EHBSO kits. Eerste hulp bij sportongevallen. Kerkenbos A 6546 BJ Nijmegen Tel. Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EHBSO... ...kits. Eerste hulp bij sportongevallen. Kerkenbos 10-127A 6546 BJ Nijmegen Tel. Fax"

Transcriptie

1 S Eerte hulp bij portongevallen EHBSO......kit BHV Kerkenbo 0-7A BJ Nijmegen Tel. Fax + (0) (0) internet

2 Sportverenigingen EHBSO Kit Uw veiligheid, onze zorg! Sporten i leuk en gezond! Meetal..want een bleure kan veel ellende veroorzaken. Helaa zijn bleure niet altijd te voorkomen. Een goede Eerte Hulp Bij Sport Ongelukken kan op zo n moment erger voorkomen. Het hertel van een portbleure begint namelijk al op het moment dat goede eerte hulp wordt geboden. Wettelijke bepalingen zorgen er dan ook teed meer voor dat portverenigingen veilige omtandigheden moeten creëren voor hun porter (en óók voor bezoeker!). Arbo Wet Sportverenigingen moeten ind januari 998 voldoen aan de Arbeidomtandighedenwet (Arbo-wet). De Arbo-wet geldt voor alle organiatie waarbij men "een ander onder zijn gezag werk laat verrichten". Dat geldt ook voor een vrijwilligerorganiatie zoal de portvereniging. Een portvereniging i verplicht om een arbo-beleid te voeren. Dat houdt in dat het werk dat de vrijwilliger moet verrichten geen nadelige gevolgen voor zijn veiligheid en gezondheid mag hebben. Er moet van tevoren nagegaan worden of het gevraagde werk veilig en gezond uitgevoerd kan worden. Om getructureerd na te gaan of die werkomtandigheden inderdaad veilig en gezond zijn moet de portvereniging een riico-inventariatie en - evaluatie uitvoeren (RI&E). Deze RI&E legt de riico' voor vrijwilliger op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de portvereniging bloot. En geeft ook aan waarin de toekomt verbeteringen aan gebracht moeten worden en hoe men dit gaat doen. Uit de RI&E volgt een plan van aanpak waarin aangegeven wordt wanneer men aan welke riico' iet gaat verbeteren. Richtlijnen inhoud EHBSO-kit Op portlocatie worden pecifieke eien geteld aan de aanwezigheid van materialen voor Eerte Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO). In amenwerking met het Oranje Krui en de portgezondheidzorg heeft NOC*NSF richtlijnen opgeteld voor de inhoud en onderhoud van zogenaamde EHBSO-kit. Er i een overzicht gemaakt van wat er op de divere portlocatie niet in een EHBSO-kit mag ontbreken. Al de EHBSO- kit in uw portaccommodatie de materialen bevat zoal die onder vereniging-kit en toernooi-kit genoemd worden voldoe je daarmee teven aan de Arbo-richtlijnen die voor portaccommodatie gelden. Heeft je vereniging nog geen EHBSO-kit? In deze brochure vind je complete EHBSO-kit die voldoen aan de richtlijnen Bai Bedrijfverbandet BHV en Arbowet- en regelgeving en die voldoen aan de richtlijnen zoal opgeteld door Het Oranje Krui. Wil je zelf de bechikking hebben over EHBSOmaterialen? Dat kan! Speciaal voor trainer/begeleider i er de EHBSO-teamkit ontwikkeld. De Nederlande Organiatie Vrijwilligerwerk, NOC*NSF en het miniterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben gezamenlijk de Arbocheck Sportorganiatie ontwikkeld. Dit i een peciaal op portorganiatie toegepitte RI&E. Deze Arbocheck moet zorgvuldig nagelopen worden, vervolgen wordt een plan van aanpak opgeteld. Niet alle hoeft in een keer verbeterd te worden, er moeten prioriteiten geteld worden en een tart gemaakt. Aan het begin van elk porteizoen moet er bekeken worden of het plan van aanpak nog actueel i. De Arbocheck moet regelmatig herhaald worden en zeker bij belangrijke veranderingen binnen uw portorganiatie of na (bijna) ongevallen. Verbandtrommel Eén van de vereiten uit de Arbocheck i de aanwezigheid van volledige verbandtrommel. Voor portverenigingen zijn peciale richtlijnen opgeteld voor de inhoud van deze verbandtrommel. De zogenaamde EHBSO-kit. Kerkenbo 0-7A BJ Nijmegen T F M. I.

3 EHBSO Verenigingkit De Verenigingkit voldoet aan de richtlijnen voor bedrijven, zoal deze zijn opgeteld door Het Oranje Krui. U kunt daarmee vertrouwen op de hoogte normen qua inhoud, kwaliteit, doelmatigheid, gebruikvriendelijkheid, veiligheid en houdbaarheid. De Verenigingkit bevat alle materialen die noodzakelijk zijn voor een goede EHBSO. Deze kit i compleet met verzorgingkoffer verkrijgbaar, maar u kunt ook alleen de inhoud of de verzorgingkoffer kopen. Inhoud Verenigingkit Hulpmiddelen Beademingmaker Blarenprikker Driekante doeken Ioleerdeken Paracetamol 00 mg, 0 tuk Scheermeje dipoable Splinterpincet RVS Tekenpincet Veiligheidpelden Verbandcharen RVS paar Vinyl handchoenen Koelmiddelen: Koelpray Koud kompreen Intant Koud-warm kompreen Kompreen: 0 Gaakompreen x cm 0 Gaakompreen 0 x 0 cm 0 Zalfkompreen 0 x 0 cm Ontmettingmiddelen: Alcoholdoekje fleje Ontmettingmiddel 0 ml Wondpray deinfecterend 0 ml Verbanden: Netverbanden mtr gerekt Snelverbanden no., x cm Snelverbanden no., 8 x 8 cm Wondnelverbanden x 8 cm Wondnelverbanden 8 x 0 cm Watten: Synthetiche watten mtr x cm Synthetiche watten mtr x 0 cm Witte watten à 0 gram Windel: Elatiche fixatiewindel mtr gerekt x cm Elatiche fixatiewindel mtr gerekt x cm Elatiche fixatiewindel mtr gerekt x 8 cm Steunwindel mtr gerekt x cm Steunwindel mtr gerekt x 8 cm Zelfhechtend fixatiewindel mtr x cm Drukwerk: inhoudopgave Stappenplan bij het verlenen van Eerte Hulp Controleticker ticker EHBO (groen met wit krui) Betelformulieren voor aanvulling/uitbreiding Pleiter: Hechtpleiter textiel, mtr x, cm Pleiteret 0 tuk, div. formaten Wondpleiter mtr x cm 0 Zwaluwtaartje Sporttape en toebehoren: Sporttape 0 mtr x, cm Sporttape 0 mtr x,8 cm Tape Remover / aceton EHBSO Verzorgingta Met vakindeling en meerdere binnentaen voor het opbergen van verbandmaterialen en andere EHBSO producten. Zeer tevig. Materiaal: Oxford Nylon Afmetingen: x x cm Omchrijving EHBSO kit vereniging (alleen inhoud) EHBSO kit vereniging met verzorgingkoffer EHBSO verzorgingkoffer vereniging zonder inhoud Prij 89,0 9,9 9,9 Prijzen zijn excluief BTW en eventuele verzendkoten Sportverenigingen zijn aanprakelijk bij het ontbreken van de juite veiligheidmiddelen. Boete kunnen oplopen tot ruim.000,-

4 EHBSO Toernooikit De Toernooikit voldoet eveneen aan de richtlijnen voor bedrijfverbanddozen en i ontwikkeld voor portverenigingen en andere organiatie die regelmatig portactiviteiten met veel deelnemer organieren. De Toernooikit i daarom qua inhoud uitgebreider dan de Verenigingkit en kan door meerdere hulpverlener tegelijkertijd gebruikt worden. Deze kit i compleet met verzorgingkoffer verkrijgbaar, maar u kunt ook alleen de inhoud of de verzorgingkoffer kopen. Inhoud Toernooikit Hulpmiddelen: Beademingmaker 0 Blarenprikker Driekante doeken Ioleerdeken Paracetamol 00 mg, 0 tuk Scheermeje dipoable Splinterpincetten RVS Tekenpincet Veiligheidpelden Verbandcharen RVS paar Vinyl handchoenen Vaeline 00 ml Koelmiddelen: Koelpray Koud kompreen Intant Koud-warm kompreen Kompreen: 0 Gaakompreen x cm 0 Gaakompreen 0 x 0 cm 0 zalfkompreen 0 x 0 cm Ontmettingmiddelen: Alcoholdoekje fleje Ontmettingmiddel 0 ml Wondpray deinfecterend 0 ml Verbanden: Netverbanden mtr gerekt Snelverbanden no., x cm Snelverbanden no., 8 x 8 cm Wondnelverbanden x 8 cm Wondnelverbanden 8 x 0 cm Watten: Synthetiche watten mtr x cm Synthetiche watten mtr x 0 cm Witte watten à 0 gram Windel: Elatiche fixatiewindel mtr gerekt x cm Elatiche fixatiewindel mtr gerekt x cm Elatiche fixatiewindel mtr gerekt x 8 cm Steunwindel mtr gerekt x cm Steunwindel mtr gerekt x 8 cm Steunwindel mtr gerekt x 0 cm Zelfhechtend fixatiewindel mtr x cm Drukwerk: inhoudopgave Stappenplan bij het verlenen van Eerte Hulp Controleticker ticker EHBO (groen met wit krui) Betelformulieren voor aanvulling/uitbreiding Pleiter: Hechtpleiter textiel mtr x, cm Pleiteret 8 tuk, formaten Wondpleiter mtr x cm Zwaluwtaartje Sporttape en toebehoren: Sporttape 0 mtr x, cm Sporttape 0 mtr x,8 cm Tape Remover / aceton EHBSO Toernooita Nieuw ontwikkelde, hoogwaardige en functionele EHBSO ta die op geen portveld ontbreken mag. Ta met twee aan de bovenzijde geplaatte taen. Met vakindeling en binnentaen voor het makkelijk en overzichtelijk opbergen van EHBSO artikelen. Tranparant dekel voor een direkt overzicht. Rechthoekig hoofdvak met twee apart geioleerdere uitklapbare taen voor koelmiddelen. Materiaal: 0D Nylon. Afmetingen: x x 8 cm Omchrijving EHBSO kit toernooi (alleen inhoud) EHBSO kit toernooi met verzorgingkoffer EHBSO verzorgingkoffer toernooi zonder inhoud Prij,9,0 9,7 Prijzen zijn excluief BTW en eventuele verzendkoten Ruim miljoen Nederlander worden jaarlijk getroffen door een acute portbleure. Gemiddeld zijn op de 0 bleure zo erntig, dat er mediche hulp ingechakeld wordt.

5 EHBSO Teamkit De Bai Teamkit i ontwikkeld voor portteam binnen portverenigingen en bevat de meet eentiële materialen voor Eerte Hulpverlening. Omdat de Teamkit al een handige, portieve ta met draagriem wordt geleverd, kan deze gemakkelijk meegenomen worden naar het peelveld en andere locatie. Dit waarborgt een nelle hulpverlening ter plaate. De Teamkit i qua inhoud uitgebreider dan de Bai Teamkit. Sportteam die in het bezit zijn van een Teamkit zijn daarmee op elke onvoorziene ituatie goed voorbereid. Inhoud Teamkit Hulpmiddelen: Beademingmaker Blarenprikker Driekante doeken Ioleerdeken Splinterpincet RVS Tekenpincet Verbandchaar RVS paar Vinyl handchoenen Koelmiddelen: Koud kompre Intant Koelpray Kompreen: Gaakompreen x cm Gaakompreen 0 x 0 cm Zalfkompreen 7, x 0 cm Ontmettingmiddelen: Alcoholdoekje fleje Ontmettingmiddel 0 ml Verbanden: Netverbanden mtr gerekt Snelverband no., x cm Wondnelverband x 8 cm Wondnelverbanden 8 x 0 cm Watten: Synthetiche watten mtr x 0 cm Windel: Elatich fixatiewindel mtr gerekt x cm Elatich fixatiewindel mtr gerekt x 8 cm Steunwindel mtr gerekt x 8 cm Steunwindel mtr gerekt x 0 cm Drukwerk: inhoudopgave Stappenplan bij het verlenen van Eerte Hulp Controleticker ticker EHBO (groen met wit krui) Betelformulieren voor aanvulling/uitbreiding Pleiter: Hechtpleiter textiel mtr x, cm Pleiteret 0 tuk, div. formaten 0 Zwaluwtaartje Sporttape en toebehoren: Sporttape 0 mtr x,8 cm EHBO Teamta Ta voor portactiviteiten en univereel gebruik. Skai in de kleur geel met opdruk EHBO. Voorzien van draagriem zodat de ta makkelijk over de chouder meegenomen kan worden. Met twee vate opbergvakken. Wanneer de ta opgevouwen i onttaat een werkvak. De binnenvakken worden afgeloten door middel van klitteband Omchrijving EHBSO kit team (alleen inhoud) EHBSO kit team met verzorgingta EHBSO verzorgingta team zonder inhoud Prijzen zijn excluief BTW en eventuele verzendkoten Een enkelvertuiking i veruit de meet voorkomende portbleure(%). Op de tweede plaat taat de knievertuiking (%).

6 EHBSO Firt Aid kit Met deze Eerte Hulp et kunt u de meet voorkomende ongelukje nel en eenvoudig behandelen. De Eerte Hulp et i uitermate gechikt voor de individuele porter. Daarnaat i deze complete et ook handig voor thuigebruik en gemakkelijk mee te nemen bij dagje uit en andere buitenactiviteiten. Door de overzichtelijke en handige indeling heeft u direct alle binnen handbereik! Deze kit i compleet met tajeverkrijgbaar, maar u kunt ook alleen de inhoud of het taje kopen. Inhoud Firt Aid kit Blarenbehandeling: Blarenpleter Blarenprikker Aloholdoekje Verbandmiddelen Wondnelverband x 8 cm Elatich fixatieindel Gaakompreen x cm Zalfgaa Driekante doek (Mitella) Pleiter rol hechtpleiter textiel m x, cm pleiteraortiment (0 t.) div. Afmetingen Hulpmiddelen verbandchaar plinterpincet paar vinyl wegwerphandchoenen Drukwerk EHBO tappenplan INTERNATIONALE VIERDAAGSE AFSTANDMARSEN NIJMEGEN Blarenpleiter (hydrogel) Het laten opdrogen van een wondje kan leiden tot een kortje dat vaak pijn en irritatie veroorzaakt. De vorming van een litteken i dan een mogelijk gevolg. Onderzoek laat zien dat door middel van zogenaamde natte wondbehandeling wonden beter en neller (zelf vele dagen eerder!zo i dat ook met blaren die al wondje bechouwd moeten worden. Blaren horen bij voorkeur in een vochtige wondomgeving te genezen. Hiermee bedoelen we, dat de blaar dan niet te droog, maar ook niet te nat i. De hydrogel pleiter helpt hierbij. De pleiter kan tot ca. 7 dagen blijven zitten, afhankelijk van de plaat op het lichaam. Bijkomend voordeel i dat de hydrogel pleiter tranparant i. Hierdoor i de pleiter minder opvallend en het i ook mogelijk om de wond onder de pleiter te beoordelen, zonder de pleiter te hoeven verwijderen. Dit biedt du veel gemak en na het aanbrengen van de hydrogel pleiter kan je nel weer door. Ideaal voor iedereen die wandelt, port, in de tuin werkt, of de huid op andere wijze intenief belat. Eerte hulp etui. Het etui kan door middel van klittenbandluitingen aan de achterkant aan uw riem bevetigd worden. Handig voor de individuele porter Afmeting etui ca. x 9 x, cm Omchrijving Hydrogel blarenpleiter Omchrijving EHBSO Firt Aid Kit (alleen inhoud) EHBSO Firt Aid Kit met etui EHBSO Firt Aid Kit etui (zonder inhoud) Prijzen zijn excluief BTW en eventuele verzendkoten

7 BHV EHBSO Kit inhoudoverzicht Bai-BHV i de bairichtlijn die Het Oranje Krui in 00 heeft opgeteld. Deze bairichtlijn dient branchepecifiek te worden aangevuld om te voldoen aan de eien van de Arbo-wet. De EHBSO-kit betaan uit de bairichtlijn van Het Oranje Krui, aangevuld met een (algemene) aanvulling voor de port. Deze richtlijnen zijn tot tand gekomen in amenwerking met Het Oranje Krui en de portgezondheidzorg. De richtlijnen voor de vereniging- en toernooi-kit, voldoen aan de eien van de Arbo-wet. * Per Ideaal-univereel zwachtel klemmetje, al ze er niet bijgeleverd zijn. art.nr Omchrijving Wondverzorging Ontmettingmiddel 0 ml Alcoholdoekje Wond/huidpray 0 ml Steriele gazen x cm Steriele gazen 0 x 0 cm Zalfkompreen 0 x 0 cm Witte watten a 0 gr Zwaluwtaartje (wondhechpleiter) Wondnelverband x 8 cm teriel Wondnelverband 8 x 0 cm teriel Snelverband nr. teriel Snelverband nr. teriel Aortiment wateraftotende pleiter (0 t) Rol wondpleiter m x cm (gaapleiter) Hechtpleiter textiel m x, cm Hechtpleiter textiel m x, cm Elatiche fixatiewindel (hydrofiel cm) Elatiche fixatiewindel (hydrofiel cm) Elatiche fixatiewindel (hydrofiel 8 cm) Handchoenen vinly per paar Zelfklevend fixatiezwachtel cm x m Netverband elleboog/knie meter vereniging toernooi Team 0 Firt Aid (Gewricht) onderteunende middelen Ideaal/univereel zwachtel m x cm Ideaal/univereel zwachtel m x 8 cm Ideaal/univereel zwachtel m x 0 cm Verbandklemmetje * Synthetiche watten cm Synthetiche watten 0 cm Mitella (driekante doek) Sporttape m x, cm Sporttape m x,8 cm Divere/hulp en onderteunend materiaal Ioleerdeken tekenpincet Beademingmaker Verbandchaar liter cm RVS Splinterpincet Veiligheidpelden Blarenprikker / bloedlancetten Colpack / koud kompre (in vriezer) x cm Intant coldpack / koud kompre x7 cm Koelpray Scheermeje Huidzalf inectenbeten / brandnetel 0 gr Paracetamol 00 mg dooje a 0 tuk Taperemover / aceton 00 ml Vaeline 00 ml Blarenpleiter Drukwerk Inhoudopgave Betelformulier (bij- of nabetellingen) Stappenplan EHBO Controleticker (vel a tuk) Sticker EHBO groen (0 x 0 cm) Prijzen zijn excluief BTW en eventuele verzendkoten S

EHBO Producten Verbandkoffers Brandveiligheid Pictogrammen BHV materialen Signalisatie Beschermende kleding Sport verzorging

EHBO Producten Verbandkoffers Brandveiligheid Pictogrammen BHV materialen Signalisatie Beschermende kleding Sport verzorging BHV4ALL EHBO Producten Verbandkoffers Brandveiligheid Pictogrammen BHV materialen Signalisatie Beschermende kleding Sport verzorging Uw gids voor veiligheid Inhoudsopgave BHV4 ALL EHBO PRODUCTEN 3. Verbandkoffers

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Oplossingenboek sportverenigingen

Oplossingenboek sportverenigingen Oplossingenboek sportverenigingen Ongevallen in de sport bij trainingen, wedstrijden en evenementen Versie 1.0 1 februari 2010 WOS 1 Ongevallen in de sport bij trainingen, wedstrijden en evenementen Inleiding

Nadere informatie

Reflectievesten. BHV-kleding en herkenning. Geachte lezer, Persoonlijke beschermingsmiddelen

Reflectievesten. BHV-kleding en herkenning. Geachte lezer, Persoonlijke beschermingsmiddelen Colofon Deze catalogus is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Genoemde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en zetfouten. Hieraan kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie

Goede arbeidsomstandigheden:

Goede arbeidsomstandigheden: vragen 14-12-1999 11:42 Pagina 1 Goede arbeidsomstandigheden: óók een zaak voor vrijwilligers! vragen 14-12-1999 11:42 Pagina 2 Voor wie? Deze brochure is bedoeld voor het bestuur en de medewerkers van

Nadere informatie

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen.

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen. Boetes in de bouw Een boete laat het zover niet komen. In deze brochure leest u alles wat u moet weten over overtredingen, boetes en overige sancties. Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het

Nadere informatie

actiepunten voor kleine bedrijven

actiepunten voor kleine bedrijven actiepunten voor kleine bedrijven De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen

Nadere informatie

Zorg voor een veilige werkomgeving

Zorg voor een veilige werkomgeving Verhoog de veiligheid Verklein de kans op ingrijpende gevolgen Voldoe aan de wet Voorkom boetes Verzeker de bedrijfscontinuïteit Zorg voor een veilige werkomgeving Opleidingsaanbod bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Model Risico-inventarisatie en -evaluatie. bestemd voor gemeenten met HORECA

Model Risico-inventarisatie en -evaluatie. bestemd voor gemeenten met HORECA Model Risico-inventarisatie en -evaluatie bestemd voor gemeenten met HORECA juli 2013 Inhoud: - De Arbowetgeving in de kerkelijke praktijk - Modelchecklist voor een risico-inventarisatie en -evaluatie

Nadere informatie

VLTC Vrij van Blessures

VLTC Vrij van Blessures VLTC Vrij van Blessures Eerste hulp bij sportongevallen (EHBSO) Veel sportblessures op de tennisbaan zijn te voorkomen maar helaas niet allemaal. Een goede en snelle eerste hulp bij sportongevallen is

Nadere informatie

REFLECTIEVESTEN REFLECTIEVEST RWS REFLECTIEVEST RWS REFLECTIEVEST VLAMVERTRAGEND. Eigen opdruk mogelijk vanaf 1 stuk, geen opstartkosten!

REFLECTIEVESTEN REFLECTIEVEST RWS REFLECTIEVEST RWS REFLECTIEVEST VLAMVERTRAGEND. Eigen opdruk mogelijk vanaf 1 stuk, geen opstartkosten! BHVcatalogus REFLECTIEVESTEN REFLECTIEVEST Reflectievest voor incidenteel gebruik. Kan onbedrukt worden geleverd, of met de opdruk BHV op borst- en rugzijde. Het vest voldoet aan de EN-471 norm inzake

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico

Nadere informatie

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E HANDLEIDING BRANCHE-RI&E Inhoud 1. Informatie over de achtergrond van dit instrument 2. Wat zit er in het instrument 3. Succesvol opzetten van het RI&E-project 4. Snelstart-handleiding 1 1. Achtergrondinfo

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

SAMENVATTEND RAPPORT

SAMENVATTEND RAPPORT SAMENVATTEND RAPPORT van het Inspectieonderzoek op Zuyderzee College Lemmer afdeling vmbo (g)t Zwolle, 14 mei 2014 (4331133) 2 1. WAAROM ONTVANGT U DIT SAMENVATTENDE RAPPORT? De Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Arbo en aansprakelijkheid

Arbo en aansprakelijkheid DC 17 Arbo en aansprakelijkheid 1 Inleiding Dit thema gaat over de Arbo-wet en over aansprakelijkheid in diverse situaties. Samen vormt dat het wettelijk kader van veiligheid op school. Beroepscontext:

Nadere informatie

dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita

dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe - Vita dit is Avalange dit is Eliza informatiebrochure De zorg voor mensen met diabetes is in Drenthe op een goed niveau.

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Speciaal Reglement RBV-B2. Voorwaarden Rechtshulp Verkeer. Inhoudsopgave

N.V. Univé Schade. Speciaal Reglement RBV-B2. Voorwaarden Rechtshulp Verkeer. Inhoudsopgave N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RBV-B2 Voorwaarden Rechtshulp Verkeer We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met het

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-M2 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze

Nadere informatie

Een eerste aanzet tot een beoordelingskader

Een eerste aanzet tot een beoordelingskader De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk PO/B&B/26721 Onderwerp Onderzoek jaarverslagen 2006 in het primair onderwijs Bijlage(n) Onderzoek

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Brandwonden genezen Hoe verder? Informatiebrochure voor patiënten met brandwonden en ouders van kinderen met brandwonden

Brandwonden genezen Hoe verder? Informatiebrochure voor patiënten met brandwonden en ouders van kinderen met brandwonden Brandwonden genezen Hoe verder? Informatiebrochure voor patiënten met brandwonden en ouders van kinderen met brandwonden Verklarende woordenlijst Brandwond Een beschadiging van de huid, veroorzaakt door

Nadere informatie

Richtlijn simulatie teamtraining

Richtlijn simulatie teamtraining Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, maart 2011 Vol. 30, nr. 1, Suppl. 1, p. 3-10 Richtlijn simulatie teamtraining C.R.M.G. Fluit,T.P.F.M. Klaassen Voorwoord De opdracht tot het ontwerpen van een In VIVO

Nadere informatie

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG De woning die u van Woningstichting Dinteloord (WSD) huurt, wilt u natuurlijk naar uw eigen smaak inrichten. U kiest zelf de vloerbedekking en de meubels. Maar misschien heeft u meer wensen op het terrein

Nadere informatie

Zelf klussen. 100% wonen

Zelf klussen. 100% wonen Zelf klussen 100% wonen Zelf klussen Klussen in, aan en/of om uw huurwoning Huurders hebben bij SallandWonen veel vrijheid om hun woning naar eigen smaak aan te passen. We gaan er daarbij wel van uit dat

Nadere informatie