BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety"

Transcriptie

1 Welkom BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety

2 Programma Geschiedenis Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Indeling Bouwbesluit 2012 Gebruik Compartimentering Vluchten Verplichte doormeldingen gereduceerd Het organiseren van Bedrijfshulpverlening

3 Geschiedenis Woningwet 1901 Besluit Uniforme Bouwvoorschriften 1956 Model Bouwverordening 1965 (regelmatig daarna geactualiseerd) Bouwbesluit fase 1: 1991 Bouwbesluit fase 2: 2003 Bouwbesluit 2012 Grondslag tot aanvragen bouwvergunning Tot 2010 geregeld in Woningwet Tegenwoordig in Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Bouwvergunning heet nu: Omgevingsvergunning

4 Bouwbesluit 2012 Wijzigingen t.o.v. BB 2003 op hoofdlijnen Nieuw begrippenkader Minder normen aangestuurd Brandcompartiment industriegebouw verruimd naar 2500m2 Bezettingsgraadklasse vervallen Rookcompartimenten vervangen door meerdere sub brandcompartimenten Systematiek veilig vluchten gewijzigd Verplichte doormeldingen brandmeldinstallatie gereduceerd Gebruik van bouwwerken is opgenomen in BB 2012

5 Indeling Bouwbesluit Algemene bepalingen Technische bouwvoorschriften op het gebied van: 2. Veiligheid 3. Gezondheid 4. Bruikbaarheid 5. Energiezuinigheid en milieu 6. Voorschriften inzake installaties 7. Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen 8. Bouw en sloopwerkzaamheden 9. Overgangs- en slotbepalingen

6 Installaties Onderdelen van hoofdstuk 6.6 brandveiligheidinstallaties: Aanwezigheid en omvang BMI Doormelding Voorzieningen voor het kunnen vluchten: Ontruimingsalarminstallatie Ontruimingsplan Vluchtroute aanduidingen Deuren in vluchtroutes Zelfsluitende deuren Blusmiddelen

7 Gebruik Hoofdstuk 7 BB 2012 reguleert het gebruik met: Algemene gebruiksvoorschriften Voorschriften afhankelijk van gebruiksbestemming Voorschriften melding van brandveilig gebruik Documentatie voor aanvullende behandeling

8 Gebruik Bouwbesluit 2012 reguleert het gebruik met: Algemene gebruiksvoorschriften Brandveiligheid Overbewoning Concentratie asbestvezels en formaldehyde Bouwvalligheid Open erven en terreinen Restrisico: (hinder, schade, overlast of gevaar)

9 Gebruik Voorschriften afhankelijk van de gebruikbestemming De gebruiksbestemming van een bouwwerk of deel daarvan mag zonder toestemming worden gewijzigd indien het bouwwerk blijft voldoen aan de voorschriften voor bestaande bouw BB 2012 voor het nieuwe gebruik Gymnastiekzaal (sportfunctie) wordt ruimte voor schoolfeesten (bijeenkomstfunctie) Dit mag indien ruimte voldoet aan bijeenkomst functie bestaande bouw BB 2012 (eventueel wijziging gebruiksmelding of omgevingsvergunning brandveilig gebruik bouwwerk noodzakelijk)

10 Gebruik Voorschriften voor melding van brandveilig gebruik Artikel 1.18: Vier weken voor het in gebruik nemen van een deel van een bouwwerk dat is bestemd om afzonderlijk te worden gebruikt, en waarvoor geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is vereist moet een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik worden ingediend indien: 1. Er met een gelijkwaardige oplossing afgeweken wordt van: Installatietechnisch voorschrift uit hoofdstuk 6 BB 2012 Gebruiksvoorschrift uit hoofdstuk 7 BB 2012

11 Gebruik 2. Het desbetreffende bouwwerk is bestemd voor de gelijkertijd aanwezigheid van meer dan 50 personen anders dan in: Een één of meer gezinswoning Een wegtunnel die uitsluitend of mede is bestemd voor motorrijtuigen 3. Het gaat om een woonfunctie voor kamergewijze verhuur

12 Aantal aanwezigen Situatie BB bezettingsgraadklassen te weten: B1 t/m B5. B1 gaat uit van het hoogste aantal personen per m2 B5 gaat uit van het laagste aantal personen per m2 Bij aanvraag omgevingsvergunning dient bezettingsgraadklassen te worden aangegeven

13 Aantal aanwezigen Situatie BB 2012 Eisen op basis van het daadwerkelijk aanwezige personen met een maximum aantal personen per m2 in een gebruiksfunctie Bij aanvraag omgevingsvergunning moet i.p.v. bezettingsgraadklassen het aantal personen worden aangegeven waar het gebouw daadwerkelijk door wordt gebruik. Systematiek komt overeen met: Gebruiksmelding voor brandveilig gebruik Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (voorheen gebruiksvergunning)

14 Aantal aanwezigen Praktijk voorbeelden waarbij het aantal aanwezigen groter kan zijn dan toegestaan. Nieuwjaarsreceptie in restaurant EK voetbal in kantine Eindejaarsfeest in aula van een school Uitbreiding personeelsbestand

15 Compartimentering Brandcompartiment wordt uitsluitend nog onderverdeeld in: Sub brandcompartimenten Beschermde vluchtroutes Het begrip rookcompartiment is vervallen

16 Compartimentering Vraag: Weten uw ontruimers hoe het gebouw gecompartimenteerd is? Wat is het belang van gebouwkennis voor de BHV organisatie?

17 Vluchten Loopafstand is niet meer afhankelijk van bezettingsgraadklassen Voor elke gebruiksfunctie wordt een maximale waarde gegeven: 30 meter voor alle gebruiksfuncties 22,5 bij celfuncties Het begrip uitgangsbreedte is vervallen Voor iedere doorgang moet een doorstroomcapaciteit berekend worden

18 Vluchten Weten alle aanwezigen in uw gebouw hoe ze het gebouw veilig kunnen verlaten? Zelfredzaamheid en vluchten Het nieuwe werken en vluchten Veiligheidsbewustzijn

19 Verplichte doormelding Aantal situaties waarvoor rechtstreekse doormelding naar meldkamer van de brandweer vereist is wordt sterk gereduceerd Globaal alleen nog doormelding voor gebouwen waarvoor eigenaar verantwoordelijk is voor slapende personen Sommige typen zorgwoningen Gebouwen voor kinderopvang Celgebouwen Gezondheidszorggebouwen Sommige logiesgebouwen

20 Verplichte doormelding Stelling: Ik hoef mijn BHV organisatie niet of nauwelijks te regelen want de brandweer is er binnen 5 minuten? Vraag: Wat zijn de consequenties bij het verliezen van de doormelding? Wat zijn de alternatieven?

21 Organiseren van BHV De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

22 Organiseren van BHV BHV is maatwerk!

23 Organiseren van BHV Gebouwgebonden BHV functionarissen BHV ploeg van Dienst Eenduidigheid van procedures in de diverse gebouwen Veiligheidsverantwoordelijkheid bij alle medewerkers Zelfredzaamheid BHV als veiligheidsambassadeur

24 Oplossingsrichting Organisatorisch Materiaal technisch Bouwkundig

25 Einde Workshop Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning www.vrom.nl Schema beoordeling aanvraag gebruiksvergunning Vergunning aanvraag 1. Gebouw 1a: Bepaal het beoogde gebruik 1b: Bepaal de bezetting voor

Nadere informatie

16-4-2012. Algemene bepalingen Meldingen & rechtstreeks werkende voorschriften. Overgangsrecht Algemeen & specifiek

16-4-2012. Algemene bepalingen Meldingen & rechtstreeks werkende voorschriften. Overgangsrecht Algemeen & specifiek Bouwbesluit 2012 Verdiepingstraining juridische aspecten Algemene bepalingen Meldingen & rechtstreeks werkende voorschriften Overgangsrecht Algemeen & specifiek Rechtens verkregen niveau Handhaving Jurisprudentie

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Studentenhuisvesting en bouwregelgeving

Studentenhuisvesting en bouwregelgeving Studentenhuisvesting en bouwregelgeving Handreiking bestemd voor professionele gebruikers van het Bouwbesluit 2012 betrokken bij de ontwikkeling de bouw het beheer de verhuur en het onderhoud van studentenhuisvesting.

Nadere informatie

Praktijkboek Bouwbesluit 2012

Praktijkboek Bouwbesluit 2012 Praktijkboek Bouwbesluit 2012 Meer informatie over deze en andere publicaties vindt u op www.sdu.nl of bij onze afdeling Klantenservice: Sdu Klantenservice Postbus 20025 2500 EA Den Haag Tel. (070) 378

Nadere informatie

Brandveiligheid van zorginstellingen

Brandveiligheid van zorginstellingen Brandveiligheid van zorginstellingen Een onderzoek van de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg Pagina 2 van 92 Colofon VROM-Inspectie Directie

Nadere informatie

ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210

ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210 ADVIES Registratienummer: Betreft: Gelijkwaardigheid compartimentering ziekenhuis Trefwoorden: (sub)brandcompartimenten, BHV, ontruiming, zorgfunctie : Status: Definitief Postbus 30941 2500 GX Den Haag

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 51 Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren,

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Prince Henry Amsterdam

Prince Henry Amsterdam Prince Henry Amsterdam Rapportage brandveiligheid Oosterstraat 43 T: 0624230136 E: info@geregeld.eu KvK 27304692 2611 TV Delft F: 0877843775 NL48RABO0136661424 BTW NL 8505.94.297.B.01 COLOFON Opdrachtgever

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN 6059-1

Ontwerp norm NEN 6059-1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 6059-1 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken Publicatie uitsluitend voor commentaar Assessment of fire safety of buildings -

Nadere informatie

Handreiking Brandveiligheid. Kampeerterreinen Zeeland

Handreiking Brandveiligheid. Kampeerterreinen Zeeland Brandweer Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen Zeeland 2007 Handreiking brandveiligheid kampeerterreinen Zeeland 2007 Versie: 25 april 2007, pagina 1/26 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Artikel A Wijzigingen in de bouwverordening

Artikel A Wijzigingen in de bouwverordening 2e serie wijzigingen Bouwverordening 2007 (13e serie wijzigingen MBV 1992) De raad der gemeente Winsum Gezien de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U201000875, d.d. 22

Nadere informatie

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen en Bouwverordening t.o.v. Bouwverordening Bloemendaal 2009 Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In artikel 1.1, eerste lid, vervalt: - Besluit indieningsvereisten en de daarachter geplaatste tekst; - Besluit

Nadere informatie

Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen

Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen Concrete quick wins om de brandveiligheidssituatie te verbeteren. Aanleiding en achtergrond In 2007 vonden er in zorginstellingen ongeveer 1.100 branden

Nadere informatie

(BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN

(BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN www.vrom.nl (BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN Een onderzoek door vier Rijksinspecties naar brandveiligheid en legionellabestrijding Datum: 7 mei 2007 Status: definitief 8202 1 Inleiding 5 1.1

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2010

BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2010 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2010 Citeertitel Brandbeveiligingsverordening

Nadere informatie

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online Specificatie bijlagetypen Omgevingsloket online 1 mei 2015 2 Omgevingsloket online Toelichting bijlagetypen Inhoud Inleiding...4 Versiehistorie... 5 Alarminstallatie...6 Anders Wabo...7 Anders Water...8

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Corporaties en brandveiligheid

Corporaties en brandveiligheid Corporaties en brandveiligheid Wonen met een zorgvraag 29 april 2015 Inhoudsopgave Waarom deze Handreiking voor corporaties?... 2 Uitgangspunten brandveiligheid bij ouderenhuisvesting en wonen met zorg...

Nadere informatie

Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen

Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen Deel 1: Quick scan van de literatuur Deel 2: Onderzoeksprogrammering Amsterdam/Rotterdam, maart 2007 DSP-groep: Paul van Soomeren Hein Stienstra Jack Wever SBR:

Nadere informatie

ALLES OVER ONZE DIENSTEN EN OVER UW VEILIGHEID

ALLES OVER ONZE DIENSTEN EN OVER UW VEILIGHEID ALLES OVER ONZE DIENSTEN EN OVER UW VEILIGHEID Introductie Hoe snel grijpt een brand om zich heen? Binnen een halve minuut ontstaat er al verstikkende rook en grote hitte. Al hebben er maar een paar stoelen

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV) Interne instructie Arbeidsinspectie Bedrijfshulpverlening (BHV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Algemeen 1.2 BHV in relatie tot andere wetgeving 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving

Nadere informatie

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer 10 Verandering brandcompartiment: mogelijk zónder omgevingsvergunning? brandveiligheid Tekst mr. ing. J.C. (cco) Huijzer Veel bestaande gebouwen hebben te kampen met problemen op het gebied van brandveiligheid.

Nadere informatie

Datum 4 april 2012 Verzenddatum XXXXXXX Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning nr. O2012-0100

Datum 4 april 2012 Verzenddatum XXXXXXX Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning nr. O2012-0100 L.J. Kreeft De Stroom 1 7901 TG HOOGEVEEN Contactpersoon PV Toestel (0592) 366503 Bezoekadres Noordersingel 33 Assen Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk O2012-0100 Bijlagen Datum 4 april 2012 Verzenddatum

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie