Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden."

Transcriptie

1 U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust met één van onze zorgadviseurs: (013) Het gaat hier om voorlopige tarieven. Deze tarieven kunnen gedurende het jaar wijzigen. Dit komt doordat de Nederlandse Zorgautoriteit de tarieven aanvult en aanpast. Als u een naturapolis hebt (basisverzekering Zorg-op-maatpolis, Zorgbewustpolis) en kiest voor een niet-gecontracteerde zorgverlener, krijgt u een lagere vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op het gemiddelde tarief dat wij met onze gecontracteerde zorgverleners hebben afgesproken (zogenaamde marktconforme tarief): CZ Zorgbewustpolis: 50% CZ Zorg-op-maatpolis: 75% Heeft u een restitutiepolis (basisverzekering Zorgkeuzepolis), dan vergoeden wij maximaal 100% van het marktconforme tarief. Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. Verzekeringsvoorwaarden Declaratiecode Marktconforme tarieven Restitutietarieven Restitutietarieven Zorgproduct Omschrijving (100%) (75%) (50%) n.v.t. REISKOSTEN PER KILOMETER 0,23 0,17 0, n.v.t. Reistijd/vacatie per half uur. 32,45 24,34 16, n.v.t. Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 68,31 51,23 34, n.v.t. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 159,41 119,56 79, n.v.t. Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. 361,74 271,31 180, n.v.t. Diagnostische pleurapunctie. 49,43 37,07 24, n.v.t. Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 39,77 29,83 19, n.v.t. INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 280,29 210,22 140, n.v.t. Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 164,07 123,05 82, n.v.t. Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten. 164,07 123,05 82, n.v.t. Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten. 124,53 93,40 62, n.v.t. Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten. 62,26 46,70 31, n.v.t. Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting). 59,07 44,30 29, n.v.t. Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 314,80 236,10 157, n.v.t. 13C ureum ademtest (Helicobacter pylori). 84,59 63,44 42, n.v.t. GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 277,15 207,86 138,58

2 n.v.t. Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure). 439,86 329,90 219, n.v.t. Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten. 209,27 156,95 104, n.v.t. Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 350,99 263,24 175, n.v.t. CAPSULE ENDOSCOPIE. 132,79 99,59 66, n.v.t. Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 231,83 173,87 115, n.v.t. RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 83,34 62,51 41, n.v.t. Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP). 510,46 382,85 255, n.v.t. Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal). 491,34 368,51 245, n.v.t. Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). 92,51 69,38 46, n.v.t. Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling. 147,99 110,99 74, n.v.t. Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar. 124,11 93,08 62, n.v.t. Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,09 109,57 73, n.v.t. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 154,14 115,61 77, n.v.t. Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 99,02 74,27 49, n.v.t. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 140,92 105,69 70, n.v.t. Prenatale screening: counseling. 33,58 25,19 16, n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t. Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. 49,45 37,09 24,73 Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld. 105,17 78,88 52,59 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling. 609,08 456,81 304,54 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling. 836,88 627,66 418,44

3 n.v.t. Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling ,64 826,23 550, n.v.t. Cytologische en/of bacteriologische punctie. 101,01 75,76 50, n.v.t. ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 35,15 26,36 17, n.v.t. ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 97,93 73,45 48, n.v.t. Echografie van het hart. 40,12 30,09 20, n.v.t. Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief vooren nabespreking met radioloog. 168,28 126,21 84, n.v.t. Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 48,92 36,69 24, n.v.t. Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 172,34 129,26 86, n.v.t. Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 437,17 327,88 218, n.v.t. Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 80,49 60,37 40, n.v.t. Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO bij behandeling van volwassenen) , , , n.v.t. Standaard intra-operatieve neuromonitoring. 164,79 123,59 82, n.v.t. Langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 219,73 164,80 109, n.v.t. Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 446,12 334,59 223, n.v.t. IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS. 238,80 179,10 119, n.v.t. IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren). 55,12 41,34 27, n.v.t. Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 117,26 87,95 58, n.v.t. Preassessment n.v.t. Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 93,10 69,83 46, n.v.t. Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 245,46 184,10 122, n.v.t. AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 217,75 163,31 108, n.v.t. ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 160,12 120,09 80, n.v.t. 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR n.v.t. Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 245,46 184,10 122,73 80,43 60,32 40, n.v.t. Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 81,12 60,84 40, n.v.t. Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur). 17,56 13,17 8,78

4 n.v.t. Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur. 70,23 52,67 35, n.v.t. ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 58,08 43,56 29, n.v.t. SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 99,07 74,30 49, n.v.t. Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt. 143,09 107,32 71, n.v.t. MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 110,97 83,23 55, n.v.t. Polysomnografie (PSG) 190,11 142,58 95, n.v.t. Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping. 145,86 109,40 72, n.v.t. Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef. 58,19 43,64 29, n.v.t. Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie. 60,46 45,35 30, n.v.t. Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping. 251,13 188,35 125, n.v.t. Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.). 68,92 51,69 34, n.v.t. Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.). 119,17 89,38 59, n.v.t. MICRONEUROGRAFIE. 79,00 59,25 39, n.v.t. Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie. 49,35 37,01 24, n.v.t. Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 110,55 82,91 55, n.v.t. BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 34,33 25,75 17, n.v.t. Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie. 58,13 43,60 29, n.v.t. Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 133,18 99,89 66, n.v.t. Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse. 49,35 37,01 24, n.v.t. Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse. 145,86 109,40 72, n.v.t. Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling. 71,49 53,62 35, n.v.t. Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling. 71,49 53,62 35, n.v.t. ERP (P300, MRCP. e.d.). 79,00 59,25 39, n.v.t. Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt. 75,67 56,75 37, n.v.t. Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid. 110,77 83,08 55, n.v.t. Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD). 76,72 57,54 38, n.v.t. Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min). 76,64 57,48 38,32

5 n.v.t. Trans Craniële (TC) duplex. 76,73 57,55 38, n.v.t. Duplex extracraniële halsvaten. 62,23 46,67 31, n.v.t. DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 64,61 48,46 32, n.v.t. Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test. 76,72 57,54 38, n.v.t. Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek. 54,62 40,97 27, n.v.t. Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek. 61,63 46,22 30, n.v.t. OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 26,33 19,75 13, n.v.t. PUPILLOMETRIE. 26,33 19,75 13, n.v.t. Eenvoudige electro-retinografie (ERG). 89,03 66,77 44, n.v.t. Uitgebreide electro-retinografie (ERG). 72,16 54,12 36, n.v.t. Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij. 17,56 13,17 8, n.v.t. Eenvoudige toon-audiometrie. 32,72 24,54 16, n.v.t. Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 40,09 30,07 20, n.v.t. Autonoom functieonderzoek met kantelproef. 35,11 26,33 17, n.v.t. Polymyografie (PMG) / tremorregistratie. 35,11 26,33 17, n.v.t. KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 14,05 10,54 7, n.v.t. Oculoplethysmografie (OPG). 105,22 78,92 52, n.v.t. EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 33,27 24,95 16, n.v.t. VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR). 10,64 7,98 5, n.v.t. Fundusfotografie. 37,42 28,07 18, n.v.t n.v.t. Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code. Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen. 40,12 30,09 20,06 40,09 30,07 20, n.v.t. Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling. 17,71 13,28 8, n.v.t. Residubepaling longen. 49,90 37,43 24, n.v.t. Spirografische longfunctiebepaling. 18,24 13,68 9, n.v.t. Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig. 97,86 73,40 48, n.v.t. Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid. 40,05 30,04 20,03

6 n.v.t. BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 27,15 20,36 13, n.v.t. BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. 27,71 20,78 13, n.v.t. Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 166,96 125,22 83, n.v.t. Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen. 136,99 102,74 68, n.v.t. Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 19,01 14,26 9, n.v.t. Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd. 162,03 121,52 81, n.v.t. Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteiten compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling. 190,73 143,05 95, n.v.t. Hematotachografie( HTG). 82,94 62,21 41, n.v.t. Echografie zenuwen en spieren. 108,35 81,26 54, n.v.t. Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder faceto-face contact op verzoek van de 1e lijn. 31,26 23,45 15, n.v.t. Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 40,15 30,11 20, n.v.t. Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatieprovocatietest(s). 100,56 75,42 50, n.v.t. Spirometrie, voor en na inspanning. 39,76 29,82 19, n.v.t. Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie. 128,97 96,73 64, n.v.t. PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN. 63,34 47,51 31, n.v.t. Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek). 30,54 22,91 15, n.v.t. IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK. 243,43 182,57 121, n.v.t. ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 78,74 59,06 39, n.v.t. VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 35,42 26,57 17, n.v.t. KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK. 143,42 107,57 71, n.v.t. Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. 262,48 196,86 131, n.v.t. Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts). 25,61 19,21 12, n.v.t. FLOW-CYTOMETRIE 265,01 198,76 132,51

7 n.v.t n.v.t. Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. 942,35 706,76 471,18 126,74 95,06 63, n.v.t. Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere microorganismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella). 432,14 324,11 216, n.v.t. HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 29,41 22,06 14, n.v.t. HYBRIDISATIE, HANDMATIG 94,64 70,98 47, n.v.t. DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 41,25 30,94 20, n.v.t. DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 81,84 61,38 40, n.v.t. RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 109,15 81,86 54, n.v.t. DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 174,55 130,91 87, n.v.t. DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 184,57 138,43 92, n.v.t. Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht. 2,10 1,58 1, n.v.t. DIACEETZUUR 0,68 0,51 0, n.v.t. INDICAN 0,79 0,59 0, n.v.t. AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 8,34 6,26 4, n.v.t. CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,68 0,51 0, n.v.t. UREUM 1,61 1,21 0, n.v.t. CHLORIDE 1,61 1,21 0, n.v.t. GALACTOSEPROEF 3,58 2,69 1, n.v.t. HIPPUURZUURPROEF 7,15 5,36 3, n.v.t. HOMOCYSTEINE 38,80 29,10 19, n.v.t. KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 14,43 10,82 7, n.v.t. KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 42,80 32,10 21, n.v.t. PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 4,86 3,65 2, n.v.t. KREATINE 2,37 1,78 1, n.v.t. URINEZUUR 1,69 1,27 0, n.v.t. HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF 2,37 1,78 1, n.v.t. VITAMINE B2 10,68 8,01 5, n.v.t. PREGNAANDIOL 27,68 20,76 13, n.v.t. OESTRIOL 20,55 15,41 10, n.v.t. KETOGENE-STEROIDEN, 17 20,96 15,72 10, n.v.t. KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 10,62 7,97 5, n.v.t. IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 37,04 27,78 18,52

8 n.v.t. ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 52,05 39,04 26, n.v.t. OESTROGENEN 47,32 35,49 23, n.v.t. METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 9,63 7,22 4, n.v.t. BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 3,17 2,38 1, n.v.t. BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,82 0,62 0, n.v.t. GISTPROEF 0,76 0,57 0, n.v.t. VERTERING, KWALITATIEF 0,82 0,62 0, n.v.t. AMYLASE 1,60 1,20 0, n.v.t. LIPASE 2,13 1,60 1, n.v.t. EIWIT 7,09 5,32 3, n.v.t. Calcium in faeces. 6,96 5,22 3, n.v.t. VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF 9,39 7,04 4, n.v.t. MELKZUUR, KWANTITATIEF 12,42 9,32 6, n.v.t. Onderzoek naar Calprotectine in feces. 6,44 4,83 3, n.v.t. Onderzoek naar Elastase in feces. 6,44 4,83 3, n.v.t. LEUCOCYTEN IN FAECES 2,28 1,71 1, n.v.t. OSMOLARITEIT IN FAECES 6,25 4,69 3, n.v.t. CHYMOTRYPSINE IN FAECES 6,34 4,76 3, n.v.t. GALZURE ZOUTEN IN FAECES 6,27 4,70 3, n.v.t. ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 7,42 5,57 3, n.v.t. PORFYRINES, KWANTITATIEF 34,26 25,70 17, n.v.t. PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 14,59 10,94 7, n.v.t. SEDIMENT 1,79 1,34 0, n.v.t. ADEMANALYSE 35,05 26,29 17, n.v.t. AMYLASE 2,39 1,79 1, n.v.t. MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,47 1,85 1, n.v.t. BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 2,16 1,62 1, n.v.t. Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltosetolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest. 1,76 1,32 0, n.v.t. KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 6,18 4,64 3, n.v.t. METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 3,16 2,37 1, n.v.t. VITAMINE C 2,33 1,75 1, n.v.t. KREATININE 1,76 1,32 0, n.v.t. FOSFAAT 1,76 1,32 0, n.v.t. ALKALI RESERVE 3,09 2,32 1, n.v.t. CHOLESTEROL, TOTAAL 1,82 1,37 0, n.v.t. Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,89 1,42 0, n.v.t. ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 4,48 3,36 2,24

9 n.v.t. VITAMINE A 6,44 4,83 3, n.v.t. IJZER 2,98 2,24 1, n.v.t. VITAMINE E 9,42 7,07 4, n.v.t. LIPOIDEN, TOTAAL 5,03 3,77 2, n.v.t. VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 10,06 7,55 5, n.v.t. NATRIUM 1,76 1,32 0, n.v.t. KALIUM 1,76 1,32 0, n.v.t. IJZERBINDINGSCAPACITEIT 5,82 4,37 2, n.v.t. AMINOZURENCHROMATOGRAM 44,48 33,36 22, n.v.t. TRANSFERRINE 6,22 4,67 3, n.v.t. Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 23,19 17,39 11, n.v.t. CHOLINESTERASE 3,27 2,45 1, n.v.t. PYRODRUIVENZUUR 14,07 10,55 7, n.v.t. TRIGLYCERIDEN 2,83 2,12 1, n.v.t. MELKZUUR 12,21 9,16 6, n.v.t. MAGNESIUM 3,41 2,56 1, n.v.t. VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 14,03 10,52 7, n.v.t. IMMUNOGLOBULINE, ELK 9,58 7,19 4, n.v.t. FENYLALANINE 8,59 6,44 4, n.v.t. CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,78 0,59 0, n.v.t. AMMONIAK 12,14 9,11 6, n.v.t. FIBRINOGEEN 4,46 3,35 2, n.v.t. ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1,89 1,42 0, n.v.t. CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 2,15 1,61 1, n.v.t. OSMOLARITEIT 3,29 2,47 1, n.v.t. MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 4,22 3,17 2, n.v.t. MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 4,21 3,16 2, n.v.t. KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 24,08 18,06 12, n.v.t. RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH 5,32 3,99 2, n.v.t. RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 6,06 4,55 3, n.v.t. RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 12,31 9,23 6, n.v.t. MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 7,94 5,96 3, n.v.t. INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 34,67 26,00 17, n.v.t. BETA LACTAMASE TEST 2,77 2,08 1, n.v.t. MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH 4,08 3,06 2,04

10 n.v.t. RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH 6,04 4,53 3, n.v.t. MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 14,76 11,07 7, n.v.t. AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME 10,71 8,03 5, n.v.t. Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode. 3,15 2,36 1, n.v.t. PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 10,29 7,72 5, n.v.t. Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest). 3,31 2,48 1, n.v.t. Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 4,62 3,47 2, n.v.t. CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 7,16 5,37 3, n.v.t. AGGLUTINATIE, KOUDE 6,15 4,61 3, n.v.t. ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 7,33 5,50 3, n.v.t. ROSE-TEST 8,18 6,14 4, n.v.t. L-AGGLUTINATIE 4,75 3,56 2, n.v.t. RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 4,62 3,47 2, n.v.t. TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 7,10 5,33 3, n.v.t. FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE 10,39 7,79 5, n.v.t. VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 5,21 3,91 2, n.v.t. PRECIPITATIE REACTIE 6,59 4,94 3, n.v.t. IMMUNODIFFUSIE REACTIE 9,89 7,42 4, n.v.t. IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) 8,72 6,54 4, n.v.t. COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 8,46 6,35 4, n.v.t. MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) 24,70 18,53 12, n.v.t. Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed. 28,21 21,16 14, n.v.t. C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 4,06 3,05 2, n.v.t. ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 8,32 6,24 4, n.v.t. ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 6,25 4,69 3, n.v.t. CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 40,02 30,02 20, n.v.t. Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 1,70 1,28 0, n.v.t. BEZINKINGSSNELHEID 1,66 1,25 0, n.v.t. BLOEDINGSTIJD 8,96 6,72 4,48

11 n.v.t. PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 2,93 2,20 1, n.v.t. PROTROMBINETIJD 4,12 3,09 2, n.v.t. ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 2,39 1,79 1, n.v.t. PLASMACELLEN TELLEN 2,54 1,91 1, n.v.t. MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING 3,37 2,53 1, n.v.t. EOSINOFIELEN TELLEN 1,66 1,25 0, n.v.t. TROMBOCYTEN TELLEN 1,70 1,28 0, n.v.t. RETICULOCYTEN TELLEN 2,86 2,15 1, n.v.t. DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 3,17 2,38 1, n.v.t. DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,69 1,27 0, n.v.t. LE-CELLEN 5,05 3,79 2, n.v.t. HEPARINE-TOLERANTIE TEST 2,54 1,91 1, n.v.t. HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 4,98 3,74 2, n.v.t. HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 10,31 7,73 5, n.v.t. HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 12,20 9,15 6, n.v.t. BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 3,58 2,69 1, n.v.t. BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 3,61 2,71 1, n.v.t. BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 3,52 2,64 1, n.v.t. BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 12,72 9,54 6, n.v.t. BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 14,43 10,82 7, n.v.t. BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 3,64 2,73 1, n.v.t. TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 2,24 1,68 1, n.v.t. TROMBINETIJD 2,52 1,89 1, n.v.t. TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 6,30 4,73 3, n.v.t. ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 21,13 15,85 10, n.v.t. PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 10,71 8,03 5, n.v.t. GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN 14,43 10,82 7, n.v.t. Transketolase - in erytrocyten. 12,06 9,05 6, n.v.t. Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 20,98 15,74 10, n.v.t. Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. 13,17 9,88 6, n.v.t. ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 10,71 8,03 5, n.v.t. SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 6,22 4,67 3, n.v.t. CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 16,32 12,24 8, n.v.t. CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) 14,43 10,82 7, n.v.t. ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF 13,54 10,16 6, n.v.t. NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 10,87 8,15 5,44

12 n.v.t. BNP/NT-PROBNP 18,44 13,83 9, n.v.t. LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 46,56 34,92 23, n.v.t. ZINK 9,37 7,03 4, n.v.t. Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 32,73 24,55 16, n.v.t. WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 14,27 10,70 7, n.v.t. PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 14,96 11,22 7, n.v.t. ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 8,35 6,26 4, n.v.t. SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 13,86 10,40 6, n.v.t. STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 14,05 10,54 7, n.v.t. Malaria sneltest. 14,07 10,55 7, n.v.t. SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 20,74 15,56 10, n.v.t. VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA 25,64 19,23 12, n.v.t. VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA 33,25 24,94 16, n.v.t. VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 39,06 29,30 19, n.v.t. TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 88,51 66,38 44, n.v.t. HBS ANTIGEEN 12,49 9,37 6, n.v.t. VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 18,21 13,66 9, n.v.t. ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 11,02 8,27 5, n.v.t. ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING 6,05 4,54 3, n.v.t. ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) 34,05 25,54 17, n.v.t. ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 17,68 13,26 8, n.v.t. ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 13,71 10,28 6, n.v.t. ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 15,25 11,44 7, n.v.t. Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. 22,13 16,60 11, n.v.t. Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. 22,28 16,71 11, n.v.t. Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch. 21,75 16,31 10, n.v.t. Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 21,54 16,16 10, n.v.t. Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 22,08 16,56 11, n.v.t. HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 9,56 7,17 4, n.v.t. HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) 9,47 7,10 4, n.v.t. VITAMINE B1, THIAMINE 9,48 7,11 4,74

13 n.v.t. VITAMINE B6, PYRIDOXINE 9,45 7,09 4, n.v.t. VITAMINE H, BIOTINE 9,30 6,98 4, n.v.t. PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 3,31 2,48 1, n.v.t. PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 7,60 5,70 3, n.v.t. Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 20,04 15,03 10, n.v.t. MICRO-ALBUMINE IN URINE 4,59 3,44 2, n.v.t. VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 18,68 14,01 9, n.v.t. HOMOVANILLINE (HVA) 18,68 14,01 9, n.v.t. AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 48,23 36,17 24, n.v.t. FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,74 0,56 0, n.v.t. BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,74 0,56 0, n.v.t. PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 22,41 16,81 11, n.v.t. HYDROXYPROLINE 14,01 10,51 7, n.v.t. OXAALZUUR 6,99 5,24 3, n.v.t. O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 4,42 3,32 2, n.v.t. BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 5,43 4,07 2, n.v.t. GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 1,89 1,42 0, n.v.t. IGG SUBKLASSEN 14,43 10,82 7, n.v.t. VISCOSITEIT 5,79 4,34 2, n.v.t. PRECIPITINEN 14,28 10,71 7, n.v.t. APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 9,98 7,49 4, n.v.t. CORTISOL 7,66 5,75 3, n.v.t. CORTISOL, VRIJ 9,37 7,03 4, n.v.t. ALDOSTERON 9,86 7,40 4, n.v.t. HYDROXYPROGESTERON, 17 10,55 7,91 5, n.v.t. PROGESTERON 9,16 6,87 4, n.v.t. TESTOSTERON 9,17 6,88 4, n.v.t. TESTOSTERON, VRIJ 8,27 6,20 4, n.v.t. ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 8,59 6,44 4, n.v.t. ANDROSTEENDION 9,75 7,31 4, n.v.t. DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 12,75 9,56 6, n.v.t. DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 9,32 6,99 4, n.v.t. SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 9,37 7,03 4, n.v.t. SOMATOMEDINE 12,77 9,58 6, n.v.t. PREGNENOLON 10,63 7,97 5, n.v.t. OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 8,53 6,40 4,27

14 n.v.t. OESTRON, OESTRADIOL, ELK 9,32 6,99 4, n.v.t. GLUCAGON 10,71 8,03 5, n.v.t. INSULINE 9,38 7,04 4, n.v.t. INSULINE-ANTISTOFFEN 9,14 6,86 4, n.v.t. C-PEPTIDE 10,00 7,50 5, n.v.t. ACTH, CORTICOTROFINE 9,48 7,11 4, n.v.t. LUTEINISEREND HORMOON (LH) 7,50 5,63 3, n.v.t. FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 7,37 5,53 3, n.v.t. THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 9,28 6,96 4, n.v.t. THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 10,02 7,52 5, n.v.t. HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL 9,43 7,07 4, n.v.t. HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 12,10 9,08 6, n.v.t. HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 10,79 8,09 5, n.v.t. HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 10,87 8,15 5, n.v.t. GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 10,03 7,52 5, n.v.t. VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 9,56 7,17 4, n.v.t. PROLACTINE (PRL) 7,54 5,66 3, n.v.t. Anti Mulleriaans Hormoon (AMH). 12,36 9,27 6, n.v.t. THYROXINE (VRIJ T4) 7,59 5,69 3, n.v.t. TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 8,81 6,61 4, n.v.t. THYROTROFINE (TSH) 6,63 4,97 3, n.v.t. THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 10,87 8,15 5, n.v.t. THYROXINE (T4) 7,64 5,73 3, n.v.t. TRIJOODTHYRONINE (T3) 9,49 7,12 4, n.v.t. FOLIUMZUUR 7,57 5,68 3, n.v.t. VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 9,07 6,80 4, n.v.t. OSTEOCALCINE 10,82 8,12 5, n.v.t. TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 10,87 8,15 5, n.v.t. ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 12,62 9,47 6, n.v.t. ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 17,25 12,94 8, n.v.t. ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 22,13 16,60 11, n.v.t. BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP 2,40 1,80 1, n.v.t. PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 8,89 6,67 4, n.v.t. PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 8,96 6,72 4, n.v.t. NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 9,52 7,14 4, n.v.t. CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 9,51 7,13 4, n.v.t. THYREOGLOBULINE 9,99 7,49 5, n.v.t. CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 8,95 6,71 4,48

15 n.v.t. ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 9,55 7,16 4, n.v.t. BETA-2-MICROGLOBULINE 10,47 7,85 5, n.v.t. CALCITONINE 10,13 7,60 5, n.v.t. GASTRINE 10,95 8,21 5, n.v.t. INHIBINE 10,33 7,75 5, n.v.t. PARATHORMOON (PTH) 9,08 6,81 4, n.v.t. RENINE 10,59 7,94 5, n.v.t. DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 10,18 7,64 5, n.v.t. FERRITINE 9,05 6,79 4, n.v.t. SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 28,96 21,72 14, n.v.t. BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 23,54 17,66 11, n.v.t. ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 23,85 17,89 11, n.v.t. OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT 19,82 14,87 9, n.v.t. Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ). 9,30 6,98 4, n.v.t. Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. 30,12 22,59 15, n.v.t. OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH 27,42 20,57 13, n.v.t. DIURETICA, SCREENING 26,91 20,18 13, n.v.t. ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 16,69 12,52 8, n.v.t. KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 6,06 4,55 3, n.v.t. METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS 29,32 21,99 14, n.v.t. METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER 20,10 15,08 10, n.v.t. ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 9,25 6,94 4, n.v.t. ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 17,77 13,33 8, n.v.t. ALUMINIUM 18,36 13,77 9, n.v.t. ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,47 7,85 5, n.v.t. ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 20,37 15,28 10, n.v.t. NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 9,26 6,95 4, n.v.t. NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 17,70 13,28 8, n.v.t. LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 18,81 14,11 9, n.v.t. IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 17,90 13,43 8, n.v.t. IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,12 19,59 13, n.v.t. BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE 20,38 15,29 10,19

16 n.v.t. THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 10,51 7,88 5, n.v.t. ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,92 20,19 13, n.v.t. CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,55 19,91 13, n.v.t. CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,25 6,94 4, n.v.t. METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN 19,01 14,26 9, n.v.t. ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 11,10 8,33 5, n.v.t. ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,77 7,33 4, n.v.t. ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 22,83 17,12 11, n.v.t. ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,46 19,85 13, n.v.t. LITHIUM 4,77 3,58 2, n.v.t. THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,26 7,70 5, n.v.t. GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER 5,32 3,99 2, n.v.t. GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN 26,93 20,20 13, n.v.t. Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol). 17,70 13,28 8, n.v.t. Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC. 13,83 10,37 6, n.v.t. Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek. 27,09 20,32 13, n.v.t. Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent. 79,41 59,56 39, n.v.t. LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 24,51 18,38 12, n.v.t. ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 20,38 15,29 10, n.v.t. FRUCTOSAMINE 2,66 2,00 1, n.v.t. GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 8,40 6,30 4, n.v.t. HBALC 7,81 5,86 3, n.v.t. SIKKELCEL TEST 13,64 10,23 6, n.v.t. BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,60 1,20 0, n.v.t. LIPASE 2,15 1,61 1, n.v.t. CHOLESTEROL, HDL 3,14 2,36 1, n.v.t. ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 16,76 12,57 8,38

17 n.v.t. Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 7,20 5,40 3, n.v.t. IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 14,24 10,68 7, n.v.t. GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 8,75 6,56 4, n.v.t. KOPER 20,49 15,37 10, n.v.t. BENCE JONES EIWIT 7,59 5,69 3, n.v.t. ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 29,85 22,39 14, n.v.t. KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH 7,59 5,69 3, n.v.t. PREALBUMINE 7,01 5,26 3, n.v.t. ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 6,90 5,18 3, n.v.t. KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 8,16 6,12 4, n.v.t. LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 7,57 5,68 3, n.v.t. IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 29,76 22,32 14, n.v.t. EIWIT 1,66 1,25 0, n.v.t. ALBUMINE 1,60 1,20 0, n.v.t. MYOGLOBINE 8,59 6,44 4, n.v.t. GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 8,53 6,40 4, n.v.t. ANTITRYPSINE, ALFA-I 7,53 5,65 3, n.v.t. ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 2,04 1,53 1, n.v.t. MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1,89 1,42 0, n.v.t. Bepaling Lysozyme in bloed. 8,54 6,41 4, n.v.t. KREATINE-FOSFOKINASE 1,89 1,42 0, n.v.t. ALKALISCHE FOSFATASE 1,91 1,43 0, n.v.t. CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 7,89 5,92 3, n.v.t. TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 7,68 5,76 3, n.v.t. CERULOPLASMINE 7,74 5,81 3, n.v.t. CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 8,71 6,53 4, n.v.t. COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 7,15 5,36 3, n.v.t. KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 13,26 9,95 6, n.v.t. KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 17,57 13,18 8, n.v.t. KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 25,01 18,76 12, n.v.t. BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 30,59 22,94 15, n.v.t. DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 8,14 6,11 4, n.v.t. KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 12,78 9,59 6, n.v.t. KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 16,59 12,44 8, n.v.t. KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 24,52 18,39 12,26

18 n.v.t. DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 7,58 5,69 3, n.v.t. CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 13,94 10,46 6, n.v.t. KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU 0,15 0,11 0, n.v.t. KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 3,64 2,73 1, n.v.t. LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 19,11 14,33 9, n.v.t. LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF 4,89 3,67 2, n.v.t. HLA-A, B, C, TYPERING 80,03 60,02 40, n.v.t. HLA-B27 27,33 20,50 13, n.v.t. MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING 6,42 4,82 3, n.v.t. Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling. 3,72 2,79 1, n.v.t. LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,72 1,29 0, n.v.t. TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 20,90 15,68 10, n.v.t. TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 7,29 5,47 3, n.v.t. HAPTOGLOBINE 7,44 5,58 3, n.v.t. BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 19,58 14,69 9, n.v.t. BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR 11,18 8,39 5, n.v.t. BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 10,87 8,15 5, n.v.t. BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 14,59 10,94 7, n.v.t. BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 14,59 10,94 7, n.v.t. APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 3,32 2,49 1, n.v.t. FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 7,22 5,42 3, n.v.t. FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF 2,55 1,91 1, n.v.t. FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 9,54 7,16 4, n.v.t. FIBRINOPEPTIDE-A 9,80 7,35 4, n.v.t. ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 9,51 7,13 4, n.v.t. PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF 12,37 9,28 6, n.v.t. PROTEINE C ACTIVITEIT 12,85 9,64 6, n.v.t. PROTEINE C ANTIGEEN 14,59 10,94 7, n.v.t. PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 12,56 9,42 6, n.v.t. PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 14,57 10,93 7, n.v.t. OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 14,54 10,91 7, n.v.t. ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 8,70 6,53 4, n.v.t. HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 32,64 24,48 16,32

19 n.v.t. Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën. 2,54 1,91 1, n.v.t. Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen. 26,01 19,51 13, n.v.t. IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN- IJZERTURNOVER 47,32 35,49 23, n.v.t. ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 8,75 6,56 4, n.v.t. KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 47,12 35,34 23, n.v.t. ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 34,46 25,85 17, n.v.t. ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 34,34 25,76 17, n.v.t. REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) 20,15 15,11 10, n.v.t. AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 34,79 26,09 17, n.v.t. BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 34,22 25,67 17, n.v.t. BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 82,89 62,17 41, n.v.t. BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 126,71 95,03 63, n.v.t. BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 42,53 31,90 21, n.v.t. BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 43,02 32,27 21, n.v.t. BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 33,83 25,37 16, n.v.t. HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 75,69 56,77 37, n.v.t. HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 176,48 132,36 88, n.v.t. COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) 22,35 16,76 11, n.v.t. IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 23,33 17,50 11, n.v.t. IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 30,97 23,23 15, n.v.t. IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 46,18 34,64 23, n.v.t. IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 145,90 109,43 72, n.v.t. KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 46,42 34,82 23, n.v.t. KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 80,44 60,33 40, n.v.t. IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 43,62 32,72 21, n.v.t. LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 73,49 55,12 36, n.v.t. Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen. 4,72 3,54 2, n.v.t. Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, exclusief afname patiëntmateriaal. 6,49 4,87 3, n.v.t. Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal. 3,83 2,87 1, n.v.t. Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiëntmateriaal. 10,61 7,96 5, n.v.t. Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 7,75 5,81 3,88

20 n.v.t. CLB-referentietarief. 12,55 9,41 6, n.v.t. INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) 8,59 6,44 4, n.v.t. Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten). 112,24 84,18 56, n.v.t. Directe percutane arteriële punctie. 215,83 161,87 107, n.v.t. Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie. 275,68 206,76 137, n.v.t. Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v en ,64 221,73 147, n.v.t. Planigrafie algemeen. 129,85 97,39 64, n.v.t. DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE. 173,76 130,32 86, n.v.t. DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE. 97,83 73,37 48, n.v.t. DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 98,44 73,83 49, n.v.t. Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen. 91,61 68,71 45, n.v.t. Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere nietcoronaire vaten (zie voor occlusie). 864,55 648,41 432, n.v.t. Embolisatie van vaten. 903,84 677,88 451, n.v.t. Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen). 397,17 297,88 198, n.v.t. Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team. 429,92 322,44 214, n.v.t. Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 40,48 30,36 20, n.v.t. MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid. 241,64 181,23 120, n.v.t. MRI hersenen - met contrast. 216,06 162,05 108, n.v.t. MRI hersenen - standaard. 206,28 154,71 103, n.v.t. CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 129,37 97,03 64, n.v.t. ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 67,75 50,81 33, n.v.t. Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 110,19 82,64 55, n.v.t. Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 40,47 30,35 20, n.v.t. CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 130,38 97,79 65,19

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Voorjaar 2014 Verwijsgids Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Welkom 2 verwijsgids spijkenisse medisch Centrum Geachte verwijzer, voorwoord Met trots presenteren wij hier het zorgaanbod

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Laboratoria, Apotheek en Beeldvorming. Leading in Diagnostics and Imaging

Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Laboratoria, Apotheek en Beeldvorming. Leading in Diagnostics and Imaging Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Laboratoria, Apotheek en Beeldvorming Leading in Diagnostics and Imaging 1 Inhoud 3 4 5 6 8 12 14 15 17 18 Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Transmuraal Diagnostisch Centrum

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ Inhoud 1. Arts-assistent in het GHZ...2 1.1 Wat doet HRM voor de arts-assistent?...2 1.2 Verzekeringen, zaak- en letselschade...2 1.3 Centrale Opleidings Commissie...2 1.4 Arts-assistentenbestuur...2

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen,

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1510a Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015

BELEIDSREGEL CA-BR-1510a Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak LESA Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Landelijke Eerstelijns Samenwerkings

Nadere informatie

LMJ Linnaeus. Medisch Journaal. Laboratoriumdiagnostiek. Hemocytometrie: het gebruik van flowcytometrie voor routinematig tellen van bloedcellen

LMJ Linnaeus. Medisch Journaal. Laboratoriumdiagnostiek. Hemocytometrie: het gebruik van flowcytometrie voor routinematig tellen van bloedcellen LMJ Linnaeus Medisch Journaal 2010 jaargang 18 nr. 4 Laboratoriumdiagnostiek Medisch-wetenschappelijk tijdschrift van het Linnaeusinstituut En verder: Interview met drs. J.P.M.C. Gorgels, tot oktober 2010

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Trias Natura Polis 2011

Verzekeringsvoorwaarden Trias Natura Polis 2011 Verzekeringsvoorwaarden Trias Natura Polis 2011 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN TRIAS NATURA POLIS 2011 Welkom bij Zorgverzekeraar Trias Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN Herziende conceptrichtlijn Hartfalen, versie 6, 13 april 2010 Pagina 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Colofon De Richtlijn

Nadere informatie

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014 Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 4. OVERIGE

Nadere informatie

OPLEIDING TOT INTENSIVIST

OPLEIDING TOT INTENSIVIST OPLEIDING TOT INTENSIVIST competenties en ing Auteurs Sesmu Arbous, LUMC Hans Delwig, UMCG Tina van Hemel-Rintjap, LUMC Annemieke Oude Lansink, UMCG Robert Tepaske, AMC Jaap Tulleken, voorzitter, UMCG

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014

Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014 Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014 1 Regionaal document bij introductie DOAC Inhoudsopgave 1 Inleiding en doel... 3 2 Algemeen... 3 3 Indicatiestelling

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Internationaal 2014 2 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 5 Deel A Algemene bepalingen 7 Deel A Begripsomschrijving

Nadere informatie