Schrijf- en redactiewijzer Engelstalige teksten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schrijf- en redactiewijzer Engelstalige teksten"

Transcriptie

1 Schrijf- en redactiewijzer Engelstalige teksten Directie Communicatie & Marketing Voorwoord Deze schrijf- en redactiewijzer bevat richtlijnen voor iedereen die zich bezighoudt met het produceren (schrijven, redigeren, corrigeren) van Engelstalige teksten voor de Universiteit Utrecht. De schrijfwijzer is vooral bedoeld als leidraad. Eenvormigheid in schrijfwijze en correcte spelling dragen bij aan de professionaliteit en kwaliteit van de universiteit. Deze schrijf- en redactiewijzer is voortdurend in ontwikkeling. Daarom stellen we reacties en tips voor het verder ontwikkelen van dit document zeer op prijs. U kunt uw sturen naar Inhoud 1 Schrijfwijzen in het Engels Algemeen: Brits-Engels versus Amerikaans-Engels Bachelor-masterterminologie Veelvoorkomende (academische) termen en schrijfwijze organisatieonderdelen Engelse benaming faculteiten en departementen Engelse benaming diensten Graduate Schools Hoofdletters/kleine letters Namen en titels Namen van gebouwen Cijfers, getallen, valuta, symbolen, tekens Telefoon-, faxnummers, - en webadressen Redactierichtlijnen opleidingsteksten Algemeen Richtlijnen onderwijsmarketing... 7 Schrijfwijze van veelvoorkomende zinnen en woorden Tot slot:

2 1 Schrijfwijzen in het Engels 1.1 Algemeen: Brits-Engels versus Amerikaans-Engels De Universiteit Utrecht kiest voor de Brits-Engelse spelling. Let daar op bij de redactie van teksten. Een aantal belangrijke verschillen met de Amerikaans-Engelse schrijfwijze staan hieronder op een rij: -re -er -our -or British American British American fibre centre theatre metre fiber center theater meter honour labour favour colour honor labor favor color -ll -l -ise -ize British American British American traveller counsellor marvelled levelled traveler counselor marveled leveled summarise analyse apologise organise summarize analyze apologize organize -ogue -og -ence -ense British American British American catalogue dialogue analogue catalog dialog analog defence offence pretence defense offense pretense British American programme program For computer software, British English uses the American spelling. practise (oefenen) practice The noun [oefening] is spelt practice in both regional variants. licence (vergunning) license The verb [vergunning verlenen] is spelt license in both regional variants. 1.2 Bachelor-masterterminologie Het college van bestuur heeft de (Nederlandse) terminologie vastgesteld met betrekking tot bijvoorbeeld de benaming van masterprogramma s, bachelor-masterjargon en titulatuur. Raadpleeg hiervoor de Schrijf- en redactiewijzer voor Nederlandstalige teksten. 1.3 Veelvoorkomende (academische) termen en schrijfwijze organisatieonderdelen Als we het woord faculteit, departement, dienst of universiteit in het algemeen bedoelen, dan schrijven we deze woorden met kleine letters. Bijvoorbeeld: To find out if your university or department is included in an exchange agreement with Utrecht University, please contact your home university Exchange Coordinator. 2

3 Voor namen van onderdelen binnen de universiteit geldt dat het woord faculteit, departement, dienst, instituut of onderzoekschool met een hoofdletter geschreven wordt. De eerste letter van de naam van de faculteit, departement, dienst, instituut of onderzoekschool volgt ook in kapitalen Engelse benaming faculteiten en departementen Universiteit Utrecht Faculteit Geesteswetenschappen Departement Geschiedenis Kunstgeschiedenis Departement Media- en Cultuurwetenschappen Departement Talen, Literatuur en Communicatie Departement Filosofie en Religiewetenschap Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Departement Rechtsgeleerdheid Departement Economie (USE) Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Faculteit Geowetenschappen Departement Aardwetenschappen Departement Sociale Geografie en Planologie Departement Fysische Geografie Departement Innovatie- en Milieuwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Departement Educatie & Pedagogiek Departement Maatschappijwetenschappen Departement Psychologie Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde Departement Informatica Departement Natuur- en Sterrenkunde Departement Scheikunde Departement Biologie Departement Farmaceutische Wetenschappen Faculteit Diergeneeskunde Utrecht University Faculty of Humanities Department of History and Art History Department of Media and Cultural Studies Department of Languages, Literature and Communication Department of Philosophy and Religious Studies Faculty of Law, Economics and Governance School of Law School of Economics School of Governance Faculty of Geosciences Department of Earth Sciences Department of Human Geography and Urban and Regional Planning Department of Physical Geography Department of Innovation and Environmental Sciences Faculty of Social and Behavioural Sciences Education & Pedagogy Social Sciences Psychology Faculty of Science Department of Mathematics Department of Information and Computing Sciences Department of Physics and Astronomy Department of Chemistry Department of Biology Department of Pharmaceutical Sciences Faculty of Veterinary Medicine Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren Department of Farm Animal Health Departement Gezondheidszorg Paard Department of Equine Sciences Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren Department of Clinical Sciences of Companion Animals Departement Dier, Wetenschap en Maatschappij Department of Animals, Science and Society 3

4 Departement Infectieziekten en Immunologie Departement Pathobiologie Departement Biochemie en Celbiologie Department for Risk Assessment Sciences (IRAS) Department of Infectious Diseases and Immunology Department of Pathobiology Department of Biochemistry and Cell Biology Department for Risk Assessment Sciences (IRAS) Faculteit Geneeskunde Faculty of Medicine Universitair Medisch Centrum Utrecht University Medical Center Utrecht 1 Divisie Vrouw en baby Divisie Radiologie, Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde Divisie Hersenen Divisie Perioperatieve Zorg en Spoedeisende Hulp Divisie Biomedische Genetica Divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde Divisie Kinderen Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie Divisie Laboratorium en Apotheek Divisie Hart & Longen Divisie Heelkundige Specialismen Divisie Intensive Care Centrum Division of Perinatology and Gynaecology Division of Radiology, Radiotherapy and Nuclear Medicine Division of Neurosciences Division of Perioperative and Emergency Care Division of Biomedical Genetics Julius Center for Health Sciences and Primary Care Division of Pediatrics Divison of Internal Medicine and Dermatology Division of Laboratory and Pharmacy Division of Heart and Lungs Divison of Surgical Specialities Division of Intensive Care Center Overige onderwijsinstituten University College Utrecht University College Roosevelt Centrum voor Onderwijs en Leren University College Utrecht University College Roosevelt Centre for Teaching and Learning Engelse benaming diensten Universitaire Bestuursdienst Bestuursdienst Bestuurssecretariaat Directie Onderwijs & Onderzoek (O&O) Directie Communicatie & Marketing Directie Human Resources Directie Financiën, Control & Administratie Directie Information and Technology Services Directie Vastgoed & Campus Centrum voor Wetenschap en Cultuur Algemene Directie Corporate Offices Office of the Board Academic Affairs Communications & Marketing Human Resources Finance, Control & Administration Information and Technology Services Corporate Real Estate & Campus Centre for Science Communication and Culture General Affairs Diensten Facilitair Service Centrum Universiteitsbibliotheek University Facilities Service University Library 1 Het UMC Utrecht hanteert de Amerikaans-Engelse spelling. 4

5 Dienstencentra Studentenservice Administratief Service Centrum Overige diensten Botanische Tuinen Universiteitsmuseum Utrecht Kennispunt James Boswell Instituut Service Departments Student Services Accounting Services Botanic Gardens University Museum Science shop James Boswell Institute Graduate Schools We schrijven Graduate School(s) met kapitalen. De Universiteit Utrecht kent zeven Graduate Schools: Graduate School of Humanities Graduate School of Law, Economics and Governance Graduate School of Social and Behavioural Sciences Graduate School of Geosciences Graduate School of Natural Sciences Graduate School of Life Sciences Graduate School of Teaching 1.4 Hoofdletters/kleine letters De woorden Master s, Bachelor s en Prestige Master schrijf je altijd met kapitalen en een apostrof voor de s. Het is dus altijd (in deze combinatie althans): Master s programme, Bachelor s programme, Prestige Master s programme en dus ook Master s thesis etc. De namen van de bacheloropleidingen en masterprogramma s zelf schrijf je altijd met kapitalen, ook in lopende tekst. Een voorbeeld: He is doing the Prestige Master s programme in Sociology and Social Research. Ook de namen van de cursussen schrijf je altijd met kapitalen, ook in lopende tekst. Vb In the first year you will take the Theoretical Foundations of Statistics course. De woorden Programme Coordinator/Course Coordinator schrijf je altijd met een hoofdletter, ook in lopende tekst: Please contact the Course Coordinator / Programme Coordinator on Namen en titels Persoonsnamen worden als volgt geschreven: M.J. van der Velden. Achter elke voorletter komt een punt. Tussen voorletters komt geen spatie (wel een punt), tussen de voorletters en de achternaam komt wel een spatie. Titulatuur wordt in lopende tekst in het Engels met een hoofdletter geschreven en zonder punt. Voorbeeld: Contact the Rector Magnificus Prof Bert van der Zwaan In het buitenland is het niet gebruikelijk om zowel de titels Prof als Dr te voeren (Prof. dr. t Hooft). In Engelstalige teksten wordt in dat geval alleen de titel Prof gehanteerd. Voorbeeld: Prof Gerard t Hooft. In het Brits Engels gebruiken afkortingen een punt als het woord wordt afgekort op een afbreekpunt en niet op het einde van een woord dus niet Prof. t Hooft, maar Prof t Hooft. De titels Master of Arts (MA), Master of Science (MSc) en Master of Laws (LLM) worden achter de naam geplaatst: Leon van de Zande, MA Functietitels aan de UU worden indien mogelijk vertaald en altijd met hoofdletters geschreven. Een aantal voorbeelden: - aio - PhD candidate - algemeen directeur - Secretary General / General Director - cursuscoördinator - Course Coordinator - decaan - Dean - directeur (van een faculteit) - Faculty Director 5

6 - directeur (van een dienst/directie) - Director (of Academic Affairs bijv.) - hoofd van een afdeling - Head of Department - hoogleraar - Professor - onderwijsdirecteur - Director of Education / Director of Studies - onderzoeksdirecteur - Research Director / Director of Research - opleidingscoördinator - Programme Coordinator - pedel - Beadle - Postdoc - Postdoc - rector magnificus - Rector Magnificus - universitair docent - Assistant Professor - universitair hoofddocent - Associate Professor - vicedecaan - Vice-Dean - voorzitter College van Bestuur - President of the Executive Board - lid van het College van Bestuur - Member of the Executive Board Namen van gebouwen De Nederlandse namen van gebouwen worden in Engelse teksten cursief geschreven met eventueel daarachter tussen haakjes de Engelse vertaling. Vb. The lecture will be given at the Minnaertgebouw (Minnaert building). Meestal wordt alleen gebouw vertaald, bijv: Langeveld building, Kruyt building, Went building (let op: in het Engels zijn dit 2 losse woorden). In een aantal gevallen (daar waar een gebouw niet naar een persoon is vernoemd) worden de namen van de gebouwen wel vertaald. Een aantal voorbeelden: Aardwetenschappengebouw - Geosciences building Academiegebouw - University Hall Bestuursgebouw - Administration building Kapittelzaal - Chapter Hall 1.6 Cijfers, getallen, valuta, symbolen, tekens Voor geldbedragen en studiepunten gebruik je cijfers. Valutasymbolen (euro bijvoorbeeld) schrijf je in de lopende tekst voluit en met kleine letter (Costs for non-eea students are at least 200 euros. [let op: niet Euros]); losstaand/in opsomming gebruik je het symbool ( en $ bijvoorbeeld). In het Engels staat er geen spatie tussen het valutateken en het getal: 200. Bij bedragen van duizend en hoger schrijf je een komma ipv een punt: 2,000 (NIET 2.000). Bij studiepunten (ECTS) en andere getallen met in het Nederlands cijfers achter de komma worden juist wel punten gehanteerd: 7.5 ECTS, 8.6%, euros. Andere getallen (bijvoorbeeld aantal weken, maanden) schrijf je voluit tot het getal twintig; getallen groter dan twintig schrijf je in cijfers. Voorbeeld: third-year course (cursus in je derde jaar) en three-year course (opleiding/cursus van drie jaar). 1.7 Telefoon-, faxnummers, - en webadressen Voor nationale telefoonnummers schrijf je het kengetal tussen haakjes: Tel. (030) Voor internationale teksten schrijf je het telefoonnummer zonder haakjes en met de landcode: Tel: adressen worden als volgt genoteerd: Webadressen worden als volgt genoteerd: More information is available at Vermijd dus in lopende tekst. 6

7 2 Redactierichtlijnen opleidingsteksten 2.1 Algemeen 2.2 Aanspreekvorm, toon en stijl 2.3 Schrijfwijze van veelvoorkomende zinnen en woorden 2.4 Tot slot 2.1 Algemeen Check vaste spellingkwesties zoals hoofdlettergebruik (zie bijvoorbeeld paragraaf 1.4) Gebruik zoveel mogelijk actieve werkwoordsvormen. Controleer of de zinnen niet te lang zijn en breek ze anders af. 2.2 Aanspreekvorm, toon en stijl Serieus en gemotiveerd De doelgroep internationale studenten zijn middelbare scholieren in het buitenland (en buitenlandse scholieren aan een IB-school hier in Nederland) en tweede- en derdejaarsstudenten die een bacheloropleiding volgen aan een buitenlandse universiteit. Daarnaast zijn het ook vaak mensen die al werken. Zij zijn serieus en doorgaans zeer gemotiveerd. De toon en aanspreekvorm mag informeel zijn, maar vermijd al te populair en schreeuwerig taalgebruik. Je oriënteren op een opleiding is een serieuze zaak. Kinderachtig, trendy of te populair taalgebruik passen daar niet bij. Interactie ( You appeal ) Maak contact met de lezer, bijvoorbeeld door hem/haar aan te spreken. - You may opt to complete the Master s degree with either a thesis or an internship. NIET: - The Master s degree will be completed with a thesis or an internship. Vermijd vaktermen en jargon De doelgroep weet vaak al iets van het betreffende vakgebied. Je kunt dus wel vaktermen gebruiken maar doe dit met mate. De teksten moeten wel begrijpelijk blijven voor zowel de doelgroep als intermediairs. Formuleringen zijn beknopt Vuistregel: gemiddeld aantal woorden per zin ligt tussen de Schrijfwijze van veelvoorkomende zinnen en woorden Master s programme [altijd met hoofdletter M] Master s thesis [idem] Bachelor s programme [altijd met hoofdletter B] Bachelor s degree / Master s degree [met kapitaal en zonder streepje] Applicants must hold an HBO-diploma [let op de n achter a en HBO-diploma altijd cursiveren en hbo wordt in Engelse teksten altijd met kapitalen geschreven]. We also offer this degree programme as a part-time course [Als het programma ook in deeltijd wordt aangeboden] / ing. [zonder streepje, met streepje is niet fout, maar we kiezen voor deze. Houd dit aan] More information is available on our website at 2.4 Tot slot Nederlandse termen in Engelstalige teksten schrijven we cursief. 7

Handleiding corporate website

Handleiding corporate website Handleiding corporate website Over het nieuwe corporate CMS Auteurs: Jon Algra Marianne Bruins Nicoline Fokkema Rosanne den Hartog Martijn Pieck najaar 2014 Inhoud Inleiding... 1 Taalvariatie... 1 Handleiding

Nadere informatie

Nederlands-Engelse woordenlijst algemene universitaire termen

Nederlands-Engelse woordenlijst algemene universitaire termen Nederlands-Engelse woordenlijst algemene universitaire termen Directie Communicatie & Marketing A aanmelding aanmeldingscijfers aanmeldingsformulier aanstelling tijdelijke aanstelling vaste aanstelling

Nadere informatie

INHOLLAND Schrijfwijzer

INHOLLAND Schrijfwijzer INHOLLAND Schrijfwijzer Een hulpmiddel voor iedereen die teksten maakt voor in- of externe doelgroepen van Hogeschool INHOLLAND Datum 8 september 2006 Auteurs _ N. Pols, K. v. Dalsem e.a Versie 1.2 Status

Nadere informatie

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod conventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod Is het Zuyd of ZUYD? Hoe schrijven we eigennamen van opleidingen, faculteiten, diensten of lectoraten? Begint een functie met een kleine letter of

Nadere informatie

Alternatieve Mastergids 2013

Alternatieve Mastergids 2013 Alternatieve gids 2013 UTRECHT, Oktober 2013 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Voordat je begint met lezen.. De Alternatieve gids is anders dan de folders en informatie

Nadere informatie

Schrijf- en stijlwijzer 2013

Schrijf- en stijlwijzer 2013 Schrijf- en stijlwijzer 2013 dd. 5 juli 2013 Introductie Deze schrijfwijzer geeft regels voor specifieke spellingkwesties, zoals de namen van opleidingen en interessegebieden (domeinen). Daarnaast bevat

Nadere informatie

Schrijfwijzer Avans Hogeschool

Schrijfwijzer Avans Hogeschool pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Tone of voice 3 2 Benamingen 3 3 Afspraken 5 4 Do s en don ts 8 5 Voorbeelden 9 6 Taaladvies 10 pagina 3 van 10 1 Tone of voice De taal van Avans is stellig en zelfverzekerd.

Nadere informatie

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2010-2011

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2010-2011 Studiegids bachelor- en masteropleiding Wiskunde Studiejaar 2010-2011 Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde Budapestlaan 6 3508 TA Utrecht http://www.wiskuu.nl 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2009-2010

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2009-2010 Studiegids bachelor- en masteropleiding Wiskunde Studiejaar 2009-2010 Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde Budapestlaan 6 3508 TA Utrecht http://www.math.uu.nl 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

MA Cultuur- en Wetenschapsstudies

MA Cultuur- en Wetenschapsstudies MA Cultuur- en Wetenschapsstudies Universiteit Maastricht: Leading in Learning 2 Masters in Cultuurwetenschappen 2008 Historisch maar ook vooruitstrevend en modern, typisch Nederlands en tegelijk multicultureel

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University EDUCATION for PhD STUDENTS 2010 Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University GENERAL INFORMATION... 4 CAREERMANAGEMENT & COACHING... 8 PHD PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPROGRAMMA...10

Nadere informatie

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2008-2009

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2008-2009 Studiegids bachelor- en masteropleiding Wiskunde Studiejaar 2008-2009 Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde Budapestlaan 6 3508 TA Utrecht http://www.math.uu.nl 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector... 6 Sector Gedrag en Maatschappij... 12 Sector Gezondheidszorg... 17 Sector Multidisciplinair... 21 Sector Natuur

Nadere informatie

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s In de lijst als bijlage zijn alle wijzigingen voor de aanvullende opleidingen en de specialisatieopleidingen opgenomen die vanaf april 2002 tot en met 10 maart 2003 door de Academische raad werden goedgekeurd.

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk Oktober 2014 Factsheets FACTSHEETS - overzicht Bacheloropleidingen, Masteropleidingen en Researchmaster-opleidingen; - overzicht

Nadere informatie

MBO. Hogescholen. Universiteiten. Buitenland

MBO. Hogescholen. Universiteiten. Buitenland Beste leerling, beste ouder, Woensdag 6 februari wordt van 18.45-21.15 op het Lyceum een STUDIEBEURS georganiseerd. Er zullen diverse instellingen in de aula met een algemene informatiestand staan, zodat

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Maastricht University Office juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3 Doelgroep 2 1.4

Nadere informatie

Mastergids 2014-2015. Een overzicht van Psychologie masters in Nederland

Mastergids 2014-2015. Een overzicht van Psychologie masters in Nederland Mastergids 2014-2015 Een overzicht van Psychologie masters in Nederland ontents Inhoudsopgave VOORWOORD... 7 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (UvA)... 8 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM... 8 Introductie op de Universiteit

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Joint-degree wo-master Entrepreneurship. Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam. 26 november 2013. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Joint-degree wo-master Entrepreneurship. Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam. 26 november 2013. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Joint-degree wo-master Entrepreneurship Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam 26 november 2013 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 6 3 Beschrijving

Nadere informatie

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject?

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Marije Berkelaar Stephanie Blom Eva van Venrooij Martine Smallenburg Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport Achter Sint Pieter 25, kamer W101 3512 HR Utrecht oer@studver.uu.nl

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1. 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2

1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1. 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2 INHOUD pagina 1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2 3. Opdracht Werkgroep en Totstandkoming Notitie 2 4. Omgevingsanalyse 3 5. Afbakening

Nadere informatie

Verkenning voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011. Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs

Verkenning voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011. Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs Verkenning voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011 Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Leeswijzer... 3 2 Samenvatting... 4 3 Onderzoek...

Nadere informatie

Van Natuur en Techniek naar Science & Technology

Van Natuur en Techniek naar Science & Technology Van Natuur en Techniek naar Science & Technology Rapport van de onafhankelijke Commissie Nulmeting Bèta en Techniek in opdracht van het Platform Bèta Techniek Amsterdam, mei 2006 Van Natuur en Techniek

Nadere informatie