KX-TD612NE. Bedieningshandleiding. Digitaal Super Hybride Systeem. Versie 3. Modelnr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KX-TD612NE. Bedieningshandleiding. Digitaal Super Hybride Systeem. Versie 3. Modelnr."

Transcriptie

1 Digitaal Super Hybride Systeem Bedieningshandleiding Modelnr. KX-TD612NE Hartelijk dank voor de aanschaf van het Panasonic Digitale Super Hybride Systeem, Model KX-TD612. Lees deze handleiding voordat u het Digitaal Super Hybride Systeem aansluit en bewaar deze handleiding om te kunnen raadplegen. Versie 3

2 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic Digitaal Super Hybride Systeem. Toestellen Op dit systeem kunnen Panasonic systeemtoestellen worden aangesloten en enkelvoudige apparaten zoals faxapparaten, enkelvoudige toestellen, eenvoice Processing Systeem, etc. EXtra Device Poort Dit systeem kan de aansluitcapaciteit verdubbelen door een systeemtoestel en een enkelvoudig toestel aan te sluiten. Het systeemtoestel kan de aansluiting delen met een ander enkelvoudig toestel. Bovendien kunt u een Panasonic digitaal systeemtoestel en een enkelvoudig toestel aansluiten en deze gebruiken als aparte toestellen Aansluitvoorbeeld Een ander toestel parallel toevoegen Bespaart telefoonkosten (Automatische Route Selectie) Het systeem kiest de goedkoopste carrier op op basis van het gekozen externe telefoonnummer en de tijd waarop gebeld wordt. A B Gespreksgegevens (Gespreksgegevens uitprinten) Dit systeem kan gespreksgegevens vastleggen of uitprinten: datum, tijd, toestelnr, Gekozen nr. gespreksduur, enz. Date 06/24/00 06/24/00 Time 10:03 11:07 Ext C Blz. 32 Automatisce Selectie van CLIP/COLP Dit systeem biedt u de mogelijkheid om uw toestelnummer of netlijnnummer, die in het systeem zijn geprogrammeerd, te tonen aan de gebelde/bellende par tij. Raadpleeg uw installatie bedrijf Boodschap-funktie U kunt inkomende gesprekken naar uw mailbox doorschakelen, zodat bellers een boodschap kunnen inspreken als u geen gesprekken kunt beantwoorden. Hallo, met toestel 204. Spreek uw boodschap in Automatische Kiesselectie/Connectedn Line identification Presentation (CLIP/COLP) Boodschap-funktie 2 Bedieningshandleiding

3 Opmerking Dit product is ontworpen voor gebruik met het: Pan-Europese Integrated Services Digital Network (ISDN) via ISDN basistoegang. Analoge Public Switched Telephone Network (PSTN) van de EG lidstaten. In deze handleiding worden de laatste twee letters van elk model weggelaten. Opmerking Hierbij verklaren wij, Panasonic Communications Co., Ltd., dat deze apparatuur in overeenstemming is met de essentiële richtlijnen en andere relevante onderdelen van de richtlijn 1999/5/EC. Indien u een kopie van de originele verklaring van conformiteit (Declaration of Conformity) wilt hebben van onze produkten welke onderhevig zijn aan de R&TTE richtlijn, kunt u contact opnemen via het internet op webadres: BELANGRIJK Indien er in deze handleiding iets niet duidelijk is, kunt u contact opnemen met uw leverancier. Bedieningshandleiding 3

4 Belangrijke informatie Belangrijke informatie WAARSCHUWING DEZE UNIT MAG ALLEEN WORDEN GEINSTALLEERD DOOR GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL. INDIEN DE INTERNE ONDERDELEN ALS GEVOLG VAN BESCHADIGING TOEGANKELIJK ZIJN, HAAL DAN ONMIDDELLIJK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT EN BRENG DE UNIT TERUG NAAR UW INSTALLATIE BEDRIJF. VOORDAT U DE UNIT VERPLAATST, VERWIJDERT U EERST DE TELEFOONAANSLUITING EN PAS DAARNA TREKT U DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT. BIJ HERPLAATSING SLUIT U EERST DE NETKABEL AAN EN PAS DAARNA DE TELEFOONKABEL. DEZE UNIT IS VOORZIEN VAN EEN GEAARDE STEKKER. UIT VEILIGHEIDSREDENEN MAG DEZE STEKKER ALLEEN WORDEN AANGESLOTEN OP EEN GEAARD STOPCONTACT DAT VOLDOET AAN DE EISEN. DE NETKABEL DIENT TE WORDEN GEBRUIKT OM DE UNIT GEHEEL SPANNINGSVRIJ TE MAKEN. ZORG DAT HET STOPCONTACT ZICH IN DE BUURT VAN DE APPARATUUR BEVINDT EN GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK IS. STEL DIT PRODUKT NIET BLOOT AAN REGEN VOCHT TER VOORKOMING VAN BRAND ELEKTRISCHE SCHOKKEN. WAARSCHUWING De apparatuur is gevoelig voor statische elektriciteit. Om de PCB (Printed Circuit Board) te beschermen tegen statische elektriciteit, mag u de connectors die rechts staan aangegeven niet aanraken. Raak de grond aan of draag een aardingsband zodat uw lichaam niet statisch geladen is. Waarschuwing: de connectors zijn gevoelig voor statische elektriciteit De volgende symbolen worden in deze handleiding regelmatig gebruikt. Tips Voorwaarde!!!! Opmerking Het digitale systeemtoestel wordt afgekort als "digitaal systeemtoestel" of "DPT". Het enkelvoudige toestel wordt afgekort als "SLT". 4 Bedieningshandleiding

5 Belangrijke informatie "Console" is een afkorting voor Digitale DSS Console (KX-T7240/KX-T7540) en Digitale Telefonist Console (KX-T7541). Veiligheidsinstructies Wanneer u uw telefoonapparatuur gebruikt, dienen de voorzorgsmaatregelen altijd te worden opgevolgd om brandgevaar, stroomschok en persoonlijk letsel te voorkomen, en houd ook rekening met het volgende: 1. Gebruik dit produkt niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, aanrecht of in een vochtige kelder of bij een zwembad. 2. Vermijd het gebruik van een telefoon (andere dan een draadloos model) tijdens onweer. Er bestaat in dat geval een kans op een stroomschok door blikseminslag. 3. Gebruik de telefoon(s) nooit om een gaslek te melden in de buurt van het gaslek. 4. Gebruik alleen een netsnoer en batterijen zoals gespecificeerd in deze handleiding. Werp batterijen nooit in een vuur. Zij kunnen exploderen. Raadpleeg de locale instanties voor het inleveren van batterijen. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Bedieningshandleiding 5

6 Attentie Attentie Installeer de unit niet in de buurt van warmtebronnen en apparatuur die elektrische ruis genereren, zoals fluorescerende lampen, motoren en televisies. Deze bronnen en apparatuur kunnen de werking van de unit verstoren. Houd deze unit vrij van stof, vocht, hoge temperaturen (meer dan 40 C) en trillingen, en stel de unit niet bloot aan direct zonlicht. Steek nooit ijzeren draden, pinnen, etc. in de ventilatieopeningen of andere openingen van deze unit. Als zich problemen voordoen, sluit u de unit af van de telefoonlijn. Als u een ISDN lijn heeft, sluit u daar een ISDN telefoon rechtstreeks op aan; heeft u een analoge netlijn, dan sluit u daarop een normaal telefoontoestel rechtstreeks op aan. Als dit toestel correct werkt, sluit u geen toestel aan op de lijn totdat het probleem is verholpen. Als het toestel niet juist werkt, is er waarschijnlijk een storing in uw centrale en niet in het toestel. Gebruik voor het reinigen van de behuizing geen (was)benzine, thinner of andere reinigings- en schuurmiddelen. Reinig de behuizing met een zachte doek. Het serienummer van dit produkt vindt u op de stikker aan de onderkant van deze unit. U dient het modelnummer het serienummer van deze unit te noteren in de daartoe bestemde ruimte en de handleiding te bewaren als permanent bewijs van aankoop, wat kan helpen bij de identificatie bij diefstal. MODELNR.: SERIENR.: AANKOOPDATUM DEALER ADRES VAN DEALER Gegevens aankoop TEL. NR. DEALER 6 Bedieningshandleiding

7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Overzicht 1.1 Capaciteit Capaciteit Namen en locaties Namen en locaties Aansluitvoorbeeld Aansluitvoorbeeld Een ander toestel parallel toevoegen (Extra Device Poort [XDP] ) Een ander toestel parallel toevoegen Het systeem opnieuw opstarten Het systeem opnieuw opstarten Bediening 2.1 Voordat u de toestellen gaat gebruiken Voordat u de toestellen gaat gebruiken De taal op het display wijzigen Voor gebruikers van ISDN toestellen Gesprekken beginnen Basisbediening Eenvoudig nummers kiezen Nummers herhalen Als de gekozen lijn bezet is of als er niet wordt opgenomen Telefoneren zonder restricties De modus wijzigen Toegang krijgen tot ISDN Netwerk Services NAKIEZEN (Direct Inward System Access [DISA]) Gesprekken beantwoorden Gesprekken beantwoorden Handen vrij beantwoorden Een gesprek van een ander toestel aannemen (Gesprek aannemen) Beantwoorden van een gesprek via een externe luidspreker (Netlijngesprek beantwoorden vanaf een willekeurig toestel [TAFAS]) Gesprek omleiden Tijdens een gesprek Gespreksduur Een gesprek in de wachtstand zetten Een gesprek op antwoordapparaat beantwoorden Verplaatsbaarheid van ISDN toestellen Wisselgesprek (Makelen) Een gesprek doorverbinden Beantwoorden van een gesprek in wachtstand Conferentie Bedieningshandleiding 7

8 Inhoudsopgave Een nummer opslaan (Telefoonboek funktie) Geluid uit Anderen het gesprek laten meeluisteren Het gebruik van extra ISDN services Een gesprek doorverbinden van ISDN lijn naar ISDN lijn (ISDN doorverbinden) Gesprek tussen meerdere partijen via een ISDN lijn (ISDN conferentie) Uw gesprekken doorschakelen zonder daarbij uw netlijn te bezetten (ISDN doorschakelen) Voordat u uw bureau verlaat Boodschap-funktie Uw gesprekken doorschakelen (Gesprek doorschakelen) Gesprekken doorschakelen van een Speurgroep Afwezigheidsboodschap achterlaten op het display van een ander toestel (Afwezigheidsboodschappen) Voorkomen dat anderen uw toestel gebruiken (Elektronische Toestelblokkering) Een speurgroep (Hunting Group) verlaten (Inloggen/Uitloggen) Oproepen/Een oproep beantwoorden Oproepen Iemand oproepen en een gesprek beantwoorden Beantwoorden van een oproep Een toestel instellen naar uw wensen Instellen van het alarm (Tijdherinneringsalarm) Inkomende gesprekken weigeren (Niet Storen [NS]) "Gesprek Wacht" aankondiging - via luidspreker/hoorn [OHCA/Fluister OHCA] Een oproep negeren (Oproepen NEGEREN) Automatische Kiesselectie/Connectedn Line identification Presentation (CLIP/COLP) Voorkomen dat uw nummer op het display van de tegenpartij verschijnt als u zelf belt (Nummerweergave blokkeren [CLIR]) Voorkomen dat uw nummer op het display van de tegenpartij verschijnt als u gebeld wordt(nummerweergave blokkeren [COLR]) Blokkeren dat anderen uw gesprekken aannemen (Gesprekken aannemen - Negeren) De mogelijkheid blokkeren dat anderen zich in uw gesprek mengen (Blokkeren van "Inbreken op een gesprek") Achtergrondmuziek aan-/uitzetten Dag/Nacht Service De Dag/Nacht status controleren Belsignaal instellen van het parallel aangesloten toestel (Parallelle telefoonaansluiting) De funktie-instellingen op uw toestel wissen (Toestelprogrammering wissen) Nummertracering van kwaadwillende bellers (Malicious Call Identification (MCID)) Instellen van het maximale aantal toestellen dat in een speurgroep tegelijkertijd bezet mag zijn Het gebruik van optionele apparatuur Als een deurintercom/deuropener is aangesloten Als een Hoofd-PBX is aangesloten Als een Voice Processing Systeem is aangesloten Als een extern relais is aangesloten Als een tweede bel is aangesloten Gebruik van het Display-systeemtoestel Opbellen via gesprekslog (Inkomende gesprekslog) [alleen KX-T7533, KX-T7536, KX- T7230, KX-T7235] Een gespreklog vastleggen [alleen KX-T7533, KX-T7536, KX-T7230, KX-T7235] Bedieningshandleiding

9 Inhoudsopgave Bediening van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T Toegang tot het Internet Toegang tot het Internet (Internet toegang) Bediening door de operator 3.1 Toestelbediening Serviceklasse toewijzen De instellingen wijzigen Systeembediening Doorschakelen van een wachtend gesprek (Automatische overflow/ "Hurry-up" doorverbinden) Externe achtergrondmuziek aanzetten Opnemen van Uitgaande Boodschappen (UGB) Gebruik van de ANTWOORD/VRIJGEVEN toets [alleen KX-T7541] Uitprinten gegevens systeemwerking Aanpassen van uw toestel & uw systeem 4.1 Aanpassen van uw toestel (Toestelprogrammering) Aanpassen van uw toestel (Toestelprogrammering) Standaardinstellingen Aanpassen van de toetsen Gesprekskosten-management [alleen voor toegewezen toestel] Aanpassen van uw systeem Aanpassen van uw systeem Datum en tijd instellen (000) Systeem-verkort kiezen/instellen van het nummer voor Gespreksafhandeling ("Intelligent Call Handling"[ICH]) (001) Systeem-verkort kiezen/instellen van de naam voor Gespreksafhandeling ("Intelligent Call Handling" [ICH]) (002) Toestelnummer instellen (003) Toestelnaam instellen (004) Appendix 5.1 Probleemoplossingen Probleemoplossingen Lijst van funktienummers Lijst van funktienummers Lijsten Lijsten Wat betekent deze toon? Wat betekent deze toon? Specificaties Specificaties Bedieningshandleiding 9

10 Inhoudsopgave 6 Index Index Bedieningshandleiding

11 Overzicht Hoofdstuk 1 Overzicht In dit hoofdstuk vindt u een kort overzicht van uw systeem. Bedieningshandleiding 11

12 Overzicht 1.1 Capaciteit Capaciteit U kunt het volgende aantal interne lijnen en netlijnen op uw systeem aansluiten. Basis system Module uitbreiding Maximum capaciteit KX-TD612 Netlijn (ISDN lijn) (Analoge netlijn) Interne lijn 4 (2) ( ) 12 2 (1) (1) 6 (3)* (1) 12 * ISDN (BRI) poort 2 en ISDN (BRI) poort 3 kunnen worden gekozen om te gebruiken als netlijn of als interne ISDN-telefoonlijn (standaard: poort2-netlijn/poort3-interne ISDN-telefoonlijn). De maximum capaciteit van het systeem is afhankelijk van welk soort lijn er wordt gekozen. Zie hieronder. Lijn Instelling Netlijn Interne ISDN lijn Interne lijn 3 ISDN (BRI) poorten worden gekozen voor een netlijn 2 ISDN (BRI) poorten worden gekozen voor een netlijn 1 ISDN (BRI) poort wordt gekozen voor een netlijn Bedieningshandleiding

13 KX-TD612XX A B C Overzicht 1.2 Namen en locaties Namen en locaties KX-TD612 Connector voor externe apparatuur Connectors voor interene toestellen Modulaire aansluitingen voor ISDN (BRI) lijn Aansluiting voor externe muziekbron Aansluiting voor Seriële interface oproepsysteem (RS-232C) Stroomschakelaar Accu-aansluiting Aansluiting voor aarding Netstroomingang Stroomindicator Serienummer Bedieningshandleiding 13

14 Overzicht Een digitaal systeemtoestel (Voorbeeld: KX-T7536) PROGRAMMEREN DOORVERBINDEN INTERCOM CONFERENTIE toets R(Flash)- toets PAUZE HERHALEN WACHTSTAND HANDEN-VRIJ Functietoetsen R GHI JKL ABC DEF PQRS TUV WXYZ INT' PROG. MNO Display CO Functietoetsen Soft-toetsen SHIFT DSN/NS BOODSCHAP AUTOMATISCH KIEZEN/ OPSLAAN AUTO BEANTWOORD/ MUTE(MICROON UIT) Jog Dial Microfoon 14 Bedieningshandleiding

15 Overzicht Het bovendeksel openen 1. Draai de schroeven aan de bovenkant van de centrale los. De schroef is met behulp van een veer aan het bovendeksel bevestigd, zodat deze niet losraakt. 2. Open het bovendeksel in de richting van de pijl. Schroef Bovenste frontdeksel A 3. Draai de 2 schroeven aan beide zijden van de centrale los. 4. Open het frontpaneel. Schroeven Frontpaneel Het bovendeksel sluiten 1. Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit. Bedieningshandleiding 15

16 Panasonic Panasonic POWER VOICE PROCESSING SYSTEM KX-TVP50 Overzicht 1.3 Aansluitvoorbeeld Aansluitvoorbeeld Dit diagram toont u een aansluitvoorbeeld, inclusief optionele apparatuur. 3 ISDN (BRI) lijnen Accu's Naar ISDN (BRI) poort 1 en 2 (initieel) Naar ISDN (BRI) poort 3 (additioneel) (Bliksembeveiliging) 1 analoge netlijn (optioneel) Externe muziekbron Printer of Computer Extern relais Externe bel Versterker Luidspreker 12 Toestellijnen Enkelvoudig toestel KX-T7520/KX-T7550 KX-T7536 Deuropeners Draadloze telefoon KX-T7531 KX-T7540 Duits type Deurintercom KX-T7533 Fax KX-T7541 Deurintercoms KX-T30865 Voice Processing Systeem : optionele kaart vereist. 16 Bedieningshandleiding

17 Overzicht 1.4 Een ander toestel parallel toevoegen (Extra Device Poort [XDP] ) Een ander toestel parallel toevoegen Een Panasonic digitaal systeemtoestel en een enkelvoudig toestel, een faxapparaat, een draadloze telefoon, enz. kunnen parallel op één aansluiting worden aangesloten. Er zijn twee soorten van parallelle aansluiting. Extra Device Poort (XDP) Een digitaal systeemtoestel en een enkelvoudig toestel Elk toestel heeft een ander intern toestelnummer en kan individueel werken. Neem voor meer informatie contact op met uw installatie bedrijf. Parallelle telefoonaansluiting Een willekeurig digitaal systeemtoestel en een enkelvoudig toestel. Deze toestellen hebben hetzelfde interne toestelnummer. Voor een belsignaal op het enkelvoudige toestel stelt u, indien nodig, het belsignaal in op Aan (On). (Raadpleeg Belsignaal instellen van het parallel aangesloten toestel (Parallelle telefoonaansluiting) in deze handleiding.) Hieronder worden drie voorbeelden weergegeven. Het bepalen van het aansluitingstype dient via systeemprogrammering te geschieden. Methode 1 <Achterterkant van de KX-T7500 serie DPT's> Naar systeem Naar enkelvoudig toestel Bedradingskabel met 4 aders Slut pinnen "A", "B", "H" en "L" aan. Bedradingskabel met 2 aders Slut pinnen "A" en "B" aan. Naar systeem Opmerking: Zorg dat de draden in de groeven worden gedrukt om schade aan de stekkers te voorkomen, zowel bij muurmontage als plaatsing op het bureau. <Achterkant van de KX-T7200 serie DPT's> Naar enkelvoudig toestel Enkelvoudig toestel Systeemtoestel Bedieningshandleiding 17

18 Overzicht Methode 2 Modulaire contactdoos Modulaire contactdoos Bedradingskabel met 4 aders Sluit alleen pinnen "H" en "L" aan. ("A" en "B" zijn niet vereist.) Bedradingskabel met 2 aders Slut pinnen "A" en "B" aan. Systeemtoestel Enkelvoudig toestel Methode 3 Distributieframe Dubbele modulaire contactdoos Bedradingskabel met 4 aders Voor een digitaal systeemtoestel: Sluit alleen pinnen "H" en "L" aan. ("A" en "B" zijn niet vereist.) Bedradingskabel met 2 aders Slut pinnen "A" en "B" aan. Digitaal systeemtoestel Enkelvoudig toestel 18 Bedieningshandleiding

19 Overzicht 1.5 Het systeem opnieuw opstarten Het systeem opnieuw opstarten Als het systeem na het opstarten niet goed werkt, start het systeem dan opnieuw op. Alleen het volgende zal worden gewist. Raadpleeg uw installatie bedrijf als uw systeem niet goed werkt. Automatisch terugbellen bij in gesprek (Camp-On) wordt gewist. Gesprekken in de systeem-parkeerzones worden gewist. Gesprekken in de Wachtstand worden beëindigd. Huidige gesprekken worden beëindigd. Gesprekken in de Exclusieve Wachtstand worden beëindigd. Met behulp van de stroomschakelaar 1. Schakel de stroomschakelaar eenmaal uit (F), en schakel hem vervolgens weer aan (ON). Stroomschakelaar Bedieningshandleiding 19

20 Overzicht 20 Bedieningshandleiding

21 Hoofdstuk 2 Bediening In dit hoofdstuk wordt de bediening van elke funktie stapsgewijs uitgelegd. Lees dit hoofdstuk om vertrouwd te raken met de bedieningsfunkties van dit systeem. Bedieningshandleiding 21

22 2.1 Voordat u de toestellen gaat gebruiken Voordat u de toestellen gaat gebruiken Wat voor soort toestel kan worden gebruikt? U kunt een enkelvoudig toestel (SLT) gebruiken, zoals een pulskies-telefoon, of een Panasonic systeemtoestel (DPT), zoals de KX-T7536. De bediening is afhankelijk van het toestel dat u gebruikt. Als u een Panasonic digitaal systeemtoestel gebruikt met een speciale funktietoets zoals en//of met een display, kunt u de instrukties voor "eenvoudig programmeren" volgen met behulp van de toets of met behulp van displayteksten. Als u een toestel met display (bijv. KX-T7536) gebruikt, kunt u voor de bedieningsfunkties de teksten op het display volgen. Als uw toestel geen funktietoetsen en/of een display heeft, kunt u in plaats daarvan het toestel bedienen via het invoeren van een funktienummer. Volg de beschikbare mogelijkheden met behulp van uw toestel. Als u gebruik maakt van een DSS Console, funktioneren de toetsen van de DSS Console zoals de toetsen op het aangesloten systeemtoestel. Als u een Panasonic digitaal systeemtoestel zonder funktietoetsen gebruikt, kunt u een flexibele toets toewijzen als funktietoets. Zie Aanpassen van de toetsen (Aanpassen van uw toestel & uw systeem). Funktienummers Voor bepaalde funkties dient u specifieke funktienummers in te voeren (en een extra parameter, indien nodig). Er zijn twee categorieën funktienummers, namelijk: Flexibel funktienummer Vast funktienummer Vaste funktienummers kunnen niet worden veranderd. Echter, u kunt de flexibele nummers veranderen in andere nummers ter vereenvoudiging van het gebruik. Raadpleeg uw installatie bedrijf als u de nummers wilt veranderen. In deze handleiding worden de standaard nummers (fabrieksinstelling) gebruikt voor de bediening. Een flexibel nummer wordt aangegeven als (half gearceerde toets). Gebruik het nieuwe geprogrammeerde nummer als u het funktienummer heeft gewijzigd. Noteer het nieuwe nummer in de 5.2 Lijst van funktienummers (Appendix). Als u een enkelvoudig toestel gebruikt dat niet is voorzien van de " "#" toetsen; is het niet mogelijk om funkties te gebruiken die in hun funktienummers een " " of "#" hebben. " of 22 Bedieningshandleiding

23 1 JAN 15:00 Bediening Tonen Tijdens of na een bedieningshandeling zult u verschillende bevestigingstonen horen. Zie betekent deze toon? (Appendix). Wat Display In deze handleiding zult u de tekst lezen "het display...". Dit verwijst naar het display van een Panasonic systeemtoestel. Als u geen Panasonic systeemtoestel gebruikt, wordt de tekst niet (op uw toestel) weergegeven. Als u een Panasonic digitaal systeemtoestel met display gebruikt, helpt het display u om de instellingen te bevestigen. Bijvoorbeeld, wanneer u de Niet Storen funktie instelt, toont het display "Niet Storen". Sommige systeemtoestellen geven u ook eenvoudig toegang tot bedieningsfunkties. Afhankelijk van de bedieningsfunktie wordt een bericht weergegeven. Door naast of onder het display op de bijbehorende toets te drukken, of door middel van een Jog Dial, kunt u toegang krijgen tot de gewenste funktie. Als bijvoorbeeld de funktie "Achtergrondmuziek aanzetten" mogelijk is, zal "AGM" op het display verschijnen. Volg de bedieningsinstructies van de funktie. AGM Daarnaast kunt u, afhankelijk van het digitaal systeemtoestel met display, funkties bedienen of opbellen met behulp van de instructies op het display. Zie 2.10 Gebruik van het Display-systeemtoestel. Toestel Station SK Funkties Systeem SK Gesprekslog CNTR BEL AGM Uw toestelnummer Als u een Panasonic digitaal systeemtoestel met display gebruikt, kunt u op het display uw eigen toestelnummer controleren. Zie Aanpassen van uw systeem. Restricties Het kan voorkomen dat sommige funkties op uw toestel niet volledig beschikbaar zijn als gevolg van systeemprogrammering. Raadpleeg hiervoor uw systeembeheerder of uw installatie bedrijf. Bedieningshandleiding 23

24 Symboolbeschrijvingen De volgende symbolen tonen u de mogelijke funkties, opmerkingen en handeling bij het bedienen van de funkties. Tijdens de bediening van het toestel kunt u snel de symbolen raadplegen die op de omslag achterin deze handleiding staan vermeld. Deze funktie is niet mogelijk op een enkelvoudig toestel. Aanverwante programmeerfunktie Zie "Programmeren", indien nodig. Gesprek beantwoorden (één van de volgende manieren). Neem de hoorn op. Druk op de HANDEN VRIJ toets. Druk op de MONITOR toets. (Neem de hoorn op om te spreken.) Gesprek beëindigen (één van de volgende manieren). Leg de hoorn op de haak. Druk op de HANDEN-VRIJ toets. Druk op de MONITOR toets. Druk op de bijbehorende funktietoets op het systeemtoestel (Zie "Wanneer u een Panasonic systeemtoestel gebruikt".) (CO) t/m 8 4 (Herhaal) Kies een netlijn (één van de volgende manieren). Druk op een CO (Flexible netlijntoetsen). Kies 0 voor automatische toegang tot een netlijn. Kies een netlijnnummer tussen 81 t/m 84 (84: analoge netlijn). Druk op de Oproepen toets van de Deurintercom. Druk op de Herhaaltoets van een enkelvoudig toestel. Wacht op beantwoording. gewenste nr. toestelnr. Tel. nr. Voer het gewenste nummer in. <Voorbeeld> Kostencode Voer de Kostencode in. Kies een toestelnummer. Kies het telefoonnummer. Spreek. U zal een bevestigings-, kies-, bel of terugbeltoon horen. Kiestoon Beltoon Terugbeltoon Eén korte pieptoon 24 Bedieningshandleiding

25 Wanneer u een Panasonic digitaal systeemtoestel gebruikt Wanneer u een Panasonic digitaal systeemtoestel in combinatie gebruikt met een DSS Console, zijn in sommige gevallen de onderstaande handige funkties mogelijk. Deze toetsen vereenvoudigen de bediening. De afbeeldingen kunnen afwijken van die op uw toestel. ANTWOORD: wordt gebruikt voor het beantwoorden van een inkomend gesprek. INTERCOM: wordt gebruikt om een intern gesprek te beginnen of the beantwoorden. AUTO BEANTWOORD/MICROON UIT: wordt gebruikt voor het beantwoorden van een intern gesprek in de handen-vrij modus of om de microfoon uit te schakelen. BOODSCHAP: wordt gebruikt voor het achterlaten van een " Boodschap Wacht " indicatie of om de partij die de boodschap achterliet terug te bellen. AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN: wordt gebruikt voor Snelkiezen via het systeem of om programmeerwijzigingen op te slaan. MODE MODE: Wordt gebruikt voor toegang tot verschillende funkties via het display. CO (Flexible netlijntoetsen): wordt gebruikt voor het beginnen of ontvangen van een extern gesprek (netlijngesprek). Een Lus-netlijntoets (L-CO) toets ondersteunt alle lijnen. Door op deze toets te drukken wordt automatisch een vrije netlijn gekozen. (Toewijzing aan de toets is vereist.) (Het kan voorkomen dat op sommige toestellen alleen het CO "number" (bijv. 1, 2) wordt weergegeven.) PAUZE: wordt gebruikt om tijdens het kiezen een pauze in te voegen. PROGRAMMEREN: wordt gebruikt voor het activeren en verlaten van de programmeermodus. (DSS) Conferentie: wordt gebruikt om een gesprek tussen drie partijen tot stand te brengen. DSS: wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het interne toestel. (Het kan voorkomen dat op sommige toestellen alleen de "S"wordt weergegeven.) (PF) Programmeerbare Funktie: bevindt zich boven de CO toetsen of op de DSS Console. Wijst de gewenste toets toe en wordt gebruikt voor toegang tot de opgeslagen funktie. Wordt meestal gebruikt als Snelkies toets. (Op sommige toestellen wordt alleen de "F en het nummer" (DSS) weergegeven.) R(Flash)-toets: wordt gebruikt voor het verzenden van een "R" (flash) signaal naar het openbare telefoonnet of naar een andere aangesloten centrale (toegang tot externe funkties). Deze toets is van toepassing als de centrale netlijnen heeft, en niet indien zij alleen ISDN lijnen heeft. HERHALEN: wordt gebruikt om het laatst gekozen nummer te herhalen. Bedieningshandleiding 25

26 Funktie: Bevindt zich naast het display. Wordt gebruikt om de weergegeven funktie of instructie uit te voeren. VRIJGEVEN: wordt gebruikt om de verbinding te verbreken. Gesprek Doorschakelen/Niet Storen: wordt gebruikt om een gesprek door te schakelen of als men niet wil worden gestoord. Jog Dial: wordt gebruikt voor het afstellen van het volume en het display contrast of om de gewenste instelling te selecteren voor elke funktie. WACHTSTAND: wordt gebruikt om een gesprek in de Wachtstand te plaatsen. HANDEN-VRIJ: wordt gebruikt voor handen-vrij telefoneren. DOORVERBINDEN: wordt gebruikt voor het doorverbinden van een gesprek naar een andere partij. SELECT SHIFT SELECT: Wordt gebruikt om de weergegeven funktie te selecteren of om het weergegeven telefoonnummer te bellen. SHIFT: wordt gebruikt om te alterneren tussen de subfunkties op het display. GESPREK/MICROON UIT: wordt gebruikt om automatisch een intercomgesprek te beluisteren, maar kan niet gebruikt worden om handenvrij te telefoneren. Tijdens een gesprek kan hiermee ook de microfoon van de hoorn worden uitgeschakeld. Soft: wordt gebruikt voor het uitvoeren van een funktie of bedieningsinstructie die op de onderste regel van het display verschijnt. MONITOR: wordt gebruikt voor handen-vrij telefoneren. U kunt handen-vrij de stem van de beller beluisteren. Als een term tussen haakjes staat - zoals (Kosten) - betekent dit dat een flexibele toets is aangewezen als "Kosten" toets. Het gebruik van een Jog Dial De Jog Dial kan gebruikt worden voor het afstellen van het displaycontrast en het volume of om gewenste items te zoeken op het display. Draai de Jog Dial naar links of naar rechts. Het contrast of het volumeniveau en de onderwerpen zullen als volgt veranderen: Links (Linksom) Rechts (Rechtsom) Niveau neemt af Naar het volgende item Niveau neemt toe Naar het vorige item 26 Bedieningshandleiding

27 Hoe u de stappen volgt Hieronder volgt een voorbeeld van een bedieningsinstructie Telefoneren zonder restricties Naam van de funktie Met behulp van een Kostencode Naar een toetel dat het gesprek weigert Naam van de extra funktie Een Kostencode gebruiken (Kostencode invoeren) Een Kostencode wordt gebruikt om de kosten van netlijngesprekken samen te stellen. Het kan voorkomen dat u zonder Kostencode geen netlijngesprekken kunt beginnen. Elk toestel is toegewesen aan een klasse. Informeer bij uw systeembeheerder aan welke klasse uw toestel is toegewezen. DPT/SLT Hoorn van de haak. Druk op TIJD, of op Kostencodeof kies 49. (CO) TIJD (Kosten) 4 9 Lijn toegangscode Druk op CO (netlijntoets) of kies een lijntoegangscode. (0 of 81-84). Voorwaarden Kostencode Voer de Kostencode in (max. 10 cijfers). Telefoonnr. Voer het telefoonnummer in. # 9 9 Druk op # of kiesl 99. De gebruiker van een Panasonic systeemtoestel kan tijdens een gesprek een Kostencode invoeren of tijdens de herkiestoon als de tegenpartij de hoorn op de haak heeft gelegd. Als u de verkeerde code intoest, drukt u op de " " toets en toetst vervolgens de juiste code in. Als u tijdens het intoetsen wilt stoppen, drukt u op de Kostencode toets. Voor uw gemak kunt u de code samen met het telefoonnummer opslaan in het toestelgeheugen (bijv. als Verkort kiesnummer). Als u een herkiestoon hoort dan is de ingevoerde code verkeerd. Voer de juiste code in. U kunt een specifieke Kostencode toewijzen aan toestelgebruikers en hun telefoongebruik controleren. U kunt aan klanten een specifieke Kostencode toekennen om de gespreksduur te controleren. Tips Aanpassen van uw toestel Aanpassen van de toetsen Maken of herindelen van een Kostencode toets. Beschrijving Bedieningsstappen De beschrijving van de pictogrammen wordt uiteengezet in "2.1.1 Voordat u de toestellen in gebruik neemt- Pictogram beschrijvingen" Programmeerverwijzing: de aanverwante gewenste programmering staat aangegeven. Om te programmeren: zie "Aanpassen van uw toestel & uw Systeem". Bedieningshandleiding 27

Bedieningshandleiding KX-TDE100 KX-TDE200. Pure IP-PBX. Modelnr.

Bedieningshandleiding KX-TDE100 KX-TDE200. Pure IP-PBX. Modelnr. Pure IP-PBX Bedieningshandleiding Modelnr. KX-TDE100 KX-TDE200 Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonic Pure IP-PBX. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar

Nadere informatie

Bedieningshandleiding KX-TD816NE

Bedieningshandleiding KX-TD816NE D816 DIGITAL SUPER HYBRID SYSTEM Panasonic D1232 DIGITAL SUPER HYBRID SYSTEM Panasonic Digitaal Super Hybride Systeem Bedieningshandleiding KX-TD816NE Modelnr. KX-TD1232NE Lees a.u.b. eerst deze handleiding

Nadere informatie

KX-TDA15. Bedieningshandleiding. Hybride IP-PBX. Modelnr.

KX-TDA15. Bedieningshandleiding. Hybride IP-PBX. Modelnr. Bedieningshandleiding Modelnr. Hybride IP-PBX KX-TDA15 Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonic Hybride IP-PBX. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze

Nadere informatie

Bedieningshandleiding KX-NCP500 KX-NCP1000. Pure IP-PBX. Modelnr.

Bedieningshandleiding KX-NCP500 KX-NCP1000. Pure IP-PBX. Modelnr. Bedieningshandleiding Modelnr. Pure IP-PBX KX-NCP500 KX-NCP1000 Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonic Pure IP-PBX. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar

Nadere informatie

KX-NS700. Bedieningshandleiding. Hybride IP-PBX. Modelnr.

KX-NS700. Bedieningshandleiding. Hybride IP-PBX. Modelnr. Bedieningshandleiding Modelnr. Hybride IP-PBX KX-NS700 Hartelijk dank voor de aankoop van dit Panasonic product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze

Nadere informatie

KX-TVP50. Bedieningshandleiding. Voice Processing Systeem. Modelnr.

KX-TVP50. Bedieningshandleiding. Voice Processing Systeem. Modelnr. Voice Processing Systeem Bedieningshandleiding VOICE PROCESSING SYSTEM KX-TVP50 POWER Modelnr. KX-TVP50 Lees s.v.p. deze handleiding voordat u het systeem gaat gebruiken en bewaar deze handleiding. Inleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Model Voice Processing systeem KX-TVM50/KX-TVM200 ACD-Berichtenserver Model KX-NCV200 Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van een Panasonic-product. Lees eerst deze handleiding voordat

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

FAXBERICHTEN VERZENDEN

FAXBERICHTEN VERZENDEN Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat het gebruik van extra telefoons, in het bijzonder, draadloze telefoons, ondersteunt. Verder is uw faxtoestel met functies uitgerust waarmee het voor u makkelijk

Nadere informatie

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing . Opera 2020 IP 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 Opera 2020 IP overview... 4 1.3 Display... 5 1.4 Navigatietoetsen... 5 1.5 De labels van het Opera 2020 IP...

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

Quick Reference Guide IP Proprietary Telephone

Quick Reference Guide IP Proprietary Telephone Quick Reference Guide IP Proprietary Telephone Model No. KX-NT343/KX-NT346/KX-NT366 English/ Nederlands Deutsch/ Svenska Español/ Suomi Thank you for purchasing an IP Proprietary Telephone (IP-PT).

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA275 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA175 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie

FAX-8360P GEBRUIKERSHANDLEIDING

FAX-8360P GEBRUIKERSHANDLEIDING FAX-8360P GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie B DIT TOESTEL IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK MET EEN DUBBELDRAADS ANALOOG PSTN-SNOER, VOORZIEN EEN PASSENDE CONNECTOR. INFORMATIE OVER GOEDKEURING Brother wijst erop dat

Nadere informatie

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0 MITEL 5540 IP Console Gebruikershandleiding Versie 1.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS

Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order Nr : 9504 404 20302 Datum : Januari 2001 De informatie in deze handleiding is zo nauwkeurig en volledig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

Modelnr. R In deze handleiding worden de laatste cijfers/letters van de modelnummers (bv. KX-NT546NE) weggelaten tenzij deze nodig zijn.

Modelnr. R In deze handleiding worden de laatste cijfers/letters van de modelnummers (bv. KX-NT546NE) weggelaten tenzij deze nodig zijn. Modelnr. Beknopte Handleiding IP-systeemtoestel KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560 Dank u voor uw aankoop van een IP-merktelefoon (IP-PT). Lees deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar

Nadere informatie

Vox Alliance. Systeemdocumentatie, faciliteitenhandboek

Vox Alliance. Systeemdocumentatie, faciliteitenhandboek Vox Alliance Systeemdocumentatie, faciliteitenhandboek KPN Telecom BV, april 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1 Snom gebruikershandleiding @COM Business Manager v1.3 Versie 7.1.35-04 pagina 1 Copyright Uit deze handleiding mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING Uitgave: 0506 Een uitgave van PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, NEDERLAND Order

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem.

Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem. VOORWOORD MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem. SOPHO Dterm beschikt over een groot aantal

Nadere informatie

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X www.nortel.com 2005 Nortel Networks N0028551 01 Gedrukt in Denemarken Proficiat met uw nieuwe Nortel 413X/414X-handset X geeft de frequentievariant

Nadere informatie

Handleiding tiptel 2950 Business

Handleiding tiptel 2950 Business Handleiding tiptel 2950 Business 1 Inhoudsopgave Introductie 6 Beschrijving van het systeem 6 VoiceMail 7 Automatische telefoniste (auto attendant) 7 Call record licentie 8 VOIP - 8 Music on hold 9 Extra

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Model KX-TGP550 T01 Afgebeeld model is de KX-TGP500. Afgebeeld model is de KX-TGP550. Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie