Academiejaar Programmagids. Office management. 1eBa office management - medical mgt. Assistant/Hoger Afstandsonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Office management. 1eBa office management - medical mgt. Assistant/Hoger Afstandsonderwijs"

Transcriptie

1 Academiejaar Programmagids Office management 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs

2 Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds HAO Basispakket ICT 3 Deeltijds HAO Boekhouden en financieel beheer 3 Deeltijds HAO Duits 1B 3 Deeltijds HAO Economie 4 Deeltijds HAO Engels 1A 4 Deeltijds HAO Engels 1B 4 Deeltijds HAO Zakelijke teksten en vergadertechniek 3 Deeltijds HAO Medische vorming 1 3 Deeltijds HAO Medische vorming 2 3 Deeltijds HAO Sociologie van de gezondheidszorg 3 Deeltijds HAO Team- en projectmanagement 3 Deeltijds HAO Tekstverwerking 1 3 Deeltijds HAO Frans 1A 4 Deeltijds HAO Frans 1B 4 Deeltijds HAO Instellingen en recht 4 Deeltijds HAO RZL-maatschappelijk verantwoord ondernemen 3 Deeltijds HAO Spelling en communicatie 3 Deeltijds HAO Startcursus Duits 3 Deeltijds

3 Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Algemeen HAO Basispakket ICT Code: Aantal studiepunten: 3 Creditcontract mogelijk: Ja Examencontract mogelijk: Ja Onderwijstaal: Nederlands Vakcoördinator: De Ridder Herman 2. Opleidingsonderdeel type inleidend 3. Onderwijsactiviteiten HAO Presentatiesoftware HAO Tekstverwerking 4. Inhoud Presentatiesoftware - Een nieuwe presentatie maken. - Werken met de verschillende weergaven. - Een presentatie afdrukken. - Sjablonen toepassen & wijzigen. - Instellen van effecten: diaopbouw, diaovergang en tijdsinstellingen. - Kleurencombinatie aanpassen. - Tekstvakken, grafische objecten toevoegen & wijzigen. - Figuren, geluid en bewegende beelden invoegen. - Organogram, tabellen en grafieken maken & invoegen. - Actieknoppen aanmaken & gebruiken. - Invoegen & koppeling maken met een Worddocument, een Exceldocument enof een Webpagina. - Invoegen van dia s uit andere presentaties. - Een presentatie voorstellen. Tekstverwerking Kennismaken met Word 2007 en zijn mogelijkheden wat basistechnieken betreft. Basistechnieken als: - het starten van Word 2007, - het Word-documentvenster, - de weergave van een document, - het intypen van tekst, - een document opslaan en sluiten, - een document openen en invoegen, - correcties in de tekst aanbrengen, - spelling- en grammaticacontrole en automatische correctie, - ongedaan maken en opnieuw uitvoeren, - gebruik van de helpfunctie, - documenten afdrukken, - tekst selecteren, - tekenopmaak, - symbolen en speciale tekens, - woordafbreking, - zoeken en vervangen, - tekstdelen verplaatsen, kopiëren en verwijderen, - opmaak kopiëren, - met verschillende documenten werken, - pagina-instelling: papierformaat en marges, - alineaopmaak, - tabuleren, - opsommingen in tekst, - kop- en voetteksten, - paginanummering, - schikking van een- en meerbladige teksten en brieven, volgens de BIN-normen (inclusief spatiëringsregels). 5. Doelstellingen A. Algemene competenties PB Denk- en redeneervaardigheid

4 Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs PB Informatie verwerven en verwerken Toelichting De student kan gebruik maken van de helpfunctie om problemen met Word op te lossen. De student kan uit de gekende functies en technieken een weloverwogen keuze maken om snel en efficiënt gegevens te verwerken tot bruikbare documenten. De student kan bij het uittikken van gegevens gebruik maken van de spelling- en grammaticacontrole om eventuele fouten op te sporen en te corrigeren. De student kan teksten en brieven esthetisch schikken volgens de BIN-normen en correct uittikken. De student kan de aanwezige modellen aanpassen aan de aard van de presentatie. De student zal de presentatie goed structureren. De student zal aangepaste effecten gebruiken bij het weergeven van de dia's. De student zal de presentatie opbouwen volgens de opgelegde eisen. B. Beroepsgerichte Algemeen wetenschappelijke competenties M Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving M Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiã«ren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategiã«n C. Beroepsspecifieke competenties Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot het ontwikkelen van en het zich bekwamen in volgende beroepsspecifieke competenties: Als informatiebeheerder kan de jonge professional: - zelfstandig gegevens verwerken tot direct bruikbare informatie. Bij die verwerking kan hij de informatie structureren, synthetiseren en presenteren; - de verwerkte informatie beheren zodat die door alle rechthebbenden snel en efficiënt kan teruggevonden en geraadpleegd worden; - hiervoor de gepaste ICT-tools gebruiken. Concreet betekent dit voor de volgende onderwijsactiviteiten Presentatiesoftware - Presentaties maken in opdracht of eigen presentaties, bruikbaar in andere vakgebieden, met PowerPoint Tekstverwerking - Kennismaken met Word 2007 en zijn mogelijkheden wat basistechnieken betreft. - Naast het technische van de tekstverwerking wordt ook de toetsenbordvaardigheid ingeoefend. De studenten passen de typografische normen en de BIN-normen voor teksten en brieven toe. D. Wetenschappelijke competenties 6. Vereiste voorkennis A. Volgtijdelijkheid B. Competenties Presentatiesoftware De studenten beheersen de basistaken van het besturingssysteem Windows. De studenten kunnen eenvoudige handelingen uitvoeren met bestanden via Verkenner. Tekstverwerking Een tekst vlot typen. Studenten die geen kennis hebben van klaviergebruik worden gevraagd zelfstandig een cursus klavierstudie op PC door te maken. 7. Leermiddelen A. Type handboek cursus materiaal op leeromgeving Andere: studiewijzer B. Verplichte leermiddelen Presentatiesoftware PowerPoint 2003, Eddy Van Den BroeckErik Cuypers, uitgeverij De Boeck ISBN , kostprijs: 12,

5 Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Begeleidingsdocumenten: kostprijs 0,50. Tekstverwerking Voor de beginners en gevorderden worden toepassingen gebruikt uit het handboek, MS Word 2007, E. Van den Broeck, E. Cuypers, uitgeverij De Boeck nv, Antwerpen (theorie en oefen-cd), ISBN , kostprijs: 16,30 cursus: Tekstverwerking - Aanvullende theorie, S. Boom, kostprijs 1 'Brochure BIN-normen' te verkrijgen bij Licap, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Licapnummer van de brochure D ISBN: kostprijs: 1,70 Beginners gebruiken Typ-Top vandaag plus, G. Bonte, D. Vandeputte, K. Six, uitgeverij De Boeck nv, Antwerpen (klaviervaardigheidsoefeningen) ISBN , kostprijs: 15,80. C. Aanbevolen leermiddelen Handboeken handelend over Office 2007: De overstap van 2003 naar 2007, Katrien Van Heuverswijn, uitgeverij Academia Press, ISBN çè! , kostprijs 8,00. WindowsVerkenner Windows XP Eddy Van Den BroeckErik Cuypers, uitgeverij De Boeck ISBN , kostprijs: 14,80. Internet Cursus Introductie Internet. Presentatiesoftware PowerPoint 2007, Academic Service ISBN , PowerPoint 2007, Easy computing ISBN e.a. publicaties bv. Tekstverwerking Office 2007, De overstap van 2003 naar 2007, Katrien Van Heuverswijn, uitgeverij Academia Press, ISBN Werkvormen begeleide zelfstudie Presentatiesoftware De student verwerft zelfstandig de kennis en vaardigheden voor het maken van een presentatie. De student maakt individueel de oefeningen uit het boek. De student maakt presentaties over zelf gekozen onderwerpen. Deze kunnen betrekking hebben op onderwerpen uit andere onderwijsactiviteiten. De student plaats zijn vragen en opmerkingen op het Toledoforum. De student kan de gemaakte oefeningen ter controle op Toledo plaatsen. Tekstverwerking Het handboek en cursusmateriaal wordt vergezeld van een studiewijzer die zelfstudie mogelijk maakt. 9. Evaluatie schriftelijk examen Presentatiesoftware Voor de evaluatie in de 1ste en 3de examenperiode maken de studenten een presentatie aan naar voorbeeld. De duurtijd van het examen is 2 uur. Dit telt mee voor 33 % van de studiepunten. Tekstverwerking Het examen wordt afgenomen in de 1ste en de 3de examenperiode. Tijdens het examen leveren de studenten het bewijs dat zij een brief enof een tekst zelfstandig, overzichtelijk, volgens de BIN-normen, en door middel van efficiënt gebruik van de aangeleerde tekstverwerkingsfuncties en technieken van Word 2007, op de PC, kunnen uitwerken. De duurtijd van het examen is 2 uur. Dit telt mee voor 67 % van de studiepunten. Om de credits van het opleidingsonderdeel te behalen is het noodzakelijk: - en deel te nemen aan alle examens van de onderwijsactiviteiten, binnen het studiepakket; - en het rekenkundig gemiddelde te behalen à rato van het gewicht in studiepunten van de onderwijsactiviteit; - en voor elke onderwijsactiviteit minstens 820 te behalen. De leerstof voor de 3de examenperiode is gelijk aan deze van de 1ste examenperiode

6 Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Begeleiding De studenten kunnen steeds, na afspraak met de docent, begeleiding krijgen op de voorziene contactmomenten

7 Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Algemeen HAO Boekhouden en financieel beheer Code: Aantal studiepunten: 3 Creditcontract mogelijk: Ja Examencontract mogelijk: Ja Onderwijstaal: Nederlands Vakcoördinator: Pierreux Ellen 2. Opleidingsonderdeel type inleidend 3. Onderwijsactiviteiten 4. Inhoud De cursus vormt enerzijds een grondige heropfrissing voor studenten met een voorkennis van boekhouden en anderzijds geeft zij aan studenten met weinig of geen voorkennis de mogelijkheid om op korte termijn de basis van het dubbel boekhouden aan te leren. Veel aandacht wordt besteed aan : - het doel van het voeren van een boekhouding - de opbouw van een balans en de resultatenrekening met de onderlinge verbanden - het begrijpen van het boekhoudsysteem (grootboek, journaal, proef-en saldibalans,...) - het kunnen werken met een rekeningstelsel en inzicht krijgen in de opbouw van een jaarrekening - het begrijpen van documenten die geregistreerd moeten worden - inzicht verwerven in de basisboekingen m.b.t. de courante exploitatiecyclus (aan- en verkopen, ontvangsten en uitgaven en BTW-verrichtingen), de personeelscyclus, de materiële vaste activa, de financieringsstromen en de afsluiting van de jaarrekening Op het einde van de cursus heeft de student een totaalbeeld gekregen over de jaarrekening en boekhoudkundig inzicht verworven in de belangrijkste cycli van een onderneming. Verder wordt een eerste inzicht gegeven in het financieel beheer van een onderneming. 5. Doelstellingen A. Algemene competenties PB Denk- en redeneervaardigheid PB Informatie verwerven en verwerken PB Kritisch reflecteren Toelichting 1. Denk- en redeneervaardigheid: gegevens interpreteren en analyseren om te komen tot de correcte boeking. (bv. gegevens van een loonfiche) 2. Informatie verwerven en verwerken: accurate informatie kunnen terugvinden en verwerken tot bruikbare gegevens (uit een hoeveelheid van gegevens die gegevens selecteren die van belang zijn) 3. Kritisch reflecteren: nadenken of een berekend cijfer realistisch is, bij het analyseren van gegevens rekening houden met boekhoud-en fiscale wetgevingen. (bv. aftrekbaarheid van autokosten) B. Beroepsgerichte Algemeen wetenschappelijke competenties PB Teamgericht kunnen werken M Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk C. Beroepsspecifieke competenties De student krijgt een inleiding in de techniek van het dubbel boekhouden. Alsdus kan hij een eenvoudige boekingen uitvoeren, uitgaven en inkomsten verwerken alsmede de winst enof het verlies van een onderneming bepalen. De student heeft de theoretische en praktische basiskennis verworven die hij nodig heeft om financiële gegevens van een onderneming te begrijpen en te verwerken. Hij heeft leren omgaan met (boekhoudkundige) cijfers, wat in een bedrijf erg belangrijk is. Tevens heeft hij een basiskennis verworven omtrent het financieel beheer van een onderneming. D. Wetenschappelijke competenties 6. Vereiste voorkennis A. Volgtijdelijkheid

8 Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs B. Competenties voldaan aan eindtermen SO 7. Leermiddelen A. Type handboek materiaal op leeromgeving Andere: Studiewijzer B. Verplichte leermiddelen 1. Handboek: Basisboekhouden. Van begin- tot eindbalans Prijs: 40,00 EUR ISBN-10: ISBN-13: Auteurs: Prof. Dr. m. Erik De Lembre, Carine Coppens, Sadi Podevijn, Carine Patfoort en Renate Caen 2. Aanvullingen bij het handboek. 3. Aanvullingen m.b.t. financieel beheer. Richtprijs voor kopieën en bijkomende kosten op basis van academiejaar : 15 EURO. C. Aanbevolen leermiddelen 8. Werkvormen begeleide zelfstudie Andere: Discussieforum via Toledo De studenten studeren a.d.h.v. de studiewijzer het handboek in. Via Toledo wordt aangegeven welke oefeningen moeten worden gemaakt om de theorie in te oefenen. Oplossingen van deze oefeningen worden via Toledo ter beschikking gesteld. Via het discussieforum kunnen vragen worden gesteld. Indien nodig kan er ook een afspraak worden gemaakt met de docent. 9. Evaluatie schriftelijk examen Eerste examenperiode: Schriftelijk examen in januari. Een kopie van het rekeningstelsel wordt op het examen uitgedeeld. Het gebruik van een rekenmachine is toegelaten. Derde examenperiode : Schriftelijk examen eind augustus - begin september. Een kopie van het rekeningstelsel wordt op het examen uitgedeeld. Het gebruik van een rekenmachine is toegelaten. Een credit voor het opleidingsonderdeel Algemeen Boekhouden en Financieel Beheer wordt bekomen indien min wordt behaald op het schriftelijk examen. 10.Begeleiding Via het discussieforum kunnen vragen worden gesteld m.b.t. de leerstof enof de oefeningen. De docent beantwoordt vragen om de twee weken. De student kan éenmaal per maand - op maandag - een afspraak maken met de docent. Eind novemberbegin december wordt er eveneens een proefexamen opgesteld waarin de student zijn opgedane kennis kan testen

9 Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Algemeen HAO Duits 1B Code: Aantal studiepunten: 3 Creditcontract mogelijk: Ja Examencontract mogelijk: Ja Onderwijstaal: Nederlands Vakcoördinator: De Cooman Peter 2. Opleidingsonderdeel type inleidend 3. Onderwijsactiviteiten 4. Inhoud In Duits 1B staan naast het verwerven van basiswoordenschat en grammaticakennis de communicatie en de uitspraak centraal. De volgende taalhandelingen worden ingeoefend: over beroepen en beroepsactiviteiten spreken, een statistiek evalueren, een weg beschrijven, een postkaart schrijven, over de vakantie spreken, boodschappen doen, over kleren en het weer spreken, lichaamsdelen benoemen, gesprekken bij de dokter, een brief schrijven. Er wordt hierbij aandacht besteed aan Landeskunde vanuit een intercultureel perspectief en de aangereikte grammatica wordt zoveel mogelijk in de communicatieve taalhandelingen geïntegreerd. De in de interactieve oefeningen gebruikte grammaticakennis wordt aan de hand van bijkomend cursusmateriaal theoretisch verdiept en geconsolideerd met aanvullende vertaal- en invuloefeningen. Op het vlak van grammatica worden de nominatief, accusatief en datief herhaald, de genitief, de modale werkwoorden, het bezittelijk en aanwijzend voornaamwoord, het Perfekt, de trappen van vergelijking, de verbuiging van het adjectief, de imperatief en de N-Deklination behandeld. Naast de eerder genoemde taalhandelingen komt ook bijkomend tekstmateriaal aan bod. In dit opzicht worden teksten over algemene onderwerpen gelezen, voorbereid en besproken. 5. Doelstellingen A. Algemene competenties PB Denk- en redeneervaardigheid PB Informatie verwerven en verwerken PB Kritisch reflecteren PB Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben Toelichting Algemene competenties: op het vlak van de 4 vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) alsook op het gebied van woordenschat- en spraakkunstkennis worden de studenten gestimuleerd tot zelfstandig en correct werk en bijgevolg ook tot permanent leren. Aan de hand van het gebruikte didactisch (zelfstudie)materiaal wordt er aandacht besteed aan spelling en uitspraak, aan de culturele eigenheid van de Duitstalige landen. Ook worden de studenten tot (zelf)kritisch denken aangemoedigd zowel tijdens het leerproces als tijdens de discussies over de gespreksthema's die in de cursus aan bod komen. B. Beroepsgerichte Algemeen wetenschappelijke competenties PB Teamgericht kunnen werken M Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk Toelichting Het opleidingsonderdeel bouwt mee aan de volgende competenties: Het eigen functioneren kritisch evalueren Een kwaliteitsvolle redenering opbouwen Taken uitvoeren met aandacht voor alle deelelementen Aandacht voor andere culturele eigenheden C. Beroepsspecifieke competenties

10 Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Doelstellingen. Op het einde van het eerste jaar passen de studenten de basisgrammatica correct toe; hebben de studenten kennis van basiswoordenschat verworven; drukken de studenten zich vlot in eenvoudige gesprekssituaties uit; lezen en begrijpen de studenten algemene teksten; vertellen de studenten de inhoud van de geziene teksten vlot na en nemen er aan de hand van argumenten standpunten over in; begrijpen de studenten geluidsopnamen die vooral basiswoordenschat bevatten; schrijven de studenten een korte brief of een ; hebben de studenten kennis verworven op het "Grundstufe"-niveau, niveau A2 (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen) D. Wetenschappelijke competenties 6. Vereiste voorkennis A. Volgtijdelijkheid B. Competenties De studenten hebben basiskennis verworven op het vlak van grammatica en woordenschat. Hun spreek-, lees-, luister- en schrijfvaardigheid situeert zich op het A1-niveau van de Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen. 7. Leermiddelen A. Type handboek cursus materiaal op WWW Andere: CD-Rom B. Verplichte leermiddelen Hermann Funk e.a., studio d A1 (Kurs- und Übungsbuch), Cornelsen Verlag, 2007ISBN prijs: 21,85 Euro studio d A1 Lerner-CD-ROM prijs: 24,30 Euro Cursus P. De Cooman Nr. 374Kostprijs: 6,50 Euro C. Aanbevolen leermiddelen De Duitstalige websites die in de cursus vermeld worden op het internet raadplegen. 8. Werkvormen hoorcollege discussieseminarie oefenpracticum begeleide zelfstudie 24 contacturenlesblokken van 1 uur - voor reguliere studenten

11 Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Studenten HAO hebben om de twee weken de mogelijkheid om oefenlessen bij te wonen. Op die lessen bereiden ze zich via de info op het leerplatform Toledo vooraf voor. 9. Evaluatie schriftelijk examen mondeling examen Tweede examenperiode: Schriftelijk examen (70 %) Mondeling examen (30 %) De herhalingstest die de reguliere studenten afleggen, zal voor de studenten HAO samen met de oplossingen ervan op Toledo beschikbaar zijn. Derde examenperiode: Schriftelijk examen (70 %) Mondeling examen (30 %) Het behalen van de credit betekent: 10 op 20 behalen. 10.Begeleiding De studenten HAO kunnen om de twee weken een oefenles bijwonen. De kalender hiervoor vindt men op het leerplatform Toledo. Om feedback te krijgen gebruiken zij naast de sleutels van het handboek en de cursus ook de begeleidende Audio-CDs en de verplichte Lerner-CD-ROM. Bij vragen of problemen kunnen ze altijd een afspraak maken voor een gesprek met de docent

12 Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Algemeen HAO Economie Code: Aantal studiepunten: 4 Creditcontract mogelijk: Ja Examencontract mogelijk: Ja Onderwijstaal: Nederlands Vakcoördinator: Trachet Dirk 2. Opleidingsonderdeel type inleidend 3. Onderwijsactiviteiten 4. Inhoud De inhoud van het element economie heeft inhoudelijk twee delen. Micro economie :Definitie en doel van de economische wetenschap, het consumentengedrag, het producentengedrag, productiefactoren, productieproces, markten en prijsvorming, Macro economie: macro-economische grootheden (nationaal inkomen, geld, monetair beleid, inflatie, ) Internationale economie (internationale handel, betalingsverkeer,problemen van ontwikkelingslanden ) Conjunctuur, economische groei en de rol van de overheid. 5. Doelstellingen A. Algemene competenties AB Denk- en redeneervaardigheid AB Informatie verwerven en verwerken AB Kritisch reflecteren Toelichting Krantenartikels en andere media met betrekking tot de economie moeten kritisch geanalyseerd worden. De student kan op een kritische manier met de economische actualiteit om. De student kan een economische redenering volgen bij het oplossen van eenvoudige economische vraagstukken B. Beroepsgerichte Algemeen wetenschappelijke competenties AB In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen M Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten C. Beroepsspecifieke competenties De student moet een kwaliteitsvolle redenering op bouwen. Specifiek: op het einde van het eerste jaar: - hebben de studenten een inzicht verworven in de beginselen van de economie. - begrijpen en gebruiken de studenten economische woordenschat van intermediate niveau; - kunnen de studenten de economische actualiteit volgen, begrijpen, samenvatten en erover vergaderen. D. Wetenschappelijke competenties 6. Vereiste voorkennis A. Volgtijdelijkheid

13 Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs B. Competenties voldaan aan eindtermen SO 7. Leermiddelen A. Type handboek materiaal op leeromgeving Andere: Studiewijzer B. Verplichte leermiddelen Boek: Economie Vandaag 2008; I. De Cnuydt - S. De Velder ISBN: richtprijs 25, algemene kost 2, Elektronisch leerplatform Toledo C. Aanbevolen leermiddelen Tv, tijdschriften, kranten, Werkvormen begeleide zelfstudie Andere: Discussieforum via Toledo De studenten studeren a.d.h.v. de studiewijzer het handboek in. Via Toledo wordt aangegeven welke oefeningen moeten worden gemaakt om de theorie in te oefenen. Oplossingen van deze oefeningen worden via Toledo ter beschikking gesteld. Via het discussieforum kunnen vragen worden gesteld. Indien nodig kan er ook een afspraak worden gemaakt met de docent. 9. Evaluatie schriftelijk examen Schriftelijke examen in januari (100%) De student moet op het examen meer dan 1020 behalen om de credit te kunnen behalen. Tweede kans: schriftelijke examen in september (100%) De student moet op het examen meer dan 1020 behalen om de credit te kunnen behalen. 10.Begeleiding - studiewijzer - discussieforum - na afspraak persoonlijk contact

14 Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Algemeen HAO Engels 1A Code: Aantal studiepunten: 4 Creditcontract mogelijk: Ja Examencontract mogelijk: Ja Onderwijstaal: Nederlands Vakcoördinator: Jansegers Leo 2. Opleidingsonderdeel type inleidend 3. Onderwijsactiviteiten 4. Inhoud 1. review of basic English grammar: word order, nouns, articles, pronouns, quantifiers, verb tenses, spelling, prepositions 2. speaking practice: presentation, conversation exercises, pronunciation: fundamentals, phonetic writing, personal feedback 3. business topics and vocabulary : the job of a management assistant, office work and equipment, travelling, accommodation, traffic and motoring; cultural diversity: food, Britain, an English speaking country of one's choice 5. Doelstellingen A. Algemene competenties PB Informatie verwerven en verwerken PB Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeã«n, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken PB Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben Toelichting PB - 02 (opnemen, interpreteren, vertalen, rapporteren, verwerken in andere vorm, presenteren) PB - 07 (via een correct gebruik van hulpmiddelen zoals woordenboeken, grammatica, internet,...) B. Beroepsgerichte Algemeen wetenschappelijke competenties PB Teamgericht kunnen werken PB Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk Toelichting C. Beroepsspecifieke competenties Heel specifiek draagt het opleidingsonderdeel bij tot de vorming van de volgende competenties: - zich in een bedrijfseconomische context nauwkeurig en klantvriendelijk uitdrukken in het Engels; - de interne en de externe communicatie accuraat, in opdracht behandelen en opstellen; - zakelijke informatie in de bedrijfseconomische context presenteren, rapporteren en erover vergaderen in het Engels; - voor de opdracht vereiste meertalige, informatie efficiënt verzamelen, analyseren, interpreteren en verwerken (evtl. vertalen); - reizen en evenementen doeltreffend voorbereiden en opvolgen. Specifiek: op het einde van de cursus: - begrijpen en gebruiken de studenten economische woordenschat van B1 niveau; - drukken de studenten zich grammaticaal correct uit op B1 niveau omtrent hun later beroep, andere culturen, het Engels als wereldtaal, een Engelstalig land, hotels, (zaken)reizen, mobiliteit; - hebben de studenten hun woordenboek, grammatica en het internet leren gebruiken om hun kennis van het Engels aan te scherpen; - tonen de studenten met een portfolio de eigen vorderingen aan omtrent hun kennis van een Engelstalig land

15 Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs D. Wetenschappelijke competenties 6. Vereiste voorkennis A. Volgtijdelijkheid B. Competenties Starters beschikken over een basiskennis Engels. 7. Leermiddelen A. Type cursus materiaal op leeromgeving materiaal op WWW B. Verplichte leermiddelen syllabus nr. 106 L. Jansegers, met studiewijzer (7 ) internetverbinding voor e-lessons een verklarend en vertalend woordenboek naar keuze English Grammar in Use (with answers)murphy R.- Uitgever: Cambridge University Press C. Aanbevolen leermiddelen - BBC-uitzendingen (zowel radio als televisie) - Engelstalige kranten en tijdschriften. 8. Werkvormen oefenpracticum begeleide zelfstudie 1. Begeleide zelfstudie: het cursusmateriaal wordt vergezeld van een studiewijzer die zelfstudie mogelijk maakt. 2. Practica: de basisgrammatica wordt opgefrist via een combinatie van zelfstudie en e-lessons. In de oefensessies worden vervolgens de knelpunten aangepakt. In de practica gaat ook heel wat aandacht naar het mondelinge. 9. Evaluatie schriftelijk examen mondeling examen schriftelijk examen (70%) mondeling examen (30%) Om te kunnen slagen voor het geheel, dienen de studenten op beide examengedeelten de helft van de punten te behalen. 10.Begeleiding Er is begeleiding voorzien onder de volgende vorm: bij aanvang niveautest met feedback tweewekelijkse mogelijkheid tot oefenen op donderdagnamiddag aanvullende internetoefeningen via Toledo beantwoorden van vragen via forum op Toledo

16 Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Algemeen HAO Engels 1B Code: Aantal studiepunten: 4 Creditcontract mogelijk: Ja Examencontract mogelijk: Ja Onderwijstaal: Nederlands Vakcoördinator: Jansegers Leo 2. Opleidingsonderdeel type verdiepend 3. Onderwijsactiviteiten 4. Inhoud 1. the company inside out: company organization, HRM, marketing, production, finance, accounting, starting a business 2. review of English grammar: the use of the tenses, the passive 3. business writing: structure and lay-out of business letters and , enquiries, replies to enquiries, complaints, writing short messages. 5. Doelstellingen A. Algemene competenties PB Informatie verwerven en verwerken PB Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeã«n, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken PB Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben Toelichting PB - 02 (opnemen, interpreteren, vertalen, rapporteren, verwerken in andere vorm, presenteren) PB - 07 (via een correct gebruik van hulpmiddelen zoals woordenboeken, grammatica, internet,...) B. Beroepsgerichte Algemeen wetenschappelijke competenties M Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving C. Beroepsspecifieke competenties Heel specifiek draagt het opleidingsonderdeel bij tot de vorming van de volgende competenties: - zich in een bedrijfseconomische context nauwkeurig en klantvriendelijk uitdrukken in het Engels; - de interne en de externe communicatie accuraat, in opdracht behandelen en opstellen; - zakelijke informatie in de bedrijfseconomische context presenteren, rapporteren en erover vergaderen in het Engels - voor de opdracht vereiste meertalige, informatie efficiënt verzamelen, analyseren, interpreteren en verwerken (evtl. vertalen); - reizen en evenementen doeltreffend voorbereiden, en opvolgen Specifiek: op het einde van het eerste jaar: - begrijpen en gebruiken de studenten economische woordenschat van intermediate niveau; - drukken de studenten zich grammaticaal correct uit op intermediate niveau omtrent hun later beroep, andere culturen, het Engels als wereldtaal, een Engelstalig land, hotels, (zaken)reizen, mobiliteit, de HR- afdeling, de marketingafdeling, productie, financiën, een zakelijk probleem; - stellen de studenten op een correcte manier een eenvoudige zakelijke tekst op; - hebben de studenten hun woordenboek, grammatica en het internet leren gebruiken; - tonen de studenten met een portfolio de eigen vorderingen aan omtrent hun kennis van een Engelstalig land. D. Wetenschappelijke competenties 6. Vereiste voorkennis

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie

ECTS-FICHES. PBA BEDRIJFSMANAGEMENT in avondonderwijs. Afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT. Fase 1

ECTS-FICHES. PBA BEDRIJFSMANAGEMENT in avondonderwijs. Afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT. Fase 1 Academiejaar 2011-2012 ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT in avondonderwijs Afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT Fase 1 Bedrijfsmanagement Accountancy - Fiscaliteit 1 e opleidingsfase Inleiding tot

Nadere informatie

ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting MARKETING. Fase 1

ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting MARKETING. Fase 1 ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT Afstudeerrichting MARKETING Fase 1 Academiejaar 2011-2012 Bedrijfsmanagement Marketing 1e opleidingsfase Juridische vorming Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling Afstudeerrichting Software Management Handleiding

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO- BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/001) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel 2 3de graad

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING MARKETING BACHELOR / SEMESTER V + VI 1 Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt afgestemde

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant.

Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant. Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 03.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Peeters Isabelle Andere docenten: Catteau Hilde Doelstelling

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN. Derde graad TSO Derde leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN. Derde graad TSO Derde leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN Derde graad TSO Derde leerjaar Licap - Brussel D/1995/0279/040 - september 1995 Lessentabel

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Handleiding bekwaamheidsonderzoek

Handleiding bekwaamheidsonderzoek Handleiding bekwaamheidsonderzoek In het kader van een EVC-procedure voor kandidaten brugopleiding naar bachelor verpleegkunde Campus Lier Campus Turnhout Deze handleiding is geldig voor een portfolio

Nadere informatie

Transport- en logistiek medewerker

Transport- en logistiek medewerker Leerplan OPLEIDING Transport- en logistiek medewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2013/804/6/D 31 januari 2013 STRCTRSCHEMA Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Spaans Opleidingsonderdeel: Spaans - Wetenschappelijk/technische teksten Code: Vakgroep: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester:

Spaans Opleidingsonderdeel: Spaans - Wetenschappelijk/technische teksten Code: Vakgroep: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep: Opleidingsonderdeel: - Wetenschappelijk/technische teksten Code: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Merckx Liesbeth Andere docenten: Doelstelling

Nadere informatie

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken TV Grafische technieken Specifiek gedeelte 8/6-4 lt/w 0/2-4 lt/w 8/8 lt/w Studierichting: Studiegebied:

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie