BOUWEN BOUWEN. Combineren van materialen. nr april-mei-juni 2/02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWEN BOUWEN. Combineren van materialen. nr 101 - april-mei-juni 2/02"

Transcriptie

1 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr april-mei-juni 2/02 Combineren van materialen

2 BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Baksteenfederatie. Voor meer informatie, aarzel niet ons te contacteren. Abonnement: Catherine Bral Redactie: Laurie Dufourni Verantwoordelijke uitgever: Giovanni Peirs Adres: Visverkopersstraat 13 bus 22, 1000 Brussel tel. (02) ~ fax (02) Druk: INHOUD Combineren van materialen Woning te Profondeville, B. Grandjean Woning te Humbeek, K. Lamens Woning te Bonheiden, L. Van Severen Woning te Vottem, J-C. Donneau Binnenlandse Architectuur Woning te Kasterlee, G. Adriaensen Buitenlandse Architectuur Baksteengebouwen in Kyoto Techniek: Baksteen en brandweerstand

3 COMBINEREN VAN MATERIALEN Foto: Studio Claerhout Dit nummer van Bouwen met Baksteen staat stil bij enkele gebouwen waarbij verschillende gevelmaterialen worden gecombineerd. Het gaat om het op elkaar afstemmen van kleuren en texturen om toch een samenhangend geheel te verkrijgen. Er zijn talloze mogelijkheden en het ontwerpen van dergelijke gebouwen heeft iets ludieks: de architect wordt de alchemist van deze materiaalversmelting. Gevelbaksteen biedt een grote verscheidenheid aan tinten, texturen, formaten. Deze brede waaier geeft een gemak van aansluiting op hout, natuursteen, metaal of andere materialen. De architect dient de combinatie te vinden die past in de geest van het project. De op deze bladzijden verenigde voorbeelden tonen enkele creatieve projecten waarbij deze vermenging een fantasierijke toets aan de gevels geeft. Anderzijds wordt het geheel van de gebouwen er waarlijk door verrijkt. Het is mogelijk een functie van het gebouw zichtbaar te maken, haar aanwezigheid te markeren. Zo winnen de gebouwen aan leesbaarheid.

4 2 BOUWEN MET BAKSTEEN DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG 2002 Woning te Profondeville Benoit Grandjean Foto s: Serge Brison Het gebouw is opgetrokken rond een cilinder uit plaatselijke natuursteen waaraan twee bakstenen vleugels zijn vastgemaakt. De volumeverdeling van dit gebouw beantwoordt aan de eigenheid van het terrein: de steile helling enerzijds, de bosrijke omgeving anderzijds. Om het uitzicht en het contact met de buitenruimte maximaal te benutten, bevinden de nachtruimten zich onder de leefruimten. Zo hebben de slaapkamers een rechtstreekse toegang tot de tuin als het geliefkoosd speelterrein van de kinderen, terwijl een groot houten terras toelaat buiten te vertoeven zonder te moeten afdalen naar de tuin. Hier kan werkelijk niet gesproken worden van gelijkvloers, verdieping of kelder ; de helling werd waarlijk gebruikt als grondvest voor het project.

5 BOUWEN MET BAKSTEEN DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG De inkom bevindt zich in de natuurstenen cilinder die het hart van de woning vormt en de trap herbergt. Het architectenkantoor nestelt zich aan het uiteinde van een der vleugels en strekt zich uit over twee verdiepingen. Door de samenvoeging van natuursteen en baksteen wordt een opmerkelijke toegang gevormd, zowel door de vorm als door de materialen. De tinten en texturen van de geplaatste materialen zijn perfect op elkaar afgestemd om een sober en elegant geheel te bezorgen. De baksteenafmetingen 290x90x90 versterken de indruk van openheid van het gebouw.

6 4 BOUWEN MET BAKSTEEN DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG 2002 Woning te Humbeek Kati Lamens Foto s: Studio Claerhout Het gebouw bestaat uit de woning van de architecte en twee zakenkantoren. Het benedenvolume is bedekt met een cederhouten bebording, het bovenvolume is in zwart baksteenmetselwerk, met voegen in dezelfde tint. De keuze voor deze materialen werd genomen omdat zij goed samengaan, wat ook de patine van het hout weze bruin, oker, grijs. Anderzijds blijft het gebouw sober en geïntegreerd in zijn onmiddelijke omgeving. De architecte wilde het woonleven inrichten aan de achterzijde, terwijl de diensten aan de straatkant werden ondergebracht. De voorgevel vertoont weinig openingen om aldus de intimiteit te bewaren. Hierdoor verkrijgt het gebouw een zekere massiviteit. Er was behendigheid nodig bij het omgaan met een groot aantal stedenbouwkundige beperkingen, zoals de dakhelling, de inbouw van de garage. Het ge-

7 BOUWEN MET BAKSTEEN DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG heid van de gebouwfuncties. Het houten bouwblok vooraan biedt plaats aan de garage. De leefruimte achteraan en het 9 meter hoge baksteenblok bevatten op het gelijkvloers de keuken, de dienstruimten en het architectenkantoor, op de verdiepingen de slaapkamers en een kantoor voor een tweede beroepsbezigheid. De verbinding tussen de twee volumes werd zorgvuldig bestudeerd. Zij verbindt alle delen van de woning en verlicht er alle verdiepingen. Het verticaal verkeer vindt er zijn natuurlijke draai. bouw bevindt zich overigens op een driehoekige perceel. Verre van beperkend, draagt dit bij tot de verrijking van de samenstelling: de twee volumes grijpen in elkaar en elk deel is evenwijdig aan de perceelsgrenzen. De twee volumes verhogen de leesbaar- Het project is ook ruim bedeeld met buitenruimten. Een groot terras uit cederhout strekt zich uit in het verlengde van het gelijkvloerse volume. Hierop is het ook mogelijk later een boventerras te plaatsen; dit zal dan toegankelijk zijn vanuit de slaapkamers.

8 6 BOUWEN MET BAKSTEEN DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG 2002 Woning te Bonheiden Luc Van Severen Foto s: Studio Claerhout Het gebouw bevindt zich in een residentiële wijk nabij de toegang tot de gemeente. Het verenigt glas, aluminium en donkerbruine gevelbaksteen. De bouwheer wenste een woning met een groot aandeel aan beglazing. Na raadplegen van meerdere architectenbureaus voor het maken van enkele voorontwerpen, viel hij voor dit eenvoudig en bijwijlen origineel ontwerp. Twee met aluminiumramen beglaasde volumes maken deel uit van de samenstelling; zij zijn uit het vlak van het metselwerk uitspringende gehelen. Het ene bevat de leefruimte, de keuken en het bureau op de overloop, terwijl de inkom en de trap zich in het andere beglaasde deel bevinden. Een isolerende beglazing werd geplaatst in de aluminiumramen die de kleur van het dak overnemen. De uitvoering van het geheel werd bijzonder verzorgd. Het gelijmd metselwerk en het wild verband versterken het ruwe aspect van de baksteenmuren. Men ziet een geslaagd contrast tussen transparantie en geslotenheid. Anderzijds wordt een spel gecreëerd tussen de glaspartijen en het metselwerk dat zich hierin weerspiegelt.

9 BOUWEN MET BAKSTEEN DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG

10 8 BOUWEN MET BAKSTEEN DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG 2002 Woning te Vottem Jean-Claude Donneau Foto s: Serge Brison De architect ontwierp een gebouw waarin verschillende volumes zijn ineengezet om een levende geometrie te verkrijgen, die tentoon staat op een weids en hellend terrein. Het gebouw wordt verrijkt door de diversiviteit van vormen, afmetingen en materialen van elk van deze volumes. Deze verscheidenheid geeft aan elke entiteit een eigen identiteit. Het zinken bouwdeel met horizontale voegen lijkt uit het centrale deel te komen dat in metselwerk uit rode baksteen met voegen in dezelfde tint is uitgevoerd. Het steunt op een gebogen bouwdeel en overkraagt de toegang tot het gebouw. Door de ramen aan weerszijden kan het daglicht deze metalen doos doorlichten. Het gebogen gedeelte vertoont op haar beurt verticale

11 BOUWEN MET BAKSTEEN DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG raamopeningen die een gecadreerd uitzicht op het landschap geven. De bouwheer is huisschilder en wilde aan de woning een atelier toevoegen om zijn materieel op te slaan. Laten wij nog verduidelijken dat de opzet van project het resultaat is van een nauwe samenwerking met de bouwheer, zowel wat de keuze van materialen en kleuren, als de vormen van elk bouwdeel betreft. Verre van een traditioneel stramien, is het gebouw gedurfd door toedoen van haar kleuren en in elkaar verstrengelde delen. Het is een opmerkelijk gebouw en biedt plaats aan een aangenaam leven.

12 10 BINNENLANDSE ARCHITECTUUR Foto s: Studio Claerhout Woning te Kasterlee Geert Adriaensen Deze woning is ingeplant in een dicht bij de dorpskern gelegen verkaveling. Er is veel ruimte en licht, zoals gevraagd door de bouwheren. De architect heeft een rechthoekig grondplan bedacht met een zeer eenvoudige inrichting en opbouw. Het metaaldak verleent het gebouw zijn originaliteit. Het maakt een knipoog naar de weinig creatieve standaardgebouwen van deze verkaveling, ingegeven door de vorm van hun daken. Er wordt een voorbeeld gegeven van doordachte en verzorgde architectuur. De metalen puntgevel is deel van het dak en is inspringend tegenover het metselwerk uit bleke baksteen. De cederhouten planken vooraan bedekken volledig de garagepoort en de voordeur. Achteraan zorgt een grote glaspartij voor het profiteren van de zuidrichting. De woonkamer is een dubbelhoge ruimte. Over de gehele hoogte van de glaswand biedt een zonneblind degelijke bescherming tegen stralingswarmte. De bleke tinten van de materialen baksteen en cederhout contrasteren met het donkere aluminium van het dak, het balkon van de zijgevel en de ramen.

13 BOUWEN MET BAKSTEEN DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG

14 12 BUITENLANDSE ARCHITECTUUR Foto s: Yukio Tahara Baksteengebouwen in Kyoto De stad Kyoto groepeert een groot aantal gebouwen in baksteen, die hoofdzakelijk uit de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste eeuw stammen. Het is eigenlijk pas onder de heerschappij van keizer Meiji ( ) dat Japan zich openstelde voor de westerse wereld, na eeuwen van afzondering. In dit tijdperk hielpen niet minder dan buitenlanders uit 25 landen, hoofdzakelijk uit Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten, het land zich onder te dompelen in de zogenaamde moderne technologiën, ideologiën en cultuur. Ontwerpers uit Europa en de Verenigde Staten voerden architectuurstijlen en bouwtechnieken uit hun land in en vatten aan met de bouw van banken, ondernemingszetels, musea, kapellen, Talrijke baksteengebouwen uit die periode hebben weerstaan aan de aardbeving die enkele jaren geleden een ware verwoesting heeft aangericht; enkele heeft men kunnen restaureren,

15 BOUWEN MET BAKSTEEN DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG namelijk onder de supervisie van architect Yukio Tahara. Er zijn gebouwen in baksteen te vinden in de klassieke Engelse stijl en in Amerikaanse neo-gotiek. Deze gebouwen getuigen van een deel van de Japanse geschiedenis.

16 14 BOUWEN MET BAKSTEEN DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG 2002

17 BOUWEN MET BAKSTEEN DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG TECHNIEK Baksteen en brandweerstand We vergeten het vaak, maar regelmatig worden we er toch aan herinnerd: het vuur is nog steeds een van de grootste gevaren die onze gebouwen bedreigen. Elk jaar komen in België meer dan honderd mensen om in brandende gebouwen. Tijdens de Middeleeuwen was hout het belangrijkste bouwmateriaal. Huizen hadden houten muren en de dakbedekking was uit stro of riet. Geen wonder dat steden soms volledig door brand verwoest werden, met alle menselijke en economische drama s vandien. Een van de belangrijkste, zoniet de belangrijkste reden waarom aan het einde van de Middeleeuwen het bouwen in hout verdrongen werd door het bouwen in steen was het brandgevaar. Steeds meer steden verboden nog in hout te bouwen. Dat belet niet, dat nog steeds regelmatig gebouwen afbranden. Brandbare bouwmaterialen verbieden lijkt nog steeds zinvol, maar eigenlijk is het maar een heel klein stukje van de puzzel. Muren en dakbedekking mogen dan al onbrandbaar zijn, in de meeste gebouwen is voldoende brandbaar materiaal aanwezig (meubels, voorwerpen in plastiek, papier ) om het hele gebouw te vernielen. De moderne brandveiligheidsvoorschriften gaan ervan uit, dat men het ontstaan van een brand nooit met zekerheid kan uitsluiten: toeval, menselijke onvoorzichtigheid en zelfs menselijke kwaadaardigheid kan men nooit met zekerheid uitsluiten. De brandveiligheid is er dan ook op gericht elke brand die, om welke reden dan ook, ergens ontstaat, lokaal in te perken. Dit vergemakkelijkt het werk van de brandweer, en bezorgt de bewoners een maximale kans om het gebouw veilig te verlaten voor het te laat is. Brandbaarheid brandweerstand Materialen worden geklasseerd volgens hun brandbaarheid en hun ontvlambaarheid, gaande van licht ontvlambaar over zelfdovend tot onbrandbaar. Momenteel is de indeling, wegens de overgang naar Europese normen, ietwat onduidelijk. Baksteen geldt echter in alle classificaties als onbrandbaar, of A0. Bouwelementen (die vaak uit verschillende materialen zijn opgebouwd) worden beoordeeld op hun brandweerstand. Brandweerstand en brandbaarheid zijn twee totaal verschillende begrippen. Hout is brandbaar en staal is onbrandbaar. Maar er bestaan bouwelementen in hout die een veel hogere brandweerstand hebben dan sommige elementen in staal. Criteria voor brandweerstand van muren Vertrekkend uit de filosofie dat een brand plaatselijk moet beperkt worden gedurende een tijd die lang genoeg is om evacuatie van de bewoners en hulp vanwege de brandweer toe te laten, heeft men voor het bepalen van de brandweerstand van een ruimtescheidend element een proefmethode op punt gesteld waarbij de te beproeven wand geplaatst wordt tussen een vuurhaard en de omgevingsatmosfeer. Men meet daarbij de duur gedurende dewelke het element de functie blijft vervullen die het normaal in een gebouw wordt toebedeeld. Voor een wand betekent dit dat gelijktijdig aan volgende criteria moeten voldaan zijn: Stabiliteit: mag geen gevaar voor instorten opleveren. Vlamdichtheid: mag geen scheuren of openingen vertonen waarlangs de brand zich kan voortzetten of (toxische) rook in het belendende lokaal binnendringen Thermische isolatie: de temperatuur aan de van het vuur afgewende zijde mag niet hoger worden dan 140 graden Celsius. Als aan een van deze criteria niet meer wordt voldaan, dan wordt de proef stopgezet. De Brandweerstand (Rf) van een element is de tijdsduur gedurende dewelke het element op alle drie de criteria heeft stand gehouden. Voor muren voorziet de norm een aantal klassen, gaande van een half uur tot 6 uur. De brandweerstand van baksteenmuren bedraagt: Dikte Niet- Tweezijdig van de bepleisterd bepleisterd wand 9 cm Rf 1u Rf 2u 14 cm Rf 2u Rf 4u 19 cm Rf 4u Rf 6u Eisen De eisen die aan muren opgelegd worden kan men vinden in de desbetreffende normen en officiële voorschriften. Ze hangen uiteraard af, van de aard en de bestemming van het ge-

18 16 bouw. De hoogste eisen worden meestal gesteld aan liftkokers, trappenhuizen en scheidingswanden tussen verschillende woningen. Men kan algemeen stellen dat baksteenmuren, in de traditionele dikten, vrijwel altijd en overal aan de gestelde eisen voldoen. Inderdaad is het zwakke punt in een muur zelden de muur zelf, maar wel de deur- en raamopeningen. Als een rijhuis in brand geraakt en volledig uitbrandt, dan zal men bijna steeds vaststellen dat de twee belendende huizen geen schade opgelopen hebben: de traditionele scheidingswand volstaat om de brand te beperken tot het ene huis. In sommige gevallen (bijvoorbeeld ter bescherming van computerzalen) zal de verzekering eisen opleggen die ver boven die van de normen liggen. Met baksteenmuren is het steeds mogelijk aan extreme eisen te voldoen, de echte moeilijkheid ligt in het ontwerpen en plaatsen van deuren met hoge brandweerstand. Brandweerstand van kolommen Kolommen hebben geen scheidende functie, hun enige functie is dragend. Hun brandweerstand wordt dan ook aan dit ene criterium beoordeeld. Sinds het begin van de twintigste eeuw wordt vaak geopteerd voor stalen kolommen. Dergelijke kolommen hebben een groot draagvermogen, zijn relatief goedkoop en nemen weinig plaatsruimte in beslag. Helaas is de brandweerstand van die kolommen erg beperkt. Bij een hevige brand wordt het staal zeer snel zo warm, dat het zijn mechanische weerstand verliest. (Iedereen kent het beeld van verwrongen stalen liggers na een zware brand.) In gebouwen met meerdere verdiepingen moet het staal dan ook met een vuurvaste, thermisch isolerende laag beschermd worden. De eenvoudigste (en allicht ook goedkoopste) manier om een stalen kolom te beschermen is er een muur in baksteen omheen te metselen. In het verleden heeft men stalen kolommen in gebouwen vaak omhuld met een pleister op basis van asbestvezels. Dat leek eveneens eenvoudig, maar deze techniek is totaal in onbruik sinds de gevaren van asbest voor de menselijke gezondheid bekend zijn geworden. Dat de brandweerstand van stalen kolommen een zeer belangrijke factor is, heeft de hele wereld op 11 september 2001 live op tv kunnen zien. In beide torens van het WTC is, als gevolg van een vliegtuigcrash, brand uitgebroken op de bovenste verdiepingen. De branden waren, mede door de grote hoeveelheid vliegtuigkerosine, zeer hevig en beide torens zijn na ongeveer anderhalf uur verticaal in elkaar gezakt. Dat was, gezien de grootte van de gebouwen, veel te vroeg. Wellicht zijn de gipsplaten die als brandwerende bekleding rond de stalen kolommen waren aangebracht, door de schok bij de inslag van de vliegtuigen verbrijzeld zodat ze hun beschermende functie niet konden vervullen. Brandweerstand van vloeren Vloeren zijn elementen die ruimten van elkaar scheiden en de criteria voor brandweerstand zijn dezelfde als die bij muren. In de praktijk blijkt de stabiliteit hier de determinerende factor te zijn. Essentieel in een vloer is de wapening, die steeds onderaan is aangebracht, en bij brandproeven blijkt steeds, dat dit staal snel gaat verhitten en zijn weerstand verliest. Bepalend voor de brandweerstand van vloeren is dan ook de aard en de dikte van de bescherming van het staal. Bij prefabvloeren in baksteen wordt het staal omhuld door beton en onder het beton is er vaak nog een zool in baksteen, zodat de totale dikte snel een viertal centimeter bedraagt. Tenslotte wordt het geheel nog afgewerkt met een bepleistering. Toch is het moeilijk vloersystemen te vinden met een brandweerstand die hoger ligt dan 2 of 3 uur. Bij hoge kantoorgebouwen neemt men dan ook vaak zijn toevlucht tot een verlaagd plafond dat op enkele decimeter onder de vloer wordt opgehangen. Op zichzelf heeft dit plafond niet zo n hoge brandweerstand, maar als de afstand tussen plafond en dragende vloer voldoende is, kan het de vloer gedurende een tijd tegen de hitte van het vuur beschermen en zo bijdragen tot de verhoging van de brandweerstand. Toxiciteit De thermische en mechanische effecten van een brand kan men met voldoende nauwkeurigheid inschatten om een gebouw de passende brandweerstand te bezorgen. Al is die, zoals in het geval van het World Trade Center overtuigend is gedemonstreerd, nooit voldoende om alle mogelijke calamiteiten te doorstaan. Bijzonder moeilijk op te lossen is het probleem van de toxiciteit. Zeer veel organische materialen en vooral kunststoffen verspreiden bij brand een toxische rook. De toxiciteit van de rookgassen wordt sterk beïnvloed door de temperatuur waarop organisch materaal verbrandt. Bij hoge temperaturen worden de meeste kunststoffen omgezet in relatief onschadelijke gassen, de meer gevaarlijke ontstaan bij lage temperaturen, als de verbranding nog onvolledig is. Dat betekent dat het gevaar voor vergiftiging al aanwezig is voor de brand zijn hoogtepunt heeft bereikt. De meeste slachtoffers van branden sterven aan vergiftiging voor het vuur hen heeft bereikt. Enkele bekende branden waarbij veel mensen zijn omgekomen waren te wijten aan kunststoffen die gebruikt werden in versiering van feestzalen. Maar er zijn ook reeds tragische ongevallen gebeurd met kunststoffen die structureel tot het gebouw behoorden, zoals de brand in ventilatiesystemen of van isolatiemateriaal. Dat isolatiemateriaal in spouwmuren begint te branden is uiteraard een bijzonder zeldzaam verschijnsel. Maar indien het toch gebeurt, dan is het bijzonder moeilijk te blussen. Spouwmuurvulling kan in brand geraken indien een open haard tegen een buitenmuur gemetseld wordt en de afstand tussen de haard en het (organisch) isolatiemateriaal te klein is. Dat is een aandachtspunt dat soms vergeten wordt.

19 BELGISCHE DAKPAN- EN BAKSTEENFABRIKANTEN Bakstenen voor gewoon metselwerk: V : volle baksteen voor gewoon metselwerk P : geperforeerde baksteen voor gewoon metselwerk L : geperforeerde baksteen met lichte scherf Bakstenen voor gevelmetselwerk S : strengpersgevelsteen ( machinale gevelsteen) H : handvorm en vormbakperssteen K : klampsteen A : andere soorten (traditionele en rustieke gevelstenen zoals veldovensteen, baksteen op basis van leisteen, enz.) Andere producten: W : welfsels D : dakpannen en muurdeksels T : Boomse kerktegels, ongeglazuurde tegels O : straatklinkers Voor details over het productiegamma van elke fabriek, kan men zich best rechtstreeks tot de bedrijven wenden. De lijst is samengesteld op basis van de ledenlijsten van de B.B.F. Vele producenten verkopen hun producten al dan niet exclusief, via een afzonderlijke verkoopsorganisatie. In de gevallen waar dit nuttig lijkt, is de naam tussen haakjes bijgevoegd. Oost-Vlaanderen Kleiprodukten HOVE Lindendreef Ninove Tel. (054) Fax (054) (V-H-A) Steenfabriek VANDE MOORTEL Scheldekant Oudenaarde Tel. (055) Fax (055) (H-O) SVK Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas Tel. (03) Fax (03) (V-P-L-S-H-W) AMT Gentstraat Temse Tel. (03) Fax (03) (P-L) West-Vlaanderen Steenbakkerij AMPE Brugsesteenweg Egem (Pittem) Tel. (051) Fax (051) (V-P-L-S) HANSON DESIMPEL Hoogledestraat 92, 8610 Kortemark Tel. (051) Fax (051) (V-P-L-S-H) TERCA - ZONNEBEKE Ieperstraat Zonnebeke Tel. (051) Fax (051) (V-P-S) Steenbakkerij DE KEIGNAERT Stationsstraat 30, 8460 Oudenburg Tel. (059) Fax (059) (V-S-H) Steenbakkerij DUMOULIN Rollegembosstraat Ledegem Tel. (056) Fax (056) (V-P) Terca BRICKS Ter Bede Business Center 8500 Kortrijk Tel. (056) Fax (056) (V-P-L-S-H-A-O) KORAMIC Kapel-ter-Bede Kortrijk Tel. (056) Fax (056) (D) Limburg Siersteenfabriek HEYLEN 2de Carabinierslaan Veldwezelt-Lanaken Tel. (089) Fax (089) (H) Steenfabriek NELISSEN - HAESEN Kiezelweg Veldwezelt Tel. (012) Fax (012) (H) TERCA - SCHOUTERDEN Venlosesteenweg Maaseik Tel. (089) Fax (089) (H-A) Steenfabrieken VANDERSANDEN Riemstersteenweg Spouwen Tel. (089) Fax (089) (H) Steenfabriek VANDERSANDEN Nijverheidslaan Lanklaar Tel. (089) Fax (089) (H) TERCA - TESSENDERLO Havenlaan Tessenderlo Tel. (013) / Fax (013) (P-L) Antwerpen Steenbakkerijen DAMMAN Steenbakkerijen Niel Tel. (03) Fax (03) (P-L) Steenbakkerij HEYLEN (HANSON DESIMPEL) Oude Baan Terhagen (Rumst) Tel. (03) Fax (03) (P-L) Steenbakkerij GEBR. LAUWERS Noeveren Boom Tel. (03) Fax (03) (K-A-T) Steenfabriek van NIEL (HANSON DESIMPEL) Landbouwstraat Niel Tel. (03) Fax (03) (H) SYNDICAAT MACHIENSTEEN Nieuwstraat Rumst Tel. (03) Fax (03) (V-P-L-S) DESTA Heerle Minderhout (Hoogstraten) Tel. (03) Fax (03) (S) Steenbakkerij FLOREN Vaartkant Rechts St.-Lenaarts Tel. (03) Fax (03) (V-S) TERCA - NOVA Steenbakkersdam Beerse Tel. (014) Fax (014) (V-P-L-S) TERCA - SAS Sint Jozefslei Rijkevorsel Tel. (03) Fax (03) (H-A) TERCA - BEERSE Absheide Beerse Tel. (014) Fax (014) (H) TERCA - QUIRIJNEN Sint Jobbaan Westmalle Tel. (03) Fax (03) (V-S-H-A) Brabant Steenfabrieken VANDERSANDEN Kortenbos Hekelgem Tel. (053) Fax (053) (H) Henegouwen Briqueterie de PERUWELZ (HANSON DESIMPEL) Rue de l Europe, Péruwelz Tel. (069) Fax (069) (H) Briqueterie de PLOEGSTEERT Barry Chaussée de Bruxelles Barry Tel. (056) Fax (056) (S) TERCA - GHLIN Route de Wallonie Ghlin Tel. (065) Fax (065) (V-S-O) TERCA - WARNETON Chaussée du Pont Rouge Warneton (Comines) Tel. (056) Fax (056) (H) Steenbakkerij van PLOEGSTEERT Touquetstraat Ploegsteert Tel. (056) Fax (056) (P-L-W) Namen Briqueterie de WANLIN (HANSON DESIMPEL) Route de Beauraing Wanlin Tel. (082) Fax (082) (S-A-O)

20 Pour recevoir cette revue en français, contactez-nous au 02/

BOUWEN MET BAKSTEEN 3/07. Rusthuizen. Pour recevoir cette revue en français, contactez-nous au 02/511.25.81

BOUWEN MET BAKSTEEN 3/07. Rusthuizen. Pour recevoir cette revue en français, contactez-nous au 02/511.25.81 BOUWEN MET BAKSTEEN 3/07 Pour recevoir cette revue en français, contactez-nous au 02/511.25.81 nr 120 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2007 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

Nadere informatie

BOUWEN MET BAKSTEEN 2/07. Creatief met klei. nr 119 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2007 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

BOUWEN MET BAKSTEEN 2/07. Creatief met klei. nr 119 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2007 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN 2/07 Creatief met klei nr 119 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2007 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

4/08. Wonen in de omgeving. nr 125 - driemaandelijks tijdschrift - oktober-november-december 2008 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

4/08. Wonen in de omgeving. nr 125 - driemaandelijks tijdschrift - oktober-november-december 2008 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN 4/08 Wonen in de omgeving nr 125 - driemaandelijks tijdschrift - oktober-november-december 2008 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 1/10. Te bezichtigen in Brussel

Bouwen met baksteen 1/10. Te bezichtigen in Brussel Bouwen met baksteen 1/10 Te bezichtigen in Brussel nr 130 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2010 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks

Nadere informatie

2/09. We breiden uit. nr 127 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2009 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

2/09. We breiden uit. nr 127 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2009 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN 2/09 We breiden uit nr 127 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2009 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift van

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 3/2012. Baksteen en verscheidenheid

Bouwen met baksteen 3/2012. Baksteen en verscheidenheid Bouwen met baksteen 3/2012 Baksteen en verscheidenheid nr 139 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 2/10. Schoolgebouwen. nr 131 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2010 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

Bouwen met baksteen 2/10. Schoolgebouwen. nr 131 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2010 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen 2/10 Schoolgebouwen nr 131 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2010 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift van

Nadere informatie

Bouwen met Baksteen 4/2013. Bouwen met het verleden

Bouwen met Baksteen 4/2013. Bouwen met het verleden Bouwen met Baksteen 4/2013 Bouwen met het verleden nr 144 - driemaandelijks tijdschrift - oktober-november-december 2013 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks

Nadere informatie

BOUWEN MET BAKSTEEN 3/10. Baksteen in alle eenvoud. 093857_OM_NL_1_4_ioIC - 15-SEP-10-15:01:00 - pagar@lannooprint

BOUWEN MET BAKSTEEN 3/10. Baksteen in alle eenvoud. 093857_OM_NL_1_4_ioIC - 15-SEP-10-15:01:00 - pagar@lannooprint BOUWEN MET BAKSTEEN 3/10 Baksteen in alle eenvoud nr 132 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2010 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling 093857_OM_NL_1_4_ioIC - 15-SEP-10-15:01:00

Nadere informatie

BAKSTEEN... DE KEUZE VOOR DUURZAAM BOUWEN!

BAKSTEEN... DE KEUZE VOOR DUURZAAM BOUWEN! BAKSTEEN... DE KEUZE VOOR DUURZAAM BOUWEN! Belgische Baksteenfederatie www.baksteen.be Baksteen de keuze voor duurzaam bouwen! In een tijdperk waarin duurzaam bouwen een ware uitdaging is geworden voor

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 2/2012. Verankering. nr 138 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

Bouwen met baksteen 2/2012. Verankering. nr 138 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen 2/2012 Verankering nr 138 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift van

Nadere informatie

Bouwen met Baksteen 2/2013. Architecturaal design

Bouwen met Baksteen 2/2013. Architecturaal design Bouwen met Baksteen 2/2013 Architecturaal design nr 142 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2013 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met Baksteen is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Bouwen met Baksteen 1/2012. nr 137 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

Bouwen met Baksteen 1/2012. nr 137 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met Baksteen 1/2012 Variaties op het thema half open bebouwing nr 137 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met Baksteen

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Nummer 100. nr 100 - januari-februari-maart 1/02

BOUWEN BOUWEN. Nummer 100. nr 100 - januari-februari-maart 1/02 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 100 - januari-februari-maart 1/02 Nummer 100 BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Baksteenfederatie. Voor meer informatie, aarzel niet ons

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Invoegarchitectuur. nr 104 - driemaandelijks tijdschrift januari-februari-maart 2003 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 1/03

BOUWEN BOUWEN. Invoegarchitectuur. nr 104 - driemaandelijks tijdschrift januari-februari-maart 2003 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 1/03 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 104 - driemaandelijks tijdschrift januari-februari-maart 2003 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 1/03 Invoegarchitectuur BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 1/2013. Wanneer baksteen een verhaal vertelt...

Bouwen met baksteen 1/2013. Wanneer baksteen een verhaal vertelt... Bouwen met baksteen 1/2013 Wanneer baksteen een verhaal vertelt... nr 141 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2013 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 3/2013. Appartementsgebouwen

Bouwen met baksteen 3/2013. Appartementsgebouwen Bouwen met baksteen 3/2013 Appartementsgebouwen nr 143 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2013 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Baksteen en eenvoudige uitdrukkingskracht. nr 102 - juli-augustus-september 3/02

BOUWEN BOUWEN. Baksteen en eenvoudige uitdrukkingskracht. nr 102 - juli-augustus-september 3/02 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 102 - juli-augustus-september 3/02 Baksteen en eenvoudige uitdrukkingskracht BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Baksteenfederatie. Voor

Nadere informatie

DE BELGISCHE BAKSTEENINDUSTRIE in 2016

DE BELGISCHE BAKSTEENINDUSTRIE in 2016 DE BELGISCHE BAKSTEENINDUSTRIE in 2016 BELGISCHE BAKSTEENFEDERATIE vzw WOORD VOORAF In 2016 heeft de economische activiteit in België goed stand gehouden ondanks de terroristische aanslagen en de groeiende

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Baksteen herovert de stad. nr 108 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2004 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 2/04

BOUWEN BOUWEN. Baksteen herovert de stad. nr 108 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2004 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 2/04 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 108 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2004 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 2/04 Baksteen herovert de stad BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

BOUWEN MET BAKSTEEN 4/2014. Bruggen bouwen

BOUWEN MET BAKSTEEN 4/2014. Bruggen bouwen 4/2014 Bruggen bouwen nr 148 - driemaandelijks tijdschrift - oktober-november-december 2014 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling is het driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Baksteenfederatie.

Nadere informatie

3/08. Volumes en texturen. nr 124 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2008 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

3/08. Volumes en texturen. nr 124 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2008 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN 3/08 Volumes en texturen nr 124 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2008 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Bouwen met Baksteen 1/2011. Hoekgebouwen. Pour recevoir cette revue en français, contactez-nous au 02/511.25.81

Bouwen met Baksteen 1/2011. Hoekgebouwen. Pour recevoir cette revue en français, contactez-nous au 02/511.25.81 Bouwen met Baksteen 1/2011 Pour recevoir cette revue en français, contactez-nous au 02/511.25.81 Hoekgebouwen nr 133 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2011 - afgiftekantoor 8000 Brugge

Nadere informatie

BOUWEN MET BAKSTEEN 1/08. Baksteen recreatief

BOUWEN MET BAKSTEEN 1/08. Baksteen recreatief BOUWEN MET BAKSTEEN 1/08 Baksteen recreatief nr 122 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2008 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

BOUWEN MET BAKSTEEN 3/09. Invularchitectuur

BOUWEN MET BAKSTEEN 3/09. Invularchitectuur BOUWEN MET BAKSTEEN 3/09 Invularchitectuur nr 128 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2009 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met Baksteen is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

1/09. Baksteen... tot uw dienst! nr 126 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2009 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

1/09. Baksteen... tot uw dienst! nr 126 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2009 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN 1/09 Baksteen... tot uw dienst! nr 126 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2009 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Baksteen in het landschap. nr 105 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2003 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 2/03

BOUWEN BOUWEN. Baksteen in het landschap. nr 105 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2003 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 2/03 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 105 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2003 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 2/03 Baksteen in het landschap BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 2/2014. Baksteengebouwen tot uw dienst

Bouwen met baksteen 2/2014. Baksteengebouwen tot uw dienst Bouwen met baksteen 2/2014 Baksteengebouwen tot uw dienst nr 146 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2014 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS. Voorontwerpbestemmingsplan. Nieuwstraat 79 Sluis. Bijlagenboek

GEMEENTE SLUIS. Voorontwerpbestemmingsplan. Nieuwstraat 79 Sluis. Bijlagenboek GEMEENTE SLUIS Voorontwerpbestemmingsplan Nieuwstraat 79 Sluis Bijlagenboek gemeente titel projectnummer datum status Voorontwerp ontwerp vaststelling Sluis Bestemmingsplan Nieuwstraat 79 Sluis GS4015

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Baksteen nog zo gek niet. nr 112 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2005 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling P409653

BOUWEN BOUWEN. Baksteen nog zo gek niet. nr 112 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2005 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling P409653 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 112 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2005 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling P409653 2/05 Baksteen nog zo gek niet BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks

Nadere informatie

U- waardeberekening klik op wand nr Wandtype

U- waardeberekening klik op wand nr Wandtype Samenvatting modulair handboek centrale verwarming Bouwheer : Naam : Janssens Pieter Janssens Kerkstraat 134 a Voornaam: Adres : Pieter 9300 Aalst Kerkstraat 134 b Werfadres: Pieter Janssens Tel.: Kerkstraat

Nadere informatie

Het dak in alle staten

Het dak in alle staten ARCHITECTUUR Volledig beglaasd of lichtdoorlatend of volledig gesloten of een combinatie hiervan: verandadaken zijn vandaag de dag verkrijgbaar in heel wat variaties. Op die manier kunnen ze beantwoorden

Nadere informatie

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m²

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Kwakscheweg 5 3261 LG Oud-Beijerland Algemeen Deze vrijstaande

Nadere informatie

be.passive Brussel Passief 2015

be.passive Brussel Passief 2015 02 DEC JAN FEB 200 flash 08 focus 2 humor global view 6 perspectief 8 carte blanche 22 de missionnaris 2 woord en beeld 26 gedeelde architectuur 29 dossier 39 phpp 52 woning 59 renovatie 6 detail 69 tante

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 3/2011. Uitstraling

Bouwen met baksteen 3/2011. Uitstraling Bouwen met baksteen 3/2011 Uitstraling nr 135 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2011 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma Pamaflex bouwelementen, ontwikkeld door Alpha Beton, houdt in het bijzonder rekening

Nadere informatie

Gevelbekleding met LEIEN

Gevelbekleding met LEIEN CASE STUDY ROOF 4 Gevelbekleding met LEIEN Gezinswoning met ruimte voor zelfstandig beroep. WERCHTER ZAmpone architectuur, Brussel Zijgevel, venster Vertikale doorsnede 1 2 3 4 5 6 7 10 9 8 1. Zinken kraal

Nadere informatie

RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR

RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR p2 atelier tom vanhee Verboeckhavenstraat 99, 1030 Brussel t/f 02 245 16 18 m 0496 12 74 38 tom@ateliertomvanhee.be

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BIJLAGE 7: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

BIJLAGE 7: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 0 ALGEMEEN 0.1 Toepassingsgebied Deze bijlage bevat voorschriften die van toepassing zijn op de lage, middelhoge en hoge gebouwen en op industriegebouwen. 0.2 Platen [De platen zijn opgenomen bij de betreffende

Nadere informatie

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur, WTCB Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden 29 oktober 2015 Brandwerende doorvoeringen S. Eeckhout 1 1. Inhoud van de presenta1e 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapport onderzoek brandverloop woonblok Schiermonnikoog te Zaandam

Rapport onderzoek brandverloop woonblok Schiermonnikoog te Zaandam 2008 Rapport onderzoek brandverloop woonblok Schiermonnikoog te Zaandam Team BrandOnderzoek Brandweer Apeldoorn 14-10-2008 Onderzoek brand Schiermonnikoog Zaandam 1 van 17 TBO Inhoud 1. Inleiding 2. Onderzoeksopdracht

Nadere informatie

Te koop. Uitgebouwde woning met garage en luxe tuinhuis. Van Ghentstraat 30, 3262 EM Oud-Beijerland

Te koop. Uitgebouwde woning met garage en luxe tuinhuis. Van Ghentstraat 30, 3262 EM Oud-Beijerland Te koop Uitgebouwde woning met garage en luxe tuinhuis Van Ghentstraat 30, 3262 EM Oud-Beijerland Deze ruime geschakelde 2 onder 1 kap woning is gebouwd in de jaren 70 vlakbij het centrum van Oud-Beijerland.

Nadere informatie

BOUWEN VAN EEN WONING

BOUWEN VAN EEN WONING A. Behoefte aan een woning Dieren maken een nest of gebruiken schuilplaatsen die reeds in de natuur beschikbaar zijn om zich te beschermen. Ook de mens heeft steeds de behoefte gehad zich te beschermen

Nadere informatie

BOUWMATERIALEN MÉT ADVIES

BOUWMATERIALEN MÉT ADVIES BOUWMATERIALEN MÉT ADVIES BOUWMATERIALEN DAK - ISOLATIE - HOUT BINNENAFWERKING AFWATERING - SANITAIR GEREEDSCHAPPEN - DIY TEGELS SIERBESTRATING Buitenbestrating Bezoek ons buitenpark in alle Gedimat vestigingen!

Nadere informatie

renovatie woning Gent

renovatie woning Gent renovatie woning Gent atelier tom vanhee Verboeckhavenstraat 99, 1030 Brussel t/f 02 245 16 18 m 0496 12 74 38 www@ateliertomvanhee.be RENOVATIE WONING GENT WOONVOLUME MET RAMEN ALS SCHILDERIJEN PROJECT

Nadere informatie

Case study roof 11. vrijheid en sterke identiteit. Plaatsing in halfsteensverband. A r c h i t e c t : G i o v a n n i D e c l e r c q G e n t

Case study roof 11. vrijheid en sterke identiteit. Plaatsing in halfsteensverband. A r c h i t e c t : G i o v a n n i D e c l e r c q G e n t Case study roof 11 Alterna leien, creatieve vrijheid en sterke identiteit. Plaatsing in halfsteensverband PASSIEF HUIS - Mariakerke A r c h i t e c t : G i o v a n n i D e c l e r c q G e n t Strakke architectuur

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 1/2014. Gebouwen met karakter

Bouwen met baksteen 1/2014. Gebouwen met karakter Bouwen met baksteen 1/2014 Gebouwen met karakter nr 145 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2014 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks

Nadere informatie

Langeweg 11 Postbus AD Oud-Beijerland Tel: Fax: TE KOOP. Kwakscheweg LG Oud-Beijerland

Langeweg 11 Postbus AD Oud-Beijerland Tel: Fax: TE KOOP. Kwakscheweg LG Oud-Beijerland Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 TE KOOP Kwakscheweg 5 3261 LG Oud-Beijerland Algemeen Deze vrijstaande woning met ruime loods is door haar vrije ligging

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 4/2012. Het harmonieus laten samengaan van energieprestatie en esthetiek

Bouwen met baksteen 4/2012. Het harmonieus laten samengaan van energieprestatie en esthetiek Bouwen met baksteen 4/2012 Het harmonieus laten samengaan van energieprestatie en esthetiek nr 140 - driemaandelijks tijdschrift - oktober-november-december 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

Nadere informatie

Te koop. Stijlvolle vrijstaande woning met inpandige garage. Schepenlaan 18, 3271 TK Mijnsheerenland

Te koop. Stijlvolle vrijstaande woning met inpandige garage. Schepenlaan 18, 3271 TK Mijnsheerenland Te koop Stijlvolle vrijstaande woning met inpandige garage Schepenlaan 18, 3271 TK Mijnsheerenland Deze onder architectuur gebouwde villa is in 1996 opgeleverd. De stijl van de woning is afgeleid van de

Nadere informatie

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl.

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl. Wonen in een comfortabele rietenkapvilla? 7 royale bouwkavels te koop vanaf e 255, 00 per m 2 (incl. BTW) Gevarieerd wonen in de gilden Toekomstige Hanzelijn Dronten geeft je de ruimte De woonwijk De Gilden

Nadere informatie

Alle beelden zijn impressies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Alle beelden zijn impressies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Vinkenhof Alle beelden zijn impressies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Groene oase in het centrum van de stad Privé tuin met zonneterras Wellness-paviljoen met zwembad, fitness en sauna Ruime

Nadere informatie

Het effect van metaal

Het effect van metaal MATERIALEN Metalen trappen zijn vrijwel onlosmakelijk verbonden met een sobere, moderne stijl. En kijk: vandaag schitteren ze als nooit tevoren. Soms geïnspireerd op de industriële architectuur, vaak gedurfd

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met carport, schuur en schitterende tuin

Te koop Vrijstaande woning met carport, schuur en schitterende tuin Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Vrijstaande woning met carport, schuur en schitterende tuin Pieter Abelszstraat 15 3297 EL Puttershoek Algemeen

Nadere informatie

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Portfolio Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Kavelwoning.nl de website met moderne zelfbouw woningen voor particulieren Kavelwoning.nl is opgezet door met als doel om het woningaanbod voor particulieren

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

First Immo nv Frankrijklei 156 te B-2000 Antwerpen Tel. 03/206.76.76 Fax. 03/227.33.44 info@firstimmo.be www.firstimmo.be Residentie Thonethouse

First Immo nv Frankrijklei 156 te B-2000 Antwerpen Tel. 03/206.76.76 Fax. 03/227.33.44 info@firstimmo.be www.firstimmo.be Residentie Thonethouse First Immo nv Frankrijklei 156 te B-2000 Antwerpen Tel. 03/206.76.76 Fax. 03/227.33.44 info@firstimmo.be www.firstimmo.be Residentie Thonethouse Thonetlaan 98-100 2050 Antwerpen-Linkeroever Inleiding.

Nadere informatie

Heikestraat 20 - ruwbouw

Heikestraat 20 - ruwbouw Heikestraat 20 - ruwbouw De funderingszool in beton (60 x 65 cm) wordt door de bouwheer aangebracht (eventueel dramix staalvezelbeton, 30 kg/m3 wapening) Metselwerken buiten (alle oppervlakten zijn netto

Nadere informatie

Te koop. In rustige wijk gelegen tussenwoning met stenen garage. Mendelssohnstraat 55, 3281 VH Numansdorp

Te koop. In rustige wijk gelegen tussenwoning met stenen garage. Mendelssohnstraat 55, 3281 VH Numansdorp Te koop In rustige wijk gelegen tussenwoning met stenen garage Mendelssohnstraat 55, 3281 VH Numansdorp Deze woning is gebouwd in 1973 en staat in een rustige en gezellige straat. De woning is gesitueerd

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 2/10. Schoolgebouwen. nr driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

Bouwen met baksteen 2/10. Schoolgebouwen. nr driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen 2/10 Schoolgebouwen nr 131 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2010 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling 12 BOUWEN MET BAKSTEEN TECHNIek Baksteen de perfecte combinatie

Nadere informatie

Te koop: Beethovenstraat PZ Sittard

Te koop: Beethovenstraat PZ Sittard Te koop: Beethovenstraat 48 6137 PZ Sittard Te koop aangeboden mooi verzorgde halfvrijstaande woning met garage, gelegen aan de Beethovenstraat 48 te Sittard op een perceel groot 200 m2. 159.000,-- kk.

Nadere informatie

De spil van de woning

De spil van de woning INRICHTING De spil van de woning 1 Vroeger beschouwde men een trap gewoon als een nuttig gebruiksvoorwerp maar tegenwoordig is een trap veel meer dan dat. Hij wordt als een volwaardig deel van het interieur

Nadere informatie

Adres : Hooidonck 44, 2240 Zandhoven Oppervlakte : 1.030 m² Afmetingen : 20m x 51,5m Bebouwbare opp. : Woning: max. 14m x 17m Tuin: Max.

Adres : Hooidonck 44, 2240 Zandhoven Oppervlakte : 1.030 m² Afmetingen : 20m x 51,5m Bebouwbare opp. : Woning: max. 14m x 17m Tuin: Max. Hooidonck 44 Bouwgrond Adres : Hooidonck 44, 2240 Zandhoven Oppervlakte : 1.030 m² Afmetingen : 20m x 51,5m Bebouwbare opp. : Woning: max. 14m x 17m Tuin: Max. 103m² Bouwstijl Modern Plat dak (extra aanvraag?)

Nadere informatie

WF WF 6,5. Eco-brick : het verschil zit hem niet alleen in zijn slanke lijn.

WF WF 6,5. Eco-brick : het verschil zit hem niet alleen in zijn slanke lijn. Traditioneel formaat Ecobrick WF WF 6,5 Ecobrick : het verschil zit hem niet alleen in zijn slanke lijn. Ecobrick: het verschil zit hem niet alleen in zijn slanke lijn. Ecobrick is minder breed, zo kunt

Nadere informatie

Handige tips over brandweerstand

Handige tips over brandweerstand Handige tips over brandweerstand kb 7 juli 994 : basisnormen Voor preventie Van brand en ontploffing bijlage 6 Deze infofiche geeft een samenvatting van de regelgeving met betrekking tot de passieve veiligheid

Nadere informatie

GENK: Prachtig gelegen villa op een perceel van 18a 09ca. Detailfoto: villa te Genk, Armand Maclotlaan 6

GENK: Prachtig gelegen villa op een perceel van 18a 09ca. Detailfoto: villa te Genk, Armand Maclotlaan 6 TE KOOP Juridisch en technisch advies Immobiliën Expertises Jos Houben Landmeter-Expert GENK ARMAND MACLOTLAAN 6 Vraagprijs :! 390.000,00 Noortje Claes Grad. Bedrijfsbeheer Erkend Vastgoedmakelaar BIV:

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Kantoorgebouwen herontdekken

BOUWEN BOUWEN. Kantoorgebouwen herontdekken BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 106 - driemaandelijks tijdschrift juli-augustus-september 2003 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 3/03 Kantoorgebouwen herontdekken BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks

Nadere informatie

Situatie. voormalig indië terrein almelo

Situatie. voormalig indië terrein almelo 1 2 3 4 Situatie 5 voormalig indië terrein almelo Huidige situatie plangebied 6 7 stedenbouwkundig plan bestemmingsverkeer 8 9 sfeerimpressie sfeerimpressie http://www.marchicucine.it/produzione/vintage-kitchen-loft.html

Nadere informatie

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma 5 april 2016-1/7 Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden Programma Het huis gaat bewoond worden door een gezin met jonge kinderen. Het programma

Nadere informatie

TE KOOP AANGEBODEN. Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen. Wagenstraat 78 te Wagenberg

TE KOOP AANGEBODEN. Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen. Wagenstraat 78 te Wagenberg TE KOOP AANGEBODEN Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen Wagenstraat 78 te Wagenberg Op een unieke locatie in het buitengebied tussen Made en Wagenberg gelegen, aan de buitenzijde prachtig

Nadere informatie

HET DOLEZ-PROJECT: BETON IN FUNCTIE VAN HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR

HET DOLEZ-PROJECT: BETON IN FUNCTIE VAN HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR Blik op beton HET DOLEZ-PROJECT: BETON IN FUNCTIE VAN HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR Het Dolez-project van B612 Associates, gelegen in Ukkel, is een voorbeeld van een knap staaltje hedendaagse architectuur die

Nadere informatie

De hemel onder een zinken dak. reportage. 2 Home Sweet Home

De hemel onder een zinken dak. reportage. 2 Home Sweet Home De hemel onder een zinken dak reportage 2 Home Sweet Home reportage Het heeft nochtans wat voeten in de aarde gehad vooraleer deze loftvilla er kwam. Aanvankelijk wilde iemand de vervallen hoeve ombouwen

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Algemene informatie: Het product is CE-gecertificeerd: prestatieverklaring op www.doerken.be. De folie beantwoordt

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met garage en schitterende tuin

Te koop Vrijstaande woning met garage en schitterende tuin Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Vrijstaande woning met garage en schitterende tuin Middelsluissedijk Westzijde 32 3281 LJ Numansdorp Algemeen De

Nadere informatie

Te koop. Smaakvol ingerichte en fraai afgewerkte hoekwoning met stenen berging. Prof. Teldersstraat 32, 3274 MC Heinenoord

Te koop. Smaakvol ingerichte en fraai afgewerkte hoekwoning met stenen berging. Prof. Teldersstraat 32, 3274 MC Heinenoord Te koop Smaakvol ingerichte en fraai afgewerkte hoekwoning met stenen berging Prof. Teldersstraat 32, 3274 MC Heinenoord Deze ruime hoekwoning is gebouwd in 1992 en ligt in een rustige straat aan de rand

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met schuur gelegen op een ruim perceel van m²

Te koop Vrijstaande woning met schuur gelegen op een ruim perceel van m² Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Vrijstaande woning met schuur gelegen op een ruim perceel van 1.135 m² Zwanegatsedijk 10 3299 LT Maasdam Algemeen

Nadere informatie

Te koop. Twee onder één kap woning met een aan water grenzende tuin. Zinkweg 152 3262 BG Oud-Beijerland

Te koop. Twee onder één kap woning met een aan water grenzende tuin. Zinkweg 152 3262 BG Oud-Beijerland Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Twee onder één kap woning met een aan water grenzende tuin Zinkweg 152 3262 BG Oud-Beijerland Algemeen De twee

Nadere informatie

Taak Architectuurtypologie

Taak Architectuurtypologie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Taak Architectuurtypologie Seppe De Meyer Bachelor in het Vastgoed: Landmeten 2014-2015 Jules Lippens: Modernisme/Nieuwe

Nadere informatie

Blik op beton EEN WONING IN BOUSVAL, BETON OP MAAT

Blik op beton EEN WONING IN BOUSVAL, BETON OP MAAT Blik op beton EEN WONING IN BOUSVAL, BETON OP MAAT Deze creatie van Mario Garzaniti is een ode aan beton en getuigt van geduld en liefde voor vakmanschap. De architect was ook goed omringd: de aannemer

Nadere informatie

TE KOOP. Vraagprijs 1.350.000,-- kosten koper.

TE KOOP. Vraagprijs 1.350.000,-- kosten koper. TE KOOP Oud-Bonaventurasedijk 110 A, Maasdam Landhuis gelegen op ruim 36.000 m2 eigen grond waarvan een gedeelte boomgaard en een vrijstaande multifunctionele bedrijfsruimte Royale, vrij gelegen kavel

Nadere informatie

Te koop Vlakbij het centrum gelegen goed onderhouden tussenwoning met ruime stenen berging. Oostdijk 129, 3261 KD Oud-Beijerland

Te koop Vlakbij het centrum gelegen goed onderhouden tussenwoning met ruime stenen berging. Oostdijk 129, 3261 KD Oud-Beijerland Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Vlakbij het centrum gelegen goed onderhouden tussenwoning met ruime stenen berging. Oostdijk 129, 3261 KD Oud-Beijerland

Nadere informatie

TE KOOP. Valeriusstraat TV Gemert Vraagprijs: k.k.

TE KOOP. Valeriusstraat TV Gemert Vraagprijs: k.k. TE KOOP Valeriusstraat 46 5421 TV Gemert Vraagprijs: 205.000 k.k. Omschrijving VALERIUSSTRAAT 46 GEMERT. Deze ruime tussenwoning is gelegen op een zeer rustige, groene en kindvriendelijke locatie op korte

Nadere informatie

Te koop. Authentieke vrijstaande woning gelegen in het hart van Oud-Beijerland. Koninginneweg 65, 3261 CB Oud-Beijerland

Te koop. Authentieke vrijstaande woning gelegen in het hart van Oud-Beijerland. Koninginneweg 65, 3261 CB Oud-Beijerland Te koop Authentieke vrijstaande woning gelegen in het hart van Oud-Beijerland Koninginneweg 65, 3261 CB Oud-Beijerland Authentiek en klassiek wonen, maar de luxe van nu? Kom kijken en laat u verrassen

Nadere informatie

De geïntegreerde veranda

De geïntegreerde veranda ARCHITECTUUR De grote meerderheid van de traditionele veranda s is gewoon tegen de woning aangebouwd. Dit wil zeggen: met één zijde tegen de gevel van de woning. Een andere optie is dat men de veranda

Nadere informatie

Leeuwarden Kwartelstraat 54

Leeuwarden Kwartelstraat 54 Leeuwarden Kwartelstraat 54 Op goede woonstand gelegen en nabij uitvalswegen, staat deze statige middenstandswoning. Deze verrassend ruime woning heeft de kenmerkende bouwstijlen van de jaren 30 en vele

Nadere informatie

V1702 SYSTEEMBESCHRIJVING JB FIREGLASS (DON T) PLAY WITH FIRE

V1702 SYSTEEMBESCHRIJVING JB FIREGLASS (DON T) PLAY WITH FIRE V1702 SYSTEEMBESCHRIJVING JB FIREGLASS (DON T) PLAY WITH FIRE UW WANDEN PLAFONDS DEUREN MEUBILAIR AFBOUW WANDEN PLAFONDS DEUREN MEUBILAIR JB FIREGLASS JB FIREGLASS, uw partner bij brand. Kies voor veiligheid

Nadere informatie

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Sandrien Van Verre Constructies BZL Taak 2015-2016 VG/MAK 1D1 Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Architect Pierre Aelbrecht Korte Minnestraat 26 9280 Lebbeke Bouwheer Bart Moens Brusselsesteenweg

Nadere informatie

PASSEERDERSGRACHT TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 SCHETSONTWERP VOOR EEN IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT

PASSEERDERSGRACHT TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 SCHETSONTWERP VOOR EEN IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT PASSEERDERSGRACHT SCHETSONTWERP VOOR EEN TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT WWW.DONALDOSBORNE.NL 21 IMPRESSIE ACHTERGEVEL BEELD VAN DE TUINKAMER

Nadere informatie

ook klapramen voorzien. Realisatie: LLOYD HAMILTON

ook klapramen voorzien. Realisatie: LLOYD HAMILTON VERANDA S Laat de zon binnen "Let the Sun shine in" is de titel van het lied. Bij dit soort projecten, is dat de belangrijkste eigenschap voor een veranda. Door de muren weg te laten en bepaalde delen

Nadere informatie

ZUIDERZEESTRAATWEG OOST 55 ELBURG 299.500 k.k. www.zuiderzeestraatwegoost55.nl Omschrijving DEELNEMER OPEN HUIZEN DAG: ZATERDAG 01 OKTOBER 2016 VAN 11:00-15:00 UUR De verrassing bij deze VRIJSTAANDE WONING

Nadere informatie

vrijheid en sterke identiteit. Plaatsing in halfsteensverband

vrijheid en sterke identiteit. Plaatsing in halfsteensverband Case study roof 9 Alterna leien, creatieve vrijheid en sterke identiteit. Plaatsing in halfsteensverband woning VERHEGGEN - Saint-Marc Architect : Vincent Verheggen Namen Een ingewikkelde inplanting Een

Nadere informatie

PRINS CLAUSSTRAAT 72 8281 DD GENEMUIDEN

PRINS CLAUSSTRAAT 72 8281 DD GENEMUIDEN PRINS CLAUSSTRAAT 72 8281 DD GENEMUIDEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 PRINS CLAUSSTRAAT 72, GENEMUIDEN Ruime hoekwoning met garage en op het zuiden

Nadere informatie

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen Brandveiligheid Brandwerende NBN 713-020 1968 Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en - Weerstand tegen brand van ) (met erratum) NBN 713-020/A1 1982 Beveiliging tegen brand -

Nadere informatie

Residentie. Gaultier I & II Blankenberge

Residentie. Gaultier I & II Blankenberge Residentie Gaultier I & II Blankenberge I II Gaultier I Zeedijk 225 Gaultier II De Saedeleerhelling 10 3 I II V oorwoord Geachte klant Gaultier II De Saedeleerhelling 10 Met Residenties Gaultier I & II

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 2/2011. Atypisch. nr driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

Bouwen met baksteen 2/2011. Atypisch. nr driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen 2/2011 Atypisch nr 134 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2011 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift van de

Nadere informatie

BAKSTEEN BOUWEN MET TEXTUREN EN METSELVERBANDEN

BAKSTEEN BOUWEN MET TEXTUREN EN METSELVERBANDEN BOUWEN MET BAKSTEEN TEXTUREN EN METSELVERBANDEN driemaandelijks tijdschrift juli-augustus-september 2016 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2 de afdeling jaargang 46 nr 155 3 2016 Inhoud Texturen en metselverbanden...1

Nadere informatie

Te koop Hoekwoning met stenen berging en zuid gerichte achtertuin

Te koop Hoekwoning met stenen berging en zuid gerichte achtertuin Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Hoekwoning met stenen berging en zuid gerichte achtertuin Admiraal de Ruyterstraat 117, 3262 XD Oud-Beijerland

Nadere informatie

LEGENDE. per eeuw > kleur aanduiding idem aan plannen. Datering. Bouwhistorische waarde zeer waardevol. Geen historische waarde

LEGENDE. per eeuw > kleur aanduiding idem aan plannen. Datering. Bouwhistorische waarde zeer waardevol. Geen historische waarde LEGENDE Datering per eeuw > kleur aanduiding idem aan plannen Bouwhistorische waarde Rood Oranje Geel zeer waardevol waardevol Geen historische waarde Bouwfysische status groen geel oranje rood zeer goede

Nadere informatie