INVLOED VAN HET VERKOOPPUNT BIJ DE AANKOOPBESLISSING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVLOED VAN HET VERKOOPPUNT BIJ DE AANKOOPBESLISSING"

Transcriptie

1 INVLOED VAN HET VERKOOPPUNT BIJ DE AANKOOPBESLISSING Lynda Calonne, Strategic Research Supervisor (RMB Marketing) Overzicht Executive summary Inleiding: invloed van het verkooppunt bij de aankoop Duur van de boodschappen: evolutie ISDR: bruto of netto? Merken die in de winkel worden gekozen: voor welk type aankopen? Factoren die invloed hebben bij impulsaankopen Conclusies Bijlagen o De FACT-enquêtes van RMB o Formulering van vragen o Schema van de vragenlijst (bruto ISDR en netto ISDR) 11/05/ Pagina 1

2 Executive summary De rol van het verkooppunt bij de aankoopbeslissing wordt al lang bestudeerd. De studie over het effect dat elk van de marketingvariabelen uitoefent, is belangrijk bij de beslissing over de budgetverdeling tussen above-the-line (mass media) en below-the-line marketinginvesteringen. De Popai studies al geruime tijd een referentie op dat vlak geven aan dat de variabele winkel voor 36 % de aankoopbeslissing van de consument (shopper) bepaalt, ongeacht de sector. Dit verklaart waarom de adverteerders belang hechten aan de optimale plaatsing van hun producten in de rekken. Sinds 2009 brengt RMB via de FACT-studies de houdingen en evoluties in het consumentengedrag in kaart. Een hele reeks vragen peilt gedetailleerd naar de manier waarop de consument zijn keuze maakt en aankopen doet in 40 categorieën van fast moving consumers goods. FACT onthult dat de door Popai meegedeelde 36 % in-store decision rate (ISDR) tegelijk licht onderschat en schromelijk overschat is! Globaal genomen is 44 % van de FMCG-aankopen niet vooraf gepland als de consument de winkel betreedt. Bij niet-geplande aankopen of bij geplande aankopen waarbij de merkkeuze vooraf niet vaststaat, kiest de consument voor bekende en favoriete merken. Slechts 9 % van de producten die de consument aankoopt, maken geen deel uit van de reeks merken die vόόr zijn bezoek aan het verkooppunt in aanmerking kwamen voor aankoop. Het moet dan ook gezegd dat de tijd tussen het naderen van de rekken en het deponeren van het product in het winkelkarretje gemiddeld amper 12 seconden bedraagt! In deze wedloop om de gunst van de consument zijn de verschillen belangrijk in functie van de productcategorieën. De merkentrouw aan het vertrouwde merk blijft in elk geval overheersen: slechts 2 tot 17 % van de aankopen heeft betrekking op merken die daadwerkelijk in het verkooppunt worden gekozen. De FACT-studie brengt een onuitgegeven visie op de ISDR. Het verkooppunt is maximaal doeltreffend als het niet-geplande aankopen suggereert. De merken moeten duidelijk hun prioriteiten stellen: merkbekendheid, top of mind en merkvoorkeur zijn doorslaggevende criteria in het aankoopproces. Branding is dus een belangrijke voorwaarde voor een doeltreffend bezoek aan het verkooppunt. 11/05/ Pagina 2

3 Inleiding: invloed van het verkooppunt bij de aankoopbeslissing De rol van het verkooppunt bij de aankoopbeslissing wordt al lang bestudeerd. De studie van het effect dat elk van de marketingvariabelen uitoefent, is belangrijk om te beslissen over de budgetverdeling tussen above-the-line (mass media) en below-the-line marketinginvesteringen. De Popai-studies (Point Of Purchase Advertising International) zijn een referentie op dat vlak. Popai is een internationaal netwerk waar de Benelux deel van uitmaakt. De vereniging verzamelt merkfabrikanten, distributie, communicatiebureaus en leveranciers van displaymateriaal. Popai is een kenniscentrum voor marketing en in-store communicatie. Haar doelstelling: de invloed van de communicatie in de winkel achterhalen en een maximaal rendement nastreven voor de bestedingen aan retail marketingacties. Popai verzamelt informatie via o.m. enquêtes en marktstudies. Een van deze studies de Consumer Shopping Habits Survey werd in 2008 voor de Benelux uitgevoerd door GfK, en bestudeert in detail de in-store decision rate, d.w.z. het deel van de aankopen waarbij de finale aankoopbeslissing in de winkel gebeurt. FACT onderzocht een luik dat volledig gewijd was aan FMCG-goederen (fast moving consumers goods), en ging hierbij het gedrag van de consument in de winkel na. Een hele reeks vragen (zie bijlage) peilt gedetailleerd voor 40 productcategorieën naar de manier waarop de consument in de winkel zijn keuze maakt en aankopen doet. FACT putte inspiratie uit de Popai-studie en ging nog een stap verder: ze ontleedt het aankoopproces doordat ze het geheel van gedragingen van een persoon volgt totdat die een product in zijn winkelwagen plaatst. Duur van de aankopen: evolutie Grootwarenhuizen waren in de jaren 70 nog echte consumptietempels. Nu hebben ze heel wat aan aantrekkingskracht ingeboet door de hoge olieprijzen en de kleinere gezinsgrootte die massaaankopen overbodig maken. Bovendien heeft de consument nu andere prioriteiten en wil hij geen uren meer in de supermarkt doorbrengen. De grootdistributie begreep de nieuwe klantenverwachtingen en lanceerde enkele jaren geleden al nieuwe winkelconcepten die steunden op de nabijheid, gezelligheid en snelheid. Die winkels zullen zich de komende jaren verder ontwikkelen. Eind 2009 kondigde Delhaize een project aan waarbij het aantal openingen van nieuwe winkeltypes de komende drie jaar zal verdrievoudigen. De manier waarop we onze boodschappen doen, wijzigde dus. Sommige studies, waaronder die van Popai, tonen aan dat de tijd die besteed wordt aan boodschappen doen, drastisch vermindert. In 2007 duurde 57 % van de winkelbezoeken langer dan een kwartier. In 2008 bedroeg dit percentage slechts 41 %. Nog andere bronnen geven aan dat de tijd tussen het naderen van de rekken en het deponeren van het product in de winkelwagen gemiddeld amper 12 seconden bedraagt! 11/05/ Pagina 3

4 We leiden eruit af dat de blootstelling van consumenten aan merken in de winkel minder belangrijk is. Hoe sneller de consument koopt, hoe meer hij een beroep zal doen op zijn geheugen en ervaring. ISDR: bruto of netto? De Popai-studies al geruime tijd een referentie op dat vlak geven aan dat de variabele winkel voor 36 % de aankoopbeslissing van de consument (shopper) bepaalt, ongeacht de sector. Dit verklaart waarom de adverteerders belang hechten aan de optimale plaatsing van hun producten in de rekken. Deze in-store decision rate omvat 3 gevallen die in de winkel vastgesteld werden: Aankopen waarvoor de aanschaf van het product voorzien was, zonder vooraf het merk te kiezen. generally planned Aankopen waarvoor de aanschaf van het product voorzien en het merk vooraf gekozen was. Na de aanschaf in de winkel blijkt een ander merk echter het voorziene merk te hebben vervangen. substitute Het deel van de aankopen waarvoor de aanschaf van het product niet voorzien was vόόr het betreden van de winkel. unplanned We kunnen vandaag stellen dat de 36 % in-store decision rate (ISDR) die algemeen aanvaard werd tegelijk licht onderschat en schromelijk overschat is! De ISDR met Popai -achtige trekjes die wordt op basis van de FACT-studie gereconstrueerd werd, bedraagt 44 %. Dit verschil is o.a. te verklaren doordat de twee studies zich van elkaar onderscheiden op het vlak van de geanalyseerde doelgroepen ( total shoppers in Popai tegenover VVA in FACT) en sectoren (alle sectoren in Popai tegenover 40 grote categorieën van FMCG-producten in FACT). FACT levert onuitgegeven informatie over de uitsplitsing van de ISDR over de drie voornoemde gevallen. Van de 44 % beslissingen die in de winkel worden genomen, staan de unplanned' aankopen m.a.w. de impulsaankopen die in de winkel plaatsvinden zonder dat het gekochte product vooraf gepland was met een aandeel van 27 % torenhoog boven de beide andere scenario s. 11/05/ Pagina 4

5 How strong is the influence of the POS? SPECIFICALLY PLANNED - 56% GENERALLY PLANNED - 13% SUBSTITUTE - 3% UNPLANNED - 27% TOTAL IN-STORE DECISION RATE 36% GROSS ISDR 44% Maar een persoon die een product aankoopt waarvan hij de aanschaf vόόr zijn bezoek aan de supermarkt niet had gepland, kiest niet noodzakelijk het merk in de winkel: hij kan een van zijn favoriete merken kiezen dat hij gewoonlijk koopt, of een ander merk selecteren dat zijn aandacht trekt in het winkelrek. Ook voor de generally planned' aankopen d.w.z. aankopen van vooraf voorziene producten zonder vooraf gepland merk kiest de boodschapper ofwel voor een vertrouwd merk of een ander merk. Aangezien de in-store decision rate van Popai geen rekening houdt met het onderscheid tussen vertrouwd merk en merk gekozen in de winkel, betitelen wij die als BRUTO ISDR (Gross ISDR). Het moment waarop de merkkeuze plaatsvindt, is van cruciaal belang voor de adverteerder die zijn communicatie-uitgaven efficiënt wil besteden. De FACT-studie maakt een onderscheid voor alle aangekochte producten (gepland of niet gepland) tussen het aandeel van vooraf gekozen merken en het aandeel van merken die in de winkel worden gekozen en we NETTO ISDR gedoopt hebben. De netto ISDR bedraagt voor alle sectoren samen (40 FMCG-productcategorieën) 9 %. Dit betekent dat voor de consument slechts 9 % van de aangekochte producten geen deel uitmaakten van de reeks merken die vόόr zijn bezoek aan het verkooppunt in aanmerking kwamen voor aankoop. Of het nu om niet-geplande aankopen gaat of om geplande aankopen waarbij de 11/05/ Pagina 5

6 Moment of brand choice? 73% Planned purchases Planned brand + brand bought Planned brand + other brand bought 56% 3% Usual brand 9% Unplanned brand Purchased 27% Usual brand 20% Other brand 4% Brand «before» = 86% Unplanned purchases Other brand Don t know 2% NET ISDR = 9% National universe ; PRP years ; base = total purchases during the last shopping trip ; average 40 FMCG categories merkkeuze vooraf niet vaststaat, de consument kiest grotendeels voor bekende en favoriete merken. Dit werpt een totaal ander licht op de invloed van het verkooppunt bij de aankoopbeslissing van de consument. Merken die in de winkel worden gekozen: voor welk type aankopen? Geplande of niet-geplande aankopen Zoals hierboven aangegeven is het niet omdat de consument een niet-geplande aankoop doet dat de merkkeuze in de winkel gebeurt. Het aantal niet-geplande aankopen is sterk afhankelijk van de ector. Zo ligt dat aandeel bijvoorbeeld veel hoger voor snacks (42 %) dan voor dranken (21 %). Toch hebben deze verschillen weinig invloed op de netto ISDR. Als we de onderzochte sectoren opdelen in verschillende groepen volgens hun aandeel gepland/niet gepland in de aankopen (low planned sectors, middle planned sectors en high planned sectors), blijft de netto ISDR steeds dicht bij het gemiddelde. De trouw aan het vertrouwde merk blijft in elk geval overheersen. Zelfs voor impulsaankopen blijft het merk dat in het geheugen van de consument aanwezig is, een cruciale rol spelen. 11/05/ Pagina 6

7 I keep my choice in mind! Average of planned purchases 73% 45% 65% 80% NET ISDR 9,0% 9,8% 8,5% 9,6% Average 40 FMCG Low planned categories Middle planned categories High planned categories National universe ; PRP years ; base = total purchases during the last shopping trip A-merken, winkelmerken of generieke merken De voorkeur van de consumenten m.b.t. het type producten (A-merken, winkelmerken of generieke merken) heeft evenmin weinig invloed op de netto ISDR. Dat de consument eerder kiest voor een merk in het verkooppunt is niet afhankelijk van de sectoren waarin winkelmerken of generieke merken dominant zijn, noch van sectoren waarin A-merken de voorkeur genieten. Als we de onderzochte sectoren opdelen in verschillende groepen volgens het aandeel voorkeur voor A- merken (low A-brands sectors, middle A-brands sectors, high A-brands sectors), schommelt de netto ISDR steeds rond het gemiddelde. Wat ook het type aangekochte producten is A-merk of niet de merkkeuze gebeurt in het merendeel van de gevallen vόόr het winkelbezoek. 11/05/ Pagina 7

8 A-brand or not, I decide once and for all! Preference for A-brands 61% 29% 55% 77% NET ISDR 9,0% 9,7% 10,2% 8,1% Average 40 FMCG Low A-brands categories Mid A-brands categories High A-brands categories National universe ; PRP years ; base = total purchases during the last shopping trip Productsectoren Meer nog dan in het aandeel geplande aankopen of het type aangekochte producten, moeten we de variatiefactoren van de netto ISDR gaan zoeken in de productcategorie. De zwakste netto ISDR werd opgetekend voor colahoudende dranken (2,3 %). Voor de productcategorie vitamines, wordt de merkkeuze bijna nooit in de winkel gemaakt (netto ISDR van 0,0 %). In deze productcategorie is de consument honkvast en twijfelt hij geen seconde aan wat hij wenst te kopen... De hoogste netto ISDR vinden we bij de onderhoudsproducten (17,2 %). Maar zelfs in deze sector waar de merkentrouw het laagst is, zal de consument in 8 van de 10 gevallen in het verkooppunt voor zijn vertrouwde merk kiezen. Eenvoudig gesteld worden er minder merkbeslissingen op de winkelvloer genomen voor productcategorieën waar de consument zich meer betrokken bij voelt (vitamines, probiotische dranken, verzorging- en schoonheidsproducten, enz.) en voor producten met een hoge rotatie (colahoudende dranken, chocolade, ontbijtgranen, koffie, melk, yoghurt, niet bruisend water, enz.). De productcategorieën met lage betrokkenheid (onderhoud- en toiletproducten, tissues, toiletpapier, huishoudrol, enz.) en de behagende productcategorieën (snoep, koekjes, sauzen, bereide desserts, candybars, ijsjes, enz.) hebben een hogere netto ISDR score, ook al zijn de merkbeslissingen op de winkelvloer hierin zwak vertegenwoordigd. 11/05/ Pagina 8

9 Naast deze beschouwing over de producten, wordt de netto ISDR waarschijnlijk ook beïnvloed door de communicatie in het verkooppunt. De netto ISDR zal naar een hogere score neigen voor productcategorieën die meer retail marketingacties voeren (tests, productdemonstraties, stands, enz.) en die belangrijke promotionele acties ontwikkelen (kortingen, 3+1 gratis, enz.). How do the FMCG sectors behave? Average NET ISDR 1st quintile 2.1% 2nd quintile 5.9% 3rd quintile 8.2% 4th quintile 11.9% 5th quintile 15.8% Vitamins & mineral salt Pils beer Probiotic drinks Cola drinks Chocolate Breakfast cereals Milk Coffee Hair styling Body care Face care Stain remover Chips Cheese Yoghourt Canned food Deep-frozen food & ready meals Fruit juice Special beers Soda Still mineral water Washing up Deodorant Jam Candy bars Ice-cream Ready desserts Dressings Oil & butter Energy drinks Toothpaste & buccal hygiene Tissues Washing Toilet tissue & kitchen roll Biscuits Sugar candy Household WC Soap & shower gel Shampoo & conditioner National universe ; PRP years ; base = total purchases during the last shopping trip Factoren die invloed hebben bij impulsaankopen Gemiddeld heeft 9% van de aankopen (netto ISDR) dus betrekking op merken die daadwerkelijk in het verkooppunt worden gekozen. Een nieuwe vraag die daarbij opduikt is: welke zijn de factoren die verantwoordelijk zijn voor die 9 % merkkeuze in de winkel en die deze keuze mee bepalen? FACT geeft hierover aanwijzingen m.b.t. de hefbomen die een rol spelen bij de aankoop op het verkooppunt. Deze hefbomen werden getest in het geval van de impulsaankopen. Consumenten werden bevraagd over de redenen die hen er regelmatig toe aanzetten om producten te kopen die vooraf niet gepland waren. Ze vermeldden daarbij de aantrekkingskracht van een promotie in de winkel (korting, gratis staal, 3+1 gratis, 15 % extra voor dezelfde prijs, enz.). 72 % van de shoppers is gevoelig voor dit prijsargument. 11/05/ Pagina 9

10 De tweede belangrijke reden die een impulsaankoop rechtvaardigt, situeert zich op het 'relationele' vlak: 42 % van de consumenten verklaart een niet gepland product te kopen omdat de persoon die bij hen was tijdens het shoppen erom vroeg. De aantrekkingskracht die de consument ondervindt bij het ontdekken van een nieuwigheid (nieuw product, nieuwe smaak, nieuw model, nieuwe verpakking, enz.) en bij het horen of zien van een reclameboodschap vόόr het winkelbezoek, zijn quasi identiek: resp. 36 % en 34 % van de consumenten geeft toe zich door deze elementen te laten beïnvloeden. De invloed van het verkooppunt scoort beduidend lager. Iets minder dan 30 % van de shoppers verklaart zich aangetrokken te voelen door een speciale actie in de winkel (test of proeverij, productdemonstratie, stand, enz.). Een vijfde van de kopers (20 %) gaat door de rekken, laat zich leiden door zijn zintuigen en neemt een product mee dat niet gepland was. Voor slechts 15 % van de shoppers kan de manier waarop een product in de rekken voorgesteld wordt (promoties of speciale acties niet inbegrepen), aanzetten tot een niet-geplande aankoop. I ve bought things that were not planned! Total Attracted by an in-store promotion 19% 53% 72% Very regularly Regularly 0% 0% 0% 0% Price / benefit The person accompanying me asks to buy a product 9% 33% 42% Attracted by a new variety, a new taste, I try a product for which I saw or heard an advertising 5% 5% 31% 29% Factors external to the store 36% 34% Attracted by a special action in store 7% 22% 29% Guided by the senses through the shelves Attracted by the way a product is showed up 5% 15% 2% 13% Factors related to the point of sale 20% 15% National universe ; PRP years 11/05/ Pagina 10

11 Conclusies De FACT-studie brengt een onuitgegeven visie op de ISDR. Het belang van het verkooppunt als invloedrijke factor bij de aankoopbeslissing moet gerelativeerd worden: de in-store decision rate is opmerkelijk lager dan we tot hiertoe vermoedden! De vaststellingen over de evolutie van de duur van de boodschappen en de vereiste tijd om het gekochte product in de winkelwagen te deponeren, bevestigen overigens deze conclusie. Het verkooppunt is maximaal doeltreffend als het niet-geplande aankopen (in-store activation) suggereert. Maar zelfs in dat geval is in-store communicatie minder belangrijk dan andere acties, zoals promoties of reclame. Het creëren van merkvoorkeur is een basisvoorwaarde om het vertrouwen en de merkentrouw op het hoogste peil te behouden. FACT toont aan dat de merken duidelijk hun prioriteiten moeten stellen: merkbekendheid, top-of-mind en merkvoorkeur zijn doorslaggevende criteria bij het aankoopproces. Branding is dus een belangrijke voorwaarde voor een doeltreffend bezoek aan het verkooppunt. 11/05/ Pagina 11

12 Bijlage 1: de FACT-enquêtes van RMB Beschrijving van de studie: FACT werd in 2009 gelanceerd en biedt adverteerders en mediabureaus een schat aan relevante informatie over consumentengedrag en de evolutie ervan. De enquêtes richten zich op de actualiteit of op specifieke thema s die communicatiestrategen interesseren Methodologie: Periodieke enquêtes (3 tot 4 keer per jaar) Online enquêtes (schriftelijke vragenlijst via internet) Nationale enquêtes (Noord en Zuid) Instituut: Ant Research (Brussel) Doelgroepen uit de reclamemarkt: VVA jaar of Totaal jaar Interviews: of gemiddeld per enquêtegolf Weging: 1. referentie = CIM Plurimedia-Producten (strategische studie) 2. op gecombineerde criteria: taal (2) X geslacht (2) X leeftijd (18-34 en 35-54), hetzij 8 cellen Gegevens op aanvraag beschikbaar voor de reclamemarkt (analysesoftware SPSS) Doelstellingen: FACT levert cijfers en volkomen nieuwe inzichten die andere bestaande data of bronnen vervolledigen. Ondanks de crisis investeert RMB in tools die een beter inzicht verschaffen in de problematiek van haar klanten. Deze vernieuwende aanpak voor een regie breekt met de traditionele defensieve studies die regies voor hun media in portefeuille uitbrachten. FACT vertaalt de ambitie van RMB om samen met alle andere marktspelers intelligentere communicatie-oplossingen en meer doeltreffende strategieën na te streven. Met behulp van haar expertise wil RMB bruggen slaan met haar klanten. FACT staat ook de komende jaren op de agenda bij RMB. Het is een initiatief op lange termijn dat een duurzame ontwikkeling betekent op het vlak van relaties en diensten. 11/05/ Pagina 12

13 Bijlage 2: FACT vragenlijst Vraag 1 Denk nu even terug aan uw laatste bezoek aan de winkel voor de zeg maar, grote boodschappen. Als u geen grote boodschappen doet, maar heel regelmatig de winkel bezoekt, denk dan even terug aan uw laatste bezoek. Welke van onderstaande categorieën hebt u toen gekocht? Meerdere antwoorden mogelijk Tabel Geen van bovenstaande 99 Vraag 2 Voor de producten die in vraag 1 opgesomd werden Welke van deze lijst van producten, had u op voorhand gepland om te kopen? Meerdere antwoorden mogelijk Tabel Geen enkel (van bovenstaande) 99 Vraag 3 Voor de producten die in vraag 2 opgesomd werden Kunt u voor elke geplande aankoop aangeven welke uitspraak van toepassing is? Een antwoord mogelijk (per lijn) Merk op voorhand gekozen en ook gekocht Tabel Merk op voorhand gekozen en uiteindelijk ander merk gekocht Merk in de winkel gekozen /05/ Pagina 13

14 Vraag 4 Voor de merken die in de winkel werden gekozen onder vraag 3 Mogen we u vragen even terug te blikken op de merken die u in de winkel koos. Het merk dat u uiteindelijk koos, is dit het merk dat u gewoonlijk kiest? Een antwoord mogelijk (per lijn) Ja, ik koos het merk dat ik gewoonlijk kies als ik dit type aankopen verricht Tabel Neen, ik koos een merk dat ik normaliter niet zou kiezen, maar in de winkel werd ik ertoe verleid Vraag 5 Voor de producten die in vraag 2 niet werden opgesomd niet-geplande productcategorieën Mogen we u vragen even terug te blikken op de niet geplande aankopen. Kunt u voor elk van onderstaande categorieën aangeven in welke mate het merk dat u kocht op uw boodschappenlijstje had gestaan indien u de aankoop gepland had? Een antwoord mogelijk (per lijn) Tabel Zeer zeker Waarschijnlijk Geen idee Waarschijnlijk Zeker niet niet /05/ Pagina 14

15 Bijlage 3: FACT-schema (bruto ISDR en netto ISDR) Also an ISDR in Fact - (plan) Planned brand + brand bought Planned purchases Planned brand + other brand bought Usual brand Purchased Unplanned brand Usual brand Other brand Unplanned purchases Other brand Popai s ISDR Don t know GROSS ISDR One step further in Fact! - (plan) Planned brand + brand bought Planned purchases Planned brand + other brand bought Usual brand Unplanned brand Purchased Other brand Usual brand Brand «before» Unplanned purchases Other brand Brand «in store» Don t know NET ISDR 11/05/ Pagina 15

De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn.

De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn. De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn. De kracht van televisie voor het opbouwen van het merkimago is algemeen bekend. Maar hoe zit het met het korte termijn verkoopseffect?

Nadere informatie

Trade Marketing & Instore Communication Management Training

Trade Marketing & Instore Communication Management Training Trade Marketing & Instore Communication Management Training T r a i n i n g POPAI Benelux organiseert voor de 3e keer haar Trade Marketing & Instore Communication Management Training. Aangepast en up to

Nadere informatie

Lekenpraatje. Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen. 6 november 2003

Lekenpraatje. Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen. 6 november 2003 Lekenpraatje Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen 6 november 2003 Meneer de rector, hooggeachte commissie, highly learned opponent, dames en heren. Zoals

Nadere informatie

Consumer Buying Habits Study Drogisterijen

Consumer Buying Habits Study Drogisterijen Ten behoeve van POPAI leden Consumer Buying Habits Study Drogisterijen Onderzoek naar het shoppergedrag binnen de drogisterijbranche Copyright 2007 POPAI Benelux. POPAI Benelux Office, Kulsdom 15, 7274

Nadere informatie

Samenvatting voor POPAI leden. CBHS Consumenten Elektronica België November 2007

Samenvatting voor POPAI leden. CBHS Consumenten Elektronica België November 2007 Samenvatting voor POPAI leden CBHS Consumenten Elektronica België November 2007 Doelstelling onderzoek Inzicht in de specifieke shopperprofielen van de elektronicazaak. Inzicht krijgen in de parameters

Nadere informatie

Algemene conclusies van het onderzoek

Algemene conclusies van het onderzoek PERSBERICHT Brussel, donderdag 18 april 2013 JCDecaux, Clear Channel en GfK Panel services voeren een uniek onderzoek: de effecten van out-of-home advertising voor FMCG-producten. Out-of-home advertising

Nadere informatie

Een consument gedreven onderzoek naar de perceptie van Lampen in Supermarkten en DHZ

Een consument gedreven onderzoek naar de perceptie van Lampen in Supermarkten en DHZ Een consument gedreven onderzoek naar de perceptie van Lampen in Supermarkten en DHZ Brigitte Vogelsangs Cindy van den Berg Datum: 1 Februari 2012 Agenda 1 Introductie 2 Onderzoek resultaten 3 Next steps

Nadere informatie

Best Formats In Media Sponsoring. Marketing June 2015

Best Formats In Media Sponsoring. Marketing June 2015 Best Formats In Media Sponsoring Inleiding Advertising or sponsoring TV & Web formats The audience s point of view Key learnings Best Formats in Media Sponsoring is een studie over de waardering van sponsoring

Nadere informatie

Verkennend onderzoek: Fashion

Verkennend onderzoek: Fashion Verkennend onderzoek: Fashion Vision & eye tracking research Sport 2000 Juni sept 2010 Inhoud 1. Onderzoeksaanpak 2. Audit 3. Fashion onderzoek 4. Learnings & aanbevelingen Shopping Intentie 1 Shopping

Nadere informatie

Vrouwen doen boodschappen, mannen aankopen Gezinspraak tijdens aankoopprocessen in families, maar rolpatronen traditioneel

Vrouwen doen boodschappen, mannen aankopen Gezinspraak tijdens aankoopprocessen in families, maar rolpatronen traditioneel Vrouwen doen boodschappen, mannen aankopen Gezinspraak tijdens aankoopprocessen in families, maar rolpatronen traditioneel Over gezinsaankopen wordt veel overleg gevoerd binnen families. Alle gezinsleden

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Press : Eerlijke handel versus laagste prijs

Press : Eerlijke handel versus laagste prijs Press 02.10.2014: Eerlijke handel versus laagste prijs Agenda Duurzaam versus prijsgedreven consumeren: Hoe schalen we duurzame voeding op zonder verlies van integriteit? Kwantitatieve consumentenenquête

Nadere informatie

Agenda. 1. Wat is POPAI? 2. Model: Visie op koopgedrag. 4. Meetstandaards voor effectiviteit van instore media 5. Samenwerken in de keten

Agenda. 1. Wat is POPAI? 2. Model: Visie op koopgedrag. 4. Meetstandaards voor effectiviteit van instore media 5. Samenwerken in de keten Het Expertisecentrum voor Marketing at Retail 1. Wat is POPAI? Agenda 2. Model: Visie op koopgedrag 3. Brancherapport 2010 4. Meetstandaards voor effectiviteit van instore media 5. Samenwerken in de keten

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Vrouwen doen boodschappen, mannen aankopen Gezinspraak tijdens aankoopprocessen in families, maar rolpatronen traditioneel

Vrouwen doen boodschappen, mannen aankopen Gezinspraak tijdens aankoopprocessen in families, maar rolpatronen traditioneel WHITEPAPER, VERSIE 2 Vrouwen doen boodschappen, mannen aankopen Gezinspraak tijdens aankoopprocessen in families, maar rolpatronen traditioneel Onderzoek van het Familie Kenniscentrum (een initiatief van

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

In-store communicatie

In-store communicatie UBA ADVERTISER GUIDELINES In-store communicatie Guidelines opgesteld door het Expertise Center Point-of-Sales Communication Inhoudstafel Guidelines opgesteld door het Expertise Center Point-of-Sales Communication

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

Samenvatting Brancherapport 2010.

Samenvatting Brancherapport 2010. Samenvatting Brancherapport 2010. De basis van dit rapport wordt gevormd door face-to-face interviews met ervaringsdeskundigen en een groot kwantitatief onderzoek onder meer dan 4.674 marketeers in Nederland

Nadere informatie

Merk en marktfactoren in Nederland. Retail & Shopper Insights

Merk en marktfactoren in Nederland. Retail & Shopper Insights Merk en marktfactoren in Nederland Retail & Shopper Insights De 4 specialismen binnen Retail & Shopper Insights Brand Equity Retail Strategy Purchasing behaviour In-store marketing Power in the mind &

Nadere informatie

Behoefteonderzoek Mentos

Behoefteonderzoek Mentos Behoefteonderzoek Mentos Deskresearch 1A Het bedrijf FMO gaat een behoefteonderzoek uitvoeren voor het bedrijf Mentos. Mentos heeft verschillende producten in het assortiment. Ze hebben verschillende snoeprollen

Nadere informatie

De houding van de belgen tegenover reclame en media in 2015

De houding van de belgen tegenover reclame en media in 2015 De houding van de belgen tegenover reclame en media in 2015 Hoe staan Belgen tegenover reclame in de verschillende media? Valt ze altijd in de smaak, wordt ze creatief, informatief, doeltreffend bevonden?

Nadere informatie

Advanced Econometric Marketing Models. Dennis Fok

Advanced Econometric Marketing Models. Dennis Fok Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen Dennis Fok 6 november 2003 Prijzenoorlog tussen supermarkten.. pak 900 gr am pak 1 liter pak à 8 r ollen pak blik 400

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

Empirisch bewijs van impact op lange termijn van TV-reclame

Empirisch bewijs van impact op lange termijn van TV-reclame Empirisch bewijs van impact op lange termijn van TV-reclame Over het gunstig effect van tv-reclame voor nationale merken, of het nu op korte of lange termijn is, werd in veel landen geschreven. Hoe zit

Nadere informatie

Effectieve sales promotie. Hoorcollege marketing communication blok 4 week 5

Effectieve sales promotie. Hoorcollege marketing communication blok 4 week 5 Effectieve sales promotie Hoorcollege marketing communication blok 4 week 5 Leerdoelen Aan het eind van dit college en leeswerk uit het boek moet je: In staat zijn sales promotie te definieren Op de hoogte

Nadere informatie

s t u d i e Prijzen en winkels Prijzen en winkels April 2010

s t u d i e Prijzen en winkels Prijzen en winkels April 2010 s t u d i e Prijzen en winkels Prijzen en winkels April 2010 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Type van gekochte producten 4. Prijsvergelijkingen 5. Perceptie van het verschil tussen de toegepaste

Nadere informatie

HOE BEREIK JE DE DECISIONMAKERS IN DE HUIS EN INTERIEUR- AANKOPEN 5 praktische tips op basis van research naar doelgroepen in de huis- en

HOE BEREIK JE DE DECISIONMAKERS IN DE HUIS EN INTERIEUR- AANKOPEN 5 praktische tips op basis van research naar doelgroepen in de huis- en HOE BEREIK JE DE DECISIONMAKERS IN DE HUIS EN INTERIEUR- AANKOPEN 5 praktische tips op basis van research naar doelgroepen in de huis- en interieurbranche INLEIDING De huis- en interieurbranche profiteert

Nadere informatie

Verkennend onderzoek: DHZ

Verkennend onderzoek: DHZ Verkennend onderzoek: DHZ Vision & Eye tracking research Hornbach & Gamma juni sept 2010 Inhoud 1. Onderzoeksaanpak 2. Audit 3. DHZ onderzoek 4. Learnings & aanbevelingen Shopping Intentie 1 Shopping Planning

Nadere informatie

DOSSIER ERKEND VERKOOPPUNT HOEVEPRODUCTEN

DOSSIER ERKEND VERKOOPPUNT HOEVEPRODUCTEN DOSSIER ERKEND VERKOOPPUNT HOEVEPRODUCTEN Dossier Erkend Verkooppunt Hoeveproducten 1. WAT ZIJN HOEVEPRODUCTEN? 2. HET LABEL ERKENDE VERKOOPPUNTEN HOEVEPRODUCTEN 3. HOEVEVERKOOP IN CIJFERS 4. CONTACTPERSOON

Nadere informatie

De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap

De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap 1 De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap I. WIE IS B2B PRESS? 2 3 B2B Press: de federatie van de vakpers B2B Press is één van de vijf departementen * die samen

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

De connected shopper journey

De connected shopper journey Over mij Nienke Smit Director Retail & Shopper TNS NIPO TNS NIPO Grote Bickersstraat 74 PO box 247 Amsterdam 1000 AE Amsterdam 020 5225 444 www.tns-nipo.com 2 Het was ooit heel simpel Behoefte Aankoop

Nadere informatie

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com Online winkelen & conversie Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik Europese winkelaars richten zich eerst tot kanalen voor affiliate marketing wanneer zij inspiratie zoeken met

Nadere informatie

De customer journey in home & deco: welke reis legt uw klant af?

De customer journey in home & deco: welke reis legt uw klant af? De customer journey in home & deco: welke reis legt uw klant af? Hoe oriënteert en shopt de consument als het gaat om home & deco artikelen? Welke kanalen worden gebruikt tijdens deze customer journey?

Nadere informatie

Philips Indoor Positioning DeMeter De toekomst van Marketing. Gonneke Gros Segment lead food and large retail Januari 2017

Philips Indoor Positioning DeMeter De toekomst van Marketing. Gonneke Gros Segment lead food and large retail Januari 2017 Philips Indoor Positioning DeMeter De toekomst van Marketing Gonneke Gros Segment lead food and large retail Januari 2017 Millennials zijn geen kinderen meer US workforce breakdown Builders Boomers Gen

Nadere informatie

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Boodschappen doen In de Toekomst 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Inleiding Doelstellingen Schetsen scenario s ondernemer Ontwikkelingen in kaart brengen Kansen in kaart brengen Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Wat is het. DNA van mijn winkel?

Wat is het. DNA van mijn winkel? Wat is het DNA van mijn winkel? Introductie Ad van Antwerpen 17 jaar BROVA Hout Brox / Duthler / Intersport / Active Life 9 jaar adekwaad - Non food retail - Mode, Schoenen, Sport - Van zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

Verslag van het marktonderzoek van 01/02/2014

Verslag van het marktonderzoek van 01/02/2014 Verslag van het marktonderzoek van 01/02/2014 Op 1 februari 2014 werd er een marktonderzoek uitgevoerd in Maria Assumptalyceum in Laken. Daar werd onderzocht of de koper het verschil kan proeven tussen

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY LEGT KOOPGEDRAG EN DE ROL VAN MEDIA BLOOT IN DE NIEUWE OMNI CHANNEL REALITEIT ORIËNTATIE EN KOOPGEDRAG WAS NOG NOOIT ZO COMPLEX Retail zit in een turbulente periode. Winkelketens

Nadere informatie

Meer fairtrade producten in de

Meer fairtrade producten in de Meer fairtrade producten in de Onderwerp boodschappentas Maart 2009 Meer fairtrade producten in de boodschappentas Aankoopmotieven van fairtrade producten door Nederlandse huishoudens in 2008 Inhoud (1)

Nadere informatie

Best practices in media sponsoring

Best practices in media sponsoring Best practices in media sponsoring Lynda Calonne, Strategic Research Supervisor (RMB Marketing) BPMS is een onderzoek naar 'broadcast sponsoring'. Het is voor het eerst dat een onderzoek peilt naar de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE GRENSOVERSCHRIJ- DENDE BEZOEKERSSTROMEN IN DE EUREGIO SCHELDEMOND UITLEG GEMEENTELIJKE FICHE

ONDERZOEK NAAR DE GRENSOVERSCHRIJ- DENDE BEZOEKERSSTROMEN IN DE EUREGIO SCHELDEMOND UITLEG GEMEENTELIJKE FICHE ONDERZOEK NAAR DE GRENSOVERSCHRIJ- DENDE BEZOEKERSSTROMEN IN DE EUREGIO SCHELDEMOND UITLEG GEMEENTELIJKE FICHE ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET INTERREG III-A PROGRAMMA GRENSREGIO VLAANDEREN-NEDERLAND, SUBPROGRAMMA

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Country factsheet - Oktober 2013. De Verenigde Staten

Country factsheet - Oktober 2013. De Verenigde Staten Country factsheet - Oktober 2013 De Verenigde Staten De Verenigde Staten zijn reeds lang nummer één op de international e-commercemarkt. Eind 2013 zal hen dat waarschijnlijk 193,3 miljard euro aan inkomsten

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

H5 Consumentengedrag HOE EN WAAROM MENSEN KOPEN.

H5 Consumentengedrag HOE EN WAAROM MENSEN KOPEN. H5 Consumentengedrag HOE EN WAAROM MENSEN KOPEN http://www.youtube.com/watch?v=hpi-m3jwhbg 5.2 Besluitvormingsproces consument : Pearson: Solomon: Marketing Real Life koopbeslissingsproces vijf fasen (B2C):

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk Inhoud 01 Inleiding: het Verenigd Koninkrijk 03 02 Hoe groot is de e-commercemarkt in het Verenigd Koninkrijk? 04 03 Wie is de Britse

Nadere informatie

Winkelcommunicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Winkelcommunicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 14.1 Winkelcommunicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De reden waarom winkelcommunicatie zo belangrijk is De doelstellingen en instrumenten van winkelcommunicatie De effectiviteit van

Nadere informatie

Ahold Delhaize Marketing & Media Group Online - AH.nl

Ahold Delhaize Marketing & Media Group Online - AH.nl Ahold Delhaize Marketing & Media Group Online - AH.nl De Ahold Delhaize Marketing & Media Group... Ontwikkelt marketing en media plannen voor leveranciers en advaerteerders, binnen de merken van Ahold

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Thema bijeenkomst Trade Marketing Association Rhenen

Thema bijeenkomst Trade Marketing Association Rhenen GfK Consumer Tracking Wil Klein Director GfK4FMCG 18 mei 2011 Thema bijeenkomst Trade Marketing Association Rhenen 1 Eerst even dit.. 2 Wat staat boven aan de board room agenda bij de top executives van

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

H13 Reclame, verkooppromoties, public relations en sponsoring DE WAARDEPROPOSITIE COMMUNICEREN

H13 Reclame, verkooppromoties, public relations en sponsoring DE WAARDEPROPOSITIE COMMUNICEREN H13 Reclame, verkooppromoties, public relations en sponsoring DE WAARDEPROPOSITIE COMMUNICEREN Reclame: het imago van marketing Reclame: betaalde communicatie Soorten : productreclame: institutionele reclame:

Nadere informatie

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WIJ ZIJN > BOOM WIJ CREËREN > BRAND, IDENTITY & PACKAGING DESIGN WIJ > VERSTERKEN, INSPIREREN & MAKEN TROTS WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

Nadere informatie

De smartphone gaat de retail redden.

De smartphone gaat de retail redden. De smartphone gaat de retail redden. Natuurlijk er wordt steeds meer op internet gekocht en deze ontwikkeling zal nog veel verder doorgaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat winkels en winkelgebieden

Nadere informatie

James Bond Casino Royale

James Bond Casino Royale James Bond Casino Royale Retail experience november 2006 Jurgen Mohr pagina 2 Wie ben ik... Jurgen Mohr Manager Trade & Instore Heineken Nederland Instore Marketing alle kanalen Horeca, retail, convenience

Nadere informatie

GfK Panel Services Benelux. GfK - Growth from Knowledge

GfK Panel Services Benelux. GfK - Growth from Knowledge GfK Panel Services Benelux GfK - Growth from Knowledge GfK - Growth from Knowledge Kennis en informatie vormen de basis voor een adequate besluitvorming van bedrijven, overheden en instellingen. GfK vormt

Nadere informatie

Max Havelaar: 25 jaar ontwikkeling. Persontmoeting 28 augustus 2014 Lily Deforce Directeur

Max Havelaar: 25 jaar ontwikkeling. Persontmoeting 28 augustus 2014 Lily Deforce Directeur Max Havelaar: 25 jaar ontwikkeling Persontmoeting 28 augustus 2014 Lily Deforce Directeur Agenda 25 jaar Fairtrade: van de boer in het Zuiden tot op ons bord - Evolutie van 1989 tot 2014 - Trade not aid

Nadere informatie

Country factsheet - September 2013. Frankrijk

Country factsheet - September 2013. Frankrijk Country factsheet - September 2013 Frankrijk Frankrijk is een van de grootste e-commercemarkten ter wereld, met een enorm groeipotentieel. Wereldwijd staat het land op de 6e plaats en in Europa zijn alleen

Nadere informatie

E-ROI: verhoog het rendement op uw e-commerce operatie! Strategie-dag Media Plaza 2 december 2003

E-ROI: verhoog het rendement op uw e-commerce operatie! Strategie-dag Media Plaza 2 december 2003 E-ROI: verhoog het rendement op uw e-commerce operatie! Strategie-dag Media Plaza 2 december 2003 1. Introductie Na zeven vette jaren 2 1. Introductie doelstelling en inzicht in site zijn noodzakelijk

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

Doelstellingen. Aantal bezoekers, koopgedrag, types aankopen die gedaan worden en evolutie. Sociaaldemografische variabelen.

Doelstellingen. Aantal bezoekers, koopgedrag, types aankopen die gedaan worden en evolutie. Sociaaldemografische variabelen. s t u d i De solden De solden Solden Solden OIVO, december 2009 Solden Solden e Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Participatiegraad (winter- en zomersolden) 4. Evolutie van de participatiegraad

Nadere informatie

Belgische marketeers geloven massaal in groei van live communication

Belgische marketeers geloven massaal in groei van live communication PERSBERICHT MEI 2013 Belgische marketeers geloven massaal in groei van live communication Live Communication bureau The Oval Office peilt naar het belang van merkbelevingen bij Belgische marketing- en

Nadere informatie

De beste benchmark in petrol IRI, GfK & Orange Peak - supporting your business by integrated solutions! 1

De beste benchmark in petrol IRI, GfK & Orange Peak - supporting your business by integrated solutions! 1 De beste benchmark in petrol IRI, GfK & Orange Peak - supporting your business by integrated solutions! 1 Het fundament voor morgen In een sector als petrol, midden in transitie naar het businessmodel

Nadere informatie

Advertise on TV & boost your sales!

Advertise on TV & boost your sales! istockphoto Dossier Advertise on TV & boost your sales! In navolging van de National TV Days en de Power of TV-studie die in 2009 met GFK Panel Services werd uitgevoerd, heeft IP TV aan het departement

Nadere informatie

Sodexo4You de MedIaruIMte

Sodexo4You de MedIaruIMte Sodexo4You de MedIaruIMte WIE IS Sodexo? In cijfers betekent Sodexo: 80 landen 413.000 medewerkers 37% Noord- Amerika 8% Verenigd Koninkrijk en Ierland 36% Europa Continental 19% Rest van de wereld 50

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Klanten en prospecten. Wie zijn onze danspartners?

Klanten en prospecten. Wie zijn onze danspartners? Klanten en prospecten Wie zijn onze danspartners? Klanten en prospecten Voor je begint aan de tango: Weet wie je klanten zijn Weet welke doelgroep je aanspreekt Zoek de beste communicatiemethode om je

Nadere informatie

Rekenen met procenten: docentenblad

Rekenen met procenten: docentenblad Rekenen met procenten: docentenblad In dit project ga je de prijzen van supermarkten vergelijken. Er zijn drie soorten opdrachten: De prijsverschillen opzoeken van twee of meer supermarkten. De prijzen

Nadere informatie

Wat doet de jeugd? GfK Barbara Schouten- Sr. Business Consultant Media & Entertainment. GfK 31 oktober 2017

Wat doet de jeugd? GfK Barbara Schouten- Sr. Business Consultant Media & Entertainment. GfK 31 oktober 2017 Wat doet de jeugd? GfK Barbara Schouten- Sr. Business Consultant Media & Entertainment 1 When the iphone was launched in 2007 Capturing tomorrow s opportunities by understanding future needs and how to

Nadere informatie

Het CIM. Algemene informa2e. Presenta2e PdB UBA 09/09/09. PPT dd 25/08/09

Het CIM. Algemene informa2e. Presenta2e PdB UBA 09/09/09. PPT dd 25/08/09 Het CIM Algemene informa2e PPT dd 25/08/09 Presenta2e PdB UBA 09/09/09 1 Het CIM Centrum voor Informa2e over de Media Opgericht in 1971 Groepeert de hele communica2ewereld: Adverteerders Media en media

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper. Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016

Duurzaamheidk. Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper. Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016 Inleiding Duurzaamheidkompas #16 boodschappen Antwoord op duurzaamheidvragen

Nadere informatie

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 AGENDA Leerdoelen Wat is sales promotie? Stappenplan voor het ontwikkelen van sales promoties Doelstelllingen van sales promotie Tools

Nadere informatie

Case: Prijs elasticiteitsstudie Bio yoghurt en melk bij Albert Heijn

Case: Prijs elasticiteitsstudie Bio yoghurt en melk bij Albert Heijn Snel zicht op innovatie insights, marktpotentieel en groeikansen Case: Prijs elasticiteitsstudie Bio yoghurt en melk bij Albert Heijn All other Questions Probleemstelling De prijzen voor Bio zuivel liggen

Nadere informatie

Zowel online als offline

Zowel online als offline Zowel online als offline reclame creëren online interesse in een merk Volgens bepaalde experts dient reclame tegenwoordig slechts een enkel doel: de consument naar de website van het betrokken merk lokken

Nadere informatie

Zoete kers en sappige pruim Kwantitatief online onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Zoete kers en sappige pruim Kwantitatief online onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Zoete kers en sappige pruim Kwantitatief online onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-28 September 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt

Nadere informatie

5. CONSUMPTIE EN DISTRIBUTIE VAN BIOLOGISCHE PRODUCTEN IN 2011

5. CONSUMPTIE EN DISTRIBUTIE VAN BIOLOGISCHE PRODUCTEN IN 2011 5. CONSUMPTIE EN DISTRIBUTIE VAN BIOLOGISCHE PRODUCTEN IN 211 1 MARKTOMVANG De bestedingen van de Belgische gezinnen aan biologische producten, opgemeten door GfK Panelservices Benelux, bedroegen vorig

Nadere informatie

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot december 2010

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot december 2010 Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot december 2010 De investeringen in Direct Mail stegen met 1 % in 2010 en bevestigen zo de tendens die zich vanaf midden

Nadere informatie

De nieuwe context van A-merk en private label

De nieuwe context van A-merk en private label De nieuwe context van A-merk en private label drs Marcel van Aalst mvanaalst@few.eur.nl Erasmus Food Management Instituut (EFMI) Private Label versus Merkartikel, Soestduinen - 10 november 2005 De wapenfeiten

Nadere informatie

Uitgangspunt van het model is de marktpositie van de retailer, uitgedrukt in het marktaandeel.

Uitgangspunt van het model is de marktpositie van de retailer, uitgedrukt in het marktaandeel. HET VOORSPELLEN VAN MARKTPOSITIES IN DE FASHION MARKT De wereld van fashion retail is drastisch aan het veranderen. Consumenten geven minder uit aan kleding en schoenen en doen dit vaker online. Nieuwe

Nadere informatie

Van transactie naar interactie

Van transactie naar interactie De Invloed van opkomende technologieën op trade marketing in de retail: Van transactie naar interactie Jeroen van Dinther Marc Flederus De Context I Welke technologieën komen nu opzetten? II Welke kansen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Online Compass, your digital effectiveness guide

Online Compass, your digital effectiveness guide Met de studie Online Compass, uitgevoerd tijdens het tweede semester van 2012, komt IP tegemoet aan de vraag van mediacentrales die hun digitale strategie willen verfijnen door precies die online reclameformats

Nadere informatie

Country factsheet - Februari 2015. Italië

Country factsheet - Februari 2015. Italië Country factsheet - Februari 2015 Italië Hoewel de Italiaanse e-commerce wat achterloop in vergelijking met de buurlanden, heeft ze toch veelbelovende cijfers te bieden: Eind 2013 waren er 14 miljoen online

Nadere informatie

De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek

De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek Wetenschap-praktijk ontmoeting SWOCC Bijdrage van Paul van Niekerk Directeur SPOT Amsterdam, 16 11 2010 Media Utopia, 14 december 2009 Agenda

Nadere informatie

De biobestedingen groeien tegen de algemene voedingstrend in

De biobestedingen groeien tegen de algemene voedingstrend in De biobestedingen groeien tegen de algemene voedingstrend in De biobestedingen groeiden in 2014 verder door terwijl de totale voedingsbestedingen voor het eerst sinds jaren daalden. Ruim negen op de tien

Nadere informatie

ONMEDIA. E-newsletter 13 maart 2013

ONMEDIA. E-newsletter 13 maart 2013 Adrem Flash ONMEDIA Op 14 februari 2013 is golf 2012-3 van de CIM Radiostudie verschenen. De studie dekt het radio luisteren van het tweede semester van 2012. Met uitzondering van de introductie van de

Nadere informatie

WINKELCENTRUM VALKENBURG

WINKELCENTRUM VALKENBURG WINKELCENTRUM VALKENBURG Behoefte inventarisatie LOKAAL Wat betekent lokale marketing voor jou? DOEL Welke doelstelling heb je de komende periode oplet gebied van lokale marketing? MIDDELEN Welke middelen

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING (Summary in Dutch)

NEDERLANDSE SAMENVATTING (Summary in Dutch) NEDERLANDSE SAMENVATTING (Summary in Dutch) Iedere klant maakt het wel eens mee in de supermarkt: misgrijpen. In sommige gevallen is een product tijdelijk niet beschikbaar, bijvoorbeeld doordat de supermarkt

Nadere informatie

PANEL MANAGEMENT TOOLS NPSO

PANEL MANAGEMENT TOOLS NPSO PANEL MANAGEMENT TOOLS NPSO Ruben de Groot 22 mei 2012 METRIXLAB HAS INNOVATION AT ITS HEART. WE ARE 10+ YEARS OLD - OUR THINKING HAS GROWN UP WITH THE INTERNET LEADING FULL SERVICE ONLINE AGENCY GLOBAL

Nadere informatie

Geadresseerde reclamezendingen in België Belangrijkste cijfers van januari tot juni 2012

Geadresseerde reclamezendingen in België Belangrijkste cijfers van januari tot juni 2012 Geadresseerde reclamezendingen in België Belangrijkste cijfers van januari tot juni 2012 Hoewel de bruto-investeringen in het eerste semester 1 % achteruitgingen, behoudt Direct Mail zijn aandeel van 9

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH FUNCTIEPROFIEL STEGEMAN Januari 2014 CAMPOFRIO FOOD GROUP ALGEMENE INFORMATIE De basis van het moderne en innovatieve bedrijf Stegeman werd in 1858 gelegd door Johannes Stegeman in Deventer. Zijn slagerij

Nadere informatie

CIM Radio Golf

CIM Radio Golf 4 juni 01 CIM Radio Golf 01-1 Op 4 mei jongstleden verscheen golf 01-1 van de CIM radiostudie. De golf dekt het radioluisteren in het eerste trimester van 01. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie

Nadere informatie

SUCCES IN DE PRAKTIJK

SUCCES IN DE PRAKTIJK SUCCES IN DE PRAKTIJK Wat u kunt leren van uw klant en concullega s Jonneke Heins - GfK GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 1 Inhoud Markt Koper Toekomst Kansen Jonneke Heins Consultant

Nadere informatie

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Make strategy work! Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Nieuwe

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie