Communicatie met ouderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie met ouderen"

Transcriptie

1 Communicatie met ouderen Annick Vanhove Coach voor organisatieontwikkeling en communicatie M: mail: - 1

2 Programma Goed communiceren gaat over Stap 1: de juiste boodschap ontwerpen 1. essentie van ontvangergerichte communicatie 2. focus op de doelgroep ouderen en doelgroepsegmentatie Stap 2: de boodschap juist communiceren 3. communicatiedoelen en doelgroepen 4. een gepaste mediamix 5. do s & don ts voor communicatie met ouderen tips rond taal, tekststructurering, vormgeving 2

3 Graag even kennismaken Wie ben je? Welke ervaring heb je met communiceren naar ouderen? Wat verwacht je van deze namiddag? Wanneer ben je tevreden op het einde van de namiddag? 3

4 Stap 1: De juiste boodschap ontwerpen 1. De essentie van ontvangergerichte communicatie 2. Focus op de doelgroep ouderen en doelgroepsegmentatie

5 1. De essentie van ontvangergerichte communicatie

6 Ergens in Vlaanderen De seniorendienst heeft een nieuwe activiteit uitgedacht. Daar moeten we dringend over communiceren. of We hebben een nieuwe tegemoetkoming voor mantelzorgers. Moeten we daar niet over communiceren? 6

7 Wat klinkt bekend in de oren? Kanaaldenken Doelgroepdenken Zet het op de site! Dat is iets voor het infoblad. Maak een foldertje! Wie moet dit weten? Hoe staan ze tegenover deze maatregel? Hoe en waar kunnen We ze bereiken? 7

8 Basisschema communicatie informatie encoderen decoderen Zender Boodschap Ontvanger reactie / feedback 8

9 Kanaaldenken = communiceren vanuit een informeringsbehoefte informatie encoderen Zender Boodschap Ontvanger decoderen 9 reactie / feedback

10 Communiceren vanuit een informeringsbehoefte Zender stelt probleem vast (huidige situatie) + heeft oplossing voor probleem (gewenste situatie) + meent dat informatie mensen helpt om van de huidige naar de gewenste situatie te gaan 10

11 Doelgroepdenken = communiceren aanhakend op een informatiebehoefte informatie encoderen Zender Boodschap Ontvanger decoderen 11 reactie / feedback

12 Inhaken op informatiebehoeften Burger ervaart en definieert een probleem (huidige situatie) + maakt een voorstelling van een oplossing (gewenste situatie) + meent dat informatie hem helpt om van het probleem naar de gewenste situatie te gaan 12

13 Zoek de relevantie voor de doelgroep die je wilt bereiken 13

14 Kennis van de doelgroep en inlevingsvermogen zijn cruciaal voor een goede communicatie! Hoe beter je de doelgroep ouderen kent, hoe minder kans op ruis op de communicatie.

15 2. Focus op de doelgroep ouderen en doelgroepsegmentatie

16 De vergrijzing in België - wat komt eraan? bevolkingsladder België anno bevolkingsladder België anno Tussen 2008 en 2030 verwachten we een toename van naar plussers. 16 Bron: Resultaten van de SVR-bevolkings- en huishoudensprojecties

17 Vergrijzing van de kustbevolking (aantallen) Bron: Demografische fiche Kustzone SEPT

18 Bevolkingsprognoses kustregio 18 Bron: Demografische fiche Kustzone SEPT 2012 Tussen 2012 en 2020 wordt een aangroei verwacht van +/ plussers 18

19 Kustgemeenten kennen een dubbele tendens van vergrijzing > gevolg = sterke grijze druk 19 19

20 Welke ouderen wil je bereiken? 20

21 Een vijftigjarige staat net zo ver af van een zeventigjarige als een baby van een twintiger. Petra Boon, ACA/JES Communicatie

22 22 Ken je doelgroep: dé oudere bestaat niet Leeftijd speelt minder een rol wat ouderen doen hangt meer af van hoe mobiel ze (nog) zijn en/of ze gezondheidsproblemen hebben Leefstijlen bepalen vaker waarvoor ouderen ontvankelijk zijn Behoeften en interesses evolueren: (on)geïnteresseerden van nu kunnen zich in de toekomst toch anders opstellen 22

23 Segmentatiemogelijkheden Segmentatiecriteria: leeftijd en generatie levensstadia levensstijl criteria afhankelijk van onderwerp Combinaties zijn uiteraard mogelijk! 23

24 Segmentatie naar generatie / levensstadia Generatie De vooroorlogse generatie: ( jaar) De stille generatie: (75 84 jaar) De protestgeneratie (65-75 jaar) De verloren generatie (45-65 jaar) Waarden in adolescentie en jongvolwassenheid Economisch crisis Strenge moraal Gehoorzaamheid Conventionele waarden Scepsis Wederopbouw Economische hoogconjunctuur Conventionele waarden Carrière en gezin Grote economische Bedrijvigheid Voorspoed in bedrijfsleven Maatschappijkritiek Protestbeweging Democratisering onderwijs Tijden van economische crisis Jongerenwerkloosheid, BTK, DAC, Gesco Ecologie (mars tegen kernenergie) Belangrijk (st)e gebeurtenis Verlies van zelfstandigheid - hulpbehoevend Verlies partner en vrienden Gezondheid gaat achteruit (verlies van zelfstandigheid) Verlies partner en vrienden Gezondheid gaat achteruit (kwalen) Verlies partner en vrienden Kinderen het huis uit Gestopt met werken Kenmerken Zoeken naar contact Aanvaarding verlies van zelfstandigheid Aanvaarding verminderde zelfstandigheid Zoeken naar nieuwe verhouding met kinderen Zoeken naar contact Leven herinrichten bij verminderde gezondheid > zoeken naar zelfstandigheid Leven herinrichten als partner sterft Leven herinrichten omdat kinderen weg zijn > de relatie als echtpaar uitbouwen Zichzelf verwennen, de droom (eindelijk met pensioen)

25 Vb. ouderen in het verenigingsleven 60-er Hoger opgeleid Hoger pensioenbedrag Pensioen = vrije tijd = vrijheid Activiteiten vanuit interesse Sport, vorming, reizen Hogere eisen aanbod Huiverig tav lidmaatschap 80-er Lager opgeleid Lager pensioenbedrag Pensioen = verdiende rust Deelname activiteiten omdat men lid is Koffie, kaarten, kletsen Lidmaatschap is belangrijk 25

26 Segmentatie naar leefstijlen focus = waarden, normen en levensstijl van burgers deze zijn richtinggevend voor product-ontwikkeling én de wijze waarop reclame gevoerd wordt VB. AgeWise, TACO, Motivaction: Mentality-onderzoek Mooi overzicht op mentaties_v1.pdf 26

27 27 Opgelet: cijfers van 2005

28 Opwaarts mobielen: Mentality Leefstijlsegmenten Postmoderne hedonisten: Gemaksgeoriënteerden: Postmaterialisten: Nieuwe Kosmopolieten: Moderne burgerij: Opwaarts mobielen: 28

29 Segmentatie via alle mogelijk criteria Mobiliteit (mobiel minder mobiel thuisgebonden) Gezondheid (goed / matig / slecht / terminaal) Eigendomssituatie (eigenaar huurder) Interesses Inkomen (laag middelmatig hoog extra spaargeld) Opleidingsniveau Beroepssituatie (werk, prepensioen, pensioen arbeider, bediende, kaderlid) Gezinssamenstelling (koppel alleenstaand) Thuiswonend rusthuis Burgerlijke stand (alleenstaand, samenwonend, getrouwd, gescheiden) 29

30 Beperkingen naar leeftijd 10% 12% 28% 50% 30% 26% 20% 24% 58% 22% 13% 7% % 14% 6%4% % 20% 21% 16% 65+ geen beperkingen matige beperkingen lichte beperkingen ernstige beperkingen 30

31 Verschillende generaties... Verschillende leefstijlen Verschillende mogelijkheden >> Gediversifieerd aanbod >> Gediversifieerde communicatie 31

32 Specifieke communicatie naar ouderen is geen doel op zich Als de overeenkomsten met andere groepen groter zijn de verschillen geïntegreerde communicatie, rekening houdend met de kennis van de doelgroep ouderen (juiste keuze en vormgeving van middelen en media) Als de verschillen met andere groepen groter zijn dan de overeenkomsten specifieke seniorencommunicatie (en dan nog naar afgebakende segmenten binnen de ouderengroep) 32

33 Stap 2: de boodschap juist ontwerpen 3. Communicatiedoelen en -doelgroepen 4. De mediamix 5. Do s en don ts voor communicatie

34 3. Communicatiedoelen en -doelgroepen

35 Wat wil je bereiken met je communicatie? dat ouderen de gemeente en het OCMW kennen en weten wat we doen dat ouderen weten welke tegemoetkomingen voor hen bestaan dat ouderen weten waar ze terecht kunnen met vragen verhogen van kennis dat ouderen positief staan tegenover het aanbod van gemeente en OCMW dat ouderen het gevoel hebben dat diverse diensten en tegemoetkomingen ook iets voor hen kunnen zijn dat ouderen willen meewerken in seniorenadviesraad, ouderenactiviteiten, beïnvloeden van houding dat er voldoende ouderen deelnemen aan activiteiten dat ouderen een beroep doen op tegemoetkomingen en diensten dat wie ouderen kent, hen doorverwijst naar de bevoegde diensten dat de seniorenadviesraden nieuwe vrijwilligers kunnen aantrekken 35 beïnvloeden van gedrag

36 Wie wil je bereiken? Intern publiek Tussenpersonen of intermediairen Primaire doelgroepen (ouderen) Ze zijn alle drie belangrijk! 36

37 4. De mediamix

38 Hoe wil je ze bereiken? Communicatievermogen van communicatiekanalen In de belangstelling brengen / aandacht trekken Informeren Overtuigen en werven Ondersteunen: geheugensteun, meer diepgaande info, inschrijvingsmodaliteiten Elk communicatiekanaal heeft eigen communicatievermogen (zie schema) 38

39 In de belangstelling brengen, vooral via: tijdschriften (ook gemeentelijke infobladen of provinciale tijdschriften) lokale pers regionale/lokale radio en televisie affiches op geschikte locaties folder of pamflet (= flyer) persoonlijke brief / direct mail mondelinge media (aanspreken, telefoneren, ) stand op een beurs, evenement, sms-bericht en e-zine Facebook, Netlog, LinkedIn, (social media) 39

40 Informeren, vooral via: folder brochure - tijdschrift direct mail mondelinge media (aanspreken, telefoneren, infolijn, vergadering, stand ) website e-zine 40

41 Overtuigen, vooral via: mondelinge media (aanspreken, telefoneren, infolijn, vergadering, stand ) TV-redactioneel / filmpjes (YouTube) Facebook, LinkedIn, (social media) 41

42 Ondersteunen, vooral via: Website brochure / folder folder mondelinge communicatie 42

43 Tips voor een goede mediamix Tip1: Opteer voor mondelinge communicatie Rechtstreekse communicatie Onrechtstreekse communicatie via intermediairs ga op zoek naar de win-winsituatie contacteer ze en bespreek hun rol motiveer ze en ondersteun hen in hun opdracht volg ze op en bedank hen regelmatig 43

44 Tip 2: Pas het trechterprincipe toe voor schriftelijke en online communicatie: folder voor grotere, koude tot lauwe publiek brochure voor kleinere, warme publiek website voor iedereen, met omvattende en up-to-date info 44

45 Bron: ls/bestanden/senioren_online_infographic 45 _print.pdf

46 Tip 3: Besteed aandacht aan de communicatie over de communicatie Communicatiekanalen werken pas als ze bekend zijn bij je collega s en je publiek Verwijs in eigen en in externe media naar je (andere) eigen communicatiekanalen surf naar vraag onze brochure aan bel ons infonummer maak een afspraak met... 46

47 5. Do s en don ts voor communicatie naar ouderen

48 1. Kies voor het ontvangersperspectief Schrijf teksten die aansluiten bij de leefsituatie en de voorkennis van de ouderen inspelen op de informatiebehoeften van de ouderen de ouderen aanspreken en raken 48

49 49

50 50

51

52 52

53 2. Onderzoek je communicatie op informeringsdrang en zelfreferentialiteit Speel in op infobehoeften van de ouderen Maak komaf met: jargon en/of moeilijk taalgebruik dada s van beleidsmensen en medewerkers informatie over interne keuken organisatie-ego s 53

54 54

55 55

56 Even verduidelijken Het West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren (W.O.A.S.) is door het provinciebestuur West-Vlaanderen in samenwerking met de VUB in 1994 opgericht ter ondersteuning van de Seniorenadviesraden. Het W.O.A.S. heeft als taak enerzijds ondersteuning te bieden aan gemeenten die een seniorenadviesraad willen oprichten en anderzijds de kwaliteit van het inspraak- en participatieproces van senioren in West-Vlaanderen te bevorderen. De structuur van het W.O.A.S. is regionaal opgebouwd rond 5 regionale kernen. Die bestaan uit 1 vertegenwoordiger van elke lokale seniorenraad of gemeente, georganiseerde en niet georganiseerde senioren, 1 afgevaardigde van de dienstencentra en eventuele gecoöpteerde leden. Een afvaardiging uit de vijf regionale kernen vormt de provinciale stuurgroep. Elke regionale kern vaardigt haar voorzitter en 2 leden af naar de stuurgroep. Daarnaast kunnen nog 3 gecoöpteerde leden worden opgenomen in de stuurgroep. De voorbije jaren werd concreet gewerkt rond o.a.: In 2003 werd aan de gemeenten het pakket gemeentelijk behoefteonderzoek ouderen aangeboden voor het uitwerken van een ouderenbeleidsplan. Gemeentebesturen, OCMW-besturen en seniorenadviesraden/ouderenadviesraden hebben dit onderzoek gebruikt als aanzet voor het ontwikkelen van een ouderenbeleidsplan. Het W.O.A.S. is vertegenwoordigd in de provinciale ouderenadviesraad (POAR). Het W.O.A.S. heeft bijvoorbeeld binnen de POAR meegewerkt aan het reglement voor personen Structuurschema W.O.A.S. alarmsysteem. Daarnaast is het W.O.A.S. ook aanwezig in de Vl aamse ouderenraad. Hiervoor organiseerde het W.O.A.S. provinciale hoorzittingen om advies te kunnen geven op voorstellen van de algemene vergadering van de Vlaamse ouderenraad. Door de vertegenwoordiging van het W.O.A.S. in verschillende raden kunnen signalen die op lokaal niveau worden opgevangen doorstromen naar het regionale, provinciale en Vlaamse niveau en omgekeerd. In samenwerking met De Wakkere Burger vzw werd een handleiding de ouderenadviesraad als schakel in het lokale ouderenbeleid. voor seniorenadviesraden opgesteld. De handleiding dient als inspiratiebron voor de lokale ouderenadviesraden om het plaatselijk ouderenbeleid te ondersteunen. Na evaluatie van de werking van het W.O.A.S. is beslist om de samenwerking met de gemeentebesturen te stimuleren. Daarom is er in 2009 gestart met een overleg voor alle schepenen en ambtenaren ouderenbeleid. Het overleg brengt beleidsmakers samen om informatie en ervaringen uit te wisselen om op die manier tot een krachtdadig ouderenbeleid te komen. In samenwerking met de School voor Bestuursrecht wordt een vormingsaanbod voor een periode van 3 jaar uitgewerkt. Het aanbod loopt vanaf januari 2010 en wordt aangeboden aan de regionale kernen van W.O.A.S. De basis voor het vormingsaanbod is de handleiding. 56

57 57

58 58

59 3. Kies voor klare, eenvoudige taal Hanteer een leesniveau ± 14 jaar (niveau B1/B2): Woorden: - korte, makkelijke woorden - vaktermen en afkortingen uitleggen - geen schrijffouten - getallen in cijfers Zinnen: - vermijd samengestelde zinnen: knip! - 10 tot 15 woorden per zin - opsommingen onder elkaar - actief schrijven: ik leef! Laat je inspireren door de taalniveaus! 59

60 Europese taalniveaus Woordenlijsten B1 en A2 60

61 61

62 4. Houd rekening met typische beperkingen van oudere mensen Volgende zaken gaan achteruit door het ouder worden: Op vlak van cognitie: verwerkingssnelheid werkgeheugen (vermogen om informatie te verwerken en op te slaan) het langetermijn geheugen >> deze 3 elementen werken negatief op elkaar in!! inhibitie (vermogen om prikkels te blokkeren) Op fysiek vlak: zicht, gehoor, motoriek 62

63 63 Ik zie níet zoals jij ziet!

64 Cognitie legt eisen op aan communicatie Informatieoverdracht buiten het werkgeheugen houden door te werken met vaste, bekende formules en visuele ondersteuning Algemene kennis zo vroeg mogelijk aanreiken / opbouwen Jong geleerd is oud gedaan Specifieke eisen naar inhoud: geef eenvoudige boodschappen met een duidelijke verhaallijn en onderscheid hoofd- en bijzaken mijd abstracte beelden owv teveel verwerking nodig 64

65

66 IGO het kan ook anders! Bejaarde personen met een laag inkomen kunnen een uitkering krijgen. U ziet in de tabel hieronder op welke leeftijd u deze uitkering kan aanvragen.. 1 juni jaar 1 januari jaar 1 januari jaar 1 januari jaar 66

67

68 68 68

69 Cognitie en fysieke beperkingen leggen eisen op naar vormgeving Voldoende grote letters, duidelijk lettertype Regellengte beperken (50 60 posities) Kolommen en tabellen ipv doorlopende teksten Ruime formulieren Afleiding in vormgeving beperken: luchtige bladspiegel rustige achtergrond: geen tekst over beeld/gekleurde achtergrond Geen glanzend papier (reflectie!) Kies heldere kleuren enzorg voor voldoende contrast (rood-groen kleurenblindheid!) Foto s aangepast aan doelgroep en met levensechte mensen 69

70 Gebruik voldoende grote letters Is deze tekst leesbaar? (8) Is deze tekst leesbaar? (10) Is deze tekst leesbaar? (12) Is deze tekst leesbaar? (14) Is deze tekst leesbaar? (16) Is deze tekst leesbaar? (18) Is deze tekst leesbaar? (20) Is deze tekst leesbaar? (24) 70

71 Vermijd tekst in vet, cursief en hoofdletters Is deze tekst leesbaar? Is deze tekst leesbaar? Is deze tekst leesbaar? Is deze tekst leesbaar? Is deze tekst leesbaar? Is deze tekst leesbaar? IS DEZE TEKST LEESBAAR? IS DEZE TEKST LEESBAAR? IS DEZE TEKST LEESBAAR? 71 Deze tekst is leesbaar! (Arial) Deze tekst is leesbaar! (Arial) Deze tekst is leesbaar! (Arial)

72 72

73 Lettertypes En wat denk je hiervan? (Arial, 20) En wat denk je hiervan? (Tahoma, 20) En wat denk je hiervan? (Verdana, 20) En wat denk je hiervan? (Times New Roman, 20) Opletten met speciale lettertypes Lucinda Handwriting Adobe Garamond bold Cooper Black Goudy Stout Let ook op contrast letterkleur - achtergrond 73

74 74

75 75

76 76

77 Zorg voor witruimte Teamsamenstelling : Psychologische discipline : Kelly Bouwens Maatschappelijke discipline : Monica Bossaert Paramedische discipline : Verpleegkundige: Christel Heyman Arts : Kirsten Degroof Teamsamenstelling : Psychologische discipline : Kelly Bouwens Maatschappelijke discipline : Monica Bossaert Paramedische discipline : Verpleegkundige: Christel Heyman Arts : Kirsten Degroof 77

78 Help de lezer lezen Januari vrijdag 2 Schoolbezoek Januari dinsdag 6 Themadag vrijdag 2 schoolbezoek woensdag 7 Lezing dinsdag 6 themadag donderdag 8 Open deur woensdag 7 lezing donderdag 8 open deur vrijdag 9 Uitstap vrijdag 9 uitstap 78

79 Pictogrammen op 79

80 80

81 81 81

82 Eisen voor audiovisuele producties (radio, televisie, YouTube) Duidelijke verhaallijn duidelijke pointe Duidelijke articulatie Mensen in vooraanzicht (liplezen!) Geen of zo weinig mogelijk achtergrondlawaai (owv inhibitieproblemen) Aansluiting bij emotie ouderen (vb. herkenning via tunes uit de oude doos) 82

83 6. Hoe spreek ik ze aan? Terminologie om ouderen aan te duiden, verandert continue: ouden van dagen, bejaarden, de derde leeftijd, gepensioneerden, ouderen, senioren, de zilveren golf, 50-plussers,. >> er bestaat niet één term die de beste is gebruik een term die aansluit bij de beoogde (sub)doelgroep Wat zeggen ouderen zelf? 83 senior wordt vaak gebruikt om vijftigplussers aan te duiden, maar startleeftijd senior wordt op 64 jaar gelegd oud en bejaard is men vanaf 75 jaar ouderen voelen zich 10 tot 15 jaar jonger dan hun werkelijke leeftijd

84 Hoe spreek ik ze aan? Wees positief: ouderen staan volop in het leven, genieten ervan, hebben interesse in veel zaken Focus op de boodschap/het product/het aanbod: geef hen concrete argumenten waarom ze bepaalde zaken zouden gebruiken/kopen/ervaren/ Maak geen melding van leeftijd als het onderwerp niet leeftijdsgebonden is aangepast beeldmateriaal kan verduidelijking brengen Minder formeel: je vervangt u 84

85 Let op met stereotyperingen Beeldvorming over oud worden en ouderdom sijpelt door in communicatie: positief: oud = wijs, bron van kennis, ervaring negatief: oud & versleten, oud wijf, oude bok, ouderwets, oud = out soms gewrongen positief: vitale ouderen, actieve senioren, veelvuldig gebruik van nog vaak stereotiepe invulling (vb. gezapige opa met pijp in zetel, oma in bloemmetjeskleed) 85

86 Breng ouderen op een positieve manier in beeld (opgelet met - goedbedoelde - humor!) 86

87 Meer lezen? o Sikkel, D. & Keehnen, E. (2004), Ervaren maar veranderlijk. Het consumentengedrag van vijftigplussers, Amsterdam: Kluwer. o Treguer, J. (2002), 50+marketing. Marketing, communicating and selling to the over 50s generations, Parijs: Palgrave. o Keehnen, E. (2008), Vijftigplus-marketing. Wie de ouderen heeft, heeft de toekomst, Zaltbommel: Uitgeverij Haystack. o Nesselaer R. (2000), Handboek seniorenmarketing, Rotterdam: Senmar Consultancy. 87

88 Websites 88

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Actueel Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Jaargang 15, nr 4 oktober 2014 driemaandelijks Nieuwe Vlaamse regering * Winnaars fotowedstrijd * Terugblik provinciale themadagen * Ouderen en vrije tijd

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 Communicatieplan laaggeletterdheid Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 de Bibliotheek, deuren open voor een rijker leven Versie : definitief Datum : donderdag 18 september 2014 Auteur

Nadere informatie

In duidelijk Nederlands. iedereen

In duidelijk Nederlands. iedereen In duidelijk Nederlands Spreken en schrijven voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doel - Weet wat u wilt... 5 2 Doelgroep - Weet voor wie u spreekt of schrijft... 9 De kenmerken van uw doelgroep...9

Nadere informatie

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor:

Nadere informatie

Routeplanner Stap Twee

Routeplanner Stap Twee Routeplanner Stap Twee Utrecht, 2006 Utrecht, 2006 * Routeplanner Stap Twee Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Interculturalisatie: wat is dat?... 2 3 Het traject... 3 Fase 0: Agenderen... 3 Fase 1: Diagnose...

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners Infobundel Tentoonstellingen voor beginners 1 Inhoudsopgave 1 Verzamelen en vaststellen van tentoonstellingsonderwerpen... 5 1.1 Afbakening van het onderwerp... 5 2 Opzetten basis tentoonstellingsconcept...

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 202 Inhoud Inleiding... 3 2 Een literatuurverkenning... 2. Inleiding...

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

TOEGANKELIJKE COMMUNICATIE

TOEGANKELIJKE COMMUNICATIE Oost-Vlaanderen Informatiebrochure TOEGANKELIJKE COMMUNICATIE Inhoudstafel. 1. Voorwoord. 2. Tips voor toegankelijke, geschreven communicatie. a. Toegankelijkheidscriteria voor tekst en lay-out opgemaakt

Nadere informatie

[ Elkaar vinden ] Bouwstenen voor het communiceren met kansarme doelgroepen [001]

[ Elkaar vinden ] Bouwstenen voor het communiceren met kansarme doelgroepen [001] [ Elkaar vinden ] Bouwstenen voor het communiceren met kansarme doelgroepen [001] Inhoud: Woord vooraf...p5 1. Inleiding en context...p7 2. Wie is de kansarme burger?.p8 3. Houding in de communicatie...p10

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Sollicitatie Gids 2014

Sollicitatie Gids 2014 Sollicitatie Gids 2014 thuiswerknu.net Het CV Vacatures zoeken tips voor een top CV verkoop jezelf! de sollicitatiebrief het sollicitatiegesprek nog even dit veelgemaakte fouten Stap voor stap naar een

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

M/V ZKT GENDERGEVOELIGE BELEIDSMAKERS

M/V ZKT GENDERGEVOELIGE BELEIDSMAKERS M/V ZKT GENDERGEVOELIGE BELEIDSMAKERS INHOUD INLEIDING Emancipatie een voorbijgestreefd doel? 3-4 Voor wie is deze brochure? 5 Hoe gebruikt u deze brochure? 5 Basismateriaal voor de brochure 6 Enkele begrippen

Nadere informatie