Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding

2 Copyright Op de materie die in dit document wordt beschreven heeft Venaxis, Inc. bepaalde eigendomsrechten. Nog door ontvangst, noch door bezit van dit document worden rechten overgedragen voor de reproductie, opslag in een terugzoeksysteem, overdracht of vertaling in welke vorm dan ook of m.b.v. welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch, fotokopiëren, opnemen of op andere wijze zonder toestemming van Venaxis. De in deze gebruikershandleiding gegeven informatie is onderhevig aan wijzigingen. Afbeeldingen, inclusief van de softwareschermen, dienen uitsluitend ter illustratie en hoeven niet de meest recente update weer te geven. Copyright 2014 Venaxis, Inc. All rights reserved. Venaxis, Inc. Emergo Europe 1585 South Perry Street Molenstraat 15 Castle Rock, CO BH, The Hague, USA The Netherlands Tel: Fax: Uitsluitend voor export uit de VS Distributeur Om een distributeur in uw regio te vinden, kunt u naar venaxis.com gaan. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 2

3 Inhoudsopgave 1. HOE GEBRUIKT U DEZE HANDLEIDING OVERZICHT VAN DE LEZER ONDERDELEN VAN DE KIT VOORAANZICHT VAN DE LEZER ACHTERAANZICHT VAN DE LEZER UITLEG BIJ SCHERMEN EN MENU'S Titelbalk Inhoudsgebied Selecties voor programmeerbare toetsen Menu- onderdelen selecteren Tekst invoeren UITLEG BIJ ETIKETSYMBOLEN VEILIGHEIDSSYMBOLEN VEILIGHEIDSINFORMATIE SET- UP VAN DE APPYREADER DE LEZER VAN STROOM VOORZIEN EEN OPTIONELE BARCODESCANNER GEBRUIKEN DE LEZER INSCHAKELEN DE DATUM EN TIJD INSTELLEN OF WIJZIGEN TOEVOEGEN VAN DE EERSTE LEIDINGGEVENDE GEBRUIKER EN EXTRA GEBRUIKERS INSTELLINGEN WIJZIGEN DE TAAL WIJZIGEN WIJZIGEN VAN DE TEST VERGRENDELING INSTELLINGEN VOOR METHODE GEGEVENSINVOER WIJZIGEN DE AFDRUKINSTELLING WIJZIGEN INSTELLINGEN VOOR VEILIGHEID EN STROOMBESPARING WIJZIGEN VERBINDEN MET HET LIS De netwerkverbinding instellen LIS- instellingen verschaffen DAGELIJKSE HANDELINGEN DE LEZER INSCHAKELEN AANMELDEN KWALITEITSCONTROLE De QC Cassette testen Vloeistof- kwaliteitscontrole (QC) uitvoeren DE QC- RESULTATEN BEHEREN De QC- resultaten consulteren in het geheugen van de Lezer Een QC Controle resultaat consulteren die op een test cassette is opgeslagen Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 3

4 4.5 EEN PATIËNTENMONSTER TESTEN PATIËNTENRESULTATEN BEHEREN Testresultaten in het geheugen van de Lezer bekijken Een resultaat bekijken dat op een Testcassette opgeslagen is AFSLUITEN LEZERINFORMATIE BEKIJKEN DE SOFTWAREVERSIE CONTROLEREN GESCHIEDENIS LEIDINGGEVENDE BEKIJKEN ALGEMENE INSTELLINGEN BEKIJKEN OPGESLAGEN RESULTATEN WISSEN DE LEZER ONDERHOUDEN DE LEZER REINIGEN DE PAPIERROL VERWISSELEN DE BATTERIJEN VERVANGEN TIPS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN FOUTMELDINGEN BEGRIJPEN SYSTEEMSPECIFICATIES DE LEZER TERUGSTUREN DE LEZER AFVOEREN ACCESSOIRES EN BESTELNUMMERS WOORDENLIJST BIJLAGEN CHECKLIJST VOOR GEBRUIKERSTRAINING HET APPY1 SYSTEEM CONTROLE LOGBOEK HET APPY1 PATIËNT TEST LOGBOEK DE APPY1 SYSTEEM INSTALLATIE CHECKLIJST Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 4

5 1. Hoe gebruikt u deze handleiding In deze handleiding worden de volgende conventies gebruikt om u te helpen bij gebruik van alle functies van de Lezer. Elk scherm wordt bij de naam genoemd die bovenaan het scherm weergegeven wordt. Woorden op het scherm (titels, opties op het scherm en etiketten van programmeerbare toetsen) zijn vet gedrukt. Knoppen worden alleen door het betreffende pictogram aangeduid. Bijvoorbeeld: gebruik en om de nodige wijzigingen te maken. Om de instructies leesbaar te houden, worden programmeerbare toetsen alleen met het betreffende etiket aangeduid. Bijvoorbeeld: druk op Selecteren om deze instelling op te slaan. Paragrafen met blauwe tekst bevatten bruikbare informatie die van belang is voor de inhoud van het hoofdstuk of belangrijke informatie betreffende het gebruik. Bijvoorbeeld: BELANGRIJK: Om de verwachte bruikbare levensduur van de QC cassette te bereiken, moet u blootstelling aan licht vermijden. Verpak de QC cassette telkens na gebruik onmiddellijk luchtdicht in het oorspronkelijke foliezakje om hem te bewaren. 2. Overzicht van de Lezer Het APPY-Reader -instrument (de Lezer) is een fluorescentie-instrument dat gebruikt wordt voor het meten van relatieve fluorescentie-eenheden (RFU) die gegenereerd worden in laterale-stromingimmunoassaytesten die door Venaxis gemaakt worden. De Lezer is ontworpen voor gebruik in een laboratoriumomgeving. Licht van de UV-LED van de Lezer valt op de Testcassette die in de Lezer is gestoken. Door het UV-licht gaat fluorescente kleurstof in de Testcassette energie als relatieve fluorescentie-eenheden (RFU) uitstralen. Uitgaande van de partij- en analytspecifieke kalibratiecoëfficiënten die op een RFID-tag in elke afzonderlijke Testcassette geprogrammeerd zijn, gebruikt de Lezer de gemeten RFU voor het berekenen van specifieke eiwitmarkerconcentraties in een testmonster. De concentraties van de twee markers in combinatie met de telling van de witte bloedcellen (WBC), verkregen van een hematologieanalyseapparaat van het ziekenhuis en ingevoerd in de Lezer, worden gebruikt voor het bepalen van het APPY1 -testresultaat voor de patiënt volgens een voorgeprogrammeerd gesloten algoritme. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 5

6 APPYReader en Testcassette Elke Testcassette-RFID-chip identificeert de relevante parameters voor het evalueren van de testresultaten. Dit zijn onder meer de volgende parameters: Testnaam Testspecifieke kalibratiecoëfficiënten Verloopdatum Patiënteninformatie wordt handmatig of met gebruik van de optionele barcodescanner in de Lezer ingevoerd. De Testcassette wordt in de lade van de Lezer gestopt met de zijde waarop het monster is aangebracht naar de gebruiker gericht. Een patiëntentestmonster (bewerkt plasma) wordt aangebracht op het opbrenggebied voor het monster van de cassette en de lade wordt gesloten om de test te laten beginnen. De leze APPY r leest de Testcassette-RFID-chip uit en verwerkt de test op basis van vooraf geprogrammeerde instellingen. De Lezer meet het gehalte van eiwitmarkers, interpreteert de metingen en rapporteert het testresultaat. Testresultaten kunnen worden afgedrukt of naar het LIS worden gestuurd. Voor meer informatie over de APPY1 Test gelieve de 1 test gebruiksinstructies raad te plegen. 2.1 Onderdelen van de kit De APPYReader instrument Kit bevat de volgende onderdelen: APPYReader Universele stroomtransformator Stroomsnoer Verloopstekker AA-batterijen (4) Rubberen voeten (2) QC Cassette Rollen thermisch papier (2) Gebruikershandleiding Garantiekaart Opstartgids Compacte handleiding OPMERKING: Voor het bestellen van verbruiksgoederen, accessoires of reserveonderdelen voor uw APPYReader kunt u contact opnemen met uw plaatselijke distributeur of de Technische Ondersteuning van Venaxis. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 6

7 Vooraanzicht 2.2 Vooraanzicht van de Lezer 1 Printerdeksel Beschermt de printer. 2 Display Toont schermen voor navigeren, het invoeren van gegevens en het bekijken van gegevens. 3 Uitwerp-knop Voor het uitwerpen van de lade. 4 Papiertoevoer-knop Voor het toevoeren van de papierrol. 5 Hoofdmenu-knop Om terug te keren naar het scherm Hoofdmenu. 6 Linker programmeerbare toets Voor het selecteren van de boven de toets op het display weergegeven optie. 7 Navigatie-knoppen Voor navigatie in menu's en Lezerschermen. 8 Rechter programmeerbare toets Voor het selecteren van de boven de toets op het display weergegeven optie. 9 Cijfertoetsenpaneel Voor het invoeren van cijfers en decimaaltekens. 10 Wis-knop Voor het wissen van het teken links van de cursor. 11 Batterijklep Sluit het batterijcompartiment af. 12 Lade Voor het insteken van de voorbereide test- en QC cassette in de Lezer. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 7

8 Achteraanzicht van de Lezer 2.3 Achteraanzicht van de Lezer 1 PS/2-poort Voor aansluiting van de optionele barcodescanner die bij de Lezer hoort. 2 Ethernet-poort Voor aansluiting van de Lezer op het LIS-netwerk. 3 Wisselstroom-poort Voor aansluiting van de Lezer op de wisselstroomadapter. 4 SD-kaartgleuf Voor het importeren en exporteren van gegevens via de SD-kaart. 5 Aan/uit-schakelaar Voor het aan- en uitschakelen van de Lezer. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 8

9 2.4 Uitleg bij schermen en menu's Elk scherm is verdeeld in drie gebieden: de titelbalk, het inhoudsgebied en de programmeerbare toetsen. Scherm Hoofdmenu Hieronder wordt de informatie die in elk schermgebied weergegeven wordt beschreven Titelbalk De donkerblauwe balk bovenaan het scherm geeft de volgende informatie: Het pictogram helemaal links geeft aan of de gebruiker als een leidinggevende of gewone gebruiker is aangemeld. Het getal naast het gebruikerspictogram is het ID van de huidige gebruiker. Als de functie automatisch aanmelden ingeschakeld is, toont de balk "Autom. aanmelden" in plaats van het gebruiker-id. De datum en tijd worden rechts van de gebruikersinformatie weergegeven. Het pictogram helemaal rechts geeft aan of de Lezer op netvoeding of op de batterij werkt. Dit pictogram... geeft aan dat... de gebruiker aangemeld is als leidinggevende. de gebruiker aangemeld is als gebruiker. de Lezer op batterijen werkt en dat de batterijen volledig opgeladen zijn. Het batterijpictogram vult langzaam wit op naarmate de batterijen leger worden. de wisselstroomadapter gebruikt wordt om de Lezer van stroom te voorzien. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 9

10 2.4.2 Inhoudsgebied Het inhoudsgebied is het lichtblauwe gebied dat het grootste deel van het scherm van de Lezer beslaat. Het gebied toont menu-opties, instellingen en gegevens. Als u als leidinggevende bent aangemeld, wordt de gekozen optie aangewezen door een gele balk met zwarte tekst. Als u als gebruiker bent aangemeld, wordt de gekozen optie aangewezen door een blauwe balk met witte tekst. Scherm Hoofdmenu voor leidinggevende Selecties voor programmeerbare toetsen Scherm Hoofdmenu voor gebruiker De selecties voor programmeerbare toetsen zijn donkerblauw met witte tekst en worden links- en rechtsonder op het scherm van de Lezer weergegeven. Sommige schermen hebben twee programmeerbare toetsen, terwijl andere schermen slechts één optie hebben. Om de functie van een programmeerbare toets te gebruiken, drukt u op de programmeerbare toets onder de gewenste optie Menu-onderdelen selecteren Gebruik de navigatietoetsen en om het veld op te laten lichten. Druk op de rechter programmeerbare toets om het onderdeel te selecteren. Gebruik de keuzerondjes om de geselecteerde functie aan te wijzen. Scherm Taal instellen Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 10

11 2.4.5 Tekst invoeren Er kan tekst worden ingevoerd voor patienten-ids, leidingegevende-ids, gebruiker-ids en voor partijnummers van kwaliteitsreferenties. Er kunnen op elk moment cijfers tussen de letters worden ingevoerd m.b.v. het cijfertoetsenpaneel. Het scherm voor tekstinvoer wordt automatisch weergegeven bij de invoer van leidinggevende- en gebruiker-ids. Compacte handleiding Druk op de programmeerbare toets Toetsenpaneel om het scherm voor tekstinvoering op te roepen bij het invoeren van patiënten-ids en partijnummers van kwaliteitsreferenties. Scherm Patienten-ID invoeren a. Gebruik,, en om het gewenste teken op te laten lichten. b. Druk op Bevestigen om het opgelichte teken aan de gebruikersnaam toe te voegen. c. Herhaal Stap a en Stap b zoals nodig. d. Als de naam voltooid is, gebruikt u,, en om Klaar op te laten lichten. Selecteer Bevestigen. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 11

12 2.5 Uitleg bij etiketsymbolen De volgende symbolen bevinden zich aan de onderkant van de Lezer: Dit symbool... staat voor... CE-markering Raadpleeg de gebruiksaanwijzing Voor in vitro diagnostisch gebruik Bestelnummer Vochtigheidsgrens Temperatuursgrens Federal Communication Commission (VS) Geautoriseerd vertegenwoordiger voor de Europese Gemeenschap Het hulpmiddel moet veilig worden afgevoerd conform de WEEE-richtlijn 2012/19/EU De polariteit van de stroomtoevoerpunt is positief. Fabrikant Klasse 1M UV LED-product. Niet direct naar kijken met optische instrumenten. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 12

13 2.6 Veiligheidssymbolen De volgende symbolen worden in deze gebruikershandleiding gebruikt: Dit pictogram... staat voor... WAARSCHUWING VOOR BIOLOGIOSCHE GEVAREN: Een situatie die als die niet wordt vermeden een gezondheidsrisico voor de gebruiker kan betekenen. WAARSCHUWING VOOR ELEKTRISCHE SCHOK: Een situatie die als die niet wordt vermeden elektrische schade aan de Lezer of lichamelijk letsel bij de gebruiker kan veroorzaken. OPGELET OF WAARSCHUWING: Een situatie die als die niet wordt vermeden onjuist gebruik van of schade aan de Lezer kan veroorzaken. 2.7 Veiligheidsinformatie Neem de veiligheidsinformatie hieronder door voordat u de Lezer gaat gebruiken. OPGELET: Gebruik de Lezer alleen in de gespecificeerde gebruiksomgeving. Raadpleeg voor meer informatie de Productspecificaties. OPGELET: Om de juiste gebruikstemperatuur te garanderen, mag u de Lezer niet nabij radiatoren, in fel zonlicht, nabij warmteroosters, kachels of andere warmteproducerende apparatuur plaatsen. WAARSCHUWING: Gebruik de Lezer alleen met het geleverde stroomsnoer en de geleverde stroomvoorziening (wisselstroomadapter). Sluit de Lezer aan op een geaard stopcontact dat voldoet aan de stroomspecificaties. Raadpleeg voor meer informatie de Productspecificaties. WAARSCHUWING: De Lezer is uitsluitend bedoeld voor binnenshuis gebruik. Om het risico van elektrische schok te vermijden, moet u na gebruik de stroomvoorziening altijd uit het stopcontact halen. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 13

14 OPGELET: De resultaten worden uitsluitende voor tijdelijke back-up in de geheugen van de Lezer opgeslagen. Het geheugen van de Lezer kan ten hoogste 500 patiëntentestresultaten opslaan. Als het geheugen vol is, worden de oudste resultaten automatisch overschreven met de nieuwste resultaten. WAARSCHUWING: Bij gebruik van de Lezer moet u de algemene veiligheids- en laboratoriumvoorzorgsmaatregelen in acht nemen en de laboratoriumprocedures betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (d.w.z. labjas, handschonen) en veiligheid opvolgen WAARSCHUWING: Behandel Testcassettes conform de standaardprocedures voor biologisch gevaarlijk afval en voer ze ook zo af. WAARSCHUWING: U mag de panelen aan de buitenzijde van de Lezer niet verwijderen om toegang te krijgen tot de binnenkant ervan. De Lezer bevat een Klasse 1M UV- LED voor belichting van de Testcassettes. Klasse 1M UV-LEDs worden als ongevaarlijk beschouwd bij gebruik zoals bedoeld. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 14

15 3. Set-up van de APPYReader 3.1 De Lezer van stroom voorzien Sluit de met de Lezer meegeleverde wisselstroomadapter als volgt aan: 1. Sluit de wisselstroomadapter aan op een stopcontact. De wisselstroomadapter aansluiten 2. Steek het cilindrische uiteinde van de wisselstroomadapter achter in de Lezer. BELANGRIJK: Door gebruik van een andere wisselstroomadapter dan de geleverde wisselstroomadapter kan de garantie van de Lezer vervallen. 3.2 Een optionele barcodescanner gebruiken Voor de invoer van gegevens kan een barcodescanner met een PS/2-interface worden gebruikt. Om een optionele barcodescanner te gebruiken, steekt u het uiteinde van het barcodescannersnoer in de PS/2-poort aan de achterkant van de Lezer. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 15

16 3.3 De Lezer inschakelen De aan/uit-schakelaar bevindt zich aan de achterkant van de Lezer. Om de Lezer aan te zetten, drukt u op de aan/uit-schakelaar totdat het scherm Aan het initialiseren verschijnt, dan laat u de schakelaar los. De Lezer vertoont een welkomstscherm tijdens het opstarten en vervolgens het scherm Datum instellen. De datum en tijd moeten worden ingesteld voordat u kwaliteitscontroleof patiëntentesten gaat uitvoeren. Scherm Datum instellen BELANGRIJK: Laat de Lezer ten minste 10 minuten opwarmen voordat u patiëntenmonsters gaat testen. 3.4 De datum en tijd instellen of wijzigen Voer de volgende stappen uit om de datum en tijd in te instellen of te wijzigen: 1. Voor het instellen van de datum en tijd, als het scherm Datum instellen voor de eerste keer verschijnt, is het veld Datumweergave opgelicht. (Ga verder naar stap 5) 2. Voor het wijzigen van de datum en tijd drukt u op om het scherm Hoofdmenu voor leidinggevende weer te geven. Scherm Hoofdmenu voor leidinggevende BELANGRIJK: U moet de eerste leidinggevende gebruiker toevoegen voordat u instellingen van de Lezer kunt wijzigen. Zie Toevoegen van de eerste leidinggevende gebruiker. OPMERKING: Alleen leidinggevende gebruikers kunnen deze functie gebruiken. Als u als gewone gebruiker bent aangemeld, kiest u Onderhoud -> Veranderen naar leidinggevende Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 16

17 3. Gebruik en om Instellingen op te laten lichten en druk op Selecteren. Scherm Instellingen voor leidinggevende 4. Gebruik en om Datum en tijd instellen op te laten lichten en druk op Selecteren. Scherm Datum instellen 5. Gebruik en om door de volgende opties voor weergave van de datum op het scherm en op afdrukken te lopen: dd.mm.jjjj: Kies deze optie om dag, maand, jaar weer te geven met punten als scheidingstekens. mm/dd/jjjj: Kies deze optie om maand, dag, jaar weer te geven met schuine strepen als scheidingstekens. jjjj/mm/dd: Kies deze optie om jaar, maand, dag weer te geven met schuine strepen als scheidingstekens. Als de gekozen datumweergave getoond wordt, drukt u op lichten. om het veld Jaar op te laten 6. Om het jaar, de maand en dag in te stellen, gebruikt u en om het betreffende veld op te laten lichten. Met en kunt u de instelling wijzigen. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 17

18 7. Als u gecontroleerd hebt of de juiste datum wordt weergegeven, drukt u op Bevestigen. Scherm Tijd instellen 8. Gebruik en om door de volgende opties voor weergave van de tijd op het scherm en op afdrukken te lopen: 12h: Selecteer deze optie om tijden in de 12-uur tijdweergave met a.m. en p.m te tonen. 24h: Selecteer deze optie om tijden in de 24-uur tijdweergave te tonen. Als de gekozen tijdweergave getoond wordt, drukt u op om het veld Uur op te laten lichten. 9. Om het uur en de minuten in te stellen, gebruikt u en om het betreffende veld op te laten lichten. Met en kunt u de instelling wijzigen. 10. Als de juiste tijd wordt weergegeven, drukt u op Bevestigen om alle instellingen te accepteren. 11. Als de Lezer ten minste 10 minuten opgewarmd is, kunt u beginnen met het testen van kwaliteitsreferenties en patiëntenmonsters. Zie Een patiëntenmonster testen voor aanwijzingen. 3.5 Toevoegen van de eerste leidinggevende gebruiker en extra gebruikers BELANGRIJK: U moet de eerste leidinggevende gebruiker toevoegen voordat u instellingen van de Lezer kunt wijzigen. 1. Voor het aanmaken van een leidinggevende gebruiker wanneer het scherm Aanmaken van een leidinggevende gebruiker voor de eerste maal wordt getoond, druk Bevestigingsscherm Leidinggevende aanmaken 2. Voer een viercijferig gebruikers-id en een viercijferige PIN in door het toetsenbord te gebruiken en druk op Bevestigen. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 18

19 Scherm Gebruiker-ID invoeren 3. Voer de naam van de gebruiker in door de toetsen,, en te gebruiken en druk dan op Bevestigen. Wanneer de gewenste Gebruikersnaam is verkregen laat de functie Gedaan oplichten en druk dan op Bevestigen. Scherm Gebruikersnaam invoeren OPMERKING: Om het laatst ingevoerde teken te wissen, drukt u op. 4. Gebruik,, en om op te laten lichten. De volgende opties zijn beschikbaar op het scherm Barcode: GewensteBarcode a. Voor het toekennen van een barcode aan deze gebruiker gebruikt u en om Toekennen op te laten lichten en gebruikt dan de externe barcodescanner om de barcode te scannen. De Lezer kent de barcode toe en geeft het scherm RFID weer. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 19

20 OPMERKING: Om de barcode van deze gebruiker te wissen, keert u terug naar het scherm Barcode en gebruikt en om Terugzetten op te laten lichten. Druk dan op Bevestigen. b. Als u geen barcode toe wilt kennen, gebruikt u en om Overslaan op te laten lichten. Druk dan op Bevestigen. 5. De Lezer kan geprogrammeerd worden om deze RIFD-kaart uit te lezen. De volgend opties zijn beschikbaar : a. Om een RFID aan deze gebruiker toe te kennen, gebruikt u en om Toekennen op te laten lichten. Houd de RFID-kaart van de gebruiker boven het toetsenpaneel van de Lezer en druk dan op Bevestigen.De Lezer kent de RFID toe en geeft het scherm Beheer gebruikers weer. Scherm RFID Lezer OPMERKING: De door de instelling verschafte RFID-kaart moet voldoen aan ISO/IEC b. Als u geen RFID toe wilt kennen, gebruikt u en om Overslaan op te laten lichten endan op Bevestigen drukken. OPMERKING: Om de RFID van deze gebruiker te wissen, keert u terug naar het scherm RFID en gebruikt en om Terugzetten op te laten lichten. Druk dan op Bevestigen. 6. Nadat u de eerste leidinggevende gebruiker hebt toegevoegd, kunt u meer gebruikers toeoegen of de LIS-verbinding instellen. Raadpleeg de betreffende paragraaf hieronder voor aanwijzingen: Instellingen van de Lezer wijzigen Verbinden met het LIS Gebruikers beheren Leidinggevende gebruikers kunnen de volgende instellingen van de Lezer aanpassen: Taal: De taalinstelling bepaalt welke taal op het Lezerscherm en de afdrukken wordt weergegeven. Om deze te wijzigen, zie De taal wijzigen. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 20

21 Methode gegevensinvoer: De instellingen voor de methode van gegevensinvoer bepalen of gegevens m.b.v. een barcodescanner kunnen worden ingevoerd en of zij handmatig kunnen worden ingevoerd. Om deze te wijzigen, zie Instellingen voor Methode gegevensinvoer wijzigen. Afdrukinstelling: De afdrukinstelling bepaalt of testresultaten automatisch afgedrukt worden na voltooiing van een patiëntentest. Om deze wijzigen, zie De afdrukinstelling wijzigen. Tijd tot afmelden: De tijd tot afmelden is de tijdsduur van inactiviteit waarna een gebruiker automatisch afgemeld wordt op de Lezer. Om deze te wijzigen, zie Instellingen voor veiligheid en stroombesparing wijzigen. Tijd tot uitschakelen: De tijd tot uitschakelen is de tijdsduur van inactiviteit waarna de Lezer automatisch uitgeschakeld wordt. Om deze te wijzigen, zie Instellingen voor veiligheid en stroombesparing wijzigen. Instelling voor autom. aanmelden: De instelling voor autom. aanmelden bepaalt of gebruikers een aanmelding en PIN moeten invoeren om de Lezer te gebruiken. Om deze te wijzigen, zie Instellingen voor veiligheid en stroombesparing wijzigen. OPMERKING: Alleen leidinggevende gebruikers kunnen de instellingen van de Lezer wijzigen. Als u als gewone gebruiker bent aangemeld, kiest u Onderhoud -> Veranderen naar leidinggevende om instellingen te wijzigen. 7. Ga direct naar stap 8 wanneer u de instellingen voor de leidinggevende de eerste maal invoert. Om extra gebruikers bij te voegen, druk op om het scherm van het Hoofdmenu voor leidinggevende op te roepen. Gebruik en om Operationele Administratie op te lichten en druk op Selecteer. Scherm Hoofdmenu Leidinggevende 8. Gebruik en om Creër nieuw ID op te laten lichten en druk op Selecteer. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 21

22 Scherm Onderhoud 9. Voer een viercijferige Gebruiker-ID en een viercijferige PIN in via het toetsenbord en druk op Bevestigen Scherm Voer Gebruiker-ID in OPMERKING: Om het laatste ingebrachte karakter the verwijderen druk op. 10. Voer de naam in van de gebruiker door de knoppen,, en te gebruiken en druk op Bevestigen. Wanneer de gewenste gebruikersnaam is aangemaakt laat Gedaan oplichten en druk op Bevestigen. Scherm Invoeren van Selectie 11. Gebruik en om de leidinggevende op te laten lichten en druk op Bevestigen. Om een persoon aan te duiden als gebruiker gebruik en om Gebruiker op te laten lichten Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 22

23 Scherm Modus instellen OPMERKING: Tenminste één leidinggevende moet worden gecreërd voordat extra gebruikers kunnen worden aangeduid. 12. Gebruik en om de gewenste barcode op te laten lichten. De volgende opties zijn beschikbaar op het scherm Barcode: Scherm Barcode a. Om een barcode voor deze gebruiker aan te maken gebruik en om Aanmaken op te laten lichten, en gebruik dan de externe barscanner om de barcode te scannen. De Lezer maakt de barcode aan en toont het RFID scherm. OPMERKING: Om de barcode van de gebruiker te wissen keer terug naar het scherm Barcode en gebruik en om Herzetten op te laten lichten en druk op Bevestigen. b. Als u geen barcode wilt aanmaken gebruik en om Overslaan op te laten lichten en druk op Bevestigen. 13. De Lezer kan worden geprogrammeerd om een door een laboratorium uitgegeven RFID kaart te lezen. De volgende opties zijn beschikbaar. 14. Om een RFID voor deze gebruiker aan te maken gebruik en om Aanmaken op te laten lichten. Houd de gebruikers RFID kaart boven het toetsenbord van de Lezer en druk op Bevestigen. De Lezer maakt de RFID aan en toont het scherm voor Administratie Gebruiker. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 23

24 Scherm RFID OPMERKING: De laboratorium uitgegeven RFID kaart moet voldoen aan de normen ISO/IEC a. Als u geen RFID wilt aanmaken gebruik en om Overslaan op te laten lichten en druk op Bevestigen. OPMERKING: Om een RFID van een gebruiker te wissen keer terug naar het scherm RFID en gebruik de toetsen en om Herzetten op te laten lichten. Druk dan op Bevestigen. Opmerking: Om verder te gaan met het toevoegen van extra gebruikers en/of leidinggevenden ga terug naar stap Instellingen wijzigen Leidinggevende gebruikers kunnen de instellingen van de Lezer wijzigen. De instellingen worden gewijzigd in het scherm Instellingen. Voer de volgende stappen uit om op het scherm Instellingen te komen: 1. Druk op om het scherm Hoofdmenu voor leidinggevende weer te geven. Scherm Hoofdmenu voor leidinggevende Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 24

25 2. Gebruik en om Instellingen op te laten lichten en druk op Selecteren. 3.7 De taal wijzigen Scherm Instellingen Leidinggevende gebruikers kunnen de taalinstelling van de Lezer wijzigen. De taalinstelling bepaalt welke taal op het Lezerscherm en de afdrukken wordt weergegeven. Voer de volgende stappen uit om de taal te wijzigen: 1. Ga naar het scherm Instellingen. Scherm Instellingen voor leidinggevende 2. Gebruik en om Taal kiezen op te laten lichten en druk op Selecteren. 3. Gebruik en om de gewenste taal op te laten lichten. 4. Als de gewenste taal opgelicht is, drukt u op Selecteren om deze instelling op te slaan. 5. Druk op Terug om terug te keren naar het scherm Instellingen voor leidinggevende of druk op om terug te keren naar het scherm Hoofdmenu voor leidinggevende. 3.8 Wijzigen van de Test vergrendeling De leidinggevende kan de instellingen van de test vergrendeling van de Lezer wijzigen. De instellingen van de test vergrendeling bepalen welke testen geslaagd moeten worden voordat een test van een patiënt kan plaatsvinden. Voer de volgende stappen uit om de test vergrendeling te veranderen: 1. Ga naar het scherm Instellingen 2. Gebruik en om Selecteer Test Vergrendeling op te laten lichten en druk op Selecteer. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 25

26 Scherm Test vergrendeling instellingen 3. Gebruik en om de gewenste test vergrendeling instellingen op te laten lichten. Scherm Test uitsluiten 4. Wanneer de gewenste test vergrendeling is opgelicht druk op Selecteer en om deze instelling op te slaan. Opmerking: het is aangeraden om QCC en LQC moet slagen te selecteren. 5. Druk op Terug om naar het scherm van de Instellingen van de leidinggevende terug te keren of druk op om terug te keren naar het scherm van het Hoofdmenu van de leidinggevende 3.9 Instellingen voor methode gegevensinvoer wijzigen Leidinggevende gebruikers kunnen de instellingen voor methode van gegevensinvoer wijzigen. De instellingen voor de methode van gegevensinvoer bepalen of gegevens met een barcodescanner kunnen worden ingevoerd en of zij handmatig kunnen worden ingevoerd. Voer de volgende stappen uit om instellingen voor de methode van gegevensinvoer te wijzigen: 1. Ga naar het scherm Instellingen. 2. Gebruik en om Methode gegevensinvoer op te laten lichten en druk op Selecteren. Scherm Methode gegevensinvoer 3. Voer de volgende stappen uit om gebruik van de barcodescanner voor gegevensinvoer (zoals Patiënten-ID, vlst.-qc-bereiken enz.) in of uit te schakelen. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 26

27 a. Gebruik en om Barcodescanner instellen op te laten lichten en druk op Selecteren. Het geselecteerde keuzerondje geeft de huidige instelling aan. Scherm Barcodescanner instellen b. Gebruik en om de gewenste instelling op te laten lichten. Als u Ingeschakeld selecteert, kan een barcodescanner worden gebruikt voor het invoeren van gegevens. Als u Uitgesch. selecteert, kan geen barcodescanner worden gebruikt voor het invoeren van gegevens. c. Als de gewenste instelling opgelicht is, drukt u op Selecteren om deze instelling op te slaan. d. Druk op Terug om terug te keren naar het scherm Methode gegevensinvoer. 4. Voer de volgende stappen uit om handmatige invoer van de gegevens in of uit te schakelen: a. Gebruik en om Handmatige gegevensinvoer op te laten lichten en druk op Selecteren. Het geselecteerde keuzerondje geeft de huidige instelling aan. Scherm Handmatige invoer toestaan b. Gebruik en om de gewenste instelling op te laten lichten. Als u Ingeschakeld selecteert, kunnen gegevens worden ingevoerd m.b.v. het toetsenpaneel. Als u Uitgesch. selecteert, kunnen gegevens niet handmatig worden ingevoerd. c. Als de gewenste instelling opgelicht is, drukt u op Selecteren om deze instelling op te slaan. Venaxis, Inc. L10019NL Rev.05 Pagina 27

BEKNOPTE INSTRUCTIES Alleen voor gebruik met de Sofia-analysator.

BEKNOPTE INSTRUCTIES Alleen voor gebruik met de Sofia-analysator. Analysator en FIA BEKNOPTE INSTRUCTIES Alleen voor gebruik met de Sofia-analysator. Testprocedure Lees zorgvuldig de meegeleverde documentatie en handleiding voordat u de beknopte instructies gebruikt.

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G E L V 1 5

H A N D L E I D I N G E L V 1 5 H A N D L E I D I N G E L L @ V 1 5 INHOUD Revision Data... 2 Introductie... 3 Ell@ Layout... 4 Aanzetten Ell@... 5 Unlocken van Ell@... 5 Hoofdmenu... 5 Raadplegen planning... 6 Invoeren prestatie...

Nadere informatie

AutoRAE 2-systeem Snelstart

AutoRAE 2-systeem Snelstart Setup Alvorens de AutoRAE 2-controller en AutoRAE 2-slede(s) te gebruiken om de instrumenten uit de ToxiRAE Pro-serie en/of QRAE 3- en/of MultiRAE-serie (pompversies) te bumptesten of kalibreren, dient

Nadere informatie

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1 Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 1 Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen

Nadere informatie

Snelgids ANALYZER KLANTENDIENST. Lees eerst zorgvuldig de gebruikershandleiding voordat u de snelgids gebruikt. van

Snelgids ANALYZER KLANTENDIENST. Lees eerst zorgvuldig de gebruikershandleiding voordat u de snelgids gebruikt. van ANALYZER Snelgids Lees eerst zorgvuldig de gebruikershandleiding voordat u de snelgids gebruikt. van KLANTENDIENST Als de analysator niet naar wens werkt, neem dan contact op met de technische dienst van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MFP kleur systemen Aanteken vel Het Bedieningspaneel Functie paneel Functietoetsen Geeft de keuze om te wisselen tussen de functies: Kopiëren - Doc. Server Faxen - Printen - Scannen

Nadere informatie

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken INHOUDSOPGAVE OVER DEZE HANDLEIDING............................................................................. 2 FUNCTIE AFDRUKVRIJGAVE...........................................................................

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

TYRECONTROL «P» A-188

TYRECONTROL «P» A-188 TYRECONTROL «P» A-188 Handleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL «PRO-P» geeft u de volgende mogelijkheden: - Het meten van de bandenspanning - Het regelen van de bandenspanning (alleen reduceren) -

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader Boston 630 Digitale draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Extra handset met lader Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S Bedieningshandleiding ExaControl E7R S UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgids voor de gebruiker, Snelstartgids voor de installateur, Garantieverklaring

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren Wat is KPN SmartLife? KPN SmartLife is er op gericht je leven makkelijker te maken met diensten voor in- en om het huis die je bedient met je

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Snelstartgids voor AutoRAE 2-systeem

Snelstartgids voor AutoRAE 2-systeem Setup Voordat u de AutoRAE 2-controller en de AutoRAE 2-slede(s) gebruikt om bumptesten of kalibraties uit te voeren op instrumenten uit de MultiRAE-familie (versies met pomp) en/of de ToxiRAE Pro-familie

Nadere informatie

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1 Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen Versie 1.3 20-04-2015 1 PostBase (Mini) verbindingsinstellingen Deze handleiding zal u stapsgewijs door de verbindingsinstellingen helpen. Dit is een aanvulling

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Hunter CRM. POS Documentatie

Hunter CRM. POS Documentatie Hunter CRM POS Documentatie Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen corrigeren (p. 09) 5. Betalingen (p. 10) 6. Nota afhandeling

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

gebruikershandleiding iungo beheren en bedienen via je smartphone, tablet of computer.

gebruikershandleiding iungo beheren en bedienen via je smartphone, tablet of computer. gebruikershandleiding iungo beheren en bedienen via je smartphone, tablet of computer. inleiding Bedankt voor de aanschaf van iungo! Met iungo krijg je inzicht in je energie- en gasverbruik en weet je

Nadere informatie

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Het Bedieningspaneel 3 PIN-code voor toegang tot het systeem 4 Het

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE

APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE APP 3 EENVOUDIGE STAPPEN VOOR EEN OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE APP EN DE CONNECTION BOX 1PUNTEN VAN 1 tot 4 DE SMARTPHONE EN DE APP OP DE CONNECTION

Nadere informatie

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 Copyright @ 1988-2014 * CVBA Seynaeve Rudi * Alle Rechten Voorbehouden SR.NET prikklok - INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Systeemeisen...... 1.2 Voorbeeldconfiguraties......

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding Archos 40 Titanium

Handleiding Archos 40 Titanium Handleiding Archos 40 Titanium Inhoud van de verpakking Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten: -- ARCHOS 40 Titanium -- Batterij -- Headset -- Micro SIM-adapter -- USB-kabel -- Lader

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II Handleiding Inhoud 1 INLEIDING 2 2 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 2 3 MENU 3 4 LIJST VAN UITGAANDE STROMEN 4 4.1 BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN 4 4.2 MOGELIJKE ACTIES OP DE

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 H A N D L E I D I N G L E D E N N E T 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 1 Handleiding Ledensite VNO-NCW Midden Inloggen... 3 Ledenlijst... 3 Bijeenkomsten... 3 Digitaal aanmelden... 4 Aanmelding...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S.

Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S. Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S. Gebruikershandleiding B.O.S./Polaris invoerprogramma Drs ing. G. Schurer 1999-2008 Giant-Soft Emmakade 50 8933 AT Leeuwarden Gebruikershandleiding B.O.S./Polaris

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP6011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n Naslagkaart voor de 5210n / 5310n 1 2 3 4 VOORZICHTIG: Neem zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften in de Handleiding voor eigenaren door voordat u de Dell-printer gaat instellen en gebruiken. 5 6 7 8 1

Nadere informatie

Welch Allyn Connex Spot Monitor - Snelzoekkaart

Welch Allyn Connex Spot Monitor - Snelzoekkaart Welch Allyn Connex Spot Monitor - Snelzoekkaart Inhoudsopgave Aan/uit-knop...2 Uitschakelen...2 Aanmelden en een profiel selecteren...2 Batterijstatus...2 Profiel wijzigen...2 Bloeddrukmeting starten/stoppen...2

Nadere informatie

Versie 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Versie 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Versie 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Ongepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetten van de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen

Nadere informatie

Printerinstellingen wijzigen 1

Printerinstellingen wijzigen 1 Printerinstellingen wijzigen 1 U kunt de instellingen van de printer wijzigen met de toepassingssoftware, het Lexmark printerstuurprogramma, het bedieningspaneel of het bedieningspaneel op afstand van

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie

EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie...2 1.1 Functies en kenmerken...2 1.2 Inhoud van de verpakking...2 2.0

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T4000 Zelfbedieningskassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T4000 Zelfbedieningskassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T4000 Zelfbedieningskassa www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Configuratie...4 2.1Configuratie bewerken...4 2.1.1Zelfbedieningskassa

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van de thermostaat

Gebruikershandleiding van de thermostaat NL Gebruikershandleiding van de thermostaat Eens uw thermostaat geïnstalleerd en verbonden is met de Box, kan u ontdekken hoe u hem moet programmeren en besturen vanuit uw Internet portaal. U kan op ieder

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

ANALYZER. Gebruikershandleiding. Door

ANALYZER. Gebruikershandleiding. Door ANALYZER Gebruikershandleiding Door Inhoudsopgave Quidel Corporation Wereldwijd hoofdkantoor 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com 858-552-1100 Algemene Informatie...................... 4

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

OREGON -serie 450, 450t, 550, 550t. snelstartgids

OREGON -serie 450, 450t, 550, 550t. snelstartgids OREGON -serie 450, 450t, 550, 550t snelstartgids Waarschuwing Lees de gids Belangrijke veiligheidsen productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie. De Oregon

Nadere informatie

Skype voor Samsung-tv

Skype voor Samsung-tv Aan de slag met Skype Aanmelden met een bestaand account 3 Aanmelden met behulp van Gezichtsherkenning 4 Gezichtsherkenning 5 Skype voor Samsung-tv Een nieuw account maken 6 Schermweergave 7 Een contact

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Inhoudsopgave Eerste handelingen Eerste handelingen Hoe plaats ik de SIMkaart en de batterij in de telefoon? De mobiele telefoon opladen? Hoe begin ik het best? Mijn

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

PINEARTS HOLLAND BV

PINEARTS HOLLAND BV Veiligheidsmaatregelen Platformweegschaal Alle Endel SWS-Series Gebruikershandleiding PINEARTS HOLLAND BV WWW.PINEARTS.NL Veiligheidsmaatregelen Alle veiligheidsberichten zijn aangegeven met het woord

Nadere informatie

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Handleiding Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android Auteur SIMgroep Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Inhoudsopgave HANDLEIDING... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. RAADDIGITAAL INSTALLEREN...

Nadere informatie

Handleiding Manager-Software Versie 1.1

Handleiding Manager-Software Versie 1.1 Handleiding Manager-Software Versie 1.1 Inleiding De Manager-Software is het onderdeel van het Clear2Pass-systeem dat instaat voor het beheer en het opvolgen de toegangscontrole. Ook het toevoegen van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Afdrukken. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Index

Bedieningspaneel. Afdrukken. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Index Dit gedeelte van de handleiding bevat informatie over het bedieningspaneel, het wijzigen van printerinstellingen en over de menu's van het bedieningspaneel. U kunt de meeste printerinstellingen wijzigen

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Managed VoIP. Inhoud. 1 Inleiding

Managed VoIP. Inhoud. 1 Inleiding Inhoud 1 Inleiding. 1 2 Het DECT toestel automatisch configureren. 2 2.1 Het DECT toestel opnieuw configureren. 3 2.2 Problemen en oplossingen 4 2.3 De DECT handset gebruiken 5 2.3.1 Bellen en gebeld worden..

Nadere informatie

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar.

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar. Start de Management Drives Viewer. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de button om in te loggen. Na inloggen opent het hoofdmenu automatisch. Menu Door op de menuknop te klikken kunt u

Nadere informatie

Home Control Kamerthermostaat. Eerste stappen

Home Control Kamerthermostaat. Eerste stappen Home Control Kamerthermostaat Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een later

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Verbindingsgids (voor D-SLR-camera s) Nl

Verbindingsgids (voor D-SLR-camera s) Nl SB7J01(1F)/ 6MB4121F-01 Verbindingsgids (voor D-SLR-camera s) Nl Inhoudsopgave Inleiding...2 De interface...2 Problemen met verbinden?...2 Meer over SnapBridge...2 Wat heeft u nodig...3 Wat SnapBridge

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING

samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING HeartSine Technologies INHOUDSOPGAVE SAMARITAN PAD CONFIGURATIE SAMARITAN PAD 2000-2005 TRAINER 3 PAD Trainer Accessoires 4 Installeren van de Trainer Pad-Pak 4

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1101 - Uurregistratie www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Module configuratie...4 3 Module uitleg...5 3.1Tijd registratie

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1.

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1. . Euro-Twice N.V. Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium Handleiding: Registratie van defecte toestellen op www.eurotwice.be Versie 1.03............................ 0. Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Create Your Locksystem

Create Your Locksystem Create Your Locksystem Gebruikershandleiding Wendy Caers CVO Antwerpen Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Het programma starten 3 Profielen Profiel aanmaken Profiel wijzigen Profiel verwijderen Sluitplannen Sluitplan

Nadere informatie

Doro Secure 580IP. Gebruikershandleiding. Nederlands

Doro Secure 580IP. Gebruikershandleiding. Nederlands Doro Secure 580IP Gebruikershandleiding Nederlands NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het eigenlijke apparaat mogelijk niet accuraat weer. Nederlands 1. in-/uitschakelen

Nadere informatie

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties TAG-IN-A-BAG Stand alone proximity toegangscontrolesysteem Gebruikershandleiding 1. Introductie De TIAB is ontworpen om de toegang voor onbevoegden tot beschermde gebieden te beperken. De unit maakt gebruik

Nadere informatie