Uw verblijf in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw verblijf in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis"

Transcriptie

1 H H Uw verblijf in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis

2 2

3 Röpcke-Zweers Ziekenhuis Jan Weitkamplaan 4a 7772 SE Hardenberg Telefoon (0523) Telefax (0523) Postadres Postbus AA Hardenberg augustus

4 ALGEMEEN 6 BEREIKBAARHEID Openbaar vervoer 6 BETAALD PARKEREN Abonnement en 10-rittenkaart 6 VOOR UW OPNAME Oproep 7 VOORBEREIDINGEN THUIS Wat neemt u mee 7 Contactpersoon 8 Vervoer naar het ziekenhuis 8 Kosten 8 OPNAME Waar meldt u zich 9 Opnamegesprek 9 Identificatiebandje 9 Kamer 10 HET VERBLIJF MRSA maatregelen 10 Behandeling 10 Gebruik van lichaamsmateriaal 10 Verzorging 11 Kliniekdienst 12 Medisch maatschappelijk werk 12 Geestelijke verzorging 12 Roomservice medewerker 12 4

5 PRAKTISCHE INFORMATIE Voorbereiding ontslag 13 Maaltijden 13 Brasserie Santé 13 Dieet 14 Apotheek 14 Radio, televisie en telefoon 14 Internet 14 Dagverblijf 14 Activiteitenbegeleiding 14 Post 15 t Winkeltje 15 Bezoek 15 Bezoektijden 15 Vrijwilligers 16 Bibliotheek 16 Roken 16 NAAR HUIS Ontslag 17 Nazorg 17 Vervoer naar huis 17 REGISTRATIE PATIENTENGEGEVENS 17 OPMERKINGEN EN KLACHTEN Idee, opmerking of suggestie 18 Als u klachten heeft 18 Externe instanties 19 CLIËNTENRAAD 19 MEER INFORMATIE 20 STICHTING VRIENDEN SAXENBURGH GROEP 20 5

6 ALGEMEEN Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis is onderdeel van de Saxenburgh Groep. BEREIKBAARHEID Openbaar vervoer Het ziekenhuis ligt op 10 minuten loopafstand van het NS-station Hardenberg. Bij de uitgang van het station gaat u linksaf. Vervolgens loopt u de spoorwegovergang over. Na enkele minuten lopen ziet u het ziekenhuis aan uw linkerhand. De streekbuslijn (Hoogeveen-Almelo) heeft een bushalte vlak voor het ziekenhuis. Daarnaast zijn er buurtbuslijnen, die voor de ingang van het ziekenhuis een halte hebben. Voor de buurtbussen worden kaartjes in de bussen verkocht. Voor informatie over tijden kunt u bellen met Openbaar Vervoer Reisinformatie, Betaald parkeren Het parkeerterrein links van de toegangsweg is bestemd voor patiënten en bezoekers. Als het terrein vol is kan er uitgeweken worden naar het parkeerterrein rechts van de toegangsweg. De parkeerplaatsen direct naast de hoofdingang en vóór de polikliniek zijn aangemerkt als blauwe zone en bestemd voor halen en brengen van patiënten, minder validen en kort parkeren. Van uur is het parkeren gratis. Op het parkeerterrein rechts zijn vier oplaadpunten voor gratis tanken van uw elektrische auto. Abonnement en 10-rittenkaart U kunt bij de receptie een parkeerabonnement of 10-rittenkaart kopen. 6

7 VOOR UW OPNAME Oproep Zodra u met uw behandelend specialist heeft besloten dat u wordt opgenomen, komt u op een wachtlijst. U wordt tijdig schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over datum en tijdstip van opname. Door een plotseling vrijkomend bed is dit tijdig informeren niet altijd mogelijk. Het kan voorkomen dat u een dag van te voren of 's ochtends te horen krijgt dat u kunt worden opgenomen. Door een spoedgeval kan het voorkomen dat uw geplande opname wordt verplaatst. Pre-operatief spreekuur Na uw bezoek aan uw behandelend specialist bezoekt u poli 12 (poli preoperatief/anesthesie). Daar vult u een digitale vragenlijst in over uw gezondheid. Daarna heeft u een gesprek met de verpleegkundige en de anesthesioloog. VOORBEREIDINGEN THUIS Voor u in het ziekenhuis wordt opgenomen is het goed een aantal zaken te weten en thuis voor te bereiden. Wat neemt u mee uw patiëntenkaart uw afsprakenkaart actueel medicatie overzicht, deze vraagt u op bij uw apotheek uw dieetlijst als u een dieet volgt kleding: nachtkleding, ondergoed, kamerjas, pantoffels. Extra gewone kleding kan plezierig zijn als u rond wilt lopen of naar het dagverblijf gaat toiletartikelen (handdoeken en washandjes krijgt u op de afdeling) indien van toepassing uw bloedgroepkaart indien van toepassing uw allergiepas iets om te lezen, een spelletje, een handwerkje uw agenda. Neem zo weinig mogelijk geld en het liefst geen kostbaarheden en sieraden mee. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij diefstal, verlies of beschadiging. Wilt u toch geld of andere waardevolle zaken meenemen, dan kunt u deze in bewaring geven bij de administratie van het ziekenhuis. U kunt hiervoor terecht bij de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse van de verpleegafdeling. 7

8 Contactpersoon Voordat u wordt opgenomen wijst u een contactpersoon aan. Dit is iemand die, naast uzelf, informatie over u kan vragen tijdens uw opname. Aan andere naasten wordt geen informatie verstrekt over u. Als het nodig is kan het ziekenhuis contact opnemen met uw contactpersoon. Vervoer naar het ziekenhuis Het vervoer naar het ziekenhuis regelt u zelf. Op verzoek van uw behandelend arts kan het zijn dat u per ambulance komt. Meestal is het prettig als er iemand met u meegaat naar het ziekenhuis. Kosten Als u gepland wordt opgenomen voor een onderzoek of (operatieve) behandeling, is het belangrijk dat u van tevoren weet of het onderzoek of de operatie door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Bent u met spoed opgenomen, wordt de zorg altijd vergoed. Als de geleverde zorg door de zorgverzekeraar wordt vergoed, stuurt het ziekenhuis de declaratie naar de zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat uw zorgverzekeraar de declaraties achteraf nog verrekent met het eigen risico. Als de zorg niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, sturen wij de declaratie naar u op. U moet deze dan zelf aan het ziekenhuis betalen. Als u een aanvullende verzekering heeft voor de geleverde zorg, kunt u de kosten achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Als u vragen heeft over de kosten van een ingreep of verblijf in het ziekenhuis dan kunt u deze lezen op de website van de Saxenburgh groep, Ziekenhuiszorg, patiënten, DBC tarieven. U kunt ook contact opnemen met de zorgadministratie van de Saxenburgh groep. (0523)

9 OPNAME Waar meldt u zich Op de dag van opname meldt u zich bij de receptie. Voor de inschrijving is het nodig dat u uw patiëntenkaart meeneemt. Men kan u vragen zich te legitimeren met uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij een spoedgeval kunnen familieleden, vrienden of andere betrokkenen de inschrijving achteraf bij de balie regelen. Na de nodige administratieve handelingen wordt u door een gastvrouw/heer naar de verpleegafdeling gebracht of door een verpleegkundige opgehaald. De verpleegafdeling Op de verpleegafdeling vraagt de verpleegkundige naar uw medicijngebruik, uw dieet, uw lichamelijke gesteldheid, uw thuissituatie en andere zaken die voor behandeling en verpleging van belang zijn om te weten. De verpleegkundige informeert u over de gang van zaken op de afdeling. Ook geeft uw tijdens dit gesprek naam en telefoonnummer van uw contactpersoon door. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u deze kenbaar maken. Identificatiebandje Om uw pols krijgt u een identificatiebandje. Hierop staan uw naam, geboortedatum en patiëntnummer. Wanneer u allergisch bent voor bepaalde medicijnen, krijgt u een rood identificatiebandje. 9

10 Kamer Afhankelijk van de afdeling zijn er kleinere kamers (één-, twee- of driepersoons) en grotere kamers (vier-, vijf- of zespersoons). Of u alleen of met meerdere mensen op een kamer komt te liggen hangt in de eerste plaats af van uw ziekte. Het komt voor dat mannen en vrouwen op één kamer worden opgenomen. Als u dit een bezwaar vindt, kunt u dit de verpleegkundige laten weten. HET VERBLIJF MRSA maatregelen Wilt u contact opnemen met uw huisarts, het bureau patiëntenlogistiek of de polikliniek waar u een afspraak heeft en u: de afgelopen twee maanden onbeschermd contact heeft gehad met een MRSA positieve patiënt óf de afgelopen twee maanden in een buitenlandse zorginstelling verbleef óf bedrijfsmatig contact heeft (gehad) met levende varkens, of vleeskalveren, of vleeskuikens of woonachtig bent op het bedrijf. Dit in verband met eventueel dragerschap van de MRSA bacterie, ook wel ziekenhuisbacterie genoemd. Behandeling Uw behandelend arts en de verpleegkundige maken uw behandelplan. Hierna overleggen zij samen met u de afgesproken behandeling. Als u iets niet duidelijk is, aarzelt u dan niet vragen te stellen. Schrijf eventueel uw vragen van tevoren op. Gebruik van lichaamsmateriaal Om een diagnose te kunnen stellen kan het nodig zijn dat uw bloed (of ander lichaamsmateriaal) onderzocht wordt. Na onderzoek in het laboratorium blijft er soms een kleine hoeveelheid lichaamsmateriaal over. Dit kan gebruikt worden voor het testen van apparatuur en andere controles in het laboratorium. Het materiaal wordt hierbij verwerkt, zonder dat uw persoonlijke gegevens bekend zijn. Als u bezwaar heeft tegen een dergelijk gebruik van het overgebleven materiaal meldt u dit dan bij de analist die uw bloed afneemt. Voor alle overige toepassingen van overgebleven bloed en dergelijke zal het klinisch chemisch laboratorium vooraf uw toestemming vragen. 10

11 Verzorging Bij uw verzorging krijgt u te maken met heel wat medewerkers van het ziekenhuis. U heeft het meest contact met verpleegkundigen en specialisten. Verder kunt u te maken krijgen met medewerkers van het laboratorium, fysiotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers, schoonmaakmedewerkers, vrijwilligers, roomservice medewerkers, leerlingverpleegkundigen en stagiaires. De afdeling is verdeeld in units. Per unit is één verpleegkundige verantwoordelijk. De verpleegafdeling heeft een vast team van verpleegkundigen. Het is niet te voorkomen dat u te maken krijgt met een wisseling van personen. Het ziekenhuis zet zich in voor een goede overdracht van informatie. Als u wensen, vragen en/of problemen heeft kunt u altijd terecht bij één van de verpleegkundigen. 11

12 Kliniekdienst Tijdens uw opname is het mogelijk dat u niet door uw "eigen" specialist behandeld wordt. Elke week is een andere specialist verantwoordelijk voor alle opgenomen patiënten van zijn specialisme. Ter voorbereiding van medisch handelen, kan de arts-assistent onderzoek bij u verrichten. Deze valt onder supervisie van de specialist. Medisch maatschappelijk werk Uw ziekte, de opname, en/of behandeling in het ziekenhuis kunnen voor de nodige stress zorgen. Deze stress is een normale reactie op een ingrijpende situatie. "Normaal" wil echter niet zeggen dat het niet erg heftig kan zijn. Wanneer u dit prettig vindt kan de maatschappelijk werker u hierbij helpen door vertrouwelijke ondersteuningsgesprekken voor uzelf en zonodig met uw naasten. Als u niet zeker weet of uw vraag bij de maatschappelijk werker thuishoort, kunt u dit bespreken met de verpleegkundige. De verpleegkundige kan een afspraak voor u maken. U kunt ook zelf een afspraak maken bij de maatschappelijk werker, op werkdagen, tijdens kantooruren. (0523) of (0523) Geestelijke verzorging Ziek zijn kan een mens behoorlijk uit balans brengen. Veel van wat vertrouwd was, verliest zijn vanzelfsprekendheid. In die situatie kunnen er vragen opkomen. Vragen over hoop en wanhoop, geloof en ongeloof, over lijden en verdriet. Als u behoefte heeft daarover te praten of om uw hart eens te luchten, dan kan dat. U kunt via de verpleging een beroep doen op de geestelijk verzorger. De geestelijke verzorging is bedoeld voor iedereen, ongeacht iemands geloofs- of levensovertuiging. De gesprekken met de geestelijk verzorger dragen een vertrouwelijk karakter. Roomservice medewerker De roomservice medewerker is er voor zaken die niet direct met uw medische verzorging te maken hebben. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het verzorgen van uw maaltijd, het schoonmaken van uw kamer. De roomservice medewerker heeft een herkenbare rood met grijs uniform aan en is rechtstreeks telefonisch bereikbaar. 12

13 PRAKTISCHE INFORMATIE Voorbereiding ontslag Mocht u na opname nog zorg nodig hebben, dan kunt u te maken krijgen met de transferverpleegkundige. Zij kijkt samen met u welke zorg u nodig heeft. Dat kan zijn: thuiszorg (huishoudelijke hulp en/of verpleging/ verzorging), indicatie voor verzorgingshuis of verpleeghuis. Maaltijden De roomservice medewerker verzorgt uw maaltijden. U kunt kiezen uit verschillende soorten brood, beleg en drinken. De warme maaltijd krijgt u s avonds aangeboden. De roomservice medewerker komt iedere dag met een buffetwagen bij u langs en u kunt ter plekke kiezen uit twee verschillende menu s. Als u vragen, opmerkingen of wensen heeft over de voeding kunt u terecht bij de roomservice medewerker. Aan de maaltijden worden strenge eisen gesteld in verband met voedselveiligheid. Wanneer uw bezoek maaltijden voor u meebrengt valt dit onder uw eigen verantwoordelijkheid. Brasserie Santé Bezoekers en patiënten zijn van maandag tot en met vrijdag tussen uur van harte welkom in Brasserie Santé. Er is een uitgebreid assortiment koude en warme gerechten. Buiten de openingstijden kunt u gebruikmaken van koffie- en snack automaten in de centrale hal. 13

14 Dieet Het kan zijn dat de behandelend arts u een dieet voorschrijft. De diëtiste zorgt, in overleg met u, voor de samenstelling van het dieet. Als u al een dieet gebruikt wordt dit zoveel mogelijk voortgezet. Als u vragen heeft over uw dieet of andere vragen over voeding zal de diëtiste u graag adviseren. U kunt de diëtiste bereiken via de verpleegkundige of de roomservice medewerker. Apotheek De ziekenhuisapotheek vraagt informatie over uw medicijngebruik bij uw eigen apotheek. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact opnemen met het Bureau Patiëntenlogistiek, (0523) Radio, televisie en (mobiele) telefoon U kunt televisie of telefoon en televisie huren. Dit regelt u bij de receptie. Het gebruik van de radio is gratis. Het gebruik van mobiele telefoon en smart phone is toegestaan onder de volgende voorwaarden: niet op de operatiekamers, IC/CCU, Spoed Eisende Hulp, Observatorium en Radiologie- en functieafdeling bellen en gebeld worden mag niet tussen uur en uur mobiel bellen mag niet storend zijn voor anderen de verstoring van de rust beperken door beltonen uit te schakelen en trilfunctie te gebruiken niet binnen een afstand van één meter van medische apparatuur. Internet U kunt in het ziekenhuis gratis gebruik maken van draadloos internet (WiFi). Vraag de verpleegkundige hier naar. Dagverblijf Op elke afdeling is een dagverblijf. Hier kunt u bijvoorbeeld televisie kijken, spelletjes doen, uw bezoek ontvangen of lezen. Activiteitbegeleiding U kunt op werkdagen gebruik maken van de activiteitenbegeleiding. Dit kan zijn ter ontspanning of als ondersteuning bij uw herstel. Wanneer u dit wilt kunt u zich aanmelden via de verpleegkundige op uw afdeling. De activiteitenbegeleiding kan u op de afdeling bezoeken of u kunt deelnemen aan groepsactiviteiten. De afdeling wordt ondersteund door vrijwilligers. 14

15 Post De post wordt op werkdagen rondgebracht door vrijwilligers of door de afdelingssecretaresse. Als u zelf post wilt versturen kunt u uw brieven of kaarten aan een verpleegkundige geven. Bij de winkel kunt u postzegels kopen. Familie en vrienden kunnen post aan u als volgt adresseren: Naam van de patiënt Röpcke-Zweers Ziekenhuis Afdeling en kamernummer Postbus AA Hardenberg Na uw ontslag zal nog binnenkomende post worden nagestuurd. t Winkeltje In de hal vindt u t Winkeltje. U kunt hier van alles kopen. De openingstijden zijn van: maandag tot en met vrijdag uur zaterdag en zondag uur en uur Buiten de openingstijden kunt u gebruikmaken van koffie- en snack automaten. Bezoek Als patiënt in het ziekenhuis zult u behoefte hebben aan contact met familie en vrienden. Het is belangrijk dat niet iedereen tegelijk komt, bezoek is vermoeiend, ook voor andere patiënten. Eventueel kunt u uw contactpersoon vragen het bezoek voor u te regelen, niet meer dan twee bezoekers tegelijk. Bezoektijden Afhankelijk van waar u ligt zijn bezoektijden vastgesteld. Cardiologie/Longgeneeskunde Chirurgie/Orthopedie Interne geneeskunde/neurologie Observatorium Oncologie Kraam/gynaecologie tussen uur en uur tussen uur en uur Weekend/feestdagen (extra) tussen uur en uur 15

16 Als u buiten deze tijden op bezoek wilt komen kan dit in overleg met de patiënt en de verpleegkundige. Kraam/Gynaecologie De partners van de kraamvrouwen zijn de hele dag welkom. Kinder/jongerenafdeling Ouders zijn 24 uur per dag welkom. Overig bezoek in overleg met de ouders. tussen uur en uur IC/CC tussen uur en uur tussen uur en uur tussen uur en uur Bloemen, bloemstukjes en plantjes zijn niet toegestaan. PAAZ tussen uur en uur Weekend/feestdagen (extra) tussen uur en uur tussen uur en uur Als u lopend patiënt bent dan kunt u met uw bezoek naar de centrale hal, het dagverblijf of Brasserie Santé gaan. Als u de afdeling verlaat wilt u dit dan aan de verpleegkundige melden. Vrijwilligers De vrijwilligers doen van alles. U kunt een beroep op ze doen. Voor bloemen verzorgen, post, een boodschap doen in de winkel een praatje of een wandeling. Bibliotheek Vrijwilligers komen op dinsdag en vrijdagochtend met boeken op de afdeling. U kunt gratis boeken lenen. Roken In het ziekenhuis mag niet gerookt worden. Naast de hoofdingang is een overdekte rookruimte. 16

17 NAAR HUIS Ontslag Uw behandelend arts overlegt met u wanneer u naar huis gaat. U krijgt informatie over uw eventuele nabehandeling. Uw huisarts krijgt bericht van uw ontslag. Een vrijwilliger kan u begeleiden naar de uitgang als u dit prettig vindt. Nazorg Het kan voorkomen dat u thuis hulp nodig heeft. In overleg met u kan de verpleegkundige dit aanvragen. Vervoer naar huis Voor het vervoer naar huis zorgt u zelf. Lukt dit niet, dan kunt u de verpleegkundige vragen een taxi voor u te regelen. De taxikosten worden meestal niet vergoed. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. REGISTRATIE PATIËNTGEGEVENS Ten behoeve van patiënten en ziekenhuisorganisatie (kwaliteitsbewaking) worden veel persoonlijke en medische gegevens vastgelegd, gedeeltelijk in een elektronisch patiëntendossier. Op die manier is ook later terug te vinden wat er in het verleden gebeurd is. Al deze gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Medische gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die de gegevens nodig hebben voor uw behandeling, zoals specialisten, verpleegkundigen en paramedici. Er worden ook anoniem gemaakte gegevens vastgelegd. Dit gebeurt onder andere intern om de kwaliteit te bewaken. Het ziekenhuis is wettelijk verplicht geanonimiseerde - medische gegevens aan de overheid en aan enkele landelijke registraties, zoals bijvoorbeeld de Integrale Kankerregistratie, het Centraal Bureau voor de Statistiek, te verstrekken. Ook levert het ziekenhuis gegevens aan zorgverzekeraars. 17

18 OPMERKINGEN EN KLACHTEN Idee, opmerking of suggestie Heeft u een idee, opmerking of suggestie over uw bezoek of verblijf, dan horen wij dat graag. Dan kunt u die op de hiervoor bedoelde kaart achterin dit boekje opschrijven en in de daarvoor bestemde bus in de centrale hal deponeren of opsturen naar het ziekenhuis. U kunt ook via de of via de website uw mening geven. Als u klachten heeft Wij vinden een zorgvuldige behandeling, verzorging en bejegening belangrijk. Ondanks de inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij horen dit graag van u. Uw ervaringen kunnen een signaal zijn om zaken aan te passen. Het heeft de voorkeur dat u uw klacht allereerst bespreekt met degene die daar volgens u verantwoordelijk voor is. Wanneer dit niet het gewenste resultaat geeft of wanneer een gesprek met diegene niet mogelijk is, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Röpcke-Zweers Ziekenhuis t.a.v. de klachtenfunctionaris Postbus AA Hardenberg (0523) of via Als u niet tevreden bent over het resultaat van de bemiddeling van de klachtenfunctionaris kunt u uw klacht schriftelijk melden bij de Klachtencommissie. Deze commissie verklaart uw klacht gegrond of ongegrond en heeft geen bemiddelende rol. Ook kunt zich ook eventueel zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris tot de Klachtencommissie wenden. U stuurt uw brief naar: Secretaris van de Klachtencommissie Röpcke-Zweers Ziekenhuis Postbus AA Hardenberg 18

19 Externe instanties Met vragen of klachten over de gezondheidszorg kunt u ook terecht bij het: Informatie- en Klachtenbureau voor de Gezondheidszorg (0900) Wanneer u daartoe redenen heeft, kunt u buiten het ziekenhuis uw klacht schriftelijk indienen bij het Regionaal Tuchtcollege Zwolle. Regionaal Tuchtcollege Zwolle Luttenbergstraat 5 Postbus EE Zwolle 8000 GB Zwolle De Inspecteur voor de Gezondheidszorg neemt geen individuele klachten in behandeling. Wel kunt u daar een klacht melden. Inspectie voor de Gezondheidszorg, regio Noordoost Postbus AJ ZWOLLE (038) Fax (038) CLIËNTENRAAD Deze raad houdt zich bezig met het behartigen van gemeenschappelijke belangen van patiënten, hun familie en bezoekers die gebruik maken van het ziekenhuis. De Cliëntenraad zorgt ervoor dat patiënten inspraak hebben in het ziekenhuisbeleid. De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen die voor patiënten van belang zijn. Deze adviesbevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd. Advisering kan op verzoek van de Raad van Bestuur, maar de Cliëntenraad kan ook zelf onderwerpen ter sprake brengen. De Cliëntenraad wil graag uw mening horen. Wilt u de Cliëntenraad ergens op attent maken of heeft u een vraag, dan stellen wij het op prijs dat u contact opneemt. U kunt uw brief of uw sturen naar: Cliëntenraad Röpcke-Zweers Ziekenhuis Postbus AA Hardenberg MEER INFORMATIE Als u meer informatie wilt over bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal, patiëntenverenigingen of adressen van instanties kunt u dit vragen aan uw behandelend arts of verpleegkundige. Of op de site 19

20 STICHTING VRIENDEN SAXENBURGH GROEP De Stichting Vrienden heeft als doel het realiseren van extra voorzieningen voor de patiënten. Hiervoor is geen geld beschikbaar binnen de bestaande budgetten. U kunt hierbij onder andere denken aan het kindvriendelijk maken van de polikliniek of het plaatsen van tuinmeubilair. Als u waardering heeft voor de activiteiten van de Stichting Vrienden kunt u helpen door een financiële bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL22ABNA ten name van de Stichting Vrienden Saxenburgh Groep onder vermelding van Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Of u kunt uw gift in de daarvoor bestemde bus in de centrale hal deponeren. Ook kunt u zich als donateur opgeven door de machtigingskaart hiernaast in te vullen en op te sturen. 20

21 Machtiging voor automatische incasso Ondergetekende: Naam... Adres... Postcode... Woonplaats... geeft hierbij toestemming tot automatische afschrijving van: éénmalige gift... (minimaal 10,00) jaarlijkse donatie... (minimaal 10,00) van bankrekeningnummer:... ten gunste van de Stichting Vrienden van de Saxenburgh Groep ingangsdatum... handtekening.... Idee, opmerking of suggestie? Heeft u een idee, opmerking of suggestie over uw bezoek of verblijf in het ziekenhuis, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerking hieronder schrijven of een sturen naar Als u een reactie wilt, vermeld dan uw naam, adres en telefoonnummer. Opmerking

22 Stichting Vrienden van de Saxenburgh Groep Postbus AA Hardenberg. Doe deze kaart in de daarvoor bestemde brievenbus of stuur de kaart op Dhr./Mw Geboortedatum Patiëntenvoorlichting Adres Saxenburgh Groep Postcode Postbus 1 Woonplaats 7770 AA Hardenberg Telefoon Afdeling Datum 22

23 23

24 24

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3 Welkom in Amphia 2 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum Wegwijzer bij opname Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Gesprek over uw medicijngebruik 7 Wat niet meenemen? 8 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname UMC St Radboud Wegwijzer bij opname Patiënteninformatie Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Wat niet meenemen? 7 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl Uw verblijf Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis mca.nl Welkom Even voorstellen Namens alle medewerkers van Medisch Centrum Alkmaar mogen wij u als eerste welkom heten in ons ziekenhuis. Voor

Nadere informatie

De poliklinieken van het CWZ G132 11-11

De poliklinieken van het CWZ G132 11-11 De poliklinieken van het CWZ G132 11-11 Welkom Vanwege gezondheidsklachten verwijst uw huisarts u naar het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) voor een afspraak met een arts of voor een onderzoek. Op

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt:

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt: Revalidatie ABC Voor u ligt ons ABC Een alfabetisch overzicht van zaken waarmee u in het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (kortweg het RRR) te maken kunt krijgen. In de eerste dagen van uw

Nadere informatie

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Belangrijke telefoonnummers en webadressen Algemeen nummer UMCG (050) 361 61 61 U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over de

Nadere informatie

HofpoortInfo. In dit nummer: Gezonde leefstijl I Hartfalen: hoe sneller je erbij bent hoe beter!

HofpoortInfo. In dit nummer: Gezonde leefstijl I Hartfalen: hoe sneller je erbij bent hoe beter! 2013 juli - augustus - september I 23e jaargang I nr. 3 HofpoortInfo Moet u opgenomen worden? Opname-informatie vanaf pagina 17 In dit nummer: Gezonde leefstijl I Hartfalen: hoe sneller je erbij bent hoe

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar)

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Kindergeneeskunde Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Inhoudsopgave Je meerdaagse opname 1 Wat vind je in dit boekje? 2 Deel 1: Belangrijke informatie over het ziekenhuis en de afdeling 4

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF Over het Jeroen Bosch Ziekenhuis Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s-hertogenbosch heeft in het voorjaar van 2011 een nieuw gebouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Praktische opname- informatie. A12 Oncologisch Centrum, locatie Antoniushove

Praktische opname- informatie. A12 Oncologisch Centrum, locatie Antoniushove Praktische opname- informatie A12 Oncologisch Centrum, locatie Antoniushove 1. Inleiding Hoewel een bezoek aan het ziekenhuis niet altijd even prettig is, doen wij ons uiterste best om uw verblijf in het

Nadere informatie

STRAKS... EEN NIEUWE HEUP

STRAKS... EEN NIEUWE HEUP STRAKS... EEN NIEUWE HEUP 2 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Aangedane heup: n links n prothese met botcement n rechts n prothese zonder botcement n primair n revisie Operatiedatum: Afspraken Datum Tijd POS (preoperatieve

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Welkom bij Vilente Pieter Pauw!

Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Voor u ligt de informatiebrochure voor (toekomstige) bewoners en cliënten van Pieter Pauw. We informeren u over een aantal praktische zaken waar u, als cliënt of familie,

Nadere informatie

second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten

second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten informatie en toestemming bescherming persoonsgegevens second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten Leeswijzer In deze brochure treft u regelmatig het

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg

Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg Informatieboekje zware zorg Welkom in Vreedonk De Prinsemarij De Sterrenlanden Adresgegevens Het Spectrum, locatie Vreedonk Vreedonklaan 2, 3317 HS Dordrecht Telefoon: 078-6176566 Fax: 078-7999299 e-mail:

Nadere informatie