2 Keuze van het product 2.1 Soorten producten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Keuze van het product 2.1 Soorten producten"

Transcriptie

1 Blz. 17 Blz. 21 Blz. 32 Blz. 39 Blz. 40 Blz Keuze van het product 2.1 Soorten producten 2 oudenaarde.be AIT wordt voortaan beheerd door HUBO. Voor de consumentenproducten kan op die website gezocht worden. De toegang tot AIT is niet meer mogelijk voor niet professionelen. Wij stellen voor om de industriële producten te zoeken op de website Productgroep en assortiment 2.3 Productiefactoren en hun evolutie 2.4 Productlevenscyclus (plc) Kwaliteit, garantie, service > Klanteninformatie > Onze dienstverlening 2.6 Merken 2 Keurmerk: Een rechtstreekse link naar deze site is De omschrijving van keurmerk vinden we bij het item Flandria label. 5 In de praktijk 1 > NL; Kies Benelux merk registreren > Merk deponeren op papier: formulier > Aanvraag Benelux depot Beter: 1 > NL. Kies onderaan Benelux merk registreren > Rechts: bij Downloads: Formulier aanvraag Benelux depot Tarieven > Benelux merken Of Rechtstreekse link werkt niet meer. Bij Downloads: Tarieven, pdf openen 2.7 Beschermde oorsprongsbenaming Procedure Europees kwaliteitslabel > Economie en Werk > Landbouw en Visserij > Website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij > Beleid > Kwaliteitssystemen > Europese kwaliteitssystemen > Procedureschema EU of Vlaanderen.be > Economie en Werk: Landbouw en Visserij. Kies onder Artikels voor Het Vlaamse landbouw en visserijbeleid. Kies in de tekst de link beleid voor landbouw, tuinbouw en zeevisserij. Kies onder het tabblad Beleid, voor Kwaliteitssystemen > Europese kwaliteitssystemen. Kies links in de kantlijn voor Procedureschema EU of DHEW 5.2 Handel Overzicht sites actualisering september / 8

2 Blz. 49 Blz > NL > Onze bieren 2.8 Verpakking 3. WMC: > NL > Belgische wetgeving; dossier /03, opzoeken, lijst, detail 6 > Consumenten, Thematische onderwerpen, Etikettering Ook > Consumenten > Thematische onderwerpen > Etikettering > FAQ (pdf) 7 > Denkers, Het etiket, Reglementering, Voedingswaarde etikettering Deze website bevat de gezochte informatie niet meer. Surf naar > NL > Beleid en activiteiten: Meer over beleid en activiteiten. Scrol naar het einde van de bladzijde en kies onder Zie ook voor Samenvattingen van de EU wetgeving. Kies Consumentenbeleid > Etikettering en verpakking van producten. Kies onder Voeding en allergenen voor Voedingswaarde en etikettering. > NL > Belgisch Staatsblad > NL > Geavanceerd zoeken; Type document: Koninklijk Besluit, Datum van afkondiging: , Datum van publicatie: , Opzoeking Lijst zoek juiste tekst (Koninklijk Besluit betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen) Beter is het te zoeken naar het bijgewerkte document. Surf naar > NL > Belgische wetgeving. Noteer in het veld Dossiernummer /32. Kies Opzoeking > Lijst > Detail. Test je kennis Blz. 55 TJK De site is gewijzigd en er is nu ook een NL versie beschikbaar. 1.1 De cirkels zijn er niet meer. Het zijn nu pijlen. De suggestie van de aanpakmethode blijft behouden: Noden duidelijk formuleren; Samen zoeken naar oplossingen; De gekozen oplossing uitwerken. 1.2 Kies Diensten & Oplossingen. 1.3 Kies boven de rode balk voor Over Realdolmen. Scrol naar Visie. 1.4 Kies Sectoren & Referenties. 1.5 Kies Partners & Technologieën. TJK 2 2 > Particulier > Producten: Overzicht van alle particuliere producten > Interpolis BuitenDeDeur verzekering TJK 3 Blz. 56 TJK 4 TJK 5 > NL > Max Havelaar > Wat is Max Havelaar? Wijziging: > NL. Scrol naar het einde van de bladzijde. Kies Info: De 5 mythes. DHEW 5.2 Handel Overzicht sites actualisering september / 8

3 Blz. 57 TJK cola.be TJK 7 7 > EN > Studies & Publications; Brand ranking Corporations > EN. Kies links in de marge eurobrand 2011" Brand Ranking and Press release here. Kies Brand Ranking Brand Corporations Europe s TOP 50 [642 Kb] 7.8 > BEST GLOBAL BRANDS > 20.. Report > View all Top 100 Brands Wijziging: > BEST GLOBAL BRANDS > links: Top 100 Brands TJK 11 Blz. 59 Blz. 63 Blz. 73 Blz > Policy areas > Quality policy > DOOR database, Land: België, Search Of > Market sectors > Wine and spirits > rechts: E spirit drinks > Geographical indication TJK > Orange Babies > Collectie Er moet niet meer voor Collectie gekozen worden. De productgroepen staan in de roze balk. Zie oplossingenboek. TJK 14 > KLIK VOOR POPUP > Bereken uw taks 3 De prijs 3.1 De vraag en de vraagcurve 3.2 Verschuiving van de vraagcurve 3.3 Het aanbod 3.4 Verschuiving van de aanbodcurve 3.5 Prijsvorming op de markt: evenwicht tussen vraag en aanbod 3.6 Marktevenwicht en verschuiving van vraag en aanbod 3.7 Prijsvorming bij diverse marktvormen 2 > NL > Effecten Kies in het linkermenu Aandelen > Aandelen overzicht en koersen; kies in het filtergebied voor het veld Market 2 https://europeanequities.nyx.com > NL > Aandelenoverzicht > Market +. 3 Kies bovenaan op de website in de zwarte balk het tabblad Indices. Kies BEL 20 (BEL20). In deze fiche zijn twee tabbladen. Kies het tabblad Market information. 3.2 Druk de lijst af. Ga hiervoor bovenaan de lijst staan bij de titel Index Composition en klik op de rechtermuisknop. 4 Keer terug naar de pagina met het tabblad Aandelenoverzicht. Kies in het filtergebied Market +. Vink aan NYSE Euronext Brussels. Kies onderaan de knop APPLY. 4.1 Je de krijgt nu de volledige lijst van alle bedrijven die op de Brusselse beurs zijn genoteerd. Zoek de huidige koers van de bedrijven die in de tekst genoemd zijn. Je vindt de bedrijven onmiddellijk als je bovenaan de alfabetische lijst gebruikt. Kies bijvoorbeeld voor U in de alfabetische lijst en je krijgt alle bedrijven waarvan de naam begint met een u. DHEW 5.2 Handel Overzicht sites actualisering september / 8

4 4.2 Zoek verdere informatie voor het bedrijf Retail Estates. Klik op de naam van het bedrijf. Kies het tabblad Company information. Kies het item Key figures +. Hoeveel bedroeg de nettowinst in het laatste boekjaar. Lees het af bij het item Net income. 5 Keer terug naar de homepagina. Kies in de zwarte balk bovenaan Corporate > Who we are: History. 5.1 Waarom en wanneer kreeg het bedrijf de naam NYSE Euronext? 5.2 Kies New York: more. NYSE is een letterwoord. Met welke woorden is dit letterwoord gevormd? 5.3 Kies Contact Us > Customer Support. Scrol naar het einde van de bladzijde Wat is het postadres van NYSE Euronext? 6 > Geld & beleggen 6.1 Blz. 78 Blz. 89 > Markten > BEL 20 Wijziging: > Geld & beleggen. Scrol naar beneden tot aan Indexen. Klik op Bel Het prijsbeleid van de overheid > NL > Ondernemingen & Zelfstandigen > Marktreglementering > Gereguleerde prijzen > Normale prijs 2 Kies Maximumprijzen 3 Prijsbepaling Prijsverhoging Elementen van prijszetting Blz. 103 Blz. 105 Blz. 108 Blz Methoden van prijsbepaling newson.com 1 > Praktische info > Tarieven Wijziging: > Tickets & Abonnementen > Tarieven. 1.3 Reducties 1.4 Kies Zaalplan > Zaalplan Beter: 1.4 Kies Zaalplan > Downloadfile: Zaalplan (pdf) > OIVO CRIOC 3.11 Prijsstrategieën voor nieuwe producten 6 DHEW 5.2 Handel Overzicht sites actualisering september / 8

5 Blz. 116 Blz. 119 Blz Prijselasticiteit 3.13 Inflatie 5 > NL > Statistieken en Analyses > Economie > Consumptieprijzen > Consumptieprijsindexen > Consumptieprijsindex > Wat is de consumptieprijsindex? 5 > NL > Statistieken en Analyses > Economie: Consumptieprijzen (CPI) > Consumptieprijsindex 5.1 in kantlijn: 2008: Eerste actualisering BETER: 5.1 in kantlijn: Actualiseringen > 2010: Tweede actualisering 5.2 Kies de link Korf BETER: 5.2 Kies de link Korf in kantlijn: Consumptieprijsindex BETER: 6 Kies bij de links bovenaan opnieuw voor Consumptieprijsindex en klik onder de titel op Recentste cijfers. 7 in kantlijn: Gezondheidsindex > Wat is de gezondheidsindex? 8 Keer terug naar Consumptieprijsindexen. Kies Geharmoniseerde index BETER: 8 Keer terug naar Consumptieprijzen. Kies Geharmoniseerde index 9 in kantlijn: Consumptieprijsindex > Inflatie 9 Kies in de kantlijn Consumptieprijzen > Inflatie IDP > NL > Statistieken en Analyses > Consumptieprijzen > Consumptieprijsindexen > Gemiddelde prijzen > Gemiddelde prijzen van producten, diensten en productgroepen > CPI Gemiddelde prijzen (XLS) > NL > > Statistieken & Analyses > Consumptieprijzen (CPI) > Gemiddelde prijzen > Gemiddelde prijzen van producten, diensten en productgroepen > CPI Gemiddelde prijzen (XLS) 3.14 Gevolgen van inflatie en prijsindexatie > NL > Statistieken en Analyses > Consumptieprijzen > Consumptieprijsindexen > Huurindexatie Wijziging: > NL > Statistieken en Analyses > Consumptieprijzen: Huurindexatie Blz. 122 IDP 1 > NL > Statistieken en Analyses > Consumptieprijzen > Gezondheidsindex > Prijzen Consumptieprijsindex vanaf 1920 en gezondheidsindex vanaf 1994 > Download 3 Gezondheidsindex > Huurindexatie > Huurcalculator Wijziging: 3 Consumptieprijzen >Huurcalculator Test je kennis Blz. 127 TJK Blz. 132 TJK 38 > Nederlands > Merken > Persoonlijke verzorging > Nederlands > Onze Merken > Merken voor persoonlijke verzorging DHEW 5.2 Handel Overzicht sites actualisering september / 8

6 Blz. 137 Blz. 148 Blz. 152 Blz. 156 Blz. 161 Blz. 185 Blz Marketingmix: plaats 4.1 Distributiekanaal 3 Kies Services & Quality Beter: Kies het tabblad About ISPC. Kies links Services & Quality 4 Kies ISPC Buyer s Card Schakels in het distributiekanaal 5 > Trends en inzichten; rapport Voedingsuniversum 4.3 Vestigingsplaats of Te vervangen door: 4.4 Een vestigingsplaats kopen, huren of leasen? IDP 7 > Portfolio > Portefeuille lijst 4.5 Een onroerend goed aankopen IDP 1.2 > Bereken zelf > Berekening van de aktekosten voor aankoop 1.2 > Bereken zelf uw aktekosten > Berekening van de aktekosten voor aankoop 4.6 Een onroerend goed huren 7 Bijlage huurovereenkomst > NL > Justitie van A tot Z > H > Huurwet > Brochure De huurwet (editie 20..) > NL > A tot Z onderwerpen > H > Huren en verhuren > Zie ook: De huurwet,..e editie > Gratis downloaden: De huurwet,..e editite (maand 20..) 1.2 > Administraties > Patrimoniumdocumentatie > Kadaster, Registratie en Domeinen; linkerkolom: kies Adressen van de federale belastingadministraties; Kies in de linkerkolom voor Bevoegdheden, kies AKRED, kies in de alfabetische lijst voor Registreren van huurcontracten voor onroerende goederen, Zoek de postcode van Nieuwpoort 1.2 > Administraties > Patrimoniumdocumentatie. Linkerkolom: kies Adressen van de federale belastingadministraties; Kies in de linkerkolom voor Bevoegdheden, kies AKRED, kies in de alfabetische lijst voor Registreren van huurcontracten voor onroerende goederen, Zoek de postcode van Nieuwpoort. DHEW 5.2 Handel Overzicht sites actualisering september / 8

7 3 > NL > Justitie van A tot Z > H > Huurwet > Brochure De huurwet (editie 20..) > NL > A tot Z onderwerpen > H > Huren en verhuren > Zie ook: De huurwet,..e editie > Gratis downloaden: De huurwet,..e editite (maand 20..) Test je kennis Blz. 203 TJK > Verkoop Deze website is grondig gewijzigd. De gestelde vragen kunnen niet meer opgelost worden. Wij stellen voor deze website te vervangen door de link hieronder met wijziging van sommige vragen: 4.1 Waar produceert VO Wear? 4.2 Wie is de doelgroep van VO Wear? 4.3 Kan een kleine boetiek ook aankopen bij VO Wear? Verklaar. 4.3 Voor welke kanaalstructuur heeft VO Wear gekozen? TJK 6 > Company TJK 11 > Contact Blz. 235 Blz. 239 Blz Marketingmix: promotie 5.1 Communicatiestrategie 5.2 Push en pullstrategie Promotiemix 5.4 Uitverkopen en opruimingen 3 > NL > Belgische wetgeving; dossiernummer: /03. Kies Opzoeking > Lijst > Detail 5.5 Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten 3 > NL > Belgische wetgeving; dossiernummer: /03. Kies Opzoeking > Lijst > Detail > Nederlands > Beslissingen van de JEP Blz Winkelcommunicatie: externe en interne winkelpresentatie demolen.be Test je kennis Blz. 260 TJK Blz. 264 TJK DHEW 5.2 Handel Overzicht sites actualisering september / 8

8 Blz. 265 TJK Deze website is gewijzigd. Dat heeft gevolgen voor deze vraag. Wij stellen hier de volgende aanpassing voor Bij welk bedrijf kom je terecht? Kies Who are we? Vertaal de Engelse zinnen waarmee het bedrijf zich voorstelt De tabbladen geven aan dat het bedrijf drie takken heeft. Wat is de specialiteit van elke tak? Blz. 266 TJK > NL > Over Zetes > Overzicht Gewijzigd: > Over Zetes > Onze business 11.8 Engelstalige bedrijfsfilm Kies Pers & Events > Video s > Voorstelling van de Zetes Groupe DHEW 5.2 Handel Overzicht sites actualisering september / 8

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009

HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009 HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009 INHOUDSOPGAVE 1 WEGWIJS IN ONLINE BANKING...1 1.1 HELP...1 1.2 INLOGGEN...2 1.2.1 Startpagina...2 1.2.2 Paswoord...3 1.2.3 Code Card...4

Nadere informatie

Het Bolero platform. handleiding

Het Bolero platform. handleiding Het Bolero platform handleiding Inhoudstafel Voorwoord: De Bolero aanpak 3 1. Aan de slag met Bolero 4 1.1. Waar vindt u het informatieaanbod op www.bolero.be? 5 1.2. Hoe zoekt u een effect? 10 1.3. Hoe

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Online verkopen start met SEOshop

Online verkopen start met SEOshop Online verkopen start met SEOshop Eenvoudig en snel wegwijs op het SEOshop webwinkel platform Naam: Lisa van der Werf Bedrijf: SEOshop Datum: 20/02/2013 Inhoud 1 Beheer...2 2 Webwinkel instellingen...8

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Handleiding. NutriCount Online. Versie 1.1, augustus 2013. Pagina 1

Handleiding. NutriCount Online. Versie 1.1, augustus 2013. Pagina 1 Handleiding NutriCount Online Versie 1.1, augustus 2013 Pagina 1 Voorwoord Gefeliciteerd met je aankoop van NutriCount Online, het berekeningsprogramma voor iedere professional die een uitgebreide analyse

Nadere informatie

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Voorwoord Welkom bij de handleiding van IP Marketing 3.0. Hier vindt u alle informatie over het gebruik van het vernieuwde

Nadere informatie

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie

Copyrights 2007 LogiVert LogiControle BV 2007 Easy Computing

Copyrights 2007 LogiVert LogiControle BV 2007 Easy Computing Copyrights 2007 LogiVert LogiControle BV 2007 Easy Computing 1ste druk 2007 Uitgever Easy Computing n.v. Horzelstraat 100 1180 Brussel Easy Computing b.v. Jansweg 40 2011 KN Haarlem Website Productmanagement

Nadere informatie

UIT DE PRAKTIJK. 32 De h@ndel en wij 6.1

UIT DE PRAKTIJK. 32 De h@ndel en wij 6.1 UIT DE PRAKTIJK Carrefour Belgium werkt samen met IBO, Independent Barge Operator, om containers met nonfood-producten in eigen land te vervoeren. 85 % van de containers die o.a. vanuit het Verre Oosten

Nadere informatie

2. Is het evt. mogelijk om automatisch maandelijks een backup van de database te emailen naar een bepaald email adres?

2. Is het evt. mogelijk om automatisch maandelijks een backup van de database te emailen naar een bepaald email adres? Backup 1. In WordPress kun je exports maken van Posts en Pages. Is dit voldoende voor een volledige backup? Hoe zorg je voor een backup van de structuur van de database (of is dit niet nodig)? Ik weet

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Travel CRM Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Travel CRM Versie: 12.1 Inhoud OVER MAMUT ENTERPRISE TRAVEL CRM...

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP LEERPLAN DEEL 1 De onderneming en haar omgeving LEERPLAN leerinhouden voorstel

Nadere informatie

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 In deze handleiding behandelen we de basisfuncties van de website www.kotatgent.be. Hoe kan je jezelf (als verhuurder of student) registreren en vervolgens je pand(en)

Nadere informatie

Dank u om Morningstar.nl te kiezen als uw beleggingspartner. Website GebruikersGids 1

Dank u om Morningstar.nl te kiezen als uw beleggingspartner. Website GebruikersGids 1 Morningstar.nl GebruikersGids NEDERLANDS 2010 ß Website GebruikersGids 1 Op de Morningstar Website vindt u snel objectieve en onafhankelijke informatie over de duizenden beleggingsfondsen die op de Nederlandse

Nadere informatie

Beknopte handleiding Datastream

Beknopte handleiding Datastream 1 Beknopte handleiding Datastream Datastream is een krachtige dataverzamelingssoftware waarmee je bijna alle mogelijke data kan downloaden betreffende aandelen, obligaties, marktindices, macro-economische

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super

Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super Helpdesk online module: Spring Instituut Tel: 0318-493133 Mail: info@springinstituut.nl 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene informatie... 3

Nadere informatie

WEBSITES MAKEN MET GOOGLE SITES HANDLEIDING GEBOL

WEBSITES MAKEN MET GOOGLE SITES HANDLEIDING GEBOL WEBSITES MAKEN MET GOOGLE SITES HANDLEIDING GEBOL Inleiding Deze handleiding is gemaakt om te illustreren hoe je een website kunt bouwen met Google Sites. Met deze eenvoudige, maar uitgebreide handleiding

Nadere informatie

Tradzster. Handleiding 1.2

Tradzster. Handleiding 1.2 Tradzster Handleiding 1.2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inloggen... 4 2 Tradzster dashboard... 5 2.1 Mededelingen... 5 2.2 Rekeningen... 5 2.3 Instellingen... 6 2.4 Uitloggen... 7 2.5 Schakelen tussen

Nadere informatie

Handleiding. klantenwebsite

Handleiding. klantenwebsite Handleiding klantenwebsite Overzicht 1. CREDITEL 4 1.1 ZOEKEN VAN BEDRIJVEN 4 1.2 SERIEEL AANVRAGEN 7 1.3 BEDRIJFSLEIDING ZOEKEN 8 1.4 AKTES (PUBLICATIES VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VZW S) 9 1.5 NEERGELEGDE

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS... 1 1.1 Inventaris afdrukken... 1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)... 3 1.3 Inventaris importeren... 3 1.4 Inventaris

Nadere informatie

Handleiding DocRoom Klanten

Handleiding DocRoom Klanten Handleiding DocRoom Klanten Boomstructuur 2.0 31 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Tineke Stalmans Inhoudstafel 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 3 Hoe ECM (DocRoom) starten?... 5 3.1 Inloggen... 5 3.2

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie