2001/8A. AMBAO: Eerste collectief merk gedeponeerd door de Belgische Staat. 5 e jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2001/8A. AMBAO: Eerste collectief merk gedeponeerd door de Belgische Staat. 5 e jaar"

Transcriptie

1 2001/8A AMBAO: Eerste collectief merk gedeponeerd door de Belgische Staat AMBAO: Eerste collectief merk gedeponeerd door de Belgische Staat Door Rudy Liekens, Adjunct-adviseur, Secretariaat-generaal 1. Inleiding Richtlijn 2000/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 2000 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie Argumenten pro en contra Doelstellingen Nieuwe principes Gevolgen van de richtlijn Reacties op de richtlijn Luxemburg Frankrijk België AMBAO: juridische instrumenten Achtergrond: de chocoladeconsumptie in België Waarom een collectief merk? Wat betekent collectief merk? Algemeen reglement op het gebruik en het toezicht van het collectief merk AMBAO Lastenboek AMBAO chocolade Toepassingsgebied en definities Criteria voor chocolade Criteria voor gevulde chocolade (tabletten, repen) en chocoladebonbons/pralines Bijzonder reglement voor de toekenning en het gebruik van het collectieve merk AMBAO Basisbeginselen Gebruiksvoorwaarden Technische voorschriften Controle van de gebruiksvoorwaarden Technische richtlijnen in verband met het lastenboek van het merk AMBAO en de eerste controle door de erkende instellingen AMBAO: beheerscontract AMBAO: de gebruikers Promotie van AMBAO AMBAO: de toekomst Besluit Voetnoten e jaar Trefpunt economie 8A Maandelijkse publicatie van het Ministerie van Economische Zaken Een proefnummer kan schriftelijk aangevraagd worden bij : Bestuur Economische Informatie Trefpunt economie Nijverheidsstraat Brussel fax : (02) Overname van gegevens voor verwerking in andere artikels is toegestaan, mits duidelijke en volledige bronvermelding. Verantwoordelijke uitgever : H. D'Hondt Nijverheidsstraat Brussel ISSN

2 AMBAO: Eerste collectief merk gedeponeerd door de Belgische Staat Door Rudy Liekens, Adjunct-adviseur, Secretariaat-generaal 1. Inleiding Richtlijn 2000/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 2000 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie heeft een einde gesteld aan een lange periode van onenigheid tussen de lidstaten van de Europese Unie. Sedert 1973 en Richtlijn 73/241/EEG van de Raad, verstaat men onder chocoladeproducten producten bestemd voor menselijke voeding afkomstig van cacao met of zonder toevoeging van cacaoboter. Het gebruik van andere plantaardige stoffen dan cacaoboter was verboden in de zes stichtende landen (België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland) en ook in Spanje en Griekenland. In de andere lidstaten (Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Portugal, Finland, Oostenrijk en Zweden) was het gebruik van deze andere vetstoffen niet of niet langer verboden. Toch mochten de lidstaten waar het gebruik van andere plantaardige vetstoffen dan cacaoboter verboden was, de invoer niet verbieden van chocoladeproducten die deze andere vetstoffen bevatten. Ze mochten echter het gebruik van de naam chocolade voor deze producten verbieden. De Belgische Regering wou tegen deze situatie op een positieve manier reageren. De Europese Richtlijn laat inderdaad de fabricage van chocolade waaraan geen andere plantaardige vetten dan cacaoboter werden toegevoegd, nog altijd toe. Toch is er onduidelijkheid gerezen in de geesten en die onduidelijkheid werd soms in stand gehouden door een oneerlijke concurrentie. De idee ontstond dus om de chocolatiers de mogelijkheid te geven een label aan te brengen dat garant staat voor het cacaogehalte en indirect voor de kwaliteit en de reputatie van de chocolade. Na andere alternatieve oplossingen bestudeerd te hebben koos de Belgische Regering voor de deponering van een collectief merk. AMBAO was geboren! 2. Richtlijn 2000/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 2000 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie (1) Argumenten pro en contra Gedurende 25 jaar hebben voorstanders van de liberalisering van andere plantaardige vetten volgende argumenten gebruikt: - de verschillen tussen de nationale wetgevingen betreffende verschillende soorten cacao- en chocoladeproducten konden de vrije verspreiding van deze producten hinderen en hadden zo een directe invloed op de totstandbrenging en de werking van de gemeenschappelijke markt. - Richtlijn 73/241/EEG (2) diende vereenvoudigd te worden om enkel rekening te houden met de essentiële eisen waaraan de producten moeten voldoen om vrij op de binnenlandse markt te kunnen circuleren. Sinds 1973 is er inderdaad technologische vooruitgang en zijn de smaken van de consumenten veranderd. De tegenstanders hadden ook argumenten: - de bescherming van de consument: onder de naam chocolade producten verkopen met of zonder andere plantaardige vetstoffen dan cacaoboter is bedrog. - het toenemend gebruik van andere plantaardige vetten zou een negatief effect kunnen hebben op de vraag naar cacaobonen en bijgevolg ook op de economie van de producerende landen. - het is technisch gezien onmogelijk het gehalte aan andere plantaardige vetten dan cacao te meten die gebruikt werden in de chocolade. Het zou bijgevolg moeilijk zijn de nieuwe richtlijn toe te passen. De Europese Unie (E.U.) die lid is van de I.C.C.O. (3) past de regels toe van de International Cocoa Agreement (I.C.A.). Ze wil bijdragen tot een stijging van de uitvoer van cacaobonen naar de E.U. en tot de bevordering van de cacaoconsumptie Doelstellingen De nieuwe richtlijn heeft als doel gemeenschappelijke definities en regels uit te werken voor de samenstelling, kenmerken, fabricage, verpakking en etikettering van cacao- en chocoladeproducten om zo het vrije verkeer ervan binnen de Gemeenschap te verzekeren (4); Om de eenheid van de interne markt te waarborgen moet elk chocoladeproduct binnen de Gemeenschap kunnen circuleren onder dezelfde handelsnaam (5); Wat chocoladeproducten betreft waar andere plantaardige vetstoffen dan cacaoboter aan toegevoegd 2 Ministerie van Economische Zaken

3 werden, moet de consument juiste, neutrale en objectieve informatie krijgen (6). Het is echter wel toegelaten bij de etikettering duidelijk te vermelden dat enkel cacaoboter gebruikt werd; In het belang van de bevolking van ontwikkelingslanden volstaat het akkoorden af te sluiten en de eerlijke handel (fair trade) te promoten Nieuwe principes - De regels betreffende de etikettering, vastgelegd door Richtlijn 2000/13/EG (7) zullen ook van toepassing zijn op cacao- en chocoladeproducten; - Een hele reeks verkoopbenamingen werden uit de bijlage geschrapt; - Het toevoegen van andere plantaardige vetstoffen dan cacaoboter aan de chocoladeproducten is toegelaten tot maximum 5 %. Andere plantaardige vetstoffen die mogen gebruikt worden zijn: illipé, illipé uit Borneo of Tengkawang, palmolie, sal, galamboter, kokum gurgi en mangopitten; - De verkoopbenaming die wordt gebruikt in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland: Melkchocolade met hoog melkgehalte zal vervangen worden door Family milk chocolate. De huidige verkoopbenaming wordt als bedrieglijk beschouwd gelet op het lage cacaobotergehalte. Artikel 2 van de richtlijn is het belangrijkste artikel. Het voorziet erin dat andere plantaardige vetstoffen dan cacaoboter mogen toegevoegd worden in chocoladeproducten. Deze toevoeging mag niet meer bedragen dan 5 % van het afgewerkte product na aftrekking van het gewicht van elke andere eetbare substantie en zonder dat het minimumgehalte aan cacaoboter of de totale droge massa aan cacao wordt verminderd. Deze producten mogen in alle lidstaten worden gecommercialiseerd op voorwaarde dat hun etikettering vervolledigd wordt door de volgende vermelding die de aandacht moet trekken en duidelijk leesbaar moet zijn: Bevat naast cacaoboter andere plantaardige vetstoffen. Deze vermelding dient op dezelfde plek als de ingrediëntenlijst te verschijnen (hoewel duidelijk onderscheiden van deze lijst) in vetdruk en minstens even groot als het lettertype gebruikt voor de lijst en in de buurt van de verkoopbenaming. 3. Gevolgen van de richtlijn Voor de producenten die reeds andere vetstoffen gebruiken dan cacaoboter is de nieuwe richtlijn een waarborg dat hun producten kunnen worden verkocht in alle lidstaten van de Europese Unie onder de benaming chocolade. In een interview op CNN vindt de heer Tony Bilsborough van Codburgh het belangrijk dat alle chocolade nu als kwaliteitsproduct beschouwd wordt I don t really think it s a matter of export tonnage figures or extra manpower, it really is the EU recognising that our chocolate is every bit as good as you can get on the continent. They may not want to eat our chocolate, that s entirely up to them. The important thing is that in the past, they haven t been given the choice. If they don t like our chocolate, fine, they don t have to eat it, but at least give them that choice (8). Voor de meeste Belgische chocolatiers staan de kwaliteit en de reputatie van het product op het spel. De nieuwe regels betekenen voor vele producenten schade aan het imago van de goede kwaliteit van Belgische chocolade. Zodra de richtlijn gestemd was, vroegen zij om tegenmaatregelen. De Belgische consumenten hadden een gelijkaardige reactie: hun goede chocolade was in gevaar. Hoe weten of we nog steeds goede chocolade eten? We mogen niet vergeten dat de nieuwe richtlijn verschijnt tijdens een crisisperiode in de voedingssector: dioxine, gekke-koeienziekte, monden klauwzeer, enz. Deze crisissen hebben een sfeer van wantrouwen doen ontstaan die bij de consument geleid heeft tot een stijgende vraag naar controles in plaats van liberalisering. De producenten van cacaobonen hebben zich uit vrees om een groot deel van de markt te verliezen tegen de richtlijn gekant. Tabel 1 geeft een overzicht van de meest betrokken landen. De producenten van de vijf overige plantaardige vetstoffen hopen echter hun productie op te drijven. Tabel 1: Productie van cacaobonen Land In 1000 ton In % Ivoorkust ,67161 Ghana ,65677 Indonesië ,87384 Brazilië 160 5,93692 Nigeria 155 5,75139 Kameroen 125 4,63821 Maleisië 100 3,71057 Totaal ,23933 Totaal wereld Bron: ICCO Cijfers Trefpunt economie 8A 3

4 Tabel 2: Producenten van andere plantaardige vetstoffen dan cacaoboter Plantaardige vetstof Illipé Palmolie Sal Galamboter Kokum gurgi Mangopitten Producerende landen Thailand, Laos, Vietnam, Cambodja, Indonesië. West-Afrika (Congo, Nigeria, Sierra Leone, Ghana) Indonesië en Maleisië. India, Nepal, Bangladesh, Myanmar. Senegal, Guinea, Mali, Ivoorkust, Burkina Faso, Ghana, Togo, Nigeria. India India, Birma, Maleisië De Afrikaanse producenten van cacaobonen voorspellen een vermindering van de vraag met ton. Burkina Faso ondersteunt sedert enkele jaren de ontwikkeling van de filière galamboter via financiering van projecten ten voordele van de vrouw. Galamboter is inderdaad de belangrijkste bron van inkomsten voor de vrouwelijke landbouwers van Burkina Faso die fruit plukken en verwerken (9). India voert momenteel 5000 ton andere plantaardige vetstoffen dan cacaoboter uit. Met de opening van de Europese markt rekent India erop ton uit te voeren. Het is momenteel onmogelijk de wijzigingen betreffende de vraag te berekenen. Alles zal afhangen van de reactie van de consumenten t.o.v. de opening van de markten voor chocolade die andere vetstoffen dan cacaoboter bevat. Deze reacties zullen beïnvloed worden door de prijs, de smaak maar ook door marketingcampagnes van grote multinationals. Tabel 3: Actuele en potentiële productie van India In ton. Actuele productie Potentiële productie Sal Mango Kokum Bron: The Times of India, 4. Reacties op de richtlijn 4.1. Luxemburg In Luxemburg hebben de hoofdrolspelers uit de chocoladesector zich tegen de richtlijn gekant en heeft de regering geweigerd ze te bekrachtigen. Om billijkheidsredenen had de Luxemburgse regering besloten een sensibiliseringscampagne te lanceren met twee doelen: bijdragen tot de minimalisering van het effect van de nieuwe richtlijn voor cacaoproducenten in de derde wereld en ervoor zorgen dat consumenten de kwaliteitschocolade kunnen blijven degusteren. Met de steun van Transfair - Minka, een nietgouvernementele organisatie, en van Luxemburgse chocolade- en distributiesector heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Groothertogdom Luxemburg een veertiendaagse van de 100 % pure chocolade georganiseerd van 22 November tot 6 December De slogan van de campagne luidde: Laten we de rijkdom van echte chocolade delen. De hoofdactiviteiten van deze campagne waren: tentoonstellingen over chocolade en cacao, kookworkshops (gerechten met chocolade, chocoladedesserts), ambachtelijke creaties, een colloquium over de Noord-Zuid relaties en een ministerieel ronde-tafelgesprek. Het thema hiervan was: Welke strategie moeten we gebruiken om in de strijd tegen armoede de gevolgen van de nieuwe chocoladerichtlijn over - vooral Afrikaanse - cacaoproducenten te minimaliseren. De deelnemers aan dit rondetafelgesprek waren de Luxemburgse Minister voor Samenwerking: de heer Charles Goerens, de Belgische Staatssecretaris voor Samenwerking: de heer Eddy Boutmans, de Ambassadeur van Ivoorkust bij de Benelux en de EU: de heer Alain Gauze en de heer Jean-Pierre Rousseau van de Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW) Traditional and Quality Chocolate Association Frankrijk In Frankrijk richtte de Senator Michel Pelchat, uit de Essonne een studiegroep van de Senaat over chocolade op. Begin april 2001 besliste deze groep van een twintigtal linkse en rechtse verkozenen de strijd aan te gaan met de Europese richtlijn. De Senatoren willen gebruik maken van de actuele bezorgdheid t.o.v. genetisch gewijzigde producten en van de opsporingstechnieken voor voedingsmiddelen om een herziening van de richtlijn te eisen (10). 4 Ministerie van Economische Zaken

