culturele biografie vlaanderen vzw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "culturele biografie vlaanderen vzw"

Transcriptie

1 Idn di ond fgod wkt, wodt vog of laat gconfontd mt bld- of tkstmatiaal of mt infomaticapogamma s waaop autuschtlijk bschming kan ustn. Bij al di fgodzogs ijzn wl ns vagn n twijfls. D autuschtwtgving is n complx ggvn, nog volop in ontwikkling n vaak nit nduidig t intptn. Ht fgodstunpunt Cultul Biogafi Vlaandn vzw wil mt dz handliding tgmotkomn aan d mst acut vagn van divs fgodzogs. Dit bokj gaat in op d lvant Blgisch n Euops wtgving n op bgippn als autu, nabuig gchtigdn n and chthbbndn, vdld n onvdld autuscht, gistati n dponing. Ht bidt n ovzicht van wkn di autuschtlijk bschmd zijn, n van uitzondingn op d autuschtwtgving, lt om t gaan mt foto s, gafisch lmntn n gluidn n tipt ov contactn. Mag j n Rubns zomaa poducn? Waaom dan wl, op wlk mani n ond wlk voowaadn? En waaom gaat di gl nit op voo n schildij van bijvoobld Hopp? En afblding van n uinoi kan, maa n afblding van ht uinoi van Duchamp wodt btwist. Ho zit di vok pcis in d stl? En foto van n famililid voo n sculptuu van Dan Gaham in n pak mag? Maa n foto van dizlfd sculptuu in datzlfd pak, zond dat famililid, wodt dan wl iskant? En poducti van Déjun su l hb kan op n wbsit ponkn, maa n snapshot van n picknicknd pinss M. mag dan w nit zomaa op? Kotom, dz handliding wil al wi zich voo ht fgod ngagt, hlpn moglijk uitschuivs t vmijdn. En wat wodt nu juist bgpn ond citaat, blomlzing of poducti voo ondwijsdolindn of tn bhov van wtnschapplijk ondzok? cultul biogafi vlaandn vzw Stunpunt voo achifinstllingn, bwaabibliothkn, documntaticnta, fgodclln n musa Huis dn Rhyn Hofstaat 15 - B-2000 Antwpn t f

2 RECHT Handliding tot ht vmijdn van uitschuivs

3 COLOFON Dz bochu is n uitgav van Cultul Biogafi Vlaandn vzw COÖRDINATIE Els Michilsn n Annmi Rossnback BASISTEKST Michèl Msn BEWERKING EINDREDACTIE Elln Loots JURIDISCH ADVIES Katin Van d P VORMGEVING Photogavu Stus nv DRUK Symons VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Jan Cools p.a. Cultul Biogafi Vlaandn vzw Huis dn Rhyn Hofstaat Antwpn Wttlijk dpot: D/2004/9921/10

4 RECHT Handliding tot ht vmijdn van uitschuivs

5 En kot - fictiv - ankdot als smaakmak Hatj wint n u hbt n gzllig uitj gpland mt n god vind. Rstauant wd gsvd, filmtickts on lin bstld, babysit ggld, dipvismaaltijdj voo d patn di laat thuiskomt, kotom: u hbt vooziningn gtoffn! U nmt afschid van d kindn n stapt kodaat ichting wagn. Nt its t kodaat, want Koning Wint voozag in n flink ijsplk op ht gangpad: u maakt n spctaculai sliding. D schad is glukkig bpkt: wat blutsn n n natt jas. Tug huiswaats, niuw jas, niuw knuffl aan ht nagslacht. En in ht tijdpk van d GSM wodt d vind in kwsti snl op d hoogt gbacht van d opglopn vtaging. Twd poging, d dootocht op ht gangpad is glukt. Potvolkoffi*, slutls zatn in and jas. Spintj chtsomk, d plas ijs kunt u intussn blindlings lokalisn. Zond slutls mot u dz k aanblln. D scondn tikkn wg, daa vschijnt indlijk d babysit. Tja, bovn is d bl slcht t hon, u wild dat al lang vhlpn Bhndig glijdt u opniuw ichting wagn. U spingt in, slutls in ht contact. En dan valt uw blik op dat od lichtj: No ful. Duiznd bommn n ganatn*, daa gaat uw mooi avond. Had ik maa * kan gzin wodn als citaat: wttlijk uitzonding op d autuschtwtgving, wann 5 voowaadn naglfd wodn. Zi vd. D moaal van ht vhaal: ho gondig u ook voobid bnt, onvwacht obstakls kunnn uit d lucht valln n n hl ktn van poblmpjs voozakn. En vglijkba aannschakling van (onaangnaam) vassnd hindnissn dot zich vaak voo mt autuschtn. 2

6 Wood vooaf Ontwikklaas van fgodpojctn wodn ggld gconfontd mt uitschuivs, vglijkbaa mt di in d ankdot hinaast, soms zond z ht bsffn. Mt vl bgsting zt mn zich aan d uitwking van n fototntoonstlling, zokt mn intssant tkstmatiaal voo n publicati, pluist mn achivn uit naa gschikt bldmatiaal voo n bldbank nz. Al t vaak blijft d vaag of n ond wlk voowaadn mn n bpaald infomaticapogamma, n tkst, foto, pnt of zlfs gluid mag gbuikn, achtwg. Dikwijls ligt dat (bgijplijk!) aan n gbkkig knnis van ht kluwn dat d autuschtwging toch is. Agumntingn als Ach, zo n oud foto, d fotogaaf zal wl nit m in lvn zijn of W kgn d foto van mijnh x, w zulln di dan toch wl mogn gbuikn, zijn couant, maa gvaalijk! Als stunpunt voo achifinstllingn, documntaticnta, bwaabibliothkn, musa n fgodclln wil Cultul Biogafi Vlaandn vzw mt dz handliding ht isico op uitschuivs vmindn. Dz handliding zal u imms don knnismakn mt n aantal bgippn uit ht autuschtjagon n u inzicht bidn in d t volgn pocdus, moglijkhdn n bpkingn van d autuschtwtgving. Z is bdold als hulpmiddl om n wlovwogn bslissing t nmn of kuz t makn. Ook voo wi toch n isico ovwgt. Ondanks haa 50 pagina s is dz handliding bknopt. Z icht zich chtstks tot d initiatifnms van fgodpojctn n wil hn vooal op wg hlpn. Maa d autuschtwtgving is n omvangijk n complx kluwn. Vandaa dz bd: consult bij twijfl stds d wtgving of n spcialist, zlfs wann u voo n dadlin staat of gbondn bnt aan n bpkt budgt! Nt als d mst wttn n dctn is ook d autuschtwtgving ondhvig aan aanpassingn. Zo ligt momntl n niuw wtsvoostl tot wijziging van d autuschtwtgving t tafl. Om u snl n fficiënt in knnis t stlln van d laatst aanpassingn op ht vlak van autuschtn, zal dz handliding m volun: zoda d wt aangpast is, zal ook dz publicati wodn aangpast. Doo n glmatig blik op d wbsit van Cultul Biogafi Vlaandn vzw blijft u hivan op d hoogt. En tot slot. U zult mkn dat in dz handliding spcial aandacht gaat naa d autuschtpoblmatik in functi van d ontwikkling van bldbankn. D dn is d volgnd. Bldbankn zijn in. Z schitn als ht wa als paddstoln uit d gond, h n d vspid ov Vlaandn. Vagn ond autuschtpoblmatik ijzn in htzlfd snltintmpo. Om d st nood t lnign, oganisd Cultul Biogafi Vlaandn vzw afglopn zom n aantal wokshops ond autuschtn n bldbankn. Ontwikklaas van bldbankn n juistn kwamn samn tot n opsomming van moglijk valkuiln n intssant tips. Ht lk ons dan ook wnslijk di zakn t intgn in dz handliding. Na lctuu van dz handliding bgft u zich nit m op glad ijs! Cultul Biogafi Vlaandn vzw 3

7 I INHOUDSTAFEL I 1 Wtgving 2 Wgwijs in d autuschtlijk bschming 2.1. Wann wodt n wk autuschtlijk bschmd? uitgangspunt tw basisvoowaadn: oosponklijkhidvist n vomvist 2.2. Wann wodt mn als autu bschouwd? 2.3. Rgistati n dponing 3 Matialn vij van autuscht 3.1. Matiaal dat bhoot tot ht opnba domin matiaal dat buitn d bschmingsikwijdt van ht autuscht valt matiaal waavan d bschmingtmijn vstkn is 3.2. Wttlijk uitzondingn citatn blomlzingn poductis voo ondwijsdolindn of wtnschapplijk ondzok and uitzondingn 4 En z waaschijnlijk tokomstscnaio: ht WIPO-Copyight Vdag 4.1. Ht WIPO-Copyight Vdag 4.2. Rlvanti voo d fgodscto n d ontwikklaas van bld- of databankn 5 Bldbankn n autuscht: aandachtspuntn 5.1. Bgippnkad 5.2. Chck of ht matiaal tot ht opnba domin bhoot 5.3. Ga na of ht matiaal ond n wttlijk uitzonding valt 5.4. Houd kning mt d niuw, nog nit ingvod wtgving: d WIPO-vdagn n Euops ichtlijnn 6 Foto s, gafisch lmntn n gluidn 6.1. Foto s ht ondwp van d foto is n mnslijk schpping ht ondwp van d foto is n natuulijk schpping ht ondwp van d foto is igndom van n dd ht ondwp van d foto is n psoon 6.2. Gafisch lmntn 6.3. Gluidn 4

8 7 Autus, nabuig gchtigdn n and chthbbndn 7.1. Nabuig gchtigdn 7.2. And chthbbndn 7.3. Wat wann d autu nit t tacn valt? 8 Contactn 8.1. En contact mt d autu van n wk of n nabuig gchtigd 8.2. En contact mt n and chthbbnd 8.3. Mol chtn 9 Nuttig maatschappijn 10 Bonnn Basisbon Aanvullnd bonnn Intntbonnn Aanvullnd vwijzingn in vband mt vgodingn I TOELICHTING BIJ DE SYMBOL I Wtgving. Wik n wg Spciaal voo ontwikklaas van bldbankn Lt op. Ga hi nit lichtzinnig aan voobij Noot. Soms had t kakn Samnvattnd kadtkst. D ssnti van d voogaand paagafn, in één oogopslag 5

9

10 WETGEVING

11 1 I WETGEVING I En uitgbid bspking van d toch wl omvangijk n complx wtgving tzak zou ons t v lidn. W makn n kot pomnad doohn ht kluwn. Voo vdiping in d wtgving vwijzn w naa ht Blgisch Staatsblad (http://www.staatsblad.b). Voo tkst n tolichting ond Euops ichtlijnn ov autuschtn: Tip: gf in ht zokvakj (chtsbovn) d tmn autuschtn of Euops ichtlijn in. D wtgving n chtspaak ov autuschtn is complx n uitvoig: w adn dan ook aan zich pofssionl t latn advisn voo conct casussn! EÉN UITSCHIETER: d Wt van 30 juni 1994 btffnd ht autuscht n d nabuig chtn. Dz wt gldt in Blgië als d voonaamst bschmingsbon btffnd autuschtn. Vd hantn w d tm Autuswt of d afkoting AW. DAARNAAST BESTAAT VOLGDE RELEVANTE WETGEVING: autus n fgod autus voo d chtsbschming van computpogamma s: d Wt van 30 juni 1994 houdnd d omztting in Blgisch cht van d Euops ichtlijn van 14 mi 1991 btffnd d chtsbschming van computpogamma s; afgkot Softwawt of SW. voo d chtsbschming van databankn: d Wt van 31 augustus 1998 houdnd d omztting in Blgisch cht van d Euops ichtlijn van 11 maat 1996 btffnd d chtsbschming van databankn; afgkot Databankwt of DW. voo d bschming van wkn van lttkund n kunst: d zognaamd Bn-convnti voo d bschming van wkn van lttkund n kunst van 9 sptmb 1886 (godgkud bij wt van 25 maat 1999). Di convnti bvat o.m. ht bginsl van glijk bhandling van binnnlands n buitnlands autus. voo d bschming van uitvond kunstnaas, poducntn van fonogammn n omopoganisatis: ht zoghtn Vdag van Rom inzak d bschming van uitvond kunstnaas, poducntn van fonogammn n omopoganisatis (godgkud bij wt van 25 maat 1999). Dat vdag is blangijk voo d distibuti van godn n dinstn waabij autuschtn komn kijkn. voo ht autuscht n d chtsbschming van uitvoingn n fonogammn: d WIPO-vdagn btffnd autuscht (Copyight Taty) n uitvoingn n fonogammn (Pfomancs and Phonogams Taty) van 20 dcmb Di tw vdagn wdn opgstld om d vschillnd national autuswttn t hamonisn n kunnn wodn gzin als n noodzaklijk updat van d Bn-convnti (voo autus) n ht Vdag van Rom (voo uitvond kunstnaas n poducntn van fonogammn). D juidisch gvolgn van ontwikklingn in dz hdndaags infomatimaatschappij komn in d WIPO-vdagn aan bod. WIPO staat voo Wold Intllctual Popty Oganization (http://www.wipo.int) n wodt in hoofdstuk 4 toglicht. 8

12 WEGWIJS IN DE RECHTELIJKE BESCHERMING

13 2 I WEGWIJS IN DE RECHTELIJKE BESCHERMING I Dit hoofdstuk schtst wlk wkn zoal autuschtlijk bschmd kunnn wodn. D tw basisvoowaadn waaaan n wk mot voldon om autuschtlijk bschmd t wodn, komn t spak: ht wk mot oosponklijk zijn én in n bpaald vom ggotn. Daanaast wodn d bgippn autu (d mak, cato), vdld n onvdld autuscht n gistati n dponing toglicht. Als afsluit gvn w m waa papin documntn, publicatis, mknamn n dominnamn gdpond kunnn wodn. 2.1 I WANNEER WORDT E WERK RECHTELIJK BESCHERMD? I Uitgangspunt En wk wodt autuschtlijk bschmd wann - om t bginnn - n autu is van dat wk. D tm autu wodt in ht dagdaglijks taalgbuik nog al ns glijkgstld mt schijv. Voo d wt ikt d btknis van autu cht vl vd: als autu gldt d mak, d cato van n wk. Schijvs, fotogafn, componistn, bldnd kunstnaas zijn in dz contxt alln autus. Ht wk waavan spak, ht opus, is dan n tkst, bok, ssay, gdicht, foto, vido, muzikstuk, schildij, bldhouwwk, installati autus n fgod autus I Tw basisvoowaadn: oosponklijkhidvist n vomvist Om autuschtlijk bschmd t wodn mot n wk vd voldon aan tw basisvoowaadn: ht wk mot oosponklijk zijn én in n bpaald vom ggotn. W lichtn di voowaadn to. Voowaad 1: Ht wk mot oosponklijk of oiginl zijn. En wk wodt als oosponklijk of oiginl bschouwd wann d psoonlijkhid van d mak in tot uiting komt. Mt and woodn: wann n wk blijk gft van n cativ n/of intllctul inspanning van n mak n ht daadoo n individul kaakt kijgt, wodt ht in d gl gzin als oosponklijk of oiginl. MOGELIJKE UITZONDERING OP DE OORSPRONKELIJKHEIDVEREISTE D kans dat n wk nit als oosponklijk of oiginl wodt aangmkt n dus gn autuschtlijk bschming gnit, nmt to naamat dat wk m tchnisch dwangmatighdn omvat. Mn gaat van uit dat bij d ontwikkling van dat soot wk mind cativitit van n autu komt kijkn. VOORBEELD VAN DERGELIJKE UITZONDERING wkn di uitsluitnd machinaal vvaadigd wdn (vb. n gdukt fold. Lt wl: d tkst in d fold n zk d gbuikt foto s, n ht gafisch ontwp van ht ghl, kunnn wl autuschtlijk bschmd zijn) natuulijk catis (vb. bomn, blomn, landschappn ) poductis van wkn di al bstaan (vb. n kopi van n schildij) infomati (vb. adssn, biogafisch ggvns, matn, aantalln ) wkn di uitsluitnd btkking hbbn op tchnisch uitvoing n ondhoud (vb. n puu tchnisch bwking bij ht implmntn van n computpogamma of ht ondhoud van n tuin. Lt wl: ht oiginl tuinontwp kan autuschtlijk bschmd zijn) bichtgvingn n onpsoonlijk wgavn van fitn n gbutnissn (d uw, naakt infomati) 10

14 Voowaad 2: Ht wk mot in n bpaald vom ggotn zijn. Ht gaat dus om n gmatialisd cati, n conct waanmbaa n voostlbaa its. MOGELIJKE UITZONDERING OP DE VORMVEREISTE Vomn di gknmkt wodn doo n dominnd vaag- n vluchtighid wodn nit autuschtlijk bschmd. VOORBEELD VAN DERGELIJKE UITZONDERING n id n mthod of stijl Ook wkn di in n voolopig vom ggotn zijn, kunnn autuschtlijk bschmd wodn, wann di vom voldond conct is. En schts van Panamanko van bijvoobld n zpplin is absoluut autuschtlijk bschmd, zlfs als ht om n vooontwp gaat n d uitindlijk zpplin m naa n hlikopt gaat nign! autus n fgod autus Autuschtlijk bschmd wodt d autu (= mak) van n wk. Ht wk mot oosponklijk zijn n in n bpaald (voolopig) vom ggotn. oosponklijkhid btknt: n ign inbng van d autu vomlijkhid btknt: concthid WELKE WERK KUNN DAN RECHTELIJK BESCHERMD WORD OF ZIJN? Algmn gl: En wk wodt autuschtlijk bschmd wann n autu is van dat wk. Ht wk mot oosponklijk zijn, én in n bpaald vom ggotn. VOORBEELD ontwpn n schtsn ltttypn n gafisch vomgvingn tkstn (incl. woodn, zinnn, titls, slogans, psoonlijk notitis, bivn, dagbokn, atikls, thsissn, appotn, syllabi, patitun ) foto s films intviws kunstwkn (vb. schildijn, bldhouwwkn ) computpogamma s (ontwpn) databankn (ontwpn: d slcti n opstlling van d infomati) catis van publicitai n commciël aad (vb. clamtkningn, wbsits ) afglid wkn: (b)wk(ing)n di afglid zijn van bstaand wkn, maa waabij wl spak is van n psoonlijk touch (vb. vtalingn, muzikal bwkingn, databankn mt poductis van wkn van bldnd kunst ) Ht is blangijk t wtn wlk wkn al dan nit voo autuschtlijk bschming in aanmking komn. Dit nit nkl om alt t kunnn zijn voo claims van autus, maa ook om t wtn wann mn zlf n bop kan don op d autuschtwtgving. At. 6 AW + at. 2 SW 11

15 2.2 I WANNEER WORDT M ALS AUTEUR BESCHOUWD? Lt op! D vaag is hi nit Wi is autu?, maa Waaaan kan mn zin dat imand autu is?. Autu is mn wann mn n oosponklijk wk cët dat in n conct vom ggotn is. Ht gaat nit om d vaag of imand autu is, maa ho imand bwijst dat hij autu is. Algmn gl: als bwijs van autuschap gldt in pincip d naamsvmlding. Dat kan op di manin: mt n naam. Zowl d cht naam als n psudonim kan gldn (vb. HUGO CLAUS = Hugo Claus; KAMAGURKA = Luc Zbok). mt n lttwood waam d autu t idntificn is n dat op ht wk wodt vmld (vb. LdV = Lonado Da Vinci). mt d naam van n uitgv. Wann ht om n anonim of psudonim wk gaat, gldt d uitgv van ht wk als autu tn aanzin van ddn. autus n fgod autus D autu, dus d mak van n wk dat oosponklijk is én in n bpaald vom ggotn, hft ht cht om dat wk t (latn) poducn n aan ht publik t (latn) mdln. Ond ht stgnomd poducticht valln vnns ht cht om ht wk t (latn) bwkn n vtaln n ht cht om ht wk t (latn) vhun n uitlnn. At. 6 + at. 1 AW MEERDERE : VERDEELD ONVERDEELD RECHT Wann md autus van nzlfd wk zijn, wodt n ondschid gmaakt tussn vdld n onvdld autuscht. Mn spkt van onvdld autuscht wann nit (duidlijk) kan ondschidn wodn wi wlk individul bijdag lvd aan d totstandkoming van n wk. Van vdld autuscht is spak wann nt wl kan uitgmaakt wodn wlk autu wlk individul bijdag aan d totstandkoming van ht wk hft glvd. Dnk aan n ssaybundl waain vschillnd schijvs lk n aantal pagina s voo hun kning namn. Bij onvdld autuscht gldt dat d uitofning van dit autuscht bij ovnkomst wodt ggld of, indin n ovnkomst ontbkt n spak is van onnighid ov ht autuschap, bij chtlijk bslissing. In dat laatst gval kan id autu bij inbukn n chtsvoding instlln n n schadvgoding isn (in ign naam n zond tussnkomst van d and autus). Bij vdld autuscht gldt dat d autus in pincip mt nimand ands mogn samnwkn, dit wil zggn ht wk in zijn ghl nit zomaa mogn xploitn mt and ddn, tnzij dit uitdukklijk bpaald is (vb. wann tostmming is van d and autus om dit toch t don). Wl mag lk van d autus zijn ign bijdag afzondlijk xploitn, voo zov dz xploitati d xploitati van ht wk als ghl nit in ht gdang bngt. At. 2 (alg.), at. 4 (onvdld) n at. 5 (vdld) AW 12

16 2.3 I REGISTRATIE DEPONERING Ht latn gistn van n wk btknt dat mn ht bstaan van dat wk officil laat vastlggn. Dponn houdt in dat mn ht wk bij d ovhid inlvt n laat inschijvn (via n knd instanti). Ht nut van gistati En gistati is n bwijs dat mn ht bstaan van n bpaald wk op n bpaald datum officil hft latn optknn. In pincip wodt ht doo di gistati moglijk zich als autu t latn gldn tgnov ddn (vb. tgnov imand di bwt autu van dat wk t zijn of tgnov plgs van inbuk) n in d chtbank. Lt wl: na gistati is mn nit ggaandd autuschtlijk bschmd, want d moglijkhid dat n and n idntik of glijkaadig wk vvaadigd n lit gistn, blijft bstaan. Kan di psoon aantonn dat zijn gistati d gbud, gldt hij als oosponklijk autu. autus n fgod autus Waa kan mn dponn? Voo ht dponn (ls lttlijk: nlggn) van allli sootn wkn (ook op digital dags als disktts, Cd-oms ) kan mn tcht bij d notais n pivé-oganisatis als Sabam (http://www.sabam.b), Info2cla (http://www.info2cla.com), Sofam (http://www.sofam.b) n Scam (http://www.scam.b). Voo papin documntn, publicatis, mknamn n dominnamn gldn ondstaand adssn. 1. Papin documntn Voo papin documntn kan mn naast bovngnomd instantis ook n bop don op d gistatikanton van d Fdal Ovhidsdinst Financiën (http://www.minfin.fgov.b). 2. Publicatis Wann n autu tvns uitgv is of in gval van anonim of psudonim wk bstaat n vplicht dponing van n xmplaa van d publicati bij: Koninklijk Bibliothk van Blgië Kizslaan Bussl (Afdling Wttlijk Dpot: T: F: ) 3. Mkn Voo mkn (alsook dominnamn op intnt) wndt mn zich tot ht Bnlux-mknbuau. D dponing van n mk is vplicht. Bnlux-mknbuau Blgisch Dinst voo Industiël Eigndom Bodwijcklaan 15 Noth Gat III NL-2591 XR Dn Haag E. Jaqumainlaan Bussl Op tw manin kan mn achthaln of n mk al gdpond is. Bnlux-mknbuau Bnlux-Vniging van Mkn- n Modllncht Bodwijcklaan 15 Fankijkli 53-55, bus 5 NL-2591 XR Dn Haag 2000 Antwpn 13

17 4. Dominnamn Voo ht xploitn van wblocatis op intnt dot mn n aanvaag bij: Voo n national dominnaam (.b): Voo n intnational dominnaam (.com,.du of.og): DNS Blgium vzw IntNIC Rgistation Svic Koning Lopold l staat 1, bus Huntma Pak Div 3000 Luvn Hndon VA USA -mail: (.com) Als autu wodt aangmkt dgn van wi d naam of afkoting wodt vmld d uitgv bij anonim of psudonim wk d autu di zijn wk hft latn gistn of dponn autus n fgod autus En autu hft ht cht zijn wk t (latn) poducn n t (latn) mdln aan n publik. Hij bslist ov of zijn wk bwkt, vtaald of ontlnd wodt. Bij md autus is spak van vdld of onvdld autuscht. 14

18 MATERIAL VRIJ VAN RECHT

19 3 I MATERIAL VRIJ VAN RECHT I Dit hoofdstuk schtst wann matialn al dan nit ondwopn zijn aan d autuschtwtgving. Ht icht zich ond m op d ontwikklaa van bld- of databankn. Bid ggvnsbankn bstaan uit wkings- n invullingsmatialn (zi hoofdstuk 5 voo ht bgippnkad). Dat matiaal kan op tw manin tot ht opnba domin bhon n is op di mani vij voo gbuik. Daanaast voozit d wt in n aantal uitzondingn waain wk gbuikt n gpoducd kan wodn zond tostmming van d autu: dat zal ht gval zijn mt citatn, blomlzingn n bij poducti t illustati van ondwijs of ondzok. Volldighidshalv wodt kot stilgstaan bij uitzondingn hos catégoi. 3.1 I MATERIAAL DAT BEHOORT TOT HET OPBARE DOMEIN Soms kan matiaal vij gbuikt wodn n zijn ht tacn van d autu n n aantal daaopvolgnd tchnisch (ls: tijdsovnd) pocdus ovbodig. Hl wat matiaal, zowl wkingsals invullingsmatialn, komt imms nit in aanmking voo autuschtlijk bschming. Bonvmlding is dan w wl ggld vist. Matiaal dat bhoot tot ht opnba domin, valt in gl nit ond d ikwijdt van ht autuscht. Op tw manin kan matiaal tot ht opnba domin bhon: autus n fgod autus I Matiaal dat buitn d bschmingsikwijdt van ht autuscht valt Ht matiaal kan buitn d bschmingsikwijdt van ht autuscht valln. Dat is ht gval wann dat matiaal (wk) nit oosponklijk is of nit in n bpaald vom ggotn. (zi hivoo hoofdstuk 2: d tw basisvoowaadn waaaan n wk mot voldon om autuschtlijk bschmd t wodn) ZIJN BIJVOORBEELD NIET OORSPRONKELIJK wkn di uitsluitnd machinaal vvaadigd wdn natuulijk catis poductis van wkn di al bstaan infomati wkn di uitsluitnd btkking hbbn op tchnisch uitvoing n ondhoud bichtgvingn n onpsoonlijk wgavn van fitn n gbutnissn ZIJN BIJVOORBEELD NIET IN E BEPAALDE VORM GEGOT idën, gdachtn, thoiën n opvattingn n mthod of stijl Zo is ht dnkbaa dat n mthod of stijl van n bstaand bldbank, databank of wblocati inspind wkt bij d ontwikkling van n ign bldbank, databank of wblocati. Ht is volstkt lgaal zich daadoo t latn inspin, mits gn oosponklijk vomlmntn gkopid wodn. VALL EVES BUIT DE REIKWIJDTE VAN DE WET wttn, bsluitn n vodningn van d ovhid, chtlijk uitspakn n administatifchtlijk bslissingn voodachtn n plidooin in vgadingn van vtgnwoodignd lichamn, in opnba chtszittingn van chtscollgs n in politik bijnkomstn 16

20 3.1.2 I Matiaal waavan d bschmingstmijn vstkn is Ook matiaal waavan d bschmingstmijn van ht autuscht vstkn is, bhoot tot ht opnba domin. Ht autuscht blijft in gl n aantal jan gldn. Dz tmijnn zijn: ALGEME REGEL: ART. 2 AW voo autus: 70 jaa na ht ovlijdn van d autu (at. 2 AW) voo anonim of psudonim wkn waavan d autu nit (m) gtacd kan wodn: 70 jaa vanaf ht tijdstip van publiklijk bkndmaking (at. 2 AW) autus n fgod autus SPECIFIEKE GEVALL voo audiovisul wk: 70 jaa na ht ovlijdn van d langstlvnd d volgnd psonn: d hoofdgissu, d scnaioschijv, d tkstschijv of d componist (at. 2 AW) voo uitvond kunstnaas: 50 jaa na d datum van d pstati (at. 38 AW) voo poducntn van fonogammn n st vastlggingn van films: 50 jaa na d vastlgging of publicati of mddling aan ht publik (at. 39 AW) voo omopoganisatis: 50 jaa vanaf d st uitznding (at. 45 AW) voo databankn: 15 jaa na voltooiing van d databank of publiklijk tbschikkingstlling van (at. 6 DW) voo computpogamma s: 70 jaa na ht ovlijdn van d autu of publiklijk bkndmaking in gval van anonim of psudonim wk (at. 9 SW plus at. 2 AW) Voo al dz tmijnn gldt dat d bkning van d ingang van bgint vanaf 1 januai van ht jaa dat volgt op ht fit dat d chtn dot ontstaan. Voo databankn, n spcifik ook bldbankn, kan opgmkt wodn (at. 6 DW): wann n substantiël wijziging (n ssntiël, ingijpnd wijziging) in d inhoud van d databank wodt aangbacht (di ook opniuw gtuigt van n substantiël invsting), gaat opniuw n ign bschmingstmijn in. D datum van d voltooiing van d wijziging mot daabij wl kunnn bwzn wodn Ggld bhoot matiaal tot ht opnba domin n kan ht vij gbuikt wodn. In got lijnn: wann ht matiaal buitn d bschmingsikwijdt van ht autuscht valt, dus nit oosponklijk n in n bpaald vom ggotn is, of d bschmingstmijn van ht autuscht vstkn is. Spl op vilig n vmld d bon! 3.2 I WETTELIJKE UITZONDERING D wt voozit in n aantal uitzondingn waain wk gbuikt n gpoducd kan wodn zond tostmming van d autu. In di bijzond gvalln is bonvmlding (waa mn ht wk vandaan haalt) n naamsvmlding (naam van d autu) vplicht! D voonaamst uitzondingn op ht autuscht zijn citatn, blomlzingn n poductis voo ondwijsdolindn of wtnschapplijk ondzok I Citatn To b o not to b, that s th qustion. D bgippn aanhaling n citaat klinkn vtouwd. Vaak bgijpt mn ond dit cht op aanhaling ht citn van tkstfagmntn. Maa n aanhaling kan bd zijn dan dat. En ht lijntj tussn n citaat n difstal of plagiaat is vaak z dun. Is its wl of is its gn citaat, daa zit m d hamvaag. 17

21 Ed wd al toglicht dat n wk autuschtlijk bschmd wodt wann n autu is van dat wk. D tm autu dkt m dan alln d klassik btknis van d autu als schijv. Schijvs, fotogafn, componistn, bldnd kunstnaas zijn voo d wtgving alln autus. In dat licht zijn tkstn, bokn, ssays, gdichtn, foto s, vido s, muzikstukkn, schildijn, bldhouwwkn, installatis all wkn, di dan ook all ond ht citaatcht kunnn valln. Raadplg voo m dtails hoofdstuk 2. In n aantal van bovnstaand wkn zit n tijdsdimnsi. Tkstn, muzikstukkn n films knnn n vloop n kunnn vlal gfagmntd wodn. In pincip kan n fagmnt dat uit n wk glicht wodt, bschouwd wodn als n citaat. Bij n kot wk ijzn wl poblmn. Wat dot mn mt n gdicht, n gluidstun of kot moviclip? Wann mn z intgaal ovnmt, is nit cht spak m van n aanhaling. En wann mn toch nog n stukj tacht uit t lichtn, loopt mn d kans d mol chtn van d autu t schndn, omdat mn ht wk doo aanpassingn n wijzigingn misschin wl van zijn unicitit booft. And wkn knnn dat tijdvloop nit. Ho citt mn d autu van n tkning, schildij, bldhouwwk of foto? Doo n fagmnt uit t lichtn? autus n fgod autus Citn is n vn dlicat als complx zaak. In pincip is ht citn van n autu togstaan als mn volgnd voowaadn nalft: Voowaad 1: Bon- n naamsvmlding Voowaad 2: Bknopthid D aanhaling mot kot zijn. Nu wodt ht bgip kot nit bij wt gdfinid, maa algmn gldt: voo tkstn maximum +/- 15 gls (bon: chtsl, d publicati: Autuschtn n intnt. Poblmn n oplossingn voo ht cën van n on-lindatabank mt bldn n/of tkst doo Pof. D. Miill Buydns, DWTC, p. 24, op: voo wkn van bldnd kunst (tkningn, schildijn, bldhouwwk, foto s ) dz kwsti is omstdn. Volgns sommig chtsbonnn (o.a. Buydns, p. 24) kan mn doo d tchnisch moilijkhid om dat wk t fagmntn, nkl citn doo ht wk in zijn ghl w t gvn. D chtspaak cht stlt dat uit dat soot wkn nkl fagmntn glicht mogn wodn (n dtail van n schildij ). Voowaad 3: Opnbaamaking op gooloofd wijz D autu van n wk mot zijn cht op bkndmaking al uitgofnd hbbn. Dat btknt dat ht nit is togstaan onvoltooid wkn, wkn di zich dus nog in d pivé-uimt van d autu bvindn, aan t haln. Voowaad 4: Aanhaling tn bhov van kitik, polmik of ondwijs of in ht kad van wtnschapplijk ondzok. D aanhaling mag nkl gbun tn bhov van kitik, polmik of ondwijs of in ht kad van wtnschapplijk ondzok. Dz voowaad sluit commciël pojctn mt ht oog op lout amusmnt uit. 18

22 Voowaad 5: Aanhaling ovnkomstig d lijk bopsgbuikn. D aanhaling mot t god touw gbun n mag bijvoobld nit opzttlijk uit zijn contxt gukt wodn. At. 21 AW I Blomlzingn En blomlzing is n vzamling van uittksls of tkstfagmntn, vlal poza n poëzi. Tot nu to bstaat voo and kunstzinnig disciplins als bldnd kunst, fotogafi, achitctuu, dsign gn quivalnt voo wat hi als blomlzing bgpn wodt. Tntoonstllingscatalogi n fotobokn gnitn dus nit van dz vijstllingsgling. Wann d autu van n wk dat mn in n blomlzing wil opnmn, nog in lvn is, mot mn hm tostmming vagn. Dat wk bhoot dus nit tot d hi bhandld uitzondingn n is ondhvig aan d autuschtwtgving! Als d autu ovldn is n d bschmingstmijn van ht autuscht vstkn (algmn gl: 70 jaa vanaf ht ovlijdn), bhoot ht wk tot ht opnba domin n komt ht nit m voo autuschtlijk bschming in aanmking. autus n fgod autus En dd gval dot zich voo wann d autu ovldn is n d autuschtlijk bschmingstmijn nog nit vstkn. Dan mag ht tkstfagmnt of uittksl in pincip gbuikt wodn als volgnd voowaadn in acht gnomn wodn: Voowaad 1: billijk vgoding D gbuik btaalt n billijk vgoding voo ht gbuik van ht wk. D billijk vgoding is n dlijk vgoding di tussn d btokkn patijn afgspokn wodt. Voowaad 2: inachtnming van d mol chtn Van d gbuik wodt vwacht dat hij d zognaamd mol chtn (i.c. ht cht op bkndmaking, naamsvmlding n bidiging) van d autu in acht nmt. En autu hft ht cht om ht vadschap van zijn wk op t isn of t wign. Hij blijft ht cht op bkndmaking van zijn wk bhoudn, ook wann dat wk in n blomlzing wodt opgnomn. Ook n naamsvmlding bij zijn wk is zijn god cht. En d autu kan zich vzttn tgn lk vom van wijziging, misvoming, vminking van ht wk. Ook wann ht wk aangwnd zou wodn voo (vb. fascistisch of pvs) dolindn di zijn of putati zoudn kunnn schadn, kan n autu zich bopn op dit cht op bidiging. Hij kan zo vnns bzwan tgn clamdolindn. Van di mol chtn kan n autu in pincip gn afstand don. Wl kunnn in bpaald gvalln afwijkingn bdongn wodn, di dan contactul vastglgd motn wodn (zi ov dz mol chtn ook hoofdstuk 8 Contactn). At , 2 AW I Rpoductis voo ondwijsdolindn of wtnschapplijk ondzok Voo ondwijsdolindn of tn bhov van wtnschapplijk ondzok mogn atikln of wkn van bldnd kunst ghl of gdltlijk wodn gpoducd. Uit and wkn (zoals bijv. bokn) mag slchts gdltlijk wodn gkopid. D poducti wodt hibij gchtvaadigd doo ht didactisch n dus nit-commciël dol. 19

23 Dit poducticht gldt zowl voo tkstn als voo foto s, schildijn, bldhouwwkn, installatis Lt wl: wkn di op n gafisch of sootglijk dag (vb. in bokvom) of op n and (vb. digital) dag zijn vastglgd, mogn nkl in d vom van kot fagmntn wodn gpoducd. En bok mag dus nit in zijn ghl gkopid wodn voo studntn! Want in dat gval zou d nomal xploitati van ht wk in gvaa komn. D kopitjs vomn imms concunti voo d guli uitgav van ht wk. At. 22, 1 sub 4 AW (gwijzigd 31 augustus 1998) At. 7 sub 2 DW tn aanzin van databankn: d invullingsmatialn (inhoud) van n databank of bldbank mogn voo ondwijsdolindn of tn bhov van wtnschapplijk ondzok opgvaagd wodn zond tostmming van d poducnt. Lt wl: ht gaat hi om opvaging, nit om kopiën! Opvaging btknt dat mn (n substantil dl van) d inhoud van d databank ovbngt op n and dag. Mn kan zo bijvoobld n stuk tkst uit n databank kopiën naa n tkstdocumnt n dit t bschikking stlln van studntn. D naam van d databank n poducnt in kwsti dinn wl vmld t wodn! Ht gbuik van d inhoud van n databank voo n ign databank, of bijvoobld t illustati in n publicati, valt nit ond dit cht op opvaging t illustati van ondwijs of ondzok. autus n fgod autus I And uitzondingn Naast ht citaat, d aanwnding van n wk voo n blomlzing of voo ondwijsdolindn of wtnschapplijk ondzok, bstaan tal van uitzondingn in d autuschtwtgving. Ht zou ons t v lidn al di uitzondingn hi uitgbid t bspkn. W willn z u nit onthoudn. DE RECHTWETGEVING IS NIET VAN TOEPASSING OP: d uitvoing van n wk tijdns n publik xamn d aanwnding voo pivé-gbuik of gbuik in familiking van gluids- n audiovisul wkn d vvaadiging van n kaikatuu, paodi of pastich d bwaing doo ht Koninklijk Blgisch Filmachif d aanwnding van kot fagmntn uit wkn, mt ht oog op infomati in vslagn ov actul gbutnissn (vb. niuws, bichtgving ). Lt wl: wann ht vslag n spcifik wk btft, mot d naam van d autu n d titl van ht wk vmld wodn. Wann ht laatavondjounaal bijvoobld bicht ov d viling van n Picasso of ov d vondst van n vlon gwaand gdicht van Rimbaud, dinn di data mggvn t wodn. Vaak zal d vmlding van di ggvns vidnt zijn. d aanwnding van n wk, tntoongstld in n voo ht publik toganklijk plaats (vb. n pak, musum ), wann ht dol van d aanwnding nit ht wk zlf is. En complx voobldj: imand fotogaft n standbld in d stad. Dit bld staat d tovallig nt voo n bschmd huisgvl. Hij focust cht op ht bld, d gvl fungt m als achtgond of dco. Pof. D. Miill Buydns zit dz uitzonding als moglijkhid bij tovallig poductis van wkn, hiop wodt in hoofdstuk 6 tuggkomn. At. 22 (voo autus) + 46 AW + at. 7 DW (voo nabuig gchtigdn) D wt voozit in n aantal uitzondingn waain wk gbuikt n gpoducd kan wodn zond tostmming van d autu, mits bon- n naamsvmlding. Citatn n blomlzingn kunnn ond n aantal voowaadn. Ook poductis voo ondwijsdolindn of wtnschapplijk ondzok mogn, naast nog n aantal spcifik uitzondingn, zoals d uitvoing van n wk voo n publik xamn of filmvtoningn in pivé-king. Spl op vilig n vmld d bon! 20

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH.

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH. Vslag afonding van ht pojct Samnspl Foml n Infoml zog ondom mnsn mt Dmnti, LVB n NAH. D afondnd studidag vond plaats op 8 sptmb 2015 op d bijzond locati d Vnissag t Bussum, n voomalig fot. Voo dz middag

Nadere informatie

De Slimste Handleiding ter Wereld

De Slimste Handleiding ter Wereld D Slimst Hndliding t Wld 1. Inliding vsi 2.5 Wlkom bij d Slimst Hndliding t Wld, d gids di u l lidn doohn ht voobidn n uitvon vn D Slimst Mns t Wld, mt bhulp vn ht bijgvogd flsh-pogmm n nd documntn. 2.

Nadere informatie

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader Maagl 7 - H vhaln van d schad op d dad Waaom? Bij agssi n gwld onsaa vaak schad schad aan godn van d wknm of wkgv, bijvoobld n auo. Maa ook onsaa vl pijn n ld, immaiël schad of is gvolgschad. H klink bijna

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015 Jgng 4, numm 12, dtum: 17 fui 2015 Bst ouds of vzogs, Volgnd wk is ht lw Voojsvknti n mt ht w vn d fglopn dgn, volt ht ook uitn f n to l ls vooj. W wnsn idn lvst n hl pttig vknti n zin lk 2 mt hoplijk

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012 Rtntimanagmnt Pvnti van tnov in d patiëntnzog naa n tk tntiblid in zog n and bdijvn Antwpn, dmb 202 Lzing nav. Laning EC Pyhih wlzijn in d patiëntnzog, initiatif Kal d Got-Hoghool Fank Vand Sijp, Dito

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

NIEUW. archivering in Outlook!

NIEUW. archivering in Outlook! NIEUW achvng n Outlook! www.wns.com D Outlookachvng van WnRIS maakt communcat nzchtljk, ook bj Cana BV. Sctass Lk kjgt all algmn -mal bnnn, waaon n nfomataanvaag van Acaon. Zj slaat aanvaag va Outlookachvng

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial!

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial! Afgstudd, n dan? j tcht voo all bnodigd Als j bnt afgstudd in d Spaans infati ov stags n abidsmakt. taal n cultuu hb j vl moglijkh- Zi ook www.u.nl/csl. duidlijk taal dn op d abidsmakt. J kunt voobld ondzok

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen?

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen? M5 Opdachtn 1. Wlk 2 kffs kan hij tglijk dagn? Ja, ik bn g stk. Ik kan wl 48 kg. dagn!!. 24 kg. 26 kg. 25 kg. 27 kg E. 24 kg ntl j antwd : () 24 kg +. kg (wat j hbt gkzn) mag nit m dan 48 kg zijn. + +

Nadere informatie

Beschermingskasten Bewakingskasten Voor AED (Automatische Externe Defibrillators)

Beschermingskasten Bewakingskasten Voor AED (Automatische Externe Defibrillators) Bschmingskastn Bwakingskastn Voo AED (Automatisch Extn Dfibillatos) D hat- n admhalingsstilstand, bt bknd als «plotsling dood», is d blangijkst doodsoozaak in wsts landn. Daaom gaan ovhid n bdijvn ov tot

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

b) Wat doe jij, als je stress hebt, om rustiger te c) Ben jij het eens met de stelling van Kim? a) Heb jij wel eens stress? Hoe voelt dat?

b) Wat doe jij, als je stress hebt, om rustiger te c) Ben jij het eens met de stelling van Kim? a) Heb jij wel eens stress? Hoe voelt dat? Gzondhid L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. A B C L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. 1) Kim ov anti-tl a) Hb jij ht wl n hl

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen

Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen Inhoud / Uit d dacti Inhoud Schiftwk / Wood van d voozitt Als d H ht huis nit bouwt blz. 3 Vij om t ghoozamn blz. 3 In ht vizi Hbbn Kkfabikn schoostnn blz. 4 Kapl t Luvn in d stigs blz. 6 En 1st induk

Nadere informatie

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties Hanbok Jan Solaat S Statkit voo stapsgwijs invon van pocsvbting Wkgop S in Klin Oganisatis Statkit: waaom, wat n ho Opzt psntati: Achtgon wkgop Waaom n Statkit? Ho tot stan gkomn? Wat bit Statkit? Wat

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NAJAAR 2014 Thuis in j huis! DE MOOISTE WOONWINKEL Twnt pogamma Zi pagina 3 BELEEF DE WARMTE THUIS MET DE KNUSSE WOON WEKEN! Shann Lux lifstyl stol Shann, lvbaa in divs stof-, ldkwalititn

Nadere informatie

Radio TV Design Museum in Haarlem herrijst uit as

Radio TV Design Museum in Haarlem herrijst uit as Politi bwijst laatst Uilskuikns zijn vog bij 13-3 - 2014 12 pagina's oplag 69.130 xmplan Radio TV Dsign Musum in Haalm hijst uit as Zi lds in dz kant DE HAARLEMMER Id donddag in uw bivnbus! D Haalmm vschijnt

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies Uitwrkingn H9 van vwo B dl Eponntiël functis n logaritmisch functis. y log( + 5) y log() + log (5) n y log (5) Uit d tabl blijkt dat y n y htzlfd zijn. log() + log(5) log(5) Vor in : y log( 5) ; y log()

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2013/2 0 1 4. C Be

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2013/2 0 1 4. C Be 2013/2 0 1 4 Oplidingn Invnto Rvit 3ds Max TEC / CAD Collg HBO & MBO-Instituut 3xd Awa TEC/CAD Collg BV Kknbos 1018 B 6546 BA NIJMEGEN T 024 356 56 77 www.cadcollg.nl info@cadcollg.nl n 3x A d lux Bst

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen km fs nkmnstgval bj abdsngschkthd mt W aanvllnd vkngn lgmn nfmat s bstmd v wkgvs n wknms d gaag m wlln wtn v d aanvllnd W vkngn n d bch lst wlk nadlg gvlgn d Wt nkmn n bd (W) v ht nkmn van wknms kan hbbn

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING. Ik wil. Deze krant is 700,- waard! Kijk snel op pagina 6. perfecte huurhuis in stappen p4.

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING. Ik wil. Deze krant is 700,- waard! Kijk snel op pagina 6. perfecte huurhuis in stappen p4. DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING Ik wil hun Dz kant is 700,- waad! Kijk snl op pagina 6 Ht pfct huuhuis in stappn p4 6 2 DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING HUREN = Tijdn vandn.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing Mkb-ondnms hln m ngi bsing Engicnm MKB gf nwoodn o vgn ls: i Engicnm MKB, oii in ngibsing in h middn- n klin bdijf, hl ondnms hn bdijfsndmn vbn doo h ngi vbik vlgn. Engicnm MKB dnk vni d ondnm n vsk -

Nadere informatie

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken.

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken. D tstbrochur voor d niuw Foliodrap Protct n Foliodrap Protct Plus OK-afdkdokn. Btr wil zggn: mr dan god. D prfct combinati voor mr fficiënti n kwalitit. Ht is bknd dat OK-afdkdokn van HARTMANN bhorn tot

Nadere informatie

DNA middelburg. Chris Simons, wethouder. Namens het college van burgemeester en wethouders van Middelburg

DNA middelburg. Chris Simons, wethouder. Namens het college van burgemeester en wethouders van Middelburg DNA middelburg MIDDLBUGS ZIJN TOTS OP HUN STAD, D HOOFDSTAD VAN ZLAND! DAT IS WL DUIDLIJK GWODN TIJDNS D ZOKTOCHT NAA HT DNA. D VL MONUMNTN, D HISTOI, VNMNTN OP HT GBID VAN KUNST N CULTUU, DIT ALLS MAAKT

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

ALLEEN VOOR MOBIEL GEBRUIK

ALLEEN VOOR MOBIEL GEBRUIK ALLEEN VOOR MOBIEL GEBRUIK R TME-M740BT VGA-MONITOR MET INGEBOUWDE BLUETOOTH GEBRUIKERSHANDLEIDING Ls dz aanwijzingn aandachtig alvons dit tostl t gbuikn. ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH Luvnsstnwg 510-B6,

Nadere informatie