Kieskring BHV: 1.De zes faciliteitengemeenten. November 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kieskring BHV: 1.De zes faciliteitengemeenten. November 2011"

Transcriptie

1 Kieskring BHV: - nachtmerrie voor de Vlamingen uit Brussel en de faciliteitengemeenten - nieuwe zweepslag voor verfransing in de rest van Vlaams-Brabant November 2011 De Vlaamse onderhandelaars en de meeste commentatoren blijven zich lovend en zelfs triomfalistisch uitlaten over het eerste BHV-akkoord dat op 14 september werd bereikt. Er wordt alom gesproken van een historisch akkoord en een zuivere splitsing. Dat is ook de boodschap van een grootschalige CD&V-campagne, waarbij deze partij onder het motto BHV-AUB aan de Vlaams-Brabanders probeert wijs te maken dat ze woord heeft gehouden en dat de anderstaligen zich nu vlugger en beter zullen integreren. Deze zuivere splitsing is evenwel een groteske leugen. Wie het dossier ernstig tegen het licht houdt, kan niet anders dan toegeven dat de Vlamingen stevig gerold zijn. De situatie wordt én in Brussel én in de faciliteitengemeenten én zelfs in de rest van Vlaams-Brabant erger dan ze vandaag al is. 1.De zes faciliteitengemeenten 1.1 De meest in het oog springende hervorming is uiteraard de opdeling van de kieskring BHV. Brussel wordt een aparte kieskring en Halle-Vilvoorde wordt samengevoegd met het arrondissement Leuven tot de provinciale kieskring Vlaams-Brabant. Grote uitzondering hierop zijn de faciliteitengemeenten. Deze zes gemeenten zullen deel uitmaken van zowel de kieskring Brussel als de kieskring Vlaams-Brabant. Op de kiesbrieven in deze gemeenten staan zowel de Brusselse als de Vlaams-Brabantse lijsten. Het gaat hier dus niet om inschrijvingsrecht: de inwoners zullen zich niet moeten verplaatsen naar Brussel als ze voor deze lijsten willen stemmen, zoals destijds voorzien was in het Egmontpact en zoals vandaag gebeurt in Voeren en Komen. Elke drempel wordt weggeslagen. Onvermijdelijk gevolg is dat het aantal stemmen voor Brusselse lijsten in deze gemeenten enorm hoog zal liggen. De Franstalige partijen zullen zich nu volop concentreren op de Zes, die intensiever dan ooit bewerkt zullen worden met opruiende, imperialistische propaganda. De electorale verfransing krijgt er bijgevolg een echte zweepslag. Maar ook Vlaamse kandidaten uit Brussel kunnen er uiteraard campagne komen voeren. En de Vlaams- Brabantse lijsten zullen er hun kiespropaganda beperken tot het obligate minimum. Belangrijk om te weten is dat kandidaten voor de Kamer niet hoeven te wonen in de kieskring waar zij opkomen. Men zal dus in de toekomst wel degelijk nog altijd kandidaat kunnen zijn op de lijst van een ander gewest. Dat betekent dat Franstalige burgemeesters of schepenen uit de Zes probleemloos zullen mogen kandideren op de Brusselse lijsten. Het succes van deze lijsten staat dus bij voorbaat vast. 1

2 Vandaag reeds is er in vijf van de zes faciliteitengemeenten een ruime francofiele meerderheid. Alles wijst er dan ook op dat het overgrote deel van deze inwoners zal stemmen voor Brusselse lijsten. Het gaat dus wel degelijk om een electorale uitbreiding van Brussel, zoals de Franstalige liberaal Armand De Decker triomferend verklaarde. We krijgen een groot-brusselse kieskring van 25 gemeenten. De Zes worden electoraal geannexeerd. 1.2 Deze gemeenten worden bovendien weggerukt uit hun oorspronkelijk kieskanton. Wemmel wordt weggerukt uit het kieskanton Meise, Wezembeek en Kraainem uit het kanton Zaventem. Linkebeek, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode uit het kanton Halle. In de plaats komt een nieuw en geheel kunstmatig kieskanton Sint-Genesius-Rode van gemeenten die geografisch ver van mekaar verwijderd liggen. Dit kanton zal zweven tussen Brussel en Vlaams-Brabant en de electorale corridor realiseren tussen Brussel en Wallonië. Niet alleen wordt de greep van Brussel op deze gemeenten fel versterkt, bovendien zal men in de toekomst haarfijn kunnen nagaan aan welk tempo het aantal Vlaamse stemmen in deze gemeenten daalt, met alle nefaste, demotiverende gevolgen van dien. Via de samenbundeling in één kanton geeft men aan de Zes bovendien een apart administratief statuut. Belangrijk aspect hierbij is dat alle bepalingen inzake de faciliteitengemeenten, ook deze inzake dit nieuwe kanton, grondwettelijk gebetonneerd zullen worden. Dat betekent dat ze nooit meer kunnen opgeheven of gewijzigd worden door een Vlaamse meerderheid, maar enkel met een meerderheid in de beide taalgroepen.. De Franstaligen zien hierin de definitieve breuk met het tijdelijk karakter van deze faciliteiten. Indien het land ooit wordt opgedeeld, dan wordt het voortaan veel gemakkelijker voor de Franstaligen om dit gebied te claimen als een onderdeel van Brussel. Bovendien krijgen de Walen nu een veel duidelijker perspectief op het behoud van Brussel bij het uiteenvallen van het land. Brussel vormt niet langer een echte enclave in Vlaanderen. We citeren hiervoor uit een interview met Prof. Hugues Dumont, hoogleraar grondwettelijk recht aan de Brusselse Facultés Saint-Louis in Le Soir van 16/9: Les six communes à facilités deviennent, sur le plan électoral, un canton hors norme et constitutionnalisé, ce qui me semble de la plus haute importance. Ce canton électoral sera rattaché à la fois à la conscription électorale de Bruxelles et à celle du Brabant flamand. Le Soir : C est une forme de corridor démocratique au fond Dumont : Oui, sûrement, d autant que dans ces six communes il y a Rhode-Saint-Genèse qui forme une continuité territoriale entre Bruxelles et la Wallonie. Et l on ne peut pas négliger l hypothèse, que je ne souhaite pas, d une négociation future sur la partition de l Etat belge. Ce caractère exceptionnel de ce canton électoral serait un des arguments que l on pourra invoquer contre la transformation brutale de la frontière linguistique en une frontière internationale. C est un point essentiel. i In een reeks van 13 vragen en antwoorden maakte de MR op zijn website dezelfde analyse. Op de vraag Est-ce que les frontières linguistiques peuvent devenir des frontières d état?» wordt zelfzeker geantwoord : «Non. La garantie constitutionnelle accordée aux communes à facilités permettra à celles-ci d être prémunie contre toute exigence flamande d annexion à un futur Etat flamand.» ii De hypothese dat Vlaanderen de Zes ooit nog zou annexeren is in Franstalige ogen dus voorgoed van de baan. 2

3 In la Libre Belgique van 15 september stelt Francis Van de Woestyne het nog duidelijker. Over het recht om vanuit de faciliteitengemeenten voor Brusselse lijsten te stemmen zegt hij: Sur le plan géostratégique, c est important. Si demain les partis flamands devaient provoquer la scission du pays, ces six communes seraient presque de facto rattachées à Bruxelles.» iii Béatrice Delvaux van Le Soir is op diezelfde dag nog iets duidelijker over de Franstalige strategie, die gericht is op tijdswinst: «Gagner du temps sans perdre trop d éléments fondamentaux (lien Wallonie-Bruxelles, statut de Bruxelles) pour pouvoir préparer ces deux régions à une prévisible future scission du pays.» iv Dit alles illustreert ten overvloede dat de Franstalige politici, professoren en journalisten wel degelijk bezig zijn met de ontbinding van het land. Als dit akkoord gerealiseerd wordt, verhindert men in belangrijke mate dat de taalgrens op termijn ook een staatsgrens zou worden. 1.3 De voogdij van de Vlaamse regering over deze zes gemeenten wordt sterk uitgehold wat betreft de benoeming van de burgemeesters van deze zes gemeenten. Er komt een uitzonderingsregime dat sterk verschilt met de rest van de Vlaamse gemeenten en bijgevolg hoogst discriminatoir is. In tegenstelling met overal elders in Vlaanderen, zullen de burgemeesters van de Zes in de praktijk aangesteld worden door de gemeenteraad, waarna zij meteen de volheid van bevoegdheid zullen krijgen. Wanneer de Vlaamse regering de officiële benoeming nadien weigert, zal de tweetalige, paritair samengestelde Algemene Vergadering van de Raad van State hierover oordelen, in plaats van de Vlaamse kamers vandaag. De helft van de tijd wordt deze voorgezeten door een Franstalige rechter, die dan de doorslaggevende stem heeft. Een Nederlandstalige en een Franstalige magistraat zullen samen optreden als auditeur. Wanneer de Raad van State de weigering door de Vlaamse regering teniet doet, is de betrokkene automatisch benoemd tot burgemeester. De kans is dus bijzonder groot dat ook incivieke burgemeesters, die de taalwetten in het verleden systematisch aan hun laars lapten, op deze manier benoemd zullen geraken. 1.4 Over het lot van de Vlaamse omzendbrieven (die opleggen dat administratieve documenten steeds in het Nederlands moeten verstuurd worden, waarna telkens opnieuw en op individuele basis een vertaling kan gevraagd worden) bestaan sterk uiteenlopende interpretaties tussen Nederlandstalige en Franstalige onderhandelaars. In haar triomfalistische BHV-AUB-campagne stelt CD&V onomwonden: De Vlaamse decreten, inclusief de omzendbrieven Peeters, blijven voor iedereen gelden. Maar de MR zegt precies het tegenovergestelde. Op de vraag of de pesterijen van de Omzendbrief Peeters blijft voortduren luidt het antwoord zeer beslist: «Non. La consécration légale de la Circulaire Peeters prévue initialement a été empêché par le MR. C est donc la loi actuelle et la jurisprudence récente, favorables aux francophones, qui s imposent. Si des abus du côté néerlandophone persistent, un recours sera possible devant l Assemblée générale du Conseil d Etat.» v Aanvankelijk was het de bedoeling om de omzendbrieven sterk te versoepelen. Dit was reeds het geval in de nota-de Wever, waarin werd voorgesteld dat Franstaligen om de drie jaar een verklaring zouden kunnen afleggen met de vraag alle documenten in het Frans te krijgen. In 3

4 de voorstellen van Di Rupo en Beke werd dit nog verder afgezwakt naar een zesjaarlijkse verklaring. Toch ging dit voor de Franstaligen nog niet ver genoeg. Zij bleven zich verzetten tegen iedere wettelijke basis voor de omzendbrieven en konden bekomen dat de toepassing ervan, samen met alle andere administratieve geschillen inzake de faciliteitengemeenten, voortaan zou ressorteren onder de tweetalige Algemene Vergadering van de Raad van State. Zij gaan ervan uit dat de omzendbrieven door de Raad vernietigd zullen worden of minstens buiten werking gesteld omdat deze Kamer de francofone stellingen ondersteunt. Het is inderdaad een omwenteling in bijna 40 jaar administratieve rechtspraak dat de Vlaamse kamers van de Raad van State niet langer bevoegd zullen zijn hiervoor. Deze hadden een zorgvuldige rechtspraak uitgebouwd die het Nederlandstalig karakter van de betrokken gemeenten eindelijk respecteerde. Deze Vlaamse overwinning dreigt nu voorgoed van tafel geveegd te worden. Prof. Dumont over die Vlaamse kamers: «Ce qui est à la source des tracasseries administratives que subissent les francophones dans les communes à facilités, c est une jurisprudence militante des chambres unilingues flamandes du Conseil d Etat, qui c est constituée depuis 1973, avec une interprétation de l homogénéité linguistique territoriale. Elle fut à l origine tant des circulaires Peeters que de la non-nomination des trois bourgmestres.» vi Op 15 september verklaarde de Brusselse minister-president Charles Picqué op de RTBfradio alvast dat de omzendbrieven door de toewijzing aan de tweetalige kamer geneutraliseerd zijn, zodat de faciliteitengemeenten in de praktijk tweetalige gemeenten zullen worden: net als in Brussel zullen de bewoners ingedeeld worden op taalbasis en zullen de Franstalige inwoners binnen afzienbare tijd al hun documenten in het Frans toegestuurd krijgen. Conclusie: In de praktijk worden deze gemeenten in heel grote mate Brusselse gemeenten. Het uitzonderingsstatuut voor de faciliteitengemeenten is een groot probleem. De onderhandelaars gaan er blijkbaar van uit dat de zes gemeenten verloren zijn voor Vlaanderen. Ze werden opgegeven. Professor Bart Maddens, KUL (website De Standaard, 16 september 2011). Op 15 september verklaarde Armand De Decker (MR) in Terzake : De uitbreiding van Brussel zal toch op een dag komen. De electorale uitbreiding van Brussel is beslist. We zullen wel zien binnen 10 of 20 jaar. Men moet redelijk zijn en men moet democratisch zijn. Ik geloof dat binnen 10 jaar al die gemeenten 100% Franstalig zijn, in feite. Een gruwelijke uitspraak die veel weg heeft van een verlangen naar culturele genocide Eén en ander wordt bevestigd door de uitspraken van Louis Michel op 20 september op de VRT-radio en (vooral) de RTBf. Ook voor Michel is het een kwestie van tijd vooraleer de zes faciliteitengemeenten bij Brussel komen. Het BHV-akkoord leidt tot een verankering tussen Brussel en de Zes en is een eerste stap naar de uitbreiding met de zes gemeenten. Hoe pijnlijk ook, we kunnen de Franstalige liberalen alleen maar erkentelijk zijn voor zo n klare taal 4

5 2. Brussel 2.1 De Brusselse Vlamingen zijn het grootste slachtoffer van dit akkoord. Niet alleen moeten zij dulden dat een slordige stemmen uit de faciliteitengemeenten de Franstalige partijen in Brussel komen versterken, bovendien wordt hun uitdrukkelijk het recht ontzegd om hun lijsten met mekaar te verbinden. Nochtans gebeurt dit wel voor de huidige gewestraads-, Senaats- en Europese verkiezingen. Bij deze verkiezingen moet men namelijk eerst een keuze maken voor een taalgroep. Nadien worden de stemmen afzonderlijk per taalgroep geteld. Alleen voor de Kamer blijft dit onmogelijk, ondanks de evidente noodzaak daartoe in Brussel gezien de zeer minoritaire positie van de Vlamingen in de hoofdstad. De tekst van het Strik-akkoord van Di Rupo is overduidelijk: in Brussel geldt een algemene kiesdrempel van 5% (en dus geen drempel van 5% binnen elke taalgroep) en de techniek van apparentering en het samenvoegen van lijsten zal uitgesloten zijn. Hierdoor zullen de Brusselse Vlamingen in de toekomst in de praktijk geen enkele vertegenwoordiger meer kunnen afvaardigen naar de belangrijkste politieke vergadering van het land, met name de Kamer van volksvertegenwoordigers. Geen enkele Vlaamse partij zal immers op zijn eentje de kiesdrempel van 5% behalen, laat staan de 6,5% die nodig is voor het behalen van een zetel. Alle 15 Brusselse zetels zullen door dit perfide systeem naar Franstalige partijen gaan. De impact hiervan is onvoorstelbaar groot: een stem voor een Vlaamse partij wordt hierdoor compleet nutteloos in Brussel. En bijgevolg zullen de Brusselaars steeds minder voor de Vlaamse partijen stemmen. De Vlamingen worden met andere woorden politiek geliquideerd en onze hoofdstad verandert op die manier van een tweetalige in een de facto Franstalige stad. Dit is een politieke moordaanslag op de Brusselse Vlamingen. Kan dit voorkomen worden? Heel eenvoudig: via de invoering van poolvorming zoals bij de andere verkiezingen. Als men dit systeem voor de Kamer zou toepassen, behalen de Vlaamse partijen twee Kamerzetels. Concreet: bij de regionale, Europese en de nationale verkiezingen van 2009 en 2010 behaalden de Vlaamse lijsten in Brussel tussen de en de stemmen op een totaal van ongeveer Dat is tussen de 10,5 en de 12,6%. Wanneer je de Kamerzetels eerst verdeelt per taalgroep en nadien per partij, dan halen de Vlaamse partijen twee verkozenen. Daar hebben we recht op. Maar precies dat weigeren de Franstaligen. Zij koppelen de Brusselse Vlamingen geheel ten onrechte aan de Franstaligen in Vlaams-Brabant (buiten de faciliteitengemeenten), die evenmin hun lijsten met mekaar kunnen verbinden. Een koppeling die totaal onaanvaardbaar is en nergens op slaat. Brussel is immers niet alleen de hoofdstad, maar bovendien ook een tweetalige stad, waar de beide taalgroepen, ook al zijn ze numeriek verschillend, op gelijke voet moeten behandeld worden. Alleen al het feit dat de situatie in Brussel zal worden scheefgetrokken met tienduizenden Franstalige stemmen uit de Rand, rechtvaardigde de aparte telling van de Vlaamse en de Franstalige stemmen. De Franstaligen zijn er dus in geslaagd alle Brusselse Kamerzetels naar zich toe te trekken. En de Vlaamse partijen slikken dat. Nochtans is dit uiterst onrechtvaardig omdat ook de Franstaligen in Brussel een minderheid zijn geworden en absoluut geen recht hebben op het geheel van deze 15 zetels. Dit hoge aantal zetels (voor amper kiezers) heeft alles te maken met het zeer hoog aantal vreemdelingen in Brussel (officieel zo n 30% van de bevolking). Kamerzetels worden immers toegewezen op basis van het inwoneraantal en niet 5

6 op basis van het aantal kiezers. Het signaal dat nu wordt gegeven is dat al deze buitenlanders voortaan louter door Franstaligen vertegenwoordigd zullen worden in de hoogste politieke vergadering van het land. Omdat men er uitdrukkelijk van uitgaat dat er hierdoor in Brussel geen Vlaming meer kan verkozen worden en in Vlaams-Brabant geen Franstalige, wordt het systeem van de gecoöpteerde senatoren gehandhaafd, maar dan in een hervormde Senaat, die geen rechtstreekse verkozenen meer zal hebben. Die nieuwe Senaat zal zich toeleggen op grondwettelijke en communautaire dossiers en op het overleg tussen de gemeenschappen. Ook de internationale verdragen (Minderhedenverdrag!) zullen tot de Senaatsbevoegdheden horen. De onderhandelende partijen hebben zich uitdrukkelijk geëngageerd om een aantal niet-verkozenen uit Brussel en uit Vlaams-Brabant via coöptatie in de Senaat te krijgen, zodat beide minderheidsgroepen hun stem kunnen laten horen. De Vlamingen in Brussel worden aldus op een uiterst perfide manier gelijkgeschakeld met de Franstaligen in Vlaams-Brabant buiten de faciliteitengemeenten. Hier zit de belangrijkste blunder van de Vlaamse partijvoorzitters: zij hadden deze koppeling nooit mogen aanvaarden omdat het hier om twee totaal verschillende situaties gaat. Men kan de Vlamingen in het tweetalige Brussel onmogelijk vergelijken met de Franstaligen in het eentalige Vlaams-Brabant. De situatie van de Brusselse Vlamingen is tot op heden altijd gekoppeld geweest aan deze van de Franstaligen in heel België. De bescherming en de relatieve bevoordeling van de Vlamingen in de hoofdstad (pariteit in regering en in de hogere ambtenarenfuncties op gemeentelijk en gewestelijk vlak) hangen samen met de bescherming en de voordelen voor de Franstaligen op federaal niveau. Het gaat hier om een van de basisevenwichten van het land. Wat hier gebeurt, is een uiterst belangrijke omslag in de politieke machtsevenwichten in België: de Brusselse Vlamingen komen terecht in een minderheidsstatuut, waarvan de rechten in de toekomst steeds nadrukkelijker zullen afgemeten worden aan de rechten van de Franstaligen in Vlaams-Brabant buiten de faciliteitengemeenten. En Brussel zelf wordt een dominant francofone stad, waarin de Vlaamse minderheid hoogstens nog gedoogd wordt. Hun situatie zal steeds vaker gebruikt en misbruikt worden om bijkomende rechten af te dwingen voor de Franstaligen in Vlaams-Brabant. De contouren van Wallo-Brux, als een francofone federatie tussen Wallonië en Brussel, krijgen hiermee voor het eerst duidelijk vorm. Het is duidelijk dat de Vlaamse partijvoorzitters (gemiddeld 36 jaar en dus nauwelijks ervaring in zulke onderhandelingen en in de politieke basisregels van het land) zich hier op een ongelooflijke wijze hebben laten rollen. Men mag ook niet vergeten dat deze vier partijvoorzitters (Beke, De Croo, Van Besien en Gennez) niet woonachtig zijn in Brussel of Vlaams-Brabant en bijgevolg nauwelijks voeling hebben met deze problematiek. Daar tegenover zaten gehaaide Brusselse onderhandelaars zoals Milquet en Onkelinx, die de knepen van het vak en de situatie op het terrein maar al te goed kennen. 2.2 Het meest onrechtvaardige aan heel deze situatie is dat de Franstaligen uit de zes faciliteitengemeenten electoraal uiteindelijk veel gunstiger bediend worden dan de Vlamingen uit de hoofdstad, vermits zij geen verloren stem uitbrengen en de Vlamingen wel. De Franstaligen uit de Zes worden dus overbeschermd en dragen bovendien zelf ook bij tot de marginalisering van de Brusselse Vlamingen, vermits hun stemmen de Franstaligen in 6

7 de hoofdstad nog verder versterken. Maar voor de Brusselse Vlamingen wordt er dus niets gedaan. Dit is absurd en stuitend, ook al omdat zowel Di Rupo als Beke in hun BHV-wetsvoorstel de bijzondere modaliteit inzake de faciliteitengemeenten voorzien om de gewettigde belangen van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in de gewezen provincie Brabant te vrijwaren. De belangen van de francofonen buiten Brussel worden ten overvloede bediend, maar op welke manier worden de belangen van de Nederlandstaligen in Brussel gevrijwaard? Overal wordt nu verkondigd dat dit de onvermijdelijke prijs is die de Vlamingen moeten betalen en dat dit ingecalculeerd was, maar dat is hoogst leugenachtig. In de splitsingsvoorstellen van de Vlaamse partijen was een oplossing uitgewerkt via lijstverbinding (apparentering) tussen de Vlaamse partijen van Brussel met deze van Vlaams-Brabant en tussen de Franstalige partijen met deze van Waals-Brabant. Op die manier zou geen enkele stem verloren gaan. De onderhandelaars hebben deze piste afgesloten omwille van een negatieve beoordeling van dit systeem door de Raad van State. Maar tegelijk werd elk alternatief onmogelijk gemaakt. Nochtans was precies de versterking van de Franstalige stemmen in Brussel met deze vanuit de faciliteitengemeenten een ijzersterk argument om een beschermingsmechanisme in te bouwen voor de Nederlandstaligen. Veel hadden de Vlamingen dus niet moeten eisen. Het gaat niet eens om een gewaarborgde vertegenwoordiging. Enkel om een aparte telling per taalgroep. Maar zelfs dat hebben de Vlaamse onderhandelaars niet kunnen bekomen. De regeling voor Brussel heeft in ieder geval zware gevolgen voor de taalverhoudingen in de Kamer zelf: de Vlamingen zullen zakken van 88 naar 86 Kamerzetels. Vandaag reeds zijn de Franstaligen oververtegenwoordigd in de Kamer. Een Franstalige Kamerzetel kostte in 2010 immers slechts stemmen (62 zetels voor stemmen), terwijl een Vlaamse Kamerzetel stemmen kostte (88 zetels voor stemmen). Indien het aantal Vlaamse Kamerzetels terugvalt op 86, wordt het verschil uiteraard nog veel groter: er zouden maar liefst stemmen nodig zijn voor een Vlaamse Kamerzetel en amper stemmen voor een Franstalige. Dat betekent dat een Kamerzetel voor een Vlaming in de toekomst 20% duurder wordt dan voor een Franstalige! Voor de volledigheid moet nog vermeld worden dat in de aanvankelijke wetsvoorstellen van Beke en Di Rupo sprake was van 14 Kamerzetels voor Brussel en 15 voor Vlaams-Brabant. Dit was gebaseerd op de volkstelling van 2002, toen Vlaams-Brabant meer inwoners had dan Brussel. Maar intussen is de bevolking van Brussel sneller gestegen: 1,11 miljoen inwoners op 1 januari 2011 versus 1,09 miljoen in Vlaams-Brabant. Hoewel de volkstelling van 2002 nog steeds voor heel het land de norm is, zijn de Franstaligen er blijkbaar in geslaagd op basis van de jongste bevolkingscijfers een extra zetel aan de Vlamingen te ontfutselen, zodat Brussel 15 zetels bekomt en Vlaams-Brabant terugvalt op 14. Vandaag zijn er in Leuven 7 verkozenen; in BHV zijn er 9 Nederlandstaligen en 13 Franstaligen. Men gaat er van uit dat in Brussel geen Nederlandstalige meer zal verkozen worden en in Vlaams-Brabant geen Franstalige, waardoor we terugvallen op 14 Nederlandstaligen (verlies 2) en de Franstaligen stijgen van 13 naar 15. Di Rupo en co hebben hier een fraai staaltje laten zien van sluwe, geraffineerde machtspolitiek. 2.3 Het is volstrekt onbegrijpelijk dat de Brusselse Vlamingen zelf dit allemaal zo lijdzaam ondergaan en zich gewillig laten afslachten. De drie federale verkozenen vanuit 7

8 Brussel, Vanackere (CD&V), Vanhengel (VLD) en Anciaux (sp.a) lijken zich uiterst gedwee bij de situatie neer te leggen in een sfeer van Après nous le déluge. We moeten niet doen alsof we dit nu pas ontdekken, aldus Guy Vanhengel in De Morgen, de gecoöpteerde Vlaamse Brusselse senator moet in de Senaat zijn stem laten horen. In een radio-interview in De Ochtend van 16 september stelt een treurige Vanackere nog: "Vlaamse partijen in Brussel halen zo'n stemmen. Ik denk dat er niet veel steden zijn in Vlaanderen van inwoners die helemaal geen vertegenwoordiger in het parlement hebben." Bert Anciaux waarschuwde daags voordien nog wel in Terzake : "Als die band tussen Vlaanderen en Brussel wordt doorgeknipt, is Brussel binnen de kortste keren een monoculturele francofone stad, waar er geen rechten meer zijn voor de Vlamingen." Maar Anciaux vraagt de Vlaamse onderhandelaars enkel om geen bijkomende toegevingen meer te doen inzake Brussel. Deze drie heren zijn gearriveerd. Voor hen zal er nog wel een postje te versieren zijn tot hun pensioen, als gecoöpteerd senator of zo. Maar voor hun opvolgers is het afgelopen. Een stem voor een Vlaamse lijst wordt een nutteloze stem, zodat de Vlaamse kiezers en zeker ook de nieuwe Belgen geen Vlaamse stem meer zullen uitbrengen, want ze is toch zinloos. Dit is dramatisch voor het overleven van de Vlaamse partijen in Brussel. 2.4 Wat kunnen de Vlaamse partijen in Brussel nu bij de volgende verkiezingen nog doen? Wellicht zal elke partij afzonderlijk opkomen. De partijen worden daartoe financieel gestimuleerd. Bovendien worden de stemmen in rekening gebracht voor de verdeling van de gecoöpteerde senatoren. De Vlaamse partijen zullen dus met mekaar de politieke strijd aangaan, ondanks de wetenschap dat geen enkele partij een Kamerzetel kan bemachtigen. Gezien de verloren stem zullen steeds meer kiezers afhaken. Het alternatief is een Vlaamse eenheidslijst, maar die kans is nagenoeg onbestaande. Niet alleen krijgen de partijen daarvoor geen financiële compensatie, bovendien hebben de Vlamingen negatieve ervaringen met dit soort eenheidslijsten. De Brusselaars zijn minder geneigd om daarvoor te stemmen en kiezen liever voor duidelijke ideologische kleuren. Zo n schrale eenheidslijst, met amper 15 kandidaten, waarbij wellicht een of meer Vlaamse partijen worden uitgesloten, leidt dus niet met zekerheid tot een verkozene. Guy Vanhengel verklaarde hierover bovendien: "Stel dat iemand verkozen wordt, in naam van welke partij zit die dan in het parlement?" Het meest waarschijnlijke (en ongetwijfeld ook bedoelde) gevolg van deze hemeltergende situatie is dat Vlaamse politici op individuele basis of in groep gaan aankloppen bij de Franstalige partijen. Brussels VLD-parlementslid Els Ampe smeekte amper enkele uren na de totstandkoming van het akkoord reeds dat de Franstaligen hun Kamerlijsten zouden openstellen voor Nederlandstalige kandidaten. Vlaamse politici zijn bij zulke strategie compleet overgelaten aan de goodwill van de francofonie. In het beste geval en als ze niet te Vlaamsgezind zijn, zullen zij mogen kandideren op een Franstalige lijst, zonder enige garantie op verkiezing natuurlijk. Dat is waar de Franstalige partijen naar toe willen. Dat de Vlaamse politici op hun knieën komen bidden en smeken voor een onzekere plaats op een francofone lijst. Zover willen ze de Vlamingen vernederen. Het is gewoon onvoorstelbaar dat er Vlamingen zijn die zich verlagen tot dit soort kruiperig gedrag. In dit verband is het tevens van belang te weten of het verbod op tweetalige lijsten voor de gewestverkiezingen zal worden opgeheven of niet. Brussel zal voortaan, net zoals Vlaanderen 8

9 en Wallonië, kunnen beschikken over de zogenaamde constitutieve autonomie. Dat betekent concreet dat Brussel voortaan zelfstandig kan beslissen over o.a. de wijze waarop verkiezingen georganiseerd moeten worden en over de samenstelling van en de evenwichten binnen het Brussels parlement. De waarborgen voor de Vlamingen kunnen hierdoor snel in gevaar komen. Zo blijken de Franstalige partijen volgens La Libre Belgique van oordeel, in tegenstelling tot CD&V er Beke, dat de constitutieve autonomie voor Brussel zou inhouden dat er voor de gewestverkiezingen tweetalige lijsten kunnen worden toegelaten. Dit debat is voorlopig verwezen naar een Brusselse werkgroep, samen met de problematiek van de taalwetgeving. De invoering van tweetalige lijsten voor de gewestraadsverkiezingen zou de definitieve doodsteek betekenen voor de Vlaamse partijen in Brussel. De Vlaamse politici worden in dat geval weer helemaal afhankelijk van de goodwill van de Franstaligen. We keren dan 40 jaar terug in de tijd. 2.5 In ruil voor de onvolledige splitsing van BHV en bovenop de vele cadeaus die de Franstaligen krijgen in Brussel en de faciliteitengemeenten, wordt het Hoofdstedelijk Gewest beloond met een zogenaamde herfinanciering en met een hele reeks bijkomende bevoegdheden. De belangrijkste compensatie voor de splitsing van de kieskring BHV is de toekenning van maar liefst 461 miljoen euro extra middelen voor Brussel PER JAAR. Het gaat om meer dan 18,4 miljard oude franken, wat een gigantische som is vergeleken met het Brusselse budget van 2,4 miljard euro in Deze som is welvaartsvast, wat betekent dat ze jaarlijks fors zal stijgen. In 2030 zou deze geldstroom al opgelopen zijn tot 830 miljoen euro. Slechts de helft daarvan moet specifiek gebruikt worden voor welbepaalde doeleinden zoals veiligheid en mobiliteit. Over de rest kan het gewest vrij beschikken. Het is helemaal niet duidelijk hoe men het bedrag van 461 miljoen kan verantwoorden. Vandaag reeds is het Brussels Gewest in belangrijke mate een doorsluismachine van gelden naar de gemeenschappen en de gemeenten voor beleidsdomeinen waarvoor het absoluut niet bevoegd is (zoals onderwijs en kinderopvang). Alles wijst erop dat de verspilling alleen maar zal toenemen. Als argument voor deze buitengewoon hoge bijkomende financiering wordt herhaaldelijk de demografische groei van Brussel naar voren geschoven. Men gaat er van uit dat de Brusselse bevolking ten gevolge van de aanhoudende immigratie zal blijven groeien aan een duizelingwekkend tempo van inwoners per jaar (of een toename met in 10 jaar), waardoor er een reeks bijkomende (vooral Franstalige) scholen en sociale voorzieningen zullen gebouwd moeten worden. Deze razendsnelle bevolkingstoename hangt natuurlijk samen met het huidige, extreem lichtzinnige open-grenzen-beleid. Een veel strengere immigratiewetgeving zou alvast veel meer soelaas bieden dan altijd maar meer geld toestoppen aan Brussel. Want zo n beleid komt neer op dweilen met de kraan open. Waarbij de Vlamingen (die instaan voor het gros van de Brusselse financiering) genereus mogen betalen voor de verdere verfransing en vervreemding van hun eigen hoofdstad. In een tijd dat er overal zeer zwaar bespaard moet worden, kan Brussel bijgevolg de dans ontspringen en ziet het gewest zijn budget zelfs verhoogd met 20% omdat het bij wijze van spreken de jackpot heeft gewonnen. Brussel wordt dus beloond voor zijn slecht en onverantwoord bestuur. 9

Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen De staatshervorming ontleed in 12 vragen en antwoorden Vraag 1: Is het kiesarrondissement B-H-V nu gesplitst of niet? Vraag 2: Is het gerechtelijk

Nadere informatie

Brussel Vlaams: Onrealistisch of levensnoodzakelijk?

Brussel Vlaams: Onrealistisch of levensnoodzakelijk? 6 de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 26 september 2009 Brussel Brussel Vlaams: Onrealistisch of levensnoodzakelijk? www.landdag.org Verslag van de 6 de Sociaal-Flamingantische Trefdag

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

10 juni 10 juni: Wetstraatrapport 1 jaar na de verkiezingen

10 juni 10 juni: Wetstraatrapport 1 jaar na de verkiezingen 10 juni 10 juni: Wetstraatrapport 1 jaar na de verkiezingen Perslunch, 6 juni 2008 1 Inleiding: moeras Een evaluatie van 1 jaar Wetstraat na de verkiezingen van 10 juni 2007 kan weinig anders zijn dan

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5 en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. De voorzitter: Mijnheer Vereeck, in de loop van de dag zal

Nadere informatie

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur P309941 ORDE VAN DEN PRINCE vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur 2 WOORD VOORAF 3 IK HOU VAN ALLE ZES 5 VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OVER DE BRUSSELSE RAND 9 WELK BELEID IS NODIG IN DE VLAAMSE

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29!

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29! 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Brussels: part of the solution?

Brussels: part of the solution? Brussels: part of the solution? Korte inhoud De Vlaamse Beweging is verdeeld over wat met Brussel moet gebeuren. De enen zien het als noodzakelijke voorwaarde voor een levensvatbare onafhankelijkheid,

Nadere informatie

Bart De Wever: historische kans gemist. v r i j m o e d i g m a a n d b l a d. Rondas over de G704. Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist

Bart De Wever: historische kans gemist. v r i j m o e d i g m a a n d b l a d. Rondas over de G704. Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist OORBRAAK v r i j m o e d i g m a a n d b l a d december 2011 12 Rondas over de G704 Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist Bart De Wever: historische kans gemist Afgiftekantoor 8000 Brugge V.U.

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere.

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere. CRABV 52 COM 579 03/06/2009 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van WOENSDAG 03 JUNI 2009 Namiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MERCREDI 03 JUIN 2009 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten

Nadere informatie

UW STOK ACHTER DE DEUR

UW STOK ACHTER DE DEUR VERKIEZINGSPROGRAMMA UW STOK ACHTER DE DEUR Vu: Gerolf Annemans, Madouplein 8/9, 1210 Brussel VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 Een verkenningstocht door het programma van het Vlaams Belang Inhoudstafel Voorwoord...3

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 14.03 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering is geopend.

Nadere informatie

Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05

Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05 Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05 Inhoud-programmaboek2012.indd 2 4/09/12 11:05 Ten geleide Op 14 oktober aanstaande trekken we weer naar de stembus om nieuwe gemeente-, districts- en provincieraden

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

Het probleem Brussel Analyse en krachtlijnen van een oplossing

Het probleem Brussel Analyse en krachtlijnen van een oplossing Analyse en krachtlijnen van een oplossing 2006 SFL: postbus 1088, 3000 Leuven-1 www.landdag.org 1. Brussel in het Belgisch federalisme Federalisme: politieke filosofie tegenover empirisch feit Op onze

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 13.59 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering

Nadere informatie

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel Magazine www.vlaamsbelang.org Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Uitgave van de Vlaams-nationale partij Maandelijkse uitgave (behalve augustus) Jaargang 10 nr. 1 januari 2013 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans,

Nadere informatie

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business p.505379 Maart 2014 nr.03 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business Voor elk archief een oplossing. Van klein tot

Nadere informatie

Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn

Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn Lead Piece Wouter Van Dooren & Dave Sinardet Commentaren Stefan Sottiaux Maik Martin Harald Bürger Uit het Engels vertaald

Nadere informatie

HET ABC VAN DE N-VA IN MENSENTAAL

HET ABC VAN DE N-VA IN MENSENTAAL HET ABC VAN DE N-VA IN MENSENTAAL Foto: Bart De Wever en Jean-Marie Le Pen HANDLEIDING VOOR DE DELEGEES Om het debat aan te gaan met jullie collega s op de werkvloer ABVV HORVAL ANTWERPEN 1 Voorwoord Als

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 517 (2012-2013) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 15 OKTOBER 2013 STUDIESESSIE METROPOOL BRUSSEL 1249 - 2 - Dames en heren, De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE DIENST VAN DE ADJUNCT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 2010 2011 Inhoudstafel 03 01 Voorwoord 04 02 Opdracht 05 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06 04

Nadere informatie

Zorgen om het Nederlands? Los het op met Engels

Zorgen om het Nederlands? Los het op met Engels Bladzijde 1 Voor herstel en behoud van het Nederlands - 2011 Nummer 4 Zorgen om het Nederlands? Los het op met Engels Dat, geachte lezer, is de moraal van het rapport Weloverwogen gebruik van het Engels

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie VOORLOPIGE VERSIE. zittingsjaar 2012-2013.

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie VOORLOPIGE VERSIE. zittingsjaar 2012-2013. vergadering C211 WON18 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 23 mei 2013 VOORLOPIGE VERSIE Niet citeren zonder de bron te vermelden

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

Verslag aan Koning Albert II

Verslag aan Koning Albert II Verslag aan Koning Albert II Op vrijdag 8 oktober hebt u mij belast met een verduidelijkingsopdracht "met de zeven partijen die rond de tafel zaten om de standpunten dichter bij elkaar te brengen over

Nadere informatie