Cisco IP-telefoon 7905G/7912G Gebruikershandleiding voor Cisco CallManager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cisco IP-telefoon 7905G/7912G Gebruikershandleiding voor Cisco CallManager"

Transcriptie

1 Cisco IP-telefoon 7905G/7912G Gebruikershandleiding voor Cisco CallManager Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA V.S. Tel: NETS (6387) Fax: Documentnummer:

2 DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE BETREFFENDE DE PRODUCTEN IN DEZE HANDLEIDING KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. DE INSTRUCTIES, INFORMATIE EN AANBEVELINGEN IN DEZE HANDLEIDING ZIJN ACCURAAT, MAAR WORDEN GEPRESENTEERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. DE GEBRUIKER IS VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR DE TOEPASSING VAN PRODUCTEN. DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE VOOR HET BETREFFENDE PRODUCT DIE WORDEN BESCHREVEN IN HET INFORMATIEPAKKET DAT MET HET PRODUCT IS MEEGELEVERD ZIJN TEVENS VAN KRACHT. ALS U DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST OF GARANTIE NIET KUNT VINDEN, NEEMT U VOOR EEN KOPIE CONTACT OP MET UW CISCO-VERTEGENWOORDIGER. De volgende informatie betreft de conformiteit met de FCC-richtlijnen voor een apparaat van klasse A: Deze apparaten zijn getest en voldoen aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van Klasse A, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen bij gebruik op de werkplek. Deze apparaten genereren en gebruiken hoogfrequentie-energie en kunnen deze uitstralen. Als dergelijke apparaten niet overeenkomstig de instructies worden geïnstalleerd, kunnen ze schadelijke storingen in radiocommunicatie veroorzaken. Bij gebruik van deze apparaten in een niet-zakelijke omgeving bestaat de kans op schadelijke storingen, in welk geval gebruikers zelf voor eigen rekening de storingen zullen moeten verhelpen. De volgende informatie betreft de conformiteit met de FCC-richtlijnen voor een apparaat van klasse B: De apparaten die in deze handleiding worden beschreven, genereren hoogfrequentie-energie en kunnen deze uitstralen. Als ze niet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de installatie-instructies van Cisco, kunnen storingen optreden in radio- of televisieontvangst. Deze apparaten zijn getest en voldoen aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen bij gebruik in een niet-zakelijke omgeving. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparatuur in een bepaalde installatie storingsvrij zal functioneren. Het wijzigen van de apparaten zonder schriftelijke toestemming van Cisco kan ertoe leiden dat de apparaten niet langer voldoen aan de FCC-voorschriften voor digitale apparaten van Klasse A of B. In dat geval wordt uw recht op het gebruik van deze apparaten wellicht beperkt door FCC-voorschriften en bent u mogelijkerwijs verplicht storingen in radio- of televisieontvangst voor eigen rekening te corrigeren. U kunt beoordelen of de apparaten storing veroorzaken door ze uit te schakelen. Als de storingen zijn verholpen, werden die waarschijnlijk veroorzaakt door Cisco-apparaten of bijbehorende randapparatuur. Als de apparaten storingen in radio- of televisieontvangst veroorzaken, kunt u proberen de storing te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen: Draai de televisie- of radioantenne tot de storing is verholpen. Plaats de apparaten op een andere positie ten opzichte van de televisie of de radio. Plaats de apparaten verder weg van de televisie of de radio. Sluit de apparaten aan op een wandcontactdoos van een andere groep dan de radio of de televisie. Dat wil zeggen dat de groepen waarop u de apparaten en de televisie of radio aansluit, moeten zijn beveiligd met verschillende zekeringen of aardlekschakelaars. Wijzigingen die in dit product worden aangebracht en die niet zijn goedgekeurd door Cisco Systems, Inc. kunnen de conformiteit met de FCC-voorschriften teniet doen en het recht met dit product te werken, ongeldig maken. De Cisco-implementatie van TCP-headercompressie is een aanpassing van een programma ontwikkeld door de University of California, Berkeley (UCB) als onderdeel van een versie van het besturingssysteem Unix voor gratis gebruik. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1981, Regents of the University of California. ONGEACHT DE VOORGAANDE GARANTIEBEPALINGEN, WORDEN DE DOCUMENTBESTANDEN EN SOFTWARE VAN DEZE LEVERANCIERS GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN, INCLUSIEF GEBREKEN. CISCO EN DE BOVENGENOEMDE LEVERANCIERS WIJZEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF, ZONDER UITZONDERING, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VOORTKOMEND UIT HANDELSCONVENTIES, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJKEN. IN GEEN GEVAL ZIJN CISCO OF DE LEVERANCIERS VAN CISCO AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE. GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING OF HET VERLIES VAN OF SCHADE AAN GEGEVENS VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE HANDLEIDING, ZELFS ALS CISCO OF EEN CISCO-LEVERANCIER OP DE HOOGTE IS GESTELD TOT DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE. CCIP, CCSP, het logo Cisco Arrow, het logo Cisco Powered Network, het logo Cisco Systems Verified, Cisco Unity, Follow Me Browsing, FormShare, iq Net Readiness Scorecard, Networking Academy en ScriptShare zijn handelsmerken van Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient en iquick Study zijn servicelogo's van Cisco Systems, Inc.; en

3 Aironet, ASIST, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCNA, CCNP, Cisco, het logo Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, het logo Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, het logo Cisco Systems, Empowering the Internet Generation, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherSwitch, Fast Step, GigaStack, Internet Quotient, IOS, /TV, iq Expertise, het logo iq, LightStream, MGX, MICA, het logo Networkers, Network Registrar, Packet, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, RateMUX, Registrar, SlideCast, SMARTnet, StrataView Plus, Stratm, SwitchProbe, TeleRouter, TransPath en VCO zijn gedeponeerde handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of aan Cisco gelieerde bedrijven in de V.S. en andere landen. Alle andere handelsmerken die worden genoemd in dit document of op de website zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (0303R) Copyright 2003 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

4

5 INHOUD Inleiding ix Over deze handleiding ix Verwante documentatie x Documentatie opvragen x Cisco.com xi Documentatie bestellen xi Feedback op documentatie xi Technische ondersteuning xii Cisco.com xii Technische ondersteuningscentrum xiii Website Cisco TAC xiv Cisco TAC Escalation Center xiv Extra publicaties en informatie aanvragen xv Typografische conventies xvi HOOFDSTUK 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon 1-1 De Cisco IP-telefoon aansluiten 1-2 Stap 1: De telefoon aansluiten op het netwerk 1-5 Stap 2: De hoorn aansluiten 1-6 Stap 3: De telefoon aansluiten op het elektriciteitsnet 1-6 Stap 4: Volledige startprocedure 1-7 Knoppen en onderdelen van de Cisco IP-telefoon 1-7 De menu- en wachtstandknoppen gebruiken 1-10 Wat zijn functietoetsen? 1-10 v

6 Inhoud Hoe kies ik een menuoptie? 1-10 Tekens invoeren op uw LCD-scherm 1-11 De hoorn en de luidspreker gebruiken 1-11 De hoorn gebruiken 1-11 De luidspreker gebruiken 1-12 De haak aanpassen 1-12 De menu's van de Cisco IP-telefoon gebruiken 1-13 Telefooninstellingen opgeven op de webpagina Gebruikersopties 1-14 Aanmelden bij de webpagina Gebruikersopties 1-14 De standaardtaal voor de webpagina Gebruikersopties wijzigen 1-15 HOOFDSTUK 2 Telefooninstellingen aanpassen 2-1 Het volume van de hoorn, luidspreker en beltoon aanpassen 2-1 Volume van de hoorn aanpassen 2-2 Het volume van de luidspreker aanpassen 2-2 Het beltoonvolume aanpassen 2-3 Een eigen beltoon kiezen 2-4 Het contrast van het LCD-scherm wijzigen 2-5 HOOFDSTUK 3 Gesprekken voeren en andere basishandelingen 3-1 Gesprekken voeren 3-2 Gesprekken voeren 3-2 Gesprekken beantwoorden 3-4 De functie Wachtend gesprek gebruiken 3-4 Gesprekken beëindigen 3-4 Gesprekken in de wachtstand zetten 3-4 Gesprekken doorverbinden naar een ander toestel 3-5 Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen 3-5 Gesprekken opslaan en ontvangen met de functie Parkeer gesprek 3-6 vi

7 Contents Gesprekken beantwoorden op een andere telefoon met de functie Gesprek opnemen 3-7 Gesprekken opnemen binnen de groep 3-7 Gesprekken opnemen buiten de groep 3-8 Gesprekken doorschakelen naar een ander toestel 3-9 Gesprekken doorschakelen instellen 3-9 Gesprekken doorschakelen instellen op de telefoon 3-10 Gespreksdoorschakeling instellen vanaf een computer 3-11 Gesprekken doorschakelen annuleren 3-12 Snelkeuzenummers instellen 3-12 Conferentiegesprekken voeren 3-13 Conferentiegesprekken voeren 3-14 De laatste deelnemer in een conferentiegesprek verwijderen 3-14 Meet-Me-inbelvergadering gebruiken 3-15 Meet-Me-inbelvergaderingen opzetten 3-15 Deelnemen aan een Meet-Me-inbelvergadering 3-15 Voic gebruiken 3-16 Voic instellen 3-16 Voic beluisteren 3-16 De telefoonlogboeken gebruiken 3-17 Telefoonlogboeken bekijken en gebruiken om te bellen 3-17 Records uit de telefoonlogboeken verwijderen 3-18 BIJLAGEA Problemen met de telefoon oplossen A-1 Netwerkconfiguratiegegevens opvragen A-1 Statusgegevens opvragen A-2 Telefoonmodelgegevens bekijken A-3 I NDEX vii

8 Inhoud viii

9 Inleiding In deze inleiding worden de volgende onderwerpen behandeld: Over deze handleiding, pagina ix Verwante documentatie, pagina x Documentatie opvragen, pagina x Technische ondersteuning, pagina xii Extra publicaties en informatie aanvragen, pagina xv Typografische conventies, pagina xvi Over deze handleiding Gebruik deze handleiding bij het uitvoeren van elementaire en meer geavanceerde handelingen met de telefoons van de typen Cisco IP-telefoon 7905G en Cisco IP-telefoon 7912G binnen het Cisco CallManager-telefoonsysteem. Deze handleiding is als volgt opgezet: Hoofdstuk Hoofdstuk 1, Inleiding op de Cisco IP-telefoon Hoofdstuk 2, Telefooninstellingen aanpassen Inhoud Instructies voor het installeren van de telefoon, een overzicht van de telefoon, informatie over de webpagina's Gebruikersopties. Informatie over het configureren van instellingen voor volume, contrast en andere telefooninstellingen. ix

10 Verwante documentatie Inleiding Hoofdstuk Hoofdstuk 3, Gesprekken voeren en andere basishandelingen Bijlage A, Problemen met de telefoon oplossen Inhoud Procedures voor het uitvoeren van basishandelingen, zoals het voeren van gesprekken en het beluisteren van voic berichten Procedures voor het oplossen van problemen met uw telefoon Verwante documentatie Raadpleeg de volgende documenten voor meer informatie: At a Glance Cisco IP Phone 7905G: deze brochure bevat basisinstructies voor installatie en wordt in de verpakking van de Cisco IP-telefoon 7905G meegeleverd. At a Glance Cisco IP Phone 7912G: deze brochure bevat basisinstructies voor installatie en wordt in de verpakking van de Cisco IP-telefoon 7912G meegeleverd. Quick Reference Cisco IP Phone 7905G/7912G: op deze kaart staan basisinstructies; hij kan afzonderlijk worden besteld. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco IP Phone 7900 Series: in dit document staan internationale voorschriften, veiligheidsvoorschriften en juridische informatie voor Cisco IP-telefoons van het type Documentatie opvragen Cisco biedt verschillende methoden waarmee u documentatie kunt opvragen, technische ondersteuning kunt krijgen of een beroep doen op andere technische informatiebronnen. In de volgende gedeelten wordt uitgelegd waar u terecht kunt voor technische documentatie van Cisco Systems. x

11 Inleiding Documentatie opvragen Cisco.com U kunt de meest actuele Cisco-documenten opvragen op de volgende URL: Met de volgende URL hebt u toegang tot de Cisco-website: Gebruik de volgende URL voor toegang tot de internationale Cisco-websites: Documentatie bestellen Gebruik deze URL voor informatie over het bestellen van documentatie: U kunt op de volgende manieren Cisco-documentatie bestellen: Geregistreerde gebruikers van Cisco.com kunnen productinformatie van Cisco bestellen via de Networking Products MarketPlace: Niet-geregistreerde gebruikers kunnen documentatie bestellen bij een plaatselijke vertegenwoordiger door te bellen met Cisco Systems Corporate Headquarters (California, U.S.A.), telefoonnummer of, elders in Noord-Amerika, door te bellen met NETS (6387). Feedback op documentatie U kunt opmerkingen elektronisch indienen op Cisco.com. Op de startpagina van Cisco Documentation klikt u op Feedback bovenaan de pagina. Opmerkingen kunt u per versturen naar xi

12 Technische ondersteuning Inleiding Wilt u opmerkingen per post versturen, dan gebruikt u het antwoordformulier aan de achterzijde van het voorblad van dit document of schrijft u naar het volgende adres: Cisco Systems T.a.v.: Customer Document Ordering 170 West Tasman Drive San Jose, CA V.S. Wij stellen uw commentaar op prijs. Technische ondersteuning Cisco.com, waarvan de Cisco-website voor technische ondersteuning (Cisco TAC) onderdeel is, is het startpunt voor alle technische ondersteuning. Op de Cisco-website voor technische ondersteuning kunnen klanten en partners terecht voor on line documentatie, tips voor probleemoplossing en voorbeeldconfiguraties. Geregistreerde gebruikers van Cisco.com hebben toegang tot alle bronnen voor technische ondersteuning op deze website, waaronder de hulpmiddelen en -programma's van TAC. Cisco.com Cisco.com biedt een reeks interactieve netwerkservices waarmee u overal ter wereld op elk moment toegang hebt tot Cisco-informatie, netwerkoplossingen, services, programma's en andere bronnen. Cisco.com biedt een grote hoeveelheid functies en services waarmee u: Bedrijfsprocessen kunt stroomlijnen en de productiviteit kunt verhogen Problemen kunt oplossen via on line ondersteuning Softwarepakketten kunt downloaden en testen Lesmateriaal en producten van Cisco kunt bestellen Aanmelding bij on line vaardigheidsbeoordelingen, trainingen en certificeringsprogramma's kunt uitvoeren xii

13 Inleiding Technische ondersteuning Met de volgende URL kunt u zich aanmelden bij Cisco.com voor informatie en services die voor u relevant zijn: Technische ondersteuningscentrum Cisco TAC is toegankelijk voor alle klanten die ondersteuning nodig hebben voor een product, technologie of oplossing van Cisco. Deze website biedt op twee manieren ondersteuning: via de site voor technische ondersteuning (TAC) en via Cisco TAC Escalation Center. De ondersteuningsmethode die u kiest, is afhankelijk van het prioriteitsniveau van het probleem en de voorwaarden van de servicecontracten, indien van toepassing. Vragen aan Cisco TAC worden gerangschikt op basis van de urgentie van het probleem: Prioriteitsniveau 4 (P4): u hebt informatie of ondersteuning nodig met betrekking tot de mogelijkheden, de installatie of de algemene configuratie van een Cisco-product. Het probleem heeft weinig tot geen gevolgen voor de bedrijfsprocessen. Prioriteitsniveau 3 (P3): de prestaties van het netwerk zijn niet naar behoren, maar de meeste bedrijfsprocessen kunnen doorgaan. U en Cisco zijn bereid om tijdens normale kantooruren tijd en mensen in te zetten om de dienstverlening op een aanvaardbaar niveau te brengen. Prioriteitsniveau 2 (P2): de prestaties van een bestaand netwerk worden ernstig belemmerd, of belangrijke bedrijfsprocessen worden negatief beïnvloed doordat Cisco-producten onvoldoende presteren. U en Cisco zijn bereid om tijdens normale kantooruren alle benodigde tijd en mensen in te zetten om het probleem op te lossen. Prioriteitsniveau 1 (P1): een bestaand netwerk functioneert niet meer, of er is sprake van ernstige nadelige gevolgen voor uw bedrijfsprocessen. U en Cisco zijn bereid om 24 uur per dag alle benodigde tijd en mensen in te zetten om het probleem op te lossen. xiii

14 Technische ondersteuning Inleiding Website Cisco TAC Cisco TAC Escalation Center Op de TAC-website van Cisco kunt u terecht voor on line documentatie en hulpprogramma's voor het oplossen van technische problemen met producten en technologieën van Cisco. U hebt toegang tot de Cisco-website voor technische ondersteuning via: Alle klanten, partners en verkopers met een geldig servicecontract hebben volledige toegang tot de Cisco-website voor technische ondersteuning. Voor sommige services op de website hebt u een gebruikersnaam en wachtwoord van Cisco.com nodig. Als u over een geldig servicecontract beschikt, maar geen gebruikersnaam of wachtwoord hebt, kunt u zich registreren via: Geregistreerde gebruikers van Cisco kunnen, als het niet lukt de problemen op te lossen met behulp van de technische ondersteuning, een probleem op de volgende website plaatsen: Als u over een Internet-verbinding beschikt, kunt u P3- en P4-problemen het beste on line bekendmaken. U kunt dan een beschrijving geven van het probleem en eventueel benodigde bestanden meesturen. Cisco TAC Escalation Center behandelt problemen van prioriteitsniveau 1 of 2. Deze classificaties worden gebruikt bij ernstige netwerkproblemen die zeer nadelige gevolgen hebben voor bedrijfsprocessen. Wanneer u contact opneemt met TAC Escalation Center voor een P1- of P2-probleem, wordt het probleem automatisch behandeld door een engineer van de technische ondersteuning van Cisco. Voor een lijst met gratis telefoonnummers voor technische ondersteuning voor uw land bezoekt u de volgende website: Controleer voordat u belt in hoeverre uw bedrijf recht heeft op ondersteuning van Cisco: bijvoorbeeld voor SMARTnet, SMARTnet Onsite of Network Supported Accounts (NSA). Zorg verder dat u het servicecontractnummer en het serienummer van het product bij de hand hebt. xiv

15 Inleiding Extra publicaties en informatie aanvragen Extra publicaties en informatie aanvragen Informatie over producten, technologieën en netwerkoplossingen van Cisco is beschikbaar via verschillende on line en gedrukte bronnen. In de productcatalogus van Cisco (Engelstalig) worden de netwerkproducten van Cisco Systems beschreven. Tevens vindt u hier informatie over klantenservice en het bestellen van producten. Gebruik de volgende URL voor toegang tot deze catalogus: Cisco Press geeft een breed assortiment aan publicaties over netwerken uit. De volgende titels worden aangeraden aan nieuwe en ervaren gebruikers: Internetworking Terms and Acronyms Dictionary, Internetworking Technology Handbook, Internetworking Troubleshooting Guide, en Internetworking Design Guide. Voor een overzicht van de huidige titels van Cisco Press en andere informatie kunt u Cisco Press on line bezoeken op: Packet is het kwartaalmagazine van Cisco met daarin de laatste trends op netwerkgebied, technologische doorbraken en producten en oplossingen van Cisco waarmee IT-professionals optimaal kunnen profiteren van hun netwerkinvestering. U vindt ondermeer tips voor het gebruik van het netwerk en het oplossen van netwerkproblemen, configuratievoorbeelden, klantenanalyses, zelfstudies en trainingen, informatie over certificering en koppelingen naar een groot aantal diepgaande on line informatiebronnen. Met de volgende URL hebt u toegang tot het magazine Packet: iq Magazine is een tweemaandelijkse publicatie van Cisco met de laatste informatie over internetbedrijfsstrategieën voor leidinggevenden. Met de volgende URL hebt u toegang tot iq Magazine: Internet Protocol Journal is een kwartaalpublicatie van Cisco Systems voor technici die betrokken zijn bij het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van openbare en particuliere netwerken (Internet en intranet). Met de volgende URL hebt u toegang tot Internet Protocol Journal: protocol_journal.html xv

16 Typografische conventies Inleiding Training: Cisco biedt uitstekende cursussen op netwerkgebied. Op de volgende URL vindt u een overzicht van het huidige aanbod aan netwerktrainingen: _list.html Typografische conventies In dit document worden de volgende typografische conventies gebruikt: Opmerking Betekent Lezer, let op. In opmerkingen staan handige suggesties en verwijzingen naar materiaal dat niet wordt besproken in de publicatie. Let op Betekent Lezer, voorzichtig. Onder deze omstandigheden dreigt het gevaar dat uw handelingen schade of gegevensverlies veroorzaken. xvi

17 Inleiding Typografische conventies Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, moet u zich bewust zijn van de risico's die bij elektrische schakelingen zijn betrokken en moet u op de hoogte zijn van standaardmaatregelen om ongelukken te voorkomen. Voor vertalingen van de waarschuwingen die in deze publicatie verschijnen, kunt u de vertaalde veiligheidswaarschuwingen raadplegen die bij dit apparaat worden geleverd. Let op: BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Let op: deze documentatie moet worden gebruikt in combinatie met de specifieke productinstallatiehandleiding die bij dit product is geleverd. Raadpleeg de installatiehandleiding, configuratiehandleiding of andere meegeleverde documentatie voor meer informatie. Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. To see translations of the warnings that appear in this publication, refer to the translated safety warnings that accompanied this device. Note: SAVE THESE INSTRUCTIONS Note: This documentation is to be used in conjunction with the specific product installation guide that shipped with the product. Please refer to the Installation Guide, Configuration Guide, or other enclosed additional documentation for further details. xvii

18 Typografische conventies Inleiding Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Olet tilanteessa, joka voi johtaa ruumiinvammaan. Ennen kuin työskentelet minkään laitteiston parissa, ota selvää sähkökytkentöihin liittyvistä vaaroista ja tavanomaisista onnettomuuksien ehkäisykeinoista. Tässä asiakirjassa esitettyjen varoitusten käännökset löydät laitteen mukana toimitetuista ohjeista. Huomautus SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Huomautus Tämä asiakirja on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä tuotteen mukana tulleen asennusoppaan kanssa. Katso lisätietoja asennusoppaasta, kokoonpano-oppaasta ja muista mukana toimitetuista asiakirjoista. Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant causer des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers posés par les circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions d'avertissements figurant dans cette publication, consultez les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil. Remarque CONSERVEZ CES INFORMATIONS Remarque Cette documentation doit être utilisée avec le guide spécifique d'installation du produit qui accompagne ce dernier. Veuillez vous reporter au Guide d'installation, au Guide de configuration, ou à toute autre documentation jointe pour de plus amples renseignements. xviii

19 Inleiding Typografische conventies Warnung WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu einer Körperverletzung führen könnte. Bevor Sie mit der Arbeit an irgendeinem Gerät beginnen, seien Sie sich der mit elektrischen Stromkreisen verbundenen Gefahren und der Standardpraktiken zur Vermeidung von Unfällen bewusst. Übersetzungen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Warnhinweise sind im Lieferumfang des Geräts enthalten. Hinweis BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSANWEISUNGEN AUF Hinweis Dieses Handbuch ist zum Gebrauch in Verbindung mit dem Installationshandbuch für Ihr Gerät bestimmt, das dem Gerät beiliegt. Entnehmen Sie bitte alle weiteren Informationen dem Handbuch (Installations- oder Konfigurationshandbuch o. Ä.) für Ihr spezifisches Gerät. Figyelem! FONTOS BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK Ez a figyelmezetõ jel veszélyre utal. Sérülésveszélyt rejtõ helyzetben van. Mielõtt bármely berendezésen munkát végezte, legyen figyelemmel az elektromos áramkörök okozta kockázatokra, és ismerkedjen meg a szokásos balesetvédelmi eljárásokkal. A kiadványban szereplõ figyelmeztetések fordítása a készülékhez mellékelt biztonsági figyelmeztetések között található. Megjegyzés ÕRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT! Megjegyzés Ezt a dokumentációt a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóval együtt kell használni. További tudnivalók a mellékelt Üzembe helyezési útmutatóban (Installation Guide), Konfigurációs útmutatóban (Configuration Guide) vagy más dokumentumban találhatók. xix

20 Typografische conventies Inleiding Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Per le traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento, vedere le avvertenze di sicurezza che accompagnano questo dispositivo. Nota CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI Nota La presente documentazione va usata congiuntamente alla guida di installazione specifica spedita con il prodotto. Per maggiori informazioni, consultare la Guida all'installazione, la Guida alla configurazione o altra documentazione acclusa. Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dette varselssymbolet betyr fare. Du befinner deg i en situasjon som kan forårsake personskade. Før du utfører arbeid med utstyret, bør du være oppmerksom på farene som er forbundet med elektriske kretssystemer, og du bør være kjent med vanlig praksis for å unngå ulykker. For å se oversettelser av advarslene i denne publikasjonen, se de oversatte sikkerhetsvarslene som følger med denne enheten. Merk TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Merk Denne dokumentasjonen skal brukes i forbindelse med den spesifikke installasjonsveiledningen som fulgte med produktet. Vennligst se installasjonsveiledningen, konfigureringsveiledningen eller annen vedlagt tilleggsdokumentasjon for detaljer. xx

21 Inleiding Typografische conventies Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA Este símbolo de aviso significa perigo. O utilizador encontra-se numa situação que poderá ser causadora de lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha em atenção os perigos envolvidos no manuseamento de circuitos eléctricos e familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de acidentes. Para ver traduções dos avisos incluídos nesta publicação, consulte os avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo. Nota GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES Nota Esta documentação destina-se a ser utilizada em conjunto com o manual de instalação incluído com o produto específico. Consulte o manual de instalação, o manual de configuração ou outra documentação adicional inclusa, para obter mais informações. Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Vea las traducciones de las advertencias que acompañan a este dispositivo. Nota GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Nota Esta documentación está pensada para ser utilizada con la guía de instalación del producto que lo acompaña. Si necesita más detalles, consulte la Guía de instalación, la Guía de configuración o cualquier documentación adicional adjunta. xxi

22 Typografische conventies Inleiding Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Se översättningarna av de varningsmeddelanden som finns i denna publikation, och se de översatta säkerhetsvarningarna som medföljer denna anordning. OBS! SPARA DESSA ANVISNINGAR OBS! Denna dokumentation ska användas i samband med den specifika produktinstallationshandbok som medföljde produkten. Se installationshandboken, konfigurationshandboken eller annan bifogad ytterligare dokumentation för närmare detaljer. xxii

23 Inleiding Typografische conventies xxiii

24 Typografische conventies Inleiding xxiv

25 HOOFDSTUK 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon Een Cisco IP-telefoon is een volwaardige telefoon voor het voeren van gesprekken via hetzelfde netwerk waarop uw computer is aangesloten. De telefoon werkt in grote lijnen als een analoge telefoon voor het voeren van gesprekken en het beantwoorden van gespreksoproepen. De telefoon ondersteunt ook functies die langzamerhand zijn ingeburgerd, zoals functies voor snelkeuzenummers, opnieuw kiezen en conferentiegesprekken. Deze handleiding leert u omgaan met de verschillende functies en diensten die de telefoon u biedt. Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende gedeelten: De Cisco IP-telefoon aansluiten, pagina 1-2 Knoppen en onderdelen van de Cisco IP-telefoon, pagina 1-7 De menu- en wachtstandknoppen gebruiken, pagina 1-10 Wat zijn functietoetsen?, pagina 1-10 Hoe kies ik een menuoptie?, pagina 1-10 Tekens invoeren op uw LCD-scherm, pagina 1-11 De hoorn en de luidspreker gebruiken, pagina 1-11 Waarschuwing Lees de instructies voordat u het apparaat aansluit op de voedingsbron. 1-1

26 De Cisco IP-telefoon aansluiten Hoofdstuk 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon De Cisco IP-telefoon aansluiten De kans is groot dat de systeembeheerder of een monteur de nieuwe Cisco IP-telefoon aansluit op het IP-telefoonnetwerk van het bedrijf. Als dat niet het geval is, kunt u de telefoon zelf gemakkelijk aansluiten. Voer de procedures in de volgende gedeelten uit om de telefoon aan te sluiten: Stap 1: De telefoon aansluiten op het netwerk, pagina 1-5 Stap 2: De hoorn aansluiten, pagina 1-6 Stap 3: De telefoon aansluiten op het elektriciteitsnet, pagina 1-6 Stap 4: Volledige startprocedure, pagina 1-7 Raadpleeg Afbeelding 1-1 of Afbeelding 1-2 voor de plaatsing van de poorten op de onderzijde van de telefoon. 1-2

27 Hoofdstuk 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon De Cisco IP-telefoon aansluiten Afbeelding 1-1 Kabelaansluitingen van de Cisco IP-telefoon 7905G Netwerkpoort (10BASE-T) Hiermee sluit u de telefoon aan op de ethernetpoort in uw werkomgeving 2 Aansluiting voor de hoorn Hierop sluit u de hoorn van de telefoon aan 3 Aansluiting gelijkstroom (48VDC) Hierop sluit u de netvoedingstekker van de telefoon aan 4 Netvoeding met aansluiting voor gelijkstroom (indien meegeleverd) Deze sluit u aan op de voedingskabel 5 Voedingskabel met stekker voor het elektriciteitsnet (indien meegeleverd) Deze sluit u aan op een standaardwandcontactdoos 1-3

28 Hoofdstuk 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon De Cisco IP-telefoon aansluiten Afbeelding 1-2 Kabelaansluitingen van de Cisco IP-telefoon 7912G Netwerkpoort (10BASE-T, 100BASE-T) Hiermee sluit u de telefoon aan op de ethernetpoort in uw werkomgeving 2 Toegangspoort (10BASE-T, 100BASE-T) Hiermee sluit u de telefoon aan op de ethernetpoort van een computer 3 Aansluiting voor de hoorn Hierop sluit u de hoorn van de telefoon aan 4 Aansluiting gelijkstroom (48VDC) Hierop sluit u de netvoedingstekker van de telefoon aan 5 Netvoeding met aansluiting voor gelijkstroom (indien meegeleverd) Deze sluit u aan op de voedingskabel 6 Voedingskabel met stekker voor het elektriciteitsnet (indien meegeleverd) Deze sluit u aan op een standaardwandcontactdoos 1-4

29 Hoofdstuk 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon De Cisco IP-telefoon aansluiten Voordat u begint Controleer of de systeembeheerder de aansluiting van uw Cisco IP-telefoon op het netwerk heeft voorbereid. Let op Als u voor de stroomvoorziening van de telefoon een lokale voedingsbron wilt gebruiken in plaats van de ethernetverbinding, moet u de Cisco-voedingsbron van 48 volt gebruiken die is ontworpen voor gebruik met de Cisco IP-telefoon. Waarschuwing Sluit geen SELV-ketens (safety extra-low voltage) aan op TNV-ketens (telephone-network voltage). LAN-poorten bevatten SELV-ketens en WAN-poorten bevatten TNV-ketens. Sommige LAN- en WAN-poorten werken beide met RJ-45-connectors. Wees voorzichtig bij het aansluiten van kabels. Stap 1: De telefoon aansluiten op het netwerk Gebruik voor de Cisco IP-telefoon 7905G de ethernetkabel die bij de telefoon wordt geleverd om een verbinding te maken tussen de ethernetpoort op de onderzijde van de telefoon en de ethernetpoort in uw werkomgeving. Gebruik afhankelijk van de wijze waarop uw werkomgeving is geconfigureerd voor de Cisco IP-telefoon 7912G een van de volgende methoden om de Cisco IP-telefoon aan te sluiten op het IP-bedrijfsnetwerk. Raadpleeg de systeembeheerder als u niet zeker weet welke methode u moet gebruiken. Directe netwerkverbinding: voor deze methode hebt u minstens één vrije ethernetpoort nodig in uw werkomgeving. Gebruik de ethernetkabel die bij de telefoon wordt geleverd om een verbinding te maken tussen de ethernetpoort op de onderzijde van de telefoon en de ethernetpoort in uw werkomgeving. Gedeelde netwerkverbinding: gebruik deze methode als u over slechts één ethernetpoort in uw werkomgeving beschikt waarop uw computer al is aangesloten. Maak de ethernetkabel los van de computer en sluit deze aan op de netwerkpoort op de onderzijde van de telefoon. Gebruik vervolgens de ethernetkabel die wordt meegeleverd bij de telefoon om de toegangspoort op de onderzijde van de telefoon aan te sluiten op de computer. De Cisco IP-telefoon deelt nu de netwerkverbinding met de computer. 1-5

30 De Cisco IP-telefoon aansluiten Hoofdstuk 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon Stap 2: De hoorn aansluiten Sluit de hoorn aan op het toestel. Zorg ervoor dat het uiteinde met het langste rechte eind kabel is aangesloten op het toestel. Stap 3: De telefoon aansluiten op het elektriciteitsnet Als de systeembeheerder de Cisco IP-telefoon heeft geleverd met een voedingsbron, sluit u de stekker van de voeding aan op de adapterpoort voor gelijkstroom aan de onderzijde van de telefoon. Sluit de netvoedingskabel aan op een standaardwandcontactdoos in uw werkomgeving. Als de systeembeheerder de telefoon zonder netvoeding heeft geleverd, neemt de telefoon waarschijnlijk voeding af via de ethernetverbinding. De volgende waarschuwingen zijn van kracht als u de externe voedingsbron gebruikt voor de Cisco IP-telefoon: Waarschuwing Dit product is afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die in het gebouw zijn getroffen voor kortsluiting (overbelasting). Voor alle fasen waarop spanning staat, moet een zekering of een aardlekschakelaar voor maximaal 240 V, 10A zijn geplaatst. Waarschuwing Het apparaat is ontworpen voor TN-krachtbronsystemen. Waarschuwing De combinatie stekker-wandcontactdoos moet te allen tijde bereikbaar zijn omdat deze geldt als het belangrijkste middel om het apparaat uit te schakelen. 1-6

31 Hoofdstuk 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon Knoppen en onderdelen van de Cisco IP-telefoon Stap 4: Volledige startprocedure Zodra u de Cisco IP-telefoon aansluit op het elektriciteitsnet, begint de startprocedure. Na een paar minuten verschijnt op het LCD-scherm van de telefoon een algemeen beginscherm. De details op het scherm kunnen verschillen, maar standaard worden datum en tijd, het toestelnummer en de beschikbare functietoetsen weergegeven. De startprocedure is voltooid en de telefoon is gereed voor gebruik. Knoppen en onderdelen van de Cisco IP-telefoon Zie Afbeelding 1-3 voor een overzicht van de knoppen en onderdelen van de Cisco IP-telefoon 7905G of 7912G. 1-7

32 Hoofdstuk 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon Knoppen en onderdelen van de Cisco IP-telefoon Afbeelding 1-3 Cisco IP-telefoon 7905G en 7912G 1 LCD-scherm Weergave van functies als datum, tijd, telefoonnummer, identiteit van de beller, gespreksstatus en functietoetstabs. 2 Cisco IPtelefoontype Geeft aan tot welke serie IP-telefoons van Cisco uw toestel behoort. 3 Functietoetsen Met functietoetsen kunt u de functies oproepen die op de diverse tabs op het LCD-scherm worden weergegeven. Functietoetsen verwijzen naar de functies die onder in het LCD-scherm worden weergegeven. De functies van de functietoetsen kunnen afhankelijk van de status van de telefoon variëren (bijvoorbeeld of de telefoon in gebruik is of niet). 1-8

Beknopte gebruikershandleiding Cisco-IP-telefoons type 7911G

Beknopte gebruikershandleiding Cisco-IP-telefoons type 7911G Gebruikershandleiding Informatiseringsgroep Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 6969 Beknopte gebruikershandleiding Cisco-IP-telefoons type 7911G Voor aanvullende informatie: www.telefonie.leidenuniv.nl

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

Cisco IP-telefoon 7902G voor Cisco CallManager

Cisco IP-telefoon 7902G voor Cisco CallManager Telefoonhandleiding Cisco IP-telefoon 7902G voor Cisco CallManager Gebruiksrechtovereenkomst en garantie Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Cisco CallManager Attendant Console

Gebruikershandleiding voor Cisco CallManager Attendant Console Gebruikershandleiding voor Cisco CallManager Attendant Console Versie 1.1(1) Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cisco IP Manager Assistant

Gebruikershandleiding Cisco IP Manager Assistant Gebruikershandleiding Cisco IP Manager Assistant Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS (6387) Fax:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Cisco IP-telefoon 7960 en 7940

Gebruikershandleiding voor Cisco IP-telefoon 7960 en 7940 Gebruikershandleiding voor Cisco IP-telefoon 7960 en 7940 Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS (6387)

Nadere informatie

Uw Cisco IP-telefoon aanpassen via internet

Uw Cisco IP-telefoon aanpassen via internet Telefoonhandleiding Uw Cisco IP-telefoon aanpassen via internet Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console

Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console Versie 1.3(1) Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

Professionele IP-telefoon

Professionele IP-telefoon THOMSON 2010. Alle rechten voorbehouden. E-DOC-QIG-20100311-0005 v1.0. Professionele IP-telefoon Gids voor snelle installatie PAP Veiligheidsvoorschriften en regelgevingsinformatie LEES DEZE INSTRUCTIES

Nadere informatie

Calisto P240-M. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING

Calisto P240-M. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING TM Calisto P240-M USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING Welkom Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor de installatie en het gebruik van uw Calisto P240-M

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Cisco Unified Communications Self Care Portal, versie 10.5(1)

Gebruikershandleiding voor Cisco Unified Communications Self Care Portal, versie 10.5(1) Gebruikershandleiding voor Cisco Unified Communications Self Care Portal, versie 10.5(1) Unified Communications Self Care Portal 2 Unified Communications Self Care-instellingen 2 Telefoons 4 Extra instellingen

Nadere informatie

KLANTEN- EN SERVICECENTRUM ICTS. Polycom CX600. handleiding

KLANTEN- EN SERVICECENTRUM ICTS. Polycom CX600. handleiding KLANTEN- EN SERVICECENTRUM ICTS Polycom CX600 handleiding oktober 2012 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Voordelen... 5 1.2 Nadelen... 5 2 Aanmelden... 6 2.1 Via een USB-kabel op een pc waarop Lync geïnstalleerd

Nadere informatie

Cisco IP Phone Beknopte handleiding BASF Antwerpen. Cisco_8961_QRG_NL_BASF Antwerpen_2014_04.docx

Cisco IP Phone Beknopte handleiding BASF Antwerpen. Cisco_8961_QRG_NL_BASF Antwerpen_2014_04.docx Cisco IP Phone 8961 Beknopte handleiding BASF Antwerpen Cisco_8961_QRG_NL_BASF Antwerpen_2014_04.docx Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Cisco IP Phone 8961... 2 Aanmelden op de telefoon... 4 Afmelden op de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console

Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console Versie 1.1(3) Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Documentstatus: Standard Documentversie: 01.01 Onderdeelcode: NN40050-102 Datum: Augustus 2006 Copyright

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console

Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console Versie 1.2(1) Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Calisto P240. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING

Calisto P240. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING Calisto P240 USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING Welkom Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor de installatie en het gebruik van uw Calisto P240 USB-handset

Nadere informatie

Basisinterface van GroupWise WebAccess

Basisinterface van GroupWise WebAccess Basisinterface van GroupWise WebAccess 21 november 2011 Novell Snel aan de slag Als uw systeembeheerder GroupWise 2012 WebAccess heeft geïnstalleerd, kunt u de basisinterface daarvan gebruiken om uw GroupWise-postbus

Nadere informatie

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon 41-001368-11 REV03 GEBRUIKERSHANDLEIDING SLIM WERKEN KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks

Nadere informatie

Bekabeling en installatie voor Cisco 837- en Cisco SOHO 97-routers

Bekabeling en installatie voor Cisco 837- en Cisco SOHO 97-routers HOOFDSTUK 3 Bekabeling en installatie voor Cisco 837- en Cisco SOHO 97-routers Nederlands Cisco beperkte garantievoorwaarden op hardware voor één jaar Onderdelen controleren die bij de router worden geleverd

Nadere informatie

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 DE CISCO IP TELEFOONTOESTELLEN 7940 EN 7960... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 CISCO IP TELEFOONTOESTEL

Nadere informatie

IP Key Expansion Module (KEM) User Guide. BCM Business Communications Manager

IP Key Expansion Module (KEM) User Guide. BCM Business Communications Manager IP Key Expansion Module (KEM) User Guide BCM Business Communications Manager Documentversie: 02 Onderdeelcode: N0094435 Datum: January 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Invoegtoepassing Telefoonselectie voor de functie Microsoft Office Communicator Call Control voor Cisco Unified Presence versie 7.

Invoegtoepassing Telefoonselectie voor de functie Microsoft Office Communicator Call Control voor Cisco Unified Presence versie 7. QUICK START GUIDE Invoegtoepassing Telefoonselectie voor de functie Microsoft Office Communicator Call Control voor Cisco Unified Presence versie 7.0(3) Overzicht 2 Invoegtoepassing Telefoonselectie 2

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

Welkom op uw Werkplek

Welkom op uw Werkplek Uw toestelnummer:. Welkom op uw Werkplek U toestel is klaar voor gebruik en kan zowel intern als extern gebruikt worden. Wij hebben een document bijgevoegd waarin beschreven staat hoe het toestel werkt

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: en leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende stijl voor opmerkingen gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie

Nadere informatie

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone... 1 A. Uw Tiptel IP280-toestel leren kennen... 2 B. Uw Tiptel IP280-toestel gebruiken... 4 1. Een oproep

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie A DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende stijl voor opmerkingen gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

Cisco IP-telefoon 7960G en 7940G voor Cisco CallManager

Cisco IP-telefoon 7960G en 7940G voor Cisco CallManager Telefoonhandleiding Cisco IP-telefoon 7960G en 7940G voor Cisco CallManager Inclusief gebruiksrechtovereenkomst en garantie Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706

Nadere informatie

Basisinterface van GroupWise WebAccess

Basisinterface van GroupWise WebAccess Snel aan de slag met de basisinterface van GroupWise WebAccess 8 Novell Basisinterface van GroupWise WebAccess Snelstart www.novell.com De basisinterface van GroupWise WebAccess gebruiken Als uw systeembeheerder

Nadere informatie

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding Stuurprogramma verzenden Beheerdershandleiding Januari 2013 www.lexmark.com Overzicht 2 Overzicht Met Stuurprogramma verzenden kunt u eenvoudig een printerstuurprogramma voor een specifiek printermodel

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen

Nadere informatie

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING M I T E L N E T W O R K S 5001 IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING 3300 ICP - 4.0 MEDEDELING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig samengesteld, maar MITEL NETWORKS Corporation biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Handleiding voor Windows. Voor computer en laptop.

Handleiding voor Windows. Voor computer en laptop. Handleiding voor Windows. Installeer Signcall 1. Open www.signcall.nl/signcall-computer 2. Het bestand wordt automatisch gedownload. Mogelijk wordt u vooraf gevraagd de download te accepteren. 3. Open

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012 Design en functionaliteit perfect gecombineerd Versie: augustus 2012 2000-2012 Swyx. All rights reserved. Legal Information Whilst Swyx attempt to convey accurate and current information relative to the

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Wi-Fi toegangspunt XWNB5201

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Wi-Fi toegangspunt XWNB5201 Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Wi-Fi toegangspunt XWNB5201 Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd, het serienummer

Nadere informatie

Aastra Model 6725ip Microsoft Lync Telefoon Gebruikershandleiding slim werken

Aastra Model 6725ip Microsoft Lync Telefoon Gebruikershandleiding slim werken Aastra Model 6725ip Microsoft Lync Telefoon Gebruikershandleiding slim werken TM 41-001368-11 Rev 02 12.2012 Inhoud Aastra Model 6725ip Gebruikershandleiding slim werken...........................................

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Android Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Android Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Android Installatiehandleiding Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert.

Nadere informatie

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem (Vox DaVo Small IP of Vox DaVo Large IP) Installatie en gebruikershandleiding Vox DaVo iphone App Handleiding Veranderingen aan de specificaties zijn voorbehouden.

Nadere informatie

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, in een opslagsysteem worden bewaard of in een

Nadere informatie

Cisco IP-telefoon 7905G en 7912G voor Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefoon 7905G en 7912G voor Cisco CallManager 4.1(3) Telefoonhandleiding Cisco IP-telefoon 7905G en 7912G voor Cisco CallManager 4.1(3) INCLUSIEF GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST EN GARANTIE Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706

Nadere informatie

Handleiding apparaataanmelding

Handleiding apparaataanmelding Handleiding apparaataanmelding 22-03-2015 2 De informatie in dit document kan zonder kennisgeving gewijzigd worden. De in dit document omschreven diensten worden geleverd in het kader van een licentieovereenkomst

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 INSTALLEREN... 1 3. DE TELEFOON ALS EEN MODEM

Nadere informatie

Cisco Unity Express 3.2-voicemailsysteem Gebruikershandleiding voor geavanceerde functies

Cisco Unity Express 3.2-voicemailsysteem Gebruikershandleiding voor geavanceerde functies Cisco Unity Express 3.2-voicemailsysteem Gebruikershandleiding voor geavanceerde functies Revisie: 18 maart 2008, Eerste editie: 5 november 2007 Laatst bijgewerkt: 18 maart 2008 Deze handleiding bevat

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie B DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende stijl voor opmerkingen gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Formulieren en favorieten

Formulieren en favorieten Formulieren en favorieten Versie 5.1 Beheerdershandleiding Juli 2016 www.lexmark.com Inhoud 2 Inhoud Wijzigingsgeschiedenis...3 Overzicht... 4 Toepassing configureren... 5 De Embedded Web Server openen...5

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6731i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal Versie 3.0 van TecLocal Besteller gebruiken INHOUD I. Aanmelding II. III. Functies Artikelselectie a. Handmatige artikelselectie b. Artikelselectie uit elektronische onderdeelcatalogus

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd, het serienummer

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2 4. AAN

Nadere informatie

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos? Snelstartgids SE888 Wat zit er in de doos? Handset * Basisstation Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** CD-ROM Snelstartgids Garantiebewijs Opmerking * In verpakkingen met meerdere handsets

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT NETWERKHANDLEIDING Afdruklogboek op netwerk opslaan Versie 0 DUT Definities van opmerkingen Overal in deze handleiding gebruiken we de volgende aanduiding: Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Canon Digitale Camera Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Inhoudsopgave Inleiding....................................... Beelden overbrengen via een draadloze verbinding.....

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing voor de volgende modellen: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW DCP-900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versie 0 DUT Definities van

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk Zakelijk Welkom bij Telfort Zakelijk Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 E-mailadres doorgeven... 7 Nummerbehoud... 7 Diensten... 8 Voicemail... 8 Instellen

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Modemnetwerk en lokaal netwerk (Local Area Network)

Modemnetwerk en lokaal netwerk (Local Area Network) Modemnetwerk en lokaal netwerk (Local Area Network) Handleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De

Nadere informatie

Lync 2010 korte gebruikershandleiding

Lync 2010 korte gebruikershandleiding Lync 2010 korte gebruikershandleiding In deze korte handleiding worden de basishandelingen binnen Lync versie 2010 toegelicht. Op de TU/e wordt Lync 2010 beschikbaar gesteld om uniforme communicatie mogelijk

Nadere informatie

User Guide. Polycom IP 331

User Guide. Polycom IP 331 User Guide Polycom IP 331 Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep dempen Een oproep op hold plaatsen

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids Inhoud Overzicht 3 Wat zit er in de doos? 4 Wat zit er in de doos?... 4 Aan de slag 6 De TomTom Hands-Free Car Kit in de auto bevestigen... 6 De TomTom Hands-Free

Nadere informatie

handleiding gigaset N300A + C610H

handleiding gigaset N300A + C610H handleiding gigaset N300A + C610H Maak uw gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T21P

HANDLEIDING YEALINK T21P HANDLEIDING YEALINK T21P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Issue 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2

Nadere informatie

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004 Snelzoekgids voor de digitale telefoon 240 6-30034NL, Uitgave, juni 2004 2 3 8 4 5 6 7 7 6 8 5 4 3 2 0 9 Lijn- en functieknoppen: hiermee kunt u toegang verkrijgen tot binnenkomende en uitgaande lijnen

Nadere informatie