Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3. LINE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3. LINE"

Transcriptie

1 410NL_QG_Dut.fm Page 1 Thursday, March 20, 200 7:2 PM Digitale draadloze telefoon Modelnr. KX-TCD410NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies en de basisbediening van deze telefoon kennen. Lees de bedieningsinstructies voor verdere informatie. Installatie Aansluiting Sluit het telefoonsnoer pas op de telefooncontactdoos 4 aan nadat de handset volledig is opgeladen. Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2,. LINE Haak Klem het snoer van de wisselstroomadapter vast om te voorkomen dat het losraakt. De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten zijn (het is normaal dat de adapter warm aanvoelt tijdens het gebruik). Sluit nooit telefoonsnoeren aan tijdens een onweer. Batterijen installeren Installeer de batterijen zoals aangegeven. De kant met het teken ingelegd. Sluit het deksel zoals aangegeven door de pijl. Wanneer u de batterijen vervangt, moet u de kant met het teken moet eerst worden eerst verwijderen. 1

2 410NL_QG_Dut.fm Page 2 Thursday, March 20, 200 7:2 PM Plaats van de bedieningstoetsen Handset 1 - : TELEFOONBOEK-toets Luidspreker 2 - SPREEK-toets Display - Navigatietoets (zie blz. 6) C HERHAAL/PAUZE-toets 5 - R R-toets (Recall) 6 - : MENU/OK-toets 5 Oplaadcontact Microfoon A a R INT 9 9 Oplaadcontact 7 - AAN/UIT-toets 8 - C WIS-toets 9 - INT INTERCOM-toets Basisstation LINE OPROEP-toets en -indicator Handsetdisplay Binnen bereik van een basisstation Buiten bereik/niet aangemeld/ Basisstation ontvangt geen stroom Handset opgeroepen of in gebruik Gesprekken beginnen of beantwoorden Telefoonboekmodus In de instelmodus Batterijen bijna leeg. Batterijen volledig opgeladen. Gespreksverbod AAN Direct kiezen AAN Toetsblokkering AAN Belvolume UIT Pauzefunctie 2

3 410NL_QG_Dut.fm Page Thursday, March 20, 200 7:2 PM Verklaring van het display Opmerking: Het LCD-display van de handset kan maximaal 14 segmenten weergeven en elk teken wordt getoond zoals aangegeven in de volgende tabel. De onderstaande LCD-beschrijvingen zijn displays die niet de juiste lettervorm weergeven of afgekorte beschrijvingen. De betekenis van deze displays is ter informatie toegevoegd. Lettertekentabel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z *0# -/ [ ], o Voorbeeld Displaybericht Displaybetekenis Automatisch opnemen Batterij leeg Batterijtype Nummer basisstation Pincode basisstation Kiesbeperking Wachttoon Direct kiesnummer Display-instellingen Nummer wijzigen Extern belritme Handsetnummer Pincode handset Pincode van handset wijzigen Verkorte kiestoets toewijzen Intern belritme Toetstoon Geheugen vol Nieuwe PIN Displaybericht Displaybetekenis Ni-Cd Ni-MH Overige instellingen Telefoonnummer Bereikalarm Handset aanmelden Belinstellingen Belvolume Handset terugstellen Basisstation kiezen Alarm instellen Tijd instellen Basisstation instellen Handset instellen Standbymodus Spreekmodus Gespreksduur Wekkeralarm Beltoonlinstellingen

4 410NL_QG_Dut.fm Page 4 Thursday, March 20, 200 7:2 PM Instelmenu voor handset Hierna wordt de structuur van het instelmenu voor de handset weergegeven. Om het gewenste item te zoeken, druk op OMHOOG of OMLAAG. Om het gewenste item te selecteren, druk op RECHTS. Na het kiezen van een item in het e menu volgt u de aanwijzingen op de desbetreffende bladzijde. De letters in deze structuur verschillen van het werkelijke display op de handset. Om het eerste menu te selecteren, druk op. 1st Menu 2nd Menu rd Menu INV TELBOEK (P1) HS INSTEL (P2) BS INSTEL (P) WEKKER (F1) BEL INSTEL (F2) TOONSIGN INS (F) DISP INSTEL (F4) KIESBEPERK (F5) OVERIGE INST (F6) AAN/AFMELDEN (F7) KIES BASIS (F9) RESET HS (F0) INVOER CODE WEKKER INST (F11) WEKKER A/U (F12) BELVOLUME (F21) EXT BELRITME (F22) INT BELRITME (F2) OPROEPEN (F24) WEKKER (F25) TOETSSIGNAAL (F1) WACHTTOON (F2) BEREIK ALARM (F) BATT LEEG (F4) STANDBY DISP (F41) GESPREKSDISP (F42) KIES TAAL (F4) GESPREKSVERB (F51) SNELKIEZEN (F52) SNELKIES A/U (F5) PIN WIJZIGEN (F61) AUTO OPNEMEN (F62) BATT TYPE (F6) HS AANMELDEN (F71) AFMELDEN BS (F70) AUTOMATISCH (A) BASIS 1 (B1) BASIS 4 (B4) PIN HS (PIN) 4

5 410NL_QG_Dut.fm Page 5 Thursday, March 20, 200 7:2 PM Bediening Functie Handeling In-/uitschakelen Houd langer dan 1 seconde ingedrukt (2 seconden om uit te schakelen). Een gesprek beginnen kies het nummer. Een gesprek beantwoorden. Een gesprek beëindigen. Toetsblokkering aan/uit Druk langer dan 2 seconden in. Laatst gekozen nummer herhalen. Herhalen met de herhaallijst om een nummer te kiezen. Naam en telefoonnummer opslaan voer de naam in. voer het telefoonnummer in Bellen met behulp van het telefoonboek. om een nummer te kiezen Luidsprekervolume tijdens een gesprek. Terugbellen om een nummer te kiezen. 5

6 410NL_QG_Dut.fm Page 6 Thursday, March 20, 200 7:2 PM In deze bedieningsinstructies gebruikte symbolen Symbool Betekenis Om het gewenste item te zoeken, druk op OMHOOG of OMLAAG. Om het gewenste item te kiezen, druk op RECHTS. Om het gewenste item te zoeken en vervolgens te kiezen, druk op OMHOOG of OMLAAG en dan op RECHTS. Om de cursor naar rechts of naar links te verplaatsen, druk op RECHTS of LINKS. Ga naar de volgende stap. " " De woorden tussen " " duiden de woorden op het display aan. Instellingen van het basisstation 1 2 MENU. "BS INSTEL". "INVOER CODE" <Direct commando> Pincode basisstation van 4 cijfers 1 Pincode basisstation van 4 cijfers 2 Pincode basisstation van 4 cijfers Pincode basisstation van 4 cijfers 2 Pincode basisstation van 4 cijfers Pincode basisstation van 4 cijfers 1 0 De modus Alle handsets instellen (blz. 2) De modus Geselecteerde handsets instellen (blz. 2) De modus Geselecteerde dan Alle handsets instellen (blz. 2) Tijdsduur van het flash-signaal instellen (blz. 25) Pauzeduur (blz. 25) Pincode van basisstation wijzigena (blz. 24) Kiesrestrictie (blz. 24) Een handset afmelden (blz. 1) Automatische route-selectie (blz. 26, 27) Instellingen van het basisstation terugstellen (blz. 29) Klok en datum instellen (blz. 9) 6 PQQW12785ZA D040YR0

7 410NL Dutch(D).book Page 1 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Digitale draadloze telefoon Inhoud Voorbereiding Voor ingebruikneming... 2 Belangrijke informatie... Installatie... 4 Draadloze telefoon Gebruik van de telefoon... 9 Gesprekken beginnen Nummerherkenning Gesprekken beantwoorden... 1 Telefoonboek Instellingen van de handset Instellingen van het basisstation Begininstellingen Bedieningsfuncties voor gebruikers van meerdere toestellen... 0 Intercom... 4 Overige informatie Voordat u om hulp vraagt... 5 Technische informatie... 7 Garantie... 8 Index... 9 Bedieningsinstructies Modelnr. KX-TCD410NL C R INT 9 Voorbereiding Draadloze telefoon Overige informatie Met nummerherkenning LEES EERST DEZE HANDLEIDING VOORDAT U HET TOESTEL IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING. Laad de batterij vóór ingebruikname eerst 7 uren op.

8 410NL Dutch(D).book Page 2 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Voor ingebruikneming Hartelijk dank voor de aankoop van deze nieuwe digitale draadloze telefoon van Panasonic. Geachte klant, U hebt een KX-TCD410NL gekocht, een product dat gefabriceerd is volgens de Europese Standaarden voor Draadloze Telefoons (DECT). DECT-technologie wordt gekenmerkt door een hoge mate van beveiliging tegen onderscheppingen (afluisteren) alsook door een digitale transmissie van hoge kwaliteit. Deze telefoon is ontworpen voor een brede reeks van toepassingen. Deze telefoon kan bijvoorbeeld worden gebruikt binnen een netwerk van basisstations en handsets, die samen een telefoonsysteem vormen dat: tot 6 handsets per basisstation bedient een intercom tussen 2 handsets mogelijk maakt. het bedienen van een handset bij maximaal 4 basisstations mogelijk maakt, en op die manier het radiogebied voor communicatie uitbreidt. Nummerherkenning is een service van de telefoonmaatschappij. Indien u gebruik maakt van de service, laat deze telefoon het telefoonnummer van de beller zien. Accessoires (meegeleverd) Wisselstroomadapter PQLV19CE Telefoonsnoer Oplaadbare batterijen (AAA-formaat) HHR-4EPT/BA2 (P0P) Batterijdeksel Er zijn nog meer accessoires verkrijgbaar. Neem contact op met uw Panasonic Service Centre voor verdere details

9 410NL Dutch(D).book Page Thursday, March 20, 200 1:58 PM Belangrijke informatie Gebruik uitsluitend de bij het product geleverde voeding. De wisselstroomadapter mag alleen worden aangesloten op een standaard stopcontact van 20 V wisselstroom. Het toestel is goedgekeurd voor gebruik met de voeding PQLV19CE. Onder de volgende omstandigheden zijn noodoproepen met dit toestel niet mogelijk: Als de batterijen van de draagbare handset moeten worden opgeladen of defect zijn. Tijdens een stroomuitval. Wanneer de toetsblokkering is ingeschakeld. Wanneer het toestel zich in de stand voor direct kiezen bevindt. Maak het basisstation of de handset niet open (tenzij om de batterijen te vervangen). Dit toestel mag niet worden gebruikt in de buurt van gevoelige medische apparatuur en door mensen die een pacemaker dragen. Wees voorzichtig dat er geen voorwerpen op dit toestel vallen en dat er geen vloeistof in wordt gemorst. Stel het toestel niet bloot aan overmatig veel rook, stof, mechanische trillingen of schokken. Omgeving Gebruik dit toestel niet in de buurt van water. Houd dit toestel eveneens uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, keukenfornuizen, enz. Plaats het evenmin in kamers waar het kouder is dan 5 C of warmer dan 40 C. Gebruik uitsluitend de wisselstroomadapter voor de stroomtoevoer. Plaats het basisstation in de buurt van een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is. WAARSCHUWING: OM GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MAG DIT TOESTEL NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT. Waarschuwingen met betrekking tot de batterijen Gebruik uitsluitend de voorgeschreven batterijen. Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tezamen. Gooi batterijen nooit in het vuur. De batterijen kunnen ontploffen. Houd u aan de plaatselijke verordeningen inzake het wegdoen van klein chemisch afval (KCA). Open of beschadig de batterijen niet. Vrijgekomen elektrolyt is corrosief en kan brandwonden of ander letsel aan de ogen of de huid veroorzaken. Het elektrolyt kan giftig zijn indien het wordt ingeslikt. Wees voorzichtig dat u de batterijen niet kortsluit met geleidende materialen zoals ringen, armbanden en sleutels. De batterijen en/of de geleider kunnen oververhit raken en brandwonden veroorzaken. Laad de meegeleverde batterijen op volgens de instructies in deze handleiding. Batterijen zijn bij dit product meegeleverd. Als de batterijen leeg zijn, deze niet zomaar weggooien. Lever ze echter in als klein chemisch afval (KCA). NL Niet weggooien, maar inleveren als KCA. Plaatsing Voor een maximaal bereik en storingsvrije werking raden wij aan het basisstation als volgt te plaatsen: - Uit de buurt van elektrische apparatuur zoals een TV, radio, personal computer (PC) of een andere telefoon. - Op een goed bereikbare hoge en centrale plaats. Veiligheidswaarschuwing De beltoon is hoorbaar via de hoorn. Om gehoorbeschadiging te vermijden, moet u eerst het gesprek beantwoorden voordat u de telefoon tegen uw oor houdt. Voorbereiding

10 410NL Dutch(D).book Page 4 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Installatie Aansluiting Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2,, 4. LINE Haak Klem het snoer van de wisselstroomadapter vast om te voorkomen dat het losraakt De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten zijn (het is normaal dat de adapter warm aanvoelt tijdens het gebruik). Sluit nooit telefoonsnoeren aan tijdens een onweer. Batterijen installeren Installeer de batterijen zoals aangegeven. De kant met het teken moet eerst worden ingelegd. Sluit het deksel zoals aangegeven door de pijl. Wanneer u de batterijen vervangt, moet u de kant met het teken eerst verwijderen. Batterijen vervangen: Druk het lipje op het deksel stevig in en schuif het deksel in de richting van de pijl. Vervang de 2 batterijen en sluit het deksel. Laad de handset vervolgens gedurende 7 uur op. 4

11 410NL Dutch(D).book Page 5 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Installatie Batterijen opladen De bijgeleverde batterijen zijn nog niet opgeladen. Om de batterijen op te laden, plaatst u de handset op het basisstation. Laad de batterijen ca. 7 uren op voordat u ze gaat gebruiken. Tijdens het opladen verschijnt het batterijsymbool als volgt. Volledig opgeladen (Knippert) Displaysymbool Tijdens het opladen Batterijsterkte Hoog Levensduur van de batterijen De levensduur van de batterijen is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, maar is over het algemeen bij gebruik van volledig opgeladen Ni-MH-batterijen (700 mah) als volgt: Gespreksduur: ca. 10 uren Standbyduur: ca. 120 uren Bij gebruik van Ni-Cd-batterijen (250 mah): Gespreksduur: ca. 4 uren Standbyduur: ca. 40 uren (Aangegeven duur geldt in geval van maximale prestaties) De batterijen bereiken hun maximale prestaties na enkele volledige oplaad-/ ontlaadcycli. De batterijen kunnen niet worden overladen, tenzij ze herhaaldelijk worden verwijderd en teruggeplaatst. Als de levensduur van de batterijen afneemt, controleer dan of de batterij- en oplaadcontacten schoon zijn. Met het oog op een maximale levensduur van de batterijen raden wij aan de handset pas op te laden als het batterijsymbool knippert. Voorbereiding Half opgeladen Zwak opgeladen Opladen nodig Een handset die is uitgeschakeld wordt automatisch ingeschakeld zodra hij op het basisstation wordt geplaatst. Bij normaal gebruik moeten de handset en het basisstation altijd ingeschakeld zijn. 5

12 410NL Dutch(D).book Page 6 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Installatie Symbolen gebruikt in deze bedieningsinstructies Symbool Batterijen vervangen Als het symbool knippert na enkele telefoongesprekken, zelfs als de batterijen van de handset volledig zijn opgeladen, moeten de 2 batterijen worden vervangen. Laad nieuwe batterijen ca. 7 uren op voordat u ze gaat gebruiken. (Voor het opladen moet het telefoonsnoer niet op de telefooncontactdoos aangesloten zijn.) Zorg ervoor dat u bij het vervangen van de batterijen het juiste batterijtype kiest. Batterijtype kiezen Betekenis Om het gewenste item te zoeken, druk op OMHOOG of OMLAAG. Om het gewenste item te kiezen, druk op RECHTS. Om het gewenste item te zoeken en vervolgens te kiezen, druk op OMHOOG of OMLAAG en dan op RECHTS. Om de cursor naar rechts of naar links te verplaatsen, druk op RECHTS of LINKS. Ga naar de volgende stap. " " De woorden tussen " " duiden de woorden op het display aan MENU. "NI-CD" of "NI-MH". "HS INSTEL". "OVERIGE INST". "BATT TYPE". Wanneer Ni-Cd-batterijen zijn geplaatst en het "BATT TYPE" is ingesteld op "NI- MH", zal het symbool verdwijnen en zal het opladen stoppen, ook als de handset op het basisstation staat. Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Als niet-oplaadbare batterijen zijn ingelegd en het opladen wordt gestart, kan dit lekkage van batterijvloeistof veroorzaken. Gebruik uitsluitend de batterijen Panasonic P0P (Ni-MH) of P0H (Ni-Cd). 4 6

13 410NL Dutch(D).book Page 7 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Installatie Plaats van de bedieningstoetsen Handset 1 - : TELEFOONBOEK-toets Luidspreker 2 - SPREEK-toets Display C Navigatietoets 4 - HERHAAL/PAUZE-toets 5 - R R-toets (Recall) 6 - : MENU/OK-toets Voorbereiding 5 Oplaadcontact Microfoon A a R INT 9 9 Oplaadcontact 7 - AAN/UIT-toets 8 - C WIS-toets 9 - INT INTERCOM-toets Basisstation LINE OPROEP-toets en -indicator Handsetdisplay Binnen bereik van een basisstation Buiten bereik/niet aangemeld/ Basisstation ontvangt geen stroom Handset opgeroepen of in gebruik Gesprekken beginnen of beantwoorden Telefoonboekmodus In de instelmodus Batterijen bijna leeg. Batterijen volledig opgeladen. Gespreksverbod AAN (blz.21) Direct kiezen AAN (blz.22) Toetsblokkering AAN (blz.2) Belvolume UIT (blz.19) Pauzefunctie (blz.2) 7

14 410NL Dutch(D).book Page 8 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Installatie Wandmontage Dit toestel is geschikt voor wandmontage. - Bevestig schroeven in de wand. De horizontale afstand tussen het midden van de schroefgaten moet 8 cm bedragen. - Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan. - Leid de draden zoals aangegeven en monteer vervolgens het toestel. 8 cm Schroeven Boormal 8 cm 8

15 410NL Dutch(D).book Page 9 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Gebruik van de telefoon In-/uitschakelen Inschakelen Langer dan 1 seconde indrukken.*1 Uitschakelen Langer dan 2 seconden indrukken.*2 *1 Wanneer u de loslaat, verandert het display in de standbymodus. *2 Het display gaat uit. Gesprekken beginnen Voor het kiezen Na het kiezen 1 Telefoonnummer *1 2 SPREKEN. 1 SPREKEN. 2 Telefoonnummer *1 Als u verkeerd intoetst, drukt u op de WIS-toets. Het cijfer wordt vanaf rechts gewist. Voer vervolgens het juiste cijfer in. Een gesprek beantwoorden Een gesprek beëindigen SPREKEN.*1 (Tijdens een gesprek) UIT. Elk belsignaal weerklinkt met een lager volume en wordt geleidelijk aan luider wanneer een gesprek wordt ontvangen. *1 U kunt een gesprek ook beantwoorden door op één van de kiestoetsen, INTERCOM, t of x te drukken. Klok en datum instellen Na een stroomonderbreking moet de klok opnieuw worden ingesteld. Kijk of het symbool niet knippert. Draadloze telefoon 1 2 "INVOER CODE" MENU. "BS INSTEL". 4 5 OK. RECHTS. *1 Bijvoorbeeld, om 7:15 in te stellen, voert u 0715 in. *2 Bijvoorbeeld, om 16 februari 200 in te stellen, voert u in. Tijd Voer de tijd in. 4 cijfers (24-urensysteem).*1 Datum "INVOER CODE" 6 Tweemaal Voer 7 achtereenvolgens dag, maand en jaar in.*2 OK. 9

16 410NL Dutch(D).book Page 10 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Gesprekken beginnen Nummer herhalen De laatste 10 nummers worden automatisch in de herhaallijst opgeslagen. Herhalen met behulp van de herhaallijst HERHALEN.*1 Zoek het gewenste nummer. SPREKEN. Het laatst gekozen nummer herhalen SPREKEN. HERHALEN. Het gekozen nummer in de herhaallijst wijzigen 1 HERHALEN.*1 2 het gewenste nummer. "WIJZIG NR". Het 1ste cijfer van het gekozen nummer knippert. 4 5 C EN/OF Nummer 6 Verplaats de cursor. WISSEN.*2 Wijzig het telefoonnummer.* SPREKEN. OF Druk maal op OK om het nummer op te slaan. Om een naam op te slaan, ga naar Naam op bladzijde 14 of druk op OK. Eén/alle gekozen nummer(s) in de herhaallijst wissen HERHALEN.*1 het gewenste nummer. "WISSEN" of "ALLES WISSEN". "JA". *1 Als de herhaallijst leeg is, toont het display "LIJST LEEG". *2 Cijfers worden links van het knipperende cijfer gewist. * Cijfers worden links van het knipperende cijfer ingevoegd. Als u meer dan één nummer wilt wissen en/of toevoegen, herhaalt u de werkwijze vanaf stap 4. 10

17 410NL Dutch(D).book Page 11 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Nummerherkenning Gebruik van de nummerlijst (caller ID) Nummerherkenning is een service van uw telefoonmaatschappij en werkt alleen als u op die service bent geabonneerd. Als u van deze service gebruik maakt, laat deze telefoon de naam en het telefoonnummer van de beller zien. Als uw toestel is aangesloten op een PBX of een telefoonlijn die deze service niet ondersteunt, kunt u er geen gebruik van maken. Nummerherkenning toont de naam en het telefoonnummer van de beller niet terwijl u de handset voor een intercomgesprek gebruikt. De naam en het telefoonnummer van de beller worden echter wel in de nummerlijst opgeslagen. Nummerweergave Wanneer een gesprek wordt ontvangen, toont het display het telefoonnummer van de beller. Bijvoorbeeld, er is een gesprek ontvangen van een beller met het telefoonnummer Als u een telefoonnummer met een naam in het telefoonboek opslaat, toont het display de naam van de beller wanneer een gesprek wordt ontvangen. Als de beller gekozen heeft voor geheimhouding van zijn/haar nummer, toont het display "NR GEHEIM". Draadloze telefoon Als de beller belt vanuit een gebied waar nummerherkenning niet wordt aangeboden, toont het display "BUITEN RANGE". Wanneer nieuwe gesprekken zijn ontvangen, toont het display het aantal gesprekken. Bijvoorbeeld, er zijn 4 nieuwe gesprekken ontvangen. 11

18 410NL Dutch(D).book Page 12 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Gesprekken beginnen Nummerlijst In de nummerlijst wordt informatie van maximaal 50 verschillende bellers opgeslagen, van het meest recente tot het oudste gesprek. Wanneer het 51ste gesprek wordt ontvangen, wordt het oudste gesprek verwijderd. Als u een gesprek ontvangt van een telefoonnummer dat met een naam in het telefoonboek is opgeslagen, zal de naam van de beller worden weergegeven. Terugbellen 1 2 Zoek het gewenste ontvangen nummer.*1 SPREKEN. Het ontvangen nummer in de nummerlijst wijzigen 1 het gewenste ontvangen nummer.*1 2 "WIJZIG NR". Het 1ste cijfer van het gekozen ontvangen nummer knippert. Verplaats de cursor. 4 C EN/OF Nummer 5 Wijzig het WISSEN.*2 nummer.* SPREKEN. OF Druk maal op OK om het nummer op te slaan. Om een naam op te slaan, ga naar Naam op bladzijde 14 of druk op OK. Eén/alle ontvangen nummer(s) in de nummerlijst wissen 1 2 het gewenste ontvangen nummer.*1 "WISSEN" of "ALLES WISSEN". "JA". *1 Als de nummerlijst leeg is, toont het display "LIJST LEEG". Wanneer het symbool rechts op het display wordt getoond tijdens het zoeken van het item in de nummerlijst, betekent dit dat het item reeds voordien is getoond. *2 Cijfers worden links van het knipperende cijfer gewist. * Cijfers worden links van het knipperende cijfer ingevoegd. Als u meer dan één nummer wilt wissen en/of toevoegen, herhaalt u de werkwijze vanaf stap. 12

19 410NL Dutch(D).book Page 1 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Gesprekken beantwoorden Automatisch opnemen Als u de functie Automatisch opnemen inschakelt, kunt u een gesprek beantwoorden door gewoon de handset van het basisstation te nemen MENU. "HS INSTEL". "OVERIGE INST". "AUTO OPNEMEN". "AAN" of "UIT". Belsignaal tijdelijk uitschakelen Wanneer een extern gesprek binnenkomt, kunt u het belsignaal van de handset tijdelijk uitschakelen. Deze functie werkt niet als de handset op het basisstation staat of als een intern gesprek binnenkomt. Druk langer dan 1 seconde op OMLAAG. Luidsprekervolume Druk tijdens een gesprek op OMHOOG of OMLAAG om de volume-instelling te veranderen in LAAG (0), MEDIUM (00), HOOG (000). of OMLAAG. (Tijdens een gesprek) OMHOOG of OMLAAG. Draadloze telefoon Handset zoeken/oproepen Met deze functie kunt u een verloren gelegde handset zoeken door hem op te roepen. 1 op het basisstation Alle aangemelde handsets gaan gedurende 1 minuut over. *1 op het basisstation OF op één van de handsets. 2 *1 U kunt een gesprek ook beantwoorden door op één van de kiestoetsen, INTERCOM, t of x te drukken. 1

20 410NL Dutch(D).book Page 14 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Telefoonboek U kunt maximaal 20 namen en telefoonnummers in het telefoonboek opslaan. Als u een gesprek ontvangt van een telefoonnummer dat met een naam in het telefoonboek is opgeslagen, zal de naam van de beller worden weergegeven. 1 Naam en telefoonnummer opslaan MENU. 5 Naam 6 Voer de naam in. (max. 9 tekens)*1 2 Telefoonnummer 4 Selecteer "INV TELBOEK". OK.*2 Voer het telefoonnummer in. (max. 24 cijfers) *1 OK. *1 Als u verkeerd intoetst, drukt u op RECHTS of LINKS om de cursor te verplaatsen, wist u het foutieve teken door op WISSEN te drukken, en/of voert u het juiste teken in. Lettertekens worden links van het knipperende teken gewist of ingevoegd. Zie Lettertekens kiezen hierna voor het invoeren van lettertekens. *2 Herhaal de werkwijze vanaf stap om door te gaan met het opslaan van telefoonnummers en namen. Lettertekens kiezen Toetsen Aantal malen dat toets wordt ingedrukt # [ ] *, - / 1 A B C 2 D G J E H K F I L 4 5 Toetsen Aantal malen dat toets wordt ingedrukt M N O 6 P Q R S 7 T U V 8 W Leeg X 0 Y Z 9 Lettertekentabel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z *0# -/ [ ], 14

21 410NL Dutch(D).book Page 15 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Telefoonboek Naam en telefoonnummer van de beller wijzigen 1 TELEFOONBOEK.*1 <Telefoonnummer> Verplaats de cursor. 2 het gewenste nummer. Selecteer "WIJZIGEN". C EN/OF Naam WISSEN.*2 Wijzig de naam.*4 Het 1ste cijfer van het gekozen telefoonnummer knippert C EN/OF Nummer Verplaats de cursor. WISSEN.*2 Wijzig het OK. telefoonnummer.* <Naam> OK. Naam en telefoonnummer van de beller wissen TELEFOONBOEK.*1 het gewenste nummer. Bellen met behulp van het telefoonboek 1 2 TELEFOONBOEK.*1 Zoek het gewenste nummer. "WISSEN". SPREKEN. "JA".*5 Draadloze telefoon *1 Als het telefoonboek leeg is, toont het display "LIJST LEEG". *2 Cijfers worden links van het knipperende cijfer gewist. * Cijfers worden links van het knipperende cijfer ingevoegd. Als u meer dan één cijfer wilt wissen of toevoegen, herhaalt u de werkwijze vanaf stap 4. *4 Tekens worden links van het knipperende teken ingevoegd. Als u meer dan één teken wilt wissen of toevoegen, herhaalt u de werkwijze vanaf stap 7. *5 Herhaal de werkwijze vanaf stap 2 om nog meer gegevens uit het telefoonboek te wissen. 15

22 410NL Dutch(D).book Page 16 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Telefoonboek 1 Telefoonnummer vóór het kiezen in het telefoonboek opslaan Telefoonnummer *1 5 OK. 2 4 OK om het nummer op te slaan. Druk tweemaal op OK. Naam Voer de naam in.*2 *1 Als u verkeerd intoetst, drukt u op de WIS-toets. Het cijfer wordt vanaf rechts gewist. Voer vervolgens het juiste cijfer in. *2 Zie Lettertekens kiezen op bladzijde 14 voor het invoeren van lettertekens. Nummer uit de herhaal-/nummerlijst in het telefoonboek opslaan 1 HERHALEN.*1 het gewenste gekozen nummer. OF 2 het gewenste ontvangen nummer.*1 "NR OPSLAAN".*2 OK. Om een naam op te slaan, ga naar Naam op bladzijde OF OK. *1 Als de herhaal-/nummerlijst leeg is, toont het display "LIJST LEEG". *2 Als u verkeerd intoetst, drukt u op RECHTS of LINKS om de cursor te verplaatsen, wist u het foutieve cijfer door op WISSEN te drukken en/of voert u het juiste cijfer in. Cijfers worden links van het knipperende cijfer gewist of ingevoegd. 16

23 410NL Dutch(D).book Page 17 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Telefoonboek Verkorte kiestoets De kiestoetsen 1 t/m 9 kunnen als verkorte kiestoetsen worden toegewezen. U kunt 9 telefoonnummers uit het telefoonboek als verkorte kiestoetsen opslaan. Telefoonnummer als verkorte kiestoets opslaan 1 5 TELEFOONBOEK.*1 "JA". 2 4 het gewenste nummer. Bellen met behulp van een verkorte kiestoets "VERKO NR OPS". de gewenste kiestoets.*2 1 Houd de toets die is opgeslagen als verkorte kiestoets ingedrukt. 2 SPREKEN. Een verkorte kiestoets wissen Houd de toets die is opgeslagen als verkorte kiestoets ingedrukt. RECHTS. Selecteer "WISSEN". "JA".* Draadloze telefoon *1 Als het telefoonboek leeg is, toont het display "LIJST LEEG". *2 Het nummer knippert als de kiestoets reeds als verkorte kiestoets is toegewezen. * Een nummer blijft in het telefoonboek bewaard als het als verkorte kiestoets wordt gewist. 17

24 410NL Dutch(D).book Page 18 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Instellingen van de handset : Wekkeralarm Voordat u het wekkeralarm instelt, moet u eerst de klok instellen. MENU. Wekkeralarm instellen Wekkeralarm in- en uitschakelen Volg stappen 1 t/m vóór het programmeren. 1 2 "HS INSTEL". "WEKKER". 4 5 Tijd 6 7 "WEKKER INST". Voer de tijd in. 4 cijfers (24-urensysteem). OK. "UIT", "EENMALIG" of "DAGELIJKS HE". 4 5 "WEKKER A/U". "UIT", "EENMALIG" of "DAGELIJKS HE". Het wekkeralarm stopzetten: Het wekkeralarm zal minuten lang afgaan. Wanneer het alarm weerklinkt, drukt u op een willekeurige kiestoets of toets. Het alarmsignaal stopt en het display keert naar de standbymodus terug. Als "EENMALIG" is gekozen, wordt de instelling uitgeschakeld. In de spreek- of intercommodus weerklinkt het alarm pas nadat het gesprek is beëindigd. 18

25 410NL Dutch(D).book Page 19 Thursday, March 20, 200 1:58 PM : Belinstellingen Instellingen van de handset Volg stappen 1 t/m vóór het programmeren. 1 2 MENU. Belvolume instellen U hebt de keuze uit 6 niveaus en belsignaal uit. 4 5 "BELVOLUME". "HS INSTEL". het gewenste belvolume. "BEL INSTEL". Kiest u "TOON UIT", dan wordt getoond. Belritme instellen voor externe gesprekken/interne gesprekken/oproepen/ alarm Voor elk belsignaal hebt u de keuze uit 20 belritmes. 4 5 "EXT BELRITME", "INT BELRITME", "OPROEPEN" of "WEKKER". het gewenste belritme.*1 Draadloze telefoon Elk belsignaal weerklinkt met een lager volume en wordt geleidelijk aan luider wanneer een gesprek wordt ontvangen. *1 Als u één van de belritmes selecteert, blijft dit 10 seconden lang overgaan, zelfs als een beller een gesprek beëindigt. Het is dus mogelijk dat u een kiestoon hoort of dat er niemand aan de andere kant van de lijn is wanneer u opneemt. 19

26 410NL Dutch(D).book Page 20 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Instellingen van de handset : Beltooninstellingen U kunt de volgende geluiden in- of uitschakelen. Toetstoon: Een toetstoon is te horen wanneer u een toets indrukt, en een bevestigingstoon en een foutmeldingstoon zijn tijdens de bediening te horen. Gesprek wachttoon: Een gesprek wachttoon is te horen wanneer een extern gesprek tijdens een intercomgesprek wordt ontvangen. Bereik alarm: Dit alarm is te horen wanneer u zich buiten het bereik van het basisstation begeeft. Alarm "batterij leeg": Dit alarm is te horen wanneer de batterijen moeten worden opgeladen. 1 5 MENU. "AAN" of "UIT". Standbymodus-display kiezen 2 4 "HS INSTEL". "TOONSIGN INS". : Display-instellingen 1 2 MENU. 4 5 "STANDBY DISP". "HS INSTEL". "DISP INSTEL". "KLOK",*1 "UIT", "BS NUMMER"(nummer van basisstation) of "HS NUMMER"(nummer van handset). "TOETSSIGNAAL", "WACHTTOON", "BEREIK ALARM" of "BATT LEEG". *1 De tijd wordt alleen getoond als de klok is ingesteld. Wanneer nieuwe gesprekken zijn ontvangen, toont het display het aantal nieuwe gesprekken. 20

27 410NL Dutch(D).book Page 21 Thursday, March 20, 200 1:58 PM Instellingen van de handset Volg stappen 1 t/m vóór het programmeren. 1 2 MENU. "HS INSTEL". "DISP INSTEL". Spreekmodus-display kiezen Zelfs als u "TELEFOONNR" selecteert, zal bij het ontvangen van een gesprek het nummer van de andere partij niet op uw display verschijnen als u niet geabonneerd bent op de dienst nummerweergave. 4 5 "GESPREKSDISP". "GESPREKSDUUR"(duur van het gesprek) of "TELEFOONNR"(telefoonnummer). Displaytaal kiezen *1 U kunt kiezen uit 10 talen. Als u een taal instelt die u niet kunt lezen, zet de handsetinstellingen dan terug op hun beginwaarden. MENU OMLAAG RECHTS OMHOOG RECHTS Pincode handset van 4 cijfers OMHOOG OK Alle handsetinstellingen worden teruggezet op hun beginwaarden (blz. 29). De gegevens van het telefoonboek blijven echter bewaard. : Kiesbeperking Gespreksverbod aan/uit Met het telefoonslot zijn alleen nog noodoproepen en interne gesprekken mogelijk "KIES TAAL". 1 2 MENU. "GESPREKSVERB". "HS INSTEL" Pincode handset van 4 cijfers*1 de gewenste taal.*1 "KIESBEPERK". "AAN" of "UIT".*2 Draadloze telefoon *1 De fabrieksinstelling is *2 Kiest u "AAN", dan wordt getoond. 21

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1311 Gebruiksaanwijzing TG1311BL(du-du).book Page 1 Tuesday, July 15, 2008 6:32 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1311BL Inhoud Inleiding...2 Voorbereiding...5

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B)

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B) GEBRUIKSAANWIJZING 1 PDX_797(B) ALGEMEEN toets MENU PHONEBOOK HANDSET BASE KEY LOCK BABYCALL REGISTER 2 naar: GEHEUGENS * invoeren (pagina 13) * wissen (pagina 13) * corrigeren (pagina 13) naar: INSTELLINGEN

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA275 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA175 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Model KX-TGP550 T01 Afgebeeld model is de KX-TGP500. Afgebeeld model is de KX-TGP550. Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van

Nadere informatie

KX-PRX110NL KX-PRX120NL

KX-PRX110NL KX-PRX120NL Gebruiksaanwijzing Premium Design Telefoon met Touchscreen Model KX-PRX110NL KX-PRX120NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees dit document aandachtig door en bewaar het voor

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Registreer uw product en ga voor ondersteuning naar www.philips.com/welcome VOIP 855 Bijvoegen met NL Telefoonantwoordapparaat! Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. De handset voor gebruik

Nadere informatie

Doro PhoneEasy. 100w/105wr

Doro PhoneEasy. 100w/105wr Doro PhoneEasy 100w/105wr 1 2 3 4 5 6 M1 M2 R w 0 C O a1 3 2A B C 4 7 r 5 8 L D E F 6 G H I J K L M N O 9 P Q R S T U V W X Y Z * L 0 # 13 12 11 10 9 8 7 PhoneEasy 105wr 14 J 16 15 1. Audioboost 2. Direct

Nadere informatie

Avena 135/135 Duo. Draadloze analoge telefoon DECT. Gebruiksaanwijzingen. Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen

Avena 135/135 Duo. Draadloze analoge telefoon DECT. Gebruiksaanwijzingen. Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen Avena 135/135 Duo Draadloze analoge telefoon DECT Gebruiksaanwijzingen Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen staan veiligheidsmaatregelen! Gelieve ze eerst te lezen voordat u het toestel gebruikt en bewaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900 Bellampjes: - lichten op als u opgebeld wordt OVERZICHT TELEFOON - direct geheugen toetsen Shaking: - aan/uitschakelaar trilfunctie - OK-toets bij programmeren - om telefoongesprekken

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

FAXBERICHTEN VERZENDEN

FAXBERICHTEN VERZENDEN Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat het gebruik van extra telefoons, in het bijzonder, draadloze telefoons, ondersteunt. Verder is uw faxtoestel met functies uitgerust waarmee het voor u makkelijk

Nadere informatie

C530 IP. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

C530 IP. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! C530 IP Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk. Ga voor meer informatie

Nadere informatie

Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik.

Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik. Onis 300 Onis 300 Vox Onis 300 Duo Vox! Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik. Menuoverzicht U kunt met de Pilot-key aan de zijkant van de handset, in de menu's bladeren. Extra's VIP Melodie Functie p.25

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Ga voor registratie en ondersteuning van uw product naar www.philips.com/welcome CD145 NL Digitale Draadloze Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen! Gebruik uitsluitend batterijen

Nadere informatie

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset A580 - A585 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights

Nadere informatie

A60. mobile. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A60. mobile. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH KG810 GEBRUIKERSHANDLEIDING KG810 P/N : MMBB0202610 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH KG810 GEBRUIKERSHANDLEIDING KG810 P/N : MMBB0202610 (1.0) KG810 NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH GEBRUIKERSHANDLEIDING KG810 Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens met het toestel aan de slag te gaan en bewaar de handleiding voor later. P/N : MMBB0202610 (1.0)

Nadere informatie

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X www.nortel.com 2005 Nortel Networks N0028551 01 Gedrukt in Denemarken Proficiat met uw nieuwe Nortel 413X/414X-handset X geeft de frequentievariant

Nadere informatie