Elektronische formulierverwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektronische formulierverwerking"

Transcriptie

1 Elektronische formulierverwerking Automatische verwerking van formulieren en data capture systemen DDi Elektronische formulierverwerking Error! Use the Home tab to apply Ondertitel;DDi Sub Titel to the text that you want to appear here. 31 december 2014 I B A N N L 1 4 R A B O K. v. K. H a a r l e m

2 2 Alle in dit document beschreven gegevens zijn vertrouwelijk van aard en alleen bestemd voor direct betrokken medewerkers van geadresseerde en DDi. Geen van de genoemde partijen heeft het recht om zonder schriftelijke toestemming van DDi bv informatie uit dit document te verschaffen aan derden. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Automatische formulierverwerking Type formulieren Gestructureerde formulieren Semi gestructureerde formulieren Ongestructureerde formulieren/documenten De invloed van de lay-out op het rendement De werking van automatische formulierverwerking Scannen van formulieren Herkennen formulieren Corrigeren foutief herkende waarden Exporteren verwerkte gegevens Conclusies Hoe toepasbaar is automatische formulierverwerking? Over DDi en DDi-ers

4 1. Inleiding De handmatige invoer van gegevens vanaf formulieren en documenten is arbeidsintensief, foutgevoelig en wordt algemeen beschouwd als vervelend werk. Bedrijfsmatig gezien is handmatige invoer een kostbare activiteit, waarop snel bespaard kan worden! Het is daarom niet vreemd dat steeds meer organisaties er voor kiezen hun formulieren geautomatiseerd te verwerken. Sterker nog, waarom worden er nog steeds gegevens met de hand ingetypt? Als specialist in automatische formulierverwerking hebben wij deze white paper zo informatief mogelijk samengesteld. Het biedt u uiteindelijk een uitgebreide omschrijving van nagenoeg alle mogelijkheden. Deze white paper is bij uitstek geschikt voor diegenen die een flinke besparing en kwaliteitsslag willen bereiken op hun dagelijkse invoerwerkzaamheden. Alle (on)mogelijkheden vindt u terug in dit document, opgehangen aan vele praktijkvoorbeelden. Om een goed beeld te creëren van de mogelijkheden, zal in dit document eerst een omschrijving volgen van de typen documenten. Van standaard enquêteformulieren tot complexe schade documenten. We maken daarbij een onderscheid in gestructureerde, semi gestructureerde en ongestructureerde formulieren. Daarnaast zal worden ingegaan op de invloed van de lay-out van een formulier. Hoe kan het ontwerp van een formulier invloed hebben op een succesvolle verwerking? In het daarop volgende hoofdstuk zullen we dieper ingaan op de verschillende scan- en herken technieken. Hoe werkt de techniek? Wat te doen als deze niet optimaal kan worden ingezet? Enkelvoudige en meervoudige documenten scannen en elektronisch verwerken. Hoe goed is bijvoorbeeld nu de herkenning van handgeschreven karakters, etc. Tot slot sluiten we deze white paper af met de toepasbaarheid van automatische formulierverwerking. Welke verschillende oplossingen leveren welke prestatie? Hoe moet u als organisatie een keuze maken, voor welk systeem? Wat is het rendement waar u op kunt rekenen? Wat zijn de praktijkervaringen met de verschillende oplossingen en hoe snel en makkelijk hebt u een eigen systeem in huis en kunt u voortaan uw formulieren automatisch verwerken? Het laatste hoofdstuk is gereserveerd voor het bedrijfsprofiel van DDi. Hierin wordt beschreven wie DDi is, waar zij voor staat en met welke vakgebieden zij zich nog meer bezighoudt. 4

5 2. Automatische formulierverwerking De term automatische formulierverwerking spreekt eigenlijk voor zich. Het is een geautomatiseerde oplossing om de gegevens die vanaf een formulier in een computer worden ingevoerd te automatiseren. Voorbeelden te over met als meest bekende formulier: de enquête. Iedereen heeft wel eens een enquête of vragenlijst ingevuld. Met de hand turven we de antwoorden al lang niet meer. Dat doet de computer voor ons. We hoeven de vragenlijsten alleen maar even in te voeren. Maar toch niet handmatig? Dan bent u zeker 4 tot 5 keer zoveel meer tijd kwijt! Door de formulieren te scannen en deze vervolgens met behulp van herkensoftware te laten lezen, worden alle vragen automatisch ingevoerd. Tijdwinst tot 80%, aantal typefouten met gemiddeld 50% gereduceerd. Klinkende cijfers, die moeten overtuigen. Maar waarom wordt er dan nog steeds veelvuldig handmatig ingevoerd? Heel vaak zijn de mogelijkheden van automatische formulierverwerking onbekend. Tegelijkertijd wordt gedacht dat bepaalde formulieren zich niet automatisch laten verwerken. Het tegendeel is waar, ieder formulier dat handmatig wordt ingevoerd kan automatisch worden ingevoerd. Belangrijkste vraag is eigenlijk alleen maar of het gewenste rendement bereikt wordt. Wij hebben weleens oplossingen gezien waarbij de automatische invoer meer tijd koste dan handmatige invoer (hierover later meer in hoofdstuk 4, toepasbaarheid van automatische formulierverwerking.) Wat een grote invloed heeft op het resultaat is het type formulier en de lay-out van het document dat verwerkt moet worden Type formulieren In algemene zin zijn er drie soorten formulieren te onderscheiden; gestructureerde formulieren, semi gestructureerde formulieren en ongestructureerde formulieren De complexiteit van ongestructureerde formulieren is vele malen groter dan die van gestructureerde formulieren. In veel gevallen zal het rendement op de automatische verwerking van ongestructureerde formulieren behoorlijk lager blijken dan bij gestructureerde formulieren. Voordat we verdergaan, leggen we hieronder eerst eens uit wat de typische kenmerken van de drie soorten formulieren zijn Gestructureerde formulieren Het belangrijkste kenmerk van een gestructureerd formulier is dat ieder kopie van het formulier er precies hetzelfde uitziet. Op iedere pagina van ieder formulier staan dezelfde gegevens op dezelfde positie. In z n algemeenheid laten deze formulieren zich uitstekend automatisch verwerken en is al snel een zeer hoog rendement te bereiken. Manuele ondersteuning is nagenoeg niet nodig en de huidige herkentechnieken zijn eigenlijk feilloos. 5

6 Voorbeelden van gestructureerde formulieren: Enquêtes Vragenlijst Waardebonnen Toetsen/examens Stembiljetten Oproepkaarten Bestelformulieren Aanvraagformulieren Keuze lijsten Labaanvragen Menukeuze kaarten Verzuimformulieren Evaluaties Inschrijvingen Aanmeldingen Etc Semi gestructureerde formulieren Deze lijken deels op gestructureerde formulieren. Echter het formulier is in verschillende uitvoeringen uitgebracht. Op ieder formulier staan wel dezelfde gegevens (of grotendeels dezelfde), maar niet op dezelfde positie. Dit kan bijvoorbeeld doordat er verschillende versies van een formulier in omloop zijn. Een ander voorbeeld kan zijn dat het formulier naar verschillende doelgroepen is gestuurd en daarop is afgestemd. Een derde voorbeeld is een bestelbon in tijdschriften. De bon is afgestemd op de eisen van het tijdschrift en het profiel van de lezers. Kortom, welke gegevens op het formulier staan is duidelijk, alleen de positie op het formulier is verschillend. Om deze formulieren geautomatiseerd te kunnen verwerken, zullen aan het verwerkingssysteem slimmigheidjes toegevoegd moeten worden. Het systeem moet als het ware bij inrichting worden uitgelegd, hoe en vervolgens waar de relevante gegevens op een formulier staan. Dit in tegenstelling tot de gestructureerde formulieren. Daar hoeft bij de inrichting van het systeem alleen worden aangegeven waar de gegevens staan. Voorbeelden van semi gestructureerde formulieren: Coupons Actiebonnen Polis aanvragen Prolongaties Belastingformulieren Declaratie formulieren Urenverantwoording Werkbonnen Verzekeringsformulieren Etc. 6

7 Ongestructureerde formulieren/documenten Deze groep formulieren (eigenlijk beginnen we hier meer over documenten te spreken) zijn het meest complex om geautomatiseerd te verwerken. Het betreft hier documenten waarbij de inhoud voldoet aan bepaalde overeenkomsten. De verscheidenheid aan documenten is voor wat betreft de lay-out en de inhoud relatief groot. Onbekend is welke gegevens er precies opstaan, waar ze staan en hoe ze op het document staan. Als de verscheidenheid te groot en te onvoorspelbaar wordt, dan zal het rendement negatief gaan uitpakken. Op dat moment is zeker de menselijke intelligentie nodig om te begrijpen waar welke gegevens staan en hoe ze geïnterpreteerd moeten worden. Voorbeelden van ongestructureerde documenten: Facturen Schade formulieren Inkooporders Curriculum Vitae Contracten Medische recepten Doorverwijzingen Offertes Notariële akten Hypothecaire akten Etc. Uit de praktijk blijkt dat het rendement op geautomatiseerde invoer ten opzichte van handmatige invoer bij ongestructureerde formulieren tussen de 30% en 40% ligt. Bij semi gestructureerde formulieren wordt al snel een rendement behaald van 50% en bij gestructureerde formulieren zijn de rendementsverbeteringen vaak op of boven de 80% 7

8 2.2. De invloed van de lay-out op het rendement Vooral bij gestructureerde en semi gestructureerde formulieren kan in veel gevallen invloed worden uitgeoefend op de lay-out van het formulier. De vragenlijsten die u uitdeelt heeft u zelf samengesteld (of laten samenstellen). Op de lay-out van coupons in tijdschriften kan vaak ook wat invloed worden uitgeoefend. Belangrijk bij de lay-out van een formulier zijn de volgende zaken: Zorg ervoor dat het formulier logisch en ruim is opgezet. o Indien bijvoorbeeld aankruishokjes bij meerkeuzevragen te dicht bij elkaar staan, dan is het risico aanwezig dat een respondent onbedoeld twee hokjes aankruist. o Een adres bijvoorbeeld is vaak lang. Biedt hiervoor voldoende ruimte. Dwing respondenten om het formulier netjes in te vullen. o Geef duidelijk aan op uw formulier hoe bepaalde gegevens ingevuld moeten worden. Bijvoorbeeld datum dd-mm-yyyy. o Zorg ervoor dat het voor een respondent logisch is om in blokletters te schrijven. o Geef op het formulier aan dat deze elektronisch wordt verwerkt en verzoek om een nette invulling. Biedt in ruil hiervoor een snelle afhandeling. Gebruik zoveel mogelijk concrete vragen. Handgeschreven teksten zijn het moeilijkst te lezen. Gebruik zo min mogelijk donkere achtergrondkleuren. Door een donkere achtergrond kan informatie slecht leesbaar of zelfs onleesbaar worden. Kort samengevat; zorg ervoor dat het voor de invuller weinig moeite kost om het formulier netjes en eenduidig in te vullen. Gebruik daarbij altijd zowel de voor- als achterzijde van het formulier. 8

9 3. De werking van automatische formulierverwerking Voordat de formulieren geautomatiseerd verwerkt kunnen worden, zal allereerst de programmatuur ingericht moeten worden. Later in dit hoofdstuk komen we hierop terug. Allereerst geven we hieronder een standaard beschrijving over de operationele werking. Eerst in ruwe stappen en vervolgens per stap steeds meer concreet. In de regel bestaat de verwerking uit vier deelprocessen. Per deelproces zullen we aangeven welke handelingen nog manueel zijn. 1. Scannen van de formulieren (manueel) Een stapel van ca. 100 pagina s is gemiddeld in 2,5 minuut gescand. Tijdens het scannen bereidt de gebruiker de volgende stapel (batch) voor. Belangrijk is dat de formulieren in een nette stapel op de scanner worden gelegd. Scanners zijn er in allerlei soorten en maten. Een gemiddelde scanner heeft een documentenbak voor pagina s en een gemiddelde snelheid van 40 pagina s per minuut (40 ppm). 2. Herkennen (lezen) van de formulieren (100% automatisch) Nadat alle formulieren zijn gescand worden ze direct door de programmatuur gelezen. Hiertoe worden verschillende herkentechnieken toegepast, zoals OMR voor meerkeuze vragen, OCR voor geprinte teksten, ICR voor handgeschreven karakters, barcode herkenning, QR en 2D barcode herkenning, alsmede de herkenning van vormen. Het lezen (herkennen) is een volautomatisch proces. 3. Corrigeren (manueel) Tijdens de herkenning heeft de software bijgehouden welke gegevens eventueel niet goed herkend zijn. Alleen deze gegevens worden aan de gebruiker ter correctie aangeboden. 4. Exporteren (100% automatisch) Nu alle gegevens zijn herkend en de fouten zijn gecorrigeerd, kan de data geëxporteerd worden naar de desbetreffende databronnen. Mogelijkheden te over. Rechtstreeks naar analyse systemen (Excel, SPSS), als XML, als platte CSV bestanden, via ODBC naar databases, etc. Al deze activiteiten kunnen uitgevoerd worden op één desktop PC, maar ook verdeeld worden over een veelvoud aan stations en/of (web)servers. Hoe een uiteindelijke configuratie eruit komt te zien is afhankelijk van twee factoren, namelijk: aantal te verwerken formulieren per uur, dag, week, maand, jaar etc. aantal verschillende locaties waar de formulieren verwerkt worden (outsourcen). In de volgende paragrafen wordt verder ingezoomd op de verschillende deelprocessen. 9

10 3.1. Scannen van formulieren Scanners bestaan er in vele uitvoeringen. Vaak wordt de vraag gesteld of ook de Multifunctionele copier (MFC) gebruikt kan worden om te scannen. Technisch geen enkel probleem, alleen functioneel zijn deze apparaten niet goed uitgerust en met hoge snelheid en betrouwbare kwaliteit grotere hoeveelheden documenten te scannen. Meestal wordt gekozen voor een zogenaamde documentscanner, die zijn onverdeeld in drie categorieën: Low volume scanners Tot 30 ppm, een sheetfeeder van ca. 50 vel, max. A4 formaat Prijsniveau tot 1.500,00 Mid volume scanners Van 40 ppm tot 90 ppm, sheetfeeder van 100 vel tot 250 vel, tot max. A3 formaat Prijsniveau tot 6.500,00 High volume scanners Van 90 ppm tot 170 ppm, sheetfeeder van 250 vel tot 800 vel, tot max. A3 formaat Prijsniveau tot ,00 Het aantal fabrikanten van documentscanners is beperkt. De meest bekende merken zijn Canon, Kodak, Panasonic en Fujitsu. De keuze in scanner is relatief eenvoudig en gebaseerd op onderstaande criteria: Robuustheid van de scanner De low volume scanners zijn vaak fragiel, maar bieden toch een prima alternatief voor 250 tot 300 scans per dag. Tot scans per dag kunt u met een mid volume scanner goed uit de voeten. Daarboven moet u echter overwegen te kiezen voor een high volume scanner. Piekvolume op een bepaald moment Formaat van de formulieren A3 formaat formulieren dwingt u tot een A3 scanner Beschikbaar budget Indien het budget het toelaat, kunnen extra selectiecriteria worden gehanteerd die voornamelijk op het kwalitatieve vlak liggen. Welke scanner produceert kwalitatief de mooiste scans (minste pixel ruis), heeft kwalitatief de beste invoertechniek (automatische scheefstand correctie, double feed detectie, etc.) en de beste doorvoertechniek (korte transportbaan met veel rollers over breedte, zorgen voor minder vastlopers van het papier). In deze white paper spreken wij geen voorkeur uit. Tegelijkertijd merken we graag op dat alle fabrikanten gemiddeld goede tot uitstekende machines leveren. Tot slot maken we er melding van dat alle scanners in een enkele scangang beide zijden van de documenten scant. Instelbaar kunt u in de software kiezen voor enkelzijdig of dubbelzijdig scannen. 10

11 Nu de keuze voor de juiste scanner gemaakt kan worden, kan deze worden aangeschaft en in gebruik worden genomen. Het scanproces zelf is op zich een eenvoudige handeling, die indien niet goed uitgevoerd grote gevolgen kan hebben (garbage in, garbage out). Enige aandacht bij de gebruiker is dan ook een vereiste: Zorg ervoor dat de formulieren in nette stapels (boven en onder, links en rechts goed recht leggen) klaar worden gemaakt. Controleren of er geen formulieren tussen zitten die verkeerd liggen (op de kop), gevouwen zijn, aan elkaar geplakt/geniet, Post-it stickers hebben, o.i.d.. Vervolgens deze stapels (batch) netjes recht in de scanner leggen (om scheef scannen te voorkomen). Plus de scanner goed schoon houden. Papier geeft veel stof af. Gebruikte Tipp-Ex kan resten achterlaten. Soms glipt er toch een nietje of paperclip door. Dit is allemaal rommel die het scanproces negatief kan beïnvloeden. Rekening houdend met bovenstaande garandeert een uitstekend scanresultaat Herkennen formulieren Zoals eerder aangegeven is dit een volautomatisch proces. Direct nadat een batch formulieren is gescand, zal de programmatuur tot verwerking overgaan. Bij het scannen is van ieder formulier een bitmap image (een digitaal beeld gemaakt. De algoritmes van de software berekenen als het ware de waarde van alle pixels. Dit gaat razendsnel. Per A4 pagina leest de programmatuur alle hokjes (zowel de niet als wel ingevulde), alle geprinte teksten, alle handgeschreven karakters en barcodes (1D, 2D en Quick Response (QR) codes). Gemiddeld in twee seconde wordt een pagina volledig gelezen (herkend of nog beter gezegd: berekend). Welke herkentechnieken en hoe goed zijn deze kwalitatief: Herkennen van meerkeuzevragen (OMR) De herkenning van hokjes wordt uitgevoerd door het OMR algoritme (Optical Mark Reading). Bij de inrichting van het systeem is de software uitgelegd waar de hokjes op het formulier staan en hoe ze eruit zien. Aan de hand van deze karakteristieken wordt voor ieder hokje berekend of deze wel of niet is ingevuld. Aan de hand van ingestelde drempelwaarde is een hokje wel of niet aangekruist. Een feilloos mechanisme! Een feilloos mechanisme, met de nadruk op mechanisch. Iemand maakt een tekening op het formulier en tekent door het hokje. Een respondent heeft aangekruist dat hij zowel een man als vrouw is. Wij als mens begrijpen dat dit niet klopt. Dit zijn voorbeelden van hokjes die mechanisch gezien juist zijn gelezen, maar intellectueel gezien niet correct zijn. Typisch hokjes die ter correctie moeten worden aangeboden (zie paragraaf ) Herkenning van geprinte teksten (OCR) Geprinte teksten kunnen alweer drie decennia goed herkend worden. De herkenning is daarbij steeds een stuk verbeterd. Inmiddels claimen de OCR fabrikanten een accuratesse van 99,8% goed herkende karakters. Nagenoeg feilloos, maar niet foutloos. Feitelijk moet niet meer de vraag gesteld worden hoe goed de OCR kan lezen, maar hoe goed deze is in het herkennen van fouten. Deze fouten moeten immers ter correctie worden aangeboden. Of gewoon negeren. Een mens maakt immers bij overtypen ongeveer 0,6% typefouten. 11

12 Door bij de inrichting van het systeem rekening te houden met herkenfouten, zijn deze met groot succes te isoleren en ter correctie aan te bieden. Toch nog iets met de hand intypen zult u nu zeggen. Klopt, maar gemiddeld 99,8% is al voor u gedaan! Herkenning van handgeschreven karakters (ICR) Weer even terug naar het doel van automatische formulierverwerking, namelijk besparing op arbeid en verbetering van kwaliteit (minder invoerfouten). Handschrift herkenning, of beter gezegd de herkenning van handgeschreven karakters (blokletters), is alleen onder voorwaarden goed toepasbaar. De accuratesse van handgeschreven karakters is namelijk veel lager dan bij OCR (ca. 80% tegen 99,8%). Ondanks een gemiddeld foutpercentage van deze 20% kan deze techniek toch bijdrage aan een redelijke rendementsverbetering. In de eerste plaats door bij het ontwerp van het formulier respondenten te dwingen om in blokletters te schrijven (gebruik hiervoor voorbedrukte kaders). Daarnaast helpt het om de numerieke en de alpha karakters van elkaar te scheiden (herken een postcode als twee velden (één voor de vier cijfers en twee voor letters). Maak gebruik van validatie tabellen (door de herkenning van postcode en huisnummer, kan automatisch een compleet adres gevuld worden). Gebruik automatische correctie tabellen (herkende waarde lijkt het meest op ). Men kan nog een stap verder gaan door gebruik te maken van een voting algoritme. De handgeschreven karakters worden met meerdere neurale netwerken gelezen waarbij de herkende waarden tussen de netwerken met elkaar worden vergeleken. Vervolgens wordt het juiste karakter volgens berekenmodellen gelezen. Er bestaan verder nog een aantal intelligente technieken waarbij de kwaliteit van herkenning behoorlijk verbetert. Om uiteindelijk weer op de gewenste doelstelling uit te komen; kwaliteitsverbetering en tijdwinst! Herkenning van barcodes, 1D, PDF147 en 2D barcodes Dit is de meest zekere vorm van herkenning, vandaar de populariteit van barcodes. Barcodes worden vrijwel altijd correct gelezen. Gemiddeld één op de miljoen barcodes wordt verkeerd gelezen. Nadeel van barcodes is de relatie tussen het aantal karakters en de benodigde ruimte. Met de komst van de PDF147 barcode en de 2D barcode is dit sterk verbeterd. In een 2D barcode kunnen tot karakters worden opgenomen in een ruimte niet groter dan een postzegel. Een PDF147 barcode kan tot 929 karakters coderen. 2D barcode PDF147 barcode 1D barcode 12

13 De toepassingen van 2D barcodes komen we steeds vaker tegen als zogenaamde QR-code (Quick Response). Vooral voor online marketing campagnes (lees de QR met je smartphone en ontvang direct via internet alle benodigde informatie, inclusief GPS coördinaten naar de winkel). Ook bij formulierverwerking is de 2D barcode aan een opmars bezig. Bij aangifteformulieren, toetsen, opdrachtbevestigingen, waardebonnen, etc. Het belangrijkste bij verwerking is dat de barcodes altijd foutloos worden gelezen. Herkenning van patronen (vormen) Door logo s van leveranciers vast te leggen, kunnen bijvoorbeeld facturen automatisch herkend (geïdentificeerd) worden aan de vorm van het logo Corrigeren foutief herkende waarden Dit wordt wellicht de langste paragraaf uit dit document. Omdat juist hierover het meest te doen is en het verreweg de grootste invloed heeft op de winst in tijd en kwaliteit. Fouten corrigeren kosten namelijk tijd. Ten minste, dit wordt vaak gedacht. In dit deel van het document vindt u antwoorden op de vragen, Wat zijn (herken)fouten?, Hoe ernstig zijn ze? en Wat doen we met deze fouten?. Om te beginnen, herkentechnieken zijn niet feilloos! We zullen in deze paragraaf uitleggen waardoor de herkenning zal falen. Ten tweede kunnen zich in het document of formulier dat wordt verwerkt fouten voordoen. Bij het invullen van bijvoorbeeld een vragenlijst heeft een respondent een vraag niet of onjuist ingevuld. De software herkent ook deze fouten (en terecht). Maar wat nu te doen met deze fouten? In de basis heeft u drie keuzes: 1. Negeren Het maakt niet uit dat er af en toe iets fout wordt herkend. Handmatige invoer brengt immers ook fouten met zich mee. Zolang het aantal fouten maar onder de x% blijft. Voordeel, er hoeft niets meer handmatig gecontroleerd te worden. 2. Automatisch laten corrigeren Indien bij herkenning fouten worden gemaakt kunt u deze via o.a. scripting, matchtabellen en/of voting algoritmen automatisch laten corrigeren. 3. Verifiëren en handmatig corrigeren De foutief herkende waarden worden aan een operator aangeboden. Deze bepaalt handmatig wat de juiste waarde is. Voordat we verder gaan met corrigeren, allereerst nog een stuk uitleg over het ontstaan van herkenfouten. Daar is wat extra uitleg over het herkennen van gegevens voor nodig. Herken engines hebben allen hetzelfde uitgangspunt, namelijk het uitvoeren van berekeningen over een gegroepeerde set pixels. Ieder element (karakter, cijfer, hokje, patroon of barcode) bestaat uit een groepje pixels die tezamen een geheel vormen (zie voorbeeld hieronder). 13

14 Herkenning is dus eigenlijk berekenen. Stel, bij de verwerking van een document hoeven alleen maar de geprinte karakters gelezen te worden (OCR). Na scanning wordt door software geanalyseerd welke pixels gegroepeerd zijn en daarmee een karakter uitbeelden. Vervolgens berekent de programmatuur voor elke groep pixels het juiste karakter. Per karakter zijn er drie mogelijke uitkomsten, namelijk: Berekening geslaagd, karakter juist herkend. Berekening niet geslaagd, karakter kan niet herkend worden. Berekening twijfelachtig, karakter kan mogelijk verkeerd herkend zijn. Zoals eerder opgemerkt, is de gemiddelde accuratesse bij OCR herkenning 99,8%. Hierbij wordt vanzelfsprekend uitgegaan van een gemiddelde kwaliteit. Voorbeelden zoals hieronder zullen de accuratesse verminderen (achtereenvolgens: beschadigde karakters, karakters die tegen een achtergrond geprint zijn, karakters waar doorheen is gekliederd of karakters die te dicht bij elkaar staan). Ook priegelige lettertypes (bijvoorbeeld ALGERIA, Broadway of harlow) zullen een negatieve invloed hebben op de herkenkwaliteit. Maar bij een gemiddelde kwaliteit zal de accuratesse dus zeer hoog zijn. Per karakters, gemiddeld twee fouten. Wat OCR nu juist zo krachtig maakt, is dat ook de fouten worden herkend (immers, de berekening is niet geslaagd of de uitkomst is twijfelachtig). Bovendien weet de programmatuur ook precies welke karakters het betreft. OCR berekent iedere groep pixels apart en legt naast de uitkomst ook de coördinaten van de 14

15 groep pixels vast. Met behulp van deze informatie worden ten behoeve van het corrigeren alleen de karakters aangeboden die niet berekend kunnen worden of waarvan de uitkomst twijfelachtig is. Nu weer terug naar de factuur. Omdat we niets willen inrichten (de software is alleen verteld dat we graag facturen willen inboeken), worden van iedere factuur alle karakters herkend. Voor het vastleggen van de factuur in ons ERP systeem, hebben we alleen de crediteur nodig plus het factuurnummer, de factuurdatum, totaal bedragen inclusief en exclusief btw, btw bedragen en ordernummer. Verder staat er nog veel meer informatie op de factuur (alle factuurregels, betalingsvoorwaarden, etc.). Alles bij elkaar ca karakters (m.a.w. gemiddeld 2-3 karakters niet of verkeerd berekend). De software heeft precies bijgehouden welke karakters dit zijn. De software is echter ook verteld, dat we alleen bepaalde informatie van de factuur willen overtypen. Zolang de fouten zich hier niet voordoen, zal niets van de factuur ter correctie worden aangeboden. Stel dat de fout is waargenomen in het bedrag (in plaats van 8.719,23 = 3.719,23 herkend), dan zal de software alleen de foutieve 3 (gezamenlijk met het gescande beeld) ter correctie aanbieden. De operator corrigeert vervolgens de 3 naar een 8 en de volledige factuur is feitelijk met één toetsaanslag ingevoerd. In vergelijking tot bijvoorbeeld een factuur (document) staan op een formulier vaak meer verschillende soorten gegevens (zie voorbeeld op de volgende pagina). Handschriftherkenning ICR Herkenning aankruishokjes OMR 15

16 Om het formulier op juiste wijze in te voeren, wordt bij de inrichting van de programmatuur vastgelegd wat welke zone betekent. Bij het veld achternaam wordt ingesteld dat hier een handgeschreven achternaam staat (alfabetische karakters). Bij geboortedatum, zal hetzelfde zijn ingesteld als bij achternaam, met het verschil dat er numerieke karakters staan en dat het een geldige datum moet zijn. Bij geboorteplaats staat dezelfde instelling als bij achternaam, plus een controle dat de herkende waarde een geldige plaatsnaam moet zijn, waarbij automatische correctie wordt geactiveerd (stel dat herkenning in plaats van Amsterdam Anstendam oplevert, dan is de software in staat om de herkende waarde via matchtabellen automatisch te corrigeren naar Amsterdam ). Bij het veld OOI AANGEVRAAGD DOOR (de vier hokjes) zal zijn vastgelegd dat deze gelezen moeten worden m.b.v. OMR en slechts één van de vier hokjes aangekruist moet/mag zijn. Bij herkenning vindt nu weer hetzelfde principe plaats. Alleen weet de programmatuur nu dat de gegroepeerde pixels in een bepaalde zone niet met OCR techniek maar met ICR of OMR techniek berekend moeten worden. Ook nu zijn de uitkomsten weer goed, fout of met twijfel berekend. Met behulp van OMR technieken (Optical Mark Reading) wordt berekend welke pixels bij meerkeuzevragen een leeg hokje of een ingevuld hokje zijn. Bij geprinte teksten wordt van iedere groep pixels een karakter berekend (Optical Character Recognition OCR herkenning). Bij handgeschreven karakters werkt de herkenning volgens een neuraal netwerk (een zelf lerend algoritme, ICR ofwel Intelligent Character Reading genoemd). Tegelijkertijd wordt de herkende waarde van ieder veld gecontroleerd tegen een aantal standaard validaties en/of speciaal via scripting samengestelde validatie routines. Enerzijds om de herkende waarde op juistheid in te schatten, anderzijds om te bepalen wat te doen als de uitkomst van de routine negatief is. 16

17 Voorbeelden: Het veld OOI AANGEVRAAGD DOOR op de vorige pagina. o Standaard is de validatie routine zo ingesteld dat een hokje pas is aangekruist als minimaal 10% van het hokje met pixels is gevuld. 10% met een kleine marge. Minder dan 8% pixels gevuld = niet aangekruist en > 12% = 100% zeker aangekruist. Indien uit de herkenning blijkt dat de waarde tussen 8% en 12% ligt, dan twijfelt de programmatuur o Tevens is standaard vastgelegd dat slechts één van de 4 hokjes aangekruist moet zijn. Met andere woorden: niets ingevuld is fout en meer dan één aangekruist is ook fout. Wat dan te doen in de volgende gevallen? o De herkende waarde van één van de hokjes is bijvoorbeeld 9% (er staat dus iets in). De validatie routine geeft aan dat de herkende waarde (niet aangekruist) discutabel is. De keuze is nu aan u. Gaat u uit van uw instellingen (> 10% is aangekruist, < 10% = niet aangekruist), dan wordt automatisch de herkende waarde hierop ingesteld. U kunt er ook voor kiezen de disputen (waarden tussen 8% en 12%) voor verificatie aan een gebruiker aan te bieden. Deze bepaalt dan of het hokje van 9% inderdaad niet is aangekruist. Wat blijkt uit de praktijk is dat in ruim 95% van de zogenaamde twijfelgevallen toch correct zijn herkend door de software. Bij goede instellingen is OMR herkenning nagenoeg foutloos. Zeker vergelijking met handmatige invoer maakt OMR herkenning substantieel minder fouten. o Er is geen enkel hokje aangekruist. Het heeft geen zin om een operator te laten bepalen wat de waarde moet zijn indien geen hokje is aangekruist. Deze zal maar wat gokken (of denken te zien wat de respondent bedoelt). Het is beter een script(je) te maken waarin wordt vastgelegd wat te doen met deze vraag indien niet beantwoord (negeren, standaard waarde bepalen of random een keuze laten maken). o Er is er meer dan één aangekruist. Deze fout ligt meer voor de hand. Een respondent heeft zich in eerste instantie vergist. Hij corrigeert zichzelf door nog een ander hokje aan te kruisen en er een pijl bij te zetten (om aan te geven dat dit echt het hokje is wat hij bedoelt). Of hij krast het vorige hokje nog eens extra door (groot kruis erdoor). Misschien is de vraag niet goed gelezen en denkt de invuller dat hij meer dan één hokje mag aankruisen. Kortom, een respondent kan allerlei keuzes maken. Voor de OMR software is het duidelijk: - Twee hokjes aangekruist (beiden ruim meer dan 10% ingevuld) - Twee hokjes niet aangekruist (beiden ruim minder dan 10% ingevuld) Ook hier is de uitkomst van OMR herkenning juist. In het script heeft u nu vastgelegd dat een operator dan maar handmatig moet bepalen wat het juiste hokje is. De hokjes worden dus ter verificatie aangeboden. 17

18 In het script had u ook andere keuzes kunnen maken en de software automatisch laten bepalen wat de juiste waarde is. Bijvoorbeeld door aan te geven dat het hokje met de meeste pixels de juiste is. Of het hokje met juist het minste aantal pixels. U kunt ook weer een standaard waarde kiezen. Of toch beide waarden goedkeuren. Wat u ook instelt, de keuze blijft arbitrair. Echter, ook bij handmatige verificatie zal de keuze die een operator maakt discutabel zijn. In veel gevallen zal ook voor de gebruiker niet duidelijk zijn welk hokje een respondent nu daadwerkelijk bedoelt. Wat nu te doen? Automatisch laten bepalen door de software of toch handmatig nakijken en daar waar nodig corrigeren? Ook hier heeft de praktijk ons weer geleerd wat de beste keuze is. Uitgedrukt in (data) kwaliteit blijkt er weinig verschil te zitten tussen handmatige of automatische correctie. 18

19 Het veld achternaam Op het voorbeeldformulier staan naast een aantal meerkeuzevragen ook een aantal open vragen. Handmatig schrijft de respondent in zijn eigen handschrift het antwoord. De antwoorden zullen voorspelbaar zijn. De vraag achternaam bijvoorbeeld laat niets aan duidelijkheid te wensen over. De leesbaarheid helaas vaak wel. Dat geldt voor ons mensen, maar zeer zeker voor de herken engines (in dit geval dus de ICR engines). In de voorgaande paragraaf hadden we het al over de voorwaarden van handschriftherkenning. Wat zijn de voorwaarden bij herkenning van het veld achternaam? o De vragenlijst is toegestuurd aan een gecontroleerde groep respondenten. Hierdoor is het voorspelbaar welke achternamen allemaal voor kunnen komen op de formulieren. Door al deze achternamen op te nemen in een tabel, kan de herkende waarde gecontroleerd worden met de namen in de tabel. Zelfs als een aantal karakters onjuist zijn berekend, kan toch vaak nog de juiste naam worden gevonden. In plaats van pietersen werd bietevsen herkend. In de tabel gaat de software zoeken in de namen met negen karakters en vindt vervolgens Pietersen als meest overeenkomend. bietevsen wordt nu automatisch gecorrigeerd naar Pietersen. Combinatie velden Naast de achternaam hebben we in de tabel ook de voornaam, geboortedatum, postcode etc. van de respondent. Door de velden met de desbetreffende gegevens met elkaar te combineren (bijvoorbeeld geboortedatum en achternaam), kunnen meerdere velden automatisch gecorrigeerd en gecontroleerd worden. Vervolgens kan deze matchingregel weer verder worden doorgevoerd op de overige NAW gegevens. o Mogelijke respondenten zijn onbekend. Het wordt nu al een stuk lastiger om de juiste achternaam te herkennen. We hebben ook geen enkele tabel met mogelijke achternamen beschikbaar. Kortom we zijn nu echt alleen afhankelijk van de kwaliteit van de herken engine(s). Werken met betrouwbaarheid Zoals eerder gezegd, wordt ieder karakter apart berekend door de ICR engine. Bij ieder karakter zal naast de berekende uitkomst ook de betrouwbaarheid van de berekening bekend zijn. De b bij bietevsen was bijvoorbeeld berekend met een betrouwbaarheid van 10%. De overige karakters hadden de volgende score: i = 70%, e = 80%, t = 30%, e = 100%, v = 40%, s = 90%, e = 90%, n = 100%. Om de kwaliteit te borgen hebben we in de programmatuur ingesteld dat alleen karakters met een betrouwbaarheid van meer dan 70% automatisch worden goedgekeurd. In context willen we karakters die lager scoren door een operator laten controleren/corrigeren. In ons voorbeeld krijgt de operator dan het volgende aangeboden: b i e t e v s e n. Tegelijkertijd ziet hij op zijn scherm wat de respondent heeft geschreven, namelijk P i e t e r s e n. Met deze gegevens kan de operator vrij eenvoudig en snel zien welke karakters twijfelachtig zijn en welke gecorrigeerd moeten worden. 19

20 Indien een te groot aantal van de karakters in één woord twijfelachtig zijn (in de praktijk meer dan 30%), dan is het verstandiger (werkt domweg sneller) om de herkende waarde helemaal niet te tonen. Het gehele woord wordt afgekeurd en de operator krijgt op zijn scherm alleen het oorspronkelijk geschreven woord P i e t e r s e n te zien, met daaronder het invoerveld, waar hij dan Pietersen intypt. Praktijkervaring in dit geval: Circa 70% van de velden wordt ter correctie aangeboden. Bij gemiddeld 40% is het aantal twijfelachtige karakters in één woord groter dan 30%. Kort samengevat: Hier moet toch nog wat werk worden verzet. Werken met meer dan één ICR engine en een voting algoritme Dit is wel een kostbare oplossing, maar loont zich zeker bij hoge oplagen. Door gebruik te maken van bij voorkeur de verschillende ICR engines (ICR engines zijn allemaal net iets anders getraind), kan automatisch per karakter de verschillende uitkomsten van de engines met elkaar vergeleken worden. We gebruiken ons voorbeeld P i e t e r s e n en plaatsen deze voor het overzicht in een matrixtabel hieronder. Veldwaarde ICR Engine 1 ICR engine 2 ICR Engine 3 Berekende waarde P b P P P 70% 10% 60% i i i i 90% 70% 50% e e e e 70% 80% 100% t t t t 90% 30% 80% e e e s 100% 100% 20% r r v v 40% 40% 20% s s s s 95% 90% 70% e e e e 70% 90% 80% n n n 4 70% 100% 10% i e t e.. s e n Bij de uitkomsten per karakter per engine hebben we ingesteld dat alleen de herkende karakters worden gebruikt met een betrouwbaarheidswaarde boven de 50%. Indien van drie engines vervolgens minimaal twee engines dezelfde waarde hebben berekend, dan is die waarde correct. Is deze formule niet toe te passen, dan is de waarde fout en wordt er geen karakter getoond. De operator hoeft nu alleen nog maar de ontbrekende karakters te corrigeren (de rest van de karakters is namelijk correct berekend). 20

Eleklronisthe formulierverwerking

Eleklronisthe formulierverwerking Eleklronisthe formulierverwerking Automatische verwerking van formulieren en data capture systemen DDi Eleklronisthe formulierverwerking Error! Use the Home tab to apply Ondertitel;DDi Sub Titel to the

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs. Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.nl Belangrijkste voordelen Grote besparingen mogelijk op personeelskosten door geautomatiseerde

Nadere informatie

De postkamer verdwijnt!

De postkamer verdwijnt! De postkamer verdwijnt! icapture, een Universeel Document Capture Systeem DDi De postkamer verdwijnt! icapture, een Universeel Document Capture Systeem 29 februari 2012 I B A N N L 1 4 R A B O 0 3 4 5

Nadere informatie

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM MET ZELF LERENDE DOCUMENTHERKENNING Een continue stroom aan binnenkomende post en interne documenten. Wie herkent het niet? Het vergt tijd en energie om al deze documenten

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

SNELLER. FLEXIBELER. FUNCTIONELER.

SNELLER. FLEXIBELER. FUNCTIONELER. SNELLER. FLEXIBELER. FUNCTIONELER. MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP MEERDERE DOCUMENTEN SCANNEN TIJDBESPAREND, PRODUCTIEF SCANNEN VOOR ELKE RUIMTE OP ZOEK NAAR HOGE PRESTATIES OP EEN KLEIN OPPERVLAK? WILT U DE

Nadere informatie

DDi Factuur. Geordende digitale factuurverwerking schept rust in de financiële organisatie. DDi. DDi Factuur

DDi Factuur. Geordende digitale factuurverwerking schept rust in de financiële organisatie. DDi. DDi Factuur DDi B.V. Binnenweg 18 2132 CT Hoofddorp T +31 (88) 567 2030 info@ddi.nl www.ddi.nl Rabobank 34.58.63.003 K.v.K. Haarlem 34081856 DDi Factuur Geordende digitale factuurverwerking schept rust in de financiële

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Van papier naar digitaal in 2013

Van papier naar digitaal in 2013 DDi B.V. Binnenweg 18 2132 CT Hoofddorp T +31 (88) 567 2000 info@ddi.nl www.ddi.nl Rabobank 34.58.63.003 K.v.K. Haarlem 34081856 Van papier naar digitaal in 2013 DDi Van papier naar digitaal in 2013 5

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

OCR Technieken OCR Optical Character Recognition ICR Intelligent Character Recognition OMR Optical Mark Recognition Barcode Handschrift

OCR Technieken OCR Optical Character Recognition ICR Intelligent Character Recognition OMR Optical Mark Recognition Barcode Handschrift OCR Technieken OCR Optical Character Recognition ICR Intelligent Character Recognition OMR Optical Mark Recognition Barcode Handschrift Ondersteuning image processing Vaste formulier verwerking Semi-gestructureerde

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding.

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Zomeractie IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Als u nu IRIS Capture Pro aanschaft bieden wij u 20% korting op

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2014-2

Excellerend Kwartaaltip 2014-2 Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 Bank: NL72 ABNA 0536825491 KVK: 24389967 Onjuiste invoer! Wanneer je werkt met een Excelbestand waarbij

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

papierstromen bewerkingen. Dat digitaal blijven en leidt

papierstromen bewerkingen. Dat digitaal blijven en leidt Papierstromen in organisatie nog altijd onderschattee kostenpost Papier? Welk papier? Bent u nogg niet digitaal? Het lijkt bijna niet meer van deze tijd, maar er zijn nog altijd veel organisaties die kampen

Nadere informatie

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin Inleiding In CASH is het mogelijk een digitaal archief aan te leggen. Dit heeft als voordeel, dat u het document op elk willekeurig tijdstip op uw beeldscherm kunt oproepen. Het originele document blijft

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 Nieuw Bestelorder De inkomststatus in het zoekscherm voor bestelorders bevat betere omschrijvingen en wordt gekleurd weergegeven. Indien er geen leverdata

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Hoofdstuk. Access wordt ook wel een elektronische kaartenbak. Access 2013, wat kunt u ermee?

Hoofdstuk. Access wordt ook wel een elektronische kaartenbak. Access 2013, wat kunt u ermee? Access 2013, wat kunt u ermee? Access wordt ook wel een elektronische kaartenbak genoemd. Anderen noemen het een programma om een relationele database mee te beheren. De vergelijking met een kaartenbak

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Factsheet RACS Invoice Management System

Factsheet RACS Invoice Management System Factsheet RACS Invoice Management System Pagina 1 / 7 Inleiding Met behulp van Racs Invoice Management worden de gegevens van inkomende facturen op een elektronische en geautomatiseerde wijze ingelezen.

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Handleiding scanning inkoopfacturen

Handleiding scanning inkoopfacturen Handleiding scanning inkoopfacturen Inleiding Binnen MijnABAB is het mogelijk om uw inkoopfacturen digitaal aan te bieden. In deze handleiding wordt beschreven hoe het digitaal aanbieden van inkoopfacturen

Nadere informatie

Specificaties en prijzen voor ZBC s (aanbiedingen voor huidige DiSy gebruikers, geldig t/m september 2013)

Specificaties en prijzen voor ZBC s (aanbiedingen voor huidige DiSy gebruikers, geldig t/m september 2013) en prijzen voor ZBC s (aanbiedingen voor huidige DiSy gebruikers, geldig t/m september 2013) Dixis Postbus 59 7390AB Twello tel. 0571-261444 fax 0571-261445 email info@dixis.nl Bezoekadres: Deventerweg

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren UWV vraagt leveranciers om hun facturen elektronisch te sturen. Wat betekent dat voor u? En hoe verstuurt u elektronische facturen? Twee factuurstromen UWV onderscheidt twee factuurstromen:

Nadere informatie

DR-6080 DR-9080C Hoge snelheid productiescanners. De snelheid en kwaliteit die u nodig heeft voor hoog volume document scanning

DR-6080 DR-9080C Hoge snelheid productiescanners. De snelheid en kwaliteit die u nodig heeft voor hoog volume document scanning DR-6080 DR-9080C Hoge snelheid productiescanners De snelheid en kwaliteit die u nodig heeft voor hoog volume document scanning Ultra-efficiënte, productieve scanners Dankzij deze nieuwe Canon scanner worden

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Verkoopfacturen Verkoopfacturen Dit document beschrijft het maken en printen van verkoopfacturen. 1. Introductie Facturen

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

Workflow Inkoopfacturen

Workflow Inkoopfacturen Workflow Inkoopfacturen Met de Add-on Workflow Inkoopfacturen is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de inkomende inkoopfacturen te scannen. Vervolgens kunnen de gescande inkoopfacturen (elektronische

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex Onderwerpen: 1. Starten nieuw boekjaar in Autoflex 2. Aanmaken nieuwe administratie in AccountView 3. Autoflex en AccountView Dos 4. Autoflex en AccountView Windows 5. Factuur corrigeren uit een vorig

Nadere informatie

Maximo Tips and Tricks

Maximo Tips and Tricks Maximo Tips and Tricks Agenda Tips & Tricks 1. Scherm lay-out on demand 2. Koppelen Excel en Maximo 3. Foto s toevoegen aan records 4. Type ahead functie 5. Scripting voor calculaties en validaties 6.

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4.

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Als een door u gebruikt loonpakket niet genoemd wordt, gelieve dan contact op te nemen met de HelpDesk. Handleiding Import van Loonjournaalposten

Nadere informatie

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Printen en Scannen Als een nieuwe printer wordt gekocht en onder Windows XP aangesloten zal Windows deze nieuwe

Nadere informatie

EFFICIËNTER WERKEN MET SCAN & HERKEN. www.exactonline.nl

EFFICIËNTER WERKEN MET SCAN & HERKEN. www.exactonline.nl EFFICIËNTER WERKEN MET SCAN & HERKEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE SCAN & HERKEN Online boekhouden met Exact Online wordt nog makkelijker met Scan & Herken Scan voortaan uw facturen 100% nauwkeurig

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT EEN PAPIEREN ARCHIEF VERWERKING VAN DE POST de post openen sorteren registreren VERWERKING VAN DE POST afstempelen distribueren kopiëren VERWERKING VAN DE POST ARCHIVEREN

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex Onderwerpen: 1. Starten nieuw boekjaar in Autoflex 2. Aanmaken nieuwe administratie in Accountview 3. Autoflex en AccountView Dos 4. Autoflex en AccountView Windows 5. Factuur corrigeren uit een vorig

Nadere informatie

Documenten scannen met OCR

Documenten scannen met OCR Documenten scannen met OCR Wat betekent OCR eigenlijk? OCR staat voor: "Optical Character Recognition" in het Nederlands optische tekenherkenning. Je kunt er papieren documenten mee scannen, die dan niet

Nadere informatie

On-line archiveren met DataSilo en CaptureSilo gekoppeld met Twinfield.

On-line archiveren met DataSilo en CaptureSilo gekoppeld met Twinfield. Voltastraat 23-1 1446 VA Purmerend The Netherlands Tel:+31(0)299480140 Fax:+31(0)299480279 Web: Email: www.raamproducts.com Sales@raamproducts.com On-line archiveren met DataSilo en CaptureSilo gekoppeld

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT

FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT Voor MKB en Non-profit organisaties INVOICE MANAGEMENT Steeds meer organisaties ontvangen hun facturen per e-mail. Deze facturen worden geprint en

Nadere informatie

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd op welke wijze: - het digitale dossier te benaderen is; - het digitale dosier is ingedeeld; - hoe gescande bescheiden gekoppeld kunnen worden aan een - persoon - object

Nadere informatie

DR-3080C/ DR-3060 DOCUMENT SCANNERS VOOR AFDELINGEN

DR-3080C/ DR-3060 DOCUMENT SCANNERS VOOR AFDELINGEN DR-3080C/ DR-3060 DOCUMENT SCANNERS VOOR AFDELINGEN Toonaangevende scansnelheid Zowel de DR-3080C als de DR-3060 bieden een groot aantal scanfuncties om de meest uiteenlopende documenten te verwerken.

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

GENOEG VAN OVERTYPEN?

GENOEG VAN OVERTYPEN? GENOEG VAN OVERTYPEN? Dankzij Document Capture worden facturen en andere documenten geanalyseerd en gegevens worden automatisch van de gescande afbeelding gelezen. Document Capture gebruikt vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.2 Single User release notes

Factuur2King 2.0.2 Single User release notes Factuur2King 2.0.2 Single User release notes Naar aanleiding van meldingen en wensen van klanten hebben wij een nieuwe versie van Factuur2King uitgebracht, versie 2.0.2. De volgende wijzigingen zijn in

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geachte Kamerleden, Aanstaande dinsdagavond spreekt u over het Implantatenregister (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

Inventarisatie MPLUS TouchScreen Kassa

Inventarisatie MPLUS TouchScreen Kassa Inventarisatie MPLUS TouchScreen Kassa M.Bruin D. 13-12-2010 Inleiding Een inventarisatie dient om de werkelijk aanwezige voorraad te vergelijken met de administratieve voorraad en geconstateerde verschillen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

De snelheid en kwaliteit die u nodig heeft voor hoog volume document scanning

De snelheid en kwaliteit die u nodig heeft voor hoog volume document scanning DR-7580 DR-9080C Hoge snelheid productiescanners De snelheid en kwaliteit die u nodig heeft voor hoog volume document scanning DR-7580 / DR-9080C Ultra-efficiënte productiescanners Dankzij Canons nieuwe,

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Handleiding Gebruikers 20/20 Xspend

Handleiding Gebruikers 20/20 Xspend Handleiding Gebruikers 20/20 Xspend Inhoudsopgave 1. Module Digitale factuurverwerking Het coderen van een factuur Het goedkeuren van een factuur 2. Module Digitaal inkopen Het indienen van een inkoopverzoek

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Factuurverwerking via Internet. 9e Nationaal E-Procurement Congres 2008 Ellen van Willigenburg

Factuurverwerking via Internet. 9e Nationaal E-Procurement Congres 2008 Ellen van Willigenburg Factuurverwerking via Internet Is de papieren factuur verleden tijd? 9e Nationaal E-Procurement Congres 2008 Ellen van Willigenburg Inhoud Introductie TBlox De vervangingvan papierenfacturendoor electronische

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

Beschrijving classificatie applicatie Onderdeel van het DPV proces

Beschrijving classificatie applicatie Onderdeel van het DPV proces Beschrijving classificatie applicatie Onderdeel van het DPV proces Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Indeling functionaliteiten 1.3 Verschillende stromen 1.4 Randvoorwaarden 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

In deze handleiding kunt je de stappen vinden die je kunt uitvoeren om de foto s in Sportlink te zetten.

In deze handleiding kunt je de stappen vinden die je kunt uitvoeren om de foto s in Sportlink te zetten. Handleiding toevoegen foto bij het lid t.b.v. lidmaatschapskaart NHV. In deze handleiding kunt je de stappen vinden die je kunt uitvoeren om de foto s in Sportlink te zetten. Het is belangrijk dat de pasfoto

Nadere informatie

B a r c o d e s y m b o l e n

B a r c o d e s y m b o l e n B a r c o d e s y m b o l e n Een barcode (ofwel streepjescode) is een voor scanners optisch leesbare code, waarbij cijfers en letters worden voorgesteld door een patroon van lichte en donkere verticale

Nadere informatie

ESPRIX 2014 VOORBEELD INSCHRIJFFORMULIER

ESPRIX 2014 VOORBEELD INSCHRIJFFORMULIER ESPRIX 2014 VOORBEELD INSCHRIJFFORMULIER LET OP: DIT IS NIET HET OFFICIËLE INSCHRIJFFORMULIER! DIT VOORBEELDFORMULIER DIENT TER VOORBEREIDING VAN JE OFFICIËLE ONLINE INSCHRIJVING. www.esprix.nl EXTRA INLEIDING

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Werken met Bibliotheek.net

Werken met Bibliotheek.net Werken met Bibliotheek.net Gebruikershandleiding versie 1.0 Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198 E mail: info@stenvert.nl,

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS 1 Algemene werking Vanaf de uitgave Professional voorziet Wings Logistiek de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-bestanden (Verrichting Inventaris

Nadere informatie

Voor de koppeling is door Paxton gebruik gemaakt van een Barcode/QR code scanner type QSCAN- 0G000 van het merk Interbar.

Voor de koppeling is door Paxton gebruik gemaakt van een Barcode/QR code scanner type QSCAN- 0G000 van het merk Interbar. Een streepjescode of barcode is de benaming voor een opeenvolging van lijnen die een code representeert die door een barcodelezer gelezen kan worden. Een QR-code (Quick Response) is een tweedimensionale

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk : Starten met je eigen enquête - Registreren - Enquete Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes - Vragenlijst beheren - Vertakkingen invoeren

Nadere informatie

Exporteren naar Exact

Exporteren naar Exact Exporteren naar Exact Inleiding Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie