Onze servicegarantie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze servicegarantie"

Transcriptie

1 Onze servicegarantie

2 2 s e r v i c e g a r a n t i e Onze servicegarantie Wat Certes-makelaars van anderen onderscheidt, is hun betrouwbaarheid, professionaliteit en resultaatgerichtheid. In de Certes Servicegarantie vindt u een overzicht van de garanties die samenwerken met een Certes-makelaar biedt. Alle Certes-makelaars passen de procedures die in de Certes Servicegarantie worden beschreven toe. Op die manier wordt de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd en kunt u rekenen op een optimaal resultaat. 1. Certes advies, waardebepaling en verkoopopdracht Een procedure die een objectieve schatting verzekert, alle aspecten van de verkooptransactie in beeld brengt, en de Certes verkoopopdracht beschrijft. 2. Certes stappenplan Een overzicht van de stappen die de Certes-makelaar voor u onderneemt. Zo kunt u het verloop van het verkoop- of verhuurproces perfect opvolgen. 3. Duidelijke afspraken, heldere informatie Een reeks verplichtingen voor de Certes-makelaar op het vlak van communicatie naar de klanten (opdrachtgevers) en kandidaat-kopers en -huurders toe, en een reeks praktische afspraken voor een optimale verkoop of verhuur. 4. Certes onthaaltips Een serie tips die u helpen uw eigendom, zonder hoge kosten, zo goed mogelijk voor te stellen aan kandidaat-kopers of -huurders. 5. Certes verkoopdossier Een overzicht van het dossier dat de Certes-makelaar bij de verkoop van uw pand aanlegt, om een sluitende Certes verkoopovereenkomst zonder opschortende voorwaarden inzake de status van het goed te verzekeren. Een vertrouwd teken van kwaliteit en vakmanschap Certes-makelaars dragen het Certes-label, een vertrouwd teken van kwaliteit en vakmanschap. De toekenning en het gebruik van het label worden gecontroleerd door Quality Control, een neutraal, extern instituut voor kwaliteitsbewaking. 1. Certes advies, waardebepaling en verkoopopdracht Advies Uw Certes-makelaar zal u naar eer en geweten adviseren over de meest optimale aanpak voor uw eigendom. Verkopen of verhuren? In zijn hoedanigheid verkopen, of na afbraak als projectgrond verkopen? Opknappen of in de huidige staat verkopen? Van uw Certes-makelaar mag u een rationele en zakelijke benadering verwachten. Zo ontvangt u helder en eerlijk advies, maar met respect voor de emotionele waarde die u aan uw eigendom hecht.

3 Waardebepaling De Certes-makelaar schat de marktwaarde van uw woning in op basis van een grondige analyse van de prijsbepalende factoren. De ligging, de beschikbare ruimte, de staat van onderhoud, de inplanting, de gebruikte materialen en de ouderdom van de woning zijn daarbij belangrijk, maar ook de uitbreidingsmogelijkheden die de woning biedt, de vraag naar een specifiek woningtype, de recent verkochte vergelijkbare woningen in uw regio en de haalbaarheid en kosten van renovatiewerken. Om u een objectieve waardebepaling te garanderen, bepaalt de Certes-makelaar een adviesprijs zonder voorkennis van uw eigen prijsverwachtingen. Na een bezoek aan het te verkopen pand bezorgt uw Certes-makelaar u vrijblijvend een indicatie van de verkoopwaarde. Verkoopopdracht Als u beslist met een Certes-makelaar te werken, ondertekent u de Certes-verkoopopdracht. Deze verkoopopdracht legt de wederzijdse verplichtingen en afspraken vast, en is opgesteld volgens de recentste wetgeving ter bescherming van de consument. Administratieve juridische scan 3 Als u een eigendom verkoopt, zijn er een aantal aspecten waar u rekening mee moet houden om na de verkoop niet voor verrassingen komen te staan. Enkele voorbeelden: de meerwaardebelasting die de overheid heft op de winst uit de verkoop van een recent aangekochte woning die niet als hoofdverblijfplaats werd gebruikt, het voorkooprecht dat in bepaalde gemeentes geldt, de mogelijkheid BTW te recupereren bij de verkoop van een recent gebouwde woning. Aan de hand van een checklist bepaalt de Certes-makelaar welke factoren van belang zijn voor uw eigendom. Zo raadpleegt uw Certes-makelaar onder meer de gewestplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Op die manier krijgt u niet alleen een gefundeerd beeld van de waarde van uw pand, maar heeft u ook een overzicht van alle consequenties van de verkoop. De Certes-makelaar houdt tijdens het verkoopproces rekening met deze consequenties zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan en krijgt waar u recht op heeft. 2. Certes stappenplan Het Certes stappenplan geeft weer welke acties door de Certes-makelaar ondernomen worden, en op welk ogenblik. Zo kan u steeds zien in welke fase het verkoopproces zich bevindt. Alleen in samenspraak en na goedkeuring van de opdrachtgever of bij overmacht wordt van het stappenplan afgeweken. Het stappenplan gaat in nadat de verplichte bedenktermijn van zeven dagen na de ondertekening van de verkoopopdracht verstreken is. De dagen in het schema zijn werkdagen. Als een stap meerdere dagen omvat, geldt de laatste dag als uiterste deadline. Opmerking bij de grafiek (zie volgende bladzijde): * De keuze van specifieke bladen en publicatie zijn afhankelijk van het woningtype. De publicatiedata hangen uiteraard samen met de verschijningsfrequentie van de bladen.

4 4 s e r v i c e g a r a n t i e DAG 01 bezoek voor foto s en grondige omschrijving opmaak digitale detailfiche info op en op info naar Vansweevelt en Certes pole position contacten Certes Exclusief wonen: opname voor virtueel bezoek advertentie in de pers* Bord en/of affiche aan het pand Info op andere sites vb immoweb, zimmo, immovast,... Certes Exclusief wonen: virtueel bezoek op de sites 3. Duidelijke afspraken, heldere informatie Voor Certes-makelaars is eenduidige, heldere en efficiënte communicatie, zowel naar eigenaars als naar kandidaten toe, uiterst belangrijk. Daarom houden Certes-makelaars zich aan onderstaande afspraken. Respect voor uw eigendom Potentiële huurders of kopers moeten zich registreren voor ze uw pand kunnen bezoeken. Zo weten we precies wie uw eigendom heeft bezocht. Voor er een bezoek wordt vastgelegd, overloopt de Certes-makelaar de belangrijkste kenmerken van het pand met de kandidaten (prijs, aantal slaapkamers, grootte perceel, enz). Indien mogelijk wordt eerst ook een virtueel bezoek aangeraden. Zo kan uw Certes-makelaar zijn aandacht toespitsen op die kandidaten die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in uw eigendom. Kandidaat-huurders of kopers willen een pand dat hen interesseert meestal zo snel mogelijk bezoeken. Als het pand nog bewoond is kan dat ongemakken veroorzaken bij de bewoners. Daarom wordt u door de Certes-makelaar minstens 1 dag van te voren gebeld voor het maken van een afspraak voor een bezoek. Slechts uitzonderlijk en pas na uw goedkeuring gebeuren bezoeken op dezelfde dag. Als het pand onbewoond is en de Certes-makelaar heeft van u de sleutel ontvangen, kunnen bezoeken uiteraard ook dezelfde dag worden gepland. Specifieke aandacht voor uw eigendom Via het Certes-netwerk krijgen ook kandidaten die bij andere Certes-makelaars geregistreerd zijn toegang tot informatie over uw eigendom. Via uitwisseling tussen Certes-makelaars bereiken we ook de kandidaten die buiten hun eigen regio, of op de grens tussen regio s zoeken.

5 Heldere informatie voor eigenaars en kandidaten De Certes-makelaar streeft ernaar potentiële huurders of kopers binnen de 24 u na hun telefoontje of een antwoord te geven op hun vragen over uw pand. Als uw eigendom deel uitmaakt van het Certes Exclusief Wonen-aanbod belt uw Certes-makelaar alle kandidaten die een bezoek aan uw pand hebben gebracht 2 dagen na het bezoek op om hun mening te vragen en u van hun reactie op de hoogte te brengen. Uw Certes-makelaar geeft u als eigenaar een login-nummer en paswoord zodat u -als u dat wenst- op onze website kunt opvolgen hoeveel mensen interesse hebben getoond voor uw eigendom, welke contacten er zijn geweest, waar en hoe de informatie over uw pand werd verspreid. Als u niet over een internetaansluiting beschikt, stuurt uw Certes-makelaar u per post een maandelijks rapport. Met vragen over uw pand of over kandidaten en voor ander vastgoedadvies (waardebepalingen, communicatie, marketing, wetgeving, onderhandelingen ) kunt u steeds contact opnemen met uw Certes-makelaar. Wederzijds vertrouwen Om optimaal samen te werken, wordt ook aan eigenaars gevraagd volgende afspraken te respecteren: Kandidaten die zich rechtstreeks bij u aanbieden, dient u steeds door te verwijzen naar uw Certesmakelaar. Tijdens een plaatsbezoek vragen wij u de Certes Onthaaltips zo veel mogelijk toe te passen. 5 Bij verkoop Uw Certes-makelaar vertegenwoordigt u tijdens de bezoeken en in de onderhandelingen met kandidaten. Op die manier behoudt u een sterke positie en hebt u bij iedere stap in het onderhandelingsproces de tijd om grondig over uw beslissing na te denken. Maak dus zelf geen afspraken met kandidaat-kopers of doe geen beloftes. Als een kandidaat wil onderhandelen over de aankoop van uw eigendom, kan daarvoor een afspraak worden belegd in het kantoor van de makelaar. U kunt daarbij aanwezig zijn. De meeste onderhandelingen gebeuren telefonisch of per . Als bij een bezoek een mondeling akkoord wordt bereikt, vraagt de Certes-makelaar de kandidaat dit onmiddellijk schriftelijk te bevestigen (op kantoor, of per post, of fax). Vanaf dan bereidt de Certes-makelaar de overeenkomst voor en stuurt ze ter goedkeuring naar de betrokken partijen en notarissen. Zo kan de verkoopovereenkomst ten laatste tien dagen later getekend worden. De ondertekening gebeurt in het kantoor van de Certes-makelaar. Kandidaat-kopers kunnen zeer wispelturig zijn. Daarom beschouwen wij uw pand pas als verkocht als de koopovereenkomst getekend is en het voorschot betaald is. Steeds meer kandidaat-kopers vragen, op aanraden van hun bank, een opschortende voorwaarde inzake de financiering. Bij een opschortende voorwaarde beschouwen wij het pand pas als verkocht zodra de opschortende voorwaarde vervuld is en de koper het voorschot heeft betaald. Wij vragen de kandidaat-koper doorgaans een voorschot van 10% te betalen bij het ondertekenen van de koopovereenkomst. Na overleg met de eigenaar kan van die regel, in uitzonderlijke gevallen en bij voldoende andere garanties, worden afgeweken. Alle Certes-makelaars zijn erkend door het BIV, en zijn lid van beroepsorganisaties zoals CIB. Zij zijn daarenboven onderworpen aan de eer- en gedragscode van Certes.

6 6 s e r v i c e g a r a n t i e 4. Certes onthaaltips Een eerste indruk is altijd belangrijk, en dat geldt ook voor een woning. Met de volgende tips zorgt u ervoor dat huurders en kopers zich goed voelen in uw woning en zich gemakkelijk kunnen voorstellen hoe aangenaam het is om er te wonen. Er gaat niets boven orde Ruim alle kamers op, en geef ze een grondige poetsbeurt. Voorkom een rommelige indruk door zo veel mogelijk spulletjes weg te bergen. In een goed opgeruimde woning kunnen kandidaten zich beter voorstellen hoe zij de woning naar hun eigen smaak zouden kunnen inrichten. De keuken verdient extra aandacht. Als deze ruimte er fris en netjes uitziet, geeft dat de meeste kandidaat-kopers en -huurders meteen een goed gevoel, zelfs als het meubilair al wat ouder is. Pak kleine probleempjes, zoals een stukje loszittend behang, of een lekkende kraan aan. Kleine ingrepen als deze zorgen ervoor dat de woning een verzorgde indruk geeft. Als u meer ingrijpende renovatiewerken overweegt, bespreek deze dan eerst met uw Certes-makelaar. Uw Certes-makelaar kan u vertellen of uw investering ook werkelijk iets zal opleveren bij verhuur of verkoop. Voldoende licht, overdag én s avonds Zorg ervoor dat alle rolluiken opgetrokken zijn en dat de gordijnen geopend zijn. Een slecht verlichte kamer geeft meestal een wat sombere indruk, en ziet er ook kleiner uit. Veel kandidaten zullen uw eigendom na de werkuren willen bezoeken. Vooral in de winterperiode is het dus belangrijk voor voldoende verlichting te zorgen. Frisse lucht, en lichtjes verwarmde kamers Voorkom onaangename geurtjes door het pand voor het bezoek grondig te verluchten. In een leegstaand pand zet u s winters de verwarming kort voor het bezoek best even aan. Zo wordt de kilte doorbroken en voelen de ruimtes gezelliger aan. Aandacht voor bergruimtes Veel kandidaten hechten veel belang aan bergruimte. Voorkom dus dat ruimtes zoals de garage er rommelig bijliggen. Het kan interessant zijn uw auto tijdens het bezoek buiten te parkeren. Zo kunnen kandidaten de garage goed bekijken. Rondom de woning Wie een huis bezoekt bekijkt uiteraard ook de tuin, de oprijlaan, de garage en eventuele bijgebouwen. Zorg ervoor dat alles er netjes uitziet. Maai het gras, haal dode bladeren weg, zorg eventueel voor wat bloeiende planten op het terras of bij de voordeur. Huisdieren Denk eraan dat niet alle mensen dierenvrienden zijn. Bereid uw huisdier voor op de komst van onbekende gasten, en zorg ervoor dat bezoekers zich op hun gemak kunnen voelen in uw woning.

7 5. Certes verkoopdossier Iedere Certes-makelaar zal nagaan of er een voorkooprecht geldt, of er meerwaardebelasting betaald zal moeten worden en of er onder BTW-stelsel verkocht kan worden. Verder zal iedere Certes-makelaar de documenten en attesten uit onderstaande lijst opvragen bij u of bij de betreffende instanties, en dit binnen 1 week na de verkoopopdracht. Dit is noodzakelijk omdat enkel na volledige controle van uw dossier een sluitende, rechtsgeldige verkoopovereenkomst zonder opschortende voorwaarden betreffende de status van het pand afgesloten kan worden. 1. Algemeen Kadastrale legger Kadastraal plan Stedenbouwkundige inlichtingen Eigendomstitel Hypothecaire staat Ovam bodemattest Stookolie-attest Controleverslag elektrische installatie (bij installaties ouder dan 25 jaar) Energieprestatiecertificaat Aanslagbiljet onroerende voorheffing Gemeentelijke inlichtingen Herschatting kadaster (enkel om het zogenaamde klein beschrijf te kunnen toepassen) Opmetingplan (indien beschikbaar) Keuringsverslag technische staat (indien van toepassing, bijvoorbeeld het keuringsattest voor de stookolietank) Verbruik van nutsvoorzieningen laatste volledige jaar Plannen 7 2. Mede-eigendom Basisakte Verslag laatste algemene vergadering Eindafrekening laatste boekjaar Ook kandidaten krijgen, indien gewenst, inzage in de stukken. Dit komt het vertrouwen ten goede en helpt kandidaten gemakkelijker en sneller te beslissen tot aankoop. Het is wel zo dat bepaalde instanties 1 tot 2 maanden nodig hebben voor het afleveren van de documenten. Bij verkoop bezorgt uw Certesmakelaar het volledige dossier met alle stukken en de koopovereenkomst aan uw notaris. Zo kan de notaris op zeer korte termijn de verkoopakte voorbereiden.

8 kantoor Turnhout Graatakker 91, 2300 Turnhout tel.: +32-(0) Kantoor Geel Pas 151, 2440 Geel tel.: +32-(0) kantoor Herentals Belgiëlaan 4, 2200 Herentals tel.: +32-(0)

Certes Kwaliteitsmakelaars Zorgenvrij verkopen en verhuren

Certes Kwaliteitsmakelaars Zorgenvrij verkopen en verhuren Certes Kwaliteitsmakelaars Zorgenvrij verkopen en verhuren Belangrijke beslissingen vragen om een professionele aanpak De aankoop van een eigen woning, een nieuwbouwproject dat u een degelijk pensioen

Nadere informatie

VERKOOP- EN VERHUURGIDS

VERKOOP- EN VERHUURGIDS VERKOOP- EN VERHUURGIDS VOORWOORD Verkopen, verhuren, met of zonder makelaar, met of zonder notaris...de verkoop en verhuur van onroerend goed roept heel wat vragen op. En brengt vaak heel wat stress

Nadere informatie

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Je woning verkopen 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen? 6 Stap 1: Vraagprijs bepalen 8 Stap 2:

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Bieden op je droomwoning. Tips bij bieden, onderhandelen & alles wat daarbij komt kijken

Bieden op je droomwoning. Tips bij bieden, onderhandelen & alles wat daarbij komt kijken 1 Bieden op je droomwoning Tips bij bieden, onderhandelen & alles wat daarbij komt kijken In samenwerking met Een publicatie van 2 Wat lees je in dit ebook? Of het nu gaat om je eerste of je volgende koopwoning,

Nadere informatie

Ligusterstraat 26 VAASSEN

Ligusterstraat 26 VAASSEN Ligusterstraat 26 VAASSEN Vraagprijs: 169.000,- kosten koper Woninginformatie Ligusterstraat 26 te VAASSEN Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Op zoek naar je droomwoning 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen 6 Stap 1: Geschikte woning zoeken

Nadere informatie

Heeft het (in) huis. Heemborgh. Makelaars in onroerend goed. www.heemborgh.nl. Er is altijd wel een Heemborgh vestiging bij u in de buurt:

Heeft het (in) huis. Heemborgh. Makelaars in onroerend goed. www.heemborgh.nl. Er is altijd wel een Heemborgh vestiging bij u in de buurt: Er is altijd wel een Heemborgh vestiging bij u in de buurt: Heemborgh Bennebroek Rijksstraatweg 22 2121 AE Bennebroek tel: 023 584 52 65 bennebroek@heemborgh.nl K.v.K. Haarlem nr. 34063774 Directeur E.

Nadere informatie

Waterbospark 91 te Rijnsburg

Waterbospark 91 te Rijnsburg Waterbospark 91 te Rijnsburg Als u een vrijstaande woning aan het water zoekt en de hoogste kwaliteit eist bent u hier aan het goede adres! Deze woning is in 2011 geheel gerenoveerd en uitgebreid met een

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N.

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Speciaal voor studenten en starters op de markt!* Koopsom 139.000,- Netto maandlast ca. 244,- Nabij het centrum vindt u deze zeer

Nadere informatie

Aalscholversingel 544 VELP GLD

Aalscholversingel 544 VELP GLD Aalscholversingel 544 VELP GLD Vraagprijs: 125.000,- kosten koper Woninginformatie Aalscholversingel 544 te VELP GLD Indeling SCHERPE VANAFPRIJS! Biedingen vanaf 125.000,- worden door verkoper serieus

Nadere informatie

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL Leeuwerik 7 RAALTE Vraagprijs: 165.000,- kosten koper Woninginformatie Leeuwerik 7 te RAALTE Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze woning kun je

Nadere informatie

Vertrouwd Ervaren Betrokken

Vertrouwd Ervaren Betrokken Vertrouwd Ervaren Betrokken 2 Van Wijk Makelaars het juiste adres Wilt u een woning juist of Vraag dan Van Wijk Makelaars u daarbij te helpen. Wij weten dat wonen meer is dan zorgen voor een dak boven

Nadere informatie

WHCHYPOTHEKEN. Pijnboomstraat 96/ hoek Kastanjestraat 47, 2023 VT Haarlem. Telefoon: 023-5251106/ 5250311

WHCHYPOTHEKEN. Pijnboomstraat 96/ hoek Kastanjestraat 47, 2023 VT Haarlem. Telefoon: 023-5251106/ 5250311 Pijnboomstraat 96/ hoek Kastanjestraat 47, 2023 VT Haarlem Telefoon: 023-5251106/ 5250311 Email: info@kleinhout.nl info@whchypotheken.nl Info@defensiePolis.nl Openingstijden: Ma t/m vr. 9.15-12.30 uur

Nadere informatie

Kwikstaart 11 RAALTE. Vraagprijs: 175.000,- kosten koper. Kwikstaart 11 8103 CB RAALTE NL

Kwikstaart 11 RAALTE. Vraagprijs: 175.000,- kosten koper. Kwikstaart 11 8103 CB RAALTE NL Kwikstaart 11 RAALTE Vraagprijs: 175.000,- kosten koper Woninginformatie Kwikstaart 11 te RAALTE Indeling Op een kindvriendelijke locatie gelegen goed onderhouden en royale HOEKWONING met zonnige

Nadere informatie

LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN. Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k.

LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN. Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k. LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k. INTRODUCTIE PAGINA Geachte geïnteresseerde, Een huis kopen doet u niet zomaar

Nadere informatie

De huurgids TREVI G R O U P

De huurgids TREVI G R O U P De huurgids TREVI G R O U P Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 22 maart 2012 P 1 EDITORIAL Een goed verhuren, kan voor de eigenaar heel wat rompslomp meebrengen. Van een kandidaat zoeken, over onbetaalde

Nadere informatie

IJmuiden Mercuriusstraat 96. 145.000,- k.k. IJmuiden - Mercuriusstraat 96. Hugtenburg & de Vries

IJmuiden Mercuriusstraat 96. 145.000,- k.k. IJmuiden - Mercuriusstraat 96. Hugtenburg & de Vries IJmuiden Mercuriusstraat 96 IJmuiden Mercuriusstraat 96 145.000, k.k. Telefoon: 023 525 00 90 Fax: 023 527 77 94 Kantoor IJmuiden Mercuriusstraat 96 Hugtenburg en De Vries makelaars is een bekend kantoor

Nadere informatie

Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20

Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20 Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20 Op het bungalowpark Stoetenslagh gelegen vrijstaande recreatiebungalow. De bungalow is bij de ingang van het park gelegen op een perceel van 715 m2 grond. Indeling: entree

Nadere informatie

Informatiebrochure Informatiebrochure

Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Als huurders willen kopen van Woonpartners Informatiebrochure Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom verkoopt Woonpartners Midden-Holland woningen? 3. Een huurwoning

Nadere informatie

{Alles over de vrijmaking van. Special liberalisering. {Dossier liberalisering. {Nieuw: de EAN-code. {De markt en haar spelers.

{Alles over de vrijmaking van. Special liberalisering. {Dossier liberalisering. {Nieuw: de EAN-code. {De markt en haar spelers. Het magazine van uw distributienetbeheerder December 2006 Special liberalisering {Alles over de vrijmaking van de energiemarkt in 2007 {Dossier liberalisering Wat verandert er concreet in 2007? {Nieuw:

Nadere informatie

Otterstraat 80 - Utrecht

Otterstraat 80 - Utrecht Otterstraat 80 - Utrecht Vraagprijs 340.000,- k.k. Klaassen Makelaars Slotlaan 66 3701 GN, ZEIST Tel: 030-6933222 E-mail: info@klaassenmakelaars.nl Website: www.klaassenmakelaars.nl Omschrijving Otterstraat

Nadere informatie

LEVITE MAKELAARS: ÚW AANKOOPMAKELAAR!

LEVITE MAKELAARS: ÚW AANKOOPMAKELAAR! LEVITE MAKELAARS: ÚW AANKOOPMAKELAAR! De aankoop van een huis is werk voor specialisten. Alleen de inschakeling van deskundigen garandeert u de beste prijs, een duurzame afwikkeling en een heldere procedure.

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

informatiebrochure is ent

informatiebrochure is ent Ook uw huurwoning kopen? informatiebrochure u N t! e h is ent m o m 1 Inleiding 3 2 Het aanbod 4 2.1 Verkoopprijs 2.2 Kosten koper (kk) 2.3 Energielabel 3 Verkoopprocedure 5 3.1 Begeleidend makelaar 3.2

Nadere informatie