WINDOTTERNIEUWS. Twintig jaar korenmolenbedrijf de Windotter: Over visie, zakelijkheid, ambitie en betrokkenheid! Sky high. De Windotter telt...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WINDOTTERNIEUWS. Twintig jaar korenmolenbedrijf de Windotter: Over visie, zakelijkheid, ambitie en betrokkenheid! Sky high. De Windotter telt..."

Transcriptie

1 WINDOTTERNIEUWS Jaargang 12, nummer 33 voorjaar 2008 Sky high Twintig jaar korenmolenbedrijf de Windotter: Over visie, zakelijkheid, ambitie en betrokkenheid! 1 Sky high - Ronald Sentner De Windotter telt... Sky high, elementen van 20 jaar molenbedrijf Twaalfmiljoendriehonderdvijfenveertigduizendnegenhonderdeenennegentig. Bij de feestelijke inbedrijfstelling van de Windotter op 16 april 1988 maakten de wieken van de molen hun eerste omwentelingen. Een paar ingewijden wisten dat er helemaal bovenin de molen onder de kap een apparaatje werd ingebouwd. Een cadeau van molenmaker Schakel en Schrale. Op de vulstukken van de bovenas, waar het bovenwiel omheen zit en waaraan de wieken zitten bevestigd, zit een teller. Vanaf de allereerste omwenteling wordt er al geteld. De stand op een zonnige dag in april 2008: Bert Murk op zijn lievelingsplekje in de molen, hoog in de kap bij het molenwiel Na 5 jaar penningmeester en 10 jaar voorzitter te zijn geweest van de stichting die het mooiste IJsselsteinse monument beheert en exploiteert, is de tijd gekomen om de voorzittershamer (die er overigens nooit is geweest) over te dragen aan collega bestuurslid Rienk Sybrandy. Na 15 jaar in het dagelijks bestuur te hebben gezeten ga ik nu voor een functie van lid van het algemeen bestuur. Op die wijze kies ik ervoor betrokken te blijven bij het oudste, meest ambachtelijke bedrijf van IJsselstein. In 1987 is de molen volledig gerestaureerd en in 1988 weer in bedrijf genomen. Daarom is 2008 een lustrumjaar en is een korte terugblik op zijn plaats. Het was burgemeester Roest Crollius die de visie had om de molen niet alleen te restaureren maar ook weer als een echt molenbedrijf in gebruik te nemen. De eerste 10 jaar na ingebruikname werd er voornamelijk gemalen voor de warme bakkers en groothandel. De particulierenmarkt bestond toen nog nauwelijks. Een rendabele bedrijfsvoering bleek op die wijze ook niet mogelijk. Burgemeester Wijte heeft er in 1996 voor gezorgd dat de opgebouwde schulden konden worden afbetaald en heeft een structurele jaarlijkse subsidie mogelijk gemaakt. Hierdoor kwam de stichting er financieel beter voor te staan en daardoor ontstond er ruimte om echt te gaan ondernemen.

2 2 Het beleidsplan Windkracht 2000 zag in 1998 het levenslicht en vele daarin opgenomen doelstellingen zijn gerealiseerd, zoals onder andere: - het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering en het versterken de eigentijdse uitstraling; - metamorfose van de theekoepel van opslagplaats tot representatieve ontvangstruimte; - uitbreiden van het aantal Vrienden van de Windotter; - opzetten van de participanten (de zakelijke vrienden) van de Windotter; - uitgave molenboek Gang is alles Zes eeuwen IJsselsteins Korenmolenbedrijf; - verhogen van de omzet aan particulieren, hierdoor minder afhankelijk van de omzet aan bakkers en groothandel; - bouwen van een professionele separate molenwinkel; - opzetten van een adequate vrijwilligersorganisatie. Dit alles heeft geresulteerd in een professioneel functionerend molenbedrijf met een ambachtelijk en traditioneel product maar wel met een eigentijdse uitstraling. Een goed team van medewerk(st)ers draagt zorg voor een efficiënte bedrijfsvoering, de molen verkeert in een prima staat van onderhoud en er staat een prachtige molenwinkel. En gelukkig komen er dagelijks heel veel klanten die met elkaar goed zijn voor meer dan kilo per jaar. Hierdoor is er op dit moment sprake van een gezonde financiële situatie, namelijk een goede vermogenspositie zonder schulden en een positief exploitatieresultaat. De stichting heeft de afgelopen 2 jaar daarom ook geen financieel beroep meer gedaan op de gemeente. Het succes van de afgelopen 20 jaar kent vele vaders en moeders. Met name wil ik hierbij noemen de meer dan 60 vrijwilligers, de meer dan 1150 betalende vrienden van de Windotter, de meer dan 65 IJsselsteinse bedrijven en instellingen die de Windotter allemaal een warm hart toedragen, de Gemeente IJsselstein en de vele klanten die de molen(winkel) dagelijks bezoeken. Maar ook wil ik bedanken de voormalig bestuursleden van de stichting, helaas zijn enkele hiervan ons reeds ontvallen. En last but not least Maarten en Lia Dolman, zij hebben een belangrijke bijdrage tot het succes geleverd door 20 jaar lang op een gepassioneerde wijze leiding te gegeven aan het molenbedrijf. Als gezin is de familie Dolman al die tijd beeldbepalend voor de molen en haar directe omgeving geweest. Met warme gevoelens denk ik onder andere terug aan het grote molenontbijt in het molenplantsoen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan waar vele honderden IJsselsteiners bij aanwezig waren, het kunstenaarsproject 20x20x20 in de theekoepel bij de molen, het bakken van duizenden pannenkoeken bij de YVO en de uitreiking van het eerste boek(en) Gang is alles ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan, de openingsceremonie van de molenwinkel en de barbecue met alle vrijwilligers vorig jaar. Ik bedank een ieder, oprecht en hartelijk, die een bijdrage heeft geleverd, om van twintig jaar IJsselsteins Korenmolenbedrijf, een succes te maken. Ik bedank mijn collega bestuursleden voor hun steun, inzet en betrokkenheid die ik heb mogen ervaren. Ik ben er trots op de afgelopen 10 jaar als voorzitter van de stichting s Heren Korenmolen te hebben mogen fungeren! Rienk Sybrandy als nieuwe voorzitter geef ik mee om, de traditionele kernwaarden van het molenbestuur namelijk: visie, zakelijkheid, ambitie en betrokkenheid te blijven koesteren. Ik sluit af met de slogan die, door voormalig bestuurslid Dirk van Ziel, vele jaren geleden voor het eerst werd uitgesproken: Gang is alles. Het was mij een waar genoegen! Bert Murk Gemeente IJsselstein wint de Evert Smit Biotoopprijs. Het nieuwe jaar werd voor zowel het Gemeentebestuur als het Molenbestuur verrassend ingezet met uitreiking van de Evert Smit Biotoopprijs. Ter gelegenheid van het Molenbiotoopjaar 1995 is door het bestuur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars een biotoopprijs ingesteld welke jaarlijks kan worden uitgereikt aan een persoon of een instelling die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de zorg voor de molenbiotoop. De prijs draagt sinds 1998 de naam van Evert Smit, als eerbetoon aan een groot voorvechter van de molenbiotoop. Wat houdt een molenbiotoop in? Van achteren naar voren: toop komt van topos = plaats; bio komt van bios = leven. Biotoop is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen gedijen/ leven. Voorbeeld: de eland leeft in gematigde tot koude moerasgebieden; adders leven in vaak wat droge en warme heide gebieden. Molenbiotoop: molens leven en gedijen goed op een plek waar het landschap om de molen vlak is, omdat dan veel wind op de wieken gevangen kan worden. De wind moet vrij naar de molen kunnen waaien en achter de molen ook weer weg kunnen. Dit geldt voor alle windrichtingen rondom de molen. Zoals een eland niet kan leven in de Sahara, zo kan een molen niet functioneren zonder een vrije windtoevoer. Staan er veel hoge objecten, zoals bomen of gebouwen die de wind belemmeren, dan wordt gesproken van een slechte molenbiotoop. De biotoop van een molen heeft alles te maken met de omgeving van de molen. Die omgeving moet afgestemd zijn op de aanwezigheid van de molen. Beleving en zicht Hoewel windvang erg belangrijk is, zijn

3 er ook nog andere aandachtspunten die meespelen. Een molenbiotoop heeft ook te maken met belevingswaarde en zichtlijnen naar de molen. Een molen die ingebouwd raakt, door huizen of andere gebouwen, of ingegroeid raakt, door bomen en hoge struiken, is niet of nauwelijks zichtbaar. Er gaat dan veel verloren van het cultuur-historisch beeld van een open landschap rond de molen. Het herkenningspunt in de omgeving is verdwenen. De molen wordt niet meer gezien, niet meer beleefd door de omgeving. En dan komt weer die windvang om de hoek: de molen kan niet meer (goed) draaien en raakt in verval. Terwijl een (draaiende) molen, in een open landschap zichtbaar van alle kanten, betekenis geeft aan de omgeving; iedereen kan ervan genieten. Voor de IJsselsteinse korenmolen de Windotter geldt dan ook nog:... voor veel mensen brood op de plank!! Molenbeschermingszone Een molen kan niet leven zonder wind. Een molen kan niet leven zonder molenaar. Maar een molen heeft ook weinig levenskans als de gemeente zich distantieert. Het is tenslotte het gemeentebestuur dat de molenbiotoop kan creëren en in standhouden. In bestemmingsplannen kunnen regels worden opgenomen waarmee de directe omgeving van een molen wordt beschermd tegen bedreigingen. Die regels gelden binnen een bepaalde straal rond de molen, een molenbeschermingszone. Gemeente IJsselstein Een goede molenbiotoop realiseren is niet een kwestie van even een paar bomen kappen of korten. Er gaat meer tijd en planning aan vooraf. Toen de Windotter nog molenstomp was en Zenderpark nog niet op de kaart stond, dus ruim twintig jaar geleden, lag er bij de gemeente een plan om aan de zuidkant van de stad een bos te planten, het Zenderbos. Dit is niet gerealiseerd omdat dit problemen zou opleveren voor de windvang van de -te restaureren- korenmolen. Met de bouw van Zenderpark is rekening gehouden met de molenomgeving. De woontorentjes langs de Baronieweg zijn aangepast. Bij de nieuwbouw aan de Overtoom is rekening gehouden met de molen, met name de toneeltoren van t Fulco speelde hierin een belangrijke rol. Dit geldt ook voor de De prijsuitreiking in de molenwinkel. vlnr molenaar M. Dolman, wethouder P. Doesburg, H.C.Steins, voorzitter Gilde van Vrijwillige Molenaars H.C. Steins recente uitbreidingsplannen bij Ewoud gasthuis en op dit moment zijn het de bouwplannen van de nieuwe bibliotheek. De bomen in de Havenstraat zijn gekapt, omdat zij de wind tegen hielden, in het Molenplantsoen moesten bomen windruimte maken, in de Molenstraat werden kastanjebomen verplaatst, het Hoge Biezenpark bestaat bewust uit fruitbomen en lage begroeiing. Met wat goede wil is er best veel mogelijk is voor een goede molenbiotoop, is de achterliggende gedachte van het Gilde van Vrijwillige Molenaars omtrent deze prijs. Gilde-voorzitter H.C. Steinz overhandigde de prijs en de daaraan gekoppelde cheque van 450,- met zichtbaar plezier aan wethouder Peter Doesburg; LDIJ-fractievoorzitter Robbert Leutscher was getuige bij het doorsluizen van de geldbedrag naar het molenbestuur. Doesburg: Wij houden de prijs, jullie krijgen het prijzengeld. We willen dit bedrag ter beschikking stellen voor exploitatie van de molen. Volkomen terecht dat de elfde Evert Smit Biotoopprijs naar IJsselstein gaat. Het gemeentebestuur heeft het verdiend, reageerde de voorzitter van het molenbestuur Bert Murk, het verliep niet altijd gladjes, maar we komen er wel weer samen uit. Door geen goede windvang lijdt een molenbedrijf veel schade. De kritische succesfactor is niet de molenaar, maar de gemeenten die zich wel of niet bewust zijn van het belang van de molenbiotoop. Zoals een mens niet zonder zuurstof kan, zo betekent geen wind voor een molen einde oefening. Bert maakt zich in dit verband zorgen over de recent gerestaureerde molen De Oude Geinse Molen in Nieuwegein. Naast voorzitter Steins gaven ook bestuursleden Joyce Beneker (een van de weinige vrouwelijke molenaars) en André de Vos (molenaar op de Sluismolen in Odijk) acte de presence. Vanuit het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Utrecht toonde Daan Ottevanger zijn belangstelling. De vereniging De Hollandsche Molen was van de partij in de persoon van de heer R. Steenbeek. Zeer speciaal was de aanwezigheid van mevrouw Uschi Smit en haar kinderen. Zij memoreerde hoe haar echtgenoot Evert Smit op de naamgeving Molenbiotoop was gekomen: We hadden het over de vogels die ook in een stad moesten kunnen blijven vliegen, een biotoop dus voor vogels in de stad. Ook een molen moet in een stad kunnen blijven draaien: een biotoop dus voor molens, een molenbiotoop. Het molenbestuur verraste mevrouw Smit met het prachtige molenboek: Gang is Alles.

4 Miss Molen Najaar 1996: Wil jij bij ons secretaris worden? Bij ons = het bestuur van de Stichting s Herenkorenmolen; Vrager = de toenmalige voorzitter Theo Metaal; Gevraagde = Netty Aarendonk - Klomp. Netty herinnert zich de vraag nog goed: Ik? Secretaris in een bestuur? Wil ik dat? Kan ik dat wel? Ik heb geen enkele bestuurlijke ervaring. Ze moeten wel wat aan mij hebben. Waarom ik? Omdat jij een pragmatisch mens bent, lichtte Theo Metaal toe. Ik wil hier even goed over nadenken, was haar reactie. 4 Wat had ze eigenlijk met de molen? Het gezin Aarendonk kende de molen al toen het nog een armzalige stomp was en de molenplaats een aardig plekje om de kinderen Aarendonk op de foto te zetten. Na de restauratie werd ook een Aarendonk-molensteentjes ingemetseld en het uitzendbureau waarbij Netty werkte, lag vlakbij de molen....en dat was in het najaar 1969 eigenlijk alles wat zij met de molen had. Maar toch er was waardoor zij de uitdaging aanging: Het was vooral het zakelijke aspect dat mij aansprak. De toenmalige voorzitter had midden in de roos geschoten: het molenbestuur haalde een secretaris binnen bij wie handelend optreden en een zakelijke beoordeling van feiten, een tweede natuur was. Zij volgde Sophie Bodewes op. Netty s eerste notulen: Het was best een klus, bekent Netty, ik had nog nooit genotuleerd en wist niet wat ik moest opschrijven. De opmerking van de voorzitter dat is een uitgebreid verhaal zeg, hielp haar op weg: volgende vergadering kort maar krachtig. Let wel: dit was toen niet de aanleiding van ook nog een voorzitterswisseling in het bestuur. Metaal kwam in de gemeenteraad en wilde geen belangenverstrengeling. Bert Murk, toen al vijf jaar penningmeester, nam de voorzittershamer van hem over. Netty Aarendonk met op de achtergrond de drie objecten waarvoor zij de afgelopen 10 jaar gegaan is: molen, winkel en koepel Anton Pieck Het weer voltallige bestuur ging aan de slag met een uitdagend motto: Werken aan een eigentijds molenbedrijf en geen Anton Piecktoestanden. Veel tijd om in te werken was er niet. Het tweede lustrum van het molenbedrijf stond voor de deur. Feest dus en handen uit de mouwen. Feest in de vorm van een molenontbijt voor iedereen. Ruim vierhonderd mensen schoven aan en genoten in het Molenplantsoen van een overvloed aan van alles wat er bij een gezond ontbijt hoort, zelfs de versgekookte eitjes ontbraken niet. Als extra beleg was er muziek en zang, plus de uitvoering van een door toneelgroep Grimas speciaal geschreven toneelstuk Windilus Otternicus. Na deze vuurdoop volgden de feestelijke activiteiten en herdenkingen elkaar op. Maar het bestuur deed meer. Netty trekt een blik open: We hebben onze huisstijl vernieuwd, ons nieuwe logo staat nu overal op. De Vrienden van de Windotter werden binnengehaald door middel van Vriendenacties. Windotternieuws voor deze Vrienden. In de beginperiode waren het de bestuursleden die de Windotternieuwsbladen aan huis bezorgden. Toen de stapels steeds gorter werden moest er een andere oplossing komen. Netty bouwde een netwerk, waarmee de eerste groep van -vijfentwintig- vrijwilligers die zich wilde inzetten voor de Windotter, een feit werd. Binnen 10 jaar is deze groep uitgegroeid tot ruim zestig vrijwilligers. Volgende klus: De koepel zag er niet uit, moest gerestaureerd worden. IJsselsteinse kunstenaars sierden het inwendige met hun kijk op de molen. Koepelkunst. Na de restauratie kwam het zakelijke aspect om de hoek kijken: Hoe kunnen we de koepel rendabel maken? Bedrijven en instellingen werden benaderd, als participant van de Windotter mochten zij gebruikmaken van de koepel: een gezellig ontbijt met personeel of zakenrelaties, sollicitatiegesprekken, vergaderingen. Vanaf dat moment is het een bedrijvige boel in en rond de koepel. Nog meer wensen? Ja, onze molen. We wilden graag de geschiedenis van de Windotter vastleggen. Dit werd een feit met de realisatie en presentatie van het prachtige boek: Gang is Alles, zes eeuwen IJsselsteins korenmolenbedrijf. Hoe het niet moest. Het molenbestuur was niet meer te stoppen. De molenwinkel binnen de ronde muren van de Windotter groeide al snel uit haar voegen. Bezoekers stonden vaak in weer en wind buiten in de rij te wachten op hun beurt. Op naar de volgende uitdaging: een nieuwe winkelvoorziening, los van de molen maar wel op de molenplaats, een wens die bij alle bestuursleden al jarenlang leefde, iedereen was enthousiast, geen gezeur, het was nodig dus we gingen er voor. De eerste stap

5 die gezet werd was een rondreisje door Zeeland en Zuid-Holland, doel: het bezoeken en kritisch bekijken van molenwinkels. Nou, toen wisten we dus hoe het níét moest. Met die kennis gingen we aan de slag. We hebben het zelf opgezet en bewust mensen erbij betrokken uit IJsselstein. Allemaal mensen met het goede molengevoel. Want ja, zeg nou eerlijk, bij al die mensen moesten we wel het een en ander van de prijs afhalen. Op 2 juni 2007 werd de trots van het molenbestuur op spectaculaire wijze geopend. Van het een kwam weer het ander: Vrijwilligers werven en opleiden voor de winkel én een kledinglijn. Als puntje op de i volgde daarna nog het terugbrengen in de oude stijl van het inwendige van de molen, de ruimtes binnen de ronde muren op de begane grond. Resultaat: de oorspronkelijke werkruimte en de woonkamer zijn weer terug in de Windotter. Netty ontpopte zich in de afgelopen tien jaar als een enthousiast gastvrouw die naast het regelen van activiteiten als Koren op de molen (zangkoren zingen op de molenstelling), Midwinterhoornblazers (die hun indrukwekkende tonen vanaf de molenstelling over IJsselstein bliezen), tijdens ontvangsten en recepties met zwier en gratie rondliep met schalen heerlijke hapjes uit eigen keuken: Je moet mij niet met financiële dingen opzadelen, daar ben ik niet goed in. Maar dit soort dingen, daar geniet ik van. Banen en gezinnen Terugkijkend meer dan elf jaar secretariaat reageert Netty: We noemen nu wel al die activiteiten, maar hieraan heb ik maar een bescheiden bijdrage geleverd. Dit alles is te danken aan de inzet van het hele bestuur. We hebben zo n werkzaam, fijn bestuur. Zo n goed onderling contact. We stuurden elkaar aan en iedereen ging ervoor. Ik had geen baan en had tijd om overdag op pad te gaan, maar al die anderen hebben zware banen plus hun gezinnen en toch maken ze nog tijd vrij voor de molen. Iedereen heeft zo n goed molenhart, alle lof van de enige vrouw in het bestuur richting haar jongens. De basis van het succes van twintig jaar molenbedrijf werd volgens Netty gelegd door Maarten Roest Crollius. Hij zei altijd Je moet gewoon een bedrijf worden en daar heeft het bestuur naar gehandeld. Netty s zakelijke inslag sloot daar in de afgelopen tien jaar goed op aan en zorgde voor een stevig en betrouwbaar fundament onder de plannen van het molenbestuur. Weet je, wil de vertrekkende secretaris nog even kwijt over het bestuur, ik vind het zo positief dat we veel jonge mensen in het bestuur hebben. Dat brengt jeugdig elan met zich mee en daardoor blijven we dynamisch. Ze hebben allemaal hun eigen netwerken en dat werkt zo verrassend. Leuk hoor, op een bepaalde manier houdt mij dat ook nog scherp. Miss Molen Astrid Cats neemt de pen van Netty over: Ik blijf in het bestuur als algemeen bestuurslid met als taak de vrijwilligers en het Windotternieuws, Netty hoopt hiermee ruimte te krijgen om wat meer eigen (lees: privé) activiteiten te plannen. In de tien jaar dat zij zich inzette voor het molenbedrijf, is het de Windotter weer eens gelukt om iemands hart te veroveren. Van een paar leuke foto s met de kinderen bij de molenstomp en een molensteentje in de molen destijds, is het nu: de molen, dat is het leukste wat er is. Het doet mij wat. Al dat ambachtelijke, dat gepiep en gekraak in de molen als hij werkt. Het is een belangrijk onderdeel van mijn leven, een monument met emotie. Ik vind het prachtig die productie. Je moet je voorstellen, alles wat daar gemaakt wordt, allemaal natuur. Wind en kracht. Zo fascinerend wat je met wind en kracht voor elkaar kunt krijgen. Ik ben dankbaar en blij dat ik hierin heb mee mogen draaien. Dit enthousiasme brengt Netty over naar anderen. Het is niet zomaar dat ze in de tuinclub, een van Netty s hobbies, omgedoopt is tot Miss Molen. Een mooier compliment is toch niet denkbaar? 5 Armen, grijpend in de wind. Onaantastbaar, niemand die er wint. Altijd achter elkaar, dag in, dag uit. Steeds weer draaiend, van noord naar zuid. Imposant groot, je voelt je klein. Vier grote armen, die wieken van de molen zijn. T.R.

6 20 jaar in bedrijf!

7

8 8 1998: 10 jaar Gang is alles

9 De trots van IJsselstein De Windotter is jarig en alle Vrienden worden getrakteerd. Het is dit jaar 20 jaar geleden dat de korenmolen de Windotter in zijn glorie en luister werd hersteld. Alweer 20 jaar staat daar de trots van IJsselstein op de molenplaats aan het Molenplantsoen ambachtelijk te malen. De Windotter in bedrijf, altijd weer een indrukwekkende ervaring. Hoe kan het ook anders met buiten de ritmisch draaiende, suizende wieken en tegelijkertijd in de molen het gedreun en gesteun van de werkende koningsas en malende molenstenen. Het lijkt wel een orkest, waarbij het geluid van castagnetten zelfs niet ontbreekt: het gemalen meel dat van tweehoog door een koker naar beneden stort. Als een drukke bezige bij doet de molenaar daar nog een muzikaal schepje boven op door op zijn klompen de molentrappen en -vloeren te bespelen : drie houten trappen en twee houten molenzolders nou dat wil wel en dat klinkt wel, trommels zijn er niets bij. Zelfs het gekreun van de molenromp klinkt als muziek in de oren. Een bijzondere ervaring om bij een beetje wind tot storm op de molenplaats te staan en al die geluiden bij je binnen laten komen. En in die tussentijd maalt de korenmolen zijn duizenden en nog eens duizenden kilo s meel per jaar. En dit alweer 20 jaar lang. 20 Jaar ambachtelijk molenbedrijf....dàt moet gevierd worden. Dit keer een verjaardagsfeestje in een bescheiden vorm met het bestuur en gróóts voor alle Vrienden. Een cadeau voor de Vrienden en de Participanten van de Windotter. Twee groepen die het Ambachtelijk Korenmolenbedrijf een warm hart toedragen en dit ook nog financieel ondersteunen. Bij dit jubileumnummer daarom voor alle speciale fans van de Windotter een terugblik in beweging: de nieuwe dvd Gang is Alles, twintig jaar korenmolen de Windotter. Opening winkel

10 De Windotter in beweging Het meest gefotografeerde object in IJsselstein: korenmolen De Windotter. Geliefd en bewonderd in IJsselstein maar maar ook daarbuiten, toeristen uit Nederland en buitenland en geemigreerden die vanuit hun nieuwe land de band met de Windotter willen vasthouden. Gelukkig blijft deze Trots van IJsselstein hieronder stoer en bescheiden: gewoon doorgaan met draaien en malen onder het motto brood op de plank! Groot bewonderaar van onze molens in het algemeen en de Windotter in het bijzonder is Ton van Genderen. In 1973 verhuisde het gezin Van Genderen van Utrecht naar IJsselstein. Ton: Toen al raakte ik gefascineerd door de molen al was het een molenstomp. Ik vond het zo n triest beeld dat verpauperde molenrestant op die prachtige verhoogde plek, die molenplaats. Steeds als ik er voorbij kwam vroeg ik mij af hoe het eruit zou zien als daar een molen stond in aktie. Ton s wens ging in 1988 in vervulling waarmee de passie voor het molenbedrijf ontstond. 10 Een andere passie van hem is filmen. Ruim 35 jaar geleden begon hij als amateurfilmer; dit groeide al spoedig uit van hobby naar beroep. Vakantiefilmpjes werden documentaires van de streek. Door zijn belangstelling voor cultuuhistorie en educatie is het voor Ton nooit moeilijk een thema of object te kiezen: Dat gebeurt vanzelf. Als iets me boeit me ga ik aan de slag. Resultaat: tientallen documentaires, promotie- en voorlichtingsfilms. Hoe wordt bij Ton een film geboren? Je gaat op vakantie, de videocamera altijd mee, je raakt Ton van Genderen, de man achter de dvd Gang is Alles, twintig jaar korenmolen de Windotter. geboeid door de omgeving waar je bent, de natuur, het dierenrijk, gebouwen en de mensen die daar wonen. Zaken waar hij diep induikt. Ton wil dan alles weten over de geschiedenis en de verhalen achter de beelden. Hij bezoekt de archieven, maakt contact met mensen die zijn vragen kunnen beantwoorden en legt dat alles vast op video. Vervolgens trekt hij zich terug in zijn studio en een prachtige film is geboren. Zo overkwam het de dolfijnen in de Golf van Mexico dat er iemand met camera met ze meezwom; Ton van Genderen. Op die manier maakte hij ook promotiefilms van paardrijlocaties in Hongarije, Cyprus, Kreta, Portugal. Een ander voorbeeld is een boeiende film over het Nederlandse kooikershondenras gebaseerd en geinspireerd op zijn eigen hond. Vaak werkt hij in opdracht van educatieve instellingen: Ik doe alleen dingen die ik leuk vind. Niets moet alles mag, legt de prépensioener uit. 10 Jaar lang leerde hij, via cursusprojekten, hobbyfilmers om te gaan met de filmcamera en de resultaten daarna te verwerken op de eigen computer. Momenteel werkt hij voor blindeninstituut Bartimeus aan voorlichtingsfilms; in Zeist heeft Ton de beschikking over een eigen studio. Een idee dat bij de amateur-filmer al lang speelde, kreeg in 2005 bij de presentatie van de nieuw te bouwen molenwinkel vaste vorm. Dat was hèt moment om met de IJsselsteinse molen aan de gang te gaan. Ik dacht: ik ga díé bouw volgen wat de rode draad van de film wordt. Hij had een duidelijk beeld van wat er op de dvd moest komen. De filmer: De werking van de molen in combinatie met de winkelfunctie. Vanaf dat moment stond hij vooraan als er activiteit was rond de Windotter of de molenwinkel. De molenaar werd het hemd van het lijf gevraagd over zijn vak, de werking van de molen en het maalproces. Maar niet alleen Maarten was de klos, ook Lia, de molenaarsvrouw, kreeg alle ruimte voor haar verhaal over haar toko, de nieuwe molenwinkel. Het resultaat: een dvd met daarop unieke zwart/wit amateurfilmbeelden

11 uit Een boeiende film over molens in het algemeen en de Windotter vanaf 1732 tot nu. Zonder menskracht geen molenbedrijf. Dus ook de mensen die bijdragen aan dit ambachtelijk molenbedrijf, worden belicht. Een totaalbeeld van wat er allemaal gebeurt op de molenplaats aan de Walkade, naast het Molenplantsoen in IJsselstein. Tip: maak een rondleiding door de korenmolen de Windotter, bekijk de dvd en breng weer een bezoek aan de molen. Ton van Genderen: Ik kan je verzekeren dat er bij het tweede bezoek een wereld voor je open gaat. Naast het prachtige boek Gang is Alles, Zes eeuwen IJsselsteins Korenmolenbedrijf, is er vanaf heden ook bewegend beeld, de dvd Gang is Alles, Twintig jaar korenmolen de Windotter. Beide zijn te koop in de molenwinkel. Vrijwilligers van de molenwinkel Dinsdag 16 oktober 2007, de eerste samenkomst van de vrijwilligers werkzaam in de molenwinkel. De opkomst was groot, de behoefte aan informatie niet minder. Het molenbestuur toonde haar betrokkenheid met drie man sterk. Molenaar Maarten, nu eens zonder overall, pet en klompen (= even wennen en goed kijken of hij het wel is!!) was stand by voor Lia, tevens gastvrouw. De ontvangst in de tot vergaderruimte omgebouwde molenwinkel was letterlijk en figuurlijk warm; Lia verwende haar mensen met koffie, thee en koek. met z n allen vooruit te kijken, vindt Sijbrandij. Hij gaat dit lustrum handen en voeten geven met: Een beleidsplan voor de komende 10 jaar om de basis naar de toekomst breder te maken. Sfeervoller vergaderen kan toch eigenlijk niet Vrijwilligers, Vrienden en Bestuur Het vrijwilligersleger voor de winkel telt totaal eenentwintig personen, afkomstig uit IJsselstein, Montfoort, Polsbroek en Nieuwegein: Voor het molenbestuur een nieuw fenomeen, stelt voorzitter Bert Murk vast. Door de molenwinkel hebben we ineens een grote toename van vrijwilligers. Betrokkenheid tussen vrijwilligers onderling en het bestuur ziet hij als een groot belang: Bijeenkomsten als deze moeten daarom structureel worden. De molenafzet rust op drie peilers: de afzet naar de warme bakkers, de groothandel vanaf de molen en de particuliere verkoop via de molenwinkel. De winkel levert zodanig veel geld op, dat we op deze drie peilers zelfstandig kunnen draaien. Dus mede dankzij jullie inzet draait de molen zonder overheidssubsidie. Murk benadrukte wel dat het niet alleen de inzet van de vrijwilligers vanuit de winkel is: De bijdrage van de ruim duizend Vrienden van de Windotter is hierin ook een belangrijk en onmisbaar component. Bestuurslid Hans Smeets, zat zichtbaar te genieten van het hele gebeuren: een prachtig gebouw, een mooi ingerichte winkel en een grote groep vrijwilligers die de kar trekt: Ik weet nog als de dag van gisteren dat we de molenstomp kochten en kijk nu eens. Dat geeft de burger moed. Het derde aanwezige bestuurslid Rienk Sijbrandij, doet er nog een schepje molen bovenop: Het mooiste monument van IJsselstein. Waarom is deze molen zo bijzonder? Het is een onafhankelijk monument waarin van alles gebeurt, in 2008 alweer 20 jaar. Een goed moment om Pinnen Nadat het bestuur haar zegje had gezegd, staken de winkelmensen van wal. Iedereen stelde zich voor met de nodige neveninformatie, er was gelegenheid om vragen te stellen aan de bestuursleden en de vrijwilligerscontracten kwamen aan bod. We hebben een pinapparaat nodig. Nou in een ambachtelijk molenbedrijf in een modern jasje past wel een eigentijds pinapparaat. Verzoek wordt gehonoreerd. Het tweede gedeelte van de avond werd gevuld met productinformatie. Groen, lila, roze en oranje. In het groene rek staan de enkelvoudige producten zoals de: gerst en spelt uit de Flevopolder, mais en rogge uit Frankrijk en tarwe uit Noordoost Duitsland. In het lila rek de meervoudige producten en in het oranje rek de complete broodmixen. Het roze rek herbergt alle koek- cake- en taartmixen en dan is er nog een schap met diverse bakingrediënten en broodverbeteraars. Voor koper en verkoper handig om te weten en alles gemakkelijk te kunnen vinden. Na de vloed van informatie werd geklonken op een gezonde toekomst voor iedereen en de molenwinkel. 11

12 Stichting s Heren Korenmolen te IJsselstein Adres Walkade 73, 3401 DR IJsselstein Telefoon internet: Windotternieuws is een uitgave van de Stichting Vrienden van de Windotter te IJsselstein; jaargang 12, nummer 33, voorjaar 2008 oplage 2500 exemplaren. Recept Kokoscake (op de bakplaat gebakken) Bereidingswijze bodem: Klop de eieren en de suiker op. Laat nu de boter in de melk smelten. Meng alles door elkaar, ook het bakmeel. Giet het dunne mengsel in een iets ingevet bakblik of op een hoge bakplaat. (23cm. x23cm.) Bak de cake ± 20min. in het midden van de oven op 170. De bovenlaag: Smelt de boter in de melk. Meng de suiker met het kokos en roer nu alles door elkaar. Giet alles ui tover de cake en zet het bovenin de oven. Laat alles 10 minuten doorbakken. Succes! Bestuur voorzitter secretaris penningmeester leden molenaar Bert Murk Netty Aarendonk-Klomp Eric Veldpaus Angela Ruizenveld-Lijffijt Bart Rietveld Hans Smeets Rienk Sijbrandij George Terberg Maarten Dolman Benodigdheden: Bodem: Bovenlaag: 250 gr. Zelfr. Bakmeel 125 gr. Boter 50 gr. Boter 100 gr. Kokos 250 gr. Suiker 175 gr. Donker Eieren bruine basterdsuiker 200 ml. Melk 50 ml. Melk 2 zakjes Vanillesuiker Vrienden van de Windotter steunen het werk van de stichting. U wordt vriend door 5,- of meer over te maken op rekeningnummer van de Rabobank te IJsselstein, onder vermelding van: Vrienden van de Windotter Ledenadministratie Rita Berghuis, Eiteren 79, 3401 PS IJsselstein telefoon Redactie Maarten Dolman Elly van Groeningen Bart Rietveld Redactieadres: Walkade 73, 3401 DR IJsselstein pno design en GrafieHoek Drukwerk: PlantijnCasparie IJsselstein/Nieuwegein Openingstijden molen: dinsdag t/m donderdag op afspraak vrijdag en zaterdag tussen uur en uur. Openingstijden Molenwinkel: dinsdag t/m vrijdag van uur zaterdag van uur Eerste krantadvertentie om de verkoop van meel aan te prijzen. Een extra molensteen Bij molenliefhebber Wim van Sijl kwam de tip binnen dat er in Brabant een oude molensteen overcompleet stond te wachten op de ondergang. Zover lieten de kunstenaar Van Sijl en de voorzitter van het molenbestuur Bert Murk het niet komen. Na een paar dampende koppen koffie in de molenkamer vertrok het duo met zwaar geschut om de 1000 kg wegende molensteen te redden. Het was een klus, maar Wim zou Wim niet zijn en Bert niet Bert als het niet zou lukken. Eenmaal terug in IJsselstein werd er een heftruck bijgehaald om het gevaarte te installeren tegen de romp van de molen. Na is een vochtbehandeling is De Windotter een sieraad Lapje in de lappenmand De trouwe molenkat was wat in de lappenmand: Lapje heeft last van nierstenen, constateerde de dokter. Pilletjes verloste het poezebeest van haar pijn. Inmiddels is Lapje weer opgelapt en aan het werk in de molen. Namens poes: Hartelijk bedankt voor het meeleven en de mooie kaart die ze mocht Bierglazen Windotterbier drinken is genieten van iets speciaals, maar Windotter- Tripel, -Blond of -Bock drinken uit een Windotterbierglas is het het éínde. Verkrijgbaar in de molenwinkel.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Draaiende molens. dankzij een gezonde molenbiotoop

Draaiende molens. dankzij een gezonde molenbiotoop Draaiende molens dankzij een gezonde molenbiotoop Draaiende molens dankzij een gezonde molenbiotoop! Molens zijn markante monumenten in ons Hollandse landschap. In Zuid-Holland staan maar liefst 228 van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KORENMOLEN GEESINA DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF KORENMOLEN GEESINA DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF KORENMOLEN GEESINA DECEMBER 2015 VOORWOORD Ook 2015 was weer een goed jaar voor de molen zij het met een (hopelijk klein) donker wolkje. In juli werd ontdekt dat er een scheur in de muur van

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout Personen Verteller Huisvrouw Cake ingrediënten; o Bloem o Zout o Suiker o Eieren o Kersen o Sukade o Krenten o Boter (Bij dit toneelstuk

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Speel-ontdekboek bij De Molenmuis

Speel-ontdekboek bij De Molenmuis Speel-ontdekboek bij De Molenmuis Inhoud 1. En toen en toen... 2. Achter elkaar aanjgen 3. Kat begint met een K... 4. Wat zegt de molen? 5. Pas op gevaar! 6. En toen stak de muis zijn tong uit... 7. Mmm

Nadere informatie

Meer informatie en bestellingen: www.dynamicfood.nl / info@dynamicfood.nl

Meer informatie en bestellingen: www.dynamicfood.nl / info@dynamicfood.nl Dit essay is gepubliceerd in het boek Dynamic Food (2013). Dynamic Food is een reizend platform dat onderzoek doet naar en informatie verzamelt over de relatie tussen stad en platteland. In 2050 zal 75%

Nadere informatie

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Huizen vanhendriks Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Perfect afgewerkt Dakterras op het zuiden Drie Slaapkamers Extra bergzolder Ligging nabij snelwegen H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Blij, boos, verdrietig of sip Het zijn allemaal gevoelens van geboorte tot rip Als je gepest word ben je verdrietig De pestkoppen zijn daarom ook

Blij, boos, verdrietig of sip Het zijn allemaal gevoelens van geboorte tot rip Als je gepest word ben je verdrietig De pestkoppen zijn daarom ook Aarde 9 miljoen mensen zijn jarig op de zelfde dag als jij. Dan zijn er veel mensen op de wereld, Mensen zoals jij. Al die mensen, Staan op de aarde, Een aarde van 6000.000.000.000.000.000.000.000 kg.

Nadere informatie

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen!

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Maar om nog eerlijker te zijn, gisteren zag ik er heel

Nadere informatie

Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6

Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6 Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6 Mama Een roos is roze viooltjes zijn blauw maar het allerliefst Hou ik van jou mama. Joshua De beste

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de

In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de Kinder GemeenteRaad! Hallo, ik ben Lisa en ik zit in

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

MOEDERDAG 2015. een mooie dag aan alle mama s. Dag lieve mama. Mama zijn. Kinderpraat

MOEDERDAG 2015. een mooie dag aan alle mama s. Dag lieve mama. Mama zijn. Kinderpraat een mooie dag aan alle mama s Dag lieve mama. Ik geef je een dikke zoen, en hoop dat ik dat nog vele jaartjes mag doen. Lieve mama, je krijgt er nog een ontbijtje bij, ben je nu niet blij? Mama zijn Onbeschrijflijk

Nadere informatie

1994-2012 Bestuurslid Dierenbescherming afdeling Eemland, 18 jaar 1995 2012 Bestuurslid Stichting De Paardenkamp, 17 jaar De Birkhoeve Vosseveld

1994-2012 Bestuurslid Dierenbescherming afdeling Eemland, 18 jaar 1995 2012 Bestuurslid Stichting De Paardenkamp, 17 jaar De Birkhoeve Vosseveld Toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding, aan de heer J.Th. Bakker, op zaterdag 26 juli 2014, uitgesproken door de burgemeester van Soest, de heer R.T. Metz, tijdens

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Korenmolen De Zwaluw Jaarverslag 2012

Korenmolen De Zwaluw Jaarverslag 2012 Korenmolen De Zwaluw Jaarverslag 2012 Jaaroverzicht activiteiten Bestuur Naast de vier algemene vergaderingen vindt er overleg plaats in kleiner verband en ad hoc commissies betreffende deelonderwerpen,

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

19 oktober 2015 nr. 25

19 oktober 2015 nr. 25 19 oktober 2015 nr. 25 De eerste periode van het nieuwe seizoen zit er alweer op. Tijd om u even bij te praten. We blikken terug op het zevende jeugdkamp, er is een bijdrage van de activiteitencommissie

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

1. De tuin wordt opgeruimd

1. De tuin wordt opgeruimd 1. De tuin wordt opgeruimd Wat gaan jullie doen? vraagt mama. Ze is iets lekkers aan het maken: zoute bolletjes. Dat doet ze elke vrijdagmiddag als Joas, Aron en Lisa uit school komen. Vaak helpt een van

Nadere informatie

Bontje, de poes van de molen groep 3/4

Bontje, de poes van de molen groep 3/4 Verhalend ontwerp over Olie- en Korenmolen Woldzigt in Roderwolde Bontje, de poes van de molen groep 3/4 Episode 1: Bontje, de poes van de molen Bontje is een lieve poes. Ze woont in een molen en is van

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Bruidsfotografie 2015

Bruidsfotografie 2015 PrijsBROCHURE Bruidsfotografie 2015 Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. - Hilary Cooper - Die ademloze momenten, de momenten vol liefde

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015 Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem September 2015 Inleiding Al meer dan 100 jaar is De Zandkuil een geliefde plek bij veel Lochemers. Het begon in de vroege jaren van de vorige eeuw. Op de flank

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja Zondag 25 oktober 205 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Gezinsdienst Thema: Ja is ja Voorganger: ds. Sifra Baayen - Op t Land Meevoorbereid door WJV Muzikale medewerking: True Colors Welkom - door de

Nadere informatie

PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS. W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist?

PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS. W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist? PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist? Ik ben Nathali Meurs-Pas, mijn bedrijf heet NML Design Interieurontwerp & Styling. Ik woon in Amsterdam,

Nadere informatie

Dankwoord (Acknowledgements)

Dankwoord (Acknowledgements) Dankwoord (Acknowledgements) Dankwoord (Acknowledgements) 245 Het heeft even geduurd maar daar ligt hij dan eindelijk, de gedrukte versie van mijn proefschrift! Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren

Nadere informatie

Geschakelde woning met een persoonlijke

Geschakelde woning met een persoonlijke Geschakelde woning met een persoonlijke inbreng Hans en Wilma hebben lang getwijfeld, verhuizen of verbouwen. De keuze is op het laatste gevallen. Met hulp van Het Fundament Architectuur en Slijkhuis Interieur

Nadere informatie

Verantwoording nemen. Door Jos Looije

Verantwoording nemen. Door Jos Looije nieuwsbrief@looijetomaten.nl 3/1/2014 Verantwoording nemen Door Jos Looije Vlak voor de kerst stuurde Esther Simone Spaargaren-Lanser uit Burgerveen een bedankje voor de tomaten met daarbij een foto die

Nadere informatie

Christmas Edition. Voor wielrennen was het... Mijn familie is mijn ware vriend! ALIES GESPOT IN BELGIË. Alies: Ik heb een schoenen verslaving

Christmas Edition. Voor wielrennen was het... Mijn familie is mijn ware vriend! ALIES GESPOT IN BELGIË. Alies: Ik heb een schoenen verslaving Glass Christmas Edition Voor wielrennen was het... Alies: Ik heb een schoenen verslaving Mijn familie is mijn ware vriend! ALIES GESPOT IN BELGIË Inhoudsopgave Pagina: Even voorstellen 4-5 Ik heb een schoenen

Nadere informatie

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Onze gemeentevisie GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Wij zijn gemeente van Jezus Christus die hem leren kennen, volgen en verkondigen. G K V - V Thematekst met gebaren: Sleutelvers: God

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

NL DOET bij Beweging 3.0

NL DOET bij Beweging 3.0 NL DOET bij Beweging 3.0 Op zaterdag 16 en 17 maart 2012 organiseerde het Oranje Fonds, samen met duizenden organisatie in het land, NL DOET: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet de

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen Claudia van Loveren Ik weet nog goed dat er tijdens de modernisering van onze woningen in 2007, in de Flevopost een prijsvraag stond van de gemeente en Oost Flevoland

Nadere informatie

Zes generaties warme toewijding

Zes generaties warme toewijding Zes generaties warme toewijding De geschiedenis van familiebedrijf Bakker van de Ven Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Venhorst Venhorst, juni 2010 PAG 1 INHOUD Voorwoord Inleiding 1 Martinus

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Extra materiaal nummer 8.1 Groep 5&6

Extra materiaal nummer 8.1 Groep 5&6 Extra materiaal nummer 8.1 Groep 5&6 1. Ouderbrief 2. Kenmerken familie, les 1, afronden 3. Het verhaal van Ruth, les 1, extra 4. De oude grootvader en zijn kleinzoon, les 3, extra. Beste ouders, We hebben

Nadere informatie

30 mei t/m 1 juni 2012

30 mei t/m 1 juni 2012 Kamp groep 6C VSO de Brug 30 mei t/m 1 juni 2012 Woensdag 30 mei 2012 En eindelijk was het vanmorgen zover, we gaan op kamp!! Om 9 uur stonden er al veel mensen klaar om ons uit te zwaaien: ouders, collega

Nadere informatie

De hoed van Oom Nacho

De hoed van Oom Nacho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 De hoed van Oom Nacho Oom Nacho woont in een klein dorpje in Mexico. Eigenlijk is het geen echte oom, maar

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Jaar verslag Korenmolen "De Hoop" anno 1641 Oude Niedorp

Jaar verslag Korenmolen De Hoop anno 1641 Oude Niedorp Jaar verslag 2015 Korenmolen "De Hoop" anno 1641 Oude Niedorp Jaarverslag 2015 Molens zijn prachtige monumenten. De gemeente Hollands Kroon heeft er twee in eigendom: de molens De Hoop in Wieringerwaard

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag.

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Het Bronnetje 2013 is er ook voor de Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Somerense Op dinsdag is alles al anders, op woensdag kan het niemand

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

De Civil War stoffen die nu in de winkel staan:

De Civil War stoffen die nu in de winkel staan: NR 10 - APRIL 2011 Dat ik toch nog een nieuwsbrief in elkaar heb kunnen knutselen ondanks de drukte van deze dagen. Soms denk ik gewoon nog een beetje helder na. Wanneer ik een ideetje had om hier te plaatsen

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

Ik heb geen zin om op te staan

Ik heb geen zin om op te staan Liedteksten De avonturen van mijnheer Kommer en mijnheer Kwel Voorbereiding in de klas: meezingen refrein Het Dorp Het is weer tijd om op te staan Maar ik heb geen zin Hij heeft geen zin Om naar m n school

Nadere informatie

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Nijjoarsveziede 2013 Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. Henk Scholte en zien muzikoale pazzipant Bert Ridderbos En Thomasvaer

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

Proeven doe je met je tong. Op je tong zitten allemaal smaakpapillen. Je herkent daardoor dat banaan zoet smaakt en citroen zuur.

Proeven doe je met je tong. Op je tong zitten allemaal smaakpapillen. Je herkent daardoor dat banaan zoet smaakt en citroen zuur. Over de Tong Op heel veel scholen ga ik smaakproeven doen. Ook op jullie school! En jullie kunnen me daarbij helpen door aan mijn experimenten mee te doen. Als goede proefpersonen willen jullie je natuurlijk

Nadere informatie

De zolder van opa Groepen 3-4-5

De zolder van opa Groepen 3-4-5 De zolder van opa Groepen 3-4-53 Inhoud 1 Kinderboekenweek 3 2 Op de zolder 4 3 De stoof 5 4 Het leesplankje 6 5 De Keulse pot 7 6 De tol 8 7 De foto 9 8 De koffiemolen 10 9 De schaatsen 11 10 Nog een

Nadere informatie

Introductie. Dansvoorstelling

Introductie. Dansvoorstelling Door: John van Sambeek Introductie Ja, je ziet het goed. Daar is alweer een nieuwe schoolkrant! De schoolkrantredactie bestaande uit allemaal leerlingen heeft in een paar weken tijd veel leuke en interessante

Nadere informatie

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren'

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren' De tovenaar tovert De verhalenvertelster vertelt Wat zou een tovenaar allemaal kunnen toveren? Hoe zouden de kinderen zich voelen? Waar zie je dat aan? Is de tovenaar blij/ boos/ verdrietig of bang? Hoe

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Ik wens u nu alvast een hele fijne kerstvakantie en een goede start van het nieuwe jaar!

Nieuwsbrief. Ik wens u nu alvast een hele fijne kerstvakantie en een goede start van het nieuwe jaar! Nieuwsbrief December De laatste maand van het jaar is begonnen. Een periode die bol staat van de bijzondere gebeurtenissen op school. Afgelopen week bezocht Sinterklaas onze school en nu maken we ons op

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Ik wens u een zonnige vakantie. Marion Berenschot

Ik wens u een zonnige vakantie. Marion Berenschot Dankjewel. Slechts één woord, maar met veel betekenis. Het kan vergezeld gaan van tranen van blijdschap, opluchting of verdriet Het woord kan nonchalant worden uitgesproken, maar toch heel serieus bedoeld

Nadere informatie

23 DECEMBER 2016 / NUMMER

23 DECEMBER 2016 / NUMMER WEEKBRIEF 23 DECEMBER 2016 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Dit is de laatste nieuwsbrief van 2016. U hebt er dit jaar zo n 40 stuks ontvangen en daardoor kunnen meeleven met het

Nadere informatie