van suchtelen van de haarestraat 3 amsterdam - osdorp telefoon h.meyer 2e schinkelstraat 47 amsterdam - cud zuid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van suchtelen van de haarestraat 3 amsterdam - osdorp telefoon 19 36 69 h.meyer 2e schinkelstraat 47 amsterdam - cud zuid"

Transcriptie

1 1

2 HET OPENBAAR_VERVOER Nr.157 -OKTOBER 1969 maandblad gewijd aan het stads- en railvervoer, waarin opgenomen "Spoor- en Tramnieuws", uitgegeven in samenwerking met de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen (N.V.B.S.) abonnementsgeld ƒ 6,- per jaar gemeentegiro amsterdam losse nummers ƒ 0,60 postrekening redakties en contact n.v.b.s.: contact a.d.v.: financiële administratie en fotobestellingen: verzending en adreswijzigingen: p.h.kiers van suchtelen van de haarestraat 3 amsterdam - osdorp telefoon h.meyer e schinkelstraat 47 amsterdam - cud zuid j.h.stork j.g.eggink p.h.kiers h.meijer 1 ' INHOUDSOPGAVE blz. 1. Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam..I63-I65 2. Haagse Tramweg Maatschappij Rotterdamse Elektrische Tram N.V. E.N.H.A.B.0., Landsmeer (materieeloverzicht) N.V. Autobusonderneming Maarse en Kroon Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem Centrale Vervoersdienst Nijmegen Gemeente Energie- en Vervoerbedrijf Utrecht Overleg tussen grote gemeenten over randstadproblemen De overgangsprocedure in het personenverkeer Openbaar vervoer, patiënt of remedie? Nederlandse Spoorwegen Berichten uit België(Antwerpen,Brussel,Gent,Verviers,NMVB,TTA) Enige indrukken van het trambedrijf van Boston MEDEDELING Door de medewerking van een aantal ijverige personen kunnen wij het NS-nieuws op net gebied van materieel vrij uitvoerig geven. Dit zal binnen kort nog uitgebreid worden. Degene, die tot voor kort het overige NS-nieuws en het buitenlandse spoornieuws verzorgde, moest wegens drukke werkzaamheden hiermede staken, voordat wij een opvolger gevonden hadden. Wij hopen nu binnenkort dit nieuws weer normaal te kunnen geven en ook de achterstand daarbij nog enigszins in te kunnen halen. Buitenlands tram- en smalspoornieuws geven wij weer in ons volgend nummer. TE BESTELLJlT FOTO'S G.V.B. - AJ^TERDAM B ï\jn 3:552 als zelfbed.w.yrtv.),le Breeuwersstraat, B lijn ;3: bus 56O, Beverwijkstraat, 28-9-I969 TH 3215 B lijn 2 7/4: ENHABO-bus 90 (r.v.), Molenwijk, 3-IO-I969 TH 3219 B lijn "7/4: ENHABO-bus 88 (l.v.), Pomonastraat, 3-IO-I969 TH 3085 B ingedeukte voorzijde van raw. 689, Kwakersplein, "9 TH 1964 B lijn 4: 619 en 615 na hevige aanrijding Ceintuurb./v.Woustr., TH I46I B excursietram;lijn lis S64fcvc)jtrechtsestr.,brug Keizersgrt., II-IO-I969 TH 1462 B excursietram:lyn 11: 864(1.v.),circuit Mauritskade, II-IO-I969 PRIJS DER FOTO'S FORMAAT 3L (-7/10 cm):/0,60; FORMAAT BE (=9/l2 cm):ƒ0,70 PER STUK FOTO'S TH WORDEN zonder WITTE RAND GELEVERD.BESTELLINGEN VIA ONZE GIRO.

3 S v b a m s t e r d a m Opmerkingen van lijn 6 is 4e dw na de spits thans wachtwagen aan het CS. lijn 8; 16 dw, in mi.sp. nietslóe dw; in mi.sp. :10e en 11e dw volgen 8e en 9e op lijn 11 v.zeeburg:wo.en vr.dagï ;alle werkd.; , lijn 15? 28 dw; in mi.sp. komen 4,6,9,27 van lijn 45 en volgen 3,5,8,26 op. lijn dw; mi.sp.: 6e dw komt van lijn 46 en volgt 5e dw op. lijn 19-7e dw gaat na mi.av. naar lijn 42 (4e extra) lijn 21s 18 dw; mi.sp. :6,9,12,l6(van lijn 47 en 48) volgen 5,8,11,15 op, lijn 26f 11 dw; mi.sp. niet: 11e dw. lijn 29s 9 dw; mi.sp.4 en 6 (komen van lijn 48) volgen 3 en 5 oplijn 32s 14 dw; mi.sp. niet 3»5- lijn dw; mi.sp. niet 3 S 7- lijn 37/4- in spits 2 bussen CV.B.jdeze zijn tussentijds wachtwagen CS. lijn 36; 8 dw, 6e rydt alleen in avond, is in feite 6e dw van lijn 31- lijn 47: mo.sp. en mi.sp. 2 gelede bussen. Zaterdagen m.i.v. 4-IO-I969 lijn 6^8 u* 8-10 u u /37 fr.30 fr.30 fr.30 Zondagen m.i.v "lijn TplÓ'u u ' /37 fr.30 fr.30 Winterdienstregelingen van de autobuslijnen per 28 september 1969 Alleen de gewijzigde dienstregelingen zijn hieronder vermeld. Voor afkortingen zie men het vorige nummer. Maandag t/m vrijdag m.i.v lijn mo.vr. mo.sp. mo. mi. mi.sp. vr.av. mi.av. la.av. opni. '5 fr.'io i 7-52Ï ~8 6 1) 8 fr ? 7-84 fr ) ) è 5-37i i 7-52i fr fr ^ 15-H2i ^ 14,fr ) 18 fr ^ 6-72 fr ) ) & 11-82:V fr ) fr o fr ) 28 fr u fr ) )fr )fr ) 32 sneld. 5-40)4 5-40) )fr )fr ) 33 sneld. 5-40)4 5-40) ,fr fr O /4 var. fr.10 fr.30 fr.30 fr.10 fr.30 fr.30 fr.30 12) )fr. 6-4O)fr. 2-40)fr. 2-40)fr. 6-40)fr. 6(fr.30)fr. 6(fn 30)fr. 6(fr.3D)fc 13) ) ) ) ) )5 (fr.30) 15 (fr.30)l5 (fr.30)l5 13) ) ) ) (oml.54')- 8(oml.64')- mi. vr.av. mi.av. la.av fr.30 fr.30 fr.30 fr.30 mi. vr.av. mi.av. la.av fr.30 fr.30 fr.30 fr.30

4 g v b Voortdurende chaos op de lijnen 1 en _2 Daar de bietentyd weer is aangebroken, welke tot gevolg heeft, dat de diverse bruggen over de Schinkel/Kostverlorenvaart bijzonder veel geopend zijn, is het verkeer in het zuidwesten van de stad regelmatig ontwricht. Hierbij wordt gedurende de openingsuren van de bruggen blijkbaar volkomen prioriteit gegeven aan het scheepvaartverkeer boven het wegverkeer. Dit uit zich in het vaak veel te lang achtereen geopend zijn van de bruggen, terwijl het ervoor wachtende verkeer soms geen tijd heeft over de brug te komen voordat deze weer geopend wordt. Vooral de bruggen bij de Zeilstraat en de Cvertoomse Sluis veroorzaken onverantwoordelijke opstoppingen tot in de verre omtrek, welke zeer lange tijd doorwerken. Ook met betrekking tot deze situatie zijn door de verkeerspolitie natuurlijk geen extra maatregelen genomen, zoals (speciaal toezicht op) parkeerverboden, toezicht, dat het openbaar vervoer zo weinig mogelijk gehinderd wordt door het overige verkeer enz. «iet slechts de tramlijnen 1,2,16 en de buslijnen 15,2J en 29 worden hier zeer door gehinderd; doch ook de uitrukkende wagens van de lijnen 7,13,17 en 27. Dit is tevens de oorzaak van de grote vertragingen, die lijn 1 ondervindt. De uitrukkers versperren bij geopende brug Overtoomse Sluis namelijk de wagens van lijn 1 de doortocht naar de Overtoom (door de overige bruggen worden de tramlijnen 7; 10,13? 17 en de buslijnen 12,14,21 en 28 gehinderd). Op de lijnen 1 en 2 wreekt zich nu het feit, dat de zelfbediening is ingevoerd zonder de omloopstijd te verlengen. Zelfbediening werkt toch al vertragend, ondanks alle tegengestelde uitspraken. Tengevolge van de passagiers, die by' de bestuurder een kaartje kopen, wordt herhaaldelijk een verkeerslichtfase gemist. Vertragingen worden op deze wijze steeds meer vergroot, ook al omdat er geen conducteur is, die de instappende passagiers zonodig kan beperken. Dagelijks komen op deze lijnen dan ook grote vertragingen voor, die ook gedurende de 'middagspits nog doorwerken. Al met al een voortdurende chaos ten koste van een groot deel van de Amsterdamse bevolking, die per openbaar of privé-voertuig reist), waarvoor geen gemeentelijke instantie sich blijkbaar inzet om deze op korte termy'n te verlichten. Vouwblad "Mieuws van het GVB" In september is weer een nieuw vouwblad verschenen, ditmaal met een oranje kop. De integratie met de EN3AB0 en de nieuwe busroutes in Amsterdam-noord worden er in vermeld, evenals in het kort de dienstregelingen daarvan. Bovendien zijn globaal de dienstregelingen van alle lijnen op de verschillende tijden van de dag vermeld. Hen fout hierbij is, dat voor lijn 7 de frequentie overdag van maandag t/m vrijdag opgegeven wordt als 6, dit moet zijn J-g. Over het publiceren van een dienstregelingboekje wordt gezegd, dat er plannen uitgewerkt worden om met een beter systeem van publicatie te komen. Over de invoering van de zelfbediening op de buslijnen wordt een en ander vermeld, hierbij is de invoeringsdatum echter onjuist opgegeven. Betreffende de uitbreiding van de zelfbediening op de tramlijnen wordt gezegd, dat deze omstreeks half november op lijn 16 wordt ingevoerd, een maand later gevolgd door lijn 24» Begin maart 1970 wordt lijn 9 geautomatiseerd, half april is de beurt aan lijn 10. In de loop van 1970 volgen dan nog de lijnen 13, 17 en 7. "Open Huis' 1 in C.W. Tollensstraat (ïïit "Contact" van oktober 1969) Op zaterdag 15 november wordt in de C.W. Tcllensstraat een zogenaamd "Open Huis" gehouden. Dat wil zeggen, dat op die dag tussen 10 en 13 uur een ieder, die belangstelling heeft in de werkzaamheden, die verricht moeten worden bij het herstellen of ombouwen van trams, in de Centrale Werkplaatsen Tram van harte welkom is. In verschillende werkplaatsen wordt gewerkt en men kan van dichtbij allerlei werkzaamheden gadeslaan. Dan is cr nog een tramwagenschouw van b.v. railreinigingswagens, een golfsly tagewagen, een zuigwagen enz. By voldoende belangstelling zal er elk half uur een rondleiding zijn en daarbij kan men volop vragen stellen. Verbreding Bakkersstraat Uit het Gemeenteblad betreffende een voorstel aan de raad over wijziging Rembrandtsplein en omgeving d.d : Wat betreft de tram vestigen wij ér Uw aandacht op, dat dit vervoermiddel zal worden verlegd van de Reguliersbreestraafc, het Rembrandtsplein (noordzijde) en de Amstelstraat naar de te verbreden Binnen Am^tel, zodat op deze weg en in de Bakkersstraat de tram in twee richtingen zal gaan rijden. De eerstkomende jaren (tot en tijdens de totstandkoming van de noord-zuidlijn van het stadsspoor) zal een deel van de rijwegoreedte van de Bakkersstraat dienen te

5 - g v b worden gereserveerd voor de aanleg van dubbel tramspoor en tramhalte, omdat gedurende die jaren enkele tramlijnen uit de Vijzelstraat moeten worden verlegd naar de route Utrechtsestraat. De resterende rijwegbreedte (totaal tussen de gevels is dan ruim 25 meter) is dan nodig eveneens in verband met de verkeersomleiding voor het overige verkeer door de Utrechtsestraat-Bakkersstraat by' de bouw van het stadsspoor in de Vijzelstraat en het Rokin. (Geheel onafhankelijk hiervan wordt gewerkt aan de opheffingen van tramlijnen i.v.m. het verkeerscirculatieplan; zodat men uit het bovenstaande geen enkele gevolgtrekking kan maken, red.hov). Routewy'zigingen buslijnen 31,32,36,77 (zie HOV juni 1969, pagina 94) De routewijzigingen van deze buslijnen zy'n ingegaan op 19 mei Lijn 31 rydt..-zuiderzeeweg-ijdoornlaan-j. Dryverweg-J.H.van Heekweg. Lijnen 32 en 77: J.H.van Heekweg-J.Dryverweg-IJdoomlaan-Volendammerweg-... Lijn 36..-Waddendy'k-oude Leeuwarderweg-IJdoornlaan-R.Cleyndertweg-J.H.van Heekweg-J.Drijverweg-IJdoornlaan-Zuiderzeeweg... Materieel tram Uit grote revisie kwamen mws 582 en 614. Zy waren verbouwd tot zelfbedieningwagen en voorzien van witte standaardcy'f ers. In dienst resp. op 25/9 e n 7/l0. De stempelautomaten van de 582 werden op dezelfde wijze geplaatst als by' de dubbelgelede wagens (dus meer naar binnen). Als zelfbedieningwagen kwamen voorts in dienst de motorwagens 623(19/9),624 (24/9),625(25/9),670(25/9),626(1/10),627(4/10),601(9/10),630(15/10),631(16/10), 632(21/10).Thans zijn in bewerking 584,633,634 en 689/693. Alle zelfbedieningswagens zijn thans ook aan de linkerzijde herkenbaar gemaakt door middel van rode bollen met het automaat-teken. Van remise Lekstraat naar remise Havenstraat gingen eind september de motorwagens 552,579,911,926 en 935, in oktober gevolgd door motorwagens 901 en 939 e n bijwagens 963 en 967 In omgekeerde richting gingen eind september mws 582,670 en 865, in oktober 554,919 en 948 (919 e n 948 wegens aanry'dingsschade). Zelfbedi ening Sedert 13 september rijdt ly'n 3 op zater- en zondagen geheel met zelfbedieningswagens, terwijl op de vrijdag daaropvolgend alle gelede diensten van deze lijn hiermee reden. De conducteurs van lijn 3 verlieten pas op 28 september de wagens. De eerste electronische zelfbedieningswagen,67o rijdt bijna steeds op lijn 25-2-assers óp 6 september werd aan de voorzijde van remise Lekstraat een 2-assershow ten beste gegeven door het naast elkaar opstellen van 5 2-assers, ingetuigd als lijn 11,12,2,7 en 24. Op 8 oktober kwam mw 864 op straat; hij reed instructie. Deze dag reden 10 instructiewagens, waaronder 5 2-assers, namelijk 863,864,867,869 en 873. Ook rijden de laatste tijd regelmatig pekelwagens door de stad voor instructie. Het inrijden van nieuwe sporen wordt veelal door 2-assers beoefend; zo was mw 863 in de nacht van 20 op 21 september te zien op Martelaarsgracht en Pr.Hendrikkade. Op zaterdag 11 oktober maakte motorwagen 864, ingetuigd als ly'n 11, voor een aantal trambelangstellenden een 2 uur durende rit door de stad. Autobussen Afgeleverd en in dienst gesteld werden de bussen kwam ook in dienst. Gesloopt werden bus 21 van 25/9 t/m l/lo, 16 van 6/l0 t/m 10/10, 1 van 15 t/m2^l0. Rood geschilderd net witte standaardcy'f ers werden de bussen 124 en 143. De bussen 213,217,240,228 en 214 gingen in september naar de EMIABO onder de nummers 88 t/m 92, na in Amsterdam ENHABO-geel geschilderd te zijn. Zelfbediening is, in tegenstelling tot eerdere plannen, pas op 20 oktober ingevoerd en wel op de GVB-bussen van de lynen 37, 65 en 66. Langs de routes werden plaatskaartautomaten geplaatst. Ook in tegenstelling tot eerdere bekendmaking, rijdt ly'n 37/4 in de spits iedere 10 minuten; hiervoor zijn als aanvulling 3 GVB-bussen nodig. Op lijn 33 rijden standaardbussen, evenals op de meeste diensten van lijn 48. Ly'n 34 is m.i.v. 22 september verplaatst naar het nieuwe eindpunt(zie pag.146). Lijn 30 zal m.i.v. 30 oktober doorgetrokken worden naar Zunderdorp. Wens-extra's op de tramlijnen M.i.v. de winterdienst werden wens-extra's ingesteld op de lijnen l,2,3,4,7(alleen middagsp.),9,10,13,l6(alleen ocht.sp.),17,24,25(elk l).uit Lekstr.steeds 3-ass.st. Het overige GVB-nieuws kunnen wij nu niet opnemen,daar dit te laat binnenkwam.

6 htm Materieel tram den haag Na dakrevisie en schilderbeurt keerden terug in dienst de wagens 1223 (2l/9) en 1227 (5/lO); De 1215 en 1240 kwamen daarna in behandeling. Door diverse bijkomende werkzaamheden duurt een beurt aan een wagen thans vier weken; om de twee weken komt er één gereed en wordt de volgende in behandeling genomen. De 1224 en 1225 zijn voorzien van claxons (voor gebruik op lijn l). Van de wagens, die voor proefnemingen buiten dienst stonden, zijn weer in dienst genomen de 1239 (met electrisch bediende filmkast, zie verderop) op 2 oktober en 1194 niet passagierstelapparaat op 8 oktober. 30/9 reed 1222 op lijn 12. Ook is men weer begonnen met het aanbrengen van stempelautomaten in de wagens, namelijk in die van remise 's-gravenmade en van lijn 16 (deze laatste konden al met automaten van het oude type rijden; thans zijn de nieuwe vast aangebracht en dus altijd in gebruik. Ook de 1194 heeft een automaat, doch deze is nog niet in gebruik. Mobilofoonantennes zijn aanwezig op de wagens en Wijziging remiseverdeling tram 16/9 in~6 en 1177 van Scheveningen naar Lijsterbesstraat (met stempelaut. op 3) 20/9 215 van Frans Halsstraat naar Scheveningen 2l/ van werkplaats naar 's-gravenmade 23/ van Lijsterbesstraat naar 's-gravenmade 1/ van Fr.Halsstr. maar werkpl.;82g van Schev.naar F.H. ;803 van Sch.n.Lijst 3/l0 II76 en 1177 terug naar Scheveningen 6/l0 806(buiten dienst) en Hl4 van Scheveningen naar Lijsterbesstraat. Instructieritten 279 en 4/9: 1193; 6/9: 814; 7/9* 1193; 9/9: /9: 814,1184,1193; ll/9 en 12/9s 811; 13/9: 826,829; 15/9: 274; 16/9: 274,829; 17/9: 814,Hl; 18/9: 814; 19/92 826,1005; 22/9: 826,1101,1235; 23/9: 826,1193; 24/9: 274; 25/9: 274,815; 26/9: 814,829; 27/9: 826,829; 28/9: 814,826,829; 29/9: 814,826,1005,1193,1196; 30/9? 814,1193;-3/10: 274,803,811,1193,1196,1230,Hl; 4/10: 274,803; 5/lOs 274, 803,811,814,1181,H14; 6/10; 274,811,814; 7/10: 274,803,808,811, /10: 803, 808,811; 9/10: 274,808,1189- De vaste instructieroute over lijn 3/l2 wordt niet steeds aangehouden. Verdere ritten oud materieel 15/9s~814+H42; 20/9: 58 brengt 215 van Frans Halsstraat naar remise Scheveningen 2/10 s 826; 5/10: 828+H53; 6/ los en met 806 naar Lij sterbes straat; 7/l De 826 heeft in de Lijst erbesstraat het rijden met de lorries bij de spoorvernieuwing overgenomen van de 808, die nu weer voor instructie wordt gebruikt. Materieel bus De 3Ö4 kwam na een opknapbeurt in dienst op 3 oktober; de 296 is nu in behandeling. Op 15 september werd een begin gemaakt met het aanbrengen van mobilofoons in de standaardbussen ; de zullen daarvoor ook geschikt gemaakt worden, doch alleen op lijn 25 ermee rijden. Stroomstoring Op 10 september werd in het begin van de middag by werkzaamheden een ondergronds HTM-kabel by het postkantoor op de Rijswijkseweg stukgetrokken, waardoor de meeste tramlijnen met moeilijkheden te kampen kregen of stil kwamen te liggen; een twintigtal bussen, gedeeltelijk bemand door controleurs die geen kaartjes bij zich hadden, ving de dienst op. Zo reden op lijn 1 de bussen 517,528,538,540,544, 546,549,555,565,575; op lyn 10? 190,538,545,558,575; op lijn 16: 517,529,542,544, 547,549,555, terwijl lijn 21 tijdelijk doorgetrokken werd naar de Turfmarkt. Huwelijks bus Op Ï6 september reed bus 172 als zodanig. Nieuws per lyn 1. 29/92 o.s.:1235; 3/10; o.s.sl237 (beide uit Lijsterbesstr. zonder claxon). 3. 9/9:1141; 3/10:1159 (beide wagens uit rem. Scheveningen). 6. 4/10 vond op hoek Escamplaan/Zuiderparklaan autobotsing plaats op rails van lijn 6; bij het enkolspoor rijdsn daarvoor ontspoorde 1006, waarna de bussen 126 en 132 aan de dienst van lyn 25 werden onttrokken om de dienst over te nemen; de later veschenen 580(van groepsvervoer) werd niet meer ingezet.

7 -htm /10; i.v.m. draadbreuk werden ingezet bussen 539»569>544»517?553 en /10 's avonds wegens autobotsing op rails: bus 131; 2/l0: 1237 uit Lijsterb /9: Wagens van lyn 16( ) worden thans geregeld als extra op lijn 11 ingezet by' diverse gelege " heden; in hot algemeen zal dit niet meer worden vermeld. Voetbalextra's: 14/9:1225(Lijsterb.),1106,1111,1105,1003,1020, 1104(alle F.H.),1174(Schev.); 28/9(wedstrijd Holl.Sport-Ajax):1121,1174(beide Schev.),1177(Ly'st.) 0113,1167(beide Schev.),1021,1006,1108,1101,1023,1002, 1001,1106(alle F.H.). 12. ll/9 omlegging in richting Duindorp via lijnen 3 n 9 naar station H.S. wegens een op de rails defect geraakte NZÏÏ-bus. ^_ voetbalextra's: 14/9:557,156,524,532; 28/9:555,578,564,580,529,532,528. 5_:_ 3/9 a.s. 56O. ^ 9/9 a.s.:554,569; ll/9:a.s.s574; 15/9: a,s.:544; 18/9:o.s.: /9 a.s.: /9 a.s.: _;_ 16/9: extra: 575; 23/9: o.ü.: 554- Elektronische besturing voor nieuwe PCC-wagcns De 40 nieuwe PCC-wagens zullen een elektronische besturing krijgen. Met de bedoeling het een en ander te beproeven is uit twee bestaande PCC-wagens het elektro-mechanische begrenzingsrolais verwijderd en vervangen door een elektronisch relais. Gele standaardkleur voor nieuwe POC--wagens De nieuwe PCC's (die vanaf september 1970 afgeleverd worden) zullen naar allo waarschijnlijkheid de gele standaardkleur (van NS, NZH en West-Nederland) krygen. Thans worden proeven genomen met de houdzaamheid van de verf. Het ligt nog niet in de bedoeling ook de standaardbussen in deze. khur te schilderen... Elektrische richt!ngfiin PCC 1239 is voorzion van oen elektrisch bediende richtingfilm. De bestuurder behoeft slechts oen vinger tegen oen schakelaartje te drukken om de film te doen draaien. Zodra de gewenste bestemming verschijnt, laat do bestuurder het knopje weer los. Een TL-buis zorgt ervoor, dat do film 's-avonds mooi egaal verlicht is en dus duidelijk leesbaar Op de proefwagen zijn slechts de relaties vermeld, die behoren by' de lynen vanuit remise Lysterbesstraat. Het is de bedoeling dat de bestelde PCC's met deze lynfilms uitgerust worden. (Uit Wiel, sept.1969). Samenwerking HTM en NS Overleg tussen HTM en NS is gaande over verregaande integratie van het treinverkeer in het Haagse openbaar vervoer. Overwogen wordt een regeling tot stand te brengen, waarbij het mogelijk wordt met HTM-kaartjcs ook gebruik te maken van de treinen tussen de stations HS, SS, Mariahocve, Ry'swijk, Voorburg en Leidschendam. Tevens gaat men na in hoeverre men met een NS-kaartje ook van de diensten van de HTM gebruik zou kunnen maken. Het overleg is nog niet geheel afgesloten, maar de realisering zal wellicht vóór het in uitvoering nemen van de Haagse s:mi-metrowerken (eind 1971) vaste vorm aannemen. Verder overleg met andere bedrijven De gele standaardkleur, waarover wij hierboven r^eds schreven, is een initiatief van de NS. NS streeft naar een zekere landelijke uniformiteit in het materieel. Andere onderwerpen van overleg zijn harmonisatie van de dienstregelingboekjes van de diverse gemeenten en uniforme aanduidingen op het materieel. Begroting 1970: exploitatie- Gekort HTM ƒ 26 mil.j-en Het tekort voor 1970 wordt geraamd op ƒ26 miljoen. Verwacht kan worden een rijksbijdrage van circa ƒ6 miljoen. Voor 1969 werd ƒ3,5 miljoen mindor uitgetrokken. De oorzaken van dit hogere nadelige saldo zijn voornamelijk de gestegen personeelskosten en de kapitaallasten, die ƒ3 miljoen en ƒ hoger zyn geraamd. Overigens is er een toenemend gebruik von het openbaar vervoer. De hogere kosten zullen niet tot tariefsverhogingen leiden, Non vreest dat daardoor het aantal reizigers zal teruglopen er. lat het particuliere verkeer zal toenemen. Nieuwe onderstations Thans zijn 9 onderstations aanwezig. Do HTM voert thans besprekingen met diverse instanties over de bouw van nog drie onderstations. Twee ervan komen in Den Haagi één i.v.m. de omzetting van buslijn 5 in een tramlijn en échi.v.m. de verlenging van lijn 6 naar de Lozerlaan. Een derde station zal in Leidschendam gebouwd worden in verband met de doortrekking van ly'n 6 naar die gemeente.

8 -htm Boete voor trampassagiers zonder geldig plaatsbewijs Door B en W is aan de gemeenteraad voorgelegd een gewijzigd artikel 107 in de. Haagse algemene politie verordening. De voornaamste inhoud hiervan is, dat een trampassagier zonder geldig plaatsbewijs niet strafbaar is, wanneer hy' op een ' eerste vordering van conducteur of controleur alsnog een enkele rit betaalt, vermeerderd met een bedrag van twee gulden. Busreizigers kenden dit systeem reeds, sinds in april I968 in het Uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen een dergelijke nieuwe bepaling was opgenomen. Buslijn 18 wordt volgend jaar anders omgeleid Naar aanleiding van vragen van een gemeenteraadslid aan B en W, delen deze mede, dat in het voorjaar van 1970 het wegdek van de Slachthuiskade tussen de Caland-- brug en de Leeghwaterbrug geschikt zal zijn gemaakt voor autobusverkeer. Lijn 13, die wegens de toestand van de Calandbrug daar niet over kan rijden, wordt dan.als volgt omgeleid: van de De Genestetlaan via Slachthuislaan, Slachthuiskade, Lêeghwaterbrug naar Waldorpstraat. Spoorverlegging op Prinsessegracht Men is thans bezig de sporen van lijn 9 P de Prinsessegracht aan de kant te leggen, zodat ly'n 9 over de gehele lengte van de gracht dan aan de waterkant rijdt. Omleggingen bij Prinsjesdag op 16 september j.1. Overdag werd de route van diverse lijnen gewijzigd: lijn 3 reed eerst over kort traject Torenstraat, Jan Hendrikstraat, terug via Kerkplein, G-rote Markt, Grote Marktstraat, Kalvermarkt en Wijnhaven. Later werd de route: Torenstraat, Jan Hendrikstraat, Grote Markt, Grote Marktstraat, Kalvermarkt, Pluwelen Burgwal, Herengracht, Bezuidenhoutseweg. Lijn 8 reed van Scheveningen naar Plein Lijn 9 reed van Scheveningen naar het Tournooiveld. Buslijnen 4,5 en 22 waren gewijzigd. Tussen station H.S. en Turfmarkt werd een pendeldienst onderhouden. r e t Metrostation Slinge (Uit RET-Bedrijfsorgaan, sept.1969) By' het ontwerp van het verlengde metroviaduct was het r o t t e r d a m mogelijk, mede door de toepassing van extra voorspanstaai van een hogere Letonkvaliteit gebruik te maken. Tussen twee kolomplaten worden nu drie balken geplaatst in plaats van vijf. Hierdoor kan goedkoper worden gebouwd. Met alleen omdat er minder balken nodig zijn, maar ook omdat de kolomplaat en de fundering, die veel minder gewicht behoeven te dragen, niet zo zwaar behoeven te worden uitgevoerd. De afstand tussen'het opstelspoor achter station Zuidplein en station Slinge bedraagt 1010 meter. Hiertussen worden 24 kolommen opgetrokken, waarop J6 balken komen te rusten. Ook by' de bouw van het station en by' het aanleggen van het wisselcomplex, dat direct'achter station Slinge komt te liggen, zal gebruik worden gemaakt van de geprefabriceerde balken. Voor het station, waarvan de lengte weer 120 meter zal bedragen, worden vier spanten ter plaatse gestort en voor het emplacement, dat een lengte krijgt van 524 meter, veertien. Ket de spooraanleg wordt in oktober reeds begonnen, terwijl de allerlaatste bouwkundige werkzaamheden aan het station helft 1970 voltooid worden. Omdat de afdeling Signalering en Telecommunicatie meer tijd nodig heeft voor het aansluiten van het wisselcomplex dan voor het normale spoor, worden eerst de sporen achter het station Slinge aangelegd, Daarin bevinden zich negen wissels en een kruiswissel. Voor het station zullen drie wissels worden aangebracht. Achter de dubbelkolom, die zich tussen station Zuidplein en station Slinge bevindt, zal voegloos spoor worden gelegd. De sporen in het station Slinge en die op het emplacement zullen niet voegloos worden gelegd. De buitenste sporen, waarover de treinen van en naar Hoogvliet zullen rijden, worden by' de doortrekking naar Hoogvliet wel voegloos met elkaar verbonden. Op het wisselcomplex achter station Slinge kan extra materieel worden opgesteld. In het station bevinden zich drie sporen. Ket meest westelyke spoor zal worden benut door de treinen die vanaf het Centraal Station komen. Als de lijn naar Hoogvliet klaar is, zal vanaf dit spoor de trein naar Hoogvliet vertrekken. Het meest oostelijke spoor zal voorlopig in de normale dienst nog niet worden gebruikt. Hierover zullen namelijk de treinen uit Hoogvliet aankomen en verder rijden naar het Centraal Station. Voorlopig kan hier extra materieel worden opgesteld. Het derde spoor ligt hier tussen in. De treinen van CS. tot Slinge zullen hier terugkeren,

9 - r e t Van elke drie treinen die in Slinge aankomen, zal er één doorrijden naar Hoogvliet. In de spits wordt dus iedere9 minuten naar Hoogvliet gereden en daarbuiten ieder kwartier. Zuidplein-Slinge zal in 108 seconden worden afgelegd.voor de andere richting is i.v.m. de lichte stijging, 5 seconden meer nodig. De omlooptijd C.S.- Slinge zal 36 minuten zijn tegen thans 30 minuten. In de spits wordt dus met 12 treinen gereden. Indien buiten de spits vastgehouden wordt aan een vijf minuten frequentie, komt men aan 7 treinen tekort en houdt men aan 8 treinen iets over. De beslissing daarover hangt mede af van de wisselsituatie achter station Slinge. In station Slinge zal een proef worden genomen met éénmanbediening. De apparatuur waarover de perronopzichter in zijn cabine beschikt, zal ook worden aangebracht in de cabine, die zich in de controlelijn bevindt. In de rustige uren kan het vertreksignaal voor de treinen vanuit deze laatste cabine worden gegeven. Het ligt in de bedoeling het nieuwe traject vóór 1 december 1970 te openen. Alle sporen zullen reeds a.s..juni bevestigd zijn. Gedeeltelijk parallel hieraan vrordt de stroomrail aangelegd, die in juli op zyn plaats moet zitten. Het GEB, dat verantwoordelijk is voor de inrichting van de gelijkrichtstations en dat ook de aansluiting van de derde rail door middel van voedingskabels en schakelaars voor zijn rekening neemt, begint in februari 1970.In augustus is dat beëindigd. Siemens slart met de aanleg van de kabels langs de baan in mei en zal ook in augustus klaar zyn. Daarvóór is Siemens al bezig geweest met de inrichting van het station, waaraan van januari tot augustus gewerkt wordt. De RET begint de werkzaamheden in het station in maart. De controlelijn zal geïnstalleerd moeten worden, de cabines van apparatuur voorzien, de televisiecamera's bevestigd en de geluidsinstallatie zal aangebracht moeten worden. Dit zal eveneens augustus gereed zijn. Daarna zal Siemens gedurende 4 weken het nieuwe baanvak testen. De afdeling Signalering en Telecommunicatie zal die test als het ware voortzetten. Dat zal 8 weken in beslag nemen. In die periode zal de door Siemens geleverde apparatuur worden overgenomen. De totale planning komt achter in november 1970 uit. Duizend automobilisten zullen in de directe omgeving van het nieuwe station hun auto's kunnen parkeren. Onder het emplacement was op de begane grond al in een parkeerplaats voor 600 auto's voorzien. Tussen het emplacement en de begane grond zal nu op een hoogte van ca. 2,75 meter een parkeerplaat worden gebouwd, waarop 400 auto's gestald kunnen worden. Ten behoeve van de gebruikers van deze parkeergelegenheid is een directe verbinding ontworpen tussen de parkeerplaat en het perron. Vanaf de parkeerplaat loopt een tweetal trappen naar het niveau van het emplacement. Nog voor deze trappen zullen tourniquets en plaatskaartautomaten worden geplaatst. Door middel van een vaste televisiecamera zal het RET-personeel, dat zich in de andere controlelijn bevindt, in staat zijn deze toegang te bekijken. Beleidsnota over metrolijnen Wethouder '.W.Jettinghoff streeft er naar de metro nog voor 1975 te kunnen doortrekken naar Hoogvliet. De vijf stations krijgen alle het park-and-ride-systeem. Het tijdstip van doortrekking naar Spijkenisse is nog niet bekend. Burgemeester en Wethouders geven echter de voorkeur aan de aanleg van de metro-lijn naar het oosten van de stad (Alexanderpolder en Ommoord). De wethouder wijst erop, dat het technisch mogelijk is aan beide projecten (Hoogvliet en Alexanderpolder/Ommoord) overlappend te werken. De plannen voor een metrolijn naar Schiedam en Vlaardingen zijn in voorbereiding. Verhoging tarieven De reeds aangekondigde verhoging van de tarieven zal reeds spoedig aan de gemeenteraad worden voorgesteld. Men tekent in de beleidsnota aan, dat de.rotterdamse tarieven "niet onaanzienlijk lager liggen dan die in de andere grote steden". Stijging aantal reizigers Nog steeds blijft het aantal reizigers van de R.E.T. in tegenstelling tot de landelijke tendens, stijgen. De wethouder schrijft dit toe aan de verbeterde dienstverlening en aan de moeilijkheden die het autoverkeer ondervindt. De onafhankelijke ligging van de trambanen van de lijnen 2, 5 en 12 is een succes. Het vervoer tussen Schiebroek en het stadscentrum (lijn 5) steeg zelfs met twaalf procent] (Het ware te wensen, dat Amsterdam hier eens lering uit trok). Voorstellen tot een verdere verbetering van lijn 2 zijn in studie. Mobilofoons Het aantal mobilofoons zal geleidelijk worden uitgebreid. Men is er zeer tevreden over.

het openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

het openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam het openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam het openbaar vervoer abonnementsprijs ƒ 4,- per.iaar - losse nummers ƒ 0,40 abonnementsprijs

Nadere informatie

De NS meldde eerder op de avond dat de beslissing over de lijn Zutphen-Oldenzaal pas volgende week valt. Bron: ANP, 5 september 2002

De NS meldde eerder op de avond dat de beslissing over de lijn Zutphen-Oldenzaal pas volgende week valt. Bron: ANP, 5 september 2002 De OV Nieuwtjes uit: week 36 Jaargang 5, Nummer 153, maandag 9 september 2002 Hallo allemaal, Daar zijn we weer. Ditmaal een wat korter editie dan vorige keren. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de vorige

Nadere informatie

Kwartaalrapportage OV loket

Kwartaalrapportage OV loket Kwartaalrapportage OV loket 1 januari 2015 31 maart 2015 1. Voorwoord Een reiziger beoordeelt de kwaliteit van het openbaar vervoer vooral aan de hand van de vraag: kan ik tegen een acceptabele prijs,

Nadere informatie

Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten

Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten komt de bus wel ZO? Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten komt de bus wel ZO? Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten Wetenschappelijk Bureau SP Foto omslag: Sake Elzinga/ Hollandse Hoogte

Nadere informatie

de cultuur van de woonwagenbewoner,

de cultuur van de woonwagenbewoner, de cultuur van de woonwagenbewoner, behouden of uit laten sterven? inleiding In het voorjaar van 2014 namen twee woonwagenbewoners (zie bijlage 1) actie om de woonwagencultuur op de Nationale Inventaris

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op maandag 18 april 2005

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op maandag 18 april 2005 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op maandag 18 april 0 Aanwezig: de burgemeester mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld (voorzitter) De wethouders de heren A.C. van Andel (LR), E.M.

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

VOOR VERVOERSWETENSCHAP

VOOR VERVOERSWETENSCHAP VOOR VERVOERSWETENSCHAP Journal for Transport Science Revue pour L'étude Scientifique des Transports HOGE SNELHEIDSLIJNEN IN EUROPA REDACTIECOMMISSIE Prof. Drs. H.J. Noortman (voorzitter)-drs. P.A.Th,

Nadere informatie

Lokale zorgen om woonwagenbewoners - veranderende sociale constructies en fatale remedies - Jan Terpstra*

Lokale zorgen om woonwagenbewoners - veranderende sociale constructies en fatale remedies - Jan Terpstra* Lokale zorgen om woonwagenbewoners - veranderende sociale constructies en fatale remedies - Jan Terpstra* De intrekking van de Woonwagenwet per 1 maart 1999 maakt een einde aan een periode van meer dan

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG

NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Februari 2007 Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling, afdeling Ruimtelijke Ordening INHOUD NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Pagina 1. INLEIDING

Nadere informatie

Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties

Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties Is it all about the money...? Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties C.A.M. Hoedjes, 2006 Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Leerstoelgroep:

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR THEMA-AVOND MET ARRIVA OVER DIENSTREGELING

UITNODIGING VOOR THEMA-AVOND MET ARRIVA OVER DIENSTREGELING Afdeling Gouda en Midden-Holland Maart 2013 UITNODIGING VOOR THEMA-AVOND MET ARRIVA OVER DIENSTREGELING Op donderdag 18 april bent u vanaf 20:00 uur welkom in kerkelijk centrum De Brug Willem de Zwijgersingel

Nadere informatie

Nieuwe raden, nieuwe wethouders

Nieuwe raden, nieuwe wethouders Fietsverkeer nummer 4, jaargang 2, oktober 2002 REDACTIONEEL Het Fietsberaad bestaat primair om de bij verkeersbeleid betrokken ambtenaren van gemeenten, kaderwetgebieden en provincies te helpen. En bijgeval

Nadere informatie

Wegwijzer woon-werkverkeer

Wegwijzer woon-werkverkeer Hoc de rol van de auto in het woon-werkverkeer teruggedrongen kan worden, staat beschreven in het "Handboek woon-werkverkeer'. De aehlerjuw'dinronnalie die daarbij van pas koml is op ovcr/ichlclijke wijze

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 15 mei 2013 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 15 mei 2013 Plaats : Kamer SH 113 Aanvang : 15.00 17.00 uur 1. Opening/mededelingen

Nadere informatie

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters,burgemeester/voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door!

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door! Van de redactie Ka Kraai Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003 Het bestemmingsplan Wijkraad gaat door! Elektronische nieuwsbrief; meldt u aan! Prijsvraag Breedband in de wijk Bestemming 'De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 283 Onderzoek naar infrastructuurprojecten Nr. 9 HET PROJECT ZUIDERZEELIJN: TOETSING MET TERUGWER- KENDE KRACHT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 1

www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 1 www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 1 Colofon VERZET (Van Dale): 1. verpozing, ontspanning; 2. tegenkanting, weerstand. Maar ook: afgelegde afstand per pedaalomwenteling. VERZET nummer 1,

Nadere informatie

DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES

DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES . 1 DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES De aanleg van het hoogspannings-koppelnet in Zuid-Holland in de periode 1930-1945 Drs. ir. Louis van Empelen 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING

Nadere informatie

Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart

Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart NIEUWS RVOZ-nieuws verschijnt vier maal per jaar en is bestemd voor leden en relaties van de ondernemersvereniging Raad voor Ondernemend Zoetermeer. Nummer 4 / december 2007 Samenwerken Belangenbehartiging

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie