Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding

2 Copyright Op de materie die in dit document wordt beschreven heeft Venaxis, Inc. bepaalde eigendomsrechten. Nog door ontvangst, noch door bezit van dit document worden rechten overgedragen voor de reproductie, opslag in een terugzoeksysteem, overdracht of vertaling in welke vorm dan ook of m.b.v. welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch, fotokopiëren, opnemen of op andere wijze zonder toestemming van Venaxis. De in deze gebruikershandleiding gegeven informatie is onderhevig aan wijzigingen. Afbeeldingen, inclusief van de softwareschermen, dienen uitsluitend ter illustratie en hoeven niet de meest recente update weer te geven. Copyright 2014 Venaxis, Inc. All rights reserved. Venaxis, Inc. Emergo Europe 1585 South Perry Street Molenstraat 15 Castle Rock, CO BH, The Hague, USA The Netherlands Tel: Fax: Uitsluitend voor export uit de VS Distributeur Om een distributeur in uw regio te vinden, kunt u naar venaxis.com gaan. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 2

3 Inhoudsopgave 1. HOE GEBRUIKT U DEZE HANDLEIDING OVERZICHT VAN DE LEZER ONDERDELEN VAN DE KIT VOORAANZICHT VAN DE LEZER ACHTERAANZICHT VAN DE LEZER UITLEG BIJ SCHERMEN EN MENU'S Titelbalk Inhoudsgebied Selecties voor programmeerbare toetsen Menu- onderdelen selecteren Tekst invoeren UITLEG BIJ ETIKETSYMBOLEN VEILIGHEIDSSYMBOLEN VEILIGHEIDSINFORMATIE SET- UP VAN DE APPYREADER DE LEZER VAN STROOM VOORZIEN EEN OPTIONELE BARCODESCANNER GEBRUIKEN DE LEZER INSCHAKELEN DE DATUM EN TIJD INSTELLEN OF WIJZIGEN TOEVOEGEN VAN DE EERSTE LEIDINGGEVENDE GEBRUIKER EN EXTRA GEBRUIKERS INSTELLINGEN WIJZIGEN DE TAAL WIJZIGEN WIJZIGEN VAN DE TEST VERGRENDELING INSTELLINGEN VOOR METHODE GEGEVENSINVOER WIJZIGEN DE AFDRUKINSTELLING WIJZIGEN INSTELLINGEN VOOR VEILIGHEID EN STROOMBESPARING WIJZIGEN VERBINDEN MET HET LIS De netwerkverbinding instellen LIS- instellingen verschaffen DAGELIJKSE HANDELINGEN DE LEZER INSCHAKELEN AANMELDEN KWALITEITSCONTROLE De QC Cassette testen Vloeistof- kwaliteitscontrole (QC) uitvoeren DE QC- RESULTATEN BEHEREN De QC- resultaten consulteren in het geheugen van de Lezer Een QC Controle resultaat consulteren die op een test cassette is opgeslagen Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 3

4 4.5 EEN PATIËNTENMONSTER TESTEN PATIËNTENRESULTATEN BEHEREN Testresultaten in het geheugen van de Lezer bekijken Een resultaat bekijken dat op een Testcassette opgeslagen is AFSLUITEN LEZERINFORMATIE BEKIJKEN DE SOFTWAREVERSIE CONTROLEREN GESCHIEDENIS LEIDINGGEVENDE BEKIJKEN ALGEMENE INSTELLINGEN BEKIJKEN OPGESLAGEN RESULTATEN WISSEN DE LEZER ONDERHOUDEN DE LEZER REINIGEN DE PAPIERROL VERWISSELEN DE BATTERIJEN VERVANGEN TIPS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN FOUTMELDINGEN BEGRIJPEN SYSTEEMSPECIFICATIES DE LEZER TERUGSTUREN DE LEZER AFVOEREN ACCESSOIRES EN BESTELNUMMERS WOORDENLIJST BIJLAGEN CHECKLIJST VOOR GEBRUIKERSTRAINING HET APPY1 SYSTEEM CONTROLE LOGBOEK HET APPY1 PATIËNT TEST LOGBOEK DE APPY1 SYSTEEM INSTALLATIE CHECKLIJST Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 4

5 1. Hoe gebruikt u deze handleiding In deze handleiding worden de volgende conventies gebruikt om u te helpen bij gebruik van alle functies van de Lezer. Elk scherm wordt bij de naam genoemd die bovenaan het scherm weergegeven wordt. Woorden op het scherm (titels, opties op het scherm en etiketten van programmeerbare toetsen) zijn vet gedrukt. Knoppen worden alleen door het betreffende pictogram aangeduid. Bijvoorbeeld: gebruik en om de nodige wijzigingen te maken. Om de instructies leesbaar te houden, worden programmeerbare toetsen alleen met het betreffende etiket aangeduid. Bijvoorbeeld: druk op Selecteren om deze instelling op te slaan. Paragrafen met blauwe tekst bevatten bruikbare informatie die van belang is voor de inhoud van het hoofdstuk of belangrijke informatie betreffende het gebruik. Bijvoorbeeld: BELANGRIJK: Om de verwachte bruikbare levensduur van de QC cassette te bereiken, moet u blootstelling aan licht vermijden. Verpak de QC cassette telkens na gebruik onmiddellijk luchtdicht in het oorspronkelijke foliezakje om hem te bewaren. 2. Overzicht van de Lezer Het APPY-Reader -instrument (de Lezer) is een fluorescentie-instrument dat gebruikt wordt voor het meten van relatieve fluorescentie-eenheden (RFU) die gegenereerd worden in laterale-stromingimmunoassaytesten die door Venaxis gemaakt worden. De Lezer is ontworpen voor gebruik in een laboratoriumomgeving. Licht van de UV-LED van de Lezer valt op de Testcassette die in de Lezer is gestoken. Door het UV-licht gaat fluorescente kleurstof in de Testcassette energie als relatieve fluorescentie-eenheden (RFU) uitstralen. Uitgaande van de partij- en analytspecifieke kalibratiecoëfficiënten die op een RFID-tag in elke afzonderlijke Testcassette geprogrammeerd zijn, gebruikt de Lezer de gemeten RFU voor het berekenen van specifieke eiwitmarkerconcentraties in een testmonster. De concentraties van de twee markers in combinatie met de telling van de witte bloedcellen (WBC), verkregen van een hematologieanalyseapparaat van het ziekenhuis en ingevoerd in de Lezer, worden gebruikt voor het bepalen van het APPY1 -testresultaat voor de patiënt volgens een voorgeprogrammeerd gesloten algoritme. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 5

6 APPYReader en Testcassette Elke Testcassette-RFID-chip identificeert de relevante parameters voor het evalueren van de testresultaten. Dit zijn onder meer de volgende parameters: Testnaam Testspecifieke kalibratiecoëfficiënten Verloopdatum Patiënteninformatie wordt handmatig of met gebruik van de optionele barcodescanner in de Lezer ingevoerd. De Testcassette wordt in de lade van de Lezer gestopt met de zijde waarop het monster is aangebracht naar de gebruiker gericht. Een patiëntentestmonster (bewerkt plasma) wordt aangebracht op het opbrenggebied voor het monster van de cassette en de lade wordt gesloten om de test te laten beginnen. De leze APPY r leest de Testcassette-RFID-chip uit en verwerkt de test op basis van vooraf geprogrammeerde instellingen. De Lezer meet het gehalte van eiwitmarkers, interpreteert de metingen en rapporteert het testresultaat. Testresultaten kunnen worden afgedrukt of naar het LIS worden gestuurd. Voor meer informatie over de APPY1 Test gelieve de 1 test gebruiksinstructies raad te plegen. 2.1 Onderdelen van de kit De APPYReader instrument Kit bevat de volgende onderdelen: APPYReader Universele stroomtransformator Stroomsnoer Verloopstekker AA-batterijen (4) Rubberen voeten (2) QC Cassette Rollen thermisch papier (2) Gebruikershandleiding Garantiekaart Opstartgids Compacte handleiding OPMERKING: Voor het bestellen van verbruiksgoederen, accessoires of reserveonderdelen voor uw APPYReader kunt u contact opnemen met uw plaatselijke distributeur of de Technische Ondersteuning van Venaxis. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 6

7 Vooraanzicht 2.2 Vooraanzicht van de Lezer 1 Printerdeksel Beschermt de printer. 2 Display Toont schermen voor navigeren, het invoeren van gegevens en het bekijken van gegevens. 3 Uitwerp-knop Voor het uitwerpen van de lade. 4 Papiertoevoer-knop Voor het toevoeren van de papierrol. 5 Hoofdmenu-knop Om terug te keren naar het scherm Hoofdmenu. 6 Linker programmeerbare toets Voor het selecteren van de boven de toets op het display weergegeven optie. 7 Navigatie-knoppen Voor navigatie in menu's en Lezerschermen. 8 Rechter programmeerbare toets Voor het selecteren van de boven de toets op het display weergegeven optie. 9 Cijfertoetsenpaneel Voor het invoeren van cijfers en decimaaltekens. 10 Wis-knop Voor het wissen van het teken links van de cursor. 11 Batterijklep Sluit het batterijcompartiment af. 12 Lade Voor het insteken van de voorbereide test- en QC cassette in de Lezer. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 7

8 Achteraanzicht van de Lezer 2.3 Achteraanzicht van de Lezer 1 PS/2-poort Voor aansluiting van de optionele barcodescanner die bij de Lezer hoort. 2 Ethernet-poort Voor aansluiting van de Lezer op het LIS-netwerk. 3 Wisselstroom-poort Voor aansluiting van de Lezer op de wisselstroomadapter. 4 SD-kaartgleuf Voor het importeren en exporteren van gegevens via de SD-kaart. 5 Aan/uit-schakelaar Voor het aan- en uitschakelen van de Lezer. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 8

9 2.4 Uitleg bij schermen en menu's Elk scherm is verdeeld in drie gebieden: de titelbalk, het inhoudsgebied en de programmeerbare toetsen. Scherm Hoofdmenu Hieronder wordt de informatie die in elk schermgebied weergegeven wordt beschreven Titelbalk De donkerblauwe balk bovenaan het scherm geeft de volgende informatie: Het pictogram helemaal links geeft aan of de gebruiker als een leidinggevende of gewone gebruiker is aangemeld. Het getal naast het gebruikerspictogram is het ID van de huidige gebruiker. Als de functie automatisch aanmelden ingeschakeld is, toont de balk "Autom. aanmelden" in plaats van het gebruiker-id. De datum en tijd worden rechts van de gebruikersinformatie weergegeven. Het pictogram helemaal rechts geeft aan of de Lezer op netvoeding of op de batterij werkt. Dit pictogram... geeft aan dat... de gebruiker aangemeld is als leidinggevende. de gebruiker aangemeld is als gebruiker. de Lezer op batterijen werkt en dat de batterijen volledig opgeladen zijn. Het batterijpictogram vult langzaam wit op naarmate de batterijen leger worden. de wisselstroomadapter gebruikt wordt om de Lezer van stroom te voorzien. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 9

10 2.4.2 Inhoudsgebied Het inhoudsgebied is het lichtblauwe gebied dat het grootste deel van het scherm van de Lezer beslaat. Het gebied toont menu-opties, instellingen en gegevens. Als u als leidinggevende bent aangemeld, wordt de gekozen optie aangewezen door een gele balk met zwarte tekst. Als u als gebruiker bent aangemeld, wordt de gekozen optie aangewezen door een blauwe balk met witte tekst. Scherm Hoofdmenu voor leidinggevende Selecties voor programmeerbare toetsen Scherm Hoofdmenu voor gebruiker De selecties voor programmeerbare toetsen zijn donkerblauw met witte tekst en worden links- en rechtsonder op het scherm van de Lezer weergegeven. Sommige schermen hebben twee programmeerbare toetsen, terwijl andere schermen slechts één optie hebben. Om de functie van een programmeerbare toets te gebruiken, drukt u op de programmeerbare toets onder de gewenste optie Menu-onderdelen selecteren Gebruik de navigatietoetsen en om het veld op te laten lichten. Druk op de rechter programmeerbare toets om het onderdeel te selecteren. Gebruik de keuzerondjes om de geselecteerde functie aan te wijzen. Scherm Taal instellen Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 10

11 2.4.5 Tekst invoeren Er kan tekst worden ingevoerd voor patienten-ids, leidingegevende-ids, gebruiker-ids en voor partijnummers van kwaliteitsreferenties. Er kunnen op elk moment cijfers tussen de letters worden ingevoerd m.b.v. het cijfertoetsenpaneel. Het scherm voor tekstinvoer wordt automatisch weergegeven bij de invoer van leidinggevende- en gebruiker-ids. Compacte handleiding Druk op de programmeerbare toets Toetsenpaneel om het scherm voor tekstinvoering op te roepen bij het invoeren van patiënten-ids en partijnummers van kwaliteitsreferenties. Scherm Patienten-ID invoeren a. Gebruik,, en om het gewenste teken op te laten lichten. b. Druk op Bevestigen om het opgelichte teken aan de gebruikersnaam toe te voegen. c. Herhaal Stap a en Stap b zoals nodig. d. Als de naam voltooid is, gebruikt u,, en om Klaar op te laten lichten. Selecteer Bevestigen. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 11

12 2.5 Uitleg bij etiketsymbolen De volgende symbolen bevinden zich aan de onderkant van de Lezer: Dit symbool... staat voor... CE-markering Raadpleeg de gebruiksaanwijzing Voor in vitro diagnostisch gebruik Bestelnummer Vochtigheidsgrens Temperatuursgrens Federal Communication Commission (VS) Geautoriseerd vertegenwoordiger voor de Europese Gemeenschap Het hulpmiddel moet veilig worden afgevoerd conform de WEEE-richtlijn 2012/19/EU De polariteit van de stroomtoevoerpunt is positief. Fabrikant Klasse 1M UV LED-product. Niet direct naar kijken met optische instrumenten. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 12

13 2.6 Veiligheidssymbolen De volgende symbolen worden in deze gebruikershandleiding gebruikt: Dit pictogram... staat voor... WAARSCHUWING VOOR BIOLOGIOSCHE GEVAREN: Een situatie die als die niet wordt vermeden een gezondheidsrisico voor de gebruiker kan betekenen. WAARSCHUWING VOOR ELEKTRISCHE SCHOK: Een situatie die als die niet wordt vermeden elektrische schade aan de Lezer of lichamelijk letsel bij de gebruiker kan veroorzaken. OPGELET OF WAARSCHUWING: Een situatie die als die niet wordt vermeden onjuist gebruik van of schade aan de Lezer kan veroorzaken. 2.7 Veiligheidsinformatie Neem de veiligheidsinformatie hieronder door voordat u de Lezer gaat gebruiken. OPGELET: Gebruik de Lezer alleen in de gespecificeerde gebruiksomgeving. Raadpleeg voor meer informatie de Productspecificaties. OPGELET: Om de juiste gebruikstemperatuur te garanderen, mag u de Lezer niet nabij radiatoren, in fel zonlicht, nabij warmteroosters, kachels of andere warmteproducerende apparatuur plaatsen. WAARSCHUWING: Gebruik de Lezer alleen met het geleverde stroomsnoer en de geleverde stroomvoorziening (wisselstroomadapter). Sluit de Lezer aan op een geaard stopcontact dat voldoet aan de stroomspecificaties. Raadpleeg voor meer informatie de Productspecificaties. WAARSCHUWING: De Lezer is uitsluitend bedoeld voor binnenshuis gebruik. Om het risico van elektrische schok te vermijden, moet u na gebruik de stroomvoorziening altijd uit het stopcontact halen. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 13

14 OPGELET: De resultaten worden uitsluitende voor tijdelijke back-up in de geheugen van de Lezer opgeslagen. Het geheugen van de Lezer kan ten hoogste 500 patiëntentestresultaten opslaan. Als het geheugen vol is, worden de oudste resultaten automatisch overschreven met de nieuwste resultaten. WAARSCHUWING: Bij gebruik van de Lezer moet u de algemene veiligheids- en laboratoriumvoorzorgsmaatregelen in acht nemen en de laboratoriumprocedures betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (d.w.z. labjas, handschonen) en veiligheid opvolgen WAARSCHUWING: Behandel Testcassettes conform de standaardprocedures voor biologisch gevaarlijk afval en voer ze ook zo af. WAARSCHUWING: U mag de panelen aan de buitenzijde van de Lezer niet verwijderen om toegang te krijgen tot de binnenkant ervan. De Lezer bevat een Klasse 1M UV- LED voor belichting van de Testcassettes. Klasse 1M UV-LEDs worden als ongevaarlijk beschouwd bij gebruik zoals bedoeld. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 14

15 3. Set-up van de APPYReader 3.1 De Lezer van stroom voorzien Sluit de met de Lezer meegeleverde wisselstroomadapter als volgt aan: 1. Sluit de wisselstroomadapter aan op een stopcontact. De wisselstroomadapter aansluiten 2. Steek het cilindrische uiteinde van de wisselstroomadapter achter in de Lezer. BELANGRIJK: Door gebruik van een andere wisselstroomadapter dan de geleverde wisselstroomadapter kan de garantie van de Lezer vervallen. 3.2 Een optionele barcodescanner gebruiken Voor de invoer van gegevens kan een barcodescanner met een PS/2-interface worden gebruikt. Om een optionele barcodescanner te gebruiken, steekt u het uiteinde van het barcodescannersnoer in de PS/2-poort aan de achterkant van de Lezer. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 15

16 3.3 De Lezer inschakelen De aan/uit-schakelaar bevindt zich aan de achterkant van de Lezer. Om de Lezer aan te zetten, drukt u op de aan/uit-schakelaar totdat het scherm Aan het initialiseren verschijnt, dan laat u de schakelaar los. De Lezer vertoont een welkomstscherm tijdens het opstarten en vervolgens het scherm Datum instellen. De datum en tijd moeten worden ingesteld voordat u kwaliteitscontroleof patiëntentesten gaat uitvoeren. Scherm Datum instellen BELANGRIJK: Laat de Lezer ten minste 10 minuten opwarmen voordat u patiëntenmonsters gaat testen. 3.4 De datum en tijd instellen of wijzigen Voer de volgende stappen uit om de datum en tijd in te instellen of te wijzigen: 1. Voor het instellen van de datum en tijd, als het scherm Datum instellen voor de eerste keer verschijnt, is het veld Datumweergave opgelicht. (Ga verder naar stap 5) 2. Voor het wijzigen van de datum en tijd drukt u op om het scherm Hoofdmenu voor leidinggevende weer te geven. Scherm Hoofdmenu voor leidinggevende BELANGRIJK: U moet de eerste leidinggevende gebruiker toevoegen voordat u instellingen van de Lezer kunt wijzigen. Zie Toevoegen van de eerste leidinggevende gebruiker. OPMERKING: Alleen leidinggevende gebruikers kunnen deze functie gebruiken. Als u als gewone gebruiker bent aangemeld, kiest u Onderhoud -> Veranderen naar leidinggevende Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 16

17 3. Gebruik en om Instellingen op te laten lichten en druk op Selecteren. Scherm Instellingen voor leidinggevende 4. Gebruik en om Datum en tijd instellen op te laten lichten en druk op Selecteren. Scherm Datum instellen 5. Gebruik en om door de volgende opties voor weergave van de datum op het scherm en op afdrukken te lopen: dd.mm.jjjj: Kies deze optie om dag, maand, jaar weer te geven met punten als scheidingstekens. mm/dd/jjjj: Kies deze optie om maand, dag, jaar weer te geven met schuine strepen als scheidingstekens. jjjj/mm/dd: Kies deze optie om jaar, maand, dag weer te geven met schuine strepen als scheidingstekens. Als de gekozen datumweergave getoond wordt, drukt u op lichten. om het veld Jaar op te laten 6. Om het jaar, de maand en dag in te stellen, gebruikt u en om het betreffende veld op te laten lichten. Met en kunt u de instelling wijzigen. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 17

18 7. Als u gecontroleerd hebt of de juiste datum wordt weergegeven, drukt u op Bevestigen. Scherm Tijd instellen 8. Gebruik en om door de volgende opties voor weergave van de tijd op het scherm en op afdrukken te lopen: 12h: Selecteer deze optie om tijden in de 12-uur tijdweergave met a.m. en p.m te tonen. 24h: Selecteer deze optie om tijden in de 24-uur tijdweergave te tonen. Als de gekozen tijdweergave getoond wordt, drukt u op om het veld Uur op te laten lichten. 9. Om het uur en de minuten in te stellen, gebruikt u en om het betreffende veld op te laten lichten. Met en kunt u de instelling wijzigen. 10. Als de juiste tijd wordt weergegeven, drukt u op Bevestigen om alle instellingen te accepteren. 11. Als de Lezer ten minste 10 minuten opgewarmd is, kunt u beginnen met het testen van kwaliteitsreferenties en patiëntenmonsters. Zie Een patiëntenmonster testen voor aanwijzingen. 3.5 Toevoegen van de eerste leidinggevende gebruiker en extra gebruikers BELANGRIJK: U moet de eerste leidinggevende gebruiker toevoegen voordat u instellingen van de Lezer kunt wijzigen. 1. Voor het aanmaken van een leidinggevende gebruiker wanneer het scherm Aanmaken van een leidinggevende gebruiker voor de eerste maal wordt getoond, druk Bevestigingsscherm Leidinggevende aanmaken 2. Voer een viercijferig gebruikers-id en een viercijferige PIN in door het toetsenbord te gebruiken en druk op Bevestigen. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 18

19 Scherm Gebruiker-ID invoeren 3. Voer de naam van de gebruiker in door de toetsen,, en te gebruiken en druk dan op Bevestigen. Wanneer de gewenste Gebruikersnaam is verkregen laat de functie Gedaan oplichten en druk dan op Bevestigen. Scherm Gebruikersnaam invoeren OPMERKING: Om het laatst ingevoerde teken te wissen, drukt u op. 4. Gebruik,, en om op te laten lichten. De volgende opties zijn beschikbaar op het scherm Barcode: GewensteBarcode a. Voor het toekennen van een barcode aan deze gebruiker gebruikt u en om Toekennen op te laten lichten en gebruikt dan de externe barcodescanner om de barcode te scannen. De Lezer kent de barcode toe en geeft het scherm RFID weer. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 19

20 OPMERKING: Om de barcode van deze gebruiker te wissen, keert u terug naar het scherm Barcode en gebruikt en om Terugzetten op te laten lichten. Druk dan op Bevestigen. b. Als u geen barcode toe wilt kennen, gebruikt u en om Overslaan op te laten lichten. Druk dan op Bevestigen. 5. De Lezer kan geprogrammeerd worden om deze RIFD-kaart uit te lezen. De volgend opties zijn beschikbaar : a. Om een RFID aan deze gebruiker toe te kennen, gebruikt u en om Toekennen op te laten lichten. Houd de RFID-kaart van de gebruiker boven het toetsenpaneel van de Lezer en druk dan op Bevestigen.De Lezer kent de RFID toe en geeft het scherm Beheer gebruikers weer. Scherm RFID Lezer OPMERKING: De door de instelling verschafte RFID-kaart moet voldoen aan ISO/IEC b. Als u geen RFID toe wilt kennen, gebruikt u en om Overslaan op te laten lichten endan op Bevestigen drukken. OPMERKING: Om de RFID van deze gebruiker te wissen, keert u terug naar het scherm RFID en gebruikt en om Terugzetten op te laten lichten. Druk dan op Bevestigen. 6. Nadat u de eerste leidinggevende gebruiker hebt toegevoegd, kunt u meer gebruikers toeoegen of de LIS-verbinding instellen. Raadpleeg de betreffende paragraaf hieronder voor aanwijzingen: Instellingen van de Lezer wijzigen Verbinden met het LIS Gebruikers beheren Leidinggevende gebruikers kunnen de volgende instellingen van de Lezer aanpassen: Taal: De taalinstelling bepaalt welke taal op het Lezerscherm en de afdrukken wordt weergegeven. Om deze te wijzigen, zie De taal wijzigen. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 20

21 Methode gegevensinvoer: De instellingen voor de methode van gegevensinvoer bepalen of gegevens m.b.v. een barcodescanner kunnen worden ingevoerd en of zij handmatig kunnen worden ingevoerd. Om deze te wijzigen, zie Instellingen voor Methode gegevensinvoer wijzigen. Afdrukinstelling: De afdrukinstelling bepaalt of testresultaten automatisch afgedrukt worden na voltooiing van een patiëntentest. Om deze wijzigen, zie De afdrukinstelling wijzigen. Tijd tot afmelden: De tijd tot afmelden is de tijdsduur van inactiviteit waarna een gebruiker automatisch afgemeld wordt op de Lezer. Om deze te wijzigen, zie Instellingen voor veiligheid en stroombesparing wijzigen. Tijd tot uitschakelen: De tijd tot uitschakelen is de tijdsduur van inactiviteit waarna de Lezer automatisch uitgeschakeld wordt. Om deze te wijzigen, zie Instellingen voor veiligheid en stroombesparing wijzigen. Instelling voor autom. aanmelden: De instelling voor autom. aanmelden bepaalt of gebruikers een aanmelding en PIN moeten invoeren om de Lezer te gebruiken. Om deze te wijzigen, zie Instellingen voor veiligheid en stroombesparing wijzigen. OPMERKING: Alleen leidinggevende gebruikers kunnen de instellingen van de Lezer wijzigen. Als u als gewone gebruiker bent aangemeld, kiest u Onderhoud -> Veranderen naar leidinggevende om instellingen te wijzigen. 7. Ga direct naar stap 8 wanneer u de instellingen voor de leidinggevende de eerste maal invoert. Om extra gebruikers bij te voegen, druk op om het scherm van het Hoofdmenu voor leidinggevende op te roepen. Gebruik en om Operationele Administratie op te lichten en druk op Selecteer. Scherm Hoofdmenu Leidinggevende 8. Gebruik en om Creër nieuw ID op te laten lichten en druk op Selecteer. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 21

22 Scherm Onderhoud 9. Voer een viercijferige Gebruiker-ID en een viercijferige PIN in via het toetsenbord en druk op Bevestigen Scherm Voer Gebruiker-ID in OPMERKING: Om het laatste ingebrachte karakter the verwijderen druk op. 10. Voer de naam in van de gebruiker door de knoppen,, en te gebruiken en druk op Bevestigen. Wanneer de gewenste gebruikersnaam is aangemaakt laat Gedaan oplichten en druk op Bevestigen. Scherm Invoeren van Selectie 11. Gebruik en om de leidinggevende op te laten lichten en druk op Bevestigen. Om een persoon aan te duiden als gebruiker gebruik en om Gebruiker op te laten lichten Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 22

23 Scherm Modus instellen OPMERKING: Tenminste één leidinggevende moet worden gecreërd voordat extra gebruikers kunnen worden aangeduid. 12. Gebruik en om de gewenste barcode op te laten lichten. De volgende opties zijn beschikbaar op het scherm Barcode: Scherm Barcode a. Om een barcode voor deze gebruiker aan te maken gebruik en om Aanmaken op te laten lichten, en gebruik dan de externe barscanner om de barcode te scannen. De Lezer maakt de barcode aan en toont het RFID scherm. OPMERKING: Om de barcode van de gebruiker te wissen keer terug naar het scherm Barcode en gebruik en om Herzetten op te laten lichten en druk op Bevestigen. b. Als u geen barcode wilt aanmaken gebruik en om Overslaan op te laten lichten en druk op Bevestigen. 13. De Lezer kan worden geprogrammeerd om een door een laboratorium uitgegeven RFID kaart te lezen. De volgende opties zijn beschikbaar. 14. Om een RFID voor deze gebruiker aan te maken gebruik en om Aanmaken op te laten lichten. Houd de gebruikers RFID kaart boven het toetsenbord van de Lezer en druk op Bevestigen. De Lezer maakt de RFID aan en toont het scherm voor Administratie Gebruiker. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 23

24 Scherm RFID OPMERKING: De laboratorium uitgegeven RFID kaart moet voldoen aan de normen ISO/IEC a. Als u geen RFID wilt aanmaken gebruik en om Overslaan op te laten lichten en druk op Bevestigen. OPMERKING: Om een RFID van een gebruiker te wissen keer terug naar het scherm RFID en gebruik de toetsen en om Herzetten op te laten lichten. Druk dan op Bevestigen. Opmerking: Om verder te gaan met het toevoegen van extra gebruikers en/of leidinggevenden ga terug naar stap Instellingen wijzigen Leidinggevende gebruikers kunnen de instellingen van de Lezer wijzigen. De instellingen worden gewijzigd in het scherm Instellingen. Voer de volgende stappen uit om op het scherm Instellingen te komen: 1. Druk op om het scherm Hoofdmenu voor leidinggevende weer te geven. Scherm Hoofdmenu voor leidinggevende Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 24

25 2. Gebruik en om Instellingen op te laten lichten en druk op Selecteren. 3.7 De taal wijzigen Scherm Instellingen Leidinggevende gebruikers kunnen de taalinstelling van de Lezer wijzigen. De taalinstelling bepaalt welke taal op het Lezerscherm en de afdrukken wordt weergegeven. Voer de volgende stappen uit om de taal te wijzigen: 1. Ga naar het scherm Instellingen. Scherm Instellingen voor leidinggevende 2. Gebruik en om Taal kiezen op te laten lichten en druk op Selecteren. 3. Gebruik en om de gewenste taal op te laten lichten. 4. Als de gewenste taal opgelicht is, drukt u op Selecteren om deze instelling op te slaan. 5. Druk op Terug om terug te keren naar het scherm Instellingen voor leidinggevende of druk op om terug te keren naar het scherm Hoofdmenu voor leidinggevende. 3.8 Wijzigen van de Test vergrendeling De leidinggevende kan de instellingen van de test vergrendeling van de Lezer wijzigen. De instellingen van de test vergrendeling bepalen welke testen geslaagd moeten worden voordat een test van een patiënt kan plaatsvinden. Voer de volgende stappen uit om de test vergrendeling te veranderen: 1. Ga naar het scherm Instellingen 2. Gebruik en om Selecteer Test Vergrendeling op te laten lichten en druk op Selecteer. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 25

26 Scherm Test vergrendeling instellingen 3. Gebruik en om de gewenste test vergrendeling instellingen op te laten lichten. Scherm Test uitsluiten 4. Wanneer de gewenste test vergrendeling is opgelicht druk op Selecteer en om deze instelling op te slaan. Opmerking: het is aangeraden om QCC en LQC moet slagen te selecteren. 5. Druk op Terug om naar het scherm van de Instellingen van de leidinggevende terug te keren of druk op om terug te keren naar het scherm van het Hoofdmenu van de leidinggevende 3.9 Instellingen voor methode gegevensinvoer wijzigen Leidinggevende gebruikers kunnen de instellingen voor methode van gegevensinvoer wijzigen. De instellingen voor de methode van gegevensinvoer bepalen of gegevens met een barcodescanner kunnen worden ingevoerd en of zij handmatig kunnen worden ingevoerd. Voer de volgende stappen uit om instellingen voor de methode van gegevensinvoer te wijzigen: 1. Ga naar het scherm Instellingen. 2. Gebruik en om Methode gegevensinvoer op te laten lichten en druk op Selecteren. Scherm Methode gegevensinvoer 3. Voer de volgende stappen uit om gebruik van de barcodescanner voor gegevensinvoer (zoals Patiënten-ID, vlst.-qc-bereiken enz.) in of uit te schakelen. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 26

27 a. Gebruik en om Barcodescanner instellen op te laten lichten en druk op Selecteren. Het geselecteerde keuzerondje geeft de huidige instelling aan. Scherm Barcodescanner instellen b. Gebruik en om de gewenste instelling op te laten lichten. Als u Ingeschakeld selecteert, kan een barcodescanner worden gebruikt voor het invoeren van gegevens. Als u Uitgesch. selecteert, kan geen barcodescanner worden gebruikt voor het invoeren van gegevens. c. Als de gewenste instelling opgelicht is, drukt u op Selecteren om deze instelling op te slaan. d. Druk op Terug om terug te keren naar het scherm Methode gegevensinvoer. 4. Voer de volgende stappen uit om handmatige invoer van de gegevens in of uit te schakelen: a. Gebruik en om Handmatige gegevensinvoer op te laten lichten en druk op Selecteren. Het geselecteerde keuzerondje geeft de huidige instelling aan. Scherm Handmatige invoer toestaan b. Gebruik en om de gewenste instelling op te laten lichten. Als u Ingeschakeld selecteert, kunnen gegevens worden ingevoerd m.b.v. het toetsenpaneel. Als u Uitgesch. selecteert, kunnen gegevens niet handmatig worden ingevoerd. c. Als de gewenste instelling opgelicht is, drukt u op Selecteren om deze instelling op te slaan. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 27

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...7 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Registreer uw product en ga voor ondersteuning naar www.philips.com/welcome VOIP 855 Bijvoegen met NL Telefoonantwoordapparaat! Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. De handset voor gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE ETHERNET DISK http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460936

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE ETHERNET DISK http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460936 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Scan Station 500 en Scan Station 520EX

Scan Station 500 en Scan Station 520EX Scan Station 500 en Scan Station 520EX Beheerdershandleiding A-61628_nl 5K0566 Veiligheid Plaats het Kodak Scan Station 500 op een horizontaal werkvlak dat tenminste 13,6 kilo kan dragen. Zorg ervoor dat

Nadere informatie

SA 2700 Kit Handleiding

SA 2700 Kit Handleiding SA 2700 Kit Handleiding Inhoudsopgave 1. Planning van de Systeeminstallatie 1 2. Apparaat Introductie 3 3. Eerste Installatie 6 4. Ophangen 8 5. Standaard instellingen Systeem 11 6. Gebruikersmenu 12 7.

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...6 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor

Nadere informatie

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de. WebRadio. Software versie 1.07.226

Uitgebreide handleiding voor de. WebRadio. Software versie 1.07.226 Uitgebreide handleiding voor de WebRadio Software versie 1.07.226 1 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBRADIO... 3 1.1 OVERIGE INFORMATIE... 3 1.2 AFWIJKINGEN... 3 2 ALGEMEEN... 4 2.1 OVERZICHT

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

FAX-8360P GEBRUIKERSHANDLEIDING

FAX-8360P GEBRUIKERSHANDLEIDING FAX-8360P GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie B DIT TOESTEL IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK MET EEN DUBBELDRAADS ANALOOG PSTN-SNOER, VOORZIEN EEN PASSENDE CONNECTOR. INFORMATIE OVER GOEDKEURING Brother wijst erop dat

Nadere informatie

1 BESTAND 5. 1.1 Backup 5. 1.2 Terugzetten 5. 1.3 Importeren 6 1.3.1 DOS-DriveRight-gegevens importeren 6

1 BESTAND 5. 1.1 Backup 5. 1.2 Terugzetten 5. 1.3 Importeren 6 1.3.1 DOS-DriveRight-gegevens importeren 6 Inhoudsopgave 1 BESTAND 5 1.1 Backup 5 1.2 Terugzetten 5 1.3 Importeren 6 1.3.1 DOS-DriveRight-gegevens importeren 6 1.4 Exporteren (Bestand Exporteren ...) 7 1.5 Voorkeuren 7 1.5.1 Talen 7 1.5.2

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding Welch Allyn Cardio Control BV Staalweg 50 2612 KK Delft Nederland Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com WACPW/WS/NL Rev. 01 Versie 1.4.4 17 januari

Nadere informatie

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing Holter Software Systeem Gebruiksaanwijzing ii Expert holtersoftwaresysteem Copyright 2006-2013 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Niemand mag deze handleiding zonder toestemming van Welch Allyn geheel

Nadere informatie

GGL/GGU INTEGRA GGL/GGU Solar CVP KMX 100 / KMX 200 / KSX 100 / KLR 100. Gebruiksaanwijzing

GGL/GGU INTEGRA GGL/GGU Solar CVP KMX 100 / KMX 200 / KSX 100 / KLR 100. Gebruiksaanwijzing GGL/GGU INTEGRA GGL/GGU Solar CVP KMX 00 / KMX 00 / KSX 00 / KLR 00 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS VAS 56-07 Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe VELUX product Om optimaal gebruik te maken van dit product

Nadere informatie

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 Inhoud Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5 1. Verklaring over inhoud en eigendom 6 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 2. Uw Wolfgang Messenger, wat zit erop en eraan 11 3.

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Windows Mobile Smartphone! Belangrijke informatie. DEZE TELEFOON IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING

Nadere informatie

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012331 Ver. E 1 / 38 Copyright Copyright 2013, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Niet alle modellen zijn leverbaar in alle landen. Versie 0 BEL-DUT Als u de klantendienst moet bellen Vul de volgende gegevens in om deze later

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding KG220. Gebruikershandleiding KG220 P/N : MMBB0203936(1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH

Gebruikershandleiding KG220. Gebruikershandleiding KG220 P/N : MMBB0203936(1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH KG220 NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH KG220 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding P/N : MMBB0203936(1.0) G KG220 Gebruikershandleiding De inhoud van deze handleiding kan op bepaalde punten afwijken van

Nadere informatie