VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE"

Transcriptie

1 VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE 2003 Voorgelegd aan de Gemeenteraad van 11 oktober Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 1

2 Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 2

3 INHOUDSTABEL 1. ALGEMENE INFORMATIE De stad als openbaar bestuur Algemene toelichtingen Politieke organen Adviesorganen Informatie van de bevolking Stadspersoneel Algemene informatie Functionele informatie Vorming Evaluatie Sociale Dienst voor het personeel Stadsfinanciën Begroting en rekening Thesaurie Belastingen en retributies Gemeentefonds en algemene subsidiëring Specifieke subsidiëring door de hogere overheid Door de stad verstrekte toelagen Uitstaande schuld Deelnemingen in kapitaal Beleggingen en voorlopige plaatsingen Beheer der fondsen Verzekeringen Energiemaatregelen FUNCTIONELE INFORMATIE Algemene administratie Bevolking Afleveren identiteitskaarten, diverse stukken, reispassen Burgerlijke stand Militie, kieszaken en rijbewijzen Elektronische administratie Algemene diensten Garage Drukkerij Aankoopdienst Territorium en onroerend patrimonium Territorium Onroerend patrimonium Politie en justitie Huisvesting Preventie Brandweer Huisvesting Uitrusting en voertuigen 88 Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 3

4 Samenstelling korps Activiteiten en kosten Externe en interne opleiding Verkeer, wegen en waterlopen Wegverkeer Waterlopen Polders en wateringen Haven Handel, nijverheid en middenstand Werkgevers in middenstand, k.m.o., handel en industrie Industrieterreinen en ambachtelijke zones Markten, leurhandel en kermissen Economische nutsvoorzieningen Telefonie en telegrafie Toerisme Activiteiten ingericht door de middenstandsorganisaties Landbouw, tuinbouw, veeteelt en visvangst Land- en tuinbouwtellingen Verpachtingen door de stad Commissie tot vaststelling van schade aan landbouwteelten Visvangst Onderwijs Algemene voorzieningen Primair onderwijs Secundair onderwijs Kunstonderwijs Jeugd, cultuur, sport en recreatie Jeugd Cultuur Sport Openluchtrecreatie Feesten en plechtigheden Openbare Bibliotheek Radio, televisie en pers Pers Lokale radio en televisie Erediensten Rooms-katholieke eredienst Protestantse eredienst Sociale dienstverstrekking Algemene voorzieningen Gemeentelijke dienstverlening Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap OCMW Gezondheid en hygiëne Ophalen en verwerken van vuilnis en afvalstoffen Afvalwater en openbare reiniging Begraafplaatsen en lijkbezorging Milieuzorg 213 Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 4

5 Particuliere slachtingen Medische en aanverwante voorzieningen Preventie en bescherming op het werk Ruimtelijke ordening, stedenbouw en huisvesting Ruimtelijke ordening en stedenbouw Huisvesting en bouw Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 5

6 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1. De stad als openbaar bestuur Algemene toelichtingen Politieke organen Adviesorganen Informatie van de bevolking Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 6

7 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 DE STAD ALS OPENBAAR BESTUUR ALGEMENE TOELICHTINGEN A. Administratieve situering Provincie: Vlaams-Brabant Administratief arrondissement: Halle - Vilvoorde Adres stadhuis: Grote Markt, 1800 Vilvoorde (vanaf 22 december 2003) Leuvensestraat 117, 1800 Vilvoorde Telefoonnummer: Faxnummer: N.I.S.-nummer: Postchequerekening: Stadssecretaris: Stadsontvanger: Korpschef: Vera Boudry Gunther Schoovaerts Frits Coenen 1. Openingsuren voor het publiek: - maandag, donderdag en vrijdag: van 9 tot 12 u - dinsdag: van 9 tot 12 u en van tot u - woensdag: van 9 tot 12 u en van tot 16 u - bijkomend telefonisch bereikbaar maandag- en donderdagnamiddag van tot 16 u - maanden juli en augustus: 9 weken zomerdienst = - 2 eerste en 2 laatste weken: maandag, donderdag en vrijdag: van 9 tot 12 u dinsdag en woensdag: van 9 tot 12 u en van tot 16 u bijkomend telefonisch bereikbaar maandag- en donderdagnamiddag van tot 16 u - 5 weken: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 9 tot 12 u 2. Diensten die in het stadhuis gevestigd zijn: - Secretariaat Burgemeester - Secretarie - Secretarie, sectie Markten - Communicatie, Evenementen en Public Relations - Financiën - Onderwijs - Personeel - Preventie Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 7

8 - Wijkwerking - Informatica 3. Diensten die niet in het stadhuis gevestigd zijn: - Kinderdagverblijf Grote Markt 19 - Bibliotheek / Discotheek Grote Markt 9 - Sport F. Geldersstraat 23 - Maatschappelijke Integratie F. Geldersstraat 25 - Sociaal Centrum : Sociale Zaken Grote Markt 8 - Cultureel Centrum : Cultuur, Jeugd en Cultuurcentrum Bergstraat 1 - Centrum Portaels : Bevolking & Burgerlijke Stand Portaelsstraat 7 - militie - kieszaken - rijbewijzen Beheer van de Wegen Beheer van de Gebouwen Stedelijke Ontwikkeling sectie Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw sectie Huisvesting sectie Handel en Lokale Economie - Tuchthuiscomplex : Brandweer Rondeweg 32 Werken in Eigen Beheer Rondeweg 40 Leefomgeving Rondeweg 52 Groenvoorziening Rondeweg 56 - Politiezone VIMA : Centrum - Zennelaan 76 Houtem - Eggenpad 27 Peutie - Aarschotsestraat 92 Koningslo - Streekbaan 189 B. Subgemeentelijke indeling - deelgemeenten: Vilvoorde en Peutie - wijken: Borght, Broek, Centrum, Farwest, Faubourg, Houtem, Kassei, Koningslo. C. Kies- en gerechtelijke indeling 1. Gerechtelijke indeling - Vredegerecht Bolwerkstraat 25, Vilvoorde - Politierechtbank Bolwerkstraat 25, Vilvoorde - Arbeidsrechtbank Vierarmenstraat 19, Brussel - Rechtbank van Koophandel Justitiepaleis, Brussel - Gerechtelijk arrondissement Brussel 2. Kiesindeling - arrondissement Kamer en Senaat Brussel - Halle - Vilvoorde - district en kanton Vilvoorde D. Instellingen gevestigd in de stad 1. (Overheids)instellingen Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 8

9 - Ministerie van Financiën: Groenstraat Directe belastingen - Douane en Accijnzen - Kadaster - B.T.W. - Registratie en Domeinen - Ministerie van Justitie: - Parket van de Procureur des Konings: Benoit Hanssenslaan 11 - Afdeling Politierechtbank - Griffie van de Politierechtbank: Bolwerkstraat 25 - Vredegerecht: Bolwerkstraat 25 - Ministerie van Landsverdediging: - Kwartier Asiat: W. Elsschotstraat 17 - Kwartier Majoor Housiau: Martelarenstraat Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu: d'aubreméstraat 16 - Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: d' Aubreméstraat 16 - Vlaamse Gemeenschap - Departement Leefmilieu en Infrastructuur: - Administratie Wegen en Verkeer: Albert I-laan Administratie Waterwegen en Zeewezen: Houtkaai 1 2. (Overheids)instellingen met lokale betekenis - De Post: Groenstraat 14/16 - Belgacom: Leuvensestraat 7/9 - Sibelgas: Tuchthuisstraat 2 - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening: Leopoldstraat 25 a - Politiezone VIMA: Zennelaan 76 - N.M.B.S. - station Vilvoorde: Stationsplein 9 - Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant: Toekomststraat Belgische Rode Kruis: Bolwerkstraat 35 - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding: Witherenstraat O.C.M.W. Kursaalstraat VZW s waarmee een overeenkomst is afgesloten - Vilvoordse Sportcentra - Premed - Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Vereniging voor Openbaar Groen - Ons Tehuis Brabant - Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap - Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant - Kanaaltochten Brabant - Centrumlogo - Televil - Televil sociale tewerkstelling - Plaatselijke Werkontwikkelingsmaatschappij Vilvoorde Sociale Werkplaats - Toerisme Vlaams-Brabant - Federatie van Vlaamse Erkende Culturele Centra - Centrum Basiseducatie Midden-Brabant Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 9

10 E. Intercommunale verenigingen waarvan de stad lid is - Haviland - Havi-TV - Incovo - Intercommunale maatschappij voor sanering en inrichting van de Vallei van de Woluwe - Sibelgas - I.B.E. (Brusselse Elektriciteitsmaatschappij) - I.B.G. (Brusselse Gasmaatschappij) - Cipal - Inter-Regies F. Andere verenigingen waarvan de stad lid is V.Z.W. s waarmee een overeenkomst is afgesloten - Providentia - Bedrijvencentrum Vilvoorde - Gemeentelijke Holding - Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen - Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting - Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - Ethias - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - Vlabra ccent - Regionaal Cultuuroverleg Noorderrand - Vereniging voor Vlaamse Jeugddiensten en konsulenten - Preconstitueel orgaan beheer intercommunaal crematorium - Preconstitueel orgaan verbrandingsoven Drogenbos - Vrienden van de Portaelsschool voor Beeldende kunsten Vilvoorde - Territoriaal Werkgelegenheidspact Vlaams-Brabant - Vlaams Selectiecentrum van het Overheidspersoneel G. Gemeentebedrijven geen POLITIEKE ORGANEN A. Zetelverdeling CD&V 10 V.L.D. 9 sp.a 4 VLAAMS BLOK 4 F.D.F. 3 AGALEV (vanaf 15 november 2003: GROEN!) 1 B. Bestuursmeerderheid = CD&V/sp.a/AGALEV (vanaf 15 november 2003: GROEN!) C. College van Burgemeester en Schepenen Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 10

11 1. Wijzigingen Geen. 2. Rangorde Burgemeester : Jean-Luc Dehaene Eerste schepen : Absillis Albert Tweede schepen : Hans Bonte Derde schepen : Magda Van Stevens Vierde schepen : Marc Van Asch Vijfde schepen : Ernest De Bock Zesde schepen : Anneliese Simoens Zevende schepen : Guy Ceuppens 3. Aantal vergaderingen Het College van Burgemeester en Schepenen vergaderde 48 maal meestal op maandag om 14.30u. 4. Bevoegdheden (vastgesteld in G.R. van 22 januari 2001). DEHAENE Jean-Luc, burgemeester - Voorzitter Eerste Raadscommissie en van de Verenigde Secties - Algemene en Bestuurszaken die wettelijk tot de bevoegdheid van de burgemeester behoren. - Secretarie : College en Gemeenteraad - algemene reglementen en berichten - kerkfabrieken (uitgezonderd begroting en rekeningen) - verzekeringen (uitgezonderd diegene die betrekking hebben op een specifieke activiteit die ressorteert onder een ander lid van het College). - Personeel (met uitzondering van het personeel van de onderwijsinstellingen, de academie voor muziek, woord en dans, de bibliotheek en discotheek, het N.R.C.C.-Koningslo, het C.C.-Bergstraat en de vzw. Vilvoordse Sportcentra) - betrekkingen met de syndicaten. - Veiligheidsdiensten : Interpolitiezone en Brandweer. - Preventie - preventieraad. - Jaarmarkt - landbouwcommissie. - Openbare gezondheid en veiligheid : krotwoningen - onbewoonbaarverklaring huizen. - Grondbeleid - stadseigendommen - huisvesting. - Ruimtelijke Planning (BPA's - structuurplan). - Informatica. ABSILLIS Albert, 1ste schepen - Voorzitter Tweede Raadscommissie. Schepen voor Openbare Werken en Burgerlijke Stand - De diensten van Openbare Werken met name : - Beheer van de wegen : - onderhoud, herstel, vernieuwing van pleinen, wegen en voetpaden zowel in eigen regie als uitbesteed (inbegrepen o.m wegmarkeringen, maaien van de bermen, onkruidverdelging), vaststellen van rooilijnen, riolering, openbare verlichting, straatmeubilair. - reinigen van straten, pleinen en voetpaden (inbegrepen kolkenreiniging). - sneeuw- en ijzelbestrijding. - Beheer van de gebouwen : - onderhoud, verbouwing, nieuwbouw stadsgebouwen zowel in eigen regie als aanbesteed. - De algemene ondersteuningsdiensten zoals garage, werkplaatsen en uitleendienst. Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 11

12 - Werkvergaderingen Wegen Vlaams-Brabant. - Betrekkingen met de maatschappijen voor nutsleidingen, incluis Havi-TV. - Rattenverdelging. - Onbevaarbare waterlopen. - Betrekkingen met de nv. Zeekanaal. - Landbouw : landbouwtellingen en stedenbouwkundige aspecten. - Stedenbouw : stedenbouwkundige voorschriften - bouwtoelatingen - bouwberoepen - verkavelingen. - Burgerlijke stand - kerkhoven - bevolking - vreemdelingen - militie - kieszaken. - Feesten en plechtigheden (uitgezonderd diegene die uitdrukkelijk onder de bevoegdheid van een ander lid van het College ressorteren) - externe en protocolaire relaties - eretekens - gouden bruiloften - gebruik en huur lokalen stadhuis. - Europarelaties. BONTE Hans, 2de schepen - Voorzitter Derde Raadscommissie Schepen voor Sociale Zaken - Sociale Zaken : sociale pensioenen voor werknemers en zelfstandigen - werkloosheid - gehandicaptenzorg - geesteszieken - geboortepremie - premie prenuptiaal sparen - inentingen - besmettelijke ziekten - gezelschapslokalen voor bejaarden - preventieve geneeskunde - toelagen voor gezins- en bejaardenhulp - betrekkingen met bonden voor bejaarden - seniorenraad - toelage aan sociale dienst stadspersoneel - warme maaltijden aan bejaarden en gehandicapten. - Kinderdagverblijf. - Tewerkstelling. - Emancipatiebeleid. - Collecten en tombola's. - Migranten. - Sociale Economie. - Toezicht O.C.M.W. (uitgezonderd begroting en rekening). VAN STEVENS Magda, 3de schepen - Voorzitter Vierde Raadscommissie Schepen voor Milieu en Ontwikkelingssamenwerking - Leefomgeving : - milieuwetgeving en reglementering - vergunningsplichtige inrichtingen. - Sluikstortingen. - betrekkingen met Incovo. - betrekkingen met milieuverenigingen - stedelijke adviesraad voor milieu. - verwaarloosde gronden. - Duurzaamheidsbeleid. - Dienst veiligheid, gezondheid en verfraaiing. - Groenvoorziening : - openbare parken en plantsoenen - groenaanleg en onderhoud groen openbaar domein al dan niet in eigen regie of uitbesteed. - GNOP. - Ontwikkelingssamenwerking. VAN ASCH Marc, 4de schepen - Voorzitter Vijfde Raadscommissie Schepen voor Financiën en Lokale Economie - Financiën: Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 12

13 - stadsbegroting - begroting en rekening O.C.M.W. en van Helmontziekenhuis - begroting en rekening kerkfabrieken - boekhouding - leningen - belastingen - ontvangsten en betalingen. - invorderingen - roluittreksels - stadsrekeningen. - Relaties met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. - Rechtszaken. - Lokale Economie: leurkaarten - ambulante handel - straatverkoop standplaatsen frituren en taxi's - verplichte wekelijkse sluitingsdag en afwijkingen - registratie erkende boekhouders en vastgoedmakelaars - betrekkingen met middenstandsverenigingen - mede-organisatie en bijstand voor manifestaties ingericht door middenstandsverenigingen - markten en foren. DE BOCK Ernest, 5de schepen - Voorzitter Zesde Raadscommissie Schepen voor Onderwijs - Stedelijk lager en kleuteronderwijs - BLO en BUSO. - Academie voor muziek, woord en dans. - Onderwijzend, administratief en dienstpersoneel van voormelde inrichtingen. - Gebruik en verhuur van lokalen en feestzalen stedelijke scholen. SIMOENS Anneliese, 6de schepen - Voorzitter Zevende Raadscommissie Schepen voor Cultuur en Jeugd - Cultuur : N.R.C.C.-Koningslo c.c. Bergstraat - bibliotheek en discotheek - personeel van voormelde inrichtingen - betrekkingen met culturele, toneel- en muziekverenigingen - stadsdocumentatie en -archief - monumenten en landschapszorg bibliotheekcommissie - culturele raad - gebruik en verhuur van lokalen in de culturele centra. - Toerisme. - Betrekkingen met Portaelsschool voor beeldende kunsten. - Mede-organisatie en bijstand aan de inrichters van het karnavalgebeuren en gastronomisch weekend. - Organisatie karnavalstoet. - Organisatie stoet Troostkermis. - Betrekkingen met jeugdverenigingen - jeugdraad. - Openbare speelpleinen. CEUPPENS Guy, 7de schepen Voorzitter Achtste Raadscommissie Schepen voor Sport - Voorzitter beheerraad vzw. Vilvoordse Sportcentra. - Personeel vzw. Vilvoordse Sportcentra. - Organisatie en bijstand bij sportmanifestaties. - Betrekkingen met sportverenigingen. - Gebruik en verhuur sportinfrastructuur. D. Gemeenteraad 1. Wijzigingen Gemeenteraad 20 januari 2003: Ontslagneming van de heer Frans Poot als gemeenteraadslid. Akteneming van de afstand van mandaat als gemeenteraadslid van de heer Karel Bonnevalle. Onderzoek en aanvaarding van de geloofsbrieven en installatie als gemeenteraadslid van de heer Johan Claus, in vervanging van de heer Frans Poot. Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 13

14 2. Aantal vergaderingen De Gemeenteraad vergaderde 11 maal, meestal op maandag op volgende data: 20 januari 2003, 10 februari 2003, 17 maart 2003, 28 april 2003, 19 mei 2003, 23 juni 2003, 8 september 2003, 13 oktober 2003, 24 november 2003, 15 en 16 december Samenstelling op 31 december 2003 Naam Adres Geboortedatum Beroep Burgemeester DEHAENE Jean-Luc Berkendallaan 52 07/08/1940 Schepenen ABSILLIS Albert Damstraat /04/1946 Leraar BONTE Hans Buitingsstraat 42 20/01/1962 Volksvertegenwoordiger VAN STEVENS Magda X. Buissetstraat 62 02/04/1948 Lerares VAN ASCH Marc Vijfhoekstraat 24 19/07/1954 Advocaat DE BOCK Ernest E. Verhaerenstraat 3 01/04/1937 Advocaat SIMOENS Anneliese Beethovenstraat 14 11/09/1967 Advocaat CEUPPENS Guy M. Duchéhof /04/1951 Ambtenaar Gemeenteraadsleden BEULLENS Alfons J.Breydelstraat 22 20/03/1934 Gepensioneerde CORTOIS Willy Engelandlaan 11 27/02/1941 Beheerder MESSEMAEKERS Eugène Keelstraat /03/1934 Gepensioneerd VANSANTVOORT Monique Harensesteenweg /10/1942 DE MAN Filip Lindenstraat /11/1955 Volksvertegenwoordiger VAN GOETHEM Roland Riddersstraat 3 21/01/1947 Zaakvoerder VAN HENDE Alain d'aubreméstraat 30 11/09/1961 Huisarts OLBRECHTS Corinne Hendrik I-lei 40 22/11/1952 Bibliothecaris CROON Danny Martelarenstraat /10/1972 A1 scheikunde MOELANTS Monique de Bavaylei 48 05/11/1944 Huisvrouw DEVUYST Monique Reigerslaan 38 15/03/1944 Bediende VERMOTE Jean Vogelzangstraat 8 03/06/1946 Onderwijzer VERSTRAETEN Michaël Kruipinstraat 43 12/08/1967 Beroepsvoetballer VAES Katrien Grote Markt 10/2 06/11/1969 Advocaat LAMARTI Fatima Harensesteenweg /12/1966 Bediende VAN DAM Rita Mechelsesteenweg /04/1953 Bediende HERBOSCH Chrisel Romeinsesteenweg 84 27/04/1961 Directeur BONNEVALLE Daniël Nieuwstraat 56 E 03/08/1942 Zonder beroep LEEMANS Willy Mechelsestraat 13 14/06/1950 Zaakvoerder VANDENBROECK André J.F. Willemsstraat 7 01/07/1935 Gepensioneerd BOONE Patrick Q. Metsysstraat 9 29/04/1967 Bediende Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 14

15 SOPHIE François Guldenschaapstraat 7 15/09/1949 Meester-drukker CLAUS Johan Grote Markt 36 16/07/1975 zelfstandige E. Raadscommissies 1. Wijzigingen Gemeenteraad 20 januari 2003: In de 2 de en 6 de Raadscommissie werd de heer Frans Poot, ontslagnemend gemeenteraadslid, vervangen door de heer Johan Claus. 2. Samenstelling op 31 december ste Raadscommissie: De heer Jean-Luc Dehaene, burgemeester-voorzitter; De heer Ernest De Bock, schepen; De heer Willy Cortois, mevrouw Monique Vansantvoort, de heren Filip De Man, Danny Croon, Jean Vermote en François Sophie, gemeenteraadsleden. 2deRaadscommissie: De heer Albert Absillis, schepen-voorzitter; Mevrouw Magda Van Stevens, schepen; De heren Eugène Messemaekers, Roland Van Goethem, mevrouw Corinne Olbrechts, de heren Jean Vermote, Willy Leemans en Johan Claus, gemeenteraadsleden. 3de Raadscommissie: De heer Hans Bonte, schepen-voorzitter; De heer Marc Van Asch, schepen; De heer Eugène Messemaekers, mevrouw Monique Vansantvoort, de heer Filip De Man, mevrouwen Monique Devuyst, Katrien Vaes en Fatima Lamarti, gemeenteraadsleden. 4de Raadscommissie: Mevrouw Magda Van Stevens, schepen-voorzitter; De heer Albert Absillis, schepen; De heer Josephus Beullens, mevrouw Corinne Olbrechts, de heer Danny Croon, mevrouwen Monique Devuyst, Rita Van Dam en Christel Moyson-Herbosch, gemeenteraadsleden. 5de Raadscommissie: De heer Marc Van Asch, schepen-voorzitter; De heer Hans Bonte, schepen; De heren Willy Cortois, Roland Van Goethem, Alain Van Hende, Willy Leemans, Patrick Boone en François Sophie, gemeenteraadsleden. 6de Raadscommissie: De heer Ernest De Bock, schepen-voorzitter; De heer Jean-Luc Dehaene, burgemeester; Mevrouwen Monique De Marie-Moelants, Katrien Vaes, Fatima Lamarti, Rita Van Dam, de heren André Vandenbroeck en Johan Claus, gemeenteraadsleden. 7de Raadscommissie: Mevrouw Anneliese Simoens, schepen-voorzitter; Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 15

16 De heer Guy Ceuppens, schepen; De heer Michaël Verstraeten, mevrouw Christel Moyson-Herbosch, de heren Daniël Bonnevalle, Patrick Boone en André Vandenbroeck, gemeenteraadsleden. 8ste Raadscommissie: De heer Guy Ceuppens, schepen-voorzitter; Mevrouw Anneliese Simoens, schepen; De heren Josephus Beullens, Alain Van Hende, mevrouw Monique De Marie-Moelants, de heren Michaël Verstraeten en Daniël Bonnevalle, gemeenteraadsleden. 3. Vergaderingen Er werden 15 Raadscommissies gehouden, verdeelt als volgt: Verenigde Secties : 18 juni 2003 en 2 oktober ste Raadscommissie : 24 april de Raadscommissie : 8 januari 2003 en 20 november de Raadscommissie : 1 april de Raadscommissie : 29 april de Raadscommissie : 18 juni 2003 en 11 december de Raadscommissie : 6 maart 2003, 4 juni 2003 en 9 oktober de Raadscommissie : 14 januari 2003, 25 februari 2003 en 25 maart ste Raadscommissie : / ADVIESORGANEN Voorzitter Secretaris Raad van Bestuur Bibliotheek Anneliese Simoens Karla Theys Raad voor Cultuurbeleid Jos Follon Jan Piqueur Jeugdraad Ben Saïd Ben Hadi Sofie Doms Milieuraad Engelbert Van Dam Willy Mertens Sportraad Georges Schroeder Karel Vanden Wyngaerd Preventieraad Jean-Luc Dehaene Anja Vlaeymans Seniorenraad Monique Vansantvoort Jan Herbosch G.N.O.P. Magda Van Stevens Roger Vandeweert Werkgroep mindervaliden Jeannine Haesaerts Linda De Bremme INFORMATIE VAN DE BEVOLKING In 2003 gebruikte de stad voor de interne en externe communicatie zowel traditionele als nieuwe media. A. Interne en externe communicatie De personeelsleden communiceerden niet alleen rechtstreeks met elkaar, maar ook via de telefoon, de interne binnenpost en . In 2003 werd gestart met een intern bedrijfsblad: De Stadswijzer. Dit blad verschijnt driemaandelijks en wordt op naam verspreid. Daarnaast werd ook gestart met de voorbereidingen van een intranet en een huisstijl. B. Informatiekanalen naar de bevolking Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 16

17 1. Stedelijke publicaties Ook in 2003 werd gezorgd voor een duidelijke en transparante communicatie met de Vilvoordenaar. Hiervoor werden volgende kanalen gebruikt: Stadskrant In 2003 verschenen er vier edities van de Vilvoordse Stadskrant: in maart, juni, september en december. De Stadskrant werd gratis bedeeld bij alle inwoners van Vilvoorde (4 x ex.). Daarnaast werden er ook exemplaren verdeeld via de stadsdiensten, onder meer via de Openbare Bibliotheek, de wijkcentra en het pakket voor nieuwe inwoners. (850 ex). Persmededelingen De persrelaties verlopen gecentraliseerd via de communicatieambtenaar. In 2003 werden er 67 gewone persmededelingen en 41 persmededelingen van het College van Burgemeester en Schepenen verspreid. Er werden 20 persconferenties gehouden. Daarnaast werden ook heel wat vragen van journalisten beantwoord. De dienst Cultuur verzorgde de persrelaties betreffende het culturele aanbod. Bewonersbrieven, berichten aan de bevolking Er werden een aantal bewonersbrieven, gericht naar bepaalde straten of wijken, of berichten aan de gehele bevolking verspreid. Daarnaast werden er ook een aantal berichten voor de bevolking gepubliceerd in de lokale kranten. Infofolders en brochures In 2003 werden zowel folders van de stad als folders van andere overheden (Vlaamse, federale, ) verspreid. 2. Elektronisch journaal, affichezuilen, planimeters Alle vragen voor het verdelen van affiches en folders werden gecoördineerd door de dienst Communicatie, Evenementen en PR. Deze affiches en folders werden verdeeld in de hal van het stadhuis, de Openbare Bibliotheek, het Cultureel Centrum, het Sociaal Centrum, het Kinderdagverblijf, de dienst Sport en het Portaelscentrum. De dienst behandelde ook vragen voor publicatie van berichten op het elektronisch bord. 3. Gemeenteraad De agenda van de Gemeenteraad werd in de uithangkast aan het stadhuis gehangen. Dit in uitvoering van artikel 28 van het decreet van 28 april Na de raadszitting werd het verslag aangeplakt en lag het minstens tien dagen ter inzage van het publiek op de dienst Secretarie Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 17

18 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.2. Stadspersoneel Algemene informatie Functionele informatie Vorming Evaluatie Sociale Dienst voor het personeel Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 18

19 1.2 STADSPERSONEEL ALGEMENE INFORMATIE A. Wijzigingen in de personeelsformatie In 2003 werden er geen aanpassingen gedaan aan de personeelsformaties B. Personeelsbestand naar statuut of rechtspositie 31/12/ /12/ /12/2003 Vastbenoemd personeel Contractueel personeel Gesubsidieerde contractuelen Totaal C. Tijdelijke tewerkstelling 1. Tewerkstelling van werklozen ingevolge loopbaanonderbreking In 2003 waren 13 werkzoekenden in dienst, waarvan de loonkosten integraal ten laste zijn van de stad, ter vervanging van personeelsleden afwezig wegens volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking. De voorheen geldende vervangingsplicht is afgeschaft. Zij oefenden volgende functies uit: - 4 administratief medewerkers; - 3 arbeiders; - 4 kinderverzorgsters; - 1 schoonmaakster; - 1 bibliotheekassistente. 2. Gesubsidieerde contractuelen In toepassing van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 werd met de Gemeenschapsminister van Arbeid en Tewerkstelling op 3 april 1991 een overeenkomst gesloten tot tewerkstelling van 50 voltijdse equivalente betrekkingen van gesubsidieerde contractuelen. Per voltijdse betrekking ontvangt de stad een premie van ,32 EUR per jaar. Het personeelsbestand omvatte op 31 december 2003: - 4 schoonmaaksters; - 41 arbeiders; - 6 kinderverzorgsters; - 8 administratieve medewerkers; - 1 verpleegster. 3. Startbanen Bij wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid werden, met ingang van 1 april 2000 de startbanen ingevoerd. Deze startbanen komen in de plaats van de stagiairs. De startbanen zijn bedoeld om laaggeschoolde schoolverlaters tewerk te stellen met een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar. Indien er een tekort is aan schoolverlaters komen ook de werkzoekenden van minder dan 30 jaar oud in aanmerking. Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 19

20 De stad heeft de verplichting om startbanen in dienst te nemen ten belope van 1,5% van het stadspersoneel in dienst, wat neerkomt op 6 banen. De loonkosten vallen integraal ten laste van de stad. De met een startbaan aangeworven personeelsleden oefenden volgende functies uit: - 4 werkmannen sectie Openbare Reiniging; - 2 hulphoveniers. 4. Tewerkstelling in het kader van het Integratiebeleid Het Sociaal Impulsfonds werd opgeheven en met de Vlaamse Gemeenschap werd een convenant opgesteld met de uit te voeren opdrachten. Het integratiebeleidsplan werd door de Gemeenteraad goedgekeurd. Het personeel binnen de vroegere dienst Sociaal Impulsfonds werd deels ondergebracht in de dienst Maatschappelijke Integratie en deels in de dienst Sociale Zaken. De voornaamste taken zijn het bewaken van het inclusieve beleid en het bestuurlijk draagvlak verhogen voor een lokaal minderhedenbeleid; het verhogen van de toegankelijkheid van de dienstverlening in het algemeen en op de beleidsdomeinen inzake wonen, onderwijs en vorming, welzijn, cultuur en jeugd; meehelpen aan de bestrijding van racisme en discriminatie. Volgende contractuele personeelsleden worden aangesteld om deze opdrachten uit te voeren onder de leiding van een integratieambtenaardiensthoofd : - 1 schoolopbouwwerker; - 1 schoolopbouwwerker-bemiddelaar; - 1,5 coördinator-lesgever NT2; - 1 onthaalmedewerker anderstalige nieuwkomers; - 1 sociaal begeleider Instant A; - 1 coördinator kinderopvang. 5. Tewerkstelling in het kader van het Preventiecontract Tussen de stad Vilvoorde en de Minister van Binnenlandse Zaken werd voor de periode van 1 oktober 1994 tot en met 31 december 2003 een preventiecontract afgesloten dat moet bijdragen tot de verwezenlijking van het urgentieprogramma voor de maatschappelijke problemen waarvan de doelstellingen zijn : - het waarborgen van de veiligheid van de burgers in de steden en gemeenten; - het herstellen van de kwaliteit van de leefomgeving; - het tegemoet komen aan de plaatselijke behoeften met betrekking tot de veiligheid en de bescherming van de burgers. Dit contract is jaarlijks verlengbaar : Voor de realisatie van dit project voorziet de stad in volgende personeelsbezetting : - 1 preventieambtenaar-diensthoofd; - 1 coördinator drugpreventie; - 1 coördinator vermogenscriminaliteitspreventie; - 1 diensthoofd dienst Wijkwerking; - 1 wijkmanager; - 1 administratieve kracht ten laste van de stad. 6. Tewerkstelling in het kader van het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (P.W.A.) Voor activiteiten die niet door het gewone arbeidscircuit kunnen worden uitgevoerd kan beroep gedaan worden op het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (P.W.A.). Er wordt een inschrijvingsgeld betaald van 7,45 EUR geldig voor één jaar. De P.W.A.-personen worden betaald met speciaal daartoe voorziene PWA-cheques. Deze moeten voorafgaandelijk aangekocht worden en kosten 7,45 EUR. Per uur prestatie wordt één cheque uitgereikt. Jaarverslag 2003 Stad Vilvoorde 20

VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE

VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE 2005 Voorgelegd aan de gemeenteraad van 4 september 2006. Jaarverslag 2005 stad Vilvoorde 1 Jaarverslag 2005 stad Vilvoorde 2

Nadere informatie

VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE

VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE VERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN VAN DE STAD VILVOORDE 2004 Voorgelegd aan de gemeenteraad van 10 oktober 2005. Jaarverslag 2004 Stad Vilvoorde 1 Jaarverslag 2004 Stad Vilvoorde 2 INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Organigram gemeente Bocholt

Organigram gemeente Bocholt Organigram gemeente Bocholt Gemeenteraad College van burgemeester en schepenen (ver. 19/12/2013) Gemeentesecretaris Stafdienst Financieel Beheerder MENS RUIMTE ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Nadere informatie

Gemeenteraad M.T. College van burgemeester en schepenen M.T. VRIJE TIJD RUIMTE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORGANISATIE MOBILITEIT ECONOMIE M.T.

Gemeenteraad M.T. College van burgemeester en schepenen M.T. VRIJE TIJD RUIMTE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORGANISATIE MOBILITEIT ECONOMIE M.T. Gemeenteraad Globaal overzicht College van burgemeester en schepenen Burgemeester (1) Financieel beheerder ONDER- STEUNING VRIJE TIJD RUIMTE WELZIJN VEILIGHEID COMMUNICATIE & ONTHAAL ICT PERSONEEL CENTRALE

Nadere informatie

Organigram gemeente Bocholt

Organigram gemeente Bocholt Organigram gemeente Bocholt Gemeenteraad College van burgemeester en schepenen (ver. 30/06/2016) Gemeentesecretaris Stafdienst Financieel Beheerder MENS RUIMTE ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Nadere informatie

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: MEERJARENPLAN TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: MEERJARENPLAN TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 MEERJARENPLAN 2015 2019 TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik

Nadere informatie

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd Legende: = hiërarchische leiding ---------------- = functionele leiding (s) = statutair (c) = contractueel - onbepaalde tijd (cb) = contractueel - bepaalde tijd (*) = betrekking in overgangsregeling (uitdovende

Nadere informatie

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris managementteam leefmilieu ruimtelijk beleid werken nutsvoorzieningen

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris managementteam leefmilieu ruimtelijk beleid werken nutsvoorzieningen gemeenteraad TOEGEPASTE ORGANISATIESTRUCTUUR (NPS4) matrix pagina 1 van 27 college van burgemeester en schepenen financieel beheerder managementteam VZ veiligheidszaken OZ onderwijszaken VTZ vrijetijdszaken

Nadere informatie

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Stad Scherpenheuvel-Zichem Zitting van 29 oktober 2015 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

Begrotingswijziging nr 2

Begrotingswijziging nr 2 Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Begrotingswijziging nr 2 Dienstjaar : 2017 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2017 na de B.W. nr2 Functie Personeel 000/70 Werkingskosten

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Stadssecretaris Form Financieel beheerder Form

ALGEMEEN BESTUUR. Stadssecretaris Form Financieel beheerder Form ALGEMEEN BESTUUR Stadssecretaris Form. 1 1.1 2.5 3.3 6.1 7.3 Financieel beheerder Form. 1 2.5 3.3 4.2 5.4 7.3 Directeur personeel en interne organisatie Form. 1 2.5 3.3 4.2 6.4 7.3 2 SECRETARIAAT Beleidsadviseur

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 19 januari 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.500 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 van 9 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2015/4 2 van 9 De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 3 van 9 4 van 9 Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen die in

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGINGNR BUITENGEWONE DIENST

BEGROTINGSWIJZIGINGNR BUITENGEWONE DIENST Provincie Vlaams - Brabant Afdeling Oost HULPVERLENINGSZONE Hulpverleningszone Oost (1) Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant BEGROTINGSWIJZIGINGNR. 006 - BUITENGEWONE DIENST DIENSTJAAR 2016 Beslissing

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 81077 N. 2011 3449 VLAAMSE OVERHEID [C 2011/36029] 7 OKTOBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2015/2 1 of 11 De beperkte onderwerping Inhoudstafel De beperkte onderwerping

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

Organogram Stad Sint-Niklaas (GR )

Organogram Stad Sint-Niklaas (GR ) Ondersteuning Techniek * Dienstverlening * Organogram Stad Sint-Niklaas (GR 18-12-2015) Gemeenteraad Ombudsfunctie Gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen College van burgemeester en schepenen Kabinetten

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/388 24 oktober 2002 Besluit houdende toekenning van de weddebijslag van 15% voor bepaalde personeelsleden van het buitengewoon onderwijs met volledig leerplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 november 2016.

Toelichting gemeenteraad van 28 november 2016. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 november 2016. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 24 oktober 2016. Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 11.09.2002 MONITEUR BELGE 40239 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 Aanwezig :. Afwezig: CYRIEL SWEVERS voorzitter; GILBERTE MULS, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ALFONS

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen P. Bolle Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier Onderwerp Personeel. Wijziging van de personeelsformatie. Zitting

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

Beleidsdomeinen. Vrije tijd

Beleidsdomeinen. Vrije tijd laatste update Beleidsdomeinen Algemene financiering Algemeen bestuur Mobiliteit & werken Wonen, leven & ondernemen Veiligheid Vrije tijd Welzijn Kies het beleidsdomein om de verdere opdeling te bekijken

Nadere informatie

I. De lesgever / sporttechnische of sport(para)medische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst

I. De lesgever / sporttechnische of sport(para)medische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst Toelichting in verband met de tewerkstelling, de uitbetaling en de subsidiëring van de occasionele sporttechnische en sport(para)medische medewerkers binnen de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. rechtspositie van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen, het internaat van het

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. rechtspositie van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen, het internaat van het De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 mei 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00427 Onderwerp: Rechtspositie van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen, het internaat van het Onderwijs

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

- - 2 Nobels Frank gemeenteraadslid 12/03/1989 a/ Creyelman Frank gemeenteraadslid 02/01/1995 a/

- - 2 Nobels Frank gemeenteraadslid 12/03/1989 a/ Creyelman Frank gemeenteraadslid 02/01/1995 a/ 1. SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD OP 31.12.2016 Rangorde Naam, voornaam, Ambt Datum der Datum der als beroep 1 ste (niet laatste raadslid onderbroken) a/verkiezing ambtsaan- b/aanstelling vaarding 30

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen Arbeidshof Antwerpen De data voor inleidingszittingen en data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug door op de volgende titels te drukken: Data Inleidingszittingen Antwerpen Data Inleidingszittingen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de regeling inzake loopbaanonderbreking voor het

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Statistieken activiteitenverslag Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Statistieken activiteitenverslag Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Statistieken activiteitenverslag 2008 8Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten inhoud RSZPPO Statistieken Activiteitenverslag 2008 8 1 Aantal werkgevers

Nadere informatie

002 Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra.

002 Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD Geacht raadslid, U wordt overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de gemeenteraadszitting die zal plaats hebben in de raadzaal

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed.

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/11/2013 De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. 2. Verkeer

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2009 19.30 uur DAGORDE Openbare zitting De openbare vergadering zal plaatsvinden in de bolerozaal van het Centrum voor Welzijn Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 9 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 9 3 of 9 Inhoudstafel De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 4 of 9 Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen

Nadere informatie

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ;

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ; Lijst van de disponibiliteiten of vergelijkbare situaties die aanleiding geven tot de toepassing van artikel 88, derde en vierde lid van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen : 1 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151; 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen Arbeidshof Antwerpen De data voor inleidingszittingen en data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug door op de volgende titels te drukken: Data Inleidingszittingen Antwerpen Data Inleidingszittingen

Nadere informatie

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen Arbeidshof Antwerpen De data voor inleidingszittingen en data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug door op de volgende titels te drukken: Data Inleidingszittingen Antwerpen Data Inleidingszittingen

Nadere informatie

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging gemeenteraadslid J. Timmermans

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging gemeenteraadslid J. Timmermans STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd;

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; VLAAMSE OVERHEID DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; Gelet

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 11 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:201501 2 of 11 3 of 11 Inhoudstafel De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 4 of 11 5 of 11 Een aantal personen vallen niet onder

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN Vereniging CVP-Raadsleden, 2 1. Briefwisseling algemeen en thematisch. 1992-1996. 28 omslagen. 2. Briefwisseling

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

MEDEDELING 2014/10 dienst Sociale Zekerheid datum uw correspondent Dirk Peynsaert telefoon 02/

MEDEDELING 2014/10 dienst Sociale Zekerheid datum uw correspondent Dirk Peynsaert telefoon 02/ Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege dienst Sociale Zekerheid datum 15.09.2014 uw correspondent Dirk

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie