Inhoudstafel. Een zaak starten is een hele onderneming! Welke financiering en steunmaatregelen. Uw ondernemingsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Een zaak starten is een hele onderneming! Welke financiering en steunmaatregelen. Uw ondernemingsplan"

Transcriptie

1 4 De Startersgids 2012 Inhoudstafel Thema 1 11 Een zaak starten is een hele onderneming! 1.1 Wat zijn uw slaagkansen? De cijfers 13 Record aantal starters in Zwaartepunt in Vlaanderen, Antwerpen meest ondernemende provincie 14 Intellectuele dienstverlening, bouw en detailhandel populairste sectoren 15 Overlevingsgraad na 5 jaar onder de 70% 15 Overlevingsgraad per sector: communicatie & IT en horeca doen het zeer slecht Wat zijn de minimumvoorwaarden voor uw succes? 17 Heeft u er grondig en lang genoeg over nagedacht? 17 Welke do s and dont s neemt u maar beter in acht? Bent u uit het juiste hout gesneden? 21 Hoe gaat u de zelfconfrontatie aan? 22 Uw zelfconfrontatie 22 Wat zijn uw sterke en zwakke punten als kandidaat-ondernemer? 26 Welke tips en adviezen neemt u best ter harte? 27 Hoe schaaft u uw ondernemersvaardigheden bij? 27 Thema 2 33 Uw ondernemingsplan 2.1 Een ondernemingsplan opstellen. Hoe begint u daaraan? 35 Hoe stelt u zichzelf en uw bedrijf overtuigend voor? 36 Krijgt u dat mooie ondernemersidee op papier? 36 Hoe schat u de vraag naar uw product of dienst en de concurrentie in? 37 Welke bedrijfsmissie, -visie en -strategie heeft u voor ogen? 42 Heeft u al een marketingplan? 43 Welk prijsbeleid gaat u voeren? 45 Hoe gaat u die droom financieren en wat denkt u te kunnen verdienen? 49 Gaat het lukken? 54 Thema 3 55 Welke financiering en steunmaatregelen voor uw bedrijf? 3.1 Hoe financiert u de start van uw zaak? 57 Wat zijn uw financieringsbehoeften? 57 Met welke financieringsbronnen moet u het doen? 60 Hoe krijgt u dat geld van de bank? Voor welke steunmaatregelen komt u in aanmerking? 67 De achtergestelde leningen via het Participatiefonds 67 De Waarborglening van de Vlaamse overheid 71 De Waarborglening van de Brusselse overheid 71 De Winwinlening 72 De investeringsaftrek 72 De notionele interestaftrek 75 Het behoud van recht op werkloosheidsuitkering 75 Subsidies voor opleiding en advies 76 Steun bij aanwerving 77 Opleidingscheques voor werknemers 78 Innovatiesteun 78 Investeringssteun in het Brussels Gewest 79 Steun bij internationaal ondernemen 80 Provinciale en gemeentelijke steunmaatregelen 80 Thema 4 83 Startersformaliteiten en -vergunningen 4.1 Wie mag een zaak beginnen? 85 Welke beroepen zijn onverenigbaar met die van ondernemer? 85 Wie is wettelijk onbekwaam een bedrijf te runnen? 85 Mag u als gefailleerde ondernemer opnieuw beginnen? 85 Mag u als buitenlander een zaak starten? 86 Moet u toestemming aan uw echtgeno(o) t(e) vragen? Wat zegt de vestigingswetgeving? 87 Beschikt u over de nodige kennis bedrijfsbeheer? 87 Wie kan het bewijs van bedrijfsbeheer leveren? 88

2 De Startersgids Hoe kan u het bewijs van kennis bedrijfsbeheer leveren? 88 Verplichte beroepskennis voor gereglementeerde beroepen? 89 Wie kan het bewijs van beroepskennis leveren? 90 Zijn er vrijstellingen? Welke startersformaliteiten moet u vervullen? 91 Openen van een zichtrekening 91 Voorafgaande vergunningen 91 Inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 92 Activeren BTW-hoedanigheid 92 Andere vergunningen of registratie voor bepaalde activiteiten 93 Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds 93 Aansluiten bij een ziekenfonds 93 Bijkomende formaliteiten voor vennootschappen 93 Thema 5 95 Uw sociaal statuut en verzekeringen 5.1 Uw sociaal statuut en dat van uw partner. Hoe beschermt u zich optimaal? 97 Wie moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds? 97 Hoe sluit u zich aan? 98 Wanneer kan (moet) u zich aansluiten? 98 Welke bijdrage moet u betalen? 98 Wat krijgt u in ruil voor uw bijdragen? 104 Welke aanvullende sociale verzekeringen bieden extra bescherming? Verzekeringen. Hoe dekt u zich optimaal in tegen bedrijfsrisico s? 114 De Brandverzekering 114 De verzekering Bedrijfsschade 115 De verzekering Machinebreuk 115 De verzekering Alle risico s 115 De verzekering Motorvoertuigen 116 Aansprakelijkheidsrisico s 116 De verzekering Rechtsbijstand 118 Thema Welke juridische vorm voor uw onderneming? 6.1 Een handelszaak of een vennootschap. Wat kiest u (het best)? 121 Wat is een handelszaak precies? 121 Wat zijn de voordelen van een handelszaak? 122 Wat zijn de nadelen van een handelszaak? 122 Hoe zit het met de BTW en uw handelszaak? Hoe kiest u de meest aangewezen vennootschapsvorm? 125 Wat is een vennootschap precies? 125 Wat zijn de voordelen van een vennootschap? 125 Wat zijn de nadelen van een vennootschap? 127 Welke vennootschapsvorm is het meest geschikt voor uw zaak? 127 Conclusie 132 Thema Uw boekhouding en facturen 7.1 Welke boekhoudverplichtingen heeft u? 135 Komt u in aanmerking voor een vereenvoudigde boekhouding? 135 Of wordt het toch een volledige, dubbele boekhouding? 135 Wat houdt de vereenvoudigde boekhouding concreet in? 136 Wat komt er allemaal bij de volledige boekhouding kijken? Een succesvolle relatie met uw boekhouder. Wat is het geheim? 143 Hoe herkent u een betrouwbare boekhouder, een accountant of bedrijfsrevisor? 143 Wat verwacht u zelf van uw boekhouder? 144 Is uw boekhouder als vertrouwenspersoon voldoende bereikbaar? 144 Geeft uw boekhouder de nodige uitleg en adviezen? 144 Hoeveel kost een boekhouder? 144 Hoe betaalt u aan uw boekhouder? 145 Levert u uw documenten tijdig en verzorgd aan? 145 Wie draagt de eindverantwoordelijkheid voor uw boekhouding? 146 Hoe kiest u de ideale boekhouder? 146

3 6 De Startersgids 2012 Inhoudstafel 7.3 Factureren en gefactureerd worden. Hoe gaat dat in de praktijk? 147 Wanneer is factureren verplicht? 147 Hoe snel moet u factureren? 148 Wat moet er op de factuur staan? 148 In welke taal moet de factuur worden opgesteld? 150 In hoeveel exemplaren moet u de factuur opmaken? 150 Hoe lang moet u de facturen bewaren? 150 Mag u facturatiekosten aanrekenen? 150 Wat kan u wettelijk met facturen bewijzen? 150 Oeps, een fout! Mag u die factuur nog corrigeren? 152 Wanneer verjaart uw factuur? 153 Elektronisch factureren, hoe werkt dat? Hoe krijgt u die facturen op tijd betaald? 154 Wat kan u doen voor het aangaan van de overeenkomst? 154 Wat kan u doen tijdens de overeenkomst? 155 Wat kan u doen na de overeenkomst? 155 Thema BTW en belastingen 8.1 BTW-regels en -verplichtingen. Waarmee moet u rekening houden? 161 Welke BTW-administratie moet u voeren? 161 Welke BTW-tarieven moet u toepassen? 162 Waarop wordt de BTW berekend (Maatstaf van Heffing)? 163 Waarvoor geldt de BTW-aftrekregeling niet of slechts beperkt? 164 Welke BTW-regeling geldt in de bouw? 165 Wat houdt de BTW-listing precies in? 165 Welke BTW-regels bij internationaal zaken doen? Wat met uw belastingaangifte? En is de vennootschapsbelasting altijd interessanter? 167 Waarom is een correcte belastingaangifte zo belangrijk? 167 Met welke middelen mag de fiscus u controleren? 168 Welke sancties kan de fiscus opleggen? 169 Wat valt er onder de personenbelasting? 170 Met welke belastingtarieven en -regels moet u rekening houden? 175 Met welke fiscale maatregelen moet u rekening houden? 176 Wat met de meewerkende echtgeno(o)t(e)? 178 Welke investeringen mag u aftrekken? 179 Hoe kan u bepaalde aankopen afschrijven? 179 Hoeveel moet u concreet betalen? 179 Is een vennootschap fiscaal interessanter? 181 Thema Milieu en ruimtelijke ordening 9.1 Heeft u de nodige stedenbouwkundige vergunningen? 185 Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning vereist? 185 Welke procedure moet u doorlopen? 185 Hoe lang blijft uw stedenbouwkundige vergunning geldig? 186 Stroken uw dromen wel met de bestemmingsplannen? 187 Wat als uw (of het over te nemen) bedrijf zonevreemd is? Heeft u een milieuvergunning nodig? 188 Hoe vraagt u een milieuvergunning aan? 189 Met welke beslissingstermijnen moet u rekening houden? 189 Hoe gaat dat praktisch in zijn werk? 189 Wat houdt de koppeling tussen de milieuen stedenbouwkundige vergunning precies in? Waar naartoe met uw afvalstoffen? 191 Wat te doen met uw afvalstoffen? 191 Welke meldingsplicht voor afvalstoffen? 192 Moet u een afvalstoffenregister bijhouden? 193 (Hoe) moet u uw afval sorteren? Terugnameplicht van verpakkingsafval? 194 (Wanneer) bent u verpakkingsverantwoordelijke? 194 Wat houdt de terugnameplicht concreet in? 194 Hoe zit dat met uw informatieplicht en preventieplan? Een bodemattest en bodemonderzoek...zijn ze nodig voor uw bedrijf? 197 Een bodemattest voor uw bedrijf? 197 (Wanneer) een verplicht bodemonderzoek? Milieuzorg in de praktijk, hoe begint u er aan? 199 Stel een milieudossier samen 199 Gebruik een milieukalender 200 Sleutel aan de pijnpunten 202 Doe beroep op de ecologiepremie 202

4 De Startersgids Thema Handelshuur 10.1 Hoe stelt u uw huurcontract veilig? 207 Is een handelshuur altijd voor negen jaar? 207 Wat als u voor langer dan negen jaar wil huren? 207 Volstaat het een handelshuurhernieuwing aangetekend aan te vragen? 208 Wat als men u als huurder in het pand laat blijven, na een niet correct aangevraagde of geweigerde huurhernieuwing? 208 Is het mogelijk een winkel te huren zonder handelshuurcontract? 208 Kan u altijd de huur opzeggen, als u een andere huurder vindt? 209 In hoeverre kan de huurprijs worden aangepast? 209 Wat zijn uw rechten als het pand wordt verkocht? 209 Moet de nieuwe eigenaar die opzegt altijd schadevergoeding betalen? Hoe wordt de huurindex berekend? 211 Hoe wordt de huurprijs concreet geïndexeerd? 211 Waar vindt u de laatste indexcijfers? 212 Thema Handelsreglementering 11.1 Welke spelregels bij zaken doen met consumenten? 215 Waar moet u op letten bij de informatie die u vertrekt? 215 Welke etiketteringsregels moet u respecteren? 216 Wat zegt de wet over de prijsaanduiding? 216 Hoe moet u omgaan met prijsverminderingen? 217 Wat mag wel en niet tijdens de sperperiode? 218 Wat mag wel en niet tijdens de solden? 219 Hoe zit dat met uitverkopen? 220 (Wanneer) is verkopen met verlies toegelaten? 220 Welke spelregels gelden bij koppelverkoop? 220 Hoe gaat u om met kortingsbonnen en geschenkcheques? 221 Hoe voert u correct (vergelijkende) reclame? 221 Waar moet u rekening mee houden bij verkopen op afstand? 222 Aan welke garantieregels moet u zich houden? 225 Welke openingsuren en sluitingsdagen moet u hanteren? 225 Welke sancties riskeert u bij overtreding van de handelswetgeving? 227 Thema Personeelsbeleid in uw zaak 12.1 Personeel zoeken en vinden, hoe begint u er aan? 231 Welke aanwervingskanalen gebruiken? 231 Welke diensten biedt de VDAB? Uw eerste werknemer aanwerven, hoe werkt dat? 234 Wordt het een arbeider, een bediende, een leerjongere,...? 234 Hoeveel uren mag uw werknemer werken? 235 Hoeveel kost die werknemer u? 235 Hoeveel betaalde vakantie- en feestdagen? 236 Welke loonkostvermindering kan u krijgen? 236 Met welke bijkomende kosten moet u rekening houden? 237 Welke startformaliteiten als werkgever? 238 Wat als uw werknemer ziek wordt of een ongeval heeft? 239 Waar aan denken de eerste werkdag? Hoe kweekt u gemotiveerd personeel? 240 Hoe voert u een gesprek onder vier ogen? 240 Hoe voert u een gesprek met uw team? 241 Thema Samen sterker als ondernemer of vrije beroeper? 13.1 Commerciële samenwerkingsvormen. Iets voor u? 247 Krijgt u voldoende informatie? 247 Hoe lang loopt het contract en wat is de opzegtermijn? 248 Is het contract overdraagbaar? 248 Welke exclusiviteitsgaranties krijgt u? 248 Hoeveel zelfstandigheid houdt u nog over? 248 Hoeveel kost het contract? 249 Welke omzet- en afnameverplichting heeft u? 249 Hoe zit dat met het voorkooprecht, de eventuele aankoopoptie en de waardebepaling van het handelsfonds? 249

5 8 De Startersgids 2012 Inhoudstafel Is er een niet-concurrentiebeding? 249 Kan het contract eenzijdig worden ontbonden? Associëren als vrije beroeper. Waarom (niet) en hoe? 254 Stap 1: Is associëren wel iets voor u? 254 Stap 2: Zoek partners en overtuig hen 255 Stap 3: Voorkom onaangename verrassingen 255 Stap 4: Maak een businessplan 255 Stap 5: Betrek alle belanghebbenden 255 Stap 6: Maak afspraken en regels voor een duurzame samenwerking 256 Stap 7: Stel een associatiecontract op 257 Stap 8: Start met de samenwerking 257 Stap 9: Integreer systemen en processen 257 Stap 10: Evalueer en pas aan waar nodig 257 Thema Starten door overname 14.1 Een zaak overnemen, hoe pakt u dat aan? 263 Hoeveel is die zaak waard? 263 Welke financiering en belastingen? 264 Zijn er nog sociale schulden? 264 Wat met de overname van het personeel? 264 Beschikt u over nodige kennis bedrijfsbeheer? 265 Zijn alle vergunningen in orde? 265 Hoe verloopt de overname? 266 Wat komt er in het overnamecontract? 267 Wat bij de overname van een winkel? 267 Wat met het onroerend goed? 268 Een vennootschap overnemen, hoe gaat dat? 268 Thema Internationaal ondernemen 15.1 Waarom internationaal ondernemen? 272 Welke kansen biedt internationaal ondernemen? 272 Welke extra risico s neemt u over de grens? 272 Waar kan u terecht voor bijkomende info en advies? Exporteren, hoe pakt u dat succesvol aan? 275 Welke mogelijke obstakels liggen er op uw weg? 275 Welke rol wil u als exporteur spelen? 277 Welke BTW- en douanedocumenten moet u invullen? 278 Welke BTW-regeling bij export? 278 Wat is een EORI-nummer? 278 Wat met invoerrechten in het land waarnaar u exporteert? 279 Wat met goederen die u slechts tijdelijk exporteert (beurzen )? 279 Welke transportdocumenten moet u gebruiken? 279 Hoe berekent u de juiste exportprijs? 280 Hoe raakt u veilig internationaal betaald? 280 Komt u in aanmerking voor exportsteun? Importeren, hoe pakt u dat succesvol aan? 284 Zijn er geen valkuilen? 284 Welke rol wil u als importeur spelen? 284 Bestaan er misschien invoerbeperkingen? 285 Wat met de import van voedingswaren? 285 Hoe vindt u de juiste leverancier? 285 Wat zet u in uw offerteaanvraag? 286 Hoe maakt u sluitende leveringsafspraken? 286 Hoe kiest u het meest aangewezen transportmiddel? 288 Welke douaneformaliteiten moet u vervullen? 289 Hoe zit dat met de BTW op import? 89 Moet u invoerrechten betalen? 289 Hoe kan u veilig internationaal betalen? 289 Klopt uw kostprijsberekening nog wel? 290 Met welke product(veiligheids)normen moet u rekening houden? 290 Thema Creativiteit en innovatie in uw onderneming 16.1 Wat is het geheim van creatief innoveren? 297 Waarom is creativiteit noodzakelijk? 297 Wat is creativiteit en innovatie? 298 Creativiteit, hoe doet u dat? 299 Wanneer moet u creatief zijn? 302 Thema De naam van uw zaak en uw intellectuele eigendom beschermen 17.1 Hoe scoren met uw handels- en vennootschapsnaam? 307 Hoe kiest u de ideale handelsnaam? 307 Waarop letten bij de keuze van uw vennootschapsnaam? 308

6 De Startersgids Hoe krijgt u bescherming als merk? 309 (Moet u) uw handelsnaam deponeren als merk? 309 Hoe vraagt u uw merkbescherming in de Benelux aan? 309 Hoeveel gaat die Beneluxmerkbescherming u kosten? 310 Hoe vraagt u uw merkbescherming in Europa en de wereld? 310 Hoeveel gaat die Europese of internationale merkbescherming u kosten? 311 (Hoe) kan u ook ideeën als merk beschermen? Een patent of octrooi als bescherming tegen namaak? 312 Wat is een patent of octrooi? 312 Wat zijn de voorwaarden om een patent of octrooi te krijgen? 312 Een octrooi aanvragen, hoe gaat dat in zijn werk? 313 Hoeveel kost een octrooi? Auteursrechten innen en zelf betalen. Hoe werkt dat? 314 Wanneer kan u aanspraak maken op auteursrechten? 314 Uw auteursrechten doen gelden, hoe gaat dat in zijn werk? 315 Hoe lang gelden uw auteursrechten en die van anderen? 316 Zijn die auteursrechten voor u of voor uw werknemer? 316 Wat met auteursrechten bij werken op bestelling? 316 Mag u gratis foto s en teksten plukken van het internet? 316 (Aan wie) moet u betalen voor muziek in uw zaak? 317 Auteursrechten betalen voor fotokopies? 318 Thema Verkoop, reclame en marketing 18.1 Reclame en promotie 323 Hoe creëert u (gratis) mond-aanmondreclame? 323 Welke andere gratis promotiekanalen kan u benutten? 324 Hoe scoort u met uw buitenreclame? 324 Uw (winkel)interieur als promotiekanaal? 326 Staat er al reclame op uw voertuigen? 327 Een opendeurdag, hoe pakt u dat aan? 327 Adverteren in bladen en kranten interessant? 328 Hoe succesvol online adverteren? 329 Reclame op (regionale) radio en tv interessant? 330 Hoe schrijft u een direct mailing die werkt? 330 Heeft sponsoring zin? Verkoop en verkooptechnieken 334 Hoe voert u een doeltreffend verkoopgesprek? 334 Verkopen aan de telefoon, hoe werkt dat? 336 Wat als het fout loopt? Hoe kalmeert u boze klanten? Een eigen website als verkoopen promotiekanaal 339 Uw website starten, hoe begint u er aan? 339 Hoe vinden uw klanten uw website op Google? 340 Hoe ontwerpt u een e-commerce-site? 341 Hoe blijft u meester van uw website? 343 Wat zegt de wet over uw webshop? Sociale media 346 Wat zijn die sociale media precies? 346 Sociale media inschakelen in uw communicatie, waar begint u? 347 Welke aanpak werkt? 347 Sociale media voor andere doeleinden dan marketing? 348 Thema ICT en uw onderneming 19.1 Hoe begint u aan uw ICTinfrastructuur? 355 Een computer, printer, softwarepakket, uit de supermarkt of van bij de dealer? 355 Hoe brengt u uw ICT-behoeften in kaart? Hoe houdt u illegale software buiten uw bedrijf? 357 Maak een lijst met software die uw bedrijf nodig heeft 357 Beschrijf een procedure om nieuwe software te verwerven 357 Stel richtlijnen op voor uw (eventuele) medewerkers 358 Maak een inventaris van alle aanwezige software 358 Verwijder alle aangetroffen illegale software 359

7 10 De Startersgids 2012 Inhoudstafel Op de cd-rom Op de cd-rom bij dit boek vindt u verschillende handige documenten die u nodig zal hebben bij de opstart van uw zaak. Ook een tool om de sociale bijdrage te bepalen staat er op, alsook een template voor een ondernemingsplan en een test om uw ondernemersvaardigheden en motivatie na te gaan. Een overzicht van de inhoud: Tools en testen Test je ondernemersvaardigheden en motivatie Bereken je sociale bijdrage Template ondernemingsplan Aanvullingen bij de Startersgids Zelftest bij Thema 1: Een zaak starten is een hele onderneming! Voorbeeld van ondernemingsplan Oefeningen en toetsingslijsten bij Thema 2: Uw ondernemingsplan Algemene (factuur)voorwaarden Modelbrieven niet-betalingen bij Thema 7: Uw boekhouding en facturen Modellen bezwaarschriften en modellen aanvragen fiscaal dossier Model verzoek om uitstel indiening van de aangifte bij Thema 8: BTW en belastingen Modelformulieren huurformaliteiten bij Thema 10: Handelshuur Model Kennisgeving uitverkoop bij Thema 11: Handelsreglementering Modellen arbeidsovereenkomsten bij Thema 12: Personeelsbeleid in uw zaak Checklist Overname handelszaak Modelovereenkomst Verkoop handelszaak Model Verkoopovereenkomst aandelen bij Thema 14: Starten door overname Modelbrief bestelbon reclameronselaar te annuleren bij Thema 18: Verkoop, reclame en marketing editie 2012 De Startersgids Uitgeverij Minerva, 2012 Mag niet afzonderlijk verkocht worden. Hoort bij het boek De Startersgids Editie 2012 ISBN ??? U vindt de cd-rom achteraan dit boek. Modelformulieren en documenten Modeldocumenten Contracten en geschillen Modeldocumenten Kopen en verkopen Modeldocumenten Huur Modeldocumenten Fiscaal Modeldocumenten Personeel Modeldocumenten Starten / Statuut Diversen Unizo Contactgids Uw zaak starten, overnemen, overlaten Uw bedrijf financieren Uw sociale zekerheid als ondernemer Uw boekhouding en de belastingen Uw personeelsbeleid Milieu en Energie Intellectuele rechten

STARTERS GIDSUNIZO. De basis voor elke startende en jonge ondernemer. Met inlogcode voor tools & modelformulieren

STARTERS GIDSUNIZO. De basis voor elke startende en jonge ondernemer. Met inlogcode voor tools & modelformulieren Met inlogcode voor tools & modelformulieren STARTERS GIDSUNIZO De basis voor elke startende en jonge ondernemer MET STARTERSVOUCHERS EN KORTINGEN ACHTERAAN! STARTERS GIDSUNIZO De basis voor elke startende

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan 33 De Startersgids 2012 33 2 Uw ondernemingsplan 34 De Startersgids 2012 2. Uw ondernemingsplan Inleiding Wil u uw droom van een eigen zaak ook echt realiseren, dan moet u een concreet ondernemingsplan

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN -----------------------------------------------------------------------------------------

VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERNAME- GIDS -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer Basiskennis bedrijfsbeheer Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Basiskennis bedrijfsbeheer

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

Aan de slag met mijn talent! Je eigen bedrijf in de creatieve sector

Aan de slag met mijn talent! Je eigen bedrijf in de creatieve sector Aan de slag met mijn talent! Je eigen bedrijf in de creatieve sector Inhoud 1 Voorwoord Oriëntatie 2 3 4 Marktverkenning Netwerken Rechtsvormen 5 Huisvesting 6 7 8 Organisatie Administratie Financiën 9

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering.

woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering. 1 2 woord vooraf Men hoort nogal eens zeggen: "Dat is een geboren ondernemer". Daarmee doelt men op de zelfstandigen uit de onmiddellijke omgeving die ogenschijnlijk met speels gemak en een minimum aan

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige... Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming...................... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap.................... 45 Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige.....................

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo. Daarom hebben we een tachtigtal specialisten

Nadere informatie

Kleine gids voor de startende ondernemer

Kleine gids voor de startende ondernemer Kleine gids voor de startende ondernemer Startende ondernemers zijn de economische waarborg voor de toekomst van een stad. Deze toekomst moet alle kansen krijgen door correcte informatie en professionele

Nadere informatie

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be VAN START GAAN ALS ZELFSTANDIGE : virtuele startersgids Je wil eigen zaak starten. Je hebt een idee uitgewerkt, gepraat met andere ondernemers en overlegd met familieleden. Je bent gemotiveerd, vastbesloten

Nadere informatie

2. Hoofdstuk 2: Keuze van een ondernemingsvorm... 21 2.1. BVBA... 21 2.2. EBVBA... 22 2.3. SBVBA... 22

2. Hoofdstuk 2: Keuze van een ondernemingsvorm... 21 2.1. BVBA... 21 2.2. EBVBA... 22 2.3. SBVBA... 22 2 Woord vooraf Als laatstejaars in de afdeling handel kregen we de opdracht een onderzoek te doen in verband met een zelfstandige detailhandel. Op regelmatige tijdstippen kregen we via de leeromgeving

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder KBC-Product Starten als landbouwer of tuinder we hebben het voor u Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, is half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo.

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

Belangrijke stappen in je voorbereiding

Belangrijke stappen in je voorbereiding Belangrijke stappen in je voorbereiding Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp'er. Wat je ook kiest, je moet goed voorbereid aan de slag. Onderstaande punten helpen

Nadere informatie

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen versie juli 13 2014 PLANKGAS Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen 1 HANDLEIDING Heb je een goed startersidee? Oké! Dan wordt het nu

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

IK WIL STARTEN! Startersgids voor beginnende zelfstandigen

IK WIL STARTEN! Startersgids voor beginnende zelfstandigen IK WIL STARTEN! 1 2 IK WIL STARTEN! 1 Startvoorwaarden... 4 1.1 Wie kan een onderneming starten?... 4 1.2 De ondernemersvaardigheden aantonen... 4 1.2.1 Commerciële ondernemingen: bedrijfsbeheer... 4 1.2.2

Nadere informatie