Een goed idee verdient bescherming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een goed idee verdient bescherming"

Transcriptie

1 Een goed idee verdient bescherming

2

3 Een goed idee verdient bescherming Goede ingevingen blijven niet lang binnenskamers Iets bedenken is één. Uw idee, creatie of vinding beschermen stap twee. Immers, een goede bescherming waarborgt uw exclusieve rechten en geeft de concurrentie het nakijken. Zodat u het genot en het volle profijt van uw creatieve inspanningen heeft. Arnold + Siedsma is specialist in de juridische bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Van het vastleggen van octrooien tot de registratie en bescherming van merken, modellen en andere eigendomsrechten. Wij zijn thuis in de belangrijkste innovatieve sectoren, zoals de biotechnologie, farmacie, halfgeleiderindustrie, ICT en de lucht- en ruimtevaart. Bij conflicten of inbreuk op uw rechten verzorgen onze eigen advocaten de eventuele procesvoering. Bovendien staan wij u graag bij in het opstellen van overeenkomsten tussen partijen die het gebruik van een octrooi, merk of ander intellectueel eigendomsrecht willen delen. Kortom, u vindt in ons een full-service dienstverlener op het gebied van intellectueel eigendom. In deze brochure zetten wij uiteen wat wij voor u kunnen betekenen om uw ideeëngoed tot een commercieel succes te maken.

4 De wensen en inzichten van de bedenker zijn net zo belangrijk als het idee zelf

5 Octrooien

6 Van idee tot octrooi De eerste stap op weg naar een octrooi is het indienen van een octrooiaanvraag. Een octrooi geldt alleen voor de landen waarvoor het is verleend. Nederlandse octrooien worden verleend door het Octrooicentrum Nederland. Voor België is de Dienst voor de Industriële Eigendom (DIE) de verantwoordelijke instantie. Ons kantoor in Antwerpen verzorgt de Belgische aanvragen. Europese aanvragen worden behandeld door het Europees Octrooibureau (EOB) in München en Den Haag. In beide steden heeft Arnold + Siedsma een eigen vestiging. Wereldwijde bescherming Een wereldomvattend octrooi bestaat niet. Een wereldwijde bescherming is wel mogelijk. Door middel van een internationale PCT-aanvraag (Patent Corporation Treaty) kan die bescherming voor een groot aantal landen tegelijk in gang worden gezet. De PCT-aanvraag loopt via de World Intellectual Property Organization (WIPO) en wordt behandeld door het Europees Octrooibureau. Het is een eerste stap naar een octrooi in de landen waar u uw vinding actief wilt beschermen. De aanvraag vestigt echter geen octrooi: voor het verkrijgen hiervan moet u per land een aparte aanvraagprocedure starten (tenzij er een gezamenlijke octrooiprocedure geldt, zoals voor de Europese markt). In nagenoeg alle landen moet de aanvraag door een lokale octrooigemachtigde worden ingediend. Dit hoeft pas na afloop van de PCT-procedure. Arnold + Siedsma kan hiervoor terugvallen op een wereldwijd partnernetwerk. Beschrijving van de uitvinding Om te bepalen of het onderwerp van de octrooiaanvraag nieuw en inventief is, wordt door middel van een nieuwheidsonderzoek de stand van de techniek vastgesteld. Hiertoe onderzoekt de octrooiverlenende instantie ondermeer de wereldwijde octrooiliteratuur. Een octrooiaanvraag moet een duidelijke omschrijving van de uitvinding omvatten. Dit moet zo goed en zo ruim mogelijk gebeuren. Bovendien moet de aanvraag voldoen aan een groot aantal vormvereisten. De kwaliteit van de aanvraag bepaalt de uiteindelijke reikwijdte van het verleende octrooi. De octrooigemachtigden van Arnold + Siedsma staan garant voor de juiste procedure én inhoudelijke onderbouwing. Instandhouding octrooi Voor de instandhouding van een octrooi moet een jaarlijkse vergoeding worden voldaan, de zogenaamde jaartaks. Het octrooi vervalt bij het niet tijdig voldoen van deze jaartaks. U bent niet verplicht het octrooi voor de volledige termijn in stand te houden. Door de jaartaks niet te betalen, vervalt het octrooi automatisch. Arnold + Siedsma betaalt op uw verzoek de jaartaksen.

7 Het ontwikkelen of verbeteren van een product of methode kost tijd en geld. Daarom is het van belang om de vruchten van uw inspanning goed te beschermen. Dit kan door uw idee vast te leggen door middel van een octrooi. Een octrooi biedt echter meer dan alleen bescherming: octrooien leveren ook waardevolle informatie en inspiratie voor toekomstige uitvinders en onderzoekers. Met een octrooi beschermt u uw uitvinding tegen toepassing hiervan door anderen. Het biedt u een exclusief recht op uw uitvinding: u kunt derden verbieden de uitvinding te produceren, te exploiteren of te verhandelen zonder uw toestemming. Kortom, met een octrooi hebt u een belangrijk marketinginstrument in handen, een unique selling point dat u een onderscheidend voordeel op de concurrentie oplevert. Bovendien bepaalt u zelf of anderen uw vinding tegen betaling in licentie mogen toepassen. Een octrooi heeft daarmee een belangrijke economische waarde. Het is de beloning voor uw creativiteit. Arnold + Siedsma heeft de expertise in huis om uw idee optimaal te helpen beschermen. Met meer dan twintig octrooigemachtigden onder één dak treft u altijd een gesprekspartner met het juiste specialisme.

8 Een octrooi is een exclusief recht op een uitvinding gedurende de looptijd van het octrooi. Het beschermt de bedenker tegen inbreuk door derden. Octrooien vertegenwoordigen een belangrijke economische waarde. Het zijn slechts twee van de redenen om uw idee te beschermen. Advisering Het wiel kan maar één keer worden geoctrooieerd. Bij innovaties zijn de ontwikkelingen op het betreffende gebied van groot belang. Op grond van hun kennis en ervaring verschaffen onze octrooigemachtigden u nieuwe inspiratie en inzicht. Via een octrooionderzoek brengen zij bestaande, met uw innovatie samenhangende technologische ontwikkelingen in kaart en adviseren over de mogelijkheden om een octrooi op een vinding te krijgen. Onze octrooigemachtigden zoeken naar de ruimst mogelijke bescherming, werken de aanvraag voor u uit en dienen deze namens u in. De aanvraag zelf heeft een juridische status; de beschrijving van de uitvinding bepaalt de uiteindelijke reikwijdte van uw octrooirecht. Verkrijging van een octrooi Een goed idee kan uitblinken in eenvoud en hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het kan om (een verbetering van) een product, productieproces of werkwijze gaan, maar ook om een nieuwe toepassing of een eenvoudige, kleine technische verbetering van een reeds bestaand product. Om een octrooi te verkrijgen moet uw uitvinding aan een aantal wettelijke eisen voldoen: Nieuwheid: de uitvinding mag vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn, ook niet door uw eigen toedoen. Inventiviteit: de uitvinding mag voor de vakman niet voor de hand liggen. Industriële toepasbaarheid: de uitvinding moet een uitkomst op het gebied van de nijverheid bieden; het moet gaan om een product of productieproces met technische kenmerken. Wereldomspannend netwerk Arnold + Siedsma heeft oog voor de menselijke maat. Met een landelijk kantorennetwerk en korte communicatielijnen. Omdat wij de wensen en inzichten van de bedenker net zo belangrijk vinden als het idee zelf. Wij hebben de expertise in huis om uw idee optimaal te helpen beschermen. Met meer dan twintig octrooigemachtigden onder één dak treft u bij Arnold + Siedsma altijd een gesprekspartner met het juiste specialisme. Persoonlijk en terzake kundig. Van de aanvraag van een octrooi tot een actieve bewaking en bescherming van uw rechten. In Nederland en ver daarbuiten. Arnold + Siedsma heeft een eigen kantorennetwerk en hechte samenwerkingsverbanden in ondermeer de Verenigde Staten en Azië. Het stelt ons in staat wereldwijd effectief te opereren op het gebied van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom. Bewaking van uw rechten Octrooiaanvragen bieden belangrijke informatie over de activiteiten van uw concurrentie en de nieuwe ontwikkelingen in uw eigen markt. Arnold + Siedsma kan u hierin ondersteunen. Door bewaking van de octrooiregisters blijft u op de hoogte van de nieuwste technische ontwikkelingen en de innovatie-inspanningen van uw concurrentie. Wij bewaken aanvragen op naam en op onderwerp. Dreigt een inbreuk op uw rechten ( infringement ), dan adviseert Arnold + Siedsma welke stappen u kunt nemen en staat u daarin bij. Een octrooi betwisten Arnold + Siedsma is niet alleen deskundig op het gebied van octrooiverlening, maar ook op het gebied van het aanvechten van de octrooien van anderen in Op vindt u aanvullende informatie over octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Met meer dan twintig octrooigemachtigden onder één dak treft u bij Arnold + Siedsma altijd een gesprekspartner met het juiste specialisme. Op onze website kunt u terecht voor een eerste persoonlijke kennismaking met onze mensen. Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons opnemen. Met acht locaties verspreid over Nederland is er altijd een vestiging bij u in de buurt. De adresgegevens vindt u achterin deze brochure. 6

9 Patent: de Engelse aanduiding voor octrooi. Nieuwheidsonderzoek: om te bepalen of het onderwerp van de octrooiaanvraag nieuw en inventief is, wordt door middel van een nieuwheidsonderzoek de stand van de techniek vastgesteld. Prioriteitsrecht: door het indienen van een octrooiaanvraag ontstaat een prioriteitsrecht, ook wel een voorrangsrecht genoemd. Internationale aanvragen binnen één jaar na de oorspronkelijke aanvraag behouden de datum van de eerste (Nederlandse) aanvraag. Geheimhouding: een idee is niet meer met een octrooi te beschermen als het vóór de aanvraag openbaar is gemaakt. Oppositie: van oppositie is sprake als u een octrooi van een concurrent betwist om het te laten beperken of herroepen. Infringement: een inbreuk op uw (octrooi)rechten. Due diligence: onderzoek naar de sterkte en zwakte van een octrooiportefeuille en de economische, technologische en juridische waarde van de aanwezige octrooirechten. Termijn: een octrooi wordt voor een bepaalde termijn verleend, in de meeste landen voor maximaal 20 jaar, ook afhankelijk van de betaling van de jaar - taksen. Innovatie als motor Vrijwel elk aspect van ons dagelijks bestaan is doordrongen van uitvindingen die met een octrooi zijn beschermd: van machines, medicijnen, software en voedingsmiddelen waaraan jarenlang onderzoek is voorafgegaan tot een slimme inkeping in een beschuitje. Met een octrooi onderscheidt u zich van de concurrentie. Dankzij de exclusiviteit van het octrooi heeft u een unique selling point in handen; anderen kunnen alleen in licentie gebruik maken van de uitvinding. opposities. Van oppositie is sprake als u een octrooi van een concurrent betwist om het te laten beperken of herroepen. Meent u dat aan een concurrent ten onrechte octrooi is verleend, dan kunt u een oppositieprocedure opstarten bij de octrooiverlenende instantie. Arnold + Siedsma kan namens u een bezwaarschrift opstellen. Dit wordt voorzien van de juiste argumentatie, technische toelichting en bewijsmiddelen ingediend en gemotiveerd. Ook na de oppositietermijn is verweer mogelijk. Bij de nationale rechter kan de nietigheid van het octrooi worden gevorderd. Dit moet per land, ook wanneer het een Europees octrooi voor meerdere landen betreft. Wanneer bezwaar? U kunt een verleend octrooi betwisten omdat u van mening bent dat het gaat om een bestaande techniek en er niet is voldaan aan de criteria zoals nieuwheid en inventiviteit waaraan een octrooi moet voldoen. De octrooiverlenende instanties proberen zo uitputtend mogelijk onderzoek te doen naar de stand van de techniek. Toch kan het gebeuren dat informatie wordt gemist. U zult het onderzoek van de octrooiverlenende instantie moeten afwachten voor u bezwaar maakt. U kunt pas oppositie instellen na de Innovatie is de motor van de economie. Een octrooi is het slot op de deur. De Nederlandse overheid stimuleert onderzoek en ontwikkeling door middel van subsidies en speciale, voor delige fiscale maatregelen. Zo is de winst gemaakt met geoctrooieerde uitvindingen sinds 1 januari 2007 belast in de Octrooibox, het speciale winstbelastingtarief van 10 procent. Arnold + Siedsma is ook de aan gewezen partij voor bescherming van software in Europa. Software in een technische omgeving komt mogelijk voor een octrooi in aanmerking. daadwerkelijke octrooiverlening. Wanneer u over relevante informatie beschikt die de octrooiverlening op een aanvraag van een derde in de weg staat, kunt u die informatie echter al indienen tijdens de verleningsprocedure bij het Europees Octrooibureau. Licenties Als exclusief eigendomsrecht vertegenwoordigen octrooien een belangrijke economische waarde. Het is als buitenstaander echter niet altijd even gemakkelijk om de betekenis van een octrooi naar waarde te schatten. Dat geldt zowel bij het verlenen als bij het verkrijgen van licenties. Maar bijvoorbeeld ook bij de verkoop van een onderneming of het in verweer komen tegen mogelijke inbreuk. De octrooigemachtigden en advocaten van Arnold + Siedsma kunnen u met hun expertise terzijde staan. Eventuele samenwerkingsverbanden en licenties zult u contractueel goed moeten regelen. Het is van belang dat de afspraken helder en eenduidig zijn, zodat u niet wordt geconfronteerd met disputen over de inhoud en reikwijdte van de overeenkomst. De gemachtigden en advocaten van Arnold + Siedsma zijn gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten en kennen de ins en outs van de lokale en internationale regelgeving. 7

10 Uw ambities bepalen de route naar de beste bescherming van uw merk of model

11 Merken & modellen

12 Van idee tot exclusief recht Hoewel de procedures voor merk- en modelregistraties van land tot land sterk kunnen verschillen, is het einddoel gelijk: een exclusief recht op uw merk of model. De bescherming die hieruit voortvloeit, draagt bij aan een zo ongestoord mogelijke marktwerking en eerlijke mededinging in de economische arena. De gewenste geografische reikwijdte van uw rechten hangt uiteraard samen met de aard van uw product, de omschrijving van uw markt en uw al dan niet grensoverschrijdende ambities. Benelux-depot De bescherming van merken en modellen in de Benelux is wettelijk geregeld in het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE). Registratie vindt plaats bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in Den Haag. Na deponering wordt door het BBIE vastgesteld of het depot aan de daaraan gestelde eisen voldoet. Een depot mag niet worden geweigerd op grond van oudere, overeenstemmende merken, maar houders van die oudere merkrechten kunnen wel oppositie instellen. Een merk of model is pas beschermd nadat het is ingeschreven in het Benelux-Merkenresp. -Modellenregister. De registratie geldt uitsluitend voor Nederland, België en Luxemburg. Een merkdepot is tien jaar geldig en kan onbeperkt met een termijn van telkens tien jaar worden verlengd. Een (enkel- of meervoudig) modeldepot gaat vijf jaar mee en kan vier maal met vijf jaar tot maximaal 25 jaar worden verlengd. Europees depot Via één registratie bij het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) in Alicante is het mogelijk een Gemeenschapsmerk te verkrijgen. Een Europese merkregistratie biedt aldus in één keer bescherming in alle lidstaten van de EU. Oppositie tegen een merkdepot is mogelijk. Een Europees merkdepot is tien jaar geldig en kan onbeperkt met telkens tien jaar worden verlengd. Een Europees modeldepot is minimaal vijf jaar geldig en kan viermaal met vijf jaar worden verlengd tot maximaal 25 jaar. Internationaal depot Elk land kent eigen regelgeving en officiële instellingen voor merken- en modellenrecht. Het is echter mogelijk door middel van één aanvraag bescherming te krijgen in alle of een aantal landen die bij het Internationale Registratiesysteem zijn aangesloten. Indiening van een IR vindt plaats bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève. Een IR-depot is tien jaar geldig en kan onbeperkt met een termijn van telkens tien jaar worden verlengd. Nationaal depot In elk afzonderlijk land waar registratie gewenst en ook mogelijk is, waar ook ter wereld, kan een merk- of modeldepot worden verricht. Dit gebeurt rechtstreeks bij de officiële nationale instantie in het desbetreffende land. Arnold + Siedsma beschikt over een wereldwijd partnernetwerk om dit voor u te realiseren. Ook bij inbreuk kan dankzij dit netwerk, waar ook ter wereld, kordaat worden opgetreden.

13 Merken zijn hot en design sells. De consument van nu identificeert zich sterk met merknamen en kenmerkend design. Om succesvol te worden, te zijn én te blijven, steken ondernemers en ondernemingen dan ook veel energie, geld en menskracht in de branding van hun producten of diensten. Onderscheidend vermogen en duurzaamheid zijn nieuwe ankerpunten voor bewuste consumenten. Merkvoorkeuren en stijlkeuzes maken het verschil. De keuze voor een merk zegt iets over de persoon en zijn kijk op de wereld. Een sterk product, zowel in naam als uiterlijk, is dan ook goud waard. Meer dan ooit zijn vormkenmerken, marketing en innovatie bepalend voor het succes van ondernemingen. Om te voorkomen dat derden met uw creatieve vondsten aan de haal gaan, is bescherming van uw rechten onmisbaar. Door merken modelregistratie stelt u uw rechten veilig. Arnold + Siedsma staat u hierin graag terzijde. Van onderzoek en advisering tot en met de aanvraag, registratie en bewaking van merk- en modelrechten in binnenof buitenland. Bij (dreiging van) inbreukmakende activiteiten komen onze eigen merken- en modellengemachtigden op voor uw rechten.

14 Registratie U hebt een nieuw merk of model ontwikkeld en staat op het punt de wereld te veroveren. De vraag is nu niet alleen hoe groot die wereld is, maar ook hoe boos deze kan zijn. Liggen uw aspiraties dichtbij huis, op Europees niveau of is de wereld uw beoogde markt? De economische schade van namaak en merkenpiraterij kan u de das omdoen voordat u er erg in hebt. U doet er dus verstandig aan uw merk of model tijdig, dat wil zeggen vóórdat u de markt betreedt, te beschermen door registratie. Arnold + Siedsma kan u daarin adviseren, de registratie voor u voorbereiden, de aanvraag bij de daarvoor aangewezen instantie(s) uitvoeren en na officiële deponering blijven bewaken. Onze erkende merken- en modellengemachtigden zijn volledig thuis in de wereld van het merken- en modellenrecht. Zij kennen de juiste route naar de gewenste bescherming van uw merk of model. Waar ook ter wereld. Merken en modellen (waaronder ook tekeningen) zijn net als octrooien intellectuele eigendommen. Om een merk of model te beschermen tegen namaak of misbruik door derden, is registratie essentieel. De internationale wet- en regelgeving op dit terrein is in een reeks bijzondere wetten en internationale verdragen geregeld, waarbij de interpretatie van de regels per land sterk kan verschillen. Een uitgekiende coördinatie en goede aansturing van de procedures bij het deponeren van een merk of model is dan ook van essentieel belang. Onderzoek en advisering Met de ontwikkeling, introductie en instandhouding van een merk of model zijn vaak grote commerciële en financiële belangen gemoeid. Onderzoek en advisering vormen een cruciaal vertrekpunt in de dienstverlening van Arnold + Siedsma. In de eerste fase van de registratieprocedure onderscheiden wij twee onderzoeksniveaus: Eigen vooronderzoek: voorafgaand aan het formele depot kunnen onze merken- en modellengemachtigden een verkennend vooronderzoek verrichten. In eerste instantie onderzoeken wij dan of wettelijke bescherming door merk/modelregistratie mogelijk is. Bovendien kunnen wij terugvallen op gespecialiseerde bedrijven die onderzoek verrichten in databanken en internationale registers. Beschikbaarheids-/nieuwheidsonderzoek: dit meer uitgebreide onderzoek heeft als vertrekpunt de vraag: is het merk nog vrij c.q. het model nieuw? Is die kans reëel, dan informeren wij u over de manier waarop de bescherming kan worden verkregen en welke procedurele stappen daarvoor nodig zijn. In geval van modellen kunnen foto s, tekeningen of beschrijvingen van belang zijn. Arnold + Siedsma beschikt over een eigen reproductieafdeling. De kans op onoverkomelijke problemen en opposities ná deponering wordt hierdoor aanzienlijk verkleind. Merk- en modelonderzoek Voorafgaand aan de registratie kan het zinvol zijn te weten of een identiek of gelijkend merk al bestaat of dat er sprake is van een eerder ingeschreven identieke of gelijkende handelsnaam. Dit geldt ook voor eerder geregistreerde modelrechten. Tijdig inzicht in uw kansen van slagen voorkomt frustraties en kan belangrijke kostenbesparingen met zich meebrengen. Arnold + Siedsma beschikt daartoe over een aantal doordachte onderzoeksinstrumenten: Onderzoek naar woord- en beeldmerken: wij onderzoeken in 45 waren- en dienstenklassen of er binnen de toepasselijke klassen woord- en beeldmerken zijn opgenomen die kunnen conflicteren met uw merk. Handelsnaamonderzoek: handelsnamen kunnen conflicteren met merknamen. Tijdig onderzoek naar handelsnamen kan een conflict voorkomen. Domeinnaamonderzoek: in het digitale tijdperk is het belang van domeinnamen sterk toegenomen. Ook Op vindt u meer uitgebreide informatie over de procedures en regelgeving rond het verwerven van merk- of modelrechten. En tevens over de belangrijke rol die Arnold + Siedsma kan vervullen bij het deponeren en bewaken van uw rechten. U treft in ons een betrokken gesprekspartner die oog heeft voor uw zakelijke wensen en behoeften en weet wat er speelt. Bovendien leest u alles over de kenmerkende bijzonderheden van juridische procedures rond octrooien, merken/modellen en andere intellectuele eigendomsrechten. Op onze website kunt u terecht voor een eerste persoonlijke kennismaking. Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons opnemen. De adresgegevens vindt u achterin deze brochure. 12

15 Merken Onderscheidend vermogen: het merk moet geschikt zijn om als onderscheidingsteken te dienen. Zo mag het niet te beschrijvend zijn, niet in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde en ook niet misleidend zijn. Beschikbaarheid: het merk moet vrij zijn, ofwel: het mag niet identiek zijn aan of te sterk overeenstemmen met al eerder gedeponeerde merken voor (soortgelijke) producten of diensten waarvoor u het merk wilt gaan gebruiken. De juiste route naar de markt Een merk in de markt zetten vraagt aanzienlijke investeringen in productie, reclame en marketing. Een gedegen onderzoek voorafgaand aan een goede bescherming van uw merk hoort daarbij. Door uw merk te registreren, verkrijgt u een exclusief recht op het merk. Dit recht geeft u de mogelijkheid uw merk te beschermen tegen gebruik, misbruik, aantasting of namaak door derden. Afhankelijk van de aard van het merk en uw ambities, en met een open oog voor financiële, juridische en praktische overwegingen, kan Arnold + Siedsma u adviseren bij het uitstippelen van de gewenste merkenroute. Onze gespecialiseerde merken- en modellen gemachtigden zijn bevoegd op te treden voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in Den Haag, het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) in Alicante en de World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève. Met eigen kantoren in Nederland, België (Antwerpen) en Duitsland (München) weet u zich verzekerd van persoonlijke aandacht en korte lijnen: de beste waarborg voor directe contacten met alle betrokken partijen, zowel met u als merk- of modelhouder, als met de betrokken officiële instanties. Modellen Nieuwheid: het model moet een nieuw uiterlijk hebben. Ofwel: het mag nog niet eerder zijn vertoond. Snelle registratie is dus geboden, bij voorkeur voordat u ermee naar buiten treedt. Uitzondering op nieuwheids - eis: in de Benelux is het mogelijk om één jaar na openbaar - making een model alsnog te deponeren. Deze zgn. terme de grace (termijn van respijt) stelt u in staat uw product te testen of te laten zien zonder de vereiste nieuwheid te verliezen. Eigen karakter: een model moet een eigen karakter hebben, te bepalen door de indruk die het model geeft op de geïnformeerde gebruiker, zoals consumenten of vakgenoten, in vergelijking met bestaande modellen. Industrieel of ambachtelijk vervaardigd: het model moet op industriële of ambachtelijke wijze zijn vervaardigd. In sommige gevallen kan naast een modelregistratie tevens aanspraak bestaan op auteursrechtelijke bescherming. Geen strijdigheid met goede zeden of openbare orde: registratie van depots voor modellen die in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde wordt geweigerd. domeinnamen kunnen immers conflicteren met merknamen. Arnold + Siedsma kan u ter zake adviseren, ook als het gaat om een Europese (.eu) of internationale (.com) domeinnaamregistratie. Modelonderzoek: via onderzoek in de registers verschaffen wij inzicht in de gedeponeerde modelrechten van uw concurrenten. Merk- en modelbewaking Wereldwijd worden dagelijks duizenden merken ge - deponeerd. Doordat inschrijving in veel landen door de overheidsinstanties niet kan worden geweigerd vanwege het bestaan van oudere registraties van overeenstemmende merken van derden, is de kans dat conflicterende merken worden gedeponeerd, altijd aanwezig. Dit geldt ook voor conflicterende modellen. In diverse situaties kan de dienstverlening van Arnold + Siedsma uitstekend van pas komen. Bewakingsservice: door gespecialiseerd onderzoek in merken- en modellenregisters, ongeacht de geografische schaal, houden onze gemachtigden in de gaten of er mogelijk conflicterende merk- of modelaanvragen door uw concurrenten worden ingediend. Oppositie tegen merkaanvragen: de wettelijke mogelijkheid van oppositie tegen merkaanvragen maakt sinds 2004 deel uit van de registratieprocedure in de Benelux. Elders in de wereld bestaan oppositieprocedures al veel langer. Wij kunnen namens u tegen bepaalde merken opponeren. Zo worden dreigende conflicten tijdig gesignaleerd en kostbare en tijd - rovende gerechtelijke procedures vermeden. Inbreukmakende activiteiten: wij zijn alert op dreigende of reële inbreuk op uw rechten. Als sprake is van inbreuk, onderzoeken wij of een en ander minnelijk is te schikken of dat juridische actie is geboden. In het laatste geval treden wij in overleg met onze eigen advocaten die procedures kunnen starten. Oppositie Bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE, voorheen: Benelux-Merkenbureau) is het mogelijk oppositie in te stellen tegen inschrijving van ieder nieuw merk. Zonder een gang naar de rechter kunt u aldus bezwaar maken tegen een door een ander ingeschreven merk. Tijdig reageren is echter wel een vereiste: oppositie is uitsluitend mogelijk binnen twee maanden na de eerste van de maand die volgt op de publicatie van het nieuw ingeschreven merk. Bent u te laat, dan kunt u alsnog naar de rechter stappen. In Nederland is de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd bij geschillen over Europese merken en modellen. 13

16 Voor elke creatie of vinding is passende bescherming essentieel

17 Overige rechten

18 Auteursrechtregistratie Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, dient een werk een eigen, oorspronkelijk karakter te hebben. Anders gezegd: het moet origineel zijn. Bovendien moet het zintuiglijk waarneembaar zijn: te zien, te horen of te lezen. In de meeste landen ontstaat het auteursrecht automatisch door het scheppen van het werk. Registratie van een werk bij een copyright office is aan te bevelen. Er gelden geen formaliteiten voor deze vastlegging. Beschermingsduur: Op grond van een Europese richtlijn omvat de beschermingsduur de levensduur van de oorspronkelijke rechthebbende plus zeventig jaar na zijn dood. Aangezien deze termijn in sommige lidstaten vijftig jaar was, gelden er overgangsbepalingen. De bescherming geldt wereldwijd. Softwaredepot Softwarebescherming speelt zich af op het snijvlak van een aantal rechtsgebieden, te weten het auteursrecht, het octrooirecht en het overeenkomstenrecht. Over de octrooieerbaarheid van softwaregerelateerde uitvindingen bestaat wereldwijd grote rechtsonzekerheid. Arnold + Siedsma adviseert u graag welke beschermingsmaatregelen in uw geval plausibel zijn. Beschermingsduur: Afhankelijk van de aard van het toepasselijke beschermingsregime. Topografiedepot Het verrichten van een topografiedepot vindt plaats door het indienen van een aanvraag bij het Octrooicentrum Nederland. De aanvraag dient een aanduiding van de topografie te bevatten en moet zijn voorzien van tekeningen of afbeeldingen van de topografie. Een belangrijke voorwaarde is dat de topografie oorspronkelijk is. Inschrijvingen worden gepubliceerd in het Hoofdblad van Octrooicentrum Nederland. Beschermingsduur: Het depot is 10 jaar geldig, vanaf het einde van het kalenderjaar waarin het depot heeft plaatsgevonden of waarin het voor de eerste keer is geëxploiteerd. Als exploitatie uitblijft, vervalt het recht na 15 jaar. Verlenging is niet mogelijk. Kwekersrecht Om kwekersrechtelijke bescherming te verkrijgen dient een ras zelfstandig, nieuw, onderscheidbaar, homogeen en voldoende bestendig te zijn. Dit worden de DUS-vereisten genoemd. Bij de aanvraag is een naamsvoorstel in de vorm van een zelf verzonnen naam of code verplicht. Hierbij kunnen merkenrechtelijke aspecten spelen. De houder van het recht verkrijgt een aantal exclusieve rechten met betrekking tot de voortbrenging, vermeerdering en verhandeling van het ras. Aanvragen voor Nederlands kwekersrecht worden behandeld door de Raad voor plantenrassen in Ede. Op Europees niveau is met één aanvraag bij het CPOV in Angers (Frankrijk) bescherming in alle lidstaten mogelijk. Elders in de wereld is individueel aanvragen per land noodzakelijk. Beschermingsduur: Na inschrijving in het Rassenregister geldt het recht meestal 25 jaar.

19 Als gevolg van onstuimige economische en technologische ontwikkelingen en toenemende internationalisering is het recht op het gebied van de intellectuele eigendom volop in beweging. De bloei van de ICT en belangrijke doorbraken in wetenschap en techniek vragen om een verbreding en verdieping van de bescherming van intellectueel eigendom. Software en halfgeleiders kennen een eigen, kenmerkend beschermingsregime. Hetzelfde geldt voor het kwekersrecht, dat wordt gestuurd door nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de bio- en gentechnologie. De expertise van Arnold + Siedsma houdt niet op bij octrooien, merken en modellen. Ook op andere specialistische terreinen van de intellectuele eigendom, zoals auteursrecht, software - bescherming, topografieën van halfgeleiders en kwekersrecht zijn onze experts u graag van dienst. De tijdige vastlegging van uw rechten door middel van registratie of deponering vormt een belangrijke voorwaarde voor effectieve bescherming. Afhankelijk van de aard en potentiële geografische reikwijdte van uw creatie of product kunnen wij voor u uitzoeken welk beschermingsniveau in uw geval passend is. Zodat u ook op langere termijn de volle vruchten van uw inspanningen kunt blijven genieten.

20 De procedures voor de registratie of deponering van bijzondere intellectuele eigendomsrechten zijn complex en kunnen van land tot land verschillen. Ook overdracht en licentiëring vraagt de knowhow van een deskundige. Het einddoel is in alle gevallen ondubbelzinnig: een exclusief recht op uw creatie of vinding. Effectieve bescherming begint bij tijdige bescherming. Vooraf regelen kan veel problemen voorkomen. Auteursrechtbescherming Als maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst heeft u op het moment van de creatie automatisch het auteursrecht daarop. U hoeft daarvoor geen formaliteiten, zoals inschrijving in een register, te vervullen. Toch is bewijs - registratie van het moment van uw creatie sterk aan te raden als u wilt voorkomen dat er een conflict over het auteursrecht ontstaat als u uw creatie aan derden voorlegt of ter beschikking stelt. U hebt dan het harde bewijs in handen dat u de maker van de creatie en dus de auteursrechthebbende bent. Het auteursrecht verschaft u twee exclusieve rechten: exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten. De eerste zijn overdraagbaar, de tweede onvervreemdbaar. De exploitatierechten geven u het alleenrecht uw werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, tenzij u derden toestemming geeft van deze rechten gebruik te maken. Uw persoonlijkheidsrechten, ook wel morele rechten genoemd, blijven bij u en zijn niet overdraagbaar. Arnold + Siedsma komt graag voor uw belangen op. Ook inzake overdracht of licentie van uw rechten aan derden kunnen wij u met raad en daad terzijde staan. Naburige rechten: Naburige rechten zijn rechten ter bescherming van de prestaties van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen (geluidsdragers), filmproducenten en omroep - organisaties. Met de aanduiding naburig wordt bedoeld dat deze rechten verwant zijn aan het auteursrecht, maar niet onder auteursrechtelijke bescherming vallen. Naburige rechten ontstaan automatisch en hebben een duur van 50 jaar. Databankenrecht: Databanken nemen een bijzondere positie in op het speelveld van de intellectuele eigendom. Sinds 1999 kunnen databanken als zelfstandige werken in aanmerking komen voor bescherming door het auteursrecht dan wel door het databankenrecht. Dit laatste rechtsgebied kent een investeringscriterium: als u een substantiële investering deed om een databank te bouwen, kunt u bescherming afdwingen tegen het opvragen of hergebruiken van een substantieel deel (het zgn. uitmelken ) door derden. De databank is dan tot 15 jaar na productie beschermd. Eventueel is bescherming als onpersoonlijk geschrift mogelijk. Softwarebescherming De ontwikkeling van software vraagt aanzienlijke pre-investeringen in tijd en middelen. Bovendien zult u als ontwikkelaar of producent aansluitend fors in de buidel moeten tasten om uw product voor het voetlicht en op de markt te brengen. Ondertussen zijn er wereldwijd digitale kapers op de kust. Particulieren of bedrijven die uw software zonder toestemming of zonder betaling van een vergoeding illegaal gebruiken, kopiëren of verspreiden. Ook misbruik van softwarelicenties hoort daarbij. Door de bescherming van uw software vooraf te regelen, staat u sterker in geval van inbreuk op uw rechten. De specialisten van Arnold + Siedsma zijn hierop bij uitstek aanspreekbaar. Softwarebescherming is onderdeel van een breed rechtsgebied waartoe ook het octrooirecht en auteursrecht behoren. Afhankelijk van de aard en de reikwijdte van uw softwareproduct zoeken wij voor u uit welke beschermingsmaatregelen in uw geval passend zijn. Op vindt u meer uitgebreide informatie over de procedures en regelgeving rond het verwerven van intellectuele eigendomsrechten. En tevens over de belangrijke rol die Arnold + Siedsma kan vervullen bij het registreren, deponeren en/of bewaken van uw rechten. U treft in ons een betrokken gesprekspartner die oog heeft voor uw zakelijke wensen en behoeften en weet wat er speelt. Bovendien leest u alles over de kenmerkende bijzonderheden van juridische procedures rond octrooien, merken/modellen en andere intellectuele eigendomsrechten. Op onze website kunt u terecht voor een eerste persoonlijke kennismaking. Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons opnemen. De adresgegevens vindt u achterin deze brochure. 18

Leidraad intellectuele eigendom

Leidraad intellectuele eigendom Leidraad intellectuele eigendom ISBN: 90-76776-27-x 978-90-76776-27-9 2 VOORWOORD Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor verschillende rechten, die hoofdzakelijk betrekking hebben op voortbrengselen

Nadere informatie

Van idee tot octrooi. NL Octrooicentrum helpt u verder. >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

Van idee tot octrooi. NL Octrooicentrum helpt u verder. >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Van idee tot octrooi NL Octrooicentrum helpt u verder >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 2 Van idee tot octrooi U hebt een idee en staat te popelen om het te ontwik kelen. Daar

Nadere informatie

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313 Intellectuele eigendomsrechten als zekerheidsobject Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het vestigen van een sterk zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer

Nadere informatie

Tekeningen of modellen beschermen in de Benelux

Tekeningen of modellen beschermen in de Benelux Tekeningen of modellen beschermen in de Benelux Informatie voor ondernemers Succesvol ondernemen begint met registreren 17 Je ontwerp verzekeren Waarom ik mijn ontwerp als tekening of model heb geregistreerd?

Nadere informatie

Visie 12. IHC Merwede op koers met intellectuele eigendom. Biomassa = kassa. Gedeeld octrooihouderschap. Merken in China.

Visie 12. IHC Merwede op koers met intellectuele eigendom. Biomassa = kassa. Gedeeld octrooihouderschap. Merken in China. Visie 12 Biomassa = kassa Gedeeld octrooihouderschap Foto: IHC Merwede Merken in China IHC Merwede op koers met intellectuele eigendom Inhoud 3 3 Column: Eigenwijs 4 4 Biomassa = kassa 6 6 Belang van een

Nadere informatie

Merken beschermen in de Benelux. Informatie voor ondernemers. Succesvol ondernemen begint met registreren

Merken beschermen in de Benelux. Informatie voor ondernemers. Succesvol ondernemen begint met registreren Merken beschermen in de Benelux Informatie voor ondernemers Succesvol ondernemen begint met registreren 3 Merkregistratie ook voor eenmanszaken Toen ik begon, dacht ik dat merkregistratie meer iets was

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte van herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

WENSELIJKHEID VAN EN DRAAGVLAK VOOR ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING OP HET TERREIN VAN AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN

WENSELIJKHEID VAN EN DRAAGVLAK VOOR ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING OP HET TERREIN VAN AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN WENSELIJKHEID VAN EN DRAAGVLAK VOOR ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING OP HET TERREIN VAN AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN - een terreinverkenning in opdracht van het Ministerie van Justitie - DECEMBER

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & Colofon Versie 1.0 januari 2013 De Gier Stam & Advocaten De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk

Nadere informatie

Bescherming van innovatie

Bescherming van innovatie Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Bescherming van innovatie Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vo.eu trademark@vo.eu legal@vo.eu

Nadere informatie

Visie #14. Stopaq: Ook onder druk wordt IP niet vloeibaar. Financiële ondersteuning voor innovatieve ondernemers

Visie #14. Stopaq: Ook onder druk wordt IP niet vloeibaar. Financiële ondersteuning voor innovatieve ondernemers Visie #14 Blad met visie op bescherming van innovaties Stopaq: Ook onder druk wordt IP niet vloeibaar Financiële ondersteuning voor innovatieve ondernemers IE bij samenwerking: Glasheldere afspraken van

Nadere informatie

.nl Eindrapport Domeinnaamdebat

.nl Eindrapport Domeinnaamdebat .nl Eindrapport Domeinnaamdebat Projectteam Domeinnaamdebat in opdracht van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland November 2001 Colofon Publicatie van het Projectteam Domeinnaamdebat Ontwerp

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN Joris Deene, advocaat, verbonden aan het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed juni 2011 Deze bundel en bijhorende

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Aandachtspunten bij internationale franchiseovereenkomsten

Aandachtspunten bij internationale franchiseovereenkomsten Aandachtspunten bij internationale franchiseovereenkomsten Dit is een weergave van de bijdrage van mrs H.E. Urlus en I.C. Chao* aan het binnenkort door Kluwer in de serie Recht en Praktijk Contractenrecht

Nadere informatie

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L.

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L. Auteursrecht en Open leermiddelen Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal Dr. L. Guibault Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam Juni

Nadere informatie

http://www.bruylant.be/st/fr/print.php?id=12867

http://www.bruylant.be/st/fr/print.php?id=12867 http://www.bruylant.be/st/fr/print.php?id=12867 31/05/2011 www.bruylant.be Le droit des affaires en évolution (19) Tendensen in het bedrijfsrecht La propriété intellectuelle omniprésente dans l'entreprise

Nadere informatie

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden 277 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij Ere-voorzitter: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr.

Nadere informatie

Auteursrecht in de informatiemaatschappij

Auteursrecht in de informatiemaatschappij Auteursrecht in de informatiemaatschappij December 2001 mr dr E.J. Arkenbout dr F. van Dijk dr P.W. van Wijck Ministerie van Justitie Directie Wetgeving Directie Algemene Justitiële Strategie Inhoud Managementsamenvatting

Nadere informatie

I M PORT. Bent u van plan om zaken te doen met het buitenland?

I M PORT. Bent u van plan om zaken te doen met het buitenland? Bent u van plan om zaken te doen met het buitenland? Wat uw overwegingen ook zijn, importeren vraagt een grondige voorbereiding. Daar helpt dit boekje bij. Stap voor stap, beknopt, en met veel verwijzingen

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2002) 92 def.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2002) 92 def. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 februari 2002 (25.02) (OR. fr) 6580/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0047 (COD) PI 10 CODEC 242 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Inleiding Open source software, auteursrecht en licenties, openbaar aanbesteden European Union Public License 1.0 (EUPL)

Inleiding Open source software, auteursrecht en licenties, openbaar aanbesteden European Union Public License 1.0 (EUPL) Inhoudsopgave Inleiding Open source software, auteursrecht en licenties, openbaar aanbesteden Auteursrecht Vereisten voor ontstaan Wie is auteursrechthebbende en wat houdt het auteursrecht in? Eigendom

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 03 - september 2014 ICTRecht in de praktijk Bitcoins: de gevolgen van decentralisatie Hoe om te gaan met ethische hackers? Checklist software op maat Wat speelt er bij Interconnect? Internetrechtspraak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie