Ingebruikname van de Yalp op het Dwarsplein met Olga Commandeur en wethouder Ad Mostert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingebruikname van de Yalp op het Dwarsplein met Olga Commandeur en wethouder Ad Mostert"

Transcriptie

1 Verenigings- en informatieblad 39 e jaargang 2 e kwartaal 2011 Ingebruikname van de Yalp op het Dwarsplein met Olga Commandeur en wethouder Ad Mostert

2 2 De Gorzette Hoe word ik lid van de BVSZ? De bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) is een vereniging van de bewoners zelf. Veel bewoners spannen zich in om het woon- en leefklimaat in de wijk te verbeteren. Het lidmaatschap kost slechts 7,-- per jaar.,,hoe word ik lid? U kunt een briefje schrijven, maar veel plezieriger en persoonlijker is het, als u even naar ons kantoor komt. Van maandag tot en met donderdag is daar onze medewerkster Irma Helmich, die uw gegevens noteert en u verder helpt met de afhandeling. Na het voldoen van de contributie krijgt u het boek Een wijk met pit gratis aangeboden. Voorts krijgt u viermaal per jaar de Gorzette, ons informatieve wijkblad, en het jaarverslag plus uitnodigingen voor vergaderingen en informele wijkbijeenkomsten. Bovendien kunt u op onze actieve leden een beroep doen op advies en uitleg en u kunt ook zelf een rolspelen in de belangenbehartiging van de wijkbewoners. BVSZ Leliestraat NK Schiedam Bestuur BVSZ functie: naam: adres: telefoon: voorzitter Albert Bons Volkerakstraat penningmeester Marjolein Strik Havendijk 162a secretaris Ger v.d. Bosch Klaaswaalsestraat 11a redacteur Nel Bogerd Klaaswaalsestraat bestuurslid Sjaak Bijloo Geervlietsestraat 37b bestuurslid Hans Grob Zuidlandsestraat ondersteuning: administratie Irma Helmich Leliestraat opbouwwerk Albert Schenk Leliestraat ereleden: Henny Bogerd Jan Joore (in herinnering) contributie gironummer t.n.v. penningmeester BVSZ, Schiedam (bij het overmaken van betalingen gaarne uw lidnummer en factuurnummer vermelden)

3 De Gorzette 3 Voorwoord Wij zijn alweer toe aan de tweede Gorzette van 2011, de 39 e jaargang. De zomer komt eraan. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen in de wijk zoals renovatie- en nieuwbouwproject Hof in Zuid, de voormalige Bethelflat en de verbouwing van onze ruimte aan de Leliestraat 10. U vindt hier uitvoeriger informatie over in dit blad. Er staat ook heel veel andere informatie in betreffende de wijk. Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan dit blad. Wij hebben het weer graag gemaakt. Wij wensen u allemaal een fijne vakantie en zomer toe. Wij gaan er ook even tussenuit om weer met frisse moed aan de volgende bestuurswerkzaamheden te beginnen na de schoolvakanties. Redactie Uw schriftelijke reacties kunt u sturen naar ons redactieadres of per . Kopij of ingezonden brieven dienen voor sluitingsdatum binnen te zijn, willen wij ze kunnen opnemen in de eerstvolgende uitgave van de Gorzette. Uw stukjes worden alleen geplaatst, als de afzender met naam en adres bij de redactie bekend is. Op verzoek kan uw stukje worden geplaatst met: naam en adres bij de redactie bekend. Dan worden uw naam en adres of desgewenst uw telefoonnummer alleen doorgegeven aan degene, die daarom vraagt. Hebt u nog andere suggesties? Hebt u iets leuks of bijzonders meegemaakt, laat het ons weten! Redactie Inhoud Hoe word ik lid van de BVSZ?... 2 Bestuur BVSZ... 2 Dwarsplein heeft ander aanzicht... 4 In memoriam Miep Bijl... 5 Onderhoud Leliestraat Toekomst zwembad Zuid in geding... 6 Nieuwbouw Nieuwe Haven ligt stil... 7 Ingezonden brief In memoriam Rinus van der Horst... 7 Nieuwsbrief Woonplus, Hof in Zuid... 8 Van de redacteur... 8 Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid Veiligheid niet serieus genomen Persbericht KetelFactory Dwarsstraat terug zoals het was Het Vlietland Debâcle! Nieuwe Haven / Lange Nieuwstraat Werkgroepen BVSZ Wij hopen op een mooie zomer Couleur Locale Schiedam Zuid Van Kitsch naar Kunst Op weg naar.bach Gezond in Zuid Dialoog brengt mensen bij elkaar De Heilig Hartparochie fuseert Een leuk vakantieboek Puzzelpagina Verkeersproject wijkschool de Gorzen.. 30 Lezing Liduina-ramen Belangrijke telefoonnummers Contactadressen straatteams Kopijsluiting Gorzette Gorzette 3 kwartaal 2011: vrijdag 26 augustus

4 4 De Gorzette Dwarsplein heeft ander aanzicht Het Dwarsplein heeft nu een geheel ander aanzicht gekregen. De voetbalkooi is verdwenen en de inrichting is gemaakt voor de leeftijdsgroep van 0 tot 80 jaar, zoals de gemeente dit noemt. De bewoners zijn over het algemeen zeer tevreden en hebben dat al op verschillende momenten laten blijken. De jeugd is echter nog een andere mening toegedaan, want ondanks het feit dat de voetbalkooi is verplaatst naar de Maasboulevard, zijn er toch nog enkele jongeren die het nodig vinden om de banken, prullenbakken en speeltuigen te beschadigen of te vernielen. De Gemeente heeft laten blijken dat zij hier nu echt genoeg van hebben en doet een oproep aan de bewoners om te melden welke jongeren de vernielingen aanrichten, zodat zij de kosten op hen kunnen verhalen. Het gaat hier namelijk wel om gemeenschapsgeld, dat door iedereen in de vorm van belasting wordt betaald. Ook is de Gemeente van plan om Buurtpreventie door bewoners op te richten, om deze misstanden tegen te gaan. Om toch nog positief te eindigen: er is ook een speeltuig (YALP) neergezet waar jong en oud gebruik van kan maken. Iedereen die het heeft gezien is er zeer enthousiast over. Dit speeltoestel werd door Olga Commandeur (bekend van de televisie) samen met wethouder Ad Mostert in april van dit jaar geopend. Het bestuur

5 De Gorzette 5 In memoriam Miep Bijl Tot onze spijt zijn wij er in een laat stadium achter gekomen dat ons oud bestuurslid, Miep Bijl, is overleden. Wij maken hiervoor dan ook onze welgemeende excuses aan de familie en nabestaanden. Miep was een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging, die zich jarenlang heeft ingespannen voor de vereniging. Zij stond bij voorbeeld aan de wieg van de straatteams en heeft zich jaren als bestuurslid hard gemaakt voor goede afspraken in binnengebieden, die door de bewoners zelf zouden worden onderhouden. Wegens omstandigheden binnen haar familie heeft zij moeten besluiten om met haar functie binnen ons bestuur te stoppen. Zowel zij als wij hebben dat jammer gevonden. Zij heeft nog wel jarenlang de Gorzette voor ons weggebracht, tot kort voor haar overlijden. Wij wensen de familie en de nabestaanden veel sterkte toe. Namens het bestuur Albert Bons (voorzitter) Leliestraat 10 en zijn staat van onderhoud In de week van 18 juli gaat de verbouwing van de grote zaal en de keuken plaatsvinden. Het is in de voorbereiding nu zo ver, dat wij de planning moeten maken wanneer wij tijdelijk gaan verhuizen naar de overkant, de voormalige bibliotheek (hopelijk niet voor al te lange tijd). Als u ons nodig hebt zal de wegwijzer aangepast zijn. Verder blijft alles hetzelfde, het adres en het telefoonnummer veranderen niet. Het interieur is hard toe aan een opknapbeurt, om zo aan de eisen van deze tijd te voldoen. Zo gaat het plafond omhoog om meer zuurstof in de zaal te krijgen. We krijgen daardoor meer daglicht binnen van de bovenramen, die zijn nu afgeschermd. Het pand is aan de buitenkant bijna klaar. Er moet nog een vochtbehandeling plaatsvinden aan de achtergevel van de grote zaal en de kozijnen moeten vervangen worden. Dit wordt ter hand genomen als de verbouwing van de grote zaal zijn beslag krijgt. Er zal een betere isolatie aangebracht worden om onze buren te sparen. In de keukenruimte zal een betere afzuiging komen en de vloer zal betegeld worden. Er komen ook nieuwe kasten en nieuwe aanrechtbladen. De ruimte zal makkelijker schoon te houden zijn en is dan ook praktisch in zijn opstelling. De verwarming zal vervangen worden door centrale verwarming omdat de gevelkachels versleten zijn en zelfs gevaarlijk worden voor onze gezondheid. Op 31 mei zal de verbouwing met belanghebbende partijen op elkaar worden afgestemd, wie doet wat en wanneer. Er is veel aan voorafgegaan voor het zover is gekomen. Ik bedank een ieder die hier aan heeft meegewerkt. Hans Grob

6 6 De Gorzette Toekomst Zwembad Zuid in het geding Na het rapport dat het Actiecomité Schiedam Zuid moet open blijven heeft gemaakt zijn er allerlei onderhandelingen geweest met de wethouder, Drijver & Partner en ambtenaren van Sport en Recreatie. De conclusie uit deze bijeenkomsten is dat het Actiecomité er niet erg vrolijk van is geworden. Want ondanks het feit dat wij van iedereen complimenten kregen over ons uitstekende rapport, ging het al snel over het ontbrekende punt van de exploitatiekosten. Wij hebben daar overigens in ons rapport al melding van gemaakt, omdat wij in de betreffende, door Drijver & Partner aangeleverde, hoofdstukken geen inzicht kregen. Drijver & Partner heeft ons rapport doorgerekend en daar een exploitatieplan bijgevoegd. Uit dit plan is naar voren gekomen dat de exploitatiekosten ongeveer ,= per jaar gaan bedragen. De wethouder vindt dit aan de hoge kant en ziet er dan ook meer in om het zwembad te slopen en een uitbreiding te maken bij Bad Groenoord. Bij nieuwbouw zouden, volgens hem, de exploitatiekosten lager liggen. Het Actiecomité heeft de cijfers nogmaals bestudeerd en daaruit enkele conclusies getrokken. De kosten van het personeel en de overheadkosten van de afdeling Sport en Recreatie zullen niet minder worden bij de sloop van het zwembad, want er is aangegeven dat het personeel elders bij de Gemeente wordt ondergebracht. Als je deze kosten niet meetelt met de exploitatiekosten, dan ontstaat er geen exploitatie tekort, maar een winst. Dat betekent volgens het Actiecomité dat exploitatiekosten van BV Schiedam hoger worden in plaats van lager. Ook vindt het Actiecomité dat, wanneer de exploitatiekosten gunstiger zijn bij nieuwbouw, waarom er dan geen nieuwbouw plaatsvindt op de huidige locatie, zodat je stedelijk een betere spreiding hebt van de sportaccommodaties. Het Actiecomité heeft nu enkele vragen gesteld aan de wethouder, waar wij op dit moment nog geen reactie op hebben ontvangen. Na de bijeenkomst zijn wij uit elkaar gegaan met de mening, dat de uiteindelijke beslissing bij de Gemeenteraad moet liggen. Van onze kant zal worden voorgesteld in te stemmen met ons rapport, in verband met kapitaalvernietiging (i.v.m. de huidige machines) en, op een termijn van 10 tot 15 jaar, nieuwbouw te realiseren op de huidige locatie. Het bestuur

7 De Gorzette 7 Nieuwbouw Nieuwe Haven ligt stil Ieder zal wel gemerkt hebben dat de nieuwbouw op het voormalige gebied van De Jong stil ligt. De reden hiervan is dat aannemer Boxs bouw failliet is. De huizen die daar gebouwd zouden worden zijn in feite allemaal al verkocht, gelukkig met een garantie dat het afgebouwd zou worden als de aannemer failliet zou gaan. Maar wie het uiteindelijk af gaat bouwen en hoe lang het duurt voordat er weer gestart gaat worden met de bouw is nog niet bekend. Wel hebben wij vernomen dat de huidige woningen van de aanstaande bewoners al zijn verkocht en deze komen daardoor nu in de problemen, want op het moment dat zij hun huidige woning moeten verlaten is het nog geheel onduidelijk of de nieuwbouw dan al klaar is, waardoor zij, ondanks de garantie, toch meer kosten maken. Wij hopen voor deze aanstaande bewoners dat de nadelige gevolgen voor hen minimaal zullen blijven. Het Bestuur Ingezonden brief Mevrouw, Mijne Heren, Het stukje over het inzamelen plastic verpakkingsafval (zie Gorzette 1 e kwartaal 2011) is me uit het hart gegrepen. Inmiddels is het Grote Gemeente Graaien weer een stap verder gegaan. Na papier en plastic is nu bruikbare kleding aan de beurt. De brief die de Irado mij hierover deed toekomen, is mij dusdanig in het verkeerde keelgat geschoten, dat ik hem heel boos beantwoord heb. Dit epistel hebben ze doorgestuurd naar de gemeente. Een vriendelijke dame heeft geprobeerd mij duidelijk te maken dat een en ander van hogerhand bevolen is en dat het bovendien voor ons bestwil is. Hierdoor zou de afvalstoffenheffing niet verhoogd hoeven te worden. Niet in zo weinig woorden als hier neergezet, oh nee! De gemeente moest er geld op toe leggen!! Wie dit gelooft, wordt zalig. Dan maar niet! Met vriendelijke groet, Mevrouw W.E. Snikkers van der Perk In memoriam Op 27 februari 2011 is bij een felle uitslaande woningbrand aan de Geervlietsestraat onze medewerker Rinus van der Horst om het leven gekomen. Beste Rinus, lief en leed hebben we gedeeld. Je blijft altijd in onze gedachten. De Medewerkers en Bestuur van Kinderboerderijtje de Gorzen

8 8 De Gorzette Nieuwsbrief Woonplus, Hof in Zuid Zoals u hieronder kunt lezen is de eerste nieuwsbrief over het renovatie- en nieuwbouwproject Hof in Zuid een feit. U hebt in diverse Gorzette s het opstarten en gestalte geven van het project kunnen volgen en we zijn nu in een fase gekomen dat we gericht met dingen naar buiten kunnen komen. De nieuwsbrief is door Woonplus, met medewerking van de werkgroep Huurdersbelangen die zitting hebben in de klankbordgroep, opgesteld en uitgewerkt. De nieuwsbrief is door Woonplus in de directe omgeving van het project, bij omwonenden uitgezet. Dit omdat deze mensen er het meest mee te maken hebben en er de meeste hinder van kunnen gaan ondervinden. Om misverstanden te voorkomen, drukken we de nieuwsbrief in zijn geheel in de Gorzette af, zodat iedereen kan lezen wat er gaat gebeuren en afgesproken is (zie volgende pagina s). Zorg en welzijn zullen een belangrijk speerpunt worden in het functioneel maken van de ruimtes op de begane grond in de Bethelflat. Dat er behoefte is aan zorg en welzijn in de Gorzen, is uit de gehouden enquête wel gebleken, maar om daar op een goede manier handen en voeten aan te geven, niet direct makkelijk. Indien noodzakelijk zullen we zeker bij de mensen die de enquête ingevuld hebben, terug komen om de werkelijke behoeftes eruit te filteren. Meepraten over het Hof in Zuid is door drie bewoners uit de directe omgeving opgepakt en deze mensen hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de klankbordgroep en hun steentje voor de wijk daaraan bij te dragen. Ook willen we een paar woorden wijden aan de samenwerking met de Pameijer groep. Wij als werkgroep hebben vanuit het verleden goede contacten met Pameijer, zijn op projecten wezen kijken en hebben respect voor het werk dat deze mensen verrichten. Dat er in de wijk allerlei meningen over het begeleid wonen de ronde doen is niet terecht, velen van u zullen niet eens weten, dat er al vijf jaar een dergelijk project in de Maasdamsestraat aan de gang is, zonder dat daar een klacht over geuit is. Openheid en eerlijkheid hebben bij ons de goede kanten van deze projecten laten zien en we zijn er van overtuigd dat dit project ook weer zal slagen. Hopelijk u voldoende te hebben geïnformeerd, Namens de klankbordgroep Hof in Zuid, Sjaak Bijloo Van de redacteur De redactie heeft zich tot doel gesteld om een volwassen en beschaafd blad te maken en houdt zich het recht voor om onfatsoenlijke of discriminerende artikelen zonder opgaaf van redenen te weigeren of wijzigingen aan te brengen.

9 De Gorzette 9

10 10 De Gorzette

11 De Gorzette 11

12 12 De Gorzette

13 De Gorzette 13 Postzegelhandel Java,anno 1935 & Pien s Gallery,anno 1998, Hoofdstraat GE Schiedam Het adres voor al uw postzegels, albums en meer. Beeldende kunst-cadeaus & workshops & meer van Pien Westerveld.

14 14 De Gorzette

15 De Gorzette 15 Als veiligheid niet serieus genomen wordt Als trouw bezoeker van de wijkoverleggen in Zuid weet ik dat Schoon, Heel en Veilig speerpunten bij gemeente en deelnemers zijn. Wie ergert zich niet, als het een bende op straat is, of straatmeubilair verrot of kapot gemaakt is? Als dan ook de veiligheid in en op straat door diverse instanties (gemeente, energiebedrijf en politie) niet serieus genomen wordt, gaan we echt de verkeerde kant op. Terugkomend van het wijkoverleg van maandag 9 mei jl. brandden er 4 masten van de openbare verlichting in de Geervlietsestraat niet. Dat deden ze al 4 dagen niet, maar geen mens die daar wakker van lag in die buurt (was bij de gemeente geen melding van gemaakt, werd er gezegd). Dinsdag de gemeente gebeld om het te melden, gemeente heeft openbare verlichting in eigen beheer en loopt niet meer via Irado, storing zou de volgende dag gerepareerd worden, klasse toch. Woensdag de jongens van de aannemer door de straat zien lopen, dus karwei geklaard. Woensdagavond om een uur of half tien werd het wel akelig donker in de straat en bleek dat er, in plaats van de reeds gemelde vier ov masten, nog 25 de brui aan hadden gegeven. Het grootste gedeelte tussen de Voornsestraat, Geervlietsestraat, Nieuwe Maasstraat, Zwartewaalsestraat, Brielsestraat, Piet Sandersplein en Havendijk zat in het donker, op een paar verdwaalde masten na, die op een ander lijntje stonden aangesloten. Donderdag gemeente en s avonds CityTec gebeld, vrijdag gemeente en CityTec gebeld en uit wanhoop zaterdagavond de politie. Die kon ook niets voor ons betekenen, en het alleen als storing melden. (sterke arm is toch minder sterk dan we dachten). Ik kan me niet voorstellen, dat er geen enkele agent, Toezicht en Handhaving of Lichtblauwe Brigade in de wijk is geweest op die dagen. Die hadden dan toch ook wel gezien dat de wereld er in die hoek anders uitzag dan in de rest van de Gorzen? Zeker weten dat er een koppeltje van Toezicht en Handhaving vrijdag laat in de middag op de fiets in de Gorzen actief was. Ik had mijn contact achter de Albert Heijn nog niet losgelaten, of ik had al een prent van 70 euries te pakken. Deed me een beetje denken aan die reclame van die lachende agent op de motor, die op een hoekje stond te wachten tot er een slachtoffer voorbij kwam en er dan lachend achteraan ging. Fout is fout, maar als je aan die 6 dagen in het donker terug denkt, hadden ze ook nog wel wat anders te doen. Het betrekken van burgers is één van de speerpunten in het college werkprogramma en het beleidsplan veiligheid Bij hun buurt betrokken burgers zorgen immers voor meer sociale samenhang en een stijging van veiligheid in hun buurt, staat er in De Buurt Bestuurt, van de afdeling Veiligheid van de Gemeente Schiedam. Als vrijwilliger zou je haast de pijp aan Maarten geven, als je zes dagen lang van het kastje naar de muur gestuurd wordt, en het wordt tijd dat er goede afspraken tussen gemeente en Stedin gemaakt worden bij het oplossen van wat voor storing dan ook. Dat je vijf werkdagen moet wachten bij het oplossen van een enkelvoudige storing is te billijken; dat iedereen vijf dagen in het donker moet zitten, als een gedeelte van de openbare verlichting in de wijk is uitgevallen, is vragen om problemen. Melden van een storing aan de openbare verlichting kan gedaan worden via telefoonnummer 14010, of per via of via website ik wil een melding doen/ taakveld gemeente. Sjaak Bijloo Geervlietsestraat 37b

16 16 De Gorzette

17 De Gorzette 17 Dwarsstraat weer terug zoals het was Hè, hè, goddank is de Dwarsstraat weer terug zoals ie was...2 richtingverkeer. Ik weet niet wie er allemaal geklaagd hebben over de afgelopen situatie, hoe het verkeer zich moest wringen om niet fout op fout te maken om op de plaats van bestemming te komen als voorheen. Ongehoorzaamheid was daarbij natuurlijk troef. Mensen reden natuurlijk gewoonlijk tegen het verkeer in. Want hoe verzin je zoiets nou achter een bureau op Gemeentewerken, vraag ik mij dan af. Over bezuinigingen gesproken, hoor je dan de noodkreet over Schiedam uitgestrooid, maar ook over Schiedam Zuid, Oost, West, Noord. Dan de volgende vraag...hoe kon de gemeente zoveel mogelijk onnodig geld verspillen???? Want laten we eerlijk zijn...dit heeft wat gekost, dit grapje. Verzinnen ze het een met het ander...het is allemaal onnodige verspilling geweest, ondanks dat het weer is teruggedraaid, het had niet gehoeven. Niemand is er mee gebaat geweest, niemand heeft er enig voordeel aan gehad, en iedereen zag het niet zitten. Ik vraag mij derhalve af, of er wel ooit overleg over is geweest. In de tijd dat ik zelf coördinator Verkeer bij de BVSZ was, met gesprekken over het reilen en zeilen van het verkeer, konden we dat goed inkleden in besprekingen, om te zorgen dat dit niet zou hoeven te gebeuren. Het Vlietland Debâcle!! Iets anders is het Vlietland Ziekenhuis in de BK.laan. Lange tijd had ik de hoop gekoesterd dat dit helemaal gerenoveerd zou kunnen worden voor een plek als een Zorghotel. Alle voorzieningen waren er, alleen moest er natuurlijk wel het een en ander aan gebeuren. Natuurlijk kost renovatie altijd geld.. maar het mes sneed dan wel aan twee kanten...het gaf: a. Werkgelegenheid, en b. Zorginstelling voor mensen die het dringend nodig hebben. Aan de andere kant zou het ook een prachtige oplossing geweest kunnen zijn voor een giga studentenflat. Vele kamers... genoeg om over na te denken. Maar voorlopig is het een giga puinhoop, en bovenop die enorme puinhoop ligt weer een berg van miljoenen, die niet verdiend zijn, maar waar de kosten niet meer te overzien zijn... hoezo geld verspilling???? Wat een geld van de Schiedamse gemeenschap daar niet heen is gegaan... en het loopt steeds verder uit. En weer hebben ze een manier gevonden om NOG meer geld te incasseren. In Oost... parkeergeld betalen... jawel. Wat een verschil soms toch tussen een stad en een dorp. Maar de grootste boosdoeners en verspilling die het veroorzaken zitten... juist, op een fluwelen stoel. En u weet net zo goed als ik waar die stoel staat. In het Stadskantoor.

18 18 De Gorzette Nieuwe Haven/Lange Nieuwstraat Wat er daar met de nieuwbouw aan de hand is, ik weet het niet, maar alle bouwwerkzaamheden liggen er wel compleet stil. Je vraagt je af nu, zou de firma over de kop zijn, failliet??? Is er grondverontreiniging geconstateerd??? Heeft de milieu-inspectie wat gevonden?? Hebben de bewoners in de Lange Nieuwstraat geklaagd over de gang van zaken??? Het blijft een feit, dat alle voertuigen, kranen, enz. allemaal zijn verdwenen, er niets meer wordt gedaan, en de twee hekken dicht blijven met slot en al. Zitten we nou jaren strakjes aan te kijken tegen dit euvel, net als op de Nieuwe Haven?? Bomen weggehaald van de kade, wering gesloopt, (laat maar liggen, was toch al een puinhoop) en duurt het weer een jaar voordat er besluiten worden genomen om dit weer in orde te brengen??? Alweer een hoop geld (duizenden) in die put die bodemloos is???? Hoeveel zou er nog in kunnen, in die put??? Er zijn natuurlijk niet alleen negatieve berichten... en een daarvan was dus de Dwarsstraat.. opgelost weer. We mogen weer zoals vroeger. Vanuit de Willem Brouwerstraat rechtsaf de Dwarsstraat in, en de verplichte rijrichting is ook van de baan. Leve het begrip dat ook door de BVSZ en mijn persoon is ingebracht bij het tot stand komen van een gehate situatie. Luisteren is niet zo moeilijk... en begrijpen dat het zo niet langer kon... ook dat is een knieval van de gemeente. Maar het inzicht vooraf... dat zou beter kunnen. Besprekingen vooraf zou een hoop ellende, en vooral geld besparen. En het is zoals die jonge man het zei, toen ik hem vroeg waarmee hij bezig was.. Ik voer alleen de opdrachten uit... ook al staat het verkeerd in de straat... ik heb in elk geval werk. Ik schudde maar met mijn hoofd. Tja, als je er zo over denkt... jij wordt ook maar gestuurd met een opdracht. Willem van Vessem (BVSZ) Werkgroepen BVSZ Werkgroep Huurdersbelangen Sjaak Bijloo (coördinator) Geervlietsestraat 37b John Ouwens Grevelingenstraat Wout Broere Havendijk Werkgroep Milieu Kor Kegel p/a Leliestraat Hans Grob p/a Leliestraat Werkgroep Stadsvernieuwing Albert Bons Volkerakstraat Annelies van Veen Stadhouderslaan Werkgroep Wijk- en Buurtbeheer bestaat in de praktijk uit de contactpersonen van de straatteams (zie vorige pagina ) Redactie Gorzette Nel Bogerd (redacteur) Klaaswaalsestraat

19 De Gorzette 19 HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN B.V.S.Z. Al 38 jaar in Uw wijk Onze adverteerders zijn Uw aandacht beslist de moeite waard SMARTPAGES Domeinnaam inclusief hosting Vanaf 27,50 per jaar Beierlandsestraat 1a 3114 BA Schiedam Internet: STEUN DE B.V.S.Z. PLAATS EEN ADVERTENTIE

20 20 De Gorzette V.C.S. Computers Computers Netwerken Reparaties Uitbreidingen Beierlandsestraat 1a 3114 BA Schiedam Telefoon: Internet:

21 De Gorzette 21 Wij hopen op een mooie zomer, u ook? Ja mensen, het is er weer van gekomen. We gaan richting zomer. We hopen op een mooie zomer, zodat we veel leuke dingen kunnen doen. Ja, dat verschilt nog wel met de een of ander. De een gaat op vakantie, een ander gaat genieten van de tuin, en er zijn er ook die heerlijk kunnen genieten door lekker op de boulevard te gaan zitten. Ik zelf ga graag op vakantie, zoals ook dit jaar. Ik ga lekker met mijn broer mee op de boot. Dat is voor mij even lekker rustig, en de activiteiten die wij dan met wat vrijwilligers doen ligt dan even stil. Wij hebben weer en leuke periode achter de rug, en over een ervan wil ik wat vertellen. Op 18 april, het was stralend weer, werd de yalp geopend. De yalp is een sportattribuut voor jong en oud. Het is geschonken door sport en recreatie, en de opening werd gedaan door Olga Commandeur, u weet wel, zij van de tv op de vroege morgen. Zij opende de yalp en daarna: ja meedoen met ons allen, jong en oud, zelfs de wethouder huppelde mee. De senioren komen altijd wel opdagen, en de jongeren hadden even vrij van school. Nadat we allen zeer moe waren, want Olga kan er wat van, was er een hapje en drankje. Ja, zo kwam er aan een hele leuke middag ook weer n eind. Ja, wat is nu de bedoeling van de yalp? Natuurlijk gaan gebruiken. Wij met de seniorengym willen bij mooi weer, in plaats van binnen, proberen er gebruik van te gaan maken. Als u dat leuk vindt, meldt u zich bij onze gymclub aan en probeer het eens. Een proefles is nooit weg. Wij zijn vrijwilliger bij seniorenwelzijn en doen de gymclub, bij clubhuis Zuid in de Dwarsstraat. Voor meerdere activiteiten: loop eens binnen, er is meer te doen. Zoals iedere laatste donderdag van de maand BINGO, dat begint om half twee. Maandagmiddag gymen, dinsdagavond sjoelen, donderdagmiddag handwerkclub, en maandagmorgen visiteclub en natuurlijk de kaartclub op vrijdagavond. We hebben het nu druk met andere dingen, maar in het najaar gaan we weer beginnen met filmmiddagen of een muziekmiddag. Op de zondagmiddag. We proberen altijd wat leuks te doen, en voor de kosten hoeft u het niet te laten. Nu ik dat zit te schrijven, en voor dat het boekje uitkomt, hebben wij dan weer de brunch voor de senioren gehad. Daar willen wij best eens wat meer nieuwe gezichten bij zien. Als u de flyers ziet hangen, geef je eens op en kom ook eens kijken bij clubhuis Zuid. Wij hopen u eens te ontmoeten bij onze activiteiten. Ons team van vrijwilligers wenst u een fijne zomer.

22 22 De Gorzette Welkom op het cultuurnetwerk Couleur Locale Schiedam-Zuid Schiedam-Zuid heeft sinds november 2010 een culturele wijkwebsite. Op deze site vindt u een groeiend aantal culturele talenten en activiteiten in Schiedam-Zuid. Het gratis lidmaatschap van 'Couleur Locale' is er voor personen, instellingen, stichtingen en verenigingen die zich cultureel bezighouden binnen de wijk. U kunt uw profiel opgeven via de site zelf of bij cultuurscout Ineke Hagen: Een digitaal cultuurnetwerk in de wijk. Schuilt er in u een schilder, beeldhouwer, danser, dichter, muzikant of levenskunstenaar? Meld u aan op deze website! Professionals, amateurs en bewonderaars presenteren zichzelf, elkaar ontmoeten elkaar en, wie weet, laten wat moois ontstaan. Naast theater, muziek en beeldende kunst is er natuurlijk ook ruimte voor toegepaste kunsten als architectuur, grafische vormgeving, mode, enz. Zoekt u muzikant of juist een beeldend kunstenaar, in de lijst rechts kunt u op discipline zoeken. Eén à twee keer per jaar wordt er voor alle leden een Couleur Locale cultuurnetwerkborrel georganiseerd, zodat u elkaar ook echt kunt ontmoeten. Op 24 mei j.l. vond er een netwerkborrel plaats bij tante Yo, een van de leden van het netwerk. In het najaar zal er weer een netwerkbijeenkomst georganiseerd worden. Dit zal worden aangekondigd in de agenda van de site en per . De Couleur Locale websites zijn culturele visvijvers voor de gemeente, wijkcentra en programmeurs. Zij kunnen hier zoeken naar Schiedamse kunstbeoefenaars bij het samenstellen van een muziekprogramma, een expositie of een ander kunstevenement. Maar ook voor passieve kunstgenieters is er plek. Wie een partner zoekt voor een museum- of concertbezoek kan hier zijn oproep plaatsen. Of wilt u eens samen spelen met een andere muzikant? Wellicht woont hij/zij al jaren bij u om de hoek. De functies van de website op een rijtje: Promotie van uw eigen culturele talent door een persoonlijke pagina Doorlinkmogelijkheid naar uw eigen website Agenda met culturele activiteiten in de wijk Zoeken op kunstdiscipline of op trefwoord Oproep plaatsen voor culturele activiteiten, van bandleden tot museumbezoek Ontdekken wie bij u in de buurt allemaal cultureel actief zijn Foto s en verslagen downloaden van culturele evenementen in Schiedam-Zuid Deelnemen aan de netwerkborrels De site is een initiatief van de cultuurscout en wordt onderhouden door stichting Mooi Werk. Zie ook:

23 De Gorzette 23 Van Kitsch naar Kunst Na de officiële oplevering van het Piet Sanderscomplex in september 2009 hadden we behalve een mooi complex en karakteristieke details, een heuse Fontein en een oerlelijke pompkast op het plein. De kleuren wit en groen en de mooie steenkleuren, van gevels en muren werden onderbroken door een moderne elektriciteitskast, het hart van de fontein, waar we ons wel wat anders bij voorgesteld hadden. Heel wat ideeën en suggesties hebben de ronde gedaan om daar wat anders voor te vinden en zoals u kunt zien is die ook gevonden. Via connecties in de kunstenaars wereld en een voucher van de Gemeente Schiedam van 750,00 Euro heeft kunstenares Juul Smulders van de Werkplaats voor het kastje en de muur er een prachtige natuurlijke beschildering van gemaakt, zodat het geheel weer aansluit op de natuurlijke omgeving. Dat het voucher principe, het oog en de wil van bewoners en de handen van de vakman voor wat moois kunnen zorgen is met dit project weer eens bewezen. Als bewoners zullen we er zorg voor moeten dragen dat alles blijft zoals het is en daar hebben we iedereen zijn medewerking bij nodig. Namens de werkgroep, Sjaak Bijloo

24 24 De Gorzette Op weg naar... Bach Cursus in het kader van Gezond in Zuid Waar mensen leven wordt muziek gemaakt - dat is nu zo, vroeger was het niet anders. De mens is altijd vindingrijk geweest, met de stem of met instrumenten uiting te geven aan de 'diepste roerselen van het hart' Wijkbewoonster Gertrude Egbers gaat in vijf middagen met de deelnemers van deze 'cursus' Muziekgeschiedenis, de weg van eenstemmigheid tot meerstemmigheid (polyfonie). Van Middeleeuwen tot Barok, van Gregoriaans tot het hoogtepunt van het spel van melodie en tegenmelodie, genaamd contrapunt, waarin Bach de absolute top bereikte. We horen fragmenten van kerkmuziek, hoe aan de hoven werd gemusiceerd en van de veelzijdigheid van de volksmuziek. Kortom... hoe is het allemaal zo gekomen. Gaat u mee op verkenning? Deze cursus wordt georganiseerd in het kader van Gezond in Zuid Wat: Waar: Wanneer: Kosten: cursus Muziekgeschiedenis pastorie Heilig Hartkerk vijf woensdagmiddagen, vanaf 21 of 28 september 35 euro, inclusief koffie/thee Organisatie: Gertrude Egbers/ Heilig Hartparochie Aanmelden: Ineke Hagen, of Gezond in Zuid Het is zo ver: het boekje Gezond in Zuid is uit (zie volgende pagina). U vindt erin alle informatie over de verschillende activiteiten die worden gehouden in het kader van dit samenwerkingsproject van Argos Zorggroep, Heilig Hartparochie, SWS Welzijn en Seniorenwelzijn. De komende weken en maanden - inbegrepen een kort zomerreces - staan er van allerlei activiteiten op het programma: dat gaat van een informatieve middag als 'Ouderenadviseur en ouderenwerker' over de nuttige ondersteuning die deze twee medewerkers van Seniorenwelzijn kunnen bieden, tot een modeshow, van een spelletjestoernooi tot een wijklunch en van een film tot een zondagmiddag Mannenpraat. Vergeet ook de verzamelbeurs (18 september) en het Seniorencafé (30 september) niet, net zo min als de cursus Muziekgeschiedenis, waarover meer elders in deze Gorzette. U kunt de programmaboekjes gratis afhalen in de kerk, in het wijkcentrum en bij Francois Haverschmidt. Dat het u de weg mag wijzen naar een gezonde zomer en najaar in zuid! Tot ziens. De organisatoren van Gezond in Zuid

25 De Gorzette 25

26 26 De Gorzette Dialoog brengt mensen bij elkaar Dit is de waarheid gebleken vorig jaar tijdens de Week van de Dialoog en de afsluiting van het toneelstuk De Winkel van Sinkel op de Dag van Respect. We hebben plezier gehad met elkaar en we hebben elkaar beter leren kennen. Het doel van dialoog Schiedam was bereikt. Ook dit jaar zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de Week van de Dialoog 2011 beginnend op 7 november en uitlopend op de Dag van Respect op 10 november Dit jaar is het thema Kleding. We denken hierbij aan dialoog op maat bijeenkomsten waarbij we stilstaan bij de vraag: waarom koopt u deze kleding? wat betekent de slogan op dat T- shirt voor jou? Kleding maakt de mens, zeggen ze. Is dat zo? Is kleding zo belangrijk? Welke miskoop heb jij/heeft u gedaan? Tijdens voorbesprekingen willen we in dialoog gaan met elkaar en kijken of er mensen bereid zijn tijdens de tafelgesprekken in de Week van de Dialoog iets te laten zien over kleding. Dat kan eigen kleding zijn, maar ook culturele en/of religieuze kleding. Op de Dag van Respect op 10 november 2011 houden we een grote modeshow van persoonlijke kleding met een verhaal in het nieuwe gebouw van het Life college, waarbij iedereen die wil, mee kan doen. Dit wordt een feestelijke afsluiting van de week van de dialoog Al veel mensen zijn er inmiddels bij betrokken, we hebben ook veel mensen nodig om er een succes van te maken. Ook zijn er al diverse organisaties bij betrokken, te weten mensen van het Life College, Vluchtelingenwerk Maasdelta afdeling Schiedam, Stichting Welzijn Schiedam, stichting Schiedam in Dialoog, stichting Islam en Dialoog, Bibliotheek Waterweg, en de coördinator van dit geheel stichting Meredia. Mocht u mee willen doen of vragen hebben, neem contact op met Rita van der Eijk-Lamein / directeur stichting Meredia, Er wordt hard gewerkt om de site van dialoog Schiedam weer actueel te maken.

27 De Gorzette 27 De Heilig Hartparochie fuseert met andere tot De Goede Herder De parochies van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis gaan samen. Als het goed is fuseren de zes gemeenschappen, waaronder die van de Heilig Hartkerk, tot één groter verband op 1 juli. De nieuwe naam van de fusieparochie wordt 'De Goede Herder'. Het afgelopen jaar, zelfs al iets langer, is er in allerlei besturen, overleggen en werkgroepen hard gewerkt om de fusie mogelijk te maken. Veel plooien zijn gladgestreken, afspraken over financiën zijn gemaakt, nieuwe bestuurders zijn aangetrokken. In de Paastijd konden alle kerkbezoekers hun stem op een van beide uitbrengen. Bijna negenhonderd stemmen werden uitgebracht; ongeveer tweederde ging naar De Goede Herder. Verschillende mensen die deze naam voorstelden, zullen in het zonnetje worden gezet. De zes parochiegemeenschappen, waaronder behalve de H.Hart ook de parochies van de kerken aan de Singel, de Nolenslaan en Kethel, hebben de afzwaaiende bisschop Van Luyn gevraagd hun fusie goed te keuren. Als de bisschop akkoord gaat zal een groot cluster ontstaan met zes deelgemeenschappen en zeven kerkgebouwen. De deelgemeenschappen blijven veel zaken zelfstandig aanpakken. Een leidend principe zal zijn dat centraal wordt geregeld wat centraal moet worden georganiseerd, en dat lokaal gebeurt wat lokaal kan worden gedaan. De pastorale beroepskrachten - twee priesters en twee pastoraal werkers - die in de Waterwegsteden werkzaam zijn, zullen werken voor alle deelgemeenschappen. De nieuwe parochienaam betekent niet dat de namen van de kerkgebouwen veranderen. De naam De Goede Herder is gekozen door de parochianen. Eerst werd de vraag voorgelegd wat de nieuwe naam zou moeten worden. Daarop zijn maar liefst 178 reacties binnengekomen. Na een spannend proces van uitwisselen, selecteren, voorleggen aan de bisschop en opnieuw kijken naar de mogelijkheden, werden twee namen aan de parochianen voorgelegd: De Goede Herder en Emmaüs. De verkozen naam refereert aan het beeld van Jezus, die omkijkt, zorg heeft en uiteindelijk zijn leven geeft voor zijn schapen. Hij is De Goede Herder. Voor een Gorzenees is het beeld van De Goede Herder bekend; het prijkt in de vorm van een reliëf van kunstenaar André Henderickx - gemaakt in de jaren '60 - op de gevel van de H. Hartkerk. Ted Konings voor meer info:

28 28 De Gorzette Een leuk vakantieboek is mooi meegenomen Vakantie is een prima tijd om een boek te lezen. Als je ontspannen bent, kun je je beter inleven in een verhaal en ben je ontvankelijker voor de sfeer die een boek oproept. Voor onze vakanties in Frankrijk las ik altijd een Frans avontuur van commissaris Maigret van Simenon. Vanwege mijn redelijke mondje schoolfrans werd ik overal op afgestuurd, de camping bespreken, de weg vragen, met een kind naar de dokter of tandarts en naar de garage omdat de auto een raar geluid maakte. Dat laatste was nog het lastigst en eindigde ermee dat ik het geluid probeerde na te doen, tot vermaak van de monteur. Aan commissaris Maigret had ik toen niet veel. Het is leuk om literatuur te zoeken bij de omgeving waarin je op vakantie bent. Voorbeelden te over. Te beginnen bij onze buurlanden. In het sfeervolle Brugge spelen alle detectiveromans van Pieter Aspe. Ik ben geen bierliefhebber, maar door commissaris Pieter Van In krijg je onweerstaanbare trek in een Duvel. In Spa speelt deels de roman de Tweeling van Tessa de Loo. Twee bejaarde tweelingzussen, die in hun kindertijd gescheiden werden en waarvan de een in Nederland en de ander in Duitsland opgroeide, ontmoeten elkaar in een kuuroord en delen hun oorlogsverleden. Dit jaar gaan we naar Berlijn en ik neem van Margriet Brandsma Waar is de Muur? mee. De auteur woont er al jaren en geeft in haar verhalen nuttige tips en interessante informatie. Wat betreft de Scandinavische landen : De romans van Henning Mankell over inspecteur Wallander ; geen simpele whodunits, maar maatschappelijk geëngageerd. De Zweedse Marianne Fredriksson schreef een prachtige generatieroman over sterke Vrouwen : Anna, Hanna en Johanna. En dan Engeland, waar Oscar Wilde en Oliver Twist, ( uit Lezen op locatie van Pieter Steinz). In Noord Engeland is Brideshead Castle het decor van Terugkeer naar Brideshead van Evelyn Waugh ; de ondergang van een katholieke, adellijke familie. In Cornwall staat nog de herberg uit 1850 waarover Daphne du Maurier haar Jamaica Inn schreef. In Zwitserland las ik de Avonturen van Sherlock Holmes van Sir Arthur Conan Doyle. Bij de Reichenbach watervallen verloor de Britse speurneus een gevecht met zijn aartsvijand Professor Moriarty en stortte van de rotsen. Toen het nieuws op 4 mei 1891 bekend werd, was heel Londen in rouw gedompeld. Op dringend verzoek van zijn lezers liet Doyle Holmes op miraculeuze wijze opstaan uit de dood. In de bergen in Noord Italië zat op de camping waar wij verbleven elke dag iemand nog voor de zon achter de bergen opkwam en het nog doodstil was, een dik boek te lezen. Toen ik later met hem aan de praat raakte vertelde hij dat het de roman De Naam van de Roos was, van Umberto Eco. Een historisch-filosofisch boek spelend in 1327, waarin een monnik in een Noord-Italiaanse abdij een serie moorden probeert op te lossen. En passant vertelde de man dat hij en zijn vrouw in het klooster hadden gezeten. Ze waren, zoals hij zei, uitgetreden om in te treden. Voor wie dit jaar rustig thuis blijft zijn de verhalen van de Schiedamse schrijver Maarten Biesheuvel ( 1939 ) een aanrader. Een boeiend reisverslag is Reis door mijn kamer, waarin de hoofdpersoon zeer gesteld is op huis en haard. Het is melancholiek en soms heel geestig. Ik wens iedereen een fijne zomer toe, met of zonder leesvoer. Liesbeth Dingenouts.

29 De Gorzette 29 Puzzelpagina BVSZ 2 e kwartaal 2011 Spelregels Uw oplossing moet vóór 1 augustus 2011 binnen zijn, als u tenminste kans wilt maken op de waardebon. De waardebon ter waarde van 12,50 is alleen in te leveren (niet te verzilveren) bij één van de winkeliers in de Gorzen. De waardebon wordt circa 3 of 4 weken na het uitkomen van de volgende Gorzette bij u thuis aangeboden. Als u niet thuis bent, wordt deze later opnieuw aan u aangeboden (in verband met het tekenen voor ontvangst). Oplossing puzzel 1 e kwartaal 2011 KANTINEJUFFROUW Aantal goede oplossingen: 24 Winnaar is geworden: Miranda Dingler Beijerlandsestraat BB Schiedam Van harte proficiat met uw waardebon! Ook een kans maken op een waardebon? Maak de puzzel en lever hem in bij de BVSZ. Gebruik liefst deze strook, en knip deze uit; Vermelding erbij : Prijspuzzel BVSZ 2 e kwartaal 2011 Oplossing sturen naar: Redaktie Gorzette Leliestraat NK Schiedam (uitknippen en in een OPEN envelop doen s.v.p.) Oplossing 2e kwartaal BVSZ puzzel 2011 Oplossing: uw naam:. adres:.pc: 311 event.. Telefoonnr:.Lidnr:..

30 30 De Gorzette Verkeersproject op Wijkschool De Gorzen In het kader van een veilige school hebben de leerlingen van Wijkschool De Gorzen en de peuters van onze peuterspeelzaal De Ukkepuk de afgelopen periode tot aan een verkeersproject gewerkt. In alle groepen is gestart met de vraag: Wat weten we al en wat willen we leren over verkeer?. Kinderen hebben hiermee een eigen inbreng bij het project en dit vergroot de betrokkenheid. In groep 7-8 waren kinderen bezig met het maken van het snelste voertuig, groep 5-6 zocht naar gevaarlijke situaties in de wijk en ging het aantal voertuigen tellen. De kleuters en peuters van De Ukkepuk werkten over de weg die zij gaan als ze gaan logeren. gewerkt en de kinderen van school weten alles van regels en het verkeer. School op Seef heeft op het schoolplein een parcours uitgezet. Alle kinderen vanaf groep 3 kwamen met de fiets naar school. Ze leerden, onder leiding van een verkeersleerkracht, o.a. om bochten te nemen en hun hand uit te steken, obstakels te ontwijken en om hun fiets te tillen over een barricade. De kleuters gingen de wijk in en leerden hoe ze moeten oversteken. De fietsen van de leerlingen zijn allemaal op veiligheid gekeurd. Op school is het verkeersmysteriespel. Een spel waar de kinderen allerlei opdrachten uitvoeren, die met verkeer te maken hebben en waar hun kennis mee wordt vergroot. De hele periode is er hard Groep 7-8 maakt het landelijke verkeersexamen. De groepen 1-4 zijn met versierde fietsen en steps de wijk ingegaan om de kijkavond aan te kondigen. De kijkavond is druk bezocht. Alle ouders en kinderen mochten een examen doen en werden met vragen de school rond geleid. Als de vragen goed beantwoord waren kreeg iedereen een sleutelhanger en een verkeersdiploma. Het heeft voor nogal wat discussie gezorgd. Uiteindelijk is bijna iedereen geslaagd. Volgend jaar gaan we verder met dit project. Naast de theorielessen zijn er 3 keer per jaar voor alle groepen praktische verkeerslessen. Kinderen vergroten zo hun vaardigheid en ze kunnen veilig het verkeer in!! Wilt een kijkje nemen in onze school of peuterspeelzaal? U kunt altijd een afspraak maken. Annemieke Jeene Directeur Wijkschool De Gorzen Tel

31 De Gorzette 31 Lezing Liduina-ramen De Heilig Hartkerk is op 13 februari, onder grote belangstelling, twee bijzondere glas-inloodramen rijker geworden. Ze laten taferelen zien uit het leven van Liduina, de Schiedamse stadsheilige. Ze zijn zeer de moeite waard om eens te komen bekijken, bijvoorbeeld tijdens de komende Open Monumentendag op 10 september. Glaskunstenaar Henk van Kooy is voor het maken van de panelen geïnspireerd door kinderen; de ramen zijn dan ook voor hen heel goed herkenbaar. Eén minpunt kende de dag van de officiele onthulling van de ramen: een geplande lezing van de heer Frans Rosier over de ramen, moest door ziekte worden afgelast. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Op de officiële gedenkdag van Liduina, 14 juni, heeft hij de lezing alsnog gehouden. Ze vond plaats in de pastorie van de kerk en begon om uur. Voorafgaand is er een gezamenlijke viering gehouden. Tijdens de viering op Witte Donderdag van de Jozefschool was de kerk versierd met plm. 550 papieren -glas-in-loodraampjes. Na een sla-oliebad werden de kunstwerkjes doorzichtig! Meer foto s staan op: Aardig om in dit bestek te melden, is dat de Schiedamse heilige Liduina hernieuwde aandacht heeft gekregen. Zo zijn de nieuwe glas-in-loodpanelen van Liduina opgenomen in de speurtochten voor scholieren. De Jozefschool vond in de Liduinapanelen een mooie aanleiding om alle leerlingen een glas-in-loodraam te laten ontwerpen met het thema lijden, het centrale thema in de Goede Week en bij Liduina. Na afloop van de viering hebben de leerlingen de bontgekleurde doorzichtige werkstukken mee naar huis genomen, waar ze ongetwijfeld op een prominente plek de paasdagen hebben opgeluisterd. Belangrijke telefoonnummers Alarmnummer: 112 Brandweer (niet spoedeisende zaken) Politie Buurtagent Lichtblauwe Brigade Dierenambulance Irado SOBO-woonzorgwinkel Eneco, storingsdienst gas/elektriciteit Evides, water Woonplus (onderhoud) Vlietland Ziekenhuis Wijkprocesmanager: Marcel Kreuger Beheer Openbare Ruimte: Leon Verzijden

32 32 De Gorzette Contactadressen van de straatteams Straatteam Abbenbroeksestraat Annie Doejaaren Abbenbroeksestraat 14b Straatteam Puttershoeksestraat Ineke Hoppe Puttershoeksestraat Straatteam Beierlandsestraat Miranda Dingler Beijerlandsestraat Straatteam Steenstraat Jeannette Loekemeijer Steenstraat Straatteam Grevelingenstraat John van Oudenaarde Grevelingenstraat Straatteam Strijensestraat Meike Alan-van t Hof Strijensestraat Straatteam Klaaswaalsestraat Josien van Dijk Klaaswaalsestraat 11a Straatteam Strijensestraat Theo van der Wal Strijensestraat Straatteam Maasdamsestraat Marjan Hartmann Maasdamsestraat Straatteam Vierstraten Gerda van.zellem Klaaswaalsestraat Straatteam Nieuwe Maasstraat Lia Sliedrecht Nieuwe Maasstraat Straatteam Visserstraat Christine Pauw Visserstraat Straatteam Nieuwe Maasstraat Yvonne Esbach Nieuwe Maasstraat Straatteam IJsselmondeplein Jolanda Voshol IJsselmondestraat Straatteam De Pionier Fam. Prein Lekstraat 48a Straatteam IJsselmondestraat Michel Vellekoop IJsselmondestraat 39a Straatteam Puttershoeksestraat Chantal de Graaf Puttershoeksestraat Kinderboerderijtje de Gorzen Frank Snikkers p/a Jachthavenlaan

33 De Gorzette 33

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Bewoners Vereniging Schiedam-West

Bewoners Vereniging Schiedam-West Adres Sticker Bewoners Vereniging Schiedam-West BVSW-blad voor leden en belangstellenden 4e kwartaal.2008 Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2009 Voorwoord: - voorzitter...blz. 3 Uitnodiging Nieuwjaars

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Lusten en Lasten. officieel van start. Bas Renne, een actief leven in Doornbos. Ideeën inleveren tot en met 23 mei.

Lusten en Lasten. officieel van start. Bas Renne, een actief leven in Doornbos. Ideeën inleveren tot en met 23 mei. Wijkkrant voor Hoge Vucht, Doornbos, Linie en Belcrum Mei 2009 DEZE MAAND: BUURTBUDGETTEN NORDIC SCENE ADVENDO ZOEKT JEUGD Flats Bernard de Willdestraat worden gesloopt Verhuizen verloopt voorspoedig De

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

Het was wat stilletjes op de Meent.. Fijn dat u er weer bent!!!!

Het was wat stilletjes op de Meent.. Fijn dat u er weer bent!!!! Het was wat stilletjes op de Meent.. Fijn dat u er weer bent!!!! 1 SPORT EN SPELINSTUIF Al meer dan 15 jaar is er op de woensdagmiddag (van 13.30-14.45 uur) een sport en spelinstuif voor kinderen tussen

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden.

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden. Voor u ligt de eerste Info vanaf onze nieuwe locatie in het Audiologisch Centrum! We zijn door het team daar hartelijk ontvangen en we hebben ons plekje gevonden. Onze oude ruimte in Greunshiem heeft een

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Nunspeet - Hulshorst - Vierhouten - Elspeet Een uitgave van: www.gemeentebelang-nunspeet.nl Colofon Het Klaverblad is een uitgave van vereniging Gemeentebelang bankrekeningnummer

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Street Moves Indische Buurt een groot succes!

Street Moves Indische Buurt een groot succes! Jaargang 12, Herfst, 2011 Onthulling Ontmoetingstafel Indische Buurt Pagina 3 Verslag start Swolsche Vrouwen Academie Pagina 5 Kinderactiviteiten Dieze en Indische Buurt Pagina 11 Feestelijke afsluiting

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie