Technische Aanbevelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Aanbevelingen"

Transcriptie

1 September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding: Bouwbesluit, overige eisen en aanbevelingen blz Opbouw volgens STABU-bestek blz Onderdelen/Elementen (codering volgens STABU) 10) Stut- en sloopwerk blz ) Grondwerk blz ) Terreinverhardingen blz ) Terreininrichting blz ) Funderingspalen en damwanden blz ) Metselwerk blz ) Ruwbouwtimmerwerk blz ) Metaalconstructiewerk blz ) Kozijnen, ramen en deuren blz ) Trappen en balustraden blz ) Dakbedekkingen blz ) Beglazing blz ) Natuur- en kunststeen blz ) Na-isolatie blz. 22 September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam 3

3

4 40) Stukadoorswerk blz ) Tegelwerk blz ) Dekvloeren en vloersystemen blz ) metaal- en kunststofwerk blz ) Plafond- en wandsystemen blz ) Afbouwtimmerwerk blz ) Schilderwerk blz ) Binneninrichting blz ) Dakgoten en hemelwaterafvoeren blz ) Binnenriolering blz , 55, 70) Invoer nutsleidingen (o.a.) water, gas, elektra blz ) Waterinstallaties blz ) Sanitair blz ) Gasinstallaties blz ) Verwarmingsinstallaties blz ) Ventilatie- en luchtbehandelingsinstalaties blz ) Elektrotechnische Installaties blz ) Communicatie en beveiligingsinstallaties blz ) Arbeidsomstandigheden, veiligheid blz Woordenlijst blz. 41 September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam 5

5

6 1. Inleiding: Bouwbesluit, overige eisen en aanbevelingen Op het bouwen en verbouwen is een uitgebreide regelgeving van toepassing. Technische eisen zijn opgenomen of verankerd in het Bouwbesluit. Deze eisen zijn van toepassing op alle bouwwerkzaamheden. Voor meer ingrijpende verbouwingen is ook een omgevingsvergunning nodig (hierin is de vroegere bouwvergunning opgenomen). Dit geldt ook voor de verbetering van een Sint Maria Klushuis. Het is voor bestaande woningen mogelijk dat eisen die van toepassing zijn op nieuwbouw, niet gelden voor een verbouwing van die woningen. In bepaalde situaties kan een beroep worden gedaan op het rechtens verkregen niveau : zie hiervoor ook de Toelichting Klusaanpak, hoofdstuk 5. Bij de meeste klushuisprojecten geeft de verkopende corporatie/gemeente aan de klusser ook een Programma van Eisen mee. Eisen die soms verdergaan dan de eisen die voortvloeien uit de bouwregelgeving voor de verbouwing van bestaande panden. Voor de verbetering van een Sint Maria Klushuis stelt Woonstad Rotterdam alleen eisen aan de geluidsisolatie naar de buurwoningen en de warmte-isolatie. Wel wil Woonstad de kopers een handvat September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis bieden voor de verbetering van hun klushuis. Daarvoor zijn deze Technische Aanbevelingen opgesteld. Deze Technische Aanbevelingen bestaan uit twee sets van aanbevelingen: a. Aanbevelingen algemeen De eerste set is afgeleid van de eisenpakketten zoals die bij andere klusprojecten aan de klussers worden meegegeven. Eisen die betrekking hebben op bouwelementen die in de Sint Maria Klushuizen niet (meer) voorkomen, hebben we laten vervallen. Voor de meeste onderdelen is een minimaal uitvoeringsniveau aangegeven. Dat zijn dan oplossingen waarvan is gebleken dat die over het algemeen een goede verhouding bieden tussen kosten en kwaliteit. Zoals dat past in een eisenpakket, zijn de aanbevelingen geformuleerd in de gebiedende wijs. Deze schrijfstijl hebben we gehandhaafd. Maar, met de uitdrukkelijke kanttekening dat voor de Sint Maria Klushuizen behoudens de eisen aan geluids- en warmte-isolatie geen eisen van toepassing zijn die uitgaan boven het Bouwbesluit bestaande bouw. b. Aanbevelingen specifiek In de tweede set wordt ingezoomd op enkele specifieke aspecten van de Sint Maria Klushuizen zelf. Hier wordt dan informatie gegeven over: de eisen die Woonstad Rotterdam stelt met betrekking tot de geluidwering en warmte-isolatie en de maatregelen waarmee aan die eisen kan worden voldaan; de aard en staat van de panden (bijvoorbeeld de bij een onderhoudsingreep aangebrachte dakpannen); de voorzieningen die door de aannemer van Woonstad worden gerealiseerd en hoe hierop kan worden doorgebouwd (bijvoorbeeld de dragende funderingsvloer); de eisen die zijn opgenomen in de voor de Startplattegrond verleende omgevingsvergunning. De algemene en de specifieke aanbevelingen samen geven u een handvat voor de aanpak van een Sint Maria Klushuis. Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam 7

7

8 2. Opbouw volgens STABU-bestek De bouwelementen in de Technische Aanbevelingen worden behandeld in de volgorde zoals die wordt gehanteerd in het STABU-bestek. Dat is een standaardbestek dat wordt gebruikt voor alle bouwwerken. De paragrafen zijn ook genummerd volgens de STABU-codering. Het is mogelijk dat werkzaamheden aan bepaalde elementen niet voorkomen en er daardoor paragraafnummers ontbreken. (Ten behoeve van de leesbaarheid zijn soms enkele paragrafen samengevoegd). De Stabu-codering en het onderwerp staan boven de kolommen. De Algemene Aanbevelingen zijn opgenomen in kolom 1. In de kolommen twee, drie en vier vindt u de Specifieke Aanbevelingen. In kolom 2 is dit informatie voor zowel de Brede als de Hoge panden, in kolom 3 betreft dit de Brede panden en in kolom 4 de Hoge panden. September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis Tot slot Het is onvermijdelijk dat in de teksten technisch jargon wordt gebruikt. Enkele van deze begrippen worden in een woordenlijst op pagina 40 toegelicht. Mocht u het jargon niet op alle punten doorgronden: bouwkundigen, adviseurs, aannemers e.d. kunnen hiermee uit de voeten. Deze Technische Aanbevelingen zijn bedoeld als een hulpmiddel bij een eerste oriëntatie op de aanpak van uw klushuis; dus in de fase dat u afweegt of u een klushuis wilt kopen. Het uiteindelijk te maken verbouwingsplan dient te zijn gebaseerd op een goede bouwkundige opname van het betreffende pand en dient te worden uitgewerkt met bouwkundige kennis en kennis van de bouwregelgeving. Als u deze deskundigheid niet zelf in huis heeft, neem dan een architect of bouwkundige in de arm. Een Sint Maria Klushuis biedt een uitgelezen kans om een karakteristiek, heel pand, te verbouwen tot de woning die u zich wenst. Een mooie klus! We wensen u hierbij alle succes! Woonstad Rotterdam, september 2013 Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam 9

9

10 3. ONDERDELEN / ELEMENTEN (codering volgens STABU) Algemene Aanbevelingen klushuizen Aanbevelingen Brede én Hoge klushuizen Aanbevelingen Brede klushuizen Aanbevelingen Hoge klushuizen 10 STUT- EN SLOOPWERK Overig algemeen Alle ondeugdelijke bouwsels verwijderen. Bij het uitvoeren van sloopwerkzaamheden vooraf vaststellen welke onderdelen van het pand een constructieve functie hebben. In de Brede panden komen (mede)dragende binnenwanden voor. Naast de bouwmuren zijn over het algemeen ook de wanden langs de (vroegere) trappen en van de entreehal op de begane grond (mede)dragend. Zie tekening. Bij sloop van (mede) dragende binnenwanden constructieve voorzieningen treffen. Deze zijn in beginsel vergunningsplichtig (en voor de Startplattegrond opgenomen in de vergunning). In de Hoge panden van de Sint Maria Klushuizen komen (na uitvoering van de ingreep door Woonstad Rotterdam) géén (mede)dragende binnenwanden voor. De dakspanten (inclusief de op de zoldervloer bevestigde slof ) en de gordingen hebben een constructieve functie. Ook de over twee panden doorlopende dakspanten hebben een constructieve functie! (Zie ook en 44.41). Ten behoeve van het aanbrengen van de nieuwe fundering worden de op de begane grondlaag aanwezige schoorsteenkanalen en schoorsteenmantels gesloopt. Het gehandhaafde deel van schoorsteenkanalen/-mantels wordt opgevangen met op de balklaag aangebrachte metalen profielen (hoeklijnen). Bij keuze voor sloop van de schoorstenen: van boven naar beneden werken. Aanwezige schoorsteenkanalen/-mantels worden vanaf de eerste verdiepingsvloer gehandhaafd. Aanwezige schoorsteenkanalen/-mantels worden vanaf de zoldervloer gehandhaafd. 12 GRONDWERK Bodemvoorziening Bij wateroverlast en/of verzakking tuinen ophogen tot een ter plaatse te bepalen acceptabel peil. 15 TERREINVERHARDINGEN Bestratingen Bestaande bestratingen tot 2 m uit de achtergevel en het pad naar de berging herleggen, indien sprake is van scheefstand of ongelijkheid. September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis 11

11 17 TERREININRICHTING Buitentrappen (steenachtig) Kapotte onderdelen van trappen herstellen. Losse onderdelen vastzetten Bergingen Kapotte en/of verrotte onderdelen van te handhaven bergingen herstellen of vervangen, dan wel bergingen in het geheel vervangen. Als er geen berging is, een berging volgens Bouwbesluit aanbrengen. 1. (prefab) hout geïmpregneerd o.g., minimale wanddikte 18 mm; 2. fundering: betonelementen; 3. dakopbouw: balklaag waarop underlayment d=19 mm en gebitumineerde dakbedekking; 4. vloer: betontegels in minimaal 10 cm schoon zandbed. In de Sint Maria Klushuizen worden eventueel in de tuin aanwezige bergingen/bouwsels door de aannemer van Woonstad Rotterdam verwijderd. (Wellicht ten overvloede: in afwijking van de standaard gestelde eis: Woonstad Rotterdam legt aan kopers van een Sint Maria Klushuis niet de verplichting op een buitenberging te realiseren.) Privacyschermen Herstellen of vervangen. Ter plaatse van de achtergevel privacyscherm, maximaal 2 m hoogte en minimaal 1,2 m uit de gevel. 1. volkernplaat zonder randprofielen, of 2. thermisch verzinkt randprofiel met draadglas, of 3. duurzame houten scheiding Tuintrappen (hout) Gebreken aan constructie, bevestigingen en verankeringen herstellen. Ondeugdelijke tuintrappen verwijderen en nieuwe trappen aanbrengen inclusief leuningen. 1. hardhouten tuintrappen (er dient een bordes aanwezig te zijn bij naar buiten draaiende 12

12 17.51 Tuintrappen (hout) (Vervolg) deuren, als het hoogteverschil meer dan twee treden bedraagt) Erfscheidingen Ondeugdelijke erfscheidingen verwijderen. De noodzakelijke scheidingen (opnieuw) aanbrengen. 1. perkoenpalen met gegalvaniseerd draad; 2. ter plaatse van de achtergevel privacy vlechtscherm (azobe), maximaal 2 m hoogte en minimaal 1,2 m uit de gevel. 20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN Constructie De Sint Mariaklushuizen worden opgeleverd met een op nieuwe palen dragende betonvloer; deze vloer is ingekast in de bouwmuren en de gevels en draagt daarmee het pand. De bovenkant van deze funderingsvloer ligt ongeveer 250 mm onder toekomstig - peil (zie ook 42.32). 22 METSELWERK Algemeen Als sprake is van vochtdoorslag, moet dat afdoende worden bestreden. In dat geval moet ook al het voegwerk worden vervangen. bij ernstige vochtdoorslag herstel conform de rapportage van een ter zake deskundig adviesbureau. Aangetaste of verrotte vullingen van dilataties verwijderen en nieuwe vullingen aanbrengen. De voorgevel van de Sint Maria Klushuizen wordt door de aannemer van Woonstad gerenoveerd. Onderzoek en behandeling van het gevelmetselwerk betreft in Sint Maria Klushuis alleen de achtergevel en (voor Sint Mariastraat 106, 116 en 128) de boven het dak van de belending uitkomende bouwmuren. September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis 13

13 22.23 Vochtbehandeling Optrekkend vocht afdoende bestrijden. Bij constatering van vochtgebreken herstel conform het advies van een ter zake deskundig adviesbureau Reinigen metselwerk Gevels reinigen door middel van stoomcleaning of met water onder druk /22.72 Metselwerk/voegwerk Losse stenen in rollagen en gemetselde onderdorpels vastzetten en voegen. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. Scheuren in metselwerk uithakken, dicht zetten en voegen. Losse stukken metselwerk opnieuw (in)metselen overeenkomstig bestaande situatie. Scheuren in metselwerk uithakken en opnieuw voegen. Beschadigde stenen vervangen. Losse stenen en stukken metselwerk opnieuw (in)metselen in overeenstemming met de bestaande situatie. 24 RUWBOUWTIMMERWERK 24.00/30.42 Algemeen timmerwerk/dakkapel Dakkapellen die niet naar de openbare weg gericht zijn (dus niet beeldbepalend zijn), die voor het gebruik van ruimten niet noodzakelijk zijn en in slechte staat verkeren, eventueel vervangen door dakramen dan wel dichtzetten. Lood- en zinkwerk dienovereenkomstig herzien. 1. houten dakramen; 2. bij vervangen door dakramen moeten deze ramen voldoen aan het politiekeurmerk. In de door Woonstad Rotterdam uit te voeren ingreep worden geen voorzieningen getroffen aan dakkapellen die liggen aan de achterzijde van de panden. In de door Woonstad Rotterdam uit te voeren ingreep worden geen voorzieningen getroffen aan een eventueel aan de voorzijde aanwezige dakkapel. Wanneer de eigenaar een bestaande, aan de voorzijde gelegen, dakkapel wil vervangen (of nieuw wil toevoegen) kunnen de tekeningen van de dakkapel op de Hoge panden als referentie dienen. Op aanvraag stellen we die tekeningen ter beschikking. De Hoge panden worden bij de door Woonstad Rotterdam uit te voeren ingreep aan de voorzijde voorzien van een geheel nieuwe dakkapel. De onder de Algemene Aanbevelingen omschreven uitvoering van een naar de openbare weg gerichte dakkapel is voor deze dakkapel niet akkoord bevonden. Ter voorbereiding op de aanvraag van de omgvingsvergunning voor de Hoge panden is de detaillering van de dakkapel uitgebreid besproken. 14

14 24.00/30.42 Algemeen timmerwerk/dakkapel (Vervolg) Dakkapellen die wel naar de openbare weg gericht zijn (beeldbepalend), wind- en waterdicht maken en verrotte onderdelen vervangen dan wel in het geheel vervangen. Lood- en zinkwerk zo nodig vernieuwen. 1. in het werk gemaakte houten dakkapel; beplatingen gemaakt van wbp multiplex dik 18 mm bekleed met zink, dakbedekking 2-laags, langs de rand een aluminium daktrim met weefselstrook, vurenhouten ramen en kozijnen uitgevoerd met enkel glas; 2. prefab dakkapel; 3. bij vernieuwen moet dit bouwdeel voldoen aan het politiekeurmerk ; 4. ramen en kozijnen uitgevoerd in dubbel glas HR++ i.p.v. enkel glas. Richtinggevend voor de uitwerking was de oorspronkelijk aanwezige dakkapel. Dit betreft zowel de grootte als de detaillering (zo zijn niet alleen de zijwangen, maar ook het dak van de dakkapel in zink uitgewerkt) Balkconstructies (vloeren) Indien balkkoppen van de verdiepings- en zoldervloer verrot zijn, deze vervangen. Bij doorzakken van de vloerbalken, of bij een toename van de belasting (bijvoorbeeld door betonvloer douche) de balken verzwaren. 1. delen van standaard bouwhout tegen vloerbalken gespijkerd, geïmpregneerd tegen inwerking van vocht. Tijdens de in opdracht van Woonstad Rotterdam te realiseren ingreep worden géén voorzieningen getroffen aan de verdiepings- en de zoldervloer. Alle noodzakelijke voorzieningen dienen te worden getroffen door de kopers. De voor uitvoering van de Startplattegrond benodigde constructieve voorzieningen zijn wel door de constructeur uitgewerkt. De betreffende tekening is opgenomen in de set waarop de omgevingsvergunning is verleend. Hierbij wel een kanttekening. Omdat niet van alle Brede panden de feitelijke situatie in detail bekend is, heeft de constructeur een pakket uitgewerkt dat voor alle voorziene situaties toereikend is. Het kan zijn dat niet alle maatregelen in alle situaties nodig zijn. Het is dan ook verstandig dat eigenaren de voor hun pand benodigde constructieve voorzieningen laten checken, wanneer de feitelijke situatie van dat pand goed kan worden opgenomen (na oplevering). In de Hoge panden worden tijdens de in opdracht van Woonstad Rotterdam te realiseren ingreep de ten behoeve van de Startplattegrond noodzakelijke aanpassingen aan de balklaag aangebracht. Dit betreft het aanbrengen van stalen liggers en eventuele raveelconstructies; het zo nodig vervangen van balkkoppen c.q. balken en het zo nodig verzwaren van balken. Alleen wanneer de koper in de constructie ingrepen doet die niet zijn voorzien in de Startplattegrond, kan het nodig zijn aanvullende voorzieningen te treffen. September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis 15

15 24.31 Balkconstructies (kap) Gebreken aan spanten, muurplaten, gordingen e.d. opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. Let op: spanten en gordingen vormen een onderdeel van de constructie van het dak. In de Hoge panden lijkt een dakspant wellicht te dragen op de nieuwe woningscheidende Metalstudwand (en daarmee lijkt het wellicht mogelijk dit spant aan één zijde van die wand aan te passen). Dit is niet het geval: het spant is een dragend element dat doorloopt over twee panden. Zie ook Beschietingen Slecht vloerbeschot vervangen. Scheefstand van vloeren groter dan 2% opheffen. In de Omgevingsvergunning voor de Startplattegrond van een Sint Maria Klushuis is bepaald dat ten behoeve van de stabiliteit van het pand het gehele vloerveld van alle verdiepings- en zoldervloeren dient te worden voorzien van aansluitend gelegde platen multiplex of underlayment, 19 mm dik. Deze platen dienen te worden bevestigd in de vloerbalken (bevestiging in alleen het vloerbeschot is onvoldoende!). Bevestiging door middel van lijmnagels, schroeven of getordeerde nagels in het hart van elke vloerbalk (zorgvuldig bepalen!), met een onderlinge afstand van 30 cm. Lengte bevestigingsmiddelen: 7 á 8 cm. De multiplex of underlayment platen dienen te worden aangebracht door of in opdracht van de eigenaren. De eventueel aanwezige scheefstand kan worden opgevangen door de underlayment of underlayment platen aan te brengen op scheggen. In de Hoge panden worden underlayment platen aangebracht door de aannemer van Woonstad Rotterdam (NB: hierbij wordt een eventuele scheefstand niet weggenomen) /24.43 Dakbeschot Verrot c.q. aangetast dakbeschot, panlatten en tengels vervangen. 1. GG-delen; 2. underlayment d=19 mm, met tong en groef (bij 100% vervanging) panlatten en tengels. Het herstel van dakbeschot, panlatten, tengels hangt ook samen met de wijze waarop de kap wordt aangepakt (isolatie; vervangen pannen). Zie Vochtkeringen Loodwerk controleren op gebreken en zo nodig vervangen. 16

16 24.85 Ankers en bevestigingsmiddelen Krakende vloerdelen doorspijkeren met getordeerde draadnagels. 25 METAALCONSTRUCTIEWERK Constructieonderdelen Doorgeroeste (delen van) vloeronderslagen vervangen inclusief opleggingen c.q. verankeringen. In het metselwerk opgenomen stalen constructieve delen indien nodig, bijvoorbeeld i.v.m. het uitduwen van stenen, inspecteren op roest en zo nodig behandelen c.q. vervangen. 1. ontroesten en behandelen met zinkcompound. 2. aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen c.q. vervangen. Bij de door Woonstad Rotterdam uit te voeren ingreep vervallen eventueel aanwezige stalen onderslagen van de begane grondvloer. Eventueel aanwezige onderslagen onder halfslachtige binnenwanden vervallen, dan wel worden behandeld. Aan in de voorgevel aanwezig staal worden de noodzakelijke voorzieningen getroffen. Bij de bouwtechnische opname c.q. na het uitslopen van de binneninrichting, nagaan of op andere plaatsen nog staal aanwezig is en dat dan zo nodig behandelen (bijvoorbeeld in de achtergevel). Bij de te verrichten bouwtechnische opname ook nagaan of staal is verwerkt in de verdiepings- en zoldervloer ter plaatse van de in het midden van het pand gelegen draagconstructie. 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN Algemeen Aangetaste en/of versleten delen puien/gevelwand vervangen, dan wel onderdeel geheel vervangen. 1. houten kozijnen met dubbel glas en een ven tilatiestrook in ieder vertrek boven 1.80 m, in de nieuw te plaatsen kozijnen, in tochtvrije uitvoering; 2. bij vernieuwen moet dit bouwdeel voldoen aan het politiekeurmerk Slecht sluitende, klemmende of slecht functionerende ramen goed gang- en sluitbaar maken. Kozijnen in de voorgevel van de Sint Maria Klushuizen zijn vervangen en indien vereist op grond van het Bouwbesluit voorzien van doorvalbeveiliging. In dakkapellen die door de aannemer van Woonstad worden vernieuwd, worden ook nieuwe kozijnen geplaatst. Bij de door de aannemer van Woonstad Rotterdam uitgevoerde ingreep worden geen voorzieningen getroffen aan kozijnen/ramen/deuren in de achtergevel. Dat geldt ook voor de kozijnen in dakkapellen die niet worden vernieuwd. Zo nodig hang- en sluitwerk vernieuwen. Aangetaste ramen vervangen. 1. vurenhouten ramen; 2. bij vernieuwen moet het bouwdeel voldoen aan het politiekeurmerk. September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis 17

17 30.00 Algemeen (vervolg) Slecht sluitende, klemmende of slecht functionerende buitendeuren goed gang- en sluitbaar maken. Zo nodig hang- en sluitwerk vernieuwen. Aangetaste en/of versleten deuren vervangen. 1. voordeuren: (grenzend aan buiten) 40 mm profielversterkt wbp multiplex (samengesteld) met briefopening en briefplaat, cilinderslot en deurknop; 2. tuin- en keukendeuren: standaard houten fabrieksdeur met cilinderslot; 3. bij vernieuwen moet het bouwdeel voldoen aan het politiekeurmerk. Houten kozijnen, deuren en ramen dienen te zijn voorzien van een Eurocode (als KOMO-keur e.d.). Kunststof kozijnen, deuren en ramen dienen te zijn voorzien van Eurocode op de profielen en Eurocertificaat op de samengestelde kozijnen en van: afsluitbare ventilatieroosters met koordbediening o.g. kierstand begrenzer; capaciteit ventilatieroosters conform eisen bouwbesluit; inbraakbeveiligde scharnieren ( politiekeurmerk ) in kozijnen begane grondwoningen; beveiliging bij draai-kiepramen tegen gelijktijdig draaien en kiepen; doorvalbeveiliging conform het Bouwbesluit. Aangetaste delen van kozijnen herstellen of vervangen. Te zeer aangetaste kozijnen in samenhang met beweegbare delen geheel vervangen. Warmte-isolatie puien/kozijnen 1. kozijnen met dubbel glas (U= ten hoogste 1,1 W/m²K), panelen in puien isoleren met Rc-waarde minimaal 3,0 m²k/w. 18

18 30.33 Deuren Slecht functionerende binnendeuren goed draaiend en sluitbaar maken. Aangetaste en versleten deuren vervangen. Minimaal uitvoeringsniveau binnendeuren: 1. met massa van ten minste 20 kg/m². Ervan uitgaan dat eventueel aanwezige binnendeuren niet kunnen worden hergebruikt Dakterras Terras (bestaand) beloopbaar maken. In Sint Maria Klushuizen komen in bestaande situatie geen dakterrassen voor Dakvensters, lichtkoepels, dakluiken Geïsoleerde dakramen toepassen met ventilatiemogelijkheid. Dakramen, lichtkoepels en dakluiken waterdicht maken of vervangen. Lood- en zinkwerk zo nodig vernieuwen. Eventueel dakramen en lichtkoepels slopen en dichtzetten overeenkomstig bestaande constructie. 1. dakramen: standaard houten of kunststof dakraam; 2. lichtkoepels: dubbelwandig vlamdovend kunststof. Geen p.v.c.-opstanden toepassen; 3. bij vernieuwen moet dit bouwdeel voldoen aan het politiekeurmerk. 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN Trapconstructie Kapotte of verrotte onderdelen van trappen herstellen of vervangen. Uitgesleten treden uitvlakken mm wbp multiplex (binnen). Waar dat ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden door de aannemer van Woonstad Rotterdam nodig is, wordt de bestaande trap gesloopt. In die situaties is bij oplevering een tijdelijke trap geplaatst. In de loop van de jaren zijn de eisen die van toepassing zijn op (nieuwe) trappen een aantal malen aangepast. Trappen die gemaakt zijn volgens de Bij de Brede klushuizen wordt de trap van de begane grond naar de eerste verdieping gesloopt. De tijdelijke trap wordt geplaatst in het bestaande trapgat. De trap naar zolder wordt gehandhaafd. In de Startplattegrond van de Brede panden wordt uitgegaan van handhaving van de trap naar zolder. Voor de trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt - uiteraard uitgegaan van een In de Hoge panden worden alle trappen verwijderd; de tijdelijke trappen die worden geplaatst, worden hier geplaatst in nieuwe (vergrote) trapgaten. De Startplattegrond van de Hoge panden kent twee varianten. In beide varianten zijn trappen toegepast die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het (huidige) Bouwbesluit. De opstelplaats van de trap verschilt in beide varianten. Het door de aannemer September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis 19

19 32.31 Trapconstructie (vervolg) latere regels, zijn minder steil en hebben daardoor ook een groter trapgat nodig. Bij een verbouwingsplan is het in beginsel - mogelijk een oude, steile trap te handhaven. nieuwe trap; de maatvoering (en dus ook de steilte) van deze nieuwe trap is echter overeenkomstig de oorspronkelijk aanwezige trap. van Woonstad te maken (standaard-)trapgat, heeft een zodanige maat dat daarin plaatsing van de trap volgens beide varianten mogelijk is. De in de trapsparing aanwezige overmaat kan dan door de koper worden dichtgelegd Geluidsisolatie Trappen kunnen een bron zijn van geluidsoverlast voor de buren. Wanneer u de trap tegen een gemeenschappelijke, (nog) niet geluidgeïsoleerde bouwmuur wilt plaatsen, let dan extra op het voorkomen van (contact-)geluid naar de buurwoning (loshouden van de constructie; de geluidwerende voorzetwand aanbrengen vóórdat de trap wordt geplaatst). Door de breedte van het pand (en door het feit dat in de door de aannemer van Woonstad Rotterdam uit te voeren ingreep geen voorzieningen worden getroffen voor nieuwe trapsparingen) is de koper vrijer in de keuze waar de trap definitieve trap komt. In geval u de trap projecteert tegen een gemeenschappelijke bouwmuur, tref dan maatregelen om (contact-) geluid te voorkomen. In de Startplattegrond van de Hoge panden zijn de trappen geplaatst tegen de nieuwe (geluidgeïsoleerde) ankerloze bouwmuur. Verplaatsing van het trapgat ligt in dit type wellicht minder voor de hand. Mocht u daartoe besluiten en de trap tegen de oude bouwmuur leggen, tref dan maatregelen om (contact-)geluid te voorkomen Traphekken Losse traphekken vastzetten. Kapotte onderdelen herstellen of vervangen. Zo nodig nieuw hekwerk aanbrengen Leuningen Losse leuningen vastzetten. Kapotte leuningen vervangen. 33 DAKBEDEKKINGEN Bitumineuze dakbedekking Gebreken aan bitumineuze bedekking opheffen. Bedekking zo nodig geheel vervangen. Aangetaste zinken bedekking vervangen laagse bitumineuze bedekking; 2. 1-laagse dakbedekking met rubber noppenmat (indien gewichtstoename niet mogelijk is). Platdakbedekking komt in Sint Maria Klushuizen alleen voor ter plaatse van dakkapellen. Als (vervangende) dakbedekking voor de dakkapellen die zijn gehandhaafd in het voordakschild uitgaan van zink (zie ook 24.00/30.42). 20

20 33 DAKBEDEKKINGEN Bitumineuze dakbedekking (vervolg) Bij bitumineuze bedekking indien nodig een ballastlaag en/of loopvlak aanbrengen. 1. houten vlonders of drainagetegels 30x30x4,5cm, op tegeldragers, maximaal 10 m² Dakpannen Scheefliggende dakpannen herleggen. Kapotte en geschilferde dakpannen vervangen. Pannendakbedekking ouder dan 50 jaar, tenzij in goede staat, geheel vervangen. 1. bij repareren/gedeeltelijke vervanging dienen de pannen passend bij bestaand te zijn. Bij volledige vervanging is het mogelijk om het gehele dak te voorzien van betonnen sneldekpannen met kunststof dakvoetstrook (mogelijk is ook aanpassing/vervanging van de panlatten noodzakelijk). Losliggende vorsten en gevelpannen herleggen en indien nodig vernieuwen. Kapotte en geschilferde vorsten vervangen. 1. beton sneldekvorsten (bij 100% vervangen) met kunststof ondervorsten. Bij een eerder uitgevoerde onderhoudsingreep aan Sint Maria Klushuizen zijn op een deel van de panden de keramische pannen vervangen door betonnen pannen. De (technische) kwaliteit van de betonnen en van de keramische pannen nader inspecteren en (laten) beoordelen of handhaven c.q. hergebruik te overwegen is. Deze afweging wordt ook beïnvloed door andere keuzen die aan de orde zijn bij de aanpak van de kap (zie warmte-isolatie dakvlak). NB: ook in de situatie waarin wordt geconcludeerd dat de pannen gehandhaafd kunnen worden en waarin de kap wordt geïsoleerd aan de onderzijde van het dakbeschot, is het raadzaam om de pannen op te nemen; het dakbeschot schoon te maken en te voorzien van een waterdichte (maar dampopen!) folie. Bij bijzondere omstandigheden (stuifsneeuw; regen in combinatie met harde wind) kan ook bij een goed pannendak wel water binnendringen. Dat kan dan leiden tot lekkage(vlekken) op de plafondaftimmering op het zolderniveau. Bij herleggen rekenen op enig verlies door beschadiging/breuk. September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis 21

21 33.41/24.21 Windveren, dekspanen Verrotte c.q. aangetaste windveren en dekspanen verwijderen en indien mogelijk vervangen door gevelpannen, anders herstellen of vervangen. 1. windveren en dekspanen: hout, kwaliteitsklasse A. 34 BEGLAZING Bestaand werk Kapot glas in kozijnen, ramen en deuren verwijderen. Ondeugdelijk glas in lood herstellen of vervangen door nieuw glas; eventueel in samenhang met vervanging kozijnen aanbrengen Isolatie glaswerk buiten 1. kozijnen, ramen en deuren voorzien van dubbel glas (U= ten hoogste 1,1 W/m²K). 35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN Algemeen Kapotte of losse hardstenen gevelbekledingen herstellen en/of vastzetten. Uitgesleten hardstenen dorpels en beschadigde neuten egaliseren met kunstharsmortel. Losse dorpels vastzetten. Bij de renovatie van de voorgevel van Sint Maria Klushuizen wordt het aanwezige natuursteen zo nodig hersteld, vastgezet c.q. vervangen. Aan de achtergevel zal over het algemeen weinig of geen hardsteen voorkomen. Gescheurde dorpels zo mogelijk herstellen met kunstharsmortel, anders vervangen. 37 NA-ISOLATIE Na-isolatie begane grondvloeren: Zie 42 22

22 37.00 Warmte-isolatie dakvlak 1. bij handhaven dakbeschot: isolatie aan buitenzijde aanbrengen, indien dit niet mogelijk is, dan aan binnenzijde met een dampremmende laag; 2. bij vervanging dakbeschot: geïsoleerde dak plaat aanbrengen in ieder geval met een Rc-waarde van minimaal 4,0 m²k/w. Woonstad Rotterdam hanteert als eis (voor de gehele schil) een Rc-waarde 3,0 m²k/w (waarbij het sowieso verstandig is om zodra isolatiemaatregelen (moeten) worden getroffen zelf een optimum te zoeken tussen technische mogelijkheden (beschikbare ruimte); investeringskosten; besparing stookkosten&comfort en milieuconsequenties). Voor isolatie van het dak zijn drie principemogelijkheden te onderscheiden: aanbrengen isolatie onder het huidige (c.q. vervangende) dakbeschot; aanbrengen isolatie op het huidige (c.q. vervangende) dakbeschot; vervangen van het huidige dakbeschot door geïsoleerde dakplaat. De keuze hangt samen met verschillende aspecten. Bij het aanbrengen van isolatie onder het huidige (c.q. vervangende) dakbeschot blijft het vlak waarop de pannen liggen ongewijzigd. Wanneer de isolatie op het beschot wordt gelegd, of wanneer het beschot (bij handhaving van spanten/gordingen) wordt vervangen door geïsoleerde dakplaten, wordt het vlak waarop de pannen liggen verhoogd. Dit betekent dat alle aansluitingen dienen te worden aangepast. Dit werkt door in de aansluitingen op het dak/de goot van het belendende pand. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de situatie en dienen sowieso met de eigenaren van de buurwoningen te worden afgestemd. De panden Sint Mariastraat 106 t/m 116 hebben een doorlopende langskap. Bij dit type kap is het (technisch en esthetisch) niet goed mogelijk om pannen op een aan de buitenzijde geïsoleerd kap, aan te sluiten op pannen op een aan de binnenzijde geïsoleerde kap. Uitgangspunt zou hier moeten zijn: realisatie van dezelfde variant voor het gehele blok. Voor de Brede panden met een September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis 23

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ...

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ... ... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 20... 21... 22... 23... 25... 25... 27...

Nadere informatie