White paper Digitalisering pre- en postanalyse Een oplossingsrichting voor de drie belangrijkste knelpunten in de keten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "White paper Digitalisering pre- en postanalyse Een oplossingsrichting voor de drie belangrijkste knelpunten in de keten."

Transcriptie

1 White paper Digitalisering pre- en postanalyse Een oplossingsrichting voor de drie belangrijkste knelpunten in de keten. White paper digitalisering pre- en postanalyse helpline B.V., 2 jan 2015 (versie 1.0)

2 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting & conclusies 2 2 Inleiding 3 3 De markt en de trends 4 4 Korte beschrijving pre- en postanalyse 6 5 Knelpunten binnen huidige procesketen 10 6 Praktijkcase: digitalisering (route)planning bij Starlet DC 12 7 Roadmap helpline 13 Integratie barcode scanning in de afname 13 8 Over helpline 15 Pagina 1

3 1 Managementsamenvatting & conclusies Volgens het CBS bedraagt de omzet bij medische laboratoria en trombosediensten rond de 1,4 miljard euro. Er werken circa 14 duizend mensen bij medische laboratoria in Nederland. De toegevoegde waarde per medewerker bedraagt derhalve (bijna) honderdduizend euro. De productiviteit per medewerker is de laatste jaren overigens licht gestegen (circa 1,7% per jaar). De vraag is of deze productiviteitsstijging de komende jaren voldoende is omdat de tarieven onder druk staan en de eisen aan kwaliteit en registratie hoger worden. De verwachting is verder dat het aantal huisbezoeken voor bloedafname de komende jaren, na een aantal jaren van stijging, licht zal afnemen. Om de continuïteit te waarborgen is het dus noodzaak primaire processen efficiënter te laten verlopen. ICT speelt hier een cruciale rol. Tijdens de ronde tafel kwamen drie belangrijke knelpunten naar voren waar medische laboratoria nu mee worstelen: Als eerste kwam het digitaliseren van de aanvraag vanaf de (huis)arts naar voren. helpline is voor het vinden van een oplossing op dit vlak vooral afhankelijk van andere software-aanbieders zoals zorgdomein - en zal actief naar aansluiting zoeken. Het tweede knelpunt betreft het plannen van routes en locaties. De huidige oplossing van helpline is hierop toegespitst en zal in de (nabije) toekomst hierin verder worden uitgebreid. Ronde Tafel 10 december 2014 Deze white paper is tot stand gekomen dankzij input verzameld tijdens een Ronde Tafel bijeenkomst die op 10 december 2014 plaatsvond. Deze bijeenkomst werd gehost door helpline in samenwerking met Portavita en Starlet Diagnostisch Centrum. Meer dan 40 beleidsbepalende medewerkers van medische laboratoria, trombosediensten en diagnostische centra uit het hele land waren aanwezig in Leiden om de belangrijkste thema s en knelpunten gezamenlijk te bespreken. Het doel was om input te verzamelen over de belangrijkste knelpunten in de keten. Dit is onder andere gerealiseerd dankzij de inzet van een Live Audience enquête tool, waardoor aanwezigen direct via hun smartphone participeerden. De uitkomsten van de verschillende polls zijn plenair besproken en verwerkt in deze white paper. Het derde knelpunt dat werd aangegeven betreft het aanmelden en registreren van materiaal dat terugkomt uit de route in het LIMS. Hiertoe werkt helpline momenteel in samenwerking met Portavita aan een krachtige oplossing: barcode scanning. helpline zal als volgende stap in het digitaliseren het barcode scannen in Careware mogelijk maken. Dat betekent dat de prikster ter plekke bij de patiënt een stikker met een barcode op de buis kan plakken, scannen en koppelen aan de patiënt. In combinatie met Portavita kan dan de doseerkaart met barcodesticker komen te vervallen. Om een verdere digitalisering van de pre- en postanalyse processen te realiseren is het van belang dat de laboratoria starten met de invoer van ICT systemen. Dit moet stapsgewijs gebeuren, bijvoorbeeld zoals bij Starlet waar nu alle ambulante priksters hun planning digitaal op de smart phone ontvangen. Alleen door een stapsgewijze aanpak zal de keten straks voor organisaties daadwerkelijk van Aanvraag tot Zorgfactuur digitaal kunnen verlopen. Pagina 2

4 2 Inleiding De analyse fase verloopt bij veel laboratoria nagenoeg digitaal, dankzij de verregaand geautomatiseerde en gerobotiseerde tracks. Hier ligt dan ook niet zozeer de bottleneck in het verder verbeteren van de processen bij laboratoria. Het knelpunt zit veelmeer in de pre- en postanalysefase, waar de papieren aanvraagformulieren, (gele) doseerkaarten en het handmatige plannen nog altijd de boventoon voeren. Papieren formulieren en processen worden echter te duur, te langzaam en vooral te onveilig. De noodzaak tot het digitaliseren van pre- en postanalyse wordt vanuit efficiency en kwaliteitsoogpunt steeds groter. Voor een verdere digitalisering van de pre- en postanalyse is samenwerking tussen zorgaanbieders en softwareleveranciers essentieel. De ronde tafel van 10 december 2014 was een aanzet om deze samenwerking te versnellen. De hoofdvraag van deze white paper luidt dan ook: Laboratoriumdiagnostiek Overal waar in deze white paper laboratoriumdiagnostiek wordt genoemd, worden zowel de processen bij medische laboratoria als trombosediensten en diagnostische centra bedoeld, tenzij anders vermeld. helpline beseft dat de processen kunnen verschillen en zal onderling hier bij de verdere ontwikkeling ook rekening mee houden. Omwille van de leesbaarheid is hier gekozen voor de overkoepelende term laboratoriumdiagnostiek. Welke stappen zijn nu noodzakelijk om de pre- en postanalyse verder te digitaliseren? Pagina 3

5 3 De markt en de trends De markt van laboratoriumdiagnostiek is divers. Er zijn veel verschillende specialistische spelers actief, waaronder: - Huisartsenlaboratoria - Medische laboratoria - Klinisch chemisch laboratoria - Diagnostische centra - Zelfstandige Trombosediensten - Logistieke dienstverleners De totale omzet van diagnostische laboratoria in Nederland bedroeg in 2012 ongeveer 1,4 miljard euro. Ongeveer 14 duizend mensen zijn werkzaam bij de laboratoria, wat een gemiddelde bijdrage van bijna 100 duizend euro per persoon oplevert (bron: CBS). De omzet per medewerker is de afgelopen jaren iets toegenomen. Van 2008 tot 2012 was er sprake van een productiestijging van gemiddeld 1,7% per jaar. Het totaal aantal afnames is in die periode daarentegen redelijk stabiel gebleven. Figuur 1: Omzet en aantal medewerkers medische laboratoria en trombose diensten. Volgens het artikel: Efficiency van labtesten niet op waarde geschat dat het Financieele Dagblad op 26 september 2014 publiceerde, bedragen de kosten van laboratoriumonderzoeken slechts 2% van het totale gezondheidszorgbudget. Terwijl de testresultaten maar liefst 60 tot 70% van alle medische beslissingen bepalen. Per hoofd van de bevolking bedragen de kosten voor laboratoriummaterialen 18,50. Daarmee is Nederland een van de zuinigste landen van West-Europa op dit gebied. Het aantal huisbezoeken nam wel toe, zoals in de grafiek hieronder is af te lezen tot circa 43% van het totaal aantal afnames. Vanaf 2012 is het aantal huisbezoeken volgens de ronde tafel echter stabiel gebleven, en de verwachting is dat er de komende jaren een lichte daling zal optreden. Het percentage thuisprikken verschilt verder per regio. Wanneer er bijvoorbeeld een relatief oude populatie in een gebied woont, zullen er meer huisbezoeken worden gedaan. Een indicatie om thuis geprikt te worden wordt bijna altijd door de huisarts gegeven. Sommige huisartsen zijn hier wat makkelijker in dan andere. De extra vergoeding voor huisbezoeken is met 7,75 echter niet erg ruim. Pagina 4

6 Figuur 2: aantal afnames poliklinisch en aan huis. Conclusie De productiviteit per medewerker is de laatste jaren licht gestegen. De vraag is of deze productiviteitsstijging voldoende is de komende jaren omdat de tarieven onder druk staan en kwaliteits- en registratie-eisen hoger worden. De verwachting is verder dat het aantal huisbezoeken voor bloedafname de komende jaren iets zal afnemen. Om de continuïteit te waarborgen is het dus noodzaak primaire processen efficiënter te laten verlopen. ICT kan hierbij een cruciale rol spelen blijkt uit de volgende hoofdstukken. Pagina 5

7 4 Korte beschrijving pre- en postanalyse Voor veel organisaties is volledige digitalisering van de pre- en postanalyse nu vooral een fraai vergezicht die nog ver verwijderd lijkt van de dagelijkse praktijk. Dat beeld is voor een belangrijk deel onterecht. Grote delen van de keten kunnen wel degelijk worden gedigitaliseerd. Niet in één keer en in één systeem maar zeker stapsgewijs en geïntegreerd. Het onderstaande diagram geeft schematisch de keten van pre- en postanalyse weer. Per activiteit binnen elk deelproces wordt toelichting gegeven. Figuur 3: de keten van pre- en postanalyse zoals gepresenteerd tijdens de ronde tafel op 10 december Pagina 6

8 Ideale situatie in de pre- en postanalyse Fase Onderdeel Deelproces Activiteit 1a Pre-analyse Orders Aanvraag (huis)arts - Zorgdomein / digitale aanmelding vanuit HIS - Telefonische aanmelding - Patiënten aanmaken - Orders aanmaken 1b Pre-analyse Orders Protocollen Bewaking - Uitnodigingen versturen - Patiënten (na)bellen - / SMS reminders 2a Pre-analyse Afname Planning - Capaciteitsplanning - Beheer prikposten - Thuisprikken - Bemensing prikposten - Patiënten met afspraak (spreekuur) - Medewerker roosters 2b Pre-analyse Afname Registratie - Bloedprikken - Barcodes scannen - Registreren tijdstip en aantal bezoeken - Opmerkingen / formulieren - KM-registratie 2c Pre-analyse Afname Transport Materiaal - Routes voor verzamelen bloed bij depots. Bode brengt bloed naar lab. 3a Analyse Aanmelding materiaal bij LIMS Binnenkomst Materiaal - Controle van binnengekomen bloed, check identiteit patiënt, patiëntnr., ordernr. en kleur en aantal buizen. - Scannen aanmeldformulieren / barcodes - (Geautomatiseerde) invoer (bar)code buis bij patiënt in LIMS. 3b Analyse Analyse Analyse - Lab logistiek - Bijzonderheden - Bepalingen / uitslagen 3c Analyse Verwerken uitslagen Uitslagen - INR bepalingen - Bijzonderheden en opmerkingen - Monitoring en bewaking 4a-c Post-analyse Printen doseerkaarten Communicatie Portaal Communicatie - Genereren en versturen TD doseerkaarten - Klant portaal - Aanvrager portaal - Uitslag berichten naar aanvrager / HIS Pagina 7

9 1. Orders 1a. Aanvraag door (huis)arts Digitale verwijzingen (bijv. met Zorgdomein) zullen meer en meer de standaard worden. De patiënt en patiëntorder zijn dan direct bekend in het LIMS van de organisatie. Als orders op dergelijke wijze binnenkomen levert dit veel voordelen op later in de keten. Uit de praktijk blijkt echter dat deze overgang nog flink wat tijd in beslag zal nemen en waarschijnlijk nooit 100% dekkend zal zijn. Een handmatige invoer van een nieuwe patiënt of opdracht moet te allen tijde mogelijk zijn. 1b. Aanmelding patiënt met onderzoek Indien Careware ook gebruikt wordt voor het registreren van bloedafnames op prikposten, moeten de patiënten en/ of opdrachten in Careware bekend zijn voor snelle verwerking. Het importeren van deze gegevens opdrachten kan vanuit het LIMS of ZIS worden gedaan. Voor de thuisprikopdrachten ontvangt Careware de orders uit het LIMS en het TD systeem (bijv. Portavita). Aanmelding van nog niet bestaande patiënten is iets wat ook mogelijk gemaakt zal worden via de Careware app of portaal, maar zal dan fungeren als doorgeefluik naar het LIMS of ZIS en niet een zelfstandige (nieuwe) bron van patiënten moeten worden. Locaties met openingstijden kunnen goed beheerd worden in Careware. Een aantal organisaties heeft de wens geuit om ook spreekuurplanning in Careware mogelijk te maken om daarmee de gehele diagnostiekplanning te kunnen voorzien. 1c. Protocollen bewaking De bewaking van TD patiënten vindt plaats in het TD systeem, bijv. Portavita. Daarnaast is er een aantal andere patiëntdoelgroepen waarvoor bewaking belangrijk is. Zo is het voor patiënten die Lithium slikken belangrijk om regelmatig opgeroepen te worden om hun bloed te laten prikken om de dosering en therapietrouw te controleren. Bewakingsprotocollen zijn veelal tijdsafhankelijk. Vanuit het bewakingsprotocol moet dus op gezette tijden een opdracht tot bloedafname of biometrie worden gegenereerd (patiënt X moet in week YY weer opgeroepen / bezocht worden). Belangrijk is dat hiervoor op tijd een oproepbericht (brief, , sms) uitgaat. Het aanmaken en beheren van de oproepbrieven is relatief complex omdat het soms om combinatieonderzoeken gaat en het voor sommige onderzoeken niet uitmaakt waar de patiënt wordt gezien en bij andere wel, omdat hier bijvoorbeeld bepaald apparatuur aanwezig is. 1d. Planning en bezoeken spreekuur Het plannen van routes op basis van de opdrachten is reeds zeer goed mogelijk met behulp van Careware. Op basis van de beschikbaarheid van de medewerkers, de eisen en wensen van patiënten en organisatiedoelstellingen; wordt een optimale planning gegenereerd voor de ambulante priksters. Ook de planning van de prikposten op basis van voorkeurstijden wordt hierin optimaal meegenomen. 2. Afname 2a. Afname en registratie materiaal Met Careware wordt dit deel van het proces al verregaand digitaal ondersteund. De Careware app op de smartphone geeft de medewerker de mogelijkheid om op basis van de actuele planning zijn of haar bezoeken in te zien en te registreren. Naast het registreren van de bezoektijden van ieder bezoek zijn volgende zaken reeds mogelijk: Pagina 8

10 automatische kilometerregistratie het bijvoegen van PDF formulieren, foto s, video s op basis van de registratie diverse communicatie mogelijkheden met collega s en planner Om het papier in de keten verder terug te dringen, hebben Portavita en helpline een case ontwikkeld waarbij de doseerbrief voor de TD niet meer nodig is door gebruik van mobiele Barcode Scanning. Lees hierover meer in het kader Barcode Scanning. Ook voor POCT afname is er een mogelijkheid om de INR waarde direct in Careware in te lezen en aan Portavita door te geven. 2b. Transport Materiaal Het is mogelijk voor bodes een aparte planning aan te maken waarbij het ophalen van materiaal van geselecteerde locaties zo optimaal mogelijk gebeurt en waarbij ook deze bezoeken direct digitaal worden vastgelegd in het veld. 3. Analyse 3a. Aanmelding materiaal bij LIMS. Doordat op het lab reeds bekend is welke patiënten materiaal met welk ordernummer er verwacht kan worden, kan de analyse direct beginnen. Indien middels bijv. barcode stikkers en scannen bij de patiënt al de koppeling is gemaakt tussen patiënt, buisnr. en ordernr. kan het materiaal direct voor analyse worden aangeboden. 3b. Analyse Het analyseproces is de core business van ieder lab. De efficiency en effectiviteit van het analyse proces zijn vergevorderd. De laatste bottlenecks, bijvoorbeeld het analyseren van de opmerkingen en bijzonderheden van de TD kaart, kan door het digitaliseren ervan veel eerder in het proces plaatsvinden en veelal automatisch gebeuren. 3c. Verwerken uitslagen KIS De uitslagen van de analyse worden in het KIS ingebracht, bijv. Portavita. De uitslagen van de labpatiënten worden teruggevoerd naar het ZIS en/of het HIS. De (huis)arts kan de uitslagen in zijn of haar systeem opvragen. 4a-c. Communicatie met patiënt / aanvrager Uitslagen worden over het algemeen al via edifact of dergelijke berichten gecommuniceerd met het HIS/ZIS. De uitslag(en) en de nieuwe dosering worden in het KIS systeem (Portavita) voor de TD patiënten zichtbaar gemaakt. Patiënten kunnen zelf inloggen of krijgen via bericht dat er een nieuw dosering klaarstaat. Indien patiënten liever toch nog een kaart ontvangen, wordt een nieuw doseerkaart geprint, maar kan nu zonder de relatief dure barcodesticker. Conclusie Het afnameproces is al met al relatief complex en kent vele deelprocessen en activiteiten. Met Careware kan de planning van routes en de registratie van (thuis)prikken direct gedigitaliseerd worden. Dit biedt een goed uitgangspunt voor verdere automatisering. In combinatie met de barcode scanner kan ook de afname en registratie van materiaal gedigitaliseerd worden met Careware. Careware en Portavita zullen dit oppakken en verder ontwikkelen. Pagina 9

11 5 Knelpunten binnen huidige procesketen Tijdens de ronde tafel op 10 december 2014 kwamen volgende knelpunten als meest urgent naar voren: Figuur 4: Resultaten Live Audience enquête met betrokkenen uit de sector: Welk deelproces uit de keten heeft de hoogste urgentie als het gaat om efficiencyverbeteringen? Knelpunt 1: Aanvraag (huis)arts Momenteel zijn organisaties in de laboratoriumdiagnostiek veel tijd kwijt met het verwerken van losse aanvragen van de huisarts. Organisaties moeten deze aanvragen veelal handmatig invoeren in de systemen. Waar de sector grote behoefte aan heeft is een koppeling waarmee deze aanvragen uit bijvoorbeeld Zorgdomein ook automatisch in het TD en LIMS systeem terechtkomen. helpline zal zich als leverancier van het planning- en registratieplatform Careware niet op deze activiteit gaan richten met een nieuw product of speciale module. Wel zal helpline onderzoeken of er in samenwerking met zorgict aanbieders die aanvragen van (huis)artsen administreren goede koppelingen gerealiseerd kunnen worden. Knelpunt 2: Planning routes en locatie In veel organisatie gebeurt het plannen van routes en locatie nog handmatig. Dit kost veel tijd van medewerkers en ook rijdt men hierdoor niet de meest ideale route. Daarnaast wordt de werkdruk niet door deze traditionele werkwijze niet altijd goed over alle medewerkers verdeeld. Tevens kan bij calamiteiten niet snel worden ingespeeld met een planningswijziging omdat zonder centrale planning gewoonweg onbekend is waar andere medewerkers zich bevinden. Careware biedt voor dit knelpunt al toegespitste digitale oplossing. Knelpunt 3: Registratie en aanmelding materiaal/cliënt LIS Zowel de registratie als de aanmelding vraagt nog veel manuele verwerking en is daardoor tijdrovend en foutgevoelig. Het bloed dat binnenkomt bij het lab, moet nu namelijk eerst handmatig worden aangemeld in het LIMS, waarna de analyse pas kan plaatsvinden. Op het moment dat het papieren formulier wordt gedigitaliseerd, kunnen de prikdienst en het lab veel efficiënter samenwerken: meteen na registratie vindt dan de aanmelding plaats. Oftewel: het bloed kan vrijwel direct na binnenkomst in het lab worden onderzocht. De nu nog gescheiden handelingen registratie materiaal en aanmelding materiaal/cliënt worden dan digitaal samengevoegd. Pagina 10

12 Conclusie Er zijn drie belangrijke knelpunten die bij vrijwel alle laboratoria en diagnostische centra spelen. Van deze knelpunten heeft het digitaliseren van de aanvraag (huis)arts momenteel de hoogste prioriteit. helpline is voor het vinden van een oplossing op dit vlak echter afhankelijk van andere software-aanbieders. Digitalisering van de planning van routes en locaties is de tweede belangrijkste prioriteit volgens de sector. En hiervoor biedt helpline met softwareplatform Careware reeds een geschikte oplossing. Tot slot is ook registratie en aanmelding materiaal/cliënt LIMS een zeer belangrijk knelpunt om op te pakken. Hiertoe werkt helpline momenteel in samenwerking met Portavita aan een krachtige oplossing: barcode scanning via mobiele app. Pagina 11

13 6 Praktijkcase: digitalisering (route)planning bij Starlet DC Starlet Diagnostisch Centrum werkt sinds 2012 met Careware om de routes van medewerkers te plannen, voor zowel de trombosediensten als de huisartsen prikdiensten. En met resultaat. Petra Tabak, afdelingshoofd buitendienst, vertelde de aanwezigen bij de Ronde Tafel bijeenkomst dat één van de belangrijkste resultaten is dat iedereen overal inzetbaar is en dat het plannen nu digitaal verloopt. De routes, adressen en dergelijke voor een te rijden route staan dagelijks in Careware klaar. De werkhoeveelheid is ook beter verdeeld onder medewerkers dan voorheen. Dit komt o.a. doordat de routes niet meer worden ingedeeld op postcode. Daarnaast is de buitendienst constant te volgen. Hierdoor is ook herindeling on the spot mogelijk, bijvoorbeeld als iemand in de file staat of ziek is. Starlet is sinds de invoering van Careware sterk gegroeid. Zou Starlet nog op de oude manier zijn door blijven werken veel meer plantijd en routes per dag nodig hebben gehad. Starlet meldt de volgende resultaten en voordelen na invoering van Careware: Besparing op plantijd van 6 uur per dag; Per dag 5 routers minder; Meer inzicht in verdeling en aantal huisbezoeken in de routes; Snel en flexibel kunnen bijsturen in de planning op de dag zelf; Drastisch afnemen van onderlinge telefonische communicatie; Cliënten direct en beter kunnen informeren over planning. Nu management en medewerkers gewend zijn aan de nieuwe processen, is het voor Starlet tijd om verder te optimaliseren. Naast een verdere uitbreiding van het aantal gebruikers zal Starlet starten met scannen van barcodestikkers bij de patiënt met de Careware app. Petra Tabak, Hoofd Buitendienst Starlet DS Zet snel een eerste stap met digitalisering! Alles in één keer optimaliseren gaat namelijk niet lukken. Als je niet nu begint, gebeurt er niets. Drie tips Starlet DC geeft drie tips mee voor organisaties die digitaal gaan plannen en registreren: 1. Creëer draagvlak Medewerkers zitten vaak niet op verandering te wachten. Betrek hen daarom zo vroeg mogelijk. Bied ruimte voor input maar neem beslissingen wel voortvarend. Zorg voor wat olie in de machine door kleine presentjes, extra nieuwsbrieven, bijeenkomsten en een gedegen trainingen (vlak) voor de start. 2. Wees transparant Medewerkers kunnen het gevoel hebben dat met het digitaal werken de controle op medewerkers zal toenemen. Het is inderdaad zo dat veel data explicieter en transparanter wordt. Daarmee kan het management beter sturen. Maar je kunt medewerkers door tools als Careware juist ook helpen. Bijvoorbeeld door een medewerkers proactief te bellen op het moment dat je ziet dat deze wel wat hulp kunnen gebruiken. 3. Geef verantwoordelijkheid over smartphone Zorg dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun telefoon, zodat ze zuinig zijn op het apparaat. Laat ze bovendien vertrouwd raken met het apparaat. Stimuleer bijvoorbeeld dat ze de smartphone ook (beperkt) privé kunnen gebruiken. Hierdoor zullen de gebruikers sneller wennen aan de nieuwe techniek en werkwijze. Pagina 12

14 7 Roadmap helpline Om de digitalisering van de pre-analyse in de keten van de laboratoriumdiagnostiek daadwerkelijk in de praktijk te brengen, ziet helpline op basis van de verkregen input uit de markt en de implementatie bij onder andere Starlet DC drie vervolgstappen: Stap 1: Oplossing voor barcode scannen helpline zal de oplossing voor het barcode scannen zoals eerder beschreven samen met Portavita verder ontwikkelen. De verwachting is dat deze functionaliteit na de zomer van 2015 beschikbaar zal zijn. Welke organisatie is bereid om als launching customer op te treden? Stap 2: Digitale aanvraag Careware is in de basis een planning- en registratietool. Om de tool breed inzetbaar te maken binnen de laboratoriumdiagnostiek, zal helpline actief samenwerkingen zoeken met leveranciers van aanleverende dan wel ontvangende systemen. Onder andere om de aanvraag van (huis)artsen te digitaliseren, is het belangrijk dat helpline contact legt met de andere ICT organisaties die opereren binnen de zorg. Integratie barcode scanning in de afname Digitalisering van de doseerkaart en barcode scanning met de smartphone brengt het deelproces afname en analyse digitaal samen. De registratie én aanmelding van het materiaal/cliënt in het LIMS kan door toevoeging van barcode scanning namelijk worden geïntegreerd in Careware. Het digitale proces verloopt dan als volgt: Aangekomen bij de patiënt, start de medewerker in de Careware app de tijd ( huisje-in ) bij de patiënt. Na bloedafname plakt de medewerker een barcodestikker van de voorraadrol op de buis. Met de app kan de medewerker de betreffende barcode scannen en direct aan de patiënt koppelen. De app dwingt wel de medewerker samen met de patiënt een aantal vragen te doorlopen. Deze opmerkingen, die men nu nog op het papieren formulier noteert, kunnen zo ook direct digitaal verwerkt worden. Careware verstuurt de gegevens naar het KIS die het materiaal automatisch koppelt aan de patiënt en de bijhorende order. Aangekomen op het lab, kunnen de buizen direct naar het lab, het patiëntnummer, ordernummer en buisnummer(barcode) zijn immers al bekend in het LIMS. Pagina 13

15 1. De medewerker is ingelogd en klikt op het Agenda icoon. 2. De medewerker gaat bij de eerste patiënt naar binnen en start de registratie. Het bloed wordt afgenomen. 3. Door op de naam van de patiënt te klikken komt een menu tevoorschijn met de keuze om een barcode te scannen. 4. De medewerker plakt een barcodestikker uit een voorraadrol op de buis en scant deze vervolgens. Het nummer van de buis wordt nu aan de patiënt gekoppeld. 5. Vervolgens wordt er een (verplichte) opmerkingen en vragenlijst getoond. 6. De medewerker moet met de patiënt bespreken of er bijv. nog bloedingen zijn geweest. Zo ja, dan volgen er vervolgvragen. 7. de vervolgvragen worden ingevuld, bijv. over de datum 8... en de omvang van de bloeding etc. 9. Na afronding van de vragenlijst worden de barcodenummer en de bijzonderheden op de servers van Careware opgeslagen en naar het back-office geëxporteerd. Pagina 14

16 8 Over helpline helpline is onderdeel van de PMCS.helpLine Software group en gespecialiseerd in webbased software voor planning en tijdregistratie, waarmee bedrijven en instellingen hun operationele proces efficiënter kunnen inrichten. Belangrijke marktsegmenten zijn onder andere de thuiszorg, huishoudelijke verzorging, medische labs en trombosediensten, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en geriatrische revalidatiezorg. Ook buiten de zorg en internationaal worden de oplossingen van helpline toenemend toegepast. Al meer dan 30 duizend mensen, in binnen- en buitenland, werken efficiënter en met meer plezier dankzij de software van helpline. Een groot deel van de medewerkers van helpline is betrokken bij het ontwerp en de ontwikkeling van Careware. Daarbij zet helpline in op volgende pijlers: - Doordachte Graphical User Interfaces; voor een soepel gebruik en meer plezier tijdens gebruik. - Modernste technologie: veiliger, sneller, flexibeler. - Internet en cloudcomputing: al sinds de lancering van Careware versie 1.0 in 2002 is Careware webbased. - Mobiele apps: helpline ontwikkelt al vanaf 2002 mobiele apps en kent als geen ander wat het betekent om een app te ontwikkelen voor een professionele setting. De laboratoriummarkt is voor helpline een belangrijk strategisch marktsegment. helpline wil blijvend investeren in de software ontwikkeling voor laboratoria. Na een aantal aansprekende launching customers zoals Startlet DC, Isala Klinieken en Jeroen Bosch Ziekenhuis, is het nu van belang verdere opdrachtgevers te vinden die met Careware de digitalisering van de keten verder willen inzetten. Alleen dan kan uiteindelijk het hele proces digitaal, en daarmee efficiënt, effectief en veilig verlopen. Start nu en geef vorm aan de toekomst! Neem contact op met helpline voor meer informatie over de mogelijkheden van Careware voor uw organisatie en zet de beslissende stap in de digitalisering van de pre- en postanalyse. helpline bv Dellaertweg 9 C 2316 XC LEIDEN Volgende bijeenkomst helpline en Portavita nodigen de aanwezigen en geïnteresseerden graag uit voor een vervolgsessie. Deze staat gepland voor kwartaal 4 in 2015 als de eerste ervaringen met het barcode scannen bekend zijn. Pagina 15

Handleiding Aanvragen laboratoriumdiagnostiek Juni 2010

Handleiding Aanvragen laboratoriumdiagnostiek Juni 2010 Handleiding Aanvragen laboratoriumdiagnostiek Juni 2010 Inleiding ZorgDomein heeft in nauw overleg met de gebruikers en aanbieders een nieuwe module ontwikkeld: de labordermodule. Hiermee is het voor huisartsen

Nadere informatie

Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit

Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit De AGR Cockpit één systeem voor meststoffenregistratie, navigatie, track & trace, urenregistratie en (tele)communicatie 1 De AGR Cockpit 2 De AGR Cockpit Data2Track

Nadere informatie

Handleiding Tropaz zelfcontrole

Handleiding Tropaz zelfcontrole Handleiding Tropaz zelfcontrole Met deze handleiding maakt u kennis met Tropaz. Tropaz is een webportal waarmee u informatie met uw trombosedienst uit kunt wisselen. Via Tropaz kunt u uw doseringskalender

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor reguliere patiënten Web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding voor reguliere patiënten Web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding voor reguliere patiënten Web applicatie Tropaz 2.0 Versie: 4.0 Datum: 10 september 2015 Handleiding Tropaz, regulier Met behulp van deze handleiding maakt u kennis met Tropaz. Tropaz

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor zelfmetende patiënten Web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding voor zelfmetende patiënten Web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding voor zelfmetende patiënten Web applicatie Tropaz 2.0 Versie: 4.0 Datum: 21 augustus 2015 1 Handleiding Tropaz zelfcontrole Met behulp van deze handleiding maakt u kennis met Tropaz.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor zelfdoserende patiënten Web applicatie Tropaz 3.2R5

Gebruikershandleiding voor zelfdoserende patiënten Web applicatie Tropaz 3.2R5 Gebruikershandleiding voor zelfdoserende patiënten Web applicatie Tropaz 3.2R5 Versie: 5.0 Datum: september 2017 Handleiding Tropaz zelfmanagement Met behulp van deze handleiding maakt u kennis met Tropaz.

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Handleiding ZorgDomein. Aanvragen eerstelijns diagnostiek

Handleiding ZorgDomein. Aanvragen eerstelijns diagnostiek Handleiding ZorgDomein Aanvragen eerstelijns diagnostiek ZorgDomein 2011 1 14 Inhoudsopgave Inleiding... 3 I. Aanvragen eerstelijns diagnostiek via de ordermodule... 3 II. Aanvragen eerstelijns diagnostiek

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor zelfdoserende patiënten Web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding voor zelfdoserende patiënten Web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding voor zelfdoserende patiënten Web applicatie Tropaz 2.0 Versie: 3.0 Datum: 7 december 2015 Handleiding Tropaz zelfmanagement Met behulp van deze handleiding maakt u kennis met Tropaz.

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM. Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector

Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM. Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector INTRODUCTIE Binnen de ambulancesector heeft het Coronel Instituut voor

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

Instellingen Groeps Login & app

Instellingen Groeps Login & app Instellingen Groeps Login & app Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Instellingen in The Nanny Kindplanning... 3 3. Mogelijkheden en keuzes in wijze van planning, registratie en facturatie... 4 3.1 Trajectplanning

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Securing. World. G4S Cash portal

Securing. World. G4S Cash portal Securing Your World G4S Cash portal Handleiding G4S Cash Portal Via het G4S Cash Portal kunt u zelf online al uw contante geldzaken regelen. Dit kan op elk moment van de dag. U kunt o.a. transporten inplannen

Nadere informatie

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Contractmanagement onder de loep Sanne van Kamp / Justine Schlatmann NEVI-PIANOo congres Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Wie zijn wij? Gemeente Zaanstad Bevolking: circa 150.000 inwoners Organisatie: bijna

Nadere informatie

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Minder fouten en lagere werkdruk bij logistieke dienstverleners Klanten zelf hun orders laten invoeren waardoor ze de status

Nadere informatie

Case. Study. Orbis Software

Case. Study. Orbis Software Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en ESPEQ Opleidingsbedrijven. Espeq opleidingsbedrijven ESPEQ neemt in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

'DE (KETEN) AUTOMATISERING VAN DE POCT (POINT OF CARE TEST) ANALYSEAPPARATUUR BIJ DE HUISARTS, EEN PRAKTIJKOPLOSSING'. Henk Bleker (software

'DE (KETEN) AUTOMATISERING VAN DE POCT (POINT OF CARE TEST) ANALYSEAPPARATUUR BIJ DE HUISARTS, EEN PRAKTIJKOPLOSSING'. Henk Bleker (software 'DE (KETEN) AUTOMATISERING VAN DE POCT (POINT OF CARE TEST) ANALYSEAPPARATUUR BIJ DE HUISARTS, EEN PRAKTIJKOPLOSSING'. Henk Bleker (software architect) Wie is Certe Certe is het grootste medische laboratorium

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise Telecom+ Jaar 2015 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

Bij het openen van de app zal gevraagd worden om in te loggen met uw gegevens.

Bij het openen van de app zal gevraagd worden om in te loggen met uw gegevens. STAP 1 Login Bij het openen van de app zal gevraagd worden om in te loggen met uw gegevens. Opgelet: bij het aankopen van de gebruikersnamen voor de app zal voor elke organisatie één hoofdaccount aangemaakt

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte MeldDesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte Meldingen snel in de juiste banen leiden Een omgevallen boom, volle prullenbakken, fietswrakken of

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS. 1. Inleiding

HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS. 1. Inleiding 1. Inleiding HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING Pagina 1 van 9 BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS De website van de Maatschap Spoorwegbeveiligers (www.maatschap-spoorwegbeveiligers)

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

Leer zelf uw antistollingswaarde

Leer zelf uw antistollingswaarde Leer zelf uw antistollingswaarde bepalen Een cursus zelfmanagement bij de Trombosedienst Albert Schweitzer ziekenhuis Trombosedienst september 2010 pavo 0861 Inleiding U gaat voor uw antistollingsbehandeling

Nadere informatie

Handleiding Herinnering en Mailing

Handleiding Herinnering en Mailing Handleiding Herinnering en Mailing Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Herinneringen...3 1.1 Herinnering koppelen aan een product...3 1.2 Instellen van herinnering via patiëntdossier...3

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Webgebaseerde workflowautomatisering in klinische labs. by Eric Spannenburg Eric.spannenburg@vision4health.be +32476304280

Webgebaseerde workflowautomatisering in klinische labs. by Eric Spannenburg Eric.spannenburg@vision4health.be +32476304280 Webgebaseerde workflowautomatisering in klinische labs by Eric Spannenburg Eric.spannenburg@vision4health.be +32476304280 Historie, visie en bedrijfswaarden + 20 jaar Laufenberg & LIMS leverancier Specialisten

Nadere informatie

Korte uitleg website leden MHCW

Korte uitleg website leden MHCW Korte uitleg website leden MHCW 1 Leden informatie systeem (LISA) MHCW maakt al enkele jaren gebruik van LISA, een geautomatiseerd Leden Informatie Systeem LISA is de centrale plek binnen de club waar

Nadere informatie

Productpresentatie RIS WMO V2.2

Productpresentatie RIS WMO V2.2 RIS WMO V2.2 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. RIS WMO... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Systeemopbouw... 4 3. Schermen... 5 3.1 Basisopbouw... 5 3.2 Hoofdmenu... 6 3.3 Korte contacten

Nadere informatie

Laboratoriumdiagnostiek aanvragen met ZorgDomein via je HIS

Laboratoriumdiagnostiek aanvragen met ZorgDomein via je HIS Laboratoriumdiagnostiek aanvragen met ZorgDomein via je HIS Juni 2017 ZorgDomein verbetert zorg Laboratoriumdiagnostiek aanvragen met ZorgDomein via je HIS B A Je hebt ZorgDomein opgestart met patiëntinformatie

Nadere informatie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Project: 0468 In opdracht van: Zorgverzekeraars Nederland Auteur: Philip Mokveld/Marieke Smit Datum: 23 mei 2007 Vektis BV Sparrenheuvel 18 3708

Nadere informatie

Van papier naar digitaal in 2013

Van papier naar digitaal in 2013 DDi B.V. Binnenweg 18 2132 CT Hoofddorp T +31 (88) 567 2000 info@ddi.nl www.ddi.nl Rabobank 34.58.63.003 K.v.K. Haarlem 34081856 Van papier naar digitaal in 2013 DDi Van papier naar digitaal in 2013 5

Nadere informatie

On-the-Road service. Verbeter uw planning en reactiesnelheid. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

On-the-Road service. Verbeter uw planning en reactiesnelheid. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. On-the-Road service Verbeter uw planning en reactiesnelheid Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Efficiënte serviceplanning en -uitvoering met On-the-Road Abecon On-the-Road is een mobiele oplossing

Nadere informatie

De standaard voor de digitale vrachtbrief

De standaard voor de digitale vrachtbrief De standaard voor de digitale vrachtbrief Onjuiste en onvolledige informatie in de logistieke keten leidt tot vertraging, extra werk en niet-afgeleverde goederen. Bij 5% van alle zendingen gaat bij de

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

WERKBOX WERKT MET JE MEE

WERKBOX WERKT MET JE MEE WERKBOX WERKT MET JE MEE Altijd je kantoor bij DE HAND Het Nieuwe Werken. We horen er veel over. Het staat voor slim en effectief werken. Voor het werken van nu dus. Wat betekent het in de praktijk? Flexibiliteit.

Nadere informatie

Workflow Inkoopfacturen

Workflow Inkoopfacturen Workflow Inkoopfacturen Met de Add-on Workflow Inkoopfacturen is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de inkomende inkoopfacturen te scannen. Vervolgens kunnen de gescande inkoopfacturen (elektronische

Nadere informatie

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie:

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie: Handleiding Online Order Entry Website Door: Datum: Versie: 2 Handleiding Online Order Entry Website Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De OOE... 4 Functionaliteiten... 5 Online Order Entry...

Nadere informatie

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0 Handleiding Curasoft Het cliëntenportaal Versie 2.0 Inleiding Het cliëntenportaal is ontwikkeld om cliënten gemakkelijk online toegang te geven tot zijn of haar vragenlijsten, afspraken en informatie over

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis. - eerstelijnsaanvragers -

Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis. - eerstelijnsaanvragers - Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis - eerstelijnsaanvragers - Versie 1. Juni 2015 1. Algemeen 2. Klinisch chemici & medisch leider trombosedienst Dr. D. Hardeman 0515-488503

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Trombosedienst Apeldoorn-Zutphen

Trombosedienst Apeldoorn-Zutphen Trombosedienst Apeldoorn-Zutphen Deze folder is een aanvulling op de Informatie voor mensen met trombose die aan alle trombosepatiënten wordt verstrekt. In deze folder vindt u achtereenvolgens: Telefonische

Nadere informatie

Quick Start RitMeter Kilometerregistratie

Quick Start RitMeter Kilometerregistratie Quick Start RitMeter Kilometerregistratie Kilometerregistratie op je Android telefoon SIMOSO 2013 Quick Start RitMeter Kilometerregistratie Kilometerregistratie op je Android telefoon RitMeter, de eenvoudigste

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

CyberLab. Highlights. Overzicht

CyberLab. Highlights. Overzicht Overzicht Highlights CyberLab is een webgebaseerd orderinvoer- en resultaatconsultatiesysteem dat met elk labinformatiesysteem geïntegreerd kan worden. CyberLab werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Inhoud. 1 Veilig werken 2 Kostenbesparend werken 3. Efficiënt werken. Mobiel werken. Duurzaam werken

Inhoud. 1 Veilig werken 2 Kostenbesparend werken 3. Efficiënt werken. Mobiel werken. Duurzaam werken Tips & Tricks Inleiding Ricoh helpt u graag beter en makkelijker te werken en leven. Daarom vindt u in deze waaier praktische tips, die u inspireren om uw informatie effectiever te organiseren en te creëren.

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone PLANON APPS Voor Facility - en Service Management op uw smartphone Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMS-domein Een partner die door Gartner wordt erkend als marktleider Integraal

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Versie 1 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Cliëntportaal TMZ... 4 3. Voorbeeld Cliëntportaal TMZ... 7 4. Mijn afspraken... 8 5. Mijn Dossier...

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Essentials Zorgplanner. Versie: Beheerders

Handleiding voor het gebruik van de Essentials Zorgplanner. Versie: Beheerders Handleiding voor het gebruik van de Essentials Zorgplanner Versie: Beheerders Inleiding en visie Essentials Zorgplanner (EZ) is ontwikkeld om de kwaliteit van zorg in de thuiszorg te vergroten. Een systeem

Nadere informatie

Uitrol laboratoriumdiagnostiek 1 ste lijn

Uitrol laboratoriumdiagnostiek 1 ste lijn Uitrol laboratoriumdiagnostiek 1 ste lijn Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie & Jeroen Bosch Diagnostiek Dr. Marcel van Borren Toenemende behoefte aan (laboratorium)diagnostiek in de 1 ste lijn

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM MET ZELF LERENDE DOCUMENTHERKENNING Een continue stroom aan binnenkomende post en interne documenten. Wie herkent het niet? Het vergt tijd en energie om al deze documenten

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Informatiestromen screeningslaboratoria

Informatiestromen screeningslaboratoria Informatiestromen screeningslaboratoria Het RIVM en de FSB hebben de informatiestromen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek binnen de screeningslaboratoria in beeld gebracht. Deze informatiestromen

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Your View on Business

Your View on Business ANY2INFO PRESENTER Your View on Business On your favorite device Any2info ontwerpt en configureert, met een standaard applicatie, maatwerk datasets, appformulieren en dashboards voor jouw kijk op zaken.

Nadere informatie

Inspirerende cases. CASE 11 Voxtron bij Medisch Labo Medina

Inspirerende cases. CASE 11 Voxtron bij Medisch Labo Medina Inspirerende s CASE Voxtron bij Medisch Labo Medina Voxtron bij Medisch Labo Medina Medisch Labo Medina, opgericht in 1978, is een medisch diagnostisch laboratorium, actief in de eerstelijns gezondheidszorg.

Nadere informatie

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf de resultaten

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs. Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.nl Belangrijkste voordelen Grote besparingen mogelijk op personeelskosten door geautomatiseerde

Nadere informatie

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud Pag. 1 Downloads.xls Facturatie.xls Voorraad.xls Prijzen.xls Prijzen.xls Werknemers.xls Klantgegevens.xls Prijzen.xls Voorraad.xls xls Werknemers.xls Voorraad.xls Werknemers.xls Downloads.xls Werknemers.xls

Nadere informatie

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk Datum juni 2017 Auteur Calculus Software Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 Overige

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Instructie helpdesk. Computerproblemen?

Instructie helpdesk. Computerproblemen? Instructie helpdesk Computerproblemen? Hebt u computerproblemen? Hebt u hulp nodig bij het gebruik van de software op uw computer? Of hebt u wellicht een vraag voor de ICT mensen? Wij introduceren vanaf

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten:

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten: Stamgegevens: In de stamgegevens worden vaak terugkerende gegevens ingevoerd. Bij nieuwe Qbil Trade gebruikers is het in de meeste gevallen mogelijk om (een deel van) de huidige stamgegevens te exporteren

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

CaseMaster RP ResellerProfiling

CaseMaster RP ResellerProfiling CaseMaster RP ResellerProfiling ResellerProfiling Het verzamelen van reseller informatie is een zeer belangrijke stap in het proces om bij te blijven in de huidige tijd. De performance van de resellers

Nadere informatie

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Ga met uw internet browser naar de website http://artsen.somedi.be Klik op Inloggen e-lab Er opent zich een nieuw venster met de aanmeldpagina van CyberLab. Vul uw aanmeldingsnaam

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie