VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE"

Transcriptie

1 VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE 2003 Voorgelegd aan de Gemeenteraad van 11 oktober Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 1

2 Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 2

3 INHOUDSTABEL 1. ALGEMENE INFORMATIE De stad als openbaar bestuur Algemene toelichtingen Politieke organen Adviesorganen Informatie van de bevolking Stadspersoneel Algemene informatie Functionele informatie Vorming Evaluatie Sociale Dienst voor het personeel Stadsfinanciën Begroting en rekening Thesaurie Belastingen en retributies Gemeentefonds en algemene subsidiëring Specifieke subsidiëring door de hogere overheid Door de stad verstrekte toelagen Uitstaande schuld Deelnemingen in kapitaal Beleggingen en voorlopige plaatsingen Beheer der fondsen Verzekeringen Energiemaatregelen FUNCTIONELE INFORMATIE Algemene administratie Bevolking Afleveren identiteitskaarten, diverse stukken, reispassen Burgerlijke stand Militie, kieszaken en rijbewijzen Elektronische administratie Algemene diensten Garage Drukkerij Aankoopdienst Territorium en onroerend patrimonium Territorium Onroerend patrimonium Politie en justitie Huisvesting Preventie Brandweer Huisvesting Uitrusting en voertuigen 88 Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 3

4 Samenstelling korps Activiteiten en kosten Externe en interne opleiding Verkeer, wegen en waterlopen Wegverkeer Waterlopen Polders en wateringen Haven Handel, nijverheid en middenstand Werkgevers in middenstand, k.m.o., handel en industrie Industrieterreinen en ambachtelijke zones Markten, leurhandel en kermissen Economische nutsvoorzieningen Telefonie en telegrafie Toerisme Activiteiten ingericht door de middenstandsorganisaties Landbouw, tuinbouw, veeteelt en visvangst Land- en tuinbouwtellingen Verpachtingen door de stad Commissie tot vaststelling van schade aan landbouwteelten Visvangst Onderwijs Algemene voorzieningen Primair onderwijs Secundair onderwijs Kunstonderwijs Jeugd, cultuur, sport en recreatie Jeugd Cultuur Sport Openluchtrecreatie Feesten en plechtigheden Openbare Bibliotheek Radio, televisie en pers Pers Lokale radio en televisie Erediensten Rooms-katholieke eredienst Protestantse eredienst Sociale dienstverstrekking Algemene voorzieningen Gemeentelijke dienstverlening Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap OCMW Gezondheid en hygiëne Ophalen en verwerken van vuilnis en afvalstoffen Afvalwater en openbare reiniging Begraafplaatsen en lijkbezorging Milieuzorg 213 Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 4

5 Particuliere slachtingen Medische en aanverwante voorzieningen Preventie en bescherming op het werk Ruimtelijke ordening, stedenbouw en huisvesting Ruimtelijke ordening en stedenbouw Huisvesting en bouw Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 5

6 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1. De stad als openbaar bestuur Algemene toelichtingen Politieke organen Adviesorganen Informatie van de bevolking Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 6

7 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 DE STAD ALS OPENBAAR BESTUUR ALGEMENE TOELICHTINGEN A. Administratieve situering Provincie: Vlaams-Brabant Administratief arrondissement: Halle - Vilvoorde Adres stadhuis: Grote Markt, 1800 Vilvoorde (vanaf 22 december 2003) Leuvensestraat 117, 1800 Vilvoorde Telefoonnummer: Faxnummer: N.I.S.-nummer: Postchequerekening: Stadssecretaris: Stadsontvanger: Korpschef: Vera Boudry Gunther Schoovaerts Frits Coenen 1. Openingsuren voor het publiek: - maandag, donderdag en vrijdag: van 9 tot 12 u - dinsdag: van 9 tot 12 u en van tot u - woensdag: van 9 tot 12 u en van tot 16 u - bijkomend telefonisch bereikbaar maandag- en donderdagnamiddag van tot 16 u - maanden juli en augustus: 9 weken zomerdienst = - 2 eerste en 2 laatste weken: maandag, donderdag en vrijdag: van 9 tot 12 u dinsdag en woensdag: van 9 tot 12 u en van tot 16 u bijkomend telefonisch bereikbaar maandag- en donderdagnamiddag van tot 16 u - 5 weken: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 9 tot 12 u 2. Diensten die in het stadhuis gevestigd zijn: - Secretariaat Burgemeester - Secretarie - Secretarie, sectie Markten - Communicatie, Evenementen en Public Relations - Financiën - Onderwijs - Personeel - Preventie Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 7

8 - Wijkwerking - Informatica 3. Diensten die niet in het stadhuis gevestigd zijn: - Kinderdagverblijf Grote Markt 19 - Bibliotheek / Discotheek Grote Markt 9 - Sport F. Geldersstraat 23 - Maatschappelijke Integratie F. Geldersstraat 25 - Sociaal Centrum : Sociale Zaken Grote Markt 8 - Cultureel Centrum : Cultuur, Jeugd en Cultuurcentrum Bergstraat 1 - Centrum Portaels : Bevolking & Burgerlijke Stand Portaelsstraat 7 - militie - kieszaken - rijbewijzen Beheer van de Wegen Beheer van de Gebouwen Stedelijke Ontwikkeling sectie Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw sectie Huisvesting sectie Handel en Lokale Economie - Tuchthuiscomplex : Brandweer Rondeweg 32 Werken in Eigen Beheer Rondeweg 40 Leefomgeving Rondeweg 52 Groenvoorziening Rondeweg 56 - Politiezone VIMA : Centrum - Zennelaan 76 Houtem - Eggenpad 27 Peutie - Aarschotsestraat 92 Koningslo - Streekbaan 189 B. Subgemeentelijke indeling - deelgemeenten: Vilvoorde en Peutie - wijken: Borght, Broek, Centrum, Farwest, Faubourg, Houtem, Kassei, Koningslo. C. Kies- en gerechtelijke indeling 1. Gerechtelijke indeling - Vredegerecht Bolwerkstraat 25, Vilvoorde - Politierechtbank Bolwerkstraat 25, Vilvoorde - Arbeidsrechtbank Vierarmenstraat 19, Brussel - Rechtbank van Koophandel Justitiepaleis, Brussel - Gerechtelijk arrondissement Brussel 2. Kiesindeling - arrondissement Kamer en Senaat Brussel - Halle - Vilvoorde - district en kanton Vilvoorde D. Instellingen gevestigd in de stad 1. (Overheids)instellingen Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 8

9 - Ministerie van Financiën: Groenstraat Directe belastingen - Douane en Accijnzen - Kadaster - B.T.W. - Registratie en Domeinen - Ministerie van Justitie: - Parket van de Procureur des Konings: Benoit Hanssenslaan 11 - Afdeling Politierechtbank - Griffie van de Politierechtbank: Bolwerkstraat 25 - Vredegerecht: Bolwerkstraat 25 - Ministerie van Landsverdediging: - Kwartier Asiat: W. Elsschotstraat 17 - Kwartier Majoor Housiau: Martelarenstraat Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu: d'aubreméstraat 16 - Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: d' Aubreméstraat 16 - Vlaamse Gemeenschap - Departement Leefmilieu en Infrastructuur: - Administratie Wegen en Verkeer: Albert I-laan Administratie Waterwegen en Zeewezen: Houtkaai 1 2. (Overheids)instellingen met lokale betekenis - De Post: Groenstraat 14/16 - Belgacom: Leuvensestraat 7/9 - Sibelgas: Tuchthuisstraat 2 - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening: Leopoldstraat 25 a - Politiezone VIMA: Zennelaan 76 - N.M.B.S. - station Vilvoorde: Stationsplein 9 - Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant: Toekomststraat Belgische Rode Kruis: Bolwerkstraat 35 - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding: Witherenstraat O.C.M.W. Kursaalstraat VZW s waarmee een overeenkomst is afgesloten - Vilvoordse Sportcentra - Premed - Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Vereniging voor Openbaar Groen - Ons Tehuis Brabant - Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap - Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant - Kanaaltochten Brabant - Centrumlogo - Televil - Televil sociale tewerkstelling - Plaatselijke Werkontwikkelingsmaatschappij Vilvoorde Sociale Werkplaats - Toerisme Vlaams-Brabant - Federatie van Vlaamse Erkende Culturele Centra - Centrum Basiseducatie Midden-Brabant Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 9

10 E. Intercommunale verenigingen waarvan de stad lid is - Haviland - Havi-TV - Incovo - Intercommunale maatschappij voor sanering en inrichting van de Vallei van de Woluwe - Sibelgas - I.B.E. (Brusselse Elektriciteitsmaatschappij) - I.B.G. (Brusselse Gasmaatschappij) - Cipal - Inter-Regies F. Andere verenigingen waarvan de stad lid is V.Z.W. s waarmee een overeenkomst is afgesloten - Providentia - Bedrijvencentrum Vilvoorde - Gemeentelijke Holding - Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen - Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting - Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - Ethias - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - Vlabra ccent - Regionaal Cultuuroverleg Noorderrand - Vereniging voor Vlaamse Jeugddiensten en konsulenten - Preconstitueel orgaan beheer intercommunaal crematorium - Preconstitueel orgaan verbrandingsoven Drogenbos - Vrienden van de Portaelsschool voor Beeldende kunsten Vilvoorde - Territoriaal Werkgelegenheidspact Vlaams-Brabant - Vlaams Selectiecentrum van het Overheidspersoneel G. Gemeentebedrijven geen POLITIEKE ORGANEN A. Zetelverdeling CD&V 10 V.L.D. 9 sp.a 4 VLAAMS BLOK 4 F.D.F. 3 AGALEV (vanaf 15 november 2003: GROEN!) 1 B. Bestuursmeerderheid = CD&V/sp.a/AGALEV (vanaf 15 november 2003: GROEN!) C. College van Burgemeester en Schepenen Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 10

11 1. Wijzigingen Geen. 2. Rangorde Burgemeester : Jean-Luc Dehaene Eerste schepen : Absillis Albert Tweede schepen : Hans Bonte Derde schepen : Magda Van Stevens Vierde schepen : Marc Van Asch Vijfde schepen : Ernest De Bock Zesde schepen : Anneliese Simoens Zevende schepen : Guy Ceuppens 3. Aantal vergaderingen Het College van Burgemeester en Schepenen vergaderde 48 maal meestal op maandag om 14.30u. 4. Bevoegdheden (vastgesteld in G.R. van 22 januari 2001). DEHAENE Jean-Luc, burgemeester - Voorzitter Eerste Raadscommissie en van de Verenigde Secties - Algemene en Bestuurszaken die wettelijk tot de bevoegdheid van de burgemeester behoren. - Secretarie : College en Gemeenteraad - algemene reglementen en berichten - kerkfabrieken (uitgezonderd begroting en rekeningen) - verzekeringen (uitgezonderd diegene die betrekking hebben op een specifieke activiteit die ressorteert onder een ander lid van het College). - Personeel (met uitzondering van het personeel van de onderwijsinstellingen, de academie voor muziek, woord en dans, de bibliotheek en discotheek, het N.R.C.C.-Koningslo, het C.C.-Bergstraat en de vzw. Vilvoordse Sportcentra) - betrekkingen met de syndicaten. - Veiligheidsdiensten : Interpolitiezone en Brandweer. - Preventie - preventieraad. - Jaarmarkt - landbouwcommissie. - Openbare gezondheid en veiligheid : krotwoningen - onbewoonbaarverklaring huizen. - Grondbeleid - stadseigendommen - huisvesting. - Ruimtelijke Planning (BPA's - structuurplan). - Informatica. ABSILLIS Albert, 1ste schepen - Voorzitter Tweede Raadscommissie. Schepen voor Openbare Werken en Burgerlijke Stand - De diensten van Openbare Werken met name : - Beheer van de wegen : - onderhoud, herstel, vernieuwing van pleinen, wegen en voetpaden zowel in eigen regie als uitbesteed (inbegrepen o.m wegmarkeringen, maaien van de bermen, onkruidverdelging), vaststellen van rooilijnen, riolering, openbare verlichting, straatmeubilair. - reinigen van straten, pleinen en voetpaden (inbegrepen kolkenreiniging). - sneeuw- en ijzelbestrijding. - Beheer van de gebouwen : - onderhoud, verbouwing, nieuwbouw stadsgebouwen zowel in eigen regie als aanbesteed. - De algemene ondersteuningsdiensten zoals garage, werkplaatsen en uitleendienst. Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 11

12 - Werkvergaderingen Wegen Vlaams-Brabant. - Betrekkingen met de maatschappijen voor nutsleidingen, incluis Havi-TV. - Rattenverdelging. - Onbevaarbare waterlopen. - Betrekkingen met de nv. Zeekanaal. - Landbouw : landbouwtellingen en stedenbouwkundige aspecten. - Stedenbouw : stedenbouwkundige voorschriften - bouwtoelatingen - bouwberoepen - verkavelingen. - Burgerlijke stand - kerkhoven - bevolking - vreemdelingen - militie - kieszaken. - Feesten en plechtigheden (uitgezonderd diegene die uitdrukkelijk onder de bevoegdheid van een ander lid van het College ressorteren) - externe en protocolaire relaties - eretekens - gouden bruiloften - gebruik en huur lokalen stadhuis. - Europarelaties. BONTE Hans, 2de schepen - Voorzitter Derde Raadscommissie Schepen voor Sociale Zaken - Sociale Zaken : sociale pensioenen voor werknemers en zelfstandigen - werkloosheid - gehandicaptenzorg - geesteszieken - geboortepremie - premie prenuptiaal sparen - inentingen - besmettelijke ziekten - gezelschapslokalen voor bejaarden - preventieve geneeskunde - toelagen voor gezins- en bejaardenhulp - betrekkingen met bonden voor bejaarden - seniorenraad - toelage aan sociale dienst stadspersoneel - warme maaltijden aan bejaarden en gehandicapten. - Kinderdagverblijf. - Tewerkstelling. - Emancipatiebeleid. - Collecten en tombola's. - Migranten. - Sociale Economie. - Toezicht O.C.M.W. (uitgezonderd begroting en rekening). VAN STEVENS Magda, 3de schepen - Voorzitter Vierde Raadscommissie Schepen voor Milieu en Ontwikkelingssamenwerking - Leefomgeving : - milieuwetgeving en reglementering - vergunningsplichtige inrichtingen. - Sluikstortingen. - betrekkingen met Incovo. - betrekkingen met milieuverenigingen - stedelijke adviesraad voor milieu. - verwaarloosde gronden. - Duurzaamheidsbeleid. - Dienst veiligheid, gezondheid en verfraaiing. - Groenvoorziening : - openbare parken en plantsoenen - groenaanleg en onderhoud groen openbaar domein al dan niet in eigen regie of uitbesteed. - GNOP. - Ontwikkelingssamenwerking. VAN ASCH Marc, 4de schepen - Voorzitter Vijfde Raadscommissie Schepen voor Financiën en Lokale Economie - Financiën: Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 12

13 - stadsbegroting - begroting en rekening O.C.M.W. en van Helmontziekenhuis - begroting en rekening kerkfabrieken - boekhouding - leningen - belastingen - ontvangsten en betalingen. - invorderingen - roluittreksels - stadsrekeningen. - Relaties met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. - Rechtszaken. - Lokale Economie: leurkaarten - ambulante handel - straatverkoop standplaatsen frituren en taxi's - verplichte wekelijkse sluitingsdag en afwijkingen - registratie erkende boekhouders en vastgoedmakelaars - betrekkingen met middenstandsverenigingen - mede-organisatie en bijstand voor manifestaties ingericht door middenstandsverenigingen - markten en foren. DE BOCK Ernest, 5de schepen - Voorzitter Zesde Raadscommissie Schepen voor Onderwijs - Stedelijk lager en kleuteronderwijs - BLO en BUSO. - Academie voor muziek, woord en dans. - Onderwijzend, administratief en dienstpersoneel van voormelde inrichtingen. - Gebruik en verhuur van lokalen en feestzalen stedelijke scholen. SIMOENS Anneliese, 6de schepen - Voorzitter Zevende Raadscommissie Schepen voor Cultuur en Jeugd - Cultuur : N.R.C.C.-Koningslo c.c. Bergstraat - bibliotheek en discotheek - personeel van voormelde inrichtingen - betrekkingen met culturele, toneel- en muziekverenigingen - stadsdocumentatie en -archief - monumenten en landschapszorg bibliotheekcommissie - culturele raad - gebruik en verhuur van lokalen in de culturele centra. - Toerisme. - Betrekkingen met Portaelsschool voor beeldende kunsten. - Mede-organisatie en bijstand aan de inrichters van het karnavalgebeuren en gastronomisch weekend. - Organisatie karnavalstoet. - Organisatie stoet Troostkermis. - Betrekkingen met jeugdverenigingen - jeugdraad. - Openbare speelpleinen. CEUPPENS Guy, 7de schepen Voorzitter Achtste Raadscommissie Schepen voor Sport - Voorzitter beheerraad vzw. Vilvoordse Sportcentra. - Personeel vzw. Vilvoordse Sportcentra. - Organisatie en bijstand bij sportmanifestaties. - Betrekkingen met sportverenigingen. - Gebruik en verhuur sportinfrastructuur. D. Gemeenteraad 1. Wijzigingen Gemeenteraad 20 januari 2003: Ontslagneming van de heer Frans Poot als gemeenteraadslid. Akteneming van de afstand van mandaat als gemeenteraadslid van de heer Karel Bonnevalle. Onderzoek en aanvaarding van de geloofsbrieven en installatie als gemeenteraadslid van de heer Johan Claus, in vervanging van de heer Frans Poot. Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 13

14 2. Aantal vergaderingen De Gemeenteraad vergaderde 11 maal, meestal op maandag op volgende data: 20 januari 2003, 10 februari 2003, 17 maart 2003, 28 april 2003, 19 mei 2003, 23 juni 2003, 8 september 2003, 13 oktober 2003, 24 november 2003, 15 en 16 december Samenstelling op 31 december 2003 Naam Adres Geboortedatum Beroep Burgemeester DEHAENE Jean-Luc Berkendallaan 52 07/08/1940 Schepenen ABSILLIS Albert Damstraat /04/1946 Leraar BONTE Hans Buitingsstraat 42 20/01/1962 Volksvertegenwoordiger VAN STEVENS Magda X. Buissetstraat 62 02/04/1948 Lerares VAN ASCH Marc Vijfhoekstraat 24 19/07/1954 Advocaat DE BOCK Ernest E. Verhaerenstraat 3 01/04/1937 Advocaat SIMOENS Anneliese Beethovenstraat 14 11/09/1967 Advocaat CEUPPENS Guy M. Duchéhof /04/1951 Ambtenaar Gemeenteraadsleden BEULLENS Alfons J.Breydelstraat 22 20/03/1934 Gepensioneerde CORTOIS Willy Engelandlaan 11 27/02/1941 Beheerder MESSEMAEKERS Eugène Keelstraat /03/1934 Gepensioneerd VANSANTVOORT Monique Harensesteenweg /10/1942 DE MAN Filip Lindenstraat /11/1955 Volksvertegenwoordiger VAN GOETHEM Roland Riddersstraat 3 21/01/1947 Zaakvoerder VAN HENDE Alain d'aubreméstraat 30 11/09/1961 Huisarts OLBRECHTS Corinne Hendrik I-lei 40 22/11/1952 Bibliothecaris CROON Danny Martelarenstraat /10/1972 A1 scheikunde MOELANTS Monique de Bavaylei 48 05/11/1944 Huisvrouw DEVUYST Monique Reigerslaan 38 15/03/1944 Bediende VERMOTE Jean Vogelzangstraat 8 03/06/1946 Onderwijzer VERSTRAETEN Michaël Kruipinstraat 43 12/08/1967 Beroepsvoetballer VAES Katrien Grote Markt 10/2 06/11/1969 Advocaat LAMARTI Fatima Harensesteenweg /12/1966 Bediende VAN DAM Rita Mechelsesteenweg /04/1953 Bediende HERBOSCH Chrisel Romeinsesteenweg 84 27/04/1961 Directeur BONNEVALLE Daniël Nieuwstraat 56 E 03/08/1942 Zonder beroep LEEMANS Willy Mechelsestraat 13 14/06/1950 Zaakvoerder VANDENBROECK André J.F. Willemsstraat 7 01/07/1935 Gepensioneerd BOONE Patrick Q. Metsysstraat 9 29/04/1967 Bediende Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 14

15 SOPHIE François Guldenschaapstraat 7 15/09/1949 Meester-drukker CLAUS Johan Grote Markt 36 16/07/1975 zelfstandige E. Raadscommissies 1. Wijzigingen Gemeenteraad 20 januari 2003: In de 2 de en 6 de Raadscommissie werd de heer Frans Poot, ontslagnemend gemeenteraadslid, vervangen door de heer Johan Claus. 2. Samenstelling op 31 december ste Raadscommissie: De heer Jean-Luc Dehaene, burgemeester-voorzitter; De heer Ernest De Bock, schepen; De heer Willy Cortois, mevrouw Monique Vansantvoort, de heren Filip De Man, Danny Croon, Jean Vermote en François Sophie, gemeenteraadsleden. 2deRaadscommissie: De heer Albert Absillis, schepen-voorzitter; Mevrouw Magda Van Stevens, schepen; De heren Eugène Messemaekers, Roland Van Goethem, mevrouw Corinne Olbrechts, de heren Jean Vermote, Willy Leemans en Johan Claus, gemeenteraadsleden. 3de Raadscommissie: De heer Hans Bonte, schepen-voorzitter; De heer Marc Van Asch, schepen; De heer Eugène Messemaekers, mevrouw Monique Vansantvoort, de heer Filip De Man, mevrouwen Monique Devuyst, Katrien Vaes en Fatima Lamarti, gemeenteraadsleden. 4de Raadscommissie: Mevrouw Magda Van Stevens, schepen-voorzitter; De heer Albert Absillis, schepen; De heer Josephus Beullens, mevrouw Corinne Olbrechts, de heer Danny Croon, mevrouwen Monique Devuyst, Rita Van Dam en Christel Moyson-Herbosch, gemeenteraadsleden. 5de Raadscommissie: De heer Marc Van Asch, schepen-voorzitter; De heer Hans Bonte, schepen; De heren Willy Cortois, Roland Van Goethem, Alain Van Hende, Willy Leemans, Patrick Boone en François Sophie, gemeenteraadsleden. 6de Raadscommissie: De heer Ernest De Bock, schepen-voorzitter; De heer Jean-Luc Dehaene, burgemeester; Mevrouwen Monique De Marie-Moelants, Katrien Vaes, Fatima Lamarti, Rita Van Dam, de heren André Vandenbroeck en Johan Claus, gemeenteraadsleden. 7de Raadscommissie: Mevrouw Anneliese Simoens, schepen-voorzitter; Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 15

16 De heer Guy Ceuppens, schepen; De heer Michaël Verstraeten, mevrouw Christel Moyson-Herbosch, de heren Daniël Bonnevalle, Patrick Boone en André Vandenbroeck, gemeenteraadsleden. 8ste Raadscommissie: De heer Guy Ceuppens, schepen-voorzitter; Mevrouw Anneliese Simoens, schepen; De heren Josephus Beullens, Alain Van Hende, mevrouw Monique De Marie-Moelants, de heren Michaël Verstraeten en Daniël Bonnevalle, gemeenteraadsleden. 3. Vergaderingen Er werden 15 Raadscommissies gehouden, verdeelt als volgt: Verenigde Secties : 18 juni 2003 en 2 oktober ste Raadscommissie : 24 april de Raadscommissie : 8 januari 2003 en 20 november de Raadscommissie : 1 april de Raadscommissie : 29 april de Raadscommissie : 18 juni 2003 en 11 december de Raadscommissie : 6 maart 2003, 4 juni 2003 en 9 oktober de Raadscommissie : 14 januari 2003, 25 februari 2003 en 25 maart ste Raadscommissie : / ADVIESORGANEN Voorzitter Secretaris Raad van Bestuur Bibliotheek Anneliese Simoens Karla Theys Raad voor Cultuurbeleid Jos Follon Jan Piqueur Jeugdraad Ben Saïd Ben Hadi Sofie Doms Milieuraad Engelbert Van Dam Willy Mertens Sportraad Georges Schroeder Karel Vanden Wyngaerd Preventieraad Jean-Luc Dehaene Anja Vlaeymans Seniorenraad Monique Vansantvoort Jan Herbosch G.N.O.P. Magda Van Stevens Roger Vandeweert Werkgroep mindervaliden Jeannine Haesaerts Linda De Bremme INFORMATIE VAN DE BEVOLKING In 2003 gebruikte de stad voor de interne en externe communicatie zowel traditionele als nieuwe media. A. Interne en externe communicatie De personeelsleden communiceerden niet alleen rechtstreeks met elkaar, maar ook via de telefoon, de interne binnenpost en . In 2003 werd gestart met een intern bedrijfsblad: De Stadswijzer. Dit blad verschijnt driemaandelijks en wordt op naam verspreid. Daarnaast werd ook gestart met de voorbereidingen van een intranet en een huisstijl. B. Informatiekanalen naar de bevolking Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 16

17 1. Stedelijke publicaties Ook in 2003 werd gezorgd voor een duidelijke en transparante communicatie met de Vilvoordenaar. Hiervoor werden volgende kanalen gebruikt: Stadskrant In 2003 verschenen er vier edities van de Vilvoordse Stadskrant: in maart, juni, september en december. De Stadskrant werd gratis bedeeld bij alle inwoners van Vilvoorde (4 x ex.). Daarnaast werden er ook exemplaren verdeeld via de stadsdiensten, onder meer via de Openbare Bibliotheek, de wijkcentra en het pakket voor nieuwe inwoners. (850 ex). Persmededelingen De persrelaties verlopen gecentraliseerd via de communicatieambtenaar. In 2003 werden er 67 gewone persmededelingen en 41 persmededelingen van het College van Burgemeester en Schepenen verspreid. Er werden 20 persconferenties gehouden. Daarnaast werden ook heel wat vragen van journalisten beantwoord. De dienst Cultuur verzorgde de persrelaties betreffende het culturele aanbod. Bewonersbrieven, berichten aan de bevolking Er werden een aantal bewonersbrieven, gericht naar bepaalde straten of wijken, of berichten aan de gehele bevolking verspreid. Daarnaast werden er ook een aantal berichten voor de bevolking gepubliceerd in de lokale kranten. Infofolders en brochures In 2003 werden zowel folders van de stad als folders van andere overheden (Vlaamse, federale, ) verspreid. 2. Elektronisch journaal, affichezuilen, planimeters Alle vragen voor het verdelen van affiches en folders werden gecoördineerd door de dienst Communicatie, Evenementen en PR. Deze affiches en folders werden verdeeld in de hal van het stadhuis, de Openbare Bibliotheek, het Cultureel Centrum, het Sociaal Centrum, het Kinderdagverblijf, de dienst Sport en het Portaelscentrum. De dienst behandelde ook vragen voor publicatie van berichten op het elektronisch bord. 3. Gemeenteraad De agenda van de Gemeenteraad werd in de uithangkast aan het stadhuis gehangen. Dit in uitvoering van artikel 28 van het decreet van 28 april Na de raadszitting werd het verslag aangeplakt en lag het minstens tien dagen ter inzage van het publiek op de dienst Secretarie Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 17

18 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.2. Stadspersoneel Algemene informatie Functionele informatie Vorming Evaluatie Sociale Dienst voor het personeel Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 18

19 1.2 STADSPERSONEEL ALGEMENE INFORMATIE A. Wijzigingen in de personeelsformatie In 2003 werden er geen aanpassingen gedaan aan de personeelsformaties B. Personeelsbestand naar statuut of rechtspositie 31/12/ /12/ /12/2003 Vastbenoemd personeel Contractueel personeel Gesubsidieerde contractuelen Totaal C. Tijdelijke tewerkstelling 1. Tewerkstelling van werklozen ingevolge loopbaanonderbreking In 2003 waren 13 werkzoekenden in dienst, waarvan de loonkosten integraal ten laste zijn van de stad, ter vervanging van personeelsleden afwezig wegens volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking. De voorheen geldende vervangingsplicht is afgeschaft. Zij oefenden volgende functies uit: - 4 administratief medewerkers; - 3 arbeiders; - 4 kinderverzorgsters; - 1 schoonmaakster; - 1 bibliotheekassistente. 2. Gesubsidieerde contractuelen In toepassing van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 werd met de Gemeenschapsminister van Arbeid en Tewerkstelling op 3 april 1991 een overeenkomst gesloten tot tewerkstelling van 50 voltijdse equivalente betrekkingen van gesubsidieerde contractuelen. Per voltijdse betrekking ontvangt de stad een premie van ,32 EUR per jaar. Het personeelsbestand omvatte op 31 december 2003: - 4 schoonmaaksters; - 41 arbeiders; - 6 kinderverzorgsters; - 8 administratieve medewerkers; - 1 verpleegster. 3. Startbanen Bij wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid werden, met ingang van 1 april 2000 de startbanen ingevoerd. Deze startbanen komen in de plaats van de stagiairs. De startbanen zijn bedoeld om laaggeschoolde schoolverlaters tewerk te stellen met een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar. Indien er een tekort is aan schoolverlaters komen ook de werkzoekenden van minder dan 30 jaar oud in aanmerking. Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 19

20 De stad heeft de verplichting om startbanen in dienst te nemen ten belope van 1,5% van het stadspersoneel in dienst, wat neerkomt op 6 banen. De loonkosten vallen integraal ten laste van de stad. De met een startbaan aangeworven personeelsleden oefenden volgende functies uit: - 4 werkmannen sectie Openbare Reiniging; - 2 hulphoveniers. 4. Tewerkstelling in het kader van het Integratiebeleid Het Sociaal Impulsfonds werd opgeheven en met de Vlaamse Gemeenschap werd een convenant opgesteld met de uit te voeren opdrachten. Het integratiebeleidsplan werd door de Gemeenteraad goedgekeurd. Het personeel binnen de vroegere dienst Sociaal Impulsfonds werd deels ondergebracht in de dienst Maatschappelijke Integratie en deels in de dienst Sociale Zaken. De voornaamste taken zijn het bewaken van het inclusieve beleid en het bestuurlijk draagvlak verhogen voor een lokaal minderhedenbeleid; het verhogen van de toegankelijkheid van de dienstverlening in het algemeen en op de beleidsdomeinen inzake wonen, onderwijs en vorming, welzijn, cultuur en jeugd; meehelpen aan de bestrijding van racisme en discriminatie. Volgende contractuele personeelsleden worden aangesteld om deze opdrachten uit te voeren onder de leiding van een integratieambtenaardiensthoofd : - 1 schoolopbouwwerker; - 1 schoolopbouwwerker-bemiddelaar; - 1,5 coördinator-lesgever NT2; - 1 onthaalmedewerker anderstalige nieuwkomers; - 1 sociaal begeleider Instant A; - 1 coördinator kinderopvang. 5. Tewerkstelling in het kader van het Preventiecontract Tussen de stad Vilvoorde en de Minister van Binnenlandse Zaken werd voor de periode van 1 oktober 1994 tot en met 31 december 2003 een preventiecontract afgesloten dat moet bijdragen tot de verwezenlijking van het urgentieprogramma voor de maatschappelijke problemen waarvan de doelstellingen zijn : - het waarborgen van de veiligheid van de burgers in de steden en gemeenten; - het herstellen van de kwaliteit van de leefomgeving; - het tegemoet komen aan de plaatselijke behoeften met betrekking tot de veiligheid en de bescherming van de burgers. Dit contract is jaarlijks verlengbaar : Voor de realisatie van dit project voorziet de stad in volgende personeelsbezetting : - 1 preventieambtenaar-diensthoofd; - 1 coördinator drugpreventie; - 1 coördinator vermogenscriminaliteitspreventie; - 1 diensthoofd dienst Wijkwerking; - 1 wijkmanager; - 1 administratieve kracht ten laste van de stad. 6. Tewerkstelling in het kader van het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (P.W.A.) Voor activiteiten die niet door het gewone arbeidscircuit kunnen worden uitgevoerd kan beroep gedaan worden op het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (P.W.A.). Er wordt een inschrijvingsgeld betaald van 7,45 EUR geldig voor één jaar. De P.W.A.-personen worden betaald met speciaal daartoe voorziene PWA-cheques. Deze moeten voorafgaandelijk aangekocht worden en kosten 7,45 EUR. Per uur prestatie wordt één cheque uitgereikt. Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 20

VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE

VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE 2005 Voorgelegd aan de gemeenteraad van 4 september 2006. Jaarverslag 2005 stad Vilvoorde 1 Jaarverslag 2005 stad Vilvoorde 2

Nadere informatie

VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE

VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE 2004 Voorgelegd aan de gemeenteraad van 10 oktober 2005. Jaarverslag 2004 Stad Vilvoorde 1 Jaarverslag 2004 Stad Vilvoorde 2 INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd Legende: = hiërarchische leiding ---------------- = functionele leiding (s) = statutair (c) = contractueel - onbepaalde tijd (cb) = contractueel - bepaalde tijd (*) = betrekking in overgangsregeling (uitdovende

Nadere informatie

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Stad Scherpenheuvel-Zichem Zitting van 29 oktober 2015 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 19 januari 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen P. Bolle Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier Onderwerp Personeel. Wijziging van de personeelsformatie. Zitting

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

I. De lesgever / sporttechnische of sport(para)medische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst

I. De lesgever / sporttechnische of sport(para)medische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst Toelichting in verband met de tewerkstelling, de uitbetaling en de subsidiëring van de occasionele sporttechnische en sport(para)medische medewerkers binnen de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 11 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:201501 2 of 11 3 of 11 Inhoudstafel De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 4 of 11 5 of 11 Een aantal personen vallen niet onder

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

ORGANOGRAM GEMEENTE AS

ORGANOGRAM GEMEENTE AS Gemeenteraad College van Burgemeester en Schepenen beheerder Algemene zaken Vrije Tijd Grondgebiedszaken MAT(*) GIS en administratie Sociale Zaken GBAS communicatie lokale economie personeel en organisatie

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 11 december 2007 CM 2007/2008-01/31 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

I. De lesgever / sporttechnische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst

I. De lesgever / sporttechnische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst Toelichting in verband met de tewerkstelling, de uitbetaling en de subsidiëring van de occasionele sporttechnische medewerkers binnen de facultatieve opdracht jeugdsport Wie kan lesgever / sporttechnische

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012 FINANCIEEL BELEIDSPLAN

BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012 FINANCIEEL BELEIDSPLAN 1 Provincie : WEST-VLAANDEREN Arrond. : TIELT Gemeente : RUISELEDE NIS-Nr. : 37012 BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012 FINANCIEEL BELEIDSPLAN 2012 (1) TOT 2014 2 I. OMSCHRIJVING VAN DE HUIDIGE FINANCIELE

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 7 (1971-1972) - N 1 VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 13 DECEMBER 1971 VOORSTEL VAN DECREET tot activering en subsidiëring van plaatselijk cultureel werk, jeugdwerk, sport en lichamelijke

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 186.563

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 186.563 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 186.563 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 18 NOVEMBER 2002 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2015-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2015-2019 Prov. 4 Arron d 4 Gemeente 052 2015 4 4 052 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer 2015 Provincie : Oost-Vlaanderen Arrondissement : Gent Nummer postrekening : 000-0025032-06 Nummer bij Dexia : 091-0003150-75

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr.

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 3 december 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN Zie : 1948 (2003-2004) Nr. 1 :

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.504 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Toelichting wijziging meerjarenplan

Toelichting wijziging meerjarenplan Toelichting wijziging meerjarenplan 15 december 2014 De toelichting bij het meerjarenplan wijzigt ingevolge het budget van 2015. 1 Inhoudstabel 0. Inleiding... 3 DEEL 1 OMGEVINGSANALYSE... 4 DEEL 2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer: 1. Situering In 1995 heeft de wetgever

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 15 juni 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige projectcoördinator wonen (m/v) Doelstelling van de functie Als projectcoördinator wonen maakt u deel uit van de intergemeentelijke

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006

VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging: van oud naar nieuw Marijke De Lange Stafmedewerker personeel VVSG Doel van deze toelichting Veel nood aan informatie over personeelskwesties bij verzelfstandiging wat zegt

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 269.882 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 OPENBARE ZITTING Mededelingen i.v.m. de dienstjaarrekening 2011 van het OCMW en afstand van mandaat in raad van OCMW Pierre Devos en Els Verbrugghe. 1. Akteneming

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2007 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2007 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 4 oktober 2006 CM 2006/2007-01/05 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen.. BETREFT

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VACATURE

INFORMATIEFOLDER VACATURE INFORMATIEFOLDER VACATURE Technisch assistent - groen Voltijds niveau D Contractuele aanwerving onbepaalde duur of vervanging langdurige zieke 1) Functiebeschrijving. Benaming Technisch assistent Ploeg

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/33 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

BEGROTING VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN DE POLDER VLIET EN ZIELBEEK VOOR HET DIENSTJAAR 2016

BEGROTING VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN DE POLDER VLIET EN ZIELBEEK VOOR HET DIENSTJAAR 2016 PROVINCIE ANTWERPEN Stationsstraat 25 2870 PUURS é-mail: poldervliet.en.zielbeek@edpnet.be BEGROTING VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN DE POLDER VLIET EN ZIELBEEK VOOR 2016 Gezien en goedgekeurd door het

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Trimestriële infosessie 2013/1

Trimestriële infosessie 2013/1 Trimestriële infosessie 2013/1 19 februari 2013 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Infosessie agenda o Introductie o Trimestriële aanpassingen o Te

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie