Productcatalogus Norm

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productcatalogus Norm"

Transcriptie

1 Prouctcatalogus Norm

2 2

3 Inhou Algemene informatie 5 Inhou per categorie 17 FASTINOX-schroevenzoeker 39 Verbiningselementen volgens DIN, ISO, WS-Normen 48 Fittingen 374 Kabel, ketting en toebehoren 395 Technisch hanboek 433 Algemene verkoopsvoorwaaren 494 Bestelformulier 497 Contactgegevens 499 3

4 4

5 Beste FASTINOX klant, voor u ligt e nieuwe FASTINOX NORM prouctcatalogus. In eze catalogus vint u roestvrij stalen verbiningselementen volgens DIN, EN en ISO, evenals niet genormeere, ie wij an voor u in huisnormen geefinieer hebben. Dit alles samen vormt ons stanaar assortiment, at in onze verschillene logistieke centra op uw bestelling wacht. Bij het ontwikkelen van onze nieuwe catalogus hebben we e focus geleg op een vereenvouige navigatie. Met e proucten gepresenteer in eze catalogus leggen wij e basis voor uw succes. Naast e anere rie prouctlijnen kan u ook een uitgebrei servicepakket verwachten. Dit pakket moet u in staat stellen uw aankoopproces aanzienlijk te verlichten. Al het interessante ron FASTINOX, zoals bv. onze logistiek- en IT-ienstverlening, wort ook kort besproken in eze catalogus. Op het eine van e catalogus vint u ons nieuw technisch hanboek met uitgebreie infor- Bert Lenaerts, Zaakvoerer Deze moet u in staat stellen om op een eenvouige en snelle manier het juiste artikel terug te vinen voor uw specifieke toepassing. matie omtrent roestvrij staal. Dit is een zeer interessante bron en omvat alle informatie ie u noig heeft om roestvrij staal aan te kopen. Als u iets in eze FASTINOX prouctcatalogus NORM niet vint, spreek er ons a.u.b. over aan. Vanuit onze anere prouctlijnen SPEZIAL, SOLAR en MARITM kunnen wij u waarschijnlijk e gepaste stanaar oplossing bieen voor uw specifiek probleem. Ook voor op maat gemaakte proucten kan u stees een beroep oen op onze jarenlange ervaring. Heeft u vragen omtrent onze proucten of service? Aarzel niet en contacteer ons nog vanaag. Wij helpen u graag verer. Met vrienelijke groeten, Bert Lenaerts 5

6 FASTINOX De sterke systeempartner Fastinox nv, opgericht in 1999 behoort tot e WASI groep. Gespecialiseer in roestvrij stalen verbiningselementen zijn wij als groep werelwij marktleier in e hanel van roestvrij stalen verbiningselementen uit A1 tot A5 in alle sterkteklassen. Opgericht in 1961 oor Emil Wagener en Werner Simon groeie Wasi in e loop er jaren snel uit van een twee-mans onerneming tot een internationale hanelsonerneming. Rees vele jaren oen nationale en internationale inustriële klanten beroep op onze excellente service en Onze zes systeem bouwstenen FASTINOX prouctgroepen FASTINOX kwaliteitsbelofte FASTINOX logistiek concept FASTINOX iensten aanbo FASTINOX eskunig team FASTINOX IT link oue magazijn Emil-Wagener-Straße snelle levermogelijkheen. Met partners in verschillene Europese lanen zoals Oostenrijk, Spanje, Denemarken, Zwitserlan, Frankrijk, Italië, Kroatië,. is e Wasi groep sterk aanwezig in iverse Europese lanen. FASTINOX is e partner voor Wasi proucten naar e inustriële klanten in e ganse Bénélux markt. Dankzij ons ultra moern logistiek centrum zijn wij in staat snel en flexibel te reageren op uw aanvragen, grote volumes om te slagen en u een iniviuele leverservice aan te bieen. De FASTINOX prouctgroepen Ons prouctassortiment omvat meerere uizenen stees op voorraa zijne items. Dit wil zeggen ook tussenmaten en speciale afmetingen. Inien het perfecte verbiningselement toch niet voorhanen is, helpen wij u als eskunige leverancier toch graag verer. Dit hout o.a. in een onersteuning bij e prouctontwikkeling en e uiteinelijke aankoop hiervan. Ons werelwije leveranciersnetwerk biet hier immers vaak passene opties m.b.t. levertijen, kwaliteit en prijs. 6

7 De FASTINOX prouctgroepen FASTINOX NORM voert verbiningselementen uit roestvast Staal van A1 tot A5 in alle sterkteklassen en uit iverse speciale werkstoffen. Het assortiment omvat stanaar-normartikels volgens DIN, EN of ISO evenals volgens alle gangbare internationale en WASI huisnormen. Daartoe behoren oner anere schroeven, moeren, sluitringen, schijven, bouten, veerringen, pennen, rivetten, raaeinen, slangklemmen,. FASTINOX MARITIM biet premium proucten aan uit roestvrij staal ie voornamelijk in e watersportwerel woren gebruikt. Hiertoe behoren o.a. ankers, ketting, ekuitrusting, relingtoebehoren, sloten, haken, scharnieren, kabel, kabelspanners, klemmen, kousen, katrollen, Deze proucten woren ook vaak gebruikt in e lan- en tuinbouw, e architectuur, e levensmieleninustrie en bij waterwerken. Vraag onze aparte maritiem catalogus aan. Nieuw magazijn in e Wasi Straße FASTINOX SPEZIAL levert alle verbiningen ie niet in het Norm gamma zijn opgenomen. Daartoe behoren speciale verbiningselementen en DIN-gelijkene onerelen maar ook elementen volgens technische tekening uit vele werkstoffen en met speciale oppervlaktebehanelingen. Deze afeling voert ook een uitgebrei gamma aan machinevoeten en hoogteverstelelementen. Hiermee kan u o.a. motoren en machines Perfect uitbalanceren. Vraag onze aparte maritiem catalogus aan. FASTINOX SOLAR prouceert en levert montagesystemen- en oplossingen voor solar-installaties voor alle gangbare akconstructies, maar ook voor open-vel installaties. Uiteraar kunnen hier ook speciale, volgens tekening, project-afhankelijke proucten ontworpen en geprouceer woren. Een uitgebreie voorraa van alle courant gebruikte items stelt ons in e mogelijkhei u stees snel te kunnen beleveren. Vraag onze aparte solar catalogus aan. 7

8 De FASTINOX kwaliteitsbelofte Het ISO 9001 certificaat geeft aan at wij stees werken volgens een hoog kwaliteitsmanagement-systeem en gestanaariseere orer-afwikkelingsprocessen. In ons eigen labo, voeren wij bovenien stees geetailleere kwaliteitstesten uit om e materiaalspecifieke eigenschappen van al onze proucten stees zelf uit- mechanische eigenschappen van het gebruikte materiaal en met e contourograaf e maattoleranties. De resultaten van eze analyses woren aan onze klanten via onze eigen certificaten volgens DIN EN bevestig. Stanaar hebben wij ook stees vele proucten TÜV gecertificeer op voorraa. voerig te kunnen controleren. Hiervoor beschikken wij o.a. over een rontgenfluoresence-analysator, trek- en ruktestmachines, een contourograaf, een profielprojector, en spectronanalysetoestel,. Zo wort bv. via eze spectronanalyse e chemische samenstelling van werkstoffen gecontroleer, met e trek- en ruktest e 8

9 Certificaten ie u kan aanvragen: Art Inhou van e certificaten 2.1 Hanelaarsattest Hierin bevestigen wij at e kwaliteit van e gelevere proucten overeenstemt met e oor u bestele kwaliteit, zoner opgave van testresultaten. 2.2 testrapport Hierin bevestigen wij at e kwaliteit van e gelevere proucten overeenstemt met e oor u bestele kwaliteit, met opgave van e resultaten van niet-specifieke testen O opgelet! Voor eze niet-specifieke testen kunnen stalen uit uw levering genomen woren. 3.1 afnamecertificaat Hierin bevestigen wij at e kwaliteit van e gelevere proucten overeenstemt met e oor u bestele kwaliteit, met opgave van e resultaten van specifieke testen Er kunnen ook testresultaten van rees beschikbare certificaten overgenomen woren Wij garaneren een opspoorbaarhei van e betreffene certificaten. O opgelet! Voor eze niet-specifieke testen kunnen stalen uit uw levering genomen woren. 3.2 afnamecertificaat Hierin bevestigen wij, maar ook een oor e besteller aangeuie persoon, at e kwaliteit van e gelevere proucten overeenstemt met e oor u bestele kwaliteit, met opgave van e resultaten van specifieke testen. Er kunnen ook testresultaten van rees beschikbare certificaten overgenomen woren. Wij garaneren een opspoorbaarhei van e betreffene certificaten. O opgelet! Voor eze niet-specifieke testen kunnen stalen uit uw levering genomen woren. 9

10 Het FASTINOX logistiek concept In e laatste jaren zijn wij geëvolueer van een traitionele groothanel naar een toekomstgerichte innovatieve onerneming. De sterke omzetgroei, een stees groter worene internationale aanwezighei op e markt en het stees groeiene assortiment liggen aan e basis van onze logistieke groei. De groeiene en zich stees sterker ifferentiërene vraag van e klanten vereiste een nieuwe moerne logistiekinfrastructuur, om ook in e toekomst stees verer te kunnen groeien met onze klanten. Het meest zichtbare van Logistiek met een concept efficiëntie is e maatstaaf voor logistiekoptimalisatie In totaal is er in het nieuwe istributiecentrum in Wuppertal Ronsorf m² overekte magazijnruimte bijgekomen. Hier beschikt met over een volautomatisch hoogmagazijn met rekken voor pallets en colli s, twee hallen voor e orerpicking en veel ruimte aan e goeerenuitgang. In het oue magazijn in Wuppertal Heckinghausen is e goeerenontvangst georganiseer. Hier vint ook e eigen kwaliteitscontrole plaats. eze veranering is e fysieke opsplitsing van ons oorspronkelijke magazijn in twee aparte gescheien entiteiten. Actuele capaciteiten: m² overekt magazijn palletplaatsen plaatsen voor colli s 200 ton goeerenuitgang per ag ton voorraa items per ag Buffervoorraen voor klanten woren hier esgewenst gestockeer. Grote volumes (volleige pallets) versturen wij vanuit it magazijn om e lopene ban in het anere magazijn niet noeloos te belasten. Hier woren ook e goeeren / grijpvoorraen voor het istributiecentrum voorberei. Zo kunnen wij een effectieve samenstelling van zowel kleine pakketen als grote samengestele- of één-artikelpallets garaneren. Dit toekomstgericht logistiek concept met twee verschillene magazijnen vormt e basis voor flexibele en betrouwbare iniviuele leveringen. 10

11 Ontwikkelingsperspectieven en miellange oelstelling De recentste uitbreiing van onze logistiek, een volautomatisch hoog moern en extreem efficiënt shuttlesysteem, is in februari in gebruik genomen en heeft een capaciteit van plaatsen. Daarmee wort het istributiecentrum nog ynamischer op het vlak van orerpicking en het versturen van zeningen. Hieroor wort e oorlooptij van zeningen aanzienlijk verkort. Dit systeem biet ons een hogere flexibiliteit en een verere optimalisatie van e ganse logistiekinfrastructuur. Logistieke service op maat van e klant We kunnen al onze klanten,werelwij, vanuit Wuppertal beleveren. Inien gewenst, kunnen we ook e klanten van onze klanten in hun naam vanuit it istributiecentrum beleveren. Klanten kunnen op eze manier hun eigen magazijn en voorraen reuceren tot een minimum en zich focussen op hun eigen eskunighei. Het optimaliseren van het aankoopgebeuren bij onze klanten en aarmee zijn aankoopkosten verlagen is ons oel. 11

12 Het FASTINOX iensten aanbo Het aanbo aan iensten is veelvulig en omvat o.a. klantgebonen verpakkingen en verpakkingseenheen, leveringen in naam van e klant,barcoes op e leveringsocumenten, automatische gegevensoverracht. Overzicht van e logistieke iensten Verpakkingseenheen FASTINOX oos en etiket Verzenverpakking neutrale oos en etiket klanten oos en etiket FASTINOX oos neutrale oos klanten oos FASTINOX pallet neutrale pallet klanten pallet Commissionering Pakket voorgecommissioneere pallet volleige pallet gesorteere grote zening container Leveringsocumenten FASTINOX esign neutraal klanten esign Leveringstijen XX FASTINOX levertijen normale levertij lanafhankelijk atum gebonen levertijen express leveringen Afleveraressen Klanten ares naar een aner gewenst ares 12

13 Als sterke ienstverlenene systeempartner met een optimaal afgestem logistiek concept, kan FASTINOX aan e voor e hanel en inustrie specifieke wensen voloen. Overzicht van e IT iensten Prouctenatabank Online proucten opzoeken met vele technische etails (met een aanvraagfunctie) Online Shop Afhaneling van e bestelling voor het volleige assortiment Elektronische prouctcatalogus management BMEcat, CSV, etc. Verbiningen en gegevensoverracht Uitwisseling van ocumenten via gestanaariseere interfaces 13

14 A1 / A2 / A3 / A4 VE: Verpackungseinheit Alle Maße in mm Weitere Abmessungen auf Anfrage. l De snelste weg voor uw aanvraag: Voor een gepaste offerte benoigen wij : Aantal: Welk aantal heeft u noig? Norm: DIN, EN, ISO of WASI Werkstof: bv. A2 of A4 Afmetingen: iameter en lengte in mm Artikelomschrijving: bv. zeskantbouten Onze artikelnummers zijn als volgt samengestel: Norm werkstof afmeting (bijvoorbeel x30). DIN-nummer DIN 1 Kegelstifte Tyb B, gereht 1:50 1 r r c Afmeting Symbool voor e werkstof bv. A2, A4 etc.. e 17,6 17,6 22,5 27,8 30,3 36,2 49,4 h 8,6 8, ,6 14,8 17,7 24,1 m 2,9 2,9 4,1 5,1 5,6 6,8 9 Länge M3 M4 M5 M6 M8 M10 M Afmeting Speciale opmerking! VE Schmieeteile aus Eelstahl nach Zeichnung lieferbar. 4 Aantallen kleiner an een verpakkingseenhei woren automatisch aangepast Enkel op uitrukkelijk verzoek ontvangt u ook kleinere aantallen, Symbolen en hun betekenis A1 A2 A4 Minimum orerwaare Bij speciaal geprouceere items stees een tolerantie op het aantal van +/- 10 % 14

15 Impressum Fastinox nv Parklaan Turnhout Tel : 0032 (0) Fax: 0032 (0) Internet: Voor fouten in het zetten, rukken, e afbeelingen, e afmetingen en anere fouten zijn wij niet aansprakelijk. Het herrukken of kopiëren van of uit eze catalogus is enkel toegestaan na een schriftelijk akkoor van Fastinox nv. We willen u erop wijzen at e afbeelingen gebruikt in eze catalogus vaak via computer ontworpen zijn. Daaroor kunnen e oppervlakte-eigenschappen van e items aners zijn an afgebeel afhankelijk van het prouct zelf of het prouctieproces. 15

16 16

17 Inhousopgave 17

18 Inhousopgave Schroeven metrische schroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Buitenzeskant Zeskantbout met schacht 931 DIN EN ISO Zeskantbout met schacht volgens 931T DIN EN ISO AD2000-W2 Zeskantbout met schacht sterkteklasse 931 DIN EN ISO Zeskantbout met schacht 931 DIN EN ISO Zeskantbout met volleige raa 933 DIN EN ISO Zeskantbout met volleige raa 933T DIN EN ISO volgens AD2000-W2 Zeskantbout met volleige raa 933 DIN EN ISO sterkteklasse 80 Zeskantbout met volleige raa en 933 DIN EN ISO zaagsnee Zeskantbout met volleige raa 933 DIN EN ISO Zeskantbout met flens 6921 DIN EN Cilinerkop Cilinerkop metaalschroef met zaagsnee Cilinerkop schroef met gaten en zaagsnee Cilinerkop schroef met binnenzeskant Cilinerkop schroef met binnenzeskant en volleige raa Cilinerkop schroef met binnenzeskant volgens AD2000-W2 Cilinerkop schroef met binnenzeskant sterkteklasse 80 Cilinerkop schroef met lage kop, binnenzeskant en tapgeleiing Cilinerkop schroef met lage kop en binnenzeskant 84 DIN EN ISO DIN EN ISO V0 DIN EN ISO T DIN EN ISO DIN EN ISO Cilinerkop schroef met TX inruk 912 ISO Cilinerkop schroef met TX inruk en lage kop Cilinerkop schroef met binnenzeskant en vertaning oner e kop 7984 ISO Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 18

19 Inhousopgave Schroeven metrische schroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Verzonken kop Verzonken metaalschroef met zaagsnee Verzonken metaalschroef met kruisinruk H (Phillips) Verzonken metaalschroef met kruisinruk Z (Pozi) Verzonken metaalschroef met binnenzeskant Verzonken metaalschroef met binnenzeskant en volleige raa Verzonken metaalschroef met TX inruk volgens DIN 7991 Verzonken metaalschroef met TX inruk volgens DIN 965 Veiligheisschroef volgens DIN 7991 met TX inruk en pin Bolverzonken kop Bolverzonken metaalschroef met zaagsnee Bolverzonken metaalschroef met kruisinruk H (Phillips) Bolverzonken metaalschroef met kruisinruk Z (Pozi) Bolciliner kop 963 DIN EN ISO H DIN EN ISO Z DIN EN ISO DIN EN ISO VO DIN EN ISO H DIN EN ISO Z DIN EN ISO Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO Bolciliner metaalschroef met 7985 H DIN EN ISO kruisinruk H (Phillips) Bolciliner metaalschroef met 7985 Z DIN EN ISO kruisinruk Z (Pozi) Bolkopschroef met zaagsnee Tuinbouwschroef met binnenzeskant Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens Bolciliner metaalschroef met TX 7985 DIN EN ISO inruk volgens DIN 7985 Veiligheisschroef met laagbolkop volgens ISO 7380 met TX inruk en pin One-way schroef Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 19

20 Inhousopgave Schroeven metrische schroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Platte bolkop Slotbout met vierkant 603 DIN ISO Slotbout met vierkant en volleige raa 603V0 DIN ISO Platte kop Pancilinerkop metaalschroef met 85 DIN EN ISO zaagsnee Kartelschroef hoge uitvoering Kartelschroef hoge uitvoering met zaagsnee Kartelschroef lage uitvoering Cilinerschroef met zaagsnee en grote kop Cilinerschroef met zaagsnee en borst Hamerkop Hamerkopbout met vierkant Hamerkopbout Type 40/ Hamerkopbout Type 38/ Hamerkopbout Type 28/ Hamerkopbout met vierkant Type 28/ Anere kopvormen Vleugelschroef amerikaanse vlg. 71 uitvoering 316 AF Vleugelschroef uitse uitvoering 316 DF 72 Knevelbout Type B 444 B 86 Oogbout Oogbout gegoten uitvoering Haakschroef met unne schacht U-beugel met unne schacht U-beugel met unne schacht M Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 20

21 Inhousopgave Schroeven metrische schroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Stelschroeven, tapeinen Stelschroef met schacht, zaagsnee en afschuining 427 DIN EN ISO Tapein inschroeflengte Tapein inschroeflengte 1, Stelschroef met zaagsnee en afschuining Stelschroef met zaagsnee en kegelpunt Stelschroef met binnenzeskant en afschuining Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt Stelschroef met binnenzeskant en tap Stelschroef met binnenzeskant en kraterein 551 ISO ISO DIN EN ISO DIN EN ISO DIN EN ISO DIN EN ISO Lasbout met buitenraa ISO Draaeinen Draaeinen 1m, 2m, 3m Draaeinen 3m speciale werkstoffen , , en Draaeinen met linkse raa Draaeinen met UNC schroefraa Draaeinen Type B 976 B Afichtstoppen Afichtstop met binnenzeskant en conische metrische raa Afichtstop met binnenzeskant en conische pijpschroefraa Afichtstop met kraag, binnenzeskant en cilinrische metrische raa Afichtstop met kraag, binnenzeskant en cilinrische pijpschroefraa 906 M R M R 115 Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 21

22 Inhousopgave Schroeven metrische schroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Afichtstoppen Afichtstop met kraag, binnenzeskant en cilinrische raa volgens AD2000 W2 Afichtstop met kraag, buitenzeskant en cilinrische metrische raa Afichtstop met kraag, buitenzeskant en cilinrische pijpschroefraa Afichtstop met kraag, buitenzeskant en cilinrische raa volgens AD2000 W2 908 T M R T 119 Stokschroeven Stokschroeven met tapgeleiing Stokschroeven met buitenzeskant Stokschroeven met buitenzeskant voorgemonteer met 1 x EPDM, 3 x 934, 3 x 125 Stokschroeven met buitenzeskant voorgemonteer met 1 x EPDM, 3 x 9345 Stokschroef met buitenzeskant voorgemonteer met 1 x EPDM, 3 x 9345, 1 x 9021 Stokschroeven met buitenzeskant voorgemonteer met 1 x EPDM, 3 x 934, 2 x 125, 1 X Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 22

23 Inhousopgave Hout- en spaanplaatschroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Hout- en spaanplaatschroeven Bolverzonken houtschroef met zaagsnee Bolkop houtschroef met zaagsnee Verzonken houtschroef met zaagsnee Zeskant houtraabout Houtschroef met bolverzonken kop en kruisinruk Z (Pozi) Houtschroef met bolkop en kruisinruk Z (Pozi) Houtschroef met verzonken kop en kruisinruk Z (Pozi) Verzonken spaanplaatschroef met kruisinruk Z (Pozi) en volleige raa Verzonken spaanplaatschroef met kruisinruk Z (Pozi) en geeeltelijke raa Bolciliner spaanplaatschroef met kruisinruk Z (Pozi) en volleige raa Bolciliner spaanplaatschroef met TX inruk en volleige raa Bolciliner spaanplaatschroef met TX inruk en geeeltelijke raa Bolverzonken spaanplaatschroef met kruisinruk Z (Pozi) en volleige raa Verzonken spaanplaatschroef met TX inruk en volleige raa Verzonken spaanplaatschroef met TX inruk en geeeltelijke raa Verzonken spaanplaatschroef met TX inruk, geeeltelijke raa, freesribben en boorpunt Verzonken spaanplaatschroef met TX inruk, geeeltelijke raa, freesribben en snijgleuf Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø15mm, kruisinruk Z (Pozi) Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø15mm, TX20 inruk Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø15mm, TX20 inruk, verkoper 7995 Z Z Z Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 23

24 Inhousopgave Hout- en spaanplaatschroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Hout- en spaanplaatschroeven Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø20mm, kruisinruk Z (Pozi) Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø20mm, TX20 inruk Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø20mm, TX20 inruk, verkoper Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø25mm, kruisinruk Z (Pozi) Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø25mm, TX20 inruk Loogieters houtschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø25mm, TX20 inruk, verkoper Terrasschroef met freesribben en snijgleuf Terrasschroef met freesribben, raa oner e kop en snijgleuf Premium schijfkopschroef voor e bouw goegekeur uit roestvrij staal met TX inruk Schijfkopschroef met TX inruk inox A Plaatschroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Zelfborene schroef Type K met 7504 K DIN EN ISO zeskantkop en flens Zelfborene schroef Type N met cilinerkop 7504 NH DIN EN ISO en kruisinruk H (Phillips) Zelfborene schroef met cilinerkop 7504 NZ DIN EN ISO en kruisinruk Z (Pozi) Zelfborene schroef met verzonken 7504 PH DIN EN ISO kop en kruisinruk H (Phillips) Zelfborene schroef met verzonken 7504 PZ DIN EN ISO kop en kruisinruk Z (Pozi) Ciliner plaatschroef met zaagsnee 7971 DIN ISO Verzonken plaatschroef met zaagsnee Bolverzonken plaatschroef met zaagsnee 7972 DIN ISO DIN ISO Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 24

25 Inhousopgave Plaatschroeven Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Plaatschroeven Zeskant plaatschroef 7976 DIN ISO Ciliner plaatschroef met kruisinruk 7981 H DIN ISO H (Phillips) Ciliner plaatschroef zoner punt en 7981 F DIN ISO met kruisinruk H (Phillips) Ciliner plaatschroef met kruisinruk 7981 Z DIN ISO Z (Pozi) Verzonken plaatschroef met kruisinruk 7982 H DIN ISO H (Phillips) Verzonken plaatschroef zoner punt 7982 F DIN ISO met kruisinruk H (Phillips) Verzonken plaatschroef met kruisinruk 7982 Z DIN ISO Z (Pozi) Bolverzonken plaatschroef met 7983 H DIN ISO kruisinruk H (Phillips) Bolverzonken plaatschroef met 7983 Z DIN ISO kruisinruk Z (Pozi) Teak ekschroef met TX inruk Zelfborene schroef volgens DIN 7504 K met zeskantkop en opgemonteere EPDM-ring Ø16mm Zelfborene schroef volgens DIN 7504 N met cilinerkop en TX inruk Zelfborene schroef volgens DIN P met verzonken kop en TX inruk Plaatschroef met binnenzeskant en cilinerkop volgens DIN 912 Plaatschroef met TX inruk en cilinerkop volgens DIN 912 Ciliner plaatschroef met kruisinruk H met opgemonteere polyamie-ring Zeskant plaatschroef met zaagsnee en opgemonteere polyamie-ring Kapkop plaatschroef met kruisinruk H volgens DIN 7981 Ciliner plaatschroef met TX inruk 7981 DIN EN ISO volgens DIN 7981 Verzonken plaatschroef met TX 7982 DIN EN ISO inruk volgens DIN 7982 Bolverzonken plaatschroef met TX 7983 DIN EN ISO inruk volgens DIN 7983 Veiligheisschroef met cilinerkop volgens DIN 7981 meit TX inruk en pin Veiligheisschroef met verzonken kop volgens DIN 7982 met TX inruk en pin Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 25

26 Inhousopgave Dak- en gevelschroeven en Schroeven voor kunststof Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Dak- en gevelschroeven Dak- en gevelschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø16mm Type A Dak- en gevelschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø19mm Type A Dak- en gevelschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø22mm Type A Dak- en gevelschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø16mm Type BZ Dak- en gevelschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø19mm Type BZ Dak- en gevelschroef met opgemonteere EPDM-ring Ø22mm Type BZ Schroeven voor kunststof Bolciliner schroef voor kunststof Verzonken schroef voor kunststof Schroeven toebehoren Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Kappen voor kapkopschroeven Veiligheisbits met TX en PIN L-sleutel voor veiligheisschroeven TX+PIN Slangklemmen Type A, inox W ø9 194 Slangklemmen Type A, A4/A2 W4+W ø9 195 Slangklemmen Type A, inox W ø Slangklemmen Type A, A4/A2 W4+W ø Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 26

27 Inhousopgave Moeren en raabussen Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Vleugelmoer amerikaanse uitvoering vlg. 315 AF Vleugelmoer uitse uitvoering 315 DF 70 Pijpmoer met pijpschroefraa Type B Lage zeskantmoer Type B met facet Lage zeskantmoer, metrisch fijn Type B met facet Lage zeskantmoer, linkse raa Type B met facet DIN EN ISO DIN EN ISO Kartelmoer hoge uitvoering Kartelmoer lage uitvoering Rone gleufmoer Rone moer met gaten Vierkantmoer Vierkantmoer lage uitvoering Oogmoer Dopmoer lage uitvoering Vierkant lasmoer Zeskant lasmoer Zeskantmoer 934 DIN EN ISO Zeskantmoer volgens AD2000-W2 934 DIN EN ISO Zeskantmoer met metrische fijne 934 DIN EN ISO schroefraa Zeskantmoer met linkse schroefraa Zeskantmoer met UNC schroefraa Zeskantmoer sterkteklasse 934 DIN EN ISO A2-80 Zeskantmoer speciale werkstoffen 934 DIN EN ISO Zeskantmoer 934 DIN EN ISO Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 27

28 Inhousopgave Moeren en raabussen Omschrijving DIN ISO / DIN EN / DIN EN ISO WS Pagina Afbeeling Kroonmoer Kroonmoer lage uitvoering 937 ISO Zelfborgene moer, volleig metaal Zelfborgene moer met kunststof ring hoge uitvoering Zelfborgene moer met kunststof ring lage uitvoering Zelfborgene moer met kunststof ring lage uitvoering Zelfborgene opmoer met kunststof ring vlg. DIN EN ISO DIN EN ISO DIN EN ISO Dopmoer hoge uitvoering Rone gleufmoer, metrisch fijne schroefraa Zeskantmoer voor bouten met gereuceere schacht Zeskantmoer 1,5 hoog Zeskantmoer met kraag 1,5 hoog Zeskant verbiningsmoer 3 hoog Zelfborgene zeskantmoer Rone verbiningsmoer Zeskant verbiningsmoer Afbreekmoer Zetmoer Inslagmoer Lasmoer Type A Lasmoer Type B Opgelet! Er zitten technische verschillen en maatafwijkingen tussen DIN / DIN EN / DIN EN ISO en ISO. Een geetailleer overzicht vint u in ons technisch hanboek. De Norm ie uit voorraa leverbaar is hebben we in vet gezet. 28

Assortiment Norm WASI-schroevenzoeker

Assortiment Norm WASI-schroevenzoeker Assortiment Norm WASI-schroevenzoeker assortiment Schroeven metrische schroeven Buitenzeskant Din 931 Zeskantbout met schacht 4014 Din 931t 4014 Zeskantbout met schacht volgens ad2000-w2 Din 931 4014 Zeskantbout

Nadere informatie

Leverings programma. 291068_Leveringsprogramma2013_Kobout nl.indd 1 01-02-13 16:01

Leverings programma. 291068_Leveringsprogramma2013_Kobout nl.indd 1 01-02-13 16:01 Leverings programma 291068_Leveringsprogramma2013_Kobout nl.indd 1 01-02-13 16:01 Leverings programma Met meer dan 25.000 verschillende producten op voorraad is Kobout uw partner voor bevestigingsmaterialen.

Nadere informatie

FABORY QUALITY ASSORTMENTS,

FABORY QUALITY ASSORTMENTS, Assortimenten FABORY QUALITY ASSORTMENTS, Samengesteld uit de meest courante bevestigings artikelen, vormen een unieke lijn kunststof (type 9T en 18T) assortimentsdozen en stalen assortimentskisten (type

Nadere informatie

DIN-1. produkten aan DIN-norm. CONISCHE PENNEN, gedraaid staal. CILINDRISCHE PENNEN kwaliteit 9 SMn Pb. CILINDERKOP SCHROEVEN met zaaggleuf.

DIN-1. produkten aan DIN-norm. CONISCHE PENNEN, gedraaid staal. CILINDRISCHE PENNEN kwaliteit 9 SMn Pb. CILINDERKOP SCHROEVEN met zaaggleuf. DIN 1 B CONISCHE PENNEN, gedraaid DIN 7 CILINDRISCHE PENNEN kwaliteit 9 SMn Pb DIN 84 metrisch DIN 85 metrisch CILINDERKOP SCHROEVEN met zaaggleuf kwaliteit 4.8 vernikkeld polyamide CILINDERKOP SCHROEVEN

Nadere informatie

bevestigingsmiddelen Ratering technische groothandel Tel: 0315-69 59 00 Fax: 0315-69 59 09 De Hogenkamp 1 7071 EC Ulft

bevestigingsmiddelen Ratering technische groothandel Tel: 0315-69 59 00 Fax: 0315-69 59 09 De Hogenkamp 1 7071 EC Ulft Ratering technische groothandel De Hogenkamp 1 7071 EC Ulft Tel: 0315-69 59 00 Fax: 0315-69 59 09 Website: www.ratering.nl Email: verkoop@ratering.nl 2 Raadpleeg het actuele assortiment in onze webshop

Nadere informatie

Schroef- en slagsystemen

Schroef- en slagsystemen Een groot assortiment aan bevestigingsmaterialen voor praktisch alle montagewerkzaamheen - van plug tot keilbout, van plafonhaak tot ringoog, van stalen nagel tot houtschroef en van revel voor OBO-pinnen

Nadere informatie

DIN-1. produkten aan DIN-norm. CONISCHE PENNEN, gedraaid staal. CILINDRISCHE PENNEN kwaliteit 9 SMn Pb. CILINDERKOP SCHROEVEN met zaaggleuf.

DIN-1. produkten aan DIN-norm. CONISCHE PENNEN, gedraaid staal. CILINDRISCHE PENNEN kwaliteit 9 SMn Pb. CILINDERKOP SCHROEVEN met zaaggleuf. DIN 1 B CONISCHE PENNEN, gedraaid DIN 7 CILINDRISCHE PENNEN kwaliteit 9 SMn Pb DIN 84 metrisch DIN 85 metrisch CILINDERKOP SCHROEVEN met zaaggleuf kwaliteit 4.8 polyamide CILINDERKOP SCHROEVEN met grote

Nadere informatie

ASSORTIMENT PROFTEC 3

ASSORTIMENT PROFTEC 3 ASSORTIMENT PROFTEC 3 Het PROFTEC CONCEPT PROFTEC is een nieuw concept van Hoenderdaal Fasteners BV dat vanaf mei 2014 leverbaar zal zijn. Dit assortiment vervangt het bestaande bouwverpakkingen concept.

Nadere informatie

Het eerste standaard lager programma voor extreme toepassingen, dat uit voorraad geleverd kan worden. SNR - Industry

Het eerste standaard lager programma voor extreme toepassingen, dat uit voorraad geleverd kan worden. SNR - Industry Het eerste stanaar lager programma voor extreme toepassingen, at uit voorraa gelever kan woren. SNR - Inustry I N U S T R Y TN21NLa:TN21NLa 4/12/08 14:56 Page 2 Een speciaal kogellager programma voor e

Nadere informatie

04 DIN en Norm artikelen

04 DIN en Norm artikelen 04 DIN en Norm artikelen Bouten en schroeven.......................................... 2 Draadeinden.................................................. 32 Parkers.........................................................

Nadere informatie

Ondergrondse leidingsystemen

Ondergrondse leidingsystemen Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave januari 2015 Onergronse leiingsystemen Complete leiingsystemen afgestem op uw toepassing water- en gasistributie Oplossingen voor water- en gasbeheer, oor nieuwe en

Nadere informatie

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955.

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955. ZMC Transportketting ZMC is een van e grootste Europese proucenten op het gebie van transportkettingen. Het berijf is opgericht in 1955. ZMC prouceert genormaliseere transportkettingen volgens DIN 8181,

Nadere informatie

EXPLODED-VIEWS. Whoopy maat 3 001616

EXPLODED-VIEWS. Whoopy maat 3 001616 EXPLODED-VIEWS Whoopy maat 3 001616 Samenstelling: 001616 Naam: Whoopy maat 3 Pos.Nr. Bestelcode Productnaam Aantal Omschrijving Productgroep Opmerkingen Materiaal 001616 /whoopy assembly whoopy uitv.:

Nadere informatie

RIJWIEL ONDERDELEN RVS A2

RIJWIEL ONDERDELEN RVS A2 RIJWIEL ONDERDELEN RVS A2 www.nestinox-shop.com Verpakt stuks (of sets) in doos Spatbord flensbout + moer DIN 6921 met zeskantkop + DIN 934 nnb M5 x 12 mm 38,- nnb M5 x 16 mm 40,80 nnb M5 x 20 mm 45,-

Nadere informatie

EXPLODED-VIEWS. Zoefzoef maat 3 001256

EXPLODED-VIEWS. Zoefzoef maat 3 001256 EXPLODED-VIEWS Zoefzoef maat 3 001256 Samenstelling: 001256 Naam: Zoef zoef maat 3 Pos.Nr. Bestelcode Productnaam Aantal Omschrijving Productgroep Opmerkingen Materiaal 001256 /Zoefzoef assembly maat

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE MET ELCEE

ZONNE-ENERGIE MET ELCEE ZONNE-ENERGIE MET ELCEE UW SPECIALIST Voor de ontwikkeling en distributie van aluminium- en staalconstructies Partner van: Solar programma Stand 03/2014 - Aanpassingen voorbehouden - info@elcee.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

EXPLODED-VIEWS. Zoefzoef maat 1 000418

EXPLODED-VIEWS. Zoefzoef maat 1 000418 EXPLODED-VIEWS Zoefzoef maat 1 000418 Samenstelling: 000418 Naam: Zoef zoef maat 1 Pos.Nr. Bestelcode Productnaam Aantal Omschrijving Productgroep Opmerkingen Materiaal 000418 /Zoefzoef assembly maat

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. bevestigingsystemen voor zonnepanelen. +32 (0)3 354 15 00 +31 (0)70 363 95 71 info@etanco.be www.etanco.be

Hoofdstuk 10. bevestigingsystemen voor zonnepanelen. +32 (0)3 354 15 00 +31 (0)70 363 95 71 info@etanco.be www.etanco.be Hoofdstuk 10 bevestigingsystemen voor zonnepanelen 10 +32 (0)3 354 15 00 +31 (0)70 363 95 71 info@etanco.be www.etanco.be 10 F10-2 Benelux +32 (0)3 354 15 00 +31 (0)70 363 95 71 info@etanco.be www.etanco.be

Nadere informatie

Gespecialiseerde heet en koud water systemen PP-R leidingsysteem

Gespecialiseerde heet en koud water systemen PP-R leidingsysteem Gespecialiseere heet en kou water systemen PP-R leiingsysteem Wefatherm Bewezen techniek Wefatherm PP-R heet en kou water systemen woren al vele jaren ingezet wanneer leiingsystemen aan hoge eisen op het

Nadere informatie

MontagesystemeN 2012-2013 DE DRAGENDE KRACHT

MontagesystemeN 2012-2013 DE DRAGENDE KRACHT MontagesystemeN VOOR ZONNEPANELEN 2012-2013 DE DRAGENDE KRACHT Productprogramma 2012-2013 WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN INHOUDSOVERZICHT INHOUD 0 Het kleine zonnelexicon 0.1 Verzendingsvoorwaarden 4 5 1 Montage

Nadere informatie

fischer Solar-fix Simpel en snel! Hét bevestigingssysteem voor zonnepanelen en zonneboilers

fischer Solar-fix Simpel en snel! Hét bevestigingssysteem voor zonnepanelen en zonneboilers fischer Solar-fix Simpel en snel! Hét bevestigingssysteem voor zonnepanelen en zonneboilers fischer Solar-fix Montagesysteem Met voorgemonteerde componenten Snel, simpel en betrouwbaar Voorgemonteerde

Nadere informatie

Montagesystemen voor zonnepanelen Hellende daken

Montagesystemen voor zonnepanelen Hellende daken 2015/2016 Montagesystemen voor zonnepanelen Hellende daken www.natec.nl GROOTHANDEL SOLAR & LED De Grote Beer 9 5215 MR s-hertogenbosch The Netherlands t +31(0)73 684 0834 e info@natec.nl i www.natec.nl

Nadere informatie

Cedel Montagesysteem voor Zonnepanelen

Cedel Montagesysteem voor Zonnepanelen Cedel Montagesysteem voor Zonnepanelen Versie: CESP4-14 Cedel B.V. Portugallaan 5 9403 DR ASSEN Tel: 0592 545 542 E-mail: info@cedel.nl Internet: www.cedel.nl KvK: 01152075 Rabobank: 1123.67.712 IBAN:

Nadere informatie

BEVESTIGINGEN VOOR ZONNEPANELEN

BEVESTIGINGEN VOOR ZONNEPANELEN BEVESTIGINGEN VOOR ZONNEPANEEN ZONNEPANEEBEVESTIGING TYPE 1 Type: stokein met zeskant, compeet gemonteer met DIN 9021, DIN 125, DIN 934 en EPD-ichting ateriaa: inox A2 (AISI 304) Artikenummer: ZPBV1 SW

Nadere informatie

Cedel Montagesysteem voor Zonnepanelen

Cedel Montagesysteem voor Zonnepanelen Cedel Montagesysteem voor Zonnepanelen Versie: CESP5-14 Cedel B.V. Portugallaan 5 9403 DR ASSEN Tel: 0592 545 542 E-mail: info@cedel.nl Internet: www.cedel.nl KvK: 01152075 Rabobank: 1123.67.712 IBAN:

Nadere informatie

T 020-3420342 F 020-3420302 E

T 020-3420342 F 020-3420302 E Inhoudsopgave deel P bladzijde DIN-ISO-NEN overzicht P-2 - P-3 volgorde : DIN-nummers met overeenkomende ISO- en NEN-nummers en opgave catalogus-deel ISO-DIN overzicht P-4 volgorde : ISO-nummers met overeenkomende

Nadere informatie

bevestingsmaterialen in roestvrij staal

bevestingsmaterialen in roestvrij staal bevestingsmaterialen in roestvrij staal WESTINOX Westinox International nv, groothandel in inox bevestigingsmaterialen, werd opgericht in 19 door Dhr. Luc Naessens. Vandaag wordt het bedrijf geleid door

Nadere informatie

Industrie Bovenfrezen Catalogus IBC 2015. Abrasief. Bouw. Hout. Platen. Aluminium. Metaal. Kunststof

Industrie Bovenfrezen Catalogus IBC 2015. Abrasief. Bouw. Hout. Platen. Aluminium. Metaal. Kunststof Inustrie Bovenfrezen Catalogus IBC 2015 Abrasief Bouw Hout Platen Aluminium Metaal Kunststof Betrouwbaar TEHE I BETOUWBAA Al meer an 90 jaar levert tehle werelwij, aan zowel gebruikers als e hanel, technisch

Nadere informatie

ZONNEPANELEN BEVESTIGINGEN VOOR. Profesioneel gereedschap

ZONNEPANELEN BEVESTIGINGEN VOOR. Profesioneel gereedschap Profesionee gereeschap N.V. Eric OIVIER : +32 (0) 475 798 036 І eric@pasticentre.be Richar GEINE : +32 (0) 471 68 50 79 І richar@pasticentre.be BEVESTIGINGEN VOOR ZONNEPANEEN Profesionee gereeschap Eric

Nadere informatie

Flexibel: staanders in 6 soorten en liggers om de 50 mm verstelbaar

Flexibel: staanders in 6 soorten en liggers om de 50 mm verstelbaar PALLETSTELLINGEN Flexibel: staanders in 6 soorten en liggers om de 50 mm verstelbaar Van simpel rek Tot compex magazijn hoog en stevig en in alle veiligheid PALLETSTELLINGEN Palletstellingen zijn erg eenvoudig

Nadere informatie

TECHNISCHE STEEKKAART nr FTS 40/01-A. Bouten, moeren en sluitringen in roestvrij staal

TECHNISCHE STEEKKAART nr FTS 40/01-A. Bouten, moeren en sluitringen in roestvrij staal Belgische Federatie voor de Watersector vereniging zonder winstoogmerk Kolonel Bourgstraat, 127 BE - 1140 Brussel Tel: + 32 (0)2 706 40 90 - Fax: + 32 (0)2 706 40 99 E-mail: info@belgaqua.be http//:www.belgaqua.be

Nadere informatie

Grote schappen, hoog draagvermogen

Grote schappen, hoog draagvermogen GROOTVAKSTELLINGEN PRORACK+ Grote schappen, hoog draagvermogen Erg geschikt voor hangende kleding Maar ook voor de opslag van banden voor middelzware en volumineuze lasten GROOTVAK- STELLINGEN HEIGHT TO

Nadere informatie

Afgeleiden berekenen met DERIVE

Afgeleiden berekenen met DERIVE /09/007 Afgeleien met DERIVE.fw 18:48:0 Afgeleien berekenen met DERIVE In DERIVE zijn alle regels ingebouw waarmee je ook op papier afgeleien berekent: lineariteit, prouct- en quotiëntregel, kettingregel.

Nadere informatie

Watermeterbeugels, watermeters & verdeelunits

Watermeterbeugels, watermeters & verdeelunits Watermeterbeugels, watermeters & verdeelunits BULCO HOLLAND staat voor kwaliteit. Persoonlijke en optimale dienstverlening staan bij ons centraal. Wij verlenen top service door ons te verplaatsen in uw

Nadere informatie

Bevestigingsmaterialen

Bevestigingsmaterialen Bevestigingsmaterialen Herkennen Inhoud Inleiding Nagels/spijkers/nieten/blindklinknagels Schroeven Pluggen/verankeringen Metalen verbindingsstukken Willy Cochet Pagina 1 Inleiding Wie bouwt, verbouwt,

Nadere informatie

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. VerzuimPakket uw (financiële) klappenvangers verzekeringen Goes, Bergen op Zoom, Mielburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim voor e onernemers in Zuiwest-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Materialenstaat. Hoofdstuk 1 Hét handboek voor brandveilig werken. Hoofdstuk 2 Situaties nader toegelicht

Inhoudsopgave. Materialenstaat. Hoofdstuk 1 Hét handboek voor brandveilig werken. Hoofdstuk 2 Situaties nader toegelicht Inhousopgave 4 6 10 12 21 31 39 44 Hoofstuk 1 Hét hanboek voor branveilig werken Hoofstuk 2 Situaties naer toegeliht Hoofstuk 3 Het lezen van een etailmatrix Dakopstan zoner shubvormige afwerking Dakopstan

Nadere informatie

Voorwoord Hans Bruning

Voorwoord Hans Bruning oorwoor Bijzoner elom; een boe at je e weg wijst naar e meest gastvrije en bijzonere aressen in Neerlan. aarom bijzoner? Omat in alle genoeme eme winels, onernemingen en horecagelegenheen mensen met een

Nadere informatie

T +31 (0)36-303 2000 E sales@jeveka.com I www.jeveka.com G 283

T +31 (0)36-303 2000 E sales@jeveka.com I www.jeveka.com G 283 DIN(D)-ISO(I) Blz. DIN(D)-ISO(I) Blz. DIN(D)-ISO(I) Blz. DIN(D)-ISO(I) Blz. GDeel G: Pennen, spanbussen, nagels, spieën. Staal.TOC D-7-St m6-pass 285 I-8735A-St m6-pass 295 D-1471-St 305 SLAGN-St-Ni 307

Nadere informatie

structural bolting assemblies

structural bolting assemblies structural bolting assemblies Europese Richtlijn Bouwproducten De Europese Richtlijn 89/106/EEG, ofwel de Construction Products Directive, werd gehandhaafd door de lidstaten van de Europese Unie ten behoeve

Nadere informatie

DYKA AIR ventilatiesysteem Prijslijst oktober 2013

DYKA AIR ventilatiesysteem Prijslijst oktober 2013 DYKA AIR ventilatiesysteem Prijslijst oktober 2013 www.yka-air.nl Ventilatie systemen, DYKA AIR 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 18 19 20 21 22 23 24 25 2 2 28 29 30 31 32 33 34 35 3 3 Buizen, DYKA

Nadere informatie

Rigo Metaal. Speciaal draaiwerk

Rigo Metaal. Speciaal draaiwerk SYSTEEMBOEK Rigo Metaal everancier en producent van talloze producten en complete bevestigingssystemen. Al onze producten worden geleverd in onze eigen standaardverpakking voorzien van een duidelijke etikettering.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Topmaaier TME Herder B.V., Postbus 0, 43 EA Middelburg, Telefoon +(0)11-00, Telefax +(0)11-3, Herculesweg, Industrieterrein Arnestein, 433 PL Middelburg www.herder.nl 001.2 BIJLAGE

Nadere informatie

Sluitringen, pasringen, hellingplaten Staal

Sluitringen, pasringen, hellingplaten Staal Sluitringen, pasringen, hellingplaten deel F DIN(D)-ISO(I) Blz. DIN(D)-ISO(I) Blz. DIN(D)-ISO(I) Blz. DIN(D)-ISO(I) Blz. D-125A-St+St-Zn+ F-3 D-6916-St+St-Zn F-6 TRING-St-Fo F-11 D-434-St F-14 St-ZnZw+St-ZnG

Nadere informatie

BSO Giekerk locatie nieuws

BSO Giekerk locatie nieuws BSO Giekerk locatie nieuws Oktober 2015 Beste ouers/verzorgers, Wij vinen het fijn at we u oor miel van een nieuwsbrief e sfeer kunnen laten proeven van e Kinerwou groep/locatie van uw kin(eren). Leuke

Nadere informatie

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM Op onze Special Projects af - eling woren innovatieve promotieartikelen en verpakkingen ontworpen ie aan al uw wensen voloen. Heeft u zelf een goe iee, an werken wij at verer uit. Heeft u zelf géén iee,

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO Giekerk Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. BSO Giekerk Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws BSO Giekerk Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan

Nadere informatie

Quarterscale partnumber

Quarterscale partnumber Webshop prijzen per 01-01-2011 Omschrijving Quarterscale partnumber Verkoope enheid Prijs shop incl. btw Prijs shop excl. btw Zenoah GC270 RC 26 CC 3.0 HP motor Chrome. Per stuk 900.1 1 243,34 204,49 Bodie

Nadere informatie

Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015. Vlinderklep type 578

Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015. Vlinderklep type 578 Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015 Vlinerklep 578 Complete leiingsystemen afgestem op uw toepassing water- en gasistributie Oplossingen voor water- en gasbeheer, oor nieuwe en gerenoveere

Nadere informatie

Sleutels. Sleutels. Dubbele vorksleutels DIN 3110 Mat verchroomd - < 15

Sleutels. Sleutels. Dubbele vorksleutels DIN 3110 Mat verchroomd - < 15 Sleutels ubbele vorksleutels IN 3110 Mat verchroomd - < 15 35201 Metrische maten 35301 inch maten 3,2 x 5,5 4 x 5 1/4 x 9/32 (6,3 x 7,1) 6 x 7 1/4 x 5/16 (6,3 x 7,9) 6 x 8 7 x 8 7 x 9 8 x 9 8 x 10 11/32

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem Huishouelijk Reglement van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer statutair gevestig Ursem 1 Inhousopgave huishouelijk reglement Blazije 2 Blazije 3 Blazije 4 Blazije 5 Blazije 6 Inhousopgave

Nadere informatie

Voorkennis + lijst met standaardintegralen

Voorkennis + lijst met standaardintegralen Scheien van variabelen een oplosmethoe voor eerste ore-ifferentiaalvergelijkingen WISNET-HBO NHL upate mei 2009 Inleiing Het met pen en papier berekenen van e analytische oplossing van een eerste ore ifferentiaalverglijking

Nadere informatie

Het perfecte alternatief voor een maximale effi ciëntie en kleurweergave

Het perfecte alternatief voor een maximale effi ciëntie en kleurweergave www.osram-benelux.com Het perfecte alternatief voor een maximale effi ciëntie en kleurweergave OSRAM POWERBALL HCI halogeen metaalamplampen met keramiektechnologie PERFECTE OPLOSSINGEN Als kwaliteit en

Nadere informatie

REXNORD ketting Prijslijst 2012

REXNORD ketting Prijslijst 2012 REXNORD ketting Prijslijst 2012 Prijzen in Euro, exclusief BTW. Wijzigingen/zetfouten voorbehouden. Overige prijzen op aanvraag (o.a.). Versie: MO 01-09-2012 Standaard rollenketting DIN 8187, ISO 606 (Europese

Nadere informatie

INHOUD. www.contimac.be 2

INHOUD. www.contimac.be 2 INHOUD 1. Gebruik... 3 2. Gebruik en onderhoud... 3 3. Technische kenmerken... 5 4. Smering... 5 5. Accessoires... 5 6. Geleverde delen... 5 7. Onderdelenlijst en -tekening... 6 CE Certifikaat van overeenstemming...

Nadere informatie

Bevestigingen Fixations

Bevestigingen Fixations Bevestigingen Fixations SAM bevestigingen / fixations Inhoudsopgave / Index Nagels & krammen / Pointes et crampons 01 SAM kram / SAM crampillon 6 SAM nagel platte kop / SAM pointe tête plate 6 SAM nagel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter 1 1.0 Ontvangstcontrole Controleer alle onderdelen op transportschade. Indien er sprake is van transportschade waarschuw dan onmiddellijk de vervoerder. Transportschade valt niet onder de garantie. De

Nadere informatie

10. Universele beugels

10. Universele beugels 10. Universele beugels Of het nu om bevestiging aan plafond, wand of vloer gaat, Flamco heeft voor elk type buis de juiste montagebeugel. Zo is onze gepatenteerde S beugel voorzien van een geluiddempende

Nadere informatie

Indeling. 1. Algemeen K.17.02 2. Tweedelige scharnier K.17.03 2.1. Algemeen, afmetingen 2.2. Uitvoeringen

Indeling. 1. Algemeen K.17.02 2. Tweedelige scharnier K.17.03 2.1. Algemeen, afmetingen 2.2. Uitvoeringen K.17 Deuren OPBOUW DEURSCHARNIEREN Indeling 1. Algemeen K.17.02 2. Tweedelige scharnier K.17.03 2.1. Algemeen, afmetingen 2.2. Uitvoeringen 3. Driedelige scharnier K.17.04 3.1. Algemeen, afmetingen 3.2.

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO de Reinbôge Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Even voorstellen

Locatienieuws. BSO de Reinbôge Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Even voorstellen Locatienieuws BSO e Reinbôge Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te

Nadere informatie

5Toepassingen Productcode Pagina

5Toepassingen Productcode Pagina Felsaken Roesvrijsalen zelfborene bevesigingsmielen Prouccoe Pagina Clip aan salen- of houen onerconsrucie Hoogwaarige bekleing aan aluminium en salen consrucies SDK-S / SL3-S SX / TDA-S TDB-S RV6604.3.7.

Nadere informatie

15 Financiële reorganisatie

15 Financiële reorganisatie 15 Finaniële reorganisatie hoofstuk 15.1 A 15.2 C 15.3 A 15.4 B 15.5 C 15.6 D 15.7 D 15.8 A 15.9 C 15.10 D 15.11 B 3.000.000 + 4.000.000 3.000.000 = 4.000.000 15.12 C 15.13 C ((3.000 + 2.000 4.000) / 3.000)

Nadere informatie

Knauf Diamond Board. Knauf Diamond Board. De plaat Metalen staanderwanden Inbraakwerende wand

Knauf Diamond Board. Knauf Diamond Board. De plaat Metalen staanderwanden Inbraakwerende wand Knauf iamon Boar Knauf iamon Boar e plaat Metalen staanerwanen Inbraakwerene wan Knauf iamon Boar Toepassingsgebieen Vergelijking van gipsplaten Plaattype Algemene eigenschappen Bouwfysica Bijzonere toepassingen

Nadere informatie

DEMU Doorkoppelsystemen DEMU-COUP 11/13

DEMU Doorkoppelsystemen DEMU-COUP 11/13 DEMU Doorkoppelsystemen DEMU-COUP 11/13 DEMU Doorkoppelsystemen Montagehandleiding Systeemtypes Deze montagehandleiding geldt voor de volgende DEMU doorkoppelsystemen: Stekanker, staafanker types 4010

Nadere informatie

argenta opening doors

argenta opening doors Deur- en vensterbeslag Inleiding Inhoud Inleiding... 03 Vensterscharen... 04 Raampompen voor aluminium ramen... 06 Raampompen voor houten ramen... 07 Raampompen voor PVC ramen... 08 Deurbeslag... 09 Veiligheidsgarnituren...

Nadere informatie

ALLOY C-4 97 KOGELS 125 KOVAR 106 ALLOY C-22 97 ALLOY C-276 98 LOOD 120 ALLOY 400 99 MAGNESIUM 107 ALLOY K-500 99 MANGAAN 116 ALLOY 600 100

ALLOY C-4 97 KOGELS 125 KOVAR 106 ALLOY C-22 97 ALLOY C-276 98 LOOD 120 ALLOY 400 99 MAGNESIUM 107 ALLOY K-500 99 MANGAAN 116 ALLOY 600 100 ALLOY C-4 97 ALLOY C-22 97 ALLOY C-276 98 ALLOY 400 99 ALLOY K-500 99 ALLOY 600 100 ALLOY 601 100 ALLOY 625 101 ALLOY 718 102 ALLOY 800H/HT 103 ALLOY 825 104 ALUMINIUM 32-63 BERYLLIUM 116+118 BERYLLIUMKOPER

Nadere informatie

Catalogus 2015-2016. Bouwproducten

Catalogus 2015-2016. Bouwproducten Catalogus 2015-2016 Rookgasafvoer Ventilatie Bouwproducten Solar Bijlage 2016 Ventilatie Universele luchtverdeelkast... 3 Air 70: decentraal toestel met WTW... 5 2 Addendum Ubbink Catalogus 2015-2016!

Nadere informatie

XL-Serie en. Cascade 9. 1. Cascade

XL-Serie en. Cascade 9. 1. Cascade XL-Serie en. 1 . 2 ATAG XL-Serie Omschrijving Wanhangene conenserene hoog vermogen CV-ketel in 3 versies: XL70, XL110 en XL140 De oplossing voor elke nieuwbouw- en renovatieproject in e utiliteit Renement

Nadere informatie

Technische informatie

Technische informatie Technische informatie Inhoudsopgave Klasse-aanduiding: bouten en schroeven...2 Omschakeling DIN naar ISO normering....3 Schroefdraad...3 - Schroefdraadlengten...3 - Metrisch grove schroefdraad (standaard)...3

Nadere informatie

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland AB Wijken voor bewoners Asset-Base Community Development in Neerlan AB Wat is e ABCD-aanpak? De Asset-Base Community Development (ABCD)-benaering is een van oorsprong Amerikaanse methoe, ie lokale talenten

Nadere informatie

Damwandbevestigersbevestigers. Damwandbevestigers

Damwandbevestigersbevestigers. Damwandbevestigers Damwandbevestigersbevestigers Damwandbevestigers Damwandprofielplaten worden enkelwandig en geïsoleerd toegepast. De bevestiging vindt plaats op houten of stalen onderconstructies. Dit houdt in dat nes

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. plat dak. +32 (0)3 354 15 00 +31 (0)70 363 95 71 info@etanco.be www.etanco.be

Hoofdstuk 14. plat dak. +32 (0)3 354 15 00 +31 (0)70 363 95 71 info@etanco.be www.etanco.be Hoofdstuk plat dak +32 (0)3 354 15 00 +31 (0)70 363 95 71 info@etanco.be www.etanco.be F-2 Benelux +32 (0)3 354 15 00 +31 (0)70 363 95 71 info@etanco.be www.etanco.be -0 alfabetisch overzicht plat dak

Nadere informatie

Distributie- en bureauzuilen in aluminium

Distributie- en bureauzuilen in aluminium Distributie- en bureauzuilen in aluminium Editie 2013 IDT, een Noors bedrijf dat alles in eigen fabriek produceert, startte de productie van elektro producten in 2005. Sinds die tijd is IDT uitgegroeid

Nadere informatie

Bike Carrier Programme 2013

Bike Carrier Programme 2013 Bike Carrier Programme 2013 1 Bike Carriers Siena universele fietsendrager 2 fietsen Eigenschappen / technische kenmerken Fietsdrager voor op de trekhaak. Vervaardigd uit staal. Drager voor max 2 fietsen.

Nadere informatie

Prijslijst voor de op = opheffingsuitverkoop bij Klop Verkoop b.v. te Leerdam Artikelomschrijving Voorraad aantal

Prijslijst voor de op = opheffingsuitverkoop bij Klop Verkoop b.v. te Leerdam Artikelomschrijving Voorraad aantal 1010020 steigerbuizen 2,0 mtr met Tube-Lock 731 9,95 1010030 steigerbuizen 3,0 mtr met Tube-Lock 2.334 11,25 G1010070 uitklapbare metselboy, gelakt, 180 8,00 1010105 steigerbuizen 0,50 mtr, 345 0,75 1010112

Nadere informatie

DEMU Doorkoppelsystemen DEMU-COUP 07/14

DEMU Doorkoppelsystemen DEMU-COUP 07/14 DEMU Doorkoppelsystemen DEMU-COUP 07/14 DEMU Doorkoppelsystemen Montagehandleiding Systeemtypes Deze montagehandleiding geldt voor de volgende DEMU doorkoppelsystemen: Stekanker, staafanker types 4010

Nadere informatie

BIS Bevestigingen van Roestvast Staal

BIS Bevestigingen van Roestvast Staal M BIS Bevestigingen van Roestvast Staal BIS Strut Wandplaten BIS Strut RVS Wandplaat 23 BIS Strut Rail Accessoires voor Buisbevestiging BIS Strut RVS Schuifmoer BIS Strut RVS Vleugelschuifmoer BIS Strut

Nadere informatie

Stalinrichting Opruwen betonvloeren

Stalinrichting Opruwen betonvloeren T. 033 246 62 16 - F. 033 246 56 07 - E. info@smitdronkelaar.nl - www.smitdronkelaar.nl ichting en betonvloeren Smit & van Dronkelaar Hierbij presenteren wij ons assortiment stalinrichting producten. Veel

Nadere informatie

PRODUCTEN CATALOGUS 2014 Del Ponti Del P

PRODUCTEN CATALOGUS 2014 Del Ponti Del P PRODUCTEN CATALOGUS 2014 Del Ponti 2 - Catalogus 2014 - www.delponti.be Geachte lezer, Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in onze producten. Het is eindelijk zover, we kunnen u onze nieuwe

Nadere informatie

Locatienieuws. Het Zonnetje Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. Het Zonnetje Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws Het Zonnetje Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen een goe en gelukkig 2016! Na e Kerstvakantie achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone werkweken,

Nadere informatie

promo Actie Het scharnier met perfecte demping en volmaakt design: Sensys

promo Actie Het scharnier met perfecte demping en volmaakt design: Sensys promo T +32 5 3 11 T +32 89 5 49 72 www.lecot.be www.raedschelders.be Actie Hettich geldig tot 31-12-2015 Het scharnier met perfecte demping en volmaakt design: Sensys Het voor zijn design onderscheiden

Nadere informatie

Optima Canopy accessoires voor het ophangen

Optima Canopy accessoires voor het ophangen Optima Canopy accessoires voor het ophangen Accessoirekits - toepassingen vereisen altijd meer dan één kit. Bepaal zorgvuldig wat u nodig heeft. Itemnummer inhoud kit BPCS5450G Ophangkit voor de bouwkundige

Nadere informatie

Verbruiksmateriaal 'bevestiging mechanisch' met houtschroeven. Art.nr. Omschrijving

Verbruiksmateriaal 'bevestiging mechanisch' met houtschroeven. Art.nr. Omschrijving Mea plug nylon F. Gewone nylon plug zonder schroef 10213 Mea plug F5 (100st) 10214 Mea plug F6 (100st) 10215 Mea plug F7 (100st) 10216 Mea plug F 8 (100st) 10217 Mea plug F10 (50st) 10218 Mea plug F12

Nadere informatie

Vakkundig flexibel betrouwbaar De service-reus onder de bedrijfsinrichters

Vakkundig flexibel betrouwbaar De service-reus onder de bedrijfsinrichters Vakkundig flexibel betrouwbaar De service-reus onder de bedrijfsinrichters Italy gaerner hoofdkantoor in Duisburg, Duitsland Belgium 30.000 PRODUCTEN France Switzerland Netherlands Germany 200.000 KLANTEN

Nadere informatie

Verluchtings. roosters. Traditionele roosters Toezichtluiken voor bad Plafondluiken Doorkijkluiken K attenluikje voor huisdieren

Verluchtings. roosters. Traditionele roosters Toezichtluiken voor bad Plafondluiken Doorkijkluiken K attenluikje voor huisdieren Verluchtings roosters Traitionele roosters Toezichtluiken voor ba Plafonluiken Doorkijkluiken K attenluikje voor huisieren 5 10 3 6 4 1 7 9 2 Verluchtingsroosters Inhou 1 2 3 De Nicoll service 4 De speciale

Nadere informatie

Onze bakken passen er perfect in

Onze bakken passen er perfect in Onze bakken passen er perfect in Zowel open legborden als dichte stalen schappen Ook gegalvaniseerd groeit mee met uw onderneming Prospace stellingen zijn heel geschikt voor opslag van Euronorm bakken

Nadere informatie

Beleidsnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening.

Beleidsnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening. Beleisnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheen volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening. Op 22 november 2014 is e Beleisnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheen

Nadere informatie

Anti Diefstal schroeven worden veelvuldig ingezet bij:

Anti Diefstal schroeven worden veelvuldig ingezet bij: SECURITY SCREWS Steeds vaker worden SECURITY SCREWS of wel ANTI DIEFSTAL SCHROEVEN ingezet om de montage te beveiligen. Dit kan op verschillende manieren. Een eenvoudige en doeltreffende manier is het

Nadere informatie

1 Functies die aan verandering onderhevig zijn

1 Functies die aan verandering onderhevig zijn Veraneringsprocessen in e tij (eerste ore) upate april 2009 copyright WISNET-NHL Lees eerst aanachtig e inleiing 0 Inleiing In eze les, ie niet beslist van begin tot ein oorgewerkt hoeft te woren, vin

Nadere informatie

Technisch systeemhandboek klemmenkasten KL

Technisch systeemhandboek klemmenkasten KL Technisch systeemhandboek klemmenkasten KL 1 4 6 5 3 7 2 De kleine behuizing met wereldwijde toelatingen en standaard in vele standaardafmetingen uit voorraad leverbaar. De praktische systeemtoebehoren

Nadere informatie

T +31 (0)36-303 2000 E sales@jeveka.com I www.jeveka.com K 509

T +31 (0)36-303 2000 E sales@jeveka.com I www.jeveka.com K 509 DIN(D)-ISO(I) Bl. DIN(D)-ISO(I) Bl. DIN(D)-ISO(I) Bl. DIN(D)-ISO(I) Bl. KDeel K: Inserts, stoppen, blindklinknagels en -moeren, lijmen.toc KATO 519 Tangless-indraai M KATO 522 Tangl-indraai UNCnr KATO

Nadere informatie

Studco International BV Dommelstraat 6c. Nederland. +31 412 69 14 02 +31 412 64 80 45 info@studco.nl. Producten isolatiebedrijven

Studco International BV Dommelstraat 6c. Nederland. +31 412 69 14 02 +31 412 64 80 45 info@studco.nl. Producten isolatiebedrijven Studco International BV Dommelstraat 6c 5347 JL Oss Nederland Producten isolatiebedrijven Tel +31 412 69 14 02 Fax +31 412 64 80 45 Email info@studco.nl Website www.studco.nl INLEIDING STUDCO STIFTLASTECHNIEK

Nadere informatie

4 BEVESTIGINGEN DRIV AIR EERSTE 100% LUCHTDICHTE GIPSPLAATPLUG VOORDELEN PLAATSINGSMETHODE AANBEVOLEN BELASTING

4 BEVESTIGINGEN DRIV AIR EERSTE 100% LUCHTDICHTE GIPSPLAATPLUG VOORDELEN PLAATSINGSMETHODE AANBEVOLEN BELASTING DRIV AIR EERSTE 00% LUCHTDICHTE GIPSPLAATPLUG GREEN BUILDING y Sterk lichaam gemaakt uit Zamak. y Eenvoudige en snelle plaatsg met schroefmache. y 00% luchtdicht. y Vlakke afwerkg. y Goede uittrekwaarden

Nadere informatie

Welkom bij MetaalSERVICE! RUIME VOORRAAD

Welkom bij MetaalSERVICE! RUIME VOORRAAD EVEN VOORSTELLEN MAATWERK Afwijkende bundels, afroeporders en deelleveringen zijn slechts enkele voorbeelden. Behalve uit voorraad levert MetaalSERVICE ook producten op maat, volgens uw specificaties en

Nadere informatie

ESD-veilige Alsident afzuigarmen

ESD-veilige Alsident afzuigarmen ESD-veilige Alsident afzuigarmen Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys Werkbanken Er is altijd een oplossing! Wij doen nog aan ouderwetse

Nadere informatie

GLASVEZELLADDERS KATALOOG. Vaste Ladders Veiligheidskooi Uitstapsysteem Opties Conform DIN 18799

GLASVEZELLADDERS KATALOOG. Vaste Ladders Veiligheidskooi Uitstapsysteem Opties Conform DIN 18799 GLASVEZELLADDERS KATALOOG Vaste Ladders Veiligheidskooi Uitstapsysteem Opties Conform DIN 18799 Boomsesteenweg 2 bus 3, 2627 Schelle, België Tel : + 32 3 830 35 57 / Fax : + 32 3 830 01 36 E-mail : antwerpen@echelle-europeenne.be

Nadere informatie

componenten voor kettingtransporteurs Gesmede gaffelketting Bolt N Go bevestigingssysteem Kettingtandwielen Ketting omkeerwielen Toebehoren

componenten voor kettingtransporteurs Gesmede gaffelketting Bolt N Go bevestigingssysteem Kettingtandwielen Ketting omkeerwielen Toebehoren Selected supplier 4B componenten voor kettingtransporteurs in Nederland & België componenten voor kettingtransporteurs Gesmede gaffelketting Bolt N Go bevestigingssysteem Kettingtandwielen Ketting omkeerwielen

Nadere informatie

Stalen en roestvaststalen buizen

Stalen en roestvaststalen buizen Stalen en roestvaststalen buizen Betrouwbaar en veelzijdig Amari Metals BV in Vianen is al meer dan dertig jaar een gevestigde naam in de nationale en internationale handel in roestvaststalen producten,

Nadere informatie