Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , derde ronde 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , derde ronde 2016"

Transcriptie

1 Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , derde ronde 2016 Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, 18 oktober 2016 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , derde ronde Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag 2. Musicon 3. Cloud/Danslab 4. World Town Music 5. Art-S-Cool 6. Writers Unlimited 1

2 A. Het college heeft op 17 maart 2015 de Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag vastgesteld. Per jaar is ,- beschikbaar hetgeen tegelijk het subsidieplafond per jaar is. Aanvragen voor de subsidieregeling worden in volgorde van binnenkomst behandeld. De subsidieregeling is bestemd voor realistische en goed onderbouwde plannen van Haagse cultuurinstellingen die met een subsidie hun cultureel ondernemerschap blijvend kunnen versterken en zodoende een betere financieringsmix kunnen bereiken. In 2015 is het budget volledig uitgeput en in de eerste twee rondes van 2016 is in totaal ,- gehonoreerd. Er resteert nog een budget van ,-. In deze derde ronde worden 6 aanvragen beoordeeld en wordt geadviseerd ,- toe te kennen. Voor de vierde ronde zijn er tot nu toe drie aanvragen ingediend, die met een resterend budget van ,- in behandeling genomen zullen worden. De aanvragen zijn ambtelijk beoordeeld door de afdeling Cultuur, resulterend in het volgende advies. 2

3 B. Adviezen Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , derde ronde 2016 Gegevens aanvrager Nummer: 1 Aanvrager: Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag (DMC) Gevraagd subsidiebedrag: 5.900,- : Honoreren Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag (DMC) exploiteert en programmeert vanaf de zomer van 2015 het Zuiderstrandtheater en De Nieuwe Kerk. Jaarlijks biedt DMC een professioneel programma op het gebied van dans, klassieke muziek en opera, maar ook populaire muziek en entertainment. Voor het project De economische waarde van gastvrijheid doet DMC een aanvraag bij de subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap. Het project doet onderzoek naar de gastvrijheidsbeleving en hoe een verbetering hiervan tot blijvende waarde leidt: return on hospitality. Het project is erop gericht een duurzaam verdienmodel te ontwikkelen, waaruit blijkt dat investeren in gastvrijheid kan zorgen voor een betere klantbeleving, bezoekersloyaliteit en engagement en zich daardoor uiteindelijk terugverdient. In de pilot wordt de aanpak getest bij het Zuiderstrandtheater. De Rijswijkse Schouwburg is als tweede pilotorganisatie betrokken. De doelstelling van het project is om na afronding van de pilot het programma als stappenplan aan andere culturele instellingen aan te bieden. De pilot is een initiatief van House of Hospitality, een samenwerkend netwerk en platform, waarin showcases voor gastvrijheid worden gedeeld en hosts worden gestimuleerd om met hospitality aan de slag te gaan, gericht op een topbeleving van bezoekers en bewoners van de stad. Het project wordt begeleid door de Culturele Business Case. De kosten voor de pilot worden in tijd, faciliteiten en toegangskaarten voor mystery guests gedekt door het Zuiderstrandtheater en de Rijswijkse Schouwburg. Hotelschool The Hague en House of Hospitality dragen bij in studenten, begeleiding, kennisopbouw en kennisdeling met de Haagse community. Voor de kosten van de workshops, rapportage en het ontwikkelen van een duurzame businesscase wordt een subsidie van 5.900,- aangevraagd bij de subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap. De aanvraag van DMC is erop gericht om door onderzoek naar de totale bezoekersbeleving van twee culturele instellingen een duurzaam verdienmodel voor culturele instellingen te ontwikkelen, waarbij wordt aangetoond dat het investeren in gastvrijheid lonend is. Het verbeteren van de gastvrijheidsbeleving bij een culturele instelling zal vervolgens zorgen voor een meer tevreden en betrokken bezoeker die vaker terugkomt en meer besteedt. Dit biedt uitzicht op meer inkomsten, waardoor het cultureel ondernemerschap wordt versterkt. Door de investering en betrokkenheid van het House of Hospitality wordt een verbinding gemaakt met andere (toeristische) stakeholders in de stad. Hierdoor ontstaat er een meerwaarde voor de culturele sector maar ook voor andere sectoren. De aanvraag bevat geen meerjarenbegroting, maar de kosten van de pilot zijn dusdanig laag dat deze investering zich met een geringe stijging van de publieksinkomsten kan terugverdienen. Vanwege het innovatieve project, het doel om een duurzaam verdienmodel voor culturele instellingen te ontwikkelen en verbinding te maken door de verkregen kennis met andere instellingen te delen, voldoet de aanvraag aan de criteria van de subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap. Honoreren 3

4 Nummer: 2 Aanvrager: Musicon Gevraagd subsidiebedrag: ,- : Honoreren Stichting Musicon Producties (Musicon) is verantwoordelijk voor een breed aanbod van activiteiten op het gebied van cultuur, in het bijzonder jongerencultuur, amateurkunst, cultuureducatie, festivals en manifestaties. De stichting is met betrekking tot de uitvoering van de projecten verbonden aan muziek- en oefencentrum Musicon (een B.V.); een particulier bedrijf met oefenruimtes, concertzaal, muziekschool en organisatiebureau. Your Stage is het belangrijkste talentontwikkelingsproject van Musicon, waarin cultuur- en onderwijsinstellingen samenwerken. Tevens organiseert Musicon de muziekfestivals Kaderock, Summertime en I Love Hiphop (in samenwerking met coproducent Stichting Aight, verantwoordelijk voor de programmering). Om hun pand multi-inzetbaar te maken doet Musicon een subsidieaanvraag voor de subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap. Door het opofferen van drie oefenruimtes zullen twee multifunctionele zalen kunnen worden gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat de ruimtes geschikt worden voor verschillende gelegenheden die een capaciteit zullen krijgen van 90 staplaatsen of 40 zitplaatsen. Beide zalen zullen ook tot één ruimte te koppelen zijn. Musicon is voornemens om de nieuwe zalen zoveel mogelijk te verhuren. Op weekdagen zijn dat verhuringen voor educatie- en naschoolse activiteiten, bewonersbijeenkomsten, cursussen, vrijwilligers- en welzijnsactiviteiten et cetera. De zalen kunnen vervolgens in de weekenden verhuurd worden aan besloten feesten. Naast een samenvoeging van de oefenruimtes tot multifunctionele zalen wordt er ook geïnvesteerd in de toiletten, entree en een bar in combinatie met een kleine keuken. Door het realiseren van een keuken ontwikkelt Musicon meer mogelijkheden; het aanbieden van een betaalbare daghap voor de buurt zorgt voor een buurtfunctie en zal tegelijkertijd resulteren in een hogere omzet en meer verhuur van de oefenruimtes. De totale begroting bedraagt ,- Een bedrag van ,- wordt bij de regeling Cultureel Ondernemerschap aangevraagd. Tevens wordt er ,- aangevraagd bij de regeling Impuls Buurthuis van de Toekomst. De overige kosten worden gedekt door eigen bijdrage ( ,-), Fonds 1818 ( ,-), Prins Bernhard Cultuurfonds ( ,-), VSB Fonds ( ,-), Oranjefonds ( ,-), Rabobank ( 5.000,-), en overige fondsen ( ). Het plan draagt bij aan het cultureel ondernemerschap van Musicon. Een efficiëntere inrichting van het gebouw en de realisatie van twee multifunctionele zalen en keuken zal zorgen voor hogere huuropbrengsten en daarmee voor meer omzet en hogere eigen inkomsten. De subsidieaanvraag van Musicon draagt daarnaast bij aan het bewerkstelligen van een duurzame verbinding tussen de cultuursector en andere sectoren in de stad. Door de zalen te verhuren aan maatschappelijke instellingen en scholen zal Musicon verbindingen leggen die breder zijn dan de cultuursector alleen. Ten slotte maakt subsidietoekenning een heldere ontvlechting tussen het Muziekcentrum Musicon B.V. en de Stichting Musicon Producties mogelijk, hetgeen in het kader van de Code Cultural Governance ten zeerste is toe te juichen. Een mogelijk risico is dat het Muziekcentrum Musicon B.V. na de verbouwing het pand niet aan Musicon Producties gaat verhuren, maar vooral aan derde partijen tegen hogere prijzen. Om deze reden willen wij de zekerheid dat de stichting in het huidige pand activiteiten kan blijven verrichten. Deze zekerheid kan worden opgenomen in de huuroverkomst van het 4

5 Muziekcentrum Musicon B.V. met de gemeente. Het advies is dan ook een subsidietoekenning op voorwaarde dat het gebruik van het pand door de Stichting Musicon Producties gewaarborgd blijft. Honoreren onder de voorwaarde dat de huurovereenkomst wordt aangepast om daarin eisen op te nemen met betrekking tot de verhuur aan de Stichting Musicon Producties. De huurovereenkomst zal in samenspraak met het Muziekcentrum Musicon B.V. en de Stichting Musicon Producties worden aangepast. 5

6 Nummer: 3 Aanvrager: CLOUD/Danslab Gevraagd subsidiebedrag: ,- : Deels honoreren met een bedrag van maximaal ,- CLOUD/Danslab is een platform voor onderzoek, kennis en dialoog op het gebied van dans en bewegingskunst. De studio van CLOUD is onderdeel van de DCR broedplaats. Het platform ondersteunt onderzoek en praktijk op het gebied van multidisciplinaire performance door ruimte te bieden aan kunstenaars in residentie (artists-in-residence) om hun werkwijze te verdiepen. Tijdens de residenties wordt het artistieke proces gedeeld met publiek door onder andere het organiseren van presentaties, open lessen, discussies, workshops en wandelingen door de buurt. Naast de residenties faciliteert CLOUD workshops, deskundigen meetings, CLOUD clubavonden, het winterfestival en andere evenementen. CLOUD vraagt vanuit de subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap een bijdrage van aan om hun ruimte te professionaliseren. Doel van de professionalisering is om meer partners aan te trekken en meer zichtbaarheid te creëren van CLOUD in Den Haag. Dit wil de aanvrager doen door de dansvloer te vernieuwen en het aanbrengen van gordijnen/jaloezieën, een grote spiegel, stopcontacten en een banner van CLOUD voor de ingang. CLOUD vraagt hiervoor een bedrag van ,- bij de regeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap. De totale begroting bedraagt ,- en de overige kosten worden gedekt door CLOUD en haar partners. CLOUD geeft in het meerjarenperspectief aan te verwachten dat de omzet in de komende jaren door deze professionalisering zal stijgen met ruim 5.000,-. Het voornemen om de ruimte waarin CLOUD is gehuisvest te professionaliseren is in het kader van verbinding, versterking en vernieuwing aansprekend. De maatregelen om de ruimte te moderniseren zijn eenvoudig, maar effectief en de begroting is realistisch. Wel is er kritiek op het dekkingsplan, dat voor een groot deel leunt op subsidie vanuit deze regeling. Wij verwachten extra inzet om andere dan gemeentelijke financieringsbronnen aan te spreken om de professionalisering van de ruimte mogelijk te maken. Geadviseerd wordt om de aanvraag deels te honoreren met een bedrag van ,-. Deels honoreren met een bedrag van ,- 6

7 Nummer: 4 Aanvrager: World Town Music Gevraagd subsidiebedrag: ,- : Niet honoreren Stichting World Town Music is een Haagse instelling die culturele activiteiten initieert en uitvoert op het gebied van jazz- en wereldmuziek. De stichting is in 2012 opgericht en organiseert onder andere het festival The Hague International Jazzdays. World Town Music heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de regeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap voor de ontwikkeling van de stichting tot een Duurzame Culturele Onderneming (DCO): een onderneming die structurele inkomstenbronnen verwerft op de culturele markt uit publieksgelden, sponsoring en fondsenwerving en zich ontwikkelt op een draagvlak van duurzame samenwerkingsverbanden. Om de DCO te realiseren heeft World Town Music een traject in het leven geroepen, bestaande uit een aanjaagfase (eind 2016 en 2017) en een consolidatiefase ( ). De aanvraag heeft betrekking op de aanjaagfase, die bestaat uit de onderdelen: Samenwerking cultureel en cross-sectoraal Pluriform verdienmodel PR & marketing en ticketing Interne organisatie Voor de aanjaagfase, te beginnen in het najaar van 2016, vraagt World Town Music ,- aan bij de regeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap. De totale begroting voor 2016 bedraagt ,-. De overige kosten worden gedekt door inkomsten uit recettes, sponsoring en bijdragen van partners ( ,-), diverse fondsen (totaal ,-) en een eigen bijdrage van World Town Music ( 5.000,-). De meerjarenbegroting laat zien dat World Town Music verwacht dat de resultaten van het DCO traject vanaf 2018 zichtbaar worden in een exponentiële groei van de activiteiten en een toename van publieksinkomsten en sponsoring. De aanvraag betreft een professionaliseringsslag van World Town Music door middel van het DCO traject. Waar World Town Music in de aanvraag uitvoerig uit de doeken doet waar het traject uit zal bestaan, blijft het resultaat van het traject in de aanvraag onderbelicht. De aanvrager verwacht dat de resultaten van het traject vanaf 2018 zichtbaar zullen worden in de vorm van een exponentiële groei van activiteiten, maar nergens in de aanvraag wordt die groei van activiteiten en daarbij de toename van inkomsten aannemelijk gemaakt. De kosten voor de aanjaagfase zijn hoog en komen voor een groot deel ten goede aan de directeur/kwartiermaker van het traject, die reeds is aangesteld als directeur en artistiek leider van World Town Music en die een dergelijk traject als zijn algemene taak zou moeten beschouwen. Geadviseerd wordt om voorliggende aanvraag niet te honoreren. Niet honoreren 7

8 Nummer: 5 Aanvrager: Art-S-Cool Gevraagd subsidiebedrag: ,- : Niet honoreren Art-S-Cool is een collectief van 15 professionele kunstenaars en vormgevers die gezamenlijk een kunstschool vormen in de Schilderswijk en Transvaal en kunst toegankelijk maken voor iedereen. Art-S-Cool is actief in het eigen atelier, op scholen, in buurthuizen en op straat en beoogt zoveel mogelijk kinderen uit de Schilderswijk, Transvaal en andere Haagse aandachtswijken in aanraking te brengen met kunst. In januari 2017 vindt een interne verhuizing plaats op de locatie aan de Ferdinand Bolstraat 33. De stichting heeft hiervoor een inrichtingsplan opgesteld waarbij onder andere kinderen, ouders, buurtbewoners, jongeren en culturele partners betrokken worden bij de ontwerpfase. Er worden tenminste 10 sessies georganiseerd met deze doelgroepen om input te geven aan het inrichtingsplan. In totaal verwacht de stichting 150 participanten aan de sessies. Het resultaat van de sessies is een gedragen Plan van Eisen, dat de basis vormt van een PowerPointpresentatie en een brochure waarmee Art-S-Cool potentiële sponsors, financiers en investeerders op kunnen intekenen. Het project start in oktober 2016 met een mogelijke doorloop naar de eerste maanden van De totale kosten voor het voortraject om te komen tot een inrichtingsplan bedragen ,-. Een bedrag van ,- wordt bij de regeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap aangevraagd. De overige kosten worden gedekt door een eigen bijdrage in natura van Art-S-Cool ad ,-. De geschatte kosten voor de inrichting van het pand in 2017 bedragen ,-. Dit bedrag wordt gedekt door private middelen. De gedachte om kinderen, bewoners, scholen en partners uit de wijk te betrekken bij het inrichtingsplan van de nieuwe huisvesting is op zich sympathiek, maar in onze ogen nogal kostbaar in het licht van de opbrengsten. Het bereik van de doelgroepen van Art-S-Cool en de effectiviteit van de activiteiten kunnen inderdaad worden vergroot als er een vaste, zichtbare huisvesting is. Wij zijn echter van mening dat de aanvrager het reeds opgebouwde netwerk in de Schilderswijk en Transvaal kan benutten om te komen tot een door de doelgroepen gedragen inrichting zonder dat hier een kostbaar en langdurig traject voor nodig is. Daarbij drukt de begroting te zwaar op een gemeentelijke bijdrage en is er buiten de eigen bijdrage van Art-S-Cool geen sprake van spreiding in het dekkingsplan door bijvoorbeeld sponsoring of bijdragen van deelnemers. Geadviseerd wordt om voorliggende aanvraag niet te honoreren. Niet honoreren 8

9 Nummer: 6 Aanvrager: Writers Unlimited Gevraagd subsidiebedrag: ,- : Niet honoreren Writers Unlimited, ontstaan en geworteld in Den Haag, organiseert jaarlijks samen met Haagse culturele instellingen en bedrijven het festival Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag. In januari 2017 wordt de 22 e editie georganiseerd, waarbij bijna 100 gasten in vier dagen in verschillende programmaonderdelen optreden in Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag. Writers Unlimited vraagt een bedrag van ,- aan bij de regeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap voor een extra (landelijke) zichbaarheidscampagne voor de 22 e editie van Winternachten. Hiermee wil de aanvrager het festival in een groter gebied kunnen profileren als internationaal literatuurfestival. De campagne bestaat uit het vergroten van de zichtbaarheid door middel van sociale media, videoregistraties en affiches op NS-stations, als aanvulling op de reguliere publiciteits- en marketingcampagne. Daarnaast wordt het Wijzer Werven traject gevolgd om succesvol in contact te komen met bedrijven, particulieren en fondsen. De totale begroting bedraagt ,-. Naast het aangevraagde bedrag bij deze regeling worden de kosten gedekt door een eigen bijdrage van Writers Unlimited (totaal 4.870,-) en een bijdrage van het Ministerie van OCW voor de trajectkosten van Wijzer Werven ( 7.830,-). Het voornemen om een dergelijk festival, waar veel bekenden uit de literatuurwereld acte de présence geven, landelijk (meer) zichtbaarheid te geven is begrijpelijk en toe te juichen. In de aanvraag wordt echter niet ingegaan op de resultaten van de campagne en wordt nergens aannemelijk gemaakt dat een dergelijke campagne duurzaam bijdraagt aan versterking van het ondernemerschap van Writers Unlimited. Een meerjarenbegroting ontbreekt, waardoor niet duidelijk is hoeveel extra inkomsten Writers Unlimited denkt te verwerven met deze campagne. Ook ontbreekt een toelichting op hoe de beoogde extra inkomsten weer worden ingezet om wederom landelijke aandacht te vergaren. Geadviseerd wordt om voorliggende aanvraag niet te honoreren. Niet honoreren 9

Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , tweede ronde 2016

Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , tweede ronde 2016 Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag 2015-2016, tweede ronde 2016 Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, juli 2016 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Subsidieregeling

Nadere informatie

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, september 2013 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 RIS296403 SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - de Commissie Samenleving op 17 januari 2017 per

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Met dit voortgangsbericht informeer ik u over een aantal lopende zaken in de cultuurportefeuille.

Met dit voortgangsbericht informeer ik u over een aantal lopende zaken in de cultuurportefeuille. Typ teksttyp teksttyp tekst J. Wijsmuller Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur 060 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving Datum

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12302 7 maart 2017 Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs Het bestuur van stichting Fonds voor

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016.

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016. Subsidieregeling voor evenementen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; overwegende dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidies nadere regels te stellen dan wel specifieke

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/171397 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Vaststelling subsidieregeling evenementen Zaanstad 2017 Gevraagd besluit 1. De subsidieregeling evenementen Zaanstad 2017 vast te stellen. 2. Van het

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Inleiding Het streven van Almere is om in 2022 energieneutraal te zijn. Met het programma Energie Werkt!

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats'

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' *BARCODEDMS* Colofon Zaaknummer Steller(s) Eigenaar(s) : Z/15/009699 : N. van der Wal - Caspers : Ruimtelijke Ontwikkeling Herziening : maandag

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Ons kenmerk RIS297300 UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Het College van Burgemeester en Wethouders Overwegende dat: - in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 RIS297616 SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Toelichting Op basis van het collegebesluit Uitgangspunten Subsidieregeling Culturele projecten Den Haag 2018 RIS297300 van 27 juni 2017 is

Nadere informatie

Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten

Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement van

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' College van B&W

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' College van B&W GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 95439 14 oktober 2015 Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' Colofon Zaaknummer : Z/15/009699 Steller(s) : N. van der

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

Subsidieregeling Fonds Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuur Subsidieregeling Fonds Cultuur Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

2. startend buurthuis: een buurthuis dat nog geen vijf jaar bestaat als zelfstandige organisatie.

2. startend buurthuis: een buurthuis dat nog geen vijf jaar bestaat als zelfstandige organisatie. Subsidieregeling buurthuizen Zaanstad Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen of bevoegdheden waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel 147 Gemeentewet; 2. Algemene

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160)

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 101228 25 juli 2016 Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160) Afdeling 3B Nummer 160 Publicatiedatum 20 juli 2016

Nadere informatie

BATEN Opbrensten totaal 1.392 Directe opbrengsten 1.352 Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve

Nadere informatie

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 Cijfermateriaal getoond bij de presentatie tijdens het Paradiso-debat op 28 augustus 2011 Berenschot heeft onderzoek

Nadere informatie

Subsidieverordening beeldend kunstenaars

Subsidieverordening beeldend kunstenaars Subsidieverordening beeldend kunstenaars ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: raad: commissie: burgemeester en wethouders: subsidie: subsidieplafond: kunstenaar: Artikel

Nadere informatie

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Stand van zaken 2015 Het aanbod in de cultuursector neemt toe Toename eigen vermogen Toename

Nadere informatie

Subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC)

Subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC) Subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem; Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

ADVIESCOMMISSIE VOOR CULTURELE DIVERSITEIT Secr: Dienst OCW Cultuur, tel: 353 5507

ADVIESCOMMISSIE VOOR CULTURELE DIVERSITEIT Secr: Dienst OCW Cultuur, tel: 353 5507 RIS122391A_03-DEC-2004 ADVIESCOMMISSIE VOOR CULTURELE DIVERSITEIT Secr: Dienst OCW Cultuur, tel: 353 5507 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Den Haag, 30 november 2004 Onderwerp: advies culturele

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Subsidieregeling: Culturele projecten en culturele evenementen gemeente Noordwijk 2014

Subsidieregeling: Culturele projecten en culturele evenementen gemeente Noordwijk 2014 Subsidieregeling: Culturele projecten en culturele evenementen gemeente Noordwijk 2014 Stellers : N. van der Wal Eigenaar : Maatschappelijke Ontwikkeling Planning herziening : dinsdag 18 maart Zaaknummer

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement

Nadere informatie

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2002;

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2002; Doc.nummer: 2012.0.060.869 Zaaknummer: 2012-05-01072 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem; Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede

Nadere informatie

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Burgemeester en Wethouders van Schiedam; Overwegende dat het gewenst is activiteiten, die bijdragen aan een sterker imago van

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Groningen Nr. 2790 28 juni 2017 Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de subsidieverlening Pronkjewail

Nadere informatie

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten In overleg met de Tweede Kamer zijn door de minister van OCW middelen vrijgemaakt om te stimuleren dat middelgrote ensembles

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 - bijdragen Registratienr. 1589856 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, overwegende dat

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Subsidieregeling Amsterdam Dialoog (3B, 2015, 200)

Subsidieregeling Amsterdam Dialoog (3B, 2015, 200) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 92157 6 oktober 2015 Subsidieregeling Amsterdam Dialoog 2015-2016(3B, 2015, 200) Afdeling 3B Nummer 200 Publicatiedatum 2 oktober 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, tweede ronde

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, tweede ronde Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, tweede ronde Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, juli 2013 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap 1.

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: initiatief van sociale partners De sociale partners in het hbo hebben

Nadere informatie

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid TOELICHTING Stadsdeel Zuid wil zoals verwoord in de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur de relatie met de gevestigde culturele

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6671 3 mei 2010 Regeling Het beste van twee werelden 9 april 2010 Het Bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

Nadere informatie

Amateurkunst ga naar bijlage I Amateurkunst en podiumkunst (pag. 2 t/m 4)

Amateurkunst ga naar bijlage I Amateurkunst en podiumkunst (pag. 2 t/m 4) de Hofnar 15 Postbus 10100 Aanvraagformulier subsidie Cultuurfonds 5550 GA Valkenswaard tel. (040) 208 34 44 fax (040) 204 58 90 e-mail: gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deelregeling uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deelregeling uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 57649 1 november 2016 Deelregeling uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2017 Het bestuur van stichting

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Regeling digitale literaire projecten 2013 2014

Regeling digitale literaire projecten 2013 2014 Regeling digitale literaire projecten 2013 2014 De Stichting Nederlands Letterenfonds, gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, gelet op artikel 10, lid 4, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders. Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 11 oktober 2016 hebben besloten:

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders. Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 11 oktober 2016 hebben besloten: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 142267 14 oktober 2016 Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders Onderwerp: Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders Burgemeester

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020 Het bestuur van het AFK Gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te investeren in kunst

Nadere informatie

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur MD Zaaknummer: 583313 Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, overwegende: dat de gemeenteraad in de

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mevrouw Dr. M. Bussemaker Postbus BJ Den Haag

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mevrouw Dr. M. Bussemaker Postbus BJ Den Haag Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag t 070 3106686 info@cultuur.nl www.cultuur.nl De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mevrouw Dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ Den Haag 21 juni

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS'

SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS' RIS295754 SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2017-2020 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS' HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Renovatie Speeltuin. t Heksenpretje Heerlen

Renovatie Speeltuin. t Heksenpretje Heerlen Pilot Project in het kort: Renovatie Speeltuin t Heksenpretje Heerlen Een samenwerking van Pilot Project in het kort: Renovatie Speeltuin t Heksenpretje Heerlen Situatie Heerlen 2014: 11 speeltuinen in

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

Dit formulier moet op grond van de Algemene Subsidieverordening 2012 gemeente Valkenswaard minimaal 12

Dit formulier moet op grond van de Algemene Subsidieverordening 2012 gemeente Valkenswaard minimaal 12 de Hofnar 15 Postbus 10100 Aanvraagformulier subsidie Cultuurfonds 5550 GA Valkenswaard tel. (040) 208 34 44 fax (040) 204 58 90 e-mail: gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Subsidieregeling toeristische evenementen

Subsidieregeling toeristische evenementen Subsidieregeling toeristische evenementen De subsidieregeling toeristische evenementen is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Katwijk 2014 (hierna: ASV 2014). De volledige tekst van de

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/ Documentnummer: 1894/2012/119305 Besluitnummer: 43 7b Onderwerp: project Uniekunst Advies: 1. Maximaal een eenmalig

Nadere informatie

Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG. Datum Betreft adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020.

Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG. Datum Betreft adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN Artikel 11:1 Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. De aanvrager: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

BURGER WEESHUIS VERHUUR

BURGER WEESHUIS VERHUUR BURGER WEESHUIS VERHUUR burger weeshuis Het Poppodium van Deventer Burgerweeshuis is al meer dan 30 jaar dè plek in Deventer voor popmuziek met veel verschillende concerten en dancefeesten op een pracht

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELINGEN CREATIEVE INDUSTRIE DEN HAAG

SUBSIDIEREGELINGEN CREATIEVE INDUSTRIE DEN HAAG GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 84692 27 juni 2016 SUBSIDIEREGELINGEN CREATIEVE INDUSTRIE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de aanwezigheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan

Nadere informatie