sing van de bedrijfsprocessen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sing van de bedrijfsprocessen."

Transcriptie

1 OW bezandt schoolterreinen Paramaribo Honderdvijfenzeventig schoolterreinen in de verschillende ressorten van Paramaribo worden momenteel van schelpzand voorzien. Van de kubieke meter schelpzand dat nodig is voor dit project, is kubieke meter reeds verspreid over de verschillende schoolerven. Voor het project Leveren en verwerken van schelpzand op schoolterreinen in diverse ressorten in Paramaribo is twee miljoen Surinaamse dollar uitgetrokken. Coördinator Naraindath Sitaram van de afdeling Wegen, sectie Paramaribo op het ministerie van Openbare Werken, legt uit dat het ministerie van Onderwijs op deze manier wordt geholpen met het fatsoeneren van schoolterreinen in de hoofdstad. De werkzaamheden gingen afgelopen maand van start. Voor een vlotte uitvoering wordt naast de twee ministeries nauw samengewerkt met de aannemers (CPL, NV Karto en Sanika), de bestuursdienst en ressortraadsleden. Het bezanden geschiedt dagelijks tussen negen uur s morgens en zes uur s middags. Sitaram zegt dat de schoolhoofden wel vooraf op de hoogte worden gesteld van de werkzaamheden. Het diensthoofd laat optekenen dat de activiteiten uiterlijk aan het eind van deze maand moeten zijn afgerond. Enkele scholen die zijn opgenomen in het project zijn: de Openbare Muloschool Coleridge aan de Ormosiastraat (Flora A), de Openbare School Welgelegen II (Welgelegen) en OS Livorno II (Livorno).-. Wat is dengue? Dengue wordt veroorzaakt door het denguevirus, dat wordt overgebracht door één muskietensoort (Aedes). Deze muggen steken vanaf de vroege ochtend tot de vroege avond. Hoe herken ik dengue? Dengue verloopt meestal met plotselinge en hevige koorts, hoofd-, spier- en gewrichtspijnen. Na 3 tot 4 dagen kan een vlekkerige huiduitslag ontstaan. In zeldzame gevallen kan dengue ernstig verlopen (een klein percentage raakt bijvoorbeeld in shock of krijgt last van bloedingen). Dit risico is groter bij herhaaldelijke besmetting met dengue virussen. Hoe voorkom ik dengue? De muskieten die dengue overbrengen, steken overdag. Draag daarom bedekkende kleding, dus ook overdag, smeer onbedekte Milieutip huiddelen in met muskietenwerende middelen en zorg ervoor dat (slaap)kamers vrij van muskieten zijn of slaap onder een (geïmpregneerde) klamboe. Ruim verder alle waterhoudende spullen zoals lege flessen, van de week potten, banden, vazen en tonnen op. Dek uw waterreservoir goed af en ververs deze enkele keren per week. Ga naar uw huisarts als u vermoedt dat u dengue heeft. Milieutip van de week Het leven van de mens, dier en plant is grotendeels afhankelijk van water. Wij hebben in Suriname een grote hoeveelheid aan zoetwater, maar in de wereld is zoetwater een schaars product. Wees daarom zuinig met water en vervuil onze wateren niet.-. Achtendertig leidinggevenden van de Belastingdienst hebben de training Effectief Middle Management succesvol afgerond. De cursus is bedoeld om de managers te stimuleren een beter mens te worden op het werk en in hun privéleven. Ook wordt van de leidinggevenden verwacht dat zij een cultuursomslag binnen de organisatie helpen realiseren, waarbij een klimaat van plezier, passie, integriteit, leren en vertrouwen wordt gecreëerd. Tijdens de training is de nadruk gelegd op de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten, persoonlijke effectiviteit, integriteit en de beheer- Statistieken tonen aan dat in het eerste halfjaar van toeristen Suriname hebben bezocht, terwijl het aantal over dezelfde periode van het vorig jaar nog bedroeg. Dit is een stijging van iets meer dan 6 procent. Deze mededeling doet Faridy Lila, voorzitter van het STS-bestuur. Statistieken tonen aan dat in het eerste halfjaar van toeristen Suriname hebben bezocht, terwijl het aantal over dezelfde periode van het vorig jaar nog bedroeg. Dit is een stijging van iets meer dan 6 procent. De Stichting Toerisme Suriname (STS) houdt zich bezig met sing van de bedrijfsprocessen. De Belastingdirecteur, Cornelis van Dijk is blij met deze vooruitgang en geeft aan dat het middle managementteam een belangrijke rol te vervullen de marketing en het promoten van het toeristisch product van Suriname. Europa is vooralsnog de voornaamste toeristenmarkt. Het nieuwe STS-bestuur heeft sinds haar aantreden gewerkt aan marktuitbreiding. Er zijn twee marketingbureaus aangetrokken om onderzoek te doen op de Europese en Noord- Amerikaanse markt hoe de STS op de juiste manier de juiste doelgroep toeristen naar Suriname kan krijgen. Het marketingbureau dat onderzoek doet op de Noord-Amerikaanse markt is het bedrijf Ultra Violet, en het bedrijf USP doet onderzoek naar mogelijkheden op de Europese markt. Leidinggevenden van het directoraat Belastingen na de certificaatuitreiking. In de voorste rij: Belastingdirecteur Andre van Dijk en trainer prof. dr. Hubert Rampersad. Directoraat Belastingen investeert in managers heeft met de in opkomst zijnde hervorming van de organisatie. We zijn bezig met een brede belastinghervorming. We gaan nu van de ist naar de sol-positie en uw bijdrage is in deze niet weg te denken, zegt van Dijk. Voor de belastingdirecteur is het ook van eminent belang dat er veel aandacht besteed is aan communicatie, omdat het een belangrijke tool is om het personeel te bereiken. Carlo Lemen van het Ontvangkantoor der Directe Belastingen is nu beter geïnformeerd hoe effectief en efficiёnt te communiceren. Je krijgt het gevoel, dat je de hele wereld aankan. De grootste uitdaging is om een beter mens te worden, zodat je de mensen beter kan betrekken, vertelt Lemen. Zelfonderzoek Romeo Sabiran van de Inspectie der Directe Belastingen vindt de training praktisch. Het zijn meer de acties die je plant om je doelen te bereiken. Die kan je goed monitoren, zegt hij. Ook deelt Sabiran de mening wat de studie duidelijk aangeeft dat gedaan moet worden aan zelfreflexie om een goed mens te zijn. Je moet jezelf goed leiden alvorens je een ander kan managen. Als je huis overhoop is kom je met die bagage aan het werk en ga je het afreageren op de medewerkers, voegt hij eraan toe. Michel Karsoredjo van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen heeft veel opgestoken op het persoonlijk en organisatorisch vlak. De cursus is modern, toekomstgericht en innovatief. Het is niet alleen voor de organisatie, maar ook voor je persoonlijke ontwikkeling. Als het goed gaat met jou en je gezin, zal het ook goed gaan met je werk, benadrukt Karsoredjo. De training is uitgevoerd in 8 sessies en was gebaseerd op het invullen van de Organisatorische Balanced Scorecard en de Personal Balanced Scorecard uitgaande van het Strategisch Plan van het ministerie van Financiën. De cursus is verzorgd door Prof. dr. Hubert Rampersad.-. Toeristenbezoek aan Suriname ges Het toeristenbezoek aan Suriname is ges. In stelling tot wat in de media is verschenen over een daling van het toeristenbezoek tonen statistieken van de Stichting Toerisme Suriname aan dat er in een waarneembare stijging is ten opzichte van STS-bestuursvoorzitter Faridy Lila. Toerisme awareness Het STS bestuur dat in maart dit jaar door minister Falisie Pinas is geïnstalleerd, heeft een aantal prioriteiten gesteld. Een daarvan is het opvoeren van marketing- en promotieactiviteiten door deskundigheid aan te trekken. In dit kader was er in de periode 19 tot en met 21 oktober jongstleden een persreis van Europese journalisten naar Suriname. De Europese verslaggevers hebben de verschillende toerismedestinaties bezocht om hun bevindingen te publiceren in diverse Europese media. Ook zijn in deze periode filmopnamen geweest, waarmee een begin is gemaakt met het opzetten van een STSdatabase. Verder zullen Toeristen bezoeken graag het Fort Zeelandia gebouw. activiteiten worden ontplooid om het lokaal toerisme awareness te vergroten. Er wordt in het eerste kwartaal van 2013 gestart met scholenbezoeken. Verder zal de STS in samenwerking met het ministerie van TCT werken aan het Toerisme Masterplan Ook het beleid over districtstoerisme zal door dit bestuur worden voortgezet, door het analyseren van de toerismepotentie van de districten en die te benutten. Samenwerking met hoteliers Voor wat betreft de relatie tussen de STS en de toerisme gerelateerde bedrijven zoals lodge eigenaren en touroperators, zegt Lila dat er een goede samenwerking bestaat. De Vereniging van Surinaamse Touroperators (Vestor) heeft namelijk zitting in het STS bestuur, terwijl lodge eigenaren een aanspreekpunt hebben binnen de stichting. De toerisme gerelateerde bedrijven die geregistreerd staan bij de STS worden bij elke toerisme beurs uitgenodigd om deel te nemen, waarbij de STS de organisatie voor de bedrijven op zich neemt. De voorzitter van het bestuur zegt overtuigd te zijn van de verdiencapaciteit van de toerismesector. Met de bijdrage van zowel de centrale overheid als alle organisaties binnen het toerisme kan deze branche uitgroeien tot dé verdiensector van de Surinaamse economie.-.

2 14 November Wereld COPD Dag en Wereld Diabetes Dag Tips voor een betere communicatie met afasiepatiënten Door een beroerte of een trauma kan het taalsysteem in de hersenen zijn beschadigd. Er wordt dan gesproken van een afasie. Door afasie kunnen mensen plotseling: Niet meer gewoon spreken. Niet meer gewoon schrijven. Vaak niet meer gewoon gebaren maken. Niet meer gewoon lezen. Niet meer gewoon begrijpen wat anderen zeggen. Symptomen in de spontane spraak Klanken worden vervangen, weggelaten, verwisseld of worden toegevoegd. Het gesproken woord is zodanig verbasterd dat het bedoelde woord niet meer herkenbaar is. Woordvindingsproblemen: ding, jongen in plaats van meisje Grammaticale problemen: ik...eeh..lekker lopen, maakt zinnen niet af of schuift zinsconstructies in elkaar. Tips om het spreken te stimuleren: 1. Dwing de persoon niet om te spreken. Moedig wel zijn pogingen aan. 2. Laat de afasiepatiënt vragen beantwoorden met ja of neen; eventueel met ja-knikken of neen-schudden. Niet: Vertel eens hoe u zich voelt? Maar wel: Voelt u zich goed? Voelt u zich niet slecht? Let op! Sommige afasiepatiënten verwarren ja en neen. Controleer telkens of hij wel degelijk ja en neen bedoelde. 3. Laat de afasiepatiënt ook zaken aanwijzen of uitbeelden (mimiek en gebaren). Stimuleer dit door het zelf voor te doen. Gebruik een communicatieschrift of bord. 4. Laat de persoon zelf ook tekenen of schrijven. Vaak is dit een hulpmiddel om zich beter te uiten. Stimuleer hem hiertoe. 5. Herhaal wat u denkt te hebben verstaan? Informeer of het juist is. 6. Verbeter de persoon niet te veel. Spreek niet in zijn plaats. Geef hem de gelegenheid en de tijd om te praten. Wacht rustig tot hij klaar is. 7. Stel geen vragen aan derden die de afaticus zelf kan beantwoorden. Praat niet over zijn/ haar hoofd heen met andere personen. 8. Zorg ervoor dat de patiënt niet te vermoeid is want vermoeidheid heeft een negatieve invloed op het begrijpen en spreken. Ministerie van Handel EN Industrie (1e en laatste oproep) OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE VERGUN- NINGSAANVRAGEN In het kader van de transparantie en efficiëntie heeft het Ministerie van Handel en Industrie besloten om alle personen en bedrijven waarvan de behandeling van hun vergunningsaanvraag is afgerond zoveel als mogelijk wekelijks via de media ervan te verwittigen. Middels deze worden dan ook de onderstaande personen en bedrijven uitgenodigd hun toewijzings- c.q. afwijzings- of intrekkingbeschikking (vergunning) voor het al dan niet uitvoeren van enig bedrijf, beroep af te halen op het Ministerie van Handel en Industrie aan de Havenlaan bij de Sectie Indienen en Afgifte Vergunningen. De aanvragen ingediend in Nickerie moeten na afronding ook aldaar afgehaald worden op het dependance van het Ministerie. Afhalen is op beide locaties mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur t/m uur met medeneming van het strookje afgegeven bij indiening van het vergunningsverzoek. Daarnaast zult u zich ook moeten legitimeren. Indien u uw vergunning tussen de tijd van opmaak en publicatie van deze lijst al in ontvangst heb genomen gelieve de oproep als niet geplaatst te beschouwen. Indien de vergunning niet zelf kan worden opgehaald kan belanghebbende iemand machtigen. In de machtiging a.u.b. opnemen: 1. Naam en ID-no van de gemachtigde 2. Naam en ID-no van degene die de machtiging afgeeft. De gemachtigde moet behalve haar/ zijn ID-kaart ook die van de belanghebbende kunnen tonen. 2232/12 HI Lo Building en Construction N.V. 2146/12 Big John N.V. 2103/12 N.V. Maximum 2102/12 N.V. Maximum 2153/12 Star Brake Service N.V. 2139/12 Bouw en Infra N.V. 2168/12 Home Design Lighting N.V. 1562/12 Sweets N Toys N.V. 1908/12 Dhr. Asruf Glenn 2132/12 Dhr. Dahoe Farley 2125/12 Dhr. Warner Ruben 2130/12 Dhr. Themen D. 2144/12 Dhr. Lee che Feek 2118/12 dhr. Mangrey M. 2149/12 Mw. Ramharakh Ch. 2119/12 Dhr. Jod El Aoun Bihol 1995/12 Mw. Wu H. 2140/12 dhr. Madal M 2015/12 Dhr. Tjin a Tsoi Arthur 2059/12 dhr. Mohamed Hoesein Eric 2216/12 Mw. Yang Angela Foei Lin 1243/12 Dhr. Dinmohamed Steven 2182/12 Mw. Li Weiying 1774/12 Dhr. Saktie P. 1486/12 dhr. Lin Yuanda 416/12 Mw. Ma 2185/12 Mw. Doerbali B. 2188/12 Mej. Gummels D. 1794/12 dhr. Khusial H. 2161/12 dhr. Zhao Dangan 2215/12 Mw. Yang A. Nieuwe Haven yahoo.com minhi.gov.sr Website: /sr / rministerie-van-hi.aspx Telefoon: / tst / 1028 /1029 Paramaribo - Suriname Dit overzicht is ook te vinden op Op de lijst van jaarlijkse werelddagen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) prijken 20 dagen waarvan voor dit jaar twee op dezelfde dag vallen: Wereld COPD Dag en Wereld Diabetes Dag. Wereld COPD Dag Deze dag die voor het eerst in 2002 werd herdacht, krijgt vrijwel geen aandacht in Suriname omdat men over het algemeen er niet van op de hoogte is. Verder zijn er nu zoveel van deze wereld gezondheidsdagen dat die haast niet meer zijn bij te benen. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) of chronisch obstructief longlijden, zijn longziekten die worden veroorzaakt door een onomkeerbare chronische vernauwing van de luchtwegen. Het thema voor Wereld COPD Dag is It s Not Too Late, waarbij men wil aangeven dat mensen zelf acties kunnen ondernemen om de gezondheid van de luchtwegen te verbeteren, zowel voor als na de diagnose van COPD. De WHO voorspelt dat in 2030 COPD wereldwijd de derde doodsoorzaak zal zijn! Lijkt dit misschien op een ver van uw bed toestand? Kijk maar om u heen en dan ziet u dagelijks mensen die roken en in deze periode ook nog de vervelende grasbranden waarbij men absoluut geen rekening wil houden met de buurtbewoners. De belangrijkste factoren voor het krijgen van COPD zijn juist het roken van tabak, luchtvervuiling zowel binnen- als buitenshuis en blootstelling aan stoffen en chemicaliën die bij bepaalde beroepen voorkomen. COPD Bij chronisch obstructief longlijden, gaat het voornamelijk om bronchitis en emfyseem. Bronchitis is een ontsteking van de bronchiën, of de wat grotere luchtwegen tussen de luchtpijp en de longblaasjes. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen acute en chronische bronchitis. Acute bronchitis ontstaat vaak na verkoudheid of griep. Chronische bronchitis wordt echter gekenmerkt door een slijmveroorzakende hoest gedurende drie maanden per jaar of in twee opeenvolgende jaren, zonder dat de hoest door een onderliggend ziekte kan worden verklaard. Personen met chronische bronchitis hebben ook in uiteenlopende mate ademhalingsmoeilijkheden (kortademigheid). Regelmatig heeft men infecties of ontstekingen in de longen die de ademhalingsmoeilijkheden verergeren. Bij emfyseem bevatten de longen meer lucht, omdat er longweefsel is verdwenen. Zowel chronische bronchitis als emfyseem is niet te genezen maar wel te behandelen. Wereld Diabetes Dag Wereld Diabetes Dag wordt sinds 1991 herdacht, maar sinds 14 november 2007 officieel als een wereld VN dag. 14 November is de geboortedag van Frederick Banting, die samen met Charles Best, insuline ontdekte. Van 2009 tot 2013 zal de focus gericht zijn op diabetes educatie en preventie. Deze dag is nu al iets meer bekend in Suriname omdat naast de overheid verschillende organisaties aandacht hieraan besteden. Bij apotheek Soma heeft men al enkele jaren een diabetesweek en bij Kendan, een bedrijf dat medische spullen importeert, zijn dit jaar gedurende twee maanden diverse themaweken. Ook de Stichting Diabetes Educatie Suriname timmert al geruime tijd aan de weg en daarnaast is er ook nog de Diabetes Vereniging Suriname. Diabetes Mellitus (DM) Diabetes Mellitus, beter bekend als suikerziekte, betekent letterlijk honingzoete doorstroming en valt onder de niet overdraagbare aandoeningen net als hoge bloeddruk en kanker. Sinds hart- en vaatziekten nog steeds doodsoorzaak nummer 1 zijn in Suriname, Poster Wereld Diabetsdag Ministerie van HANDEL EN INDUSTRIE is en blijft het een taak van de totale gemeenschap om het aan te pakken. Echt niet alleen de overheid! Bij suikerziekte wordt er onderscheid gemaakt tussen type 1 DM (ontstaan op jeugdige leeftijd), type 2 DM (ontstaan op oudere leeftijd) en voorkomend in 90% van de gevallen van DM en zwangerschaps DM. Bij DM maakt de alvleesklier onvoldoende of helemaal geen insuline of kan er weerstand zijn, waardoor energie niet opgenomen kan worden. Insuline is een hormoon dat ervoor zorgt dat de deuren van de cellen open gaan, zodat energie (glucose) opgenomen kan worden door die cellen. Die energie verkrijgt u door uw voeding in het bijzonder de koolhydraten. Indien dit dus niet gebeurt, zal het glucosegehalte in het bloed gaan stijgen met heel vervelende gevolgen. Op lange termijn en bij een diabeet die niet therapietrouw is, kunnen complicaties optreden zoals: - slechte doorbloeding voornamelijk in voeten, ogen en nieren - zenuwbeschadiging vooral in voeten - slechte wondgenezing Dit kan leiden tot amputatie van tenen of een onderbeen, blindheid en nieren die niet meer werken waardoor u gedialyseerd moet worden. Deze complicaties hebben een behoorlijke invloed op uw functioneren in huis en op het werk! Preventie Het kan niet genoeg gezegd worden maar om zowel COPD en type 2 DM te voorkómen behoort men nog altijd een gezonde leefstijl erop na te houden. Bij suikerziekte is het raadzaam om: - Overgewicht te voorkómen en indien u het al hebt, onder begeleiding van een deskundige op voedingsgebied het aan te pakken - Lichaamsbeweging dagelijks voor minstens 30 minuten te hebben want dat kan overgewicht gaan en maakt u fit. Dagelijks minstens een half uurtje in een stevig tempo wandelen vermindert het risico op type 2 DM met 35-40%! Meer dan dat half uurtje schijnt beter te zijn! Het hoeft niet direct sport te zijn, maar wel lichamelijke activiteiten die calorieën verbranden (tuinieren, het huis schoonmaken, auto s wassen). - Hoge bloeddruk te voorkómen (let op uw voeding, heb voldoende beweging en doe aan stressmanagement) - Een hoog cholesterolgehalte te voorkómen (let op uw voeding en heb voldoende beweging) - Niet te roken (nicotine kan de bloeddoorstroming van bloedvaten verminderen) - Matig alcoholgebruik te hebben Bekendmaking Het Ministerie van Handel en Industrie maakt hierbij bekend, dat ter bewaking en beveiliging van haar gebouwen zij op zoek is naar een bewakingsbedrijf. Het gaat om het bewaken van de volgende gebouwen: CARICOM Competition Commission (CCC). Hendrikstraat # 69 (1x24u beveiliging 2 personen per shift) Dependance Handel en Industrie. Van Idsingaweg # 65 (Nickerie) (1x24u beveiliging 1 persoon per shift) Handel en Industrie. Saramacca doorsteek # (van 15:00u -7:00u 2 personen per shift) De offertes en een uittreksel uit het handelsregister van de KKF kunnen tot uiterlijk vrijdag 16 november ingediend worden bij de directeur van het Ministerie Handel en Industrie dhr M. R. Tuur, MBA. De Directeur van Handel en Industrie, (M.R. TUUR, MBA) Een cliënt krijgt informatie van een gezondheidswerker. Educatie is belangrijk voor preventie van ziekten of om erger te voorkomen. In het geval van COPD behoort: - U niet te roken en rokerige ruimten te vermijden (passieve roker). Het plaatsen van ventilatieroosters in ramen helpt daarbij ook, bijvoorbeeld in discotheken en restaurants - De wetgeving om roken te ontmoedigen en luchtvervuiling te minimaliseren - Het bewustzijn moet aanwezig zijn zodat beschermende kleding een gewoonte wordt als het gaat om het uitvoeren van bepaalde beroepen, bijvoorbeeld arbeiders die op plaatsen werken waar vele stofdeeltjes ingeademd kunnen worden Natuurlijk kunnen zowel COPD als DM behandeld worden en is het heel goed mogelijk nog jaren mee te gaan, maar waarom zou u het zover laten komen totdat u deze ziekten hebt? Het kost de ziektekostenverzekeringsmaatschappijen geld, het belast uw partner of gezin onnodig en daarnaast moet u misschien vaak opgenomen worden in een ziekeninrichting wat absoluut niet leuk hoeft te zijn.-. Zorg er dus voor dat een gezonde leefstijl prioriteit geniet. Niet alleen in uw leven, maar ook in dat van uw kinderen! De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van KROMOBONGSO, KLIMAN GIO- VANNI op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: PAWIRO, MANNON SURIANTINIE echtgenote van KROMOBONGSO, KLIMAN GIOVANNI KROMOBONGSO, KLIMAN GIOVANNI, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van MATHURIN, LYDIA op, om een voor haar bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: ARDIN, STEN CHRISTIAAN echtgenoot van MA- THURIN, LYDIA MATHURIN, LYDIA, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer MINISTERIE VAN Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Memo training: Basis Marketing Start: 15 november Einde: 11 december Lesdagen: 15, 20, 22, 27, 29 nov., 4, 6, 11 dec en de terugkomdag 18 dec. Lestijden: uur uur Aantal lesdagen: 8 / dinsdag en donderdag Aantal klokuren: 24 Docent: mw. Drs. L. Wiebers Bijdrage: Srd 600,- (all in) Locatie: Heerenstraat 40 Certifikaat: 1. bij minimaal 80 % participatie 2. na het succesvol afleggen van een test Bijzonderheden: Lesmateriaal inbegrepen

3 Site programma ACP-EU gasten rond De commissie belast met de organisatie van The 30th Session of the ACP Parliamentary Assembly en de 24th Session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly zal zoveel als mogelijk van de gelegenheid gebruik maken om onder de participanten Suriname positief in beeld te brengen. Een doelgericht site programma zal hierin moeten bijdragen. Parlementariër Henk Ramnandanlal geeft in dit kader leiding aan de subcommissie Workshops, field visit & social events. Met zijn collega s Oesman Wangsabesarie en Patrick Kensenhuis wordt de organisatie van verschillende sociale en culturele activiteiten uitgezet. Op programma staan bezoeken aan staatsbedrijven waarvan projecten gefinancierd zijn uit eigen en/ of donormiddelen en die succesvol zijn uitgevoerd. In dit kader zullen de parlementariërs een presentatie en een rondleiding krijgen bij de staatsbedrijven Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en N.V. Havenbeheer Suriname. Deze twee bedrijven worden als het boegbeeld van Suriname gezien. Staatsolie is een duidelijk voorbeeld van een bedrijf dat met eigen middelen aardolie produceert, deze verwerkt en exporteert. De reorganisatie en herinrichting van de Nieuwe Haven zijn tot stand gekomen door fondsen die door de Europese Unie zijn beschikbaar gesteld. Mede hierdoor kreeg onze haven internationale erkenning vanwege de gerenommeerde dienstverlening. Met deze twee voorbeelden hoopt de commissie een deel van de positieve ontwikkelingen in Suriname aan de gasten te presenteren. Andere activiteiten Naast deze site visits staan ook activiteiten op sociaalcultureel gebied op programma. Zo zullen er ook enkele recepties worden aangeboden. Speciaal voor de groep afkomstig uit het Caribisch gebied zal het kabinet van de president een multiculturele avond organiseren. Hierbij zal duidelijk gepresenteerd worden hoe de verschillende culturen in Suriname harmonieus samen hier wonen en werken. Omdat het gaat om een parlementaire vergadering zal de voorzitter van het parlement, Jennifer Simons, ook een eigen receptie aanbieden. Daarnaast zal een deel van de delegatie in verband met 25 november naar Nickerie reizen. Zoals bekend is het district dit jaar uitgekozen als centrum voor viering van de Onafhankelijkheid. Al met al staat Suriname voor een grote uitdaging met kansen die volledig moeten worden benut. De organisatie van de ACP-EU meeting is op schema.-. Verspreiding massavernietigingswapens voorkomen Suriname denkt samen met de regio na hoe de verspreiding van massavernietigingswapens voorkomen kan worden. Functionarissen van diverse ministeries heeft op afgelopen maandag hierover met elkaar van gedachten gewisseld. De Verenigde Naties heeft al in 2004 een resolutie (UNSCR 1540) aangenomen die de spreiding massavernietigingswapens (WMD) moet voorkomen. De UNCR 1540 verbiedt nonstate actors om grondstoffen of technologie aan te schaffen die gebruikt kunnen worden om massavernietigingswapens te maken. Lid landen zijn ook verplicht regelgeving te maken om te voorkomen dat de grondstoffen en materialen in handen komen van individuen. Aangezien de CARICOMlidlanden bij de invoering en toepassing vooral belemmerd worden door het gebrek aan capaciteit en middelen, heeft het CARICOM Secretariaat een model ontwikkeld waardoor de vraagstukken gezamenlijk aangepakt kunnen worden. Een speciale Implementation Initiative Commitee dat geleid wordt door O Neil Hamilton die als de regi- O Neil Hamilton, voorzitter van de Implementation Initiative Commitee in gesprek met Defensieminister Lamurè Latour. O Neil Hamilton, voorzitter van de Implementation Initiative Committee te midden van verwoordigers van diverse Surinaamse functionarissen. onale implementatiecoördinator fungeert, moet de implementatie van UNSCR 1540 voor CARICOM landen makkelijker maken. Volgens Hamilton zijn de moeilijkste vraagstukken bij de implementatie zeker de vereisten voor effectieve grenscontrole en uitgebreide nationale exportcontrolemechanismen, die aanwezig moeten zijn. Expertise ontwikkeling Tijdens een presentatie voor Surinaamse functionarissen nam hij ook de tijd om met hen te discussiëren over oplossingsmodellen en manieren van aanpak van specifieke Surinaamse vraagstukken. Bekendmaking Bekendmaking Dienst Dienst Bekendmaking Watervoorziening Watervoorziening Dienst Watervoorziening Volgens Hamilton is geen enkele regio gevrijwaard van risico s om getroffen te worden door massavernietigingswapens. De CA- RICOM moet daarom heel waakzaam en goed toegerust zijn om deze kwetsbaarheid het hoofd te kunnen bieden. De meeting werd afgesloten met een op capaciteitsversterking gerichte discussie, waarbij de Surinaamse behoefte aan expertiseontwikkeling in beeld werd gebracht. Het is de bedoeling dat in de eerste helft van 2013 aan relevant personeel van Surinaamse veiligheidsinstituten trainingsprogramma s op maat worden aangeboden.-. De Dienst Water Voorziening werkt continu aan het bieden van schoon De drinkwater Dienst aan Water gebieden Voorziening die dat nog werkt ontberen. continu In verband aan het met bieden grote van droge schoon tijd drinkwater zal De de Dienst dienst aan Water daarom gebieden Voorziening haar die acties dat nog werkt verscherpen ontberen. In continu en verband aan optimaliseren. met de grote het bieden Deze droge van actie tijd schoon zal zal alvast de drinkwater van dienst start daarom aan gaan gebieden in haar het die distrikt acties dat nog Commewijne. verscherpen en optimaliseren. Deze actie zal alvast van start gaan in het distrikt Commewijne. ontberen. In verband met de grote droge tijd zal de dienst daarom haar acties verscherpen en optimaliseren. Deze actie zal Gelieve alvast van daarom start gaan rekening in het te distrikt houden Commewijne. met de volgende punten: Gelieve - De daarom levering rekening van goed te drinkwater houden met zal de geschieden volgende punten: van 8.00u t/m 23.00u Gelieve - De Elke levering daarom watertruck van rekening zal goed beschikbaar drinkwater te houden met zijn zal de van geschieden volgende maandag van punten: tot 8.00u en met t/m zondag 23.00u - Elke De De levering watertruck levering van zal van het beschikbaar goed water drinkwater zal GRATIS zijn van zal geschieden geschieden maandag tot van tot en 8.00u een met t/m nader zondag 23.00u te bepalen - De datum. levering van het water zal GRATIS geschieden tot een nader te bepalen datum. Elke watertruck zal beschikbaar zijn van maandag tot en met zondag - De levering van het water zal GRATIS geschieden tot een nader te bepalen Wij doen Wij doen datum. vanaf heden uw buurt wekelijks aan en wel in de navolgende gebieden: Dagen vanaf heden Lokaties uw buurt wekelijks aan en wel in de navolgende gebieden: Dagen Maandag Lokaties Maandag Wij doen vanaf heden Meerzorg Meerzorg uw buurt wekelijks aan en wel in de navolgende gebieden: Dinsdag Dinsdag Dagen Nw.Amsterdam Nw.Amsterdam Lokaties en een deel van Marienburg Woensdag en een deel van Marienburg Woensdag Maandag Mariënburg Meerzorg Donderdag Donderdag Dinsdag Mariënburg, Mariënburg, Nw.Amsterdam Leliëndaal Leliëndaal en een deel van Marienburg Vrijdag Vrijdag Woensdag Alkmaar, Alkmaar, Mariënburg Tamanredjo Zaterdag Tamanredjo Zaterdag Donderdag Tamansarie, Tamansarie, Mariënburg, Richelieu Richelieu Leliëndaal Zondag Zondag Vrijdag Richelieu, Richelieu, Alkmaar, Tamanredjo Stolkensijver Stolkensijver Zaterdag Tamansarie, Richelieu Wij Wij Zondag hopen hierbij hopen hierbij Richelieu, de nood zoveel de nood zoveel Stolkensijver als mogelijk te verlichten en blijven streven naar een goede en efficiente dienstverlening. als mogelijk te verlichten en blijven streven naar een goede en efficiente dienstverlening. Wij hopen hierbij de nood zoveel als mogelijk te verlichten en blijven streven naar een goede en efficiente dienstverlening. Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Namens Namens Minister deze, deze, van Natuurlijke Hulpbronnen Hoofd Dienst Watervoorziening Hoofd Dhr. Dienst Watervoorziening Dhr. Namens Marlon Marlon deze, Oosterling Oosterling Hoofd Dienst Watervoorziening Dhr. Marlon Oosterling Noodhulp voor Surinaamse studenten in Cuba Ook Surinaamse bursalen hebben te lijden onder de gevolgen van de orkaan Sandy die afgelopen week over Cuba hebben geraasd. De Regering heeft terstond hulp geboden aan Surinaamse studenten die op het eiland vertoeven. Ministerie van Volksgezondheid Sandy eiste in het oostelijk deel van Cuba mensenlevens en heeft eveneens enorme materiële schade veroorzaakt. De Surinaamse studenten in Santiago de Cuba zijn daar getuige van geweest. De studenten zijn blij met de ondersteuning die zij hebben gekregen. Volgens Ambassadeur Ike Antonius zijn de studenten zeer tevreden over de wijze waarop de regering heeft ingespeeld op hun behoeften in de nasleep van de orkaan die voornamelijk de provincie Santiago de Cuba heeft getroffen. De ambassadeur die de afgelopen dagen het getroffen gebied en de studenten heeft bezocht geeft aan dat ze het redelijk goed maken.dit, gegeven de moeilijke omstandigheden die ze te boven moeten komen wegens de enorme schade aan onder meer het elektriciteitsnet, het wegennetwerk en de infrastructuur voor watervoorziening. Na overleg tussen de ambassade en de autoriteiten in Paramaribo zijn pakketten uitgereikt aan de studenten bestaande uit onder andere voedingsmiddelen, water Creëren van Rookvrije ruimten. Uitnodiging aan ondernemers van Hospitality venues z.a Eet-en drankgelegenheden /Hotels en Casino s Suriname heeft het Internationaal Verdrag Framework Convention on Tobacco Control getekend en in 2008 geratificeerd. In dit verdrag is vastgelegd dat lidlanden verplicht zijn om maatregelen te treffen om het roken terug te dringen. Een van deze maatregelen is het creëren van rookvrije ruimten. Suriname heeft de concept tabakswet ter behandeling aangeboden aan De NationaleAssemblee en we verwachten dat het binnen afzienbare tijd behandeld en goedgekeurd wordt. Niet alleen het actief meeroken is schadelijk voor de roker, maar ook het meeroken door de niet-roker is funest voor hun gezondheid Volgens de WHO eist het roken van tabak jaarlijks 5 miljoen doden wereldwijd en het meeroken (second hand smoke) draagt daar met nog doden aan bij. In verschillende openbare ruimten bestaat er reeds een rookverbod, hetgeen het Ministerie van Volksgezondheid toejuicht. Echter wordt er nog in te veel openbare gelegenheden toegestaan dat er wordt gerookt in een gesloten (vaak) gekoelde ruimte, waardoor de tabaksrook blijft circuleren in de ruimte en de rook door de niet-rokenden wordt geïnhaleerd. De Surinaamse overheid, in deze het Ministerie van Volksgezondheid is verontrust over deze situatie, omdat op deze wijze de gezondheid van de niet-rokende burgers ongewild in gevaar wordt gebracht. In afwachting op de aanname van de Tabakwet heeft het ministerie van Volksgezondheid gemeend om nu al, samen met u, stappen te ondernemen om meer rookvrije ruimten te creëren. Wij nodigen u bij deze uit voor een onderhoud om het bovenstaande verder aan u toe te lichten en u eventueel te adviseren, zodat de gezondheid van onze burgers gewaarborgd kan worden. Datum : donderdag 15 november Tijd : 12:00u Plaats : grote vergaderzaal van het Ministerie van Volksgezondheid Gelieve aanwezigheid te bevestigen bij Mw. S. Bleau op het tel.no # 344 en huishoudelijke artikelen. Met een schrijven dat overhandigd werd door de studentenverwoordigster Arna Poetisie, hebben de studenten hun erkentelijkheid betuigd aan de Surinaamse regering. Naar verkregen informatie zullen de studenten spoedig hun studie kunnen voortzetten. Suriname heeft inmiddels per nota haar medeleven betoond aan de Cubaanse regering en de bereidheid kenbaar gemaakt voor eventuele hulpverlening.-. De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van PERALTA BÁEZ, YOELIZA MASSIEL op, om een voor haar bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: BISSUMBHAR, KISHAN SANTOSH echtgenoot van PE- RALTA BÁEZ, YOELIZA MASSIEL PERALTA BÁEZ, YOELIZA MASSIEL, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van WIRODIKROMO, AMIS SUDYATIE op, om een voor haar bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: DJASIMAN, FERDI SOEDJONO echtgenoot van WIRO- DIKROMO, AMIS SUDYATIE WIRODIKROMO, AMIS SUDYATIE, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van SITAL, ANOEPKOEMAR ROY op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: BANSIE, MANSAKOEMARIE echtgenote van SITAL, ANOEPKOEMAR ROY SITAL, ANOEPKOEMAR ROY, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

Wat is COPD? 1 van

Wat is COPD? 1 van Wat is COPD? COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een verzamelnaam voor de ziektes chronische bronchitis en longemfyseem. Artsen maken tegenwoordig geen onderscheid meer tussen

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden voor niet-ingewijden Type 2 diabetes Diabetes is een ernstige chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door te hoge glucosespiegels (de suikers ) in het bloed. Er zijn verschillende typen diabetes, waarvan

Nadere informatie

Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma

Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma Onderwerp: Bevestiging dat u niet meer wilt meedoen aan het zorgprogramma hart- en vaatziekten Geachte heer/ mevrouw , Uw

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD

FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD Wat is COPD? COPD is een ongeneeslijke chronische aandoening aan de luchtwegen (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases). Deze longaandoening kan

Nadere informatie

Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma

Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma Datum Onderwerp: bevestiging afzien van ketenzorg voor Diabetes / COPD / Astma / CVRM Geachte heer/ mevrouw, Inleiding Voor patiënten met Diabetes / COPD

Nadere informatie

COPD. Patiënten informatiefolder. verkoudheden en andere infecties zoals griep) - Jaarlijkse griepprik halen

COPD. Patiënten informatiefolder. verkoudheden en andere infecties zoals griep) - Jaarlijkse griepprik halen COPD Patiënten informatiefolder Wat is COPD? COPD is een afkorting voor het Engelse Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Klachten zijn

Nadere informatie

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 .. WE ZIJN HET BOS.. HET REDD + WAAROM PROGRAMMA SURINAME? WIJ WILLEN DIT > voor ons NAGESLACHT WIJ WILLEN DIT >

Nadere informatie

Longrevalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten

Longrevalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten Longrevalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten Poli Longziekten Uw behandelend longarts heeft u een voorstel gedaan voor een revalidatieperiode. Via deze folder willen wij u informeren over de

Nadere informatie

Longaandoeningen. Sportief bewegen met een chronische longaandoening

Longaandoeningen. Sportief bewegen met een chronische longaandoening Longaandoeningen Sportief bewegen met een chronische longaandoening Sportief bewegen met een chronische longaandoening...................................... Bewegen: gezond en nog leuk ook! Regelmatig

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Rookvrij Opgroeien. Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar. 4-19 jaar

Rookvrij Opgroeien. Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar. 4-19 jaar Rookvrij Opgroeien 4-19 jaar 4-19 jaar Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar Kinderen boven de vier jaar wonen relatief vaak in een huis waar gerookt mag

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten

COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten Poli Longziekten Uw behandelend longarts heeft u vandaag een voorstel gedaan voor een revalidatieperiode. Via deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Het Major Groups Collectief (MGC)

Het Major Groups Collectief (MGC) Project: Het Versterken van de Nationale Capaciteit voor het Uitvoeren van de REDD+ Strategie en het Voorbereiden van het Uitvoeringsraamwerk Het Major Groups Collectief (MGC) Gepresenteerd door: Madhawi

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

DIABETES IN DE WERELD EEN GROEIENDE WELVAARTSEPIDEMIE

DIABETES IN DE WERELD EEN GROEIENDE WELVAARTSEPIDEMIE DIABETES IN DE WERELD EEN GROEIENDE WELVAARTSEPIDEMIE PROGRAMMA Wat is diabetes Wat doet Diabetesvereniging Nederland Internationale contacten Diabetes in de wereld: hoe verder? stofwisseling Lichaam functioneert

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

Longziekten en respiratoire revalidatie. Prof Dr W. Janssens

Longziekten en respiratoire revalidatie. Prof Dr W. Janssens Longziekten en respiratoire revalidatie Prof Dr W. Janssens Definitie Respiratoire revalidatie is gericht op patienten met chronische longaandoeningen met klachten en gereduceerde activiteiten van het

Nadere informatie

Begeleiden van veranderingen bij bpost

Begeleiden van veranderingen bij bpost Begeleiden van veranderingen bij bpost Overzicht 6 kritische succesfactoren 2 cases Weten waar naartoe Het grote verhaal Partnering met de sociale partners Monitoren & managen van engagement en welzijn

Nadere informatie

In deze brochure vindt u informatie over COPD, en over hoe u er best mee kunt omgaan.

In deze brochure vindt u informatie over COPD, en over hoe u er best mee kunt omgaan. Welkom Geachte mevrouw Geachte heer In deze brochure vindt u informatie over COPD, en over hoe u er best mee kunt omgaan. Heeft u na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen, opmerkingen of wensen,

Nadere informatie

Trainingsprogramma COPD

Trainingsprogramma COPD Trainingsprogramma COPD Informatie voor patiënten F0947-3064 januari 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Change management in het bedrijfsleven Hoe de verandering te anticiperen en te beleven om de ontwikkeling van de onderneming te stimuleren en het bereiken van het gewenste succes! Duur van de

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

COPD en longproblematiek. Angst voor inspanning Noodzaak voor inspanning

COPD en longproblematiek. Angst voor inspanning Noodzaak voor inspanning COPD en longproblematiek Angst voor inspanning Noodzaak voor inspanning De luchtwegen Hogere luchtwegen (Mond, keel, neus) Slijmvlies zorgt voor bevochtiging v/d lucht en het binden van stofdeeltjes Lagere

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Lokale Dialogen - 4. Beschrijving van de krutu in Kwamalasamutu

Lokale Dialogen - 4. Beschrijving van de krutu in Kwamalasamutu Lokale Dialogen - 4 Beschrijving van de krutu in Kwamalasamutu Lokale dialogen: Kwamalasamutu 1 en 2 Februari 2013 Inhoud Verloop van de krutu... 3 Over het huidige R- PP/REDD+ project:... 4 Over hoe REDD+

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen GRIEPVACCINATIE 2012 De griepprik zal dit jaar op woensdag 14 november worden gegeven, tussen 15 en 18 uur. Mensen die ervoor in aanmerking komen krijgen ongeveer 2 weken van tevoren een uitnodiging toegestuurd.

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Longziekten. Behandeling van COPD / COPD pad. Afdeling: Onderwerp:

Longziekten. Behandeling van COPD / COPD pad. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Longziekten / COPD pad 1 De behandeling van COPD Inleiding Deze folder geeft u informatie over het ziektebeeld en de behandeling van COPD en geeft stapsgewijs weer wat u de komende

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Carolien van der Laan, Ingeborg Bouwknegt, Wieneke Sijtsema. Duurzaam toerisme en plattelands accommodaties

Carolien van der Laan, Ingeborg Bouwknegt, Wieneke Sijtsema. Duurzaam toerisme en plattelands accommodaties Carolien van der Laan, Ingeborg Bouwknegt, Wieneke Sijtsema Duurzaam toerisme en plattelands accommodaties ECEAT Europees Centrum voor Eco en Agro Toerisme - Stichting voor duurzaam toerisme - Sinds 1993

Nadere informatie

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2007

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2007 Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 27 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans, NIVEL, Oktober 27). LEVEN MET COPD VRAAGT OM LEF

Nadere informatie

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:... adres:...

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:...  adres:... Aanmeldingsformulier Oncologische Revalidatie Jeroen Bosch Ziekenhuis Herstel & Balans of Fysieke training Om in aanmerking te komen voor Oncologische Revalidatie moet u het aanmeldingsformulier invullen

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

DIABETOgen Test. Diabetes mellitus Typ II. Risico s in kaart. Diabetes Mellitus

DIABETOgen Test. Diabetes mellitus Typ II. Risico s in kaart. Diabetes Mellitus DIABETOgen Test Diabetes mellitus Typ II Prof Dr. B. Weber Laboratoires Réunis Risico s in kaart De DIABETOgen test biedt u de mogelijkheid uw persoonlijk risico en predispositie op diabetes mellitus type

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er?

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er? Onderzoeksrapport Wat voor soorten stages zijn er? Eliza Friedrich 74956 M2A2 Week 1 5 verschillende soorten bedrijven / stages. Stay in Touch Media. Wat is de Stay in Touch Media? Stay in Touch Media

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING Om in aanmerking te komen voor Oncologische Nazorg dient u het aanmeldingsformulier invullen en binnen drie weken retourneren

Nadere informatie

Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica

Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica Voorzitter ASFA, dagvoorzitter Etc, Dames en heren,.. Goedemorgen, Met

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Inleiding Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als

Nadere informatie

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Merian Gold Project Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Welkom & introductie Doel van deze publieke bijeenkomst: Geïnteresseerden informeren over het Project Het Merian

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Info- event bestuur 2015-2016

Info- event bestuur 2015-2016 Info- event bestuur 2015-2016 Content Waar het allemaal begint De AFC-organisatiestructuur Alle bestuursfuncties En praktisch dan? Onze voorzitster hebben we al! Waar het allemaal begint Waar het allemaal

Nadere informatie

INDC Suriname : Renewable Energy

INDC Suriname : Renewable Energy INDC Suriname : Renewable Energy Mw. N. Plet Nationale Coördinatie Milieubeleid Kabinet van de President van de Republiek Suriname Donderdag 23 Juni 2016 Marriot Presentatie opbouw Waarom er is gekozen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Diabetes Mellitus en Beweging

Diabetes Mellitus en Beweging Diabetes Mellitus en Beweging Doelen 0Refresher 0Patient Education 0Exercise and DM Wat betekent het? 0 Diabetes: Door(heen) gaan 0 Mellitus: Honing/Zoet Wat is het? 0 Groep van stoornissen met hyperglycemieën

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kan je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kan je terecht bij: Fonds De Nationale Ontwikkelingsbank

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Ontwikkelen van een eilandjesbron ten behoeve van transplantatie van geëncapsuleerde eilandjes van Langerhans voor behandeling van diabetes 1.2 Looptijd van

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

FIT en GEZOND op het WERK

FIT en GEZOND op het WERK FIT en GEZOND op het WERK Katrien Bruyninx Prevent Lummen 18 september 2013 Prevent Prevent-Factory A solutions provider Tailor made support of companies and organisations Prevent-Academy Training centre

Nadere informatie

SLIM een revolutionaire visie

SLIM een revolutionaire visie SLIM een revolutionaire visie Heeft u er wel eens aan gedacht dat uw gewichtstoename niets met te veel eten of te weinig beweging te maken hoeft te hebben? Dat klinkt misschien vreemd, maar recent wetenschappelijk

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

FotografieTamara Reijers. Het is tijd. voor een. rookvrij. schoolterrein

FotografieTamara Reijers. Het is tijd. voor een. rookvrij. schoolterrein FotografieTamara Reijers Het is tijd voor een rookvrij schoolterrein PO Zien roken doet roken. Dat blijkt uit onderzoek 1. Dat betekent ook dat kinderen (later) sneller een sigaret opsteken als zij dat

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen Drug Prevention and Information Programme DPIP 2007-2013 Financieel Perspectief 2007-2013 DPIP wetgeving :Decision No 1150/2007/EC Uitgevoerd door: Directoraat Generaal Justitie Totaal budget: 21 M EUR

Nadere informatie

Pre-diabetes. Vasculair Preventie Centrum

Pre-diabetes. Vasculair Preventie Centrum Pre-diabetes Vasculair Preventie Centrum Wat is pre-diabetes? Pre-diabetes is het stadium vóór diabetes (suikerziekte). Het glucosegehalte in uw bloed (bloedsuiker) is, vooral s ochtends voordat u gegeten

Nadere informatie

Astma/COPD Dienst Geldrop

Astma/COPD Dienst Geldrop Astma/COPD Dienst Geldrop Wat is astma en COPD? Astma is een ontsteking aan de luchtwegen. Wanneer de luchtwegen overgevoelig op (allergische of niet-allergische) prikkels reageren door het samentrekken

Nadere informatie

Astma / COPD-dienst Geldrop

Astma / COPD-dienst Geldrop Astma / COPD-dienst Geldrop Wat is astma en COPD Astma is een ontsteking aan de luchtwegen. De luchtwegen reageren overgevoelig op (allergische of niet-allergische) prikkels door het samentrekken van luchtwegspiertjes,

Nadere informatie

Lokale Dialogen - 2. Beschrijving van de krutu in Apoera

Lokale Dialogen - 2. Beschrijving van de krutu in Apoera Lokale Dialogen - 2 Beschrijving van de krutu in Apoera Lokale dialogen: Apoera 23-24 November 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. Thema: Introductie klimaatverandering... 4 2. Thema: REDD+... 5 3. Thema: Overzicht

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen,

Nadere informatie

HCMS N.V. Human Capital Management Solutions. Company Profile

HCMS N.V. Human Capital Management Solutions. Company Profile HCMS N.V. Human Capital Management Solutions HCMS N.V. Company Profile 1 Inhoud Inhoud HCMS N.V. 3 Dienstverlening De Oplossing 4 360 HR Consulz 5 E4K Education For Knowledge 6 Referenties 7 2 HCMS N.V.

Nadere informatie

Student Consulting Skill Development Entrepreneurship. www.afcleuven.be

Student Consulting Skill Development Entrepreneurship. www.afcleuven.be Student Consulting Skill Development Entrepreneurship www.afcleuven.be 1 Welkom 2 Outline Welkomstwoord Woordje van Luc Sels, decaan F.E.B. Inzichten in interne werking & vooruitgang AFC Speeddating Walking

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening en Horeca

Facilitaire dienstverlening en Horeca #9 en Horeca,, Hardenberg ca! Jij? In de hore nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-35 85 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Modaliteiten Structurering Bevolkingsparticipatie

Modaliteiten Structurering Bevolkingsparticipatie Modaliteiten Structurering Bevolkingsparticipatie in Suriname Interactie tussen bestuurders en burgers Task manager Bevolkingsparticipatie:Iris Gilliad Counterparts Bureau Decentralisatie: Anna Lachman

Nadere informatie