Vooruitgangstraat, 50 B-1210 Brussel Ondernemingsnummer : Een LAN-party organiseren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooruitgangstraat, 50 B-1210 Brussel Ondernemingsnummer : 0314.595.348 http://economie.fgov.be. Een LAN-party organiseren"

Transcriptie

1 Vooruitgangstraat, 50 B-1210 Brussel Ondernemingsnummer : Een LAN-party organiseren

2 Een LAN-party organiseren

3 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B BRUSSEL Ondernemingsnr. : tel. (02) Voor buitenlandse telefoons: tel Verantwoordelijke uitgever : Lambert VERJUS Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat, 50 B-1210 BRUSSEL Wettelijk depot : D/2007/2295/

4 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» EEN «LAN-PARTY» ORGANISEREN GAMING IS NOT A CRIME! Spelers verzamelen in een netwerk werkt sociale contacten in de hand; de spelers kunnen dan ook aangename momenten delen rond een gemeenschappelijke passie. Opdat elke deelnemer zich bij een dergelijk evenement in alle veiligheid zou kunnen ontspannen en ontplooien, moeten de organisatoren rekening houden met de wetgeving en de veiligheid. WELKE ZIJN DE RISICO'S? Door een informatica-infrastructuur ter beschikking van de deelnemers te stellen, zijn de organisatoren verantwoordelijk voor het beheer van deze infrastructuur als een goede huisvader. Dit impliceert dat, in geval van incident of overtreding, de organisatoren strafrechtelijk en/ of burgerlijk als medeplichtigen zouden kunnen worden vervolgd om, bewust of door te weinig voorzorgsmaatregelen te nemen, vrije baan te hebben gegeven aan de overtreders. Overtredingen die begaan kunnen zijn door het gebruik van internet en in het kader van LAN-party s kunnen ernstige economische en morele gevolgen hebben: verspreiding van media met schending van de auteursrechten, versturen van dreigmail of pestmail, identiteitsdiefstal, downloads van pedo-pornografische beelden, kansspelen... 3 PRESENTATIE VAN HET DOCUMENT Dit document bevat een aantal suggesties voor de organisatoren. De bedoeling ervan is de praktische kant van de zaken aan te snijden. Het nodigt u uit de talrijke vrij toegankelijke wetgevingsbronnen te raadplegen. Bepaalde gedeelten behandelen technische onderwerpen waarvoor een basiskennis van de netwerktechnologie noodzakelijk is. De ervaring van de organisatoren terzake is altijd een voordeel en maakt het mogelijk originele en performante oplossingen uit te werken die niet duur zijn. In bijlage vindt u: een lijst van nuttige telefoonnummers en adressen; voorbeelden van artikelen die in het reglement kunnen worden ingelast; een fiche «organisator» die geenszins een verplichting is, maar die het mogelijk maakt de mee te delen informatie gemakkelijk te structureren ; een lijst van internetverwijzingen naar sites die de diverse aangesneden aspecten behandelen. De elektronische versie van dit document bevat voor bepaalde termen links die aangeklikt kunnen worden en zo toegang verschaffen tot internetpagina's met beknopte uitleg.

5 IN DE PRAKTIJK! WAARMEE MOET U REKENING HOUDEN? U moet rekening houden met een aantal factoren vooraleer een «LAN-party» te organiseren. Ze zullen de voorbereidingen en de toe te passen veiligheidsmaatregelen bepalen. Denk onder andere aan de volgende elementen : aantal deelnemers inschrijvingsprocedure (via internet, betaling vooraf,...) aanwezigheid van minderjarigen aanwezigheid van niet-ingeschreven personen frequentie van «LAN-party s» en van soortgelijke evenementen per jaar aard van het lokaal (openlucht, sportzaal,...) 4 lijst van de voorziene netwerkspellen aanwezigheid en beschikbaarheid van een internetaansluiting andere animatie (gezelschapsspelen, voorstellingen, projectie van films, muziek,...) verkoop van informaticamateriaal ter plaatse verkoop van drank en/of snacks ter plaatse parkeergelegenheid VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE ORGANISATOR? Uw verantwoordelijkheid, uw rechten en uw plichten als organisator hangen van talrijke factoren af: de frequentie van en het aantal deelnemers aan de LAN-party s of aan de evenementen in het algemeen die u organiseert. Dit bepaalt uw verplichtingen inzake sociale en fiscale wetten en de keuze van de juridische vorm die aan uw activiteiten als organisator van LAN-party s moet worden gegeven (VZW, NV, ); als u nog andere activiteiten voorziet dan het beschikbaar stellen van een informatica-infrastructuur aan de deelnemers (voorbeeld : andere personen particulieren of professionals de kans geven goederen zoals spellen, software te verkopen of te zorgen voor maaltijden) wordt u sterk aanbevolen zich in te schrijven bij de Kruispuntbank Ondernemingen. Daartoe zal u zich moeten wenden tot een erkend ondernemingsloket waarvan de lijst zich op de internetsite van de Federale Overheidsdienst Economie bevindt ( rubriek «ondernemen ondernemingsloketten»);

6 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» aarzel niet contact op te nemen met de Kruispuntbank Ondernemingen om uw project voor te stellen en de verschillende stappen te onderzoeken die u moet doen opdat uw statuut van organisator wettelijk geldig zou zijn. ADMINISTRATIEVE VOORBEREIDING Een fiche «LAN-PARTY» is in bijlage opgenomen. Zij maakt het u mogelijk de informatie betreffende het evenement te verzamelen om ze ter beschikking te stellen van de verschillende contacten. Deze elementen zullen kunnen worden meegedeeld (onder andere) : aan het plaatselijke politiebureau, dat u zal meedelen welke gemeentelijke dienst eventueel op de hoogte moet worden gebracht. Het zal gaan om de administratieve overheid die verantwoordelijk is voor eventuele incidenten rond het evenement. Er bestaat een politiereglement dat onder meer alles omkadert wat te maken heeft met samenscholingen en burenoverlast. Het politiebureau zal ook de "Regional Computer Crime Unit" van de Federale Gerechtelijke Politie op de hoogte brengen, opdat die snel zou kunnen reageren wanneer er tijdens het evenement een overtreding gebeurt. 5 aan de brandweer, om hen op de hoogte te brengen van het evenement. In bepaalde gevallen kan de brandweer controleren of de veiligheidsnormen in acht zijn genomen. Als u tijdens het evenement muziek of films verspreidt, neem dan contact op met een maatschappij voor het beheer van auteursrechten om er zeker van te zijn dat u de wetgeving naleeft. Overweeg indien nodig de inschrijving bij de Kruispuntbank Ondernemingen. Zorg hoe dan ook voor een boekhouding van al uw uitgaven en ontvangsten en bewaar de bewijsstukken. Als u voor bepaalde activiteiten een beroep doet op externe firma's (installeren van de informatica-infrastructuur, maaltijden, huur van de zaal), maak dan een contract op tussen u en deze partijen waarin duidelijk het volgende wordt vermeld : de aard van het evenement, de aard van de prestatie die van de externe firma wordt verwacht en de verdeling van de verantwoordelijkheden. Als de activiteiten toegang tot het beroep vergen, vraag dan de vereiste titel of het vereiste certificaat betreffende de basiskennis inzake bedrijfsbeheer. Sluit verzekeringen af om de materiële schade van de deelnemers te dekken, alsmede de burgerlijke aansprakelijkheid voor de duur van het evenement. In bepaalde gevallen kan de wetgeving ertoe verplichten dat een erkende instelling controleert of de elektrische installatie in orde is.

7 Ter plaatse georganiseerde activiteiten mogen niet in strijd zijn met de Belgische wetgeving. Heb aandacht voor de wetgeving op spelen (weddenschappen, kansspelen,...) en voor de bescherming van minderjarigen (projectie van pornografische beelden, verbruik van alcoholische of opwekkende drank,...). UITWERKEN VAN HET REGLEMENT Alhoewel de rechten en plichten van organisatoren en deelnemers in de Belgische wetgeving reeds volledig zijn omschreven, zal het uitwerken van het specifiek reglement de werking bepalen van heel de organisatie van de LAN-party, vanaf de inschrijvingen tot het bewaren van de gegevens over de deelnemers. Wanneer de LAN-party aan de gang is, zal het reglement door de organisatoren worden gebruikt om hun verantwoordelijkheid uit te oefenen en een serene en aangename sfeer te garanderen. 6 Over het algemeen maakt het reglement het mogelijk de rechten van de deelnemers te beschermen, en terzelfder tijd die van de organisatoren. Als u in het reglement bijvoorbeeld specificeert dat de deelnemer u de toestemming geeft de inhoud van zijn informatiedragers te controleren (harde schijven, externe schijven,...) beschermt u de deelnemer door hem te verwittigen dat hij, vóór de LAN-party, zijn privé-gegevens in veiligheid moet brengen (op een CD thuis bijvoorbeeld). Zo kunt u uw verantwoordelijkheid altijd ten volle uitoefenen door op de computer van de deelnemer te controleren of er niets het goede verloop van de LAN-party schaadt en is de deelnemer geenszins ongerust over het binnendringen in zijn privé-leven. Het aanplakken van het reglement aan de ingang van het lokaal geeft er kennis van aan de personen die het betreden, maar die niet van plan zijn zich in te schrijven als deelnemer. In bijlage vindt u een lijst van artikelen, als voorbeeld, die in het reglement kunnen worden opgenomen. WETGEVING INZAKE AUTEURSRECHTEN Het downloaden van films en muziek Onlangs werd de term «downloaden» geassocieerd met «recht op de privé-kopie». In werkelijkheid voorziet de wet betreffende het auteursrecht (WA) (artikel 22, 1, 5 ) dat «de reproductie van geluidswerken en audiovisuele werken die in familiekring geschiedt en alleen daarvoor bestemd is, niet onderworpen is aan de voorafgaande toestemming van de titularis van het exclusieve recht op reproductie. Als tegenprestatie moet hem evenwel een vergoeding worden betaald.» Om de in dit artikel voorziene uitzondering te genieten, zouden LAN-party s als een «familiekring» moeten worden beschouwd, dat wil zeggen een kring die personen bijeenbrengt tussen wie een familieband bestaat of een band die ermee gelijkgesteld kan worden. Het werk moet ook wettelijk zijn gepubliceerd, dat wil zeggen dat het toegankelijk is gemaakt voor het publiek, verspreid door de auteur ervan. Dit is niet altijd het geval voor

8 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» werken die op het internet zijn verspreid. Bepaalde werken zijn onwettige kopieën wanneer zij niet door de auteur ervan zijn verspreid. Wanneer het downloaden bijvoorbeeld dankzij de P2P software is gebeurd, moet eraan worden herinnerd dat, in de «download»-fase, het downloaden toegestaan is wanneer het in de familiekring gebeurt, de download voor die kring is bestemd en de verschuldigde vergoeding werd betaald als tegenprestatie. In dat geval is het downloaden wettelijk. In geval van twijfel over de betaling van deze vergoeding of wanneer op een internetsite niet duidelijk is vermeld dat deze vergoeding wel degelijk werd betaald, is het beter niet te downloaden. Het downloaden in de fase van de «upload», en dus van het ter beschikking stellen van werken vormt in principe een handeling van communicatie aan het publiek, onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de rechthebbenden. Indien een dergelijke toestemming niet werd gegeven en, wanneer men geen uitzondering kan genieten (artikel 22, 1, 3 ), is het beter deze werken niet beschikbaar te stellen. De kopie Om een geluidswerk of een audiovisueel werk te mogen kopiëren, is de voorafgaande toestemming van de auteur noodzakelijk, tenzij men een uitzondering op de auteursrechten kan genieten. In het geval van een privé-kopie (artikel 22, 1, 5 ), moet het werk op geoorloofde wijze zijn gepubliceerd en moet de kopie in de familiekring gebeuren en daarvoor bestemd zijn. Videospellen en andere software 7 Het videospel dat gekwalificeerd is als computerprogramma of als software kan door auteursrechten beschermd zijn. Er bestaan echter specifieke bepalingen voor de bescherming van computerprogramma's zoals de mogelijkheid voor de gebruiker om, zonder toestemming van de auteur van het programma, een backup-kopie te kunnen maken, voor zover dit nodig is om het programma te gebruiken (artikel 6, 2, van de wet op de bescherming van computerprogramma's). DE LAN-PARTY AANKONDIGEN - ZICHTBAARHEID VAN HET EVENEMENT De meest gebruikte methode en ook de meest praktische is het evenement via een internetsite aan te kondigen. Volgens de reglementering moet u ten minste de volgende gegevens vermelden : uw naam of handelsbenaming, uw adres, uw adresgegevens (tel., fax, ), uw ondernemingsnummer (indien dit laatste door uw activiteit vereist wordt),...(artikel 7 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij) Het is belangrijk dat de deelnemer de mogelijkheid heeft kennis te nemen van het reglement vooraleer zich naar de plaats van de LAN-party te begeven, opdat hij de nodige maatregelen zou kunnen treffen ter voorbereiding van zijn computer en ter vrijwaring en bescherming van persoonlijke gegevens.

9 Als de inschrijvingen elektronisch gebeuren, moeten de bepalingen in acht worden genomen betreffende het contract op afstand zoals voorzien door afdeling 9 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, namelijk: 1. de inschrijving schriftelijk aan de deelnemer bevestigen, met ten minste de volgende informatie : de identiteit en het adres van de organisator, de inschrijvingsprijs, de betalingswijzen, het bestaan van een verzakingsrecht; 2. uitdrukkelijk een verzakingsformule ten gunste van de deelnemer opstellen, waarvan de minimumtermijn 7 werkdagen zou zijn, te rekenen vanaf de dag die volgt op de inschrijving; 3. voorzien in de terugbetaling van de bedragen die eventueel reeds gestort zijn ingeval de LAN-party niet zou kunnen plaatsvinden (artikel 81 van de wet van 14 juli 1991). Overigens is het ook belangrijk de gegevens te bewaren met betrekking tot deze inschrijvingen (minstens het IP-adres, datum en uur). 8 TOT STAND BRENGEN VAN DE INFRASTRUCTUUR het goede verloop van de spelen verzekeren Het eerste doel van de LAN-party is de deelnemers de kans geven te spelen; de infrastructuur wordt gekozen op basis van het optimale gebruik van de aansluitingen en de bandbreedte in het kader van het gebruik van de spelen. zorgen voor de fysieke veiligheid 1. Denk aan mogelijke incidenten vooraleer ze effectief gebeuren. 2. In geval van brand of paniek moeten de nooduitgangen en vluchtwegen vrij en zichtbaar zijn. 3. Voorzie een verlichting van de zaal bij noodgevallen; iemand van de organisatie moet nagaan of niemand die in slaap is gevallen in de zaal blijft. 4. Voeg bij het document dat aan de deelnemers wordt uitgereikt een plan van de zaal, alsmede een plan van de omgeving, waarop u het verzamelpunt aanduidt in geval van ontruiming. zorgen voor de periferische veiligheid van het netwerk 1. De computers van de LAN-party kunnen schade toebrengen aan externe systemen. 2. De «botnets» of «zombielegers» vinden in een verzameling van computers in een plaatselijk netwerk dat aangesloten is op het internet een schuilplaats om zich te verspreiden en om te handelen. 3. De randbescherming van de informatica-infrastructuur wordt over het algemeen verzekerd door een firewall die geplaatst wordt tussen de internetaansluiting en het bruggetje van het plaatselijk netwerk van de LAN-party. Wij raden de benadering «all

10 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» closed except» aan die het mogelijk maakt de LAN-party te isoleren en die enkel uitgaande aansluitingen naar het internet en naar een aantal bepaalde poorten toestaat. Binnenkomende aansluitingen moeten altijd worden verboden. 4. Indien u wenst dat de webserver van de LAN-party zichtbaar is vanaf het internet, opteer dan voor de DMZ-technologie 5. Via een monitoring van de bandbreedte kan u abnormale variaties van het gebruik ervan detecteren en de organisatoren alarmeren, opdat zij de oorzaak zouden kunnen bepalen en de normale activiteit zouden kunnen herstellen. zorgen voor de interne veiligheid van het netwerk 1. De IP-adressering gekoppeld aan het Mac-adres van de computer van de deelnemer zorgt voor een eenvoudig beheer van het netwerk. Het Mac-adres en het eraan gekoppelde IP-adres kunnen worden toegevoegd aan het reglement dat wordt ondertekend door de deelnemer die aldus kennis neemt van het feit dat hij het niet mag wijzigen. 2. Het toezicht op aansluitingen van niet-getelde computers mag gebeuren door gebruik te maken van een software zoals arpwatch. 3. Als het reglement in die mogelijkheid voorziet, mogen de organisatoren de open poorten testen op de computers van de deelnemers, om de aanwezigheid te detecteren van servers van bestanden Als het reglement in die mogelijkheid voorziet, zullen de organisatoren rechtstreeks de inhoud kunnen controleren van de schijven van de gebruikers, om zich ervan te vergewissen dat er via de informatica-infrastructuur geen programma s die illegale inhoud verspreiden uitgevoerd worden. bewaren van gegevens 1. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het strafwetboek verbieden uitdrukkelijk het onderscheppen van gegevens die doorgezonden worden via informaticasystemen. Toch mag u, op voorwaarde dat u deze maatregel in het reglement hebt voorzien en om het minimum te bewaren dat noodzakelijk is voor de identificatie van de deelnemers die strafbare feiten hebben gepleegd, de geschiedenis van de buitengaande aansluitingen bewaren. 2. Over het algemeen is de geschiedenis van de open «sockets» verbonden met de «buitenwereld» (datum en uur, IP-adres en verwijderde TCP/IP-poort, IP-adres en lokale TPC/IP-poort) voldoende en heeft ze geen betrekking op de gestuurde gegevens. 3. Indien u een proxy-server voor het HTTP-protocol introduceert, kan ook de proxy-geschiedenis worden bewaard, maar zonder dat zij wordt geraadpleegd. Neem die bijzonderheid in uw reglement op en verwittig duidelijk de gebruiker, bijvoorbeeld met affiches op de muur. Verkoop van producten Vanaf het ogenblik dat u producten of diensten verkoopt (bijv.: inschrijvingsrecht, dranken, ) dient u de prijzen bekend te maken. Die prijzen, taksen inbegrepen, moeten minstens op een buiten de LAN-party zichtbare plaats (zoals de ingang) worden geafficheerd.

11 DE DEELNEMERS AANVAARDEN Bij de inschrijving te vragen gegevens Daar de deelnemer verantwoordelijk is voor zijn daden is het belangrijk dat u op het ogenblik van de inschrijving over de nodige gegevens beschikt voor zijn volledige identificatie: naam, voornaam, geboortedatum, adres. Bepaalde gegevens zoals het telefoonnummer, een adres of andere kunnen de voorbereiding vergemakkelijken. Het is eveneens belangrijk te verwijzen naar de reglementering inzake de persoonlijke levenssfeer en dus de volgende formule op het inschrijvingsformulier te vermelden: «Conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u op elk ogenblik het recht op toegang tot uw gegevens, het recht op verbetering en het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking en de mededeling ervan aan derden. Daartoe volstaat het te schrijven + adres en verdere gegevens van de organisator opgeven.» 10 Controle van de toegang en administratieve formaliteiten (het reglement ondertekenen,...) U kunt de identiteit van de personen controleren via hun inschrijvingsformulier samen met de bevestiging ervan. Bij het ondertekenen van het reglement kan het nuttig zijn er gegevens in op te nemen zoals het Mac-adres van de netwerkkaart van de deelnemer en het hem toegekende IPadres. 1. «Vrije» bezoekers Indien u aanvaardt dat bezoekers het lokaal van de LAN-party betreden zonder eraan deel te nemen, vermeld dan in het reglement en ook mondeling dat het hun verboden is het informaticamaterieel ter plaatse te gebruiken. 2. Aanwezigheid van minderjarigen Indien minderjarigen als deelnemer of vrije bezoeker ter plaatse aanvaard worden, overweeg dan de nodige maatregelen om hen te beschermen. Als zij deelnemen, vraag dan de toelating van de ouders en bewaar die na de gebeurtenis. Indien er minderjarigen aanwezig zijn, vormt het tonen van afbeeldingen of films die hun eerbaarheid of morele integriteit kunnen aantasten een overtreding. Indien u merkt dat zulke afbeeldingen of films te zien zijn op de computers van de deelnemers, bent u als organisator verantwoordelijk voor de ontmoeting van de minderjarige en de onkiese deelnemer.

12 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» TIJDENS HET VERLOOP Naleving van de wetgeving inzake auteursrechten De LAN-party s zijn op twee manieren betroffen: 1. indien de muziek of de films tijdens de LAN-party worden verspreid (achtergrondmuziek, cinemazaal,...) moet u eerst contact opnemen met een beheersmaatschappij voor auteursrechten of naburige rechten om de vergoeding voor de verspreiding van de door die rechten gedekte werken te betalen. 2. de infrastructuur (netwerk, computers, zaal,...) mag niet worden gebruikt om de auteursrechten te schenden (divx, mp3,...). In dit geval kunt u aansprakelijk zijn indien u niet de nodige maatregelen heeft getroffen om dit gebruik te verhinderen. Elke deelnemer brengt zijn materieel mee dat uitgerust is met spellen die zullen worden gebruikt. U kunt ook bij de houder van de rechten (bijvoorbeeld de uitgever) de toelating verwerven om het spel ter beschikking te stellen van de deelnemers (met precisering van de context, het aantal deelnemers,...). In dit laatste geval komt het aan de organisator toe de technische en reglementaire maatregelen te treffen opdat het aldus ter beschikking gestelde spel na de LAN-party niet meer kan worden gebruikt. 11 De naleving van het reglement controleren met technische middelen Het aanwenden van technische middelen maakt het mogelijk over de naleving van het reglement te waken en aldus de uitoefening van uw verantwoordelijkheden als organisator te vrijwaren. In deze maatregelen kunnen dus worden voorzien: 1. het regelmatig bijwerken van de firewall rekening houdend met de evolutie van de toestand 2. het toezien op het gebruikte netwerkvolume per protocol, met bijzondere aandacht voor de protocollen SMB, CIFS en P2P. 3. het noteren van de berichten gegenereerd door een instrument als «arpwatch» om de nieuw aangesloten toestellen op te sporen. 4. het scannen van poorten op gevoelige of verdachte computers (die maatregel in het reglement voorzien) om er protocollen van uitwisseling van bestanden op te sporen. 5. het invoeren van geëvolueerde systemen gebaseerd op IDS-technologie (Intrusion Detection Systems) zoals bijvoorbeeld SNORT. 6. het gebruik van meer «indiscrete» middelen, zoals bijvoorbeeld Wireshark (vroeger ethereal), moet strikt worden beperkt tot ernstige incidenten en waar de observatie van de inhoud van de pakketten onontbeerlijk is om de bron van het incident te identificeren.

13 De naleving van het reglement en de wetgeving controleren met menselijke middelen Een reglement en technische maatregelen voorzien volstaat niet om een verloop zonder misbruik te waarborgen. De organisatoren moeten een voldoende aantal personen voorzien om menselijke controle uit te oefenen over de naleving van het reglement. Door tussen de deelnemers rond te lopen, af en toe een blik te richten op wat er op een scherm is afgebeeld, oog te hebben voor een samenscholing rond een computer, kan u de verspreiding opsporen van onwettige kopieën of van een pornografische film terwijl er minderjarigen aanwezig zijn. De elektrische aansluitingen moeten regelmatig worden gecontroleerd om brand te voorkomen en de circulatiezones moeten regelmatig worden vrijgemaakt. Alhoewel alles bij het begin van de LAN-party in orde is, komen er tijdens het verloop nieuwe deelnemers bij, ontbreken er stopcontacten en zijn de oplossingen van de gebruikers vaak origineel en hinderen zij de vrije doorgang van de personen. Bij een incident, reageren overeenkomstig het reglement en de wet 12 Indien u een strafrechtelijke overtreding vaststelt of indien een deelnemer u dit meldt, gelieve dan contact op te nemen met de RCCU van uw streek (een telefoonnummer werd u bij voorafgaande contactopname gegeven) of de lokale politie. Als organisator mag u niet de vrijheid nemen te oordelen of de overtreding moet worden vervolgd of niet. U kent de omvang van de overtreding, de antecedenten van de verdachte persoon en de eventueel aan derden veroorzaakte schade niet. Mogelijke actie van de gerechtelijke overheid ter plaatse Ingeval een overtreding wordt begaan op de site van de LAN-party, kan de gerechtelijke overheid (parket, onderzoeksrechter of politiemacht) ertoe gebracht worden ter plaatse op te treden. Dit optreden, conform het Wetboek van Strafvordering, heeft twee redenen: de overtreding doen stoppen en de elementen in beslag nemen die kunnen dienen om «de waarheid aan de dag te brengen». De voorwerpen ter plaatse kunnen dus worden onderzocht of in beslag genomen worden (zelfs indien zij op het ogenblik van de inbeslagneming niet aangesloten zijn) en de personen kunnen ondervraagd worden. Als de conceptie van het systeem het niet mogelijk maakt alle computers die gediend hebben om de overtreding te begaan formeel te identificeren, kan de inbeslagneming betrekking hebben op computers die enkel elementen bevatten die nuttig zijn om precies vast te stellen wat er gebeurd is. NA DE GEBEURTENIS Bewaring van gegevens De Belgische wetgeving inzake de persoonlijke levenssfeer beschermt de burgers. Dit sluit niet uit dat ze kunnen worden vervolgd bij strafrechtelijke overtreding. Het onderzoek is soms lang.

14 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Een slachtoffer in de Verenigde Staten dient bijvoorbeeld een klacht in na schade te hebben vastgesteld. Een internationale procedure wordt ingesteld, die uiteindelijk leidt naar het IPadres gebruikt door de internetverbinding op de LAN-party. Het is dus essentieel dat u over de nodige gegevens beschikt om de deelnemer te kunnen identificeren die de strafbare feiten heeft gepleegd. Anders zouden de slachtoffers zich tegen u kunnen keren omdat u de deelnemer een infrastructuur ter beschikking hebt gesteld waarmee de schade kon worden aangericht, zonder uw verantwoordelijkheid als «goede huisvader» te hebben opgenomen. De te bewaren gegevens zijn: 1. de identificatie van de deelnemer (naam, voornaam, geboortedatum) 2. de inschrijvings- en betalingsmethode 3. het Mac-adres van de netwerkkaart, evenals het toegekende IP-adres 4. de activiteit naar buiten toe, beperkt tot de aansluitingsgegevens (dus niet de inhoud) zoals de door elke deelnemer geopende TCP/IP-sockets 5. indien een proxy-server wordt gebruikt, de geschiedenis van die server op voorwaarde dat u de deelnemers bij het binnenkomen verwittigd heeft over die bewaring van gegevens. Het is verkieslijk dit in het reglement te vermelden. 13 Die gegevens kunnen idealiter gedurende een jaar op CD-Rom worden bewaard. Zij zullen worden opgeslagen om elk verkeerd gebruik te voorkomen en zullen slechts aan het gerecht of de politie worden bezorgd na formele en gemotiveerde vordering.

15 TELEFOONNUMMERS EN NUTTIGE ADRESSEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE a) Inzake de beroeps- en/of beheerskennis die men moet hebben om bepaalde activiteiten te kunnen uitoefenen of voor meer informatie over de ondernemingsloketten kan u contact opnemen met de dienst «ondernemingsloketten» van de Algemene Directie KMO-beleid van de FOD Economie (WTCIII, Simon Bolivarlaan 30 te B-1000 BRUSSEL; tel.: 02/ ; fax: 02/ ; 14 b) Om klacht in te dienen wanneer u slachtoffer bent van een onwettige of oneerlijke handelspraktijk, kunt u contact opnemen met de Algemene Directie Controle en Bemiddeling om het type-klachtenformulier te bekomen (WTCIII FO, Simon Bolivarlaan 30, B-1000 BRUSSEL; tel.: 02/ ; fax: 02/ ; be); u kunt het ook downloaden op de volgende internetsite: (rubriek «bescherming consument Wetgeving en praktische informatie Klachten, rechten en verplichtingen - waar en hoe klacht indienen»). FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE REGIONAL COMPUTER CRIME UNITS: De Federal Computer Crime Unit, Notelaarstraat 211 te B-1000 BRUSSEL - deelt u het adres en de verdere gegevens van de Regional Computer Crime Unit van uw streek mee. PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Hoogstraat 139 te B-1000 BRUSSEL (tel.: 02/ ; fax: 02/ ;

16 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» INTELLECTUELE RECHTEN (WAARTOE DE AUTEURSRECHTEN BEHOREN) Federale Overheidsdienst Economie, Dienst voor de Intellectuele Eigendom (afdeling auteursrecht): Adres: NGIII, Koning Albert II-laan 16, B-1000 BRUSSEL Tel.: 02/ Fax: 02/ BEHEERSVENNOOTSCHAP VAN RECHTEN AUVIBEL, Vilain XIII-straat 53-55, B-1000 BRUSSEL (02/ ); B.A.V.P., Vilain XIII-straat 53-55, B-1000 BRUSSEL (02/ ); SIMIM, Almaplein 3 bus 5, B-1200 BRUSSEL (02/ ); SABAM, Aarlenstraat 75-77, B-1040 BRUSSEL (02/ ). De website met uitleg over de uitvoering van de billijke vergoeding: 15

17 VOORBEELDEN VAN ARTIKELS DIE IN HET REGLEMENT KUNNEN VOORKOMEN 16 Artikel Met de ondertekening van dit reglement verbindt de deelnemer zich ertoe de organisatoren toegang te verlenen tot elke ruimte voor de opslag van gegevens toegankelijk vanop zijn harde schijf. De deelnemer is ervan verwittigd dat hij de nodige maatregelen moet treffen om zijn persoonsgegevens te bewaren vooraleer het lokaal van de LAN-party te betreden. Het is verboden servers of diensten op het netwerk in te stellen zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisatoren. Worden onder andere als diensten beschouwd, het delen van hulpmiddelen zoals gedeelde repertoriums («shares»), peer2peerfunctionaliteiten. De toegang tot het internet is beperkt tot de behoeften van de spelen. Het gebruik van de infrastructuur die de deelnemers ter beschikking wordt gesteld biedt toegang tot het internet via een systeem van proxyserver. De deelnemer is ervan verwittigd dat de sporen van activiteit van die proxy door de organisatoren worden bewaard en aan de gerechtelijke overheid worden meegedeeld in geval van overtreding. Daar de organisator netwerkbeheerder is, kan hij technische tests uitvoeren om de veiligheid ervan te vrijwaren. Die tests kunnen betrekking hebben op het nazicht van de op elke computer geopende TCP/IPpoorten. In geval van strafrechtelijke overtreding begaan in de lokalen of door het gebruik van het door de organisatoren ter beschikking gestelde netwerk, brengen die laatste de feiten ter kennis van de gerechtelijke overheid en delen zij haar de nuttige gegevens mee om de waarheid aan de dag te brengen. Indien er schade aan de organisator of aan derden wordt veroorzaakt, is alleen de deelnemer hiervoor burgerlijk aansprakelijk. Motivering Controle mogelijk maken over de aanwezigheid van onwettige inhoud die de aansprakelijkheid van de organisator meebrengt De veiligheid waarborgen en het gebruik van het netwerk vermijden voor activiteiten van verspreiding van onwettige inhoud Het risico van internetgebruik voor hacking en het sturen van strafrechtelijk vervolgbare berichten (bedreigingen, beledigingen,...) beperken Sporadische of stelselmatige controle mogelijk maken in geval van vermoeden van verkeer van onwettige inhoud op het netwerk De gebruiker ervan verwittigen dat de organisator de verantwoordelijkheid niet op zich neemt het onrechtmatig gebruik van de infrastructuur te negeren

18 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Artikel De gegevens die de deelnemer bij zijn inschrijving meedeelt aan de organisatoren zijn vertrouwelijk en mogen in het kader van de wet op de persoonlijke levenssfeer niet aan derden worden meegedeeld. Die gegevens mogen aan de gerechtelijke overheid worden meegedeeld in geval van strafrechtelijke overtreding of op vordering. De gegevens over de activiteit van de deelnemer ingezameld door de organisator tijdens het verloop van de LAN-party hebben betrekking op de aansluitingen en niet op de inhoud. Zij zijn vertrouwelijk en worden gedurende een jaar bewaard, en worden slechts aan de gerechtelijke overheid meegedeeld op vordering overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering. Na de termijn van een jaar worden ze vernietigd. Op het ogenblik van de inschrijving verbindt de deelnemer zich ertoe het door zijn netwerkkaart gebruikte MAC-adres mee te delen. Hij verbindt zich ertoe dit niet te wijzigen, noch het door de organisator manueel of automatisch toegekende IP-adres te wijzigen. De wijziging van die parameters is een schending van het reglement en vormt een reden tot uitsluiting uit de LAN-party. Het gebruik van softwaremiddelen om de diensten vast te stellen die toegankelijk zijn op de computers die aangesloten zijn op het netwerk van de LAN-party is strikt beperkt tot de organisatoren. Het gebruik van zulke software door een deelnemer vormt een reden tot uitsluiting uit de LAN-party De deelnemer verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om de persoonsgegevens en de nodige informatie voor de werking van zijn computer te bewaren. De organisator is niet aansprakelijk bij verandering van het systeem en van de configuratie ervan. De organisatoren kunnen elke deelnemer uit de LANparty uitsluiten die afbeeldingen of films die strijdig zijn met de goede zeden te zien geeft of aanzet om die te tonen. De deelnemer wordt individueel verwittigd ingeval hij de door de organisatoren vastgelegde norm niet naleeft. Motivering De persoonlijke levenssfeer van de deelnemer beschermen De persoonlijke levenssfeer van de deelnemer beschermen Geknutsel vermijden van deelnemers die de bescherming willen omzeilen Interne hacking vermijden De deelnemer ertoe verplichten de LAN-party «voor te bereiden» door zijn gegevens te bewaren De aanwezige minderjarigen beschermen 17

19 FICHE LAN PARTY Beschrijving van de gebeurtenis Benaming : Adres : Aanvang : Einde : Internetsite : Tel : Ingeschreven deelnemers : Voorziene deelnemers : Geplande spelen : c Minderjarigen toegelaten 18 Aanverwante activiteiten : gezelschapspelen drank, voedsel shows... c Nachtelijke activiteiten c Privé-parking c Toegelaten WIFInetwerk(en) c Toegang tot het internet IP :... Gegevens organisatoren Naam van de organisatie : Adres : Ondernemingsnummer in de Kruispuntbank : Verantwoordelijke : Adjunct : Toeleverancier 1 : Toeleverancier 2 : Tel GSM functie / opmerking

20 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Opgenomen contacten Dienst Datum Contactpersoon Tel Lokale Politie - RCCU : Gemeentebestuur : Brandweerdienst : Auteursrechtenmaatschappij : Goedkeuring elektriciteit : Verzekeringsmaatschappij : Handtekening verantwoordelijke : 19

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

Een jaar langer gebonden?

Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr. : 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/107 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING

Nadere informatie

Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Werking automatische toepassing

Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Werking automatische toepassing Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas Werking automatische toepassing 1. Wie is verantwoordelijk voor de automatische toepassing?... 1 2. Hoe wordt het sociaal tarief automatisch toegepast?...

Nadere informatie

Uitgever van de website. Burger Brands Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Louizlaan Brussel, BTW BE Host van de website

Uitgever van de website. Burger Brands Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Louizlaan Brussel, BTW BE Host van de website Welkom op onze website www.quick.be Quick doet alles wat in zijn vermogen ligt om te verzekeren dat de informatie op de website juist en actueel is, en behoudt zich het recht voor de inhoud om het even

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B. KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : S /

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/142 BERAADSLAGING NR 11/092 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten!

oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten! oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten! De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

CBPL Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat Brussel Formulier Gewone aangifte. Lees dit eerst.

CBPL Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat Brussel Formulier Gewone aangifte. Lees dit eerst. CBPL Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35 1000 Brussel Formulier Gewone aangifte Lees dit eerst Noteer Het indienen van een aangifte of van een geheel van aangiften

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Deze website wordt beheerd door Tickoweb bvba. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van Tickoweb,

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Versie 2014-07/10/2014 Bitwest organisatie, organiseert een lan-party, genaamd 'Bitwest 2014 winter edition', gedurende dewelke bij verschillende wedstrijden prijzen te winnen zijn. Bitwest 2014 winter

Nadere informatie

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden.

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden. MODEL 3 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een natuurlijk persoon als minnelijke invorderaar van schulden. 1.

Nadere informatie

Aangifte bij de privacycommissie (CBPL) - WAT

Aangifte bij de privacycommissie (CBPL) - WAT (CBPL) - WAT > De aangifte is een handeling waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking de CBPL op de hoogte stelt dat hij een verwerking van persoonsgegevens zal uitvoeren. > De aangifte bestaat vooral

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

VEILIGHEID EN AUTEURSRECHT een handleiding voor overheid en bedrijven

VEILIGHEID EN AUTEURSRECHT een handleiding voor overheid en bedrijven VEILIGHEID EN AUTEURSRECHT een handleiding voor overheid en bedrijven INTRODUCTIE Mensen die muziek maken zijn, net als in iedere andere bedrijfstak, afhankelijk van een redelijke vergoeding voor hun creativiteit

Nadere informatie

informatica is van vitaal belang voor mijn activiteit ik bescherm mijn materieel en mijn onderneming

informatica is van vitaal belang voor mijn activiteit ik bescherm mijn materieel en mijn onderneming ondernemingen informatica is van vitaal belang voor mijn activiteit ik bescherm mijn materieel en mijn onderneming IT-offerte Alle Risico s Informatica informatica is alomtegenwoordig in de bedrijfswereld

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD «WIN GRATIS VATEN» - PLANIDOO 2016

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD «WIN GRATIS VATEN» - PLANIDOO 2016 REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD «WIN GRATIS VATEN» - PLANIDOO 2016 1. Algemeen De online wedstrijd "WIN GRATIS VATEN" (hierna de Wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door 2DS vzw, met zetel te Barastraat

Nadere informatie

Algemene privacyverklaring

Algemene privacyverklaring Algemene privacyverklaring 1. Inleiding 1.1. Respect voor privacy De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor de Federale overheid van het hoogste belang. Alle persoonsgegevens die in het kader

Nadere informatie

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde Aanhef De volledige website www.newbusiness.be is eigendom van de vennootschap MADE IN BELGIUM bvba, samen met alle bijhorende rechten; voor elke (volledige of gedeeltelijke) reproductie is systematisch

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Versie 2013-25/01/2013 Studentenvereniging Centaura, organiseert een lan-party, genaamd 'HowestLan 2013', gedurende dewelke bij verschillende wedstrijden prijzen te winnen zijn. HowestLan 2013 en haar

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/178 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET KADASTER

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

Doel van de opleiding informatieveiligheid

Doel van de opleiding informatieveiligheid Doel van de opleiding informatieveiligheid Het netwerk voor elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen de diverse instellingen van de sociale zekerheid, dat door de Kruispuntbank wordt beheerd,

Nadere informatie

Uw contactpersoon Bati Verspeet

Uw contactpersoon Bati Verspeet Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Directie Private Veiligheid Uw contactpersoon Bati Verspeet E-mail bart.verspeet@ibz.fgov.be Uw referentie Onze referentie VIII/F/BVe/l O/

Nadere informatie

RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR. Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht.

RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR. Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht. (recht op afbeelding rtf_00114631) 22/08686 RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht. Nochtans beschermt geen enkele bijzondere

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Reglement DivisionGaming LanParty

Reglement DivisionGaming LanParty 1. Reglement DivisionGaming LanParty versie 1.0 Om het evenement Divisio Gaming LanParty in goede banen te laten verlopen is dit reglement van toepassing. Tijdens het evenement Division Gaming LanParty

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

september 2015 Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift!

september 2015 Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift! september 2015 Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift! De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame

Nadere informatie

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN - PUBLIC SEARCH

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN - PUBLIC SEARCH KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN - PUBLIC SEARCH Aanpassingsaanvraag voor de algemene gegevens van de onderneming rechtspersoon of aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/14/219 BERAADSLAGING NR. 14/114 VAN 16 DECEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

De eenmalige innovatiepremie

De eenmalige innovatiepremie De FOD Economie informeert U! De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/339 BERAADSLAGING NR. 12/112 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 30 / 97 van 5 november

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden New Dimension S.A. Page 1 Algemene Voorwaarden 1. Algemene informatie... 2 2. Juridische informatie... 2 3. Toepassingsgebied van deze overeenkomst... 2 4. Beperking van de aansprakelijkheid... 3 Beperkte

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD. Lokaal registratiekantoor

DIENSTENAANBOD. Lokaal registratiekantoor DIENSTENAANBOD Lokaal registratiekantoor Doel van dit document Een beschrijving geven van de dienst «Lokaal Registratiekantoor» voor het uitreiken van een gebruikersnaam/paswoord door de gemeente aan de

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

Deze vraag kan, wanneer ze zo algemeen wordt gesteld, niet met ja of neen worden beantwoord.

Deze vraag kan, wanneer ze zo algemeen wordt gesteld, niet met ja of neen worden beantwoord. Illegale software 1. Wat is illegale software? 1.1 Mag ik downloaden en installeren zonder betalen? Mag je een programma downloaden van het internet, zonder hiervoor te betalen, dit installeren op jouw

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/11/049 AANBEVELING NR 11/01 VAN 19 APRIL 2011 BETREFFENDE HET TOEGANGSRECHT VAN DE PATIËNT TOT DE BESTEMMELINGEN

Nadere informatie

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door Algemene voorwaarden 1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door B.V.B.A. DK2000 NEW onder de naam Gordijnen Op Maat met btw nr: 0833.580.584 en maatschappelijke zetel

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/320 BERAADSLAGING NR 12/097 VAN 6 NOVEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ DE GESCHILLENDIENST VAN BRUGEL

FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ DE GESCHILLENDIENST VAN BRUGEL FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ DE GESCHILLENDIENST VAN BRUGEL Formulier met de bijlagen terug te sturen naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan 46 E-mail: info@brugel.brussels Het dossier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE 1. Definities Voor doeleinden van deze algemene voorwaarden inzake dienstverlening en gebruik van de website (de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Colofon Document : Acceptable Use Policy (AUP) Service : Caresharing Leverancier : CareSharing B.V. Versie: : 2.0 Datum

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie van 30 maart 2004;

Gelet op de aanvraag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie van 30 maart 2004; SCSZ/04/65 BERAADSLAGING NR 04/011 VAN 4 MEI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID AAN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE

Nadere informatie

Offerte Invest for Life Corporate 2

Offerte Invest for Life Corporate 2 Offerte Invest for Life Corporate 2 Opgemaakt ter attentie van: Voorbeeld MySavings Aangeboden door: MySavings Antwerpselaan, 38 1000 - Bruxelles info@mysavings.be www.mysavings.be Deze offerte verplicht

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN Waarvoor dient dit formulier? ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORSTEL

VERZEKERINGSVOORSTEL VERZEKERINGSVOORSTEL Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van interim-managers (aangesloten bij Federgon) Gelieve bij deze vragenlijst volgende informatie te voegen : Kopie van

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 16 mei 2011 ADVIES 2011-265 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier

Nadere informatie

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement.

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement. Forumreglement DCN Reglement voor het gebruik van de forums op de website van de Dehler Club Nederland (verder te noemen het Reglement ) Door deel te nemen aan de forums op de website van de Dehler Club

Nadere informatie