WINDOTTERNIEUWS. Twintig jaar korenmolenbedrijf de Windotter: Over visie, zakelijkheid, ambitie en betrokkenheid! Sky high. De Windotter telt...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WINDOTTERNIEUWS. Twintig jaar korenmolenbedrijf de Windotter: Over visie, zakelijkheid, ambitie en betrokkenheid! Sky high. De Windotter telt..."

Transcriptie

1 WINDOTTERNIEUWS Jaargang 12, nummer 33 voorjaar 2008 Sky high Twintig jaar korenmolenbedrijf de Windotter: Over visie, zakelijkheid, ambitie en betrokkenheid! 1 Sky high - Ronald Sentner De Windotter telt... Sky high, elementen van 20 jaar molenbedrijf Twaalfmiljoendriehonderdvijfenveertigduizendnegenhonderdeenennegentig. Bij de feestelijke inbedrijfstelling van de Windotter op 16 april 1988 maakten de wieken van de molen hun eerste omwentelingen. Een paar ingewijden wisten dat er helemaal bovenin de molen onder de kap een apparaatje werd ingebouwd. Een cadeau van molenmaker Schakel en Schrale. Op de vulstukken van de bovenas, waar het bovenwiel omheen zit en waaraan de wieken zitten bevestigd, zit een teller. Vanaf de allereerste omwenteling wordt er al geteld. De stand op een zonnige dag in april 2008: Bert Murk op zijn lievelingsplekje in de molen, hoog in de kap bij het molenwiel Na 5 jaar penningmeester en 10 jaar voorzitter te zijn geweest van de stichting die het mooiste IJsselsteinse monument beheert en exploiteert, is de tijd gekomen om de voorzittershamer (die er overigens nooit is geweest) over te dragen aan collega bestuurslid Rienk Sybrandy. Na 15 jaar in het dagelijks bestuur te hebben gezeten ga ik nu voor een functie van lid van het algemeen bestuur. Op die wijze kies ik ervoor betrokken te blijven bij het oudste, meest ambachtelijke bedrijf van IJsselstein. In 1987 is de molen volledig gerestaureerd en in 1988 weer in bedrijf genomen. Daarom is 2008 een lustrumjaar en is een korte terugblik op zijn plaats. Het was burgemeester Roest Crollius die de visie had om de molen niet alleen te restaureren maar ook weer als een echt molenbedrijf in gebruik te nemen. De eerste 10 jaar na ingebruikname werd er voornamelijk gemalen voor de warme bakkers en groothandel. De particulierenmarkt bestond toen nog nauwelijks. Een rendabele bedrijfsvoering bleek op die wijze ook niet mogelijk. Burgemeester Wijte heeft er in 1996 voor gezorgd dat de opgebouwde schulden konden worden afbetaald en heeft een structurele jaarlijkse subsidie mogelijk gemaakt. Hierdoor kwam de stichting er financieel beter voor te staan en daardoor ontstond er ruimte om echt te gaan ondernemen.

2 2 Het beleidsplan Windkracht 2000 zag in 1998 het levenslicht en vele daarin opgenomen doelstellingen zijn gerealiseerd, zoals onder andere: - het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering en het versterken de eigentijdse uitstraling; - metamorfose van de theekoepel van opslagplaats tot representatieve ontvangstruimte; - uitbreiden van het aantal Vrienden van de Windotter; - opzetten van de participanten (de zakelijke vrienden) van de Windotter; - uitgave molenboek Gang is alles Zes eeuwen IJsselsteins Korenmolenbedrijf; - verhogen van de omzet aan particulieren, hierdoor minder afhankelijk van de omzet aan bakkers en groothandel; - bouwen van een professionele separate molenwinkel; - opzetten van een adequate vrijwilligersorganisatie. Dit alles heeft geresulteerd in een professioneel functionerend molenbedrijf met een ambachtelijk en traditioneel product maar wel met een eigentijdse uitstraling. Een goed team van medewerk(st)ers draagt zorg voor een efficiënte bedrijfsvoering, de molen verkeert in een prima staat van onderhoud en er staat een prachtige molenwinkel. En gelukkig komen er dagelijks heel veel klanten die met elkaar goed zijn voor meer dan kilo per jaar. Hierdoor is er op dit moment sprake van een gezonde financiële situatie, namelijk een goede vermogenspositie zonder schulden en een positief exploitatieresultaat. De stichting heeft de afgelopen 2 jaar daarom ook geen financieel beroep meer gedaan op de gemeente. Het succes van de afgelopen 20 jaar kent vele vaders en moeders. Met name wil ik hierbij noemen de meer dan 60 vrijwilligers, de meer dan 1150 betalende vrienden van de Windotter, de meer dan 65 IJsselsteinse bedrijven en instellingen die de Windotter allemaal een warm hart toedragen, de Gemeente IJsselstein en de vele klanten die de molen(winkel) dagelijks bezoeken. Maar ook wil ik bedanken de voormalig bestuursleden van de stichting, helaas zijn enkele hiervan ons reeds ontvallen. En last but not least Maarten en Lia Dolman, zij hebben een belangrijke bijdrage tot het succes geleverd door 20 jaar lang op een gepassioneerde wijze leiding te gegeven aan het molenbedrijf. Als gezin is de familie Dolman al die tijd beeldbepalend voor de molen en haar directe omgeving geweest. Met warme gevoelens denk ik onder andere terug aan het grote molenontbijt in het molenplantsoen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan waar vele honderden IJsselsteiners bij aanwezig waren, het kunstenaarsproject 20x20x20 in de theekoepel bij de molen, het bakken van duizenden pannenkoeken bij de YVO en de uitreiking van het eerste boek(en) Gang is alles ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan, de openingsceremonie van de molenwinkel en de barbecue met alle vrijwilligers vorig jaar. Ik bedank een ieder, oprecht en hartelijk, die een bijdrage heeft geleverd, om van twintig jaar IJsselsteins Korenmolenbedrijf, een succes te maken. Ik bedank mijn collega bestuursleden voor hun steun, inzet en betrokkenheid die ik heb mogen ervaren. Ik ben er trots op de afgelopen 10 jaar als voorzitter van de stichting s Heren Korenmolen te hebben mogen fungeren! Rienk Sybrandy als nieuwe voorzitter geef ik mee om, de traditionele kernwaarden van het molenbestuur namelijk: visie, zakelijkheid, ambitie en betrokkenheid te blijven koesteren. Ik sluit af met de slogan die, door voormalig bestuurslid Dirk van Ziel, vele jaren geleden voor het eerst werd uitgesproken: Gang is alles. Het was mij een waar genoegen! Bert Murk Gemeente IJsselstein wint de Evert Smit Biotoopprijs. Het nieuwe jaar werd voor zowel het Gemeentebestuur als het Molenbestuur verrassend ingezet met uitreiking van de Evert Smit Biotoopprijs. Ter gelegenheid van het Molenbiotoopjaar 1995 is door het bestuur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars een biotoopprijs ingesteld welke jaarlijks kan worden uitgereikt aan een persoon of een instelling die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de zorg voor de molenbiotoop. De prijs draagt sinds 1998 de naam van Evert Smit, als eerbetoon aan een groot voorvechter van de molenbiotoop. Wat houdt een molenbiotoop in? Van achteren naar voren: toop komt van topos = plaats; bio komt van bios = leven. Biotoop is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen gedijen/ leven. Voorbeeld: de eland leeft in gematigde tot koude moerasgebieden; adders leven in vaak wat droge en warme heide gebieden. Molenbiotoop: molens leven en gedijen goed op een plek waar het landschap om de molen vlak is, omdat dan veel wind op de wieken gevangen kan worden. De wind moet vrij naar de molen kunnen waaien en achter de molen ook weer weg kunnen. Dit geldt voor alle windrichtingen rondom de molen. Zoals een eland niet kan leven in de Sahara, zo kan een molen niet functioneren zonder een vrije windtoevoer. Staan er veel hoge objecten, zoals bomen of gebouwen die de wind belemmeren, dan wordt gesproken van een slechte molenbiotoop. De biotoop van een molen heeft alles te maken met de omgeving van de molen. Die omgeving moet afgestemd zijn op de aanwezigheid van de molen. Beleving en zicht Hoewel windvang erg belangrijk is, zijn

3 er ook nog andere aandachtspunten die meespelen. Een molenbiotoop heeft ook te maken met belevingswaarde en zichtlijnen naar de molen. Een molen die ingebouwd raakt, door huizen of andere gebouwen, of ingegroeid raakt, door bomen en hoge struiken, is niet of nauwelijks zichtbaar. Er gaat dan veel verloren van het cultuur-historisch beeld van een open landschap rond de molen. Het herkenningspunt in de omgeving is verdwenen. De molen wordt niet meer gezien, niet meer beleefd door de omgeving. En dan komt weer die windvang om de hoek: de molen kan niet meer (goed) draaien en raakt in verval. Terwijl een (draaiende) molen, in een open landschap zichtbaar van alle kanten, betekenis geeft aan de omgeving; iedereen kan ervan genieten. Voor de IJsselsteinse korenmolen de Windotter geldt dan ook nog:... voor veel mensen brood op de plank!! Molenbeschermingszone Een molen kan niet leven zonder wind. Een molen kan niet leven zonder molenaar. Maar een molen heeft ook weinig levenskans als de gemeente zich distantieert. Het is tenslotte het gemeentebestuur dat de molenbiotoop kan creëren en in standhouden. In bestemmingsplannen kunnen regels worden opgenomen waarmee de directe omgeving van een molen wordt beschermd tegen bedreigingen. Die regels gelden binnen een bepaalde straal rond de molen, een molenbeschermingszone. Gemeente IJsselstein Een goede molenbiotoop realiseren is niet een kwestie van even een paar bomen kappen of korten. Er gaat meer tijd en planning aan vooraf. Toen de Windotter nog molenstomp was en Zenderpark nog niet op de kaart stond, dus ruim twintig jaar geleden, lag er bij de gemeente een plan om aan de zuidkant van de stad een bos te planten, het Zenderbos. Dit is niet gerealiseerd omdat dit problemen zou opleveren voor de windvang van de -te restaureren- korenmolen. Met de bouw van Zenderpark is rekening gehouden met de molenomgeving. De woontorentjes langs de Baronieweg zijn aangepast. Bij de nieuwbouw aan de Overtoom is rekening gehouden met de molen, met name de toneeltoren van t Fulco speelde hierin een belangrijke rol. Dit geldt ook voor de De prijsuitreiking in de molenwinkel. vlnr molenaar M. Dolman, wethouder P. Doesburg, H.C.Steins, voorzitter Gilde van Vrijwillige Molenaars H.C. Steins recente uitbreidingsplannen bij Ewoud gasthuis en op dit moment zijn het de bouwplannen van de nieuwe bibliotheek. De bomen in de Havenstraat zijn gekapt, omdat zij de wind tegen hielden, in het Molenplantsoen moesten bomen windruimte maken, in de Molenstraat werden kastanjebomen verplaatst, het Hoge Biezenpark bestaat bewust uit fruitbomen en lage begroeiing. Met wat goede wil is er best veel mogelijk is voor een goede molenbiotoop, is de achterliggende gedachte van het Gilde van Vrijwillige Molenaars omtrent deze prijs. Gilde-voorzitter H.C. Steinz overhandigde de prijs en de daaraan gekoppelde cheque van 450,- met zichtbaar plezier aan wethouder Peter Doesburg; LDIJ-fractievoorzitter Robbert Leutscher was getuige bij het doorsluizen van de geldbedrag naar het molenbestuur. Doesburg: Wij houden de prijs, jullie krijgen het prijzengeld. We willen dit bedrag ter beschikking stellen voor exploitatie van de molen. Volkomen terecht dat de elfde Evert Smit Biotoopprijs naar IJsselstein gaat. Het gemeentebestuur heeft het verdiend, reageerde de voorzitter van het molenbestuur Bert Murk, het verliep niet altijd gladjes, maar we komen er wel weer samen uit. Door geen goede windvang lijdt een molenbedrijf veel schade. De kritische succesfactor is niet de molenaar, maar de gemeenten die zich wel of niet bewust zijn van het belang van de molenbiotoop. Zoals een mens niet zonder zuurstof kan, zo betekent geen wind voor een molen einde oefening. Bert maakt zich in dit verband zorgen over de recent gerestaureerde molen De Oude Geinse Molen in Nieuwegein. Naast voorzitter Steins gaven ook bestuursleden Joyce Beneker (een van de weinige vrouwelijke molenaars) en André de Vos (molenaar op de Sluismolen in Odijk) acte de presence. Vanuit het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Utrecht toonde Daan Ottevanger zijn belangstelling. De vereniging De Hollandsche Molen was van de partij in de persoon van de heer R. Steenbeek. Zeer speciaal was de aanwezigheid van mevrouw Uschi Smit en haar kinderen. Zij memoreerde hoe haar echtgenoot Evert Smit op de naamgeving Molenbiotoop was gekomen: We hadden het over de vogels die ook in een stad moesten kunnen blijven vliegen, een biotoop dus voor vogels in de stad. Ook een molen moet in een stad kunnen blijven draaien: een biotoop dus voor molens, een molenbiotoop. Het molenbestuur verraste mevrouw Smit met het prachtige molenboek: Gang is Alles.

4 Miss Molen Najaar 1996: Wil jij bij ons secretaris worden? Bij ons = het bestuur van de Stichting s Herenkorenmolen; Vrager = de toenmalige voorzitter Theo Metaal; Gevraagde = Netty Aarendonk - Klomp. Netty herinnert zich de vraag nog goed: Ik? Secretaris in een bestuur? Wil ik dat? Kan ik dat wel? Ik heb geen enkele bestuurlijke ervaring. Ze moeten wel wat aan mij hebben. Waarom ik? Omdat jij een pragmatisch mens bent, lichtte Theo Metaal toe. Ik wil hier even goed over nadenken, was haar reactie. 4 Wat had ze eigenlijk met de molen? Het gezin Aarendonk kende de molen al toen het nog een armzalige stomp was en de molenplaats een aardig plekje om de kinderen Aarendonk op de foto te zetten. Na de restauratie werd ook een Aarendonk-molensteentjes ingemetseld en het uitzendbureau waarbij Netty werkte, lag vlakbij de molen....en dat was in het najaar 1969 eigenlijk alles wat zij met de molen had. Maar toch er was waardoor zij de uitdaging aanging: Het was vooral het zakelijke aspect dat mij aansprak. De toenmalige voorzitter had midden in de roos geschoten: het molenbestuur haalde een secretaris binnen bij wie handelend optreden en een zakelijke beoordeling van feiten, een tweede natuur was. Zij volgde Sophie Bodewes op. Netty s eerste notulen: Het was best een klus, bekent Netty, ik had nog nooit genotuleerd en wist niet wat ik moest opschrijven. De opmerking van de voorzitter dat is een uitgebreid verhaal zeg, hielp haar op weg: volgende vergadering kort maar krachtig. Let wel: dit was toen niet de aanleiding van ook nog een voorzitterswisseling in het bestuur. Metaal kwam in de gemeenteraad en wilde geen belangenverstrengeling. Bert Murk, toen al vijf jaar penningmeester, nam de voorzittershamer van hem over. Netty Aarendonk met op de achtergrond de drie objecten waarvoor zij de afgelopen 10 jaar gegaan is: molen, winkel en koepel Anton Pieck Het weer voltallige bestuur ging aan de slag met een uitdagend motto: Werken aan een eigentijds molenbedrijf en geen Anton Piecktoestanden. Veel tijd om in te werken was er niet. Het tweede lustrum van het molenbedrijf stond voor de deur. Feest dus en handen uit de mouwen. Feest in de vorm van een molenontbijt voor iedereen. Ruim vierhonderd mensen schoven aan en genoten in het Molenplantsoen van een overvloed aan van alles wat er bij een gezond ontbijt hoort, zelfs de versgekookte eitjes ontbraken niet. Als extra beleg was er muziek en zang, plus de uitvoering van een door toneelgroep Grimas speciaal geschreven toneelstuk Windilus Otternicus. Na deze vuurdoop volgden de feestelijke activiteiten en herdenkingen elkaar op. Maar het bestuur deed meer. Netty trekt een blik open: We hebben onze huisstijl vernieuwd, ons nieuwe logo staat nu overal op. De Vrienden van de Windotter werden binnengehaald door middel van Vriendenacties. Windotternieuws voor deze Vrienden. In de beginperiode waren het de bestuursleden die de Windotternieuwsbladen aan huis bezorgden. Toen de stapels steeds gorter werden moest er een andere oplossing komen. Netty bouwde een netwerk, waarmee de eerste groep van -vijfentwintig- vrijwilligers die zich wilde inzetten voor de Windotter, een feit werd. Binnen 10 jaar is deze groep uitgegroeid tot ruim zestig vrijwilligers. Volgende klus: De koepel zag er niet uit, moest gerestaureerd worden. IJsselsteinse kunstenaars sierden het inwendige met hun kijk op de molen. Koepelkunst. Na de restauratie kwam het zakelijke aspect om de hoek kijken: Hoe kunnen we de koepel rendabel maken? Bedrijven en instellingen werden benaderd, als participant van de Windotter mochten zij gebruikmaken van de koepel: een gezellig ontbijt met personeel of zakenrelaties, sollicitatiegesprekken, vergaderingen. Vanaf dat moment is het een bedrijvige boel in en rond de koepel. Nog meer wensen? Ja, onze molen. We wilden graag de geschiedenis van de Windotter vastleggen. Dit werd een feit met de realisatie en presentatie van het prachtige boek: Gang is Alles, zes eeuwen IJsselsteins korenmolenbedrijf. Hoe het niet moest. Het molenbestuur was niet meer te stoppen. De molenwinkel binnen de ronde muren van de Windotter groeide al snel uit haar voegen. Bezoekers stonden vaak in weer en wind buiten in de rij te wachten op hun beurt. Op naar de volgende uitdaging: een nieuwe winkelvoorziening, los van de molen maar wel op de molenplaats, een wens die bij alle bestuursleden al jarenlang leefde, iedereen was enthousiast, geen gezeur, het was nodig dus we gingen er voor. De eerste stap

5 die gezet werd was een rondreisje door Zeeland en Zuid-Holland, doel: het bezoeken en kritisch bekijken van molenwinkels. Nou, toen wisten we dus hoe het níét moest. Met die kennis gingen we aan de slag. We hebben het zelf opgezet en bewust mensen erbij betrokken uit IJsselstein. Allemaal mensen met het goede molengevoel. Want ja, zeg nou eerlijk, bij al die mensen moesten we wel het een en ander van de prijs afhalen. Op 2 juni 2007 werd de trots van het molenbestuur op spectaculaire wijze geopend. Van het een kwam weer het ander: Vrijwilligers werven en opleiden voor de winkel én een kledinglijn. Als puntje op de i volgde daarna nog het terugbrengen in de oude stijl van het inwendige van de molen, de ruimtes binnen de ronde muren op de begane grond. Resultaat: de oorspronkelijke werkruimte en de woonkamer zijn weer terug in de Windotter. Netty ontpopte zich in de afgelopen tien jaar als een enthousiast gastvrouw die naast het regelen van activiteiten als Koren op de molen (zangkoren zingen op de molenstelling), Midwinterhoornblazers (die hun indrukwekkende tonen vanaf de molenstelling over IJsselstein bliezen), tijdens ontvangsten en recepties met zwier en gratie rondliep met schalen heerlijke hapjes uit eigen keuken: Je moet mij niet met financiële dingen opzadelen, daar ben ik niet goed in. Maar dit soort dingen, daar geniet ik van. Banen en gezinnen Terugkijkend meer dan elf jaar secretariaat reageert Netty: We noemen nu wel al die activiteiten, maar hieraan heb ik maar een bescheiden bijdrage geleverd. Dit alles is te danken aan de inzet van het hele bestuur. We hebben zo n werkzaam, fijn bestuur. Zo n goed onderling contact. We stuurden elkaar aan en iedereen ging ervoor. Ik had geen baan en had tijd om overdag op pad te gaan, maar al die anderen hebben zware banen plus hun gezinnen en toch maken ze nog tijd vrij voor de molen. Iedereen heeft zo n goed molenhart, alle lof van de enige vrouw in het bestuur richting haar jongens. De basis van het succes van twintig jaar molenbedrijf werd volgens Netty gelegd door Maarten Roest Crollius. Hij zei altijd Je moet gewoon een bedrijf worden en daar heeft het bestuur naar gehandeld. Netty s zakelijke inslag sloot daar in de afgelopen tien jaar goed op aan en zorgde voor een stevig en betrouwbaar fundament onder de plannen van het molenbestuur. Weet je, wil de vertrekkende secretaris nog even kwijt over het bestuur, ik vind het zo positief dat we veel jonge mensen in het bestuur hebben. Dat brengt jeugdig elan met zich mee en daardoor blijven we dynamisch. Ze hebben allemaal hun eigen netwerken en dat werkt zo verrassend. Leuk hoor, op een bepaalde manier houdt mij dat ook nog scherp. Miss Molen Astrid Cats neemt de pen van Netty over: Ik blijf in het bestuur als algemeen bestuurslid met als taak de vrijwilligers en het Windotternieuws, Netty hoopt hiermee ruimte te krijgen om wat meer eigen (lees: privé) activiteiten te plannen. In de tien jaar dat zij zich inzette voor het molenbedrijf, is het de Windotter weer eens gelukt om iemands hart te veroveren. Van een paar leuke foto s met de kinderen bij de molenstomp en een molensteentje in de molen destijds, is het nu: de molen, dat is het leukste wat er is. Het doet mij wat. Al dat ambachtelijke, dat gepiep en gekraak in de molen als hij werkt. Het is een belangrijk onderdeel van mijn leven, een monument met emotie. Ik vind het prachtig die productie. Je moet je voorstellen, alles wat daar gemaakt wordt, allemaal natuur. Wind en kracht. Zo fascinerend wat je met wind en kracht voor elkaar kunt krijgen. Ik ben dankbaar en blij dat ik hierin heb mee mogen draaien. Dit enthousiasme brengt Netty over naar anderen. Het is niet zomaar dat ze in de tuinclub, een van Netty s hobbies, omgedoopt is tot Miss Molen. Een mooier compliment is toch niet denkbaar? 5 Armen, grijpend in de wind. Onaantastbaar, niemand die er wint. Altijd achter elkaar, dag in, dag uit. Steeds weer draaiend, van noord naar zuid. Imposant groot, je voelt je klein. Vier grote armen, die wieken van de molen zijn. T.R.

6 20 jaar in bedrijf!

7

8 8 1998: 10 jaar Gang is alles

9 De trots van IJsselstein De Windotter is jarig en alle Vrienden worden getrakteerd. Het is dit jaar 20 jaar geleden dat de korenmolen de Windotter in zijn glorie en luister werd hersteld. Alweer 20 jaar staat daar de trots van IJsselstein op de molenplaats aan het Molenplantsoen ambachtelijk te malen. De Windotter in bedrijf, altijd weer een indrukwekkende ervaring. Hoe kan het ook anders met buiten de ritmisch draaiende, suizende wieken en tegelijkertijd in de molen het gedreun en gesteun van de werkende koningsas en malende molenstenen. Het lijkt wel een orkest, waarbij het geluid van castagnetten zelfs niet ontbreekt: het gemalen meel dat van tweehoog door een koker naar beneden stort. Als een drukke bezige bij doet de molenaar daar nog een muzikaal schepje boven op door op zijn klompen de molentrappen en -vloeren te bespelen : drie houten trappen en twee houten molenzolders nou dat wil wel en dat klinkt wel, trommels zijn er niets bij. Zelfs het gekreun van de molenromp klinkt als muziek in de oren. Een bijzondere ervaring om bij een beetje wind tot storm op de molenplaats te staan en al die geluiden bij je binnen laten komen. En in die tussentijd maalt de korenmolen zijn duizenden en nog eens duizenden kilo s meel per jaar. En dit alweer 20 jaar lang. 20 Jaar ambachtelijk molenbedrijf....dàt moet gevierd worden. Dit keer een verjaardagsfeestje in een bescheiden vorm met het bestuur en gróóts voor alle Vrienden. Een cadeau voor de Vrienden en de Participanten van de Windotter. Twee groepen die het Ambachtelijk Korenmolenbedrijf een warm hart toedragen en dit ook nog financieel ondersteunen. Bij dit jubileumnummer daarom voor alle speciale fans van de Windotter een terugblik in beweging: de nieuwe dvd Gang is Alles, twintig jaar korenmolen de Windotter. Opening winkel

10 De Windotter in beweging Het meest gefotografeerde object in IJsselstein: korenmolen De Windotter. Geliefd en bewonderd in IJsselstein maar maar ook daarbuiten, toeristen uit Nederland en buitenland en geemigreerden die vanuit hun nieuwe land de band met de Windotter willen vasthouden. Gelukkig blijft deze Trots van IJsselstein hieronder stoer en bescheiden: gewoon doorgaan met draaien en malen onder het motto brood op de plank! Groot bewonderaar van onze molens in het algemeen en de Windotter in het bijzonder is Ton van Genderen. In 1973 verhuisde het gezin Van Genderen van Utrecht naar IJsselstein. Ton: Toen al raakte ik gefascineerd door de molen al was het een molenstomp. Ik vond het zo n triest beeld dat verpauperde molenrestant op die prachtige verhoogde plek, die molenplaats. Steeds als ik er voorbij kwam vroeg ik mij af hoe het eruit zou zien als daar een molen stond in aktie. Ton s wens ging in 1988 in vervulling waarmee de passie voor het molenbedrijf ontstond. 10 Een andere passie van hem is filmen. Ruim 35 jaar geleden begon hij als amateurfilmer; dit groeide al spoedig uit van hobby naar beroep. Vakantiefilmpjes werden documentaires van de streek. Door zijn belangstelling voor cultuuhistorie en educatie is het voor Ton nooit moeilijk een thema of object te kiezen: Dat gebeurt vanzelf. Als iets me boeit me ga ik aan de slag. Resultaat: tientallen documentaires, promotie- en voorlichtingsfilms. Hoe wordt bij Ton een film geboren? Je gaat op vakantie, de videocamera altijd mee, je raakt Ton van Genderen, de man achter de dvd Gang is Alles, twintig jaar korenmolen de Windotter. geboeid door de omgeving waar je bent, de natuur, het dierenrijk, gebouwen en de mensen die daar wonen. Zaken waar hij diep induikt. Ton wil dan alles weten over de geschiedenis en de verhalen achter de beelden. Hij bezoekt de archieven, maakt contact met mensen die zijn vragen kunnen beantwoorden en legt dat alles vast op video. Vervolgens trekt hij zich terug in zijn studio en een prachtige film is geboren. Zo overkwam het de dolfijnen in de Golf van Mexico dat er iemand met camera met ze meezwom; Ton van Genderen. Op die manier maakte hij ook promotiefilms van paardrijlocaties in Hongarije, Cyprus, Kreta, Portugal. Een ander voorbeeld is een boeiende film over het Nederlandse kooikershondenras gebaseerd en geinspireerd op zijn eigen hond. Vaak werkt hij in opdracht van educatieve instellingen: Ik doe alleen dingen die ik leuk vind. Niets moet alles mag, legt de prépensioener uit. 10 Jaar lang leerde hij, via cursusprojekten, hobbyfilmers om te gaan met de filmcamera en de resultaten daarna te verwerken op de eigen computer. Momenteel werkt hij voor blindeninstituut Bartimeus aan voorlichtingsfilms; in Zeist heeft Ton de beschikking over een eigen studio. Een idee dat bij de amateur-filmer al lang speelde, kreeg in 2005 bij de presentatie van de nieuw te bouwen molenwinkel vaste vorm. Dat was hèt moment om met de IJsselsteinse molen aan de gang te gaan. Ik dacht: ik ga díé bouw volgen wat de rode draad van de film wordt. Hij had een duidelijk beeld van wat er op de dvd moest komen. De filmer: De werking van de molen in combinatie met de winkelfunctie. Vanaf dat moment stond hij vooraan als er activiteit was rond de Windotter of de molenwinkel. De molenaar werd het hemd van het lijf gevraagd over zijn vak, de werking van de molen en het maalproces. Maar niet alleen Maarten was de klos, ook Lia, de molenaarsvrouw, kreeg alle ruimte voor haar verhaal over haar toko, de nieuwe molenwinkel. Het resultaat: een dvd met daarop unieke zwart/wit amateurfilmbeelden

11 uit Een boeiende film over molens in het algemeen en de Windotter vanaf 1732 tot nu. Zonder menskracht geen molenbedrijf. Dus ook de mensen die bijdragen aan dit ambachtelijk molenbedrijf, worden belicht. Een totaalbeeld van wat er allemaal gebeurt op de molenplaats aan de Walkade, naast het Molenplantsoen in IJsselstein. Tip: maak een rondleiding door de korenmolen de Windotter, bekijk de dvd en breng weer een bezoek aan de molen. Ton van Genderen: Ik kan je verzekeren dat er bij het tweede bezoek een wereld voor je open gaat. Naast het prachtige boek Gang is Alles, Zes eeuwen IJsselsteins Korenmolenbedrijf, is er vanaf heden ook bewegend beeld, de dvd Gang is Alles, Twintig jaar korenmolen de Windotter. Beide zijn te koop in de molenwinkel. Vrijwilligers van de molenwinkel Dinsdag 16 oktober 2007, de eerste samenkomst van de vrijwilligers werkzaam in de molenwinkel. De opkomst was groot, de behoefte aan informatie niet minder. Het molenbestuur toonde haar betrokkenheid met drie man sterk. Molenaar Maarten, nu eens zonder overall, pet en klompen (= even wennen en goed kijken of hij het wel is!!) was stand by voor Lia, tevens gastvrouw. De ontvangst in de tot vergaderruimte omgebouwde molenwinkel was letterlijk en figuurlijk warm; Lia verwende haar mensen met koffie, thee en koek. met z n allen vooruit te kijken, vindt Sijbrandij. Hij gaat dit lustrum handen en voeten geven met: Een beleidsplan voor de komende 10 jaar om de basis naar de toekomst breder te maken. Sfeervoller vergaderen kan toch eigenlijk niet Vrijwilligers, Vrienden en Bestuur Het vrijwilligersleger voor de winkel telt totaal eenentwintig personen, afkomstig uit IJsselstein, Montfoort, Polsbroek en Nieuwegein: Voor het molenbestuur een nieuw fenomeen, stelt voorzitter Bert Murk vast. Door de molenwinkel hebben we ineens een grote toename van vrijwilligers. Betrokkenheid tussen vrijwilligers onderling en het bestuur ziet hij als een groot belang: Bijeenkomsten als deze moeten daarom structureel worden. De molenafzet rust op drie peilers: de afzet naar de warme bakkers, de groothandel vanaf de molen en de particuliere verkoop via de molenwinkel. De winkel levert zodanig veel geld op, dat we op deze drie peilers zelfstandig kunnen draaien. Dus mede dankzij jullie inzet draait de molen zonder overheidssubsidie. Murk benadrukte wel dat het niet alleen de inzet van de vrijwilligers vanuit de winkel is: De bijdrage van de ruim duizend Vrienden van de Windotter is hierin ook een belangrijk en onmisbaar component. Bestuurslid Hans Smeets, zat zichtbaar te genieten van het hele gebeuren: een prachtig gebouw, een mooi ingerichte winkel en een grote groep vrijwilligers die de kar trekt: Ik weet nog als de dag van gisteren dat we de molenstomp kochten en kijk nu eens. Dat geeft de burger moed. Het derde aanwezige bestuurslid Rienk Sijbrandij, doet er nog een schepje molen bovenop: Het mooiste monument van IJsselstein. Waarom is deze molen zo bijzonder? Het is een onafhankelijk monument waarin van alles gebeurt, in 2008 alweer 20 jaar. Een goed moment om Pinnen Nadat het bestuur haar zegje had gezegd, staken de winkelmensen van wal. Iedereen stelde zich voor met de nodige neveninformatie, er was gelegenheid om vragen te stellen aan de bestuursleden en de vrijwilligerscontracten kwamen aan bod. We hebben een pinapparaat nodig. Nou in een ambachtelijk molenbedrijf in een modern jasje past wel een eigentijds pinapparaat. Verzoek wordt gehonoreerd. Het tweede gedeelte van de avond werd gevuld met productinformatie. Groen, lila, roze en oranje. In het groene rek staan de enkelvoudige producten zoals de: gerst en spelt uit de Flevopolder, mais en rogge uit Frankrijk en tarwe uit Noordoost Duitsland. In het lila rek de meervoudige producten en in het oranje rek de complete broodmixen. Het roze rek herbergt alle koek- cake- en taartmixen en dan is er nog een schap met diverse bakingrediënten en broodverbeteraars. Voor koper en verkoper handig om te weten en alles gemakkelijk te kunnen vinden. Na de vloed van informatie werd geklonken op een gezonde toekomst voor iedereen en de molenwinkel. 11

12 Stichting s Heren Korenmolen te IJsselstein Adres Walkade 73, 3401 DR IJsselstein Telefoon internet: Windotternieuws is een uitgave van de Stichting Vrienden van de Windotter te IJsselstein; jaargang 12, nummer 33, voorjaar 2008 oplage 2500 exemplaren. Recept Kokoscake (op de bakplaat gebakken) Bereidingswijze bodem: Klop de eieren en de suiker op. Laat nu de boter in de melk smelten. Meng alles door elkaar, ook het bakmeel. Giet het dunne mengsel in een iets ingevet bakblik of op een hoge bakplaat. (23cm. x23cm.) Bak de cake ± 20min. in het midden van de oven op 170. De bovenlaag: Smelt de boter in de melk. Meng de suiker met het kokos en roer nu alles door elkaar. Giet alles ui tover de cake en zet het bovenin de oven. Laat alles 10 minuten doorbakken. Succes! Bestuur voorzitter secretaris penningmeester leden molenaar Bert Murk Netty Aarendonk-Klomp Eric Veldpaus Angela Ruizenveld-Lijffijt Bart Rietveld Hans Smeets Rienk Sijbrandij George Terberg Maarten Dolman Benodigdheden: Bodem: Bovenlaag: 250 gr. Zelfr. Bakmeel 125 gr. Boter 50 gr. Boter 100 gr. Kokos 250 gr. Suiker 175 gr. Donker Eieren bruine basterdsuiker 200 ml. Melk 50 ml. Melk 2 zakjes Vanillesuiker Vrienden van de Windotter steunen het werk van de stichting. U wordt vriend door 5,- of meer over te maken op rekeningnummer van de Rabobank te IJsselstein, onder vermelding van: Vrienden van de Windotter Ledenadministratie Rita Berghuis, Eiteren 79, 3401 PS IJsselstein telefoon Redactie Maarten Dolman Elly van Groeningen Bart Rietveld Redactieadres: Walkade 73, 3401 DR IJsselstein pno design en GrafieHoek Drukwerk: PlantijnCasparie IJsselstein/Nieuwegein Openingstijden molen: dinsdag t/m donderdag op afspraak vrijdag en zaterdag tussen uur en uur. Openingstijden Molenwinkel: dinsdag t/m vrijdag van uur zaterdag van uur Eerste krantadvertentie om de verkoop van meel aan te prijzen. Een extra molensteen Bij molenliefhebber Wim van Sijl kwam de tip binnen dat er in Brabant een oude molensteen overcompleet stond te wachten op de ondergang. Zover lieten de kunstenaar Van Sijl en de voorzitter van het molenbestuur Bert Murk het niet komen. Na een paar dampende koppen koffie in de molenkamer vertrok het duo met zwaar geschut om de 1000 kg wegende molensteen te redden. Het was een klus, maar Wim zou Wim niet zijn en Bert niet Bert als het niet zou lukken. Eenmaal terug in IJsselstein werd er een heftruck bijgehaald om het gevaarte te installeren tegen de romp van de molen. Na is een vochtbehandeling is De Windotter een sieraad Lapje in de lappenmand De trouwe molenkat was wat in de lappenmand: Lapje heeft last van nierstenen, constateerde de dokter. Pilletjes verloste het poezebeest van haar pijn. Inmiddels is Lapje weer opgelapt en aan het werk in de molen. Namens poes: Hartelijk bedankt voor het meeleven en de mooie kaart die ze mocht Bierglazen Windotterbier drinken is genieten van iets speciaals, maar Windotter- Tripel, -Blond of -Bock drinken uit een Windotterbierglas is het het éínde. Verkrijgbaar in de molenwinkel.

Draaiende molens. dankzij een gezonde molenbiotoop

Draaiende molens. dankzij een gezonde molenbiotoop Draaiende molens dankzij een gezonde molenbiotoop Draaiende molens dankzij een gezonde molenbiotoop! Molens zijn markante monumenten in ons Hollandse landschap. In Zuid-Holland staan maar liefst 228 van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KORENMOLEN GEESINA DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF KORENMOLEN GEESINA DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF KORENMOLEN GEESINA DECEMBER 2015 VOORWOORD Ook 2015 was weer een goed jaar voor de molen zij het met een (hopelijk klein) donker wolkje. In juli werd ontdekt dat er een scheur in de muur van

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

1. De tuin wordt opgeruimd

1. De tuin wordt opgeruimd 1. De tuin wordt opgeruimd Wat gaan jullie doen? vraagt mama. Ze is iets lekkers aan het maken: zoute bolletjes. Dat doet ze elke vrijdagmiddag als Joas, Aron en Lisa uit school komen. Vaak helpt een van

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Korenmolen De Zwaluw Jaarverslag 2012

Korenmolen De Zwaluw Jaarverslag 2012 Korenmolen De Zwaluw Jaarverslag 2012 Jaaroverzicht activiteiten Bestuur Naast de vier algemene vergaderingen vindt er overleg plaats in kleiner verband en ad hoc commissies betreffende deelonderwerpen,

Nadere informatie

Speel-ontdekboek bij De Molenmuis

Speel-ontdekboek bij De Molenmuis Speel-ontdekboek bij De Molenmuis Inhoud 1. En toen en toen... 2. Achter elkaar aanjgen 3. Kat begint met een K... 4. Wat zegt de molen? 5. Pas op gevaar! 6. En toen stak de muis zijn tong uit... 7. Mmm

Nadere informatie

Meer informatie en bestellingen: www.dynamicfood.nl / info@dynamicfood.nl

Meer informatie en bestellingen: www.dynamicfood.nl / info@dynamicfood.nl Dit essay is gepubliceerd in het boek Dynamic Food (2013). Dynamic Food is een reizend platform dat onderzoek doet naar en informatie verzamelt over de relatie tussen stad en platteland. In 2050 zal 75%

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015 Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem September 2015 Inleiding Al meer dan 100 jaar is De Zandkuil een geliefde plek bij veel Lochemers. Het begon in de vroege jaren van de vorige eeuw. Op de flank

Nadere informatie

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Huizen vanhendriks Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Perfect afgewerkt Dakterras op het zuiden Drie Slaapkamers Extra bergzolder Ligging nabij snelwegen H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Jaar verslag Korenmolen "De Hoop" anno 1641 Oude Niedorp

Jaar verslag Korenmolen De Hoop anno 1641 Oude Niedorp Jaar verslag 2015 Korenmolen "De Hoop" anno 1641 Oude Niedorp Jaarverslag 2015 Molens zijn prachtige monumenten. De gemeente Hollands Kroon heeft er twee in eigendom: de molens De Hoop in Wieringerwaard

Nadere informatie

1994-2012 Bestuurslid Dierenbescherming afdeling Eemland, 18 jaar 1995 2012 Bestuurslid Stichting De Paardenkamp, 17 jaar De Birkhoeve Vosseveld

1994-2012 Bestuurslid Dierenbescherming afdeling Eemland, 18 jaar 1995 2012 Bestuurslid Stichting De Paardenkamp, 17 jaar De Birkhoeve Vosseveld Toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding, aan de heer J.Th. Bakker, op zaterdag 26 juli 2014, uitgesproken door de burgemeester van Soest, de heer R.T. Metz, tijdens

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

30 mei t/m 1 juni 2012

30 mei t/m 1 juni 2012 Kamp groep 6C VSO de Brug 30 mei t/m 1 juni 2012 Woensdag 30 mei 2012 En eindelijk was het vanmorgen zover, we gaan op kamp!! Om 9 uur stonden er al veel mensen klaar om ons uit te zwaaien: ouders, collega

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Zes generaties warme toewijding

Zes generaties warme toewijding Zes generaties warme toewijding De geschiedenis van familiebedrijf Bakker van de Ven Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Venhorst Venhorst, juni 2010 PAG 1 INHOUD Voorwoord Inleiding 1 Martinus

Nadere informatie

Extra materiaal nummer 8.1 Groep 5&6

Extra materiaal nummer 8.1 Groep 5&6 Extra materiaal nummer 8.1 Groep 5&6 1. Ouderbrief 2. Kenmerken familie, les 1, afronden 3. Het verhaal van Ruth, les 1, extra 4. De oude grootvader en zijn kleinzoon, les 3, extra. Beste ouders, We hebben

Nadere informatie

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen!

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Maar om nog eerlijker te zijn, gisteren zag ik er heel

Nadere informatie

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout Personen Verteller Huisvrouw Cake ingrediënten; o Bloem o Zout o Suiker o Eieren o Kersen o Sukade o Krenten o Boter (Bij dit toneelstuk

Nadere informatie

Bontje, de poes van de molen groep 3/4

Bontje, de poes van de molen groep 3/4 Verhalend ontwerp over Olie- en Korenmolen Woldzigt in Roderwolde Bontje, de poes van de molen groep 3/4 Episode 1: Bontje, de poes van de molen Bontje is een lieve poes. Ze woont in een molen en is van

Nadere informatie

NL DOET bij Beweging 3.0

NL DOET bij Beweging 3.0 NL DOET bij Beweging 3.0 Op zaterdag 16 en 17 maart 2012 organiseerde het Oranje Fonds, samen met duizenden organisatie in het land, NL DOET: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet de

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag.

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Het Bronnetje 2013 is er ook voor de Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Somerense Op dinsdag is alles al anders, op woensdag kan het niemand

Nadere informatie

Blij, boos, verdrietig of sip Het zijn allemaal gevoelens van geboorte tot rip Als je gepest word ben je verdrietig De pestkoppen zijn daarom ook

Blij, boos, verdrietig of sip Het zijn allemaal gevoelens van geboorte tot rip Als je gepest word ben je verdrietig De pestkoppen zijn daarom ook Aarde 9 miljoen mensen zijn jarig op de zelfde dag als jij. Dan zijn er veel mensen op de wereld, Mensen zoals jij. Al die mensen, Staan op de aarde, Een aarde van 6000.000.000.000.000.000.000.000 kg.

Nadere informatie

MOEDERDAG 2015. een mooie dag aan alle mama s. Dag lieve mama. Mama zijn. Kinderpraat

MOEDERDAG 2015. een mooie dag aan alle mama s. Dag lieve mama. Mama zijn. Kinderpraat een mooie dag aan alle mama s Dag lieve mama. Ik geef je een dikke zoen, en hoop dat ik dat nog vele jaartjes mag doen. Lieve mama, je krijgt er nog een ontbijtje bij, ben je nu niet blij? Mama zijn Onbeschrijflijk

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

19 oktober 2015 nr. 25

19 oktober 2015 nr. 25 19 oktober 2015 nr. 25 De eerste periode van het nieuwe seizoen zit er alweer op. Tijd om u even bij te praten. We blikken terug op het zevende jeugdkamp, er is een bijdrage van de activiteitencommissie

Nadere informatie

De zolder van opa Groepen 3-4-5

De zolder van opa Groepen 3-4-5 De zolder van opa Groepen 3-4-53 Inhoud 1 Kinderboekenweek 3 2 Op de zolder 4 3 De stoof 5 4 Het leesplankje 6 5 De Keulse pot 7 6 De tol 8 7 De foto 9 8 De koffiemolen 10 9 De schaatsen 11 10 Nog een

Nadere informatie

Beste lezers van De Geldfabriek,

Beste lezers van De Geldfabriek, Beste lezers van De Geldfabriek, Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad met het lezen van dit verhaal. Vonden jullie ook dat Pippa wel erg veel aan mooie spullen dacht? En dat sommige mensen onaardig

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014 Nieuwsbrief 6 Schooljaar 2014-2015 november 2014 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 directeur@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Pepernoten bakken Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Het jaarlijks Kerstfeest

Het jaarlijks Kerstfeest Het jaarlijks Kerstfeest Voor het tweede opeenvolgende jaar was LLT voor het kerstfeest te gast bij restaurant Den Eyck in Kasterlee. Dit jaar, op 17 december 2011, waren de weergoden ons gunstiger gezind.

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Sluisjournaal. Veel kijkplezier! Alle klassen prachtig versierd met zelfgemaakte. Sinterklazen, Pieten en stoomboten

Sluisjournaal. Veel kijkplezier! Alle klassen prachtig versierd met zelfgemaakte. Sinterklazen, Pieten en stoomboten 19e jaargang, nr.2 December 2016 Hoera! Sinterklaas is weer in het land! In deze foto-editie van het Sluisjournaal kunt u zien welke leuke dingen de kinderen in de klassen (of buiten school) hebben gedaan

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja Zondag 25 oktober 205 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Gezinsdienst Thema: Ja is ja Voorganger: ds. Sifra Baayen - Op t Land Meevoorbereid door WJV Muzikale medewerking: True Colors Welkom - door de

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Nijjoarsveziede 2013 Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. Henk Scholte en zien muzikoale pazzipant Bert Ridderbos En Thomasvaer

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Geschakelde woning met een persoonlijke

Geschakelde woning met een persoonlijke Geschakelde woning met een persoonlijke inbreng Hans en Wilma hebben lang getwijfeld, verhuizen of verbouwen. De keuze is op het laatste gevallen. Met hulp van Het Fundament Architectuur en Slijkhuis Interieur

Nadere informatie

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 De maand oktober is alweer aan zijn laatst stukje begonnen. Komende zondag gaat de tijd alweer een uurtje terug! Wat gaat de tijd toch snel! Ik hoop van harte dat

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen

JAARVERSLAG 2014. Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen Het weer en de bezoekersaantallen. Het seizoen begon dit jaar rustig. Op deze eerste dag van het nieuwe seizoen, 26 april, konden wij zo'n 300 bezoekers

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de

In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de Kinder GemeenteRaad! Hallo, ik ben Lisa en ik zit in

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Mijn schildpadmap. Bijlage 2. Bijlage 2. Mijn schildpadmap

Mijn schildpadmap. Bijlage 2. Bijlage 2. Mijn schildpadmap Bijlage 2 Mijn schildpadmap Bijlage 2. Mijn schildpadmap Hallo!!! Mijn naam is... Ik ben... jaar. De kleur van mijn ogen is... De kleur van mijn haar is... Ik heb... zussen en die heten... Ik heb... broers

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE Inhoud Voorwoord Uitgebreid verslag met veel foto s van het DARES Deelnemers Weekend Voorwoord Deze extra nieuwsbrief is een uitgave van DARES R09-Utrecht

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

23 DECEMBER 2016 / NUMMER

23 DECEMBER 2016 / NUMMER WEEKBRIEF 23 DECEMBER 2016 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Dit is de laatste nieuwsbrief van 2016. U hebt er dit jaar zo n 40 stuks ontvangen en daardoor kunnen meeleven met het

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Wijchense Molen. Lesbrief

Wijchense Molen. Lesbrief Wijchense Molen Lesbrief Lesbrief de Wijchense Molen Inleiding In het kader van het bezoek aan Wijchense Molen is deze lessenserie ontwikkeld. Tijdens het project maken de leerlingen kennis met de molen

Nadere informatie

Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6

Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6 Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6 Mama Een roos is roze viooltjes zijn blauw maar het allerliefst Hou ik van jou mama. Joshua De beste

Nadere informatie

PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS. W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist?

PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS. W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist? PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist? Ik ben Nathali Meurs-Pas, mijn bedrijf heet NML Design Interieurontwerp & Styling. Ik woon in Amsterdam,

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief 1 / 2 Gezellig 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, onderonsje.. Deze week: Bijbelse geschiedenis Activiteiten bij het thema Letters en cijfers Terugblik Schoolontbijt Foto s Bijlage:

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

Bakkerij, theeschenkerij, VVV-agentschap, verkoop van ambachtelijke producten

Bakkerij, theeschenkerij, VVV-agentschap, verkoop van ambachtelijke producten Dagcentrum Korenaer Bakkerij, theeschenkerij, VVV-agentschap, verkoop van ambachtelijke producten In dagcentrum Korenaer in Nieuwerkerk aan den IJssel werken mensen met een verstandelijke beperking. Het

Nadere informatie

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen Claudia van Loveren Ik weet nog goed dat er tijdens de modernisering van onze woningen in 2007, in de Flevopost een prijsvraag stond van de gemeente en Oost Flevoland

Nadere informatie

Om een of andere reden zijn ze daar allebei heel tevreden

Om een of andere reden zijn ze daar allebei heel tevreden Tweelingen Anna en Thijs wonen in de Verlegenstraat. Zo heet hun straat niet echt. Ze is vernoemd naar een Franse schilder. Fer. Léger staat er op het straatnaambordje. Maar als je de naam hardop uitspreekt

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Dankwoord (Acknowledgements)

Dankwoord (Acknowledgements) Dankwoord (Acknowledgements) Dankwoord (Acknowledgements) 245 Het heeft even geduurd maar daar ligt hij dan eindelijk, de gedrukte versie van mijn proefschrift! Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren

Nadere informatie

Stichting Krijtmolen d Admiraal Amsterdam Noord. Factsheet en hoofdlijnen beleidsplan 2014-2015 Stand van zaken juli 2015

Stichting Krijtmolen d Admiraal Amsterdam Noord. Factsheet en hoofdlijnen beleidsplan 2014-2015 Stand van zaken juli 2015 Stichting Krijtmolen d Admiraal Amsterdam Noord Factsheet en hoofdlijnen beleidsplan 2014-2015 Stand van zaken juli 2015 Stichting Krijtmolen d Admiraal zet zich in voor het behoud en het openstellen van

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

De hoed van Oom Nacho

De hoed van Oom Nacho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 De hoed van Oom Nacho Oom Nacho woont in een klein dorpje in Mexico. Eigenlijk is het geen echte oom, maar

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

Verslag Herfstfeest 21 oktober 2009 Op het Wijkpark Transvaal en de Stadsboerderij

Verslag Herfstfeest 21 oktober 2009 Op het Wijkpark Transvaal en de Stadsboerderij Verslag Herfstfeest 21 oktober 2009 Op het Wijkpark Transvaal en de Stadsboerderij Als gebruikelijk doen wij de herfstactiviteit samen met de Stadsboerderij De Woelige Stal. Sandra, de boerin, had al gezegd:

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 1ste nieuwsbrief van het 10de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden januari, februari en maart gebeurd is en

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Zet je eigen Jong ontmoet oud op! Tijdens deze bijeenkomst ontdekken de leerlingen hoe je van de activiteit een succes maakt.

Bijeenkomst 1 Zet je eigen Jong ontmoet oud op! Tijdens deze bijeenkomst ontdekken de leerlingen hoe je van de activiteit een succes maakt. Lesmateriaal: jong ontmoet oud In een lessenreeks van vier bijeenkomsten bereidt u de leerlingen voor op het project Jong Ontmoet Oud: een activiteit dat jong en oud met elkaar in contact brengt. Tijdens

Nadere informatie

Opdrachten De Korenmolen

Opdrachten De Korenmolen Opdrachten De Korenmolen Geschiedenis Heb jij je wel eens afgevraagd hoe dat lekkere broodje in je hand gemaakt is? Vast wel. Heb jij je ook wel eens afgevraagd of mensen vroeger ook zulke lekkere broodjes

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

molenaarsles Opdracht 1 Welkom in één van de Schatkamers van de wereld. In deze lessen leer je meer over de molens van Kinderdijk. Wat gebeurt daar?

molenaarsles Opdracht 1 Welkom in één van de Schatkamers van de wereld. In deze lessen leer je meer over de molens van Kinderdijk. Wat gebeurt daar? Naam: Klas: Datum: Welkom in één van de Schatkamers van de wereld. In deze lessen leer je meer over de molens van Kinderdijk. Wat gebeurt daar? Rik is 16 jaar en woont in een van de molens van Kinderdijk.

Nadere informatie

22 sept.: informatieavond alle groepen - Koptelefoons

22 sept.: informatieavond alle groepen - Koptelefoons Kindcentrum de Grasspriet van de Venstraat 9 5555KK VALKENSWAARD Tel. 040-2012908 e-mail: infodegrasspriet@skozok.nl website: www.degrasspriet.nl 2015-2016 Nummer 02 15 september 2015 In dit nummer: -

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreid Broedseizoen 2013 zit er weer op. Tijd om de balans op te maken en dit met jullie te delen. We hebben qua aantallen

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Uitstekend onderhouden Instapklaar

Uitstekend onderhouden Instapklaar Huizen vanhendriks de Koppele 147, 5632 LH Eindhoven Uitstekend onderhouden Royaal 3-kamer appartement Royaal balkon op het westen Instapklaar Fraai uitzicht H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

REINAERDE Reinaerde Kijker

REINAERDE Reinaerde Kijker REINAERDE Reinaerde Kijker Jaargang 9 december 2012 Nummer 59 Het verhaal van Ed Ed is 65 jaar. Hij woont in IJsselstein. Ed heeft veel meegemaakt in zijn leven. Dat waren niet allemaal leuke dingen. Zo

Nadere informatie