sing van de bedrijfsprocessen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sing van de bedrijfsprocessen."

Transcriptie

1 OW bezandt schoolterreinen Paramaribo Honderdvijfenzeventig schoolterreinen in de verschillende ressorten van Paramaribo worden momenteel van schelpzand voorzien. Van de kubieke meter schelpzand dat nodig is voor dit project, is kubieke meter reeds verspreid over de verschillende schoolerven. Voor het project Leveren en verwerken van schelpzand op schoolterreinen in diverse ressorten in Paramaribo is twee miljoen Surinaamse dollar uitgetrokken. Coördinator Naraindath Sitaram van de afdeling Wegen, sectie Paramaribo op het ministerie van Openbare Werken, legt uit dat het ministerie van Onderwijs op deze manier wordt geholpen met het fatsoeneren van schoolterreinen in de hoofdstad. De werkzaamheden gingen afgelopen maand van start. Voor een vlotte uitvoering wordt naast de twee ministeries nauw samengewerkt met de aannemers (CPL, NV Karto en Sanika), de bestuursdienst en ressortraadsleden. Het bezanden geschiedt dagelijks tussen negen uur s morgens en zes uur s middags. Sitaram zegt dat de schoolhoofden wel vooraf op de hoogte worden gesteld van de werkzaamheden. Het diensthoofd laat optekenen dat de activiteiten uiterlijk aan het eind van deze maand moeten zijn afgerond. Enkele scholen die zijn opgenomen in het project zijn: de Openbare Muloschool Coleridge aan de Ormosiastraat (Flora A), de Openbare School Welgelegen II (Welgelegen) en OS Livorno II (Livorno).-. Wat is dengue? Dengue wordt veroorzaakt door het denguevirus, dat wordt overgebracht door één muskietensoort (Aedes). Deze muggen steken vanaf de vroege ochtend tot de vroege avond. Hoe herken ik dengue? Dengue verloopt meestal met plotselinge en hevige koorts, hoofd-, spier- en gewrichtspijnen. Na 3 tot 4 dagen kan een vlekkerige huiduitslag ontstaan. In zeldzame gevallen kan dengue ernstig verlopen (een klein percentage raakt bijvoorbeeld in shock of krijgt last van bloedingen). Dit risico is groter bij herhaaldelijke besmetting met dengue virussen. Hoe voorkom ik dengue? De muskieten die dengue overbrengen, steken overdag. Draag daarom bedekkende kleding, dus ook overdag, smeer onbedekte Milieutip huiddelen in met muskietenwerende middelen en zorg ervoor dat (slaap)kamers vrij van muskieten zijn of slaap onder een (geïmpregneerde) klamboe. Ruim verder alle waterhoudende spullen zoals lege flessen, van de week potten, banden, vazen en tonnen op. Dek uw waterreservoir goed af en ververs deze enkele keren per week. Ga naar uw huisarts als u vermoedt dat u dengue heeft. Milieutip van de week Het leven van de mens, dier en plant is grotendeels afhankelijk van water. Wij hebben in Suriname een grote hoeveelheid aan zoetwater, maar in de wereld is zoetwater een schaars product. Wees daarom zuinig met water en vervuil onze wateren niet.-. Achtendertig leidinggevenden van de Belastingdienst hebben de training Effectief Middle Management succesvol afgerond. De cursus is bedoeld om de managers te stimuleren een beter mens te worden op het werk en in hun privéleven. Ook wordt van de leidinggevenden verwacht dat zij een cultuursomslag binnen de organisatie helpen realiseren, waarbij een klimaat van plezier, passie, integriteit, leren en vertrouwen wordt gecreëerd. Tijdens de training is de nadruk gelegd op de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten, persoonlijke effectiviteit, integriteit en de beheer- Statistieken tonen aan dat in het eerste halfjaar van toeristen Suriname hebben bezocht, terwijl het aantal over dezelfde periode van het vorig jaar nog bedroeg. Dit is een stijging van iets meer dan 6 procent. Deze mededeling doet Faridy Lila, voorzitter van het STS-bestuur. Statistieken tonen aan dat in het eerste halfjaar van toeristen Suriname hebben bezocht, terwijl het aantal over dezelfde periode van het vorig jaar nog bedroeg. Dit is een stijging van iets meer dan 6 procent. De Stichting Toerisme Suriname (STS) houdt zich bezig met sing van de bedrijfsprocessen. De Belastingdirecteur, Cornelis van Dijk is blij met deze vooruitgang en geeft aan dat het middle managementteam een belangrijke rol te vervullen de marketing en het promoten van het toeristisch product van Suriname. Europa is vooralsnog de voornaamste toeristenmarkt. Het nieuwe STS-bestuur heeft sinds haar aantreden gewerkt aan marktuitbreiding. Er zijn twee marketingbureaus aangetrokken om onderzoek te doen op de Europese en Noord- Amerikaanse markt hoe de STS op de juiste manier de juiste doelgroep toeristen naar Suriname kan krijgen. Het marketingbureau dat onderzoek doet op de Noord-Amerikaanse markt is het bedrijf Ultra Violet, en het bedrijf USP doet onderzoek naar mogelijkheden op de Europese markt. Leidinggevenden van het directoraat Belastingen na de certificaatuitreiking. In de voorste rij: Belastingdirecteur Andre van Dijk en trainer prof. dr. Hubert Rampersad. Directoraat Belastingen investeert in managers heeft met de in opkomst zijnde hervorming van de organisatie. We zijn bezig met een brede belastinghervorming. We gaan nu van de ist naar de sol-positie en uw bijdrage is in deze niet weg te denken, zegt van Dijk. Voor de belastingdirecteur is het ook van eminent belang dat er veel aandacht besteed is aan communicatie, omdat het een belangrijke tool is om het personeel te bereiken. Carlo Lemen van het Ontvangkantoor der Directe Belastingen is nu beter geïnformeerd hoe effectief en efficiёnt te communiceren. Je krijgt het gevoel, dat je de hele wereld aankan. De grootste uitdaging is om een beter mens te worden, zodat je de mensen beter kan betrekken, vertelt Lemen. Zelfonderzoek Romeo Sabiran van de Inspectie der Directe Belastingen vindt de training praktisch. Het zijn meer de acties die je plant om je doelen te bereiken. Die kan je goed monitoren, zegt hij. Ook deelt Sabiran de mening wat de studie duidelijk aangeeft dat gedaan moet worden aan zelfreflexie om een goed mens te zijn. Je moet jezelf goed leiden alvorens je een ander kan managen. Als je huis overhoop is kom je met die bagage aan het werk en ga je het afreageren op de medewerkers, voegt hij eraan toe. Michel Karsoredjo van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen heeft veel opgestoken op het persoonlijk en organisatorisch vlak. De cursus is modern, toekomstgericht en innovatief. Het is niet alleen voor de organisatie, maar ook voor je persoonlijke ontwikkeling. Als het goed gaat met jou en je gezin, zal het ook goed gaan met je werk, benadrukt Karsoredjo. De training is uitgevoerd in 8 sessies en was gebaseerd op het invullen van de Organisatorische Balanced Scorecard en de Personal Balanced Scorecard uitgaande van het Strategisch Plan van het ministerie van Financiën. De cursus is verzorgd door Prof. dr. Hubert Rampersad.-. Toeristenbezoek aan Suriname ges Het toeristenbezoek aan Suriname is ges. In stelling tot wat in de media is verschenen over een daling van het toeristenbezoek tonen statistieken van de Stichting Toerisme Suriname aan dat er in een waarneembare stijging is ten opzichte van STS-bestuursvoorzitter Faridy Lila. Toerisme awareness Het STS bestuur dat in maart dit jaar door minister Falisie Pinas is geïnstalleerd, heeft een aantal prioriteiten gesteld. Een daarvan is het opvoeren van marketing- en promotieactiviteiten door deskundigheid aan te trekken. In dit kader was er in de periode 19 tot en met 21 oktober jongstleden een persreis van Europese journalisten naar Suriname. De Europese verslaggevers hebben de verschillende toerismedestinaties bezocht om hun bevindingen te publiceren in diverse Europese media. Ook zijn in deze periode filmopnamen geweest, waarmee een begin is gemaakt met het opzetten van een STSdatabase. Verder zullen Toeristen bezoeken graag het Fort Zeelandia gebouw. activiteiten worden ontplooid om het lokaal toerisme awareness te vergroten. Er wordt in het eerste kwartaal van 2013 gestart met scholenbezoeken. Verder zal de STS in samenwerking met het ministerie van TCT werken aan het Toerisme Masterplan Ook het beleid over districtstoerisme zal door dit bestuur worden voortgezet, door het analyseren van de toerismepotentie van de districten en die te benutten. Samenwerking met hoteliers Voor wat betreft de relatie tussen de STS en de toerisme gerelateerde bedrijven zoals lodge eigenaren en touroperators, zegt Lila dat er een goede samenwerking bestaat. De Vereniging van Surinaamse Touroperators (Vestor) heeft namelijk zitting in het STS bestuur, terwijl lodge eigenaren een aanspreekpunt hebben binnen de stichting. De toerisme gerelateerde bedrijven die geregistreerd staan bij de STS worden bij elke toerisme beurs uitgenodigd om deel te nemen, waarbij de STS de organisatie voor de bedrijven op zich neemt. De voorzitter van het bestuur zegt overtuigd te zijn van de verdiencapaciteit van de toerismesector. Met de bijdrage van zowel de centrale overheid als alle organisaties binnen het toerisme kan deze branche uitgroeien tot dé verdiensector van de Surinaamse economie.-.

2 14 November Wereld COPD Dag en Wereld Diabetes Dag Tips voor een betere communicatie met afasiepatiënten Door een beroerte of een trauma kan het taalsysteem in de hersenen zijn beschadigd. Er wordt dan gesproken van een afasie. Door afasie kunnen mensen plotseling: Niet meer gewoon spreken. Niet meer gewoon schrijven. Vaak niet meer gewoon gebaren maken. Niet meer gewoon lezen. Niet meer gewoon begrijpen wat anderen zeggen. Symptomen in de spontane spraak Klanken worden vervangen, weggelaten, verwisseld of worden toegevoegd. Het gesproken woord is zodanig verbasterd dat het bedoelde woord niet meer herkenbaar is. Woordvindingsproblemen: ding, jongen in plaats van meisje Grammaticale problemen: ik...eeh..lekker lopen, maakt zinnen niet af of schuift zinsconstructies in elkaar. Tips om het spreken te stimuleren: 1. Dwing de persoon niet om te spreken. Moedig wel zijn pogingen aan. 2. Laat de afasiepatiënt vragen beantwoorden met ja of neen; eventueel met ja-knikken of neen-schudden. Niet: Vertel eens hoe u zich voelt? Maar wel: Voelt u zich goed? Voelt u zich niet slecht? Let op! Sommige afasiepatiënten verwarren ja en neen. Controleer telkens of hij wel degelijk ja en neen bedoelde. 3. Laat de afasiepatiënt ook zaken aanwijzen of uitbeelden (mimiek en gebaren). Stimuleer dit door het zelf voor te doen. Gebruik een communicatieschrift of bord. 4. Laat de persoon zelf ook tekenen of schrijven. Vaak is dit een hulpmiddel om zich beter te uiten. Stimuleer hem hiertoe. 5. Herhaal wat u denkt te hebben verstaan? Informeer of het juist is. 6. Verbeter de persoon niet te veel. Spreek niet in zijn plaats. Geef hem de gelegenheid en de tijd om te praten. Wacht rustig tot hij klaar is. 7. Stel geen vragen aan derden die de afaticus zelf kan beantwoorden. Praat niet over zijn/ haar hoofd heen met andere personen. 8. Zorg ervoor dat de patiënt niet te vermoeid is want vermoeidheid heeft een negatieve invloed op het begrijpen en spreken. Ministerie van Handel EN Industrie (1e en laatste oproep) OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE VERGUN- NINGSAANVRAGEN In het kader van de transparantie en efficiëntie heeft het Ministerie van Handel en Industrie besloten om alle personen en bedrijven waarvan de behandeling van hun vergunningsaanvraag is afgerond zoveel als mogelijk wekelijks via de media ervan te verwittigen. Middels deze worden dan ook de onderstaande personen en bedrijven uitgenodigd hun toewijzings- c.q. afwijzings- of intrekkingbeschikking (vergunning) voor het al dan niet uitvoeren van enig bedrijf, beroep af te halen op het Ministerie van Handel en Industrie aan de Havenlaan bij de Sectie Indienen en Afgifte Vergunningen. De aanvragen ingediend in Nickerie moeten na afronding ook aldaar afgehaald worden op het dependance van het Ministerie. Afhalen is op beide locaties mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur t/m uur met medeneming van het strookje afgegeven bij indiening van het vergunningsverzoek. Daarnaast zult u zich ook moeten legitimeren. Indien u uw vergunning tussen de tijd van opmaak en publicatie van deze lijst al in ontvangst heb genomen gelieve de oproep als niet geplaatst te beschouwen. Indien de vergunning niet zelf kan worden opgehaald kan belanghebbende iemand machtigen. In de machtiging a.u.b. opnemen: 1. Naam en ID-no van de gemachtigde 2. Naam en ID-no van degene die de machtiging afgeeft. De gemachtigde moet behalve haar/ zijn ID-kaart ook die van de belanghebbende kunnen tonen. 2232/12 HI Lo Building en Construction N.V. 2146/12 Big John N.V. 2103/12 N.V. Maximum 2102/12 N.V. Maximum 2153/12 Star Brake Service N.V. 2139/12 Bouw en Infra N.V. 2168/12 Home Design Lighting N.V. 1562/12 Sweets N Toys N.V. 1908/12 Dhr. Asruf Glenn 2132/12 Dhr. Dahoe Farley 2125/12 Dhr. Warner Ruben 2130/12 Dhr. Themen D. 2144/12 Dhr. Lee che Feek 2118/12 dhr. Mangrey M. 2149/12 Mw. Ramharakh Ch. 2119/12 Dhr. Jod El Aoun Bihol 1995/12 Mw. Wu H. 2140/12 dhr. Madal M 2015/12 Dhr. Tjin a Tsoi Arthur 2059/12 dhr. Mohamed Hoesein Eric 2216/12 Mw. Yang Angela Foei Lin 1243/12 Dhr. Dinmohamed Steven 2182/12 Mw. Li Weiying 1774/12 Dhr. Saktie P. 1486/12 dhr. Lin Yuanda 416/12 Mw. Ma 2185/12 Mw. Doerbali B. 2188/12 Mej. Gummels D. 1794/12 dhr. Khusial H. 2161/12 dhr. Zhao Dangan 2215/12 Mw. Yang A. Nieuwe Haven yahoo.com minhi.gov.sr Website: /sr / rministerie-van-hi.aspx Telefoon: / tst / 1028 /1029 Paramaribo - Suriname Dit overzicht is ook te vinden op Op de lijst van jaarlijkse werelddagen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) prijken 20 dagen waarvan voor dit jaar twee op dezelfde dag vallen: Wereld COPD Dag en Wereld Diabetes Dag. Wereld COPD Dag Deze dag die voor het eerst in 2002 werd herdacht, krijgt vrijwel geen aandacht in Suriname omdat men over het algemeen er niet van op de hoogte is. Verder zijn er nu zoveel van deze wereld gezondheidsdagen dat die haast niet meer zijn bij te benen. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) of chronisch obstructief longlijden, zijn longziekten die worden veroorzaakt door een onomkeerbare chronische vernauwing van de luchtwegen. Het thema voor Wereld COPD Dag is It s Not Too Late, waarbij men wil aangeven dat mensen zelf acties kunnen ondernemen om de gezondheid van de luchtwegen te verbeteren, zowel voor als na de diagnose van COPD. De WHO voorspelt dat in 2030 COPD wereldwijd de derde doodsoorzaak zal zijn! Lijkt dit misschien op een ver van uw bed toestand? Kijk maar om u heen en dan ziet u dagelijks mensen die roken en in deze periode ook nog de vervelende grasbranden waarbij men absoluut geen rekening wil houden met de buurtbewoners. De belangrijkste factoren voor het krijgen van COPD zijn juist het roken van tabak, luchtvervuiling zowel binnen- als buitenshuis en blootstelling aan stoffen en chemicaliën die bij bepaalde beroepen voorkomen. COPD Bij chronisch obstructief longlijden, gaat het voornamelijk om bronchitis en emfyseem. Bronchitis is een ontsteking van de bronchiën, of de wat grotere luchtwegen tussen de luchtpijp en de longblaasjes. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen acute en chronische bronchitis. Acute bronchitis ontstaat vaak na verkoudheid of griep. Chronische bronchitis wordt echter gekenmerkt door een slijmveroorzakende hoest gedurende drie maanden per jaar of in twee opeenvolgende jaren, zonder dat de hoest door een onderliggend ziekte kan worden verklaard. Personen met chronische bronchitis hebben ook in uiteenlopende mate ademhalingsmoeilijkheden (kortademigheid). Regelmatig heeft men infecties of ontstekingen in de longen die de ademhalingsmoeilijkheden verergeren. Bij emfyseem bevatten de longen meer lucht, omdat er longweefsel is verdwenen. Zowel chronische bronchitis als emfyseem is niet te genezen maar wel te behandelen. Wereld Diabetes Dag Wereld Diabetes Dag wordt sinds 1991 herdacht, maar sinds 14 november 2007 officieel als een wereld VN dag. 14 November is de geboortedag van Frederick Banting, die samen met Charles Best, insuline ontdekte. Van 2009 tot 2013 zal de focus gericht zijn op diabetes educatie en preventie. Deze dag is nu al iets meer bekend in Suriname omdat naast de overheid verschillende organisaties aandacht hieraan besteden. Bij apotheek Soma heeft men al enkele jaren een diabetesweek en bij Kendan, een bedrijf dat medische spullen importeert, zijn dit jaar gedurende twee maanden diverse themaweken. Ook de Stichting Diabetes Educatie Suriname timmert al geruime tijd aan de weg en daarnaast is er ook nog de Diabetes Vereniging Suriname. Diabetes Mellitus (DM) Diabetes Mellitus, beter bekend als suikerziekte, betekent letterlijk honingzoete doorstroming en valt onder de niet overdraagbare aandoeningen net als hoge bloeddruk en kanker. Sinds hart- en vaatziekten nog steeds doodsoorzaak nummer 1 zijn in Suriname, Poster Wereld Diabetsdag Ministerie van HANDEL EN INDUSTRIE is en blijft het een taak van de totale gemeenschap om het aan te pakken. Echt niet alleen de overheid! Bij suikerziekte wordt er onderscheid gemaakt tussen type 1 DM (ontstaan op jeugdige leeftijd), type 2 DM (ontstaan op oudere leeftijd) en voorkomend in 90% van de gevallen van DM en zwangerschaps DM. Bij DM maakt de alvleesklier onvoldoende of helemaal geen insuline of kan er weerstand zijn, waardoor energie niet opgenomen kan worden. Insuline is een hormoon dat ervoor zorgt dat de deuren van de cellen open gaan, zodat energie (glucose) opgenomen kan worden door die cellen. Die energie verkrijgt u door uw voeding in het bijzonder de koolhydraten. Indien dit dus niet gebeurt, zal het glucosegehalte in het bloed gaan stijgen met heel vervelende gevolgen. Op lange termijn en bij een diabeet die niet therapietrouw is, kunnen complicaties optreden zoals: - slechte doorbloeding voornamelijk in voeten, ogen en nieren - zenuwbeschadiging vooral in voeten - slechte wondgenezing Dit kan leiden tot amputatie van tenen of een onderbeen, blindheid en nieren die niet meer werken waardoor u gedialyseerd moet worden. Deze complicaties hebben een behoorlijke invloed op uw functioneren in huis en op het werk! Preventie Het kan niet genoeg gezegd worden maar om zowel COPD en type 2 DM te voorkómen behoort men nog altijd een gezonde leefstijl erop na te houden. Bij suikerziekte is het raadzaam om: - Overgewicht te voorkómen en indien u het al hebt, onder begeleiding van een deskundige op voedingsgebied het aan te pakken - Lichaamsbeweging dagelijks voor minstens 30 minuten te hebben want dat kan overgewicht gaan en maakt u fit. Dagelijks minstens een half uurtje in een stevig tempo wandelen vermindert het risico op type 2 DM met 35-40%! Meer dan dat half uurtje schijnt beter te zijn! Het hoeft niet direct sport te zijn, maar wel lichamelijke activiteiten die calorieën verbranden (tuinieren, het huis schoonmaken, auto s wassen). - Hoge bloeddruk te voorkómen (let op uw voeding, heb voldoende beweging en doe aan stressmanagement) - Een hoog cholesterolgehalte te voorkómen (let op uw voeding en heb voldoende beweging) - Niet te roken (nicotine kan de bloeddoorstroming van bloedvaten verminderen) - Matig alcoholgebruik te hebben Bekendmaking Het Ministerie van Handel en Industrie maakt hierbij bekend, dat ter bewaking en beveiliging van haar gebouwen zij op zoek is naar een bewakingsbedrijf. Het gaat om het bewaken van de volgende gebouwen: CARICOM Competition Commission (CCC). Hendrikstraat # 69 (1x24u beveiliging 2 personen per shift) Dependance Handel en Industrie. Van Idsingaweg # 65 (Nickerie) (1x24u beveiliging 1 persoon per shift) Handel en Industrie. Saramacca doorsteek # (van 15:00u -7:00u 2 personen per shift) De offertes en een uittreksel uit het handelsregister van de KKF kunnen tot uiterlijk vrijdag 16 november ingediend worden bij de directeur van het Ministerie Handel en Industrie dhr M. R. Tuur, MBA. De Directeur van Handel en Industrie, (M.R. TUUR, MBA) Een cliënt krijgt informatie van een gezondheidswerker. Educatie is belangrijk voor preventie van ziekten of om erger te voorkomen. In het geval van COPD behoort: - U niet te roken en rokerige ruimten te vermijden (passieve roker). Het plaatsen van ventilatieroosters in ramen helpt daarbij ook, bijvoorbeeld in discotheken en restaurants - De wetgeving om roken te ontmoedigen en luchtvervuiling te minimaliseren - Het bewustzijn moet aanwezig zijn zodat beschermende kleding een gewoonte wordt als het gaat om het uitvoeren van bepaalde beroepen, bijvoorbeeld arbeiders die op plaatsen werken waar vele stofdeeltjes ingeademd kunnen worden Natuurlijk kunnen zowel COPD als DM behandeld worden en is het heel goed mogelijk nog jaren mee te gaan, maar waarom zou u het zover laten komen totdat u deze ziekten hebt? Het kost de ziektekostenverzekeringsmaatschappijen geld, het belast uw partner of gezin onnodig en daarnaast moet u misschien vaak opgenomen worden in een ziekeninrichting wat absoluut niet leuk hoeft te zijn.-. Zorg er dus voor dat een gezonde leefstijl prioriteit geniet. Niet alleen in uw leven, maar ook in dat van uw kinderen! De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van KROMOBONGSO, KLIMAN GIO- VANNI op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: PAWIRO, MANNON SURIANTINIE echtgenote van KROMOBONGSO, KLIMAN GIOVANNI KROMOBONGSO, KLIMAN GIOVANNI, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van MATHURIN, LYDIA op, om een voor haar bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: ARDIN, STEN CHRISTIAAN echtgenoot van MA- THURIN, LYDIA MATHURIN, LYDIA, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer MINISTERIE VAN Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Memo training: Basis Marketing Start: 15 november Einde: 11 december Lesdagen: 15, 20, 22, 27, 29 nov., 4, 6, 11 dec en de terugkomdag 18 dec. Lestijden: uur uur Aantal lesdagen: 8 / dinsdag en donderdag Aantal klokuren: 24 Docent: mw. Drs. L. Wiebers Bijdrage: Srd 600,- (all in) Locatie: Heerenstraat 40 Certifikaat: 1. bij minimaal 80 % participatie 2. na het succesvol afleggen van een test Bijzonderheden: Lesmateriaal inbegrepen

3 Site programma ACP-EU gasten rond De commissie belast met de organisatie van The 30th Session of the ACP Parliamentary Assembly en de 24th Session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly zal zoveel als mogelijk van de gelegenheid gebruik maken om onder de participanten Suriname positief in beeld te brengen. Een doelgericht site programma zal hierin moeten bijdragen. Parlementariër Henk Ramnandanlal geeft in dit kader leiding aan de subcommissie Workshops, field visit & social events. Met zijn collega s Oesman Wangsabesarie en Patrick Kensenhuis wordt de organisatie van verschillende sociale en culturele activiteiten uitgezet. Op programma staan bezoeken aan staatsbedrijven waarvan projecten gefinancierd zijn uit eigen en/ of donormiddelen en die succesvol zijn uitgevoerd. In dit kader zullen de parlementariërs een presentatie en een rondleiding krijgen bij de staatsbedrijven Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en N.V. Havenbeheer Suriname. Deze twee bedrijven worden als het boegbeeld van Suriname gezien. Staatsolie is een duidelijk voorbeeld van een bedrijf dat met eigen middelen aardolie produceert, deze verwerkt en exporteert. De reorganisatie en herinrichting van de Nieuwe Haven zijn tot stand gekomen door fondsen die door de Europese Unie zijn beschikbaar gesteld. Mede hierdoor kreeg onze haven internationale erkenning vanwege de gerenommeerde dienstverlening. Met deze twee voorbeelden hoopt de commissie een deel van de positieve ontwikkelingen in Suriname aan de gasten te presenteren. Andere activiteiten Naast deze site visits staan ook activiteiten op sociaalcultureel gebied op programma. Zo zullen er ook enkele recepties worden aangeboden. Speciaal voor de groep afkomstig uit het Caribisch gebied zal het kabinet van de president een multiculturele avond organiseren. Hierbij zal duidelijk gepresenteerd worden hoe de verschillende culturen in Suriname harmonieus samen hier wonen en werken. Omdat het gaat om een parlementaire vergadering zal de voorzitter van het parlement, Jennifer Simons, ook een eigen receptie aanbieden. Daarnaast zal een deel van de delegatie in verband met 25 november naar Nickerie reizen. Zoals bekend is het district dit jaar uitgekozen als centrum voor viering van de Onafhankelijkheid. Al met al staat Suriname voor een grote uitdaging met kansen die volledig moeten worden benut. De organisatie van de ACP-EU meeting is op schema.-. Verspreiding massavernietigingswapens voorkomen Suriname denkt samen met de regio na hoe de verspreiding van massavernietigingswapens voorkomen kan worden. Functionarissen van diverse ministeries heeft op afgelopen maandag hierover met elkaar van gedachten gewisseld. De Verenigde Naties heeft al in 2004 een resolutie (UNSCR 1540) aangenomen die de spreiding massavernietigingswapens (WMD) moet voorkomen. De UNCR 1540 verbiedt nonstate actors om grondstoffen of technologie aan te schaffen die gebruikt kunnen worden om massavernietigingswapens te maken. Lid landen zijn ook verplicht regelgeving te maken om te voorkomen dat de grondstoffen en materialen in handen komen van individuen. Aangezien de CARICOMlidlanden bij de invoering en toepassing vooral belemmerd worden door het gebrek aan capaciteit en middelen, heeft het CARICOM Secretariaat een model ontwikkeld waardoor de vraagstukken gezamenlijk aangepakt kunnen worden. Een speciale Implementation Initiative Commitee dat geleid wordt door O Neil Hamilton die als de regi- O Neil Hamilton, voorzitter van de Implementation Initiative Commitee in gesprek met Defensieminister Lamurè Latour. O Neil Hamilton, voorzitter van de Implementation Initiative Committee te midden van verwoordigers van diverse Surinaamse functionarissen. onale implementatiecoördinator fungeert, moet de implementatie van UNSCR 1540 voor CARICOM landen makkelijker maken. Volgens Hamilton zijn de moeilijkste vraagstukken bij de implementatie zeker de vereisten voor effectieve grenscontrole en uitgebreide nationale exportcontrolemechanismen, die aanwezig moeten zijn. Expertise ontwikkeling Tijdens een presentatie voor Surinaamse functionarissen nam hij ook de tijd om met hen te discussiëren over oplossingsmodellen en manieren van aanpak van specifieke Surinaamse vraagstukken. Bekendmaking Bekendmaking Dienst Dienst Bekendmaking Watervoorziening Watervoorziening Dienst Watervoorziening Volgens Hamilton is geen enkele regio gevrijwaard van risico s om getroffen te worden door massavernietigingswapens. De CA- RICOM moet daarom heel waakzaam en goed toegerust zijn om deze kwetsbaarheid het hoofd te kunnen bieden. De meeting werd afgesloten met een op capaciteitsversterking gerichte discussie, waarbij de Surinaamse behoefte aan expertiseontwikkeling in beeld werd gebracht. Het is de bedoeling dat in de eerste helft van 2013 aan relevant personeel van Surinaamse veiligheidsinstituten trainingsprogramma s op maat worden aangeboden.-. De Dienst Water Voorziening werkt continu aan het bieden van schoon De drinkwater Dienst aan Water gebieden Voorziening die dat nog werkt ontberen. continu In verband aan het met bieden grote van droge schoon tijd drinkwater zal De de Dienst dienst aan Water daarom gebieden Voorziening haar die acties dat nog werkt verscherpen ontberen. In continu en verband aan optimaliseren. met de grote het bieden Deze droge van actie tijd schoon zal zal alvast de drinkwater van dienst start daarom aan gaan gebieden in haar het die distrikt acties dat nog Commewijne. verscherpen en optimaliseren. Deze actie zal alvast van start gaan in het distrikt Commewijne. ontberen. In verband met de grote droge tijd zal de dienst daarom haar acties verscherpen en optimaliseren. Deze actie zal Gelieve alvast van daarom start gaan rekening in het te distrikt houden Commewijne. met de volgende punten: Gelieve - De daarom levering rekening van goed te drinkwater houden met zal de geschieden volgende punten: van 8.00u t/m 23.00u Gelieve - De Elke levering daarom watertruck van rekening zal goed beschikbaar drinkwater te houden met zijn zal de van geschieden volgende maandag van punten: tot 8.00u en met t/m zondag 23.00u - Elke De De levering watertruck levering van zal van het beschikbaar goed water drinkwater zal GRATIS zijn van zal geschieden geschieden maandag tot van tot en 8.00u een met t/m nader zondag 23.00u te bepalen - De datum. levering van het water zal GRATIS geschieden tot een nader te bepalen datum. Elke watertruck zal beschikbaar zijn van maandag tot en met zondag - De levering van het water zal GRATIS geschieden tot een nader te bepalen Wij doen Wij doen datum. vanaf heden uw buurt wekelijks aan en wel in de navolgende gebieden: Dagen vanaf heden Lokaties uw buurt wekelijks aan en wel in de navolgende gebieden: Dagen Maandag Lokaties Maandag Wij doen vanaf heden Meerzorg Meerzorg uw buurt wekelijks aan en wel in de navolgende gebieden: Dinsdag Dinsdag Dagen Nw.Amsterdam Nw.Amsterdam Lokaties en een deel van Marienburg Woensdag en een deel van Marienburg Woensdag Maandag Mariënburg Meerzorg Donderdag Donderdag Dinsdag Mariënburg, Mariënburg, Nw.Amsterdam Leliëndaal Leliëndaal en een deel van Marienburg Vrijdag Vrijdag Woensdag Alkmaar, Alkmaar, Mariënburg Tamanredjo Zaterdag Tamanredjo Zaterdag Donderdag Tamansarie, Tamansarie, Mariënburg, Richelieu Richelieu Leliëndaal Zondag Zondag Vrijdag Richelieu, Richelieu, Alkmaar, Tamanredjo Stolkensijver Stolkensijver Zaterdag Tamansarie, Richelieu Wij Wij Zondag hopen hierbij hopen hierbij Richelieu, de nood zoveel de nood zoveel Stolkensijver als mogelijk te verlichten en blijven streven naar een goede en efficiente dienstverlening. als mogelijk te verlichten en blijven streven naar een goede en efficiente dienstverlening. Wij hopen hierbij de nood zoveel als mogelijk te verlichten en blijven streven naar een goede en efficiente dienstverlening. Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Namens Namens Minister deze, deze, van Natuurlijke Hulpbronnen Hoofd Dienst Watervoorziening Hoofd Dhr. Dienst Watervoorziening Dhr. Namens Marlon Marlon deze, Oosterling Oosterling Hoofd Dienst Watervoorziening Dhr. Marlon Oosterling Noodhulp voor Surinaamse studenten in Cuba Ook Surinaamse bursalen hebben te lijden onder de gevolgen van de orkaan Sandy die afgelopen week over Cuba hebben geraasd. De Regering heeft terstond hulp geboden aan Surinaamse studenten die op het eiland vertoeven. Ministerie van Volksgezondheid Sandy eiste in het oostelijk deel van Cuba mensenlevens en heeft eveneens enorme materiële schade veroorzaakt. De Surinaamse studenten in Santiago de Cuba zijn daar getuige van geweest. De studenten zijn blij met de ondersteuning die zij hebben gekregen. Volgens Ambassadeur Ike Antonius zijn de studenten zeer tevreden over de wijze waarop de regering heeft ingespeeld op hun behoeften in de nasleep van de orkaan die voornamelijk de provincie Santiago de Cuba heeft getroffen. De ambassadeur die de afgelopen dagen het getroffen gebied en de studenten heeft bezocht geeft aan dat ze het redelijk goed maken.dit, gegeven de moeilijke omstandigheden die ze te boven moeten komen wegens de enorme schade aan onder meer het elektriciteitsnet, het wegennetwerk en de infrastructuur voor watervoorziening. Na overleg tussen de ambassade en de autoriteiten in Paramaribo zijn pakketten uitgereikt aan de studenten bestaande uit onder andere voedingsmiddelen, water Creëren van Rookvrije ruimten. Uitnodiging aan ondernemers van Hospitality venues z.a Eet-en drankgelegenheden /Hotels en Casino s Suriname heeft het Internationaal Verdrag Framework Convention on Tobacco Control getekend en in 2008 geratificeerd. In dit verdrag is vastgelegd dat lidlanden verplicht zijn om maatregelen te treffen om het roken terug te dringen. Een van deze maatregelen is het creëren van rookvrije ruimten. Suriname heeft de concept tabakswet ter behandeling aangeboden aan De NationaleAssemblee en we verwachten dat het binnen afzienbare tijd behandeld en goedgekeurd wordt. Niet alleen het actief meeroken is schadelijk voor de roker, maar ook het meeroken door de niet-roker is funest voor hun gezondheid Volgens de WHO eist het roken van tabak jaarlijks 5 miljoen doden wereldwijd en het meeroken (second hand smoke) draagt daar met nog doden aan bij. In verschillende openbare ruimten bestaat er reeds een rookverbod, hetgeen het Ministerie van Volksgezondheid toejuicht. Echter wordt er nog in te veel openbare gelegenheden toegestaan dat er wordt gerookt in een gesloten (vaak) gekoelde ruimte, waardoor de tabaksrook blijft circuleren in de ruimte en de rook door de niet-rokenden wordt geïnhaleerd. De Surinaamse overheid, in deze het Ministerie van Volksgezondheid is verontrust over deze situatie, omdat op deze wijze de gezondheid van de niet-rokende burgers ongewild in gevaar wordt gebracht. In afwachting op de aanname van de Tabakwet heeft het ministerie van Volksgezondheid gemeend om nu al, samen met u, stappen te ondernemen om meer rookvrije ruimten te creëren. Wij nodigen u bij deze uit voor een onderhoud om het bovenstaande verder aan u toe te lichten en u eventueel te adviseren, zodat de gezondheid van onze burgers gewaarborgd kan worden. Datum : donderdag 15 november Tijd : 12:00u Plaats : grote vergaderzaal van het Ministerie van Volksgezondheid Gelieve aanwezigheid te bevestigen bij Mw. S. Bleau op het tel.no # 344 en huishoudelijke artikelen. Met een schrijven dat overhandigd werd door de studentenverwoordigster Arna Poetisie, hebben de studenten hun erkentelijkheid betuigd aan de Surinaamse regering. Naar verkregen informatie zullen de studenten spoedig hun studie kunnen voortzetten. Suriname heeft inmiddels per nota haar medeleven betoond aan de Cubaanse regering en de bereidheid kenbaar gemaakt voor eventuele hulpverlening.-. De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van PERALTA BÁEZ, YOELIZA MASSIEL op, om een voor haar bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: BISSUMBHAR, KISHAN SANTOSH echtgenoot van PE- RALTA BÁEZ, YOELIZA MASSIEL PERALTA BÁEZ, YOELIZA MASSIEL, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van WIRODIKROMO, AMIS SUDYATIE op, om een voor haar bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: DJASIMAN, FERDI SOEDJONO echtgenoot van WIRO- DIKROMO, AMIS SUDYATIE WIRODIKROMO, AMIS SUDYATIE, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van SITAL, ANOEPKOEMAR ROY op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: BANSIE, MANSAKOEMARIE echtgenote van SITAL, ANOEPKOEMAR ROY SITAL, ANOEPKOEMAR ROY, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer

President ontvangt gezondheidsplannen

President ontvangt gezondheidsplannen 29 oktober Wereld Beroerte Dag Het ministerie van Volksgezondheid vindt het belangrijk dat burgers zowel lichamelijk als mentaal gezond zijn. Herseninfarct In Suriname krijgen ongeveer vier mensen per

Nadere informatie

Nieuw digitaal netwerk CBB:

Nieuw digitaal netwerk CBB: Sifra Cabenda Ik zie mezelf als een winnaar Sifra cabenda brengt haar tegenstander een vuistslag toe Suriname vertegenwoordigen op een internationaal bokstoernooi en als winnaar huiswaarts keren is de

Nadere informatie

Arbeidstip. Arbeidstip. Gezinnen ontvangen bouwsubsidie van Sozavo. Agrarisch bedrijf NL krijgt nieuw leven. Politietip.

Arbeidstip. Arbeidstip. Gezinnen ontvangen bouwsubsidie van Sozavo. Agrarisch bedrijf NL krijgt nieuw leven. Politietip. Slachthuis Nickerie wordt afgebouwd De voorzitter van de Project Implementatie Unit (PIU) Martinus Fleurkens, legt de eerste steen als startsein voor de afbouwfase van het slachthuis in Nickerie. Het moderne

Nadere informatie

is voorafgegaan door hoorzittingen

is voorafgegaan door hoorzittingen Stand van zaken Decreet C-11 bediscussieerd In het kader van de Internationale Dag van de Vrouw is op 3 april jongstleden een conferentie gehouden over de stand van zaken met betrekking tot het Decreet

Nadere informatie

Jongeren Wageningen leren over gezonde voeding. De afdeling Jeugdinstituut van het Onderdirectoraat

Jongeren Wageningen leren over gezonde voeding. De afdeling Jeugdinstituut van het Onderdirectoraat Landbouw Marowijne in opmars De landbouw in Marowijne wordt nieuw leven ingeblazen. Bewoners van het district dat onder andere bekend staat om de teelt van aardvruchten, zien graag dat de landbouw gaat

Nadere informatie

rekend met illegale busvergunningen

rekend met illegale busvergunningen Energievoorziening wordt verdubbeld Er worden voorbereidingen getroffen om nog meer generatoren te kunnen onderbrengen in het gebouw van SPCS te Tout Luit Faut. Op de achtergrond een van de nieuwe generatoren

Nadere informatie

Actieplan 2014 in uitvoering

Actieplan 2014 in uitvoering Betere controle op vissers met VMS Het onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in de periode van 13 tot en met 16 januari voorlichtingsdagen

Nadere informatie

Belastingdienst bezoekt goudvelden

Belastingdienst bezoekt goudvelden Remy Pollack neemt roer over in Commewijne Districtscommissaris Remi Pollack. Remi Pollack is de nieuwe districtscommissaris van Commewijne. Hij krijgt de kans om plannen die hij al langer dan tien jaar

Nadere informatie

Nieuwe aanpak op RGB. voor elke grondaanvraag uitgestuurd maar nu worden. Wanneer een groep van een paar honderd grondaanvragen

Nieuwe aanpak op RGB. voor elke grondaanvraag uitgestuurd maar nu worden. Wanneer een groep van een paar honderd grondaanvragen LVV voorkomt overstroming landbouwarealen Houttuin Landbouwarealen in het gebied Houttuin zijn onderwater geraakt door regenval. Hierdoor vinden er verstoppingen plaats. Onderdirecteur Landbouw, Soeresh

Nadere informatie

Goed omgaan met bos De afdelingen Dorpsontwikkeling. Binnenland van RO. begeleiden van gemeenschappen

Goed omgaan met bos De afdelingen Dorpsontwikkeling. Binnenland van RO. begeleiden van gemeenschappen Internationale dag voor de uitroeiing van de armoede Armoedebestrijding geniet hoge prioriteit Tijdens de Caribbean Agriculture Week werden er verschillende landbouwproducten tentoongesteld. Armoedebestrijding

Nadere informatie

VERSLAG SEMINAR. Gehouden op 3 augustus 2005 in Hotel Krasnapolsky. Georganiseerd door het BUREAU FORUM NGO S Gesponsord door de ALCOA FOUNDATION

VERSLAG SEMINAR. Gehouden op 3 augustus 2005 in Hotel Krasnapolsky. Georganiseerd door het BUREAU FORUM NGO S Gesponsord door de ALCOA FOUNDATION VERSLAG SEMINAR SOCIAAL ONDERNEMEN BIJ NGO S IN SURINAME Onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor financiering van NGO s middels eigen commerciële activiteiten Gehouden op 3 augustus 2005

Nadere informatie

ONDERNEMEN IN SURINAME

ONDERNEMEN IN SURINAME ONDERNEMEN IN SURINAME Uit vooronderzoek is gebleken dat (startende) ondernemers vaak moeite hebben met het achterhalen van de juiste informatie of dat het gewoon niet duidelijk is waar ze voor bepaalde

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitter, JAARREDE VAN ZIJNE EXCELLENTIE DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, IN VERBAND MET DE BEGROTINGSBEHANDELING 2013, 27 SEPTEMBER 2012 Voor wat de Jaarrede betreft, sta ik voor de

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

No. 04 jan 2013. MGDF Family day 2012, Kinderboerderij. Regillio Pinas: Indien je een droom hebt, moet je ervoor gaan.

No. 04 jan 2013. MGDF Family day 2012, Kinderboerderij. Regillio Pinas: Indien je een droom hebt, moet je ervoor gaan. No. 04 jan 2013 MGDF Family day 2012, Kinderboerderij Regillio Pinas: Indien je een droom hebt, moet je ervoor gaan. Mitra NV (Mandarin International Trading) GFI NV (Golden Food Industries) DTS NV (Distribution

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

SZF-directeur tot nader order thuis. Pagina 2. Jaargang 106

SZF-directeur tot nader order thuis. Pagina 2. Jaargang 106 Stichting Women of faith geeft training in Brokopondo SZF-directeur tot nader order thuis. Remie Burke stelt Sporten Jeugdzaken verantwoordelijk voor de problemen binnen de boksbond. Pagina 2 Pagina 10

Nadere informatie

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt?

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Kwaliteit in de Zorg maart 2014 Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Hoe herken je zeldzame longziekten IPF en PAH? ZBC s bieden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3 NIEUWSBRIEF Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Jaargang 6 nummer 3 oktober 2006 De no-claim korting Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er op dit moment veel discussie is over de no-claim

Nadere informatie

Weerbaar bij veranderingen

Weerbaar bij veranderingen Weerbaar bij veranderingen naar een levensloopbenadering voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Intreerede, (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector Levensloopbegeleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie