Opleidingengids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingengids 2012-2013"

Transcriptie

1 Opleidingengids

2 Vakopleiding Schoonmaker/-ster Inleiding Met de Vakopleiding Schoonmaker/-ster wordt de deelnemer kennis, inzicht en vaardigheden verschaft op het gebied van algemeen schoonmaakonderhoud van kantoorachtige gebouwen. Het accent ligt hierbij op het dagelijks en periodiek onderhoud. Aan de orde komen de volgende methodieken: *traditioneel *microvezel Daarnaast wordt aandacht besteed aan communicatie met de klant en de leidinggevende. Methode De Vakopleiding bestaat uit 11 leseenheden van 3 uur. Gezien het lesprogramma is het belangrijk alle lesbijeenkomsten aanwezig te zijn. De deelnemers ontvangen een lesboek. Het boek behandelt de schoonmaakmethodieken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen om te controleren of men de lesstof beheerst. De Vakopleiding is zeer praktisch van opzet. Naast de noodzakelijke theorie wordt veel aandacht besteed aan de praktische oefening van de schoonmaakmethodieken. Het accent ligt op het 'doen'. De cursisten moeten hun eigen handschoenen meenemen (bij dagelijks en periodiek sanitair onderhoud). Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan de dagelijkse en periodieke werkzaamheden, contacten met klanten, leidinggevenden en collega's. Programma Doelen van schoonmaken - Arbo en ergonomie - Schoonmaakprogramma - Materiaalwagen - Moppen, stofzuigen, rolvegen en stofwissen - Sanitaironderhoud (dagelijks en periodiek) - Interieuronderhoud (dagelijks en periodiek) -Twee werkmethodieken: * Traditioneel * Microvezel -Communicatie - Afwerkmaterialen - Doseren, ph waardes - Hygiëne - CAO

3 Opleidingsplaats en aanvang Bij voldoende belangstelling wordt de Vakopleiding Schoonmaker/-ster op diverse plaatsen in Nederland georganiseerd. De Vakopleiding Schoonmaker/-ster gaat van start op het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn ontvangen. Hierbij wordt rekening gehouden met vakantieperioden. Vooropleiding De toelatingseisen voor de Vakopleiding Schoonmaker/-ster worden zo laag mogelijk gehouden. Slechts een opleiding op het niveau eind basisschool is vereist. Dat betekent dat de cursist Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijven. Examen Het examen is een praktijkexamen, waarbij enkele mondelinge vragen gesteld worden. Bij voldoende resultaat kent de Examencommissie Vakopleidingen de kandidaat het diploma Vakopleiding Schoonmaker/-ster toe. Bij een eventueel herexamen is het volgen van een examentraining verplicht. Opleidingskosten De kosten van deelname vindt u in de prijsbijlage. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal. Mogelijk geldt voor u de RAS vergoedingsregeling. Meer informatie over de voorwaarden en de hoogte van de vergoedingen kunt u vinden op Bedrijfsopleiding De mogelijkheid bestaat deze Vakopleiding voor deelnemers uit een bedrijf te organiseren. Daardoor is het mogelijk om meer in te spelen op bedrijfsspecifieke zaken. Het minimum aantal deelnemers voor deze bedrijfsgroep bedraagt 12 of 15. De opleidingsduur bij bedrijfscursisten is voor groepen van deelnemers slechts 9 dagdelen. Uiteraard wordt dezelfde lesstof behandeld en doet men hetzelfde examen. Voor groepen vanaf 15 deelnemers bedraagt de opleidingsduur 11 dagdelen. Aanmelding U kunt zich digitaal aanmelden via onze website of middels ons telefoonnummer. Informatie Indien u interesse heeft in de Vakopleiding Schoonmaker/-ster en u wilt weten wat Top Selekt voor u kan betekenen, neem dan contact op met ons op; telefoonnummer

4 Eéndaagse cursus VCA De cursus Basisveiligheid/VOL (VCA) is ontwikkeld op basis van de Europese Norm NEN- EN en wordt getoetst door een erkend exameninstituut. Groepsgrootte Wij adviseren een groepsgrootte tot maximaal 15 personen (afhankelijk van groepsniveau). Cursusprogramma De kwalificatie van deze VCA cursus omvat: Wet- en regelgeving, Begrippenkennis van: risico, preventie, beheersmaatregelen, oorzaken, ijsbergtheorie, herkennen onveilige handelingen en situaties, ongevallenrapportage, werkvergunningen, gevaarlijke stoffen, branden, explosie, besloten ruimtes, gereedschappen en machines, hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen, werken op hoogte, lassen, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen. Slagingspercentages Met deze opleiding gaan wij voor 100 % geslaagd. Onze praktijkervaring is echter dat wij een slagingspercentage hebben van 97 %. Opleiden voor het diploma of voor veiligheid Top Selekt Bedrijfsdiensten kiest er voor om de cursisten op te leiden met als doel een blijvende kennis van veiligheid te bewerkstelligen. In de praktijk is het vaak verstandiger en resultaat gerichter om de cursus in één dag te geven en aansluitend te examineren. Het veiligheidsgevoel en bewustzijn kan dan in aanvullende cursusdagen worden gegeven middels bijvoorbeeld toolbox meetings, geënt op de eigen bedrijfsspecifieke omgeving. Proefexamens Onze docent beschikt over een aantal recente examens die als test dienen om te zien of de stof goed is begrepen. Aanvullende lessen worden op basis van deze examens aanbevolen. Examen Na afronding van de cursus zullen de cursisten op de leslocatie het examen afleggen. Ongeacht de manier van presenteren van de opleider, of de inhoud van de cursus, zal uiteindelijk het voor iedereen geldende examen behaald moeten worden.

5 Basis of Vol(leidinggevenden) Tijdens dit examen, dat valt onder de NEN EN 45013, worden aan de cursist 40 meerkeuzen vragen (Bij VOL is dit 70) voorgelegd. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist na ongeveer 3 weken het certificaat Basisveiligheid/VOL(VCA) uitgereikt. Een volledig onafhankelijk examenbureau zal deze examens afnemen. Talen Onderwijs in een andere taal (Engels, Frans, Pools, Duits en Portugees) is tegen meerprijs mogelijk. Locatie Wij kunnen opdrachten voor u verzorgen ingeheel Nederland. Niet alleen maken wiij gebruik van vaste leslocaties maar ook komen wij bij de opdrachtgever op de zaak(inhouse opleiding) Laat u overtuigen door ons onderscheidend vermogen;. Eendaagse cursus (geen extra verlet kosten) Inclusief lunch, koffie en thee Geen toeslag voor zaterdag Instructeurs met ruime praktische ervaring Referenties zijn in ruime mate beschikbaar Veel leslocaties en veel examenmomenten Geen onnodige dure en dikke boeken die na 10 jaar toch niet meer geldig zijn. Wij hebben een slagingspercentage van ruim 97 % Slagingsgarantie; de 2e keer worden uitsluitend examenkosten berekend. Wilt u voor Basis of voor Vol, dat is bij ons voor dezelfde prijs

6 Beroepsmatige verkeersregelaar Beroepsprofiel: Personen, die vanwege hun beroep in situaties terechtkomen, waarin zij het verkeer moeten regelen zijn verplicht een theoriecursus en een praktijkcursus te volgen om als verkeersregelaar te kunnen worden aangesteld. De aanwijzingen van de verkeersregelaar zijn bindend voor alle weggebruikers. De verkeersregelaars oefenen hun taak uit onder toezicht van de politie. De politie is en blijft belast met het toezicht op deze verkeersregelaars. Deze aanstelling van deze plaatselijke of regionale verkeersregelaars is voorbehouden aan de burgemeester of regiochef. Doel: In deze training verkeersregelaar leert u zelfstandig het verkeer te regelen. Doelgroep: Iedereen die daarvoor wordt benaderd of aangewezen. Zowel overheid als bedrijven en particulieren kunnen worden opgeleid Instroomeisen: Zie doelgroep + Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Inhoud Wetgeving m.b.t. verkeersregelaars Aansprakelijkheid Eigen veiligheid en veiligheid weggebruiker Inzicht in verkeersgedrag Kennis van stopafstanden Reglement verkeersregels en verkeerstekens Praktijkoefeningen verkeersregeling in diverse situaties binnen c.q. buiten de bebouwde kom Opbouw 4 dagdelen (2 dagen) waarvan 3 dagdelen theorie en een dagdeel praktijk (m.i.v. theoretisch en praktisch examen). De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk en praktisch examen. Het theorie - examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen. De opleiding wordt, uiteraard, gegeven door een bevoegd instructeur. Einddocument Aan beroepsmatige verkeersregelaars wordt een aanstellingscertificaat(verkeersregelaarspas) afgegeven.

7 Evenementenbeveiliger (ESO) Evenementenbeveiliging heeft zich sinds het begin van de jaren '90 ontwikkeld tot een professionele vorm van beveiliging. Met name de officiële invoering van de functie steward in het betaalde voetbal heeft ten grondslag gelegen aan deze ontwikkeling. Uiteraard zijn er meer evenementen te noemen dan voetbalwedstrijden. Niet alleen bij popconcerten en overige muziek-manifestaties worden evenementenbeveiligers ingezet, ook bij (water)-sportevenementen, marathons, tennistoernooien en niet te vergeten bij congressen, beurzen of bedrijfsfeesten zijn evenementenbeveiligers niet meer weg te denken. Op dit moment kunt u in tien weken de erkende opleiding Event Security Officer (ESO) volgen. Wat leert u binnen deze opleiding? De evenementenbeveiliger dient een echte allrounder te zijn voor wat betreft het zich kunnen aanpassen qua werkwijze en instelling aan het evenement c.q. het publiek. Tijdens evenementen bestaat de taak van de beveiliger onder andere uit toegangscontrole op personen en goederen (waaronder visitatie), het bewaren van de orde en het houden van toezicht voorafgaand aan, tijdens en na het evenement. Bij de uitoefening van de functie heeft de beveiliger geregeld contact met overheidsdiensten of andere dienstverlenende instellingen zoals het Rode Kruis. Bij evenementen van enige omvang zijn ook de politie, brandweer en GGD vertegenwoordigd. Dit wil zeggen dat de beveiligingsmedewerker deze diensten regelmatig op de hoogte stelt van bijzonderheden zoals onregelmatigheden, ordeverstoringen, opstootjes, verwondingen, onwel wordingen en brandgevaarlijke situaties. In het geval van een calamiteit tijdens een evenement zal de beveiliger de handen vol hebben aan het ordelijk ontruimen en het signaleren van gevaar voor personen en goederen. Tijdens uw opleiding leert u al het bovenstaande. Waar dient u aan te voldoen? Voor deze opleiding is geen specifieke kennis of vooropleiding vereist.

8 Om teleurstellingen te voorkomen vindt er wél een uitgebreid intake- en kennismakingsgesprek plaats en is goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift een pré. Daarnaast moet er sprake zijn van onbesproken gedrag waarvan mogelijk een schriftelijke bevestiging dient te worden overlegd. Afhankelijk van de uitslag van de intake wordt besloten of u wordt toegelaten tot de opleiding. Wat houdt de opleiding in? Het theoriegedeelte van de opleiding Event Security Officer (ESO) bestaat uit twee modules: Event Security en daarnaast de module Werken binnen wettelijke kaders 2 (die ook verwerkt is in de opleiding Beveiliger 2). Het praktijkgedeelte houdt in dat u bij zes verschillende evenementen ervaring opdoet. Dit doet u onder begeleiding van uw stagebegeleider. Vrijstellingen Informeer over de eventuele vrijstellingen. Wat kunt u met uw diploma? Het SVPB/ECABO-certificaat ESO wordt uitgereikt wanneer u een voldoende resultaat heeft behaald voor alle examenonderdelen. Als u, als werknemer bij een beveiligingsorganisatie, toestemming verleend is namens Justitie, ontvangt u als ESO het blauwe legitimatiebewijs. Indien u 18 jaar bent en dit legitimatiebewijs op zak heeft, kunt u bijvoorbeeld als horecaportier of voetbalsteward aan de slag. Wanneer en waar start de opleiding? De opleiding, verzorgt in uw eigen regio, wordt in een reguliere dag- of avondopleiding aangeboden. De opleiding zal worden gegeven in Sneek.

9 Basis Opleiding Bedrijfshulpverlener Cursusnaam: Basis Opleiding Bedrijfshulpverlener Opleidingsduur: 1 hele dag of 2 dagdelen Examen toelatingseis: geen Aantal deelnemers: minimaal 8 maximaal 12 Opleidingslocatie: Oefencentum Sneek of combinatie Incompany Certificaten en/ of diploma Algemeen: De Basisopleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit twee onderdelen: Verlenen van eerste hulp Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming De Basisopleiding Bedrijfshulpverlening omvat veel praktische vaardigheden die de bedrijfshulpverlener goed moet beheersen. Het is dan ook belangrijk om de opgedane kennis en vaardigheden te onderhouden. De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde zijn taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Door de bedrijfshulpverleners jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan te voldoen aan deze basisverplichting. Programma: Verlenen van eerste hulp In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers te beoordelen en te behandelen volgens de ABC benadering. Cursisten leren reanimeren en hoe te handelen bij o.a. shock, ernstig uitwendig bloedverlies, (brand)wonden, oogletsels en botbreuken. Naast de benodigde theorie worden de vaardigheden geoefend en getraind. Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod.

10 Verder in dit onderdeel zal aandacht worden besteed aan de samenwerking met externe hulpdiensten. Welke informatie moet worden doorgegeven bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering plaats? Wat is de rol van de BHV er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Allemaal vragen die in dit onderdeel van de opleiding worden beantwoord. Werkvormen: Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen. Vaardigheidstrainingen. Individuele cursistenbeoordelingen. Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan: Demonstratie competentie zonder commentaar; Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen; Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten; Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie. Individuele competentietoetsing en individueel theorie-examen. Leerdoelen (na afloop van de cursus): De cursist is in staat tot uitvoering van ( Arbo-wet, artikel 15 ): Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand; Het voorkomen en beperken van ongevallen; Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw; Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval. Kwalificatie instructeur: Conform het examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Basisopleiding Bedrijfshulpverlener NIBHV 2006 / H04 / Revisie 1. Materialen: Conform het lesplan Basisopleiding Bedrijfshulpverlener NIBHV 2006 / Lesplan Basis BHV aug. 06

11 Overig: Toetsing Beide onderdelen van de opleiding (eerste hulp en brandbestrijding & ontruiming ) worden afzonderlijk met een examen afgesloten. Met een examen wordt bedoeld of het schriftelijke deel of de projectopdracht van een examen eerste hulp of een examen brandbestrijding en ontruiming. Alleen wanneer alle verrichtingen voldoende zijn, is het resultaat voor het praktisch deel voldoende. Wanneer ook voor het schriftelijk deel een voldoende wordt behaald, heeft de cursist recht op het certificaat. Cursisten behalen een diploma BHV als zij beide onderdelen met een voldoende hebben afgesloten Het eindcijfer is gelijk aan het cijfer voor het schriftelijk deel. Het schriftelijke examen wordt nagekeken door het NIBHV. Het praktische examen wordt beoordeeld door bevoegde examinatoren, die de verrichtingen beoordelen aan de hand van richtlijnen die zijn vastgelegd in het NIBHV examenreglement. De examinatoren zullen in de praktijk vaak als instructeurs optreden tijdens de opleiding Het diploma is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan moet opnieuw het diploma van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlening worden behaald. Cursisten die een diploma BHV hebben behaald, krijgen een BHV legitimatiebewijs ( pasje ). Op dit pasje staan naam, geboortedatum en afgiftedatum. Het pasje is één jaar geldig. Faciliteiten(in-company): Basis eisen: Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid. Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm. Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel. Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden. Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie. Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen aangaande het eerste hulp onderdeel. Oefenlocatie aangaande het praktijkgedeelte brandbestrijding dient te voldoen aan de strengste veiligheidseisen die de Nederlandse wetgeving hiervoor stelt.

12 Prijsbijlage Schoonmaakcursus vlgs. RAS kosten: 645,00 examen: 210,00 Op deze opleidingen is de RAS vergoedingsregeling van toepassing. Meer informatie over de voorwaarden en de hoogte van de vergoedingen vindt u op VCA (Vol of Basis) All-in vanaf 145,- p.p.(staffelkorting). Verkeersregelaar Prijsindicatie 495,- p.p.. ESO Wat betaalt u voor de opleiding? Voor de gehele avondopleiding ESO betaalt u 1250,-, inclusief lesmateriaal en examens. Daarnaast moet u rekening houden met de eventuele kosten voor de aanschaf van een uniform. Eventuele herexamens zijn voor eigen rekening. BHV Prijsindicatie vanaf 195,- p.p.. CleanProfs heeft opleidingslocaties in Lelystad, Emmen en Almere. Wij zijn bereikbaar op ons kantoor te Sneek; Mobiele telefoon Vaste telefoon Mail kunt u sturen naar: Informatie kunt u betrekken vanaf de volgende site:www.tsbdiensten.nl Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Uw partner in facilitaire trainingen & opleidingen.

Uw partner in facilitaire trainingen & opleidingen. Studiegids Uw partner in facilitaire trainingen & opleidingen. Persoonlijk Betrouwbaar Praktijkgericht Flexibel Vak(des)kundig A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem T:023-531 51 86 www.studieplannederland.nl

Nadere informatie

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN EN OVERIGE DIENSTEN VSCD INHOUDSOPGAVE A. BEDRIJFSGEGEVENS... 3 B. BHV.NL... 4 C. LOCATIES... 7 D. KWALITEIT... 8 E. DIENSTVERLENING T.B.V. VNPF... 10 F. FINANCIEEL... 29

Nadere informatie

Cursus. informatie. Horecaopleidingen. Nog sneller aan de slag in de Horeca met SHO! NU MEER DAN CURSUSPLAATSEN. Leontien Zijlaard - van Moorsel

Cursus. informatie. Horecaopleidingen. Nog sneller aan de slag in de Horeca met SHO! NU MEER DAN CURSUSPLAATSEN. Leontien Zijlaard - van Moorsel Cursus informatie NU MEER DAN 75 CURSUSPLAATSEN Nog sneller aan de slag in de Horeca met SHO! Leontien Zijlaard - van Moorsel Horecaopleidingen Dé GROOTSTE OPLEIDER Sinds 1983 CURSUS Locaties NU MEER DAN

Nadere informatie

Securitas Safety-trainingen

Securitas Safety-trainingen Securitas Safety-trainingen Eerst luisteren, dan beveiligen 1. Algemene veiligheid 1.1 Bedrijfshulpverlening 7 1.2 Herhaling Bedrijfshulpverlening 7 1.3 Bedrijfshulpverlening -Brand en Ontruiming- 7 1.4

Nadere informatie

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid Inhoudsopgave i Inleiding 03 Trainingsoverzicht 1 BHV 04 1.01 BHV Basis Opleiding 05 1.02 BHV Basis Herhaling 06 1.03 BHV Ploegleider Opleiding 07

Nadere informatie

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen Opleidingen Cursuscatalogus 2014 Plannen maken is samen werken. opleidingen Voorwoord Voorwoord 3 Maatwerk en incompany 5 Asbestdeskundige, UAV-GC 2005, EMVI, Opleidingsplannen Veiligheid 6 Basisveiligheid

Nadere informatie

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen?

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen? Opleidingen Wat is de BFBN? De BFBN is de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland en dus de brancheorganisatie voor de bedrijven in de betonproductenindustrie. De bedrijfstak is met een jaaromzet

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen:

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen: CURSUSAANBOD INLEIDING Eén van de verplichtingen voor de werkgever in het kader van de Arbowet is zorg te dragen voor permanente educatie van medewerkers. SEIZOEN 2015-2016 Het aanbod van de SEVT-opleidingen

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS

HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

Zorg voor een veilige werkomgeving

Zorg voor een veilige werkomgeving Verhoog de veiligheid Verklein de kans op ingrijpende gevolgen Voldoe aan de wet Voorkom boetes Verzeker de bedrijfscontinuïteit Zorg voor een veilige werkomgeving Opleidingsaanbod bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en leeswijzer Voorwoord en leeswijzer Hierbij presenteren we de opleidingsgids 2014-2015 van De Trans. De opleidingsgids wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, digitaal aangeboden. Het betreft een levend

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Persoonlijke Effectiviteit Assertiviteit op de werkplek In deze intensieve assertiviteitstraining leert u effectiever

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2014 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn met name gespecialiseerd

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie