Technische Aanbevelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Aanbevelingen"

Transcriptie

1 September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding: Bouwbesluit, overige eisen en aanbevelingen blz Opbouw volgens STABU-bestek blz Onderdelen/Elementen (codering volgens STABU) 10) Stut- en sloopwerk blz ) Grondwerk blz ) Terreinverhardingen blz ) Terreininrichting blz ) Funderingspalen en damwanden blz ) Metselwerk blz ) Ruwbouwtimmerwerk blz ) Metaalconstructiewerk blz ) Kozijnen, ramen en deuren blz ) Trappen en balustraden blz ) Dakbedekkingen blz ) Beglazing blz ) Natuur- en kunststeen blz ) Na-isolatie blz. 22 September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam 3

3

4 40) Stukadoorswerk blz ) Tegelwerk blz ) Dekvloeren en vloersystemen blz ) metaal- en kunststofwerk blz ) Plafond- en wandsystemen blz ) Afbouwtimmerwerk blz ) Schilderwerk blz ) Binneninrichting blz ) Dakgoten en hemelwaterafvoeren blz ) Binnenriolering blz , 55, 70) Invoer nutsleidingen (o.a.) water, gas, elektra blz ) Waterinstallaties blz ) Sanitair blz ) Gasinstallaties blz ) Verwarmingsinstallaties blz ) Ventilatie- en luchtbehandelingsinstalaties blz ) Elektrotechnische Installaties blz ) Communicatie en beveiligingsinstallaties blz ) Arbeidsomstandigheden, veiligheid blz Woordenlijst blz. 41 September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam 5

5

6 1. Inleiding: Bouwbesluit, overige eisen en aanbevelingen Op het bouwen en verbouwen is een uitgebreide regelgeving van toepassing. Technische eisen zijn opgenomen of verankerd in het Bouwbesluit. Deze eisen zijn van toepassing op alle bouwwerkzaamheden. Voor meer ingrijpende verbouwingen is ook een omgevingsvergunning nodig (hierin is de vroegere bouwvergunning opgenomen). Dit geldt ook voor de verbetering van een Sint Maria Klushuis. Het is voor bestaande woningen mogelijk dat eisen die van toepassing zijn op nieuwbouw, niet gelden voor een verbouwing van die woningen. In bepaalde situaties kan een beroep worden gedaan op het rechtens verkregen niveau : zie hiervoor ook de Toelichting Klusaanpak, hoofdstuk 5. Bij de meeste klushuisprojecten geeft de verkopende corporatie/gemeente aan de klusser ook een Programma van Eisen mee. Eisen die soms verdergaan dan de eisen die voortvloeien uit de bouwregelgeving voor de verbouwing van bestaande panden. Voor de verbetering van een Sint Maria Klushuis stelt Woonstad Rotterdam alleen eisen aan de geluidsisolatie naar de buurwoningen en de warmte-isolatie. Wel wil Woonstad de kopers een handvat September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis bieden voor de verbetering van hun klushuis. Daarvoor zijn deze Technische Aanbevelingen opgesteld. Deze Technische Aanbevelingen bestaan uit twee sets van aanbevelingen: a. Aanbevelingen algemeen De eerste set is afgeleid van de eisenpakketten zoals die bij andere klusprojecten aan de klussers worden meegegeven. Eisen die betrekking hebben op bouwelementen die in de Sint Maria Klushuizen niet (meer) voorkomen, hebben we laten vervallen. Voor de meeste onderdelen is een minimaal uitvoeringsniveau aangegeven. Dat zijn dan oplossingen waarvan is gebleken dat die over het algemeen een goede verhouding bieden tussen kosten en kwaliteit. Zoals dat past in een eisenpakket, zijn de aanbevelingen geformuleerd in de gebiedende wijs. Deze schrijfstijl hebben we gehandhaafd. Maar, met de uitdrukkelijke kanttekening dat voor de Sint Maria Klushuizen behoudens de eisen aan geluids- en warmte-isolatie geen eisen van toepassing zijn die uitgaan boven het Bouwbesluit bestaande bouw. b. Aanbevelingen specifiek In de tweede set wordt ingezoomd op enkele specifieke aspecten van de Sint Maria Klushuizen zelf. Hier wordt dan informatie gegeven over: de eisen die Woonstad Rotterdam stelt met betrekking tot de geluidwering en warmte-isolatie en de maatregelen waarmee aan die eisen kan worden voldaan; de aard en staat van de panden (bijvoorbeeld de bij een onderhoudsingreep aangebrachte dakpannen); de voorzieningen die door de aannemer van Woonstad worden gerealiseerd en hoe hierop kan worden doorgebouwd (bijvoorbeeld de dragende funderingsvloer); de eisen die zijn opgenomen in de voor de Startplattegrond verleende omgevingsvergunning. De algemene en de specifieke aanbevelingen samen geven u een handvat voor de aanpak van een Sint Maria Klushuis. Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam 7

7

8 2. Opbouw volgens STABU-bestek De bouwelementen in de Technische Aanbevelingen worden behandeld in de volgorde zoals die wordt gehanteerd in het STABU-bestek. Dat is een standaardbestek dat wordt gebruikt voor alle bouwwerken. De paragrafen zijn ook genummerd volgens de STABU-codering. Het is mogelijk dat werkzaamheden aan bepaalde elementen niet voorkomen en er daardoor paragraafnummers ontbreken. (Ten behoeve van de leesbaarheid zijn soms enkele paragrafen samengevoegd). De Stabu-codering en het onderwerp staan boven de kolommen. De Algemene Aanbevelingen zijn opgenomen in kolom 1. In de kolommen twee, drie en vier vindt u de Specifieke Aanbevelingen. In kolom 2 is dit informatie voor zowel de Brede als de Hoge panden, in kolom 3 betreft dit de Brede panden en in kolom 4 de Hoge panden. September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis Tot slot Het is onvermijdelijk dat in de teksten technisch jargon wordt gebruikt. Enkele van deze begrippen worden in een woordenlijst op pagina 40 toegelicht. Mocht u het jargon niet op alle punten doorgronden: bouwkundigen, adviseurs, aannemers e.d. kunnen hiermee uit de voeten. Deze Technische Aanbevelingen zijn bedoeld als een hulpmiddel bij een eerste oriëntatie op de aanpak van uw klushuis; dus in de fase dat u afweegt of u een klushuis wilt kopen. Het uiteindelijk te maken verbouwingsplan dient te zijn gebaseerd op een goede bouwkundige opname van het betreffende pand en dient te worden uitgewerkt met bouwkundige kennis en kennis van de bouwregelgeving. Als u deze deskundigheid niet zelf in huis heeft, neem dan een architect of bouwkundige in de arm. Een Sint Maria Klushuis biedt een uitgelezen kans om een karakteristiek, heel pand, te verbouwen tot de woning die u zich wenst. Een mooie klus! We wensen u hierbij alle succes! Woonstad Rotterdam, september 2013 Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam 9

9

10 3. ONDERDELEN / ELEMENTEN (codering volgens STABU) Algemene Aanbevelingen klushuizen Aanbevelingen Brede én Hoge klushuizen Aanbevelingen Brede klushuizen Aanbevelingen Hoge klushuizen 10 STUT- EN SLOOPWERK Overig algemeen Alle ondeugdelijke bouwsels verwijderen. Bij het uitvoeren van sloopwerkzaamheden vooraf vaststellen welke onderdelen van het pand een constructieve functie hebben. In de Brede panden komen (mede)dragende binnenwanden voor. Naast de bouwmuren zijn over het algemeen ook de wanden langs de (vroegere) trappen en van de entreehal op de begane grond (mede)dragend. Zie tekening. Bij sloop van (mede) dragende binnenwanden constructieve voorzieningen treffen. Deze zijn in beginsel vergunningsplichtig (en voor de Startplattegrond opgenomen in de vergunning). In de Hoge panden van de Sint Maria Klushuizen komen (na uitvoering van de ingreep door Woonstad Rotterdam) géén (mede)dragende binnenwanden voor. De dakspanten (inclusief de op de zoldervloer bevestigde slof ) en de gordingen hebben een constructieve functie. Ook de over twee panden doorlopende dakspanten hebben een constructieve functie! (Zie ook en 44.41). Ten behoeve van het aanbrengen van de nieuwe fundering worden de op de begane grondlaag aanwezige schoorsteenkanalen en schoorsteenmantels gesloopt. Het gehandhaafde deel van schoorsteenkanalen/-mantels wordt opgevangen met op de balklaag aangebrachte metalen profielen (hoeklijnen). Bij keuze voor sloop van de schoorstenen: van boven naar beneden werken. Aanwezige schoorsteenkanalen/-mantels worden vanaf de eerste verdiepingsvloer gehandhaafd. Aanwezige schoorsteenkanalen/-mantels worden vanaf de zoldervloer gehandhaafd. 12 GRONDWERK Bodemvoorziening Bij wateroverlast en/of verzakking tuinen ophogen tot een ter plaatse te bepalen acceptabel peil. 15 TERREINVERHARDINGEN Bestratingen Bestaande bestratingen tot 2 m uit de achtergevel en het pad naar de berging herleggen, indien sprake is van scheefstand of ongelijkheid. September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis 11

11 17 TERREININRICHTING Buitentrappen (steenachtig) Kapotte onderdelen van trappen herstellen. Losse onderdelen vastzetten Bergingen Kapotte en/of verrotte onderdelen van te handhaven bergingen herstellen of vervangen, dan wel bergingen in het geheel vervangen. Als er geen berging is, een berging volgens Bouwbesluit aanbrengen. 1. (prefab) hout geïmpregneerd o.g., minimale wanddikte 18 mm; 2. fundering: betonelementen; 3. dakopbouw: balklaag waarop underlayment d=19 mm en gebitumineerde dakbedekking; 4. vloer: betontegels in minimaal 10 cm schoon zandbed. In de Sint Maria Klushuizen worden eventueel in de tuin aanwezige bergingen/bouwsels door de aannemer van Woonstad Rotterdam verwijderd. (Wellicht ten overvloede: in afwijking van de standaard gestelde eis: Woonstad Rotterdam legt aan kopers van een Sint Maria Klushuis niet de verplichting op een buitenberging te realiseren.) Privacyschermen Herstellen of vervangen. Ter plaatse van de achtergevel privacyscherm, maximaal 2 m hoogte en minimaal 1,2 m uit de gevel. 1. volkernplaat zonder randprofielen, of 2. thermisch verzinkt randprofiel met draadglas, of 3. duurzame houten scheiding Tuintrappen (hout) Gebreken aan constructie, bevestigingen en verankeringen herstellen. Ondeugdelijke tuintrappen verwijderen en nieuwe trappen aanbrengen inclusief leuningen. 1. hardhouten tuintrappen (er dient een bordes aanwezig te zijn bij naar buiten draaiende 12

12 17.51 Tuintrappen (hout) (Vervolg) deuren, als het hoogteverschil meer dan twee treden bedraagt) Erfscheidingen Ondeugdelijke erfscheidingen verwijderen. De noodzakelijke scheidingen (opnieuw) aanbrengen. 1. perkoenpalen met gegalvaniseerd draad; 2. ter plaatse van de achtergevel privacy vlechtscherm (azobe), maximaal 2 m hoogte en minimaal 1,2 m uit de gevel. 20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN Constructie De Sint Mariaklushuizen worden opgeleverd met een op nieuwe palen dragende betonvloer; deze vloer is ingekast in de bouwmuren en de gevels en draagt daarmee het pand. De bovenkant van deze funderingsvloer ligt ongeveer 250 mm onder toekomstig - peil (zie ook 42.32). 22 METSELWERK Algemeen Als sprake is van vochtdoorslag, moet dat afdoende worden bestreden. In dat geval moet ook al het voegwerk worden vervangen. bij ernstige vochtdoorslag herstel conform de rapportage van een ter zake deskundig adviesbureau. Aangetaste of verrotte vullingen van dilataties verwijderen en nieuwe vullingen aanbrengen. De voorgevel van de Sint Maria Klushuizen wordt door de aannemer van Woonstad gerenoveerd. Onderzoek en behandeling van het gevelmetselwerk betreft in Sint Maria Klushuis alleen de achtergevel en (voor Sint Mariastraat 106, 116 en 128) de boven het dak van de belending uitkomende bouwmuren. September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis 13

13 22.23 Vochtbehandeling Optrekkend vocht afdoende bestrijden. Bij constatering van vochtgebreken herstel conform het advies van een ter zake deskundig adviesbureau Reinigen metselwerk Gevels reinigen door middel van stoomcleaning of met water onder druk /22.72 Metselwerk/voegwerk Losse stenen in rollagen en gemetselde onderdorpels vastzetten en voegen. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. Scheuren in metselwerk uithakken, dicht zetten en voegen. Losse stukken metselwerk opnieuw (in)metselen overeenkomstig bestaande situatie. Scheuren in metselwerk uithakken en opnieuw voegen. Beschadigde stenen vervangen. Losse stenen en stukken metselwerk opnieuw (in)metselen in overeenstemming met de bestaande situatie. 24 RUWBOUWTIMMERWERK 24.00/30.42 Algemeen timmerwerk/dakkapel Dakkapellen die niet naar de openbare weg gericht zijn (dus niet beeldbepalend zijn), die voor het gebruik van ruimten niet noodzakelijk zijn en in slechte staat verkeren, eventueel vervangen door dakramen dan wel dichtzetten. Lood- en zinkwerk dienovereenkomstig herzien. 1. houten dakramen; 2. bij vervangen door dakramen moeten deze ramen voldoen aan het politiekeurmerk. In de door Woonstad Rotterdam uit te voeren ingreep worden geen voorzieningen getroffen aan dakkapellen die liggen aan de achterzijde van de panden. In de door Woonstad Rotterdam uit te voeren ingreep worden geen voorzieningen getroffen aan een eventueel aan de voorzijde aanwezige dakkapel. Wanneer de eigenaar een bestaande, aan de voorzijde gelegen, dakkapel wil vervangen (of nieuw wil toevoegen) kunnen de tekeningen van de dakkapel op de Hoge panden als referentie dienen. Op aanvraag stellen we die tekeningen ter beschikking. De Hoge panden worden bij de door Woonstad Rotterdam uit te voeren ingreep aan de voorzijde voorzien van een geheel nieuwe dakkapel. De onder de Algemene Aanbevelingen omschreven uitvoering van een naar de openbare weg gerichte dakkapel is voor deze dakkapel niet akkoord bevonden. Ter voorbereiding op de aanvraag van de omgvingsvergunning voor de Hoge panden is de detaillering van de dakkapel uitgebreid besproken. 14

14 24.00/30.42 Algemeen timmerwerk/dakkapel (Vervolg) Dakkapellen die wel naar de openbare weg gericht zijn (beeldbepalend), wind- en waterdicht maken en verrotte onderdelen vervangen dan wel in het geheel vervangen. Lood- en zinkwerk zo nodig vernieuwen. 1. in het werk gemaakte houten dakkapel; beplatingen gemaakt van wbp multiplex dik 18 mm bekleed met zink, dakbedekking 2-laags, langs de rand een aluminium daktrim met weefselstrook, vurenhouten ramen en kozijnen uitgevoerd met enkel glas; 2. prefab dakkapel; 3. bij vernieuwen moet dit bouwdeel voldoen aan het politiekeurmerk ; 4. ramen en kozijnen uitgevoerd in dubbel glas HR++ i.p.v. enkel glas. Richtinggevend voor de uitwerking was de oorspronkelijk aanwezige dakkapel. Dit betreft zowel de grootte als de detaillering (zo zijn niet alleen de zijwangen, maar ook het dak van de dakkapel in zink uitgewerkt) Balkconstructies (vloeren) Indien balkkoppen van de verdiepings- en zoldervloer verrot zijn, deze vervangen. Bij doorzakken van de vloerbalken, of bij een toename van de belasting (bijvoorbeeld door betonvloer douche) de balken verzwaren. 1. delen van standaard bouwhout tegen vloerbalken gespijkerd, geïmpregneerd tegen inwerking van vocht. Tijdens de in opdracht van Woonstad Rotterdam te realiseren ingreep worden géén voorzieningen getroffen aan de verdiepings- en de zoldervloer. Alle noodzakelijke voorzieningen dienen te worden getroffen door de kopers. De voor uitvoering van de Startplattegrond benodigde constructieve voorzieningen zijn wel door de constructeur uitgewerkt. De betreffende tekening is opgenomen in de set waarop de omgevingsvergunning is verleend. Hierbij wel een kanttekening. Omdat niet van alle Brede panden de feitelijke situatie in detail bekend is, heeft de constructeur een pakket uitgewerkt dat voor alle voorziene situaties toereikend is. Het kan zijn dat niet alle maatregelen in alle situaties nodig zijn. Het is dan ook verstandig dat eigenaren de voor hun pand benodigde constructieve voorzieningen laten checken, wanneer de feitelijke situatie van dat pand goed kan worden opgenomen (na oplevering). In de Hoge panden worden tijdens de in opdracht van Woonstad Rotterdam te realiseren ingreep de ten behoeve van de Startplattegrond noodzakelijke aanpassingen aan de balklaag aangebracht. Dit betreft het aanbrengen van stalen liggers en eventuele raveelconstructies; het zo nodig vervangen van balkkoppen c.q. balken en het zo nodig verzwaren van balken. Alleen wanneer de koper in de constructie ingrepen doet die niet zijn voorzien in de Startplattegrond, kan het nodig zijn aanvullende voorzieningen te treffen. September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis 15

15 24.31 Balkconstructies (kap) Gebreken aan spanten, muurplaten, gordingen e.d. opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. Let op: spanten en gordingen vormen een onderdeel van de constructie van het dak. In de Hoge panden lijkt een dakspant wellicht te dragen op de nieuwe woningscheidende Metalstudwand (en daarmee lijkt het wellicht mogelijk dit spant aan één zijde van die wand aan te passen). Dit is niet het geval: het spant is een dragend element dat doorloopt over twee panden. Zie ook Beschietingen Slecht vloerbeschot vervangen. Scheefstand van vloeren groter dan 2% opheffen. In de Omgevingsvergunning voor de Startplattegrond van een Sint Maria Klushuis is bepaald dat ten behoeve van de stabiliteit van het pand het gehele vloerveld van alle verdiepings- en zoldervloeren dient te worden voorzien van aansluitend gelegde platen multiplex of underlayment, 19 mm dik. Deze platen dienen te worden bevestigd in de vloerbalken (bevestiging in alleen het vloerbeschot is onvoldoende!). Bevestiging door middel van lijmnagels, schroeven of getordeerde nagels in het hart van elke vloerbalk (zorgvuldig bepalen!), met een onderlinge afstand van 30 cm. Lengte bevestigingsmiddelen: 7 á 8 cm. De multiplex of underlayment platen dienen te worden aangebracht door of in opdracht van de eigenaren. De eventueel aanwezige scheefstand kan worden opgevangen door de underlayment of underlayment platen aan te brengen op scheggen. In de Hoge panden worden underlayment platen aangebracht door de aannemer van Woonstad Rotterdam (NB: hierbij wordt een eventuele scheefstand niet weggenomen) /24.43 Dakbeschot Verrot c.q. aangetast dakbeschot, panlatten en tengels vervangen. 1. GG-delen; 2. underlayment d=19 mm, met tong en groef (bij 100% vervanging) panlatten en tengels. Het herstel van dakbeschot, panlatten, tengels hangt ook samen met de wijze waarop de kap wordt aangepakt (isolatie; vervangen pannen). Zie Vochtkeringen Loodwerk controleren op gebreken en zo nodig vervangen. 16

16 24.85 Ankers en bevestigingsmiddelen Krakende vloerdelen doorspijkeren met getordeerde draadnagels. 25 METAALCONSTRUCTIEWERK Constructieonderdelen Doorgeroeste (delen van) vloeronderslagen vervangen inclusief opleggingen c.q. verankeringen. In het metselwerk opgenomen stalen constructieve delen indien nodig, bijvoorbeeld i.v.m. het uitduwen van stenen, inspecteren op roest en zo nodig behandelen c.q. vervangen. 1. ontroesten en behandelen met zinkcompound. 2. aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen c.q. vervangen. Bij de door Woonstad Rotterdam uit te voeren ingreep vervallen eventueel aanwezige stalen onderslagen van de begane grondvloer. Eventueel aanwezige onderslagen onder halfslachtige binnenwanden vervallen, dan wel worden behandeld. Aan in de voorgevel aanwezig staal worden de noodzakelijke voorzieningen getroffen. Bij de bouwtechnische opname c.q. na het uitslopen van de binneninrichting, nagaan of op andere plaatsen nog staal aanwezig is en dat dan zo nodig behandelen (bijvoorbeeld in de achtergevel). Bij de te verrichten bouwtechnische opname ook nagaan of staal is verwerkt in de verdiepings- en zoldervloer ter plaatse van de in het midden van het pand gelegen draagconstructie. 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN Algemeen Aangetaste en/of versleten delen puien/gevelwand vervangen, dan wel onderdeel geheel vervangen. 1. houten kozijnen met dubbel glas en een ven tilatiestrook in ieder vertrek boven 1.80 m, in de nieuw te plaatsen kozijnen, in tochtvrije uitvoering; 2. bij vernieuwen moet dit bouwdeel voldoen aan het politiekeurmerk Slecht sluitende, klemmende of slecht functionerende ramen goed gang- en sluitbaar maken. Kozijnen in de voorgevel van de Sint Maria Klushuizen zijn vervangen en indien vereist op grond van het Bouwbesluit voorzien van doorvalbeveiliging. In dakkapellen die door de aannemer van Woonstad worden vernieuwd, worden ook nieuwe kozijnen geplaatst. Bij de door de aannemer van Woonstad Rotterdam uitgevoerde ingreep worden geen voorzieningen getroffen aan kozijnen/ramen/deuren in de achtergevel. Dat geldt ook voor de kozijnen in dakkapellen die niet worden vernieuwd. Zo nodig hang- en sluitwerk vernieuwen. Aangetaste ramen vervangen. 1. vurenhouten ramen; 2. bij vernieuwen moet het bouwdeel voldoen aan het politiekeurmerk. September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis 17

17 30.00 Algemeen (vervolg) Slecht sluitende, klemmende of slecht functionerende buitendeuren goed gang- en sluitbaar maken. Zo nodig hang- en sluitwerk vernieuwen. Aangetaste en/of versleten deuren vervangen. 1. voordeuren: (grenzend aan buiten) 40 mm profielversterkt wbp multiplex (samengesteld) met briefopening en briefplaat, cilinderslot en deurknop; 2. tuin- en keukendeuren: standaard houten fabrieksdeur met cilinderslot; 3. bij vernieuwen moet het bouwdeel voldoen aan het politiekeurmerk. Houten kozijnen, deuren en ramen dienen te zijn voorzien van een Eurocode (als KOMO-keur e.d.). Kunststof kozijnen, deuren en ramen dienen te zijn voorzien van Eurocode op de profielen en Eurocertificaat op de samengestelde kozijnen en van: afsluitbare ventilatieroosters met koordbediening o.g. kierstand begrenzer; capaciteit ventilatieroosters conform eisen bouwbesluit; inbraakbeveiligde scharnieren ( politiekeurmerk ) in kozijnen begane grondwoningen; beveiliging bij draai-kiepramen tegen gelijktijdig draaien en kiepen; doorvalbeveiliging conform het Bouwbesluit. Aangetaste delen van kozijnen herstellen of vervangen. Te zeer aangetaste kozijnen in samenhang met beweegbare delen geheel vervangen. Warmte-isolatie puien/kozijnen 1. kozijnen met dubbel glas (U= ten hoogste 1,1 W/m²K), panelen in puien isoleren met Rc-waarde minimaal 3,0 m²k/w. 18

18 30.33 Deuren Slecht functionerende binnendeuren goed draaiend en sluitbaar maken. Aangetaste en versleten deuren vervangen. Minimaal uitvoeringsniveau binnendeuren: 1. met massa van ten minste 20 kg/m². Ervan uitgaan dat eventueel aanwezige binnendeuren niet kunnen worden hergebruikt Dakterras Terras (bestaand) beloopbaar maken. In Sint Maria Klushuizen komen in bestaande situatie geen dakterrassen voor Dakvensters, lichtkoepels, dakluiken Geïsoleerde dakramen toepassen met ventilatiemogelijkheid. Dakramen, lichtkoepels en dakluiken waterdicht maken of vervangen. Lood- en zinkwerk zo nodig vernieuwen. Eventueel dakramen en lichtkoepels slopen en dichtzetten overeenkomstig bestaande constructie. 1. dakramen: standaard houten of kunststof dakraam; 2. lichtkoepels: dubbelwandig vlamdovend kunststof. Geen p.v.c.-opstanden toepassen; 3. bij vernieuwen moet dit bouwdeel voldoen aan het politiekeurmerk. 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN Trapconstructie Kapotte of verrotte onderdelen van trappen herstellen of vervangen. Uitgesleten treden uitvlakken mm wbp multiplex (binnen). Waar dat ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden door de aannemer van Woonstad Rotterdam nodig is, wordt de bestaande trap gesloopt. In die situaties is bij oplevering een tijdelijke trap geplaatst. In de loop van de jaren zijn de eisen die van toepassing zijn op (nieuwe) trappen een aantal malen aangepast. Trappen die gemaakt zijn volgens de Bij de Brede klushuizen wordt de trap van de begane grond naar de eerste verdieping gesloopt. De tijdelijke trap wordt geplaatst in het bestaande trapgat. De trap naar zolder wordt gehandhaafd. In de Startplattegrond van de Brede panden wordt uitgegaan van handhaving van de trap naar zolder. Voor de trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt - uiteraard uitgegaan van een In de Hoge panden worden alle trappen verwijderd; de tijdelijke trappen die worden geplaatst, worden hier geplaatst in nieuwe (vergrote) trapgaten. De Startplattegrond van de Hoge panden kent twee varianten. In beide varianten zijn trappen toegepast die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het (huidige) Bouwbesluit. De opstelplaats van de trap verschilt in beide varianten. Het door de aannemer September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis 19

19 32.31 Trapconstructie (vervolg) latere regels, zijn minder steil en hebben daardoor ook een groter trapgat nodig. Bij een verbouwingsplan is het in beginsel - mogelijk een oude, steile trap te handhaven. nieuwe trap; de maatvoering (en dus ook de steilte) van deze nieuwe trap is echter overeenkomstig de oorspronkelijk aanwezige trap. van Woonstad te maken (standaard-)trapgat, heeft een zodanige maat dat daarin plaatsing van de trap volgens beide varianten mogelijk is. De in de trapsparing aanwezige overmaat kan dan door de koper worden dichtgelegd Geluidsisolatie Trappen kunnen een bron zijn van geluidsoverlast voor de buren. Wanneer u de trap tegen een gemeenschappelijke, (nog) niet geluidgeïsoleerde bouwmuur wilt plaatsen, let dan extra op het voorkomen van (contact-)geluid naar de buurwoning (loshouden van de constructie; de geluidwerende voorzetwand aanbrengen vóórdat de trap wordt geplaatst). Door de breedte van het pand (en door het feit dat in de door de aannemer van Woonstad Rotterdam uit te voeren ingreep geen voorzieningen worden getroffen voor nieuwe trapsparingen) is de koper vrijer in de keuze waar de trap definitieve trap komt. In geval u de trap projecteert tegen een gemeenschappelijke bouwmuur, tref dan maatregelen om (contact-) geluid te voorkomen. In de Startplattegrond van de Hoge panden zijn de trappen geplaatst tegen de nieuwe (geluidgeïsoleerde) ankerloze bouwmuur. Verplaatsing van het trapgat ligt in dit type wellicht minder voor de hand. Mocht u daartoe besluiten en de trap tegen de oude bouwmuur leggen, tref dan maatregelen om (contact-)geluid te voorkomen Traphekken Losse traphekken vastzetten. Kapotte onderdelen herstellen of vervangen. Zo nodig nieuw hekwerk aanbrengen Leuningen Losse leuningen vastzetten. Kapotte leuningen vervangen. 33 DAKBEDEKKINGEN Bitumineuze dakbedekking Gebreken aan bitumineuze bedekking opheffen. Bedekking zo nodig geheel vervangen. Aangetaste zinken bedekking vervangen laagse bitumineuze bedekking; 2. 1-laagse dakbedekking met rubber noppenmat (indien gewichtstoename niet mogelijk is). Platdakbedekking komt in Sint Maria Klushuizen alleen voor ter plaatse van dakkapellen. Als (vervangende) dakbedekking voor de dakkapellen die zijn gehandhaafd in het voordakschild uitgaan van zink (zie ook 24.00/30.42). 20

20 33 DAKBEDEKKINGEN Bitumineuze dakbedekking (vervolg) Bij bitumineuze bedekking indien nodig een ballastlaag en/of loopvlak aanbrengen. 1. houten vlonders of drainagetegels 30x30x4,5cm, op tegeldragers, maximaal 10 m² Dakpannen Scheefliggende dakpannen herleggen. Kapotte en geschilferde dakpannen vervangen. Pannendakbedekking ouder dan 50 jaar, tenzij in goede staat, geheel vervangen. 1. bij repareren/gedeeltelijke vervanging dienen de pannen passend bij bestaand te zijn. Bij volledige vervanging is het mogelijk om het gehele dak te voorzien van betonnen sneldekpannen met kunststof dakvoetstrook (mogelijk is ook aanpassing/vervanging van de panlatten noodzakelijk). Losliggende vorsten en gevelpannen herleggen en indien nodig vernieuwen. Kapotte en geschilferde vorsten vervangen. 1. beton sneldekvorsten (bij 100% vervangen) met kunststof ondervorsten. Bij een eerder uitgevoerde onderhoudsingreep aan Sint Maria Klushuizen zijn op een deel van de panden de keramische pannen vervangen door betonnen pannen. De (technische) kwaliteit van de betonnen en van de keramische pannen nader inspecteren en (laten) beoordelen of handhaven c.q. hergebruik te overwegen is. Deze afweging wordt ook beïnvloed door andere keuzen die aan de orde zijn bij de aanpak van de kap (zie warmte-isolatie dakvlak). NB: ook in de situatie waarin wordt geconcludeerd dat de pannen gehandhaafd kunnen worden en waarin de kap wordt geïsoleerd aan de onderzijde van het dakbeschot, is het raadzaam om de pannen op te nemen; het dakbeschot schoon te maken en te voorzien van een waterdichte (maar dampopen!) folie. Bij bijzondere omstandigheden (stuifsneeuw; regen in combinatie met harde wind) kan ook bij een goed pannendak wel water binnendringen. Dat kan dan leiden tot lekkage(vlekken) op de plafondaftimmering op het zolderniveau. Bij herleggen rekenen op enig verlies door beschadiging/breuk. September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis 21

21 33.41/24.21 Windveren, dekspanen Verrotte c.q. aangetaste windveren en dekspanen verwijderen en indien mogelijk vervangen door gevelpannen, anders herstellen of vervangen. 1. windveren en dekspanen: hout, kwaliteitsklasse A. 34 BEGLAZING Bestaand werk Kapot glas in kozijnen, ramen en deuren verwijderen. Ondeugdelijk glas in lood herstellen of vervangen door nieuw glas; eventueel in samenhang met vervanging kozijnen aanbrengen Isolatie glaswerk buiten 1. kozijnen, ramen en deuren voorzien van dubbel glas (U= ten hoogste 1,1 W/m²K). 35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN Algemeen Kapotte of losse hardstenen gevelbekledingen herstellen en/of vastzetten. Uitgesleten hardstenen dorpels en beschadigde neuten egaliseren met kunstharsmortel. Losse dorpels vastzetten. Bij de renovatie van de voorgevel van Sint Maria Klushuizen wordt het aanwezige natuursteen zo nodig hersteld, vastgezet c.q. vervangen. Aan de achtergevel zal over het algemeen weinig of geen hardsteen voorkomen. Gescheurde dorpels zo mogelijk herstellen met kunstharsmortel, anders vervangen. 37 NA-ISOLATIE Na-isolatie begane grondvloeren: Zie 42 22

22 37.00 Warmte-isolatie dakvlak 1. bij handhaven dakbeschot: isolatie aan buitenzijde aanbrengen, indien dit niet mogelijk is, dan aan binnenzijde met een dampremmende laag; 2. bij vervanging dakbeschot: geïsoleerde dak plaat aanbrengen in ieder geval met een Rc-waarde van minimaal 4,0 m²k/w. Woonstad Rotterdam hanteert als eis (voor de gehele schil) een Rc-waarde 3,0 m²k/w (waarbij het sowieso verstandig is om zodra isolatiemaatregelen (moeten) worden getroffen zelf een optimum te zoeken tussen technische mogelijkheden (beschikbare ruimte); investeringskosten; besparing stookkosten&comfort en milieuconsequenties). Voor isolatie van het dak zijn drie principemogelijkheden te onderscheiden: aanbrengen isolatie onder het huidige (c.q. vervangende) dakbeschot; aanbrengen isolatie op het huidige (c.q. vervangende) dakbeschot; vervangen van het huidige dakbeschot door geïsoleerde dakplaat. De keuze hangt samen met verschillende aspecten. Bij het aanbrengen van isolatie onder het huidige (c.q. vervangende) dakbeschot blijft het vlak waarop de pannen liggen ongewijzigd. Wanneer de isolatie op het beschot wordt gelegd, of wanneer het beschot (bij handhaving van spanten/gordingen) wordt vervangen door geïsoleerde dakplaten, wordt het vlak waarop de pannen liggen verhoogd. Dit betekent dat alle aansluitingen dienen te worden aangepast. Dit werkt door in de aansluitingen op het dak/de goot van het belendende pand. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de situatie en dienen sowieso met de eigenaren van de buurwoningen te worden afgestemd. De panden Sint Mariastraat 106 t/m 116 hebben een doorlopende langskap. Bij dit type kap is het (technisch en esthetisch) niet goed mogelijk om pannen op een aan de buitenzijde geïsoleerd kap, aan te sluiten op pannen op een aan de binnenzijde geïsoleerde kap. Uitgangspunt zou hier moeten zijn: realisatie van dezelfde variant voor het gehele blok. Voor de Brede panden met een September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis 23

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM Afdeling Toezicht Gebouwen Versie 1.2 februari 2007 INLEIDING Dit Programma van Eisen is van toepassing op alle handhavingsbesluiten op grond

Nadere informatie

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Bouwkundige rapport inzake Nationale ypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Naam: Keuringsinstantie: Janis van Donk Bedrijf: Bouwkundig Adviesbureau Adres: Telefoon: Adres: Beemd 24 3193L

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT Woonstad Rotterdam November 2010 1 VOORWOORD Voor de renovatie van de kluswoningen aan de Blokweg 36 t/m 44, 50 en 52 is gekozen om de aanpak van het Programma

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN CASCO EN PROGRAMMA VAN AANBEVELINGEN 169 OPKNAPHUIZEN

PROGRAMMA VAN EISEN CASCO EN PROGRAMMA VAN AANBEVELINGEN 169 OPKNAPHUIZEN PROGRAMMA VAN EISEN CASCO EN PROGRAMMA VAN AANBEVELINGEN 169 OPKNAPHUIZEN ds+v Stedenbouw, Wonen en Verkeer afdeling Toezicht Gebouwen afdeling Vergunningen Rotterdam Juni 2006 1 juni 2006 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Programma van Eisen. februari 2014. Inhoud. 1. Inleiding. 2. Randvoorwaarden. 3. Wat doet Woonstad Rotterdam. 4. Programma van Eisen

Programma van Eisen. februari 2014. Inhoud. 1. Inleiding. 2. Randvoorwaarden. 3. Wat doet Woonstad Rotterdam. 4. Programma van Eisen Programma van Eisen februari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Randvoorwaarden 3. Wat doet Woonstad Rotterdam 4. Programma van Eisen 1. Inleiding Woonstad Rotterdam heeft het initiatief genomen om 15 karakteristieke

Nadere informatie

Programma van eisen. eikendonk. Concept programma van eisen Kluswoningen De Bossche Pad s-hertogenbosch. woon in de tuin van de binnenstad

Programma van eisen. eikendonk. Concept programma van eisen Kluswoningen De Bossche Pad s-hertogenbosch. woon in de tuin van de binnenstad Concept programma Kluswoningen De Bossche Pad s-hertogenbosch Hulshof Architecten Postbus 2935 2601 CX Delft 17 juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 Algemene Technische Voorwaarden p. 3 van Eisen p.

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN KLUSHUIZEN EINDSTRAAT S-HERTOGENBOSCH

PROGRAMMA VAN EISEN KLUSHUIZEN EINDSTRAAT S-HERTOGENBOSCH 1 PROGRAMMA VAN EISEN KLUSHUIZEN EINDSTRAAT S-HERTOGENBOSCH Hulshof Architecten Postbus 2935 2601 CX Delft 11 juni 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 3 Algemene Technische Voorwaarden p. 4 Programma van

Nadere informatie

begane grond- nieuw (ongewijzigd)

begane grond- nieuw (ongewijzigd) Beknopte omschrijving wijziging: - nok verhoogd van 7.220+ naar 8.345+ - zolderruimte vergroot - constructie aanpassen - zinken gootbekleding aan voorgevel vervangen - op zolder verwijderen, nieuw stalen

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN CASCO EN PROGRAMMA VAN AANBEVELINGEN PARTICULIERE WONINGVERBETERING

PROGRAMMA VAN EISEN CASCO EN PROGRAMMA VAN AANBEVELINGEN PARTICULIERE WONINGVERBETERING PROGRAMMA VAN EISEN CASCO EN PROGRAMMA VAN AANBEVELINGEN PARTICULIERE WONINGVERBETERING als bedoeld in de Subsidieverordening Particuliere Woningverbetering 2000 Vastgesteld door het college februari 2010

Nadere informatie

TECHNISCH PROGRAMMA VAN EISEN Zelfbouw-renovatie bestaande schoolgebouwen

TECHNISCH PROGRAMMA VAN EISEN Zelfbouw-renovatie bestaande schoolgebouwen TECHNISCH PROGRAMMA VAN EISEN Zelfbouw-renovatie bestaande schoolgebouwen maart 2013 1 Stadsontwikkeling, afdeling Vergunningen Rotterdam Maart 2013 maart 2013 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding pagina 3 Algemene

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat

Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groningen. Nr. 27505 7 maart 2016 Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat

Nadere informatie

TECHNISCH PROGRAMMA VAN EISEN KLUSGEBOUWEN. zelfbouw- renovatie bestaande (school) gebouwen naar woningen

TECHNISCH PROGRAMMA VAN EISEN KLUSGEBOUWEN. zelfbouw- renovatie bestaande (school) gebouwen naar woningen TECHNISCH PROGRAMMA VAN EISEN KLUSGEBOUWEN zelfbouw- renovatie bestaande (school) gebouwen naar woningen Stadsontwikkeling afdeling Vergunningen Rotterdam Maart 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 TECHNISCH

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van een geluidsstudio tot 3 woonruimten

Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van een geluidsstudio tot 3 woonruimten Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van een geluidsstudio tot 3 woonruimten Kerkweg 2 2064 KP Spaarnwoude 08 februari 2013 aangepast 08 maart 2013 RENVOOI PLATTEGRONDEN RENVOOI GEVELS RM 30

Nadere informatie

bouwkundig adviesbureau... 21-10-2015 ZK15000929 BEM1505062 Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) Medewerker Publiekszaken/vergunningen

bouwkundig adviesbureau... 21-10-2015 ZK15000929 BEM1505062 Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) Medewerker Publiekszaken/vergunningen project: opdrachtgever: bouwkundig adviesbureau......... Gierelaar 31 4724 DG Wouw Telefoon: 0165 303436 / 06 55892344 E mail: diwouda@diwouda.nl onderdeel: wijziging: ordernr. get.: schaal: Behoort bij

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het bouwkundig rapport wordt opgemaakt door de Gemeente of door de

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PODUCT 6330 6020 3305 2410 615 2255 1040 685 1200 840 5930 1125 1080 250 1040 2325 PODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PODUCT 2930+ 2700+ 1990+ 2951+ 5 0 4000 1750 4080

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

N Woudselaan 6 NIEUW : hek. erfgrens. nieuw voetgangersbruggetje. nieuw voetpad. aansluiting op bestaand pad. trafohuisje entree.

N Woudselaan 6 NIEUW : hek. erfgrens. nieuw voetgangersbruggetje. nieuw voetpad. aansluiting op bestaand pad. trafohuisje entree. nieuw voetgangersbruggetje voor aansluiting op pad erfgrens nieuw voetpad P P hek zwembad trafohuisje entree hek schuur deels te wijzigen naar woning paardenstal woning Molenweg schuur schuur Molen "de

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN Datum : Kenmerk : 3 november 2017 1725-002 0. Vestestraat 146, Leiden monumentnummer 435 A. Globale omschrijving werkzaamheden Het plan bestaat uit een

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK:

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: 00 Algemeen Indeling pand blijft ongewijzigd. Gevelbeeld zoveel mogelijk terug brengen in originele staat. Alles binnen de schil is voor rekening en uitvoering van de koper

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Algemeen en buitenzijde - Al het houtwerk moet gecontroleerd worden op houtrot en waar nodig deels vervangen worden,

Nadere informatie

5130214 W. Dootjes 25-03-2014 Uitbreiding woning te Den Burg

5130214 W. Dootjes 25-03-2014 Uitbreiding woning te Den Burg V V V V VENTILATIE TOEVOER MIDDELS DUCOTOP ROOSTERS, AFVOER MIDDELS WTW-BOX RENVOOI GEVELS VOEGWERK PLINT METSELWERK 2mm VERDIEPT DOORGESTREKEN METSELWERK LICHT ROOD GENUANCEERD GRIJS LICHT ROOD GENUANCEERD

Nadere informatie

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam NR OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID algemeen I Alle punten in overeenstemming

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Klussen aan, de Raadhuislaan. Programma van Eisen Functioneel, architectonisch & technisch

Klussen aan, de Raadhuislaan. Programma van Eisen Functioneel, architectonisch & technisch Klussen aan, de Raadhuislaan Programma van Eisen Functioneel, architectonisch & technisch 01 Versie 2 december 2016 1 Inleiding De woningen aan de Raadhuislaan 27-45 zijn eind 2015 in eigendom gekomen

Nadere informatie

str DETAIL 1 GEVEL: baksteen w.f. volgens monster luchtspouw spouwisolatie 82 mm Eurowall Rc=3,5m2 K/W kalkzandsteen 120mm funderingsstrook 200x600

str DETAIL 1 GEVEL: baksteen w.f. volgens monster luchtspouw spouwisolatie 82 mm Eurowall Rc=3,5m2 K/W kalkzandsteen 120mm funderingsstrook 200x600 360 75 50 235 o.k. kozijn 500+ hardstenen onderdorpel vensterbank kunst-steen b.k. afwerklaag Peil=0 500 VLOER: zand- cementdekvloer dik 70 mm betonvloer d=120mm vloer isolatie EPS Rc=3,5m K/W kantstrook

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Randewijk Beter Wonen Technische Omschrijving Nieuwbouw waterwoningen te Leeuwarden Inhoud: ALGEMEEN:... 2 GRONDWERK:... 2 FUNDERINGSWERK:... 2 BETONWERK:... 2 RUWBOUW TIMMERWERK:... 2 KOZIJNEN, RAMEN

Nadere informatie

OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN

OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN Project: Groot onderhoud Rapenburg 91 en interne verbouwing Kolfmakersteeg 1 Leiden Doc.: 5514_00a-omschrijving tbv omg verg-160314 Behoort bij beschikking van Burgemeester en

Nadere informatie

verdiepte kast dichtzetten legplanken behouden 13 slaapkamer 14,9 m² legplanken behouden 14 toilet 1,2 m² 9 kantoor 5,7 m²

verdiepte kast dichtzetten legplanken behouden 13 slaapkamer 14,9 m² legplanken behouden 14 toilet 1,2 m² 9 kantoor 5,7 m² VH.2 elektra kast? verdiepte kast dichtzetten nieuw te schacht tot 2e verdieping V06 kelder handhaven 330 250 verdiepte kast dichtzetten kozijn dichtzetten Voor het voorhuis geldt t.p.v. grove scheurvorming

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 foto van het gekeurde

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 foto van het gekeurde algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 Keuringsadres : Voorbeeldweg 12 te Voorbeelddorp foto van het gekeurde Doel van de keuring: verkrijgen inzicht in de bouwkundige staat in verband met

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW 1. Project Omschrijving Het gaat om het gedeeltelijk vergroten van een bestaande hoekwoning. Naast een bijkeuken en uitbreiding van de bestaande woonkamer

Nadere informatie

Programma van Eisen REMISEWONINGEN ZESSTEDENWEG 335 EN 337 TE GROOTEBROEK. Ontwikkelen dat doe je zelf!

Programma van Eisen REMISEWONINGEN ZESSTEDENWEG 335 EN 337 TE GROOTEBROEK. Ontwikkelen dat doe je zelf! Programma van Eisen REMISEWONINGEN ZESSTEDENWEG 335 EN 337 TE GROOTEBROEK Ontwikkelen dat doe je zelf! Inhoud. En, belangrijk: j 1. Inleiding 2. Randvoorwaarden 3. Objectinformatie / staat van Woningen

Nadere informatie

fase: Bouwaanvraag Principe Details

fase: Bouwaanvraag Principe Details opdrachtgever: Heijwaal projectontwikkeling project: 4 woningen Johan de Wittlaan bladomschrijving: fase: Bouwaanvraag Principe Details 1:5 20-07-2016 A B C D E F werknr: V2015-40 bladnr: BA-D01 Hanzeweg

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 9 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

cætshage architectenbureau detail 01 horizontale principe detaillering binnenwanden 1:5 horizontale principe detaillering aansluting binnenwanden 1:5

cætshage architectenbureau detail 01 horizontale principe detaillering binnenwanden 1:5 horizontale principe detaillering aansluting binnenwanden 1:5 25 50 25 100 Metal Stud profielen, breedte 75 mm h.o.h. max 600 mm Metal Stud profielen, breedte 50 mm h.o.h. max 600 mm 100 Metal Stud profielen, breedte 50 mm h.o.h. max 600 mm 25 75 10 75 25 210 Metal

Nadere informatie

IAA Architecten M.H. Tromplaan 55, Postbus 729, 7500 AS Enschede T 053 480 44 44, F 053 480 44 88, E-mail info@iaa-architecten.nl

IAA Architecten M.H. Tromplaan 55, Postbus 729, 7500 AS Enschede T 053 480 44 44, F 053 480 44 88, E-mail info@iaa-architecten.nl betreft MATERIALEN EN KLEUREN projectnummer 2009155AA - INHOUD ONDERDEEL BLADNR. materialen en kleuren BUITEN 1 t/m 5 materialen en kleuren BINNEN 15 terreinverhardingen tegels terrassen begane grond bestrating,

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 KEUZELIJST: RUWBOUW Project: Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum: Groningen

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

Werkzaamheden Noordereinde 15, s Graveland

Werkzaamheden Noordereinde 15, s Graveland Inhoud: 1. Plaatsen dakkapel 2. Dak renoveren 3. Aftimmeren / plaatsen wanden slaapkamer 2 & 3 4. Badkamer plaatsen 5. Aftimmeren / plaatsen wand slaapkamer 1 6. Aftimmeren washok / vloer washok 7. Voorbereiden

Nadere informatie

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE 500027.00 Opdrachtgever Gemeente Leiden Vastgoed Ontwikkeling & Grondzaken Team Vastgoedexploitatie Contactpersoon K.S.C.A.

Nadere informatie

DETAILS schaal 1:5 datum: juli 2014 tek. nr

DETAILS schaal 1:5 datum: juli 2014 tek. nr nieuwbouw appartementen Zoeterwoudsesingel 2 te Leiden DETAILS schaal 1:5 datum: juli 14 tek. nr. 10425-403 details met datum; detail 01 - juli 14 detail 02 - juli 14 detail 03 - juli 14 detail 04 - juli

Nadere informatie

Aanduiding details categorie 1 laagbouw

Aanduiding details categorie 1 laagbouw 13 7 3 12 9 10 5 9 2 8 3 5 15 1 8 4 7 1 9 6 Aanduiding details categorie 1 laagbouw 3 5 18 8 16 15 Bestaande bouw 9 17 Aanduiding details categorie IIIvoor overige details zie aanduiding cat Ilaagbouw

Nadere informatie

Aanvraag offerte renovatie woning

Aanvraag offerte renovatie woning Aanvraag offerte renovatie woning Adres woning Jan van Embdenweg 22 6861 ZT Oosterbeek Opdrachtgever W. van Eyk Veritasweg 8 6861 XP Oosterbeek 06-24563783 wvaneyk@hotmail.nl Voorwaarden De volgende voorwaarden

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

TO. De Winkel van Verhage, 3 woningen & 3 appartementen. van Wengerden en Visser BV. project: d : a : datum : omschrijving: opdrachtgever:

TO. De Winkel van Verhage, 3 woningen & 3 appartementen. van Wengerden en Visser BV. project: d : a : datum : omschrijving: opdrachtgever: C D B A project omschrijving opdrachtgever De Winkel van Verhage, 3 woningen & 3 appartementen Technisch Principe detail Ontwerp A Principe Voordetails van Wengerden en Visser BV datum 08-04-16 d a e b

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

5' 6' PW19tekB01e - A3-1/20 Prof. Winklerlaan 19, Bakkum BESTAANDE & NIEUWE SITUATIE 21 april 2015. Dwarsdsn 4-B. Dwarsdsn 4-B

5' 6' PW19tekB01e - A3-1/20 Prof. Winklerlaan 19, Bakkum BESTAANDE & NIEUWE SITUATIE 21 april 2015. Dwarsdsn 4-B. Dwarsdsn 4-B Dwarsdsn 4-2 2' Staat van Nr. 9 ESTND: Energielabel: G estaand dak is foutief geisoleerd d.m.v. 'noppenfolie' op het dakhout onder de panlatten estaande rode kruispannen zijn gebroken, broos en aangeslagen

Nadere informatie

Mariastraat 6 Bavel - Uitbreiding woning. BraBouw DEFINITIEF ONTWERP woonadvies

Mariastraat 6 Bavel - Uitbreiding woning. BraBouw DEFINITIEF ONTWERP woonadvies DEFINITIEF ONTWERP 21-12-2013 Situatie Perceel bestaande schuur verwijderen en afvoeren Sloop bestaande berging Fotoblad bestaand nieuw Begane Grond 1:100 dubbele deuren donkergrijs met bovenraam conform

Nadere informatie

D1 // status STUDIOFLORIS DEFINITIEF RENVOOI. Mulderstraat

D1 // status STUDIOFLORIS DEFINITIEF RENVOOI. Mulderstraat RENOOI bestaande wand nieuwe (binnen)wand (ntb) isolatie hout beton gips lle vloerafscheidingen worden uitgevoerd conform het bouwbesluit, afdeling 2.3 met de daarbij behorende artikelen. lle te bouwen

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

DETAIL 2 DETAIL 2. DETAIL 1 drsn etalage bestaand. DETAIL 1 drsn etalage nieuw. Architectenbureau Anton de Gruyl

DETAIL 2 DETAIL 2. DETAIL 1 drsn etalage bestaand. DETAIL 1 drsn etalage nieuw. Architectenbureau Anton de Gruyl LOKATIE : en 39 detail 1 en 2 B 4.1 ventilatierooster afsluitbaar ventilatierooster DETAIL 2 DETAIL 2 eenkel glas in glaslatten binnen en buiten dubbel glas 4.12.5 in glaslatten binnen en buiten 85x85

Nadere informatie

A(--)001. Nieuwbouw woonhuis Mozartlaan 22 Castricum. Fam. Logchies. Principe details

A(--)001. Nieuwbouw woonhuis Mozartlaan 22 Castricum. Fam. Logchies. Principe details Blad Formaat Schaal Datum Versie Wijziging A(16)01 A3 1:5 A(16)02 A3 1:5 A(16)03 A3 1:5 A(16)04 A3 1:5 A(16)05 A3 1:5 A(16)06 A3 1:5 A(21)01 A3 1:5 A(21)02 A3 1:5 A(21)03 A3 1:5 A(21)04 A3 1:5 A(27)01

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma 5 april 2016-1/7 Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden Programma Het huis gaat bewoond worden door een gezin met jonge kinderen. Het programma

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

Vraag en antwoord 2 februari 2017

Vraag en antwoord 2 februari 2017 Vraag en antwoord 2 februari 2017 1. Algemeen 1.1. Mag er in de tuin een tuinhuisje gebouwd worden? Tuinhuisjes mogen geplaatst worden. Sommige bouwwerken zijn vergunningsvrij, de bebouwingsmogelijkheden

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie