VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE"

Transcriptie

1 VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE 2003 Voorgelegd aan de Gemeenteraad van 11 oktober Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 1

2 Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 2

3 INHOUDSTABEL 1. ALGEMENE INFORMATIE De stad als openbaar bestuur Algemene toelichtingen Politieke organen Adviesorganen Informatie van de bevolking Stadspersoneel Algemene informatie Functionele informatie Vorming Evaluatie Sociale Dienst voor het personeel Stadsfinanciën Begroting en rekening Thesaurie Belastingen en retributies Gemeentefonds en algemene subsidiëring Specifieke subsidiëring door de hogere overheid Door de stad verstrekte toelagen Uitstaande schuld Deelnemingen in kapitaal Beleggingen en voorlopige plaatsingen Beheer der fondsen Verzekeringen Energiemaatregelen FUNCTIONELE INFORMATIE Algemene administratie Bevolking Afleveren identiteitskaarten, diverse stukken, reispassen Burgerlijke stand Militie, kieszaken en rijbewijzen Elektronische administratie Algemene diensten Garage Drukkerij Aankoopdienst Territorium en onroerend patrimonium Territorium Onroerend patrimonium Politie en justitie Huisvesting Preventie Brandweer Huisvesting Uitrusting en voertuigen 88 Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 3

4 Samenstelling korps Activiteiten en kosten Externe en interne opleiding Verkeer, wegen en waterlopen Wegverkeer Waterlopen Polders en wateringen Haven Handel, nijverheid en middenstand Werkgevers in middenstand, k.m.o., handel en industrie Industrieterreinen en ambachtelijke zones Markten, leurhandel en kermissen Economische nutsvoorzieningen Telefonie en telegrafie Toerisme Activiteiten ingericht door de middenstandsorganisaties Landbouw, tuinbouw, veeteelt en visvangst Land- en tuinbouwtellingen Verpachtingen door de stad Commissie tot vaststelling van schade aan landbouwteelten Visvangst Onderwijs Algemene voorzieningen Primair onderwijs Secundair onderwijs Kunstonderwijs Jeugd, cultuur, sport en recreatie Jeugd Cultuur Sport Openluchtrecreatie Feesten en plechtigheden Openbare Bibliotheek Radio, televisie en pers Pers Lokale radio en televisie Erediensten Rooms-katholieke eredienst Protestantse eredienst Sociale dienstverstrekking Algemene voorzieningen Gemeentelijke dienstverlening Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap OCMW Gezondheid en hygiëne Ophalen en verwerken van vuilnis en afvalstoffen Afvalwater en openbare reiniging Begraafplaatsen en lijkbezorging Milieuzorg 213 Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 4

5 Particuliere slachtingen Medische en aanverwante voorzieningen Preventie en bescherming op het werk Ruimtelijke ordening, stedenbouw en huisvesting Ruimtelijke ordening en stedenbouw Huisvesting en bouw Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 5

6 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1. De stad als openbaar bestuur Algemene toelichtingen Politieke organen Adviesorganen Informatie van de bevolking Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 6

7 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 DE STAD ALS OPENBAAR BESTUUR ALGEMENE TOELICHTINGEN A. Administratieve situering Provincie: Vlaams-Brabant Administratief arrondissement: Halle - Vilvoorde Adres stadhuis: Grote Markt, 1800 Vilvoorde (vanaf 22 december 2003) Leuvensestraat 117, 1800 Vilvoorde Telefoonnummer: Faxnummer: N.I.S.-nummer: Postchequerekening: Stadssecretaris: Stadsontvanger: Korpschef: Vera Boudry Gunther Schoovaerts Frits Coenen 1. Openingsuren voor het publiek: - maandag, donderdag en vrijdag: van 9 tot 12 u - dinsdag: van 9 tot 12 u en van tot u - woensdag: van 9 tot 12 u en van tot 16 u - bijkomend telefonisch bereikbaar maandag- en donderdagnamiddag van tot 16 u - maanden juli en augustus: 9 weken zomerdienst = - 2 eerste en 2 laatste weken: maandag, donderdag en vrijdag: van 9 tot 12 u dinsdag en woensdag: van 9 tot 12 u en van tot 16 u bijkomend telefonisch bereikbaar maandag- en donderdagnamiddag van tot 16 u - 5 weken: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 9 tot 12 u 2. Diensten die in het stadhuis gevestigd zijn: - Secretariaat Burgemeester - Secretarie - Secretarie, sectie Markten - Communicatie, Evenementen en Public Relations - Financiën - Onderwijs - Personeel - Preventie Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 7

8 - Wijkwerking - Informatica 3. Diensten die niet in het stadhuis gevestigd zijn: - Kinderdagverblijf Grote Markt 19 - Bibliotheek / Discotheek Grote Markt 9 - Sport F. Geldersstraat 23 - Maatschappelijke Integratie F. Geldersstraat 25 - Sociaal Centrum : Sociale Zaken Grote Markt 8 - Cultureel Centrum : Cultuur, Jeugd en Cultuurcentrum Bergstraat 1 - Centrum Portaels : Bevolking & Burgerlijke Stand Portaelsstraat 7 - militie - kieszaken - rijbewijzen Beheer van de Wegen Beheer van de Gebouwen Stedelijke Ontwikkeling sectie Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw sectie Huisvesting sectie Handel en Lokale Economie - Tuchthuiscomplex : Brandweer Rondeweg 32 Werken in Eigen Beheer Rondeweg 40 Leefomgeving Rondeweg 52 Groenvoorziening Rondeweg 56 - Politiezone VIMA : Centrum - Zennelaan 76 Houtem - Eggenpad 27 Peutie - Aarschotsestraat 92 Koningslo - Streekbaan 189 B. Subgemeentelijke indeling - deelgemeenten: Vilvoorde en Peutie - wijken: Borght, Broek, Centrum, Farwest, Faubourg, Houtem, Kassei, Koningslo. C. Kies- en gerechtelijke indeling 1. Gerechtelijke indeling - Vredegerecht Bolwerkstraat 25, Vilvoorde - Politierechtbank Bolwerkstraat 25, Vilvoorde - Arbeidsrechtbank Vierarmenstraat 19, Brussel - Rechtbank van Koophandel Justitiepaleis, Brussel - Gerechtelijk arrondissement Brussel 2. Kiesindeling - arrondissement Kamer en Senaat Brussel - Halle - Vilvoorde - district en kanton Vilvoorde D. Instellingen gevestigd in de stad 1. (Overheids)instellingen Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 8

9 - Ministerie van Financiën: Groenstraat Directe belastingen - Douane en Accijnzen - Kadaster - B.T.W. - Registratie en Domeinen - Ministerie van Justitie: - Parket van de Procureur des Konings: Benoit Hanssenslaan 11 - Afdeling Politierechtbank - Griffie van de Politierechtbank: Bolwerkstraat 25 - Vredegerecht: Bolwerkstraat 25 - Ministerie van Landsverdediging: - Kwartier Asiat: W. Elsschotstraat 17 - Kwartier Majoor Housiau: Martelarenstraat Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu: d'aubreméstraat 16 - Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: d' Aubreméstraat 16 - Vlaamse Gemeenschap - Departement Leefmilieu en Infrastructuur: - Administratie Wegen en Verkeer: Albert I-laan Administratie Waterwegen en Zeewezen: Houtkaai 1 2. (Overheids)instellingen met lokale betekenis - De Post: Groenstraat 14/16 - Belgacom: Leuvensestraat 7/9 - Sibelgas: Tuchthuisstraat 2 - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening: Leopoldstraat 25 a - Politiezone VIMA: Zennelaan 76 - N.M.B.S. - station Vilvoorde: Stationsplein 9 - Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant: Toekomststraat Belgische Rode Kruis: Bolwerkstraat 35 - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding: Witherenstraat O.C.M.W. Kursaalstraat VZW s waarmee een overeenkomst is afgesloten - Vilvoordse Sportcentra - Premed - Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Vereniging voor Openbaar Groen - Ons Tehuis Brabant - Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap - Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant - Kanaaltochten Brabant - Centrumlogo - Televil - Televil sociale tewerkstelling - Plaatselijke Werkontwikkelingsmaatschappij Vilvoorde Sociale Werkplaats - Toerisme Vlaams-Brabant - Federatie van Vlaamse Erkende Culturele Centra - Centrum Basiseducatie Midden-Brabant Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 9

10 E. Intercommunale verenigingen waarvan de stad lid is - Haviland - Havi-TV - Incovo - Intercommunale maatschappij voor sanering en inrichting van de Vallei van de Woluwe - Sibelgas - I.B.E. (Brusselse Elektriciteitsmaatschappij) - I.B.G. (Brusselse Gasmaatschappij) - Cipal - Inter-Regies F. Andere verenigingen waarvan de stad lid is V.Z.W. s waarmee een overeenkomst is afgesloten - Providentia - Bedrijvencentrum Vilvoorde - Gemeentelijke Holding - Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen - Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting - Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - Ethias - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - Vlabra ccent - Regionaal Cultuuroverleg Noorderrand - Vereniging voor Vlaamse Jeugddiensten en konsulenten - Preconstitueel orgaan beheer intercommunaal crematorium - Preconstitueel orgaan verbrandingsoven Drogenbos - Vrienden van de Portaelsschool voor Beeldende kunsten Vilvoorde - Territoriaal Werkgelegenheidspact Vlaams-Brabant - Vlaams Selectiecentrum van het Overheidspersoneel G. Gemeentebedrijven geen POLITIEKE ORGANEN A. Zetelverdeling CD&V 10 V.L.D. 9 sp.a 4 VLAAMS BLOK 4 F.D.F. 3 AGALEV (vanaf 15 november 2003: GROEN!) 1 B. Bestuursmeerderheid = CD&V/sp.a/AGALEV (vanaf 15 november 2003: GROEN!) C. College van Burgemeester en Schepenen Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 10

11 1. Wijzigingen Geen. 2. Rangorde Burgemeester : Jean-Luc Dehaene Eerste schepen : Absillis Albert Tweede schepen : Hans Bonte Derde schepen : Magda Van Stevens Vierde schepen : Marc Van Asch Vijfde schepen : Ernest De Bock Zesde schepen : Anneliese Simoens Zevende schepen : Guy Ceuppens 3. Aantal vergaderingen Het College van Burgemeester en Schepenen vergaderde 48 maal meestal op maandag om 14.30u. 4. Bevoegdheden (vastgesteld in G.R. van 22 januari 2001). DEHAENE Jean-Luc, burgemeester - Voorzitter Eerste Raadscommissie en van de Verenigde Secties - Algemene en Bestuurszaken die wettelijk tot de bevoegdheid van de burgemeester behoren. - Secretarie : College en Gemeenteraad - algemene reglementen en berichten - kerkfabrieken (uitgezonderd begroting en rekeningen) - verzekeringen (uitgezonderd diegene die betrekking hebben op een specifieke activiteit die ressorteert onder een ander lid van het College). - Personeel (met uitzondering van het personeel van de onderwijsinstellingen, de academie voor muziek, woord en dans, de bibliotheek en discotheek, het N.R.C.C.-Koningslo, het C.C.-Bergstraat en de vzw. Vilvoordse Sportcentra) - betrekkingen met de syndicaten. - Veiligheidsdiensten : Interpolitiezone en Brandweer. - Preventie - preventieraad. - Jaarmarkt - landbouwcommissie. - Openbare gezondheid en veiligheid : krotwoningen - onbewoonbaarverklaring huizen. - Grondbeleid - stadseigendommen - huisvesting. - Ruimtelijke Planning (BPA's - structuurplan). - Informatica. ABSILLIS Albert, 1ste schepen - Voorzitter Tweede Raadscommissie. Schepen voor Openbare Werken en Burgerlijke Stand - De diensten van Openbare Werken met name : - Beheer van de wegen : - onderhoud, herstel, vernieuwing van pleinen, wegen en voetpaden zowel in eigen regie als uitbesteed (inbegrepen o.m wegmarkeringen, maaien van de bermen, onkruidverdelging), vaststellen van rooilijnen, riolering, openbare verlichting, straatmeubilair. - reinigen van straten, pleinen en voetpaden (inbegrepen kolkenreiniging). - sneeuw- en ijzelbestrijding. - Beheer van de gebouwen : - onderhoud, verbouwing, nieuwbouw stadsgebouwen zowel in eigen regie als aanbesteed. - De algemene ondersteuningsdiensten zoals garage, werkplaatsen en uitleendienst. Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 11

12 - Werkvergaderingen Wegen Vlaams-Brabant. - Betrekkingen met de maatschappijen voor nutsleidingen, incluis Havi-TV. - Rattenverdelging. - Onbevaarbare waterlopen. - Betrekkingen met de nv. Zeekanaal. - Landbouw : landbouwtellingen en stedenbouwkundige aspecten. - Stedenbouw : stedenbouwkundige voorschriften - bouwtoelatingen - bouwberoepen - verkavelingen. - Burgerlijke stand - kerkhoven - bevolking - vreemdelingen - militie - kieszaken. - Feesten en plechtigheden (uitgezonderd diegene die uitdrukkelijk onder de bevoegdheid van een ander lid van het College ressorteren) - externe en protocolaire relaties - eretekens - gouden bruiloften - gebruik en huur lokalen stadhuis. - Europarelaties. BONTE Hans, 2de schepen - Voorzitter Derde Raadscommissie Schepen voor Sociale Zaken - Sociale Zaken : sociale pensioenen voor werknemers en zelfstandigen - werkloosheid - gehandicaptenzorg - geesteszieken - geboortepremie - premie prenuptiaal sparen - inentingen - besmettelijke ziekten - gezelschapslokalen voor bejaarden - preventieve geneeskunde - toelagen voor gezins- en bejaardenhulp - betrekkingen met bonden voor bejaarden - seniorenraad - toelage aan sociale dienst stadspersoneel - warme maaltijden aan bejaarden en gehandicapten. - Kinderdagverblijf. - Tewerkstelling. - Emancipatiebeleid. - Collecten en tombola's. - Migranten. - Sociale Economie. - Toezicht O.C.M.W. (uitgezonderd begroting en rekening). VAN STEVENS Magda, 3de schepen - Voorzitter Vierde Raadscommissie Schepen voor Milieu en Ontwikkelingssamenwerking - Leefomgeving : - milieuwetgeving en reglementering - vergunningsplichtige inrichtingen. - Sluikstortingen. - betrekkingen met Incovo. - betrekkingen met milieuverenigingen - stedelijke adviesraad voor milieu. - verwaarloosde gronden. - Duurzaamheidsbeleid. - Dienst veiligheid, gezondheid en verfraaiing. - Groenvoorziening : - openbare parken en plantsoenen - groenaanleg en onderhoud groen openbaar domein al dan niet in eigen regie of uitbesteed. - GNOP. - Ontwikkelingssamenwerking. VAN ASCH Marc, 4de schepen - Voorzitter Vijfde Raadscommissie Schepen voor Financiën en Lokale Economie - Financiën: Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 12

13 - stadsbegroting - begroting en rekening O.C.M.W. en van Helmontziekenhuis - begroting en rekening kerkfabrieken - boekhouding - leningen - belastingen - ontvangsten en betalingen. - invorderingen - roluittreksels - stadsrekeningen. - Relaties met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. - Rechtszaken. - Lokale Economie: leurkaarten - ambulante handel - straatverkoop standplaatsen frituren en taxi's - verplichte wekelijkse sluitingsdag en afwijkingen - registratie erkende boekhouders en vastgoedmakelaars - betrekkingen met middenstandsverenigingen - mede-organisatie en bijstand voor manifestaties ingericht door middenstandsverenigingen - markten en foren. DE BOCK Ernest, 5de schepen - Voorzitter Zesde Raadscommissie Schepen voor Onderwijs - Stedelijk lager en kleuteronderwijs - BLO en BUSO. - Academie voor muziek, woord en dans. - Onderwijzend, administratief en dienstpersoneel van voormelde inrichtingen. - Gebruik en verhuur van lokalen en feestzalen stedelijke scholen. SIMOENS Anneliese, 6de schepen - Voorzitter Zevende Raadscommissie Schepen voor Cultuur en Jeugd - Cultuur : N.R.C.C.-Koningslo c.c. Bergstraat - bibliotheek en discotheek - personeel van voormelde inrichtingen - betrekkingen met culturele, toneel- en muziekverenigingen - stadsdocumentatie en -archief - monumenten en landschapszorg bibliotheekcommissie - culturele raad - gebruik en verhuur van lokalen in de culturele centra. - Toerisme. - Betrekkingen met Portaelsschool voor beeldende kunsten. - Mede-organisatie en bijstand aan de inrichters van het karnavalgebeuren en gastronomisch weekend. - Organisatie karnavalstoet. - Organisatie stoet Troostkermis. - Betrekkingen met jeugdverenigingen - jeugdraad. - Openbare speelpleinen. CEUPPENS Guy, 7de schepen Voorzitter Achtste Raadscommissie Schepen voor Sport - Voorzitter beheerraad vzw. Vilvoordse Sportcentra. - Personeel vzw. Vilvoordse Sportcentra. - Organisatie en bijstand bij sportmanifestaties. - Betrekkingen met sportverenigingen. - Gebruik en verhuur sportinfrastructuur. D. Gemeenteraad 1. Wijzigingen Gemeenteraad 20 januari 2003: Ontslagneming van de heer Frans Poot als gemeenteraadslid. Akteneming van de afstand van mandaat als gemeenteraadslid van de heer Karel Bonnevalle. Onderzoek en aanvaarding van de geloofsbrieven en installatie als gemeenteraadslid van de heer Johan Claus, in vervanging van de heer Frans Poot. Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 13

14 2. Aantal vergaderingen De Gemeenteraad vergaderde 11 maal, meestal op maandag op volgende data: 20 januari 2003, 10 februari 2003, 17 maart 2003, 28 april 2003, 19 mei 2003, 23 juni 2003, 8 september 2003, 13 oktober 2003, 24 november 2003, 15 en 16 december Samenstelling op 31 december 2003 Naam Adres Geboortedatum Beroep Burgemeester DEHAENE Jean-Luc Berkendallaan 52 07/08/1940 Schepenen ABSILLIS Albert Damstraat /04/1946 Leraar BONTE Hans Buitingsstraat 42 20/01/1962 Volksvertegenwoordiger VAN STEVENS Magda X. Buissetstraat 62 02/04/1948 Lerares VAN ASCH Marc Vijfhoekstraat 24 19/07/1954 Advocaat DE BOCK Ernest E. Verhaerenstraat 3 01/04/1937 Advocaat SIMOENS Anneliese Beethovenstraat 14 11/09/1967 Advocaat CEUPPENS Guy M. Duchéhof /04/1951 Ambtenaar Gemeenteraadsleden BEULLENS Alfons J.Breydelstraat 22 20/03/1934 Gepensioneerde CORTOIS Willy Engelandlaan 11 27/02/1941 Beheerder MESSEMAEKERS Eugène Keelstraat /03/1934 Gepensioneerd VANSANTVOORT Monique Harensesteenweg /10/1942 DE MAN Filip Lindenstraat /11/1955 Volksvertegenwoordiger VAN GOETHEM Roland Riddersstraat 3 21/01/1947 Zaakvoerder VAN HENDE Alain d'aubreméstraat 30 11/09/1961 Huisarts OLBRECHTS Corinne Hendrik I-lei 40 22/11/1952 Bibliothecaris CROON Danny Martelarenstraat /10/1972 A1 scheikunde MOELANTS Monique de Bavaylei 48 05/11/1944 Huisvrouw DEVUYST Monique Reigerslaan 38 15/03/1944 Bediende VERMOTE Jean Vogelzangstraat 8 03/06/1946 Onderwijzer VERSTRAETEN Michaël Kruipinstraat 43 12/08/1967 Beroepsvoetballer VAES Katrien Grote Markt 10/2 06/11/1969 Advocaat LAMARTI Fatima Harensesteenweg /12/1966 Bediende VAN DAM Rita Mechelsesteenweg /04/1953 Bediende HERBOSCH Chrisel Romeinsesteenweg 84 27/04/1961 Directeur BONNEVALLE Daniël Nieuwstraat 56 E 03/08/1942 Zonder beroep LEEMANS Willy Mechelsestraat 13 14/06/1950 Zaakvoerder VANDENBROECK André J.F. Willemsstraat 7 01/07/1935 Gepensioneerd BOONE Patrick Q. Metsysstraat 9 29/04/1967 Bediende Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 14

15 SOPHIE François Guldenschaapstraat 7 15/09/1949 Meester-drukker CLAUS Johan Grote Markt 36 16/07/1975 zelfstandige E. Raadscommissies 1. Wijzigingen Gemeenteraad 20 januari 2003: In de 2 de en 6 de Raadscommissie werd de heer Frans Poot, ontslagnemend gemeenteraadslid, vervangen door de heer Johan Claus. 2. Samenstelling op 31 december ste Raadscommissie: De heer Jean-Luc Dehaene, burgemeester-voorzitter; De heer Ernest De Bock, schepen; De heer Willy Cortois, mevrouw Monique Vansantvoort, de heren Filip De Man, Danny Croon, Jean Vermote en François Sophie, gemeenteraadsleden. 2deRaadscommissie: De heer Albert Absillis, schepen-voorzitter; Mevrouw Magda Van Stevens, schepen; De heren Eugène Messemaekers, Roland Van Goethem, mevrouw Corinne Olbrechts, de heren Jean Vermote, Willy Leemans en Johan Claus, gemeenteraadsleden. 3de Raadscommissie: De heer Hans Bonte, schepen-voorzitter; De heer Marc Van Asch, schepen; De heer Eugène Messemaekers, mevrouw Monique Vansantvoort, de heer Filip De Man, mevrouwen Monique Devuyst, Katrien Vaes en Fatima Lamarti, gemeenteraadsleden. 4de Raadscommissie: Mevrouw Magda Van Stevens, schepen-voorzitter; De heer Albert Absillis, schepen; De heer Josephus Beullens, mevrouw Corinne Olbrechts, de heer Danny Croon, mevrouwen Monique Devuyst, Rita Van Dam en Christel Moyson-Herbosch, gemeenteraadsleden. 5de Raadscommissie: De heer Marc Van Asch, schepen-voorzitter; De heer Hans Bonte, schepen; De heren Willy Cortois, Roland Van Goethem, Alain Van Hende, Willy Leemans, Patrick Boone en François Sophie, gemeenteraadsleden. 6de Raadscommissie: De heer Ernest De Bock, schepen-voorzitter; De heer Jean-Luc Dehaene, burgemeester; Mevrouwen Monique De Marie-Moelants, Katrien Vaes, Fatima Lamarti, Rita Van Dam, de heren André Vandenbroeck en Johan Claus, gemeenteraadsleden. 7de Raadscommissie: Mevrouw Anneliese Simoens, schepen-voorzitter; Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 15

16 De heer Guy Ceuppens, schepen; De heer Michaël Verstraeten, mevrouw Christel Moyson-Herbosch, de heren Daniël Bonnevalle, Patrick Boone en André Vandenbroeck, gemeenteraadsleden. 8ste Raadscommissie: De heer Guy Ceuppens, schepen-voorzitter; Mevrouw Anneliese Simoens, schepen; De heren Josephus Beullens, Alain Van Hende, mevrouw Monique De Marie-Moelants, de heren Michaël Verstraeten en Daniël Bonnevalle, gemeenteraadsleden. 3. Vergaderingen Er werden 15 Raadscommissies gehouden, verdeelt als volgt: Verenigde Secties : 18 juni 2003 en 2 oktober ste Raadscommissie : 24 april de Raadscommissie : 8 januari 2003 en 20 november de Raadscommissie : 1 april de Raadscommissie : 29 april de Raadscommissie : 18 juni 2003 en 11 december de Raadscommissie : 6 maart 2003, 4 juni 2003 en 9 oktober de Raadscommissie : 14 januari 2003, 25 februari 2003 en 25 maart ste Raadscommissie : / ADVIESORGANEN Voorzitter Secretaris Raad van Bestuur Bibliotheek Anneliese Simoens Karla Theys Raad voor Cultuurbeleid Jos Follon Jan Piqueur Jeugdraad Ben Saïd Ben Hadi Sofie Doms Milieuraad Engelbert Van Dam Willy Mertens Sportraad Georges Schroeder Karel Vanden Wyngaerd Preventieraad Jean-Luc Dehaene Anja Vlaeymans Seniorenraad Monique Vansantvoort Jan Herbosch G.N.O.P. Magda Van Stevens Roger Vandeweert Werkgroep mindervaliden Jeannine Haesaerts Linda De Bremme INFORMATIE VAN DE BEVOLKING In 2003 gebruikte de stad voor de interne en externe communicatie zowel traditionele als nieuwe media. A. Interne en externe communicatie De personeelsleden communiceerden niet alleen rechtstreeks met elkaar, maar ook via de telefoon, de interne binnenpost en . In 2003 werd gestart met een intern bedrijfsblad: De Stadswijzer. Dit blad verschijnt driemaandelijks en wordt op naam verspreid. Daarnaast werd ook gestart met de voorbereidingen van een intranet en een huisstijl. B. Informatiekanalen naar de bevolking Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 16

17 1. Stedelijke publicaties Ook in 2003 werd gezorgd voor een duidelijke en transparante communicatie met de Vilvoordenaar. Hiervoor werden volgende kanalen gebruikt: Stadskrant In 2003 verschenen er vier edities van de Vilvoordse Stadskrant: in maart, juni, september en december. De Stadskrant werd gratis bedeeld bij alle inwoners van Vilvoorde (4 x ex.). Daarnaast werden er ook exemplaren verdeeld via de stadsdiensten, onder meer via de Openbare Bibliotheek, de wijkcentra en het pakket voor nieuwe inwoners. (850 ex). Persmededelingen De persrelaties verlopen gecentraliseerd via de communicatieambtenaar. In 2003 werden er 67 gewone persmededelingen en 41 persmededelingen van het College van Burgemeester en Schepenen verspreid. Er werden 20 persconferenties gehouden. Daarnaast werden ook heel wat vragen van journalisten beantwoord. De dienst Cultuur verzorgde de persrelaties betreffende het culturele aanbod. Bewonersbrieven, berichten aan de bevolking Er werden een aantal bewonersbrieven, gericht naar bepaalde straten of wijken, of berichten aan de gehele bevolking verspreid. Daarnaast werden er ook een aantal berichten voor de bevolking gepubliceerd in de lokale kranten. Infofolders en brochures In 2003 werden zowel folders van de stad als folders van andere overheden (Vlaamse, federale, ) verspreid. 2. Elektronisch journaal, affichezuilen, planimeters Alle vragen voor het verdelen van affiches en folders werden gecoördineerd door de dienst Communicatie, Evenementen en PR. Deze affiches en folders werden verdeeld in de hal van het stadhuis, de Openbare Bibliotheek, het Cultureel Centrum, het Sociaal Centrum, het Kinderdagverblijf, de dienst Sport en het Portaelscentrum. De dienst behandelde ook vragen voor publicatie van berichten op het elektronisch bord. 3. Gemeenteraad De agenda van de Gemeenteraad werd in de uithangkast aan het stadhuis gehangen. Dit in uitvoering van artikel 28 van het decreet van 28 april Na de raadszitting werd het verslag aangeplakt en lag het minstens tien dagen ter inzage van het publiek op de dienst Secretarie Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 17

18 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.2. Stadspersoneel Algemene informatie Functionele informatie Vorming Evaluatie Sociale Dienst voor het personeel Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 18

19 1.2 STADSPERSONEEL ALGEMENE INFORMATIE A. Wijzigingen in de personeelsformatie In 2003 werden er geen aanpassingen gedaan aan de personeelsformaties B. Personeelsbestand naar statuut of rechtspositie 31/12/ /12/ /12/2003 Vastbenoemd personeel Contractueel personeel Gesubsidieerde contractuelen Totaal C. Tijdelijke tewerkstelling 1. Tewerkstelling van werklozen ingevolge loopbaanonderbreking In 2003 waren 13 werkzoekenden in dienst, waarvan de loonkosten integraal ten laste zijn van de stad, ter vervanging van personeelsleden afwezig wegens volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking. De voorheen geldende vervangingsplicht is afgeschaft. Zij oefenden volgende functies uit: - 4 administratief medewerkers; - 3 arbeiders; - 4 kinderverzorgsters; - 1 schoonmaakster; - 1 bibliotheekassistente. 2. Gesubsidieerde contractuelen In toepassing van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 werd met de Gemeenschapsminister van Arbeid en Tewerkstelling op 3 april 1991 een overeenkomst gesloten tot tewerkstelling van 50 voltijdse equivalente betrekkingen van gesubsidieerde contractuelen. Per voltijdse betrekking ontvangt de stad een premie van ,32 EUR per jaar. Het personeelsbestand omvatte op 31 december 2003: - 4 schoonmaaksters; - 41 arbeiders; - 6 kinderverzorgsters; - 8 administratieve medewerkers; - 1 verpleegster. 3. Startbanen Bij wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid werden, met ingang van 1 april 2000 de startbanen ingevoerd. Deze startbanen komen in de plaats van de stagiairs. De startbanen zijn bedoeld om laaggeschoolde schoolverlaters tewerk te stellen met een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar. Indien er een tekort is aan schoolverlaters komen ook de werkzoekenden van minder dan 30 jaar oud in aanmerking. Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 19

20 De stad heeft de verplichting om startbanen in dienst te nemen ten belope van 1,5% van het stadspersoneel in dienst, wat neerkomt op 6 banen. De loonkosten vallen integraal ten laste van de stad. De met een startbaan aangeworven personeelsleden oefenden volgende functies uit: - 4 werkmannen sectie Openbare Reiniging; - 2 hulphoveniers. 4. Tewerkstelling in het kader van het Integratiebeleid Het Sociaal Impulsfonds werd opgeheven en met de Vlaamse Gemeenschap werd een convenant opgesteld met de uit te voeren opdrachten. Het integratiebeleidsplan werd door de Gemeenteraad goedgekeurd. Het personeel binnen de vroegere dienst Sociaal Impulsfonds werd deels ondergebracht in de dienst Maatschappelijke Integratie en deels in de dienst Sociale Zaken. De voornaamste taken zijn het bewaken van het inclusieve beleid en het bestuurlijk draagvlak verhogen voor een lokaal minderhedenbeleid; het verhogen van de toegankelijkheid van de dienstverlening in het algemeen en op de beleidsdomeinen inzake wonen, onderwijs en vorming, welzijn, cultuur en jeugd; meehelpen aan de bestrijding van racisme en discriminatie. Volgende contractuele personeelsleden worden aangesteld om deze opdrachten uit te voeren onder de leiding van een integratieambtenaardiensthoofd : - 1 schoolopbouwwerker; - 1 schoolopbouwwerker-bemiddelaar; - 1,5 coördinator-lesgever NT2; - 1 onthaalmedewerker anderstalige nieuwkomers; - 1 sociaal begeleider Instant A; - 1 coördinator kinderopvang. 5. Tewerkstelling in het kader van het Preventiecontract Tussen de stad Vilvoorde en de Minister van Binnenlandse Zaken werd voor de periode van 1 oktober 1994 tot en met 31 december 2003 een preventiecontract afgesloten dat moet bijdragen tot de verwezenlijking van het urgentieprogramma voor de maatschappelijke problemen waarvan de doelstellingen zijn : - het waarborgen van de veiligheid van de burgers in de steden en gemeenten; - het herstellen van de kwaliteit van de leefomgeving; - het tegemoet komen aan de plaatselijke behoeften met betrekking tot de veiligheid en de bescherming van de burgers. Dit contract is jaarlijks verlengbaar : Voor de realisatie van dit project voorziet de stad in volgende personeelsbezetting : - 1 preventieambtenaar-diensthoofd; - 1 coördinator drugpreventie; - 1 coördinator vermogenscriminaliteitspreventie; - 1 diensthoofd dienst Wijkwerking; - 1 wijkmanager; - 1 administratieve kracht ten laste van de stad. 6. Tewerkstelling in het kader van het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (P.W.A.) Voor activiteiten die niet door het gewone arbeidscircuit kunnen worden uitgevoerd kan beroep gedaan worden op het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (P.W.A.). Er wordt een inschrijvingsgeld betaald van 7,45 EUR geldig voor één jaar. De P.W.A.-personen worden betaald met speciaal daartoe voorziene PWA-cheques. Deze moeten voorafgaandelijk aangekocht worden en kosten 7,45 EUR. Per uur prestatie wordt één cheque uitgereikt. Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 20

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008 2 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie,

Nadere informatie

Stadsbestuur Herentals. Jaarverslag. van het college van burgemeester en schepenen

Stadsbestuur Herentals. Jaarverslag. van het college van burgemeester en schepenen Stadsbestuur Herentals Jaarverslag van het college van burgemeester en schepenen 2013 VOORWOORD Beste lezer Op 2 januari 2013 werd het nieuwe stadsbestuur geïnstalleerd. De gemeenteraad verwelkomde heel

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2006 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 15 Bevolking 16 Burgerlijke Stand 19 Vreemdelingen 21 Juridisch 22 Informatie

Nadere informatie

Op Last: Het College,

Op Last: Het College, Dames, Heren, In uitvoering van artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet, hebben we de eer U verslag uit te brengen over het beheer en de toestand van de gemeentezaken gedurende de jaren 2011 en 2012. Koekelberg,

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Inhoud. Een greep uit 2014 4. Over anzegem Administratieve fiche 5. Besturen Gemeenteraad 6 College van burgemeester & schepenen 6 Adviesraden 7

Inhoud. Een greep uit 2014 4. Over anzegem Administratieve fiche 5. Besturen Gemeenteraad 6 College van burgemeester & schepenen 6 Adviesraden 7 2014 Jaarverslag Inhoud Een greep uit 2014 4 Over anzegem Administratieve fiche 5 Besturen Gemeenteraad 6 College van burgemeester & schepenen 6 Adviesraden 7 Dienstverlening Gemeentepersoneel 13 Informatie

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes,

Nadere informatie

GEMEENTE ZEDELGEM PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE

GEMEENTE ZEDELGEM PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE Jaarverslag dienstjaar 2010 GEMEENTE ZEDELGEM PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE JAARVERSLAG OVER HET DIENSTJAAR 2010 Hoofdstuk 1: Interne zaken...6 1.1. Personeeldienst...6 1.1.1. Tewerkgesteld

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Stad Vilvoorde BUDGET 2007. Beleidsnota

Stad Vilvoorde BUDGET 2007. Beleidsnota Stad Vilvoorde BUDGET 2007 Beleidsnota DEEL I: Een stad waar het veilig en aangenaam is om wonen, met rechten en plichten, in samenwerking tussen het bestuur en de burgers.... 1 Hoofdstuk 1: De wijkcentra

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 21443/2010/SP/SP contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT

Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT GEMEENTERAAD 25-6-2015 Inhoud Lijst van veelgebruikte afkortingen... 3 Inleiding... 4 Beleidsnota... 5 Doelstellingenrealisatie... 5 Prioritaire doelstellingen...

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 INHOUDSTAFEL GEZINSGIDS 1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 2. GEZIN EN WELZIJN 10 2.1. Zwangerschap en geboorte 10 2.2. Wettelijke bescherming van het moederschap 12

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 136 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Erratum Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 68 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde

Nadere informatie

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD)

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) door Philippe Joos Licenciaat in de Rechten ULB Licenciaat in de Politieke wetenschappen ULB Na meer dan 450 dagen van onderhandelen zijn we eindelijk toe aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Agentschap voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie

Jaarverslag 2007. Agentschap voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie Jaarverslag 27 Agentschap voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie INHOUD I. Inleiding 1 II. Operationalisering van Beter Bestuurlijk Beleid 3 III. Financiën

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 2 oktober 1997 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSOPGAVE I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (Reglement artikel

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2010 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

Jaarverslag Bloso. Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

Jaarverslag Bloso. Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie Jaarverslag Bloso 2011 Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie INHOUD 2011 I. Inleiding 1 II. Implementatie van Beter Bestuurlijk Beleid 3 III.

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie