Een goed idee verdient bescherming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een goed idee verdient bescherming"

Transcriptie

1 Een goed idee verdient bescherming

2

3 Een goed idee verdient bescherming Goede ingevingen blijven niet lang binnenskamers Iets bedenken is één. Uw idee, creatie of vinding beschermen stap twee. Immers, een goede bescherming waarborgt uw exclusieve rechten en geeft de concurrentie het nakijken. Zodat u het genot en het volle profijt van uw creatieve inspanningen heeft. Arnold + Siedsma is specialist in de juridische bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Van het vastleggen van octrooien tot de registratie en bescherming van merken, modellen en andere eigendomsrechten. Wij zijn thuis in de belangrijkste innovatieve sectoren, zoals de biotechnologie, farmacie, halfgeleiderindustrie, ICT en de lucht- en ruimtevaart. Bij conflicten of inbreuk op uw rechten verzorgen onze eigen advocaten de eventuele procesvoering. Bovendien staan wij u graag bij in het opstellen van overeenkomsten tussen partijen die het gebruik van een octrooi, merk of ander intellectueel eigendomsrecht willen delen. Kortom, u vindt in ons een full-service dienstverlener op het gebied van intellectueel eigendom. In deze brochure zetten wij uiteen wat wij voor u kunnen betekenen om uw ideeëngoed tot een commercieel succes te maken.

4 De wensen en inzichten van de bedenker zijn net zo belangrijk als het idee zelf

5 Octrooien

6 Van idee tot octrooi De eerste stap op weg naar een octrooi is het indienen van een octrooiaanvraag. Een octrooi geldt alleen voor de landen waarvoor het is verleend. Nederlandse octrooien worden verleend door het Octrooicentrum Nederland. Voor België is de Dienst voor de Industriële Eigendom (DIE) de verantwoordelijke instantie. Ons kantoor in Antwerpen verzorgt de Belgische aanvragen. Europese aanvragen worden behandeld door het Europees Octrooibureau (EOB) in München en Den Haag. In beide steden heeft Arnold + Siedsma een eigen vestiging. Wereldwijde bescherming Een wereldomvattend octrooi bestaat niet. Een wereldwijde bescherming is wel mogelijk. Door middel van een internationale PCT-aanvraag (Patent Corporation Treaty) kan die bescherming voor een groot aantal landen tegelijk in gang worden gezet. De PCT-aanvraag loopt via de World Intellectual Property Organization (WIPO) en wordt behandeld door het Europees Octrooibureau. Het is een eerste stap naar een octrooi in de landen waar u uw vinding actief wilt beschermen. De aanvraag vestigt echter geen octrooi: voor het verkrijgen hiervan moet u per land een aparte aanvraagprocedure starten (tenzij er een gezamenlijke octrooiprocedure geldt, zoals voor de Europese markt). In nagenoeg alle landen moet de aanvraag door een lokale octrooigemachtigde worden ingediend. Dit hoeft pas na afloop van de PCT-procedure. Arnold + Siedsma kan hiervoor terugvallen op een wereldwijd partnernetwerk. Beschrijving van de uitvinding Om te bepalen of het onderwerp van de octrooiaanvraag nieuw en inventief is, wordt door middel van een nieuwheidsonderzoek de stand van de techniek vastgesteld. Hiertoe onderzoekt de octrooiverlenende instantie ondermeer de wereldwijde octrooiliteratuur. Een octrooiaanvraag moet een duidelijke omschrijving van de uitvinding omvatten. Dit moet zo goed en zo ruim mogelijk gebeuren. Bovendien moet de aanvraag voldoen aan een groot aantal vormvereisten. De kwaliteit van de aanvraag bepaalt de uiteindelijke reikwijdte van het verleende octrooi. De octrooigemachtigden van Arnold + Siedsma staan garant voor de juiste procedure én inhoudelijke onderbouwing. Instandhouding octrooi Voor de instandhouding van een octrooi moet een jaarlijkse vergoeding worden voldaan, de zogenaamde jaartaks. Het octrooi vervalt bij het niet tijdig voldoen van deze jaartaks. U bent niet verplicht het octrooi voor de volledige termijn in stand te houden. Door de jaartaks niet te betalen, vervalt het octrooi automatisch. Arnold + Siedsma betaalt op uw verzoek de jaartaksen.

7 Het ontwikkelen of verbeteren van een product of methode kost tijd en geld. Daarom is het van belang om de vruchten van uw inspanning goed te beschermen. Dit kan door uw idee vast te leggen door middel van een octrooi. Een octrooi biedt echter meer dan alleen bescherming: octrooien leveren ook waardevolle informatie en inspiratie voor toekomstige uitvinders en onderzoekers. Met een octrooi beschermt u uw uitvinding tegen toepassing hiervan door anderen. Het biedt u een exclusief recht op uw uitvinding: u kunt derden verbieden de uitvinding te produceren, te exploiteren of te verhandelen zonder uw toestemming. Kortom, met een octrooi hebt u een belangrijk marketinginstrument in handen, een unique selling point dat u een onderscheidend voordeel op de concurrentie oplevert. Bovendien bepaalt u zelf of anderen uw vinding tegen betaling in licentie mogen toepassen. Een octrooi heeft daarmee een belangrijke economische waarde. Het is de beloning voor uw creativiteit. Arnold + Siedsma heeft de expertise in huis om uw idee optimaal te helpen beschermen. Met meer dan twintig octrooigemachtigden onder één dak treft u altijd een gesprekspartner met het juiste specialisme.

8 Een octrooi is een exclusief recht op een uitvinding gedurende de looptijd van het octrooi. Het beschermt de bedenker tegen inbreuk door derden. Octrooien vertegenwoordigen een belangrijke economische waarde. Het zijn slechts twee van de redenen om uw idee te beschermen. Advisering Het wiel kan maar één keer worden geoctrooieerd. Bij innovaties zijn de ontwikkelingen op het betreffende gebied van groot belang. Op grond van hun kennis en ervaring verschaffen onze octrooigemachtigden u nieuwe inspiratie en inzicht. Via een octrooionderzoek brengen zij bestaande, met uw innovatie samenhangende technologische ontwikkelingen in kaart en adviseren over de mogelijkheden om een octrooi op een vinding te krijgen. Onze octrooigemachtigden zoeken naar de ruimst mogelijke bescherming, werken de aanvraag voor u uit en dienen deze namens u in. De aanvraag zelf heeft een juridische status; de beschrijving van de uitvinding bepaalt de uiteindelijke reikwijdte van uw octrooirecht. Verkrijging van een octrooi Een goed idee kan uitblinken in eenvoud en hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het kan om (een verbetering van) een product, productieproces of werkwijze gaan, maar ook om een nieuwe toepassing of een eenvoudige, kleine technische verbetering van een reeds bestaand product. Om een octrooi te verkrijgen moet uw uitvinding aan een aantal wettelijke eisen voldoen: Nieuwheid: de uitvinding mag vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn, ook niet door uw eigen toedoen. Inventiviteit: de uitvinding mag voor de vakman niet voor de hand liggen. Industriële toepasbaarheid: de uitvinding moet een uitkomst op het gebied van de nijverheid bieden; het moet gaan om een product of productieproces met technische kenmerken. Wereldomspannend netwerk Arnold + Siedsma heeft oog voor de menselijke maat. Met een landelijk kantorennetwerk en korte communicatielijnen. Omdat wij de wensen en inzichten van de bedenker net zo belangrijk vinden als het idee zelf. Wij hebben de expertise in huis om uw idee optimaal te helpen beschermen. Met meer dan twintig octrooigemachtigden onder één dak treft u bij Arnold + Siedsma altijd een gesprekspartner met het juiste specialisme. Persoonlijk en terzake kundig. Van de aanvraag van een octrooi tot een actieve bewaking en bescherming van uw rechten. In Nederland en ver daarbuiten. Arnold + Siedsma heeft een eigen kantorennetwerk en hechte samenwerkingsverbanden in ondermeer de Verenigde Staten en Azië. Het stelt ons in staat wereldwijd effectief te opereren op het gebied van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom. Bewaking van uw rechten Octrooiaanvragen bieden belangrijke informatie over de activiteiten van uw concurrentie en de nieuwe ontwikkelingen in uw eigen markt. Arnold + Siedsma kan u hierin ondersteunen. Door bewaking van de octrooiregisters blijft u op de hoogte van de nieuwste technische ontwikkelingen en de innovatie-inspanningen van uw concurrentie. Wij bewaken aanvragen op naam en op onderwerp. Dreigt een inbreuk op uw rechten ( infringement ), dan adviseert Arnold + Siedsma welke stappen u kunt nemen en staat u daarin bij. Een octrooi betwisten Arnold + Siedsma is niet alleen deskundig op het gebied van octrooiverlening, maar ook op het gebied van het aanvechten van de octrooien van anderen in Op vindt u aanvullende informatie over octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Met meer dan twintig octrooigemachtigden onder één dak treft u bij Arnold + Siedsma altijd een gesprekspartner met het juiste specialisme. Op onze website kunt u terecht voor een eerste persoonlijke kennismaking met onze mensen. Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons opnemen. Met acht locaties verspreid over Nederland is er altijd een vestiging bij u in de buurt. De adresgegevens vindt u achterin deze brochure. 6

9 Patent: de Engelse aanduiding voor octrooi. Nieuwheidsonderzoek: om te bepalen of het onderwerp van de octrooiaanvraag nieuw en inventief is, wordt door middel van een nieuwheidsonderzoek de stand van de techniek vastgesteld. Prioriteitsrecht: door het indienen van een octrooiaanvraag ontstaat een prioriteitsrecht, ook wel een voorrangsrecht genoemd. Internationale aanvragen binnen één jaar na de oorspronkelijke aanvraag behouden de datum van de eerste (Nederlandse) aanvraag. Geheimhouding: een idee is niet meer met een octrooi te beschermen als het vóór de aanvraag openbaar is gemaakt. Oppositie: van oppositie is sprake als u een octrooi van een concurrent betwist om het te laten beperken of herroepen. Infringement: een inbreuk op uw (octrooi)rechten. Due diligence: onderzoek naar de sterkte en zwakte van een octrooiportefeuille en de economische, technologische en juridische waarde van de aanwezige octrooirechten. Termijn: een octrooi wordt voor een bepaalde termijn verleend, in de meeste landen voor maximaal 20 jaar, ook afhankelijk van de betaling van de jaar - taksen. Innovatie als motor Vrijwel elk aspect van ons dagelijks bestaan is doordrongen van uitvindingen die met een octrooi zijn beschermd: van machines, medicijnen, software en voedingsmiddelen waaraan jarenlang onderzoek is voorafgegaan tot een slimme inkeping in een beschuitje. Met een octrooi onderscheidt u zich van de concurrentie. Dankzij de exclusiviteit van het octrooi heeft u een unique selling point in handen; anderen kunnen alleen in licentie gebruik maken van de uitvinding. opposities. Van oppositie is sprake als u een octrooi van een concurrent betwist om het te laten beperken of herroepen. Meent u dat aan een concurrent ten onrechte octrooi is verleend, dan kunt u een oppositieprocedure opstarten bij de octrooiverlenende instantie. Arnold + Siedsma kan namens u een bezwaarschrift opstellen. Dit wordt voorzien van de juiste argumentatie, technische toelichting en bewijsmiddelen ingediend en gemotiveerd. Ook na de oppositietermijn is verweer mogelijk. Bij de nationale rechter kan de nietigheid van het octrooi worden gevorderd. Dit moet per land, ook wanneer het een Europees octrooi voor meerdere landen betreft. Wanneer bezwaar? U kunt een verleend octrooi betwisten omdat u van mening bent dat het gaat om een bestaande techniek en er niet is voldaan aan de criteria zoals nieuwheid en inventiviteit waaraan een octrooi moet voldoen. De octrooiverlenende instanties proberen zo uitputtend mogelijk onderzoek te doen naar de stand van de techniek. Toch kan het gebeuren dat informatie wordt gemist. U zult het onderzoek van de octrooiverlenende instantie moeten afwachten voor u bezwaar maakt. U kunt pas oppositie instellen na de Innovatie is de motor van de economie. Een octrooi is het slot op de deur. De Nederlandse overheid stimuleert onderzoek en ontwikkeling door middel van subsidies en speciale, voor delige fiscale maatregelen. Zo is de winst gemaakt met geoctrooieerde uitvindingen sinds 1 januari 2007 belast in de Octrooibox, het speciale winstbelastingtarief van 10 procent. Arnold + Siedsma is ook de aan gewezen partij voor bescherming van software in Europa. Software in een technische omgeving komt mogelijk voor een octrooi in aanmerking. daadwerkelijke octrooiverlening. Wanneer u over relevante informatie beschikt die de octrooiverlening op een aanvraag van een derde in de weg staat, kunt u die informatie echter al indienen tijdens de verleningsprocedure bij het Europees Octrooibureau. Licenties Als exclusief eigendomsrecht vertegenwoordigen octrooien een belangrijke economische waarde. Het is als buitenstaander echter niet altijd even gemakkelijk om de betekenis van een octrooi naar waarde te schatten. Dat geldt zowel bij het verlenen als bij het verkrijgen van licenties. Maar bijvoorbeeld ook bij de verkoop van een onderneming of het in verweer komen tegen mogelijke inbreuk. De octrooigemachtigden en advocaten van Arnold + Siedsma kunnen u met hun expertise terzijde staan. Eventuele samenwerkingsverbanden en licenties zult u contractueel goed moeten regelen. Het is van belang dat de afspraken helder en eenduidig zijn, zodat u niet wordt geconfronteerd met disputen over de inhoud en reikwijdte van de overeenkomst. De gemachtigden en advocaten van Arnold + Siedsma zijn gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten en kennen de ins en outs van de lokale en internationale regelgeving. 7

10 Uw ambities bepalen de route naar de beste bescherming van uw merk of model

11 Merken & modellen

12 Van idee tot exclusief recht Hoewel de procedures voor merk- en modelregistraties van land tot land sterk kunnen verschillen, is het einddoel gelijk: een exclusief recht op uw merk of model. De bescherming die hieruit voortvloeit, draagt bij aan een zo ongestoord mogelijke marktwerking en eerlijke mededinging in de economische arena. De gewenste geografische reikwijdte van uw rechten hangt uiteraard samen met de aard van uw product, de omschrijving van uw markt en uw al dan niet grensoverschrijdende ambities. Benelux-depot De bescherming van merken en modellen in de Benelux is wettelijk geregeld in het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE). Registratie vindt plaats bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in Den Haag. Na deponering wordt door het BBIE vastgesteld of het depot aan de daaraan gestelde eisen voldoet. Een depot mag niet worden geweigerd op grond van oudere, overeenstemmende merken, maar houders van die oudere merkrechten kunnen wel oppositie instellen. Een merk of model is pas beschermd nadat het is ingeschreven in het Benelux-Merkenresp. -Modellenregister. De registratie geldt uitsluitend voor Nederland, België en Luxemburg. Een merkdepot is tien jaar geldig en kan onbeperkt met een termijn van telkens tien jaar worden verlengd. Een (enkel- of meervoudig) modeldepot gaat vijf jaar mee en kan vier maal met vijf jaar tot maximaal 25 jaar worden verlengd. Europees depot Via één registratie bij het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) in Alicante is het mogelijk een Gemeenschapsmerk te verkrijgen. Een Europese merkregistratie biedt aldus in één keer bescherming in alle lidstaten van de EU. Oppositie tegen een merkdepot is mogelijk. Een Europees merkdepot is tien jaar geldig en kan onbeperkt met telkens tien jaar worden verlengd. Een Europees modeldepot is minimaal vijf jaar geldig en kan viermaal met vijf jaar worden verlengd tot maximaal 25 jaar. Internationaal depot Elk land kent eigen regelgeving en officiële instellingen voor merken- en modellenrecht. Het is echter mogelijk door middel van één aanvraag bescherming te krijgen in alle of een aantal landen die bij het Internationale Registratiesysteem zijn aangesloten. Indiening van een IR vindt plaats bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève. Een IR-depot is tien jaar geldig en kan onbeperkt met een termijn van telkens tien jaar worden verlengd. Nationaal depot In elk afzonderlijk land waar registratie gewenst en ook mogelijk is, waar ook ter wereld, kan een merk- of modeldepot worden verricht. Dit gebeurt rechtstreeks bij de officiële nationale instantie in het desbetreffende land. Arnold + Siedsma beschikt over een wereldwijd partnernetwerk om dit voor u te realiseren. Ook bij inbreuk kan dankzij dit netwerk, waar ook ter wereld, kordaat worden opgetreden.

13 Merken zijn hot en design sells. De consument van nu identificeert zich sterk met merknamen en kenmerkend design. Om succesvol te worden, te zijn én te blijven, steken ondernemers en ondernemingen dan ook veel energie, geld en menskracht in de branding van hun producten of diensten. Onderscheidend vermogen en duurzaamheid zijn nieuwe ankerpunten voor bewuste consumenten. Merkvoorkeuren en stijlkeuzes maken het verschil. De keuze voor een merk zegt iets over de persoon en zijn kijk op de wereld. Een sterk product, zowel in naam als uiterlijk, is dan ook goud waard. Meer dan ooit zijn vormkenmerken, marketing en innovatie bepalend voor het succes van ondernemingen. Om te voorkomen dat derden met uw creatieve vondsten aan de haal gaan, is bescherming van uw rechten onmisbaar. Door merken modelregistratie stelt u uw rechten veilig. Arnold + Siedsma staat u hierin graag terzijde. Van onderzoek en advisering tot en met de aanvraag, registratie en bewaking van merk- en modelrechten in binnenof buitenland. Bij (dreiging van) inbreukmakende activiteiten komen onze eigen merken- en modellengemachtigden op voor uw rechten.

14 Registratie U hebt een nieuw merk of model ontwikkeld en staat op het punt de wereld te veroveren. De vraag is nu niet alleen hoe groot die wereld is, maar ook hoe boos deze kan zijn. Liggen uw aspiraties dichtbij huis, op Europees niveau of is de wereld uw beoogde markt? De economische schade van namaak en merkenpiraterij kan u de das omdoen voordat u er erg in hebt. U doet er dus verstandig aan uw merk of model tijdig, dat wil zeggen vóórdat u de markt betreedt, te beschermen door registratie. Arnold + Siedsma kan u daarin adviseren, de registratie voor u voorbereiden, de aanvraag bij de daarvoor aangewezen instantie(s) uitvoeren en na officiële deponering blijven bewaken. Onze erkende merken- en modellengemachtigden zijn volledig thuis in de wereld van het merken- en modellenrecht. Zij kennen de juiste route naar de gewenste bescherming van uw merk of model. Waar ook ter wereld. Merken en modellen (waaronder ook tekeningen) zijn net als octrooien intellectuele eigendommen. Om een merk of model te beschermen tegen namaak of misbruik door derden, is registratie essentieel. De internationale wet- en regelgeving op dit terrein is in een reeks bijzondere wetten en internationale verdragen geregeld, waarbij de interpretatie van de regels per land sterk kan verschillen. Een uitgekiende coördinatie en goede aansturing van de procedures bij het deponeren van een merk of model is dan ook van essentieel belang. Onderzoek en advisering Met de ontwikkeling, introductie en instandhouding van een merk of model zijn vaak grote commerciële en financiële belangen gemoeid. Onderzoek en advisering vormen een cruciaal vertrekpunt in de dienstverlening van Arnold + Siedsma. In de eerste fase van de registratieprocedure onderscheiden wij twee onderzoeksniveaus: Eigen vooronderzoek: voorafgaand aan het formele depot kunnen onze merken- en modellengemachtigden een verkennend vooronderzoek verrichten. In eerste instantie onderzoeken wij dan of wettelijke bescherming door merk/modelregistratie mogelijk is. Bovendien kunnen wij terugvallen op gespecialiseerde bedrijven die onderzoek verrichten in databanken en internationale registers. Beschikbaarheids-/nieuwheidsonderzoek: dit meer uitgebreide onderzoek heeft als vertrekpunt de vraag: is het merk nog vrij c.q. het model nieuw? Is die kans reëel, dan informeren wij u over de manier waarop de bescherming kan worden verkregen en welke procedurele stappen daarvoor nodig zijn. In geval van modellen kunnen foto s, tekeningen of beschrijvingen van belang zijn. Arnold + Siedsma beschikt over een eigen reproductieafdeling. De kans op onoverkomelijke problemen en opposities ná deponering wordt hierdoor aanzienlijk verkleind. Merk- en modelonderzoek Voorafgaand aan de registratie kan het zinvol zijn te weten of een identiek of gelijkend merk al bestaat of dat er sprake is van een eerder ingeschreven identieke of gelijkende handelsnaam. Dit geldt ook voor eerder geregistreerde modelrechten. Tijdig inzicht in uw kansen van slagen voorkomt frustraties en kan belangrijke kostenbesparingen met zich meebrengen. Arnold + Siedsma beschikt daartoe over een aantal doordachte onderzoeksinstrumenten: Onderzoek naar woord- en beeldmerken: wij onderzoeken in 45 waren- en dienstenklassen of er binnen de toepasselijke klassen woord- en beeldmerken zijn opgenomen die kunnen conflicteren met uw merk. Handelsnaamonderzoek: handelsnamen kunnen conflicteren met merknamen. Tijdig onderzoek naar handelsnamen kan een conflict voorkomen. Domeinnaamonderzoek: in het digitale tijdperk is het belang van domeinnamen sterk toegenomen. Ook Op vindt u meer uitgebreide informatie over de procedures en regelgeving rond het verwerven van merk- of modelrechten. En tevens over de belangrijke rol die Arnold + Siedsma kan vervullen bij het deponeren en bewaken van uw rechten. U treft in ons een betrokken gesprekspartner die oog heeft voor uw zakelijke wensen en behoeften en weet wat er speelt. Bovendien leest u alles over de kenmerkende bijzonderheden van juridische procedures rond octrooien, merken/modellen en andere intellectuele eigendomsrechten. Op onze website kunt u terecht voor een eerste persoonlijke kennismaking. Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons opnemen. De adresgegevens vindt u achterin deze brochure. 12

15 Merken Onderscheidend vermogen: het merk moet geschikt zijn om als onderscheidingsteken te dienen. Zo mag het niet te beschrijvend zijn, niet in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde en ook niet misleidend zijn. Beschikbaarheid: het merk moet vrij zijn, ofwel: het mag niet identiek zijn aan of te sterk overeenstemmen met al eerder gedeponeerde merken voor (soortgelijke) producten of diensten waarvoor u het merk wilt gaan gebruiken. De juiste route naar de markt Een merk in de markt zetten vraagt aanzienlijke investeringen in productie, reclame en marketing. Een gedegen onderzoek voorafgaand aan een goede bescherming van uw merk hoort daarbij. Door uw merk te registreren, verkrijgt u een exclusief recht op het merk. Dit recht geeft u de mogelijkheid uw merk te beschermen tegen gebruik, misbruik, aantasting of namaak door derden. Afhankelijk van de aard van het merk en uw ambities, en met een open oog voor financiële, juridische en praktische overwegingen, kan Arnold + Siedsma u adviseren bij het uitstippelen van de gewenste merkenroute. Onze gespecialiseerde merken- en modellen gemachtigden zijn bevoegd op te treden voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in Den Haag, het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) in Alicante en de World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève. Met eigen kantoren in Nederland, België (Antwerpen) en Duitsland (München) weet u zich verzekerd van persoonlijke aandacht en korte lijnen: de beste waarborg voor directe contacten met alle betrokken partijen, zowel met u als merk- of modelhouder, als met de betrokken officiële instanties. Modellen Nieuwheid: het model moet een nieuw uiterlijk hebben. Ofwel: het mag nog niet eerder zijn vertoond. Snelle registratie is dus geboden, bij voorkeur voordat u ermee naar buiten treedt. Uitzondering op nieuwheids - eis: in de Benelux is het mogelijk om één jaar na openbaar - making een model alsnog te deponeren. Deze zgn. terme de grace (termijn van respijt) stelt u in staat uw product te testen of te laten zien zonder de vereiste nieuwheid te verliezen. Eigen karakter: een model moet een eigen karakter hebben, te bepalen door de indruk die het model geeft op de geïnformeerde gebruiker, zoals consumenten of vakgenoten, in vergelijking met bestaande modellen. Industrieel of ambachtelijk vervaardigd: het model moet op industriële of ambachtelijke wijze zijn vervaardigd. In sommige gevallen kan naast een modelregistratie tevens aanspraak bestaan op auteursrechtelijke bescherming. Geen strijdigheid met goede zeden of openbare orde: registratie van depots voor modellen die in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde wordt geweigerd. domeinnamen kunnen immers conflicteren met merknamen. Arnold + Siedsma kan u ter zake adviseren, ook als het gaat om een Europese (.eu) of internationale (.com) domeinnaamregistratie. Modelonderzoek: via onderzoek in de registers verschaffen wij inzicht in de gedeponeerde modelrechten van uw concurrenten. Merk- en modelbewaking Wereldwijd worden dagelijks duizenden merken ge - deponeerd. Doordat inschrijving in veel landen door de overheidsinstanties niet kan worden geweigerd vanwege het bestaan van oudere registraties van overeenstemmende merken van derden, is de kans dat conflicterende merken worden gedeponeerd, altijd aanwezig. Dit geldt ook voor conflicterende modellen. In diverse situaties kan de dienstverlening van Arnold + Siedsma uitstekend van pas komen. Bewakingsservice: door gespecialiseerd onderzoek in merken- en modellenregisters, ongeacht de geografische schaal, houden onze gemachtigden in de gaten of er mogelijk conflicterende merk- of modelaanvragen door uw concurrenten worden ingediend. Oppositie tegen merkaanvragen: de wettelijke mogelijkheid van oppositie tegen merkaanvragen maakt sinds 2004 deel uit van de registratieprocedure in de Benelux. Elders in de wereld bestaan oppositieprocedures al veel langer. Wij kunnen namens u tegen bepaalde merken opponeren. Zo worden dreigende conflicten tijdig gesignaleerd en kostbare en tijd - rovende gerechtelijke procedures vermeden. Inbreukmakende activiteiten: wij zijn alert op dreigende of reële inbreuk op uw rechten. Als sprake is van inbreuk, onderzoeken wij of een en ander minnelijk is te schikken of dat juridische actie is geboden. In het laatste geval treden wij in overleg met onze eigen advocaten die procedures kunnen starten. Oppositie Bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE, voorheen: Benelux-Merkenbureau) is het mogelijk oppositie in te stellen tegen inschrijving van ieder nieuw merk. Zonder een gang naar de rechter kunt u aldus bezwaar maken tegen een door een ander ingeschreven merk. Tijdig reageren is echter wel een vereiste: oppositie is uitsluitend mogelijk binnen twee maanden na de eerste van de maand die volgt op de publicatie van het nieuw ingeschreven merk. Bent u te laat, dan kunt u alsnog naar de rechter stappen. In Nederland is de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd bij geschillen over Europese merken en modellen. 13

16 Voor elke creatie of vinding is passende bescherming essentieel

17 Overige rechten

18 Auteursrechtregistratie Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, dient een werk een eigen, oorspronkelijk karakter te hebben. Anders gezegd: het moet origineel zijn. Bovendien moet het zintuiglijk waarneembaar zijn: te zien, te horen of te lezen. In de meeste landen ontstaat het auteursrecht automatisch door het scheppen van het werk. Registratie van een werk bij een copyright office is aan te bevelen. Er gelden geen formaliteiten voor deze vastlegging. Beschermingsduur: Op grond van een Europese richtlijn omvat de beschermingsduur de levensduur van de oorspronkelijke rechthebbende plus zeventig jaar na zijn dood. Aangezien deze termijn in sommige lidstaten vijftig jaar was, gelden er overgangsbepalingen. De bescherming geldt wereldwijd. Softwaredepot Softwarebescherming speelt zich af op het snijvlak van een aantal rechtsgebieden, te weten het auteursrecht, het octrooirecht en het overeenkomstenrecht. Over de octrooieerbaarheid van softwaregerelateerde uitvindingen bestaat wereldwijd grote rechtsonzekerheid. Arnold + Siedsma adviseert u graag welke beschermingsmaatregelen in uw geval plausibel zijn. Beschermingsduur: Afhankelijk van de aard van het toepasselijke beschermingsregime. Topografiedepot Het verrichten van een topografiedepot vindt plaats door het indienen van een aanvraag bij het Octrooicentrum Nederland. De aanvraag dient een aanduiding van de topografie te bevatten en moet zijn voorzien van tekeningen of afbeeldingen van de topografie. Een belangrijke voorwaarde is dat de topografie oorspronkelijk is. Inschrijvingen worden gepubliceerd in het Hoofdblad van Octrooicentrum Nederland. Beschermingsduur: Het depot is 10 jaar geldig, vanaf het einde van het kalenderjaar waarin het depot heeft plaatsgevonden of waarin het voor de eerste keer is geëxploiteerd. Als exploitatie uitblijft, vervalt het recht na 15 jaar. Verlenging is niet mogelijk. Kwekersrecht Om kwekersrechtelijke bescherming te verkrijgen dient een ras zelfstandig, nieuw, onderscheidbaar, homogeen en voldoende bestendig te zijn. Dit worden de DUS-vereisten genoemd. Bij de aanvraag is een naamsvoorstel in de vorm van een zelf verzonnen naam of code verplicht. Hierbij kunnen merkenrechtelijke aspecten spelen. De houder van het recht verkrijgt een aantal exclusieve rechten met betrekking tot de voortbrenging, vermeerdering en verhandeling van het ras. Aanvragen voor Nederlands kwekersrecht worden behandeld door de Raad voor plantenrassen in Ede. Op Europees niveau is met één aanvraag bij het CPOV in Angers (Frankrijk) bescherming in alle lidstaten mogelijk. Elders in de wereld is individueel aanvragen per land noodzakelijk. Beschermingsduur: Na inschrijving in het Rassenregister geldt het recht meestal 25 jaar.

19 Als gevolg van onstuimige economische en technologische ontwikkelingen en toenemende internationalisering is het recht op het gebied van de intellectuele eigendom volop in beweging. De bloei van de ICT en belangrijke doorbraken in wetenschap en techniek vragen om een verbreding en verdieping van de bescherming van intellectueel eigendom. Software en halfgeleiders kennen een eigen, kenmerkend beschermingsregime. Hetzelfde geldt voor het kwekersrecht, dat wordt gestuurd door nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de bio- en gentechnologie. De expertise van Arnold + Siedsma houdt niet op bij octrooien, merken en modellen. Ook op andere specialistische terreinen van de intellectuele eigendom, zoals auteursrecht, software - bescherming, topografieën van halfgeleiders en kwekersrecht zijn onze experts u graag van dienst. De tijdige vastlegging van uw rechten door middel van registratie of deponering vormt een belangrijke voorwaarde voor effectieve bescherming. Afhankelijk van de aard en potentiële geografische reikwijdte van uw creatie of product kunnen wij voor u uitzoeken welk beschermingsniveau in uw geval passend is. Zodat u ook op langere termijn de volle vruchten van uw inspanningen kunt blijven genieten.

20 De procedures voor de registratie of deponering van bijzondere intellectuele eigendomsrechten zijn complex en kunnen van land tot land verschillen. Ook overdracht en licentiëring vraagt de knowhow van een deskundige. Het einddoel is in alle gevallen ondubbelzinnig: een exclusief recht op uw creatie of vinding. Effectieve bescherming begint bij tijdige bescherming. Vooraf regelen kan veel problemen voorkomen. Auteursrechtbescherming Als maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst heeft u op het moment van de creatie automatisch het auteursrecht daarop. U hoeft daarvoor geen formaliteiten, zoals inschrijving in een register, te vervullen. Toch is bewijs - registratie van het moment van uw creatie sterk aan te raden als u wilt voorkomen dat er een conflict over het auteursrecht ontstaat als u uw creatie aan derden voorlegt of ter beschikking stelt. U hebt dan het harde bewijs in handen dat u de maker van de creatie en dus de auteursrechthebbende bent. Het auteursrecht verschaft u twee exclusieve rechten: exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten. De eerste zijn overdraagbaar, de tweede onvervreemdbaar. De exploitatierechten geven u het alleenrecht uw werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, tenzij u derden toestemming geeft van deze rechten gebruik te maken. Uw persoonlijkheidsrechten, ook wel morele rechten genoemd, blijven bij u en zijn niet overdraagbaar. Arnold + Siedsma komt graag voor uw belangen op. Ook inzake overdracht of licentie van uw rechten aan derden kunnen wij u met raad en daad terzijde staan. Naburige rechten: Naburige rechten zijn rechten ter bescherming van de prestaties van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen (geluidsdragers), filmproducenten en omroep - organisaties. Met de aanduiding naburig wordt bedoeld dat deze rechten verwant zijn aan het auteursrecht, maar niet onder auteursrechtelijke bescherming vallen. Naburige rechten ontstaan automatisch en hebben een duur van 50 jaar. Databankenrecht: Databanken nemen een bijzondere positie in op het speelveld van de intellectuele eigendom. Sinds 1999 kunnen databanken als zelfstandige werken in aanmerking komen voor bescherming door het auteursrecht dan wel door het databankenrecht. Dit laatste rechtsgebied kent een investeringscriterium: als u een substantiële investering deed om een databank te bouwen, kunt u bescherming afdwingen tegen het opvragen of hergebruiken van een substantieel deel (het zgn. uitmelken ) door derden. De databank is dan tot 15 jaar na productie beschermd. Eventueel is bescherming als onpersoonlijk geschrift mogelijk. Softwarebescherming De ontwikkeling van software vraagt aanzienlijke pre-investeringen in tijd en middelen. Bovendien zult u als ontwikkelaar of producent aansluitend fors in de buidel moeten tasten om uw product voor het voetlicht en op de markt te brengen. Ondertussen zijn er wereldwijd digitale kapers op de kust. Particulieren of bedrijven die uw software zonder toestemming of zonder betaling van een vergoeding illegaal gebruiken, kopiëren of verspreiden. Ook misbruik van softwarelicenties hoort daarbij. Door de bescherming van uw software vooraf te regelen, staat u sterker in geval van inbreuk op uw rechten. De specialisten van Arnold + Siedsma zijn hierop bij uitstek aanspreekbaar. Softwarebescherming is onderdeel van een breed rechtsgebied waartoe ook het octrooirecht en auteursrecht behoren. Afhankelijk van de aard en de reikwijdte van uw softwareproduct zoeken wij voor u uit welke beschermingsmaatregelen in uw geval passend zijn. Op vindt u meer uitgebreide informatie over de procedures en regelgeving rond het verwerven van intellectuele eigendomsrechten. En tevens over de belangrijke rol die Arnold + Siedsma kan vervullen bij het registreren, deponeren en/of bewaken van uw rechten. U treft in ons een betrokken gesprekspartner die oog heeft voor uw zakelijke wensen en behoeften en weet wat er speelt. Bovendien leest u alles over de kenmerkende bijzonderheden van juridische procedures rond octrooien, merken/modellen en andere intellectuele eigendomsrechten. Op onze website kunt u terecht voor een eerste persoonlijke kennismaking. Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons opnemen. De adresgegevens vindt u achterin deze brochure. 18

Ondernemen met IP in de praktijk

Ondernemen met IP in de praktijk Ondernemen met IP in de praktijk Inhoud Wat is IE? Hoe werkt IE? o c t rooien m e rk e n m o d e llen a d v o c a t uu r Waarom IE beschermen? Alternatieven voor het beschermen van IE? Welke verschillende

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Een octrooi (ook wel patent) is een juridisch document waarin de beschermingsomvang van een technische uitvinding of idee is vastgelegd. Met een octrooi kunt u derden, die daartoe niet gerechtigd zijn,

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Het ontwerpen en op de markt brengen van producten in een veelheid van vormen en verschijningen is een wezenlijk kenmerk van onze economie. De ontwikkeling en realisering van een nieuwe uitvoering van

Nadere informatie

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Arnhem, 10 oktober 2011 Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Marijke Van kan Partner / Merken- en modellengemachtigde AOMB octrooi- en merkenbureau Agenda Beschermen van ideeën, innovatie

Nadere informatie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie Intellectueel eigendom en software Voor de digitale economie Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op zogenaamde voortbrengselen van de menselijke geest, zoals een schilderij,

Nadere informatie

Samenwerken & Intellectueel Eigendom

Samenwerken & Intellectueel Eigendom Samenwerken & Intellectueel Eigendom 15 mei 2012 Mecc Maastricht René Janssen octrooiadviseur regio Limburg NL Octrooicentrum (locatie Syntens-Roermond) NL Octrooicentrum Octrooiverlening Nederland (uitvoering

Nadere informatie

Infosheet MERKBESCHERMING IN DE TUINBOUWBRANCHE.

Infosheet MERKBESCHERMING IN DE TUINBOUWBRANCHE. Infosheet MERKBESCHERMING. Versie 1.0 2016 1 Merkbescherming in de tuinbouwbranche Voor u als teler of veredelaar is uw product van enorme waarde. Om de concurrentie voor te blijven, wilt u deze waarde

Nadere informatie

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst 23.06.2011 Borrel Lawton Brands - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen - Achtergrond en doel bijeenkomst bpriem@lawtonbrands.com / itenoever@lawtonbrands.com Agenda 15.30

Nadere informatie

Stel uw intellectueel eigendom veilig Innovatieve ideeën, namen of tekens beschermen

Stel uw intellectueel eigendom veilig Innovatieve ideeën, namen of tekens beschermen Stel uw intellectueel eigendom veilig Innovatieve ideeën, namen of tekens beschermen U hebt een vernieuwend idee of product en u wilt vastleggen dat dit uw intellectueel eigendom is. Hier leest u op welke

Nadere informatie

Stel uw intellectueel eigendom veilig Innovatieve ideeën, namen of tekens beschermen

Stel uw intellectueel eigendom veilig Innovatieve ideeën, namen of tekens beschermen Stel uw intellectueel eigendom veilig Innovatieve ideeën, namen of tekens beschermen In opdracht van met ministerie van Economische Zaken U hebt een vernieuwend idee of product en u wilt vastleggen dat

Nadere informatie

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven Aangenaam Sharinne Ibrahim Floor de Roos Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven 1 Intellectuele eigendom Handelsnaamrecht * Merkenrecht * Auteursrecht

Nadere informatie

Stel uw intellectueel eigendom veilig Innovatieve ideeën, namen of tekens beschermen

Stel uw intellectueel eigendom veilig Innovatieve ideeën, namen of tekens beschermen Stel uw intellectueel eigendom veilig Innovatieve ideeën, namen of tekens beschermen In opdracht van het ministerie van Economische Zaken U hebt een vernieuwend idee of product en u wilt vastleggen dat

Nadere informatie

OCTROOIEN, MERKEN en MODELLEN

OCTROOIEN, MERKEN en MODELLEN OCTROOIEN, MERKEN en MODELLEN Octrooibureau Griebling B.V., 2012 INTRODUCTIE In het hiernavolgende wordt een korte beschrijving gegeven van enkele aspecten op het gebied van kennisbescherming. De beschermingstypen

Nadere informatie

Functies merken. Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Functies merken. Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Merken spelen een zeer grote rol in het economische verkeer. Ze zijn onmisbaar en het gebruik ervan is zo vanzelfsprekend, dat ondernemers zich soms onvoldoende realiseren van hoeveel betekenis merken

Nadere informatie

APPS & R E C H T. 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip

APPS & R E C H T. 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip APPS & R E C H T 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip Apps en recht Het tot stand komen van een app begint altijd met een idee. En tijdens de uitwerking van dit idee tot een concrete app komen veel onderwerpen

Nadere informatie

TEST STARTENDE ONDERNEMERS ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS (Lucebert), bescherming en bewaking van het Intellectuele Eigendom

TEST STARTENDE ONDERNEMERS ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS (Lucebert), bescherming en bewaking van het Intellectuele Eigendom Beste ondernemer, TEST STARTENDE ONDERNEMERS Een ieder die een project of een eigen bedrijf start, moet zich voorbereiden door zoveel mogelijk te ontdekken over de situatie waarin men zich waarschijnlijk

Nadere informatie

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën 1. Copyright (Auteursrecht e.a.) Intellectuele eigendom 2. Industriële Eigendom Antoon

Nadere informatie

Tekeningen of modellen beschermen in de Benelux

Tekeningen of modellen beschermen in de Benelux Tekeningen of modellen beschermen in de Benelux Informatie voor ondernemers Succesvol ondernemen begint met registreren 17 Je ontwerp verzekeren Waarom ik mijn ontwerp als tekening of model heb geregistreerd?

Nadere informatie

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE eric.degryse@simontbraun.eu I. OCTROOIWETGEVING : België Wetboek van economisch recht, 19 April 2014, Boek XI, "Intellectuele eigendom, titel 1, Uitvindingsoctrooien

Nadere informatie

VAN N UI U TV T IND ING CRE R ATI T E T EXPLO ITA T E

VAN N UI U TV T IND ING CRE R ATI T E T EXPLO ITA T E VAN UITVINDING EN CREATIE TOT EXPLOITATIE Een goed idee is goud waard. Intussen heeft u alles goed geregeld: uw octrooigemachtigde heeft octrooi of kwekersrecht aangevraagd, een merkenbureau heeft uw merk

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

1. Koken: de ingrediënten

1. Koken: de ingrediënten 8 1. Koken: de ingrediënten Weet alvast dat: een patent hetzelfde is als een octrooi (of brevet). Een merk wordt niet gepatenteerd, maar geregistreerd (ingeschreven in een register) nadat het gedeponeerd

Nadere informatie

Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V (hierna: DAS).

Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V (hierna: DAS). Voorwaarden MERKZEKER! 1. De voorwaarden van MERKZEKER! 1.1. MERKZEKER! is een initiatief van Novagraaf Nederland BV (hierna: Novagraaf) en DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V (hierna:

Nadere informatie

Bedrijfsgeheimen bij technische innovaties. Octrooicentrum Nederland zet voors en tegens op een rij

Bedrijfsgeheimen bij technische innovaties. Octrooicentrum Nederland zet voors en tegens op een rij Bedrijfsgeheimen bij technische innovaties Octrooicentrum Nederland zet voors en tegens op een rij In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Jaarlijks krijgt 20% van de Nederlandse bedrijven

Nadere informatie

Ideeën vastleggen. Succesvol ondernemen begint met registreren

Ideeën vastleggen. Succesvol ondernemen begint met registreren Ideeën vastleggen Succesvol ondernemen begint met registreren Een goed idee ontstaat vaak spontaan op het moment dat u dit het minst verwacht. In de kroeg, onder de douche, tijdens het koken of op de fiets.

Nadere informatie

Specialisatie Use-IP is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en het algemeen verbintenissenrecht.

Specialisatie Use-IP is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en het algemeen verbintenissenrecht. WIE Jurist Use Intellectual Property (Use-IP) is opgericht door Aernoud Bourdrez. Aernoud Bourdrez is gespecialiseerd in het algemeen verbintenissenrecht en het intellectuele eigendomsrecht. Als advocaat

Nadere informatie

Octrooien: geen BARRICADE maar PARADE. barricade EN parade. Bolletje beschuit. Alfons Laudy

Octrooien: geen BARRICADE maar PARADE. barricade EN parade. Bolletje beschuit. Alfons Laudy Octrooien: geen BARRICADE maar PARADE Alfons Laudy KiviNiria Ondernemersdag 9 juni 2006 barricade EN parade Octrooibescherming Soorten octrooien Kosten Voordelen / nadelen Octrooi-informatie Bolletje beschuit

Nadere informatie

Welkom. Kennisontbijt 16 februari 2011. Programma: Welkomstwoord Robert Ruiter Voorstelrondje Ontbijt Wie is RRA Intellectueel Eigendomsrecht

Welkom. Kennisontbijt 16 februari 2011. Programma: Welkomstwoord Robert Ruiter Voorstelrondje Ontbijt Wie is RRA Intellectueel Eigendomsrecht Welkom Kennisontbijt 16 februari 2011 Programma: Welkomstwoord Robert Ruiter Voorstelrondje Ontbijt Wie is RRA Intellectueel Eigendomsrecht Intellectuele Eigendom Mw. mr. M.M.C.M. (Michèlle) Hussem m.hussem@rra.nl

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013 2013 Knipperlichten Intellectuele eigendom en ICT Ellen Enkels 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Regelgeving Europees

Nadere informatie

Studenten verkoopsvoorwaarden

Studenten verkoopsvoorwaarden Details Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom 7e editie Auteur(s): Hendrik Vanhees boek verschenen 1e druk december 2010 ISBN 978-94-0000-153-4 x + 762 blz. paperback Prijs : 35,00

Nadere informatie

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 3 e nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment. Met deze digitale

Nadere informatie

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen.

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. i-depot 1. Wat is een I-depot? Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. Een i-depot is geen intellectueel eigendomsrecht, maar een hulpmiddel

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Merkenrecht De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Merkenrecht De Gier Stam & meest gestelde vragen over Merkenrecht De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Merkenrecht De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030) 230

Nadere informatie

Publicatie Bescherming van het intellectueel eigendom als ondernemer met een modemerk

Publicatie Bescherming van het intellectueel eigendom als ondernemer met een modemerk Publicatie Bescherming van het intellectueel eigendom als ondernemer met een modemerk Hoe kan een Nederlandse startende ondernemer met een modelabel zijn intellectuele eigendom zo goed mogelijk beschermen?

Nadere informatie

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl Team IE & ICT www.dehaanlaw.nl De Haan team intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht Intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht zijn verwante rechtsgebieden met een heel

Nadere informatie

Stel uw intellectueel eigendom veilig Innovatieve ideeën, namen of tekens beschermen

Stel uw intellectueel eigendom veilig Innovatieve ideeën, namen of tekens beschermen Stel uw intellectueel eigendom veilig Innovatieve ideeën, namen of tekens beschermen >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal U hebt een vernieuwend idee of product en u wilt vastleggen

Nadere informatie

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39 Inhoud Voorwoord... 11 Inleiding... 13 Lijst van Afkortingen Tijdschriften... 15 Lijst van Afkortingen Regelgeving... 17 Titel I. Kort overzicht van de voornaamste intellectuele eigendomsrechten... 25

Nadere informatie

Van mijn kleur moet je afblijven!?

Van mijn kleur moet je afblijven!? Van mijn kleur moet je afblijven!? Studiedag kleur & communicatie ICC Gent 14 maart 2008 Wat te verwachten? Wat te verwachten? Korte schets van beschermingsmogelijkheden Heel wat voorbeelden Mijn visie

Nadere informatie

25 augustus 2014. Intellectuele Eigendom

25 augustus 2014. Intellectuele Eigendom 25 augustus 2014 Intellectuele Eigendom Auteursrecht Auteursrecht, in de volksmond vaak copyright genoemd, ziet op de bescherming van het exclusieve recht van de maker om zijn oorspronkelijke werk openbaar

Nadere informatie

Tentamen Octrooigemachtigden. Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging

Tentamen Octrooigemachtigden. Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging 26 mei 2008 09.45 12.45 uur Casus (3x) Korte vragen (3x) Tentamen Octrooigemachtigden Overige IE-rechten / Europees

Nadere informatie

Hulp voor uitvinders. Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent

Hulp voor uitvinders. Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent Hulp voor uitvinders Pag. 1 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent Bescherm uw ideeën Wanneer u

Nadere informatie

Ideeën. Startersgids 7

Ideeën. Startersgids 7 01 Ideeën beschermen Startersgids 7 Indien uw ondernemingsproject gebaseerd is op een nieuwe uitvinding, een origineel concept of een vernieuwende creatie, dan doet u er misschien goed aan na te gaan hoe

Nadere informatie

1. Wanneer kan je een octrooi (=patent) nemen op een planteigenschap die voordien nog niet gekend was in de landbouw?

1. Wanneer kan je een octrooi (=patent) nemen op een planteigenschap die voordien nog niet gekend was in de landbouw? Q&A Octrooien op planteigenschappen 1. Wanneer kan je een octrooi (=patent) nemen op een planteigenschap die voordien nog niet gekend was in de landbouw? Als het Europees Octrooi Bureau een patent verleent,

Nadere informatie

Algemeen. 1. Uitbreiding van de oppositiegronden

Algemeen. 1. Uitbreiding van de oppositiegronden Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij het Protocol van 16 december 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft

Nadere informatie

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE Vraag 1 Bij deze vraag dient u aan te geven wie de verzoeker is van deze melding. Eventuele correspondentie over de melding zal naar deze persoon worden verstuurd.

Nadere informatie

P A T E N T I N 6 S T A P P E N N A A R J E E I G E N P A T E N T H O E K U N J E E E N O C T R O O I A A N V R A G E N?

P A T E N T I N 6 S T A P P E N N A A R J E E I G E N P A T E N T H O E K U N J E E E N O C T R O O I A A N V R A G E N? P A T E N T I N 6 S T A P P E N N A A R J E E I G E N P A T E N T H O E K U N J E E E N O C T R O O I A A N V R A G E N? I N H O U D 5E R V A R I N G W A T J E O V E R O N S M O E T W E T E N B i j o n

Nadere informatie

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht COLLECTIE BEDRIJFSRECHT Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht editie 2009 Prof. Frank Gotzen Gewoon hoogleraar K.U.Brussel (HUB) Buitengewoon hoogleraar K.U.Leuven Directeur Centrum voor Intellectuele

Nadere informatie

Intellectueel Eigendom & Verpakkingen

Intellectueel Eigendom & Verpakkingen Intellectueel Eigendom & Verpakkingen ir. Walter Hart Nederlands & Europees Octrooigemachtigde Expertise o.a.: Verpakkingen, consumentenproducten machinebouw. Packaging Innovation - 24 november 2016 EP&C

Nadere informatie

Nota. Datum: 30 december Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom. 1 Inleiding

Nota. Datum: 30 december Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom. 1 Inleiding B E N E L U X - B U R E A U V O O R D E I N T E L L E C T U E L E E I G E N D O M Nota Aan : Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom Datum: Betreft : Openbaar i-depot 1 Inleiding Het BBIE wil dit onderwerp

Nadere informatie

WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector

WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector Welkom, deze voorstelling zal om 10u00 beginnen. Indien u correct bent aangemeld zou u nu een muziekje moeten horen. Indien u niets hoort, controleer

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende een model

Licentieovereenkomst betreffende een model Licentieovereenkomst betreffende een model Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

Recht week 1 15-4-2013

Recht week 1 15-4-2013 Recht week 1 15-4-2013 Intellectueel eigendomsrecht * Uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid * Geestelijk eigendom (want gaat over wat je denkt, eigenaar van eigen ideen) * een

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Uitvindingen

Eerste Hulp Bij Uitvindingen Eerste Hulp Bij Uitvindingen Wilt u weten welke partijen u behulpzaam kunnen zijn om van een idee een succesvol product te maken? Scan dan onderstaande QR-code, of kijk op de website: www.rvo.nl/websitesvooruitvinders

Nadere informatie

OCTROOIEN IN BELGIË een praktische leidraad

OCTROOIEN IN BELGIË een praktische leidraad OCTROOIEN IN BELGIË een praktische leidraad tweede volledig herziene uitgave André Clerix Véronique Pede Nele D Halleweyn Harry Kraft Pieter Callens Michaël Beck D/2016/0147/237 ISBN 978 90 4862 660 1

Nadere informatie

Wat is intellectueel eigendom en hoe pas ik het toe binnen mijn organisatie? 9 februari 2012 An Cosaert

Wat is intellectueel eigendom en hoe pas ik het toe binnen mijn organisatie? 9 februari 2012 An Cosaert Workshop intellectueel eigendom Wat is intellectueel eigendom en hoe pas ik het toe binnen mijn organisatie? 9 februari 2012 An Cosaert Even schetsen Waarom? It s worth protecting what another wants to

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Auteursrechten De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen 1. Inleiding De SERV werd op 3 november 2006 om advies

Nadere informatie

Bescherming van innovatie

Bescherming van innovatie Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Bescherming van innovatie Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vo.eu trademark@vo.eu legal@vo.eu

Nadere informatie

Luctor et Vici Stichting Hollandpromote.com. Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift ejnr, ISSN 1871-5141

Luctor et Vici Stichting Hollandpromote.com. Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift ejnr, ISSN 1871-5141 Fax: 070-3564683 Luctor Aantekenen met BVO Onderwerp : Rijksoctrooiwet 1995 Betreft : Aansprakelijkheidsstelling schade Kort Octrooi Datum : 28 februari 2008 Aan de Staat der Nederlanden Ministerie van

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie

Internationaal Merkenbureau Bouma. Het juridisch management van merken

Internationaal Merkenbureau Bouma. Het juridisch management van merken Internationaal Merkenbureau Bouma Het juridisch management van merken Schat, staat de Bouma koud? Slagzin Geluid Geur Symbolen Smaak Cijfers Vorm Opmaak Kleur Auteursrecht Typografie Beeldelementen Wat

Nadere informatie

Merken beschermen buiten de Benelux. Informatie voor ondernemers. Succesvol ondernemen begint met registreren

Merken beschermen buiten de Benelux. Informatie voor ondernemers. Succesvol ondernemen begint met registreren Merken beschermen buiten de Benelux Informatie voor ondernemers Succesvol ondernemen begint met registreren Een stap over de grens is voor veel ondernemers de gewoonste zaak van de wereld. Van oudsher

Nadere informatie

BESCHERM UW CREATIVITEIT. Marleen Kuiper

BESCHERM UW CREATIVITEIT. Marleen Kuiper BESCHERM UW CREATIVITEIT Marleen Kuiper AGENDA Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom Intellectueel Eigendom Het i-depot Merkregistratie Buiten Benelux Modelregistratie Andere IE-rechten >Mkuiper@boip.int

Nadere informatie

hoe kun je het voorkomen?

hoe kun je het voorkomen? www.intellectueeleigendom.nl 088-2428366 WEIGERING hoe kun je het voorkomen? uiterlijk - nieuwheid - eigen karakter model Als je een model wilt registreren, dan moet dit volgens het modelrecht voldoen

Nadere informatie

Bescherming en exploitatie van Intellectueel Eigendom

Bescherming en exploitatie van Intellectueel Eigendom Bescherming en exploitatie van Intellectueel Eigendom Bescherming uitvinding / vorm / merk en IP strategie (parallelsessie I) Kayin Pang, Peter van Essen and Ard Ellens Food Valley & Nederlandsch Octrooibureau

Nadere informatie

Tekeningen en Modellen. Een niet te verwaarlozen aandachtspunt voor succesvolle innovatie

Tekeningen en Modellen. Een niet te verwaarlozen aandachtspunt voor succesvolle innovatie Tekeningen en Modellen Een niet te verwaarlozen aandachtspunt voor succesvolle innovatie Art. 3.16 BVIE/19 CDR Voortbrengsel waarin/-op tekening/model is verwerkt/toegepast Zelfde uiterlijk als gedeponeerde

Nadere informatie

PATENTBESCHERMING UITBREIDEN

PATENTBESCHERMING UITBREIDEN PATENTBESCHERMING UITBREIDEN www.inaday.eu WIJ ZIJN INADAY, SPECIALIST IN MERKEN & PATENTEN Inaday maakt merk- en patentbescherming begrijpelijk en bereikbaar. Dit doen we door de procedures voor merk-

Nadere informatie

Het Beneluxmodel. Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER

Het Beneluxmodel. Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER Het Beneluxmodel Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER IX Inhoudstafel De Bibliotheek Handehrecbt Larder! Voorwoord bij de Reeks mededinging, handelspraktijken

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Uitvindingen

Eerste Hulp Bij Uitvindingen Eerste Hulp Bij Uitvindingen In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Wilt u weten welke partijen u behulpzaam kunnen zijn om van een idee een succesvol product te maken? Scan dan onderstaande

Nadere informatie

Merken beschermen in de Benelux. Informatie voor ondernemers. Succesvol ondernemen begint met registreren

Merken beschermen in de Benelux. Informatie voor ondernemers. Succesvol ondernemen begint met registreren Merken beschermen in de Benelux Informatie voor ondernemers Succesvol ondernemen begint met registreren 3 Merkregistratie ook voor eenmanszaken Toen ik begon, dacht ik dat merkregistratie meer iets was

Nadere informatie

NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN

NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN www.inaday.eu WIJ ZIJN INADAY, SPECIALIST IN MERKEN & PATENTEN Inaday maakt merk- en patentbescherming begrijpelijk en bereikbaar. Dit doen we door de procedures voor merk-

Nadere informatie

Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging 25 mei 2009 09.45 12.45 uur Casus (3x) Korte vragen (3x)

Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging 25 mei 2009 09.45 12.45 uur Casus (3x) Korte vragen (3x) Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging 25 mei 2009 09.45 12.45 uur Casus (3x) Korte vragen (3x) Tentamen Octrooigemachtigden Overige IE-rechten / Europees

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE BELEIDSVISIE OCTROOIBELEID EN MKB

ACHTERGRONDINFORMATIE BELEIDSVISIE OCTROOIBELEID EN MKB ACHTERGRONDINFORMATIE BELEIDSVISIE OCTROOIBELEID EN MKB 1.1 NATIONAAL OCTROOISYS TEEM...1 1.2 EUROPESE EN INTERNATIONALE OCTROOIPROCEDURES...2 1.2.1 EUROPESE PROCEDURE...3 1.2.2 DE INTERNATIONALE PCT-PROCEDURE...4

Nadere informatie

De juridische valkuilen bij de ontwikkeling van idee naar markt; welke contracten zijn als uitvinder van belang?

De juridische valkuilen bij de ontwikkeling van idee naar markt; welke contracten zijn als uitvinder van belang? De juridische valkuilen bij de ontwikkeling van idee naar markt; welke contracten zijn als uitvinder van belang? Presentatie van mr. Els Doornhein De Vos & Partners Advocaten Voor vragen: edoornhein@devos.nl

Nadere informatie

Start met EEN MERK, start sterk! Startersdag 3 november 2012

Start met EEN MERK, start sterk! Startersdag 3 november 2012 Start met EEN MERK, start sterk! Startersdag 3 november 2012 Wat doet het BBIE? Registreren van merken en modellen, vastleggen van ideeën Voorlichting Geen juridische adviezen 2010: wet merken BES www.caribie.nl

Nadere informatie

5. Management van Intellectueel Eigendom. Studentenversie

5. Management van Intellectueel Eigendom. Studentenversie 5. Management van Intellectueel Studentenversie 1. Intellectueel (I.E.) 2. Octrooien leren begrijpen 3. Het aanvraag proces 4. Wat maakt een merk? 5. Inzicht in Industrieel ontwerp 6. Wat doet Auteursrecht?

Nadere informatie

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

Europese Erecode Inzake Franchising

Europese Erecode Inzake Franchising Europese Erecode Inzake Franchising 1. Definitie van franchising Franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of de toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende

Nadere informatie

Hoe bescherm ik mijn naam en product?

Hoe bescherm ik mijn naam en product? 3 Hoe bescherm ik mijn naam en product? Over auteursrechten, merkbescherming, registratie van uw domeinnaam en patenten MICHIEL VERHAMME TIMOTHY VAN DE GEHUCHTE 4 Hebt u nog vragen, neem dan contact op

Nadere informatie

VERZOEK TOT INSCHRIJVING VAN EEN FABRIEKS- OF HANDELSMERK IN SURINAME

VERZOEK TOT INSCHRIJVING VAN EEN FABRIEKS- OF HANDELSMERK IN SURINAME Aan: het Hoofd Bureau Intellectuele eigendom in Suriname VERZOEK TOT INSCHRIJVING VAN EEN FABRIEKS- OF HANDELSMERK IN SURINAME Naam en domicilie van de belanghebbende(n): Smaakmaker N.V. Industriecomplex

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen

Vlaanderen is ondernemen Vlaanderen is ondernemen Een handige wegwijzer in intellectuele eigendomsrechten AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN www.vlaio.be Geef de concurrentie niet de vrije hand en bescherm uw voorsprong! Een uitvinding

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/97/EU VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/97/EU VAN DE COMMISSIE L 298/16 16.10.2014 UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/97/EU VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en

Nadere informatie

Software en continuïteit

Software en continuïteit Software en continuïteit Jaarvergadering Orde van Advocaten 25 september 2009 Presentatie van de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) Polo G. van der Putt, voorzitter VIRA Agenda VIRA Wat is (de

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Vertaling C-341/16-1 Zaak C-341/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 16 juni 2016 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN

EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN www.inaday.eu WIJ ZIJN INADAY, SPECIALIST IN MERKEN & PATENTEN Inaday maakt merk- en patentbescherming begrijpelijk en bereikbaar. Dit doen we door de procedures voor merk-

Nadere informatie

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wie kan op grond waarvan op welke domeinnaam in de sunrise aanspraak maken?... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen.

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. Een i-depot is geen intellectueel eigendomsrecht, maar een hulpmiddel om het bestaan van een

Nadere informatie

Due Diligence in de praktijk Intellectuele Eigendom. 20 oktober 2016

Due Diligence in de praktijk Intellectuele Eigendom. 20 oktober 2016 Due Diligence in de praktijk Intellectuele Eigendom 20 oktober 2016 Inhoud 1. Inleiding IER 2. IER Due diligence Hoe verloopt het? 3. IER Due diligence Courante problemen? 4. Hoe omgaan met deze problemen?

Nadere informatie

ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS*

ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS* ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS* 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord - 03 Over ons - 04 Het Intellectuele Eigendom - 05 Het handelsnaamrecht Het merkenrecht Het tekeningen- en modellenrecht Het octrooirecht Kwekersrecht

Nadere informatie

Intellectueel eigendom in uw bedrijf. Amersfoort, 28 oktober 2009 Mr. Van Eeckhoutte, IE-advocaat, Amersfoort 033-4481004

Intellectueel eigendom in uw bedrijf. Amersfoort, 28 oktober 2009 Mr. Van Eeckhoutte, IE-advocaat, Amersfoort 033-4481004 Intellectueel eigendom in uw bedrijf Amersfoort, 28 oktober 2009 Mr. Van Eeckhoutte, IE-advocaat, Amersfoort 033-4481004 inleiding >Wie is wie? >Doel van de avond >Onderwerpen aan de hand van casus: ideeën

Nadere informatie

1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem?

1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem? A. Algemene vragen 1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem? Persoonlijk heb ik grote problemen met het octrooisysteem. Ooit was het duidelijk dat individuele uitvinders

Nadere informatie

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media & Entertainment

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media & Entertainment Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media & Entertainment Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 4 e nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment. Met deze digitale nieuwsflits

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

MERK GEWEIGERD?! Hoe kun je dat voorkomen? onderscheiden vermogen - vergelijkbare merken - misleiding

MERK GEWEIGERD?! Hoe kun je dat voorkomen? onderscheiden vermogen - vergelijkbare merken - misleiding MERK GEWEIGERD?! Hoe kun je dat voorkomen? onderscheiden vermogen - vergelijkbare merken - misleiding waarom? Het gebeurt dagelijks ontelbare keren. Merken die worden ingediend, maar worden geweigerd.

Nadere informatie