EVENEMENTEN DIE PASSEN BIJ EEN STAD DIE DURFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVENEMENTEN DIE PASSEN BIJ EEN STAD DIE DURFT"

Transcriptie

1 EVENEMENTEN DIE PASSEN BIJ EEN STAD DIE DURFT Een onderzoek naar het Rotterdamse imago en de karakteristieke elementen van haar grootschalige publieksevenementen Door Jacqueline van den Berg In opdracht van Lectoraat City Marketing & Leisure Management 25 mei 2009

2 Titel Evenementen die passen bij een stad die durft. Een onderzoek naar het Rotterdamse imago en de karakteristieke elementen van haar grootschalige publieksevenementen. Datum 25 mei 2009 Geschreven door Jacqueline van den Berg Studentnummer: Telefoonnummer: In opdracht van Lectoraat City Marketing & Leisure Management Contactpersoon: Robert Leeseman Onderwijsinstelling Hogeschool INHolland School of Economics Rotterdam Hoger Toeristisch & Recreatief Onderwijs Afstudeerbegeleider Timo van de Lagemaat

3 Voorwoord In september 2004 startte ik met de HBO opleiding Hoger Toeristisch & Recreatief Onderwijs op Hogeschool INHolland te Rotterdam. Tijdens de meeloopstage in het derde jaar maakte ik kennis met de evenementenbranche binnen het domein leisure. Geweldig om eindelijk in de praktijk werkzaam te zijn en voldoening voor het geleverde werk te krijgen. Toch heb ik daarna een specialisatieminor gekozen die hier totaal haaks opstond. In het vierde jaar heb ik ontwikkelingshulp in Uganda verleend aan kleine toeristische ondernemers, en hen kennis laten maken met ICT binnen hun werkveld. Wederom een geweldige ervaring die ik absoluut niet had willen missen. Toen brak ook het laatste traject van mijn opleiding aan: de afstudeerstage. Ik heb toen de voorkeur gegeven aan een afstudeerproject binnen de evenementenbranche. Het Lectoraat City Marketing & Leisure Management bood mij een afstudeeropdracht aan over de grootschalige publieksevenementen in Rotterdam en het Rotterdamse imago. Als Rotterdamse en als bezoeker van deze evenementen vond ik het een enorme uitdaging om onderzoek te doen naar deze grootschalige evenementen. Ik wil dan ook graag het Lectoraat City Marketing & Leisure Management bedanken voor de stageplaats die zij mij gegeven hebben. Franca Tak, Angelique Lombarts, Jacques Vork en Robert Leeseman ben ik dankbaar voor de begeleiding vanuit het lectoraat. Zij stonden vele malen voor mij klaar. Ook mijn medestudent Frank van der Helm bedank ik voor de tips die wij elkaar gaven tijdens de telefoongesprekken als we het even niet meer zagen zitten. Mijn INHolland begeleider Timo van de Lagemaat ben ik dankbaar voor de begeleiding tijdens het afstudeertraject. Zonder zijn kritische blik was het niet mogelijk geweest om tot dit eindresultaat te komen. Ook wil ik afstudeercoördinator Hans van Strien bedanken voor de motivatie, begeleiding en adviezen tijdens het afstudeertraject. Deze scriptie had niet geschreven kunnen worden zonder de medewerking van acht stakeholders uit de Rotterdamse evenementenbranche. Daarom wil ik de volgende personen bedanken voor het verlenen van hun medewerking aan een interview: Jasper Scholte, Guus Dutrieux, Annemieke Loef, Reinier Weers, Carla van Bokhoven, Hans den Oudendammer, Frits van Elten en Marloes Beijer. Veel steun heb ik aan mijn huisgenoot en vriendin Jolien Grandia gehad. De kletsmomenten in de keuken gaven mij weer nieuwe energie om deze scriptie af te ronden. Tot slot bedank ik mijn vriend Job ten Bosch. Tegen hem kon ik aanpraten als ik het niet meer zag zitten. Zijn geduld is eindeloos op de proef gesteld tijdens het schrijven van deze scriptie. Ik bedank hem dan ook voor de tips en motivatie die hij mij gaf, die van grote waarde voor deze scriptie zijn geweest. Veel leesplezier! Jacqueline van den Berg Rotterdam, mei

4 Inhoudsopgave VOORWOORD INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING SUMMARY HOOFDSTUK 1: INLEIDING ACHTERGROND LECTORAAT CITY MARKETING & LEISURE MANAGEMENT AANLEIDING ONDERZOEK DOELSTELLING CENTRALE VRAAG EN DEELVRAGEN Centrale vraag Deelvragen RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK Praktische relevantie Maatschappelijke relevantie Theoretische relevantie LEESWIJZER HOOFDSTUK 2: ONDERZOEKSTYPEN EN VERANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSMETHODE DESKRESEARCH ENQUÊTE ONDER 35 RESPONDENTEN DIEPTE-INTERVIEWS Geïnterviewden Beleidsmakers en organisatiebureaus ONDERZOEKSTYPEN PER DEELVRAAG DE ZEVENDE DEELVRAAG HOOFDSTUK 3: ONDERZOEKSRESULTATEN WAT IS EEN GROOTSCHALIG PUBLIEKSEVENEMENT? Wat is een evenement? Typen evenementen Soort & omvang van evenementen Definities publieksevenementen WAT WORDT VERSTAAN ONDER HET IMAGO VAN EEN STAD? Citymarketing Identiteit Imago WELKE GROOTSCHALIGE PUBLIEKSEVENEMENTEN ZIJN ER IN ROTTERDAM?

5 3.3.1 Grootschalige publieksevenementen in Rotterdam Grootschalige publieksevenementen in Rotterdam in de periode Soort evenement Aantal edities Bezoekersaantal Uitkomsten enquête Overige evenementen WAT IS HET GEWENSTE ROTTERDAMSE IMAGO VOLGENS DE STAKEHOLDERS? Rotterdam Durft & RotterdamWorldPortWorldCity Enquête over het Rotterdamse imago Het Rotterdams imago volgens de stakeholders WAAROM IS HET ROTTERDAMSE IMAGO ONDERSCHEIDEND VOLGENS DE STAKEHOLDERS? Het Rotterdamse model SPORTSTAD ROTTERDAM WAT ZIJN DE KARAKTERISTIEKE ELEMENTEN VAN DE GROOTSCHALIGE PUBLIEKSEVENEMENTEN IN ROTTERDAM VOLGENS DE STAKEHOLDERS? De 15 grootste evenementen Fortis Marathon Rotterdam Zomercarnaval Volvo Ocean Race Bavaria City Racing De Wereldhavendagen Internationaal Film Festival Rotterdam Red Bull Air Race Ortel Dunya Festival FFWD Fit For Free Dance Parade Strand aan de Maas Concert DJ Tiësto, als onderdeel van de Volvo Ocean Race ABN AMRO World Tennis Tournament Winterplein North Sea Jazz Festival Battle of Drums De karakteristieke elementen van de 15 grootste evenementen Infrastructuur Multicultureel Veiligheid Vernieuwend & verankerd Laagdrempelig Sensationeel Eigen bevolking & Bezoek van buitenaf Sportief De karakteristieken per evenement HOOFDSTUK 4: CONCLUSIES

6 4.1 DE ROTTERDAMSE WAARDEN GEEN EENDUIDIG ROTTERDAMS IMAGO DE ACHT KARAKTERISTIEKE ELEMENTEN Infrastructuur Multicultureel Veiligheid Vernieuwend & Verankerd Laagdrempelig Sensationeel Eigen bevolking & Bezoek van buitenaf Sportief RANKING VAN ACHT KARAKTERISTIEKE ELEMENTEN HOOFDSTUK 5: AANBEVELINGEN DE KARAKTERISTIEKE ELEMENTEN VERALGEMENISEERD Infrastructuur wordt Passen bij de ruimte in de stad Multicultureel wordt Afspiegeling van de eigen bevolking Veiligheid blijft Veiligheid Vernieuwend & Verankerd blijft Vernieuwend & Verankerd Laagdrempelig wordt Mate van toegankelijkheid Sensationeel wordt Opmerkelijk & veel media-aandacht Eigen bevolking & Bezoek van buitenaf wordt Verschillende doelgroepen Sportief wordt Soort evenement AANBEVELINGEN VOOR LECTORAAT CITY MARKETING & LEISURE MANAGEMENT AANBEVELINGEN VOOR GEMEENTE ROTTERDAM AANBEVELINGEN VOOR TOEKOMSTIG ONDERZOEK BRONNENLIJST LITERATUUR WEBSITES BRONNEN ILLUSTRATIEVERANTWOORDING BRONNENLIJST BEZOEKERSAANTALLEN BIJLAGEN BIJLAGE I: ENQUÊTE EVENEMENTENONDERZOEK ROTTERDAM BIJLAGE II: TOPICLIJST BIJLAGE III: TRANSCRIPTIES VAN ACHT INTERVIEWS : Jasper Scholte : Guus Dutrieux : Annemieke Loef : Reinier Weers

7 5: Carla van Bokhoven : Hans den Oudendammer : Frits van Elten : Marloes Beijer BIJLAGE IV: AAN GEÏNTERVIEWDEN

8 Samenvatting Steden organiseren steeds vaker evenementen om zichzelf beter op de kaart te zetten en meer doelgroepen aan te trekken. Te veel evenementen kunnen echter ook een negatief gevoel in de stad veroorzaken. Als er altijd wat is in een stad krijgen de bewoners het gevoel dat de stad niet meer van haar is. Er moet daarom een balans zijn tussen bewoners, bedrijven en evenementen. Hierdoor ontstaat de vraag, hoe een stad in de toekomst om moet gaan met evenementen en welke bijdrage deze evenementen voor het imago van de stad hebben en wat de economische en sociaal-culturele bijdrage voor de stad is. Het lectoraat City Marketing & Leisure Management beantwoordt door middel van beroepsgerelateerd onderzoek deze vragen uit de markt, en vertaalt de resultaten van de onderzoeken terug naar het onderwijs. Dit evenementenonderzoek heeft als doel om in de toekomst een model te ontwikkelen waarbij een stad een afweging kan maken om een evenement juist wel of juist niet te organiseren. De bijdrage van het evenement aan het imago van de stad, de economische bijdrage en de sociaalculturele bijdrage voor de stad kunnen door middel van het te ontwikkelen model gemeten worden. Het onderzoek in deze scriptie heeft betrekking op het imago van de stad Rotterdam. In dit onderzoek wordt onderzocht of de grootschalige publieksevenementen die in Rotterdam georganiseerd worden bijdragen aan het gewenste Rotterdamse imago van een stad die durft, met als doel te bepalen welke karakteristieke elementen daaraan bijdragen. De centrale vraag in dit onderzoek luidt dan ook als volgt: Welke karakteristieke elementen van de grootschalige publieksevenementen in Rotterdam sluiten aan bij het gewenste onderscheidende Rotterdamse imago? Om antwoord te kunnen geven op deze centrale vraag, is het onderzoek opgedeeld in zes deelvragen: 1. Wat is een grootschalig publieksevenement? 2. Wat wordt verstaan onder het imago van een stad? 3. Welke grootschalige publieksevenementen zijn er in Rotterdam? 4. Wat is het gewenste Rotterdamse imago volgens de stakeholders? 5. Waarom is het Rotterdamse imago onderscheidend volgens de stakeholders? 6. Wat zijn de karakteristieke elementen van de grootschalige publieksevenementen in Rotterdam volgens de stakeholders? In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van deskresearch en fieldresearch in de vorm van diepteinterviews. Deze diepte-interviews met acht Rotterdamse evenementenstakeholders nemen een prominente plaats in het onderzoek in. In dit onderzoek is er gestreefd om een diverse groep stakeholders te interviewen. Evenementenorganisatoren en beleidsmakers zijn geïnterviewd. Er dient opgemerkt te worden dat in dit onderzoek de Rotterdamse beleidsmakers op het gebied van evenementen helaas ondervertegenwoordigd zijn met als gevolg dat er een risico bestaat dat het - 7 -

9 onderzoek een te eenzijdig beeld schetst. Daarentegen spelen de beleidsmakers die hun medewerking verleend hebben wel een leidende rol binnen het Rotterdamse evenementenbeleid. In de periode van januari 2005 tot en met december 2008 hebben er in Rotterdam vijfenvijftig verschillende grootschalige publieksevenementen plaatsgevonden welke minimaal bezoekers trokken, maar niet meer dan een miljoen. De vijftien belangrijkste evenementen zijn geanalyseerd op hun bijdrage aan het Rotterdamse imago. Er is bewust voor de periode gekozen omdat eind 2004 de campagne Rotterdam Durft van start is gegaan. Het doel van deze campagne is om het imago van Rotterdam in overeenstemming te brengen met de identiteit van de stad: Rotterdam is een jonge, internationale stad aan het water met een nuchtere en daadkrachtige mentaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat het Rotterdams imago niet eenduidig is. De Tweede Wereldoorlog is bepalend geweest voor het niet lullen maar poetsen en geen woorden maar daden imago. Dit traditionele imago is nog steeds kenmerkend voor Rotterdam, maar is in de loop der jaren aangevuld met andere imago elementen. Rotterdam is nu een jonge stad met een internationale haven. Deze haven heeft een belangrijke rol gespeeld in de transformatie naar de multiculturele stad die Rotterdam anno 2009 is, welke bekend staat om haar snelle besluitvorming. Hoewel de beelden van de stakeholders divers zijn, sluiten ze op elkaar aan en sluiten ze aan op hetgeen wat Rotterdam wil uitstralen. Namelijk een jonge, internationale stad aan het water met een nuchtere en daadkrachtige mentaliteit. Van de grootste vijftien evenementen zijn de elementen onderzocht die karakteristiek zijn voor Rotterdam. De elementen die karakteristiek zijn, moeten aansluiten bij de waarden die door de stad zijn geformuleerd. Door een grondige analyse van de interviews zijn acht karakteristieke elementen bepaald, namelijk: infrastructuur, multicultureel, veiligheid, vernieuwend & verankerd, laagdrempelig, sensationeel, eigen bevolking & bezoek van buitenaf, en sportief. Vervolgens is bepaald (door middel van een ranking) in welke mate de karakteristieke elementen het Rotterdam Durft imago versterken. Het karakteristieke element sportief versterkt het Rotterdamse imago het meest. Het element eigen bevolking & bezoek van buitenaf staat op de achtste plaats. Dit karakteristieke element sluit in mindere mate aan bij het gewenste Rotterdamse imago, voor het overgrote deel versterkt zij het imago niet. Sensationeel deelt samen met vernieuwend & verankerd de tweede plek op de ranking. Ook deze twee karakteristieke elementen sluiten aan bij het Rotterdamse imago, maar niet in de versterkende mate als sportief. Multicultureel staat op de vierde plaats. Infrastructuur, laagdrempelig en veiligheid delen de vijfde plaats. Zij zijn net iets meer versterkend als het laatste element. In de aanbeveling voor het lectoraat City Marketing & Leisure Management zijn de acht elementen veralgemeniseerd, zodat ze toepasbaar zijn voor het te ontwikkelen algemene model. Veralgemeniseerd zien de acht elementen er als volgt uit: - 8 -

10 Passen bij de ruimte in de stad Afspiegeling van de eigen bevolking Veiligheid Vernieuwend & Verankerd Laagdrempelig Opmerkelijk & veel media-aandacht Verschillende doelgroepen Soort evenement Bovengenoemde elementen dienen te worden opgenomen in het te ontwikkelen model. Citymarketingafdelingen kunnen bij de toetsing van een evenement of het wel of niet in de stad moet plaatsvinden, meten in hoeverre het evenement deze imagoversterkende elementen in zich heeft. Voor de gemeente Rotterdam is dit onderzoek ook interessant. In de toekomst kan zij gebruik maken van het te ontwikkelen model, om te bepalen of een evenement bijdraagt aan het imago van de stad, aan de sociaal-culturele en de economische waarde voor de stad. De uitkomsten van dit imago onderzoek kunnen ook al direct door de gemeente Rotterdam gebruikt worden. De acht elementen zijn de succesfactoren van evenementen in Rotterdam. De ranking laat zien dat niet alle acht de elementen aansluiten bij de imagowaarden van de stad. De gemeente Rotterdam kan hierdoor wellicht besluiten om evenementen die niet aansluiten bij de imagowaarden niet meer te laten plaatsvinden. Hierdoor komen er minder evenementen in Rotterdam, en blijven alleen de succesvolste en dus de succesfactoren van Rotterdam over. Echter om dit te kunnen bepalen is het wel van belang om te onderzoeken of bewoners en bedrijven ook daadwerkelijk overlast ervaren van grootschalige publieksevenementen. Er wordt dan ook aanbevolen te onderzoeken welke evenementen voor welke groepen in Rotterdam voor overlast zorgen. In dat vervolgonderzoek dienen de uitkomsten van dit onderzoek, dus de acht karakteristieke elementen, te worden meegenomen

11 Summary More and more often cities organise large-scale events to promote themselves more effectively and attract new people. Organising too many large-scale events can, however, also cause resentment among residents in a city. If there s always something to do, residents don t feel as if it is their city anymore. Therefore, there must always be a balance between residents, companies and events. The question arises how a city in the future must handle large-scale events, how these events contribute to the image of the city and what the economic and socio-cultural contribution is to the city. The research centre City Marketing & Leisure Management answers this question by doing profession-related research and translating these results back to the education system. The research into events is aimed at developing a model that helps a city decide whether or not to organise a certain event. The added value of the event in economic, image and socio-cultural terms can be measured by this model. The research in this thesis refers to the image of the city of Rotterdam. Specifically, in this thesis research has been done to answer the question whether large-scale events that have been organised in Rotterdam contribute to the desired image of the Rotterdam Dares campaign. The aim is to define which characteristic elements contribute to that. The central question in this thesis is as follows: Which characteristic elements of large-scale public events in Rotterdam are in line with the desired distinctive image of Rotterdam? To answer this central question, this thesis is divided into six sub questions: 1. What is a large-scale public event? 2. What is meant by the image of a city? 3. Which large-scale public events are there in Rotterdam? 4. What is the desired image of Rotterdam according to the stakeholders? 5. Why is the image of Rotterdam distinctive according to the stakeholders? 6. What are the characteristic elements of large-scale public events in Rotterdam according to the stakeholders? For purposes of this thesis, both desk research and field research has been conducted. Field research came in the form of in-depth interviews with eight stakeholders of events in Rotterdam and has a prominent place in this thesis. Ample measures have been taken to ensure that a diverse group of stakeholders was interviewed. Event organisers and policy makers have contributed. Unfortunately policy makers in Rotterdam are underrepresented in this thesis. Therefore, the risk exists that this research presents a biased view. However, the policy makers that did contribute have a leading role within event policy in Rotterdam. From January 2005 to December 2008, fifty-five different large-scale public events have taken place in Rotterdam. Each attracted at least 5000 visitors; none more than a million. The fifteen most important events are analysed: what is their contribution to the image of Rotterdam? A conscious decision has

12 been made for the time period At the end of 2004 the campaign Rotterdam Dares started. The stated aim of this campaign is to bring the image of the city of Rotterdam in line with the identity of the city: Rotterdam is a young, international city on the river with a down-to-earth and energetic mentality. The conclusion can be drawn from the research that the image of Rotterdam is unclear. World War II has been an important factor in establishing an image best summarised by two Dutch sayings: niet lullen maar poetsen and geen woorden maar daden. An English saying which can serve as a rough translation holds that you should not just talk the talk, but walk the walk. This traditional image still characterises Rotterdam, but has been supplemented with other image elements. Rotterdam is a young city with an international port. This port has played a vital role in the transformation to a multicultural city which characterises Rotterdam in 2009 and which is known for quick decision-making. While the views of the stakeholders are diverse, they agree on how Rotterdam wants to present itself: a young international city on the river with a down-to-earth and energetic mentality. From the fifteen largest events, the elements have been analysed that are characteristic of Rotterdam. These elements have to be in line with the values that have been formulated by the city. Through a thorough analysis of the interviews, eight characteristic elements have been determined: infrastructure, multi-cultural, safety, innovative & established, accessible, sensational, own population & outside visitors, and sport. Next was determined (by a ranking) to what extent the elements reinforce the Rotterdam Dares image. The characteristic element sport reinforces the Rotterdam image the most. The element own population & outside visitors ends up at last place. This element is to a lesser extent in line with the desired image of Rotterdam. It does not reinforce that image. Sensational along with innovative & established split second place on the ranking. These two characteristic elements are in line with the image of Rotterdam, but don t reinforce it as much as sport. Multi-cultural ends up on the fourth spot on the ranking. Infrastructure, accessible and safety split fifth place. They are slightly more reinforcing than the lowest ranked element. In the recommendations for the research centre City Marketing & Leisure Management the eight elements have been generalised, making them applicable to the general model that is to be developed. Generalised the eight elements are as follows: Fitting in the available space of the city Reflection of the population Safety Innovative & established Accessible Remarkable & lots of media attention Various target groups

13 Type of event The above listed elements are to be incorporated in the model which is in development. Organisations responsible for city marketing can decide whether an event should or should not take place in the city based on the extent to which it reinforces the image of the city. For the city of Rotterdam this research is interesting and relevant. In the future Rotterdam can use the model that will be developed to determine whether an event reinforces the image of a city and the socio-cultural and economic value for the city. The results of this particular research into image can already directly be applied to the municipality of Rotterdam. The eight elements are the factors of success of events in Rotterdam. The ranking shows that not all eight elements are in line with the image values of the city. The municipality of Rotterdam can hereby perhaps decide that events that are not in line with the image values, cannot take place anymore. This means that there will be fewer events in Rotterdam and only the most successful ones for Rotterdam remain. However to decide this, it must be determined whether residents and companies are actually inconvenienced by large-scale public events. Therefore it is recommended that research is done to establish which events for which groups in Rotterdam create a nuisance. In this follow-up research the results of this thesis the eight characteristic elements should be taken into consideration

14 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Achtergrond Lectoraat City Marketing & Leisure Management Ruim vijfentwintig lectoraten van Hogeschool INHolland zijn onderverdeeld in zes Research and Innovation Centres (RIC). Het lectoraat City Marketing & Leisure Management valt onder het RIC Global City. Het lectoraat City Marketing & Leisure Management bestaat uit de lector Angelique Lombarts, associate lector Jacques Vork en een team deskundigen, waaronder docenten van Hogeschool INHolland. Door middel van beroepsgerelateerd onderzoek beantwoordt het lectoraat vragen uit de markt, en vertaalt de resultaten van de onderzoeken terug naar het onderwijs. Op deze manier levert het lectoraat een belangrijke bijdrage op het gebied van kennisverspreiding naar markt en samenleving (INHolland Lectoraat City Marketing & Leisure Management A, 2008). In 2004 is het lectoraat Leisure Management ingesteld, met de komst van Angelique Lombarts in 2007 is het lectoraat omgedoopt tot City Marketing & Leisure Management. Omdat citymarketing tegenwoordig niet meer weg te denken is uit het beleid van steden, heeft het lectoraat de keuze genomen om ook citymarketing binnen het lectoraat te onderzoeken. Het lectoraat focust zich nu op de rol en invloed van leisure in een stad op zowel bewoners, bedrijven als bezoekers (INHolland Lectoraat City Marketing & Leisure Management B, 2008). De vraag die de komende jaren centraal staat bij het lectoraat is dan ook: Welke rol speelt leisure in de citymarketing van de stad? (Lombarts, 2008:53). 1.2 Aanleiding onderzoek Om bovenstaande vraag te beantwoorden, voert het lectoraat sinds september 2008 een evenementenonderzoek uit in verschillende Nederlandse steden. Doel van dit evenementenonderzoek is om in de toekomst een model te ontwikkelen waarbij een stad een afweging kan maken om een evenement juist wel of juist niet te organiseren. De bijdrage van het evenement aan het imago van de stad, de economische bijdrage en de sociaal-culturele bijdrage voor de stad kunnen door middel van het te ontwikkelen model gemeten worden. Dit onderzoek is door het lectoraat opgezet doordat citymarketing een steeds belangrijker middel wordt om een stad aantrekkelijker te maken voor haar doelgroepen. Naast het ontwerpen van nieuwe logo s en slogans, organiseren steden ook steeds vaker evenementen om zichzelf beter op de kaart te zetten en meer doelgroepen aan te trekken. Echter, te veel evenementen kunnen ook een negatief gevoel in de stad veroorzaken. Er groeien steeds meer geluiden dat er altijd wat is in de stad en dat daardoor de stad niet meer van haar bewoners is (Concept Evenementenonderzoek, 2008). Volgens Annemieke Loef, directeur van De Wereldhavendagen, is het juist belangrijk dat er een balans tussen bewoners, winkels en evenementen is. Hierdoor ontstaat de vraag, hoe een stad in de toekomst om moet gaan met evenementen en welke bijdrage deze evenementen voor het imago van de stad hebben en wat de economische en sociaal-culturele bijdrage voor de stad is. Voordat bovenstaand model ontwikkeld wordt, dienen er tal van onderzoeken verricht te worden in verschillende Nederlandse steden naar drie verschillende aspecten: imago of merk van de stad, economische waarde en sociaal-culturele waarde van een evenement. Het onderzoek dat in deze scriptie beschreven wordt, heeft betrekking op het imago van de stad Rotterdam

15 Rotterdam heeft door middel van een nieuwe slogan en tal van evenementen haar imago veranderd van blue collar stad in een stad die Durft (Concept Evenementenonderzoek, 2008). Ook in Rotterdam groeien de geluiden dat er te veel evenementen zijn en dat het centrum van de stad gedurende de zomer elk weekend afgesloten wordt voor een evenement. Vooral door grootschalige publieksevenementen ondervinden de bewoners van de stad hinder (Algemeen Dagblad A, 2008). In 2005 is de campagne Rotterdam Durft van start gegaan. Volgens de website is het doel van deze campagne: Het imago van Rotterdam in overeenstemming te brengen met de identiteit van de stad: Rotterdam is een jonge, internationale stad aan het water met een nuchtere en daadkrachtige mentaliteit (Rotterdam Durft A, 2008). In dit onderzoek wordt onderzocht of de grootschalige publieksevenementen die in Rotterdam georganiseerd worden bijdragen aan het gewenste Rotterdamse imago van een stad die Durft, met als doel te bepalen welke karakteristieke elementen daaraan bijdragen. 1.3 Doelstelling Naar aanleiding van bovenstaande situatie is de volgende doelstelling geformuleerd: Inzicht verkrijgen in grootschalige publieksevenementen die bijdragen aan het gewenste onderscheidende imago van Rotterdam, met als doel te bepalen wat de karakteristieke elementen zijn die bepalend zijn voor dit imago. 1.4 Centrale vraag en deelvragen Naar aanleiding van de doelstelling zijn de centrale vraag en deelvragen geformuleerd Centrale vraag Welke karakteristieke elementen van de grootschalige publieksevenementen in Rotterdam sluiten aan bij het gewenste onderscheidende Rotterdamse imago? Deelvragen 1. Wat is een grootschalig publieksevenement? 2. Wat wordt verstaan onder het imago van een stad? 3. Welke grootschalige publieksevenementen zijn er in Rotterdam? 4. Wat is het gewenste Rotterdamse imago volgens de stakeholders? 5. Waarom is het Rotterdamse imago onderscheidend volgens de stakeholders? 6. Wat zijn de karakteristieke elementen van de grootschalige publieksevenementen in Rotterdam volgens de stakeholders? 1.5 Relevantie van het onderzoek Praktische relevantie Het lectoraat City Marketing & Leisure Management heeft belang bij de uitkomsten van dit onderzoek. Er is dan ook sprake van praktische relevantie. De uitkomsten van dit deelonderzoek worden gebruikt bij de ontwikkeling van een nieuw evenementenmodel. Door middel van dit model kan door een stad een afweging gemaakt worden om een evenement juist wel of juist niet te organiseren. De bijdrage

16 van het evenement aan het imago van de stad, de economische bijdrage en de sociaal-culturele bijdrage voor de stad kunnen door middel van het te ontwikkelen model gemeten worden. Dit onderzoek heeft zich gericht op het aspect imago van een stad, en draagt hier dan ook aan bij. Daarnaast is het onderzoek ook voor de Rotterdamse stakeholders van belang, zoals Rotterdam Festivals, Chief Marketing Office, Ducos Productions enzovoorts. Zij kunnen in de toekomst gebruik maken van het model en op basis van die bevindingen besluiten om wel of niet een bepaald evenement te organiseren. Of besluiten om de uitgangspunten van het evenement aan te passen zodat het wel binnen het beleid van de stad past Maatschappelijke relevantie Naast de praktische relevantie is dit onderzoek ook maatschappelijk relevant. De Rotterdamse maatschappij heeft namelijk belang bij dit onderzoek. Per evenement kan nu gezien worden welke wel en welke niet aansluit bij het Rotterdamse imago. Hierdoor kan bepaald worden dat er wellicht te veel evenementen in Rotterdam georganiseerd worden, welke niet aansluiten bij het imago van de stad. Ook kan bepaald worden dat er wellicht te veel evenementen georganiseerd worden die te veel overeenkomsten met elkaar hebben. Uiteindelijk kan dit onderzoek (indirect) bijdragen tot een Rotterdamse evenementenprogrammering met hoofdzakelijk evenementen die aansluiten bij het Rotterdamse imago en daarmee een positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat in de stad Theoretische relevantie Tot slot, heeft het onderzoek ook een theoretische relevantie. Met het onderzoek is er weliswaar geen nieuwe theorie ontwikkeld, maar de uitkomsten van dit onderzoek dragen wel bij aan het ontwikkelen van een nieuw model. Het lectoraat ontwikkelt dit model, waardoor dit onderzoek indirect ook theoretisch relevant is. 1.6 Leeswijzer Deze scriptie bestaat uit vijf hoofdstukken. In dit eerste hoofdstuk is de aanleiding van het onderzoek besproken. In hoofdstuk twee verantwoordt de onderzoeker zich voor de gekozen onderzoekstypen en onderzoeksmethode. Hoofdstuk drie bestaat uit de beantwoording en analyse van zes deelvragen. Allereerst wordt er beschreven wat een grootschalig publieksevenement is. De tweede deelvraag analyseert de begrippen citymarketing, identiteit en imago. In deelvraag drie worden de grootschalige publieksevenementen die in Rotterdam georganiseerd worden besproken. De vierde deelvraag analyseert het gewenste Rotterdamse imago. Daarop volgt in deelvraag vijf een analyse over het onderscheidende Rotterdamse imago. Tot slot worden in deelvraag zes de elementen die karakteristiek zijn voor de Rotterdamse evenementen benoemd. In hoofdstuk vier geeft de onderzoeker concluderend antwoord op de centrale vraag. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk vijf, geeft de onderzoeker een aanbeveling aan de opdrachtgever over de toepassing van de karakteristieke elementen in het te ontwikkelen evenementenmodel. Na hoofdstuk vijf bevindt zich de bronnenlijst, gevolgd door vier bijlagen

17 Hoofdstuk 2: Onderzoekstypen en verantwoording van de onderzoeksmethode Er is doorgaans sprake van twee typen onderzoek: kwantitatief en kwalitatief. In dit onderzoek is er hoofdzakelijk sprake van een kwalitatieve vorm van onderzoek. Door gebruik te maken van kwalitatieve dataverzamelingsmethoden heeft de onderzoeker een antwoord weten te formuleren op de centrale vraag. Hieronder wordt per dataverzamelingsmethode uitgelegd hoe deze in het onderzoek gebruikt wordt. 2.1 Deskresearch Allereerst heeft de onderzoeker gedurende het onderzoek zichzelf verdiept in het onderwerp om zo al deels enkele deelvragen te kunnen beantwoorden. Door het bestuderen van relevante en up to date literatuur, maar ook door gebruik te maken van bronnen op het internet is de onderzoeker relevante informatie tegengekomen. Deze informatie is waar mogelijk in de scriptie verwerkt bij de beantwoording van meerdere deelvragen. Het deskresearch is ook gebruikt als voorbereiding voor de afgenomen diepte-interviews. Voordat deze diepte-interviews afgelegd zijn, heeft de onderzoeker zichzelf eerst grondig verdiept in het onderwerp om zo een topiclijst te maken die als leidraad van de interviews fungeert. 2.2 Enquête onder 35 respondenten Om niet willekeurig enkele grootschalige publieksevenementen als studieobject in dit onderzoek te gebruiken, is er op de Rotterdamse weekmarkt op het Binnenrotteplein een korte enquête (zie bijlage I) afgenomen onder vijfendertig respondenten. De uitkomsten van deze enquête zijn onder andere gebruikt tijdens de interviews en ondersteunen tevens de uitspraken van de geïnterviewden. De ondervraagde respondenten van deze enquête zijn zeker geen representatieve steekproef van de Rotterdamse bevolking en/of evenementbezoeker. Ook dient benadrukt te worden dat dit kleinschalige kwantitatieve onderzoek geen statistische betrouwbaarheid en validiteit pretendeert. Het dient louter als extra input in dit onderzoek en zal hooguit de gedane uitspraken in de diepte-interviews extra kunnen bekrachtigen. 2.3 Diepte-interviews Bij kwalitatief onderzoek zijn er drie soorten dataverzamelingsmethoden die het meest gebruikt worden, namelijk: participerende observatie, het verzamelen van documenten, en open en topic interviews (Baarda, De Goede & Teunissen, 2001:88). Participerende observatie wordt toegepast als gedrag en interacties van personen in natuurlijke situaties wordt onderzocht (Baarda et al., 2001:94). Bij het verzamelen van documenten worden persoonlijke, niet persoonlijke of publieke documenten gebruikt, zoals dagboeken, brieven en notulen (Baarda et al., 2001:154). Open en topic interviews worden gebruikt om meningen, ideeën en opvattingen van betrokkenen te achterhalen (Baarda et al., 2001:94). Om de centrale vraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden kiest de onderzoeker ervoor om topic interviews af te nemen bij verschillende Rotterdamse stakeholders in de evenementenbranche. In de literatuur worden verschillende benamingen voor deze interviews gebruikt. In dit onderzoek is er sprake van diepte-interviews, ook wel ongestructureerde interviews genoemd

18 Voor dit onderzoek is het van belang om de meningen en opvattingen van de stakeholders te onderzoeken. Daarom is er voor diepte-interviews gekozen, omdat door deze kwalitatieve onderzoeksmethode een antwoord op de centrale vraag geformuleerd kan worden. Als er voor een andere kwalitatieve methode was gekozen dan had dat niet tot het verkregen resultaat geleid. Dit geldt ook voor kwantitatieve onderzoeksmethodes, zoals het afnemen van enquêtes op grootschalig niveau. Diepte-interviews hebben als kenmerk dat de onderzoeker met een topiclijst werkt. Voorafgaand aan de interviews is dan ook een topiclijst (zie bijlage II) opgesteld, welke als leidraad dient tijdens de interviews. Door gebruik te maken van een topiclijst liggen de onderwerpen vast die in elk interview terugkomen, maar doordat er geen vragenlijst van te voren is opgesteld loopt elk interview weer anders. De topiclijst met de van te voren vastgelegde onderwerpen zorgt dat de rode draad in alle interviews hetzelfde blijft (Verhoeven, 2007:126). Tijdens de interviews is er doorgevraagd en elke geïnterviewde heeft zijn eigen visie op de gestelde vragen gegeven, waardoor alle antwoorden uniek zijn. Door het stellen van open vragen wordt de geïnterviewde uitgenodigd om diep op het onderwerp in te gaan en veel informatie te geven. Als de onderzoeker voor enquêtes had gekozen, dan waren het merendeel van de vragen gesloten geweest. Hierdoor zou er geen mogelijkheid geweest zijn om diep op het onderwerp in te gaan en veel informatie te ontvangen. De interviews zijn opgenomen met een digitale voice-recorder, zodat ze na het interview uitgewerkt zijn in de vorm van een transcriptie. Er is gekozen om de interviews op te nemen, zodat deze woord voor woord uitgewerkt kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk om de geïnterviewden te citeren in dit onderzoek. Als er geen gebruik was gemaakt van opnameapparatuur dan was dat waarschijnlijk niet mogelijk geweest. Ook is het erg moeilijk om tijdens het interview de uitspraken van de geïnterviewde te noteren, doordat dat erg afleidt. Er is aan de geïnterviewden gevraagd of de interviews opgenomen mochten worden en of hun uitspraken geciteerd mochten worden in het onderzoek. Geen van de geïnterviewden heeft daar bezwaar tegen. De transcripties van alle interviews bevinden zich in bijlage III. De transcripties zijn geanalyseerd door de onderwerpen van de topiclijst te categoriseren, dezelfde onderwerpen zijn in de transcripties gecodeerd. De verschillende elementen uit de transcripties met dezelfde codering zijn met elkaar vergeleken om zo tot een evenwichtig antwoord te komen op de betreffende deelvraag. De uitkomsten van de interviews die door de onderzoeker zijn uitgewerkt in transcripties bevatten voor de opdrachtgever belangrijke informatie. De opdrachtgever kan uit de uitkomsten belangrijke informatie winnen ter ondersteuning van het te ontwikkelen model. Wellicht zal de opdrachtgever in de toekomst publieksenquêtes afnemen naar aanleiding van het ontwikkelde model. Ook evenementenorganisatoren en beleidsmakers hebben belang bij het onderzoek. Deze stakeholders kunnen in de toekomst van het te ontwikkelen model gebruikmaken. Zij hebben namelijk input voor het model gegeven door mee te werken aan de interviews die de onderzoeker afgenomen heeft bij deze stakeholders

19 2.3.1 Geïnterviewden Er zijn in totaal dertien personen/organisaties benaderd met de vraag of zij medewerking wilden verlenen aan dit onderzoek door middel van een interview. Uiteindelijk hebben acht stakeholders hun medewerking verleend aan het afnemen van een interview. De stakeholders zijn allereerst benaderd per (zie bijlage IV). Bij het uitblijven van een reactie is er na een week telefonisch contact opgenomen met de personen/organisaties. Na eerst deskresearch te hebben verricht, waarin de Rotterdamse evenementenwereld grondig is geanalyseerd, is de keuze gemaakt om juist deze stakeholders te benaderen. Deze personen/organisaties zijn nauw betrokken bij de grootschalige publieksevenementen in Rotterdam en/of zijn verantwoordelijk voor het Rotterdamse imago en evenementenbeleid. Hierdoor hebben zij belang bij het Rotterdamse imago en is vooraf de verwachting dat zij hierover waarschijnlijk informatie kunnen geven. Uiteraard is ook in overleg met de opdrachtgever besloten deze personen en organisaties te interviewen. In onderstaande lijst staan alle geïnterviewden vermeld met hun functie binnen de organisatie. Uit deze gegevens blijkt dat er organisatoren van de grootschalige publieksevenementen geïnterviewd zijn en dat organisaties die verantwoordelijk zijn voor het Rotterdamse evenementenbeleid hun medewerking aan het onderzoek hebben verleend. JMR 1 ; bureau voor creatieve stadsontwikkeling en eventmarketing Directeur: Jasper Scholte Organiseert: o Bevrijdingsfestival Zuid-Holland o Metropolis o Camping Rotterdam o FFWD Fit For Free Dance Parade o R'Uitmarkt Ducos Productions; dé marktleider op het gebied van organisatie van grootschalige toonaangevende evenementen. Zakelijk directeur: Guus Dutrieux Organiseert: o Ortel Dunya Festival o Ortel Zomercarnaval o Get Hoekt! Stichting Wereldhavendagen Rotterdam; jaarlijks driedaags evenement waarbij de haven met de Rotterdammer wordt verbonden. Directeur: Annemieke Loef 1 JMR staat voor Jasper, Mark en Robert. De drie directieleden en oprichters van JMR

20 Stichting Rotterdam Festivals; coördineert het festivalbeleid en activiteiten op het gebied van publieksverbreding in de culturele sector in Rotterdam. Projectleider Rotterdamse Zomerfestivals: Reinier Weers Ahoy Rotterdam; multifunctionele accommodatie voor beurzen, evenementen, concerten, congressen en vergaderingen. Corporate Affairs Executive: Carla van Bokhoven Rotterdam Topsport; verbetert het topsportklimaat in Rotterdam. Directeur: Hans den Oudendammer De Kuip; congres- en evenementencentrum. Event Director: Frits van Elten Chief Marketing Office; versterkt het merk Rotterdam en vergroot het imago en de (inter)nationale uitstraling van de stad. Marketing Assistant: Marloes Beijer Beleidsmakers en organisatiebureaus Om een zo n evenwichtig onderzoeksresultaat te krijgen, is het van belang dat diverse stakeholders geïnterviewd worden. De onderzoeker heeft daarom verschillende organisaties benaderd die grootschalige evenementen in Rotterdam organiseren en die verantwoordelijk zijn voor het Rotterdamse imago en evenementenbeleid. De onderzoeker heeft slechts één beleidsmaker geïnterviewd, de Chief Marketing Office. Wel hebben Rotterdam Festivals en Rotterdam Topsport ook hun medewerking aan een interview verleend. Deze beide organisaties zijn stichtingen en voor een groot deel financieel afhankelijk van de gemeente Rotterdam. Rotterdam Festivals staat tussen de gemeente Rotterdam en de evenementenorganisaties in, maar werkt wel in opdracht van het gemeentebestuur. Zij coördineren het Rotterdamse evenementenbeleid en voeren dus indirect het beleid van de Rotterdamse gemeente uit. Daarom kan Rotterdam Festivals ook gezien worden als beleidsmaker. Zij organiseren zelf geen evenementen, maar coördineren deze volgens de regels die door de gemeente zijn opgesteld. De onderzoeker heeft uiteraard niet alleen de Chief Marketing Office benaderd. Ook het OntwikkelingsBedrijfRotterdam, Rotterdam Marketing en Rotterdam Durft zijn meerdere malen en op verschillende manieren benaderd. Helaas hebben deze partijen te kennen gegeven dat zij of geen tijd of geen interesse in het onderzoek hadden. De onderzoeker heeft meerdere keren deze partijen benaderd, maar zij wilden helaas geen medewerking verlenen aan het onderzoek. In dit onderzoek zijn de beleidsmakers dus ondervertegenwoordigd wat als gevolg heeft dat dit onderzoek een te eenzijdig beeld kan schetsen

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar:

Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar: Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar: is er een relatie met een verkorte versie van de NVP-J? Personality Characteristics and Cyberbullying among youngsters of 11

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Bisexuality: the Invisible Social Identity with Visible Health Consequences Maria Verbeek Eerste begeleidster: dr. N.

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Scriptie Frank van der Helm

Scriptie Frank van der Helm Scriptie Frank van der Helm Elementaire punten economische bijdrage Datum: 28-5-2009 Naam: Frank van der Helm Studentennummer: 413887 Opleiding: Hoger Toeristisch & Recreatief Onderwijs Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties Grace Ghafoer Memory strategies, learning styles and memory achievement Eerste begeleider: dr. W. Waterink Tweede begeleider: dr. S. van Hooren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1

De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1 De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1 The Role of Sense of Coherence in Glucose regulation among People with Diabetes Type 1 Marja Wiersma Studentnummer:

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Economische betekenis van evenementen. Lex Kruijver Respons

Economische betekenis van evenementen. Lex Kruijver Respons Economische betekenis van evenementen Lex Kruijver Respons 26 maart 2010 Respons Monitoren Wat doet Respons Marktomvang in uro s per jaar 14,3 12 5 Evenementenbranche Horeca Automobielen Respons Evenementen

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit.

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit. Running head: Desistance van Criminaliteit. 1 De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit. The Influence of Personal Goals and Financial Prospects

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

MERKEN EVENT SCAN (MES)

MERKEN EVENT SCAN (MES) Merken Event Scan Scoren met evenementen MERKEN EVENT SCAN (MES) Evenementen zijn in de afgelopen jaren een volwaardig onderdeel geworden van de marketing- en mediastrategie van merken. Communicatie op

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Rapportage. Economische impactmeting Marathon Zeeland

Rapportage. Economische impactmeting Marathon Zeeland Rapportage Economische impactmeting Marathon Zeeland Titelpagina Rapportage Economische impactmeting Marathon Zeeland Geschreven door: In opdracht van: Trequartista-NHTV Frank Hagoort Timon Klerx Provincie

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Onrechtvaardigheid, bevlogenheid en feedback 1 Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Feedback Nerfid

Nadere informatie

Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1. De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress. en Energie bij Moeders

Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1. De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress. en Energie bij Moeders Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1 De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress en Energie bij Moeders The Effect of MBSR-training on Mindfulness, Perceived Stress

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

De Relatie tussen Existential Fulfilment, Emotionele Stabiliteit en Burnout. bij Medewerkers in het Hoger Beroepsonderwijs

De Relatie tussen Existential Fulfilment, Emotionele Stabiliteit en Burnout. bij Medewerkers in het Hoger Beroepsonderwijs De Relatie tussen Existential Fulfilment, Emotionele Stabiliteit en Burnout bij Medewerkers in het Hoger Beroepsonderwijs The Relationship between Existential Fulfilment, Emotional Stability and Burnout

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats The Relationship between Physical Health, Resilience and Subjective Wellbeing of Inhabitants

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Elementen van publieksevenementen & het gewenste imago van Den Haag.

Elementen van publieksevenementen & het gewenste imago van Den Haag. Elementen van publieksevenementen & het gewenste imago van Den Haag. Een onderzoek naar de elementen van publieksevenementen die aansluiten dan wel verstekerend werken voor het gewenste imago van Den Haag.

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Economische bijdrage van publieksevenementen in de stad Haarlem

Economische bijdrage van publieksevenementen in de stad Haarlem Economische bijdrage publieksevenementen Haarlem Economische bijdrage van publieksevenementen in de stad Haarlem Een onderzoek naar de elementen die van belang zijn om de economische bijdrage van publieksevenementen

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

Tijdelijk en Toch Bevlogen

Tijdelijk en Toch Bevlogen De Invloed van Taakeisen, Ontplooiingskansen en Intrinsieke Arbeidsoriëntatie op Bevlogenheid van Tijdelijke Werknemers. The Influence of Job Demands, Development Opportunities and Intrinsic Work Orientation

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

Verantwoord rapporteren. Karin Schut

Verantwoord rapporteren. Karin Schut Verantwoord rapporteren Karin Schut Verantwoord rapporteren Documentatie Definities resultaattypen Rapportageregels Beschikbare variabelen Documentatie op Vinex Reken en rapportageregels Definitie van

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1. De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op

Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1. De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1 De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op Contingente Zelfwaardering en Depressieve Klachten. Tammasine Netteb Open

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Turnover at the Police: the Role of Procedural and Interactional Justice and Commitment Inge E. F. Snyders

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE ARTISTIEK ONDERZOEK MASTER KUNSTEDUCATIE Willem de Kooning Academie Piet Zwart Instituut te Rotterdam april 2012 Marieke van der Hoek-Vijfvinkel begeleiding: Annette Krauss - MaikoTanaka ? KUNST ONDERZOEK

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain.

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain. Domino tiles Dominoes is a game played with rectangular domino 'tiles'. Today the tiles are often made of plastic or wood, but in the past, they were made of real stone or ivory. They have a rectangle

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele,

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, 17-12-2014 Lectoraat Lifelong Learning in Music Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen Abigail Gilmore Raising our Quality of Life:

Nadere informatie

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de Fysiotherapie Praktijk Influence of Movement on Depression in the Physiotherapy Practice J.A. Michgelsen Eerste begeleider: dr. A. Mudde Tweede begeleider:

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Running Head: IDENTIFICATIE MET SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS 1. Sociaal-economische Status en Gezondheid:

Running Head: IDENTIFICATIE MET SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS 1. Sociaal-economische Status en Gezondheid: Running Head: IDENTIFICATIE MET SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS 1 Sociaal-economische Status en Gezondheid: Invloed van ervaren Stress en Classificering Gezondheidschadend Gedrag Socioeconomic Status and Health:

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie