Conflict op een taalgrens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conflict op een taalgrens"

Transcriptie

1 Conflict op een taalgrens Timo van Doremalen

2 Conflict op een taalgrens door Timo van Doremalen Bachelorscriptie Begeleider: Dr. M. van de Velde Faculteit der Managementwetenschappen Afdeling Sociale Geografie

3 Uw wagen heeft wel vierduizend onderdelen onder de motorkap. Bent u bang als u de contactsleutel omdraait? Nee. Aha. Dus Nederlanders weten kennelijk hoe alles werkt? Nou, nee. Toch rijd uw auto naar wens. Meestal wel, ja. Allez, zo is het nu ook met België. H. de Croo, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde komt neer op het einde van België. FDF-voorzitter Olivier Maingain Sire, il n y-a pas des Belges!. Jules Destrée, in zijn Lettre au Roi van

4 Voorwoord Het onderzoek naar BHV heeft mij langs vele interessante Belgische wegen en gesprekken geleid, waarin ik soms verbaasd was over het fatalisme dat in de opinie heerste: België is ten dode opgeschreven. Zoals ik al vaker heb benadrukt is het voor Hollanders maar moeilijk te begrijpen hoe het land in elkaar zit. Overigens begrijpt de Belg zelf hier waarschijnlijk inmiddels ook steeds minder van. Toch vind ik het en dat kan ik niet vaak genoeg herhalen, intrigerend dat een land met slechts 10 miljoen inwoners dat al 175 jaar bestaat en haar hele bestaan bezig is geweest met een juiste verdeling van de macht onder beide taalgroepen, dreigt uit elkaar te vallen. Je ziet een casus van de zogenaamde state-failure onder je ogen voltrekken en men is er zo laconiek over. Uiteraard is een staat slechts een machtssysteem dat gecreëerd is door mensen met dezelfde achtergrond, om uiteindelijk samen te kunnen leven. Indien Vlamingen en Walen in goed overleg beslissen om apart door te willen leven, wie zou ze dat dan moeten verbieden? Men vergeet nogal snel dat om dergelijke casussen bloedige oorlogen zijn gevoerd in ondermeer voormalig Joegoslavië en dat België wat dat betreft een zeer redelijke oplossing tot nu toe heeft weten te vinden voor de etnische problemen die het is tegengekomen. BHV is voor mij een onderwerp geweest waarin ik mezelf helemaal heb doen laten opgaan in België. Niet voor niets stel ik in de inleiding dat wie BHV begrijpt, België begrijpt. Na het afronden van deze thesis besef ik dat het de waarheid is. Ik wil bijzonder graag mijn Nederlandse begeleider Martin van de Velde bedanken voor zijn wijze toelichtingen en aanwijzingen én zijn vermogen om mijn eindeloze woordenbrij goed te hebben weten ontcijferen. Tevens is het bijzonder op zijn plaats om mijn Belgische begeleider in de persoon van Geert Janssens, verbonden aan het VKW, te bedanken voor zijn gegeven inzichten in de Belgische maatschappij en het in contact brengen met meerdere hoofdrolspelers in de casus BHV. Tot slot zou ik graag de personen die ik heb geïnterviewd en gesproken heb hartelijk willen bedanken voor hun bijdrage aan het tot stand komen van deze thesis: Dhr. Ludwig Caluwé, Dhr. Bart Laeremans, Dhr. Frank Vanhecke, Dhr. Rik van Cauwelaert, Dhr. Piet de Bruyn en Dhr. Willy De Waele. 4

5 Samenvatting Het centrale gedeelte van deze scriptie betreft een model waarin wordt beargumenteerd dat taalverscheidenheid, of culturele verschillen altijd een actuele politieke tegenhanger hebben in de vorm van een elite die de macht uitoefent binnen een staat. Deze elite heeft echter tijdelijk de macht en zal eens worden afgelost. Zodoende is de cultuur eigenlijk de basis van de samenleving. In België is deze cultuur door de eeuwen heen gevormd door de taalverschillen in het land. Zo zijn er meerdere subnaties ontstaan sinds de vorming van het land in Verschillende gebeurtenissen zoals de twee wereldoorlogen en andere kwesties hebben het land doen beseffen dat zowel de Vlamingen als de Walen, elk met hun eigen taal, naast elkaar zijn komen te leven in België. De samenhang van deze verscheidenheid in België met de casus Brussel-Halle-Vilvoorde is er een van symbool en onredelijkheid. Vlamingen en Walen elk met hun eigen wensen en eisen, soebattend over een stuk grond, terwijl de pijn veel dieper ligt. BHV als symbooldossier voor deze relatie tussen Vlamingen en Walen. De concrete aanleiding voor het onderzoeksobject BHV is het vaststellen van de taalgrens in 1963 geweest. De gestadige verfransing van de Brusselse rand is voor Vlaanderen onacceptabel, waarbij het kiesdistrict dient te worden gesplitst om de banden tussen Franstaligen in de rand met Brussel en Wallonië door te snijden. De federale politiek, zo laat het model ook zien, is de enige partij die iets kan veranderen aan de situatie en is de enige die de macht heeft om doormiddel van beslissingen het land bijeen te houden. Echter, de asymmetrische verkiezingen en de verschillen tussen de federale regeringen en de Vlaamse regering ondermijnen de machtsbasis van de enige persoon die in België de macht heeft om met de vuist op tafel te slaan: de federale minister-president. België heeft met meerdere communautaire knelpunten in BHV een katalysator die indien het niet wordt opgelost het land in crisis kan doen storten. Het overzicht van politieke actoren zal duidelijk maken wat hun afwijkende standpunten zijn en aansluitend hoe BHV met deze politieke achtergrond tot een goed einde kan worden gebracht. Separatistische of confederale modellen zijn allemaal mogelijk, maar zullen de staat verder verzwakken. Na beschouwing blijkt dat België nog lang niet klaar is met de boedelscheiding en dat door alle partijen zal moeten worden toegegeven om het land geweldloos bijeen te houden. 5

6 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 Inhoudsopgave 6 Hoofdstuk 1 De Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Het Belgische Kader 11 Hoofdstuk 3 Het Culturele Kader 24 Hoofdstuk 4 Het Communautaire Kader 34 Hoofdstuk 5 Het Politieke Kader 39 Hoofdstuk 6 De Conclusie 53 Bronvermelding 56 Bijlagen 58 6

7 Hoofdstuk 1 De Inleiding 1.1 Inleiding België, het land waar iedereen uit Nederland zo hard mogelijk doorheen rijdt in de vakantie op weg naar het zonnige Frankrijk. Het enige dat Hollanders van België zien, zijn de stukgereden autosnelwegen en de belabberde wegbewijzering. Voor veel Hollanders heeft België dan ook een vrij matig imago: waarom in België stoppen als je twee uur later toch in het veel mooiere Frankrijk bent? Ten onrechte, zo blijkt op het moment wanneer je als Sociaal Geograaf onderzoek gaat doen in België: België, het land dat staatsrechtelijk steevast wordt vergeleken met een kluwen waar de kat zijn jongen niet meer in terug vindt. België, het land dat bestaat dankzij grendelgrondwet, pariteit, taalfaciliteiten, decreten, dubbele en bijzondere meerderheden en een alarmbelprocedure voor noodgevallen. België bestaat niet ondanks, maar dankzij de zes regeringen: een federale, een Franstalige gewest- en gemeenschapsregering, een Vlaamse regering, een Brusselse regering en eentje voor de Duitstalige gemeenschap. (Bron: De Volkskrant, maart 2005) 1.2 Relevantie van dit onderzoek België heeft een bijzonder karakter voor een West-Europees land. Het land is in deze vorm een van de jongste staten van Europa (België bestaat dit jaar pas 175 jaar), drietalig met een duidelijke taalgrens middenin het land en een tweetalige Europese stad als hoofdstad. In een periode van Europese eenwording en eenheid, ligt daar dat ministaatje van ruim 10 miljoen inwoners dat eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog geen periode heeft gekend van communautaire 1 rust en telkens werd geconfronteerd met grondwetswijzigingen om elk gewest tevreden te houden. Een verkeerde uitspraak van een Belgische politicus, de annexatiedrang van de Franstaligen in de Rand is te vergelijken met de Anschlusspolitiek van de Nazi s ten aanzien van Oostenrijk 2, en het land ligt weer maanden politiek overhoop. Veel politici, burgers en journalisten stellen zich dan ook de vraag of België maar moet ophouden te bestaan. 1 Communautair = de relatie tussen Vlamingen en Walen 2 Eric van Rompuy, CD&V-kamerlid in het Vlaams Parlement, in een Tv-debat 7

8 Wie wil in die kluwen nu geen onderzoek doen? Het is een uitdaging om in een van de laatste identiteitsvuilnisbelten van het oude Europa te ontdekken waar de grens ligt, wie de macht heeft, waarom zij de macht hebben en wat dat voor gevolgen heeft. Hoe de mensen denken over de (taal)grens en of dat hun handelen beïnvloed, wie zich Belg, Vlaming of Waal voelt, of de taalgrens kan worden opgeheven of dat deze juist een natuurlijke afscheiding is en België niet zonder kan? Of Vlamingen of Walen nationalistische gevoelens krijgen bij de gevolgen van een dergelijke grens? Is de staat België toe aan haar laatste 25 jaar, of laat zij zien dat ondanks de vele problemen België bij uitstek een prototype kan worden voor het vreedzaam samenleven van twee verschillende bevolkingsgroepen? De meest pregnante casus binnen België op het gebied van deze uiting van verscheidenheid tussen de bevolkingsgroepen is het zeer actuele dossier Brussel-Halle-Vilvoorde, kortweg B-H-V. BHV is voor België een casus, waar geen enkele Belgische premier zijn handen aan wil branden en waar mensen de straat voor opgaan. Wat bekend staat als Het communautaire spook van België en waar uitspraken van ministers als een gecontroleerde crisis en dergelijke worden gedaan, kortom: BHV is België in een notendop. Wie BHV kan doorgronden, begrijpt de spontante, vaak onbedoeld emotionele en kwetsende reacties in de verhitte debatten. En begrijpt dus België. BHV is het symbooldossier van België over communautaire aangelegenheden. Het is de strijd tussen Nederlandstaligen en Franstaligen en de zeggenschap over de Brusselse Rand. Maar is de taalachtergrond werkelijk de enige oorzaak voor het probleem, of spelen er ook andere belangen mee? Het spreken van de eigen taal is voor mensen in ieder geval wel een basisrecht en kan dus net als ademen, eten en drinken worden gezien als een absoluut minimum van bestaansvrijheid. De staat moet voorwaarden creëren om alle naties of minderheden met een verschillende taal binnen dezelfde staat evenveel rechten te geven. Taal is een belangrijke pijler van identiteit. Op dezelfde manier is identiteit met de natie verbonden. Zoals elke natie zijn eigen taal wil spreken om zijn eigen identiteit en vrijheid te onderstrepen, zo zal elke natie die dit recht niet heeft waarschijnlijk een gevoel van nationalisme gaan ontwikkelen om deze ongelijkheid aan de kaak te stellen op basis van identiteitsgevoelens. Dit laatste is in het dossier BHV aan de orde. Het dossier BHV moet dan ook tegen deze achtergrond en geschiedenis van taalconflicten en uitingen van nationalisme worden gezien. 8

9 Het huidige debat over deze casus laat zien dat België niet klaar is met de indeling van het land tussen Vlamingen en Walen. Dit onderzoek moet een nieuw licht werpen op de (machtspolitieke) achtergronden van het dossier BHV, de ontstaansgeschiedenis en de toekomst ervan. Wie BHV begrijpt, kan pas uitspraken doen over het culturele kader van België. Om tot slot te eindigen bij de politieke realiteit in dit land. 1.3 De centrale doelstelling van dit onderzoek De doelstelling van dit onderzoek betreft het analyseren van de casus Brussel-Halle- Vilvoorde op politiek en communautair vlak, teneinde uitspraken te doen over de (taal)verscheidenheid van België. In feite betreft de hoofdvraag van dit onderzoek dan ook: Welke samenhang heeft de (taal)verscheidenheid met de casus Brussel-Halle- Vilvoorde en wat zijn daar de politieke en communautaire gevolgen van? Achtereenvolgens zal deze hoofdvraag in de volgende deelvragen uiteenvallen, om zodoende de hoofdvraag met de opgedane kennis in de uitwerking van de deelvragen te kunnen beantwoorden. De deelvragen zijn ingedeeld volgens de belangrijkste onderdelen van de casus BHV, met een Belgische, politieke, culturele en communautaire achtergrond; Het Belgische Kader: (Hoofdstuk 2) 1: Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de Belgische staatsinrichting op communautair en politiek vlak en welke rol speelt de taalgrens hierin? 2: Hoe kan het ontstaan van het dossier BHV worden gekoppeld aan deze staatsrechtelijke ontwikkeling? Het Culturele Kader: (Hoofdstuk 3) 3: Wat is de invloed van de taalgrens op de Belgische verscheidenheid? Het Communautaire Kader: (Hoofdstuk 4) 4: Op welke manier kan men BHV in het huidige communautaire debat van België plaatsen? Het Politieke Kader: (Hoofdstuk 5) 5: Wat zijn de belangen van de verschillende actoren in het dossier BHV? 9

10 6: Wat is de toekomst van BHV en wat zijn hiervan de gevolgen voor België? De Conclusie: (Hoofdstuk 6) Welke samenhang heeft de (taal)verscheidenheid met de casus Brussel-Halle- Vilvoorde en wat zijn daar de politieke en communautaire gevolgen van? 1.4 De gebruikte methode voor het onderzoek Om een antwoord te kunnen vinden op de hoofdvraag en de verschillen de deelvragen, is literatuuronderzoek over de casus onontbeerlijk. Literatuur over de taalgeschiedenis van België, over de identiteit van het land en over de opkomst van de taalgrens en de daarbijbehorende culturele en politieke problemen. Tevens is het essentieel om inzicht te krijgen in de recente politieke en maatschappelijke achtergronden van het probleem. Daartoe heb ik verscheidene interviews met vooraanstaande politici, medewerkers van politieke partijen en de media uit Vlaanderen georganiseerd. Deze gesprekken hebben mij een eigentijdse inkijk gegeven op de taalproblematiek in België en over BHV in het bijzonder. 10

11 Hoofdstuk 2 Het Belgische Kader 2.1 Inleiding op Hoofdstuk 2 De huidige staatsinrichting van België is een lastige materie. Om tot deze huidige Grondwet te komen, zijn regeringen in crisis geweest en heeft het land op zijn grondvesten geschud. Om zo de Belgische natie in vertwijfeling achter te laten of het ooit nog goed zou komen met het land. Het kwam goed met het land, maar tegen een behoorlijke prijs: een enorme staatsschuld vanwege de voortdurende spanningen tussen Vlamingen en Walen die soms enkel met geldgesmijt konden worden opgelost. De opbrengst is echter de nooit eerder geziene vorming van een federaal bestel, waarin elke taalgroep zijn specifieke rechten kreeg en zo uit de gruwel van een burgeroorlog is gebleven. Deze hele ontwikkeling is in gang gezet vanaf het moment dat België onafhankelijk werd van Nederland in Dit hoofdstuk behandelt de inhoud van de huidige grondwet in 2.2 en in 2.3 de vorming van de Belgische natie en het uiteindelijk naast elkaar komen te leven van Vlamingen en Walen en de rol die taalverschillen hierin spelen. Zo wordt enig cachet aan de grondwet gegeven en onder welke omstandigheden deze tot stand is gekomen. Zodoende is Hoofdstuk 1 het Belgische Kader dat duidelijk maakt hoe het huidige België tot stand is gekomen. Deze kennis is onontbeerlijk om later in deze scriptie het dossier Brussel- Halle-Vilvoorde te kunnen plaatsen in de Belgische context. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de Belgische staatsinrichting op communautair en politiek vlak en welke rol spelen de taalverschillen hierin? Hoe kan het ontstaan van het dossier BHV worden gekoppeld aan deze staatsrechtelijke ontwikkeling? 2.2 De Belgische Grondwet België is sinds de grondwetswijziging van 1993 een federale staat, bestaande uit gewesten en gemeenschappen. De gewesten zijn het Vlaamse, Waalse en het Brusselse gewest. De gemeenschappen zijn de Nederlandstalige, de Franstalige en de Duitstalige gemeenschap (de Belgische Grondwet; 2002). 11

12 De gewesten zijn bevoegd voor zoals men dat noemt, de streekgebonden materies, zoals infrastructuur, het milieu en de economie. De gemeenschappen zijn bevoegd voor de persoonsgebonden materies, zoals onderwijs en cultuur. Naast deze entiteiten bestaat de federale overheid, die in België de zeggenschap behoud over ondermeer de sociale zekerheid, defensie en buitenlandse zaken. Het unieke aan deze grondwet bestaat erin dat de deelstaten hun bevoegdheden voor grofweg de economie en de cultuur opgesplitst zien. De reden hiervoor kan men in de geschiedenis achterhalen. De Vlamingen zijn van oorsprong de onderliggende partij geweest in België (bijvoorbeeld op taalkundig vlak) en vanuit die positie wilde men in Vlaanderen de zeggenschap krijgen over haar eigen culturele aangelegenheden, de gemeenschappen dus. In Wallonië echter, dat economisch gezien de laatste decennia verder achterop geraakt ten aanzien van Vlaanderen, wilde men de economische vrijheid behouden om de deelstaat te kunnen hervormen, wat resulteerde in de vorming van de gewesten. In feite is deze opsplitsing een voorbeeld van een van de vele compromissen die zijn gesloten tussen de taalgroepen om het land bijeen te houden. (Scholsem; 1998) Deze federalisering is ook uniek, omdat België zowat de enige staat ter wereld is waar de deelstaten de federale staat niet versterken, maar verzwakken. De decentralisering van bevoegdheden aan de gewesten en gemeenschappen gaat bijzonder ver en zorgt ervoor dat elk gewest en elke gemeenschap zich op zijn eigen problemen richt en elkaar soms tegenwerkt in plaats van samenwerken. Aan de andere kant behoudt de federale regering de volledige zeggenschap over de sociale zekerheid om België sociaal gezien bijeen te houden. Voorts is het goed om op te merken dat alle wetten op federaal niveau en op decretelijk gewestelijk niveau in België op gelijke voet met elkaar staan. Een federale wet zal een gewestelijk decreet dus nooit kunnen ontkrachten, deze moeten naast elkaar kunnen worden uitgevoerd. Sinds de vaststelling van de taalgrens in 1963, waar in 2.3 verder op in wordt gegaan, vormt de taalgrens tevens de bestuurlijke grens tussen het Vlaamse en Waalse gewest. Het Vlaamse gewest beslaat officieel gezien precies het Nederlandstalige gebied, het Brusselse gewest is tweetalig en het Waalse gewest bestaat uit de Franstalige gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap in het oosten van het land. 12

13 De zes regeringen in België (een voor het Vlaamse gewest/gemeenschap 3, een voor het Brusselse gewest, een voor de Waalse gemeenschap én een voor het Waalse gewest, een voor de Duitstalige gemeenschap en tot slot de Federale regering) zorgen ervoor dat elke enkeltalige en meertalige groep of taalminderheid zich kan uitspreken over zijn eigen aangelegenheden: wat dat betreft een unicum en een voorbeeld voor veel landen waar dit helaas niet heeft gewerkt, zoals in Joegoslavië. Deze opdeling van bevoegdheden en grote mate van autonomie voor de deelstaten heeft het land in eerste instantie dus bijeengehouden en behoed voor een explosieve opdeling. Later zal blijken dat deze indeling ook een keerzijde van de medaille heeft. 2.3 De ontwikkeling van de Belgische staat tot de huidige situatie 2.3.1: De nieuwe staat België Toen België in 1830 onafhankelijk werd van Nederland, werd het land ingedeeld op basis van het unionisme : de belangrijkste vertegenwoordigers op dat moment, de katholieken en de liberalen, zouden eensgezind regeren om de eenheid in de net gevormde staat te bewaren en te versterken. België is op dat moment een land met een kleine rijke Franstalige bourgeoisie die de lakens uitdeelt en een groot burgerlijk platteland. De zojuist gevormde staat is sinds de 16 e eeuw altijd al de speelbal geweest van de grote machten en de daarbij behorende beïnvloeding. Het koningshuis, met Leopold I als uitverkoren koning in 1830, kreeg dan ook vanaf het begin al de symboolfunctie mee die het vandaag de dag nog steeds bezit: de belichaming van het unitaire België (Beaufays; 1998). De eerste regeringen proberen door allerlei identiteitsprogramma s om de Belgische identiteit en het Belgische natiegevoel te versterken, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een Belgische schilderkunst en literatuur, aangezien deze identiteit van de grond af moest worden opgebouwd (Coutennier; 1999). In die periode ligt het economische zwaartepunt al jarenlang in Wallonië met haar industrie, terwijl Vlaanderen een achtergebleven plattelandsgebied is. De taal van de elite is Frans, de prestigetaal die men moet spreken om zich sociaal en politiek gezien te kunnen ontwikkelen. Hier tekent zich een belangrijke kloof af tussen twee groepen in België: het ontbreken van één standaardtaal en het gebrek aan overbrugging tussen het elitaire Frans en het volkse 3 De Vlaamse overheid besloot na de creatie van deze grondwet om het Vlaamse gewest en de Vlaamse gemeenschap ineen te voegen, omdat deze grotendeels overeenkomen. Zo bestaat er dus één Vlaams Parlement en één Vlaamse regering. In Wallonië daarentegen, in verband met het grote percentage Franstalige bevolking in Brussel in vergelijking tot de totale Franstalige bevolking in België, bestaan er twee parlementen en regeringen: een voor de Franstalige gemeenschap (Brussel + Wallonië) en een voor het Waals gewest (zonder Brussel). 13

14 Nederlands. Vanuit deze wens tot natievorming door de nieuwe Belgische (Franstalige) politieke elite, waarin taal als verbindende factor en als eenheid van de natie werd gezien, koos de elite dan ook voor het Frans als eenheidstaal en begon deze via het onderwijs te ontwikkelen bij het gewone volk. Ook in het parlement was het Frans de enige officiële taal. Dit was mogelijk, omdat de elite de economische macht in handen had en zodoende de door iedereen aanvaarde status van het Frans kon propageren middels sociale druk en desnoods sancties (Witte, van Velthoven; 1998, p en Vos; 1999). Voor de Fransonkundigen werden echter faciliteiten opgezet om zodoende toch een, hoewel ondergeschikt aan het Frans, overkoepelende standaardtaal voor de dialecten uit Vlaanderen te creëren. Toen de eerste algemene verkiezingen van 1893 en 1919 werden ingevoerd en eentalige Vlamingen daar konden stemmen, werd duidelijk dat het Nederlands uiteindelijk dezelfde democratische rechten zou moeten krijgen als het Frans (Witte, van Velthoven; 1998, p. 32) : De opkomst van een subnatie Met de komst van de industrialisering en de daarbij behorende dynamiek van wederzijdse beïnvloeding door de ineens overbrugbare afstanden en het hierdoor langzaamaan doorbreken van bestaande sociale patronen in met name agrarisch Vlaanderen, groeide het besef (vooral onder Vlamingen) dat er een ongelijke ontwikkeling van taalvrijheid in België aan het ontstaan was (Gellner; 1983, p. 63 en Eriksen; 2002, p. 103). In dit kader moet dan ook de groei van het natiegevoel en het ontstaan van een Vlaamse subnatie worden gezien en de daarbij horende opkomst van de Vlaamse en later ook Waalse beweging. Deze beweging die werd gesteund door de Vlaamse intelligentsia kreeg rond de eeuwwisseling van 1900 een eigenheid die de ontwikkeling van de Vlaamse cultuur, kunst en economie naast de taaleisen zou ontwikkelen. Dit om het Vlaamse volk sociaal, cultureel en politiek gezien naast de Franstalige elite te brengen (Vos; 1999). Om de gelijkheid van het Nederlands en het Frans te bewerkstelligen, moesten eerst nog een groot aantal hobbels worden genomen. Een van de keuzen die moest worden gemaakt was die tussen het personaliteitsprincipe (algemene tweetaligheid) en het territorialiteitsprincipe (aanpassen aan de dominante streektaal). De Vlamingen waren aanhanger van het territorialiteitsprincipe, dus eentalige gebieden in Vlaanderen en Wallonië. De Walen daarentegen waren niet voor een algehele tweetaligheid, maar opteerden het territorialiteitsprincipe in Wallonië en het personaliteitsprincipe in Vlaanderen. Concreet gezien dus Franse eentaligheid in Wallonië en tweetaligheid in Vlaanderen. Uiteindelijk zou de macht van de Franstalige elite langzaamaan afnemen onder druk van de groeiende 14

15 Vlaamse oppositie die meer invloed wenste te krijgen en niet akkoord ging met de Waalse indelingen(witte, van Velthoven; 1998, p ). In deze periode, rond 1912, kwamen dan ook de eerste geluiden van Franstalige zijde onder leiding van de socialist Jules Destrée, als reactie op het groeiende Vlaamse bewustzijn, om de Belgische identiteit te verwerpen. De Eerste Wereldoorlog zorgde binnen de Vlaamse Beweging voor een hoop discussie: collaboreren met de Duitsers om de eigen wens tot een zelfstandige Vlaamse natie te onderstrepen of toch vasthouden aan de Belgische staat met daarbinnen een Vlaamse subnatie? Door de gruwelijke oorlogstaferelen besloten veel Flaminganten hun vaderland voorlopig nog trouw te blijven. Feit is dat door het geleidelijk wegvallen van de Belgische machtsstructuur de Vlaamse beweging steeds verder groeide. Er werden onder steeds groter wordende druk van de Vlamingen inmiddels taalwetten ingevoerd die het Nederlands officieel naast het Frans zouden brengen. In de jaren 30 ging dat, zoals in heel Europa, gepaard met een verrechtsing van de standpunten, waarbij raciaal-biologische tendensen de boventoon begonnen te voeren (Vos; 1999 en Witte, van Velthoven; 1998, p. 34). De Tweede Wereldoorlog zou voor België en de Vlaamse en Waalse beweging een van de grootste catastrofes worden uit het bestaan. Hoewel menig schrijver enige nuance aanbrengt in de mate van collaboratie (van Istendael; 2005), blijft het feit bestaan dat in verhouding bijzonder veel Vlamingen collaboreerden met de Duitsers om zodoende hun eigen wensen tot Vlaamse onafhankelijkheid of Groot-Nederlandse idealen kracht bij te zetten. De gevolgen van deze collaboratie zou de relatie tussen Vlamingen en Walen in deze periode en de komende decennia voorgoed verzieken, omdat het beeld van de communistische, verzets Waal en fascistische, collaborerende Vlaming niet snel zou verdwijnen (Vos; 1999) : De periode na 1945 Ondanks de afkeer van alles wat Vlaams-nationalistisch was in de directe periode na de oorlog, herrees de Vlaamse beweging in de jaren 50 mede door de koningskwestie 4 uit haar as. Deze herrijzenis stond ook niet los van de sociaal-economische context: Vlaanderen was voor het eerst economisch meerbetekenend dan Wallonië en dat betekende een grote machtsverschuiving in het land. Voortaan zouden de Vlaamse eisen worden ondersteund 4 Koning Leopold III was gedurende de oorlog in België gebleven, tegen het uitdrukkelijke verzoek van zijn regering in. Hierdoor is het beeld ontstaan van een collaborerende koning, die na de oorlog dan ook veel aversie (voornamelijk onder de Walen) zou oproepen. Een referendum bracht in 1950 oplossing; de koning mocht terugkeren omdat de Vlamingen massaal voor terugkeer hadden gestemd. Er braken echter onlusten uit in Brussel tijdens zijn terugkeer en daarop besloot Leopold III de troon op de 18 e verjaardag aan zijn zoon Boudewijn te laten. De crisis die België in deze jaren tekende was er een van volledige afkeer in de relatie tussen Vlamingen en Walen (Deprez en Vos; 1999, p. 19 en Vos; 1999, p. 98) 15

16 door de harde realiteit van de economische macht en een nieuwe Nederlandstalige economische elite in Vlaanderen. (Witte, van Velthoven; 1998, p. 38 en Alen; 1993, p. 52). Zo kwamen in de jaren 60 voor het eerst de eisen voor het vaststellen van de taalgrens aan bod. De nieuwe strategie van de Vlaamse beweging was om nog steeds doormiddel van taalwetten de eigen vrijheid te waarborgen. Zo werd in 1963 de taalgrens vastgelegd (zie bron 1), met aan weerszijden een groot aantal gemeenten die taalfaciliteiten zouden krijgen. Deze faciliteiten moet men op het vlak van lager onderwijs en cultuur zien, om de integratie in de nieuwe anderstalige gemeenschap te vergemakkelijken. Overigens is het goed om op te merken dat ook langs Waalse kant er inmiddels een actievere houding begon te ontstaan binnen de Waalse beweging en de creatie van een Waals bewustzijn. Het moge echter duidelijk zijn dat gezien de vroegere verhouding van bovengeschikte en ondergeschikte partij, de Waalse partijen altijd meer unitair denkend zijn geweest dan de Vlaamse beweging en België als een neutrale partij zagen die boven de culturele conflicten kon staan. De Waalse beweging resulteerde uiteindelijk ook in een aantal taalpartijen, zoals het Front Démocratique des Francophones (FDF) en de Rassemblement Wallon (RW), maar pas sinds de jaren 80 wordt er actiever gewerkt aan een Waalse cultuur. Dat verklaart dus ook voor een groot gedeelte waarom de Walen België als hun eerste natie zien (Witte, van Velthoven; 1998, p. 39 en Vos; 1999). Bron 1: Kaart van België, met daarop de taalgrens tussen geel en blauw. Geel is Vlaanderen, Blauw is Wallonië, Groen is het Duitse taalgebied binnen Wallonië, Oranje is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Rood is het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. 16

17 De ontwikkeling van de strijd voor meer rechten en taalvrijheid was met de vaststelling van de taalgrens echter nog lang niet afgelopen. Bepaalde gebieden die eerst Nederlandstalig waren, werden nu overgeheveld naar Wallonië en andersom. Twee beroemde voorbeelden die in de hele wereld verbazing wekten, waren de dossiers van de Leuvense en Voerense kwesties 5 (Totds; 1988, 58-93). Al deze gevoelige zaken, waar meerdere kabinetten over zijn gesneuveld, lieten eens te meer zien dat België nog lang niet klaar was met de wijze waarop Vlamingen en Walen zouden gaan samenleven in het zich langzaamaan aftekenende België : De laatste ronde van de grondwetswijzigingen Vanaf de jaren 70 waren er nog een aantal delicate onderdelen van de ontwikkelende Belgische staat. Het was inmiddels duidelijk geworden dat er geen eenheidsstaat meer bestond en dat de nieuwe taalwetten en federale maatregelen de staat bijeen zouden moeten gaan houden. De meest uiteenlopende en tegengestelde belangen kwamen in deze onderhandelingen aan het licht. Deze uiteenlopende belangen zorgden binnen Vlaanderen voor een nieuwe nationalistische ronde: het ontstaan van de Volksunie (VU) in de jaren 50 en het Vlaams Blok in de jaren 70 zijn hier voorbeelden van. Mede onder druk van deze partijen, zou de splitsing van de Leuvense universiteit het breekpunt in de Belgische samenleving vormen(vos; 1999, p en Bouveroux; 1999, p. 237 en Reynebeau; 1998). De Vlaamse beweging zou voortaan een federalistisch (separatistisch volgens het Vlaams Blok) bestel nastreven, met name om de eigen cultuur en taal te beschermen tegenover de dominantere francofone invloed. In Wallonië daarentegen zorgden de economische achteruitgang voor een besef dat men economische vrijheid zou moeten hebben om zo de weg te effenen voor een geleidelijke heropbouw van de Waalse economie (Reynebeau; 1998). Zo groeide aan beide kanten van de taalgrens het besef dat er nieuwe maatregelen nodig waren om de eigen eisen in te willigen. Via meerdere onderhandelingen (Egmond- 5 De Leuvense kwestie: eind jaren 60 was de Katholieke Universiteit Leuven Franstalig zoals bijna alle Belgische universiteiten dat voorheen waren. Echter bij het vaststellen van de taalgrens in 1963, lag Leuven aan de Nederlandstalige kant van de grens en werd de Franstaligheid van de universiteit een probleem. Via de zogenaamde actie Leuven Vlaams van studenten, werd besloten om de universiteit te vernederlandsen en de Franstaligen een eigen departement net over de taalgrens te geven (Louvainla-Neuve). Voor de Franstaligen was deze actie bijzonder pijnlijk en maakte het direct duidelijk dat de Nederlandstaligen de daad bij het woord voegden om hun eisen kracht bij te zetten. De Voerense kwestie: Een aantal gemeenten ten noorden van Luik die evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen kent. Meerdere regeringen in de jaren 80 zijn gestruikeld over de kwestie of Voeren nu bij Limburg of bij Luik moest gaan behoren. Meerdere acties (lees: gewelddadige knokpartijen) zijn gevoerd in deze regio van amper mensen. Ondermeer José Happart die nu in Wallonië wordt beschouwd als Mister Wallonië was een van de drijvende krachten achter het Franstalige verzet. Uiteindelijk is men overeen gekomen om de regio Komen/Moeskroen ( inwoners) naar Franstalige Henegouwen over te hevelen, in ruil voor de Voerense regio naar Nederlandstalig Limburg. 17

18 onderhandelingen begin jaren 80, nieuwe federale ronde in 1988) evolueerde België steeds verder naar een federale staat. Zo werd het Brussels hoofdstedelijke gewest afgebakend tot 19 tweetalige gemeenten en kregen de gewesten steeds meer bevoegdheden (Falter; 1999 en Lentzen; 1998). In de onderhandelingen van 1993 die leidden tot de St. Michielsakkoorden waarmee de genoemde Federale grondwet werd bekrachtigd en België haar huidige aangezicht zou krijgen met een indeling op basis van gemeenschappen en gewesten, kwamen twee botsende eisen vanuit Wallonië en Vlaanderen naar voren die sinds de jaren 60 al aanwezig waren maar nu aan de oppervlakte zouden komen: de opmaat voor het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde. 2.4 Brussel-Halle-Vilvoorde 2.4.1: Inleiding tot het conflict Op het eerder getoonde kaartje (bron 1) van België staat een roodgekleurd gebied aangegeven: Brussel-Halle-Vilvoorde. Dit gebied, vanaf nu BHV genoemd, dat ook wel wordt aangeduid als de Brusselse Rand, herbergt een redelijk grote minderheid aan Franstaligen in ondermeer de zes eerder genoemde faciliteitengemeenten, zie bron 2 op pagina 19. Deze faciliteitengemeenten zijn zoals vermeld ontstaan bij de vaststelling van de taalgrens. Vanwege de grote minderheid Franstaligen in die gemeenten in de Rand, (zie tevens bron 2) kwam men overeen dat deze groep bij verkiezingen op een Franstalige partij zou kunnen stemmen (Falter; 1999 en Witte & van Velthoven; 1998, p. 157). Zodoende werden in heel België kiesdistricten (ofwel kiesarrondissementen) gemaakt, waarvan BHV er een zou zijn. Al deze kiesdistricten zijn enkeltalig, zoals Antwerpen of Henegouwen. BHV echter is het enige kiesdistrict dat tweetalig (Brussel) en eentalig (Halle- Vilvoorde) is. De reden hiervoor is de Franstalige eis om hun cultuurrechten in Vlaams- Brabant te beschermen. Dit strookte uiteindelijk niet met de Vlaamse eis van het territorialiteitsprincipe en de afbakening van de taalgrens: eenmaal woonachtig in Vlaanderen moet men op een Nederlandstalige partij stemmen, aangezien het Nederlands in Vlaanderen de streektaal en dus de bestuurstaal is. De Vlaamse eis behelst dan ook een splitsing van het kiesdistrict, waarbij Halle-Vilvoorde los wordt geweekt van Brussel en waar enkel Nederlandstalige lijsten op mogen komen. De Franstaligen vechten voor het behoud van hun taalprivilege in de Rand dat al decennia lang zo geregeld is. Dat is de juridische basis van het conflict BHV (documenten Vlaams Belang, CD&V, VLD; 2005). 18

19 Concreet gezien betekent deze juridische aanvechting veel meer. De huidige situatie in Halle- Vilvoorde schept de Franstaligen de mogelijkheden om, doormiddel van de faciliteiten in de 6 gemeenten en de mogelijkheid om op een Franse lijst te stemmen, niet te hoeven integreren in de Vlaamse Nederlandstalige maatschappij. Bron 2: Kaart van Brussel-Halle-Vilvoorde en het percentage Franstaligen in de Brusselse Rand per gemeente. Door dit gebrek aan intergratie verfranst de Brusselse Rand gestadig. Deze verfransing is zichtbaar op de bron, omdat op Nederlandstalig gebied in Vlaanderen inmiddels grote percentages Franstaligen wonen. De Vlaamse partijen geven aan dat het geen schending is om Frans te spreken op Vlaams grondgebied, zolang deze Franstaligen maar Franstalige Vlamingen worden en geen Franstalige Walen blijven. Hier wordt overigens later nog verder op ingegaan. Met andere woorden: een aanpassing aan de Vlaamse cultuur (waardoor men op de lange termijn toch ook het Nederlands machtig moet worden) en geen bindingen meer 19

20 met Wallonië onderhouden zijn de eisen. De Franstaligen in het algemeen vinden het hun democratisch recht om de eigen taal te spreken en verbonden te blijven aan de Franstalige cultuur uit Brussel en Wallonië. Men wijst de Vlaamse subnatie af en vindt Halle-Vilvoorde eigenlijk Waals-Brussels cultuurgebied. Dat is de culturele basis van het conflict BHV : De politieke voortzetting van het conflict Bij de St. Michielsakkoorden van 1993 werd er een splitsing van de laatst overgebleven unitaire provincie Brabant overeengekomen. Voortaan zouden er een Franstalig Brabant (Waals-Brabant) en een Nederlandstalig Brabant (Vlaams-Brabant) zijn. De kieskringen die men hierbij maakte, waren grofweg Vlaanderen (enkel Vlaamse lijsten) + Brussel (tweetalige lijsten) voor de Nederlandstaligen en Wallonië (enkel Waalse lijsten) + Brussel + Halle- Vilvoorde (enkel Vlaamse lijsten volgens de grondwet, maar de kiesindeling bepaalt dus dat er ook Waalse en Brusselse lijsten mogen opkomen) voor de Franstaligen. Deze indeling werd door de Vlaamse beweging sterk verworpen, op basis van het territorialiteitsprincipe. Franstaligen die woonachtig waren op Vlaams grondgebied, zouden namelijk op Waalse politici kunnen stemmen. Andersom was deze regeling niet ingepland: Nederlandstalige kiezers in Wallonië konden niet op Vlaamse lijsten hun stem uitbrengen. Tijdens de regeringen van Jean-Luc Dehaene vanaf 1993 tot 1999 en de eerste paarse federale regering van België onder leiding van Guy Verhofstadt (VLD) tussen 1999 en 2004, werd de staatshervorming als grotendeels opgelost beschouwd. Zo kon men de aandacht op andere zaken gaan richten. De zaak BHV werd echter in 2002 heropend en definitief op de agenda gezet, toen de regering Verhofstadt een kieswethervorming wilde doorvoeren die ervoor zorgde dat de oude kiesarrondissementen zouden worden opgeheven, om plaats te maken voor provinciale kieslijsten. Echter, de Vlaamse beweging stapte met deze hervorming in de hand naar het Arbitragehof om de grondwettelijkheid ervan te betwisten. Het Hof oordeelde dat: B.9.5. Door de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te handhaven, behandelt de wetgever de kandidaten van de provincie Vlaams-Brabant op een andere wijze dan de kandidaten van de andere provincies vermits, enerzijds, zij die kandidaat zijn in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in concurrentie moeten treden met kandidaten die elders dan in die provincie kandideren, en, anderzijds, zij die kandideren in de kieskring Leuven niet op dezelfde wijze worden behandeld als zij die kandideren in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. (Arrest Arbitragehof; mei 2003). 20

Brussel Vlaams: Onrealistisch of levensnoodzakelijk?

Brussel Vlaams: Onrealistisch of levensnoodzakelijk? 6 de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 26 september 2009 Brussel Brussel Vlaams: Onrealistisch of levensnoodzakelijk? www.landdag.org Verslag van de 6 de Sociaal-Flamingantische Trefdag

Nadere informatie

Brussels: part of the solution?

Brussels: part of the solution? Brussels: part of the solution? Korte inhoud De Vlaamse Beweging is verdeeld over wat met Brussel moet gebeuren. De enen zien het als noodzakelijke voorwaarde voor een levensvatbare onafhankelijkheid,

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

De kloof, die een ravijn dreigt te worden

De kloof, die een ravijn dreigt te worden De kloof, die een ravijn dreigt te worden Door Drs. Maurice de Hond Crisis van de parlementaire democratie Bij het lezen van Geert Mak s boek over de geschiedenis van de 20 e eeuw In Europa viel me een

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

1.1 Aanleiding tot het onderzoek... 6 1.2 Onderzoeksvraag... 8 1.3 Relevantie... 8 1.4 Opzet... 9

1.1 Aanleiding tot het onderzoek... 6 1.2 Onderzoeksvraag... 8 1.3 Relevantie... 8 1.4 Opzet... 9 Voorwoord In het voorjaar van 2010 besloot ik om te kiezen voor de master Media en Journalistiek. De keuze voor deze studie, en een andere stad, is achteraf een goede keus gebleken. De campus van de Erasmus

Nadere informatie

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur P309941 ORDE VAN DEN PRINCE vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur 2 WOORD VOORAF 3 IK HOU VAN ALLE ZES 5 VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OVER DE BRUSSELSE RAND 9 WELK BELEID IS NODIG IN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Belgische politiek: chaotisch voorspel moet uitmonden in institutioneel orgasme

Belgische politiek: chaotisch voorspel moet uitmonden in institutioneel orgasme Carl Devos & Nicolas Bouteca Belgische politiek: chaotisch voorspel moet uitmonden in institutioneel orgasme Sinds 1 juli is België gastheer van Europa. In een b eschouwend artikel aan de vooravond van

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 517 (2012-2013) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 15 OKTOBER 2013 STUDIESESSIE METROPOOL BRUSSEL 1249 - 2 - Dames en heren, De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Het probleem Brussel Analyse en krachtlijnen van een oplossing

Het probleem Brussel Analyse en krachtlijnen van een oplossing Analyse en krachtlijnen van een oplossing 2006 SFL: postbus 1088, 3000 Leuven-1 www.landdag.org 1. Brussel in het Belgisch federalisme Federalisme: politieke filosofie tegenover empirisch feit Op onze

Nadere informatie

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen 5de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen www.landdag.org Solidariteit

Nadere informatie

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer.

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. Van Bijsterveldt-Vliegenthart Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, over de ingediende

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G.

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G. Bacheloropdracht Een analyse van de kansen en bedreigingen in Koerdistan voor Aster-X Capital Management B.V. aan de hand van de gebeurtenissen in het jaar 2014 Rogier Groot S1203053 Begeleider Aster-x

Nadere informatie

Democratie versus Totalitarisme

Democratie versus Totalitarisme Democratie versus Totalitarisme Documentatiemap Z5VB Inleiding Democratie of Totalitarisme. Democratie én Totalitarisme. In hoeverre is deze laatste zin mogelijk? In encyclopedieën wordt vermeld dat Democratie

Nadere informatie

Etniciteit en Conflict in Macedonië

Etniciteit en Conflict in Macedonië Etniciteit en Conflict in Macedonië Jelmer Kamstra Opleiding Ontwikkelingsstudies Faculteit der Sociale Wetenschappen K.U. Nijmegen Juli 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Theoretisch kader... 8 2.1

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie

TIJD VOOR OPPORTUNITEIT

TIJD VOOR OPPORTUNITEIT TIJD VOOR OPPORTUNITEIT DE KORTE EN DE LANGE TERMIJN VERBONDEN Master Metropool Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Den Haag, juni 2011 Karen Arpad, Provincie Noord-Holland Roland de Bes, Gemeente

Nadere informatie

Een kwalitatief onderzoek naar de identiteit van Lonsdale-jongeren in de gemeente Werkendam

Een kwalitatief onderzoek naar de identiteit van Lonsdale-jongeren in de gemeente Werkendam Wij zijn gewoon jeugd Een kwalitatief onderzoek naar de identiteit van Lonsdale-jongeren in de gemeente Werkendam Sophie Kalb Masterscriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen Specialisatie Interculturele

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Tijd van komen en gaan

Tijd van komen en gaan Tijd van komen en gaan Exploratief onderzoek over remigratie vanuit Nederland naar Marokko Roosmarijn Brandriet 3448894 Masterscriptie Interculturele Communicatie, departement Nederlands Faculteit Geesteswetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Inleiding 6. Het Nederlandse Bestuursstelsel 16. Politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen bestuurslagen 28

Inhoud. Voorwoord 4. Inleiding 6. Het Nederlandse Bestuursstelsel 16. Politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen bestuurslagen 28 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 6 Het Nederlandse Bestuursstelsel 16 Politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen bestuurslagen 28 Burgerparticipatie in Nederland 36 Het bestuursstelsel in Denemarken 42 Politiek-bestuurlijke

Nadere informatie

De worsteling om de toekomst van Suriname

De worsteling om de toekomst van Suriname De worsteling om de toekomst van Suriname De betekenis van de demografische factor, toegelicht aan de hand van Nederlandse opiniebladen in de periode 1954-2000 Doctoraal Scriptie Barbara van den Broek

Nadere informatie

BESTUREN ONDER DRUK. Bestuurscultuur en infrastructurele besluitvorming in Nederland. Jaap de Heer, Myrte Berendse,

BESTUREN ONDER DRUK. Bestuurscultuur en infrastructurele besluitvorming in Nederland. Jaap de Heer, Myrte Berendse, BESTUREN ONDER DRUK BESTUREN ONDER DRUK Bestuurscultuur en infrastructurele besluitvorming in Nederland Jaap de Heer, Myrte Berendse, Hanneke Duijnhoven en Sander Merkus Rozenberg Publishers Jaap de Heer,

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Brussel, juni 2005. Verslagboek. Studiedag SER-SERV Den Haag Brussel Lissabon Donderdag 2 juni 2005 Vlaams Parlement

Brussel, juni 2005. Verslagboek. Studiedag SER-SERV Den Haag Brussel Lissabon Donderdag 2 juni 2005 Vlaams Parlement Brussel, juni 2005 Verslagboek Studiedag SER-SERV Den Haag Brussel Lissabon Donderdag 2 juni 2005 Vlaams Parlement 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Feniks... 4 3. Vlaamse sociale partners over

Nadere informatie