVC korrels voor de productie van profielen voor de bouwnijverheid (aanvankelijk profielen voor rolluiken, later raamprofielen). Ondertussen is Deceuninck uitgegroeid tot een internationaal bedrijf dat actief is in meer dan 75 landen, met meer dan 35 filialen wereldwijd, van Noord Amerika en Europa tot en met Azië. fig 1: Kaart met de verscheidene filialen van Deceuninck. Er zijn meerdere vestigingen per vlag Arnout Logghe Stageverslag Pagina 12 van 172

13 fig 2: De structuur van de groep Deceuninck 5.2. Deceuninck en ICT De volledige ICT structuur binnen Deceuninck is gecentraliseerd in de hoofdzetel in Hooglede. ICT is een afdeling van Deceuninck die centraal de volgende activiteiten aanstuurt: Ontwikkeling en implementatie van alle IT applicaties. De IT afdeling maakt en onderhoudt de software voor de Deceuninck groep. Arnout Logghe Stageverslag Pagina 13 van 172

14 Beheer van het Deceuninck netwerk (WAN) : De afdeling zorgt ook voor het netwerk, servers en pc s binnen de groep. Support: mensen kunnen vanuit elk filiaal met hun IT problemen hier terecht. Fig 3: De administratieve vestiging van Deceuninck in Hooglede Gits De ICT strategie binnen Deceuninck is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: Platformbenadering: iedereen gebruikt dezelfde software per businessproject. Best of breed principe: De keuze van software wordt gebaseerd op de aangeboden functionaliteit. De integratie met andere softwarepakketten wordt als minder belangrijk beschouwd. Consolidatie van alle applicatie infrastructuur biedt voordelen naar schaalbaarheid, TCO en fouttolerantie. Vermits het aantal softwarepakketten en het gebruik ervan toeneemt, stelt zich wel meer en meer de vraag naar integratie tussen al deze verschillende paketten. De IT afdeling in Hooglede Gits is dan weer opgedeeld in 4 afdelingen: SAP AS400 Helpdesk + systeembeheerders Web development Tijdens mijn stage werd ik ingeschakeld in de afdeling web development. Dit team staat in voor de verschillende websites en webapplicaties van Deceuninck en bestaat uit 3 personen: Nick Sabbe, Bernard Vander Beken en Sam Goutsmit. Arnout Logghe Stageverslag Pagina 14 van 172

15 6. De Stageopdracht(en) 6.1. Travel Requests Doelstelling van het probleem Een gebruiker moet reisaanvragen kunnen invullen op basis van een zelfgemaakt InfoPath Template. Deze aanvragen worden dan op SharePoint gezet, en moeten op de één of andere manier in een lijst terechtkomen waar men ze kan sorteren, filteren, enz. De Template moet worden aangemaakt op basis van een gegeven view van de reisaanvragen; dit is een Excel bestand dat door het bedrijf wordt verstrekt. Ook belangrijk is dat alleen de gebruiker die het document heeft aangemaakt en de beheerder, het XML document kunnen zien en aanpassen. Mijn opdracht: maak op basis van de gegeven view van de reisaanvragen, een XML bestand aan; maak een Template op basis van dat XML bestand; zorg dat gebruikers op de een of andere manier d.m.v. deze Template, XML bestanden kunnen genereren; zorg dat die XML bestanden ergens in een list(bv databank) terechtkomen, waar ze kunnen worden gesorteerd/gefilterd, enz. ; zorg ervoor dat de juiste machtigingen worden ingesteld en wel zodanig dat o alleen de gebruiker die het XML document op SharePoint heeft gezet en de beheerder het XML document kunnen aanpassen; o er ook beheerders zijn die Templates kunnen beschikbaar stellen aan andere gebruikers en waarbij de XML documenten in hun map moeten terechtkomen. Arnout Logghe Stageverslag Pagina 15 van 172

16 Eerste Oplossing: Hieronder staat een schematische voorstelling van de Dataflow van mijn oplossing(zie fig 1). Sharepoint Travel Requests TemplatesInfoPath 3. In de travel request map, kunnen we nu sorteren/filteren/xml omzetten naar Excel, enz De template word ingevuld door de gebruiker, en wanneer op submit wordt geklikt, opgeslaan in sharepoint 1. We zenden de template Travel Request door via mail. MailBox Fig 1: DataFlow van de eerste oplossing voor het probleem van de resiaanvragen De oplossing houdt dus in dat er een InfoPath Template wordt aangemaakt. Deze Template moet dan worden opgeslaan op SharePoint, in de map TemplateInfoPath. Wanneer deze Template moet worden ingevuld, wordt ze via mail doorgezonden naar de gebruikers. Deze kunnen de Template invullen en dan op submit klikken. Het XML bestand met de ingevulde data wordt dan opgeslaan in de map Travel Requests op SharePoint. Hierop kunnen dan verschillende bewerkingen worden uitgevoerd zoals sorteren, filteren, XML omzetten naar Excel enz.. Hoe dit alles precies in zijn werk gaat, heb ik hieronder uitgewerkt: Arnout Logghe Stageverslag Pagina 16 van 172

17 aanmaken van een XML bestand; aanmaken van een InfoPath Template; aanmaken van een Form Library; instellen destination van de Template; de Template doorzenden via mail; de gebruiker vult de Template in en klikt op submit; bewerkingen in SharePoint; converteren naar Excel; instellen van de beveiliging; Aanmaken XML bestand Via het bedrijf krijgt men een Excel bestand met reisaanvragen(zie fig 2). Fig 2: Excel bestand waarop mijn XML moest gebaseerd zijn. Per aanvraag, zijn er dus eerst enkele reisaanvraagspecifieke datavelden zoals de supervisor s name, final destination enz Daarnaast is er ook de data van de tickets (zoals treintickets en vliegtuigtickets). Ook moeten hotelboekingen en huurauto s opgeven worden. Er kunnen meerdere trein en vliegtickets, hotel en autoboekingen zijn per reisaanvraag. Er is ook rekening gehouden met andere economische alternatieven. Arnout Logghe Stageverslag Pagina 17 van 172

18 Wanneer we op basis hiervan een XML bestand TravelRequest.XML maken ziet dat er als volgt uit: <?XML version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> <TravelRequest XMLns="http://www.example.com/myschema.XML"> <TravelRequestHeader> <Travelers> <Surname>Bill</Surname> <FirstName>Buckram</FirstName> </Travelers> <SupervisorsName></SupervisorsName> <AccountingsDetail></AccountingsDetail> <FinalDestination></FinalDestination> <MotivationFinalPlaning></MotivationFinalPlaning> </TravelRequestHeader> <TravelRequestDetail> <TrainTickets> <Train- Ticket><Day></Day><Time></Time><From></From><To></To><Rate></Rate></TrainTi cket> <Remarks><Remark></Remark></Remarks> <TrainTicketAlternative><Day></Day><Time></Time><From></From><To></To><Rate></Rate></TrainTick etalternative> </TrainTickets> <AirTickets> <Air- Ticket><Day></Day><Time></Time><FlightNr></FlightNr><From></From><To></To>< Rate></Rate></AirTicket> <Remarks><Remark></Remark></Remarks> <AirTicketAlternative><Day></Day><Time></Time><FlightNr></FlightNr><From></From><To></To><Ra te></rate></airticketalternative> </AirTickets> <HotelReservations> <HotelReservation><PreferredHotel></PreferredHotel><Arrival></Arrival><Departure></Depar ture><rate></rate></hotelreservation> <Remarks><Remark></Remark></Remarks> <HotelReservationalternative><PreferredHotel></PreferredHotel><Arrival></Arrival><Departure></Depar ture><paymentoptions></paymentoptions><rate></rate></hotelreservationaltern ative> </HotelReservations> <RentalCars> <Rental- Car><Pickuplocation></Pickuplocation><Arrival></Arrival><Departure></Depart ure><rate></rate></rentalcar> <Remarks><Remark></Remark></Remarks> <RentalCarAlternative><Pickuplocation></Pickuplocation><Arrival></Arrival><Departure></Depar ture><rate></rate></rentalcaralternative> </RentalCars> </TravelRequestDetail> <TransactionFee></TransactionFee> </TravelRequest> Er is dus een travelrequestheader, waarin de gegevens zoals de supervisors name, final destination, enz.. staan. Arnout Logghe Stageverslag Pagina 18 van 172

19 Daarnaast is er ook de travelrequestdetail, waar men de verdere gegevens van de tickets en boekingen kan vinden. Op het einde zijn er dan ook nog enkele reisaanvraagdetails, zoals bijvoorbeeld de transactionfee. Aanmaken InfoPath Template Nadat het XML bestand is aangemaakt, wordt op basis hiervan een InfoPath Template aangemaakt. Een InfoPath Template is in feite een XML Template waarmee ook de grafische visualisatie van het in te vullen of aan te passen XML bestand kan worden ingesteld. Dit is ideaal om ervoor te zorgen dat een dergelijk bestand op een gebruikersvriendelijke manier kan worden aangemaakt of gewijzigd op basis van een bestaande XML structuur. Voor het aanmaken van een InfoPath Template, zie bijlage 1: Aanmaken InfoPath Template Het eindresultaat ziet er als volgt uit (zie fig 3). Fig 3: Printscreen van het uiteindelijke InfoPath form De rentalcars, remarks en rentalcaralternatives zijn repeating values. Hetzelfde geldt voor de overeenkomstige velden van airtickets, traintickets en hotel reservations. Ook travellers is een repeating value. Alle kosten van de tickets en de boekingen worden afzonderlijk opgeteld en het resultaat komt in het veld Total Rate. Dit veld wordt eerst aangemaakt in InfoPath. Arnout Logghe Stageverslag Pagina 19 van 172

20 Deze Total Rates worden op hun beurt weer opgeteld en de som komt in het veld Total estimated travel cost: sum(totaaltraintickets) + sum(totaalairtickets) + sum(totaalreservations) + sum(totaalrentalcars). Idem voor de more economic travel costs, alleen deze keer met de Total rates van de alternatives. Aanmaken Form Library Nu kan men op basis van de InfoPath Template een eigen Form Library Travel Requests aanmaken. Wanneer de gebruiker dan de Template invult en doorzendt, komen de gegenereerde XMLbestanden in deze Form Library terecht. Aanmaken van een InfoPath Template zie bijlage 2: Aanmaken Form Library Op SharePoint is nu een nieuwe Form Library map Travel Requests aangemaakt. De XML bestanden worden gegroepeerd per maand en jaar door per maand en jaar een submap aan te maken. Tevens moet ervoor gezorgd worden dat de nieuwe XML bestanden allemaal in Travel Requests toekomen en dat de administrator van deze site, de XML bestanden in de juiste map kan gaan zetten. De Form Library ziet er nu als volgt uit (zie fig 4) Fig 4: Aangemaakte Form Library. Het probleem is dat men de XML bestanden in de Standard View niet naar een andere map kan slepen. Er bestaan echter nog andere views waaruit men kan kiezen, zoals de Explorer View. Deze lijkt op Windows verkenner en hier kan men wel XML bestanden naar andere mappen slepen. Arnout Logghe Stageverslag Pagina 20 van 172

21 Instellen destination in Template en deze op SharePoint zetten Wanneer er op submit geklikt wordt, moet het formulier naar de juist aangemaakte Form Library op SharePoint worden verzonden. Hiervoor opent men de Template in design mode en kiest men tools submit options (zie fig 5). Fig 5: Instellen van de submit options. Eerst wordt allow users to submit this form en send form data to a single destination aangevinkt en de SharePoint document library wordt gekozen. Daarna wordt de Data Connection Wizard doorlopen waarin je onder andere kan opgeven naar welke document library de XML bestanden moeten worden gezonden en onder welke naam de XML bestanden moeten worden bewaard (zie fig 6) Arnout Logghe Stageverslag Pagina 21 van 172

22 Fig 6: Data Connection Wizard. We vullen hier het pad in van ons juist aangemaakt Form Library. Als bestandsnaam, nemen we een concatenatie van: TravelRequest, de datum van vandaag, Destination en de waarde finaldestination uit onze Template. Op deze manier kunnen we heel gemakkelijk per XML bestand zien, wanneer het op de SharePoint werd gezet en wat de bestemming van de reisaanvraag is. Dit is heel handig, wanneer we de Travel Requestss willen groeperen per maand per jaar of per bestemming. Bij het invullen van de Template komt nu het gegenereerde XML document toe in de juiste map op SharePoint. Nu moeten we alleen de Template zelf nog in de juiste map op SharePoint zetten namelijk in de map TemplatesInfoPath. Template doorzenden via mail Wanneer nu iemand een nieuwe reisaanvraag wil invullen, zenden we deze Template door naar de gebruiker met een link via mail (zie fig 7). Arnout Logghe Stageverslag Pagina 22 van 172

23 Fig 7: Doorzenden van de Template via mail. Wanneer de gebruiker op deze link klikt, wordt er een lege Template geopend, en kan de gebruiker deze Template invullen. Gebruiker vult de Template in en klikt op submit Nu kan het lege InfoPath Template ingevuld worden. Bij het klikken op submit, wordt dit doorgestuurd naar de SharePoint Form Library Travel Requests, en komt er een melding dat het formulier succesvol verzonden is( zie fig 8). Fig 8: Boodschap dat het formulier successvol is gesubmit. Arnout Logghe Stageverslag Pagina 23 van 172

24 Bewerkingen in SharePoint Wanneer men nu naar SharePoint gaat, ziet men dat de gegenereerde XML bestanden erin staan (zie fig 9). Fig 9: XML bestanden in SharePoint. Men kan nu een aantal bewerkingen uitvoeren op deze map zoals filteren, door op de filter te klikken bovenaan (je kunt per kolom een filter instellen). Daarnaast kan men ook sorteren, XML bestanden aanpassen, maar ook XML forms met elkaar mergen. Om XML forms met elkaar te mergen, moet men naar de Merge Forms View gaan, hierin kan men dan aanvinken welke forms allemaal moeten worden gemerged (zie fig 10). Arnout Logghe Stageverslag Pagina 24 van 172

25 Fig 10: Merge Forms View. Wanneer we bijvoorbeeld 2 Travel Requests mergen, krijgen we volgend resultaat (zie fig 11). Fig 11: twee forms die gemerged zijn. Arnout Logghe Stageverslag Pagina 25 van 172

26 We kunnen echter geen queries over meerdere submappen uitvoeren. Wel kunnen we de mapinhoud van de Form Library en de onderliggende mappen naar Excel of Access converteren, en daar bewerkingen uitvoeren. Voor het converteren van de mapinhoud van de aangemaakte Form Library naar Excel, zie bijlage 5: converteren van de mapinhoud van een Form Library naar Excel Nu kan men wel sorteren en filteren op mappen en hun submappen, in Excel weliswaar (zie fig 12). Fig 12: mapinhoud van een Form Library dat is geconverteerd naar Excel. Instellen beveiliging Nu moet de beveiliging nog zodanig worden ingesteld, dat alleen de beheerders en de gebruikers die een XML bestand op SharePoint hebben gezet, dit XML document kunnen aanpassen. Op een eenvoudige wijze kan je op een bepaalde map, voor een bepaalde user bepaalde machtigingen instellen(zie fig 13). Arnout Logghe Stageverslag Pagina 26 van 172

27 Fig 13: Instellen van een user machtiging op een map. Men kan instellen dat alle forms die toekomen automatisch op pending state ingesteld worden. Zo zijn ze niet zichtbaar voor iedereen, maar enkel voor diegene die ze gemaakt heeft, en voor de beheerders natuurlijk. Later kan men ze dan wel of niet goedkeuren (zie fig 14). Fig 14: Alle items moeten standaard als pending ingesteld worden. Arnout Logghe Stageverslag Pagina 27 van 172

28 Wanneer men nu alles in de General View gaat bekijken, zijn ze allemaal onzichtbaar. Wanneer men in de My Submissions View gaan, ziet men alleen diegene die men zelf heeft toegevoegd. Probleem: Deze oplossing kan gemakkelijk omzeild worden. In de Explorer View ziet men wel alle forms en kunnen ze ook allemaal aangepast worden door iedere gebruiker Tweede Oplossing Om het veiligheidsprobleem in de vorige oplossing te vermijden, zal er dus een nieuw systeem bedacht moeten worden. In deze oplossing wordt een Travel Requests Template op SharePoint beschikbaar gesteld via een portal. De eindgebruiker kan nu via dit portal de Template openen en invullen. Daarna kan hij de Template doorzenden naar de coördinator via mail. Deze bekijkt de ingevulde Template, en geeft enkele opties op voor de reis (je hebt volgende vluchten, je hebt volgende hotel boekingen, enz...) en zendt dan de aangepaste Template terug naar de eindgebruiker. Die bekijkt de Template, kiest 1 van de opties die gegeven werden en stuurt het dan opnieuw naar de coördinator. Deze voegt er nu een referentienummer aan toe en plaatst het eindresultaat op SharePoint. De coördinator zendt ook een mail ter confirmatie naar de eindgebruiker. Op deze manier moet de gebruiker nooit naar de Travel Requests map op SharePoint gaan, maar moet hij alleen maar naar het portal van de Template gaan. En dus is er geen probleem meer qua beveiliging. De vereisten van wat de Template moet kunnen, zijn ondertussen wel aangepast: per treinreis/vlucht, enz.. bestaan er meerdere alternatieven. In de huidige Template hebben we maar 1 alternatieve lijst(met verschillende alternatieven eronder). We hebben echter meerdere alternatieve lijsten nodig (bv. een alternatieve lijst van vluchten vanuit Zaventem, Charleroi, enz..); ook moeten we kunnen selecteren welk alternatief we nemen. We moeten dus de volgende dingen aanpassen aan de vorige oplossing om deze werkende te krijgen: aanmaken van een nieuwe InfoPath Template; aanmaken van een Form Library; opslaan van het ingevulde Template(XML bestand) op SharePoint door de coördinator. Aanmaken nieuwe InfoPath Template We zullen een nieuwe Template moeten aanmaken, waarin de gestelde vereisten wel mogelijk zijn, namelijk de Template ReisaanvragenUltiem.xsn(zie fig 15). Arnout Logghe Stageverslag Pagina 28 van 172

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Jesse Lauwers en Cedric Snijers Departement Wetenschappen

Nadere informatie

Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie

Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie -I- Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie -II- VOORWOORD In eerste instantie wil ik Johannes Cottyn en Henk Dhaenens bedanken voor het promoten van dit eindwerk. Mijn oprechte dank gaat eveneens

Nadere informatie

Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica Afstudeerrichting - Academiejaar 2007-2008 Student.

Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica Afstudeerrichting - Academiejaar 2007-2008 Student. Stage Eindwerk Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica Afstudeerrichting - Academiejaar 2007-2008 Student Bart Matthys Elektronisch uitgeven STATS.6minutes.be

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn

Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn VOORWOORD Na bijna zes jaar studeren is mijn studie Informatica bijna afgerond en kan ik terugkijken op de leukste en meest leerzame periode die

Nadere informatie

Masterproef Automatic update and inventory application

Masterproef Automatic update and inventory application Masterproef Automatic update and inventory application Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

Leren op speelse wijze

Leren op speelse wijze Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Applicatieontwikkeling Leren op speelse wijze Kinect game ontwikkeling in C# CAMPUS Geel Mohamed Kadi Academiejaar 2010-2011

Nadere informatie

In de volgende pagina s zal u een uiteenzetting van mijn stageperiode bij Webdoos te lezen krijgen.

In de volgende pagina s zal u een uiteenzetting van mijn stageperiode bij Webdoos te lezen krijgen. VOORWOORD De stage, de laatste repetitie vooraleer je er op uitgestuurd wordt in de bedrijfswereld. Het is mijn kans om mijn kennis van informatica toe te passen en te vergroten, maar ook een ervaring

Nadere informatie

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Stage Eindwerk Studiegebied Bachelor Afstudeerrichting Academiejaar Student Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica 2007-2008 Maxim Delplace From backoffice to web publishing Stageplaats

Nadere informatie

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401)

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401) Technische Universiteit Delft Tam Tam Knowledge Network Eindverslag Bachelorproject Joost-Wim Boekesteijn (74355) Benjamin W. Broersma (7440) Bachelorproject (IN3700) Technische Informatica Faculteit Elektrotechniek,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webapplicatie voor een nucleair persarchief met ez publish

Ontwikkeling van een webapplicatie voor een nucleair persarchief met ez publish Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Gegradueerde in Toegepaste Informatica Ontwikkeling van een webapplicatie voor een nucleair persarchief met ez publish CAMPUS Geel Christof Theys Academiejaar

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Frontend design en development abonnementenwerving

Frontend design en development abonnementenwerving Frontend design en development abonnementenwerving De Standaard Het Nieuwsblad Project aangeboden door STANLEY HEYDE voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

Eindwerk. Smartphone application development. Igor Reynaert. VLIZ Oostende Wandelaarskaai 7. WoRMS Application

Eindwerk. Smartphone application development. Igor Reynaert. VLIZ Oostende Wandelaarskaai 7. WoRMS Application Eindwerk Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica Afstudeerrichting Toegepaste Informatica Academiejaar 2011-2012 Student Igor Reynaert Thema WoRMS Application

Nadere informatie

Eindverslag bachelorproject

Eindverslag bachelorproject Eindverslag bachelorproject Open source databaseondersteuning in TOPdesk Enterprise BSc-project (IN3700) bij TOPdesk Namen: Remco Luitwieler 1159828 Tom Pesman 1128884 Datum: 4 juli 2007 Bedrijf: TOP Informatie

Nadere informatie

Verlofbeheersysteem. Projectdossier

Verlofbeheersysteem. Projectdossier Navision Verlofbeheersysteem Project aangeboden door Goerlandt Frederik voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Verlofbeheersysteem Projectdossier Voorwoord

Nadere informatie

Ontwerp en implementatie als Mash-Up

Ontwerp en implementatie als Mash-Up Ontwerp en implementatie als Mash-Up Groep 5 Maarten Decat 1e Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen Optie Gedistribueerde systemen maarten.decat@student.kuleuven.be Benjamin Slegers 1e

Nadere informatie

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2.

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2. 1 Cursus PHP & MySQL Informaticaprojecten Bachelor Toegepaste Informatica academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2 Groep D fenex Cursus PHP & MySQL Voorwoord Deze cursus PHP & MySQL werd opgesteld

Nadere informatie

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER ONDERWERP:Ontwerpenbackup/sizing tool STUDENTEN: ThomasDebrayen Pieter

Nadere informatie

Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax

Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - Multimedia Lab Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax Door Robby Vermaele Promotor: Prof.

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie