Inventarisatie scholingsaanbod

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie scholingsaanbod"

Transcriptie

1 Afasie afd. Noordlimburg Buurtbemiddeling Venlo Buurtpreventieteam Tegelen Daelzicht De Zonnebloem De Zorggroep Regio Venlo De Zorgondersteuner Afdeling Vrijw.thuiszorg Dementievrijwilligers e.a. Filmtheater de Nieuwe Scene Hospice Mariaweide 1x per jaar scholingsdag voor nieuw nieuwe medewerkers en 1x per jaar voor de totale groep, Verder veel uitwisseling, praktijk-momenten; groepsbegeleiders onderling Basistraining. Verder hebben ze intervisie en themabijeenkomsten. Bijv. naar aanleiding van een casus in combi met psychische stoornis. Er is wel training communiceren gevolgd Nog geen structureel aanbod; bij vraag- behoefte wel voorlichting over specifieke ziektebeelden; handicap; ook bijv rond horeca-taken- sociale hygiene. Allemaal eigen trainingen; op allerhande gebied dit najaar 4 workshops: * omgaan met dementie * Helpen met eten en drinken * communicatie (met collega's en clienten) * BHV (geen hele training maar de hoofdzaken) deze zijn naar voren gekomen in de evaluaties met vrijwilligers Introductiecursus ;cursus dementie;cursus netwerkcoach; themabijeenkomst diverse onderwerpen; ervaringsbijeenkomsten;pilot blended learning BHV ( met externe deskundige) Ja inhoudelijke avonden over inhoud palliatieve zorg Niet handig in verband met intern gerichte aanpak en specifieke inzet van de scholingen Ja; Kosten verdelen In enkele gemeenten zijn dwarsverbanden gelegd;bijvoorbeeld een pilot in Gemeente Beek met sportvereniging ter bevordering van deelname door clientën Aanbod is specifiek toegespitst op vrijwilligers van de eigen organisatie. Vanuit de landelijke koepel Mezzo wordt veel aangeboden waar we gebruik van maken Onze organisatie is gespecialiseerd op het gebied van zorgvrijwilligers Ons aanbod richt zich specifiek op palliatieve zorg. Er is altijd gesprek mogelijk om te zien wat we 1

2 Hulp bij Dementie Humanitas Regio en N-M-Limburg Maatjesproject BOR(begeleide omgangsregeling) Gezin in Balans Thuisadministratie Venlo cursus directe zorgvrijwilligers voor aanvang werk ism Hospice Zenit te Venray intervisie voor vrijwilligers zo nodig op aanvraag Basistraining voor Hulp bij Dementie Bestaat uit 4 dagdelen; 1e 2 : Wat is dementie 2e 2: Wat betekent het voor patiënt, diens omgeving (partner- kinderen e.d.) en de vrijwilliger - wb gevoelens, communicatie, houding e.d.) Ja, Standaard Humanitas kent zijn eigen Humanitas Academy. Hierin worden vrijwilligers getraind, gericht op het project waarbij zij vrijwilligerswerk gaan doen en de kernwaarden van Humanitas. Vrijwilligerswerk vindt plaats op de aandachtsgebieden van Humanitas: Opvoeden, opgroeien, eenzaamheid, thuisadministratie, detentie, rouw en verlies Humanitas komt op voor: Een samenleving waar mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoording voor het samenleven met elkaar. Vanuit de kernwaarden: gelijkwaardigheid,verantwoordelijkheid,zelfbeschikking, waardering voor elkaar kunnen betekenen. Juist wel, deze training leent zich daar wel voor; bijvoorbeeld tbv vrijwilligers die in de nieuwe Integrale Dagbesteding mensen met dementie tegenkomen. Regionale en lokale geldstromen en samenwerkings-relaties zouden de samenwerking op dit trainings-gebied zeker kunnen bevorderen. Bereid tot samenwerking, maar in veel gevallen is over en weer mee-liften erg afhankelijk van specifieke omstandigheden; vereiste vertrouwelijke sfeer, inbedding en werkwijze en basisprincipes Stichting Wel.kom diverse projecten oa. SOVA en Kies en Seniorenbezoekers Niet zo zeer voor eigen vrijwilligers. Maar wel aanbod waar andere organisaties/vrijwilligers gebruik van zouden kunnen maken. Aanbod naar derden : Rouwverwerking Rouwbegeleiding voor weduwen/weduwnaars bezoekers Sova training (kinderen, tieners, jong volwassenen, volwassenen. Ouderschapsreorganisatie ( overeenstemming na echtscheiding) Kies (kinderen in echtscheidingsituaties) 4 x per jaar thema-bijeenkomst( project seniorenbezoek) 2

3 Informatie & Advies vrijw HvdWijk Jeugdclub Beledoko Jeugdbeweging Hubertus Blerick Kasteeltuinen Arcen (limburgs Landschap) Keramiekcentrum de Tiendschuur Kindervakantiewerk de Treffer Mensana (MetGGZ) Gespreksvaardigheden ( Info&Advies- en balie-vrijwilligers) BHV en EHBO Van alles ivm verenigingswerk, o.a. leiding geven Cultuur-historisch, kasteel en de tuinen gastvrijheid, balietraining, BHV, gidsen Workshop over bijzondere kinderen Gebonden aan activiteit; inzet als organisatie in Huizen v.d. wijk; naar nieuw collectief mee-werkend in opbouw integrale dagbesteding- ( atelier in de Vijfsprong; kook-eetpunt, nog Maaskerade onder hoede van Met GGZ, overgaand naar Met de Wijk en Met Talent..) O.a. eigen expertise toegepast om in die opbouw van nieuwe activiteiten in de wijk -deelnemers, bezoekers, vrijwilligers te steunen met informatie als levenslessen, omgangskunde Zeker aan de orde- gezien de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur tbv Huizen van de Wijk en het principe dat vragers, bewoners, bezoekers centraal staan. Platform Sociale Zekerheid Venlo (Voorheen WAO-spreekuur Venlo) Poppodium Grenswerk Schuldhulpmaatje Scouting Miguel Pro Gespreksvaardigheden;wet- en regelgeving; wijzigingen in de voorzieningen Geluid- en lichttechniek, horeca en ondersteunende functies die nodig zijn in een poppodium. En omgaan met ongewenst gedrag. Entree-training- basis en 1 x per jaar herhaling via E-learning voor hercertificering en 1x per maand intervisie soms externe gasten zoals over Stichting leergeld Organiseren van een programma, belevingswereld van een kind, leiding geven, kampcurssen enz Niet makkelijk, te specifiek 3

4 Seniorenbezoek (project Wel.kom) Seniorenplatform/Anbo/KBO Wordt al op ingespeeld; belangstelling ook bij Hvd Wijk voor zaken als veiligheid, valpreventie, EHBO; ook actueel altijd: grenzen stellen, wat laat je toe als vrijwilliger, e.d. Link naar landelijk trainingsaanbod Behoefte aan thema s als: Versterken vrijwilligersbeleid, Samenwerking professionals en vrijwilligers, Voorlichting over specifieke, actuele ontwikkelingen Samenwerking, van elkaar weten wat er gebeurt, wat kansen, tendensen zijn in Huizen vdwijk in ontwikkeling zijn veel kansrijke ontwikkelingen Seniorweb Sensoor telehulpverlening Stichting Gehandicaptenzorg Limburg Stichting Limburgs Landschap Stichting Mentorschap Limburg Voor eigen vrijwilligers intern op vraag en incidenteel deelname aan landelijk aanbod: bijv: "lesgeven aan ouderen" Veelal inspelend op nieuwe programma's en apparatuur die de vrijwilligers, docenten en assistent-docenten zich eigen willen maken. Echt les geven is een hele klus. Verder op de plank:toepassingen als foto- bewerken, skype e.d. Introductie- basistraining; verder 1x per maand groepsbijeenkomsten waarin casuïstiek en thema-bijeenkomsten: Voorbeelden: Hechtingsstoornissen; taalgebruik, mindfullness Specifieke kennis zoals: -niet aangeboren hersenletsel -afasie -levensvragen in ontwikkeling: workshop: 'er op uit' en bejegening Bijscholingen wat betreft kennis en excursietechnieken Ja, ook na basiscursus. Basiscursus bevat input expertise vanuit rechtbank; zorgregels; Als het organisatorische en praktisch haalbaar is Zou kunnen, bijv. als het gaat over afasie waarbij met Afasiecentrum wordt samengewerkt Kan in voorkomende gevallen; bijv. nu liften ook wel eens 'familie-mentoren' mee bij trainingen, 4

5 Stichting Wachm Support-opvoedingsonderstuning Theater de Garage Toon Hermans Huis psycholoog; ethiek; ouderen in veilige handen. Daarna 4x per jaar lokaal intervisiegroep en 4 x per jaar nascholing op diverse thema's, ook op vraag vanuit mentoren zelf 1) Een tweedaagse training over leiderschap, de nieuwe civil society en het leren maken van een SWOT-analyse 2) In het project Samen in de Wijk wordt een groep van ongeveer 15 wijkbewoners van Venlo-zuid getraind in: -het kunnen ondersteunen van buurt- en wijkorganisaties om bewoners van allochtone afkomst aan te trekken. -Het kunnen creëren van netwerken die divers zijn wat betreft culturele achtergrond (op wijk niveau) -Het kunnen aanbieden van faciliteiten (kennis en middelen) aan burgers van allochtone afkomst zodat zij eigen initiatieven kunnen realiseren -Het kunnen vergroten van de betrokkenheid van wijkbewoners om een gezamenlijk wijk- en buurtgevoel te creëren. 3) In het coachingsproject worden 15 hoogopgeleide Marokkaanse jongeren uit Venlo getraind om een jaar lang een jongere uit het VMBO te kunnen coachen. Centraal staan de volgende punten: Het kunnen creëren van een vertrouwensband, het kunnen analyseren van de problematiek bij de jongere en het kunnen coachen ipv de problemen als coach zelf oplossen Verplichte training om werkwijze eigen te maken. O.a. vaardigheden op communicatief gebied, omgaan met problemen, signaleren, grenzen stellen en dergelijke. Daarnaast worden thema's aangeboden Licht- en Geluidstechniek ( interne experts) Communicatie Intervisie Omgang met de doelgroep Inhoudelijke kennis ziekte, gevolgen Ook bewindvoerders zijn wel eens bij specifieke training meegelift. Op dit moment zijn alle trainingen al vol. Bij toekomstige trainingen zouden externen deel kunnen nemen als ze binnen de doelgroep vallen. Deze verschilt echter weer per project/training. Wij vragen van onze vrijwilligers om bij een training een kleine eigen bijdrage te betalen. Deze eigen bijdrage zal voor externen niet hoger zijn. 5

6 Voedselbank Venlo muv intake-vrijwilligers dus niet specifiek voor alle vrijwilligers Zo nodig zelf knowhow in huis( MJ Dittrich was zelf ook trainster bij Sensoor- Telehulpverlening) Voor intake-gesprekken zijn altijd goede vaardigheden nodig; Hierbij wordt met diverse partners samengewerkt ivm diverse doorverwijzingen. omgekeerd hebben enkele intake-vrijwilligers meegelift bij een cursus van de stichting Leergeld VPTZ Inhoudelijke avonden over palliatieve zorg Cursus voor directe- zorgvrijwilligers-voor aanvang werk ism Hospice Zenit te Venray. Intervisie voor vrijwilligers Wereldpaviljoen Steyl Zelfregiecentrum Team Educatie gaat aan de slag met docenten theater en muziek van het Venloos Kunstencentrum. Dit is met middelen uit Provincaal cultuureducatiepotje via SIEN ( Cultuurpad); training o.a. om met basisschoolkinderen te kunnen werken Diverse trainingen: Workshop: Hoe een belastingformulier in te vullen (bijvoorbeeld: huuren zorgtoeslag) Workshop: Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Workshop: Verzekeringen afsluiten. Workshop: Hoe een telefoon gesprek te voeren met verschillende instanties Verder bestaat er mogelijkheid tot het volgen van: Sollicitatietrainingen, waarbij instrumenten aangereikt worden als Nederlandse taalles, sollicitatietrainingen en het versterken van het steunsysteem rondom de persoon op weg naar re-integratie naar werk. Nederlandse les 6

Inventarisatie. scholingsaanbod

Inventarisatie. scholingsaanbod Afasie afd. Noordlimburg Ja, bijvoorbeeld naar EHBO/ BHV Specifiek computergebruik door vrijwilligers in verband met voorbereidingen; lesmateriaal, producten, werkvormen worden erg op maat van betreffende

Nadere informatie

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Inhoudsopgave 1 Doelgroep in beeld... 5 1.1 Kenmerken van de doelgroep... 5 1.2 Herstel... 6 2 Bereik en bejegening doelgroep... 7 2.1 Outreachend

Nadere informatie

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014 Humanitas district Noord Jaarverslag 2014 1 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen. Renske van der Gaag Marian van der Klein

Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen. Renske van der Gaag Marian van der Klein Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen Renske van der Gaag Marian van der Klein Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Dienstenboek Gemeente Druten 2014

Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Cliëntondersteuning... 5 2. Info- en Coördinatiepunt Mantelzorg en vrijwilligers... 8 3. Vrijwilligersdiensten... 15 4. Samenlevingsopbouw dicht

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur JAARVERSLAG 2011 1 Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.4 Organogram 2011 5 2.4 Bedrijfscultuur 6 2.5 De rol van de gesprekspartner/adviseur 6 2.6 Communicatie 6 2.7 Fondswerving

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Cursusaanbod voor vrijwilligers

Cursusaanbod voor vrijwilligers Cursusaanbod voor vrijwilligers 2014 www.cursusaanbodvrijwilligers050.nl Inhoudsopgave Voorjaar Waarderend onderzoeken 5 Omgaan met de laatste levensfase 5 Dress to Impress (2 groepen) 6 Curatele, bewindvoering

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

BIJLAGEN-RAPPORT Versterking sociale infrastructuur Fryslân

BIJLAGEN-RAPPORT Versterking sociale infrastructuur Fryslân 1 BIJLAGEN-RAPPORT Versterking sociale infrastructuur Fryslân Leeuwarden, 7 mei 2014 2 3 INHOUD I OVERZICHT SOCIALE INFRASTRUCTUUR PER GEMEENTE 5 II AANBOD DIENSTEN PER MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE 31

Nadere informatie

20152-201. heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als. Welzijn Onderwijs

20152-201. heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als. Welzijn Onderwijs 3 6 20152-201 heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als Welzijn Onderwijs 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie