Merkwaardigheden. Een praktisch literaire zoektocht langs de grenzen van merkmogelijkheden. Een explorerend literatuuronderzoek (scriptie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Merkwaardigheden. Een praktisch literaire zoektocht langs de grenzen van merkmogelijkheden. Een explorerend literatuuronderzoek (scriptie)"

Transcriptie

1 Merkwaardigheden Een praktisch literaire zoektocht langs de grenzen van merkmogelijkheden Een explorerend literatuuronderzoek (scriptie) Rotterdam d.d. Naam student Barbara Brokken Studentennummer Opleiding Hogeschool Inholland Rotterdam Modaliteit Communicatie Deeltijd Werkgever Thomas & Betts Netherlands B.V. Scriptiebegeleider Dr. Marika Zijp 1

2 Samenvatting Deze scriptie stelt de onderzoeksvraag centraal: Hoe kan de praktische toepasbaarheid van merkcommunicatie voor fabrikanten van lichtindustriële veiligheidsproducten in de utiliteitsmarkt vanuit een conventionele marketingbasis verhoogd worden? Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Voor afnemers wordt het steeds moeilijker een keuze op grond van producteigenschappen te maken. De afnemer verlegt de keuze naar een hoger niveau: de waarde die het merk aan de producten toevoegt. Het merk wordt niet langer alleen in de fabriek gemaakt, maar ook in het hoofd van de afnemer. De psychologische behoeften zijn nog onvervuld en bieden een commercieel aantrekkelijke groeimarkt. Stelt marketing van oudsher de behoefte centraal, een analyse van het begrip behoefte leert ons dat deze heterogeen is en daarmee meerdere mogelijkheden tot invulling biedt. De fabrikant mist dus kansen door zich slechts op één uitwerking van het begrip behoefte te focussen. Juist vanuit haar expertise en know-how kan een fabrikant meerwaarde toevoegen aan haar producten en consumenten nieuwe mogelijkheden bieden. De behoeften van de consument zijn in dit opzicht niet de voorruit maar de achteruitkijkspiegel. Claimt marketing met een Unique Selling Point nog één betekenis, merkstrategie hanteert een verzameling aan betekenissen: het gedachtegoed. Daarbij staat niet de afnemer centraal, maar de fabrikant. Aansluiting op de psychologische afnemersbehoeften geeft het merk een lange termijn karakter. Eindwaarden zijn immers redelijk stabiel en minder aan verandering onderhevig dan behoeftes. Een merk vindt zijn kracht in de wijze waarop hij aan de waarde van de afnemer beantwoordt of hier zelfs, compenserend iets aan toevoegt. Elk associatienetwerk is uniek. Van belang voor het merk is de onderlinge positie van de associatie. Hoe dichter bij de betekenis, des te sterker het merk. Het merk wordt dus sterker naarmate het in het afnemersgeheugen een prominente plaats inneemt, alsmede daar met rijkere en gewaardeerde associaties verbonden is. Het merkproduct als separate delen, vanuit de conventionele marketingvisie benaderen, doet haar meerwaarde tekort. Het merk als onlosmakelijk geheel definiëren in tastbare en niet waarneembare elementen biedt wél een oplossing om het merk te ontleden. Cruciaal is de vraag waar het omslagpunt tussen fysieke en abstracte eigenschappen ligt. Dit blijkt een samenspel te zijn van: branche, waardehiërarchie, merkgevoeligheid, merkfunctie en merkrelatie. De fabrikant laadt het merk op een verantwoorde wijze met waarden door instrumentele eigenschappen eerst goed in de onderbouw van de waardehiërarchie te verankeren, voordat hij desgewenst de abstracte vertaalslag naar expressieve en centrale waarden maakt. Het merk mag dus geen stappen in de waardehiërarchie overslaan. De onderbouw biedt echter weinig of zeer beperkte mogelijkheden om merkmeerwaarde op te bouwen. Een hogere waardepositie maakt het merk saillant (opvallend) ten aanzien van andere merken, waarbij de belofte op instrumenteel niveau draagkracht krijgt. Rangschikken we de onder- en bovenbouw 2

3 naar intensiteit dan spreken we van core values. Inner core values bevatten de diepst verbonden afnemersassociaties en bepalen de rekbaarheid van het merk. Met de toename van het merkdenken verdween het merk als onderscheidingsteken (1 e generatie). Kwaliteit werd een voorwaarde. Het besef van de financiële waarde van het merk (brand equity) heeft het merk feitelijk geëmancipeerd (2 e generatie), maar had ook een explosie aan merkextensies tot gevolg welke zich te ver van het hoofdmerk en haar betekenis (inner core values) verwijderden. Stellen de 1 e en 2 e generatie de afnemer centraal, de 3 e en 4 e generatie verleggen het perspectief naar de fabrikant en zijn gedachtegoed teneinde lange termijn consistentie te bewerkstelligen. Het 3 e generatiemerk plaatst de fabrikant echter voor een praktisch probleem: het is intern niet direct meetbaar waardoor het minder beheersbaar wordt. Het 3 e generatiemerk neigt hiermee een marketingaangelegenheid te worden. Internal branding, intern onderzoek en afdelingsdoelstellingen bieden oplossing binnen de bestaande organisatiestructuur. Het 4 e generatiemerkprincipe, stelt het merk daartoe als logisch en kwantificeerbaar startpunt centraal om de grote diversiteit aan producten en afzetmarkten te omarmen. Een gezond portie wantrouwen en de behoefte tot ontwikkeling maken de afnemer echter minder monogaam dan superbrands ons willen laten geloven. De veelheid aan indirecte contacten noodzaakt fabrikanten tot een sterke merkidentiteit. In de praktijk verhandelt de tussenhandel het merkproduct en is daarmee opinieleider voor de kopende klant. Inzicht in de merkfunctie maakt de relatie tussen fabrikant en afnemer op een heel praktische manier verhandelbaar. Iedere merkfunctie genereert een ander soort relatie met specifieke behoeften en verwachtingen. Om tot een consistent merk te komen, kan de fabrikant het merk het beste vanuit Kapferers Merkenprisma definiëren. Het Merkenprisma maakt het merk in zowel de interne als externe waarneming zichtbaar en combineert daarbij het perspectief van de merkbouwer met die van de focusgroepen. Het Merkenprisma omvat het merk in termen van: fysiek, persoon, cultuur, relatie, reflectie en zelfbeeld. De fabrikant kan het Merkenprisma gebruiken om zijn merkidentiteit: te bepalen, te ontleden en te managen. In de praktijk dient de fabrikant vaardig te zijn het merkgedachtegoed in stand te houden. Merkregistratie biedt bescherming op juridisch vlak. De fabrikant kan op nationaal, Europees en internationaal niveau registreren. Het Europese merk biedt de mogelijkheid tot één registratie binnen de volledige EU. De fabrikant dient zich voor inschrijving goed te bezinnen op (potentiële) afzetgebieden en kan pro-actief reageren op plagiaat. Met een bewakingsabonnement, plagiaatwaakzaamheid en afstemming op nationale usances vermijdt de fabrikant de belangrijkste valkuilen in de praktijk. Ook op creatief gebied dient de fabrikant zijn gedachtegoed te beschermen. Een goede briefing stuurt externe specialisten in de gewenste merkrichting. Naast een organisatieprofiel en uitgesplitste opdrachtomschrijving dient de fabrikant zijn externe adviseurs ook van afgestemde informatie te voorzien, zoals: voorgeschiedenis, toepasbaarheid, verwachtingen en boodschap. Zo verwordt het eindpunt van de fabrikant, het startpunt van de externe specialist en kunnen zij samen tot het meest optimale resultaat komen. 3

4 Voorwoord Sinds ik een avondstudie doe, begrijp ik wat men bedoelt met de uitdrukking tropenjaren. Ja, dit waren met recht vier tropenjaren. Toch overvleugelt het leerplezier alle inspanning. In plaats van mij af te vragen: Wat leert school mij?, heb ik mijzelf evengoed de vraag gesteld: Wat wil ik op school leren?. Om in termen van Pine en Gillmore te blijven, was het dus geen kwestie van passief absorberen, maar lag de uitdaging vooral in het actief onderdompelen in het studiemateriaal. De wisselwerking tussen praktijk en theorie was dan ook enorm, niet in de laatste plaats door het enthousiasme en de toewijding van de Inholland Rotterdam docenten, die volledig openstonden voor deze competentiegerichte leermethodiek. Aangemoedigd door mijn docenten, ruilde ik in het vierde studiejaar mijn functie van communicatiemedewerker senior in, voor die van communicatieadviseur bij een internationale organisatie. Dit behelsde tegelijkertijd een bijzonder realistische afstudeersituatie. Ik kon mijn opgedane kennis en vaardigheden nu direct in een volledig nieuwe werkomgeving praktiseren. Mijn afstudeeropdracht en scriptie geven dan ook een directe indicatie van mijn vaardigheden en potenties als communicatieadviseur. Mijn interesse voor merkmanagement ontstond tijdens de gelijknamige lesmodule in ons laatste semester en verdiepte zich tijdens de praktijkopdracht. De praktijkopdracht omvat één van mijn werkzaamheden: een strategisch communicatieplan voor een marktintroductie, waarbij 40% procent van het reguliere assortiment vernieuwd wordt terwijl er sprake is van een hoge mate van gebruikerstrouw. Een situatieanalyse, voorafgaand aan het communicatieplan, deed mij inzien dat dit het omslagpunt voor de organisatie Thomas & Betts Netherlands was, om zich te bezinnen op een merkstructuur. Door twee extensies tegenover elkaar te zetten, kon het reguliere assortiment onzichtbaar leeglopen en het nieuwe assortiment afgevuld worden. De twee merkextensies beschikken over een eigen identiteit en kunnen verschillend geordend en gepositioneerd worden. Dat was het moment waarop ik besefte dat ik, als communicatieadviseur, voor een fabrikant een belangrijke merkmeerwaarde kan toevoegen aan de producten. De toon voor de scriptie was gezet. Persoonlijke doelstelling binnen de samenstelling van dit verslag was een theoretisch verantwoord, maar derhalve hapklaar geheel te formuleren. Een scriptie welke zich als een tijdschriftartikel laat lezen. Refererend aan mijn achternaam noem ik dit schrijfprincipe ook wel Hapklare Brokken. Geen rapport waar de lezer zich door heen moet worstelen, maar een toegankelijk geheel dat uitnodigt tot lezen. Een groot verhaal kun je namelijk ook klein vertellen. Zo blijft het begrijpelijk en groeit de lezer haast als vanzelfsprekend met de auteur mee. 4

5 Via deze weg wil ik mijn vrienden en familie bedanken voor hun onbaatzuchtige geduld en vertrouwen. De keren dat we elkaar de afgelopen vier jaar niet zagen door mijn huiswerk of schoolavonden krijgen we niet meer terug, maar het besef van de enorme kracht van onze band is des te eerder gekomen. In het bijzonder bedank ik mijn moeder en opa, van wie ik heb geleerd hoe ik mijn dromen met lef en doorzetten, werkelijkheid laat worden en mijn vader die van jongs af aan mijn dromen (h)erkende. Studiebegeleidster dr. Marika Zijp bedank ik voor de laatste leermomenten in mijn studie. Vooral de opmerking dat ik mijn grenzen opzoek, heeft voor mij veel duidelijk gemaakt. Aansluitend vond ik in een uitspraak van Joost Zwagerman, waarin men hem om uitleg vroeg naar zijn literaire passie: De meeste mensen zijn bang voor een gevoel dat hen overweldigt, dus gaan ze liever voor een zes of een zeven in plaats van die negen. Ze zijn allang blij dat het geen vier is. Zo zou ik niet kunnen leven ( ). Passie is iets positiefs, het moet niet met je op de loop gaan maar je verder brengen. Een vermelding waard vind ik ook zijn benoeming van de keerzijde: Het is ook erg vermoeiend hoor, vooral voor de omgeving. Die staat plaatsvervangend ademhalingsoefeningen te doen ( ) Mijn bedrijfsbegeleider Henk Elenbaas en collega s Sjaak Dane en Sjoerd Vos verdienen ook een bijzondere vermelding. Ik wil hen via deze weg bedanken voor hun open benadering ten aanzien van de nieuwe methodieken en natuurlijk voor het meelezen in hun privé-tijd. Door onze kennis te delen hebben we een prima wisselwerking waardoor ik na mijn avondstudie nog lang niet ben uitgegroeid. Mijn studiegenoot Simone Landesbergen wil ik bedanken voor het samen huilen en lachen van de afgelopen vier jaar en in het bijzonder voor haar verhelderende kijk op het leven. Door deze avondstudie ben ik niet alleen professioneel maar ook als persoon emotioneel een heel stuk gegroeid. Tevreden kijk ik terug op een intensieve maar uitermate leerzame periode, met als afsluiting een heerlijk werkstuk. Ik hoop dat u dit verslag met evenveel plezier leest als ik het geschreven heb. Beter nog: dat u, net als ik, weer heel veel nieuwe leermomenten opdoet. Juist door grenzen te verkennen komen we verder. Barbara Brokken Rotterdam, 22 april

6 Inhoudsopgave SAMENVATTING...2 VOORWOORD...4 INHOUDSOPGAVE...6 INLEIDING VAN MARKETING NAAR MERKETING BEHOEFTEN ZIJN ACHTERHAALD HET GEVAAR VAN GEEN RISICO WILLEN LOPEN MERKETING ALS BEWEZEN RELIGIE STADIA IN MERKDENKEN DEFINITIE DERDE GENERATIE MERK AANBEVELINGEN VOOR DE TOEKOMST FABRIKANT ALS STARTPUNT, RELATIE ALS FOCUS (CONCLUSIE) WAARDETRANSPORT: HET MERK LADEN MET MEERWAARDE VAN EENLINGEN NAAR SIAMESE TWEELING Merkproduct volgens Riezenbos Merkproduct volgens Van Kralingen Merkproduct volgens Franzen VIER VERSCHILLENDE WEEGSCHALEN VOOR MEERWAARDE Waardebalans vanuit productcategorie Waardebalans vanuit branche Waardebalans vanuit merkgevoeligheid Waardebalans vanuit merkfuncties en merkrelaties (motivatie) VAN PRODUCTFABRIEK NAAR MERKFABRIEK (CONCLUSIE) WAT IS DE BRANDSTOF VOOR BRAND POWER? KAPITALISEREN OPGEBOUWD VERTROUWEN EEN MERK DAT GLANST VAN VITALITEIT HET MERK OP DE BRUG VOOR INSPECTIE INTERN MERKONDERHOUD SUPER PLUS VOOR BRAND ENERGY (CONCLUSIE) TUSSEN DROOM EN WERKELIJKHEID VERSTERK CONSISTENT JE KERNWAARDEN MYTHISCHE MERKEN GEVEN MERK-RUIS Onderscheid in sterke merken Focus niet op marktaandeel HET MERK ALS HOEKSTEEN VAN DE SAMENLEVING? EEN MERK MOET VOORAL ZICHZELF BLIJVEN (CONCLUSIE)

7 5 HOE JURIDISCH STERK IS EEN MERK? WAT KUNNEN WE VASTLEGGEN? WELKE BESCHERMING BIEDT MERKREGISTRATIE? STRENGER DEURBELEID VOOR MERKENREGISTER MOGELIJKHEDEN MERKDEPOT OVER LANDSGRENZEN Invloed Europese richtlijnen Mogelijkheden buitenlandse registratie Afwegingen bij Europese registratie Merkonderzoek Afwegingen bij internationale registratie AANBEVELINGEN VOOR REGISTRATIE Pro-actief reageren op open grenzen Collectieve waakhondfunctie Afstemmen op nationale usances ECHTE CREATIVITEIT BEGINT MET RANDVOORWAARDEN WERKEN MET RANDVOORWAARDEN EINDPUNT WORDT STARTPUNT ADVIES 1: UPGRADE HET STARTPUNT ADVIES 2: TOON JE HORIZON ADVIES 3: BEPAAL ZELF WAT JE BELOOFT EN BEWIJST INFORMEREN IS MOTIVEREN (CONCLUSIE) CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN...48 LITERATUUROPGAVE

8 Inleiding Het jaar Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in adembenemend tempo op. Producten worden steeds homogener. Productlevenscycli verkorten meer en meer. Voor afnemers wordt het steeds moeilijker een keuze op grond van producteigenschappen te maken. De afnemer verlegt daartoe de keuze naar een hoger niveau: de waarde die het merk aan de producten toevoegt. Voor fabrikanten betekent dit een nieuwe manier van werken. Het product wordt niet langer sec in de fabriek gemaakt, maar in het hoofd van de afnemer. Productontwikkeling behoort daarmee niet alleen meer de afdelingen R&D en Inkoop toe, maar verschuift richting de modaliteiten marketing en communicatie. Een nieuwe realiteit aan fabrikantzijde ontstaat. Verschillende afdelingen met tegenstrijdige belangen werken samen teneinde een merkproduct te bereiken met een gewicht dat de balans bij de afnemer doet doorslaan. In de praktijk blijft het echter touwtrekken. Harde verkoopcijfers versus ontwikkelingstijd. Technische mogelijkheden en afnemersvraag versus merkwaarden. De communicatieadviseur, geschoold in conventioneel strategische marketing, dient zijn collega s te overtuigen van de noodzaak van een merkgerichte aanpak, terwijl hij zojuist zelf zijn eerste schreden op dit nieuwe vakgebied heeft gezet. Deze scriptie is geschreven vanuit het standpunt een bijdrage te leveren aan de praktische integratie van merkdenken. In de praktijk lijken merkproducten voorbehouden aan concerns en internationals, zoals KPN en Philips. Met grote regelmaat worden ze beurtelings geprezen of geschoffeerd in kranten, vakbladen en schoolboeken. Organisaties van deze omvang werken vaak met merkexperts (en niet minder zijn deze experts dan ook weer de auteurs). In dit rapport richten we ons op fabrikantmerken in het midden- en kleinbedrijf van de lichtindustriële branche. Juist hier geeft de praktische toepasbaarheid van merkgericht denken én merkgericht werken nog veel stof voor discussie, als gevolg van onwetendheid en het ontbreken van een gerichte toepassing. Enerzijds zijn deze bedrijven te klein voor een merkgerichte organisatiewijze en blijft het merk tot de producten beperkt. Anderzijds noodzaakt de nietsontziende concurrentieslag hen juist tot merkmeerwaarde in deze producten, waarbij de balans tussen fysieke en abstracte eigenschappen vaak nog niet in evenwicht is. Dit rapport geeft de marketeer aan fabrikantzijde directe afwegingen, met concrete voorbeelden. Het biedt echter ook, op toegankelijke wijze, de samenwerkende merkafdelingen zicht op de uitgangspunten van merkcommunicatie, zodat men deze kennis kan delen. Geïnformeerde mensen zijn immers gemotiveerde mensen. Het eerste deel van deze afstudeeropdracht (praktijkopdracht) omvat de opzet van een merkbasis en uitwerking van de merkextensies, inclusief marktintroductie. In het totaal behelst de marktintroductie een tijdsbestek van tien jaar, waarbij de praktijkopdracht het communicatieplan voor de eerste twee jaar omvat. Deze scriptie stelt de continuïteit van het fabrikantmerk in de praktijk zeker, waarbij ook de Europese toepassing wordt belicht. Praktijkopdracht en scriptie liggen dus direct in elkanders verlengde, als afstudeeropdracht voor het hoogste niveau van praktisch onderwijs. Juist als HBO deeltijdstudent zit je meerwaarde in de toepasbaarheid van de theorie. 8

9 De hoofdvraag voor het literatuuronderzoek luidt: Hoe kan de praktische toepasbaarheid van merkcommunicatie voor fabrikanten van lichtindustriële veiligheidsproducten in de utiliteitsmarkt vanuit een conventionele marketingbasis verhoogd worden?. Het antwoord op deze hoofdvraag benaderen we in dit literatuuronderzoek zowel vanuit communicatief, organisatorisch, juridisch als creatief perspectief. De meerwaarde van de opleiding Communicatie ten aanzien van een cursus ligt juist in het feit dat je als student breed geschoold wordt. Zo kun je in de praktijk je communicatieoplossing als antwoord op interne en externe ontwikkelingen formuleren, met onderzocht respect voor het verleden en potentie voor de toekomst. In het totaal maakt de lezer kennis met zes deelvragen. De eerste vier hoofdstukken van dit rapport concentreren zich direct op de merkenleer. Een nieuw vakgebied binnen de communicatieleer, waarover de experts het vaak nog niet eens zijn. Toch moet je als communicatieadviseur in de praktijk weten wat werkt en wat niet werkt. Uitgaande van onze doelgroep, plaatsen we in hoofdstuk 1 allereerst de merkenleer en marketing in elkanders perspectief, als ijkpunt. Nu we weten hoe deze twee zich tot elkaar verhouden, focussen we in hoofdstuk 2 op het merkproduct. Waar ligt nu precies het omslagpunt tussen de fysieke en abstracte eigenschappen van een merkproduct? In hoofdstuk 3 onderzoeken we aansluitend hoe we de continuïteit van het merk zeker stellen en de waarde van het merk in de toekomst doen toenemen. Hoofdstuk 4 analyseert op internationaal niveau de praktische toepasbaarheid van succesvolle conceptmerken. Wat kunnen fabrikanten van lichtindustriële producten nu precies van succesvolle merken leren? Hoofdstuk 5 en 6 behandelen deelvragen op juridisch en creatief gebied. Deze hoofdstukken benaderen meer indirect de merkenleer maar zijn daarentegen van direct belang voor het merk. Als communicatieadviseur dien je in de praktijk namelijk vaardig te zijn het merkgedachtegoed in stand te houden. Hoofdstuk 5 belicht daartoe de mogelijkheden op juridisch vlak. In dit hoofdstuk bekijken we welke registraties er zijn en wat het de fabrikant concreet oplevert. In hoofdstuk 6 analyseren we de kunst van het briefen ten behoeve van een eenduidige maar levendige doorvertaling van het merk. Deze scriptie heeft grotendeels een explorerend karakter, met beschrijvende (H6) en toetsende (H3, H4, H5) accenten. Simpel gezegd kijken we niet alleen naar wat er te koop is, maar vormen we ook onze mening daarover en kijken we, heel praktisch, of het voor de doelgroep werkt. Een communicatieadviseur dient, naar mijn mening, vaardig te zijn in het afstemmen van de theorie op de praktijk, en het concretiseren van zijn strategische keuze naar tastbaar resultaat. Deze invalshoek gecombineerd met mijn nieuwe werkomgeving zijn bepalend geweest voor de onderzoeksopzet. Communicatie is een vak waarvan de kunst zit in de vertaalslag naar de praktijk. 9

10 1 Van marketing naar merketing MKB-fabrikanten varen al snel een eigen koers in merkaanpak. Situationele factoren als tijd, kennis en bedrijfssituatie noodzaken deze ondernemers pur sang tot een praktische merkbenadering. Marketing is inmiddels in alle gelederen van het bedrijf aanvaard. In het verlengde daarvan lijkt productontwikkeling een synoniem voor het waarborgen van een gezonde financiële positie op grond van bewezen afzetmarkten en ogenschijnlijk duidelijke behoeften. Toch bemerkt de fabrikant een verlies in onderscheidend vermogen, welke hij niet met meer afstemming op behoeftes of een verhoging van het promotiebudget ondervangt. Een goede merkstrategie kan de fabrikantpositie verduidelijken én versterken. Hoe verhouden marketing en die nieuwe merkenleer: merketing zich precies tot elkaar? - Een marketinggerichte benadering van het vakgebied Communicatie Behoeften zijn achterhaald Begin jaren 70 riep je de toorn van collega s over je af als je marketing bedreef. Ruim dertig jaar later zou de kritiek op dit vakgebied opnieuw moeten aanzwellen. Alhoewel de invulling nog steeds wisselt, is het principe van analyseren en invullen van de afnemersbehoeften onveranderd gebleven. Maar bestaat er zoiets als een gemeenschappelijke afnemersbehoefte? Missen we juist geen kansen door ons op één homogene behoefte 1 te concentreren en hoe relevant zijn onze onderzochte afnemersgroepen in dit geval? Op mijn sportschool besefte ik dat mensen daar niet alleen kwamen om te sporten, spieren te kweken of af te vallen, maar ook om te ontspannen, gezien te worden, te flirten, wat te drinken of te eten, elkaar te ontmoeten of juist, in alle drukte, alleen te zijn. De behoefte sporten is dus niet één mogelijkheid maar biedt merketingtechnisch meerdere (heterogene) aanknopingspunten, met commercieel draagvlak. Vertalen we dit door naar de makers van het merk dan doen we er dus verstandig aan de merkbasis niet te nauw te verankeren. Het merk dient niet één gedachte, maar een verzameling betekenissen: een gedachtegoed te omvatten 2. Generaliserend gesteld, heeft de toegenomen welvaart de materiële behoeften van de consument op macroniveau bevredigd 3. (We spreken in dit geval vanuit commerciële relevantie over koopkrachtige doelgroepen, als innovators en early majority.) De 1 Diane Nijs & Frank Peters (2003), pag Giep Franzen (2003), pag Diane Nijs & Frank Peters (2003), pag

11 psychologische behoeften zijn echter nog onvervuld en bieden een commercieel aantrekkelijke groeimarkt. Een goed voorbeeld hiervan is de Apple Ipod. Leek de MP3- speler bij introductie in 1997 vooralsnog een echte wannahave, het grote publiek zag de gebruikersfuncties als kwaliteit, mobiliteit en omvang, slechts als een vervanging voor de walkman en CD-speler. In 2004 introduceerde fabrikant Apple de Ipod MP3-speler. Voorzien van een eigen belevingswereld, met Itunes music store, vond Apple feitelijk de muziekindustrie weer opnieuw uit, maar creëerde ook een psychische totaalbeleving met gemak en plezier buiten het winkelschap, vanuit Apple s kernwaarde innovatie 4. Apple liet technisch hoogwaardige partners als Creative daarmee mijlenver achter zich. Het opkomende fenomeen Ipodparties 5 vormt naar mijn mening een duidelijk bewijs dat Apple haar plaats heeft verworven in de gebruikers waardeset. Op eigen initiatief organiseren de MP3-liefhebbers grote feesten, waarbij een ieder als IDJ het publiek tien minuten met een eigen MP3-muziekselectie mag opzwepen. Kwestie van aanmelden en de MP3-speler inpluggen, volgens de organisatoren. Vanuit de merkstrategie bekeken, zien we echter een opmerkelijk hoge merkscore. De afnemer is nu zelf de maker van het merk. Hij draagt de waarden uit en beantwoordt het innovatieve karakter met eigenzinnige toepassingen, welke passen binnen de democratische, ambitieuze en individuele tijdsgeest. De kleine MP3-speler bestemd voor het creëren van een zelf gekozen wereld (individualisme) gaat mee de dansvloer op. In de sociale omgeving wordt de MP3-speler een middel om een eigen muzikale mening te geven (democratie) en een gewaardeerde sociale rol te bereiken (ambitie). Het merk is geïntegreerd en wordt gemixt als logisch onderdeel van de waardeset. We zien hierin een directe link naar Pine & Gillmore (1997). In plaats van de producten passief te absorberen, dompelen de Ipod gebruikers zich er actief in onder zodat zij het merk niet meer alleen ervaren, maar daadwerkelijk beleven 6 (zie figuur 1-1). Het gedachtegoed is realiteit verworden. ABSORPTIE PASSIEF ENTERTAINMENT Individueel MP3-muziek beluisteren EDUCATIE Downloaden in Itunes Music Store ACTIEF ESTHETIEK Vormgeving Ipod ESCAPISME IDJ op Apple Ipod Party ONDERDOMPELEN Figuur 1-1 De mate van betrokkenheid laat zich meten in vier belevingsdomeinen (naar: Pine & Gillmore) 4 Theo van Vugt (2003), pag Sigrid Stamkot (2005), pag Diane Nijs en Frank Peters (2003), pag

12 We ontdekken nog een derde onbenutte groeipotentie in het begrip behoefte als we stellen dat de consument zijn eigen behoefte nog niet kent. Een passende metafoor vond ik in het citaat van Tom Peters welke stelt dat de behoefte van de consument niet de voorruit maar de achteruitkijkspiegel is 7 voor het ontwikkelen en vermarkten van producten. De verbeeldingskracht van de fabrikant en marketeer zal het werk moeten doen. Professor Kapferer (1992) geeft aansluitend als verklaring 8 : Consumenten zijn geen managers. Ze zijn niet in staat lange termijn belangen in te schatten. De doelgroep van Saab wil dat het merk speciaal en exclusief blijft, maar dat kan natuurlijk nooit de doelstelling van Saab zijn!. Kapfer benadrukt hiermee zowel de voortrekkersrol van de fabrikant, als het belang van een goed doordacht merkconcept. Anno 2005 bevat de visie statement van menig organisatie, woorden als innovatief, professioneel en exclusief. We moeten ons echter goed bezinnen op de wijze waarop we dit willen doen. Kapferer toont ons aan de hand van het Merkenprisma (figuur 1-2) dat een organisatie met een duidelijke merkidentiteit en gedachtegoed, de merkbelofte consistent kan bevestigen en uitbouwen. Zo wordt speciaal en exclusief beheersbaar. 1.2 Het gevaar van geen risico willen lopen Lange tijd heb ik Porter als startpunt van mijn marketingactiviteiten beschouwd. Porter stelt dat een organisatie haar continuïteit zeker stelt door haar core compentence uit te bouwen. Core competence is een verdedigbaar concurrentievoordeel 9. Verdedigbaar wil zeggen dat je als organisatie goed bent in iets waar de concurrent pas op heel lange termijn goed in kan worden. Die tussenliggende tijdszone biedt de organisatie het voordeel ondertussen nog meer voordeel in ontwikkeling en marktaandeel te behalen. Deze stelling erkent echter niet het gevaar dat een organisatie kennis ook in de vorm van B.V. s kan kopen, zoals vandaag de dag veel grote ondernemingen en concerns op internationaal niveau doen. Het Amerikaanse concern Thomas & Betts kocht bijvoorbeeld in Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland de grootste noodverlichtingsfabrikanten op en werd daarmee in één slag een sterke speler op de Europese markt voor veiligheidsproducten. Het vaststellen van organisatiesterktes en omgevingskansen aan de hand van de zwaktes van de concurrent, biedt wellicht een onderscheidende breinpositie bij de afnemer, maar ook een onevenwichtige en subjectieve balans voor de aanbieder. De economische laagconjunctuur van de afgelopen vier jaar toonde een shake out van uiterlijk sterke partijen en een intrede van sterke buitenlandse armen, waarmee een nieuwe marktsituatie ontstond. Hoe verdedigbaar is je waardestrategie gericht op kwaliteit als een prijskraker met ogenschijnlijk lage prijzen de markt naar zijn hand zet? Ik omschrijf hier een situatie uit de technologische consumentenmarkt, waarbij Megapool ten onderging nadat prijskraker Mediamarkt ongebreideld haar intrede deed. Porters verdedigbare concurrentievoordeel had hier wel het verschil kunnen maken, mits het duidelijk was verwoord naar de afnemer toe. Potentiële afnemers zagen echter 7 Diane Nijs en Frank Peters (2003), pag Andy P. Mosmans en Roland van der Vorst (1997), pag K.J. Alsem (2001), pag

13 geen reden om bij Megapool binnen te stappen. Het was de afnemer eenvoudigweg niet duidelijk welk voordeel Megapool hem bood en eerlijk gezegd zou ik dat ook nu nog niet kunnen beschrijven. Bij Mediamarkt associeer je echter direct lage prijzen, terwijl het in de praktijk oudere apparatuur betreft met logischerwijze een lagere prijsklasse dan de allernieuwste technologieën. Toch tonen de volle roltrappen in het weekend hoeveel mensen ervan overtuigd zijn dat Mediamarkt keer op keer de laagste prijs biedt. 1.3 Merketing als bewezen religie Kenmerkend voor marketing in ons huidige informatietijdperk is dus te tonen waar de fabrikant voor staat. Daarbij gaan we verder dan geloof: de fabrikant dient de belofte ook daadwerkelijk te bewijzen. Voldoet de fabrikant, volgens de afnemers, herhaaldelijk aan zijn belofte, dan wordt hij voorspelbaar oftewel betrouwbaar, waardoor de afnemer zich wil binden. Feitelijk is dit het werken aan klantentrouw 10 waarmee we de conventionele marketingdriehoek van reputatie, ruil en relatie bevestigen. Merkontwikkeling beoogt, net als marketing, de relatie tussen aanbieder en afnemer te bevorderen, maar verschilt in de wijze waarop zij dat doet. In de marketing claimen we een U.S.P. (oftewel één betekenis), in de merketing hanteren we een verzameling aan betekenissen: het zogeheten gedachtegoed. Zoals we in twee voorgaande paragrafen analyseerden is het merkconcept in de puurste vorm niet direct gebaseerd op de concurrentie, maar op het gedachtegoed van de fabrikant en de mate waarop dit aansluit op de psychologische afnemersbehoeften. Dit geeft het merk een lange termijn karakter. Eindwaarden zijn immers redelijk stabiel en minder aan verandering onderhevig dan behoeftes 11. Vooralsnog is de breinpositie van een onderneming vaak aan de hand van de concurrenten bepaalt. In Nederland hebben hoogwaardige kennisorganisaties als Philips en KPN inmiddels de voortrekkersrol genomen in het strategisch merkdenken en zien we dat zij strategische beslissingen en de dagelijkse uitvoering naar het merkconcept inrichten. Zo wil Philips sense and simplicity bieden en KPN altijd dichtbij zijn. We spreken hier dan over een vierde generatie merkdenken, waarbij het merkconcept in alle strategische en operationele facetten een logisch startpunt biedt voor organisaties met grote diversiteit aan producten en afzetmarkten. Met één merkconcept bereiken zij hun publieksgroepen: van aandeelhouder tot en met huisvrouw Stadia in merkdenken Met de toename van het aantal kwaliteitsmerken verdween het merk als onderscheidingsmogelijkheid (1 e generatie merken). Kwaliteit werd een voorwaarde. In de veiligheidsmarkt zien we dit versterkt in het feit dat betrouwbaarheid een randvoorwaarde is. Het goeddoordachte Ikea betrad in de jaren 70 de Nederlandse 10 K.J. Alsem (2001), pag Giep Franzen en Marieke van den Berg (2003), pag Connie Wiering (2004), pag

14 markt, maar werd hier door haar lage prijzen nog geen merk bevonden. We vonden het gewoon een heel goedkope winkel, waar velen zelfs liever niet gezien werden. In de jaren 80 ontstond het besef van brand equity (tweede generatie merken). Deze financiële waardering heeft het merk bouwen feitelijk geëmancipeerd. Ondernemers beseften dat zij met een merk financieel voordeel konden behalen. Geleidelijk aan ontdekten zij het merk als een goedkope mogelijkheid om tal van nieuwe producten op de markt te introduceren. Het nieuwe denken had in de jaren 90 dan ook een explosie aan merkextensies tot gevolg, waarvan we momenteel de scherven bij elkaar vegen 13. Submerken bezaten onderling namelijk niet altijd voldoende onderscheidend vermogen en raakten steeds verder bij het hoofdmerk vandaan waardoor ze meer promotie behoefden. De laagconjunctuur noodzaakten de fabrikanten echter reclamebudgetten terug te draaien. De nu zichtbaar homogene submerken, legden het tegen elkaar af en ruimden het veld. De extensie-euforie had echter als leerproces een positief gevolg: als derde generatie ontstond de merkidentiteit. Waren de eerste en tweede generatie nog een middel om het merkartikel onderscheidend te maken, de derde generatie zet het merkartikel in dienst van het merkconcept, met als doel een lange termijn consistentie te bereiken 14. Consistentie betekent herkenbaarheid, welke de in paragraaf 1.3 besproken klantentrouw ten goede komt. 1.5 Definitie derde generatie merk Belichten de eerste en tweede generatie het merk nog vanuit de producten, bij de derde generatie zien we een ommekeer richting fabrikant. Jean-Noel Kapferer stelt daartoe in eerste plaats de merkbouwer zelf centraal en pas als tweede de afnemer: Toch is de vraag wat een consument van een merk vindt, niet zo relevant als wel de vraag wat de onderneming exclusief aan die consument of klant wil bieden. Om te weten wat men wil ontvangen, moet men eerst weten wie men is 15. Wat Kapferer feitelijk betoogt, is het vroegtijdig formuleren van een samenhangende geïntegreerde visie. De derde generatie merken zijn gebaseerd op een brand identity. Deze omvat volgens Kapferer minimaal de individualiteit, doelstellingen, ambities, persoonlijke waarden en fundamentele waarden van de merkaanbieder 16. Kapferers Merkenprisma (zie figuur 1-2) maakt het merkproduct in zowel de interne als externe waarneming zichtbaar. Wat mij aanspreekt is dat het model, het perspectief van de merkbouwer met die van de focusgroepen combineert. Daarmee biedt het Merkenprisma een praktisch totaalbeeld. Het model is bruikbaar voor het bepalen, managen en ontleden van de merkidentiteit. Figuur 1-2 toont u een uitgewerkt Merkenprisma voor de nieuwe merkextensie van opdrachtgever Thomas & Betts. 13 Piet Pauvels & Bjorn Bertrand (2004), pag Andy P. Mosman & Roland van der Vorst (1997), pag Andy P. Mosman & Roland van der Vorst (1997), pag Andy P. Mosman & Roland van der Vorst (1997), pag

15 Evenals het Means & Chain model van Reynolds & Gutman (praktijkopdracht 5.4) vormen de fysieke producteigenschappen het startpunt en maakt het model abstracte eigenschappen bespreekbaar. De abstractie gaat nu echter verder dan de productidentiteit en omvat ook de organisatie als geheel: de omgeving waarin het merk wortelt en het tweezijdige verkeer (de relatie die de fabrikant met zijn afnemers onderhoudt). Juist de merkrelatie is, tezamen met de merkpersoonlijkheid, van groot belang voor de communicatieadviseur. Deze twee aspecten beïnvloeden namelijk direct de inzet en de aard (het karakter) van zijn communicatiemiddelen. Zo eist een intensieve relatie bijvoorbeeld veel contactmomenten en persoonlijke afstemming. Voor deze één op één marketing is een goede database een vereiste. Heeft de fabrikant deze niet dan kan hij beter een iets gematigder relatie met zijn afnemers aan gaan. Het succes moet bij voorbaat wel haalbaar zijn. Figuur 1-2 omschrijft de klantrelatie in termen als vooruitstrevend, affectief, deskundig en praktisch. In de praktijk betekent dit dat de fabrikant zijn afnemers bij wijze van spreken twee stappen vooruit moet zijn. Voor een productontwikkelingbedrijf is dit zeer zeker haalbaar. Beeld van de zender Fysiek Ovale productvorm Verpakkingsopbouw Sympathiek Kordaat Persoon Showroompresentatie Bevlogen Logo & huisstijlkleur Verstandig externalisatie Relatie Vooruitstrevend Affectief Deskundig Praktisch Effectief Dienstverlenend Internationaal Vernieuwend Cultuur internalisatie Reflectie Toonaangevend Deskundig Betrouwbaar Winnaar Verstandig Gemakkelijk Toegankelijk Zelfbeeld Beeld van de ontvanger Figuur 1-2 Het Merkenprisma biedt opdrachtgever T&B consistentie in haar nieuwe merkextensie Kapferers merkenprisma heeft een hoge relevantie voor dienstverlenende bedrijven, aangezien hier de interne cultuur van groot belang is. Medewerkers zijn immers de belangrijkste waargenomen dragers van de corporate identity 17. Het zijn de mensen die de dienstverlening vorm geven, waarbij de symboliek en communicatiedragers een ondersteunende rol spelen. Een duidelijke interne cultuur vergroot, in dit perspectief, de kans op consistent gedrag. 17 Van Riel (2001), pag

16 In het verlengde hiervan leent het Merkenprisma zich bij uitstek voor een fabrikant. De fabrikant is weliswaar het startpunt van het merk, maar heeft vaak indirect contact met zijn afnemers door de grote diversiteit aan tussenpartijen (zie figuur 1-3). Een sterke merkidentiteit vergroot de kans dat zijn wederverkopers, welke als opinieleiders optreden, op hun beurt de merkpersoonlijkheid met eenzelfde intensiteit en consistentie weer overbrengen op hun relaties. We respecteren hierbij het gegeven dat menselijk gedrag als belangrijkste identiteitsdrager wordt ervaren. De fabrikant doet er verstandig aan de tussenpartijen ondersteunend van afgestemde communicatiemiddelen te voorzien. Een tweede reden om het merkprisma voor een fabrikant te hanteren, is dat het werken vanuit een vastomlijnd merkgedachtegoed relatief nieuw is binnen de lichtindustriële veiligheidsbranche. De dimensies van het Merkenprisma hebben onderling geen weging waardoor we het merkenprisma ook kunnen opvatten als merk-dna voor een derde generatie merk: een vertrekpunt voor zowel verkoop- als marketingactiviteiten 18. OVERHEID Regelgeving op nationaal en Europees niveau TOELEVERANCIERS Grondstoffen, halffabrikaten FABRIKANT Licht industriële veiligheidsproducten voor utiliteitsbouw OVERHEID Als afnemer bij aanbestedingen GROOTHANDEL Elektrotechnische groothandel TUSSENHANDEL Installatiebedrijven, bestektekenaars, aannemers, projectontwikkelaars, architecten, technische adviesbureaus PRAKTIJKVERANTWOORDELIJKEN Facilitaire managers, gebouwbeheerders, bedrijfshulpverleners, veiligheidsfunctionarissen GEBRUIKERS IN NOODSITUATIE Bezoekers openbare ruimten, bewoners wooncomplexen, werknemers van organisatie Figuur 1-3 Indirect afnemerscontact noodzaakt industriële fabrikanten tot een sterke merkidentiteit 1.6 Aanbevelingen voor de toekomst Opdrachtgever Thomas & Betts (T&B) is met haar nieuwe merkconcept duidelijk het pad van het derde generatie merkdenken ingeslagen. Naar mijn mening neigt men intern zelfs naar een vierde generatie waarbij het merk, als strategisch scharnier, als referentiepunt, ook bepalend is voor nieuwe product- en marktcombinaties. Met de nieuwe derde-generatie-merkenportfolio zijn T&B s grenzen in merkdenken dus nog niet bereikt. Als onze raison d être, kan het merk de bron zijn van al het strategisch 18 Roland van Kralingen (2003), pag

17 handelen en geeft Thomas & Betts Netherlands gelijktijdig gehoor aan een van de belangrijkste public relations regels: consistentie. Door het gedrag van de organisatie in alle facetten overeen te doen stemmen met het merk ontstaat een consistent en daarmee betrouwbaar en meer overtuigend beeld. 1.7 Fabrikant als startpunt, relatie als focus (conclusie) In dit eerste hoofdstuk bepaalden we hoe strategische marketing en merkmanagement zich tot elkaar verhouden. Stelt marketing van oudsher de behoefte centraal, een analyse van het begrip behoefte leerde ons dat deze heterogeen is en daarmee meerdere mogelijkheden tot invulling biedt. We missen dus kansen als we ons als fabrikanten slechts op één uitwerking van het begrip behoefte focussen. Aansluitend stelden we dat fabrikanten tekort schieten in hun voortrekkersrol door met hun product- en dienstenassortiment sec de afnemersbehoeften in te vullen. We refereerden hierbij aan de uitspraak van Tom Peters dat de behoefte van de consument niet de voorruit maar achteruitkijkspiegel is. Juist vanuit zijn expertise kan een fabrikant meerwaarde toevoegen aan zijn producten en de consument hiermee nieuwe mogelijkheden bieden, waarbij kennis van de doelgroepen de fabrikant behoedt voor misstappen. De hedendaagse derde en vierde generatie merkstrategie stelt niet de afnemer, maar de fabrikant centraal. Door een gedachtegoed op te stellen, bezint de fabrikant zich op zijn kernwaarden en kan hij, nu en in de toekomst, de merkbelofte consistent uitdragen en bevestigen. Voldoet de fabrikant herhaaldelijk aan zijn merkbelofte dan wordt hij betrouwbaar, waardoor afnemers zich specifiek aan deze fabrikant willen binden. We komen nu tot het doel van het merk, namelijk het opbouwen van een klantrelatie. Marketing en merketing hebben dus beiden als doel een klantrelatie op te bouwen, maar verschillen in de wijze waarop zij dit doen. Met de focus op de fabrikantbelangen neigt merkstrategie op het eerste gezicht naar een pushstrategie. Dit lijkt een contradictie in een tijdperk van snelle technologische producten en homogenere producten. Merkmanagement concurreert echter op een hoger niveau, namelijk op emotioneel niveau. De psychologische behoeften zijn nog onvervuld en bieden een commercieel aantrekkelijke groeimarkt. Het merk maakt in dit opzicht dus eigenlijk gebruik van een psychologische pullstrategie. Het merk wil een duidelijke plaats in het hoofd van de afnemer veroveren door te integreren in de waardeset. Hoe dit precies werkt leest u in hoofdstuk twee. 17

18 2 Waardetransport: het merk laden met meerwaarde Theoretisch beschouwd zijn merken een abstractie. Fabrikanten concurreren niet langer alleen op het product, maar ook op percepties: op een plaats in het hoofd van de afnemer. Ze laden het merk met waarden en betekenissen om die plaats zo duidelijk en uniek mogelijk te maken 19. Maar hoever kun je als fabrikant van lichtindustriële veiligheidsproducten hierin gaan? Waar ligt het kritische omslagpunt tussen fysiek product en abstractie? In dit tweede hoofdstuk verken ik met u de grenzen van veilig waardetransport. - Een productgerichte benadering van het vakgebied Communicatie Van eenlingen naar siamese tweeling Allereerst proberen we het merkproduct als combinatie van instrumentele en expressieve eigenschappen te ontleden om zo een kritisch omslagpunt te vinden Merkproduct volgens Riezenbos Rik Riezenbos omschrijft in Merkenmanagement (2002) het product als een verzameling van intrinsieke attributen. Verander je een intrinsieke eigenschap dan verander je het product. Niet onderscheidende intrinsieke attributen kenmerken de productklasse (bijv. een auto heeft vier wielen). Onderscheidende intrinsieke attributen maken het productverschil (bijv. ABS in een auto). Extrinsieke attributen omvatten alles wat niet intrinsiek is, zoals verpakking en prijs. Riezenbos stelt dat onderscheid van de concurrent plaats vindt op grond van differentiatie (intrinsieke en extrinsieke eigenschappen). Marketingcommunicatie exploiteert dit differentiële voordeel, waarbij reclame de gepercipieerde differentiatie kan vergroten. Toegevoegde waarde van het merkartikel stelt Riezenbos sec als merknaam en icoon aangezien deze de herkenningsmogelijkheid van het differentiële voordeel dienen te verkondigen. Deze betekenis kan verwijzen naar de functionele of niet-functionele eigenschappen 20. Niet onderscheidend Kenmerkend voor productklasse Groene vluchtwegaanduiding Intrinsieke attributen Het product Extrinsieke attributen Alles wat niet intrinsiek is (Prijs, verpakking e.d.) Wel-onderscheidend Verschillen tussen merken Staalgebruik = Van Lien PRODUCT Merk Merknaam + logo MERK Figuur 2-1 Schematische weergave product- en merkdefinitie Riezenbos 19 Roland van Kralingen (2003), pag Rik Riezenbos (2002), pag

19 In mijn optiek hebben we hier te maken met de conventionele benadering waarbij het merk geen symbiose is met het product, maar een opgeplakt label. Deze benadering stemt overeen met het in paragraaf 1.4 vastgestelde eerste generatie denken en vind ik derhalve anno 2005 niet meer in een studieboek thuis horen. De kracht van het merk zit niet in de herkenningsfunctie van de naam, maar in de herkenning van de overeenkomstige of aanvullende waarden, oftewel de oplossing die het merk biedt. De merkmeerwaarde dient, naar mijn inzicht, reeds door het afstemmen van intrinsieke en extrinsieke waarden plaats te vinden, zodat deze tezamen en onlosmakelijk het merk vormen. Extrinsieke attributen als naam (Apple) en kleur (KPN Groen) zijn dan zo logisch aan het product verbonden, dat zelfs de wijziging hiervan de productperceptie al verandert. In paragraaf 2.2 toon ik u hoe we nog een vervolgvertaalslag naar expressieve en centrale waarden maken. In hoofdstuk 6 toon ik u hoe wij, als merkmakers, tot een eenduidige vertaling van de propositie bij de executie komen Merkproduct volgens Van Kralingen Roland van Kralingen toont ons dat we producten en diensten vaak te smal definiëren. Het onderstaande model toont een benadering van het product als samenstel van fysieke en psychologische eigenschappen, welke ik in drie oplopende categorieën naar mate van tastbaarheid heb geordend. Fysiek Ontwerp, vorm Support Training, instructie Psychologisch Identiteit, prestige Functionaliteit Verrichting, werking Service Garantie, aftersales Symbolisch Psychologisch gevolg Verpakking Aanbiedingswijze PRODUCT Figuur 2-2 Merkproductbasis (naar Van Kralingen) Merkproduct volgens Franzen Het merk definiëren als een systeem met fysieke, psychische en sociale componenten maakt het merkproduct wél inzichtelijk (zie figuur 2-3). De merkbelevenis strekt immers verder dan het product alleen (zie figuur 1-2). Om de juiste balans in instrumentele en abstracte eigenschappen vast te kunnen stellen, moeten we ons echter niet op de attributen concentreren, maar juist op de interpretatie en randvoorwaarden ( 2.2). MERK ZINTUIGELIJK WAARNEEMBARE COMPONENTEN NIET DIRECT WAARNEEMBARE COMPONENTEN Materiele componenten Merkfysiek Producten, diensten, merktekenen, merkcommunicatie, merkactiviteiten, interieur, exterieur, distributie etc. Sociale merkrepresentatie Intern: Binnen cultuur gedeelde percepties, gewoontes en attitudes t.a.v. het merk. Extern: gedeelde merkperceptie, populariteit. Menselijke componenten Mangement, werknemers, (prototype) merkgebruikers Individuele merkrepresentatie Bekendheid, betekenissen, emoties, positionering, attitude, gedrag in relatie tot merk Figuur 2-3 Schematische weergave merkensysteem (conform Giep Franzen) 19

20 2.2 Vier verschillende weegschalen voor meerwaarde Waardebalans vanuit productcategorie Een merk vindt zijn kracht in de wijze waarop hij aan de waarden van de afnemer beantwoordt of hier zelfs, compenserend, nog iets aan toevoegt 21. Iedere afnemer beschikt daartoe over een eigen associatienetwerk. Hierin liggen de waarden op onderlinge afstand van de gewenste afnemersbetekenis. Zo zijn er categorietyperende eigenschappen die heel dicht bij het product liggen. Deze lagere instrumentele waarden vormen de basis voor de hogere expressieve waarden en nog hoger gelegen centrale waarden (eindwaarden). Het merk mag dus geen stappen in de waardehiërarchie overslaan 22. Dit zou fabrikant Thomas & Betts doen als hij het nieuwe merk alleen in eindwaarden als slim en simpel neerzet, zonder de aan het product gerelateerde eigenschappen te communiceren. Juist de mate waarin het nieuwe product de typerende (onderbouw) eigenschappen bezit, bepaalt of de afnemer het ziet als een betere of minder goede representant van de (sub)categorie 23. Symbolische waarden Bovenbouw Expressieve waarden Instrumentele waarden Onderbouw Figuur 2-4 Waardehiërarchie verdeelt in onder- en bovenbouw (naar Giep Franzen) Het keuzeproces kunnen we in twee fases opdelen: een evocatiefase en een evaluatiefase. In de evocatiefase bepalen we uit welke merken we onze keuze maken (consideration set). In de evaluatiefase bepalen we welk merk we uiteindelijk kiezen. De verbindingssterkte met de onderbouw bepaalt welke merken deel uit maken van deze consideration set en welke rangpositie het merk daarbinnen inneemt. Toon je als merk onvoldoende (sub)categorie typerende eigenschappen, dan val je dus al bij voorbaat af of bekleed je een zwakke positie in de consideration set 24. In de noodverlichtingbranche positioneren alle armatuurfabrikanten hun merken op een laag niveau waardoor er geen hogere associaties tot stand komen. Merken zijn voor de afnemer te weinig onderscheidend van elkaar waardoor ze onderling inwisselbaar worden. Het merk Van Lien van fabrikant Thomas & Betts heeft ten aanzien van de gehele productcategorie noodverlichting, in de onderbouw de sterkste associatieve verbinding en is daarmee een prototypemerk (Mark en Pearson) in de combinatie 21 Roland van Kralingen (2003), pag Andy P. Mosmans & Roland van der Vorst (1997), pag Giep Franzen en Marieke van den Berg (2003), pag Giep Franzen en Marieke van den Berg (2003), pag

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

DESIGN CULTUUR EN NATIONALE IDENTITEIT DESIGN VOOR DE OVERHEID EEN EUROPEES PERSPECTIEF

DESIGN CULTUUR EN NATIONALE IDENTITEIT DESIGN VOOR DE OVERHEID EEN EUROPEES PERSPECTIEF DESIGN CULTUUR EN NATIONALE IDENTITEIT DESIGN VOOR DE OVERHEID EEN EUROPEES PERSPECTIEF DESIGN CULTUUR EN NATIONALE IDENTITEIT DESIGN VOOR DE OVERHEID EEN EUROPEES PERSPECTIEF DESIGN CULTUUR EN NATIONALE

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Communicatie & Multimedia Design Experience Branding

Hogeschool Rotterdam Communicatie & Multimedia Design Experience Branding Auteur Silvy Alblas Studentnummer 0774079 E-mailadres silvyalblas@gmail.com Website http://www.silvyalblas.nl/afstudeerproject/ Hogeschool Rotterdam Opleiding Minor Afstudeerbegeleiders Communicatie &

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Eerste druk Kern van Marketing Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Eerste druk Ontwerp

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Marketing Management

Marketing Management Young Professional MBA - Marketing Management 1 Inleiding Marketing Management Inleiding Doel De core course in Marketing Management bestaat uit drie onderdelen, te weten: Visie, Instrumenten en Integratie.

Nadere informatie

nonprofit experience een vertaling van bestaande vrijwilligerstheorieën naar een bindende mutimediale beleving

nonprofit experience een vertaling van bestaande vrijwilligerstheorieën naar een bindende mutimediale beleving nonprofit experience een vertaling van bestaande vrijwilligerstheorieën naar een bindende mutimediale beleving Ellen Spoel scriptie Communication & Multimedia Design 2008 Samenvatting Ellen Spoel 0758187

Nadere informatie

SERIOUS CONCEPTING JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM

SERIOUS CONCEPTING JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM SERIOUS CONCEPTING VALUE THROUGH VALUES JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 HO 1 INTRO 8 Het vakgebied 9 Positionering 12 Inhoud van dit boek 14 HO 2 FOCUS 17 Focuspunten

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Kennis op de rails Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Costiaan Mesu 1019161 I4a Bedrijfskundige Informatica Faculteit Economie & Management Hogeschool van Utrecht COPYRIGHT

Nadere informatie

Marketing Management

Marketing Management Young Professional MBA Marketing Management Studiewijzer Copyright Business School Nederland 2007. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

1.1 Samenvatting. 1.1. Achtergrond

1.1 Samenvatting. 1.1. Achtergrond 1.1 Samenvatting 1.1. Achtergrond Mijn interesse voor beleving van de mens heeft mij doen verdiepen in de experience economy. Vanuit bestaande theorie over de experience economy wordt er een link gelegd

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN Afstudeerscriptie HEAO MER Naam: Kiki Kolkman Studentnummer: 46263 1 e lezer: Jaap Profijt 2 e lezer: Andrea van Gemert Voorwoord In februari begon ik vol enthousiasme aan

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL

LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL Een onderzoek naar de betrokkenheid van leden en ouders van jeugdleden van vv Bavel om vrijwilligerstaken uit te voeren. Astrid van der Heijden 2 Afstudeerrapport Student Astrid

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Master of Crisis and Disaster Management drs Otto Visscher april 2007 Samenvatting Deze scriptie beschrijft mijn onderzoek naar Human Resource

Nadere informatie

OVER WINNAARS. De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes. Maarten G. Verhoef

OVER WINNAARS. De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes. Maarten G. Verhoef OVER WINNAARS De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes Maarten G. Verhoef OVER WINNAARS De 10 bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes Maarten G. Verhoef Colofon Eerste

Nadere informatie

Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen

Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Amersfoort, december 2008 Ben Norg Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Titel: Ondertitel:

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Van een traditioneel business model naar een e-business model

Van een traditioneel business model naar een e-business model Van een traditioneel business model naar een e-business model Onderzoek naar de invloed van e-business procesinnovaties op het business model van een onderneming. Open Universiteit Nederland Faculteit

Nadere informatie