Productcatalogus Norm

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productcatalogus Norm"

Transcriptie

1 Prouctcatalogus Norm

2 2

3 Inhou Algemene informatie 5 Inhou per categorie 17 FASTINOX-schroevenzoeker 39 Verbiningselementen volgens DIN, ISO, WS-Normen 48 Fittingen 374 Kabel, ketting en toebehoren 395 Technisch hanboek 433 Algemene verkoopsvoorwaaren 494 Bestelformulier 497 Contactgegevens 499 3

4 4

5 Beste FASTINOX klant, voor u ligt e nieuwe FASTINOX NORM prouctcatalogus. In eze catalogus vint u roestvrij stalen verbiningselementen volgens DIN, EN en ISO, evenals niet genormeere, ie wij an voor u in huisnormen geefinieer hebben. Dit alles samen vormt ons stanaar assortiment, at in onze verschillene logistieke centra op uw bestelling wacht. Bij het ontwikkelen van onze nieuwe catalogus hebben we e focus geleg op een vereenvouige navigatie. Met e proucten gepresenteer in eze catalogus leggen wij e basis voor uw succes. Naast e anere rie prouctlijnen kan u ook een uitgebrei servicepakket verwachten. Dit pakket moet u in staat stellen uw aankoopproces aanzienlijk te verlichten. Al het interessante ron FASTINOX, zoals bv. onze logistiek- en IT-ienstverlening, wort ook kort besproken in eze catalogus. Op het eine van e catalogus vint u ons nieuw technisch hanboek met uitgebreie infor- Bert Lenaerts, Zaakvoerer Deze moet u in staat stellen om op een eenvouige en snelle manier het juiste artikel terug te vinen voor uw specifieke toepassing. matie omtrent roestvrij staal. Dit is een zeer interessante bron en omvat alle informatie ie u noig heeft om roestvrij staal aan te kopen. Als u iets in eze FASTINOX prouctcatalogus NORM niet vint, spreek er ons a.u.b. over aan. Vanuit onze anere prouctlijnen SPEZIAL, SOLAR en MARITM kunnen wij u waarschijnlijk e gepaste stanaar oplossing bieen voor uw specifiek probleem. Ook voor op maat gemaakte proucten kan u stees een beroep oen op onze jarenlange ervaring. Heeft u vragen omtrent onze proucten of service? Aarzel niet en contacteer ons nog vanaag. Wij helpen u graag verer. Met vrienelijke groeten, Bert Lenaerts 5

6 FASTINOX De sterke systeempartner Fastinox nv, opgericht in 1999 behoort tot e WASI groep. Gespecialiseer in roestvrij stalen verbiningselementen zijn wij als groep werelwij marktleier in e hanel van roestvrij stalen verbiningselementen uit A1 tot A5 in alle sterkteklassen. Opgericht in 1961 oor Emil Wagener en Werner Simon groeie Wasi in e loop er jaren snel uit van een twee-mans onerneming tot een internationale hanelsonerneming. Rees vele jaren oen nationale en internationale inustriële klanten beroep op onze excellente service en Onze zes systeem bouwstenen FASTINOX prouctgroepen FASTINOX kwaliteitsbelofte FASTINOX logistiek concept FASTINOX iensten aanbo FASTINOX eskunig team FASTINOX IT link oue magazijn Emil-Wagener-Straße snelle levermogelijkheen. Met partners in verschillene Europese lanen zoals Oostenrijk, Spanje, Denemarken, Zwitserlan, Frankrijk, Italië, Kroatië,. is e Wasi groep sterk aanwezig in iverse Europese lanen. FASTINOX is e partner voor Wasi proucten naar e inustriële klanten in e ganse Bénélux markt. Dankzij ons ultra moern logistiek centrum zijn wij in staat snel en flexibel te reageren op uw aanvragen, grote volumes om te slagen en u een iniviuele leverservice aan te bieen. De FASTINOX prouctgroepen Ons prouctassortiment omvat meerere uizenen stees op voorraa zijne items. Dit wil zeggen ook tussenmaten en speciale afmetingen. Inien het perfecte verbiningselement toch niet voorhanen is, helpen wij u als eskunige leverancier toch graag verer. Dit hout o.a. in een onersteuning bij e prouctontwikkeling en e uiteinelijke aankoop hiervan. Ons werelwije leveranciersnetwerk biet hier immers vaak passene opties m.b.t. levertijen, kwaliteit en prijs. 6

7 De FASTINOX prouctgroepen FASTINOX NORM voert verbiningselementen uit roestvast Staal van A1 tot A5 in alle sterkteklassen en uit iverse speciale werkstoffen. Het assortiment omvat stanaar-normartikels volgens DIN, EN of ISO evenals volgens alle gangbare internationale en WASI huisnormen. Daartoe behoren oner anere schroeven, moeren, sluitringen, schijven, bouten, veerringen, pennen, rivetten, raaeinen, slangklemmen,. FASTINOX MARITIM biet premium proucten aan uit roestvrij staal ie voornamelijk in e watersportwerel woren gebruikt. Hiertoe behoren o.a. ankers, ketting, ekuitrusting, relingtoebehoren, sloten, haken, scharnieren, kabel, kabelspanners, klemmen, kousen, katrollen, Deze proucten woren ook vaak gebruikt in e lan- en tuinbouw, e architectuur, e levensmieleninustrie en bij waterwerken. Vraag onze aparte maritiem catalogus aan. Nieuw magazijn in e Wasi Straße FASTINOX SPEZIAL levert alle verbiningen ie niet in het Norm gamma zijn opgenomen. Daartoe behoren speciale verbiningselementen en DIN-gelijkene onerelen maar ook elementen volgens technische tekening uit vele werkstoffen en met speciale oppervlaktebehanelingen. Deze afeling voert ook een uitgebrei gamma aan machinevoeten en hoogteverstelelementen. Hiermee kan u o.a. motoren en machines Perfect uitbalanceren. Vraag onze aparte maritiem catalogus aan. FASTINOX SOLAR prouceert en levert montagesystemen- en oplossingen voor solar-installaties voor alle gangbare akconstructies, maar ook voor open-vel installaties. Uiteraar kunnen hier ook speciale, volgens tekening, project-afhankelijke proucten ontworpen en geprouceer woren. Een uitgebreie voorraa van alle courant gebruikte items stelt ons in e mogelijkhei u stees snel te kunnen beleveren. Vraag onze aparte solar catalogus aan. 7

8 De FASTINOX kwaliteitsbelofte Het ISO 9001 certificaat geeft aan at wij stees werken volgens een hoog kwaliteitsmanagement-systeem en gestanaariseere orer-afwikkelingsprocessen. In ons eigen labo, voeren wij bovenien stees geetailleere kwaliteitstesten uit om e materiaalspecifieke eigenschappen van al onze proucten stees zelf uit- mechanische eigenschappen van het gebruikte materiaal en met e contourograaf e maattoleranties. De resultaten van eze analyses woren aan onze klanten via onze eigen certificaten volgens DIN EN bevestig. Stanaar hebben wij ook stees vele proucten TÜV gecertificeer op voorraa. voerig te kunnen controleren. Hiervoor beschikken wij o.a. over een rontgenfluoresence-analysator, trek- en ruktestmachines, een contourograaf, een profielprojector, en spectronanalysetoestel,. Zo wort bv. via eze spectronanalyse e chemische samenstelling van werkstoffen gecontroleer, met e trek- en ruktest e 8

9 Certificaten ie u kan aanvragen: Art Inhou van e certificaten 2.1 Hanelaarsattest Hierin bevestigen wij at e kwaliteit van e gelevere proucten overeenstemt met e oor u bestele kwaliteit, zoner opgave van testresultaten. 2.2 testrapport Hierin bevestigen wij at e kwaliteit van e gelevere proucten overeenstemt met e oor u bestele kwaliteit, met opgave van e resultaten van niet-specifieke testen O opgelet! Voor eze niet-specifieke testen kunnen stalen uit uw levering genomen woren. 3.1 afnamecertificaat Hierin bevestigen wij at e kwaliteit van e gelevere proucten overeenstemt met e oor u bestele kwaliteit, met opgave van e resultaten van specifieke testen Er kunnen ook testresultaten van rees beschikbare certificaten overgenomen woren Wij garaneren een opspoorbaarhei van e betreffene certificaten. O opgelet! Voor eze niet-specifieke testen kunnen stalen uit uw levering genomen woren. 3.2 afnamecertificaat Hierin bevestigen wij, maar ook een oor e besteller aangeuie persoon, at e kwaliteit van e gelevere proucten overeenstemt met e oor u bestele kwaliteit, met opgave van e resultaten van specifieke testen. Er kunnen ook testresultaten van rees beschikbare certificaten overgenomen woren. Wij garaneren een opspoorbaarhei van e betreffene certificaten. O opgelet! Voor eze niet-specifieke testen kunnen stalen uit uw levering genomen woren. 9

10 Het FASTINOX logistiek concept In e laatste jaren zijn wij geëvolueer van een traitionele groothanel naar een toekomstgerichte innovatieve onerneming. De sterke omzetgroei, een stees groter worene internationale aanwezighei op e markt en het stees groeiene assortiment liggen aan e basis van onze logistieke groei. De groeiene en zich stees sterker ifferentiërene vraag van e klanten vereiste een nieuwe moerne logistiekinfrastructuur, om ook in e toekomst stees verer te kunnen groeien met onze klanten. Het meest zichtbare van Logistiek met een concept efficiëntie is e maatstaaf voor logistiekoptimalisatie In totaal is er in het nieuwe istributiecentrum in Wuppertal Ronsorf m² overekte magazijnruimte bijgekomen. Hier beschikt met over een volautomatisch hoogmagazijn met rekken voor pallets en colli s, twee hallen voor e orerpicking en veel ruimte aan e goeerenuitgang. In het oue magazijn in Wuppertal Heckinghausen is e goeerenontvangst georganiseer. Hier vint ook e eigen kwaliteitscontrole plaats. eze veranering is e fysieke opsplitsing van ons oorspronkelijke magazijn in twee aparte gescheien entiteiten. Actuele capaciteiten: m² overekt magazijn palletplaatsen plaatsen voor colli s 200 ton goeerenuitgang per ag ton voorraa items per ag Buffervoorraen voor klanten woren hier esgewenst gestockeer. Grote volumes (volleige pallets) versturen wij vanuit it magazijn om e lopene ban in het anere magazijn niet noeloos te belasten. Hier woren ook e goeeren / grijpvoorraen voor het istributiecentrum voorberei. Zo kunnen wij een effectieve samenstelling van zowel kleine pakketen als grote samengestele- of één-artikelpallets garaneren. Dit toekomstgericht logistiek concept met twee verschillene magazijnen vormt e basis voor flexibele en betrouwbare iniviuele leveringen. 10

11 Ontwikkelingsperspectieven en miellange oelstelling De recentste uitbreiing van onze logistiek, een volautomatisch hoog moern en extreem efficiënt shuttlesysteem, is in februari in gebruik genomen en heeft een capaciteit van plaatsen. Daarmee wort het istributiecentrum nog ynamischer op het vlak van orerpicking en het versturen van zeningen. Hieroor wort e oorlooptij van zeningen aanzienlijk verkort. Dit systeem biet ons een hogere flexibiliteit en een verere optimalisatie van e ganse logistiekinfrastructuur. Logistieke service op maat van e klant We kunnen al onze klanten,werelwij, vanuit Wuppertal beleveren. Inien gewenst, kunnen we ook e klanten van onze klanten in hun naam vanuit it istributiecentrum beleveren. Klanten kunnen op eze manier hun eigen magazijn en voorraen reuceren tot een minimum en zich focussen op hun eigen eskunighei. Het optimaliseren van het aankoopgebeuren bij onze klanten en aarmee zijn aankoopkosten verlagen is ons oel. 11

12 Het FASTINOX iensten aanbo Het aanbo aan iensten is veelvulig en omvat o.a. klantgebonen verpakkingen en verpakkingseenheen, leveringen in naam van e klant,barcoes op e leveringsocumenten, automatische gegevensoverracht. Overzicht van e logistieke iensten Verpakkingseenheen FASTINOX oos en etiket Verzenverpakking neutrale oos en etiket klanten oos en etiket FASTINOX oos neutrale oos klanten oos FASTINOX pallet neutrale pallet klanten pallet Commissionering Pakket voorgecommissioneere pallet volleige pallet gesorteere grote zening container Leveringsocumenten FASTINOX esign neutraal klanten esign Leveringstijen XX FASTINOX levertijen normale levertij lanafhankelijk atum gebonen levertijen express leveringen Afleveraressen Klanten ares naar een aner gewenst ares 12

13 Als sterke ienstverlenene systeempartner met een optimaal afgestem logistiek concept, kan FASTINOX aan e voor e hanel en inustrie specifieke wensen voloen. Overzicht van e IT iensten Prouctenatabank Online proucten opzoeken met vele technische etails (met een aanvraagfunctie) Online Shop Afhaneling van e bestelling voor het volleige assortiment Elektronische prouctcatalogus management BMEcat, CSV, etc. Verbiningen en gegevensoverracht Uitwisseling van ocumenten via gestanaariseere interfaces 13

14 A1 / A2 / A3 / A4 VE: Verpackungseinheit Alle Maße in mm Weitere Abmessungen auf Anfrage. l De snelste weg voor uw aanvraag: Voor een gepaste offerte benoigen wij : Aantal: Welk aantal heeft u noig? Norm: DIN, EN, ISO of WASI Werkstof: bv. A2 of A4 Afmetingen: iameter en lengte in mm Artikelomschrijving: bv. zeskantbouten Onze artikelnummers zijn als volgt samengestel: Norm werkstof afmeting (bijvoorbeel x30). DIN-nummer DIN 1 Kegelstifte Tyb B, gereht 1:50 1 r r c Afmeting Symbool voor e werkstof bv. A2, A4 etc.. e 17,6 17,6 22,5 27,8 30,3 36,2 49,4 h 8,6 8, ,6 14,8 17,7 24,1 m 2,9 2,9 4,1 5,1 5,6 6,8 9 Länge M3 M4 M5 M6 M8 M10 M Afmeting Speciale opmerking! VE Schmieeteile aus Eelstahl nach Zeichnung lieferbar. 4 Aantallen kleiner an een verpakkingseenhei woren automatisch aangepast Enkel op uitrukkelijk verzoek ontvangt u ook kleinere aantallen, Symbolen en hun betekenis A1 A2 A4 Minimum orerwaare Bij speciaal geprouceere items stees een tolerantie op het aantal van +/- 10 % 14

15 Impressum Fastinox nv Parklaan Turnhout Tel : 0032 (0) Fax: 0032 (0) Internet: Voor fouten in het zetten, rukken, e afbeelingen, e afmetingen en anere fouten zijn wij niet aansprakelijk. Het herrukken of kopiëren van of uit eze catalogus is enkel toegestaan na een schriftelijk akkoor van Fastinox nv. We willen u erop wijzen at e afbeelingen gebruikt in eze catalogus vaak via computer ontworpen zijn. Daaroor kunnen e oppervlakte-eigenschappen van e items aners zijn an afgebeel afhankelijk van het prouct zelf of het prouctieproces. 15

16 16

17 Inhousopgave 17

18 Inhousopgave Schroeven metrische schroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Buitenzeskant Zeskantbout met schacht 931 DIN EN ISO Zeskantbout met schacht volgens 931T DIN EN ISO AD2000-W2 Zeskantbout met schacht sterkteklasse 931 DIN EN ISO Zeskantbout met schacht 931 DIN EN ISO Zeskantbout met volleige raa 933 DIN EN ISO Zeskantbout met volleige raa 933T DIN EN ISO volgens AD2000-W2 Zeskantbout met volleige raa 933 DIN EN ISO sterkteklasse 80 Zeskantbout met volleige raa en 933 DIN EN ISO zaagsnee Zeskantbout met volleige raa 933 DIN EN ISO Zeskantbout met flens 6921 DIN EN Cilinerkop Cilinerkop metaalschroef met zaagsnee Cilinerkop schroef met gaten en zaagsnee Cilinerkop schroef met binnenzeskant Cilinerkop schroef met binnenzeskant en volleige raa Cilinerkop schroef met binnenzeskant volgens AD2000-W2 Cilinerkop schroef met binnenzeskant sterkteklasse 80 Cilinerkop schroef met lage kop, binnenzeskant en tapgeleiing Cilinerkop schroef met lage kop en binnenzeskant 84 DIN EN ISO DIN EN ISO V0 DIN EN ISO T DIN EN ISO DIN EN ISO Cilinerkop schroef met TX inruk 912 ISO Cilinerkop schroef met TX inruk en lage kop Cilinerkop schroef met binnenzeskant en vertaning oner e kop 7984 ISO Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 18

19 Inhousopgave Schroeven metrische schroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Verzonken kop Verzonken metaalschroef met zaagsnee Verzonken metaalschroef met kruisinruk H (Phillips) Verzonken metaalschroef met kruisinruk Z (Pozi) Verzonken metaalschroef met binnenzeskant Verzonken metaalschroef met binnenzeskant en volleige raa Verzonken metaalschroef met TX inruk volgens DIN 7991 Verzonken metaalschroef met TX inruk volgens DIN 965 Veiligheisschroef volgens DIN 7991 met TX inruk en pin Bolverzonken kop Bolverzonken metaalschroef met zaagsnee Bolverzonken metaalschroef met kruisinruk H (Phillips) Bolverzonken metaalschroef met kruisinruk Z (Pozi) Bolciliner kop 963 DIN EN ISO H DIN EN ISO Z DIN EN ISO DIN EN ISO VO DIN EN ISO H DIN EN ISO Z DIN EN ISO Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO Bolciliner metaalschroef met 7985 H DIN EN ISO kruisinruk H (Phillips) Bolciliner metaalschroef met 7985 Z DIN EN ISO kruisinruk Z (Pozi) Bolkopschroef met zaagsnee Tuinbouwschroef met binnenzeskant Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens Bolciliner metaalschroef met TX 7985 DIN EN ISO inruk volgens DIN 7985 Veiligheisschroef met laagbolkop volgens ISO 7380 met TX inruk en pin One-way schroef Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 19

20 Inhousopgave Schroeven metrische schroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Platte bolkop Slotbout met vierkant 603 DIN ISO Slotbout met vierkant en volleige raa 603V0 DIN ISO Platte kop Pancilinerkop metaalschroef met 85 DIN EN ISO zaagsnee Kartelschroef hoge uitvoering Kartelschroef hoge uitvoering met zaagsnee Kartelschroef lage uitvoering Cilinerschroef met zaagsnee en grote kop Cilinerschroef met zaagsnee en borst Hamerkop Hamerkopbout met vierkant Hamerkopbout Type 40/ Hamerkopbout Type 38/ Hamerkopbout Type 28/ Hamerkopbout met vierkant Type 28/ Anere kopvormen Vleugelschroef amerikaanse vlg. 71 uitvoering 316 AF Vleugelschroef uitse uitvoering 316 DF 72 Knevelbout Type B 444 B 86 Oogbout Oogbout gegoten uitvoering Haakschroef met unne schacht U-beugel met unne schacht U-beugel met unne schacht M Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 20

21 Inhousopgave Schroeven metrische schroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Stelschroeven, tapeinen Stelschroef met schacht, zaagsnee en afschuining 427 DIN EN ISO Tapein inschroeflengte Tapein inschroeflengte 1, Stelschroef met zaagsnee en afschuining Stelschroef met zaagsnee en kegelpunt Stelschroef met binnenzeskant en afschuining Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt Stelschroef met binnenzeskant en tap Stelschroef met binnenzeskant en kraterein 551 ISO ISO DIN EN ISO DIN EN ISO DIN EN ISO DIN EN ISO Lasbout met buitenraa ISO Draaeinen Draaeinen 1m, 2m, 3m Draaeinen 3m speciale werkstoffen , , en Draaeinen met linkse raa Draaeinen met UNC schroefraa Draaeinen Type B 976 B Afichtstoppen Afichtstop met binnenzeskant en conische metrische raa Afichtstop met binnenzeskant en conische pijpschroefraa Afichtstop met kraag, binnenzeskant en cilinrische metrische raa Afichtstop met kraag, binnenzeskant en cilinrische pijpschroefraa 906 M R M R 115 Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 21

22 Inhousopgave Schroeven metrische schroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Afichtstoppen Afichtstop met kraag, binnenzeskant en cilinrische raa volgens AD2000 W2 Afichtstop met kraag, buitenzeskant en cilinrische metrische raa Afichtstop met kraag, buitenzeskant en cilinrische pijpschroefraa Afichtstop met kraag, buitenzeskant en cilinrische raa volgens AD2000 W2 908 T M R T 119 Stokschroeven Stokschroeven met tapgeleiing Stokschroeven met buitenzeskant Stokschroeven met buitenzeskant voorgemonteer met 1 x EPDM, 3 x 934, 3 x 125 Stokschroeven met buitenzeskant voorgemonteer met 1 x EPDM, 3 x 9345 Stokschroef met buitenzeskant voorgemonteer met 1 x EPDM, 3 x 9345, 1 x 9021 Stokschroeven met buitenzeskant voorgemonteer met 1 x EPDM, 3 x 934, 2 x 125, 1 X Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 22

23 Inhousopgave Hout- en spaanplaatschroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Hout- en spaanplaatschroeven Bolverzonken houtschroef met zaagsnee Bolkop houtschroef met zaagsnee Verzonken houtschroef met zaagsnee Zeskant houtraabout Houtschroef met bolverzonken kop en kruisinruk Z (Pozi) Houtschroef met bolkop en kruisinruk Z (Pozi) Houtschroef met verzonken kop en kruisinruk Z (Pozi) Verzonken spaanplaatschroef met kruisinruk Z (Pozi) en volleige raa Verzonken spaanplaatschroef met kruisinruk Z (Pozi) en geeeltelijke raa Bolciliner spaanplaatschroef met kruisinruk Z (Pozi) en volleige raa Bolciliner spaanplaatschroef met TX inruk en volleige raa Bolciliner spaanplaatschroef met TX inruk en geeeltelijke raa Bolverzonken spaanplaatschroef met kruisinruk Z (Pozi) en volleige raa Verzonken spaanplaatschroef met TX inruk en volleige raa Verzonken spaanplaatschroef met TX inruk en geeeltelijke raa Verzonken spaanplaatschroef met TX inruk, geeeltelijke raa, freesribben en boorpunt Verzonken spaanplaatschroef met TX inruk, geeeltelijke raa, freesribben en snijgleuf Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø15mm, kruisinruk Z (Pozi) Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø15mm, TX20 inruk Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø15mm, TX20 inruk, verkoper 7995 Z Z Z Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 23

24 Inhousopgave Hout- en spaanplaatschroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Hout- en spaanplaatschroeven Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø20mm, kruisinruk Z (Pozi) Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø20mm, TX20 inruk Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø20mm, TX20 inruk, verkoper Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø25mm, kruisinruk Z (Pozi) Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø25mm, TX20 inruk Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø25mm, TX20 inruk, verkoper Terrasschroef met freesribben en snijgleuf Terrasschroef met freesribben, raa oner e kop en snijgleuf Premium schijfkopschroef voor e bouw goegekeur uit roestvrij staal met TX inruk Schijfkopschroef met TX inruk inox A Plaatschroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Zelfborene schroef Type K met 7504 K DIN EN ISO zeskantkop en flens Zelfborene schroef Type N met cilinerkop 7504 NH DIN EN ISO en kruisinruk H (Phillips) Zelfborene schroef met cilinerkop 7504 NZ DIN EN ISO en kruisinruk Z (Pozi) Zelfborene schroef met verzonken 7504 PH DIN EN ISO kop en kruisinruk H (Phillips) Zelfborene schroef met verzonken 7504 PZ DIN EN ISO kop en kruisinruk Z (Pozi) Ciliner plaatschroef met zaagsnee 7971 DIN ISO Verzonken plaatschroef met zaagsnee Bolverzonken plaatschroef met zaagsnee 7972 DIN ISO DIN ISO Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 24

25 Inhousopgave Plaatschroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Plaatschroeven Zeskant plaatschroef 7976 DIN ISO Ciliner plaatschroef met kruisinruk 7981 H DIN ISO H (Phillips) Ciliner plaatschroef zoner punt en 7981 F DIN ISO met kruisinruk H (Phillips) Ciliner plaatschroef met kruisinruk 7981 Z DIN ISO Z (Pozi) Verzonken plaatschroef met kruisinruk 7982 H DIN ISO H (Phillips) Verzonken plaatschroef zoner punt 7982 F DIN ISO met kruisinruk H (Phillips) Verzonken plaatschroef met kruisinruk 7982 Z DIN ISO Z (Pozi) Bolverzonken plaatschroef met 7983 H DIN ISO kruisinruk H (Phillips) Bolverzonken plaatschroef met 7983 Z DIN ISO kruisinruk Z (Pozi) Teak ekschroef met TX inruk Zelfborene schroef volgens DIN 7504 K met zeskantkop en opgemonteere EPDM-ring Ø16mm Zelfborene schroef volgens DIN 7504 N met cilinerkop en TX inruk Zelfborene schroef volgens DIN P met verzonken kop en TX inruk Plaatschroef met binnenzeskant en cilinerkop volgens DIN 912 Plaatschroef met TX inruk en cilinerkop volgens DIN 912 Ciliner plaatschroef met kruisinruk H met opgemonteere polyamie-ring Zeskant plaatschroef met zaagsnee en opgemonteere polyamie-ring Kapkop plaatschroef met kruisinruk H volgens DIN 7981 Ciliner plaatschroef met TX inruk 7981 DIN EN ISO volgens DIN 7981 Verzonken plaatschroef met TX 7982 DIN EN ISO inruk volgens DIN 7982 Bolverzonken plaatschroef met TX 7983 DIN EN ISO inruk volgens DIN 7983 Veiligheisschroef met cilinerkop volgens DIN 7981 meit TX inruk en pin Veiligheisschroef met verzonken kop volgens DIN 7982 met TX inruk en pin Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 25

26 Inhousopgave Dak- en gevelschroeven en Schroeven voor kunststof Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Dak- en gevelschroeven Dak- en gevelschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø16mm Type A Dak- en gevelschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø19mm Type A Dak- en gevelschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø22mm Type A Dak- en gevelschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø16mm Type BZ Dak- en gevelschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø19mm Type BZ Dak- en gevelschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø22mm Type BZ Schroeven voor kunststof Bolciliner schroef voor kunststof Verzonken schroef voor kunststof Schroeven toebehoren Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Kappen voor kapkopschroeven Veiligheisbits met TX en PIN L-sleutel voor veiligheisschroeven TX+PIN Slangklemmen Type A, inox W ø9 194 Slangklemmen Type A, A4/A2 W4+W ø9 195 Slangklemmen Type A, inox W ø Slangklemmen Type A, A4/A2 W4+W ø Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 26

27 Inhousopgave Moeren en raabussen Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Vleugelmoer amerikaanse uitvoering vlg. 315 AF Vleugelmoer uitse uitvoering 315 DF 70 Pijpmoer met pijpschroefraa Type B Lage zeskantmoer Type B met facet Lage zeskantmoer, metrisch fijn Type B met facet Lage zeskantmoer, linkse raa Type B met facet DIN EN ISO DIN EN ISO Kartelmoer hoge uitvoering Kartelmoer lage uitvoering Rone gleufmoer Rone moer met gaten Vierkantmoer Vierkantmoer lage uitvoering Oogmoer Dopmoer lage uitvoering Vierkant lasmoer Zeskant lasmoer Zeskantmoer 934 DIN EN ISO Zeskantmoer volgens AD2000-W2 934 DIN EN ISO Zeskantmoer met metrische fijne 934 DIN EN ISO schroefraa Zeskantmoer met linkse schroefraa Zeskantmoer met UNC schroefraa Zeskantmoer sterkteklasse 934 DIN EN ISO A2-80 Zeskantmoer speciale werkstoffen 934 DIN EN ISO Zeskantmoer 934 DIN EN ISO Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 27

28 Inhousopgave Moeren en raabussen Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Kroonmoer Kroonmoer lage uitvoering 937 ISO Zelfborgene moer, volleig metaal Zelfborgene moer met kunststof ring hoge uitvoering Zelfborgene moer met kunststof ring lage uitvoering Zelfborgene moer met kunststof ring lage uitvoering Zelfborgene opmoer met kunststof ring vlg. DIN EN ISO DIN EN ISO DIN EN ISO Dopmoer hoge uitvoering Rone gleufmoer, metrisch fijne schroefraa Zeskantmoer voor bouten met gereuceere schacht Zeskantmoer 1,5 hoog Zeskantmoer met kraag 1,5 hoog Zeskant verbiningsmoer 3 hoog Zelfborgene zeskantmoer Rone verbiningsmoer Zeskant verbiningsmoer Afbreekmoer Zetmoer Inslagmoer Lasmoer Type A Lasmoer Type B Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 28

HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas

HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas HENCO TEChNISCH HANBOEK HENCO TEChNISCH HANBOEK NL verwarming rinkwater gas Pagina BUIZEN HENCO PERS. STANAR. GAS. SUPER SIZES HENCO Vision. FITTINGEN. VERELERS MESSING PERSFITTINGEN. STANAR. GAS Messing

Nadere informatie

Prijslijst januari 2015

Prijslijst januari 2015 Prijslijst januari Prijslijst januari Efficiënter werken Slimmere logistiek Passene oplossingen Dat is het effect van DYKA www.yka.nl Prijslijst januari DYKA B.V. Prouktieweg, Steenwijk Postbus, AA Steenwijk

Nadere informatie

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. VerzuimPakket uw (financiële) klappenvangers verzekeringen Goes, Bergen op Zoom, Mielburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim voor e onernemers in Zuiwest-

Nadere informatie

Het eerste standaard lager programma voor extreme toepassingen, dat uit voorraad geleverd kan worden. SNR - Industry

Het eerste standaard lager programma voor extreme toepassingen, dat uit voorraad geleverd kan worden. SNR - Industry Het eerste stanaar lager programma voor extreme toepassingen, at uit voorraa gelever kan woren. SNR - Inustry I N U S T R Y TN21NLa:TN21NLa 4/12/08 14:56 Page 2 Een speciaal kogellager programma voor e

Nadere informatie

jim stolze Binnenwerk Uitverkocht! (Herdruk).indd 1 10-06-11 11:19

jim stolze Binnenwerk Uitverkocht! (Herdruk).indd 1 10-06-11 11:19 jim stolze UITVERKOCHT! WELKOM IN DE AANDACHTSECONOMIE Binnenwerk Uitverkocht! (Herruk).in 1 10-06-11 11:19 UITVERKOCHT! 2011 Jim Stolze 2011 A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht Concept en ontwerp SILO

Nadere informatie

risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie

risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie controlling CFO BAROMETER ata riven cfo De CFO Barometer is een onafhankelijk research initiatief van e reactie van CFO Magazine in samenwerking met EY. Bij een representatief staal van om en bij e tweehoner

Nadere informatie

RIDGID 2. Klemgereedschap 7. Draadsnij- & rolgroefgereedschap 21. Persverbinding 55. Pijp- / buissnijden & voorbereiding 63.

RIDGID 2. Klemgereedschap 7. Draadsnij- & rolgroefgereedschap 21. Persverbinding 55. Pijp- / buissnijden & voorbereiding 63. 1 RIDGID 2 Klemgereedschap 7 Draadsnij- & rolgroefgereedschap 21 Persverbinding 55 Pijp- / buissnijden & voorbereiding 63 Buigen 75 Zaaggereedschap 83 Montage & Onderhoud 93 Inspectie 105 Diamantboren

Nadere informatie

Sluitringen, pasringen, hellingplaten Staal

Sluitringen, pasringen, hellingplaten Staal Sluitringen, pasringen, hellingplaten deel F DIN(D)-ISO(I) Blz. DIN(D)-ISO(I) Blz. DIN(D)-ISO(I) Blz. DIN(D)-ISO(I) Blz. D-125A-St+St-Zn+ F-3 D-6916-St+St-Zn F-6 TRING-St-Fo F-11 D-434-St F-14 St-ZnZw+St-ZnG

Nadere informatie

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren.

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren. SPEEDHUB 500/14 "Sneller dan de branding" Frankrijk 1994. Het contact met de teams en de teammonteurs van de Tour de France was zoals altijd zeer spannend. Onze fietsketting Rohloff S-L-T 99 is succesvol

Nadere informatie

Miljoeneninvestering in glasfabriek O-I. Voedselschandalen: transparantie nodig. Thema Ingredients: reststoffen verwaarden

Miljoeneninvestering in glasfabriek O-I. Voedselschandalen: transparantie nodig. Thema Ingredients: reststoffen verwaarden Jaargang 14, nr. 3 26 april 2013 Miljoeneninvestering in glasfabriek O-I Voeselschanalen: transparantie noig Thea Ingreients: reststoffen verwaaren www.nutri-akt.nl DutchRVABenelux-EisaVerInustrie:EisaVeringsielenInustrie

Nadere informatie

TECHNICALMAGAZINE. Ammertech al vroeg actief met lean-management. Sandvik Coromant Hogedruk koelmiddelen voor efficiënte productie

TECHNICALMAGAZINE. Ammertech al vroeg actief met lean-management. Sandvik Coromant Hogedruk koelmiddelen voor efficiënte productie NUMMER 35 NEGENDE JAARGANG 2015 3,25 TECHNICALMAGAZINE MAGAZINE VOOR INKOPERS IN DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE Sandvik Coromant Hogedruk koelmiddelen voor efficiënte productie VIBA Betere borging van boutverbindingen

Nadere informatie

GEBRUIKS- EN MONTAGE- INSTRUCTIES SUPER SAM EN SAM CLUB R20090812

GEBRUIKS- EN MONTAGE- INSTRUCTIES SUPER SAM EN SAM CLUB R20090812 GEBRUIKS- EN MONTAGE- INSTRUCTIES SUPER SAM EN SAM CLUB R20090812 2 Super SAM SAM Club 3 INHOUD Introductie 3 Veiligheid 6 Verpakking, gewicht en formaten 9 Installatie 11 Gebruiksinstructies 18 Onderhoud

Nadere informatie

Wie gelooft er nu nog, in deze tijd?

Wie gelooft er nu nog, in deze tijd? 9 mei 2014 29e JAARGANG NR. 5 Wie gelooft er nu nog, in eze tij? Dezer agen was het uitgebrei in het nieuws: er zijn stees miner mensen li van een kerk. De kerk is uit, zou je kunnen zeggen. Soms wor je

Nadere informatie

Metro -inzamelsystemen

Metro -inzamelsystemen Systeembeschrijving - versie 6 november 2012 Metro -inzamelsystemen AAN DE INZAMELING VAN INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK AFVAL WORDEN STEEDS HOGERE EISEN GESTELD. WIJ KENNEN DE PRAKTIJK EN BIEDEN ONDER DE

Nadere informatie

Eén partij voor uw magazijninrichting van A tot Z

Eén partij voor uw magazijninrichting van A tot Z U verbetert uw succes. Wij verbeteren Wereldwijd. Eén partij voor uw magazijninrichting van A tot Z SSI SCHÄFER ers De SSI SCHÄFER-groep Ongelimiteerde mogelijkheden SSI SCHÄFER is wereldwijd één van de

Nadere informatie

WÜRTH TOPKRANT. Relatiemagazine voor divisie Hout/Bouw uitgave 1 t/m 31 mei 2014. Medewerker Würth Pag. 7. Technische Universiteit PBS

WÜRTH TOPKRANT. Relatiemagazine voor divisie Hout/Bouw uitgave 1 t/m 31 mei 2014. Medewerker Würth Pag. 7. Technische Universiteit PBS WÜRTH TOPKRANT Relatiemagazine voor divisie Hout/Bouw uitgave 1 t/m 31 mei 2014 PBS Technische Universiteit Van de Borne Kunststoffen BV Medewerker Würth Pag. 7 Eindhoven Pag. 9 Pag. 13 Pag. 15 Voorwoord

Nadere informatie

Solar Industrie. Nr. 8 mei 2010

Solar Industrie. Nr. 8 mei 2010 Solar Industrie 8 Nr. 8 mei 2010 ALKMAAR Korte Vondelstraat 2-10 1811 AE Alkmaar Tel. 072 519 26 26 Fax 072 519 27 66 alkmaar@solarnederland.nl ALPHEN A/D RIJN Curieweg 6b 2408 BZ Alphen a/d Rijn Tel.

Nadere informatie

BEG. Business Essentials Guide

BEG. Business Essentials Guide BEG Business Essentials Guide tech data nederland bv - Computerweg 22 - nl 3542 dr utrecht - tel. 0031 346 585000 - Fax 0031 346 585001 - www.techdata.nl inhoud Adressen en openingstijden @ Tech Data Van

Nadere informatie

Zevende jaargang 2013 - nummer 29 Prijs:

Zevende jaargang 2013 - nummer 29 Prijs: Zevende jaargang 2013 - nummer 29 Prijs: q 3,25 TechnicalMagazine Magazine voor inkopers in de technologische industrie Veiligheidsspecial: Air Products start campagne over veiligheid bij acetyleenlassen

Nadere informatie

www.tnt.com/be 070 233 633 Samenwerken met TNT Een praktische gids die verzenden nog makkelijker maakt

www.tnt.com/be 070 233 633 Samenwerken met TNT Een praktische gids die verzenden nog makkelijker maakt Samenwerken met TNT Een praktische gids die verzenden nog makkelijker maakt 2 INHOUD 04 12 24 34 42 46 50 64 66 68 WELKOM BIJ TNT KIES UW SERVICE BOEK UW ZENDING VERPAK UW ZENDING UW ZENDING VOLGEN ONLINE

Nadere informatie

TPMS-BANDENSPANNINGS- CONTROLESYSTEEM

TPMS-BANDENSPANNINGS- CONTROLESYSTEEM TPMS-BANDENSPANNINGS- CONTROLESYSTEEM Totaaloplossing: sensoren, gereedschap, apparaten, kennis en training Snel en eenvoudig beginnen met TPMS WAT WÜRTH U BIEDT... diagnoseapparaat Programmeer- en Sensoren

Nadere informatie

we work for your success

we work for your success we work for your success Hebels Staalservice Hebels Staalservice concentreert zich op de verkoop van staal, aluminium en rvs. Wij beschikken over een modern Staal Service Center waardoor wij klantspecifieke

Nadere informatie

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal 1 2 1) Inleiding / Over ons 4 2) Waarom zonnepanelen 5 a) Zonnepanelen voor een beter milieu b) Investeren in de toekomst

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV Call Recorder ISDN Handleiding Version 1.005 VIDICODE Datacommunicatie BV Blauwroodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland Tel. 079-3617181 Fax 079-3618092 vidicode@vidicode.nl www.vidicode.nl 2 Handleiding

Nadere informatie

2011-2012. publieke prijzen excl. btw. Rookafvoerkanalen, ventilatie, toebehoren

2011-2012. publieke prijzen excl. btw. Rookafvoerkanalen, ventilatie, toebehoren 2011-2012 Rookafvoerkanalen, ventilatie, toebehoren publieke prijzen excl. btw De specialist voor rookkanalen - ventilatie - warmteboilers - fotovoltaïsche zonne-energie en thermische zonne-energie publieke

Nadere informatie

Spectaculair EYE Filmmuseum

Spectaculair EYE Filmmuseum The Icopal Roofing Journal is een uitgave van Icopal bv - BESPAAR TIJD EN GAS MET ESHAFLEX PREMIUM Pagina 02 Utrecht test duurzame daksystemen Pagina 03 KWALITEIT VOOROP BDA Approved production Vrolijke

Nadere informatie

Driemaandelijks vakblad voor de gevelsector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel

Driemaandelijks vakblad voor de gevelsector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel FAÇADE 32 2009-4 November- December 2009 Post P209316 Driemaandelijks vakblad voor de gevelsector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel Afgiftekantoor Gent X In

Nadere informatie

Quick Reference version Business Essential Guide. www.techdata.nl

Quick Reference version Business Essential Guide. www.techdata.nl Quick Reference version Business Essential Guide www.techdata.nl Klant verhaal Onze gegevens Adres Hoofdkantoor Nederland: Tolnasingel 2-2411 PV Bodegraven Postbus 14-2410 AA Bodegraven Telefonisch tijdens

Nadere informatie

Quick Reference version Business Essential Guide. www.techdata.nl

Quick Reference version Business Essential Guide. www.techdata.nl Quick Reference version Business Essential Guide www.techdata.nl Klant verhaal Onze gegevens Adres Hoofdkantoor Nederland: Tolnasingel 2-2411 PV Bodegraven Postbus 14-2410 AA Bodegraven Telefonisch tijdens

Nadere informatie