Aanvraagformulier Internet/TV/Telefoon (ITT) abonnement cliënt (voor locaties met Kabel-TV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier Internet/TV/Telefoon (ITT) abonnement cliënt (voor locaties met Kabel-TV)"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier Internet/TV/Telefoon (ITT) abonnement cliënt (voor locaties met Kabel-TV) Cliëntnummer: Cliëntnaam: Adres + huisnummer Postcode + woonplaats Naam bewindvoerder/ curator (indien nodig): Ingevuld door (Amerpoort medewerkers): Neemt een abonnement op onderstaande ITT-diensten (zie prijzen op achterkant): Televisie Ik heb al een Ziggo abonnement en wil dat houden Ik heb nog geen Ziggo abonnement en wil Ziggo Standaard Telefonie Standaard abonnement Altijd Bellen Nummerbehoud, telefoonnummer huidige vaste telefoon:... Vermelding in telefoongids U kunt de volgende nummers laten blokkeren op de telefoon Nederland 06- Mobiel Internationaal 0906 Erotiek 0909 Belspel 090* Alle 090* nummers met uitzondering van (politie) Internet Standaard biedt Amerpoort een basisbescherming op alle internetaansluitingen (o.a. tegen spyware). U kunt hieronder aangeven of u aanvullende beschermingsfilters en/of een tijd slot wilt instellen. Met het aanvragen van een filter en/of tijd slot verklaart u hierbij dat het in overleg is gegaan tussen de cliënt, verwant en begeleider. Deze afspraken worden vastgelegd in het Persoonlijk Plan. Internet zonder tijdslot Internet met tijd slot, geef hieronder aan op welke tijdstippen internet beschikbaar moet zijn: Elke dag van.. uur tot.. uur Maandag van.. uur tot.. uur Dinsdag van.. uur tot.. uur Woensdag van.. uur tot.. uur Donderdag van.. uur tot.. uur Vrijdag van.. uur tot.. uur Zaterdag van.. uur tot.. uur Zondag van.. uur tot.. uur

2 Internet zonder beschermingsfilter Internet met beschermingsfilter. Er zijn 16 combinaties mogelijk. Kies één van de combinaties. A- Pornografie B- Criminaliteit C- Middelenverslagving (bijv.drugs/alcohol) D- Gokverslaving (bijv.online poker) E- Dating F- Aankoopsites ABCDEF ABCDE ABCDF ABCD AEF ABD AE DF A B C D E F Onderteken a.u.b. dit formulier: Plaats Datum... Handtekening bewindvoerder/curator/cliënt Handtekening Amerpoort medewerker *)

3 MEER INFORMATIE EN TARIEVEN Bij het overzetten van uw bestaande naar het nieuwe abonnement krijgt u ondersteuning van Commplaza. Bruikleenovereenkomst ITT Ten behoeve van ITT-diensten worden door Amerpoort een internet-box en/of TV-box in bruikleen gegeven. Daarom verzoeken we om de bijgevoegde bruikleenovereenkomst ITT te ondertekenen en samen met dit formulier te versturen. Hoe verder? Het formulier en de bruikleenovereenkomst ITT ingevuld en ondertekend inleveren bij uw begeleider. Tarieven (inclusief btw) per 1 oktober 2014 (tarieven kunnen fluctueren met de ontwikkelingen in de markt) Ziggo Kabel-TV... 12,50 per maand Decoder voor Ziggo Kabel-TV (digitale kanalen)... 99,00 eenmalig Telefoon Standaard abonnement... 5,00 per maand Telefoon Altijd Bellen... 17,50 per maand Nummerbehoud.. 10,00 eenmalig Aansluitkosten telefoon. 33,00 eenmalig Internet... 5,00 per maand Voor informatie over bovenstaande diensten, kijk op: *) Met ondertekening verklaart de Amerpoort medewerker, dat het aanvraagformulier door de juiste personen (cliënt en/of eventuele bewindvoerder) is ondertekend.

4 B R U I K L E E N O V E R E E N K O M S T I T T Omschrijving zaak/zaken: Zaak/zaken: internet-box, TV-box met afstandsbediening Een internet-box (CPE) is een, in een benoemde ruimte/benoemd adres gemonteerd of geplaatst apparaat dat bij een aansluiting wordt geleverd als je de diensten internet en/of telefoon afneemt. Via dit apparaat worden de ITT diensten beschikbaar gesteld. Aan de internet-box kunnen diverse apparaten worden aangesloten zoals een computer, een TV of telefoon. TV-box (settop-box) is een kastje bij de TV waarmee in geval van IPTV met een speciale afstandsbediening de TV zender wordt gekozen. Bij Kabel-TV is geen TV-box nodig. Vervangingsprijs/waarde internet-box:. 175,-- ZEGGE honderdvijfenzeventig euro Vervangingsprijs/waarde TV-box:. 99,- ZEGGE negenennegentig euro Artikel 1. Bruikleen 1. Amerpoort geeft gelijktijdig met het opleveren van de aansluiting van ITT-diensten aan Bruiklener in bruikleen de hierboven genoemde en omschreven zaken tot wederopzegging; de bruikleen eindigt op de datum waarop de abonnementen op ITT-diensten worden opgezegd. 2. Bruiklener verklaart de genoemde zaken in goede staat van onderhoud van Amerpoort in ontvangst te hebben genomen. Artikel 2. Gebruik 1. Bruiklener is verplicht als een goed huisvader voor de zaak/zaken te zorgen en deze te onderhouden, deze slechts in overeenstemming met de bestemming te gebruiken, deze op zijn kosten te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door brand en diefstal en deze bij het einde van de bruikleenovereenkomst aan Amerpoort terug te geven. 2. Eventuele vrachtkosten voor het vervoer van de zaak/zaken van Amerpoort naar Bruiklener en van Bruiklener naar Amerpoort zijn voor rekening van Bruiklener. 3. Alle kosten, gemaakt aan de zaak/zaken tijdens de duur van deze overeenkomst, voor zover een gevolg van het gebruik van de zaak en strekkende tot gebruikelijk onderhoud zijn voor rekening van Bruiklener. 4. Alle andere kosten alsook alle kosten tot verbetering van de zaak zijn eveneens voor rekening van Bruiklener, indien deze kosten door Bruiklener zonder voorafgaande instemming van Amerpoort worden gemaakt, zonder dat zulks aan Bruiklener bij het einde van de bruikleenovereenkomst recht geeft tot enige verrekening met Amerpoort. 5. Schade door verlies of beschadiging van de zaak, voor zover Bruiklener kan bewijzen, dat hem geen schuld treft en voor zover redelijkerwijze niet te dekken door een verzekering, als bedoeld in art. 2 lid 1, komt voor rekening van Amerpoort. Artikel 3. Geen gebruik derden 1. Het is aan Bruiklener verboden om de zaak/zaken hetzij om niet hetzij tegen een vergoeding aan een ander in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren. 2. Het is aan Bruiklener verboden om zonder voorafgaande toestemming van Amerpoort de (zaak/zaken) te verplaatsen buiten het adres, vermeld op het Aanvraagformulier Internet/TV/Telefoon (ITT).

5 Artikel 4. Teruggave 1. Indien Bruiklener na het einde van de bruikleenovereenkomst of na opzegging hiervan door Amerpoort niet onmiddellijk voldoet aan een verzoek van Amerpoort tot teruggave van de zaak/zaken, verbeurt Bruiklener, onverminderd Amerpoort's recht op volledige schadevergoeding, een boete ter hoogte van de vervangingsprijs/waarde van de zaak, dat Bruiklener, na bij aangetekende brief door Amerpoort aangemaand te zijn, aan zijn verplichtingen niet voldoet. 2. Indien één van de in lid 1 genoemde gevallen zich voordoet, is Amerpoort bevoegd een geschil betreffende de teruggave van de zaak of vruchten aan het oordeel van de voorzieningenrechter in een nader door Amerpoort te bepalen plaats rechtsprekende in kort geding, te onderwerpen. Artikel 5. Toepasselijk recht 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen eerst worden beslecht in goed overleg. 3. Indien goed overleg geen resultaat geeft, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in een door Amerpoort nader te bepalen plaats, behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 4. Een geschil is een geschil indien één van de partijen dit bij aangetekend schrijven stelt.

Aanvraagformulier Internet/TV/Telefoon (ITT) abonnement cliënt (voor locaties met IPTV)

Aanvraagformulier Internet/TV/Telefoon (ITT) abonnement cliënt (voor locaties met IPTV) Aanvraagformulier Internet/TV/Telefoon (ITT) abonnement cliënt (voor locaties met IPTV) Cliëntnummer: Cliëntnaam: Adres Huisnummer Postcode Plaats Naam bewindvoerder/ curator (indien nodig): In ontvangst

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel (hierna: "Algemene Voorwaarden") Definities In deze Algemene Voorwaarden betekent: "Aanmeldingsformulier": het formulier waarmee de Klant Emobiel

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s)

HUUROVEREENKOMST. De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) HUUROVEREENKOMST De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: Verhuurder : Triple Audio B.V. P.C. Staalweg

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Contract voor de VoIP telefoniedienst van VoIPBel v20100504

Contract voor de VoIP telefoniedienst van VoIPBel v20100504 1 / 8 Contract voor de VoIP telefoniedienst van VoIPBel v20100504 Gaarne het gehele document in te vullen en terug te faxen cq. te sturen. Gelieve een identificatie mee te sturen, en bij portering tevens

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Artikel 1 Definities 1.1 Cliënt: de wederpartij van Gans van Duivenbode betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie Gans van Duivenbode

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Domeinregistratie s.v.p. met blokletters invullen Contactgegevens Organisatie : Naam : Dhr. Mevr. Adres

Nadere informatie

Contractovername Mobiele Telefonie

Contractovername Mobiele Telefonie Contractovername Mobiele Telefonie Bestemd voor KPN A Gebruik de toelichting op doorslag C van dit formulier. aansluiting 1 Wat is het mobiele nummer? 2 Indien een servicecontract is afgesloten, wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Intercity Zakelijk Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp Nederland Tel. +31 (0)20 655 3000 Fax. +31 (0)20 653 1534 K.v.K. 34090783 www.intercityzakelijk.nl 2 ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERK

Nadere informatie

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres 1.1 Demon klantnummer* 1.6 Telefoon 1.7 Fax 1.2 Naam / voorletters M / V 1.8 Mobiel 1.3 Bedrijfsnaam / rechtsvorm 1.9 E-mail 1.4

Nadere informatie

Overeenkomst Bedrijfstelefonie

Overeenkomst Bedrijfstelefonie Partijen, Bedrijfsnaam Rechtsgeldig vertegenwoordiger Adres Postcode Woonplaats hierna te noemen Afnemer en vof mobiel-bellen.com, Tormentil 15, 8445RP Heerenveen, Nederland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CHIPPIE ABONNEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN CHIPPIE ABONNEMENT 1. Definities De volgende begrippen hebben in deze Algemene voorwaarden de hierna omschreven betekenis voor elke overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard: Chippie: Mobiele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ParkNed B.V. zakelijke markt

Algemene voorwaarden ParkNed B.V. zakelijke markt Algemene voorwaarden ParkNed B.V. zakelijke markt De algemene voorwaarden ParkNed B.V. Zakelijke Markt zijn vastgesteld op 1 oktober 2012 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden 2006

Aanvullende voorwaarden 2006 ENERGIE Aanvullende voorwaarden 2006 Voor levering van elektriciteit, gas en warmte door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruiker www.delta.nl 1 Algemeen 1.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Datum: maart 2014 (revisie 1)

Datum: maart 2014 (revisie 1) Inhuurvoorwaarden Staffing MS Broker B.V. Inzake klant Aon Groep Nederland B.V. Datum: maart 2014 (revisie 1) De ondergetekenden: BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MS INZAKE klant Aon Groep Nederland B.V.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V. Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst en duur Artikel 4: Wijzigingen

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

1.1. Abonnement: Een abonnement op de Dienst. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

1.1. Abonnement: Een abonnement op de Dienst. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities 1.1. Abonnement: Een abonnement op de Dienst. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. 1.3. Dienst: MijnDiAd als een dienst (SaaS). Klant neemt een abonnement af voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I4PROJECTS

ALGEMENE VOORWAARDEN I4PROJECTS Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. I4projects: I4projects gevestigd aan de Stationsstraat 77 te (3905 JH) Veenendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject.

Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject. Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject. 1. Definities a. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Stichting Jeugd Vakantie

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Standaard licentie-overeenkomst 3. Standaard onderhoudsovereenkomst 4. Standaard service-overeenkomst 5. Algemene Voorwaarden Voorwoord

Nadere informatie