5 4.3. België Op 9 mei 2000 werd de vereniging zonder winstoogmerk Traditional and Quality Chocolate Association opgericht om de kwaliteit van de chocolade te verdedigen. Op 17 oktober 2000 werd het collectief merk AMBAO dat als referentie geldt voor traditionele kwaliteitschocolade door de Belgische Staat gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en op 17 April 2001 was het merk in 75 landen gedeponeerd. Dit collectief merk beschermt, op nationaal en internationaal vlak, producten die aan de criteria van het lastenboek voldoen. De vereniging Traditional and Quality Chocolate Association werd belast met het promoten en beheren van het merk. 5. AMBAO: juridische instrumenten 5.1. Achtergrond: de chocoladeconsumptie in België (11) In 1999 bedroeg de jaarlijkse consumptie van chocoladeproducten ongeveer 10 kg per inwoner (9,69 kg). De invoer bedroeg ongeveer 508 miljoen euro, waarvan 279 miljoen euro voor cacaobonen, cacaopasta, cacaoboter en cacaopoeder. Onze belangrijkste leveranciers van cacaobonen zijn Ivoorkust, Nigeria en Ghana. Cacaoboter wordt ingevoerd uit Frankrijk, Nederland, Duitsland en Ivoorkust. Cacaopasta komt uit Duitsland, Frankrijk, Nederland en Ivoorkust. Uitgedrukt in volume, werd in ton chocoladeproducten ingevoerd en ton uitgevoerd. De Belgische chocoladesector stelt meer dan mensen tewerk en fabriceert jaarlijks ton. Deze sector draagt voor 7 % bij tot de totale omzet van de Belgische voedingindustrie. Hij heeft in 1999 een omzet van 2,23 miljard euro gehaald Waarom een collectief merk? Minister Demotte wenste dat België het initiatief nam voor de promotie van chocolade met 100 % cacaoboter. Om dit doel te bereiken waren drie keuzemogelijkheden: een label, specifieke producten zoals voorzien in de richtlijn of een collectief merk. Er bestaan twee Europese reglementen die de valorisatie van verwerkte landbouwproducten reguleren: - Een reglement betreffende de oorsprongsbenaming en regionale oorsprongsbenaming. (Oorsprong: alle basisproducten moeten uit dezelfde streek afkomstig zijn; regionale oorsprong: enkele basisproducten mogen uit een andere regio afkomstig zijn). Voor chocolade bestaat het probleem er enerzijds in dat het land niet mag vermeld worden als oorsprong en anderzijds dat de basisproducten hoofdzakelijk cacao en suiker zijn en dat cacao in België niet wordt geproduceerd. - Een reglement betreffende de specificiteit. België heeft enige ervaring met dit reglement (zure bieren): er moet een gekwalificeerde meerderheid zijn voor het ontwerp. De procedure bij de Europese Unie duurt zeer lang. Bovendien kan de technische kennis in het ingediende dossier nuttig zijn voor de andere landen. De andere lidstaten kunnen eveneens het lastenboek volgen en daardoor dezelfde specifiteit bekomen. Ten slotte zijn de diensten van de Europese Commissie de mening toegedaan dat om het even wie Belgian chocolates op zijn producten mag vermelden voor zover er een adres in de producerende lidstaat op de verpakking vermeld staat. Er was dus slechts één efficiënte maatregel: het oprichten van een collectief merk Wat betekent collectief merk? Artikel 19 van de Benelux Merkenwet geeft volgende definitie: Als collectieve merken worden beschouwd alle tekens, die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen om een of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren, afkomstig van verschillende ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder aanbrengen. Eveneens worden als collectieve merken beschouwd alle tekens die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen in het economisch verkeer tot aanduiding van de geografische herkomst van de waren. Deze definitie bevat de volgende drie voorwaarden: - het deponeren; - één of meerdere gemeenschappelijke eigenschappen. Collectieve tekens die het voorwerp kunnen zijn van een depot als collectief merk zijn: de vermeldingen i.v.m. de oorsprong, de normalisatiemerken, de associatieve merken, de certificatiemerken en de informatieve labels; 2001 Trefpunt economie 8A 5

6 - het aanbrengen van het merk onder toezicht van de houder. AMBAO is een certificatiemerk. Zo n merk staat borg voor collectieve tekens die als meer dan andere de aanwezigheid waarborgen van objectief meetbare eigenschappen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de bekende Woolmark embleemmerken. Dit is ook het geval voor het merk AIB dat waarborgt dat een apparaat gecontroleerd wordt of werd door het organisme dat dezelfde naam draagt Algemeen reglement op het gebruik en het toezicht van het collectief merk AMBAO Dit algemeen reglement bepaalt de doelstelling van het collectief merk (namelijk aan de koper van chocolade voorlichting verschaffen over de bijzondere kwaliteit van de chocolade van het collectief merk AMBAO) en regelt het beheer en de gebruiksvoorwaarden van het merk. Het reglement voorziet tevens wie de gebruikers van het merk zijn en aan welke voorwaarden de toelating om het merk te gebruiken onderworpen is. De bijzondere kwaliteit van de AMBAO chocolade wordt gevormd door de samenstelling en de specifieke eisen die gesteld worden aan de ingrediënten. Deze voorwaarden zijn opgenomen in een lastenboek. Het toezicht op de naleving van het reglement wordt toevertrouwd aan een onafhankelijke keuringsinstelling, die haar bekwaamheid moet aantonen door het voorleggen van een accreditatiecertificaat, afgegeven door een erkende accreditatie-instelling. De gebruiker van het collectief merk moet een éénmalig instaprecht betalen. De beheerder van het merk mag een gebruiksrecht innen. In geval van overtreding zijn de volgende sancties voorzien: - gehele of gedeeltelijke schorsing of intrekking van de toelating tot het gebruik van het merk; - een bijkomende keuring op de kosten van de gebruiker van het merk; - indien misbruik wordt gemaakt van het merk dient een schadeloosstelling voor de gemaakte kosten betaald te worden; - de beslissing tot intrekking van het gebruiksrecht kan publiek gemaakt worden Lastenboek AMBAO chocolade Toepassingsgebied en definities Chocoladeproducten vallende onder het toepassingsgebied van de Europese Richtlijn 2000/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni bijlage 1 A van de richtlijn punten 3, 4, 6, 7 en 10 (P.B. L197 van 3/8/2000) Criteria voor chocolade a) Geen toevoeging van plantaardige vetten andere dan cacaoboter b) De chocolade moet volgende minima in cacaoen melkbestanddelen respecteren: AMBAO chocolade droge cacaobestanddelen: 43 % droge vetvrije cacaobestanddelen: 16 % cacaoboter: 28 % AMBAO melkchocolade droge cacaobestanddelen: 30 % droge vetvrije cacaobestanddelen: 2,5 % droge melkbestanddelen: 18 % melkvet 4,5 % witte AMBAO chocolade droge melkbestanddelen: 18 % cacaoboter: 22 % melkvet: 4,5 % c) Optionele onzichtbare ingrediënten: Geen toevoeging van optionele onzichtbare ingrediënten met uitzondering van: - melkvet, natuurlijke en natuuridentische aroma s en lecithine; - hazelnootpasta in giandujachocolade en giandujamelkchocolade d) Technische criteria: - fijnheid: maximum 7 % van de droge vetvrije stof is > 30 micron - vochtgehalte < 1 % e) Additieven:geen toevoeging van - E 476 Polyglycerol-polyricinoleaat - E 442 Ammoniumfosfatide - E 322 Lecithine met GMO kenmerken Criteria voor gevulde chocolade (tabletten, repen) en chocoladebonbons/pralines a) Alle gebruikte chocolade moet beantwoorden aan de criteria van het collectief merk. Het moet 6 Ministerie van Economische Zaken

7 duidelijk zijn dat het collectief merk alleen slaat op het chocoladegedeelte. b) Gewicht % chocoladegedeelte van gevulde tabletten en repen: minimum 30 % c) Voorverpakte assortimenten chocoladebonbons/ pralines: minimum 75 % van het assortiment moeten chocoladebonbons zijn. d) De vulling - mag plantaardige vetten bevatten - mag geen - synthetische aroma s bevatten - dierlijke vetten andere dan melkvetten bevatten - ingrediënt, additief, aroma, bevatten waarvoor een GMO indicatie vereist is. e) Notenchocolade mag geen pindanoten bevatten samen met andere noten zoals bijvoorbeeld hazelnoten Bijzonder reglement voor de toekenning en het gebruik van het collectief merk AMBAO Basisbeginselen De aanvraag voor het gebruik van het collectief merk moet worden gericht aan de vzw Traditional and Quality Chocolat Association. De aanvraag moet gebeuren door middel van het voorgeschreven formulier. Bij de aanvraag moet een lijst van de betrokken producten, een verklaring van de producent betreffende de overeenkomst van zijn producten met de criteria van het lastenboek en een attest van een officieel erkend controleorgaan worden gevoegd, alsook een verbintenisverklaring in twee exemplaren met originele handtekeningen. Het bijzonder reglement schrijft een forfaitair toegangsrecht van % BTW en een gebruiksrecht van 0, % BTW per kilo gebruikte chocoladedekking voor. Het gebruiksrecht van het collectief merk wordt verleend voor zover de bepalingen van het algemeen reglement worden nagekomen. In geval van een positieve beslissing, zendt de vereniging de aanvrager een medeondertekend exemplaar van het contract Gebruiksvoorwaarden Het collectief merk mag in geen geval verwijzen naar producten die niet beantwoorden aan zijn gebruiksvoorwaarden. Het collectief merk mag slechts worden aangebracht door middel van een grafische voorstelling die het logo en de naam van het collectief merk integraal weergeeft. Per verkoopseenheid mag men het collectief merk slechts éénmaal aanbrengen. De aanwezigheid van een afbeelding van het collectief merk sluit het gelijktijdig aanbrengen niet uit van één of meerdere andere symbolen, merken of aanduidingen, voor zover die niet strijdig zijn met de doelstellingen van het collectief merk of hun gelijkenis ermee niet tot verwarring kan leiden. De vermelding: Made in (land van oorsprong) is toegestaan mits men de wetgeving van het betrokken land naleeft. De vermelding: Made in Belgium is toegestaan voor zover het eindproduct in België wordt vervaardigd. De combinatie van de grafische voorstelling van het collectief merk met andere aanduidingen is slechts mogelijk mits de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de vereniging. De grafische voorstelling van het collectief merk mag worden aangebracht op: - de individuele verpakkingen van chocoladewaren die voldoen aan de eisen van het lastenboek; - de chocoladeproducten zelf of in de nabijheid van onverpakte chocoladeproducten; - het briefpapier en de publiciteitsdragers die uitsluitend verwijzen naar één of meerdere producten waarvoor het gebruik van het collectief merk is toegestaan. De gebruikers dragen zelf de kosten voor die afbeelding van het collectief merk. De afmetingen en de plaatsing van de grafische voorstelling van het collectief merk op de producten, hun verpakking of andere dragers moeten zodanig worden gekozen dat niet de indruk wordt gewekt dat het collectief merk toebehoort aan de fabrikant of de eigenaar van de chocoladewaren. Voormelde handleiding bepaalt de afmetingen van het logo, al naar gelang de drager. Voor het gebruik van de afbeelding van het collectief merk via elektronische dragers gelden dezelfde voorwaarden en bepalingen als voor de reproductie op vaste dragers Technische voorschriften Het AMBAO-logo heeft tot doel de consument te waarborgen dat hij een billijk product koopt. Om tot een echt symbool uit te groeien is een coherent en 2001 Trefpunt economie 8A 7

8 stipt gebruik van het logo noodzakelijk (12). Volgens de algemeen bepaalde regel mag het AMBAOlogo slechts éénmaal worden aangebracht per consumptie-eenheid. Bij het gebruik van het logo dient men volgende regels in acht te nemen: - Rond het logo moet men een blanco ruimte gelijk aan 10 % van het logo laten. Geen enkel voorwerp mag in die zone worden aangebracht; - Het gebruik van specifieke kleuren (AMBAOroos, AMBAOgeel et AMBAObruin) is verplicht; - De minimumgrootte van het logo bedraagt 10 mm, de maximumgrootte 50 mm. - Voor een reproductie op een affiche of een aanplakbord, mag het logo uitzonderlijk tot meer dan 50 mm worden uitvergroot; - Het is verboden het logo zonder voorafgaande toestemming te reproduceren; - Het logo is uniek van vorm en eigenschappen. Het is verboden andere reproductiemodellen te gebruiken dan die welke de eigenaar ter beschikking stelt; - Derden gebruiken het logo enkel om een commercieel merk te ondersteunen; - Het logo mag niet worden aangebracht op gebruikswagens Controle van de gebruiksvoorwaarden De vereniging zal ten minste éénmaal per jaar een controle laten uitvoeren, die een onderzoek omvat naar de overeenstemming met de criteria van het lastenboek. Ze kan stalen nemen of laten nemen, die representatief zullen zijn voor de soorten producten waarop het gebruiksrecht voor het collectief merk van toepassing is. De onkosten voor die controle zijn ten laste van de vereniging. Het onderzoek van de stalen: - omvat de parameters die omschreven zijn in het lastenboek betreffende het betrokken product; - gebeurt volgens gehomologeerde, genormaliseerde (of als gelijkwaardig erkende) methodes; - wordt toevertrouwd aan officieel toegelaten laboratoria. Voor elke kwantitatieve parameter moet het resultaat voldoen aan de specificaties van het lastenboek, rekening houdend met de meetonzekerheid die door het laboratorium wordt vermeld. De controle zal eveneens kunnen worden uitgevoerd in de verschillende productie en/of distributiefases. Daartoe verlenen de gebruikers van het collectief merk die controleurs toegang tot de lokalen en de documenten die relevant zijn voor die controle. Het weigeren of tegenwerken van controlemaatregelen geeft aanleiding tot sancties die voorzien zijn in het algemeen reglement. Dit kan zelfs leiden tot de intrekking van het gebruiksrecht. De gebruikers van het collectief merk kunnen worden verplicht speciale registers te houden. De uitvoering van de controles is toevertrouwd aan een erkend controleorgaan. De vereniging Traditional and Quality Chocolate Association heeft richtlijnen vastgelegd die in verband met het lastenboek van toepassing zijn. Het basisbeginsel is dat elke inspectie van het productieproces zich moet concentreren op de kritieke punten, dit wil zeggen: - De uitvoerige beschrijving van de verkoopsbenaming van het product; - De overeenkomst van de recepten in vergelijking met de vereisten die in het lastenboek van AMBAO vermeld zijn; - De controle over het productieproces (mechanisch, manueel, wegingen, en registraties). De registratie van de hoeveelheden (dek)chocolade is belangrijk, aangezien op basis daarvan de voor het gebruik van het collectieve merk gevraagde bijdragen, zal worden vastgelegd; - De overeenkomst van de kwaliteit van de ingrediënten in vergelijking met het lastenboek (natuurlijke aroma s, fijnheid, ). Het is belangrijk de technische fiches van de leveranciers na te zien. Indien er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, mogen bijkomende inlichtingen worden opgevraagd bij de leveranciers of mag een scheikundige analyse worden uitgevoerd; - De aanwending (het gebruik) van registers mag worden geëist opdat in de toekomst voldoende gegevens beschikbaar zouden zijn Technische richtlijnen in verband met het lastenboek van het merk AMBAO en de eerste controle door de erkende instellingen De eerste controle voor een gegeven product moet steunen op de beschrijving van de verkoopsbenaming, de overeenstemming van het recept met de vereisten van het lastenboek, de controle over het productieproces, de overeenstemming van de kwaliteit van de ingrediënten met de voor- 8 Ministerie van Economische Zaken

9 schriften van het lastenboek (controle van de technische fiches van de leveranciers), verbod op het gebruik van genetisch gewijzigde organismen (productiefiche). De controle van de gebruikers die chocoladeproducten kopen en verpakken, zal op twee plaatsen gebeuren, respectievelijk bij de producent en bij de verpakkingsinstallatie waar het merk wordt aangebracht. De controle van de gebruikers die elders laten fabriceren onder hun eigen benaming, zal eveneens op twee plaatsen gebeuren, namelijk bij de producent en bij de gebruiker. 6. AMBAO: beheerscontract Tussen de Belgische Staat en de vereniging werd een beheerscontract afgesloten dat de taken en bevoegdheden van de vereniging Traditional and Quality Chocolate Association vastlegt. Vanaf 1 januari 2001 is de vereniging belast met het beheer van het collectief merk AMBAO. Onder beheer verstaat men alle rechtshandelingen die tot doel hebben: - de gebruikers de toestemming te geven het merk te gebruiken; - de gebruiksvoorwaarden te bepalen; - de controleprocedures en -wijzen van het productieproces en van de betrokken producten te organiseren; - de gebruikers te sanctioneren voor het niet nakomen van de reglementaire gebruiksvoorwaarden. De vereniging is eveneens belast met de productie en de ontwikkeling van het collectieve merk AMBAO, de verdediging en de bescherming van het recht op het merk. De vereniging zal jaarlijks een gedetailleerd activiteitenverslag voorleggen van het afgelopen verslagjaar. Ze zal eveneens een actieplan uitwerken voor het volgende verslagjaar. Ze moet budgettair in staat zijn de werkingskosten te dragen. In ruil daarvoor staat de Belgische Staat het exploitatierecht van het merk af. Om de lancering van het merk te vergemakkelijken, heeft de Belgische Staat een terugvorderbaar voorschot van 25 miljoen Belgische frank ( ), verminderd met alle werkingskosten die het Ministerie van Economische Zaken heeft voorgeschoten, ter beschikking van de vereniging gesteld. De vereniging zal jaarlijks een bedrag terugbetalen dat gelijk is aan 5 % van de ontvangsten uit de exploitatie van het gebruiksrecht. 7. AMBAO: de gebruikers Eind maart 2001 hebben tien chocoladefabrikanten en verdelers het gebruiksrecht van het collectieve merk AMBAO aangevraagd. Zeven firma s hebben de toestemming gekregen. Tabel 4: de gebruikers van het collectieve merk Toestand op 23/04/2001. Bedrijf Datum Aantal van vergunning producten ALVO 06/04/ BARONIE 16/03/ CARREFOUR 16/02/ DELHAIZE 08/01/ DOOMS 23/02/ GUYLIAN 19/02/ JACQUES 19/01/ Bron: Traditional and Quality Chocolate Association 8. Promotie van AMBAO De première van het collectief merk AMBAO vond plaats op het Voedingssalon te Brussel op 20 oktober Aansluitend op de persconferentie van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, hebben de pers en de media over de oprichting van AMBAO bericht. Vlak na het Belgische salon werd AMBAO te Parijs op 22 oktober 2000 aan de Franse pers voorgesteld op het Salon International de l Alimentation (SIAL). Het collectief merk werd vervolgens op 8 december 2000 aan de Belgische chocoladesector gepresenteerd tijdens een voorstelling georganiseerd door de fédération royale des Maîtres confiseurs et chocolatiers (FENACO) in de lokalen van Barry- Callebaut. Op 30 januari 2001, tijdens de Internationalen Susswaren-Messe (ISM), werd een persconferentie georganiseerd in samenwerking met de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) en de Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel om het collectieve merk aan de Duitse pers voor te stellen. Dankzij een partnership tussen de vereniging en het Duitse bedrijf Steiff, producent van pluchen beren, leidde een project Steiff-ambassadeur van AMBAO tot het ontwerp van de Belgische beer Steiff 2001, de ambassadeur van het merk AMBAO Trefpunt economie 8A 9

10 Er werden twee beren in het meest zuivere mohair gemaakt, waarbij de ene aan melkchocolade doet denken en de andere aan pure chocolade. Er is een beperkte oplage van exemplaren, bestemd voor verzamelaars in binnen- en buitenland. De beren werden gelanceerd via een internationale voorstelling in het kader van de Speelgoedbeurs van Nürnberg in februari 2001 en via een persconferentie op de beurs Chocolat Passion te Brussel op 8 februari Nuttig adres Heeft u vragen of wenst u bijkomende inlichtingen over AMBAO, dan kunt u terecht op onderstaand adres: Traditional and Quality Chocolate Association De Meeûssquare Brussel Tel. (02) De pers heeft verslag uitgebracht van al die evenementen. Tabel 5 geeft een persoverzicht met betrekking tot AMBAO. 9. AMBAO: de toekomst Bij de aanvang van het nieuwe chocoladeseizoen in september zal een promotiecampagne voor AMBAO starten. Die campagne richt zich tot twee doelgroepen: de consumenten en de chocoladefabrikanten. De campagne heeft tot doel het herkenningsniveau van het AMBAO-logo te verhogen bij de consumenten en de chocoladefabrikanten te overtuigen van het belang dat AMBAO kan hebben voor hun ondernemingen. De vereniging zal alle middelen waarover ze kan beschikken, inzetten om die doelstelling te bereiken: advertenties, affiches, radio- en tv-spots, website, 10. Besluit Minder dan één jaar na de stemming van de nieuwe richtlijn chocolade, beschikt België over een middel dat het mogelijk maakt de consument te informeren over de samenstelling en de kwaliteit van de chocoladeproducten. Daartoe werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de richtlijn biedt om aan te duiden dat er geen andere plantaardige vetstoffen dan cacaoboter toegevoegd werden aan de chocolade. Met de keuze voor AMBAO legt België de nadruk op een positieve benadering: de kwaliteit van AMBAO chocolade is, onafhankelijk van de producent, gewaarborgd en gecontroleerd. Andere chocolade, hoe goed hij ook is, kan zich niet beroepen op dit vertrouwen. Tabel 5: Persoverzicht Ambao Tijdschrift Datum Titel La Lanterne 21/10/2000 Le vrai chocolat étiqueté Ambao 21/10/2000 Le label chocolat Ambao riposte à la directive européenne 21/10/2000 Ambao : label du chocolat au beurre de cacao La Dernière Heure 22/10/2000 Bientôt une marque pour signaler le vrai chocolat Het Nieuwsblad 23/10/2000 Ambao staat voor kwaliteitschocolade Le Soir 23/10/2000 Ambao emballe le vrai chocolat Het Volk 23/10/2000 Echte goede chocolade heet voortaan Ambao Vers l Avenir 23/10/2000 Ambao, pour la pureté du chocolat De Standaard 23/10/2000 Merk voor kwaliteitschocolade Het Laatste Nieuws 23/10/2000 Ambao, de echte Belgische chocolade De Morgen 23/10/2000 Ambao: sensueel, warm, exotisch en ook nog chocolade De Gazet van Antwerpen 23/10/2000 Echte chocolade heet nu Ambao La Libre Belgique 23/10/2000 Le chocolat 100 pc cacao s appellera désormais Ambao Het Belang van Limburg 23/10/2000 Kwaliteitschocolade krijgt de naam Ambao Metro 23/10/2000 Ambao moet echte chocolade herkenbaar maken Nord Eclair 24/10/2000 Une initiative belge. Ambao, chocolat 100% cacao L Echo 24/10/2000 Le chocolat belge de qualité a reçu son label: Ambao Le Courrier de Genève 24/10/2000 Le vrai chocolat s appellera Ambao Pub Newsletter 24/10/2000 Fontana ontwerpt logo voor collectief chocolademerk Les Echos.fr 26/10/2000 Ambao, le chocolat 100 % cacao CV News 27/10/2000 Nomen vindt Ambao De Financieel Economische Tijd 27/10/2000 Collectief merk moet liefde voor de cacaoboon verzilveren Commerce extérieur 01/11/2000 Nouvelle marque collective pour le (bon) chocolat 10 Ministerie van Economische Zaken

11 L Hebdo 02/11/2000 Le vrai chocolat, une idée à côté de la plaque? 06/11/2000 De slag van Ambao: het einde van de chocoladeoorlog Le Vif, l Express 07/11/2000 Chocolat. Le label Ambao Veille 07/11/2000 Ambao, la marque du chocolat fabriqué à partir d une seule matière grasse, le beurre de cacao Trends 09/11/2000 Een label voor chocolade Nederlandse Staatscourant 13/11/2000 Belgische regering introduceert nieuw collectief merk voor kwaliteitschocolade Flair 14/11/2000 Choco - logo Paris Match 16/11/2000 Ambao c est 100 % cacao De Bond 17/11/2000 Nieuw keurmerk voor Belgische kwaliteitschocolade Pub Magazine 22/11/2000 België heeft collectief chocolade keurmerk Luxemburger Wort 24/11/2000 Kakaoverkauf = Entwicklungshilfe Media Marketing 25/11/2000 Ambao identifie le vrai chocolat Voyages 01/12/2000 La route du Chocolat - Balade en Belgique La Libre Belgique 02/12/2000 Calineo, cacao au féminin Lebensmittelzeitung 12/12/2000 Belgische initiative: Neues Warenzeichen für echte Schokolade Femme d aujourd hui 14/12/2000 Un logo savoureux Kennedy s Confection 01/01/2001 New quality mark for European chocolatiers De Morgen 04/01/2001 Vroege Ambao - primeur voor Delhaize Vacature 04/01/2001 Galler, promoteur du chocolat artisanal. Protéger le vrai chocolat Vacature 04/01/2001 Les artisans face à la mondialisation Aachener Zeitung 30/01/2001 Die Diabetiker langen zu Kölnische Rundschau 31/01/2001 Süsswaren aus Belgien stark gefragt Grenz - Echo 02/02/2001 Neue Köstlichkeiten von Jacques Grenz - Echo 13/02/2001 Belgische Süsswarenindustrie bleibt auf dem vormarsch Design.news 01/03/2001 The indisputable power of visual icons. Quality Belgian chocolate makers to follow suit Business News 01/03/2001 Belgium offers Ambao brand with quality specifications Food 01/03/2001 Ambao, collectief merk voor kwaliteitschocolade Zucker und Süsswaren Wirtschaft 01/03/2001 Das Markenzeichen AMBAO will die Schokoladenwelt erobern Markt und Wirtschaft IHK Köln 01/03/2001 Gütesiegel für Schokoladenprodukte DSM Magazine 30/03/2001 Chocolade Wall Street Journal Europe 06/04/2001 When is a chocolate not a chocolate? Het Laatste Nieuws 06/04/2001 Kwaliteitsmerk AMBAO voor chocolatier Kris Dooms De Zondag Denderland 08/04/2001 Collectief merk Ambao promoten La Libre Belgique 14/04/2001 Le Chocolat, histoire belge De Morgen 25/04/2001 Grote chocolademakers versmaden Ambao RTBF - Matin Première 27/04/2001 Questions d auditeur sur l actualité - A propos d Ambao W+B n 74 01/05/2001 Des labels et des logos pour sublimer les saveurs et informer les consommateurs Het Nieuwsblad 11/05/2001 Keurwaarmerk voor chocolade Voetnoten (1) Publicatieblad L 197 van 03/08/2000 pp (2) Publicatieblad L 228 van 16/08/1973 pp (3) International Cocoa Organisation (4) Derde overweging van richtlijn 2000/36/CE (5) Zevende overweging van richtlijn 2000/36/CE (6) Negende overweging van richtlijn 2000/36/CE (7) Publicatieblad L 109 van 06/05/2000 p 29 (8) CNN.com food news, EU votes to redefine chocolate. Battle over vegetable oils to end - March 15,2000 (9) Foire du karité 2001 Ouagadougou februari 2001.Verslag op Internet. (10) L avenir du vrai chocolat se joue au Sénat Expression april 2001 (11) Rapport de la Belgique pour la vingt-sixième réunion du Comité de la consommation ICCO april 2001 (12) Richtlijnen voor de afbeelding van het merk Traditional and Quality Chocolate Association - januari Trefpunt economie 8A 11

12 Trefpunt economie: praktische inlichtingen Trefpunt economie wordt toegezonden aan alle belangstellenden. Alle suggesties, vragen of bijkomende inlichtingen kunnen gericht worden aan de Redactieraad op volgend adres: Trefpunt economie Ministerie van Economische Zaken Nijverheidsstraat Brussel Fax: (02) Edwin.VAN 12 Ministerie van Economische Zaken

19 MAART 2004. - Koninklijk besluit inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie

19 MAART 2004. - Koninklijk besluit inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 19 MAART 2004. - Koninklijk besluit inzake cacao-

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Luxemburg, 23 juni 2000 (OR. en) 1996/0112 (COD) LEX 204 PE-CO S 3619/1/00 REV 1 DEEG 22 CODEC 263 RICHTLIJ 2000/36/EG VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD I

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final ANNEX 4 BIJLAGE bij het Gezamenlijk voorstel voor een besluit van

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 januari 1999 (OR.f) COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 DE LEG 77 CODEC 686 RICHTLIJ 99/ /EG VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD I ZAKE EXTRACTE VA KOFFIE E

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 23.5.2008 COM(2008) 314 definitief 2008/0097 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 9. Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 9. Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994 66 (1994) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 9 A. TITEL Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994 B. TEKST De Engelse en de Franse

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

Wegwijs in de etiketteringvoorschriften Biologische Productie

Wegwijs in de etiketteringvoorschriften Biologische Productie Statiestraat 164 B-2600 Berchem-Antwerpen +32 3 287 37 60 +32 3 287 37 61 www.tuv-nord-integra.com info@tuv-nord-integra.com BE 0465 666 712 Wegwijs in de etiketteringvoorschriften Biologische Productie

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_880506.doc - 2000-01-25 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 mei 1988 betreffende

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_20040611_6.doc - 2004-07-23 Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 11 juni 2004 betreffende consumptie-ijs (BS 2004 07 23) Pag.

Nadere informatie

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v5

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v5 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v5 C : conform NC : niet-conform NA

Nadere informatie

Doc. HANDELSPR. Samenst. A 06 Brussel, MH/GVB/LC A D V I E S. betreffende

Doc. HANDELSPR. Samenst. A 06 Brussel, MH/GVB/LC A D V I E S. betreffende Doc. HANDELSPR. Samenst. A 06 Brussel, 28.06.2001 MH/GVB/LC A D V I E S betreffende EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 SEPTEMBER 1985 BETREFFENDE BROOD EN

Nadere informatie

21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 2182/2004 VAN DE RAAD van 6 december 2004 betreffende op

Nadere informatie

7824/99 ADD 1 das/hb/lv NL DG I 1

7824/99 ADD 1 das/hb/lv NL DG I 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 mei 1999 (10.05) (OR. d) Interinstitutioneel dossier: 96/0112 (COD) 7824/99 ADD 1 LIMITE DENLEG 13 CODEC 216 ADDENDUM BIJ DE INLEIDENDE NOTA van : het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

Naar aanleiding van het advies van het Europees Parlement heeft de Commissie haar voorstel gewijzigd 4.

Naar aanleiding van het advies van het Europees Parlement heeft de Commissie haar voorstel gewijzigd 4. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 1999 (16.06) (OR. en) 9010/99 Interinstitutioneel dossier: 96/0112 (COD LIMITE DENLEG 15 CODEC 327 VERSLAG van : het Comité van Permanente Vertegenwoordigers

Nadere informatie

8620/01 AL/td DG H I NL

8620/01 AL/td DG H I NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 mei 2001 (OR. fr) 8620/01 LIMITE VISA 66 FRONT 36 COMIX 338 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad inzake de aanpassing van de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS)

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS) REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS) 1 Inhoud GEBRUIK VAN HET COLLECTIEVE MERK... 3 Artikel 1... 3 Artikel 2...

Nadere informatie

Collectieve merken & keurmerken

Collectieve merken & keurmerken Collectieve merken & keurmerken A.C.M. Alkema BMM 13 november 2015 Keurmerken Nieuw in Vo en Mrl Ondergebracht in titel mbt collectieve merken Mrl: garantie- of certificeringsmerk (art. 27 en 28) Vo: Uniecertificeringsmerk

Nadere informatie

A D V I E S. over de

A D V I E S. over de Doc. nr. E2:90---C20 Brussel, 13.11.1997 MH/AB/LC A D V I E S over de ONTWERPEN VAN MINISTERIELE BESLUITEN BETREFFENDE DE VERMELDING VAN HET ENERGIEVERBRUIK EN HET VERBRUIK VAN ANDERE HULPBRONNEN OP DE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2008 (25.03) (OR. en) 7041/08 VISA 77 COMIX 172

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2008 (25.03) (OR. en) 7041/08 VISA 77 COMIX 172 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 maart 2008 (25.03) (OR. en) 704/08 VISA 77 COMIX 72 NOTA van: de Belgische, de Luxemburgse en de Nederlandse delegatie aan: de Groep visa Betreft: Initiatief van België,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 28 mei 2008 Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening (EG) Nr. /2004 van de Raad betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening (EG) Nr. /2004 van de Raad betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2004 (OR. en) 12043/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0010 (CNS) UEM 149 ECOFIN 294 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening (EG)

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.02.1998 COM(1998) 99 def. Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de verplichte opneming in de etikettering van bepaalde met genetisch

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER Doc. nr. E2:90005C04 Brussel, 30.3.1999 MH/GVB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Middenstand

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 september 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 E V 685 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 september 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

ISSN Benelux Publicatieblad

ISSN Benelux Publicatieblad ISSN 0005-8777 Benelux Publicatieblad Datum uitgifte 29/09/2014 Inhoudstafel Benelux Publicatieblad Paginanummer 2 Beschikkingen 3 BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers betreffende het grensoverschrijdend

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 ONTWERP-NOTULEN - ADDENDUM Betreft: 3002e zitting van de Raad van de Europese Unie (MILIEU), gehouden

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1447 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Cijfers 2005 inzake in beslag genomen namaakgoederen bekendgemaakt

Cijfers 2005 inzake in beslag genomen namaakgoederen bekendgemaakt Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 november 2006 BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen Cijfers 2005 inzake in beslag genomen namaakgoederen bekendgemaakt De Europese

Nadere informatie

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie

Nadere informatie

BELGISCHE CHOCOLADE CODE

BELGISCHE CHOCOLADE CODE BELGISCHE CHOCOLADE CODE overeenkomst tussen de contracterende partijen betreffende de bescherming van de herkomstvermelding van Belgische producten 1 en met als doelstelling te verhinderen dat de consument

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU 8 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater ALBERT II, Koning

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN or** ir ir * ie *ür* COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.12.1998 COM( 1998) 732 def. 98/0353 (CNB) Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD over de omrekeningskoersen tussen de euro

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.5.2017 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen ten aanzien

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 45 Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te komen - VERPAKKING

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering Nec.doc - 2002-12-06 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp 1) Voedsel en dranken uit de organische voedingsproducten en geproduceerd op een milieuvriendelijke wijze EN / OF 2) Voedsel en dranken die een eerlijke

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp 1) Voedsel en dranken uit de organische voedingsproducten en geproduceerd op een milieuvriendelijke wijze EN / OF 2) Voedsel en dranken die een

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.12.2001 COM(2001) 734 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende omschrijving van PMMA als nieuwe synthetische drug die aan controlemaatregelen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november A D V I E S Nr. 1.913 -------------------------------- Zitting van woensdag 5 november 2014 ------------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187 REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies BRUGEL-Advies-20140314-187 Betreffende De toekenning van een leveringsvergunning voor gas en een leveringsvergunning voor

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Handelspraktijken Voorv. Prod. A03 Brussel, 23.09.2008 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2007/45/EG

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_20040615 / 2009-07-11 Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Reglementering en Controlebeleid Wettelijke Metrologie Metrologische Reglementering 15 JUNI 2004 - Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12040 30 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 april 2015, nr. WJZ / 14188328, tot

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176 42 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 176 A. TITEL Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166 40 (1972) Nr. 9 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2008 Nr. 166 A. TITEL Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972 B. TEKST

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008

L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008 L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008 RICHTLIJN 2008/63/EG VAN DE COMMISSIE van 20 juni 2008 betreffende de mededinging op de markten van telecommunicatie-eindapparatuur (Voor de EER relevante

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles)

Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles) (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad inzake de inwerkingstelling van

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_85092C.DOC - 2000-01-17 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 2 september 1985

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 48 Vervaardiging voor directe verkoop van zuivelproducten en bereidingen op basis van (rauwe) melk -

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 61 Fabrikant van voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, voedingsmiddelen voor zuigelingen of

Nadere informatie

VOORBEREIDEND KNUTSELWERK

VOORBEREIDEND KNUTSELWERK WERKEN MET DE KAART KAART VAN EUROPA Bemachtig een zo groot mogelijke kaart van Europa VOORBEREIDEND KNUTSELWERK Maak knutselmateriaal om de verschillen tussen de landen te duiden. Hieronder staan de benodigde

Nadere informatie

stuk ingediend op 1216 ( ) Nr juni 2011 ( ) Ontwerp van decreet

stuk ingediend op 1216 ( ) Nr juni 2011 ( ) Ontwerp van decreet stuk ingediend op 1216 (2010-2011) Nr. 1 29 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.6.2015 COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen ten aanzien

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen voor Biogarantie-winkeliers

Veelgestelde Vragen voor Biogarantie-winkeliers Veelgestelde Vragen voor Biogarantie-winkeliers Deze leidraad met vraag en antwoord bevat de basiskennis voor biowinkeliers en verkoopspersoneel. Een goede kennis van bio geeft immers vertrouwen aan jouw

Nadere informatie

Tarieven Day Definite (export)

Tarieven Day Definite (export) Tarieven Day Definite (export) Tarief per zending DHL EUROPLUS Weight (kg) Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 5 19,26 26,25 32,73 36,38 47,71 51,05 54,61 10 19,81 27,35 34,08 42,05 60,13

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 209: Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te

Nadere informatie

Levensmiddelenetikettering Allergenen. ir. Leen Rasschaert- ir. Caroline De Praeter FAVV 16 juni 2005

Levensmiddelenetikettering Allergenen. ir. Leen Rasschaert- ir. Caroline De Praeter FAVV 16 juni 2005 Levensmiddelenetikettering Allergenen ir. Leen Rasschaert- ir. Caroline De Praeter FAVV 16 juni 2005 EU wetgeving Richtlijn 2000/13 van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_20010621.doc - 20011024 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 21 juni 2001 betreffende extracten van

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 december 2005 (OR. en) 14883/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0145 (CNS) UEM 205 ECOFIN 370 OC 877 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie 25.11.2006 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 november 2006 tot wijziging

Nadere informatie

INSCHRIJVING VAN DE BURGERS VAN DE EUROPESE UNIE DIE IN BELGIE VERBLIJVEN, ALS KIEZERS VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

INSCHRIJVING VAN DE BURGERS VAN DE EUROPESE UNIE DIE IN BELGIE VERBLIJVEN, ALS KIEZERS VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Januari 2009 Gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de gemeenschapsen

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

Guidelines. over. het gebruik van de terminologie artisanaal, ambachtelijk en afgeleiden ervan in productbenamingen

Guidelines. over. het gebruik van de terminologie artisanaal, ambachtelijk en afgeleiden ervan in productbenamingen Guidelines over het gebruik van de terminologie artisanaal, ambachtelijk en afgeleiden ervan in productbenamingen Inhoud 1. Op welke producten zijn de criteria uit deze guidelines van toepassing?... 2

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Vertaling C-106/14-1 Datum van indiening: 6 maart 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-106/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie