van suchtelen van de haarestraat 3 amsterdam - osdorp telefoon h.meyer 2e schinkelstraat 47 amsterdam - cud zuid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van suchtelen van de haarestraat 3 amsterdam - osdorp telefoon 19 36 69 h.meyer 2e schinkelstraat 47 amsterdam - cud zuid"

Transcriptie

1 1

2 HET OPENBAAR_VERVOER Nr.157 -OKTOBER 1969 maandblad gewijd aan het stads- en railvervoer, waarin opgenomen "Spoor- en Tramnieuws", uitgegeven in samenwerking met de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen (N.V.B.S.) abonnementsgeld ƒ 6,- per jaar gemeentegiro amsterdam losse nummers ƒ 0,60 postrekening redakties en contact n.v.b.s.: contact a.d.v.: financiële administratie en fotobestellingen: verzending en adreswijzigingen: p.h.kiers van suchtelen van de haarestraat 3 amsterdam - osdorp telefoon h.meyer e schinkelstraat 47 amsterdam - cud zuid j.h.stork j.g.eggink p.h.kiers h.meijer 1 ' INHOUDSOPGAVE blz. 1. Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam..I63-I65 2. Haagse Tramweg Maatschappij Rotterdamse Elektrische Tram N.V. E.N.H.A.B.0., Landsmeer (materieeloverzicht) N.V. Autobusonderneming Maarse en Kroon Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem Centrale Vervoersdienst Nijmegen Gemeente Energie- en Vervoerbedrijf Utrecht Overleg tussen grote gemeenten over randstadproblemen De overgangsprocedure in het personenverkeer Openbaar vervoer, patiënt of remedie? Nederlandse Spoorwegen Berichten uit België(Antwerpen,Brussel,Gent,Verviers,NMVB,TTA) Enige indrukken van het trambedrijf van Boston MEDEDELING Door de medewerking van een aantal ijverige personen kunnen wij het NS-nieuws op net gebied van materieel vrij uitvoerig geven. Dit zal binnen kort nog uitgebreid worden. Degene, die tot voor kort het overige NS-nieuws en het buitenlandse spoornieuws verzorgde, moest wegens drukke werkzaamheden hiermede staken, voordat wij een opvolger gevonden hadden. Wij hopen nu binnenkort dit nieuws weer normaal te kunnen geven en ook de achterstand daarbij nog enigszins in te kunnen halen. Buitenlands tram- en smalspoornieuws geven wij weer in ons volgend nummer. TE BESTELLJlT FOTO'S G.V.B. - AJ^TERDAM B ï\jn 3:552 als zelfbed.w.yrtv.),le Breeuwersstraat, B lijn ;3: bus 56O, Beverwijkstraat, 28-9-I969 TH 3215 B lijn 2 7/4: ENHABO-bus 90 (r.v.), Molenwijk, 3-IO-I969 TH 3219 B lijn "7/4: ENHABO-bus 88 (l.v.), Pomonastraat, 3-IO-I969 TH 3085 B ingedeukte voorzijde van raw. 689, Kwakersplein, "9 TH 1964 B lijn 4: 619 en 615 na hevige aanrijding Ceintuurb./v.Woustr., TH I46I B excursietram;lijn lis S64fcvc)jtrechtsestr.,brug Keizersgrt., II-IO-I969 TH 1462 B excursietram:lyn 11: 864(1.v.),circuit Mauritskade, II-IO-I969 PRIJS DER FOTO'S FORMAAT 3L (-7/10 cm):/0,60; FORMAAT BE (=9/l2 cm):ƒ0,70 PER STUK FOTO'S TH WORDEN zonder WITTE RAND GELEVERD.BESTELLINGEN VIA ONZE GIRO.

3 S v b a m s t e r d a m Opmerkingen van lijn 6 is 4e dw na de spits thans wachtwagen aan het CS. lijn 8; 16 dw, in mi.sp. nietslóe dw; in mi.sp. :10e en 11e dw volgen 8e en 9e op lijn 11 v.zeeburg:wo.en vr.dagï ;alle werkd.; , lijn 15? 28 dw; in mi.sp. komen 4,6,9,27 van lijn 45 en volgen 3,5,8,26 op. lijn dw; mi.sp.: 6e dw komt van lijn 46 en volgt 5e dw op. lijn 19-7e dw gaat na mi.av. naar lijn 42 (4e extra) lijn 21s 18 dw; mi.sp. :6,9,12,l6(van lijn 47 en 48) volgen 5,8,11,15 op, lijn 26f 11 dw; mi.sp. niet: 11e dw. lijn 29s 9 dw; mi.sp.4 en 6 (komen van lijn 48) volgen 3 en 5 oplijn 32s 14 dw; mi.sp. niet 3»5- lijn dw; mi.sp. niet 3 S 7- lijn 37/4- in spits 2 bussen CV.B.jdeze zijn tussentijds wachtwagen CS. lijn 36; 8 dw, 6e rydt alleen in avond, is in feite 6e dw van lijn 31- lijn 47: mo.sp. en mi.sp. 2 gelede bussen. Zaterdagen m.i.v. 4-IO-I969 lijn 6^8 u* 8-10 u u /37 fr.30 fr.30 fr.30 Zondagen m.i.v "lijn TplÓ'u u ' /37 fr.30 fr.30 Winterdienstregelingen van de autobuslijnen per 28 september 1969 Alleen de gewijzigde dienstregelingen zijn hieronder vermeld. Voor afkortingen zie men het vorige nummer. Maandag t/m vrijdag m.i.v lijn mo.vr. mo.sp. mo. mi. mi.sp. vr.av. mi.av. la.av. opni. '5 fr.'io i 7-52Ï ~8 6 1) 8 fr ? 7-84 fr ) ) è 5-37i i 7-52i fr fr ^ 15-H2i ^ 14,fr ) 18 fr ^ 6-72 fr ) ) & 11-82:V fr ) fr o fr ) 28 fr u fr ) )fr )fr ) 32 sneld. 5-40)4 5-40) )fr )fr ) 33 sneld. 5-40)4 5-40) ,fr fr O /4 var. fr.10 fr.30 fr.30 fr.10 fr.30 fr.30 fr.30 12) )fr. 6-4O)fr. 2-40)fr. 2-40)fr. 6-40)fr. 6(fr.30)fr. 6(fn 30)fr. 6(fr.3D)fc 13) ) ) ) ) )5 (fr.30) 15 (fr.30)l5 (fr.30)l5 13) ) ) ) (oml.54')- 8(oml.64')- mi. vr.av. mi.av. la.av fr.30 fr.30 fr.30 fr.30 mi. vr.av. mi.av. la.av fr.30 fr.30 fr.30 fr.30

4 g v b Voortdurende chaos op de lijnen 1 en _2 Daar de bietentyd weer is aangebroken, welke tot gevolg heeft, dat de diverse bruggen over de Schinkel/Kostverlorenvaart bijzonder veel geopend zijn, is het verkeer in het zuidwesten van de stad regelmatig ontwricht. Hierbij wordt gedurende de openingsuren van de bruggen blijkbaar volkomen prioriteit gegeven aan het scheepvaartverkeer boven het wegverkeer. Dit uit zich in het vaak veel te lang achtereen geopend zijn van de bruggen, terwijl het ervoor wachtende verkeer soms geen tijd heeft over de brug te komen voordat deze weer geopend wordt. Vooral de bruggen bij de Zeilstraat en de Cvertoomse Sluis veroorzaken onverantwoordelijke opstoppingen tot in de verre omtrek, welke zeer lange tijd doorwerken. Ook met betrekking tot deze situatie zijn door de verkeerspolitie natuurlijk geen extra maatregelen genomen, zoals (speciaal toezicht op) parkeerverboden, toezicht, dat het openbaar vervoer zo weinig mogelijk gehinderd wordt door het overige verkeer enz. «iet slechts de tramlijnen 1,2,16 en de buslijnen 15,2J en 29 worden hier zeer door gehinderd; doch ook de uitrukkende wagens van de lijnen 7,13,17 en 27. Dit is tevens de oorzaak van de grote vertragingen, die lijn 1 ondervindt. De uitrukkers versperren bij geopende brug Overtoomse Sluis namelijk de wagens van lijn 1 de doortocht naar de Overtoom (door de overige bruggen worden de tramlijnen 7; 10,13? 17 en de buslijnen 12,14,21 en 28 gehinderd). Op de lijnen 1 en 2 wreekt zich nu het feit, dat de zelfbediening is ingevoerd zonder de omloopstijd te verlengen. Zelfbediening werkt toch al vertragend, ondanks alle tegengestelde uitspraken. Tengevolge van de passagiers, die by' de bestuurder een kaartje kopen, wordt herhaaldelijk een verkeerslichtfase gemist. Vertragingen worden op deze wijze steeds meer vergroot, ook al omdat er geen conducteur is, die de instappende passagiers zonodig kan beperken. Dagelijks komen op deze lijnen dan ook grote vertragingen voor, die ook gedurende de 'middagspits nog doorwerken. Al met al een voortdurende chaos ten koste van een groot deel van de Amsterdamse bevolking, die per openbaar of privé-voertuig reist), waarvoor geen gemeentelijke instantie sich blijkbaar inzet om deze op korte termy'n te verlichten. Vouwblad "Mieuws van het GVB" In september is weer een nieuw vouwblad verschenen, ditmaal met een oranje kop. De integratie met de EN3AB0 en de nieuwe busroutes in Amsterdam-noord worden er in vermeld, evenals in het kort de dienstregelingen daarvan. Bovendien zijn globaal de dienstregelingen van alle lijnen op de verschillende tijden van de dag vermeld. Hen fout hierbij is, dat voor lijn 7 de frequentie overdag van maandag t/m vrijdag opgegeven wordt als 6, dit moet zijn J-g. Over het publiceren van een dienstregelingboekje wordt gezegd, dat er plannen uitgewerkt worden om met een beter systeem van publicatie te komen. Over de invoering van de zelfbediening op de buslijnen wordt een en ander vermeld, hierbij is de invoeringsdatum echter onjuist opgegeven. Betreffende de uitbreiding van de zelfbediening op de tramlijnen wordt gezegd, dat deze omstreeks half november op lijn 16 wordt ingevoerd, een maand later gevolgd door lijn 24» Begin maart 1970 wordt lijn 9 geautomatiseerd, half april is de beurt aan lijn 10. In de loop van 1970 volgen dan nog de lijnen 13, 17 en 7. "Open Huis' 1 in C.W. Tollensstraat (ïïit "Contact" van oktober 1969) Op zaterdag 15 november wordt in de C.W. Tcllensstraat een zogenaamd "Open Huis" gehouden. Dat wil zeggen, dat op die dag tussen 10 en 13 uur een ieder, die belangstelling heeft in de werkzaamheden, die verricht moeten worden bij het herstellen of ombouwen van trams, in de Centrale Werkplaatsen Tram van harte welkom is. In verschillende werkplaatsen wordt gewerkt en men kan van dichtbij allerlei werkzaamheden gadeslaan. Dan is cr nog een tramwagenschouw van b.v. railreinigingswagens, een golfsly tagewagen, een zuigwagen enz. By voldoende belangstelling zal er elk half uur een rondleiding zijn en daarbij kan men volop vragen stellen. Verbreding Bakkersstraat Uit het Gemeenteblad betreffende een voorstel aan de raad over wijziging Rembrandtsplein en omgeving d.d : Wat betreft de tram vestigen wij ér Uw aandacht op, dat dit vervoermiddel zal worden verlegd van de Reguliersbreestraafc, het Rembrandtsplein (noordzijde) en de Amstelstraat naar de te verbreden Binnen Am^tel, zodat op deze weg en in de Bakkersstraat de tram in twee richtingen zal gaan rijden. De eerstkomende jaren (tot en tijdens de totstandkoming van de noord-zuidlijn van het stadsspoor) zal een deel van de rijwegoreedte van de Bakkersstraat dienen te

5 - g v b worden gereserveerd voor de aanleg van dubbel tramspoor en tramhalte, omdat gedurende die jaren enkele tramlijnen uit de Vijzelstraat moeten worden verlegd naar de route Utrechtsestraat. De resterende rijwegbreedte (totaal tussen de gevels is dan ruim 25 meter) is dan nodig eveneens in verband met de verkeersomleiding voor het overige verkeer door de Utrechtsestraat-Bakkersstraat by' de bouw van het stadsspoor in de Vijzelstraat en het Rokin. (Geheel onafhankelijk hiervan wordt gewerkt aan de opheffingen van tramlijnen i.v.m. het verkeerscirculatieplan; zodat men uit het bovenstaande geen enkele gevolgtrekking kan maken, red.hov). Routewy'zigingen buslijnen 31,32,36,77 (zie HOV juni 1969, pagina 94) De routewijzigingen van deze buslijnen zy'n ingegaan op 19 mei Lijn 31 rydt..-zuiderzeeweg-ijdoornlaan-j. Dryverweg-J.H.van Heekweg. Lijnen 32 en 77: J.H.van Heekweg-J.Dryverweg-IJdoomlaan-Volendammerweg-... Lijn 36..-Waddendy'k-oude Leeuwarderweg-IJdoornlaan-R.Cleyndertweg-J.H.van Heekweg-J.Drijverweg-IJdoornlaan-Zuiderzeeweg... Materieel tram Uit grote revisie kwamen mws 582 en 614. Zy waren verbouwd tot zelfbedieningwagen en voorzien van witte standaardcy'f ers. In dienst resp. op 25/9 e n 7/l0. De stempelautomaten van de 582 werden op dezelfde wijze geplaatst als by' de dubbelgelede wagens (dus meer naar binnen). Als zelfbedieningwagen kwamen voorts in dienst de motorwagens 623(19/9),624 (24/9),625(25/9),670(25/9),626(1/10),627(4/10),601(9/10),630(15/10),631(16/10), 632(21/10).Thans zijn in bewerking 584,633,634 en 689/693. Alle zelfbedieningswagens zijn thans ook aan de linkerzijde herkenbaar gemaakt door middel van rode bollen met het automaat-teken. Van remise Lekstraat naar remise Havenstraat gingen eind september de motorwagens 552,579,911,926 en 935, in oktober gevolgd door motorwagens 901 en 939 e n bijwagens 963 en 967 In omgekeerde richting gingen eind september mws 582,670 en 865, in oktober 554,919 en 948 (919 e n 948 wegens aanry'dingsschade). Zelfbedi ening Sedert 13 september rijdt ly'n 3 op zater- en zondagen geheel met zelfbedieningswagens, terwijl op de vrijdag daaropvolgend alle gelede diensten van deze lijn hiermee reden. De conducteurs van lijn 3 verlieten pas op 28 september de wagens. De eerste electronische zelfbedieningswagen,67o rijdt bijna steeds op lijn 25-2-assers óp 6 september werd aan de voorzijde van remise Lekstraat een 2-assershow ten beste gegeven door het naast elkaar opstellen van 5 2-assers, ingetuigd als lijn 11,12,2,7 en 24. Op 8 oktober kwam mw 864 op straat; hij reed instructie. Deze dag reden 10 instructiewagens, waaronder 5 2-assers, namelijk 863,864,867,869 en 873. Ook rijden de laatste tijd regelmatig pekelwagens door de stad voor instructie. Het inrijden van nieuwe sporen wordt veelal door 2-assers beoefend; zo was mw 863 in de nacht van 20 op 21 september te zien op Martelaarsgracht en Pr.Hendrikkade. Op zaterdag 11 oktober maakte motorwagen 864, ingetuigd als ly'n 11, voor een aantal trambelangstellenden een 2 uur durende rit door de stad. Autobussen Afgeleverd en in dienst gesteld werden de bussen kwam ook in dienst. Gesloopt werden bus 21 van 25/9 t/m l/lo, 16 van 6/l0 t/m 10/10, 1 van 15 t/m2^l0. Rood geschilderd net witte standaardcy'f ers werden de bussen 124 en 143. De bussen 213,217,240,228 en 214 gingen in september naar de EMIABO onder de nummers 88 t/m 92, na in Amsterdam ENHABO-geel geschilderd te zijn. Zelfbediening is, in tegenstelling tot eerdere plannen, pas op 20 oktober ingevoerd en wel op de GVB-bussen van de lynen 37, 65 en 66. Langs de routes werden plaatskaartautomaten geplaatst. Ook in tegenstelling tot eerdere bekendmaking, rijdt ly'n 37/4 in de spits iedere 10 minuten; hiervoor zijn als aanvulling 3 GVB-bussen nodig. Op lijn 33 rijden standaardbussen, evenals op de meeste diensten van lijn 48. Ly'n 34 is m.i.v. 22 september verplaatst naar het nieuwe eindpunt(zie pag.146). Lijn 30 zal m.i.v. 30 oktober doorgetrokken worden naar Zunderdorp. Wens-extra's op de tramlijnen M.i.v. de winterdienst werden wens-extra's ingesteld op de lijnen l,2,3,4,7(alleen middagsp.),9,10,13,l6(alleen ocht.sp.),17,24,25(elk l).uit Lekstr.steeds 3-ass.st. Het overige GVB-nieuws kunnen wij nu niet opnemen,daar dit te laat binnenkwam.

6 htm Materieel tram den haag Na dakrevisie en schilderbeurt keerden terug in dienst de wagens 1223 (2l/9) en 1227 (5/lO); De 1215 en 1240 kwamen daarna in behandeling. Door diverse bijkomende werkzaamheden duurt een beurt aan een wagen thans vier weken; om de twee weken komt er één gereed en wordt de volgende in behandeling genomen. De 1224 en 1225 zijn voorzien van claxons (voor gebruik op lijn l). Van de wagens, die voor proefnemingen buiten dienst stonden, zijn weer in dienst genomen de 1239 (met electrisch bediende filmkast, zie verderop) op 2 oktober en 1194 niet passagierstelapparaat op 8 oktober. 30/9 reed 1222 op lijn 12. Ook is men weer begonnen met het aanbrengen van stempelautomaten in de wagens, namelijk in die van remise 's-gravenmade en van lijn 16 (deze laatste konden al met automaten van het oude type rijden; thans zijn de nieuwe vast aangebracht en dus altijd in gebruik. Ook de 1194 heeft een automaat, doch deze is nog niet in gebruik. Mobilofoonantennes zijn aanwezig op de wagens en Wijziging remiseverdeling tram 16/9 in~6 en 1177 van Scheveningen naar Lijsterbesstraat (met stempelaut. op 3) 20/9 215 van Frans Halsstraat naar Scheveningen 2l/ van werkplaats naar 's-gravenmade 23/ van Lijsterbesstraat naar 's-gravenmade 1/ van Fr.Halsstr. maar werkpl.;82g van Schev.naar F.H. ;803 van Sch.n.Lijst 3/l0 II76 en 1177 terug naar Scheveningen 6/l0 806(buiten dienst) en Hl4 van Scheveningen naar Lijsterbesstraat. Instructieritten 279 en 4/9: 1193; 6/9: 814; 7/9* 1193; 9/9: /9: 814,1184,1193; ll/9 en 12/9s 811; 13/9: 826,829; 15/9: 274; 16/9: 274,829; 17/9: 814,Hl; 18/9: 814; 19/92 826,1005; 22/9: 826,1101,1235; 23/9: 826,1193; 24/9: 274; 25/9: 274,815; 26/9: 814,829; 27/9: 826,829; 28/9: 814,826,829; 29/9: 814,826,1005,1193,1196; 30/9? 814,1193;-3/10: 274,803,811,1193,1196,1230,Hl; 4/10: 274,803; 5/lOs 274, 803,811,814,1181,H14; 6/10; 274,811,814; 7/10: 274,803,808,811, /10: 803, 808,811; 9/10: 274,808,1189- De vaste instructieroute over lijn 3/l2 wordt niet steeds aangehouden. Verdere ritten oud materieel 15/9s~814+H42; 20/9: 58 brengt 215 van Frans Halsstraat naar remise Scheveningen 2/10 s 826; 5/10: 828+H53; 6/ los en met 806 naar Lij sterbes straat; 7/l De 826 heeft in de Lijst erbesstraat het rijden met de lorries bij de spoorvernieuwing overgenomen van de 808, die nu weer voor instructie wordt gebruikt. Materieel bus De 3Ö4 kwam na een opknapbeurt in dienst op 3 oktober; de 296 is nu in behandeling. Op 15 september werd een begin gemaakt met het aanbrengen van mobilofoons in de standaardbussen ; de zullen daarvoor ook geschikt gemaakt worden, doch alleen op lijn 25 ermee rijden. Stroomstoring Op 10 september werd in het begin van de middag by werkzaamheden een ondergronds HTM-kabel by het postkantoor op de Rijswijkseweg stukgetrokken, waardoor de meeste tramlijnen met moeilijkheden te kampen kregen of stil kwamen te liggen; een twintigtal bussen, gedeeltelijk bemand door controleurs die geen kaartjes bij zich hadden, ving de dienst op. Zo reden op lijn 1 de bussen 517,528,538,540,544, 546,549,555,565,575; op lyn 10? 190,538,545,558,575; op lijn 16: 517,529,542,544, 547,549,555, terwijl lijn 21 tijdelijk doorgetrokken werd naar de Turfmarkt. Huwelijks bus Op Ï6 september reed bus 172 als zodanig. Nieuws per lyn 1. 29/92 o.s.:1235; 3/10; o.s.sl237 (beide uit Lijsterbesstr. zonder claxon). 3. 9/9:1141; 3/10:1159 (beide wagens uit rem. Scheveningen). 6. 4/10 vond op hoek Escamplaan/Zuiderparklaan autobotsing plaats op rails van lijn 6; bij het enkolspoor rijdsn daarvoor ontspoorde 1006, waarna de bussen 126 en 132 aan de dienst van lyn 25 werden onttrokken om de dienst over te nemen; de later veschenen 580(van groepsvervoer) werd niet meer ingezet.

7 -htm /10; i.v.m. draadbreuk werden ingezet bussen 539»569>544»517?553 en /10 's avonds wegens autobotsing op rails: bus 131; 2/l0: 1237 uit Lijsterb /9: Wagens van lyn 16( ) worden thans geregeld als extra op lijn 11 ingezet by' diverse gelege " heden; in hot algemeen zal dit niet meer worden vermeld. Voetbalextra's: 14/9:1225(Lijsterb.),1106,1111,1105,1003,1020, 1104(alle F.H.),1174(Schev.); 28/9(wedstrijd Holl.Sport-Ajax):1121,1174(beide Schev.),1177(Ly'st.) 0113,1167(beide Schev.),1021,1006,1108,1101,1023,1002, 1001,1106(alle F.H.). 12. ll/9 omlegging in richting Duindorp via lijnen 3 n 9 naar station H.S. wegens een op de rails defect geraakte NZÏÏ-bus. ^_ voetbalextra's: 14/9:557,156,524,532; 28/9:555,578,564,580,529,532,528. 5_:_ 3/9 a.s. 56O. ^ 9/9 a.s.:554,569; ll/9:a.s.s574; 15/9: a,s.:544; 18/9:o.s.: /9 a.s.: /9 a.s.: _;_ 16/9: extra: 575; 23/9: o.ü.: 554- Elektronische besturing voor nieuwe PCC-wagcns De 40 nieuwe PCC-wagens zullen een elektronische besturing krijgen. Met de bedoeling het een en ander te beproeven is uit twee bestaande PCC-wagens het elektro-mechanische begrenzingsrolais verwijderd en vervangen door een elektronisch relais. Gele standaardkleur voor nieuwe POC--wagens De nieuwe PCC's (die vanaf september 1970 afgeleverd worden) zullen naar allo waarschijnlijkheid de gele standaardkleur (van NS, NZH en West-Nederland) krygen. Thans worden proeven genomen met de houdzaamheid van de verf. Het ligt nog niet in de bedoeling ook de standaardbussen in deze. khur te schilderen... Elektrische richt!ngfiin PCC 1239 is voorzion van oen elektrisch bediende richtingfilm. De bestuurder behoeft slechts oen vinger tegen oen schakelaartje te drukken om de film te doen draaien. Zodra de gewenste bestemming verschijnt, laat do bestuurder het knopje weer los. Een TL-buis zorgt ervoor, dat do film 's-avonds mooi egaal verlicht is en dus duidelijk leesbaar Op de proefwagen zijn slechts de relaties vermeld, die behoren by' de lynen vanuit remise Lysterbesstraat. Het is de bedoeling dat de bestelde PCC's met deze lynfilms uitgerust worden. (Uit Wiel, sept.1969). Samenwerking HTM en NS Overleg tussen HTM en NS is gaande over verregaande integratie van het treinverkeer in het Haagse openbaar vervoer. Overwogen wordt een regeling tot stand te brengen, waarbij het mogelijk wordt met HTM-kaartjcs ook gebruik te maken van de treinen tussen de stations HS, SS, Mariahocve, Ry'swijk, Voorburg en Leidschendam. Tevens gaat men na in hoeverre men met een NS-kaartje ook van de diensten van de HTM gebruik zou kunnen maken. Het overleg is nog niet geheel afgesloten, maar de realisering zal wellicht vóór het in uitvoering nemen van de Haagse s:mi-metrowerken (eind 1971) vaste vorm aannemen. Verder overleg met andere bedrijven De gele standaardkleur, waarover wij hierboven r^eds schreven, is een initiatief van de NS. NS streeft naar een zekere landelijke uniformiteit in het materieel. Andere onderwerpen van overleg zijn harmonisatie van de dienstregelingboekjes van de diverse gemeenten en uniforme aanduidingen op het materieel. Begroting 1970: exploitatie- Gekort HTM ƒ 26 mil.j-en Het tekort voor 1970 wordt geraamd op ƒ26 miljoen. Verwacht kan worden een rijksbijdrage van circa ƒ6 miljoen. Voor 1969 werd ƒ3,5 miljoen mindor uitgetrokken. De oorzaken van dit hogere nadelige saldo zijn voornamelijk de gestegen personeelskosten en de kapitaallasten, die ƒ3 miljoen en ƒ hoger zyn geraamd. Overigens is er een toenemend gebruik von het openbaar vervoer. De hogere kosten zullen niet tot tariefsverhogingen leiden, Non vreest dat daardoor het aantal reizigers zal teruglopen er. lat het particuliere verkeer zal toenemen. Nieuwe onderstations Thans zijn 9 onderstations aanwezig. Do HTM voert thans besprekingen met diverse instanties over de bouw van nog drie onderstations. Twee ervan komen in Den Haagi één i.v.m. de omzetting van buslijn 5 in een tramlijn en échi.v.m. de verlenging van lijn 6 naar de Lozerlaan. Een derde station zal in Leidschendam gebouwd worden in verband met de doortrekking van ly'n 6 naar die gemeente.

8 -htm Boete voor trampassagiers zonder geldig plaatsbewijs Door B en W is aan de gemeenteraad voorgelegd een gewijzigd artikel 107 in de. Haagse algemene politie verordening. De voornaamste inhoud hiervan is, dat een trampassagier zonder geldig plaatsbewijs niet strafbaar is, wanneer hy' op een ' eerste vordering van conducteur of controleur alsnog een enkele rit betaalt, vermeerderd met een bedrag van twee gulden. Busreizigers kenden dit systeem reeds, sinds in april I968 in het Uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen een dergelijke nieuwe bepaling was opgenomen. Buslijn 18 wordt volgend jaar anders omgeleid Naar aanleiding van vragen van een gemeenteraadslid aan B en W, delen deze mede, dat in het voorjaar van 1970 het wegdek van de Slachthuiskade tussen de Caland-- brug en de Leeghwaterbrug geschikt zal zijn gemaakt voor autobusverkeer. Lijn 13, die wegens de toestand van de Calandbrug daar niet over kan rijden, wordt dan.als volgt omgeleid: van de De Genestetlaan via Slachthuislaan, Slachthuiskade, Lêeghwaterbrug naar Waldorpstraat. Spoorverlegging op Prinsessegracht Men is thans bezig de sporen van lijn 9 P de Prinsessegracht aan de kant te leggen, zodat ly'n 9 over de gehele lengte van de gracht dan aan de waterkant rijdt. Omleggingen bij Prinsjesdag op 16 september j.1. Overdag werd de route van diverse lijnen gewijzigd: lijn 3 reed eerst over kort traject Torenstraat, Jan Hendrikstraat, terug via Kerkplein, G-rote Markt, Grote Marktstraat, Kalvermarkt en Wijnhaven. Later werd de route: Torenstraat, Jan Hendrikstraat, Grote Markt, Grote Marktstraat, Kalvermarkt, Pluwelen Burgwal, Herengracht, Bezuidenhoutseweg. Lijn 8 reed van Scheveningen naar Plein Lijn 9 reed van Scheveningen naar het Tournooiveld. Buslijnen 4,5 en 22 waren gewijzigd. Tussen station H.S. en Turfmarkt werd een pendeldienst onderhouden. r e t Metrostation Slinge (Uit RET-Bedrijfsorgaan, sept.1969) By' het ontwerp van het verlengde metroviaduct was het r o t t e r d a m mogelijk, mede door de toepassing van extra voorspanstaai van een hogere Letonkvaliteit gebruik te maken. Tussen twee kolomplaten worden nu drie balken geplaatst in plaats van vijf. Hierdoor kan goedkoper worden gebouwd. Met alleen omdat er minder balken nodig zijn, maar ook omdat de kolomplaat en de fundering, die veel minder gewicht behoeven te dragen, niet zo zwaar behoeven te worden uitgevoerd. De afstand tussen'het opstelspoor achter station Zuidplein en station Slinge bedraagt 1010 meter. Hiertussen worden 24 kolommen opgetrokken, waarop J6 balken komen te rusten. Ook by' de bouw van het station en by' het aanleggen van het wisselcomplex, dat direct'achter station Slinge komt te liggen, zal gebruik worden gemaakt van de geprefabriceerde balken. Voor het station, waarvan de lengte weer 120 meter zal bedragen, worden vier spanten ter plaatse gestort en voor het emplacement, dat een lengte krijgt van 524 meter, veertien. Ket de spooraanleg wordt in oktober reeds begonnen, terwijl de allerlaatste bouwkundige werkzaamheden aan het station helft 1970 voltooid worden. Omdat de afdeling Signalering en Telecommunicatie meer tijd nodig heeft voor het aansluiten van het wisselcomplex dan voor het normale spoor, worden eerst de sporen achter het station Slinge aangelegd, Daarin bevinden zich negen wissels en een kruiswissel. Voor het station zullen drie wissels worden aangebracht. Achter de dubbelkolom, die zich tussen station Zuidplein en station Slinge bevindt, zal voegloos spoor worden gelegd. De sporen in het station Slinge en die op het emplacement zullen niet voegloos worden gelegd. De buitenste sporen, waarover de treinen van en naar Hoogvliet zullen rijden, worden by' de doortrekking naar Hoogvliet wel voegloos met elkaar verbonden. Op het wisselcomplex achter station Slinge kan extra materieel worden opgesteld. In het station bevinden zich drie sporen. Ket meest westelyke spoor zal worden benut door de treinen die vanaf het Centraal Station komen. Als de lijn naar Hoogvliet klaar is, zal vanaf dit spoor de trein naar Hoogvliet vertrekken. Het meest oostelijke spoor zal voorlopig in de normale dienst nog niet worden gebruikt. Hierover zullen namelijk de treinen uit Hoogvliet aankomen en verder rijden naar het Centraal Station. Voorlopig kan hier extra materieel worden opgesteld. Het derde spoor ligt hier tussen in. De treinen van CS. tot Slinge zullen hier terugkeren,

9 - r e t Van elke drie treinen die in Slinge aankomen, zal er één doorrijden naar Hoogvliet. In de spits wordt dus iedere9 minuten naar Hoogvliet gereden en daarbuiten ieder kwartier. Zuidplein-Slinge zal in 108 seconden worden afgelegd.voor de andere richting is i.v.m. de lichte stijging, 5 seconden meer nodig. De omlooptijd C.S.- Slinge zal 36 minuten zijn tegen thans 30 minuten. In de spits wordt dus met 12 treinen gereden. Indien buiten de spits vastgehouden wordt aan een vijf minuten frequentie, komt men aan 7 treinen tekort en houdt men aan 8 treinen iets over. De beslissing daarover hangt mede af van de wisselsituatie achter station Slinge. In station Slinge zal een proef worden genomen met éénmanbediening. De apparatuur waarover de perronopzichter in zijn cabine beschikt, zal ook worden aangebracht in de cabine, die zich in de controlelijn bevindt. In de rustige uren kan het vertreksignaal voor de treinen vanuit deze laatste cabine worden gegeven. Het ligt in de bedoeling het nieuwe traject vóór 1 december 1970 te openen. Alle sporen zullen reeds a.s..juni bevestigd zijn. Gedeeltelijk parallel hieraan vrordt de stroomrail aangelegd, die in juli op zyn plaats moet zitten. Het GEB, dat verantwoordelijk is voor de inrichting van de gelijkrichtstations en dat ook de aansluiting van de derde rail door middel van voedingskabels en schakelaars voor zijn rekening neemt, begint in februari 1970.In augustus is dat beëindigd. Siemens slart met de aanleg van de kabels langs de baan in mei en zal ook in augustus klaar zyn. Daarvóór is Siemens al bezig geweest met de inrichting van het station, waaraan van januari tot augustus gewerkt wordt. De RET begint de werkzaamheden in het station in maart. De controlelijn zal geïnstalleerd moeten worden, de cabines van apparatuur voorzien, de televisiecamera's bevestigd en de geluidsinstallatie zal aangebracht moeten worden. Dit zal eveneens augustus gereed zijn. Daarna zal Siemens gedurende 4 weken het nieuwe baanvak testen. De afdeling Signalering en Telecommunicatie zal die test als het ware voortzetten. Dat zal 8 weken in beslag nemen. In die periode zal de door Siemens geleverde apparatuur worden overgenomen. De totale planning komt achter in november 1970 uit. Duizend automobilisten zullen in de directe omgeving van het nieuwe station hun auto's kunnen parkeren. Onder het emplacement was op de begane grond al in een parkeerplaats voor 600 auto's voorzien. Tussen het emplacement en de begane grond zal nu op een hoogte van ca. 2,75 meter een parkeerplaat worden gebouwd, waarop 400 auto's gestald kunnen worden. Ten behoeve van de gebruikers van deze parkeergelegenheid is een directe verbinding ontworpen tussen de parkeerplaat en het perron. Vanaf de parkeerplaat loopt een tweetal trappen naar het niveau van het emplacement. Nog voor deze trappen zullen tourniquets en plaatskaartautomaten worden geplaatst. Door middel van een vaste televisiecamera zal het RET-personeel, dat zich in de andere controlelijn bevindt, in staat zijn deze toegang te bekijken. Beleidsnota over metrolijnen Wethouder '.W.Jettinghoff streeft er naar de metro nog voor 1975 te kunnen doortrekken naar Hoogvliet. De vijf stations krijgen alle het park-and-ride-systeem. Het tijdstip van doortrekking naar Spijkenisse is nog niet bekend. Burgemeester en Wethouders geven echter de voorkeur aan de aanleg van de metro-lijn naar het oosten van de stad (Alexanderpolder en Ommoord). De wethouder wijst erop, dat het technisch mogelijk is aan beide projecten (Hoogvliet en Alexanderpolder/Ommoord) overlappend te werken. De plannen voor een metrolijn naar Schiedam en Vlaardingen zijn in voorbereiding. Verhoging tarieven De reeds aangekondigde verhoging van de tarieven zal reeds spoedig aan de gemeenteraad worden voorgesteld. Men tekent in de beleidsnota aan, dat de.rotterdamse tarieven "niet onaanzienlijk lager liggen dan die in de andere grote steden". Stijging aantal reizigers Nog steeds blijft het aantal reizigers van de R.E.T. in tegenstelling tot de landelijke tendens, stijgen. De wethouder schrijft dit toe aan de verbeterde dienstverlening en aan de moeilijkheden die het autoverkeer ondervindt. De onafhankelijke ligging van de trambanen van de lijnen 2, 5 en 12 is een succes. Het vervoer tussen Schiebroek en het stadscentrum (lijn 5) steeg zelfs met twaalf procent] (Het ware te wensen, dat Amsterdam hier eens lering uit trok). Voorstellen tot een verdere verbetering van lijn 2 zijn in studie. Mobilofoons Het aantal mobilofoons zal geleidelijk worden uitgebreid. Men is er zeer tevreden over.

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Het DB van Stadsgewest Haaglanden heeft in haar DB vergadering van 29 juni 2011 onderstaande wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling

Nadere informatie

Versnelling Benelux 2017

Versnelling Benelux 2017 HENK BOVENLANDER Rail Advies De Bilt, 18 augustus 2015 Versnelling Benelux 2017 De reistijd Amsterdam Brussel van 194 minuten met de Benelux in de dienstregeling 2017 stelt teleur. De achtergrond hiervan

Nadere informatie

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Versie 18 maart 2015 In het vervoerplan 2016 worden de wijzigingsvoorstellen van Veolia Transport Haaglanden voor dienstregeling 2016 toegelicht.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier Utrecht, 27 maart 2014 Gemeente Amersfoort, t.a.v. het College van B & W, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier

Nadere informatie

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad Colofon Datum : 7 november 2016 Versie : 2 2016 HTMbuzz BV, Den Haag Inhoud INHOUD... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT

Nadere informatie

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 HTM Reizigers maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. HTM voorstellen 2016 5 2.1 Instroom Avenio 5 3. Frequentietabellen 7 3.1 Frequentietabellen

Nadere informatie

Versnelling Benelux 2017

Versnelling Benelux 2017 Versnelling Benelux 2017 P r e s e n t a t i e R a i l f o r u m 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 5 ir H. J. M. B o v e n l a n d e r Probleemstelling Infrastructuur voor HSL Zuid in Nederland en België gereed,

Nadere informatie

Gewijzigde dienstregeling

Gewijzigde dienstregeling van 25 juli 22 augustus 2010 Gewijzigde dienstregeling rond Arnhem omreizen of bus in plaats van trein! Zwolle Deventer Amersfoort Apeldoorn Zutphen Schiphol Ö Rotterdam Centraal Den Haag Centraal Utrecht

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN Belangrijkste wijzigingen Vanaf 2 januari 2011 is deze nieuwe dienstregeling voor de streeklijnen in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Voorne Putten en Rozenburg connexxion.nl

Nadere informatie

Afschrift aan: Stadsregio Arnhem Nijmegen

Afschrift aan: Stadsregio Arnhem Nijmegen HERMES Openbaar Vervoer BV T.a.v. dhr. W. Lieven Postbus 2356 5600 CJ Eindhoven Uw kenmerk: 1333 - WL Uw datum: 23 8-2013 Ons Kenmerk: RGS351 Onderwerp: Vervoerplan 2014 Afschrift aan: Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v. de heer T. Naberhuis Postbus 17 7000 AA DOETINCHEM Uw kenmerk: - Uw datum: 7 november 2011 Ons Kenmerk: RGS257 Onderwerp: advies Veluwe Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: ROCOV

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

17 september 1944 1 juni 1975 Goederenvervoer: 1 februari 1905 2 maart 1970

17 september 1944 1 juni 1975 Goederenvervoer: 1 februari 1905 2 maart 1970 pagina 1 van 5 Halte Bergentheim Gewijzigd: e:10-07-2010 Inhoud: Gegevens halte Exploitatie Gebouwen Emplacement Spoorweghaven Personeel Gegevens plaats Links: Fabrieksaansluitingen: Turfstrooiselfabriek

Nadere informatie

Analyse. Pagina 1 van 5. Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag

Analyse. Pagina 1 van 5. Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag Betreft: Dienstregeling 2014. Advies OV-verbinding World Forum Centraal Station v.v. Samensteller: Arnold van der Heijden

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein Onze aangepaste reis Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Beperkt metroverkeer bij : houd rekening met drukte, overstappen en extra reistijd. Reis tussen De Akkers

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Onderstaand geven we per lijn aan op welke lijnen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Tevens geven we een korte toelichting en vermelden

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Schiedam en vijf milieuorganisaties in een rapport ervoor pleitten.

Schiedam en vijf milieuorganisaties in een rapport ervoor pleitten. PCC-car 1210 van lijn 37 op de Delftweg bij Bouwlust in de eerste maanden van de exploitatie van de Delftlijn met PCC-cars met op achtergrond remise s-gravenmade waar op dat moment wagens van de stadsseries

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Pagina 1 van 5 Fractiesecretariaat Ad van Heuven Jachthoeve 9 3992 NT Houten advanheuven@planet.nl www.groenlinks.nl\lokaal\houten Zenden aan: gemeentehuis@houten.nl

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien)

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien) Concessiemonitor MRDH - November 215 (herzien) Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS maart 2014

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS maart 2014 Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2014.200 RIS 270781 070-3536028 7 maart 2014 Invulling vervangend vervoer tijdens

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Geachte commissieleden,

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Geachte commissieleden, Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders Wethouder Verheer, Vervoeren Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam CommiSSie ESMV Website: http://www.rotterdam.nl

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL Check jouw aansluiting als je reist met een van de buslijnen in en naar Roosendaal en overstapt op de trein Vanaf 15 december 2013 rijden de

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over Breng Flex

Beantwoording schriftelijke vragen SP over Breng Flex Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over Breng Flex Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP heeft ons college schriftelijke

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016 Concessiemonitor MRDH - Januari 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK CONCEPT concessie ZAANSTREEK Ingaande: 15 december 2013 CONCESSIE ZAANSTREEK Vervoerplan 2014 Auteur: R.Appel Datum: 14-05-2013 Versie: 1.0 Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave H.1 INLEIDING.4 H.2 VOORGESTELDE

Nadere informatie

Naar aanleiding van de OPEN BRIEF heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen aan het College:

Naar aanleiding van de OPEN BRIEF heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen aan het College: Schriftelijke vragen Adviesaanvraag NS Dienstregeling 2018 Castricum, 15 februari 2017 Vandaag heeft de fractie van de PvdA een OPEN BRIEF aan de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Castricum,

Nadere informatie

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Rijswijk T.a.v. de griffie Postbus 5305 2280 HH Rijswijk Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Samensteller: A. van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Provincie Noord Brabant T.a.v. de heer P. Veelenturf Postbus MC 's-hertogenbosch. Geachte heer Veelenturf,

Provincie Noord Brabant T.a.v. de heer P. Veelenturf Postbus MC 's-hertogenbosch. Geachte heer Veelenturf, Provincie Noord Brabant T.a.v. de heer P. Veelenturf Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Datum Ons kenmerk Onderwerp 1 april 2005 NSC/HvdH/05003 Nachtnet Brabant Telefoon Telefax E-mail 040-233 45 44

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem Stad. vanaf 9 december 2012

Dienstregeling. Arnhem Stad. vanaf 9 december 2012 Dienstregeling 2013 Geldig Arnhem Stad vanaf 9 december 2012 Lijn Bestemmingen 1 Oosterbeek Velp 2 Arnhem Centraal Station Arnhem Hoogkamp 3 Arnhem Het Duifje Arnhem Burgers Zoo 4 Arnhem Centraal Station

Nadere informatie

R. Koo 23 februari 2012

R. Koo 23 februari 2012 Colleges van burgemeester en wethouders en griffies binnen het Stadsgewest Haaglanden R. Koo 23 februari 2012 070 750 1651 SH12.5189 Inspraaknotitie voorstellen Inspraaknotitie Voorstellen Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Aan de vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties in het Locov. Geachte vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties,

Aan de vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties in het Locov. Geachte vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties, NS Postbus 2025, 3500 HA Utrecht Aan de vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties in het Locov Commercie &Ontwikkeling Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland www.ns.nl Datum

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013.

Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013. Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013. NB de kernboodschap is de inhoudelijke basisboodschap waaruit alle disciplines hun informatie halen die voor hun proces van belang is.

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

VOORSTEL TOT VERBETERING VAN DE TREINDIENST IN DE WESTHOEK

VOORSTEL TOT VERBETERING VAN DE TREINDIENST IN DE WESTHOEK HUIDIGE SITUATIE VOORSTEL TOT VERBETERING VAN DE TREINDIENST IN DE WESTHOEK Vanuit de westhoek kan men gebruik maken van 2 spoorlijnen. Enerzijds de lijn 73, De Panne-Deinze. Anderzijds lijn 69, Kortrijk-Poperinge.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1999

Nadere informatie

DAGTOCHTEN MOBIEL ERFGOED met de SVA in de HERFSTVAKANTIE 2015

DAGTOCHTEN MOBIEL ERFGOED met de SVA in de HERFSTVAKANTIE 2015 BELEEF het MOBIEL ERFGOED in 2015 voor Volwassenen en voor Kinderen PRIJS 39 INCL. TREIN PRIJS 19 INCL. TREIN Samen met de SPOORDEELWINKEL van NS zorgen wij als STICHTING VETERAAN AUTOBUSSEN voor een aantal

Nadere informatie

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn de nieuwe dienstregeling per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn d Nieuw: Snel en comfortabel, lijn 320 Hilversum - Huizen - Amsterdam ]] Regio Gooi

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 Dienstregeling Arriva versus Connexxion Auteur: René Smaal Datum: 17-9-2015 Versie: 3.0 VERSCHILLENSTAAT HUIDIGE DIENSTREGELING ARRIVA VERSUS CONNEXXION In deze verschillenstaat

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement?

Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement? Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement? Voortaan met uw OV-chipkaart Noteer hier uw gebruikte Keuzedagen: 1 5 2 6 3 7 4 NS Klantenservice via 0900-202 11 63 ( 0,10 p.m.). 24 uur per dag

Nadere informatie

2o lo,8f. 8ll0v. 2Íil1. ^^ rnfalb1g!fifl1. Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in hetíocov

2o lo,8f. 8ll0v. 2Íil1. ^^ rnfalb1g!fifl1. Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in hetíocov Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in hetíocov l ^^ rnfalb1g!fifl1 8ll0v. 2Íil1 2o lo,8f rs IV Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland \ /ww.n5.nl Datum 16 november

Nadere informatie

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 13 2008-031 Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Aan de Raad, Heerhugowaard, 19februari2008 Beknopt voorstel 1. Instemmen met het beschikbaar stellen van kredieten tot

Nadere informatie

Gewijzigde dienstregeling

Gewijzigde dienstregeling zaterdag 17 zondag 25 oktober 2009 Gewijzigde dienstregeling Rond Deventer omreizen of bus in plaats van trein in de herfstvakantie Groningen Leeuwarden Zwolle Wierden Almelo Wijhe Rijssen Olst Hengelo

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Discussienota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0102 Ruimte en Economie Veendam, 9 september 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd :

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd : Provincie Utrecht Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd 1 26-10-2009 17: Pe di Nie Een reg die ver con Alt Wi alle on de con Ve Wi SM ab Re Per tra ww Mis hem niet! Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd

Nadere informatie

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden.

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570666222 F +31 (0)570666888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel.

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel. Reisinformatie en contact Reisinformatie Voor agen over vertrek- en aankomsttijden verwijzen wij u naar 0900-9292 ( 0,70 p/m, met een maximum van 14,-). U kunt ook kijken op www.9292.nl Hier vindt u de

Nadere informatie

Aanbod openbaar vervoer,

Aanbod openbaar vervoer, Aanbod openbaar vervoer, 2000-2012 Conclusie Het treinenaanbod is tussen 2000 en 2012 toegenomen (20% meer treinkilometers). Vooral het treinenaanbod op het decentraal spoor is sterk uitgebreid. De gemiddelde

Nadere informatie

Streekdienst. LIJN 400 h. LIJN 401 h. Brabant-West. Ingangsdatum 13 februari 2005. van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. van BREDA naar UTRECHT V.V.

Streekdienst. LIJN 400 h. LIJN 401 h. Brabant-West. Ingangsdatum 13 februari 2005. van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. van BREDA naar UTRECHT V.V. Streekdienst Brabant-West LIJN 400 h van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. LIJN 401 h van BREDA naar UTRECHT V.V. Ingangsdatum 13 februari 2005 BR05-W07 Busdiensten tijdens vakantieperiodes Een aantal ritten

Nadere informatie

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 2015

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 2015 Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling 16 maart 215 Stiptheid beginpunt

Nadere informatie

Effecten van storingen voor treinreizigers

Effecten van storingen voor treinreizigers Effecten van storingen voor treinreizigers Inleiding Dit onderzoek is gebaseerd op de treinstoringen die door NS Reisinformatie worden gepubliceerd op ns.nl. Deze storingsinformatie is ook beschikbaar

Nadere informatie

1. Dienstregeling 2009: aanvullingen op het Ontwerp 2007

1. Dienstregeling 2009: aanvullingen op het Ontwerp 2007 NS Reizigers Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in het LOCOV Directie Hoofdgebouw IV Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland www.ns.nl Datum Ons kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden

Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden Aan : Stadsgewest Haaglanden Van : Inge Dirkx Kenmerk : Kopie : Datum : 1 november 2013 Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden Inleiding In juni jongstleden

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

14:15-14:45 Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie

14:15-14:45 Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie UITNODIGING De Nationale Politie ligt op koers. Er zijn grote stappen gezet en ook in de komende periode zal er hard gewerkt worden aan de verdere vormgeving van de Nationale Politie. Dit gebeurt terwijl

Nadere informatie

Hoe kunnen we de staanplaatsen in de gangpaden van de Valleilijn trein aantrekkelijker maken?

Hoe kunnen we de staanplaatsen in de gangpaden van de Valleilijn trein aantrekkelijker maken? Hoe kunnen we de staanplaatsen in de gangpaden van de Valleilijn trein aantrekkelijker maken? Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 10 juli 2015 Introductie Connexxion is één van de grootste vervoersmaatschappijen

Nadere informatie

Onderwerp Kamervragen leden Van Hijum, Mastwijk, Duyvendak, Ten Broeke en De Krom inzake de problemen met de treinverbinding Almelo - Hengelo

Onderwerp Kamervragen leden Van Hijum, Mastwijk, Duyvendak, Ten Broeke en De Krom inzake de problemen met de treinverbinding Almelo - Hengelo abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 24 april 2007 Ons kenmerk DGP/SPO/U.07.01068 Doorkiesnummer Bijlage(n) Uw kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

Onder andere in dit nummer: Welkom Kort nieuws binnenland Kort nieuws materieel Een jaar geleden Sprinter/SLT (2)

Onder andere in dit nummer: Welkom Kort nieuws binnenland Kort nieuws materieel Een jaar geleden Sprinter/SLT (2) Onder andere in dit nummer: Welkom Kort nieuws binnenland Kort nieuws materieel Een jaar geleden Sprinter/SLT (2) Welkom Helaas was het eerste nummer vertraagd, dit nummer niet. Ook in dit nummer zal weer

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Aanbod openbaar vervoer,

Aanbod openbaar vervoer, Indicator 10 september 2014 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Het treinenaanbod is tussen

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Amstelland-Meerlanden De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

VRAGEN THEMA PARKEREN

VRAGEN THEMA PARKEREN VRAGEN THEMA PARKEREN 1. Waar kan ik zo goedkoop mogelijk parkeren in s-hertogenbosch? A. Alle parkeergarages en transferia in en om de stad hebben dezelfde tarieven. B. Aan de rand van de stad zijn er

Nadere informatie

Tarieven van losse kaartjes op de bus

Tarieven van losse kaartjes op de bus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Tarieven van losse kaartjes op de bus Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De heer Van Hunnik van de SP-fractie heeft ons college

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De heer E. klaagt erover dat de gemeente Bergen niets doet aan de overlast die hij ondervindt als gevolg van de situatie op de weg vóór zijn woning, waardoor het hem nagenoeg onmogelijk

Nadere informatie

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten Inschrijvers dienen hun Vervoerplan te baseren op de eisen in deze bijlage. Tijdens de Implementatieperiode wordt het Vervoerplan in een definitieve Dienstregeling

Nadere informatie

Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor omleidingen

Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor omleidingen Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor omleidingen Datum: 21 november 2007 Kenmerk: DH/JM/M07013.doc 1. Centraal Station ondertunneling sporen 11 en 12 t.b.v. Erasmuslijn - Stremming netkous tramviaduct

Nadere informatie

Concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012

Concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012 HTM Concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012 Versie 4 april 20 11 lijn RR3 en RR4 alternatieve 4Xl0' De huidige route van ijn RR3 loopt van Loosduinen via Centraal Station en Zoetermeer de Krakeling

Nadere informatie

NS Dienstregeling 2007 + 2009: achtergronden

NS Dienstregeling 2007 + 2009: achtergronden NS Dienstregeling 2007 + 2009: achtergronden Inleiding De CDA fractie in de gemeenteraad van Dordrecht heeft in een brief (van 1 mei 2006} verzocht de consequenties en effecten van de nieuwe dienstregeling

Nadere informatie

April Werk aan de stad in april

April Werk aan de stad in april April 2017 Via deze nieuwsbrief informeren wij u iedere maand over de werkzaamheden in Assen. Ook vertellen wij u meer over acties en regelingen die bijdragen aan de bereikbaarheid van de stad. Werk aan

Nadere informatie

ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM

ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.964 RIS 173262 ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - uit de evaluatie van

Nadere informatie

Ondertunneling tram 10 vanaf Deurne - Gevolgen openbaarvervoersaanbod voor oud- Borgerhout

Ondertunneling tram 10 vanaf Deurne - Gevolgen openbaarvervoersaanbod voor oud- Borgerhout SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1271 van WOUTER VANBESIEN datum: 15 mei 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Ondertunneling tram 10 vanaf

Nadere informatie

Geachte heer Langenberg,

Geachte heer Langenberg, 000 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag MRDH t.a.v. P.J. Langenberg Postbus 66 2501 CB Den Haag Datum Onderwerp Reactie concept-vervoerplannen 2018 Contactpersoon Dennis Woning Dienst DSO Afdeling

Nadere informatie

Lijnennet Almere 2018

Lijnennet Almere 2018 1 Inleiding Met ingang van 10 december 2017 gaat de nieuwe concessie Almere in. Op 27 september 2016 heeft de gemeente Almere bekend gemaakt dat Syntus de aanbesteding heeft gewonnen en daarom tot 2027

Nadere informatie

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 In 2007 is de concessieduur van de concessie Voorne-Putten / Rozenburg met 2 jaar verlengd door de Stadsregio Rotterdam. Naar aanleiding van deze verlenging is er een evaluatie

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Almere connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond ZwolleSpoort 11 juli 2012 ProRail -Dura Vermeer -NS

Welkom. Informatieavond ZwolleSpoort 11 juli 2012 ProRail -Dura Vermeer -NS Welkom Informatieavond ZwolleSpoort 11 juli 2012 ProRail -Dura Vermeer -NS 20 februari 2012 1 Programma 20.00 Welkom door Allart Maijers 20.05 20.15 Film ZwolleSpoort 20.15 20.20 Wat is er gebeurd periode

Nadere informatie