Steve Mannes is vanaf maandag 9 juli 2007 de nieuwe voorzitter van Life!.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steve Mannes is vanaf maandag 9 juli 2007 de nieuwe voorzitter van Life!."

Transcriptie

1 13 juli e jaargang no. 26 Steve Mannes is vanaf maandag 9 juli 2007 de nieuwe voorzitter van Life!. Tijdens de officiële overdracht overhandigde Human Resources manager Meredith Mac Arthur het BIO SAFETY spel aan de nieuwe voorzitter en sprak de hoop uit dat sport en spel, sportiviteit en plezier een belangrijke rol zullen spelen in de nog uit te voeren Life! activiteiten in Een andere niet te onderschatten uitdaging die de voorzitter Mannes te wachten staat is het vergroten van de participatie van onze Suralco employees in de Life! activiteiten. De harde kern moet worden uitgebreid! Het zijn vaak dezelfde employees die het voortouw nemen en zich vrijwillig inzetten. Wij kunnen hun als voorbeeld stellen voor anderen. Life! is een wereldwijd initiatief dat voortvloeit uit de erkenning van Alcoa dat mensen de stuwende kracht zijn achter onze visie om het beste bedrijf in de wereld te worden. Alcoa s Life! organisatie voorziet in activiteiten en gebeurtenissen die het fysieke, emotionele, en geestelijke welzijn van het individu en de familie verbeteren. De HR manager maakte tijdens de overdracht gelijk van de gelegenheid gebruik om Harold Kromopawiro te bedanken voor zijn inzet gedurende zijn Life! voorzitterschap. Aan Steve wordt veel succes toegewenst. Hij zal de volledige ondersteuning krijgen van de HR manager, die de sponsor is van Life!. 1

2 Vanaf heden, om specifieker te zijn vanaf de assessment periode Q2 2007, geldt voor het scoren van de daily duties score binnen het Individueel Performance Management Systeem (ipms) een 5-ratings systeem. In het kader van standaardisatie is voor zowel de Salaried als de CLA employees deze rating van kracht. Hoe worden de vijf ratings toegepast? Gebaseerd op vooraf vastgestelde competenties worden medewerkers beoordeeld. Per competentie wordt een rating/score toegekend en vervolgens wordt er automatisch gecalculeerd wat de finale rating/ score is. De ratings zijn U, P-, P, P+ en E. Er is uitgebreid gecommuniceerd over deze wijziging in ons ipms systeem, waarbij ingegaan is op de definities die gekoppeld zijn aan de specifieke scores. De definities zijn van belang om een zo objectief mogelijke beoordeling te realiseren. In de communicatie is er meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een refreshment te geven inzake het formuleren van business en behavioral objectives. A: Acceptabel; objectives moeten haalbaar en door beide partijen geaccepteerd zijn. R: Realistisch; objectives moeten gekoppeld zijn aan de bedrijfsdoelstellingen en leiden tot constructieve tastbare resultaten. T: Tijdgebonden; objectives moeten binnen een haalbaar tijdsbestek uit te voeren zijn. De kracht van ons ipms systeem is dat het performance moet stimuleren en focus moet bewerkstelligen. Dit krijgt des te meer vorm indien in beginsel objectives SMART zijn geformuleerd. Vandaar dat dit zo belangrijk is. De implementatie van de vijf ratings hebben tot doel om differentiatie aan te brengen in de beoordeling van de performance van medewerkers. Hierdoor kunnen medewerkers corrigeren indien zij presteren onder verwachting en kunnen zij beter worden beloond indien er boven verwachting wordt gepresteerd. 2 Bij de screening van de Individuele Performance Agreements door de afdeling HR afdeling is vast komen te staan dat een refreshment inzake het SMART formuleren van objectives thans weer op z n plaats is. Wat is ook alweer SMART? S: Specifiek; objectives en te bereiken resultaten moeten zo specifiek mogelijk worden omschreven. M: Meetbaar; objectives moeten zodanig geformuleerd zijn dat ze gemeten kunnen worden aan het einde van het kwartaal. Tenslotte, in Q3 zal er tevens een wijziging plaatsvinden in de competenties; er is één fixed competentie toegevoegd aan de huidige lijst van competenties, namelijk de competentie EHS, waardoor de keuze voor een variable competentie gelimiteerd is tot één in plaats van twee. Met de invoering van de vijf ratings en de fixed competentie EHS is er naast standaardisatie ook optimalisatie van ons ipms bewerkstelligd.

3 Vanaf 1950 is er gedurende bijkans 40 jaar veel oud ijzer gedumpt in de oude Vrijheidsmijn achter de Residue Area. De heer Alwin Plein van de Residue Area diende een suggestie in om het vele oude scrap ijzer op te ruimen en te verkopen. Dit zou het gebied na rehabilitatie niet alleen milieuvriendelijker maken, maar het zou Suralco ook wat kunnen opleveren door dit ijzer te verkopen aan een opkoper van oud ijzer. Aangezien het opruimen waarschijnlijk kosten neutraal zou geschieden, is met de heer Plein overeengekomen om voortbordurend op zijn suggestie, een inventarisatie te maken van al het oud ijzer in de Vrijheidsmijn. Hierna kan de EHS Department deze inventarisatie opnemen in het rehabilitatie programma. De heer Plein is voor het maken van deze inventarisatie dienovereenkomstig erkend. Voor degenen die gebruik maken van Livelink is er op 5 juli een Webex training gehouden, die werd gecoördineerd door Derrick Hanenberg van de IS Department. Global Primary Product IPS (GPP IPS) beveelt een verandering aan in ons streven op het gebied van tools m.b.t. documentenbeheer. In april 2005 werd Open Text Livelink geselecteerd als het standaard product voor full-featured documentenbeheer. Toen Livelink werd geïmplementeerd, werd de conclusie getrokken dat de gekochte kern, die als standaard moest dienen, onvoldoende voldeed aan alle gestelde doelen binnen onze business. Vervolgens werd Windows Sharepoint Services (WSS) geselecteerd als de tool die zowel voor samenwerking als voor het gebruik van eenvoudige simpele documentatie voor alle gebruikers moet zorgdragen. De WWS versie 2.0 standaard oplossing is beschikbaar voor gebruik binnen Alcoa. De training m.b.t. WWS werd verzorgd door Patricia Semple van Global Business Services I.S. department. 3

4 Zeven weken lang worden werknemers van Suralco getraind in het voeren van beoordelingsgesprekken. Myrna Laret, senior manager en trainer van BDO Business Advisory, zegt dat het doel van de training is om meer inzicht te krijgen van wat het beoordelingssysteem van de leidinggevende vraagt. De managers moeten namelijk vaardiger worden in het doen van de voorbereidingen naar de gesprekken toe, maar ook in het voeren van de de gesprekken zelf. De training wordt verzorgd gedurende drie dagdelen. Op de eerste ochtend wordt nagegaan wat een beoordeling is en hoe de cursisten daarover denken, hebben ze de instrumenten en welke vaardigheden zij nodig hebben als beoordelaar. In het tweede dagdeel worden de gesprekken zelf geoefend en het laatste dagdeel wordt het gesprek geoefend indien de beoordeling niet goed was. BDO trainer Myrna Laret bij de eerste trainingssessie samengewerkt moet worden. Deze spagaat geeft extra dimensie. Laret zegt inmiddels één training achter de rug te hebben en zeer aangenaam verrast te zijn door de manier waarop de trainees door de gesprekken gingen, tijdens de oefeningen. Een van de belangrijkste punten tijdens de training is het verschil tussen waarneming en interpretatie. Vaak wordt gedacht dat een reactie werd waargenomen, terwijl het om een interpretatie ging. En dit gedeelte is een echte eye-opener voor de trainees, omdat ze dat nooit zo gedacht hadden van zichzelf. 4 Beoordelen van werknemers is nodig, omdat je zo de bedrijfsdoelen kan bereiken. Een supervisor wil zo haar ontwikkeling vergroten en middels de gesprekken potentieel ontdekken. En een beoordelingsgesprek is niet bepaald eenvoudig. Het is geen gesprek zoals je die met de buurman hebt, zegt Myrna Laret. Het gaat hierbij om het doen van formele mededelingen, terwijl er de volgende dag gewoon weer De eerste training begon op 27 juni 2007, terwijl de laatste training begin augustus wordt verzorgd.

5 Op 6 juli 2007 zijn 17 Imeo studenten begonnen met hun stageperiode bij Suralco. Tijdens de introductie, waren er presentaties over EHS, Alcoa & Suralco, Sexual Harassment, Computer Policy, Business Ethics, door respectievelijk Govind Panchoe, Harold Kromopawiro, Rudolf Partoredjo & Leendert Darnoud verzorgd. Daarna volgde een Planttour. De stageperiode duurt tot 3 augustus De stagiaires gaan administatieve projecten uitvoeren op de verschillende afdelingen met name: Accounting (3), Electrical (1), Hatch (2), Security (2), Powerhouse (1), Clarification (2), Training (1), Precipitation (1), EHS (1), Stores (2), Mechanical (1) De studenten zijn: Oedairamsingh R., Kabeli Ch., Karia S.W., Jahangier Sh., Jahangier S., Karijoredjo R.,Nanan A., Adriaan Y., Kertokarijo C., Perk R., Isrie S., Wansawirana S., Tjietaman V., Dorder G., Charles E., Jagdewsingh S., Sonelli M. De hoofdfase studenten van de Financieel Economische Faculteit van de Universiteit van Aruba brachten op maandag 9 juli een oriënterend bezoek aan ons bedrijf. De groep bestond uit achttien studenten en twee begeleiders. De universiteit maakt elk jaar plannen voor een trip in de vakantie, waarbij er steeds een ander land en andere bedrijven worden uitgekozen om te bezoeken. Zo is dit jaar de keuze gevallen op Suriname. Aan het eind van hun reis moeten de studenten een werkstuk maken van de bedrijfsbezoeken en dit verdedigen tijdens hun college. Ook Suralco werd aangedaan en de bezoekers kregen diverse presentaties over onze bedrijfsvoering alsook een planttour. De bezoekers toonden zich onder de indruk van het geheel en vonden ons een imposant en modern bedrijf. 5

6 Suralco heeft op 4 juli 2007 donaties gedaan aan de Stichting Wiesje Suriname en het Districtscommissariaat Paramaribo Zuid-West. Stichting Wiesje kreeg een beamer ten behoeve van hun trainingszaal. Tussen 2 en 12 juli zijn er door de stichting trainingen verzorgd in samenwerking met de Stichting Voortgezette Opleidingen Zorg Nederland voor verpleegkundigen, verzorgers en thuiszorgers. Het doel van de trainingen was om professionals die in aanraking komen met dementie op te leiden als deskundige op het gebied van dementie, zodat zij op hun beurt scholing aan collega s kunnen geven. De beamer was nodig om tijdens de trainingen presentaties te verzorgen. Mevr. E. Guicherit van Stg. Wiesje neemt een beamer in ontvangst van HR manager Meredith Mac Arthur Het districtscommissariaat Zuid-West kreeg een First Aid kit, voor het te houden sporttoernooi welke georganiseerd zal worden door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Aangezien het commissariaat ook aan het toernooi zal deelnemen is de First Aid kit nodig voor het behandelen van eventuele blessures die kunnen optreden. DC D. Martodikromo neemt de First Aid kit in ontvangst in aanwezigheid van zijn beleidsmedewerkers 6

7 Verdrinking is grootste gevaar in de woestijn. In de Sahara zijn tot nu toe meer mensen verdronken dan uitgedroogd. In de woestijn regent het haast nooit, maar als het regent dan regent het zeer hevig. Dan storten zich enorme hoeveelheden water in dalen, waarvan men niet verwachtte dat er ooit water kon stromen, op nietsvermoedende mensen die zich daar net bevinden. Deze verzwelgen iedereen die geen tijd meer heeft om te vluchten. Zo zijn er op deze manier in één weekend in 1995 meer dan 300 vakantiegangers omgekomen in de Sahara. ken genoemd ter verklaring van dit effect. Zo verdampt een deel van het water wat het overige water al afkoelt en er uiteraard voor zorgt dat er minder water overblijft om te bevriezen. Verder speelt er nog het volgende: Zolang er geen onzuiverheid en geen beweging is, kan water een paar graden onder nul nog vloeibaar blijven. Water dat warm is geweest, ondergaat deze superkoeling gemakkelijker. Door de verwarming zijn veel opgeloste gassen uit het water verdwenen. Het is daardoor zuiverder geworden. Warm water koelt daarom gewoon door, en is in één keer bevroren als je de koelkastdeur open doet. Koud water krijgt eerder een vliesje ijs, en dat belemmert verdere afkoeling. Bier is niet de oorzaak van een bierbuik Onderzoeker Martin Marmot onderzocht samen met een groep wetenschappers het verband tussen bierconsumptie en de buikomvang. Ze gingen uit van de algemene volkswijsheid dat overmatige bierconsumptie een bierbuik veroorzaakt. Maar we vonden dat er weinig echte bewijzen voor zijn in de wetenschappelijke literatuur, aldus Marmot. Voor het onderzoek ging het onderzoeksteam naar Tsjechië, waar per hoofd van de bevolking het meeste bier zou worden geconsumeerd ter wereld. Voor het onderzoek werden bijna 2000 mensen onderzocht. Dit leidde tot de conclusie dat er geen significante relatie bestaat tussen bierconsumptie en bierbuiken. Het bleek zelfs zo te zijn dat de vrouwen die bier dronken, gemiddeld minder wogen dan de vrouwen die helemaal geen bier dronken! Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Clinical Nutrition. Bij het onderzoek hebben de wetenschappers ook gekeken naar factoren als roken. Ook hebben ze gekeken naar verschillen Heet water sneller bevriest dan koud water Dit wordt het Mpemba effect genoemd. Een high school student genaamd Mpemba in Tanzania, Afrika ontdekte in 1969 dat heet water sneller bevriest dan koud water toen hij ijs aan het maken was. Zijn leraren geloofden in het begin niet dat dit mogelijk was en het duurde een paar jaar voordat professors van de universiteit uiteindelijk zijn ontdekking erkenden. Er worden verschillende oorzatussen Tsjechische bieren en Brits bier maar daar vonden ze geen relevante verschillen: De Tsjechen brouwen uitstekend bier, maar het bevat hetzelfde aantal calorieën en dezelfde hoeveelheden suiker en alcohol, aldus Marmot. Het is dus een gedegen onderzoek geweest en lijkt een oude volksmythe ontkracht te hebben. 7

8 Likdoorn of eksteroog is de term die wordt gebruikt voor verdikte huidlagen die door herhaalde druk of wrijving over een stukje bot naar binnen groeien. Het zijn in feite kleine kegelvormige stukjes verharde huid. Ze komen vooral voor op de tenen en voeten als gevolg van slecht zittend schoeisel. Wrijving langs de harde binnenkant van de schoen zorgt ervoor dat de huid dik en hard wordt. Het ontstaan van een likdoorn Zoals gezegd zijn de tenen en de voeten de plekken waar likdoorns het meest voorkomen, maar ze worden ook regelmatig aangetroffen op de handpalmen, de ellebogen en andere plaatsen die worden blootgesteld aan druk. De verdikking van de huid is namelijk een reactie om de huid te beschermen wanneer deze wordt blootgesteld aan druk of wrijving. Sommige mensen krijgen sneller likdoorns door het werk dat ze doen of de sport die ze beoefenen. In sommige gevallen is sprake van een misvorming van een stuk bot (bijvoorbeeld aan de middenvoetsbeentjes), waardoor op die plek extra veel druk komt. Soms kan een röntgenfoto noodzakelijk zijn om eventuele misvormingen van een bot op te sporen die het probleem kunnen veroorzaken. Het verschil tussen likdoorns en eelt Zowel likdoorns als eelt zijn verdikte plekken in de huid als gevolg van overmatige wrijving en druk. Eelt blijft echter aan de oppervlakte terwijl een likdoorn naar binnen groeit. In het geval van eelt is het verharde gebied groter. Behandeling De belangrijkste maatregel die men zelf kan nemen, is het vermijden van wrijving of druk op de plaats van de likdoorn. Draag geen slechtzittend schoeisel en verminder de druk op de huid door regelmatig andere schoenen aan te trekken. Snijd likdoorns nooit zelf weg. De likdoornpreparaten die zonder recept 8 Verschillende soorten likdoorns Een harde likdoorn bestaat uit verdikte, dode huid met een dicht samengepakte, naar binnen groeiende kern. Een weke likdoorn heeft een veel dunner oppervlak en komt vooral voor tussen de tenen. Complicaties Er treden zelden complicaties op bij likdoorns. Meestal zijn ze ook niet bijzonder pijnlijk. Bij diabetici kunnen likdoorns echter leiden tot infecties. Zij moeten daarom de voeten regelmatig (laten) controleren, zodat eventuele problemen snel aan het licht komen en kunnen worden behandeld. Diagnose Over het algemeen zijn likdoorns gemakkelijk te herkennen en zijn hiervoor geen speciale onderzoeken noodzakelijk. Wel moet de oorzaak worden vastgesteld, zodat hieraan iets gedaan kan worden. te koop zijn, kunnen een licht zuur bevatten dat te sterk is voor uw voeten. Als de likdoorns cosmetische problemen veroorzaken, kunnen ze worden verwijderd. Wanneer misvorming van een bot de oorzaak is van likdoorns, kan door middel van een operatie een botcorrectie worden uitgevoerd. Preventie U kunt de kans op likdoorns verkleinen door wrijving zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan door handschoenen te dragen wanneer u bijvoorbeeld in de tuin werkt, veel moet tillen, aan gewichtheffen doet of roeit. Draag goed passend schoeisel. Zachte schoenen van soepel leer of sude helpen de wrijving te verminderen. Raadpleeg de pedicure.

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen

ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen 14 ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen Nog te vaak wordt Six Sigma gezien als iets voor productiebedrijven. Een hardnekkig misverstand, want behalve productiebedrijven

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

REX Change Management Training

REX Change Management Training 20 maart 2008-59 e jaargang no. 06 REX Change Management Training In het kader van de implementatie van Reliability Excellence (REX) op Suralco, is van 19-21 februari de tweede Change Management sessie

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT 1 INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Competentiemanagement 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Resultaatgerichte afspraken (RGA s) 4 1.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling

Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling Inhoudsopgave Waarom een brochure over beoordelen? 1. De brochure in vogelvlucht. 5 2. Beoordelen: waarom, wie,

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Boudewijn Meyboom S0095737 Bacheloropdracht voor de opleiding

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Performance Management in balans?!

Performance Management in balans?! Afstudeeronderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Performance Management in balans?! De perceptie van HR eindverantwoordelijken en HR managers op het gebruik en de inrichting

Nadere informatie

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek vast tijdelijk Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor Een Manpower Witboek Voorwoord Flexibiliteit en betrokkenheid bijten elkaar niet Niet alleen het uitzendbureau, ook de inlener

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils 3 Best Practices Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils Wie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft circa 4.500 medewerkers en verzorgt onder meer

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie