Elektronische formulierverwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektronische formulierverwerking"

Transcriptie

1 Elektronische formulierverwerking Automatische verwerking van formulieren en data capture systemen DDi Elektronische formulierverwerking Error! Use the Home tab to apply Ondertitel;DDi Sub Titel to the text that you want to appear here. 31 december 2014 I B A N N L 1 4 R A B O K. v. K. H a a r l e m

2 2 Alle in dit document beschreven gegevens zijn vertrouwelijk van aard en alleen bestemd voor direct betrokken medewerkers van geadresseerde en DDi. Geen van de genoemde partijen heeft het recht om zonder schriftelijke toestemming van DDi bv informatie uit dit document te verschaffen aan derden. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Automatische formulierverwerking Type formulieren Gestructureerde formulieren Semi gestructureerde formulieren Ongestructureerde formulieren/documenten De invloed van de lay-out op het rendement De werking van automatische formulierverwerking Scannen van formulieren Herkennen formulieren Corrigeren foutief herkende waarden Exporteren verwerkte gegevens Conclusies Hoe toepasbaar is automatische formulierverwerking? Over DDi en DDi-ers

4 1. Inleiding De handmatige invoer van gegevens vanaf formulieren en documenten is arbeidsintensief, foutgevoelig en wordt algemeen beschouwd als vervelend werk. Bedrijfsmatig gezien is handmatige invoer een kostbare activiteit, waarop snel bespaard kan worden! Het is daarom niet vreemd dat steeds meer organisaties er voor kiezen hun formulieren geautomatiseerd te verwerken. Sterker nog, waarom worden er nog steeds gegevens met de hand ingetypt? Als specialist in automatische formulierverwerking hebben wij deze white paper zo informatief mogelijk samengesteld. Het biedt u uiteindelijk een uitgebreide omschrijving van nagenoeg alle mogelijkheden. Deze white paper is bij uitstek geschikt voor diegenen die een flinke besparing en kwaliteitsslag willen bereiken op hun dagelijkse invoerwerkzaamheden. Alle (on)mogelijkheden vindt u terug in dit document, opgehangen aan vele praktijkvoorbeelden. Om een goed beeld te creëren van de mogelijkheden, zal in dit document eerst een omschrijving volgen van de typen documenten. Van standaard enquêteformulieren tot complexe schade documenten. We maken daarbij een onderscheid in gestructureerde, semi gestructureerde en ongestructureerde formulieren. Daarnaast zal worden ingegaan op de invloed van de lay-out van een formulier. Hoe kan het ontwerp van een formulier invloed hebben op een succesvolle verwerking? In het daarop volgende hoofdstuk zullen we dieper ingaan op de verschillende scan- en herken technieken. Hoe werkt de techniek? Wat te doen als deze niet optimaal kan worden ingezet? Enkelvoudige en meervoudige documenten scannen en elektronisch verwerken. Hoe goed is bijvoorbeeld nu de herkenning van handgeschreven karakters, etc. Tot slot sluiten we deze white paper af met de toepasbaarheid van automatische formulierverwerking. Welke verschillende oplossingen leveren welke prestatie? Hoe moet u als organisatie een keuze maken, voor welk systeem? Wat is het rendement waar u op kunt rekenen? Wat zijn de praktijkervaringen met de verschillende oplossingen en hoe snel en makkelijk hebt u een eigen systeem in huis en kunt u voortaan uw formulieren automatisch verwerken? Het laatste hoofdstuk is gereserveerd voor het bedrijfsprofiel van DDi. Hierin wordt beschreven wie DDi is, waar zij voor staat en met welke vakgebieden zij zich nog meer bezighoudt. 4

5 2. Automatische formulierverwerking De term automatische formulierverwerking spreekt eigenlijk voor zich. Het is een geautomatiseerde oplossing om de gegevens die vanaf een formulier in een computer worden ingevoerd te automatiseren. Voorbeelden te over met als meest bekende formulier: de enquête. Iedereen heeft wel eens een enquête of vragenlijst ingevuld. Met de hand turven we de antwoorden al lang niet meer. Dat doet de computer voor ons. We hoeven de vragenlijsten alleen maar even in te voeren. Maar toch niet handmatig? Dan bent u zeker 4 tot 5 keer zoveel meer tijd kwijt! Door de formulieren te scannen en deze vervolgens met behulp van herkensoftware te laten lezen, worden alle vragen automatisch ingevoerd. Tijdwinst tot 80%, aantal typefouten met gemiddeld 50% gereduceerd. Klinkende cijfers, die moeten overtuigen. Maar waarom wordt er dan nog steeds veelvuldig handmatig ingevoerd? Heel vaak zijn de mogelijkheden van automatische formulierverwerking onbekend. Tegelijkertijd wordt gedacht dat bepaalde formulieren zich niet automatisch laten verwerken. Het tegendeel is waar, ieder formulier dat handmatig wordt ingevoerd kan automatisch worden ingevoerd. Belangrijkste vraag is eigenlijk alleen maar of het gewenste rendement bereikt wordt. Wij hebben weleens oplossingen gezien waarbij de automatische invoer meer tijd koste dan handmatige invoer (hierover later meer in hoofdstuk 4, toepasbaarheid van automatische formulierverwerking.) Wat een grote invloed heeft op het resultaat is het type formulier en de lay-out van het document dat verwerkt moet worden Type formulieren In algemene zin zijn er drie soorten formulieren te onderscheiden; gestructureerde formulieren, semi gestructureerde formulieren en ongestructureerde formulieren De complexiteit van ongestructureerde formulieren is vele malen groter dan die van gestructureerde formulieren. In veel gevallen zal het rendement op de automatische verwerking van ongestructureerde formulieren behoorlijk lager blijken dan bij gestructureerde formulieren. Voordat we verdergaan, leggen we hieronder eerst eens uit wat de typische kenmerken van de drie soorten formulieren zijn Gestructureerde formulieren Het belangrijkste kenmerk van een gestructureerd formulier is dat ieder kopie van het formulier er precies hetzelfde uitziet. Op iedere pagina van ieder formulier staan dezelfde gegevens op dezelfde positie. In z n algemeenheid laten deze formulieren zich uitstekend automatisch verwerken en is al snel een zeer hoog rendement te bereiken. Manuele ondersteuning is nagenoeg niet nodig en de huidige herkentechnieken zijn eigenlijk feilloos. 5

6 Voorbeelden van gestructureerde formulieren: Enquêtes Vragenlijst Waardebonnen Toetsen/examens Stembiljetten Oproepkaarten Bestelformulieren Aanvraagformulieren Keuze lijsten Labaanvragen Menukeuze kaarten Verzuimformulieren Evaluaties Inschrijvingen Aanmeldingen Etc Semi gestructureerde formulieren Deze lijken deels op gestructureerde formulieren. Echter het formulier is in verschillende uitvoeringen uitgebracht. Op ieder formulier staan wel dezelfde gegevens (of grotendeels dezelfde), maar niet op dezelfde positie. Dit kan bijvoorbeeld doordat er verschillende versies van een formulier in omloop zijn. Een ander voorbeeld kan zijn dat het formulier naar verschillende doelgroepen is gestuurd en daarop is afgestemd. Een derde voorbeeld is een bestelbon in tijdschriften. De bon is afgestemd op de eisen van het tijdschrift en het profiel van de lezers. Kortom, welke gegevens op het formulier staan is duidelijk, alleen de positie op het formulier is verschillend. Om deze formulieren geautomatiseerd te kunnen verwerken, zullen aan het verwerkingssysteem slimmigheidjes toegevoegd moeten worden. Het systeem moet als het ware bij inrichting worden uitgelegd, hoe en vervolgens waar de relevante gegevens op een formulier staan. Dit in tegenstelling tot de gestructureerde formulieren. Daar hoeft bij de inrichting van het systeem alleen worden aangegeven waar de gegevens staan. Voorbeelden van semi gestructureerde formulieren: Coupons Actiebonnen Polis aanvragen Prolongaties Belastingformulieren Declaratie formulieren Urenverantwoording Werkbonnen Verzekeringsformulieren Etc. 6

7 Ongestructureerde formulieren/documenten Deze groep formulieren (eigenlijk beginnen we hier meer over documenten te spreken) zijn het meest complex om geautomatiseerd te verwerken. Het betreft hier documenten waarbij de inhoud voldoet aan bepaalde overeenkomsten. De verscheidenheid aan documenten is voor wat betreft de lay-out en de inhoud relatief groot. Onbekend is welke gegevens er precies opstaan, waar ze staan en hoe ze op het document staan. Als de verscheidenheid te groot en te onvoorspelbaar wordt, dan zal het rendement negatief gaan uitpakken. Op dat moment is zeker de menselijke intelligentie nodig om te begrijpen waar welke gegevens staan en hoe ze geïnterpreteerd moeten worden. Voorbeelden van ongestructureerde documenten: Facturen Schade formulieren Inkooporders Curriculum Vitae Contracten Medische recepten Doorverwijzingen Offertes Notariële akten Hypothecaire akten Etc. Uit de praktijk blijkt dat het rendement op geautomatiseerde invoer ten opzichte van handmatige invoer bij ongestructureerde formulieren tussen de 30% en 40% ligt. Bij semi gestructureerde formulieren wordt al snel een rendement behaald van 50% en bij gestructureerde formulieren zijn de rendementsverbeteringen vaak op of boven de 80% 7

8 2.2. De invloed van de lay-out op het rendement Vooral bij gestructureerde en semi gestructureerde formulieren kan in veel gevallen invloed worden uitgeoefend op de lay-out van het formulier. De vragenlijsten die u uitdeelt heeft u zelf samengesteld (of laten samenstellen). Op de lay-out van coupons in tijdschriften kan vaak ook wat invloed worden uitgeoefend. Belangrijk bij de lay-out van een formulier zijn de volgende zaken: Zorg ervoor dat het formulier logisch en ruim is opgezet. o Indien bijvoorbeeld aankruishokjes bij meerkeuzevragen te dicht bij elkaar staan, dan is het risico aanwezig dat een respondent onbedoeld twee hokjes aankruist. o Een adres bijvoorbeeld is vaak lang. Biedt hiervoor voldoende ruimte. Dwing respondenten om het formulier netjes in te vullen. o Geef duidelijk aan op uw formulier hoe bepaalde gegevens ingevuld moeten worden. Bijvoorbeeld datum dd-mm-yyyy. o Zorg ervoor dat het voor een respondent logisch is om in blokletters te schrijven. o Geef op het formulier aan dat deze elektronisch wordt verwerkt en verzoek om een nette invulling. Biedt in ruil hiervoor een snelle afhandeling. Gebruik zoveel mogelijk concrete vragen. Handgeschreven teksten zijn het moeilijkst te lezen. Gebruik zo min mogelijk donkere achtergrondkleuren. Door een donkere achtergrond kan informatie slecht leesbaar of zelfs onleesbaar worden. Kort samengevat; zorg ervoor dat het voor de invuller weinig moeite kost om het formulier netjes en eenduidig in te vullen. Gebruik daarbij altijd zowel de voor- als achterzijde van het formulier. 8

9 3. De werking van automatische formulierverwerking Voordat de formulieren geautomatiseerd verwerkt kunnen worden, zal allereerst de programmatuur ingericht moeten worden. Later in dit hoofdstuk komen we hierop terug. Allereerst geven we hieronder een standaard beschrijving over de operationele werking. Eerst in ruwe stappen en vervolgens per stap steeds meer concreet. In de regel bestaat de verwerking uit vier deelprocessen. Per deelproces zullen we aangeven welke handelingen nog manueel zijn. 1. Scannen van de formulieren (manueel) Een stapel van ca. 100 pagina s is gemiddeld in 2,5 minuut gescand. Tijdens het scannen bereidt de gebruiker de volgende stapel (batch) voor. Belangrijk is dat de formulieren in een nette stapel op de scanner worden gelegd. Scanners zijn er in allerlei soorten en maten. Een gemiddelde scanner heeft een documentenbak voor pagina s en een gemiddelde snelheid van 40 pagina s per minuut (40 ppm). 2. Herkennen (lezen) van de formulieren (100% automatisch) Nadat alle formulieren zijn gescand worden ze direct door de programmatuur gelezen. Hiertoe worden verschillende herkentechnieken toegepast, zoals OMR voor meerkeuze vragen, OCR voor geprinte teksten, ICR voor handgeschreven karakters, barcode herkenning, QR en 2D barcode herkenning, alsmede de herkenning van vormen. Het lezen (herkennen) is een volautomatisch proces. 3. Corrigeren (manueel) Tijdens de herkenning heeft de software bijgehouden welke gegevens eventueel niet goed herkend zijn. Alleen deze gegevens worden aan de gebruiker ter correctie aangeboden. 4. Exporteren (100% automatisch) Nu alle gegevens zijn herkend en de fouten zijn gecorrigeerd, kan de data geëxporteerd worden naar de desbetreffende databronnen. Mogelijkheden te over. Rechtstreeks naar analyse systemen (Excel, SPSS), als XML, als platte CSV bestanden, via ODBC naar databases, etc. Al deze activiteiten kunnen uitgevoerd worden op één desktop PC, maar ook verdeeld worden over een veelvoud aan stations en/of (web)servers. Hoe een uiteindelijke configuratie eruit komt te zien is afhankelijk van twee factoren, namelijk: aantal te verwerken formulieren per uur, dag, week, maand, jaar etc. aantal verschillende locaties waar de formulieren verwerkt worden (outsourcen). In de volgende paragrafen wordt verder ingezoomd op de verschillende deelprocessen. 9

10 3.1. Scannen van formulieren Scanners bestaan er in vele uitvoeringen. Vaak wordt de vraag gesteld of ook de Multifunctionele copier (MFC) gebruikt kan worden om te scannen. Technisch geen enkel probleem, alleen functioneel zijn deze apparaten niet goed uitgerust en met hoge snelheid en betrouwbare kwaliteit grotere hoeveelheden documenten te scannen. Meestal wordt gekozen voor een zogenaamde documentscanner, die zijn onverdeeld in drie categorieën: Low volume scanners Tot 30 ppm, een sheetfeeder van ca. 50 vel, max. A4 formaat Prijsniveau tot 1.500,00 Mid volume scanners Van 40 ppm tot 90 ppm, sheetfeeder van 100 vel tot 250 vel, tot max. A3 formaat Prijsniveau tot 6.500,00 High volume scanners Van 90 ppm tot 170 ppm, sheetfeeder van 250 vel tot 800 vel, tot max. A3 formaat Prijsniveau tot ,00 Het aantal fabrikanten van documentscanners is beperkt. De meest bekende merken zijn Canon, Kodak, Panasonic en Fujitsu. De keuze in scanner is relatief eenvoudig en gebaseerd op onderstaande criteria: Robuustheid van de scanner De low volume scanners zijn vaak fragiel, maar bieden toch een prima alternatief voor 250 tot 300 scans per dag. Tot scans per dag kunt u met een mid volume scanner goed uit de voeten. Daarboven moet u echter overwegen te kiezen voor een high volume scanner. Piekvolume op een bepaald moment Formaat van de formulieren A3 formaat formulieren dwingt u tot een A3 scanner Beschikbaar budget Indien het budget het toelaat, kunnen extra selectiecriteria worden gehanteerd die voornamelijk op het kwalitatieve vlak liggen. Welke scanner produceert kwalitatief de mooiste scans (minste pixel ruis), heeft kwalitatief de beste invoertechniek (automatische scheefstand correctie, double feed detectie, etc.) en de beste doorvoertechniek (korte transportbaan met veel rollers over breedte, zorgen voor minder vastlopers van het papier). In deze white paper spreken wij geen voorkeur uit. Tegelijkertijd merken we graag op dat alle fabrikanten gemiddeld goede tot uitstekende machines leveren. Tot slot maken we er melding van dat alle scanners in een enkele scangang beide zijden van de documenten scant. Instelbaar kunt u in de software kiezen voor enkelzijdig of dubbelzijdig scannen. 10

11 Nu de keuze voor de juiste scanner gemaakt kan worden, kan deze worden aangeschaft en in gebruik worden genomen. Het scanproces zelf is op zich een eenvoudige handeling, die indien niet goed uitgevoerd grote gevolgen kan hebben (garbage in, garbage out). Enige aandacht bij de gebruiker is dan ook een vereiste: Zorg ervoor dat de formulieren in nette stapels (boven en onder, links en rechts goed recht leggen) klaar worden gemaakt. Controleren of er geen formulieren tussen zitten die verkeerd liggen (op de kop), gevouwen zijn, aan elkaar geplakt/geniet, Post-it stickers hebben, o.i.d.. Vervolgens deze stapels (batch) netjes recht in de scanner leggen (om scheef scannen te voorkomen). Plus de scanner goed schoon houden. Papier geeft veel stof af. Gebruikte Tipp-Ex kan resten achterlaten. Soms glipt er toch een nietje of paperclip door. Dit is allemaal rommel die het scanproces negatief kan beïnvloeden. Rekening houdend met bovenstaande garandeert een uitstekend scanresultaat Herkennen formulieren Zoals eerder aangegeven is dit een volautomatisch proces. Direct nadat een batch formulieren is gescand, zal de programmatuur tot verwerking overgaan. Bij het scannen is van ieder formulier een bitmap image (een digitaal beeld gemaakt. De algoritmes van de software berekenen als het ware de waarde van alle pixels. Dit gaat razendsnel. Per A4 pagina leest de programmatuur alle hokjes (zowel de niet als wel ingevulde), alle geprinte teksten, alle handgeschreven karakters en barcodes (1D, 2D en Quick Response (QR) codes). Gemiddeld in twee seconde wordt een pagina volledig gelezen (herkend of nog beter gezegd: berekend). Welke herkentechnieken en hoe goed zijn deze kwalitatief: Herkennen van meerkeuzevragen (OMR) De herkenning van hokjes wordt uitgevoerd door het OMR algoritme (Optical Mark Reading). Bij de inrichting van het systeem is de software uitgelegd waar de hokjes op het formulier staan en hoe ze eruit zien. Aan de hand van deze karakteristieken wordt voor ieder hokje berekend of deze wel of niet is ingevuld. Aan de hand van ingestelde drempelwaarde is een hokje wel of niet aangekruist. Een feilloos mechanisme! Een feilloos mechanisme, met de nadruk op mechanisch. Iemand maakt een tekening op het formulier en tekent door het hokje. Een respondent heeft aangekruist dat hij zowel een man als vrouw is. Wij als mens begrijpen dat dit niet klopt. Dit zijn voorbeelden van hokjes die mechanisch gezien juist zijn gelezen, maar intellectueel gezien niet correct zijn. Typisch hokjes die ter correctie moeten worden aangeboden (zie paragraaf ) Herkenning van geprinte teksten (OCR) Geprinte teksten kunnen alweer drie decennia goed herkend worden. De herkenning is daarbij steeds een stuk verbeterd. Inmiddels claimen de OCR fabrikanten een accuratesse van 99,8% goed herkende karakters. Nagenoeg feilloos, maar niet foutloos. Feitelijk moet niet meer de vraag gesteld worden hoe goed de OCR kan lezen, maar hoe goed deze is in het herkennen van fouten. Deze fouten moeten immers ter correctie worden aangeboden. Of gewoon negeren. Een mens maakt immers bij overtypen ongeveer 0,6% typefouten. 11

12 Door bij de inrichting van het systeem rekening te houden met herkenfouten, zijn deze met groot succes te isoleren en ter correctie aan te bieden. Toch nog iets met de hand intypen zult u nu zeggen. Klopt, maar gemiddeld 99,8% is al voor u gedaan! Herkenning van handgeschreven karakters (ICR) Weer even terug naar het doel van automatische formulierverwerking, namelijk besparing op arbeid en verbetering van kwaliteit (minder invoerfouten). Handschrift herkenning, of beter gezegd de herkenning van handgeschreven karakters (blokletters), is alleen onder voorwaarden goed toepasbaar. De accuratesse van handgeschreven karakters is namelijk veel lager dan bij OCR (ca. 80% tegen 99,8%). Ondanks een gemiddeld foutpercentage van deze 20% kan deze techniek toch bijdrage aan een redelijke rendementsverbetering. In de eerste plaats door bij het ontwerp van het formulier respondenten te dwingen om in blokletters te schrijven (gebruik hiervoor voorbedrukte kaders). Daarnaast helpt het om de numerieke en de alpha karakters van elkaar te scheiden (herken een postcode als twee velden (één voor de vier cijfers en twee voor letters). Maak gebruik van validatie tabellen (door de herkenning van postcode en huisnummer, kan automatisch een compleet adres gevuld worden). Gebruik automatische correctie tabellen (herkende waarde lijkt het meest op ). Men kan nog een stap verder gaan door gebruik te maken van een voting algoritme. De handgeschreven karakters worden met meerdere neurale netwerken gelezen waarbij de herkende waarden tussen de netwerken met elkaar worden vergeleken. Vervolgens wordt het juiste karakter volgens berekenmodellen gelezen. Er bestaan verder nog een aantal intelligente technieken waarbij de kwaliteit van herkenning behoorlijk verbetert. Om uiteindelijk weer op de gewenste doelstelling uit te komen; kwaliteitsverbetering en tijdwinst! Herkenning van barcodes, 1D, PDF147 en 2D barcodes Dit is de meest zekere vorm van herkenning, vandaar de populariteit van barcodes. Barcodes worden vrijwel altijd correct gelezen. Gemiddeld één op de miljoen barcodes wordt verkeerd gelezen. Nadeel van barcodes is de relatie tussen het aantal karakters en de benodigde ruimte. Met de komst van de PDF147 barcode en de 2D barcode is dit sterk verbeterd. In een 2D barcode kunnen tot karakters worden opgenomen in een ruimte niet groter dan een postzegel. Een PDF147 barcode kan tot 929 karakters coderen. 2D barcode PDF147 barcode 1D barcode 12

13 De toepassingen van 2D barcodes komen we steeds vaker tegen als zogenaamde QR-code (Quick Response). Vooral voor online marketing campagnes (lees de QR met je smartphone en ontvang direct via internet alle benodigde informatie, inclusief GPS coördinaten naar de winkel). Ook bij formulierverwerking is de 2D barcode aan een opmars bezig. Bij aangifteformulieren, toetsen, opdrachtbevestigingen, waardebonnen, etc. Het belangrijkste bij verwerking is dat de barcodes altijd foutloos worden gelezen. Herkenning van patronen (vormen) Door logo s van leveranciers vast te leggen, kunnen bijvoorbeeld facturen automatisch herkend (geïdentificeerd) worden aan de vorm van het logo Corrigeren foutief herkende waarden Dit wordt wellicht de langste paragraaf uit dit document. Omdat juist hierover het meest te doen is en het verreweg de grootste invloed heeft op de winst in tijd en kwaliteit. Fouten corrigeren kosten namelijk tijd. Ten minste, dit wordt vaak gedacht. In dit deel van het document vindt u antwoorden op de vragen, Wat zijn (herken)fouten?, Hoe ernstig zijn ze? en Wat doen we met deze fouten?. Om te beginnen, herkentechnieken zijn niet feilloos! We zullen in deze paragraaf uitleggen waardoor de herkenning zal falen. Ten tweede kunnen zich in het document of formulier dat wordt verwerkt fouten voordoen. Bij het invullen van bijvoorbeeld een vragenlijst heeft een respondent een vraag niet of onjuist ingevuld. De software herkent ook deze fouten (en terecht). Maar wat nu te doen met deze fouten? In de basis heeft u drie keuzes: 1. Negeren Het maakt niet uit dat er af en toe iets fout wordt herkend. Handmatige invoer brengt immers ook fouten met zich mee. Zolang het aantal fouten maar onder de x% blijft. Voordeel, er hoeft niets meer handmatig gecontroleerd te worden. 2. Automatisch laten corrigeren Indien bij herkenning fouten worden gemaakt kunt u deze via o.a. scripting, matchtabellen en/of voting algoritmen automatisch laten corrigeren. 3. Verifiëren en handmatig corrigeren De foutief herkende waarden worden aan een operator aangeboden. Deze bepaalt handmatig wat de juiste waarde is. Voordat we verder gaan met corrigeren, allereerst nog een stuk uitleg over het ontstaan van herkenfouten. Daar is wat extra uitleg over het herkennen van gegevens voor nodig. Herken engines hebben allen hetzelfde uitgangspunt, namelijk het uitvoeren van berekeningen over een gegroepeerde set pixels. Ieder element (karakter, cijfer, hokje, patroon of barcode) bestaat uit een groepje pixels die tezamen een geheel vormen (zie voorbeeld hieronder). 13

14 Herkenning is dus eigenlijk berekenen. Stel, bij de verwerking van een document hoeven alleen maar de geprinte karakters gelezen te worden (OCR). Na scanning wordt door software geanalyseerd welke pixels gegroepeerd zijn en daarmee een karakter uitbeelden. Vervolgens berekent de programmatuur voor elke groep pixels het juiste karakter. Per karakter zijn er drie mogelijke uitkomsten, namelijk: Berekening geslaagd, karakter juist herkend. Berekening niet geslaagd, karakter kan niet herkend worden. Berekening twijfelachtig, karakter kan mogelijk verkeerd herkend zijn. Zoals eerder opgemerkt, is de gemiddelde accuratesse bij OCR herkenning 99,8%. Hierbij wordt vanzelfsprekend uitgegaan van een gemiddelde kwaliteit. Voorbeelden zoals hieronder zullen de accuratesse verminderen (achtereenvolgens: beschadigde karakters, karakters die tegen een achtergrond geprint zijn, karakters waar doorheen is gekliederd of karakters die te dicht bij elkaar staan). Ook priegelige lettertypes (bijvoorbeeld ALGERIA, Broadway of harlow) zullen een negatieve invloed hebben op de herkenkwaliteit. Maar bij een gemiddelde kwaliteit zal de accuratesse dus zeer hoog zijn. Per karakters, gemiddeld twee fouten. Wat OCR nu juist zo krachtig maakt, is dat ook de fouten worden herkend (immers, de berekening is niet geslaagd of de uitkomst is twijfelachtig). Bovendien weet de programmatuur ook precies welke karakters het betreft. OCR berekent iedere groep pixels apart en legt naast de uitkomst ook de coördinaten van de 14

15 groep pixels vast. Met behulp van deze informatie worden ten behoeve van het corrigeren alleen de karakters aangeboden die niet berekend kunnen worden of waarvan de uitkomst twijfelachtig is. Nu weer terug naar de factuur. Omdat we niets willen inrichten (de software is alleen verteld dat we graag facturen willen inboeken), worden van iedere factuur alle karakters herkend. Voor het vastleggen van de factuur in ons ERP systeem, hebben we alleen de crediteur nodig plus het factuurnummer, de factuurdatum, totaal bedragen inclusief en exclusief btw, btw bedragen en ordernummer. Verder staat er nog veel meer informatie op de factuur (alle factuurregels, betalingsvoorwaarden, etc.). Alles bij elkaar ca karakters (m.a.w. gemiddeld 2-3 karakters niet of verkeerd berekend). De software heeft precies bijgehouden welke karakters dit zijn. De software is echter ook verteld, dat we alleen bepaalde informatie van de factuur willen overtypen. Zolang de fouten zich hier niet voordoen, zal niets van de factuur ter correctie worden aangeboden. Stel dat de fout is waargenomen in het bedrag (in plaats van 8.719,23 = 3.719,23 herkend), dan zal de software alleen de foutieve 3 (gezamenlijk met het gescande beeld) ter correctie aanbieden. De operator corrigeert vervolgens de 3 naar een 8 en de volledige factuur is feitelijk met één toetsaanslag ingevoerd. In vergelijking tot bijvoorbeeld een factuur (document) staan op een formulier vaak meer verschillende soorten gegevens (zie voorbeeld op de volgende pagina). Handschriftherkenning ICR Herkenning aankruishokjes OMR 15

16 Om het formulier op juiste wijze in te voeren, wordt bij de inrichting van de programmatuur vastgelegd wat welke zone betekent. Bij het veld achternaam wordt ingesteld dat hier een handgeschreven achternaam staat (alfabetische karakters). Bij geboortedatum, zal hetzelfde zijn ingesteld als bij achternaam, met het verschil dat er numerieke karakters staan en dat het een geldige datum moet zijn. Bij geboorteplaats staat dezelfde instelling als bij achternaam, plus een controle dat de herkende waarde een geldige plaatsnaam moet zijn, waarbij automatische correctie wordt geactiveerd (stel dat herkenning in plaats van Amsterdam Anstendam oplevert, dan is de software in staat om de herkende waarde via matchtabellen automatisch te corrigeren naar Amsterdam ). Bij het veld OOI AANGEVRAAGD DOOR (de vier hokjes) zal zijn vastgelegd dat deze gelezen moeten worden m.b.v. OMR en slechts één van de vier hokjes aangekruist moet/mag zijn. Bij herkenning vindt nu weer hetzelfde principe plaats. Alleen weet de programmatuur nu dat de gegroepeerde pixels in een bepaalde zone niet met OCR techniek maar met ICR of OMR techniek berekend moeten worden. Ook nu zijn de uitkomsten weer goed, fout of met twijfel berekend. Met behulp van OMR technieken (Optical Mark Reading) wordt berekend welke pixels bij meerkeuzevragen een leeg hokje of een ingevuld hokje zijn. Bij geprinte teksten wordt van iedere groep pixels een karakter berekend (Optical Character Recognition OCR herkenning). Bij handgeschreven karakters werkt de herkenning volgens een neuraal netwerk (een zelf lerend algoritme, ICR ofwel Intelligent Character Reading genoemd). Tegelijkertijd wordt de herkende waarde van ieder veld gecontroleerd tegen een aantal standaard validaties en/of speciaal via scripting samengestelde validatie routines. Enerzijds om de herkende waarde op juistheid in te schatten, anderzijds om te bepalen wat te doen als de uitkomst van de routine negatief is. 16

17 Voorbeelden: Het veld OOI AANGEVRAAGD DOOR op de vorige pagina. o Standaard is de validatie routine zo ingesteld dat een hokje pas is aangekruist als minimaal 10% van het hokje met pixels is gevuld. 10% met een kleine marge. Minder dan 8% pixels gevuld = niet aangekruist en > 12% = 100% zeker aangekruist. Indien uit de herkenning blijkt dat de waarde tussen 8% en 12% ligt, dan twijfelt de programmatuur o Tevens is standaard vastgelegd dat slechts één van de 4 hokjes aangekruist moet zijn. Met andere woorden: niets ingevuld is fout en meer dan één aangekruist is ook fout. Wat dan te doen in de volgende gevallen? o De herkende waarde van één van de hokjes is bijvoorbeeld 9% (er staat dus iets in). De validatie routine geeft aan dat de herkende waarde (niet aangekruist) discutabel is. De keuze is nu aan u. Gaat u uit van uw instellingen (> 10% is aangekruist, < 10% = niet aangekruist), dan wordt automatisch de herkende waarde hierop ingesteld. U kunt er ook voor kiezen de disputen (waarden tussen 8% en 12%) voor verificatie aan een gebruiker aan te bieden. Deze bepaalt dan of het hokje van 9% inderdaad niet is aangekruist. Wat blijkt uit de praktijk is dat in ruim 95% van de zogenaamde twijfelgevallen toch correct zijn herkend door de software. Bij goede instellingen is OMR herkenning nagenoeg foutloos. Zeker vergelijking met handmatige invoer maakt OMR herkenning substantieel minder fouten. o Er is geen enkel hokje aangekruist. Het heeft geen zin om een operator te laten bepalen wat de waarde moet zijn indien geen hokje is aangekruist. Deze zal maar wat gokken (of denken te zien wat de respondent bedoelt). Het is beter een script(je) te maken waarin wordt vastgelegd wat te doen met deze vraag indien niet beantwoord (negeren, standaard waarde bepalen of random een keuze laten maken). o Er is er meer dan één aangekruist. Deze fout ligt meer voor de hand. Een respondent heeft zich in eerste instantie vergist. Hij corrigeert zichzelf door nog een ander hokje aan te kruisen en er een pijl bij te zetten (om aan te geven dat dit echt het hokje is wat hij bedoelt). Of hij krast het vorige hokje nog eens extra door (groot kruis erdoor). Misschien is de vraag niet goed gelezen en denkt de invuller dat hij meer dan één hokje mag aankruisen. Kortom, een respondent kan allerlei keuzes maken. Voor de OMR software is het duidelijk: - Twee hokjes aangekruist (beiden ruim meer dan 10% ingevuld) - Twee hokjes niet aangekruist (beiden ruim minder dan 10% ingevuld) Ook hier is de uitkomst van OMR herkenning juist. In het script heeft u nu vastgelegd dat een operator dan maar handmatig moet bepalen wat het juiste hokje is. De hokjes worden dus ter verificatie aangeboden. 17

Automatische verwerking inkoopfacturen

Automatische verwerking inkoopfacturen Automatische verwerking inkoopfacturen - Whitepaper DDi Factuur - DDi Automatische verwerking inkoopfacturen Whitepaper DDi Factuur 10 december 2014 I B A N N L 1 4 R A B O 0 3 4 5 8 6 3 0 0 3 K. v. K.

Nadere informatie

papierstromen bewerkingen. Dat digitaal blijven en leidt

papierstromen bewerkingen. Dat digitaal blijven en leidt Papierstromen in organisatie nog altijd onderschattee kostenpost Papier? Welk papier? Bent u nogg niet digitaal? Het lijkt bijna niet meer van deze tijd, maar er zijn nog altijd veel organisaties die kampen

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl WWW.GOVCERT.NL PATCHMANAGEMENT Een beveiligingsadvies en dan? POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50

Nadere informatie

SUCCESVOLLE ZOEKMACHINEMARKETING

SUCCESVOLLE ZOEKMACHINEMARKETING Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...2 Inleiding...3 Wat Is Google?...5 Zoekmachinemarketing Strategie...11 Zoekmachine-adverteren (SEA / Google AdWords)...17 Zoekmachine-optimalisatie (SEO)...20

Nadere informatie

E-mail Marketing. Opzetten van succesvolle e-mailcampagnes. Alex van Ginneken

E-mail Marketing. Opzetten van succesvolle e-mailcampagnes. Alex van Ginneken E-mail Marketing Opzetten van succesvolle e-mailcampagnes Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Welkom bij de Google zoekmachine optimalisatie handleiding voor WordPress! Met deze handleiding kunt u ervoor zorgen dat uw WordPress website goed gevonden wordt in de

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak A.D. (Ton)

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie.

Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Dit is versie 1.1 van dit e-book Download de nieuwste versie van dit rapport op http://www.internetmarketingsysteem.nl/ Disclaimer Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de

Nadere informatie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden {Uw bedrijf} Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden Uw bedrijf maakt de beste producten in haar markt. De diensten daar omheen zorgen

Nadere informatie

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V.

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V. Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl 2008, Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

HANDLEIDING ONDERZOEK & STATISTIEK

HANDLEIDING ONDERZOEK & STATISTIEK HANDLEIDING ONDERZOEK & STATISTIEK COLOFON Serie Statistiek 2014 / 13 Gemeente Leiden BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Telefoon: 071 516 51 23 Website:

Nadere informatie

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals e-mail marketing voor webwinkeliers Voor praktische professionals Alle grote webwinkels doen aan e-mail marketing. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze weten namelijk dat e-mail marketing meer oplevert

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken

taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken November 2011 taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken WARD DE JAGER taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken Ward de jager,

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen WHITE PAPER Usability Testen volgens TMap NEXT AUTEUR IDEA: usability testen White Paper Usability Testen volgens TMap NEXT IDEA: Usability Testen december 2009 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie