ACTUALITEITEN. NIEUW! Stroom over Pensioencommunicatie! PENSIOEN. 12 maart 2015 Ramada Apollo Hotel Amsterdam 22 ste editie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTUALITEITEN. NIEUW! Stroom over Pensioencommunicatie! PENSIOEN. 12 maart 2015 Ramada Apollo Hotel Amsterdam 22 ste editie"

Transcriptie

1 NIEUW! Stroom over Pensioencommunicatie! PENSIOEN ACTUALITEITEN 2015 Pensioenfondsen: 2 e persoon gratis! 12 maart 2015 Ramada Apollo Hotel Amsterdam 22 ste editie Het jaar van de verandering: Wetgeving, Communicatie en Risicomanagement In 1 dag op de hoogte van dé laatste ontwikkelingen in de pensioenmarkt Kies tijdens de ronde tafels en middagstromen waar u graag meer over wilt horen. Ochtend: Transitie van het pensioenstelsel, nftk en het perspectief van de toezichthouder. Middag: stroom 1. In hoeverre vergroot de Wet Pensioencommunicatie het pensioenbewustzijn? Middag: stroom 2. Risicomanagement: De toekomst van pensioen(beleid). Peter Borgdorff Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn John Landman Afdelingshoofd Toezicht Beleid Pensioenen, DNB Stephan Vollenbroek Hoofd Communicatie Media Pensioen Diensten Chantal Hoet Pensioencommunicatiedeskundige & Marketeer Aegon 6 PE uren van het AG&AI (in aanvraag) en het NBA Kennis Partners: Media Partners:

2 Pensioenactualiteiten: het jaar van de verandering: Wetgeving, Communicatie en Risicomanagement. Na een lange aanloop is er in het jaar 2015 veel in beweging gezet. Nieuwe wetten zijn per 1 januari 2015 in werking getreden en dat vraagt veel van pensioenfondsen en uitvoerders. Deze ontwikkelingen komen samen in de 22 ste editie van Pensioenactualiteiten, met een veelomvattend en interactief programma op 12 maart. U stelt zelf het programma van uw keuze samen en gaat naar huis met concrete tips & tricks op uw vakgebied. Het hoofdprogramma van Pensioenactualiteiten 2015 gaat in op de actuele stand van zaken van een aantal belangrijke wetswijzigingen, waaronder het nftk en de Wet Pensioencommunicatie. In het middagdeel heeft u de mogelijkheid te kiezen voor de stroom die u het meest aanspreekt. Er is een stroom gericht op Communicatie van Pensioenen en een stroom voor Risicomanagement en Beleggingsbeheer. Toonaangevende sprekers zoals Casper van Ewijk van Netspar, Stephan Vollenbroek van MPD en Jon Vogelzang van DNB nemen u per vakgebied mee in de laatste ontwikkelingen en trends. U kiest zelf voor het onderwerp waar u graag meer over te weten wilt komen! Er is voldoende ruimte in het programma om te netwerken en samen met collega s uit de branche ervaringen uit te wisselen. Pensioenactualiteiten 2015 biedt u de perfecte gelegenheid om in één dag weer op de hoogte te zijn van de laatste actualiteiten in de pensioenbranche! Madelon Beusink Programma Manager, IIR Finance Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met de betrokken Adviesraad: Leo Witkamp Directeur MPD (Media Pensioendiensten) Erik Martens Directeur AGH (Administratie Groep Holland) Joop Rietmulder, Pensioenadviseur Associé van Montae te Rijswijk Roel Mehlkopf, Postdoctoraal Onderzoeker Universiteit van Tilburg Wie ontmoet u? Op het 22 ste Jaarcongres Pensioenactualiteiten ontmoet u directeuren, bestuurders, voorzitters, managers, actuarissen, pensioenjuristen, specialisten en adviseurs van: Ondernemings-, beroeps- en bedrijfstakpensioenfondsen Pensioenuitvoerders Banken Verzekeraars Uitvoeringsbedrijven Vermogensbeheerders Advocatenkantoren Accountantskantoren Toezichthouders Werkgevers- en werknemersorganisaties Pensioenadvieskantoren 12 maart 2015 Ramada Apollo Hotel Amsterdam

3 Ochtendprogramma: Breed kader van de laatste actualiteiten. Direct up to date Ontvangst en registratie Opening door uw dagvoorzitter Introductie: update pensioenactualiteiten. Waar liggen de uitdagingen voor de sector? Theo Gommer, Directeur Akkermans & Partners, Voorzitter NOPD, Advocaat Gommer & Partners Toezichthouderperspectief op de ontwikkelingen van het Pauze pensioenbeleid. Een overzicht van de actuele stand van zaken van de pensioenmarkt. Waar gaan we naartoe? John Landman - Afdelingshoofd Toezicht Beleid Pensioenen DNB Transitie van het pensioenstelsel. Wat gaat de toekomst ons brengen? De transitie vanuit economisch perspectief, op het gebied van keuzevrijheid, eigendomsrechten, transparantie en de doorsneesystematiek. Wat zijn de haken en ogen van deze transitie? Modellen in het buitenland; wat kunnen wij hiervan leren? Casper van Ewijk - Algemeen Directeur Netspar - Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement De vele wijzigingen van Wat leerden wij hiervan en waar liepen we tegenaan? De visie van Pensioenfonds Zorg en Welzijn: wat betekent de nieuwe wetgeving? Vooruitkijkend: de financiële zekerheid onder de loep Stilstaan bij actuele zaken Peter J. C. Borgdorff - Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn

4 12 maart 2015 Ramada Apollo Hotel Amsterdam Discussietafel - ronde Discussietafel - ronde 2 Thema 5 Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw deelnemers betrokken raken bij hun pensioen? De connected customer ; uitdaging of voorbeeld? Thema 1 Meer zeggenschap en transparantie over pensioen. Nieuwpensioenstelsel.nl staat voor fundamentele hervormingen van het huidige pensioenstelsel. Is keuzevrijheid de oplossing voor de huidige pensioenproblematiek? Hoe behoud je solidariteit bij individuele pensioenregelingen in een nieuw systeem en in hoeverre is het mogelijk om de deelnemer meer te betrekken bij de pensioendiscussie? Lucas Roorda - Voormalig Politiek Secretatis, Jonge Socialisten Roland Bushoff - Senior Adviseur, Voogt Pijl & Partners, Associate Professor Business School Nederland Thema 6 Het beleggingsbeleid voor pensioenfondsen anno 2015 Op welke wijze kan het beleggingsbeleid zo goed mogelijk afgestemd worden op de doelstellingen en risicohouding van het pensioenfonds? Wat is de impact van wijzigende regelgeving en de economische omgeving? Loranne van Lieshout - Senior Consultant Pension Risk Management, Ortec Finance Thema 2 Een klein jaar na de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Een grote impact op de governance-structuur van alle pensioenfondsen. Een nieuwe rol voor Intern Toezicht. Hoe gaat dat in de praktijk? Flip Klopper - Voorzitter, Vereniging Intern Toezichthouders Pensioenfondsen Thema 7 Maatschappelijk verantwoord investeren als voorwaarde voor beleggingen. In hoeverre speelt maatschappelijk verantwoord investeren een rol bij de keuze van beleggingen? Thema 3 APF. De stand van zaken. Tot hoever reiken de schaalvoordelen en wat is de kans dat Pensioenfondsen hun identiteit kwijtraken? In hoeverre is APF een oplossing voor de problemen bij kleinere pensioenfondsen? Dick Kamp - adviseur APF, TKP Investments en TKP Thema 8 Slimme manieren van contractueel vastleggen van de uitbestedingen door Pensioenfondsen. Hoe hier praktisch invulling aan te geven en in een contract te gieten Overeenkomst en SLA: hoe kan hierop worden gemonitord en Thema 4 Tussentijdse evaluatie DC : is DC minder risicovol dan DB? Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie? Toekomstbestendigheid van Individueel DC bijgestuurd? René van Leggelo - Product Manager International Retirement, Amundi Asset Management Lunch Heeft u nog een suggestie voor een onderwerp voor de tafels, of wilt u zelf een tafel voorzitten? Neem dan contact op met Rubien Bloeme: of

5 Middagprogramma: U kiest zelf bij welke stroom u aansluit. STROOM 1 In hoeverre vergroot de Wet Pensioencommunicatie het pensioenbewustzijn? Voorzitter: Sara Leene - Manager Communicatie, Pensioenfonds Zorg en Welzijn Gebruik van Persona s en de inzichten van neuromarketing bij pensioencommunicatie Pensioen gezien vanuit het onderbewustzijn van de deelnemer Hoe het gebruik van Persona s een bijdrage kan leveren aan goede pensioencommunicatie. Con Snijders - Manager Marketing en Communicatie, APG Consument aan het woord: wat weet de consument van zijn of haar eigen pensioen? Is de consument hier bewust mee bezig? En waar verkrijgt de consument zijn of haar informatie? Hoor het in dit filmpje van interviews met mensen op straat Pauze Hoe geef ik invulling aan een digitale infrastructuur bij de communicatie van pensioenen? Nieuwe pensioencommunicatie: de kans om het verschil te maken De belangrijkste wijzigingen op een rij en wat is de impact van de wet op de sector? Onderzoek op het gebied van deelnemersactivatie toegelicht Wat werkt wel en wat niet? Inzichten en ervaringen. Chantal Hoet - Pensioencommunicatiedeskundige & Marketeer, Aegon Marketing & Business Development Best Practice van implementatie van de Wet Pensioencommunicatie Naar een digitale Mijnomgeving mét individuele voorlichting Hoe zorg je dat je het persoonlijk contact met je deelnemer niet verliest? Praktijkvoorbeeld: doorvertaling Pensioen 1, 2, 3 Stephan Vollenbroek - Hoofd Communicatie Media Pensioen Diensten namens Pensioen 123: hoe in de praktijk te verwezenlijken? Toolkit Pensioen 123 pensioenfonds PNO Media (PNO Media: door FD Pensioenpro uitgeroepen tot Meest klantgerichte Nederlandse pensioenfonds 2014). Nu vrijwillig toepassen, wanneer verplicht voor pensioenfonds en verzekeraar? Reacties en ervaring uit de sector Samenvatting en wrap up door uw stroomvoorzitter. Sara Leene - Manager Communicatie, Pensioenfonds Zorg en Welzijn Wat leert Pensioen 123 ons voor wat betreft pensioencommunicatie? Hoe nu verder? Afsluitende borrel STROOM 1 Erik Martens - Directeur Administratie Groep Holland en voorzitter werkgroep Pensioen123.

6 Middagprogramma: U kiest zelf bij welke stroom u aansluit. STROOM 2 Risicomanagement en de toekomst van pensioen(beleid) Voorzitter: Theo Gommer - Directeur Akkermans & Partners, Voorzitter NOPD, Advocaat Gommer & Partners We leven tweemaal zo lang als 200 jaar geleden. Welke uitdagingen en mogelijkheden biedt deze verdubbeling van de levensverwachting? Het evolutionaire verloop van de levensverwachting en welke factoren spelen hierbij een rol? De mogelijkheden en gevolgen van vergrijzing Een analyse van de beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen Het risico van uitbesteding van de beleggingsportefeuilles Welke vrijheid wordt de vermogensbeheerder gegund? Wat zijn de grenzen van de mandaten van de De interpretatie van het CBS en hoe dienen Pensioenfondsen deze informatie te gebruiken? Dr. F.J.G van der Ouderaa - Chief Scientific Officer, Leyden Academy on Vitality and Ageing vermogensbeheerder? Jon Vogelzang - Afdelingshoofd Toezicht On-site Pensioenfondsen & Verzekeraars, DNB De veranderende rol van vermogensbeheerders door consolidatie in de pensioenmarkt Wijzigingen in het standaardmodel. Hoe is het gewijzigd en wat is het nu geworden? Wat zijn de gevolgen voor de pensioenfondsen qua beheersing Stip op de horizon: wat gaat er nog gebeuren in wet- en regelgeving? Het is nog niet klaar na Waar staan we over 5-10 jaar? Toekomstbeeld: Minder indexeren naarmate we ouder worden? Witteveenkader: van toetsing per deelnemer naar toetsing per regeling? Pensioengeld flexibeler inzetten: wat is op de lange termijn het meest rendabel? Bastiaan Starink - Onderzoeker en docent Universiteit van Tilburg Samenvatting en wrap up door uw dagvoorzitter Theo Gommer van het liquiditeitsrisico? STROOM Pauze Afsluitende borrel

7 NIEUW! Stroom over Pensioencommunicatie! PENSIOEN ACTUALITEITEN 2015 Pensioenfondsen: 2 e persoon gratis! 12 maart 2015 Ramada Apollo Hotel Amsterdam 22 ste editie Het jaar van de verandering: Wetgeving, Communicatie en Risicomanagement 3 makkelijke manieren om u aan te melden: Algemene informatie: 1. Telefoon: Website: Prijzen Pensioenactualiteiten 2015 Gehele dag 1.290,- * Alleen middagprogramma (naar keuze) 690,- * Datum: Donderdag 12 maart 2015 Locatie: Ramada Apollo Hotel. Staalmeesterslaan 410 Amsterdam Website: Speciale actie voor pensioenfondsen: 2e persoon gratis!* Wanneer u werkzaam bent bij een pensioenfonds, mag u gratis een collega van het pensioenfonds meenemen. U betaalt voor het hele congres dan slechts 1290,- in totaal, in plaats van 2.580,-. Een voordeel van 1.290,-! * dit geldt voor een ticket voor de gehele dag. * Prijs is exclusief BTW en inclusief documentatie, koffie/thee, lunch en buffet. Heeft u vragen over het event of uw aanmelding? Neem contact op met Account Manager Stephan Rienstra: +31 (0) of Kennis Partners: Media Partners:

NYENRODE executive pensions program

NYENRODE executive pensions program NYENRODE executive pensions program inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Executive Pensions Program 6 Overzicht 9 Het programma 10 Specifiek 12 Investering en locatie 13 Toelichting per module 19 Lijst met deelnemende

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Risk Management Conferentie

Risk Management Conferentie Dinsdag 22 juni Woensdag 23 juni Donderdag 24 WTC Rotterdam 2-daagse Risk Management Conferentie gratis hard copy nieuwe ISO 31000 norm bij 2-daagse deelname! + Exclusieve Masterclass ISO 31000 Geen prestaties

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 I. Inleiding II. Vereniging de Pensioenfederatie: middelen voor ons doel 1. Verenigingsmanagement 2. Lidmaatschap en bestuursinrichting 3. Ledencommunicatie 4. Reputatiemanagement

Nadere informatie

Towers Watson Academy

Towers Watson Academy Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Inhoud Voorwoord 03 Professionals uit de praktijk 04 Opleidingsaanbod 05 Deskundigheidsopleidingen

Nadere informatie

Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst!

Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst! www.pwc.nl Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst! Een visie op de uitbesteding van het vermogensbeheer door pensioenfondsen in een snel veranderende omgeving. 16 april 2014 Bij PwC

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

OP WEG NAAR OVERMORGEN VISIES VAN SPECIALISTEN OP ONTWIKKELINGEN IN DE PENSIOENMARKT White Paper

OP WEG NAAR OVERMORGEN VISIES VAN SPECIALISTEN OP ONTWIKKELINGEN IN DE PENSIOENMARKT White Paper 1-Pensioenen defst.qxd 04-04-2006 12:17 Pagina 1 OP WEG NAAR OVERMORGEN VISIES VAN SPECIALISTEN OP ONTWIKKELINGEN IN DE PENSIOENMARKT White Paper Colofon Editors/Redactie: Leo Wildeman & Annemieke Ooteman,

Nadere informatie

Nederland omarmt Algemeen Pensioenfonds

Nederland omarmt Algemeen Pensioenfonds Het kennispodium van KAS BANK. Voor informatie, opinie en debat. Nummer 03 april 2014 www.10talks.com Nederland omarmt Algemeen Pensioenfonds En verder: 05/10 Look through zorgt voor opschudding 06/10

Nadere informatie

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

Besturen van een Pensioenfonds

Besturen van een Pensioenfonds Deskundigheidsbevordering voor ervaren pensioenfondsbestuurders Het besturen van een pensioenfonds is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. De vraagstukken waar u mee te maken krijgt zijn aanzienlijk

Nadere informatie

OMNI. Nu is toezicht geen vloek meer. Steven Schuit, hoogleraar Nyenrode Universiteit

OMNI. Nu is toezicht geen vloek meer. Steven Schuit, hoogleraar Nyenrode Universiteit VERBINDT MENSEN, MENINGEN EN FEITEN OVER PENSIOENEN EN VERMOGENSBEHEER Q2 15 OMNI Steven Schuit, hoogleraar Nyenrode Universiteit Nu is toezicht geen vloek meer PENSIOENEN IN EUROPA Niemand wil one-size-fits-all

Nadere informatie

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS MET BEST PRACTICES EN EEN VERTAALSLAG NAAR UW EIGEN PRAKTIJK LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INNOVATIEVE MASTERCLASS

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF.

DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF. DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF. ARBEID & PENSIOEN APRIL 2015 Voorwoord door Harold Herbert Directeur Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Pensioenconferentie georganiseerd door de Erasmus School of Economics

Nadere informatie

SPOTLIGHT. & uitgebreidere dienstverlening. meer maatwerk. onafhankelijke. ESG-integratie. op zoek naar. het nieuwe SPO:

SPOTLIGHT. & uitgebreidere dienstverlening. meer maatwerk. onafhankelijke. ESG-integratie. op zoek naar. het nieuwe SPO: VOORAF: het nieuwe SPO, BIJ De uitvoeringsorganisaties: Patrick, portret van een winnaar, VRAGEN: Leemte in wetgeving voor bijzonder partnerpensioen SAMENWERKINGSVERBANDEN: SPO+VBA=Kennis van pensioenvermogen

Nadere informatie

INNOVATIE IN EEN INSTELLING?

INNOVATIE IN EEN INSTELLING? // RONDE TAFEL PPI VOORZITTER Paul Boerboom, Avida International DEELNEMERS Johan van Egmond, Syntrus Achmea Theo Gommer, Akkermans & Partners Marcel van de Grift, Visser & Visser Pensioenadviseurs Tjitsger

Nadere informatie

Netspar NEA Papers. Niels Kortleve en Alfred Slager Consumenten aan het roer. Strategische toekomstvisies voor de Nederlandse pensioensector

Netspar NEA Papers. Niels Kortleve en Alfred Slager Consumenten aan het roer. Strategische toekomstvisies voor de Nederlandse pensioensector Netspar NEA Papers Niels Kortleve en Alfred Slager Consumenten aan het roer Strategische toekomstvisies voor de Nederlandse pensioensector Niels Kortleve, Alfred Slager Consumenten aan het roer Strategische

Nadere informatie

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS MET BEST PRACTICES EN EEN VERTAALSLAG NAAR UW EIGEN PRAKTIJK LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INNOVATIEVE MASTERCLASS

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

THE PITCH 60 JONGEREN, 5 ACTUELE VRAAGSTUKKEN EN VEEL INVENTIEVE OPLOSSINGEN

THE PITCH 60 JONGEREN, 5 ACTUELE VRAAGSTUKKEN EN VEEL INVENTIEVE OPLOSSINGEN THE PITCH 60 JONGEREN, 5 ACTUELE VRAAGSTUKKEN EN VEEL INVENTIEVE OPLOSSINGEN 2 CNV Jongeren, FNV Jong en de MHP-jongeren hebben een belangrijk gezamenlijk doel geformuleerd: inspraak van jongeren in de

Nadere informatie

Evolutie in plaats van revolutie

Evolutie in plaats van revolutie VOOR ADVISEURS OVER PENSIOENEN EN ANDERE TOEKOMSTVOORZIENINGEN 10305154 5 PENSIOEN ADVIES 5- JAARGANG 25 - MEI 2014 Jacqueline Lommen, director European Pensions Robeco: Evolutie in plaats van revolutie

Nadere informatie

netspar magazine Thema: Internationale pensioenvergelijking Simpel, houdbaar en eerlijk Werk aan consensus. En dan nog een keer

netspar magazine Thema: Internationale pensioenvergelijking Simpel, houdbaar en eerlijk Werk aan consensus. En dan nog een keer editie 17 herfst 2014 Simpel, houdbaar en eerlijk Werk aan consensus. En dan nog een keer Inkomensherverdeling hoort niet thuis in tweede pijler Wij wijzen de deelnemer op een beter pad Thema: Internationale

Nadere informatie

Geef concreet invulling aan de integratie van Pillar I, II en III en waarborg een risicobewuste organisatiecultuur

Geef concreet invulling aan de integratie van Pillar I, II en III en waarborg een risicobewuste organisatiecultuur Het enige nationale praktijkplatform voor Risicomanagement in de Verzekeringsbranche 6 e editie Risicomanagement voor Verzekeraars 2011 In het Solvency II tijdperk Geef concreet invulling aan de integratie

Nadere informatie

DATAPROTECTIE & PRIVACY

DATAPROTECTIE & PRIVACY 12 PE-uren NATIONAAL CONGRES DATAPROTECTIE & PRIVACY Nieuwe inzichten en best practices voor de vertaalslag van actuele (EU) privacywetgeving naar uw organisatie Blijf volledig up-to-date: ( De gevolgen

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendig tweede-pijlerpensioen. Januari 2015

Naar een toekomstbestendig tweede-pijlerpensioen. Januari 2015 Naar een toekomstbestendig tweede-pijlerpensioen Januari 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014 Ralph Hamers, ING: Bij ING begint en eindigt alles bij de klant DoubleDividend Wij hebben een langetermijnvisie en dat moeten beleggers ook hebben Ronde Tafel: Inzicht in

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam. 2-daagse. Strategisch Risk Management wordt steeds belangrijker: hoe hoog staat het op uw agenda?

31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam. 2-daagse. Strategisch Risk Management wordt steeds belangrijker: hoe hoog staat het op uw agenda? 31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam GRATIS Boek Improving Operational Risk Management bij 2-daagse deelname! 2-daagse Risk Management Conferentie Gerard Kamps Risico Manager NS Poort Dorien Rookmaker

Nadere informatie