co werkveldgids & CE IEMES stapelgek op je stageplek! meewerkstagegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "co werkveldgids & CE IEMES stapelgek op je stageplek! meewerkstagegids"

Transcriptie

1 co werkveldgids & CE IEMES stapelgek op je stageplek! meewerkstagegids

2 voorwoord Beste student, Het moment is daar! Je gaat stage lopen! Eindelijk, met je poten in de praktijk, daar waar het gebeurt. Dé kans om kennis te maken met het werkveld en al doende te leren. Door proactief te solliciteren of door te reageren op een vacature ga je jouw eigen ideale plek vinden bij een bedrijf en branche die jou past. Misschien ga je om de hoek beginnen of kies je juist voor een uitdaging ver weg. Wat de plek ook is, de uitdagingen zijn overal net zo anders als ze hetzelfde zijn (doordenkertje). Als je straks start: GENIET van deze tijd van uitproberen, leren, ervaring en contacten opdoen. Vier je eigen zakelijke feestje door zoveel mogelijk aan te pakken en uit te proberen. Durf je grenzen te verkennen en af en toe uit je comfort zone te stappen, zorg dat je die dingen ontdekt waar je nieuwsgierig naar bent. In de EMEG branches moet je je plek VERDIENEN dus stel je proactief en geïnteresseerd op, toon je ervaring en DRIVE!! Maar geef het ook op tijd aan als je echt niet lekker in je vel zit of dingen niet gaan zoals je hoopte. Wie weet is er wat aan te doen. In deze gids lees je enerzijds de officiële procedures en eisen aan je meewerkstage. Anderzijds staan er her en der tips en 2 adviezen om je stageproducten tot een top stuk te maken. Wat wil je nog meer? Alle tips en adviezen zijn indicaties en richtingen. Stap gerust buiten kaders, dat stimuleren we absoluut. GEEN EENHEIDSWORST voor ons, maar weet dat dan wel goed te onderbouwen of zorg er in ieder geval dan voor dat de kwaliteit beter is dan onze basic tips! Heb jij nog toevoegingen, inspiratiebronnen of juist verzoeken en vragen die kunnen helpen dit document te verbeteren? Laat het me gerust even weten: Succes en veel plezier! Carolijn Slegers Opleidingscoördinator Werkveld IEMES

3 inhoudsopgave 01. WIE WAT WAAR? PAG STAGE EN PERIODEN PAG PROCEDURE EN DE ROL VAN DE STUDENT PAG EISEN STAGEBEGELEIDING EN STAGEPLAATS PAG EISEN MEEWERKSTAGE EN OPDRACHT PAG EISEN STAGEDOCUMENTEN PAG ROL VAN DE STAGEDOCENT PAG BEOORDELING EN ROL VAN DE BEOORDELAAR PAG HERKANSING PAG PAG STAGE IN HET BUITENLAND PAG. 20 BIJLAGEN A. BEOORDELINGSFORMULIER MEEWERKSTAGE CO (in te vullen door beoordelaar) PAG. 20 B. BEOORDELINGSFORMULIER MEEWERKSTAGE CE (in te vullen door beoordelaar) PAG. 21 C. EVALUATIEFORMULIER MEEWERKSTAGE CO (in te vullen door bedrijfsbegeleider) PAG. 22 D. EVALUATIEFORMULIER MEEWERKSTAGE CE (in te vullen door bedrijfsbegeleider) PAG. 23 E. EVALUATIE MEEWERKSTAGE -HYPERLINK ENQUÊTE- (in te vullen door student) PAG. 24 FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES * VERSIE 1.1 AUG 2014 Gedurende het collegejaar is het mogelijk dat er actuele wijzigingen worden doorgevoerd in dit document. Raadpleeg de website van fontysaci.nl altijd voor de meest actuele versie. 3

4 01. wie wat waar JE HEBT EEN VRAAG OF IDEE. BIJ WIE MOET JE ZIJN? Voor een vraag over het vinden van een stageplaats, de eisen aan de stageplek, de duur en planning van de stage of de volgorde van stage en minor in het derde studiejaar. Studiecoach; stel je vraag bij voorkeur aan je studiecoach op de studiecoachbijeenkomsten in jaar 2 in de expertise-weken. Voor een vraag over stagevacatures, over het opstellen, indienen of goedkeuren van je stageovereenkomstof over het toekennen of wisselen van een begeleidend of beoordelend docent. Lia Rentrop Coördinator Praktijkplaatsen ACI Voor een vraag over het inleveren van je stageverslag, over de toekenning van je cijfer, over inzage in stageverslagen. Etty Koolman Bedrijfsbureau ACI Je hebt een vraag specifiek over stages in het buitenland, stagebemiddeling in het buitenland of beurzen voor buitenlandstages. Barbara Spieringhs Coördinator Internationaal CO/CE Je hebt een vraag in verband met studievertraging: cancelen of afbreken van een meewerkstage, (her-)starten in een afwijkende periode. Jenny Martens-van Gijsel (CE) Floortje Koot-Peters (CO) Doorstroomcoördinatoren IEMES Voor bereikbaarheidsgegevens zie Fontys Portal. Je stagebedrijf wil meer uit de relatie met Fontys halen of heeft ideeën waar we misschien iets mee kunnen. Dan tip je: Raymond van Brussel External Affairs Je wil graag weten wat de contactgegevens zijn van je stagedocent of beoordelaar: Voor bereikbaarheidsgegevens zie Fontys Portal/bereikbaarheidsgids Heb je een vraag, opmerking of idee die buiten de bovenstaande categorieën valt. Neem dan contact op met Carolijn Slegers Opleidingscoördinator Werkveld CO/CE Algemene bereikbaarheidsgegevens Fontys Academy for Creative Industries Prof. Goossenslaan 1-04 Postbus GL Tilburg meewerkstages: 4

5 02. Stage en perioden MAG IK OP STAGE? Eerst natuurlijk even checken of je überhaupt op stage mag. De volgende ingangseis geldt: Je propedeuse behaald en verder hdehu Al adviseren we je pas op stage te gaan als je het grootste gedeelte van jaar 2 ook hebt gehaald (in ieder geval alle projecten en expertiseweken) zodat je niet in de knoei komt bij de toegangseis voor de afstudeerfase (zie OER). Het is nu eenmaal lastig om tijdens je stage en/of minor die volgt nog vakken te volgen of herkansingen te doen uit de hoofdfase. Zeker als je naar het buitenland gaat. PERIODEN niks!! In principe doe je je meewerkstage in het 3e studiejaar en start deze op de eerste dag van een periode (bij voorkeur in semester 5, periode 1) en eindigt uiterlijk op de laatste dag van het semester. Voor de semesterindeling zie de IEMES-jaarplanning op jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 sem sem sem 5 mw.stage + 6 minor sem 7 adv.co + 8 o.z.stage Het schrijven van je stagerapport en de voorbereidingen met solliciteren vallen binnen de 840 werkuren. Je levert je stagerapport in op de Paperday datum die in de jaarplanning staat. Je stage kan daarna nog doorlopen (uitwerktijd), naar gelang je bent overeengekomen met het stagebedrijf, tot het einde van het semester. Stages die beginnen binnen twee weken na de voorgeschreven aanvangsdatum, tellen nog mee als stages van dat semester. Lukt het om een of andere reden niet om binnen twee weken na de semesterstart te beginnen (of je je stageovereenkomst te laat inlevert), dan schuift de formele aanvang van je stage door naar de volgende onderwijsperiode. Je stage valt dan in periode 2 en 3 of in periode 4 en 1. Voor deze afwijkende stageperioden staan de inlevermomenten in de jaarplanning. Kijk dan naar Paperday. Meld deze afwijkende planning bij je studiecoach. Mag dat? Je mag dus ook 4 x 9 uur in de week werken of werken in het weekend of vakantie opnemen tussendoor als je maar kunt aantonen dat je 840 uur = 21 weken hebt besteed aan je stage. Kan dat? Je kunt eerder beginnen bij je stagebedrijf of langer doorgaan na het eind van het semester. De opleiding ziet dat als een voortraject of na-traject dat buiten de stage valt. Begeleiding door de stagedocent is er alleen tijdens de vastgelegde stageperioden. DUUR MEEWERKSTAGE Je stage duurt twee periodes en daarvoor maak je 840 werkuren, volgens de afspraken met je stagebedrijf in redelijkheid gespreid over de stageperiode. Paperdays Periode 1: 18 aug, 27 okt Periode 2: 12 jan Periode 3: 7 april Periode 4: 15 juni, 6 juli Advies lever je stageovereenkomst ruimschoots voorafgaand aan de start van je stage in ter goedkeuring door Fontys. Laten we zeggen liefst een maand maar toch uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan je stage. 5

6 03. procedure en rol student VOORBEREIDING Overleg met je studiecoach Bespreek je studievoortgang en de planning van je stage zo vroeg mogelijk met je studiecoach. Het aangewezen moment daarvoor is de eerste studiecoachdag van het tweede studiejaar. Indien je een afwijkende stage- en/of minorplanning wenst, leg dan de afspraken daarover met je studiecoach vast. Vind je ideale stageplaats Ga zelf proactief op zoek naar een stageplaats waar jouw interesse naar uit gaat. Dat kan vanuit een vacature, maar twijfel ook niet om een open sollicitatie te sturen naar het bedrijf dat jij echt ziet zitten. Nee heb je, ja kan je krijgen dus waag het erop! Begin met het zoeken naar een stageplaats uiterlijk een half jaar voor aanvang of zoveel eerder als jij wilt. Ga je naar het buitenland, start dan zeker een jaar vooraf. Woon de stagevoorlichting en de voorlichting buitenland bij op de studiecoachdagen. Zorg dat je zelf bekend bent met de gehele inhoud van deze gids en alle documentatie die daarbij hoort. Je doet er slim aan jouw bedrijfsbegeleider te informeren over de eisen die de opleiding stelt aan de organisatie, de opdracht, de procedures, de beoordeling en evaluatiemomenten. Wijs het bedrijf erop dat deze stage gids openbaar online staat op fontysaci.nl. Vacatures vind je overal, Fontys ACI verstrekt uit principe geen algemene lijst van bedrijven waar andere studenten eerder stage hebben gelopen. Wij denken dat je veel vindingrijker bent en ongeopende deuren open gaan als je je zelf goed oriënteert. Toch plaatsen we de actuele vacatures uit het werkveld die heel specifiek bij Fontys ACI binnenkomen op de portal. Let dus op: dit is slechts het topje van de ijsberg aan kansen die voor het oprapen liggen! Tip!stuur bij sollicitaties of oriëntatie gesprekken niet alleen je (creatieve) cv maar motiveer ook heel duidelijk, met relevante informatie, waarom juist deze stageplaats op jouw lijf geschreven staat. Vraag je niet alleen af of jij geschikt bent voor het bedrijf maar ook of zij geschikt zijn voor jou. M.a.w. bereid je goed voor met vragen en proef de sfeer! Oriënteer, maak de balans op en besluit. Stageplaats gevonden? Mooi! Sluit je stageovereenkomst Tip! Neem aan de hand van het beoordelingsformulier (in te vullen door Fontys) en het feedbackformulier (in te vullen door stagebedrijf) je leerdoelen met het bedrijf door en bespreek alvast wat je zoal aan beroepsproducten op zou willen leveren. Het gaat erom dat jij die dingen doet die relevant zijn voor jouw persoonlijke ontwikkeling en tevens relevant zijn in de context van je stagebedrijf. Lees meer hierover bij stageopdracht / eisen stagerapport. 1. Vul de stage overeenkomst digitaal in via de link die je aantreft op de portal en op de website onder studentinformatie. Bespaar jezelf een hoop tijd en ergernis door alles in één keer goed en compleet in te vullen. 2a. Je ontvangt een voorlopig akkoord van de opleiding. Indien er een voorlopig akkoord wordt gegeven, kan de overeenkomst door de student worden uitgeprint en ondertekend (door student en stage bedrijf). 2b. Je ontvangt een (voorlopige) afwijzing met een motivatie. Hierin staat of je nog aanvullende informatie moet aanleveren of dat je een geheel nieuwe stageplaats moet zoeken. 6

7 03. procedure en rol student (vervolg) 3. Onderteken de overeenkomst: zowel door jou als de vertegenwoordiger van je stagebedrijf! 4. Scan de ondertekende overeenkomst en mail deze naar Met als onderwerp definitief meewerkstage overeenkomst + je naam. De overeenkomst moet uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van je stage binnen zijn bij de opleiding. 5. Zowel jij als je stage bedrijf ontvangen bij een definitief akkoord via mail een door de opleiding ondertekende overeenkomst retour. Snel daarna (toch uiterlijk twee weken na ingang nieuw semester) ontvang je ook een mail wie je begeleidend docent zal zijn. START STAGE joehoe!! Nodig je stagedocent uit Je krijgt stagebegeleiding van de opleiding (stagedocent) tijdens het stagesemester (zie hoofdstuk 2). Je stagedocent krijg je uiterlijk in de eerste twee weken van het stagesemester toegewezen, of zoveel eerder als mogelijk is, onder voorwaarde dat je stageovereenkomst op tijd ontvangen is en door alle partijen is ondertekend. Nodig je stagedocent meteen uit. Het is de bedoeling dat je stagedocent in de eerste maand van je stage het stagebedrijf bezoekt en een stagegesprek heeft met jou en je bedrijfsbegeleider. Tip! Zorg voor een passende zakelijke toonzetting in je communicatie met alle partijen. Ben proactief met afspraken maken en stuur als het even kan ook extra s mee als routebeschrijving / parkeren info / bereikbaarheidsgegevens etc. Hoe concreter hoe beter! Sluit een verzekering af Sluit voor aanvang van je werkzaamheden bij het stagebedrijf een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren af. Dit is verplicht gesteld door Fontys Hogescholen. Tip! Dit is een normale verzekering die je doorgaans al hebt, maar check het nog wel even (bij je ouders). Het is je eigen verantwoordelijkheid en Fontys controleert dit niet! Beter voorkomen dan genezen is ons motto! Heb je de stageovereenkomst te laat ingediend, dan vervalt de regel dat je uiterlijk binnen twee weken na aanvang van de stage een stagedocent krijgt toegewezen. Je kunt vooraf trouwens geen voorkeur voor een stagedocent opgeven. Stel je plan van aanpak op (PvA) Stel zo snel als mogelijk een plan van aanpak op en stuur dat tijdig aan je stagedocent en begeleider. Tijdens het 1ste stagebezoek spreek je dit goed door en ga je voor een GO. Zo!! Nu heb je alles compleet en kan je stage beginnen!! Beschrijf naast hetgeen WAT (inhoud) je gaat doen ook beknopt HOE je het gaat rapporteren (vorm: film/rapport etc.) en WANNEER natuurlijk. Het is aan jou om zo goed mogelijk door te denken over welke afspraken jij nog wil maken met je begeleider en docent over contactmomenten en de inhoud daarvan, termijnen etc. Een PvA is een document dat aan voortschrijdend inzicht onderhevig is. 7

8 03. procedure en rol student (vervolg) Zie je nog aanvullingen of kansen gaandeweg je stage, verwerk deze dan en stuur je aangepaste versie als update naar je begeleider en docent. Tip! Wat moet erin? Ieder PvA is uniek dus niks moet en alles mag. Doel is de Hoe, wie, wat, waar, waarom, wanneer vragen zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Met als minimale vereiste dat docent en begeleider weten: wat je leerdoelen zijn, welke beroepsproducten je gaat opleveren (op basis van de gekozen competenties.... Leid je stagegesprek Jij bent nu de professional en in the lead dus verwachten we ook die houding van jou tijdens de stagebezoeken. Vandaar dat jij de regie zal nemen bij het gesprek en alles wat daarmee samenhangt. Key word: preparation! Het begon al bij de afspraak die jullie maakten en de voorafgaande communicatie. Was die correct, volledig, efficiënt? Denk nu aan een relevante agenda voor begeleider en docent, een juiste ontvangst, een indrukwekkende rondleiding etc. Laat je PvA goedkeuren of zorg ervoor dat de feedback erop duidelijk genoeg is voor jou om de definitieve versie te maken voor een GO. Schrijf een gespreksnotitie Schrijf een gespreksverslag van het stagebezoek en stuur dat binnen vijf werkdagen naar je stagedocent. Zorg ervoor dat het er gelikt en zakelijk uitziet. Je vraagt aan je docent deze notitie te tekenen voor akkoord, of voor gezien als hij/zij het niet eens is met de inhoud. Bij het laatste volgt... en minimaal vereiste hbo kernkwalificaties (zie studiegids) hoe je je reflectie gaat rapporteren en wat de afspraken zijn m.b.t. contactmomenten en termijnen voor je stagevoortgang. Plan van Aanpak volgens de richlijnen van Roel Grit dient als Fontys voorbeeld. De rest is up to you! Let op! Indien de stagedocent constateert dat het bedrijf niet voldoet aan de eisen van Fontys mag hij/zij de stage afbreken. Ben zelf dus ook kritisch op je eigen stageplaats en handel proactief bij twijfel hierover. er vanzelf een motivatie. De gespreksnotitie is één van de onderdelen die je inlevert als officieel eindproduct. AFRONDING Stagerapport voor 90% af? Stagerapport en eindgesprek hoeven niet gelijktijdig af te zijn. In de praktijk zal het zo zijn dat je rapport voor 90% af is ten tijde van je eindgesprek. Helemaal af is natuurlijk het fijnst voor jezelf. Zorg ervoor dat je begeleider en docent deze stukken gelezen hebben en je nog kunnen voorzien van de laatste feedback tijdens het eindgesprek. Want live/ persoonlijk feedback is altijd fijner dan per mail. Tip! Hoeveel pagina s moet het stagerapport bevatten? Het gaat nadrukkelijk niet om kwantiteit maar om kwaliteit. Effectief reflecteren is een kunst en het een en ander opvullen met legio bijlages is geen strak plan. Dus graag compleet, relevant en to the point dan kijk eens hoeveel ik heb gedaan!!. Evaluatieformulieren Er zijn drie evaluatieformulieren in omloop: Tip! Met behulp van een leerdoelenmatrix kom je een heel eind: beschrijving leerdoel >> wat aan gedaan (situatie(s))? >> wat van geleerd (reflectie) >> bewijsmateriaal (beroepsproduct) Check de STAR-methode en vul aan met onderdeel reflectie dus! 1 & 2. Evaluatieformulieren meewerkstage CO / CE: deze wordt ingevuld door de bedrijfsbegeleider vanuit je stagebiedende organisatie. Je kan dit formulier vinden op de website. Zorg ervoor dat de bedrijfsbegeleider dit formulier heeft ingevuld en ondertekend voordat het eindgesprek plaatsvindt. Je voegt dit formulier toe aan je stagerapport als officieel onderdeel en mailt het tevens naar met onderwerp evaluatie meewerkstage. 8

9 03. procedure en rol student (vervolg) 3. Evaluatieformulier meewerkstage student CO/CE: deze vul je zelf in. Je kan deze vinden op de portal. Deze evaluatie vul je pas in NADAT je eindgesprek heeft plaatsgevonden. Direct na je eindgesprek en uiterlijk 5 werkdagen erna. Voer je eindgesprek Het eindgesprek voer je bij voorkeur op je stagebedrijf. Het gesprek heeft een vrije vorm: dialoog, presentatie, vergadering, zoals in onderling overleg tussen jou, je stagedocent en bedrijfsbegeleider is vastgelegd. Tijdens dit eindgesprek stelt de bedrijfsbegeleider, aan de hand van het evaluatieformulier, vast of de stagiair de stagewerkzaamheden naar behoren heeft uitgevoerd. Deze evaluatie wordt tijdens het gesprek mondeling gemotiveerd aan de student/docent. Het betreft nadrukkelijk een evaluatie en geen beoordeling waaraan de student een cijfer kan toekennen. Jij als student bent weer in the lead en voert de regie in het gesprek. Je bedenkt zelf goed welke agendapunten je de revue wilt laten passeren. Tip! Maak er een bezoek van dat een onuitwisbare indruk achterlaat bij je begeleider en docent. Een simpel gesprek heeft dat effect vaak niet. Schrijf een gespreksnotitie Schrijf wederom een verslag van het eindgesprek binnen vijf werkdagen na het bezoek en stuur dat ter ondertekening (voor akkoord of gezien) naar je stagedocent. Dit ondertekende verslag én het evaluatieformulier ingevuld door je bedrijfsbegeleider neem je op als bijlagen in je stagerapport Lever je stagerapport in Check de jaarplanning op fontysaci.nl voor de inleverdagen op Paperday. Je levert je stagerapport in bij het bedrijfsbureau en je tekent ter plekke voor het inleveren van de documenten. Je kunt iemand namens jou laten inleveren. Die persoon tekent dan voor het inleveren. (Wellicht dat gedurende het jaar aanvullende informatie komt over mogelijk online aanleveren. Actuele informatie hierover verschijnt dan op de Portal) Lees hoofdstuk 6 voor de eisen aan je stagerapport. Je hoeft je niet in te schrijven voor het officiële inlevermoment van je rapport op Paperday. Wacht je cijfer af De beoordelaar -een onafhankelijk docent, anders dan je stagedocent- beoordeelt de totale meewerkstage op basis van de inhoud van het stagerapport en de compleetheid van stukken (evaluatieformulier stagebedrijf, gespreksnotities/ verslagen van de stagebezoeken). Uiterlijk tien werkdagen na inlevering van je stagerapport ontvang je je beoordeling per van de beoordelend docent. Deze docent stuurt jouw cijfer tevens aan ter verwerking in progress en de begeleidend stagedocent. Wij gaan ervan uit dat jij je beoordeling/feedback van Fontys persoonlijk communiceert met je stagebegeleider. 9

10 03. procedure en rol student (vervolg) ROL VAN DE STUDENT Het mag duidelijk zijn dat er van jou als student het meest wordt verwacht om jouw stage tot een succes te maken. Jij bent dus proactief en in the lead! Zie kansen en pak ze op. Toon drive en absorbeer informatie als een spons. Dat is het beste advies dat we je kunnen geven. Stap gerust buiten kaders, dat stimuleren we absoluut, nu sta je in de praktijk en daar gaat het nu eenmaal anders dan in theorie!! Wijk je af van gebaande paden? Okay! Maar weet dat dan wel goed te onderbouwen of zorg er in ieder geval dan voor dat de kwaliteit beter is dan onze basic tips! Naast het volgen van de procedures die in deze stagegids benoemd staan, kan het natuurlijk zo zijn dat je afwijkende afspraken hebt gemaakt met de coördinator Werkveld of coördinator Internationaal. Van jou wordt verwacht (eis) dat je deze afwijkende afspraken ook meldt bij het eerste contact met de stagedocent en stagebegeleider en opneemt in je PvA. Het gaat er niet om wat jij moet van school, maar wat jij kàn betekenen in de praktijk Mocht er onverhoopt iets tegenzitten en je stage loopt niet zoals je zou willen? De begeleiding verloopt bijvoorbeeld totaal anders dan overeengekomen in de stageovereenkomst of zoals je omschreven hebt in je plan van aanpak. Ga dan eerst het gesprek aan met je bedrijfsbegeleider van je stageplaats en probeer de situatie te verbeteren. Maak een gespreksnotitie en neem termijnen op bij dit verbeterplan. Werkt dit niet afdoende dan is het verstandig je stagedocent ook bij je actuele situatie te betrekken. Heb jij nog toevoegingen, inspiratiebronnen of juist verzoeken en vragen die kunnen helpen dit document te verbeteren? Laat het dan weten aan: 10

11 04. Eisen stagebegeleiding en stageplaats EMEG-BRANCHE = AANTEKENING IEMES De aantekening IEMES (International Event, Music & Entertainment Studies) op het getuigschrift krijg je indien minimaal één stage in de onderstaande context heeft plaatsgevonden. Stage vindt plaats in de beroepsbranches event, music, entertainment of gaming. Dat kan bij een bedrijf in de creatieve industrie dat zijn core business richt op event, music, entertainment of gaming. Dat kan ook bij een bedrijf buiten de creatieve industrie bij een afdeling of project dat zich richt op event, music, entertainment of gaming. Tip! Kies niet voor gemak en ook niet voor een vriendje die nog wel iets voor je weet. Ben zelf kritisch en bedenk dat de keuze die jij nu maakt jaren op je cv zal staan en je hiermee wel of geen indruk achter zal laten bij je toekomstig werkgever. Carrière kansen voor de toekomst beginnen al bij je keuzes van NU! Categorieën: Creatieve zakelijke dienstverlening Hieronder vallen creatieve beroepen zoals modeontwerper, grafisch ontwerper, (landschap) architect en (industrieel) vormgever. Media en entertainment Hieronder vallen creatieve beroepen zoals schrijver, journalist, uitgever, boekhandelaar, boekdrukker en game-ontwerper. De film-, radio- en televisie-industrie vallen ook onder deze categorie. Kunsten Hieronder vallen de creatieve beroepen in de sectoren podiumkunsten (theater, muziek, dans), de museumsector en de cd- en dvd-industrie. STAGEPLAATS Aan het stagebiedende bedrijf stelt de opleiding de volgende eisen. Het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koop handel of is op andere wijze een erkende, geregistreerde organisatie. Het bedrijf kan de student op hbo-niveau begeleiding bieden (vooropleiding / ervaring bedrijfsbegeleider, actueel kennisniveau, beschikbare tijd en aandacht). Het bedrijf of de betreffende afdeling is gerelateerd aan de branches event, music of entertainment / gaming. Het bedrijf biedt de student een adequate werkplek op de eigen locatie. (Geen goedbedoelde zolderkamertjes dus of met je laptop op de sofa werkplek!!) Het bedrijf biedt de student voldoende contactmogelijkheden met diverse professionals binnen en buiten de organisatie. De stagedocent controleert bij bezoek of de feitelijke situatie overeenkomt met de verstrekte informatie. 11

12 04. Eisen stagebegeleiding en stageplaats (vervolg) STAGEBEGELEIDING De stagebegeleider zorgt ervoor dat de student in de gelegenheid wordt gesteld om aan beroepsproducten te werken en beroepshandelingen kan toepassen volgens het competentieprofiel niveau 2 van respectievelijk de opleiding CO of CE. (zie studiegids, beoordelingsformulier of evaluatieformulier) De stagebegeleider zorgt ervoor dat de werkzaamheden die de student uitvoert voldoende complexiteit en omvang hebben om als hbo-niveau gekenmerkt te worden. Richtlijn hierbij zijn de generieke hbo-kwalificaties / Dublindescriptoren (zie Studiegids). Voordat het eindgesprek plaatsvindt vult de stagebegeleider het evaluatieformulier meewerkstage CO of CE in. Deze staat op de website van Fontys ACI en ook de student zal deze kunnen overleggen. Vast of de stagiair de stagewerkzaamheden naar behoren heeft uitgevoerd. Deze evaluatie wordt tijdens het gesprek mondeling gemotiveerd aan de student/docent. Het betreft nadrukkelijk een evaluatie en geen beoordeling waaraan de student een cijfer kan toekennen. De stagebegeleider maakt afspraken over de stageperiode en werktijden van de student en controleert deze. Het meewerken inclusief het samenstellen van het stagerapport vindt plaats binnen de totale studielast van 840 uur. Voorbereidingstijd m.b.t. het vinden van de stageplaats mag hierbij worden meegerekend. De stagebegeleider onderhoudt contact met de stagedocent bij de twee stagebezoeken en zoveel als dat verder nodig is. Mocht de stagiaire niet naar behoren functioneren, dan vindt er een gesprek plaats tussen student en begeleider om e.a.a. te verbeteren (graag gespreksverslag van maken). Mocht het voorkomen dat de stage moet worden afgebroken, dan vindt er altijd overleg plaats met de stagedocent. 12

13 05. Eisen meewerkstage en opdracht MEEWERKEN TIJDENS STAGE Jij gaat gewoon lekker aan de slag en zorgt ervoor dat je alles te weten komt en meewerkt aan die onderdelen van het werkveld waar jij interesse in hebt. Daarnaast werk je mee aan werkzaamheden waar je misschien minder interesse in hebt maar die wel belangrijk zijn voor jouw algemene ontwikkeling in het werkveld. Zorg ervoor dat je je horizon verbreedt in ieder geval. Stel je proactief en leergierig op en neem je verantwoordelijkheid. Jij moet je bewijzen. Toon die typische ACI DRIVE en zorg dat je een onvergetelijke indruk achter laat (in de positieve zin van het woord). STAGERAPPORT REALISEREN Wat moet je opleveren/laten zien/bewijzen? In principe komt het erop neer dat jij moet aantonen dat je als beginnend beroepsbeoefenaar volwaardig hebt gefunctioneerd in de context van jouw stagebiedende organisatie en dat op HBO niveau. De drie aspecten om dat specifiek aan te tonen zijn: 1. Je dient voldoende beroepsproducten te verwerven die passen bij de competenties van CE of CO. CE heeft 9 competenties en CO 5. Bedenk zelf welke competenties je zou willen verwerven.. De keuze is meestal afhankelijk van de stageplaats die je hebt uitgezocht. Zorg dat het beroepsproduct of -producten relevant zijn voor zowel jou (om ervaring in op te doen) en voor je stagebedrijf (zodat het niet in een lade beland en ze er echt mee gaan werken in de praktijk). Daar worden jullie beiden vrolijk van! Zoek zelf de balans in wat jij denkt dat maatgevend is voor een voldoende. Overleg eventueel bij je eerste stagegesprek of je op de goede weg zit of dat je beter iets extra s of minder kan doen. Als stelregel kan je aanhouden; beter 3 competenties uit 5 (CO) of 5 competenties uit 9 (CE). Maar 1 competentie kiezen en daar zo goed als alle beroepsproducten van realiseren is ook een optie. Bedenk zelf dus ook hoeveel competenties je er gaat doen. Je mag ze allemaal en moet er minimaal 1 doen. Je begrijpt dat voldoende beroepsproducten een grijs gebied is. Bedenk je dan ook dat jij diegene bent die de balans positief uit wil laten slaan bij de beoordeling. Dus maak je er niet te makkelijk vanaf. Een plan van aanpak opleveren staat in geen verhouding tot het opleveren van een communicatie adviesrapport, dat snapt iedereen. Zoek zelf wederom de balans in wat jij denkt dat ideaal is voor jouw situatie. Kwaliteit boven kwantiteit dat is de stelregel. Niet van alles een beetje, maar liever een paar dingen goed. Bedenk dat je per competentie meerdere beroepsproducten mag verwerven. 2. Je dient over voldoende reflecterend vermogen te beschikken, zoals dat past bij generieke hbo-kwalificaties In je stagerapport ga je je leerdoelen reflecteren en bewijzen. Eerst heb je je leerdoelen opgesteld in je plan van aanpak en er beroepsproducten aan gekoppeld (kerncompetenties en de hbo kernkwalificaties die beschreven staan in de studiegids helpen je hoogstwaarschijnlijk op weg deze op te bedenken. Een persoonlijke aanvulling op deze doelen mag natuurlijk altijd!) 13

14 05. Eisen meewerkstage en opdracht (vervolg) Je zoekt situaties op waarin je je leerdoelen kan realiseren. Neem deze situaties voor je eigen gemak op in een soort logboek. Dat helpt je uiteindelijk bij het rapporteren van je stageverslag. Daarna ga je kritische zelfreflectie toepassen op jouw beroepsmatig functioneren in de context van het bedrijf. Hierbij vraag je je af wat het effect van jouw persoonlijk handelen is op de omgeving en in hoeverre je hier een leerpunt of persoonlijke ontwikkeling in herkent. Compleet betekent alle stukken aanwezig: dus naast stagerapport (lees reflectie/leerdoelen) alle bewijsstukken (beroepsprducten), ondertekende gespreksnotities en evaluatieformulieren. Iets niet aanwezig of geen handtekening betekent een onvoldoende en automatisch herkansing. Ben dus even scherp voordat je alles inlevert. Vervolgens bewijs je e.e.a. in de vorm van enkele beroepsproducten die je koppelt aan je stagerapport. Hoe je dingen kan bewijzen/overbrengen is aan jou. Ben creatief. Heb je een presentatie gedaan voor een groot publiek dan zien we daar graag een filmpje van natuurlijk maar heb je leiding gegeven aan een project dan bewijst dat wellicht fijner door feedback van collega s of testimonials te laten zien. You manage! Bovenstaande rapporteer je zoals jij denkt dat passend is in de situatie waarin je je bevindt. 3. Je dient een compleet rapport in te leveren dat voldoet aan de eisen die op hbo niveau aan (schriftelijk) rapporteren gesteld mogen worden Denk aan titelblad, verzorgde lay-out, kop-voettekst, pagina nr., logische structuur etc. Kies je voor een afwijkende rapportagevorm bv film, blog e.d. dan geldt beoordeling in de geest van deze regel en niet letterlijk. Wat moet van school? Niks moet, alles mag. Dus schrijf geen communicatieplan (competentie 2) omdat je denkt dat Fontys dat perse wil, maar kies bijvoorbeeld heel bewust om dat eens niet te doen en volledig te gaan voor een ander beroepsproduct uit competentie 3 (bv draaiboek maken), gecombineerd met 4 (merkdocument opleveren) en 5 (presentatie perfectioneren). Als het maar past binnen jouw leerdoelen en als jij maar laat zien dat je dat op HBO niveau een kwalitatief goed product kan opleveren. (voor CE visa versa maar dan met andere invulling voor deze competenties) Tip! terug beredeneren. Bekijk welke werkzaamheden en taken je dagelijks doet en beredeneer deze terug naar de competenties van CE/CO en schrijf ze op als leerdoelen. Neem deze op in je stagerapport. Geen korset / dwangbuis dus! Vager kunnen we het niet maken, wel passender voor jouw situatie. Vandaar dat het maatwerk blijft waar je zelf een inschatting en KEUZE in MOET maken. Dat past bij een professional. Vertrouw dan ook op je eigen inschatting. Stiekem weet je best wel wat (onder) de maat is! Maar let op: Leg je lat ook niet te hoog! Neem feedback mee in je reflectie Denk eens aan 360 graden feedback van je huidige collega s. Vraag ze om een testimonial voor wat betreft jouw handelen of functioneren als collega. Of geef jezelf een cijfer en motiveer waarom je tot deze beoordeling komt, werk eventueel met een schalentechniek o.i.d. om jouw functioneren duidelijk te rapporteren. 14

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING

BEROEPSPRAKTIJKVORMING BEROEPSPRAKTIJKVORMING handleiding voor de student Reizen en toeristische informatie Recreatie Frontoffice schooljaar 2014-2015 BEROEPSPRAKTIJKVORMING handleiding voor de student Reizen en toeristische

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Afstudeergids Academie Marketing & International Management Afstudeergids Academie Marketing & International Management 2011 2012, 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade

Nadere informatie

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 1 OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 INLEIDING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. STAGE 4 DOEL VAN DE STAGE 4 EISEN

Nadere informatie

AFSTUDEERHANDLEIDING

AFSTUDEERHANDLEIDING AFSTUDEERHANDLEIDING Bedrijfskunde MER (MBME-VAFSTUD-14) Logistiek & Economie (MBLE-VAFSTLOG-14) Business Management MKB Utrecht (MBBM-ABKAFST-14) Business Management MKB Amersfoort (MBAM-ABKAFST-14) Collegejaar:

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Stage handboek voor studenten

Stage handboek voor studenten Stage handboek voor studenten Voor meer informatie: Naam: Rogier Kind Tel: 0800 4455660 Fax: 020 422 20 22 Gsm: 06 499 11 251 Email: rogier@stageplaza.nl 1 Inhoud 1: Opleidingen en stagelopen - VMBO -

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje voor leerlingen HAVO 4/5 en VWO 5/6 Schooljaar 2015-2016 MaS je mee? Versie 2015-2016 week 40 en 16 Inhoud Welkom vrijwilliger Pag. 2 Veelgestelde vragen Pag. 3 Tijdpad/ stappenplan Pag.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan

Nadere informatie

Dienstverlening & commercie stage

Dienstverlening & commercie stage Dienstverlening & commercie stage INHOUDSOPGAVE 1. DOEN 1.1 TWEE BEGELEIDERS 1 1.2 DE VOORBEREIDING 1 1.3 DE START 1 1.4 DE VERDIEPING 1 1.5 DE AFRONDING 1 2. SPELREGELS EN AFSPRAKEN 2.1 DE STAGEOVEREENKOMST

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie