Cisco IP-telefoon 7905G/7912G Gebruikershandleiding voor Cisco CallManager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cisco IP-telefoon 7905G/7912G Gebruikershandleiding voor Cisco CallManager"

Transcriptie

1 Cisco IP-telefoon 7905G/7912G Gebruikershandleiding voor Cisco CallManager Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA V.S. Tel: NETS (6387) Fax: Documentnummer:

2 DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE BETREFFENDE DE PRODUCTEN IN DEZE HANDLEIDING KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. DE INSTRUCTIES, INFORMATIE EN AANBEVELINGEN IN DEZE HANDLEIDING ZIJN ACCURAAT, MAAR WORDEN GEPRESENTEERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. DE GEBRUIKER IS VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR DE TOEPASSING VAN PRODUCTEN. DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE VOOR HET BETREFFENDE PRODUCT DIE WORDEN BESCHREVEN IN HET INFORMATIEPAKKET DAT MET HET PRODUCT IS MEEGELEVERD ZIJN TEVENS VAN KRACHT. ALS U DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST OF GARANTIE NIET KUNT VINDEN, NEEMT U VOOR EEN KOPIE CONTACT OP MET UW CISCO-VERTEGENWOORDIGER. De volgende informatie betreft de conformiteit met de FCC-richtlijnen voor een apparaat van klasse A: Deze apparaten zijn getest en voldoen aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van Klasse A, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen bij gebruik op de werkplek. Deze apparaten genereren en gebruiken hoogfrequentie-energie en kunnen deze uitstralen. Als dergelijke apparaten niet overeenkomstig de instructies worden geïnstalleerd, kunnen ze schadelijke storingen in radiocommunicatie veroorzaken. Bij gebruik van deze apparaten in een niet-zakelijke omgeving bestaat de kans op schadelijke storingen, in welk geval gebruikers zelf voor eigen rekening de storingen zullen moeten verhelpen. De volgende informatie betreft de conformiteit met de FCC-richtlijnen voor een apparaat van klasse B: De apparaten die in deze handleiding worden beschreven, genereren hoogfrequentie-energie en kunnen deze uitstralen. Als ze niet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de installatie-instructies van Cisco, kunnen storingen optreden in radio- of televisieontvangst. Deze apparaten zijn getest en voldoen aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen bij gebruik in een niet-zakelijke omgeving. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparatuur in een bepaalde installatie storingsvrij zal functioneren. Het wijzigen van de apparaten zonder schriftelijke toestemming van Cisco kan ertoe leiden dat de apparaten niet langer voldoen aan de FCC-voorschriften voor digitale apparaten van Klasse A of B. In dat geval wordt uw recht op het gebruik van deze apparaten wellicht beperkt door FCC-voorschriften en bent u mogelijkerwijs verplicht storingen in radio- of televisieontvangst voor eigen rekening te corrigeren. U kunt beoordelen of de apparaten storing veroorzaken door ze uit te schakelen. Als de storingen zijn verholpen, werden die waarschijnlijk veroorzaakt door Cisco-apparaten of bijbehorende randapparatuur. Als de apparaten storingen in radio- of televisieontvangst veroorzaken, kunt u proberen de storing te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen: Draai de televisie- of radioantenne tot de storing is verholpen. Plaats de apparaten op een andere positie ten opzichte van de televisie of de radio. Plaats de apparaten verder weg van de televisie of de radio. Sluit de apparaten aan op een wandcontactdoos van een andere groep dan de radio of de televisie. Dat wil zeggen dat de groepen waarop u de apparaten en de televisie of radio aansluit, moeten zijn beveiligd met verschillende zekeringen of aardlekschakelaars. Wijzigingen die in dit product worden aangebracht en die niet zijn goedgekeurd door Cisco Systems, Inc. kunnen de conformiteit met de FCC-voorschriften teniet doen en het recht met dit product te werken, ongeldig maken. De Cisco-implementatie van TCP-headercompressie is een aanpassing van een programma ontwikkeld door de University of California, Berkeley (UCB) als onderdeel van een versie van het besturingssysteem Unix voor gratis gebruik. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1981, Regents of the University of California. ONGEACHT DE VOORGAANDE GARANTIEBEPALINGEN, WORDEN DE DOCUMENTBESTANDEN EN SOFTWARE VAN DEZE LEVERANCIERS GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN, INCLUSIEF GEBREKEN. CISCO EN DE BOVENGENOEMDE LEVERANCIERS WIJZEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF, ZONDER UITZONDERING, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VOORTKOMEND UIT HANDELSCONVENTIES, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJKEN. IN GEEN GEVAL ZIJN CISCO OF DE LEVERANCIERS VAN CISCO AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE. GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING OF HET VERLIES VAN OF SCHADE AAN GEGEVENS VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE HANDLEIDING, ZELFS ALS CISCO OF EEN CISCO-LEVERANCIER OP DE HOOGTE IS GESTELD TOT DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE. CCIP, CCSP, het logo Cisco Arrow, het logo Cisco Powered Network, het logo Cisco Systems Verified, Cisco Unity, Follow Me Browsing, FormShare, iq Net Readiness Scorecard, Networking Academy en ScriptShare zijn handelsmerken van Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient en iquick Study zijn servicelogo's van Cisco Systems, Inc.; en

3 Aironet, ASIST, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCNA, CCNP, Cisco, het logo Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, het logo Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, het logo Cisco Systems, Empowering the Internet Generation, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherSwitch, Fast Step, GigaStack, Internet Quotient, IOS, /TV, iq Expertise, het logo iq, LightStream, MGX, MICA, het logo Networkers, Network Registrar, Packet, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, RateMUX, Registrar, SlideCast, SMARTnet, StrataView Plus, Stratm, SwitchProbe, TeleRouter, TransPath en VCO zijn gedeponeerde handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of aan Cisco gelieerde bedrijven in de V.S. en andere landen. Alle andere handelsmerken die worden genoemd in dit document of op de website zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (0303R) Copyright 2003 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

4

5 INHOUD Inleiding ix Over deze handleiding ix Verwante documentatie x Documentatie opvragen x Cisco.com xi Documentatie bestellen xi Feedback op documentatie xi Technische ondersteuning xii Cisco.com xii Technische ondersteuningscentrum xiii Website Cisco TAC xiv Cisco TAC Escalation Center xiv Extra publicaties en informatie aanvragen xv Typografische conventies xvi HOOFDSTUK 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon 1-1 De Cisco IP-telefoon aansluiten 1-2 Stap 1: De telefoon aansluiten op het netwerk 1-5 Stap 2: De hoorn aansluiten 1-6 Stap 3: De telefoon aansluiten op het elektriciteitsnet 1-6 Stap 4: Volledige startprocedure 1-7 Knoppen en onderdelen van de Cisco IP-telefoon 1-7 De menu- en wachtstandknoppen gebruiken 1-10 Wat zijn functietoetsen? 1-10 v

6 Inhoud Hoe kies ik een menuoptie? 1-10 Tekens invoeren op uw LCD-scherm 1-11 De hoorn en de luidspreker gebruiken 1-11 De hoorn gebruiken 1-11 De luidspreker gebruiken 1-12 De haak aanpassen 1-12 De menu's van de Cisco IP-telefoon gebruiken 1-13 Telefooninstellingen opgeven op de webpagina Gebruikersopties 1-14 Aanmelden bij de webpagina Gebruikersopties 1-14 De standaardtaal voor de webpagina Gebruikersopties wijzigen 1-15 HOOFDSTUK 2 Telefooninstellingen aanpassen 2-1 Het volume van de hoorn, luidspreker en beltoon aanpassen 2-1 Volume van de hoorn aanpassen 2-2 Het volume van de luidspreker aanpassen 2-2 Het beltoonvolume aanpassen 2-3 Een eigen beltoon kiezen 2-4 Het contrast van het LCD-scherm wijzigen 2-5 HOOFDSTUK 3 Gesprekken voeren en andere basishandelingen 3-1 Gesprekken voeren 3-2 Gesprekken voeren 3-2 Gesprekken beantwoorden 3-4 De functie Wachtend gesprek gebruiken 3-4 Gesprekken beëindigen 3-4 Gesprekken in de wachtstand zetten 3-4 Gesprekken doorverbinden naar een ander toestel 3-5 Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen 3-5 Gesprekken opslaan en ontvangen met de functie Parkeer gesprek 3-6 vi

7 Contents Gesprekken beantwoorden op een andere telefoon met de functie Gesprek opnemen 3-7 Gesprekken opnemen binnen de groep 3-7 Gesprekken opnemen buiten de groep 3-8 Gesprekken doorschakelen naar een ander toestel 3-9 Gesprekken doorschakelen instellen 3-9 Gesprekken doorschakelen instellen op de telefoon 3-10 Gespreksdoorschakeling instellen vanaf een computer 3-11 Gesprekken doorschakelen annuleren 3-12 Snelkeuzenummers instellen 3-12 Conferentiegesprekken voeren 3-13 Conferentiegesprekken voeren 3-14 De laatste deelnemer in een conferentiegesprek verwijderen 3-14 Meet-Me-inbelvergadering gebruiken 3-15 Meet-Me-inbelvergaderingen opzetten 3-15 Deelnemen aan een Meet-Me-inbelvergadering 3-15 Voic gebruiken 3-16 Voic instellen 3-16 Voic beluisteren 3-16 De telefoonlogboeken gebruiken 3-17 Telefoonlogboeken bekijken en gebruiken om te bellen 3-17 Records uit de telefoonlogboeken verwijderen 3-18 BIJLAGEA Problemen met de telefoon oplossen A-1 Netwerkconfiguratiegegevens opvragen A-1 Statusgegevens opvragen A-2 Telefoonmodelgegevens bekijken A-3 I NDEX vii

8 Inhoud viii

9 Inleiding In deze inleiding worden de volgende onderwerpen behandeld: Over deze handleiding, pagina ix Verwante documentatie, pagina x Documentatie opvragen, pagina x Technische ondersteuning, pagina xii Extra publicaties en informatie aanvragen, pagina xv Typografische conventies, pagina xvi Over deze handleiding Gebruik deze handleiding bij het uitvoeren van elementaire en meer geavanceerde handelingen met de telefoons van de typen Cisco IP-telefoon 7905G en Cisco IP-telefoon 7912G binnen het Cisco CallManager-telefoonsysteem. Deze handleiding is als volgt opgezet: Hoofdstuk Hoofdstuk 1, Inleiding op de Cisco IP-telefoon Hoofdstuk 2, Telefooninstellingen aanpassen Inhoud Instructies voor het installeren van de telefoon, een overzicht van de telefoon, informatie over de webpagina's Gebruikersopties. Informatie over het configureren van instellingen voor volume, contrast en andere telefooninstellingen. ix

10 Verwante documentatie Inleiding Hoofdstuk Hoofdstuk 3, Gesprekken voeren en andere basishandelingen Bijlage A, Problemen met de telefoon oplossen Inhoud Procedures voor het uitvoeren van basishandelingen, zoals het voeren van gesprekken en het beluisteren van voic berichten Procedures voor het oplossen van problemen met uw telefoon Verwante documentatie Raadpleeg de volgende documenten voor meer informatie: At a Glance Cisco IP Phone 7905G: deze brochure bevat basisinstructies voor installatie en wordt in de verpakking van de Cisco IP-telefoon 7905G meegeleverd. At a Glance Cisco IP Phone 7912G: deze brochure bevat basisinstructies voor installatie en wordt in de verpakking van de Cisco IP-telefoon 7912G meegeleverd. Quick Reference Cisco IP Phone 7905G/7912G: op deze kaart staan basisinstructies; hij kan afzonderlijk worden besteld. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco IP Phone 7900 Series: in dit document staan internationale voorschriften, veiligheidsvoorschriften en juridische informatie voor Cisco IP-telefoons van het type Documentatie opvragen Cisco biedt verschillende methoden waarmee u documentatie kunt opvragen, technische ondersteuning kunt krijgen of een beroep doen op andere technische informatiebronnen. In de volgende gedeelten wordt uitgelegd waar u terecht kunt voor technische documentatie van Cisco Systems. x

11 Inleiding Documentatie opvragen Cisco.com U kunt de meest actuele Cisco-documenten opvragen op de volgende URL: Met de volgende URL hebt u toegang tot de Cisco-website: Gebruik de volgende URL voor toegang tot de internationale Cisco-websites: Documentatie bestellen Gebruik deze URL voor informatie over het bestellen van documentatie: U kunt op de volgende manieren Cisco-documentatie bestellen: Geregistreerde gebruikers van Cisco.com kunnen productinformatie van Cisco bestellen via de Networking Products MarketPlace: Niet-geregistreerde gebruikers kunnen documentatie bestellen bij een plaatselijke vertegenwoordiger door te bellen met Cisco Systems Corporate Headquarters (California, U.S.A.), telefoonnummer of, elders in Noord-Amerika, door te bellen met NETS (6387). Feedback op documentatie U kunt opmerkingen elektronisch indienen op Cisco.com. Op de startpagina van Cisco Documentation klikt u op Feedback bovenaan de pagina. Opmerkingen kunt u per versturen naar xi

12 Technische ondersteuning Inleiding Wilt u opmerkingen per post versturen, dan gebruikt u het antwoordformulier aan de achterzijde van het voorblad van dit document of schrijft u naar het volgende adres: Cisco Systems T.a.v.: Customer Document Ordering 170 West Tasman Drive San Jose, CA V.S. Wij stellen uw commentaar op prijs. Technische ondersteuning Cisco.com, waarvan de Cisco-website voor technische ondersteuning (Cisco TAC) onderdeel is, is het startpunt voor alle technische ondersteuning. Op de Cisco-website voor technische ondersteuning kunnen klanten en partners terecht voor on line documentatie, tips voor probleemoplossing en voorbeeldconfiguraties. Geregistreerde gebruikers van Cisco.com hebben toegang tot alle bronnen voor technische ondersteuning op deze website, waaronder de hulpmiddelen en -programma's van TAC. Cisco.com Cisco.com biedt een reeks interactieve netwerkservices waarmee u overal ter wereld op elk moment toegang hebt tot Cisco-informatie, netwerkoplossingen, services, programma's en andere bronnen. Cisco.com biedt een grote hoeveelheid functies en services waarmee u: Bedrijfsprocessen kunt stroomlijnen en de productiviteit kunt verhogen Problemen kunt oplossen via on line ondersteuning Softwarepakketten kunt downloaden en testen Lesmateriaal en producten van Cisco kunt bestellen Aanmelding bij on line vaardigheidsbeoordelingen, trainingen en certificeringsprogramma's kunt uitvoeren xii

13 Inleiding Technische ondersteuning Met de volgende URL kunt u zich aanmelden bij Cisco.com voor informatie en services die voor u relevant zijn: Technische ondersteuningscentrum Cisco TAC is toegankelijk voor alle klanten die ondersteuning nodig hebben voor een product, technologie of oplossing van Cisco. Deze website biedt op twee manieren ondersteuning: via de site voor technische ondersteuning (TAC) en via Cisco TAC Escalation Center. De ondersteuningsmethode die u kiest, is afhankelijk van het prioriteitsniveau van het probleem en de voorwaarden van de servicecontracten, indien van toepassing. Vragen aan Cisco TAC worden gerangschikt op basis van de urgentie van het probleem: Prioriteitsniveau 4 (P4): u hebt informatie of ondersteuning nodig met betrekking tot de mogelijkheden, de installatie of de algemene configuratie van een Cisco-product. Het probleem heeft weinig tot geen gevolgen voor de bedrijfsprocessen. Prioriteitsniveau 3 (P3): de prestaties van het netwerk zijn niet naar behoren, maar de meeste bedrijfsprocessen kunnen doorgaan. U en Cisco zijn bereid om tijdens normale kantooruren tijd en mensen in te zetten om de dienstverlening op een aanvaardbaar niveau te brengen. Prioriteitsniveau 2 (P2): de prestaties van een bestaand netwerk worden ernstig belemmerd, of belangrijke bedrijfsprocessen worden negatief beïnvloed doordat Cisco-producten onvoldoende presteren. U en Cisco zijn bereid om tijdens normale kantooruren alle benodigde tijd en mensen in te zetten om het probleem op te lossen. Prioriteitsniveau 1 (P1): een bestaand netwerk functioneert niet meer, of er is sprake van ernstige nadelige gevolgen voor uw bedrijfsprocessen. U en Cisco zijn bereid om 24 uur per dag alle benodigde tijd en mensen in te zetten om het probleem op te lossen. xiii

14 Technische ondersteuning Inleiding Website Cisco TAC Cisco TAC Escalation Center Op de TAC-website van Cisco kunt u terecht voor on line documentatie en hulpprogramma's voor het oplossen van technische problemen met producten en technologieën van Cisco. U hebt toegang tot de Cisco-website voor technische ondersteuning via: Alle klanten, partners en verkopers met een geldig servicecontract hebben volledige toegang tot de Cisco-website voor technische ondersteuning. Voor sommige services op de website hebt u een gebruikersnaam en wachtwoord van Cisco.com nodig. Als u over een geldig servicecontract beschikt, maar geen gebruikersnaam of wachtwoord hebt, kunt u zich registreren via: Geregistreerde gebruikers van Cisco kunnen, als het niet lukt de problemen op te lossen met behulp van de technische ondersteuning, een probleem op de volgende website plaatsen: Als u over een Internet-verbinding beschikt, kunt u P3- en P4-problemen het beste on line bekendmaken. U kunt dan een beschrijving geven van het probleem en eventueel benodigde bestanden meesturen. Cisco TAC Escalation Center behandelt problemen van prioriteitsniveau 1 of 2. Deze classificaties worden gebruikt bij ernstige netwerkproblemen die zeer nadelige gevolgen hebben voor bedrijfsprocessen. Wanneer u contact opneemt met TAC Escalation Center voor een P1- of P2-probleem, wordt het probleem automatisch behandeld door een engineer van de technische ondersteuning van Cisco. Voor een lijst met gratis telefoonnummers voor technische ondersteuning voor uw land bezoekt u de volgende website: Controleer voordat u belt in hoeverre uw bedrijf recht heeft op ondersteuning van Cisco: bijvoorbeeld voor SMARTnet, SMARTnet Onsite of Network Supported Accounts (NSA). Zorg verder dat u het servicecontractnummer en het serienummer van het product bij de hand hebt. xiv

15 Inleiding Extra publicaties en informatie aanvragen Extra publicaties en informatie aanvragen Informatie over producten, technologieën en netwerkoplossingen van Cisco is beschikbaar via verschillende on line en gedrukte bronnen. In de productcatalogus van Cisco (Engelstalig) worden de netwerkproducten van Cisco Systems beschreven. Tevens vindt u hier informatie over klantenservice en het bestellen van producten. Gebruik de volgende URL voor toegang tot deze catalogus: Cisco Press geeft een breed assortiment aan publicaties over netwerken uit. De volgende titels worden aangeraden aan nieuwe en ervaren gebruikers: Internetworking Terms and Acronyms Dictionary, Internetworking Technology Handbook, Internetworking Troubleshooting Guide, en Internetworking Design Guide. Voor een overzicht van de huidige titels van Cisco Press en andere informatie kunt u Cisco Press on line bezoeken op: Packet is het kwartaalmagazine van Cisco met daarin de laatste trends op netwerkgebied, technologische doorbraken en producten en oplossingen van Cisco waarmee IT-professionals optimaal kunnen profiteren van hun netwerkinvestering. U vindt ondermeer tips voor het gebruik van het netwerk en het oplossen van netwerkproblemen, configuratievoorbeelden, klantenanalyses, zelfstudies en trainingen, informatie over certificering en koppelingen naar een groot aantal diepgaande on line informatiebronnen. Met de volgende URL hebt u toegang tot het magazine Packet: iq Magazine is een tweemaandelijkse publicatie van Cisco met de laatste informatie over internetbedrijfsstrategieën voor leidinggevenden. Met de volgende URL hebt u toegang tot iq Magazine: Internet Protocol Journal is een kwartaalpublicatie van Cisco Systems voor technici die betrokken zijn bij het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van openbare en particuliere netwerken (Internet en intranet). Met de volgende URL hebt u toegang tot Internet Protocol Journal: protocol_journal.html xv

16 Typografische conventies Inleiding Training: Cisco biedt uitstekende cursussen op netwerkgebied. Op de volgende URL vindt u een overzicht van het huidige aanbod aan netwerktrainingen: _list.html Typografische conventies In dit document worden de volgende typografische conventies gebruikt: Opmerking Betekent Lezer, let op. In opmerkingen staan handige suggesties en verwijzingen naar materiaal dat niet wordt besproken in de publicatie. Let op Betekent Lezer, voorzichtig. Onder deze omstandigheden dreigt het gevaar dat uw handelingen schade of gegevensverlies veroorzaken. xvi

17 Inleiding Typografische conventies Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, moet u zich bewust zijn van de risico's die bij elektrische schakelingen zijn betrokken en moet u op de hoogte zijn van standaardmaatregelen om ongelukken te voorkomen. Voor vertalingen van de waarschuwingen die in deze publicatie verschijnen, kunt u de vertaalde veiligheidswaarschuwingen raadplegen die bij dit apparaat worden geleverd. Let op: BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Let op: deze documentatie moet worden gebruikt in combinatie met de specifieke productinstallatiehandleiding die bij dit product is geleverd. Raadpleeg de installatiehandleiding, configuratiehandleiding of andere meegeleverde documentatie voor meer informatie. Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. To see translations of the warnings that appear in this publication, refer to the translated safety warnings that accompanied this device. Note: SAVE THESE INSTRUCTIONS Note: This documentation is to be used in conjunction with the specific product installation guide that shipped with the product. Please refer to the Installation Guide, Configuration Guide, or other enclosed additional documentation for further details. xvii

18 Typografische conventies Inleiding Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Olet tilanteessa, joka voi johtaa ruumiinvammaan. Ennen kuin työskentelet minkään laitteiston parissa, ota selvää sähkökytkentöihin liittyvistä vaaroista ja tavanomaisista onnettomuuksien ehkäisykeinoista. Tässä asiakirjassa esitettyjen varoitusten käännökset löydät laitteen mukana toimitetuista ohjeista. Huomautus SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Huomautus Tämä asiakirja on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä tuotteen mukana tulleen asennusoppaan kanssa. Katso lisätietoja asennusoppaasta, kokoonpano-oppaasta ja muista mukana toimitetuista asiakirjoista. Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant causer des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers posés par les circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions d'avertissements figurant dans cette publication, consultez les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil. Remarque CONSERVEZ CES INFORMATIONS Remarque Cette documentation doit être utilisée avec le guide spécifique d'installation du produit qui accompagne ce dernier. Veuillez vous reporter au Guide d'installation, au Guide de configuration, ou à toute autre documentation jointe pour de plus amples renseignements. xviii

19 Inleiding Typografische conventies Warnung WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu einer Körperverletzung führen könnte. Bevor Sie mit der Arbeit an irgendeinem Gerät beginnen, seien Sie sich der mit elektrischen Stromkreisen verbundenen Gefahren und der Standardpraktiken zur Vermeidung von Unfällen bewusst. Übersetzungen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Warnhinweise sind im Lieferumfang des Geräts enthalten. Hinweis BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSANWEISUNGEN AUF Hinweis Dieses Handbuch ist zum Gebrauch in Verbindung mit dem Installationshandbuch für Ihr Gerät bestimmt, das dem Gerät beiliegt. Entnehmen Sie bitte alle weiteren Informationen dem Handbuch (Installations- oder Konfigurationshandbuch o. Ä.) für Ihr spezifisches Gerät. Figyelem! FONTOS BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK Ez a figyelmezetõ jel veszélyre utal. Sérülésveszélyt rejtõ helyzetben van. Mielõtt bármely berendezésen munkát végezte, legyen figyelemmel az elektromos áramkörök okozta kockázatokra, és ismerkedjen meg a szokásos balesetvédelmi eljárásokkal. A kiadványban szereplõ figyelmeztetések fordítása a készülékhez mellékelt biztonsági figyelmeztetések között található. Megjegyzés ÕRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT! Megjegyzés Ezt a dokumentációt a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóval együtt kell használni. További tudnivalók a mellékelt Üzembe helyezési útmutatóban (Installation Guide), Konfigurációs útmutatóban (Configuration Guide) vagy más dokumentumban találhatók. xix

20 Typografische conventies Inleiding Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Per le traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento, vedere le avvertenze di sicurezza che accompagnano questo dispositivo. Nota CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI Nota La presente documentazione va usata congiuntamente alla guida di installazione specifica spedita con il prodotto. Per maggiori informazioni, consultare la Guida all'installazione, la Guida alla configurazione o altra documentazione acclusa. Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dette varselssymbolet betyr fare. Du befinner deg i en situasjon som kan forårsake personskade. Før du utfører arbeid med utstyret, bør du være oppmerksom på farene som er forbundet med elektriske kretssystemer, og du bør være kjent med vanlig praksis for å unngå ulykker. For å se oversettelser av advarslene i denne publikasjonen, se de oversatte sikkerhetsvarslene som følger med denne enheten. Merk TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Merk Denne dokumentasjonen skal brukes i forbindelse med den spesifikke installasjonsveiledningen som fulgte med produktet. Vennligst se installasjonsveiledningen, konfigureringsveiledningen eller annen vedlagt tilleggsdokumentasjon for detaljer. xx

21 Inleiding Typografische conventies Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA Este símbolo de aviso significa perigo. O utilizador encontra-se numa situação que poderá ser causadora de lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha em atenção os perigos envolvidos no manuseamento de circuitos eléctricos e familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de acidentes. Para ver traduções dos avisos incluídos nesta publicação, consulte os avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo. Nota GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES Nota Esta documentação destina-se a ser utilizada em conjunto com o manual de instalação incluído com o produto específico. Consulte o manual de instalação, o manual de configuração ou outra documentação adicional inclusa, para obter mais informações. Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Vea las traducciones de las advertencias que acompañan a este dispositivo. Nota GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Nota Esta documentación está pensada para ser utilizada con la guía de instalación del producto que lo acompaña. Si necesita más detalles, consulte la Guía de instalación, la Guía de configuración o cualquier documentación adicional adjunta. xxi

22 Typografische conventies Inleiding Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Se översättningarna av de varningsmeddelanden som finns i denna publikation, och se de översatta säkerhetsvarningarna som medföljer denna anordning. OBS! SPARA DESSA ANVISNINGAR OBS! Denna dokumentation ska användas i samband med den specifika produktinstallationshandbok som medföljde produkten. Se installationshandboken, konfigurationshandboken eller annan bifogad ytterligare dokumentation för närmare detaljer. xxii

23 Inleiding Typografische conventies xxiii

24 Typografische conventies Inleiding xxiv

25 HOOFDSTUK 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon Een Cisco IP-telefoon is een volwaardige telefoon voor het voeren van gesprekken via hetzelfde netwerk waarop uw computer is aangesloten. De telefoon werkt in grote lijnen als een analoge telefoon voor het voeren van gesprekken en het beantwoorden van gespreksoproepen. De telefoon ondersteunt ook functies die langzamerhand zijn ingeburgerd, zoals functies voor snelkeuzenummers, opnieuw kiezen en conferentiegesprekken. Deze handleiding leert u omgaan met de verschillende functies en diensten die de telefoon u biedt. Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende gedeelten: De Cisco IP-telefoon aansluiten, pagina 1-2 Knoppen en onderdelen van de Cisco IP-telefoon, pagina 1-7 De menu- en wachtstandknoppen gebruiken, pagina 1-10 Wat zijn functietoetsen?, pagina 1-10 Hoe kies ik een menuoptie?, pagina 1-10 Tekens invoeren op uw LCD-scherm, pagina 1-11 De hoorn en de luidspreker gebruiken, pagina 1-11 Waarschuwing Lees de instructies voordat u het apparaat aansluit op de voedingsbron. 1-1

26 De Cisco IP-telefoon aansluiten Hoofdstuk 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon De Cisco IP-telefoon aansluiten De kans is groot dat de systeembeheerder of een monteur de nieuwe Cisco IP-telefoon aansluit op het IP-telefoonnetwerk van het bedrijf. Als dat niet het geval is, kunt u de telefoon zelf gemakkelijk aansluiten. Voer de procedures in de volgende gedeelten uit om de telefoon aan te sluiten: Stap 1: De telefoon aansluiten op het netwerk, pagina 1-5 Stap 2: De hoorn aansluiten, pagina 1-6 Stap 3: De telefoon aansluiten op het elektriciteitsnet, pagina 1-6 Stap 4: Volledige startprocedure, pagina 1-7 Raadpleeg Afbeelding 1-1 of Afbeelding 1-2 voor de plaatsing van de poorten op de onderzijde van de telefoon. 1-2

27 Hoofdstuk 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon De Cisco IP-telefoon aansluiten Afbeelding 1-1 Kabelaansluitingen van de Cisco IP-telefoon 7905G Netwerkpoort (10BASE-T) Hiermee sluit u de telefoon aan op de ethernetpoort in uw werkomgeving 2 Aansluiting voor de hoorn Hierop sluit u de hoorn van de telefoon aan 3 Aansluiting gelijkstroom (48VDC) Hierop sluit u de netvoedingstekker van de telefoon aan 4 Netvoeding met aansluiting voor gelijkstroom (indien meegeleverd) Deze sluit u aan op de voedingskabel 5 Voedingskabel met stekker voor het elektriciteitsnet (indien meegeleverd) Deze sluit u aan op een standaardwandcontactdoos 1-3

28 Hoofdstuk 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon De Cisco IP-telefoon aansluiten Afbeelding 1-2 Kabelaansluitingen van de Cisco IP-telefoon 7912G Netwerkpoort (10BASE-T, 100BASE-T) Hiermee sluit u de telefoon aan op de ethernetpoort in uw werkomgeving 2 Toegangspoort (10BASE-T, 100BASE-T) Hiermee sluit u de telefoon aan op de ethernetpoort van een computer 3 Aansluiting voor de hoorn Hierop sluit u de hoorn van de telefoon aan 4 Aansluiting gelijkstroom (48VDC) Hierop sluit u de netvoedingstekker van de telefoon aan 5 Netvoeding met aansluiting voor gelijkstroom (indien meegeleverd) Deze sluit u aan op de voedingskabel 6 Voedingskabel met stekker voor het elektriciteitsnet (indien meegeleverd) Deze sluit u aan op een standaardwandcontactdoos 1-4

29 Hoofdstuk 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon De Cisco IP-telefoon aansluiten Voordat u begint Controleer of de systeembeheerder de aansluiting van uw Cisco IP-telefoon op het netwerk heeft voorbereid. Let op Als u voor de stroomvoorziening van de telefoon een lokale voedingsbron wilt gebruiken in plaats van de ethernetverbinding, moet u de Cisco-voedingsbron van 48 volt gebruiken die is ontworpen voor gebruik met de Cisco IP-telefoon. Waarschuwing Sluit geen SELV-ketens (safety extra-low voltage) aan op TNV-ketens (telephone-network voltage). LAN-poorten bevatten SELV-ketens en WAN-poorten bevatten TNV-ketens. Sommige LAN- en WAN-poorten werken beide met RJ-45-connectors. Wees voorzichtig bij het aansluiten van kabels. Stap 1: De telefoon aansluiten op het netwerk Gebruik voor de Cisco IP-telefoon 7905G de ethernetkabel die bij de telefoon wordt geleverd om een verbinding te maken tussen de ethernetpoort op de onderzijde van de telefoon en de ethernetpoort in uw werkomgeving. Gebruik afhankelijk van de wijze waarop uw werkomgeving is geconfigureerd voor de Cisco IP-telefoon 7912G een van de volgende methoden om de Cisco IP-telefoon aan te sluiten op het IP-bedrijfsnetwerk. Raadpleeg de systeembeheerder als u niet zeker weet welke methode u moet gebruiken. Directe netwerkverbinding: voor deze methode hebt u minstens één vrije ethernetpoort nodig in uw werkomgeving. Gebruik de ethernetkabel die bij de telefoon wordt geleverd om een verbinding te maken tussen de ethernetpoort op de onderzijde van de telefoon en de ethernetpoort in uw werkomgeving. Gedeelde netwerkverbinding: gebruik deze methode als u over slechts één ethernetpoort in uw werkomgeving beschikt waarop uw computer al is aangesloten. Maak de ethernetkabel los van de computer en sluit deze aan op de netwerkpoort op de onderzijde van de telefoon. Gebruik vervolgens de ethernetkabel die wordt meegeleverd bij de telefoon om de toegangspoort op de onderzijde van de telefoon aan te sluiten op de computer. De Cisco IP-telefoon deelt nu de netwerkverbinding met de computer. 1-5

30 De Cisco IP-telefoon aansluiten Hoofdstuk 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon Stap 2: De hoorn aansluiten Sluit de hoorn aan op het toestel. Zorg ervoor dat het uiteinde met het langste rechte eind kabel is aangesloten op het toestel. Stap 3: De telefoon aansluiten op het elektriciteitsnet Als de systeembeheerder de Cisco IP-telefoon heeft geleverd met een voedingsbron, sluit u de stekker van de voeding aan op de adapterpoort voor gelijkstroom aan de onderzijde van de telefoon. Sluit de netvoedingskabel aan op een standaardwandcontactdoos in uw werkomgeving. Als de systeembeheerder de telefoon zonder netvoeding heeft geleverd, neemt de telefoon waarschijnlijk voeding af via de ethernetverbinding. De volgende waarschuwingen zijn van kracht als u de externe voedingsbron gebruikt voor de Cisco IP-telefoon: Waarschuwing Dit product is afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die in het gebouw zijn getroffen voor kortsluiting (overbelasting). Voor alle fasen waarop spanning staat, moet een zekering of een aardlekschakelaar voor maximaal 240 V, 10A zijn geplaatst. Waarschuwing Het apparaat is ontworpen voor TN-krachtbronsystemen. Waarschuwing De combinatie stekker-wandcontactdoos moet te allen tijde bereikbaar zijn omdat deze geldt als het belangrijkste middel om het apparaat uit te schakelen. 1-6

31 Hoofdstuk 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon Knoppen en onderdelen van de Cisco IP-telefoon Stap 4: Volledige startprocedure Zodra u de Cisco IP-telefoon aansluit op het elektriciteitsnet, begint de startprocedure. Na een paar minuten verschijnt op het LCD-scherm van de telefoon een algemeen beginscherm. De details op het scherm kunnen verschillen, maar standaard worden datum en tijd, het toestelnummer en de beschikbare functietoetsen weergegeven. De startprocedure is voltooid en de telefoon is gereed voor gebruik. Knoppen en onderdelen van de Cisco IP-telefoon Zie Afbeelding 1-3 voor een overzicht van de knoppen en onderdelen van de Cisco IP-telefoon 7905G of 7912G. 1-7

32 Hoofdstuk 1 Inleiding op de Cisco IP-telefoon Knoppen en onderdelen van de Cisco IP-telefoon Afbeelding 1-3 Cisco IP-telefoon 7905G en 7912G 1 LCD-scherm Weergave van functies als datum, tijd, telefoonnummer, identiteit van de beller, gespreksstatus en functietoetstabs. 2 Cisco IPtelefoontype Geeft aan tot welke serie IP-telefoons van Cisco uw toestel behoort. 3 Functietoetsen Met functietoetsen kunt u de functies oproepen die op de diverse tabs op het LCD-scherm worden weergegeven. Functietoetsen verwijzen naar de functies die onder in het LCD-scherm worden weergegeven. De functies van de functietoetsen kunnen afhankelijk van de status van de telefoon variëren (bijvoorbeeld of de telefoon in gebruik is of niet). 1-8

Gebruikershandleiding voor Cisco IP-telefoon 7960 en 7940

Gebruikershandleiding voor Cisco IP-telefoon 7960 en 7940 Gebruikershandleiding voor Cisco IP-telefoon 7960 en 7940 Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS (6387)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Cisco CallManager Attendant Console

Gebruikershandleiding voor Cisco CallManager Attendant Console Gebruikershandleiding voor Cisco CallManager Attendant Console Versie 1.1(1) Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000

Nadere informatie

Cisco IP-telefoon 7911G voor Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefoon 7911G voor Cisco CallManager 4.1(3) Telefoonhandleiding Cisco IP-telefoon 7911G voor Cisco CallManager 4.1(3) Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1

Nadere informatie

Uw Cisco IP-telefoon aanpassen via internet

Uw Cisco IP-telefoon aanpassen via internet Telefoonhandleiding Uw Cisco IP-telefoon aanpassen via internet Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Nadere informatie

4602 SIP-telefoon Gebruikershandleiding voor SIP versie 1.1

4602 SIP-telefoon Gebruikershandleiding voor SIP versie 1.1 4602 SIP-telefoon Gebruikershandleiding voor SIP versie 1.1 16-300035NL Versie 1.1 September 2004 Copyright 2004, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden Kennisgeving Er is veel moeite gedaan om ervoor te

Nadere informatie

4610SW IP-telefoon Versie 2.2 Gebruikershandleiding

4610SW IP-telefoon Versie 2.2 Gebruikershandleiding 4610SW IP-telefoon Versie 2.2 Gebruikershandleiding 555-233-784NL Versie 2.2 april 2005 Copyright 2005, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden Kennisgeving Er is veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat

Nadere informatie

4620SW/4621SW SIP IP-telefoon Release 2.2 Gebruikershandleiding

4620SW/4621SW SIP IP-telefoon Release 2.2 Gebruikershandleiding 4620SW/4621SW SIP IP-telefoon Release 2.2 Gebruikershandleiding 16-300474NL Uitgave 2.2 Augustus 2005 Copyright 2005, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden Kennisgeving Er is veel moeite gedaan om ervoor

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING. Cisco Small Business. SPA 300 Series IP-telefoons Modellen 301 en 303

GEBRUIKERS HANDLEIDING. Cisco Small Business. SPA 300 Series IP-telefoons Modellen 301 en 303 GEBRUIKERS HANDLEIDING Cisco Small Business SPA 300 Series IP-telefoons Modellen 301 en 303 Juni 2010 Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of zijn partners in de VS en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5

Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5 Eerste publicatie: 14 augustus 2013 Laatste wijziging: 3 oktober 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

Communicatieplatforms

Communicatieplatforms MITEL Communicatieplatforms Gebruikershandleiding 5312 en 5324 IP-telefoons - i - KENNISGEVING De informatie in dit document wordt niet gegarandeerd door Mitel Networks Corporation (MITEL ) of enige van

Nadere informatie

Avaya Modular Messaging. Gebruikershandleiding voor Subscriber Options

Avaya Modular Messaging. Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Avaya Modular Messaging Versie 1.1 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options 585-310-789-NL Editie 2 Oktober 2003 2003, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de Verenigde Staten. Opmerking

Nadere informatie

Cisco's integrale optimalisatie van uw personeelsbestand

Cisco's integrale optimalisatie van uw personeelsbestand Cisco's integrale optimalisatie van uw personeelsbestand Gebruikershandleiding Quality Management Desktop 2.7(2) Mei 2009 Hoofdkantoor in Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA

Nadere informatie

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 In dit document BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 2 Inleiding... 11 Wat zit er in de doos?... 13 Omschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor het webhulpmiddel voor Postvak IN van Cisco Unity Connection

Gebruikershandleiding voor het webhulpmiddel voor Postvak IN van Cisco Unity Connection Gebruikershandleiding voor het webhulpmiddel voor Postvak IN van Cisco Unity Connection Versie 7.x Uitgegeven 25 augustus, 2008 Hoofdkantoor Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Cisco Unity Connection-telefooninterface (versie 8.x)

Gebruikershandleiding voor de Cisco Unity Connection-telefooninterface (versie 8.x) Gebruikershandleiding voor de Cisco Unity Connection-telefooninterface (versie 8.x) Eerste publicatie: 02/02/2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706

Nadere informatie

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0 MITEL 5540 IP Console Gebruikershandleiding Versie 1.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld Startershandleiding BlackBerry 8700g Wireless Handheld Aan/uit-knop Dempknop Schakel microfoon tijdens een oproep aan/uit Waarschuwings-LED Koptelefoon USB-poort Favorietentoets aan de zijkant Open de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Cisco Unified Communications Self Care Portal, versie 10.5(1)

Gebruikershandleiding voor Cisco Unified Communications Self Care Portal, versie 10.5(1) Gebruikershandleiding voor Cisco Unified Communications Self Care Portal, versie 10.5(1) Unified Communications Self Care Portal 2 Unified Communications Self Care-instellingen 2 Telefoons 4 Extra instellingen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE ETHERNET DISK http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460936

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE ETHERNET DISK http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460936 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Wat is een CloudBox Online Backup?... 7 1.2. Eerste back-up en niet-ondersteunde bestanden... 7 1.3. Minimale systeemvereisten...

Nadere informatie

NUPOINT UNIFIED MESSAGING

NUPOINT UNIFIED MESSAGING MITEL NUPOINT UNIFIED MESSAGING GEBRUIKERSHANDLEIDING VERSIE 7.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Palm Treo 500v-smartphone

Gebruikershandleiding. Palm Treo 500v-smartphone Gebruikershandleiding Palm Treo 500v-smartphone Mededelingen aangaande intellectueel eigendom 2007 Palm Inc. Alle rechten voorbehouden. Mededelingen aangaande handelsmerken, auteursrechten, octrooien en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5

Veelgestelde vragen over Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5 Veelgestelde vragen over Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5 Inleiding 2 Toepassingen en documenten delen 2 Vergaderingen hosten, bijwonen en instellen 3 Apple iphone en ipad 3 WebEx-toepassingen downloaden

Nadere informatie

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES eplug 200-ADAPTER... 2 1.1. Aanbevelingen... 2 1.2. Specificaties... 3 1.3. Minimale

Nadere informatie

Versie 1.5 van de Cisco WebEx Meetings Server-beheerhandleiding

Versie 1.5 van de Cisco WebEx Meetings Server-beheerhandleiding Eerste publicatie: 16 augustus 2013 Laatste wijziging: 22 oktober 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 301

Gebruikershandleiding Nokia 301 Gebruikershandleiding Nokia 301 Uitgave 1.4 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Januari 2006 2006 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel zoveel mogelijk in het werk is gesteld om ervoor te zorgen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Inhoud van de verpakking... 6 1.2. Minimum systeemvereisten... 7 1.2.1. Windows-gebruikers... 7 1.2.2. Mac-gebruikers...

Nadere informatie