EHBSO kits. Eerste hulp bij sportongevallen. Kerkenbos A 6546 BJ Nijmegen Tel. Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EHBSO... ...kits. Eerste hulp bij sportongevallen. Kerkenbos 10-127A 6546 BJ Nijmegen Tel. Fax"

Transcriptie

1 S Eerte hulp bij portongevallen EHBSO......kit BHV Kerkenbo 0-7A BJ Nijmegen Tel. Fax + (0) (0) internet

2 Sportverenigingen EHBSO Kit Uw veiligheid, onze zorg! Sporten i leuk en gezond! Meetal..want een bleure kan veel ellende veroorzaken. Helaa zijn bleure niet altijd te voorkomen. Een goede Eerte Hulp Bij Sport Ongelukken kan op zo n moment erger voorkomen. Het hertel van een portbleure begint namelijk al op het moment dat goede eerte hulp wordt geboden. Wettelijke bepalingen zorgen er dan ook teed meer voor dat portverenigingen veilige omtandigheden moeten creëren voor hun porter (en óók voor bezoeker!). Arbo Wet Sportverenigingen moeten ind januari 998 voldoen aan de Arbeidomtandighedenwet (Arbo-wet). De Arbo-wet geldt voor alle organiatie waarbij men "een ander onder zijn gezag werk laat verrichten". Dat geldt ook voor een vrijwilligerorganiatie zoal de portvereniging. Een portvereniging i verplicht om een arbo-beleid te voeren. Dat houdt in dat het werk dat de vrijwilliger moet verrichten geen nadelige gevolgen voor zijn veiligheid en gezondheid mag hebben. Er moet van tevoren nagegaan worden of het gevraagde werk veilig en gezond uitgevoerd kan worden. Om getructureerd na te gaan of die werkomtandigheden inderdaad veilig en gezond zijn moet de portvereniging een riico-inventariatie en - evaluatie uitvoeren (RI&E). Deze RI&E legt de riico' voor vrijwilliger op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de portvereniging bloot. En geeft ook aan waarin de toekomt verbeteringen aan gebracht moeten worden en hoe men dit gaat doen. Uit de RI&E volgt een plan van aanpak waarin aangegeven wordt wanneer men aan welke riico' iet gaat verbeteren. Richtlijnen inhoud EHBSO-kit Op portlocatie worden pecifieke eien geteld aan de aanwezigheid van materialen voor Eerte Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO). In amenwerking met het Oranje Krui en de portgezondheidzorg heeft NOC*NSF richtlijnen opgeteld voor de inhoud en onderhoud van zogenaamde EHBSO-kit. Er i een overzicht gemaakt van wat er op de divere portlocatie niet in een EHBSO-kit mag ontbreken. Al de EHBSO- kit in uw portaccommodatie de materialen bevat zoal die onder vereniging-kit en toernooi-kit genoemd worden voldoe je daarmee teven aan de Arbo-richtlijnen die voor portaccommodatie gelden. Heeft je vereniging nog geen EHBSO-kit? In deze brochure vind je complete EHBSO-kit die voldoen aan de richtlijnen Bai Bedrijfverbandet BHV en Arbowet- en regelgeving en die voldoen aan de richtlijnen zoal opgeteld door Het Oranje Krui. Wil je zelf de bechikking hebben over EHBSOmaterialen? Dat kan! Speciaal voor trainer/begeleider i er de EHBSO-teamkit ontwikkeld. De Nederlande Organiatie Vrijwilligerwerk, NOC*NSF en het miniterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben gezamenlijk de Arbocheck Sportorganiatie ontwikkeld. Dit i een peciaal op portorganiatie toegepitte RI&E. Deze Arbocheck moet zorgvuldig nagelopen worden, vervolgen wordt een plan van aanpak opgeteld. Niet alle hoeft in een keer verbeterd te worden, er moeten prioriteiten geteld worden en een tart gemaakt. Aan het begin van elk porteizoen moet er bekeken worden of het plan van aanpak nog actueel i. De Arbocheck moet regelmatig herhaald worden en zeker bij belangrijke veranderingen binnen uw portorganiatie of na (bijna) ongevallen. Verbandtrommel Eén van de vereiten uit de Arbocheck i de aanwezigheid van volledige verbandtrommel. Voor portverenigingen zijn peciale richtlijnen opgeteld voor de inhoud van deze verbandtrommel. De zogenaamde EHBSO-kit. Kerkenbo 0-7A BJ Nijmegen T F M. I.

3 EHBSO Verenigingkit De Verenigingkit voldoet aan de richtlijnen voor bedrijven, zoal deze zijn opgeteld door Het Oranje Krui. U kunt daarmee vertrouwen op de hoogte normen qua inhoud, kwaliteit, doelmatigheid, gebruikvriendelijkheid, veiligheid en houdbaarheid. De Verenigingkit bevat alle materialen die noodzakelijk zijn voor een goede EHBSO. Deze kit i compleet met verzorgingkoffer verkrijgbaar, maar u kunt ook alleen de inhoud of de verzorgingkoffer kopen. Inhoud Verenigingkit Hulpmiddelen Beademingmaker Blarenprikker Driekante doeken Ioleerdeken Paracetamol 00 mg, 0 tuk Scheermeje dipoable Splinterpincet RVS Tekenpincet Veiligheidpelden Verbandcharen RVS paar Vinyl handchoenen Koelmiddelen: Koelpray Koud kompreen Intant Koud-warm kompreen Kompreen: 0 Gaakompreen x cm 0 Gaakompreen 0 x 0 cm 0 Zalfkompreen 0 x 0 cm Ontmettingmiddelen: Alcoholdoekje fleje Ontmettingmiddel 0 ml Wondpray deinfecterend 0 ml Verbanden: Netverbanden mtr gerekt Snelverbanden no., x cm Snelverbanden no., 8 x 8 cm Wondnelverbanden x 8 cm Wondnelverbanden 8 x 0 cm Watten: Synthetiche watten mtr x cm Synthetiche watten mtr x 0 cm Witte watten à 0 gram Windel: Elatiche fixatiewindel mtr gerekt x cm Elatiche fixatiewindel mtr gerekt x cm Elatiche fixatiewindel mtr gerekt x 8 cm Steunwindel mtr gerekt x cm Steunwindel mtr gerekt x 8 cm Zelfhechtend fixatiewindel mtr x cm Drukwerk: inhoudopgave Stappenplan bij het verlenen van Eerte Hulp Controleticker ticker EHBO (groen met wit krui) Betelformulieren voor aanvulling/uitbreiding Pleiter: Hechtpleiter textiel, mtr x, cm Pleiteret 0 tuk, div. formaten Wondpleiter mtr x cm 0 Zwaluwtaartje Sporttape en toebehoren: Sporttape 0 mtr x, cm Sporttape 0 mtr x,8 cm Tape Remover / aceton EHBSO Verzorgingta Met vakindeling en meerdere binnentaen voor het opbergen van verbandmaterialen en andere EHBSO producten. Zeer tevig. Materiaal: Oxford Nylon Afmetingen: x x cm Omchrijving EHBSO kit vereniging (alleen inhoud) EHBSO kit vereniging met verzorgingkoffer EHBSO verzorgingkoffer vereniging zonder inhoud Prij 89,0 9,9 9,9 Prijzen zijn excluief BTW en eventuele verzendkoten Sportverenigingen zijn aanprakelijk bij het ontbreken van de juite veiligheidmiddelen. Boete kunnen oplopen tot ruim.000,-

4 EHBSO Toernooikit De Toernooikit voldoet eveneen aan de richtlijnen voor bedrijfverbanddozen en i ontwikkeld voor portverenigingen en andere organiatie die regelmatig portactiviteiten met veel deelnemer organieren. De Toernooikit i daarom qua inhoud uitgebreider dan de Verenigingkit en kan door meerdere hulpverlener tegelijkertijd gebruikt worden. Deze kit i compleet met verzorgingkoffer verkrijgbaar, maar u kunt ook alleen de inhoud of de verzorgingkoffer kopen. Inhoud Toernooikit Hulpmiddelen: Beademingmaker 0 Blarenprikker Driekante doeken Ioleerdeken Paracetamol 00 mg, 0 tuk Scheermeje dipoable Splinterpincetten RVS Tekenpincet Veiligheidpelden Verbandcharen RVS paar Vinyl handchoenen Vaeline 00 ml Koelmiddelen: Koelpray Koud kompreen Intant Koud-warm kompreen Kompreen: 0 Gaakompreen x cm 0 Gaakompreen 0 x 0 cm 0 zalfkompreen 0 x 0 cm Ontmettingmiddelen: Alcoholdoekje fleje Ontmettingmiddel 0 ml Wondpray deinfecterend 0 ml Verbanden: Netverbanden mtr gerekt Snelverbanden no., x cm Snelverbanden no., 8 x 8 cm Wondnelverbanden x 8 cm Wondnelverbanden 8 x 0 cm Watten: Synthetiche watten mtr x cm Synthetiche watten mtr x 0 cm Witte watten à 0 gram Windel: Elatiche fixatiewindel mtr gerekt x cm Elatiche fixatiewindel mtr gerekt x cm Elatiche fixatiewindel mtr gerekt x 8 cm Steunwindel mtr gerekt x cm Steunwindel mtr gerekt x 8 cm Steunwindel mtr gerekt x 0 cm Zelfhechtend fixatiewindel mtr x cm Drukwerk: inhoudopgave Stappenplan bij het verlenen van Eerte Hulp Controleticker ticker EHBO (groen met wit krui) Betelformulieren voor aanvulling/uitbreiding Pleiter: Hechtpleiter textiel mtr x, cm Pleiteret 8 tuk, formaten Wondpleiter mtr x cm Zwaluwtaartje Sporttape en toebehoren: Sporttape 0 mtr x, cm Sporttape 0 mtr x,8 cm Tape Remover / aceton EHBSO Toernooita Nieuw ontwikkelde, hoogwaardige en functionele EHBSO ta die op geen portveld ontbreken mag. Ta met twee aan de bovenzijde geplaatte taen. Met vakindeling en binnentaen voor het makkelijk en overzichtelijk opbergen van EHBSO artikelen. Tranparant dekel voor een direkt overzicht. Rechthoekig hoofdvak met twee apart geioleerdere uitklapbare taen voor koelmiddelen. Materiaal: 0D Nylon. Afmetingen: x x 8 cm Omchrijving EHBSO kit toernooi (alleen inhoud) EHBSO kit toernooi met verzorgingkoffer EHBSO verzorgingkoffer toernooi zonder inhoud Prij,9,0 9,7 Prijzen zijn excluief BTW en eventuele verzendkoten Ruim miljoen Nederlander worden jaarlijk getroffen door een acute portbleure. Gemiddeld zijn op de 0 bleure zo erntig, dat er mediche hulp ingechakeld wordt.

5 EHBSO Teamkit De Bai Teamkit i ontwikkeld voor portteam binnen portverenigingen en bevat de meet eentiële materialen voor Eerte Hulpverlening. Omdat de Teamkit al een handige, portieve ta met draagriem wordt geleverd, kan deze gemakkelijk meegenomen worden naar het peelveld en andere locatie. Dit waarborgt een nelle hulpverlening ter plaate. De Teamkit i qua inhoud uitgebreider dan de Bai Teamkit. Sportteam die in het bezit zijn van een Teamkit zijn daarmee op elke onvoorziene ituatie goed voorbereid. Inhoud Teamkit Hulpmiddelen: Beademingmaker Blarenprikker Driekante doeken Ioleerdeken Splinterpincet RVS Tekenpincet Verbandchaar RVS paar Vinyl handchoenen Koelmiddelen: Koud kompre Intant Koelpray Kompreen: Gaakompreen x cm Gaakompreen 0 x 0 cm Zalfkompreen 7, x 0 cm Ontmettingmiddelen: Alcoholdoekje fleje Ontmettingmiddel 0 ml Verbanden: Netverbanden mtr gerekt Snelverband no., x cm Wondnelverband x 8 cm Wondnelverbanden 8 x 0 cm Watten: Synthetiche watten mtr x 0 cm Windel: Elatich fixatiewindel mtr gerekt x cm Elatich fixatiewindel mtr gerekt x 8 cm Steunwindel mtr gerekt x 8 cm Steunwindel mtr gerekt x 0 cm Drukwerk: inhoudopgave Stappenplan bij het verlenen van Eerte Hulp Controleticker ticker EHBO (groen met wit krui) Betelformulieren voor aanvulling/uitbreiding Pleiter: Hechtpleiter textiel mtr x, cm Pleiteret 0 tuk, div. formaten 0 Zwaluwtaartje Sporttape en toebehoren: Sporttape 0 mtr x,8 cm EHBO Teamta Ta voor portactiviteiten en univereel gebruik. Skai in de kleur geel met opdruk EHBO. Voorzien van draagriem zodat de ta makkelijk over de chouder meegenomen kan worden. Met twee vate opbergvakken. Wanneer de ta opgevouwen i onttaat een werkvak. De binnenvakken worden afgeloten door middel van klitteband Omchrijving EHBSO kit team (alleen inhoud) EHBSO kit team met verzorgingta EHBSO verzorgingta team zonder inhoud Prijzen zijn excluief BTW en eventuele verzendkoten Een enkelvertuiking i veruit de meet voorkomende portbleure(%). Op de tweede plaat taat de knievertuiking (%).

6 EHBSO Firt Aid kit Met deze Eerte Hulp et kunt u de meet voorkomende ongelukje nel en eenvoudig behandelen. De Eerte Hulp et i uitermate gechikt voor de individuele porter. Daarnaat i deze complete et ook handig voor thuigebruik en gemakkelijk mee te nemen bij dagje uit en andere buitenactiviteiten. Door de overzichtelijke en handige indeling heeft u direct alle binnen handbereik! Deze kit i compleet met tajeverkrijgbaar, maar u kunt ook alleen de inhoud of het taje kopen. Inhoud Firt Aid kit Blarenbehandeling: Blarenpleter Blarenprikker Aloholdoekje Verbandmiddelen Wondnelverband x 8 cm Elatich fixatieindel Gaakompreen x cm Zalfgaa Driekante doek (Mitella) Pleiter rol hechtpleiter textiel m x, cm pleiteraortiment (0 t.) div. Afmetingen Hulpmiddelen verbandchaar plinterpincet paar vinyl wegwerphandchoenen Drukwerk EHBO tappenplan INTERNATIONALE VIERDAAGSE AFSTANDMARSEN NIJMEGEN Blarenpleiter (hydrogel) Het laten opdrogen van een wondje kan leiden tot een kortje dat vaak pijn en irritatie veroorzaakt. De vorming van een litteken i dan een mogelijk gevolg. Onderzoek laat zien dat door middel van zogenaamde natte wondbehandeling wonden beter en neller (zelf vele dagen eerder!zo i dat ook met blaren die al wondje bechouwd moeten worden. Blaren horen bij voorkeur in een vochtige wondomgeving te genezen. Hiermee bedoelen we, dat de blaar dan niet te droog, maar ook niet te nat i. De hydrogel pleiter helpt hierbij. De pleiter kan tot ca. 7 dagen blijven zitten, afhankelijk van de plaat op het lichaam. Bijkomend voordeel i dat de hydrogel pleiter tranparant i. Hierdoor i de pleiter minder opvallend en het i ook mogelijk om de wond onder de pleiter te beoordelen, zonder de pleiter te hoeven verwijderen. Dit biedt du veel gemak en na het aanbrengen van de hydrogel pleiter kan je nel weer door. Ideaal voor iedereen die wandelt, port, in de tuin werkt, of de huid op andere wijze intenief belat. Eerte hulp etui. Het etui kan door middel van klittenbandluitingen aan de achterkant aan uw riem bevetigd worden. Handig voor de individuele porter Afmeting etui ca. x 9 x, cm Omchrijving Hydrogel blarenpleiter Omchrijving EHBSO Firt Aid Kit (alleen inhoud) EHBSO Firt Aid Kit met etui EHBSO Firt Aid Kit etui (zonder inhoud) Prijzen zijn excluief BTW en eventuele verzendkoten

7 BHV EHBSO Kit inhoudoverzicht Bai-BHV i de bairichtlijn die Het Oranje Krui in 00 heeft opgeteld. Deze bairichtlijn dient branchepecifiek te worden aangevuld om te voldoen aan de eien van de Arbo-wet. De EHBSO-kit betaan uit de bairichtlijn van Het Oranje Krui, aangevuld met een (algemene) aanvulling voor de port. Deze richtlijnen zijn tot tand gekomen in amenwerking met Het Oranje Krui en de portgezondheidzorg. De richtlijnen voor de vereniging- en toernooi-kit, voldoen aan de eien van de Arbo-wet. * Per Ideaal-univereel zwachtel klemmetje, al ze er niet bijgeleverd zijn. art.nr Omchrijving Wondverzorging Ontmettingmiddel 0 ml Alcoholdoekje Wond/huidpray 0 ml Steriele gazen x cm Steriele gazen 0 x 0 cm Zalfkompreen 0 x 0 cm Witte watten a 0 gr Zwaluwtaartje (wondhechpleiter) Wondnelverband x 8 cm teriel Wondnelverband 8 x 0 cm teriel Snelverband nr. teriel Snelverband nr. teriel Aortiment wateraftotende pleiter (0 t) Rol wondpleiter m x cm (gaapleiter) Hechtpleiter textiel m x, cm Hechtpleiter textiel m x, cm Elatiche fixatiewindel (hydrofiel cm) Elatiche fixatiewindel (hydrofiel cm) Elatiche fixatiewindel (hydrofiel 8 cm) Handchoenen vinly per paar Zelfklevend fixatiezwachtel cm x m Netverband elleboog/knie meter vereniging toernooi Team 0 Firt Aid (Gewricht) onderteunende middelen Ideaal/univereel zwachtel m x cm Ideaal/univereel zwachtel m x 8 cm Ideaal/univereel zwachtel m x 0 cm Verbandklemmetje * Synthetiche watten cm Synthetiche watten 0 cm Mitella (driekante doek) Sporttape m x, cm Sporttape m x,8 cm Divere/hulp en onderteunend materiaal Ioleerdeken tekenpincet Beademingmaker Verbandchaar liter cm RVS Splinterpincet Veiligheidpelden Blarenprikker / bloedlancetten Colpack / koud kompre (in vriezer) x cm Intant coldpack / koud kompre x7 cm Koelpray Scheermeje Huidzalf inectenbeten / brandnetel 0 gr Paracetamol 00 mg dooje a 0 tuk Taperemover / aceton 00 ml Vaeline 00 ml Blarenpleiter Drukwerk Inhoudopgave Betelformulier (bij- of nabetellingen) Stappenplan EHBO Controleticker (vel a tuk) Sticker EHBO groen (0 x 0 cm) Prijzen zijn excluief BTW en eventuele verzendkoten S

Lesbrief: Eerste Hulp Bij Ongelukken Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen?

Lesbrief: Eerste Hulp Bij Ongelukken Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Lesbrief: Eerste Hulp Bij Ongelukken Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Herinner je je nog de avondvierdaagse? Wat was

Nadere informatie

Catalogus EHBO en Verbandmaterialen van de firma BHV Plus te Zoetermeer

Catalogus EHBO en Verbandmaterialen van de firma BHV Plus te Zoetermeer Catalogus EHBO en Verbandmaterialen van de firma BHV Plus te Zoetermeer * Producten staan per stuk of per vermeld. * bij het aangeven van het artikelnummer en de aantallen zullen de velden en prijzen van

Nadere informatie

Verbandkoffers, verbandmateriaal en verbandbenodigdheden

Verbandkoffers, verbandmateriaal en verbandbenodigdheden Verbandkoffers, verbandmateriaal en verbandbenodigdheden U zoekt nu in verbandkoffers, verbandmateriaal en verbandbenodigdheden. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Nadere informatie

Medical - Care - Emergency Products. Editie: zomer 2015. Uitgave juli 2015. BHV ALL.nl. Sports Medical Products. Emergency Products.

Medical - Care - Emergency Products. Editie: zomer 2015. Uitgave juli 2015. BHV ALL.nl. Sports Medical Products. Emergency Products. Editie: zomer 2015 Uitgave juli 2015 BHV ALL. Emergency Products 4 SAFE -SPOR SAMED. Sports Medical Products Medical Products Algemene informatie en inhoudsopgave www.safe-products. Inhoudsopgave 1 2 14

Nadere informatie

BHV ALL.nl. Controle & aanvullen. Bewaar deze brochure bij de verbandkoffer. volgende controle. Sports Medical Products. Emergency Products

BHV ALL.nl. Controle & aanvullen. Bewaar deze brochure bij de verbandkoffer. volgende controle. Sports Medical Products. Emergency Products Controle & aanvullen verbandkoffers Bewaar deze brochure bij de verbandkoffer 3 3 4 volgende controle www.safe-products.nl 5 6 7 8 9 BHV ALL.nl Emergency Products 4 SAFE -SPORTS.nl SAMED.nl Sports Medical

Nadere informatie

Inhoud van de EHBO-doos

Inhoud van de EHBO-doos Inhoud van de EHBO-doos In een goede EHBO-doos moeten een aantal voorwerpen aanwezig zijn om eerste hulp aan kinderen te verlenen. Hieronder volgt een lijst met verbandmiddelen en hulpmiddelen die in een

Nadere informatie

Utermöhlen collectie. Voordeel. Categorieën

Utermöhlen collectie. Voordeel. Categorieën Een goed gevulde bedrijfsverbanddoos raakt al snel onoverzichtelijk en incompleet. De controle welk product er ontbreekt en het bestellen en aanvullen hiervan is veelal een tijdrovende klus. De Utermöhlen

Nadere informatie

tail Amsterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dienstenaanbod Geachte heer, mevrouw,

tail Amsterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dienstenaanbod Geachte heer, mevrouw, tail STUDIO Amterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dientenaanbod Geachte heer, mevrouw, U hebt in het verleden een taalanalye of contra-expertie bij De Taaltudio aangewaagd. Zoal u vermoedelijk via

Nadere informatie

CSPE GL 2014. bijlage 1. opdrachten 1 en 2 voorbeeld uitslag kubus (niet op ware grootte)

CSPE GL 2014. bijlage 1. opdrachten 1 en 2 voorbeeld uitslag kubus (niet op ware grootte) CSPE GL 2014 technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal bijlage 1 opdrachten 1 en 2 voorbeeld uitslag kubus (niet op ware grootte) PG-5017-b-14-1-b1 1 / 10 lees verder opdracht 3,

Nadere informatie

Eerste Hulp diversen. Eerste Hulp diversen. Koelmiddelen

Eerste Hulp diversen. Eerste Hulp diversen. Koelmiddelen Koelmiddelen Mueller Coolant Coldspray is speciaal ontwikkeld voor de directe koeling van de huid (koudebehandeling). Bij kneuzingen, verstuikingen, spierklachten, verrekkingen, en zwellingen. De spray

Nadere informatie

Personeel Voorlichting HIERBIJ EEN INLICHTING WAT JE ZOU MOETEN DOEN.

Personeel Voorlichting HIERBIJ EEN INLICHTING WAT JE ZOU MOETEN DOEN. Personeel Voorlichting HIERBIJ EEN INLICHTING WAT JE ZOU MOETEN DOEN. Ambulance Aanrijd tijden: De tijden waarin een ambulance moet komen staat op 15 min. Als je met een mobiel belt kom je direct in de

Nadere informatie

Eerste hulp op de werkvloer. Voskamp Bouw en industrie EHBO. Reeds vele jaren levert de Voskamp Groep aan

Eerste hulp op de werkvloer. Voskamp Bouw en industrie EHBO. Reeds vele jaren levert de Voskamp Groep aan Voskamp Bouw en industrie EHBO Eerste hulp op de werkvloer Reeds vele jaren levert de Voskamp Groep aan grote en kleine projecten in de infra en civiel. Deze ervaring hebben wij gebruikt om een optimaal

Nadere informatie

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2 Naar huis en dan... Naar huis Deze brochure geeft u informatie over zaken waar u na uw ontslag uit het ziekenhuis rekening mee dient te houden. De verpleegkundige regelt uw ontslag. Als de arts u nog wil

Nadere informatie

Wijzigingen in de Eerste Hulp (september 2011)

Wijzigingen in de Eerste Hulp (september 2011) Wijzigingen in de Eerste Hulp (september 2011) Naar aanleiding van de International First Aid and Resuscitation Guidelines 2011 en de wijzigingen die Het Oranje Kruis in haar leerstof heeft doorgevoerd

Nadere informatie

De huisapotheek - groepswerk -

De huisapotheek - groepswerk - Dit bundeltje is van De huisapotheek - groepswerk - Dit bundeltje is van Leen Van Damme 1 De huisapotheek Een lade ergens onderaan een kleerkast, een ruimte in de keukenkast, een schap boven de keldertrap,

Nadere informatie

Een leven redden...ook in uw bereik

Een leven redden...ook in uw bereik BHV Bij een plotelinge circulatietiltand Een leven redden....ook in uw bereik Tel. Fax +31 (0)24 3785916 +31 (0)24 3886981 E-mail info@afe-product.nl internet www.afe-product.nl Er terven meer menen aan

Nadere informatie

Master in Safety HOOFDBESCHERMING OOGBESCHERMING GEHOORBESCHERMING ADEMHALINGSBESCHERMING WERKHANDSCHOENEN DISPOSABLE HANDSCHOENEN VERBANDDOZEN

Master in Safety HOOFDBESCHERMING OOGBESCHERMING GEHOORBESCHERMING ADEMHALINGSBESCHERMING WERKHANDSCHOENEN DISPOSABLE HANDSCHOENEN VERBANDDOZEN Master in Safety HOOFDBESCHERMING OOGBESCHERMING GEHOORBESCHERMING ADEMHALINGSBESCHERMING WERKHANDSCHOENEN DISPOSABLE HANDSCHOENEN VERBANDDOZEN M-Safe, Master in Safety 30 jaar PBM ervaring resulteert

Nadere informatie

Toelichting ADR Praktijkrichtlijn

Toelichting ADR Praktijkrichtlijn Toelichting ADR Praktijkrichtlijn Toelichting bij de Richtlijn voor de uitvoering van de praktijkoefeningen zoals genoemd in ADR/VLG 8.2.2.1 1. Inleiding Om in het bezit te komen van het ADR certificaat

Nadere informatie

Informatiefolder Wond- verzorging

Informatiefolder Wond- verzorging Informatiefolder Wondverzorging Inhoudsopgave Oorzaken 3 Wanneer moet u een arts raadplegen 3 Wat kunt u er zelf aan doen 3 Schoonmaken Wondontsmetting 4 Pincetten Wondbedekkers 5 Verbandgazen Verbandwindsels

Nadere informatie

>Werkmodel: Verbanden

>Werkmodel: Verbanden >Werkmodel: Verbanden Het aanleggen van een snelverband Dit is een voorbeeld van een dekverband. Laat het kind zitten. Denk aan de hygiëne. Doe als dat kan handschoenen aan. Verzorg de wond volgens de

Nadere informatie

Zorg in en om het huis

Zorg in en om het huis Zorg in en om het huis Inhoud Medicijnkastje 3 Verbanddoos 4 Inhoud verbanddoos 5 Houdbaarheid van geneesen verbandmiddelen 10 Oude geneesmiddelen 11 Medicijnkastje en verbanddoos In vrijwel elk huishouden

Nadere informatie

Poliklinische operatie dermatologie

Poliklinische operatie dermatologie Poliklinische operatie dermatologie 2 Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving door de afdeling dermatologie. In overleg met uw behandelend arts is er een afspraak

Nadere informatie

Zorg in en om het huis. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Zorg in en om het huis. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Zorg in en om het huis Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Medicijnkastje 3 Verbanddoos 5 Inhoud verbanddoos 5 Houdbaarheid 10 Oude geneesmiddelen

Nadere informatie

EHBO SETJE. Door

EHBO SETJE. Door EHBO SETJE. Door http://www.scoutatwork.nl EHBO. Eerste Hulp Bij Ongelukken. Aangezien scouting niet alleen bestaat uit het hangen op een bank maar er vaak activiteiten zijn die in de richting komen van

Nadere informatie

.2 Organiseren wan bedrijfshülpwerlanlng

.2 Organiseren wan bedrijfshülpwerlanlng Arboii Voor veilig .2 Organiseren wan bedrijfshülpwerlanlng VERPLICHTINGEN De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) bevat voorschriften RISICO'S INVENTARISEREN Voor de opzet van goede bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

heronderzoeksformulier Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

heronderzoeksformulier Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) cliëntnummer: datum vorig onderzoek: heronderzoekformulier Ioaz (Wet inkomenvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidongechikte gewezen zelftandigen) datum ontvangt: belangrijk: lee deze algemene toelichting

Nadere informatie

Werkplek H >> Startprojectboek Tendens

Werkplek H >> Startprojectboek Tendens H >> Startprojectboek Tendens Werkplek H >> Startprojectboek Tendens Mijn lesplanning bij deze werkplek 1 Is dit de eerste werkplek die je doet? Haal dan de differentiatieopdracht die bij deze werkplek

Nadere informatie

HydroTac het hydroactieve wondverband. Houdt droge wonden vochtig en exsuderende wonden voldoende droog.

HydroTac het hydroactieve wondverband. Houdt droge wonden vochtig en exsuderende wonden voldoende droog. NIEUW HydroTac het hydroactieve wondverband. Houdt droge wonden vochtig en exsuderende wonden voldoende droog. Wondbehandeling Houdt exsuderende wonden voldoende droog. HydroTac gemakkelijk, hygiënisch,

Nadere informatie

WEGWIJZER bij wondjes en blessures. schaafwonden snijwonden brandwonden blaren verstuiking/kneuzing sportblessures

WEGWIJZER bij wondjes en blessures. schaafwonden snijwonden brandwonden blaren verstuiking/kneuzing sportblessures WEGWIJZER bij wondjes en blessures pmaak_zom_brochure_def.indd 1 schaafwonden snijwonden brandwonden blaren verstuiking/kneuzing sportblessures 16-01-14 15:33 inhoud 3 schaafwonden 4 snijwonden 5 brandwonden

Nadere informatie

Medische beleidsplan handbalvereniging SDS 99 2013-2015

Medische beleidsplan handbalvereniging SDS 99 2013-2015 Medische beleidsplan handbalvereniging SDS 99 2013-2015 1 Inleiding: Het medische beleidsplan 2013-2015 van de handbalvereniging SDS 99 beschrijft het medisch handelen op wedstrijd dagen trainingsdagen

Nadere informatie

EEN BRANDWOND FRANCISCUS VLIETLAND

EEN BRANDWOND FRANCISCUS VLIETLAND EEN BRANDWOND FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Uw huid kan redelijk goed tegen warmte, zoals van een warm bad. Maar bij echte hitte, bijvoorbeeld in een te heet bad, kan de huid verbranden. De huid doet

Nadere informatie

H o c k e y E H B O. Woensdag 30 november MHC Goirle. Door Paul van den Broek

H o c k e y E H B O. Woensdag 30 november MHC Goirle. Door Paul van den Broek H o c k e y E H B O Woensdag 30 november MHC Goirle Door Paul van den Broek Inhoud Alarmeren Blaren Bloedneus Epilepsie Hersenschudding verstuikingen Schaafwond Suikerziekte Wond Bewusteloosheid Bloedhygiëne

Nadere informatie

POLS GANGLION NA DE OPERATIE

POLS GANGLION NA DE OPERATIE POLS GANGLION NA DE OPERATIE Afdeling Handchirurgie T: 0251-265355 Rode Kruis Ziekenhuis www.afdelinghandchirurgie.nl POLSGANGLION NA DE OPERATIE U bent geopereerd aan uw pols in verband met een pijnlijk

Nadere informatie

Verbandtrommels tassen en kasten

Verbandtrommels tassen en kasten Verbandtrommels tassen en kasten Verbandtrommels gevuld Vandeputte Medical lanceert een nieuwe lijn verbandtrommels: De Revolution trommels Revolution is de nieuwste innovatie op het gebied van EHBO. Er

Nadere informatie

ORGANIZER VERBANDKOFFER

ORGANIZER VERBANDKOFFER ORGANIZER VERBANDKOFFER Modulaire Verbandkoffers Gewoon een kwestie van de juiste keuze maken! BHV ALL.nl Emergency Products 4 SAFE -SPORTS.nl SAMED.nl Sports Medical Products Medical Products Organizer

Nadere informatie

Poliklinische operaties. Plastische Chirurgie

Poliklinische operaties. Plastische Chirurgie Poliklinische operaties Plastische Chirurgie Inleiding U heeft een afspraak voor een poliklinische operatie op de polikliniek Plastische Chirurgie op: dag om uur bij dr.. locatie Dordwijk locatie Sliedrecht

Nadere informatie

Aanvullende analyses variant 1 nieuwe verhuiskostenregeling

Aanvullende analyses variant 1 nieuwe verhuiskostenregeling Aanvullende analye variant 1 nieuwe verhuikotenregeling Datum augutu 2008 Kenmerk VW064 MuConult B.V. Potbu 2054 3800 CB Amerfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail INFO@MUCONSULT.NL Internet

Nadere informatie

Voorkomt en behandelt infecties bij wondjes Verkleint zo de kans op littekens Stimuleert de wondgenezing Prikt niet en is daarom kindvriendelijk

Voorkomt en behandelt infecties bij wondjes Verkleint zo de kans op littekens Stimuleert de wondgenezing Prikt niet en is daarom kindvriendelijk Brandwonden Prikwonden Snijwonden Schaafwonden Wondenwijzer II Wondenwijzer Wondenwijzer Voorkomt en behandelt infecties bij wondjes Verkleint zo de kans op littekens Stimuleert de wondgenezing Prikt niet

Nadere informatie

Drukverbanden, tape- Constructies en bandages

Drukverbanden, tape- Constructies en bandages Henny Leentvaar (Sport)Massage Drukverbanden, tape- Constructies en bandages Datum: 3 juni 2008 Opgesteld door: Henny Leentvaar Druk verbanden Bij een kneuzing of verstuiking wordt de ice regel uitgevoerd.

Nadere informatie

Wondbehandeling bij een tweedegraads brandwond

Wondbehandeling bij een tweedegraads brandwond Wondbehandeling bij een tweedegraads brandwond Uw behandelend arts heeft een tweedegraads brandwond bij u geconstateerd. In deze folder vindt u informatie over tweedegraads brandwond, wondbehandeling en

Nadere informatie

Een litteken kan je leven vergallen! Hoe kan je dit vermijden?

Een litteken kan je leven vergallen! Hoe kan je dit vermijden? Een litteken kan je leven vergallen! Hoe kan je dit vermijden? Je hebt een litteken ten gevolge van een ongeval of operatie. Wat kan je eraan doen? Wist je dat heel wat mensen niet tevreden zijn met het

Nadere informatie

DUIMBASIS ARTROSE NA DE OPERATIE

DUIMBASIS ARTROSE NA DE OPERATIE DUIMBASIS ARTROSE NA DE OPERATIE Afdeling Handchirurgie T: 0251-265355 Rode Kruis Ziekenhuis www.afdelinghandchirurgie.nl DUIMBASIS ARTROSE NA DE OPERATIE U bent geopereerd aan uw hand in verband met een

Nadere informatie

Brandwonden. Brandwonden. Brandwonden thermisch Inhoud Burn Kit Plus: 2 Burnshield Blots 3,5 ml. 3 Paar handschoenen nitril

Brandwonden. Brandwonden. Brandwonden thermisch Inhoud Burn Kit Plus: 2 Burnshield Blots 3,5 ml. 3 Paar handschoenen nitril thermisch Inhoud Burn Kit Plus: 2 Burnshield Blots 3,5 ml 3 Paar handschoenen nitril 1 Eerstehulp schaar 1 Reddingsdeken/Isolatiedeken 1 Burnshield gel 125 ml Burn Kit Plus (R)evolution Stuk Inhoud Burn

Nadere informatie

EHBO Materialen Nood- en oogdouches Verbandtrommels Wondpleisters Afzetmaterialen Bebakingsmaterialen

EHBO Materialen Nood- en oogdouches Verbandtrommels Wondpleisters Afzetmaterialen Bebakingsmaterialen EHBO Materialen Nood- en oogdouches Verbandtrommels Wondpleisters Afzetmaterialen Bebakingsmaterialen Oogspoelfles Honeywell by North gevuld Voorzien van een oogbad. Gevuld met 500ml vloeistof 0,9% saline.

Nadere informatie

Catalogus. najaar 2013 / voorjaar 2014 @PROMOBINL. Werkplaats-, plan- en marketingproducten voor het autobedrijf. verkoopprijzen voor de eindgebruiker

Catalogus. najaar 2013 / voorjaar 2014 @PROMOBINL. Werkplaats-, plan- en marketingproducten voor het autobedrijf. verkoopprijzen voor de eindgebruiker 2013-02 Werkplaats-, plan- en marketingproducten voor het autobedrijf Catalogus najaar 2013 / voorjaar 2014 verkoopprijzen voor de eindgebruiker VOLG ONS NU OOK OP TWITTER EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET

Nadere informatie

Zorg in en om het huis. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Zorg in en om het huis. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Zorg in en om het huis Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Medicijnkastje 3 Verbanddoos 5 Inhoud verbanddoos 5 Houdbaarheid 10 Oude geneesmiddelen

Nadere informatie

Villa Kakelbont. Opvang Calamiteiten Uitgiftedatum: 19-03-2009 Versiedatum: 10-11-2015

Villa Kakelbont. Opvang Calamiteiten Uitgiftedatum: 19-03-2009 Versiedatum: 10-11-2015 Inhoudsopgave 1 Ongevallenformulier 2 Registratieformulier gevaarlijke situatie 3 Registratieformulier controle speeltoestellen 4 Controlelijst inhoud Bedrijfsverbanddoos A 5 1 Ongevallenformulier Datum

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Eerste Hulp

Bedrijfshulpverlening. Eerste Hulp Bedrijfshulpverlening en Eerste Hulp AED AED Philips HeartStart De Philips HeartStart HS (home) defibrillator is uitermate geschikt voor gebruik door personen met geen of weinig ervaring met reanimatie.

Nadere informatie

"EHBO" is een uitgave van CLB Externe preventie Industrieterrein Kolmen 1085 3570 Alken Tel : 011 59 83 50

EHBO is een uitgave van CLB Externe preventie Industrieterrein Kolmen 1085 3570 Alken Tel : 011 59 83 50 EHBO zon e Voor g erken eilig w d en v 1. Inleiding COLOFON "EHBO" is een uitgave van CLB Externe preventie Industrieterrein Kolmen 1085 3570 Alken Tel : 011 59 83 50 Redactie : CLB EDPB Fotografie : www.fotoben.be

Nadere informatie

inlichtingenformulier loaw (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)

inlichtingenformulier loaw (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) cliëntnummer: datum aanvraag: nummer aanvraag: inlichtingenformulier loaw (Wet inkomenvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidongechikte werkloze werknemer) belangrijk: lee deze algemene toelichting voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER. DITRANOLSALICYLZUUR collodium 10 ml

BIJSLUITER. DITRANOLSALICYLZUUR collodium 10 ml BIJSLUITER DITRANOLSALICYLZUUR collodium 10 ml Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

Verkalit interlock-zetstenen

Verkalit interlock-zetstenen Verkalit interlock-zettenen HET BESCHERMINGSSYSTEEM VOOR DIJKEN BESCHERMING TEGEN HOOGWATER AAN KUSTEN www.lbn.nu BESCHERMING VAN KUSTEN BIJ KLIMAATVERANDERING De menen zijn bezorgd, over de immene hoogwaterchade

Nadere informatie

Programma training: Klant: PI-411: Opleiding Eerste hulp Oranje Kruis. Diverse

Programma training: Klant: PI-411: Opleiding Eerste hulp Oranje Kruis. Diverse Programma training: PI-411: Opleiding Eerste hulp Oranje Kruis Klant: Diverse Tijd Programma dag 1 08.45 09.15 kennismaking programma veiligheidsinstructie Deel 1: Algemeen Introductie (blz. 12) Eerste

Nadere informatie

De ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren Rode Kruis Ziekenhuis Afdeling Hand- en polschirurgie De ziekte van Dupuytren Na de operatie T: 0251-265355 www.afdelinghandchirurgie.nl Operatie voor de ziekte van Dupuytren U bent geopereerd aan uw hand

Nadere informatie

De organisatie van Scorlewald

De organisatie van Scorlewald De organiatie van Scorlewald Inleiding Elk levend organime vernieuwd zich periodiek. Het gemakkelijkt wordt dat zichtbaar aan de meete planten. In het voorjaar komen de eerte prieten boven de grond, de

Nadere informatie

3. Diversen Bedrijfshulpverlening, werkkleding, EHBO Intern transport...8

3. Diversen Bedrijfshulpverlening, werkkleding, EHBO Intern transport...8 Brüder Mannesmann, specialist t in gereedschappen Inhoudsopgave 3. Diversen...2 3.1 Bedrijfshulpverlening, werkkleding, EHBO...2 3.2 Intern transport...8 Diversen Bedrijfshulpverlening, werkkleding, EHBO

Nadere informatie

Besnijdenis bij mannen. Circumcisie bij mannen in het Nijmeegs Centrum voor Besnijdenis

Besnijdenis bij mannen. Circumcisie bij mannen in het Nijmeegs Centrum voor Besnijdenis Besnijdenis bij mannen Circumcisie bij mannen in het Nijmeegs Centrum voor Besnijdenis 2 U bent door de huisarts verwezen in verband met een vernauwing van de voorhuid. In medische termen heet dit phimosis.

Nadere informatie

EHBO verrijkingsstof. Opdracht Handhygiëne. Voordat je eerste hulp uitvoert bij een kind is het van belang dat je je handen zorgvuldig wast.

EHBO verrijkingsstof. Opdracht Handhygiëne. Voordat je eerste hulp uitvoert bij een kind is het van belang dat je je handen zorgvuldig wast. EHBO verrijkingsstof Opdracht Handhygiëne Voordat je eerste hulp uitvoert bij een kind is het van belang dat je je handen zorgvuldig wast. 1. Ga voor deze opdracht kijken naar de afbeelding Handhygiëne.

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Beschermen. + afdekken. Veilig afdekken van vloeren en trappen

Beschermen. + afdekken. Veilig afdekken van vloeren en trappen Veilig afdekken van vloeren en trappen en afdekken Gebruiksgemak, veiligheid en een uitstekende bescherming Compleet programma beschermende afdekmaterialen voor bouw, afbouw en renovatie. PERMAFIX FLOORGUARD

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

TRIGGERFINGER NA DE OPERATIE

TRIGGERFINGER NA DE OPERATIE TRIGGERFINGER NA DE OPERATIE Afdeling Handchirurgie T: 0251-265355 Rode Kruis Ziekenhuis www.afdelinghandchirurgie.nl TRIGGERFINGER NA DE OPERATIE U bent geopereerd aan uw hand in verband met een zgn.

Nadere informatie

U zoekt nu in de door ons meest verkochte BHV materialen. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

U zoekt nu in de door ons meest verkochte BHV materialen. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. BHV materiaal U zoekt nu in de door ons meest verkochte BHV materialen. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Reflectie vest met of zonder opdruk Polyester vest leverbaar

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

BE PREPARED THINK SAFE

BE PREPARED THINK SAFE BE PREPARED THINK SAFE De producten van ARKY zijn ontwikkeld door AED KASTEN BINNENKAST VOOR AED S Deze robuuste AED-kast is geschikt voor alle merken AED s en is ideaal voor kantoren en openbare ruimtes.

Nadere informatie

POLS ARTROSCOPIE NA DE OPERATIE

POLS ARTROSCOPIE NA DE OPERATIE POLS ARTROSCOPIE NA DE OPERATIE Afdeling Handchirurgie T: 0251-265355 Rode Kruis Ziekenhuis www.afdelinghandchirurgie.nl POLS ARTROSCOPIE NA DE OPERATIE U heeft een kijkoperatie gehad in uw polsgewricht

Nadere informatie

Een tekentang is een absolute must om bij de hand te hebben. In Nederland is 1 op de 4 teken besmet met de Lyme bacterie.

Een tekentang is een absolute must om bij de hand te hebben. In Nederland is 1 op de 4 teken besmet met de Lyme bacterie. Eerste hulp Een klein ongeluk is snel gebeurd. Tijdens uw reis, buitensportactiviteit of thuis in de keuken. Daarom is het belangrijk altijd een EHBO-set in de buurt te hebben. Met name in een warm en

Nadere informatie

Er zijn twee soorten cosmetische ontharingsmiddelen: een hars en een crème of lotion.

Er zijn twee soorten cosmetische ontharingsmiddelen: een hars en een crème of lotion. Ontharingmiddelen 068 1 Ontharingmiddelen Inleiding Grote groepen vrouwen en een groeiend aantal mannen gebruiken cometiche ontharingmiddelen. Schoonheidpecialiten meren dagelijk vele keren ontharende

Nadere informatie

Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later

Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later Eerst water, de rest komt later! Voorkom brandwonden Er is maar één juist antwoord op de vraag hoe brandwonden kunnen worden voorkomen: wees alert en

Nadere informatie

WONDVERZORING. Crepe verband. Kenmerken - Per stuk verkrijgbaar - per doos van 10 stuks - individueel verpakt. Artikelnummer 5 cm breed.

WONDVERZORING. Crepe verband. Kenmerken - Per stuk verkrijgbaar - per doos van 10 stuks - individueel verpakt. Artikelnummer 5 cm breed. Verbanden (windels) WONDVERZORING Crepe verband Kenmerken verkrijgbaar - per doos van 10 stuks - individueel verpakt 5 cm breed 7 cm breed 10 cm breed 15 cm breed 20 cm breed 418-001 / 1 (per stuk) 418-001

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Inhoud. 6 Hoofd- en wervelletsels. 1 Ongevallen. 7 Letsels aan botten, 2 Problemen met. 8 Vergiftigingen door inslikken.

Inkijkexemplaar. Inhoud. 6 Hoofd- en wervelletsels. 1 Ongevallen. 7 Letsels aan botten, 2 Problemen met. 8 Vergiftigingen door inslikken. Inhoud Ongevallen gebeuren elke dag. Meestal gaat het om kleine ongevallen waarvan de gevolgen niet zo erg zijn: een valpartij met een schaafwonde tot gevolg, een verstuikte voet bij het sporten, of een

Nadere informatie

Veiligheidsplan. tevens functiebeschrijving van de commissie Veiligheid en EHBO. Volkstuindersvereniging de Amateur versie 1.

Veiligheidsplan. tevens functiebeschrijving van de commissie Veiligheid en EHBO. Volkstuindersvereniging de Amateur versie 1. Veiligheidsplan tevens functiebeschrijving van de commissie Veiligheid en EHBO Volkstuindersvereniging de Amateur versie 1.0 06-11-2014 Veiligheidsplan Volkstuindersvereniging De Amateur 1 inhoud: veiligheidsplan

Nadere informatie

Ontslag in zicht. Wat u moet weten wanneer u met ontslag gaat op verpleegafdeling C2N

Ontslag in zicht. Wat u moet weten wanneer u met ontslag gaat op verpleegafdeling C2N Ontslag in zicht Wat u moet weten wanneer u met ontslag gaat op verpleegafdeling C2N U bent geopereerd op de verpleegafdeling Neurochirurgie / Plastische Chirurgie van het Radboudumc. In deze folder vindt

Nadere informatie

Project Excellence. 3 december 2012

Project Excellence. 3 december 2012 Project Excellence 3 december 2012 Introductie Henk Drenth Onderwerpen - General management - Outourcing - IT Service Management - Programma en Interim Management - Lean Six Sigma - Human Reource Management

Nadere informatie

Correctie van de onderoogleden

Correctie van de onderoogleden Correctie van de onderoogleden Inhoudsopgave Inleiding 2 Vóór de operatie 2 Aandachtspunten vóór de operatie 3 Wat gebeurt er bij de operatie? 3 Na de operatie 4 Leefregels na de operatie 4 Mogelijke complicaties

Nadere informatie

Een hecht- of schaafwond. Praktische adviezen

Een hecht- of schaafwond. Praktische adviezen Een hecht- of schaafwond Praktische adviezen Inleiding U heeft een hecht-of een schaafwond die behandeld is op de Spoedeisende hulp. Deze folder geeft u adviezen en instructies die bijdragen aan een voorspoedig

Nadere informatie

Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS

Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS Werkgevers in de Sport Gericht op landelijke, provinciale en regionale sportorganisaties (zoals sportbonden, NOC*NSF, sportservicebureaus)

Nadere informatie

www.bechmarkmarkburgerparticipatie.nl info@benchmarkburgerparticipatie.nl Telefoon 020-5141320 De Benchmark Burgerparticipatie wordt uitgevoerd door:

www.bechmarkmarkburgerparticipatie.nl info@benchmarkburgerparticipatie.nl Telefoon 020-5141320 De Benchmark Burgerparticipatie wordt uitgevoerd door: Benchmarkrapport 2014-1 Gemeente Utrecht AUTEURS Jurgen de Jong, enior advieur Partner+Pröpper Marleen Henbergen, projectleider Totta Reearch CONTACT Webite www.bechmarkmarkburgerparticipatie.nl E-mail

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen Verwijzingscriteria Wonddiagnose en wondbehandeling Wondverzorging Na zorg. Leeftijdsverdeling. >= 65 jaar 11% 0-4 jaar 24%

Inhoud. Algemeen Verwijzingscriteria Wonddiagnose en wondbehandeling Wondverzorging Na zorg. Leeftijdsverdeling. >= 65 jaar 11% 0-4 jaar 24% Brandwonden Inhoud Algemeen Verwijzingscriteria Wonddiagnose en wondbehandeling Wondverzorging Na zorg Aantal brandwondenslachtoffers per (gemiddeld) jaar 500 in brandwondencentra 1500 in ziekenhuizen

Nadere informatie

Totaalruptuur. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Totaalruptuur. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Totaalruptuur Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding Tijdens uw bevalling heeft u een totaalruptuur opgelopen. In deze folder leest u meer over een totaalruptuur en

Nadere informatie

Besnijdenis / circumcisie

Besnijdenis / circumcisie Besnijdenis / circumcisie Urologie Beter voor elkaar 2 Inleiding In overleg met uw arts zal er bij u of uw zoon een circumcisie worden verricht. Bij een circumcisie ofwel besnijdenis wordt een gedeelte

Nadere informatie

Het aanleggen van een mitella, een verhoogde mitella, een brede das en een snelverband

Het aanleggen van een mitella, een verhoogde mitella, een brede das en een snelverband OPDRACHTFORMULIER Het aanleggen van een mitella, een verhoogde mitella, een brede das en een snelverband Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

draaiboek Tips voor de tennisvereniging gezond en veilig tennis

draaiboek Tips voor de tennisvereniging gezond en veilig tennis draaiboek Tips voor de tennisvereniging gezond en veilig tennis Colofon Tekst: KNLTB, afdelingen Breedtetennis, Medische Zaken en Juridische Zaken Fotografie: Henk Koster, archief KNLTB Vormgeving: studio

Nadere informatie

Sideline bag. Een medicatielijst is reeds eerder samengesteld.

Sideline bag. Een medicatielijst is reeds eerder samengesteld. Sideline bag Artsen die voorzien in medische zorg bij sportevenementen doen dit zonder het gemak van de onderzoekskamer of klinische setting. Zij kunnen ook gevraagd worden om medische zorg te verlenen

Nadere informatie

Instructies voor gipsverband. Gipskamer IJsselland Ziekenhuis (routenummer 73)

Instructies voor gipsverband. Gipskamer IJsselland Ziekenhuis (routenummer 73) Instructies voor gipsverband Gipskamer IJsselland Ziekenhuis (routenummer 73) Instructies voor gipsverband U heeft een gipsverband gekregen. Een gipsverband moet 24 uur drogen. Kunststofgipsverband is

Nadere informatie

GELDIG VANAF 1 JULI 2014 Eventuele prijsstijgingen in de loop van 2014 zullen tijdig aangekondigd worden ETIKETTEN LABELS

GELDIG VANAF 1 JULI 2014 Eventuele prijsstijgingen in de loop van 2014 zullen tijdig aangekondigd worden ETIKETTEN LABELS GELDIG VANAF 1 JULI 2014 Eventuele prijsstijgingen in de loop van 2014 zullen tijdig aangekondigd worden ETIKETTEN LABELS Bibliotheeketiketten BibliDesign Witte papieretiketten, voor printer, op A4-vel,

Nadere informatie

Plastische chirurgie en handchirurgie. Correctie van flaporen

Plastische chirurgie en handchirurgie. Correctie van flaporen Plastische chirurgie en handchirurgie Correctie van flaporen 1 Wilt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ponskaartje meebrengen. Als u verhinderd bent, wilt u dan bellen met het secretariaat poli plastische

Nadere informatie

opvangmateriaal voor urine incontinentie voor ouderen ZorgSaam

opvangmateriaal voor urine incontinentie voor ouderen ZorgSaam opvangmateriaal voor urine incontinentie voor ouderen 1 ZorgSaam Opvangmateriaal voor urine incontinentie Hulpmiddelen kunnen een uitkomst zijn. Het gebruik van hulpmiddelen kan in elk geval voorkómen

Nadere informatie

Circumcisie of besnijdenis. Afdeling Urologie

Circumcisie of besnijdenis. Afdeling Urologie Circumcisie of besnijdenis Afdeling Urologie Inleiding In overleg met uw behandelend uroloog zal er bij u of uw zoon(tje) een circumcisie worden verricht. Bij een circumcisie ofwel besnijdenis wordt een

Nadere informatie

Directe poliklinische ingreep plastische chirurgie. Behandeling van vlekken, zwellingen of bulten door de plastisch chirurg

Directe poliklinische ingreep plastische chirurgie. Behandeling van vlekken, zwellingen of bulten door de plastisch chirurg Directe poliklinische ingreep plastische chirurgie Behandeling van vlekken, zwellingen of bulten door de plastisch chirurg 2 U heeft een verwijzing van de huisarts gekregen voor een directe poliklinische

Nadere informatie

CERES & DE WARME BAKKER BOETIEK BESTELFORMULIER

CERES & DE WARME BAKKER BOETIEK BESTELFORMULIER 081076 WB BROODPAATJE.indd 1 K A N & DE WARE BAKKER BOETIEK BETEFORUIER IN ONZE BOETIEK VIND JE AE O JE VERKOOPACTIE EEN EXTRA DUWTJE TE GEVEN! Plan je binnenkort een opendeurdag, wil je je etalage opsmukken

Nadere informatie

Brandwonden. Afdeling spoedeisende hulp Locatie Veldhoven

Brandwonden. Afdeling spoedeisende hulp Locatie Veldhoven Brandwonden Afdeling spoedeisende hulp Locatie Veldhoven U heeft brandwonden opgelopen en heeft informatie gekregen over de behandeling op de spoedeisende hulp. In deze folder kunt u alles nog eens nalezen.

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

2005. Nr. : 05.0064. Dnst. : C&E

2005. Nr. : 05.0064. Dnst. : C&E Nr. : 05.0064. Dnt. : C&E 2005. Beantwoording van de inpraak op het voorne-men de locatie Haagweg 13 aan te wijzen voor de opvang van (verlaafde) daken thuilozen. Leiden, 17 mei 2005. Op 21 december 2004

Nadere informatie

A X C D. hulpverlening bij ongelukken. Voor welke hulpverlening kies je bij een ongeluk zonder lichamelijk letsel?

A X C D. hulpverlening bij ongelukken. Voor welke hulpverlening kies je bij een ongeluk zonder lichamelijk letsel? zorg en welzijn-breed CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 13 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

Echte kerstbomen in openbare ruimten. Richtlijnen voor het veilig plaatsen van kerstbomen

Echte kerstbomen in openbare ruimten. Richtlijnen voor het veilig plaatsen van kerstbomen Echte kerstbomen in openbare ruimten Richtlijnen voor het veilig plaatsen van kerstbomen 1 2 Kerstbomen in openbare ruimten, kan dat wel en hoe groot mogen deze dan zijn? Deze discussie duikt elk najaar

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden in het vrijwilligerswerk: stand van zaken twee jaren na de invoering van de vrijstellingsregeling

Arbeidsomstandigheden in het vrijwilligerswerk: stand van zaken twee jaren na de invoering van de vrijstellingsregeling Arbeidsomstandigheden in het vrijwilligerswerk: stand van zaken twee jaren na de invoering van de vrijstellingsregeling G.E. Evers M.G. de Feyter B. Achten Samenvatting Achtergrond van het onderzoek In

Nadere informatie

Wondbehandelingsproducten

Wondbehandelingsproducten Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Heelkunde en overige handelingen 97 Wondbehandelingsproducten De behandeling van wonden is gericht op het creëren van een vochtig wondmilieu,

Nadere informatie

INSTRUCTIEBROCHURE. voor mensen die Metoject 50 mg/ml gebruiken

INSTRUCTIEBROCHURE. voor mensen die Metoject 50 mg/ml gebruiken INSTRUCTIEBROCHURE voor mensen die Metoject 50 mg/ml gebruiken Inhoud Pagina Inleiding 3 Hoe wordt Metoject 50 mg/ml gebruikt? 4 Het vermijden van plaatselijke huidirritatie 7 Het vermijden van verharding

Nadere informatie