C.tv"- = -,,t, $ C ;,,'.--',1, :;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C.tv"- = -,,t, $ C ;,,'.--',1, :;"

Transcriptie

1

2 Bestanden Verwijderen Mijn Muziek 20 Muziek Afspelen 20 Muziek Widget Maken. 21 Muziek Afspelen en Afspeellijst 21 Sorteer op titie of datum MIJN VIDEO Video Afspelen "., ".,'... "",.".".'".,.,."..,... "..."""",.,...",,.,.,.,,22 Video Widget Maken ',..",,,,22 Video Afspelen.. ",.,.,.,'.',.'",...'"..,..."".,.",...,.,.",."...",.".,.,.22 Afspeellijst beheren ",, ",..,, MIJN FOTO......,,,, 23 De bewerking met foto lijst,, 23 Diashow and instellingen....,, 23 Krabbelen,,.... ',, " "..,,23 Photo Widget Maken '...., Galerij,....,, 24 De bewerking met foto en video lijst SCHERMBEELDEN NEMEN.....,24 27 TAAKBEHEER,,, 25 Applicaties Stoppen '.'"."",.".,.., '.'.',.,,,,,,., 25 Applicaties Verwijderen " ",.,.,.,.".".,,,,,.,,.25 Applicaties Installatie,...,, ",, ', " '.,,., WI-FI, ' G NETWORK. 30 PPPoE INSTELLINGEN.. 31 ETHERNET. 32INSTELLINGEN,...,... VEELGESTELDE VRAGEN, BATTERIJBEHEER... Batterij opladen.. BELANDGRIJK VEILIGHEIDSINFORMA TIE Appendix: De optionele delen en modelen... ",.."..,.",.,,."", ',..,25.,.,,., ".., ',.,.,.",.."25 " '.,.,,,,,,26. " 26..,26...,..,,,.,."., ",..,.",..,., ' INDELING EN KNOP : :11 C.tv"- = -,,t, $ C ;,,'.--',1, :; 2 AAN-UIT TOETS FUNCTI~ Inschakelen: Druk op de alln-uit toets gedurende 2 seconden. Uitschakelen: Druk op de aan-uit toets gedurende 2 seconden -+ Tik Power uit-«tik OK. St~rt opni~uw: Druk op de aan-uit toets gedurende 2 seconden -+ Tik reboot-+ Tik OK..Vliegtuigstand: Druk op de aan-uit toets gedurende 2 seconden -+ Tik Vliegtuigstand. Stiltemodus: Druk op de aan-uit toets gedurende 2 seconden -+ Tik EI. Trillenmodus: Druk op de aan-uit toets gedurende 2 seconden -+ Tik lij. Normaalmodus; ~ruk op de aan-uit toets gedurende 2 seconden -+ Tik D. Verplicht uitschakelen: Als het apparaat niet reageert, boudt u de aan-uit toets gedurende 5 seconden. (Waarschuwing: Verplicht uitschakelen kunt leiden tot onvoorspelbare systeemfuutenl) Reset: Druk op de reset knop om het toestel te resetten. Dat zal de data verwijderen, daarom let op de functie invoeren. (Attentie: Na op de resetten knop drukken, het apparaat niet ingeschakeld wordt. U moet op aan-uit toets drukken om uw toestel in te schakelen.) I I I I I 4

3

4 Mass Opslag 1110dusgebruikt wordt 0111de data te synchropiseren en gebruikers kunnen kopiëren, plakken, of 7. Volume. verwijderen in het toestel. Als dit de eerste keer is dat U deze modus gebruikt, 8. Batterijstatus. moet U de driver installeren. Hier voglt de installatie methode: Eerst, schakelen naar Drivermodus 9. Googlc zoeken. over op het toestel, dan uw computer automatisch met de driver installatie 10. Geluid zoeken. interface komt, gebruikers hoeven alleen maar de hulp te volgen om het system opnieuw te starten na het 11. Widgets/Apps toevoegen of behang of meer. afmaken van de installatie. (als het gebeurt niet, ga dan naar de officiële website van Microsoft om Media 12. Tik om de applicatie scherm te bekijk. Player II upgrade pakket te downloaden) Driver Installatie Installatie drivermodus gebruikt wordt om de driver voor USB-foutopsporing en mass opslag modus te installeren, en mass opslag modus driver alleen voor Windows XP, Windows 7 ondersteunt standaard, hoeft niet * te installeren. Door een toevoegen ;; widgets toevoegen, snelkoppelingen naar teopassingen. * * * U kunt ook de readme.txt in de "CD drive" raadplegen. of op de desktop met twee punten in te zoom maakt veel persoplijk gebruik, zoals Tik op een pictogram 0111 te activeren. Aanraken, ingedrukt houden, dan slepen om een icoon een nieuwe locatie te verplaatsen. Aanraken, ingedrukt houden en Slepen op icoon 11001' m 0111 de icoon te verwijderen uit de desktop. 7 DESKTOP 8 Vergrendelen Automatisch vergrendelen of hangrnatig vergrendelen is mogelijk door op de aan-uit knop te drukken. Er zijn vier manieren voor vergredenlen. Ga naar Instellingen ---+ Beveilingen --+ Scherm vergrendelen. Scherm vergrendelen beeld is als volgt: Terug. 2. Terug naar het startscherm. 3. Onlangs gebruikt APPs. 4. Optie. 5. Tijd. 6. Foto maken. Tik de ontgredelen icoon en slepen dat naar de rechts en uit de cirkel om te ontgredelen.

5

6

7

8

9

10

11 (\ '" " TI...._ [!J - a...1:."""d"ihij~ ~,... o.""""yu.c- :)~., "....(I.. n.on1... IJf',~ <> c-._s...-..o"...uwt.u... 1 y_... l... O'... V... c."...u."'..."...""'"-4'i,,,_,,,,,,,'i'i>""'li.vtd"'ii,!r< '. r...~ WI... "to"j U -';1..._I!ovII1.IIf-t!t..,-'''''' I< 11 ~" ".." Cl cs' ~ :.:.).. "./lcl. &.ttc wc' Itlln(..~('. ~"IJ'i~o\\'nmd de ttl.a,_ tft 1K"d.-t'C'fIC'f(dHJ1b)'..1t~IiI"(040. Ol(sprtl GOIikttI,C'Cl,....~,m.k-\MCt',.h\lll1~'iun;.ll.'nIlk"..D!, jjf\f"'c'kedu \\ ldj:c'i"::i"tu "n ti,,".,k.. -ldj'.l "..ni,rwt,... "'t.. 'af.tpdc1l. 0,ik -a.:~"'p I',"=1000" In htt.,...", lint ~l«t«c' "ldtfh ~I.,"'" \\ldt'" "..ikt.. \(.tprkn rn.-\r'lirf'c'ltijsl Af'P"iIiI 'O(" OC'1t('1I I. ûu!nóllll hjs1lntm3cc spckll- "hl C±l 2 VOCI dl!",l.~mvilt!' dl!'.1fs~iiijsc.'. J rtl. Or"l<llIl\ CO""'f...ft."d,r, n"ul \oor... RU/klr.~lltId.t \'f~ijdtrt" '(',u..iiii" SOr'f("r ()\~full.c'd "'"l'jtll\c'flhldt.l\. TI\. de..h~t!)il II\. [ij]. \~1'f'ttn ruc'u""u.-~ U~dl!' ~..h1ol\c'nsi(,f, <11UIL 01).":1... Ah U... t.j4'c'clbj\1 ~Ih \~IWI,!lçIV". ~h.. 1illJ _o lhl Op,t.ln. 'I".t,k.. 'r"h~c'l'" Md k ",h,,)';c'k. 1 ~ * mlultt lilt t; to. hrt'a"*,,~1c'a- (Ah: U.. dl.. re Jl'C'lIq'nLlll ~«n at IC'ttU-C'rll ) Til TCH"\"'Ort.fn.1In :lhpftuij.jl 4IIDiC!n.'ka cm af'f'tc'ltij" I In".tI \ent. 1I1...m. (1I:artnc Im. Td. -k"...,td. &'ft ~.,.~II...n... k..\cittt«t '*"" ' tf't'ij4..r,n m../lrt IloW U!~('~I"I"top dr: muziek U ~ih \~IJIIInfon Olllhl~.,r dilluiu lil,'('r'" IJdt,,, Op dt alk' "t"/u'\. I"I(lr)(l:. opdt: l!o\u...t 1«"'" Ir."Ir. de' ICoon.In htl ('!-lr ur h\1 ~ t.r'tfff " porr Ij",L 4.wt lil\. &k af(.domsc..-.. r<'dta.. '* akf(~ px,"«he ~ " iiiiii!lid...c:t«fdi(.t,û.j «na Itnn Clftth'u~( Ik «N J.:n... I.tk f!d) br1,thbctl)('m I..", Ah. U ~ Sorlftr,cr d.lfttd".ar rnuzlt'~ "'ollok1ll~'" rcr WlcTC"Ofl4 23 HUN VIDEO,:: (~uj,.t,iv..t.mjtn J,fPI. CI:I.II:6J II:I.IICI. RruJ''''r. JlollupJPEGPt/:,"'_U(' 'n... lt '",''''' II/ytrl,." u' lomp (191h'/f'fA, \1dfO,\rjpflf'n Til. de 11!'otij" Video ;appll('~lfitiitdm : ~ÄtCU~,iJcu.:.i1 RO:\I.SOLwrtofl;)U J Tik M1wnn.v.I' LI,l dt ~~bt"l "OM otn de \~"' OU" Ir iu-\.~ (..r:... ct... 'ltl~\\kt:c't '1d.. ~l.n"i "f~f".h('wnhclj., N... w""... c."-c'c"p\f W'~:lI) T" T".., ~".PO(. omwn... 'Uj. \W... ht"ll 'I...,," "tt ti..,w.,. ",W,..", "Irr." Jad \1... f\fn... Up...uo, 1.. ~ lc'ooe.in bc1 roar-., I... win,","" \,-..,..1' - <C-~k'C" \,.. '\ldt('t \f... n "..-..nni \ 5d C'4I,.('-1'1('"" In de \idoo ri')'ci htlt'rf:lt:c, d~g 1'''',0I'",C'", or. kltcon w.th 1("\~I!>~I "1'1)01l1l1.'dlf"C'ctlOp(.:In tooftilnl loont 0lIl1de \'l4co )"he-uli, Stlti.C \ Iodn dhp':.) mede- Til ~.coon. O\"ctl<hOJkcl. u. km'\lfl.",-w. \ulk'dlrt'-.thc'lfn.lttkhl\.t na»1 tllbt1t ~ r\~'"bjl:t... Hlbcfl'".'fr'fh.kflt. Clr«\Kku "'f\(kl II~tef(ac:~,In d~ bo\'fn1cf ~N.t ~I,," ( ) "''--Im.-nl.I~ ludlo b.id f... Utrl.'.., I' ", dfL \f,pftllljst bth n n...,ûreotllc'.~ \Ad,. Hj, ~. ilifi &:- bq\en.s:t UI1J U"'...,I~JtlJ.-eSt,"de\) k tl.a.ssó."'dts. (h""fn(ul;:c'k-o -r«:~\('medln u. dr fb::um.t"lk"'p Iftdr tbsslfic.mtr map. klik 113 ('n EI3 K'OCInOl1lJe "''ft'tp\t''fi'tooduj or3lb\lm ';I;eerga\~~ uil k In... f; I" Jr,lJ.'('(I(tc rjttt> ""'p.t~byhlh" at.t,"" I I lult Jt. \I..wll/~r (1/.1.,'1If.I,Jm'" t:~,,,--,,..4.t \tr'mijdrr dc',idro In dt UI'.

12 Tik Md hoyd ~. Y'Mko. - op ck bo\'emlc tc!chl. \'!lb de Khc.ml. klik de opllt 0(\ C'",,!JCkrnI to.r_"'''''' _... of...,jdem> J Khk de lie:2 icoon on, tc'njl,... de foto k",,&.cii "*'f.atc Photo '\'IdJtcl I\I.ktn ;"'1 dt (Ol. Pllt!:.loi VIIkll~.U It... \ad (... ~ 24 MIJN FOTO op de daklop "Ic =.In de' pap-up 1!,pItd«cm "'Wetu - Sd«tttr... \\leic"'. I, Tlkdc ~tlj.. F.loapplltlJtlc leeee, 2. Tik op de,~'aule (010 om ex fofo's bdcijken, 3. Op ëe bo\'t'me nxbls Khmn klik I I om de roio', IC bewerken. (inclu~jc( in/uil zomen. delen. dnaim. bij'nirrm. (CMO IftIltUWJ.&'m.actuele wcagavescbnai3n.np~n. del.llllllvcnolk'n) Oe be\\crklnl: O...-drk.lk met (010 lijst lol. Uj,J1 In de rooc ~. op de bo\'easlt' links klik de: ILlb.. m (lijd, L4H':.IIt'J., pcnonl'n, orllbcü) om defciiok~ ~... V""IJ6trn ril al ~ de..teo - op ex bo\"cosicttcllu i. de- IC'Mtm &.h);ik \t.... ljdun knop c....,..."..._ Ohuho".nd injttl1ln'fn C r d, dj..~~.,,"tdulltt. :2 In de: 1000Ihr«lOfy. op de bo\~c: rccbulchk dl: EI _ huit:lllnsttll, 3, In de lnittlhnlt. IoIMtffa«. p;aj de FIU" r01l1p" bcji ul m.ltl, ~1I.~ho", u.dllrhl. CI\ dl ho"rmddili, Ol.\bow 2S Gal.erij Dë bl.!\vcrking met (OIO ('I) vldee lijst Cluslric.. ue van roio'. en,'id~o lijn IkklJk fspelen In de rooi directory, op de: bo\'aiilc: rodlu kht de.ibum (lijd. l,.oadts. persoon. or latnb) om de f010's en video te (.I~sfic:m:a. de f4lto's ee,idto Foto: Lnde c;bs$hlcalie map. klik op ck phcm licocift om drt (OIO'Sct: openen. en op de bovenste reebis '-.n de InIp IDterl'açc tik lal.eomom~ te.ft Vld,..: Inde: dusiftclllit ~ tilt op" vtdrco \"OCIn~..... ndco ""'OOJ\"atOni", Ullttf.a«. Hl klik de spd,"" knop ia de- VKko... <I... tdco te tpclca. \'trwijdt.rrn df roco's td \'Wd l. dt UJIC Op de bovenliet ruht van de K-Mmt.. Tik 1I1C'OOlIII- T. Kttc1«".tbu", ofsclrcltfr Icoon, dar &oc",,(fl'(r de roloorvldco U wilt vtn'j~. I.l.. (] - V'",IJdt"ft n (';fjl,,1j (11I,'l/n.111<1, "" (ItJ,/"'W, r,."tm.j.t""dr" j/lf dl tlif."'t "~/IfJlIw,',i"."PJlfI', Om dl! WL"t'')I'(1\'(' lvln h,., {lpjirijl }li'hit''(/ It! 3cJro*,'lrll, On "mn Itu"IJI"", IIt/4I1i1, Tf'.dl"Il/hH'fllllll tllj.lllijl onl I~ \'('rollde'''''', 114-I,fWm/fIIJfÛ c)fj,"(i!: ~"'" uw IfNJ'''' h Jtr IN, $I) L'JoJ" 1. KbkëI -.êl... "'. KnbbtlC1l -A- I,. Ik dttttul{lt:ulv -=.p. ~!Ji0t ~ t'ff ~/QSSifrlV" Mfoto IN" lijd. lkw of,.", t: la ~IIJ. FM:.ba UtnIIbeIca. 1.0pc0d< r-. Kilk de SlIiCQCIa - Sc:Jcct.cu.\tij.. Foto. J )n de: knbbrl ~ pljrulbn mogc:n verschillende kr:1b~1 (,,"e!iclt jdezen,t~ls bomet~. FX, rud "u bah..-. of~(att,.tit.! 0.: bl1t$kl fun':lie to\'onh ij~l1iiitlib U de C.)C'rij I"am pal) ol. 11:. uwkrabbd. "ht de:.p:dun ieo<m SCHERMBEELDEN NEMEN T... St.1ec.tc::Cfeen vertnging Inner om«s.c:hu albe, Id te liciilco Selecteer de standaard opsbg toc:slel. Vtrtoon schemlbcc:jd ic;ooo In.stItusbalk. IIlnhel beeld wordl opgclaan. ze: tijn bcsehildw.i door,. ~1IJ '..10 lipphe:ui~,

13 27 TAAKBEHEER Gtbnnl PK ~bnif:nom de: INMgcT ~pplicatic:s ca...~ k bdic:rca. AppUc:.I~ s.opptn AadrClld J~ tlki.iliolmhsth 3pph~tic:s n*' «If'Iadca woukn.. d\u handlllllilu Stopt U de: ee"''cmit.ptllc'.e1u I. T,k'" T."kb.h~t'r "'I'phcallllicoon. 1. TI~ rapend om tlltc IU(1cndcIIppllcnlle, IClIO"('1\ J. Tik op clcnilpphcalic: U WllllUOr,lCn -lik Vtrpllthl 'I'P - Ol< AllpliC'lIllr\ \'trn'ljd~rell 1. TA de lil TtI:lkbd'f'tr Applic:uie icooa 1. TikAla abc ~Kltliou te loom. J T" op ua appiteahe: U ",,11 VCf""ijdctcn - tik Vcl""rij4uu.. ol y-. OK omte ~vnu,m. Appn(,~lio: In'l.naliC' I 1 T,k,.,ull_lk 10 om moapen :lpphcaricslc' toflcll 1 Vtnd Mld h\: op een tlrrllcatlc U wutimulie,e. - lil I... UlJ.t'f. w~aullbcvelr" CC"JO b:lrtjc te cdnltm om,k,",(mei b(f(l~ Ct pr.lndttc'a, l"i.uts kt knrtjc binik" de USU leabel m &ol!\ut OTG ~ Ah het pi ped, "'nlppccn hel bl'tlipj"op hd lg banjc 0lIl tc unwtjl.cn ebi hel klaar is. Tl!.!l.ufllla~D _ Je lktwot'k.. tik -Je ",,",.rl th\oc'c'... In de popap dij.jooc. 'I'Oft' de ua... toutfl mm,r. "PN. ~br".l~ al wulirwoord mi. '; m,: hl de popapdlajoog. \ba...;ggq In liet naam ~Id Tonttl nummt'r adel APN: Vbc:r Ik ckwls '";1,11 1ld'A'Oft provul.er. (Zoals 111 Chus.a: als U C'I:IIOa UDlcom ud Olm:. ~!obilc"slg 1IC[9,\'Cd: bxtjc' ~ uallclloöltcl ftummf'r \~ld \'OUt U in ""'9Wr..~ 'ioof APN: AI, U (!C'1lChina TdOC'Oltl lg bartje: Jdnlkt, \'0C'1.,..77'" in Ir'Crl"ft nummtf. APS is tun \'q"jiieht in de nllllm WIJl kalom) Ctll.rnlkt'r "ft,_'.rbtwoord: Ah U de- M,ancb:r.n.lor ('h!rla Umccm "nd ~'ob,le.. lei lx'tworlr: kil3"jc "c:bnllkl, ycbf\likcr cn waehlwoord ncw. lijn ocllloncd om In te voeren: 11. U de Jl.all4urd Y.In China Tclewlu'J JO I\IlIWI)I~ k3,u1je l;cbru!\;l. ttt-bruikfr,.. w.('hl~liilul 'lijn \'1l1l,Uclll I'Im in te VotR'ft (""r,,,lk,': lt"iiii, wltchh~(w,d: kfil1l1), AUcllllc: AI~ uw &cbnukd en wxhlwool'd wereen nicl "ocd, I'robt:cr In IC!voetea (Ctbrvik~r: ctn<,~",ycdmll, wachtwoord: vne:lmobi) of(~brulktr: cm.:l, wlchtwnllrd: ynct,nlobl).ook tuju U bc'frikm Cb.1'I3. 'retecoru, Invocrt'n en klik de!ll'i. dlo Dd U ~ op de bodem van ~t.!ii,ii;:b:llk., Ilh eee proef vc',bln,hng. 30 PPPoE INSTELliNGEN \\Jordal U dc-ze: funel",,dnil.... hrt US8 ~1,c:... liwlu6t,l.r \... ck usa kabel I. Tik 1..'ttilillt:H - PPPeE [UldLiagc:a.. voor eee,cs.b:a.gdc: 2, \'\xr Itebn... CII...-adIIwoord ~ kl,k \ clbll\ikn OIR,'~bllldinc mee bteeclblftd.a-m k mala'! 31 ETHERNET 28 WI-FI TIl: III~rtllf.,('n-. \Y"f'. G.! ru:u\vj-fi iruaelli"st'il. I. Scb&td Wi Fi door Wi Fi on... cl'sch:lktlcj\ IC' sjepw, 2. Alk AP dlc:hcbtj ~'ordcn i" een lijsl 8cnu3kl. klik Ik RUm ~ U wilt \"erbindtng maken: ) AIJ 4t AP",~ de verbmding ooi_ sutqc::s\o'01",-ordi ~. AP Inronn:uic wordt opgeslagen in de: pop.4ip tft:iirt. KI«ttt, Verbinden om \'~ te s.1iftc&. Uct "'fcral)c:u'r" Om d< AP infcxml!lîe Ie 'Cl'. tduca Ah de AP II... WC~mk\ildd, op dit pop-vp \'"ftblu. trtkcvft..\~... om \'('rtnncho, Ie Sbl1.m : J AtJ. AP ti ~CTtlnilcld. \0«de.nc... ~.n«~ ~'CfWkt.en klik"\~"lndcn" om 'tab_iq Ilc ft AI, WIImId,~JUCÇe'(\oI ls', de: dtud~ \"C'~ IIC'OM. de bodotm ),IatuwU: \cndujtl 29 3G NETWORK Om lo ~'Ofk k IcblUft.:n" moorlu el:rstlg wn kopen \In ChlM Tcl«om, ehin;) Mobiel ofclui\;1 Unicom, Ot lc.ui1 ~C'It"", ICscu\'oordis; kuilt U de 10 JG dong,lc' :t-uppor1lbt or appfl'ldls Ie consuhc'fc'n, " VLl(ltillll U dc~c rund Ie ft,cbruikt. duit MI usa kaufljc mul uw h)i:~1cl af vin de: VSO Lwl. Al$:U de USU klittel i" uw USO 11I:lwo", klll1rcje~wl. \"C'TKhiJll1$ymbol iiop dl: bodem van statusnlk. I, Tik InslrJlingrn'- Etbn'Dtt. 2, Uw lotllel ;lulom:uiscb krijgt lp ajdus om k verbinden, ()()k ku1l1 U h.llldnutig lp addn:s bijgt:tl 32 INSTELLINGEN \\ Irtt4'\\ & t..'t Ktul~lc«WI.Fi,Im,tet & bt""' nt1~..r"\ \\'I n *udioos MrCI).,lMlnICn F.tbl'rcl!r oller A'IIOI~i1;ch 11' \'JI"UteUcn Ilsndmadft, lp Sutbch lp J!.ebrulktlll viisis1ellen 26

14

15 S,.)(t.m Datum It Tijd Back up instellingen A.tomatiKb herstellen terwijl *'PPS h~tdka Sw:ulurdgqtvtn. h~dkrl her-iastallarie Alle gegevens.-crwijdefl:a A'lttomatiKb datv.m &. Tijd geba.$terd op djd Oatwm mlc:ucii TlJd fa.td)eft Wtmdktok nclwob D~lwn instellen Tijd instellen Een wereldklok msken tnsreüen 24-uw dat de tijd in of 12 uur 14.or Il'IddiltC incklids moet werden ed»ndkttl Dalum (ormaat w«r&egc\'e:n sereereer 41tI\lfl1 (onnaal Te):s'jrooue, Aanluit'IOClll cîmlc oproep ehtrm automaflsch d"lllen WaChlwoorde'l uiuptdcn. Velll'lgins bij tikken en ""I.olktU!k.htl vulhouclcn. en d WCblCfiplS installeren USU fuliioj'ji)qrlntl. Appa.. IlI.ID ollfwikk('lin". D~lklellla."iJ. N..",..akICKilllclI toe:"ii.iid. HOCI 1 bc:vc!<likink. o.o:.ti; ljpw..eht...cmlfd 4lL"$bop. OC'pe.!i.:tC' $1and. I,...oçatie aa.nwij~ eeeeu, AanJ1I.kl,nl"" weergeven, SC"bf:ftIJupdate, w~ved. C.PU-gcbruJk lonen, GPU.weC'rglIvC' rol'ceren. V~Ieranimll-tle,"-balen., AnÎmlldcKhall1 ovç''''n\k, AClivilcllç" n.lel bc:wa,-ell, AchlcrgrondPfOct'lIlIC'n Oorwlkktlaanop bcpcrkt'n. en Alle lies ANR'_ ton.;n " Tontd-Iaro VEELGESTELDE Androld VRAGEN Q: Wat Is de Aadrold os vtnlt voor mijn 10"Jtl'l? A! "-U Basis toestel fu neties Animllliesc;haal overgang, niet bewaren. Activiteiten AchlerpondprocC$$C:o bcpc'ri;en. ANR's(onen en Alle Slnhl$, Icg""1 informatie, modc:l nummer. Q: tttoc1ik dt bllttrl) Op1adtD voordallk ti!!t tould arbrujk7 android versie. kern veraic a.nd 5crienl.lmmer, A; U moc:l de banuij een!llimle opllclen, U kuiii ook uw toestel gc,bruilcen tcrwiji bet wordc opsdadm. Gcbnlik an«n door 8ocd8ek~lIde O'I,I:I\lelll;Opll1d!!n ÎII nice lnostliik door USO k.bel. Q: rtt"ik 1.ltdtr Ctval my pcnooalljk E-mal adut gclbrl.llke:n om 101.U te vlntodt.o 0' oacvlo,c.? A: lid lotsld ondcl'fiu'wu POP3 en St--iTP ILCi."QunlS.SOll'1miao ar.uis L'tNIil IccounU wookn niet oadtn.cajl'ld op uw to($lel. Neem COfI~C-1 Ol) Inel uw cm:.!! provider ncmc:n om tc beveiligen of uw ;J('QOII,II]t Media Kaarts ",'Ordl onderssecnd, Q: Wdk media b.rt b: ~mpaf,btl met mljii tot$lttî' k nûao SO kaal1. Muziek Q: ~'dk sort bestand mig Ik ar'pelen op mijn loalel'! A;)'fP2,~fP3. WAV,AAC. WMA Q: Hot ton-oq; ik ma%îek b(o,taad aln mijn tomtl? Foto's k Kopiffi" de muziek: ~tandc:ft van uw computer naar een sn k31lrt of usa opslag en gebruik de 86Uftd browscf apsllic::llti~10 <»n de bestandm tl3at IIc, I()CSIe!lt k(lpi~ren, Q: Wil soort (oto btstanden mie Ik bddjken op mijn (oald? k JPG. JPEG. a~ip en PNG Q: Ree IQC'''MI Ik rolokltlnd n nlljn (oellet?

16 ,\: K(,~,iëi:: de R>I(>hl!.~landen vlin uw e(,.:lpillcr naar CIlIl SI) k;m~ of USO tjp~ialj en ljehru~k de IJc:;t:lnll Video Wi-Fi browser ilpplicilile tij om de boe:~tilndcn naar het 10011(1:1 te kljpi\lrcn, Q: \\1.1 llllrf \'Idro brd.nlten m.j:1 k up mijn reenet.(.pelen? A; OndCl1llcllr.1.i ronnt1.ll~ Mf'ëGII2/4, 1116) Vel, keiltvniech "'(ljhljpji'eg, De 1.'100::;11: rellljl\i~lc In videe u(spclen is 1080"(1920"1080). Q: Hoc (otvoe~ Ik video btjtand aan o)ijo lotsfel7 A: Kopiee, de video bc~lal\dcjl van uw COtnrUh.:r naar cel'! SD k:l.:lrl or USR 01>.10138Cl) 8cbruik de RCl>lIl11d bll)...')li.'i :'I,.,lil.'.lIlic 11)()J:I JI.' t,ellllmdtil nlult "1::1t(,~lcll(! kvr:i!'cll, Q: thb Jk rflt WI-Fi.d.I)I~r rwdl~ (nit met n~lwllrk Ie \'corblnden? 1\' NIlC, Dat ~,(I<lfl nit; U "een al de li\lliptu (lp uw ;QeSlel BATTERIlBEHEER Gcbruiksaanwij1JoS tnconsequem met de specificatie, houd ln gcdaehl<:1l al~tubliert, U<: baltcrij JS nog niet ~'ol als U uw toestel uitpakt IO hel is aunbcvcld dal U tea nuostc 6 uur mot' opladen "(101dal U uw toc~tcl Gebruikt De 01»)IIaJb:uc b:tlh~.ij i~omwerpen en ~ejlfulluce(;td \t(.)(.>1v:,ak opladen DI.' ball<:tij ear:u:itdl \'t.1n\i''iijc:lt:.ht hel W()nit JJ,ebnliltl M:m, U ktlnt 1I0~ de blitccrijtevensduur plv~ert Ie veelengen door de hiel'olider tlpi Ie volgen, n3ut.'rij 1'~n rrunste een keer g~bnllken van uw toesiet per wede Regelmatige en vette oploden. Laat nooit de balle.ij vollcdil( ontleden 13n8, II0Uli de b;'helij h\lilc:n bereiken ven htet altijd. upladen $Icek de Mekker Vl\n de.,d:lpler in een Ijloptonl1l"'1 Cri oplil.o1d ren mill$le 6 uur \'001' gebntiken (VulledÎ&c opladen kosll)nge~'l;er (0 uur terwijl uw toestel uî1gesc:hru.ehj is). tr OpluJtlr. tii~l ~t!1f USB-I<ub~1 is rûw nloj:elljk, AI~ de baul::,ij "ulkdi~ 01)gcl3JCIl is, de blitlef)' koon \'': Verwijder nooit de k..p. ZIjn er t:ctll rnocc:lijkltdd voor ZclrfCjI"aCCccn. Schoonmaken Appendix: Ueh;I1I<1~lltc)lchcfn'llllct vuoc'ûdll. Om Vil\l;CloJdrukkcn o( sterven de scherm schoen te maken, r.:.jcil,,i,,'ij het gebruik van een zacht doc:k 7,(1111:< een i::tnie:"!i.lelts doek. Delen De optionele delen en modelen JO WlrehlS$ NclwlJrk KIllIIrt Delen Type 1'O CO~fA WCDMA CO~1A2000 TDl68 HUA\\'EI E220 HUAV.'EI (l230 fluawm Cl~OX IlUAWEI El69G HUAV.'F.I EJ750 IIUAV.'El E11) IIUA\\'el \\'JI IIUA\I"IEJ ElS] HUAV.'CI Vv.'118,'119 Akatcl ALï20 ZTE T>.iFI?O Z.TJi "-0:110 Z"H MI~2IfJ SE\VR6R UV,'IOO BQfiI 93t10 A\\'l'r UR RATF. ECI86 ZTUACZ736 snv159 E153 u6 Een volledig cnrgetaden beueeij deurt 6 uur voor volledig opladen len1iljl hel reestel IS ui:geschakeld, U kunl uw IOCMcIGebruiken terwijl dc b3t1ecij Î.Io (lpgcl3dc:l. BELANDGRIlK VEILIGHEIDSINFORMATIE Altijd ~'oltt de vdlit(t,dd 1:_altuct,c1cll terwijl U uw l<xs,ct t:..:bruik,. DOOf~bl tc dcen, venniudt U de risico VIiU brand, dc1n:j"che schokken en "'_\lid Gebruik uw (oesie) niet op plo.ulsen met veel "och( en regen. Uc:wllar uw reenet builen pbalsen met heet bronoen en zwaar zonlicbt laai de oplader or de batterij niet veüen en voorkom andere plo!jclillsc ~ehokken,\111';:11 ::d,"u, \,'11 1,,;1 l'aj'lll':.iii( l:\,,,:,i(:~'lttlllk!'p':"kl,,_ l'h:~;c.~i,':ui, Sc1Ii1llc V~'1ou:'"auk' dot)1 verkeerd opl::u.jn v,,!t niet onder de &ili11fl1îe, )1

17 a.beperkte g.rande Cherry garandeert dat al haar producten en diensten twee Jaron tang vanar de aanschafdotum vrij Vin detecun In het materihi ol vajttnans,cnp. Cheny zal ft! deze periode ~n twee Jaren londer altern.oef r~tses u1tvotrtn of onderdelen YeMnotn die niet nortnni fund10mren. Reparaties en YefVanglnge:n tullen tonder kosten \'OOt de klant worden ultgeyoetd., ~opgestdd dat de klant vttantwoordelljk 15voor ode trans;portlcosten 9fl'&teerd IèIn _..!les oi_ingm. Deze garantie 1$niet '4n toepassfng als het product of een onderdeel doomn besct\ad19d Is oeraakl als geo.dg van modificities, verkeerde: 1MtaRaties,. misbruik. mishandelinkg, vel'wnl1ozing, ongefuk. of het ~ ol verstoppen van het: se:rienunvner/barcode(s). Het advies gegeven door de klantenservice VIn Cheny met betrel<l<ing hiertoe Is dei_. DE GARAlffiES EN OPI.OSSDIGEN HIER VERMELD ZON EXCLUSIEF EN komt IN PlAATS VNI AUE _ GARAlffiES, OF DEZE NU SCHRlfTEUJk ZIJN UITGEDRUKT, GEÏMPUCEERD OF STATUTAIR. WAARONDER AUE VERAHTWOORDEUJkHElD OIIDER EEN GARANTIE VAN VERHANDelBAAAHElD OF GESCHIXTliEID \/OOR EEN SPEClAEk DOEL. STATUTAIR OF ANDERSZINS. DEZE GARANTIE GEEFT U SPEOAEkE JURlOISCHE REOfffiI. WELkE VAN land TOT land KUNNEN VERSCHIllEN. IN GEEN GEVAl IS CHERRY IIERAHTWOOflDEWK VOOR ONGEl.UkkEN. SPEOALE. INDIRECTE OF GEVOlGSCHADE, Of DIT NU HET RfSIJJ.TAAT IS VNI HET GEBRUik. MISBRUik OF HET NIET IN STAAT ZIJN OH HET PROOUCT TE GElIIWII<fH. OF ALS GEVOLG VAN IlEFECTEN IN HET PRODUCT. IN EEN AANrAllANOEH IS HET NIET TOEGESTANI OH 5CHADf AlS GEVOLG ONGelUKkeN OF GEVOlGSCHADe UIT TE SlUITEN. HET GEVOLG IS DAT De BOYENSTAANDE BEPERXINGEN MISSCHIEN NIET VOOR U GELDEN. Geen veneven_i9o< b gendljigd om voor Che<ry veranlwooroelljkheld te nemen _ don tie<.. ng_ln -.., mot de Yff1u>op van d~ pnxiua. C"«ry Is niet verantwoordelijk veer ve~ YOfties, schad. oildsel_1:t doet forte majeu~. _UJI<o... trogel"" OPIJClegddoet de over11eid. I>epertdng<n 099tlegd door de zoois ooriog. ooriogsodltlgo.iw.de.. vljand.lijkhod..,. moilillsalle, _, embargo's, hectltenl$, reyoiutie. brand, ~rdbevfng, tornado, explosie, storm, OYerstroml~ ol 6ndtre """aken die niet op ~ wij%o te -..,.Ijn. Olerry behoudt hec. eàsjeve recht VOOt om het product te repareren of te vervangen. EeN OEAGEWKE OPLOSSING IS IJW ENIGE EN excusieve OPlOSSING VOOR HET OVERTREDEN VNI De GAItANllE. 9.It_ratl.. We geven een beperlcte gatin"ltie van twee jaar YOOf producten gekocht bij verkopers; en ""nkefs die door ons zjj'i geautoriseerd. Neemoontacl op _onze technische ",,_uni"9 op +32(0) al, ureods_obead hebt om het probleem li!if op te lossen. Zorg er wel VOOt" dat u InfOlmatie bij de hand hebt die u moet doorgeyen aan ~ technische WlitegenM:lOfdiger. Tevens zullen we u ook venoeken om de bon of fact:lalr te tenen waarop de aankoopdatum, het ~..en de locatie staan vermeld. 2 Bespl'eck het pl'ob~m vlo de telefoon. 3. Indl.n g... telefonlsdl. 09loss1ng mogelijk Is, miidt de _ don.on vla Ir.com/repa~ 41.Stuur het product terug In een vdlige en stevige doos om te vocwkomen dat et' schade ontstnt tijdens l'id transport. S. Zorg ervoor dat u de volgende Intormat5e eveneens eraan toevoegt als u het pakket terugstuurt: Uw naam en postadres telefoonnummer E.., korte bes,mjvi09 van het probleem Model- en serienummer RMA nummer (S/N nummer) 6. Schrijf uw RMA ntjmmer '-'Idelljk op de... von de doos. 7. U daim zal worden geëvalueerd door onze t2cmisd'te specialisten. De reparaties zullen z.s.rn. won:ien uitgevoerd. Opmer'king: reparaties hebben een garantie van 4S dagen. Als het apparaat nog steeds onder de OOI'SPronkelijke garantie valt, is d4!! niêu~ gamntie 45 dagen geicig dtot het einde van de oorspronkelijke garantie van twee jaar, afhankelijk van wèke langer is.. (Opmemng): SOmmige toe:~ van derden moeten een Tf.kaart gebruiken om normaal te komen worden gebruikt. Ntet alle toepassingen van dêrden de: u hebt gedownaoad kunnen op dit apparaat worden geinstalléerd. Management: Klik op Management om I\N( de: ituft'jc:t: voor software van clefdefl te aeen. Klik op het icoon van de sottware KlII( op he.t Icoon van de software Start: Voor de software uk en Qa naar de intemce en Ol naar de Interface. Export: Exporteer de software naar de T'F-UMt verwtjderen: Oe software verwijderen AMu~n (Annuleren):Annuleert de opende Problemen oplossen Oe tablet start niet op 1. COnttol... de battelij 2. Sluit de adapter aan na deze contro5e 3. Als na het opladen het apparaat nog steeds niet opstart moet u contact opnemen met onze techni:sd\e ondersteuning. RMA proced...-e: 1. Neen conilict met de _ van Cherry (0) J Nadat het sd'ienn verschenen is of als het beeki \I0OI" het eerst vetschijnt wordt de stroom onderbrokefl. 1. De battelij is bijna leeg, laad het oprueuw op. Er i,geen gellrid te horen 09 ëe koptelefoon

18 1. Contt'QIeer Of het VohmetlNeaO '*' op 0 (nul} $Ulat 2. Controleer of het rnl.fliá bestand niet: is beschadigd'. Probeer ilndcrc muziek af te spelen. Als her bestand Î$ besd'ladigd, dan kan dit leiden tol veel ruis en OYCSSIiSan. Het is niet mogelijk om bestan(:ien te ~ of om muzlekbcstanden <lf te spelen. 1. COntro~ ar de 'letbinding tussen de computer en de speler goed Is. 2. «()(Itroleer of er ~ opsqgruimte is.. J, Controleer or de US&-lcabel f'i6et is besc:h.lciigc:i. 4. Controleer of de US8-kabel ni«is: ontic.cjrc)peid. Sl>edflcati", H~rdwatecnnrlgurattt Snelh<ld CPU-pt<>CeS1Of:1.2 GHz """'" A9~ met 3l>-".r.nell.r Copodtolt: <!GB Geheugen: lgb Geheugenl<Mrt: Tf128M-16 G Sd'Ierm: 10.1 Inch CO)~ lnults'touch sahn ResoluUt: pu& Botterijtype en ""pocit"": ~ ~ bolto<lj: $000 MA USB: Highspeed US82..0 OG voor het verbhkn van rand.ppillijwur Sensor: 30 opnemen: Ingt.txIu\\'de.uioofto. SoftViareconf Jguratie 8esttJringS5'($teem: Ancfrloó1.1 Video: MKV (h. 264 HP). AVl. RMIIlMVB. RV. MPIOG I/2 MuZiek: MP3. ""MA. APE, A.AC. AK.. N:3. WAV Afbf.'Cldingen: JPEG. BMP. GIF. PNG. TIF M-l013 Gebruiksaanwijzing )!

19

M-1023Q. Gebruikers Handleiding

M-1023Q. Gebruikers Handleiding M-1023Q Gebruikers Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Voorzorgsmaatregelen... 4 Overzicht... 5 Uiterlijk... 5 Knoppen... 6 Status Iconen... 7 Voorbereiding... 8 Aan/Uit/Stand-by... 8 Power Reset...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

KIDZTAB-70 18 CM (7") TABLET MET ANDROID 4.2

KIDZTAB-70 18 CM (7) TABLET MET ANDROID 4.2 KIDZTAB-70 18 CM (7") TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Inschakelen en uitschakelen... 3 Het touchscreen gebruiken... 4 Interfaces... 4

Nadere informatie

TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

TAB-1014 25 CM (10,1) INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Gebruikershandleiding www.lenco.eu Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 5 De tablet verkennen... 6 Het beginscherm verkennen... 7 Aan de slag gaan...

Nadere informatie

Voorwoord. 1. Aankondigingen

Voorwoord. 1. Aankondigingen User Manual NL Voorwoord 1. Aankondigingen Onderhoud aan tablet Houd het apparaat droog. Laat het apparaat, acculader niet in contact met water en damp komen, of gebruik geen natte handen met de tablet

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Tablet PC + gratis cursus Timemanagement!

Alstublieft! Uw Tablet PC + gratis cursus Timemanagement! Alstublieft! Uw Tablet PC + gratis cursus Timemanagement! Geachte NHA cursist, Als dank voor uw inschrijving voor één van de thuisstudies van de NHA ontvangt u hierbij uw 7 inch Tablet PC met daarop de

Nadere informatie

ATAB-710 7" (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

ATAB-710 7 (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 ATAB-710 7" (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning www.axxion-electronics.com Geachte klant, Bedankt voor de aanschaf van dit Axxion-product. Kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing

ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing Copyright 2012 ICARUS Inhoudsopgave Disclaimer 5 Introductie 5 In de verpakking 5 Onderdelen en bediening 6 In- en uitschakelen 7 Opladen 7 Een geheugenkaart

Nadere informatie

Point of View Mobii 629 - Android 4.1 Tablet PC. Algemene mededelingen...2 Disclaimer...2 Inhoud van de verpakking...2

Point of View Mobii 629 - Android 4.1 Tablet PC. Algemene mededelingen...2 Disclaimer...2 Inhoud van de verpakking...2 Point of View Mobii 629 - Android 4.1 Tablet PC Nederlands Inhoudsopgave Algemene mededelingen...2 Disclaimer...2 Inhoud van de verpakking...2 1.0 Product Introductie...3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

TR9015. Android 4.0. Handleiding

TR9015. Android 4.0. Handleiding TR9015 Android 4.0 Handleiding INHOUD 1. Welkom 3 2. Belangrijke waarschuwingen 3 3. Toetsen en functies 4 4. Voor gebruik 5 4.1. Tablet aansluiten op een computer 5 4.2. Uw tablet aan- en uitzetten 5

Nadere informatie

DIT7050 Gebruikershandleiding

DIT7050 Gebruikershandleiding DIT7050 Gebruikershandleiding *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE

Nadere informatie

EM6250 Easy Pro View IP camera

EM6250 Easy Pro View IP camera EM6250 Easy Pro View IP camera 2 NEDERLANDS EM6250 Easy Pro View IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera te benaderen... 4 1.3 Hardware

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

SM-N7505. Gebruiksaanwijzing. www.samsung.com

SM-N7505. Gebruiksaanwijzing. www.samsung.com SM-N7505 Gebruiksaanwijzing www.samsung.com Over deze gebruiksaanwijzing Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Nadere informatie

Kies installeren (PC Sync)

Kies installeren (PC Sync) * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

Nadere informatie

SM-G870F. Gebruiksaanwijzing. Dutch. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G870F. Gebruiksaanwijzing. Dutch. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G870F Gebruiksaanwijzing Dutch. 12/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Inhoud Lees dit eerst Aan de slag 7 Inhoud van de verpakking 8 Indeling van het apparaat 10 De SIM- of USIM-kaart en de batterij gebruiken

Nadere informatie

EM6225 e-camview Pan/Tilt HD IP camera

EM6225 e-camview Pan/Tilt HD IP camera EM6225 e-camview Pan/Tilt HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6225 e-camview Pan/Tilt HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 1.2 Wat heb je nodig om de camera te benaderen...

Nadere informatie

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC Nederlands Inhoud Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Welkom. 2 Aan de slag. 3 Tekstinvoer. 4 Contactpersonen. 5 Oproepen. 6 Berichten. 7 Netwerkverbinding

Inhoudsopgave. 1 Welkom. 2 Aan de slag. 3 Tekstinvoer. 4 Contactpersonen. 5 Oproepen. 6 Berichten. 7 Netwerkverbinding Snel aan de slag Inhoudsopgave 1 Welkom 2 Aan de slag 2 Uw HUAWEI MediaPad in een notendop 2 Installatie 3 De batterij opladen 4 Belangrijke informatie over de batterij 5 Uw startscherm in een notendop

Nadere informatie

SAB NOVA Android HD. Gebruikshandleiding

SAB NOVA Android HD. Gebruikshandleiding SAB NOVA Android HD Gebruikshandleiding 0 INHOUD IHHOUD... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. VEILIGHEID... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 1 PRODUCT WEERGAVE... 3 2 AFSTANDSBEDIENING... 5 3 BASIS

Nadere informatie

DIT8070 Gebruikershandleiding 8 Tablet Android 4.1

DIT8070 Gebruikershandleiding 8 Tablet Android 4.1 DIT8070 Gebruikershandleiding 8 Tablet Android 4.1 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN

Nadere informatie

AV-61 e-reader. 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$

AV-61 e-reader. 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$ AV-61 e-reader 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$ INHOUD Product Specificaties 3 Belangrijke veiligheid voorschriften 4 Ingebruikname - Quick Start 6 Opladen / USB

Nadere informatie

Samsung Kies (PC Sync) installeren

Samsung Kies (PC Sync) installeren * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

Nadere informatie

GT-P6210. Gebruiksaanwijzing

GT-P6210. Gebruiksaanwijzing GT-P6210 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Gefeliciteerd met uw aankoop van het mobiele Samsung-apparaat. Met dit krachtige apparaat, dat u overal kunt gebruiken, hebt u het beste van het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9,7" Tablet Android 4.0 DIT9720

Gebruikershandleiding 9,7 Tablet Android 4.0 DIT9720 Gebruikershandleiding 9,7" Tablet Android 4.0 DIT9720 1 Welkom...3 Belangrijke mededelingen...3 Knoppen en functies...4 I. Aan de slag...5 1.1.1 De beschermingsfolie netjes op het scherm van de tablet

Nadere informatie

Model: XEMIO-955 / 965 / 966. MP4-speler / Aanraakscherm. Gebruiksaanwijzing (Nederlands)

Model: XEMIO-955 / 965 / 966. MP4-speler / Aanraakscherm. Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Model: XEMIO-955 / 965 / 966 MP4-speler / Aanraakscherm Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Voor meer informatie en ondersteuning, www.lenco.com Waarschuwingen: GEBRUIK ALTIJD DE STYLUS BIJ HET BEDIENEN VAN

Nadere informatie

KPN Smart 400. Gebruikershandleiding

KPN Smart 400. Gebruikershandleiding KPN Smart 400 Gebruikershandleiding 1 Over deze handleiding Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor deze mobiele telefoon van ZTE. Lees en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik om het toestel

Nadere informatie