Amstelveen, 27 maart e jaargang: nr. 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amstelveen, 27 maart 2015 31 e jaargang: nr. 14"

Transcriptie

1 Amstelveen, 27 maart e jaargang: nr. 14 Welkom op school Aanpassing wet en regelgeving Mats van Trigt klas L Bernice van Wegberg klas M Vincent van Wegberg klas M Ingmar Levie klas K Nikay Mezas klas L Jáchym Zachova klas L Ha ta Zachova klas L Bela Nikolova klas K Inspectiebezoek maandag 16 en dinsdag 17 maart j.l. Het bezoek van de inspecteur maandag en dinsdag16 en 17 maart heeft geleid tot een basisarrangement! De inspecteur was onder de indruk wat we in 6 maanden onderwijstijd gerealiseerd hebben! We kunnen trots zijn op elkaar! Dit houdt in dat we weer in het reguliere, vierjaarlijk bezoek schema zitten. Uiteraard zijn er nog voldoende punten over om ons verder in te verbeteren en te ontwikkelen! Het concept verslag ontvangen wij binnen vier weken. Wanneer het definitieve verslag binnen is informeren we u over de inhoud en de punten waaraan we verder gaan werken. Het verslag kunt u dan lezen via de link van de inspectie, de link plaatsen we in de nieuwsbrief. Een paar items zijn veranderd en staan onjuist of nog niet in deinfo kalender. Hieronder vindt u de 4 aanpassingen 1. Passend onderwijs Met ingang van 1 augustus jl is de wet op het passendonderwijs definitief gestart. Wij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Amstelronde, voorheen Amstelzijde. Meer info over ons samenwerkingsverband vindt u op de website onder passendonderwijs Zij zijn gehuisvest in het pand van beide besturen Amstelwijs en Amstelland op dezelfde verdieping. Contact adres: Bouwerij XX Amstelveen E: T: Schoolreisjes Zoals in de infokalender vermeld liggen de kosten voor het schoolreisje tussen de 30 en 35 wanneer uw kind daadwerkelijk deelneemt aan het reisje. Indien u dit niet kunt betalen nodig ik u van harte uit dit met mij te komen bespreken om een oplossing te vinden, zodat uw kind wel kan deelnemen aan deze activiteit. Indien uw kind niet mee kan zorgen wij op school voor een passende activiteit.

2 3, Overgang PO-VO Met ingang van dit schooljaar is de procedure van de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs aangepast. Belangrijke aanpassing is de rol van het schooladvies én de verplichte deelname in april aan de landelijke eindtoets. In onze schoolgids staat nog de oude procedure. Alle ouders van de leerlingen van groep 8 hebben de goede info ontvangen middels de gids van onze kernprocedure Amstelland. Hieronder vindt u de aangepaste tekst die miv dit schooljaar geldt. 4, Procedure Groep 8 Aan het begin van het schooljaar dat de kinderen in groep 8 zitten, worden de ouders op de informatieavond van dat schooljaar geïnformeerd door drie VOscholen uit Amstelveen en Amsterdam. Onderdeel van deze avond is uitleg over de Kernprocedure en het tijdpad betreffende advies, oriëntatie en plaatsing, loting, enz. De leerkrachten van groep 8 leveren in overleg met de intern begeleider de benodigde administratieve gegevens aan bij de administratie die deze invoert in OSO (Overstap Service Onderwijs, voorheen ELKK). Medio januari stelt de groepsleerkracht samen met het bovenbouwteam, de intern begeleider en directie het definitieve advies vast en bespreekt dit in februari met de ouders en hun kind. Ouders krijgen het definitieve advies schriftelijk mee. Het schooladvies is leidend voor de keus van het VO. De leerkrachten kunnen de ouders adviseren over de verschillende VOscholen in de regio genoemd in de schoolkeuze gids. In april maken alle leerlingen de verplichte centrale eindtoets Primair Onderwijs. Ouders krijgen de gelegenheid het Onderwijskundig rapport (OKR) in te zien bij de administratie wanneer deze vrij gegeven gaan worden. Dit wordt middels een brief jaarlijks aan ouders gecommuniceerd. De leerkrachten van groep 8 bezoeken de tafeltjesmiddag van middelbare scholen om belangrijke kindinformatie over te dragen wanneer er een dergelijke middag georganiseerd wordt of hebben met de VO scholen apart een warme overdracht over het kind. Start nieuwe school dinsdag 7 april!!! Je mag feestelijk naar school komen! We verzamelen tussen uur met de hele school op het plein van 327!! Om gezamenlijk naar de nieuwe school te wandelen! Daar zal burgemeester Mirjam in t Veld onze eerste schooldag openen! Alle ouders zijn welkom deze ochtend tot uur! En op woensdag 29 april is het openingsfeest voor de kinderen en de ouders van uur uur. Open ochtend voor ouders van bijna vierjarigen Op vrijdag 22 mei is er een open ochtend op onze nieuwe school voor ouders die overwegen hun kind bij ons op school te plaatsen. Mocht u ouders in uw omgeving kennen die kinderen hebben die binnenkort 4 jaar worden en mogelijk geïnteresseerd zijn in onze school, wilt u ze dan wijzen op deze informatieochtend. Deze begint om 9.00 uur en eindigd om uur op de Burgemeester Haspelslaan 137. Aanmelden kan via

3 Vlnr Thomas, Flint, Maya en Stijn (allen 4D) spelen de zonsverduistering na. Personele zaken Op maandag 23 maart zijn Irene van Silfhout en haar partner de gelukkige ouders geworden van April! Moeder en kind maken het goed!van harte gefeliciteerd en veel geluk namens alle collega s oproep voor nieuwe overblijfkrachten Beste ouders/verzorgers, Wij zijn op zoek naar nieuwe overblijfkrachten voor uw kind. Tijdens het overblijven van uw kind is er toezicht nodig van vrijwilligers voor het buitenspelen. Vindt u het leuk om met kinderen om te gaan of kent u iemand in uw omgeving, oma s, opa s. Van de overblijfkracht wordt verwacht dat hij/zij toezicht houden tijdens het buiten spelen van de kinderen. De vergoeding is 7.50 euro per uur per keer. Tot een maximum van 150 euro vrijwilligers bijdrage per maand. Voor meer informatie kunt u terecht bij Janie Nachtegall coördinator Tussenschoolse-opvang tel: Zing es project Het Zing es project is een landelijk project met als doel om het zingen op de basisscholen een impuls te geven. Zingen bevordert de ontwikkeling van sociaal gedrag, zelfvertrouwen, creativiteit, expressie en dergelijke. Daarnaast is zingen gewoon leuk en verhoogt het de sfeer in de klas of zelfs in de school! Twee jaar geleden is de Muziek- en Dansschool Amstelveen in samenwerking met de Rotary Club Amstelveen en de Gemeente Amstelveen het Zing es project gestart. Het project behelst muzieklessen van een vakdocent en wij sluiten dit feestelijk af in de openingsweek van de school met de finale op 1 mei! Tijdens het schoolfeest op 29 mei vanaf uur verzorgen we een optreden/voorstellingen. In de lessen leert de vakdocent de leerlingen 3 ὰ 4 liedjes zelfstandig te zingen en bedenkt de vakdocent samen met de leerlingen een presentatie bij elk lied. De afgelopen twee jaar hebben 19 Amstelveense scholen met succes deelgenomen aan dit muziekproject! Meer info volgt. 24 april doen ook wij mee met de koningssportdag! Beste ouders, Wij hebben jullie hulp hard nodig om van deze dag een groot succes te maken. Jullie kunnen je vast opgeven bij de de juf of meester van de groep of je op te geven via

4 De verhuizing en eerste afspraken We gaan met de onderstaande afspraken proefdraaien van 7 april tot de meivakantie. Daarna evalueren we en kunnen we aanpassingen doen tot de zomer Op dinsdag 7 april is het zover! We starten in onze prachtige nieuwe school, terug naar onze oude stek: Burgemeester Haspelslaan 137! Om de nieuwe school samen fris en schoon te houden maken we een paar nieuwe afspraken. In de nieuwe school is overal vloerverwarming dus is het werken op de kleedjes heel aangenaam! We willen de vloeren graag schoon houden en het zand en de modder buiten de lokalen. We vragen daarom als experiment alle kinderen van de midden- en bovenbouw binnen hun gympen aan te doen en hun schoenen onder de kapstok te zetten. PS: géén balletschoentjes, die zijn te glad. Voor de onderbouw overwegen we op korte termijn oversloffen te kopen. Het aan - en uitdoen van de schoenen van de kleuters kost te veel tijd. Zij kunnen dus nog gewoon naar binnen. Bij deze nieuwsbrief vindt u in de bijlage de plattegrond van de school. Parkeren van auto s en fietsen De nieuwe school heeft twee ingangen, één aan de kant van de Kiss & ride cirkel en één aan de kant van het doodlopende straatje. De fietsenrekken voor de kinderen staan aan de kant van het straatje. De fietsenrekken voor de leerkrachten staan naast de gymzaal voor de school. De ouders van onderbouw en d eel middenbouw die nog even mee naar binnen gaan kunnen hun auto parkeren op de K&R cirkel tussen uur. Daarna gaat het hek DICHT! In de middag is het hek weer open van uur Het doodlopende straatje is mét parkervergunning gereserveerd voor alle collega s van de school en BSO Kinderrijk. Hiermee hopen we ook de verkeersdrukte, van in-en uitrijden in het straatje te voorkomen! En de veiligheid te verhogen De verkeerscommissie denkt met de gemeente na over échte kiss&ride plekken waar kinderen velig uit kunnen stappen en ouders verder kunnen rijden. Het zou heel mooi zijn wanneer er zoveel mogelijk kinderen (en ouders) met de fiets of lopend komen wanneer dit op redelijke afstand van de school is. We hopen dat iedereen meewerkt aan een veilige route naar school voor alle kinderen! Hoe gaan we naar binnen? De nieuwe school heeft twee ingangen en twee trappen. Iedereen kan in de ochtend door elke deur naar binnen. De BSO zit direct náást de hoofdingang. De kinderen van de bovenbouw gaan naar boven over de grote trap!! De kinderen van de middenbouw en de 2 onderbouwklassen over de reguliere trap t.o de hoofdingang! Deze afspraken maken wij ook met de kinderen!! Hoe gaan we naar buiten? De kinderen uit klas L en M gaan via hun eigen klassendeur naar buiten. De kinderen van klas K en J komen uit de achterdeur. Alle ouders van de onderbouwkinderen wachten op het noordpplein bij de klassen J en M Onder schooltijd naar binnen? U kunt onder schooltijd naar binnen via de hoofdingang. (zie de plattegrond)

5 Avondvierdaagse In de week na de meivakantie, van maandag 18 t/m donderdag 21 mei gaan we weer meedoen aan de avondvierdaagse in het Amsterdamse bos. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vind u het inschrijfformulier. Deze kan worden ingeleverd, samen met de 10,- inschrijfgeld, van dinsdag 7 t/m vrijdag 10 april van 8.15 tot 8.45 in de hal van het nieuwe schoolgebouw. Wij zullen zorgen dat we daar duidelijk aanwezig zijn. We hopen op een recorddeelname bij onze laatste avondvierdaagse. Gelukkig zijn er al wel uitstekende opvolgers gevonden! Sandra en Jørgen Help de Stichting AAP met uw lege printer cartridge en oude mobieltjes!!!!! Tijdens de inschrijving van de Avondvierdaagse zal de AAP Inzamelbox in de hal van het nieuwe schoolgebouw staan. Leerlingbemiddeling Ook dit schooljaar besteden wij aandacht aan sociale competenties van kinderen. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe los je problemen of conflicten onderling op? Een van de onderdelen van dit traject is dat een groep bovenbouwleerlingen optreedt als leerlingbemiddelaar. Zij bemiddelen tussen klas- of schoolgenoten die conflicten hebben. Wij hebben daar de afgelopen 2 jaar goede ervaringen mee opgedaan. In een aantal bijeenkomsten onder schooltijd hebben de nieuwe leerlingbemiddelaars vaardigheden aangereikt gekregen om die rol te kunnen vervullen. In alle midden- en bovenbouwklassen hangt nu een kort informatiebriefje met een foto wie de leerlingbemiddelaars zijn. Het kan dus zo maar gebeuren dat uw kind thuiskomt met de mededeling: ik had toch zo n ruzie vandaag, maar het is ook al opgelost, zonder juf of meester! Heb je ruzie? Lukt het niet om de ruzie op te lossen? Kom dan bij ons, de leerlingbemiddelaars! Wij kunnen jullie helpen om een oplossing te bedenken. Leerlingbemiddelaars zijn er om serieuze ruzies op te lossen. Kies maar wie je wilt! De leerlingbemiddelaars zijn: Klas A: Tatjana, Fien en Mimoen Klas F: Aida, Isabella en Nout Klas G: Jazz en Bram Klas H: Suzanne, Nanne en Noah Klas I: Isha en Simon Belangrijke data: Maandag 30 maart t/m dinsdag 31 maart: Directie afwezig i.v.m. 2-daagse Woensdag 1 april/vrijdag 3 aoril: verhuizing Woensdag 1 april t/m maandag 6 april: groep 1 t/m 4 VRIJ Donderdag 2 april t/m maandag 6 april: groep 5 t/m 8 VRIJ Dinsdag 7 april: start nieuwe school!! Maandag 13 april t/m vrijdag 17 april: Inloopweek Dinsdag 21 april: ALLE leerlingen om uur VRIJ Dinsdag 21 april t/m donderdag 23 april: Eindtoets groep 8 Vrijdag 24 april: Koningsspelen / sportdag voor ALLE groepen Maandag 27 april: Koningsdag ALLE kinderen VRIJ

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Berlage of Barlaeus?

Berlage of Barlaeus? Het schoolkeuzeproces door de ogen van Amsterdamse ouders Projectnummer: 11258 In opdracht van: DMO Lotje Cohen MSc drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs drs. Jeroen Slot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

10-apr-15. De trotse juffen

10-apr-15. De trotse juffen 10-apr- Ouderhulp De Sinte Lucij is een kleine school, met een klein team en een kleine groep ouders. In de praktijk betekent dat een beroep op een kleine groep mensen voor een heleboel activiteiten. Vandaag

Nadere informatie

KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015

KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015 KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015 Een bewogen week Vorige week was een week met veel afwisseling. Het was de week van het openbaar onderwijs. Deze

Nadere informatie

Studionieuws Nieuwsbrief van de PCBS Rehoboth. Jaargang 2014/2015 nr. 7 Woensdag 13 mei 2015

Studionieuws Nieuwsbrief van de PCBS Rehoboth. Jaargang 2014/2015 nr. 7 Woensdag 13 mei 2015 Studionieuws Nieuwsbrief van de PCBS Rehoboth Jaargang 2014/2015 nr. 7 Woensdag 13 mei 2015 Beste ouders/verzorgers, Middels deze uitgave van het Studionieuws van het schooljaar 2014-2015 brengen wij u

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Nieuwsbrief van RKBS De Waterwilg Jaargang 16, nummer 25

Nieuwsbrief van RKBS De Waterwilg Jaargang 16, nummer 25 Nieuwsbrief van RKBS De Waterwilg Jaargang 16, nummer 25 Nieuwsbrief 20 maart 2015 Jarigen Komende week zijn de volgende kinderen jarig; 21-03 Veerle de Wit groep 6 22-03 Mees de Bie groep 1-2 22-03 Jarno

Nadere informatie

Iedereen mag meedoen als er gespeeld wordt. U kunt deze ook op de posters bij de ingangen en in de klassen terug vinden.

Iedereen mag meedoen als er gespeeld wordt. U kunt deze ook op de posters bij de ingangen en in de klassen terug vinden. PCBS Willem-Alexander Kapelweidtje 2 1861 JH Bergen www.tabijn-willemalexander.nl 072-5813142 Nr. 10, 15-1-2015 072-5818270 Maandregel van de Willem-Alexanderschool wa-school@tabijn.nl Deze maand staat

Nadere informatie

Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8. wat ons. bijzonder. maakt. praktijkschool. Locatie Merwedekanaal voor praktijkonderwijs

Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8. wat ons. bijzonder. maakt. praktijkschool. Locatie Merwedekanaal voor praktijkonderwijs Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8 wat ons bijzonder maakt praktijkschool Locatie Merwedekanaal voor praktijkonderwijs Waarom Praktijkonderwijs? Uw schoolkeuze De school die het beste bij uw

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Zijlwijkschool. Agenda. Erfgoed Leiden: groep 7. Koningssportdag. blz 1

Nieuwsbrief. De Zijlwijkschool. Agenda. Erfgoed Leiden: groep 7. Koningssportdag. blz 1 Nieuwsbrief De Zijlwijkschool Schaduwpad 1, 2371VX Leiden www.zijlwijk.pcsleiden.nl Nieuwsbrief nummer 15, 2014-2015 15 Denkt u er aan om geld mee te geven voor onze adoptiekinderen van Happy and Joy?

Nadere informatie

mei 2015 Lekker spelen in de zandbak

mei 2015 Lekker spelen in de zandbak / mei 2015 De laatste periode van het schooljaar is al weer aangebroken. We hopen, dat iedereen genoten heeft van de meivakantie en dat alle moeders verwend zijn op moederdag. In de school is er behoorlijk

Nadere informatie

Beste nieuwsbrieflezers, Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar 2015 en ook nog eens met de aanvulling vanuit de peuteropvang!

Beste nieuwsbrieflezers, Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar 2015 en ook nog eens met de aanvulling vanuit de peuteropvang! Beste nieuwsbrieflezers, Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar 2015 en ook nog eens met de aanvulling vanuit de peuteropvang! Welkom: We willen alle ouders en kinderen van harte welkom heten bij de

Nadere informatie

t M1tje Nieuwe shirts/ Giro 555 Nepal

t M1tje Nieuwe shirts/ Giro 555 Nepal 18-05-2015 11e jaargang nr. 15 t M1tje In Nieuwe shirts/ Giro 555 Nepal Met de fusie hebben we een prachtig mooi logo gekregen en dus werd het tijd voor een mooi nieuw Meent shirt. Een delegatie van de

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

April 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 11

April 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 11 April 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 11 Vrijdag 29 mei 2015 is het Lustrumfeest. Wat fijn dat al zo veel ouders zich hebben aangemeld om op enigerlei wijze te komen helpen. Wilt u ook kunnen zeggen

Nadere informatie

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom?

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Onderzoeksverslag binnen het themaboek Waardevol onderwijs. Alkmaar, VDT1b2 Studiegroep: Bea

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 15, 24 april 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 15, 24 april 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 15, 24 april 2015 Kalender: 27 apr t/m 8 mei meivakantie 27 april Koningsdag, zie programma in de bijlage 29 april Schoolvoetbaltoernooi 5 mei Bevrijdingsdag, zie programma

Nadere informatie